BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. b. PERST cirkulære nr af 30. september 2008 om aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. c. PERST cirkulære nr af 21. januar 2009 om rammeaftale om nye lønsystemer. Bilag: Oversigt over centralorganisationernes medlemsorganisationer på det statslige område. Erstatter: FPTBST Bestemmelse om kontakt til ikke-forhandlingsberettigede organisationer af INDHOLDFORTEGNELSE: 1. GENERELT 1.1. Formål 2. REGELGRUNDLAG 3. PRAKTISK UDMØNTNING 3.1. Samarbejde og samarbejdsudvalg 3.2. Tillidsrepræsentanter 3.3. Lokal løndannelse (ny løn) 4. ANSVAR FOR BESTEMMELSE 5. IKRAFTTRÆDEN Postadresse Lautruphøj Ballerup Besøgsadresse Lautruphøj Ballerup Telefon Fax: CVR: EAN: Internet forsvaret.dk

2 1. GENERELT 1.1. Formål Reglerne omfatter retningslinjer for myndighedernes relation til ikkeforhandlingsberettigede organisationer med det formål at sikre, at der ikke sker aftalebrud i forhold til de forhandlingsberettigede organisationer. 2. REGELGRUNDLAG En organisation kan af Personalestyrelsen anerkendes som forhandlingsberettiget, når den har dokumenteret at repræsentere mindst halvdelen af de ansatte indenfor en personalegruppe, der ønskes overenskomst for, og når området i øvrigt naturligt henhører under den pågældende faglige organisation. Det kræves yderligere, at den pågældende personalegruppe klart kan afgrænses fra andre, og at arbejdsområdet er veldefineret. På det offentlige arbejdsmarked er der indgået en række aftaler mellem arbejdsgiversiden og organisationer på arbejdstagersiden, der opfylder disse betingelser. I disse hovedaftaler fastslås, at parterne er forpligtede til at fremme et godt samarbejde samt at virke for rolige og stabile arbejdsforhold på arbejdsstederne - en passus som medfører, at rivaliserende organisationer ikke er ønskelige. Af en række underliggende aftaler fremgår derfor, at alene de forhandlingsberettigede organisationer har ret til og krav på at indgå i samarbejde/forhandling med ledelsen. 3. PRAKTISK UDMØNTNING Omhandlende bestemmelse tager udgangspunkt i aftaler indgået mellem Personalestyrelsen og CFU, herunder: Ref. a. Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Ref. b. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. Ref. c. Rammeaftale om nye lønsystemer (herunder den lokale løndannelse) Samarbejde og samarbejdsudvalg Af ref. a. bestemmelse om sammensætning, jf. 6, stk. 2, fremgår, at antallet af pladser i S.U. fastsættes ved aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter, medens fordelingen af pladserne aftales mellem de forhandlingsberettigede organisationer selv. Det vil derfor være i strid med reglerne at lade den ikke-forhandlingsberettigede organisation deltage i S.U Tillidsrepræsentanter Ref. b. forudsætter, at de relevante medarbejdergrupper, som kan vælge en tillidsrepræsentant, er dækket af forhandlingsberettigede CFU organisationer, ligesom tillidsrepræ- 2

3 sentanten alene kan vælges blandt de organiserede medarbejdere. Alene de i henhold til denne aftale valgte tillidsrepræsentanter har krav på i et vist omfang at få stillet arbejdstid, lokaler m.m. til rådighed. Det vil derfor være i strid med reglerne at lade en repræsentant for en ikkeforhandlingsberettiget organisation anvende arbejdstid og lokaler til organisationsarbejde. Såfremt myndigheden lejer lokaler ud i øvrigt, vil der dog være mulighed for også at udleje til en ikke-forhandlingsberettiget organisation på samme vilkår som for øvrige lejere. Det bemærkes, at også i disse tilfælde gælder den almindelige regel om, at kun forhandlingsberettigede organisationer kan tillades at afholde faglige møder i arbejdstiden Lokal løndannelse (Ny Løn) I relation til den lokale løndannelse kan alene den forhandlingsberettigede organisation være part i forhandlingerne. Såfremt den ikke-forhandlingsberettigede organisation henvender sig til den lokale myndighed eller Forsvarets Personeltjeneste, bør man dog afholde et møde med organisationen. For at undgå at handle overenskomststridigt må mødet have fokus på at lade den ikke-forhandlingsberettigede organisation fremlægge sine synspunkter det skal dog her præciseres, at der ikke er tale om en forhandling. Forsvarets Personeltjeneste har via sine områdekonsulenter generelt vejledt myndighederne herom. Det fremgår af det til enhver tid gældende Forsvarets Personeltjeneste direktiv for den lokale lønproces, at det er den lokale myndighedschef, der påser, at det er repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation der er til stede ved forhandlingerne. I den anledning skal det særligt bemærkes, at FPT områdekonsulent som altovervejende hovedregel er til stede som bisidder ved disse forhandlinger og intervenerer, såfremt en repræsentant fra en ikke-forhandlingsberettiget organisation er til stede uden den forhandlingsberettigede organisation med den virkning, at forhandlingerne afbrydes. Det vil derfor være i strid med reglerne at lade en ikke-forhandlingsberettiget organisation underskrive en Ny Løn aftale, og pengene vil ikke kunne udbetales. Det er myndighedschefens ansvar at vurdere alle medarbejdere med henblik på Ny Løn uden hensyn til medarbejdernes organisatoriske tilhørsforhold. Tilsvarende er den forhandlingsberettigede organisation forpligtet til at forhandle for alle ansatte uanset, om vedkommende er medlem af pågældende organisation. 4. ANSVAR FOR BESTEMMELSE Ansvar for vedligeholdelse af nærværende bestemmelse påhviler Forsvarets Personeltjeneste, Aftale- og Forhandlingssektionen. 3

4 5. IKRAFTTRÆDEN Nærværende bestemmelse har virkning fra 1. oktober NIELS HENRIK BUNDSGAARD 4

5 BILAG FPTBST OVERSIGT OVER CENTRALORGANISATIONERNES MEDLEMSORGANISATIONER PÅ DET STATSLIGE OMRÅDE Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S) Blik- og Rørarbejderforbundet Danmarks Kirketjenerforening Dansk El-Forbund Dansk Formands Forening Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal Fagligt Fælles Forbund (3F) Farvandsvæsenets Funktionær Forening FOA - Fag og Arbejde Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet m.fl. Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Foreningen af Danske Redningsmænd Foreningen af Tjenestemænd ved Slotte og Ministerialbygninger Fængselsforbundet i Danmark HK/Privat (for grafiske arbejdere) HK/STAT Hærens Konstabel- og Korporalforening Ledernes Hovedorganisation Malerforbundet i Danmark Maskinmestrenes Forening Serviceforbundet Socialpædagogerne Statspensionisternes Centralforening Teknisk Landsforbund Tjenestemandsforeningen ved Seruminstituttet m.fl. CO10, Centralorganisationen af 2010 Centralforeningen for Stampersonel Danmarks Kordegneforening Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Dansk Skuespillerforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Dansk Told- og Skatteforbund Ergoterapeutforeningen Erhvervsskolelederne i Danmark

6 BILAG FPTBST Farmakonomforeningen Farvandsforeningen Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Foreningen af Musikere i Forsvaret Foreningen af Præliminære Organister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Foreningen af tekniske og administrative Tjenestemænd Forsvarets Civil-Etat Handelsskolernes Lærerforening JID (Faglig organisation for jordbrugsteknikere, jordbrugsteknologer og studerende) Jordemoderforeningen Konstruktørforeningen Korgruppen v/dansk Kor Forbund Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Kost- og ernæringsforbundet Kriminalforsorgsforeningen Musikgruppen i CO II Politiforbundet i Danmark PROSA/OFFENTLIG Radiotelegrafistforeningen af 1917 Skovfogedernes CO II Forening Statspensionisternes Centralforening Trafikforbundet AC Danmarks Jurist- og Økonomforbund DM - (Dansk Magisterforening) Fællesrepræsentationen "De 6" Bibliotekarforbundet Dansk Kiropraktor Forening Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Psykolog Forening Foreningen af Kliniske Diætister Tandlægeforeningen Fællesrepræsentationen i AC De5 Arkitektforbundet Den Danske Dyrlægeforening JA Jordbrugsakademikerne Pharmadanmark Tandlægernes Nye Landsforening Fællesrepræsentationen Kommunikation, Sprog og Journalistik Forbundet Kommunikation og Sprog Foreningen af Akademisk Uddannede DJ-medlemmer Gymnasieskolernes Lærerforening Lægeforeningen Foreningen af Speciallæger Praktiserende Lægers Organisation 2

7 BILAG FPTBST Yngre Læger Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i AC Dansk Musikpædagogisk Forening Dansk Organist og Kantorsamfund Den danske Præsteforening Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen Forsvarsgruppen i AC Handelsskolernes Lærerforening (adjunkt/lektorgruppen) Lærernes Centralorganisation (LC) Danmarks Lærerforening Frie Skolers Lærerforening Socialpædagogernes Landsforbund Uddannelsesforbundet 3

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 0.0.0.0 O.08 8. januar

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 1.3 Hensigtserklæringer... 2 1.4 Omlægning til nyt grundbeløbsniveau

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst. Akademikere i KL

Overenskomst. Akademikere i KL Overenskomst Akademikere i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013 Overenskomst for Akademikere i KL mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere