OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER"

Transkript

1 01

2 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3, KØBENHAVN V OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA MEDLEMMER ANSAT I STAT, REGIONER OG KOMMUNER 02

3 INDHOLD OAO - ORGANISATIONEN 1 OAO - HVEM ER HVEM? 3 OAO - MEDLEMMERNE 4 KTO - KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 5 CFU - CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6 FAKTA OM STATEN 7 FAKTA OM KOMMUNERNE 11 FAKTA OM REGIONERNE 15 03

4 OAO: ORGANISATIONEN HVAD ER OAO? OAO repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, med ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO har til formål at være medlemsorganisationernes fælles offentlige stemme i spørgsmål vedrørende de offentlige arbejdspladser. OAO-Stat OG OAO-K OAO har både en statslig del, OAO-Stat, og en regional/kommunal del, OAO-K. Det betyder, at OAO i praksis varetager en lang række interesser og opgaver som specifikt retter sig mod ansatte i hver af de tre sektorer. Det er blandt andet tilfældet i arbejdet med at udtage overenskomstkrav til de kommende forhandlinger. På det statslige område foregår det arbejde i OAO-Stat, mens det på det regionale og kommunale område foregår i OAO-K og i et regionalt samarbejde mellem FOA, AC og Sundhedskartellet. OAO-K Det regionale og kommunale forhandlingsudvalg Medlemsorganisationerne OAO-Stat Det statslige repræsentantskab Det statslige forhandlingsudvalg Medlemsorganisationerne 1

5 DET DAGLIGE ARBEJDE OAO arbejder dagligt for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO s arbejde består i at sikre, at den offentlige sektor kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Derfor arbejder organisationen dagligt for: At skabe attraktive offentlige arbejdspladser i stat, regioner og kommuner. At påvirke udviklingen i velfærdspolitikken og den offentlige sektor generelt. Arbejdet består blandt andet i at afholde netværksmøder og konferencer, udgive vejledningsmateriale og analyser, og deltage i politiske udvalg sammen med de offentlige arbejdsgivere. OVERENSKOMSTFORHANDLINGER På det statslige område har OAO-Stat kompetencen i alle spørgsmål om aftaler og forhandling for medlemsorganisationerne. I praksis ligger forhandlingskompetencen hos det statslige forhandlingsudvalg, som forhandler og koordinerer overenskomstkravene mellem medlemsorganisationerne i OAO-Stat. OAO- Stat er en centralorganisation på det statslige forhandlingsområde, hvilket betyder, at OAO-Stat har plads i forhandlingssamarbejdet CFU. På det regionale og kommunale område har OAO-K en koordinerende rolle i forhold til medlemsorganisationerne med plads i forhandlingsfællesskabet KTO. Koordineringen af overenskomstkravene foregår i det regionale og kommunale forhandlingsudvalg, men det er KTO og de enkelte organisationer, der har forhandlingsretten til at forhandle løn og ansættelsesvilkår for de regionale og kommunale medarbejdere. 2

6 OAO: HVEM ER HVEM? Med centrale pladser i KTO og CFU er OAO s formænd og næstformænd topforhandlere ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det betyder, at de sidder overfor de offentlige arbejdsgivere, Moderniseringsstyrelsen under Finansaministeriet, KL og Danske Regioner, når der skal aftales løn og arbejdsvilkår for de mange ansatte i den offentlige sektor. FORMANDSKABET FOR DET KOMMUNALE/REGIONALE OMRÅDE Formand Dennis Kristensen Formand for FOA Næstformand Bodil Otto Formand for HK/ Kommunal Medlem af KTO s forhandlingsudvalg Medlem af KTO s forhandlingsudvalg FORMANDSKABET FOR DET STATSLIGE OMRÅDE Formand Flemming Vinther Formand for Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) Næstformand Rita Bundgaard Formand for HK/Stat Formand for CFU s forhandlingudvalg Medlem af CFU s forhandlingsudvalg 3

7 OAO: MEDLEMMERNE OAO varetager interesser for ca offentligt ansatte, som tager sig af en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. Fælles for dem alle er, at de er med til at sikre velfærden ved at yde en stor og vigtig indsats i den offentlige sektor hver dag. De offentligt ansatte varetager blandt andet følgende opgaver: Sagsbehandler på skattekontorer, jobcentre, i politiet og Rengør og vedligeholder kriminalforsorgen uddannelsesinstitutioner og kasernerne Plejer ældre på SØRGER FOR DE INDSATTE I FÆNGSLERNE plejehjem og ældrecentre FØRER OG VEDLIGEHOLDER TOG OG S-TOG LAVER MAD I KANTINER OG KØKKENER PÅ UDDANNELSESINSTITUTIONER OG KASERNER PASSER KIRKEGÅRDE OG VARETAGER PRAKTISK ARBEJDE I FOLKEKIRKEN ER SOLDATER OG HÅNDVÆRKERE I FORSVARET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS KIRKETJENERFORENING DANSK EL-FOR- BUND DANSK FORMANDSFORENING DANSK FRISØR OG KOSMETIKER FORBUND DANSK JERNBANEFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 3F FOA FAR- VANDSVÆSENETS FUNKTIONÆR FORENING FORBUNDET AF KIRKE- OG KIRKEGÅRDSANSAT- TE FORBUNDET FOR TJENESTEMÆND V/ FØDEVARE- OGWW UNDERVISNINGSMINISTERIET M.FL. FORENINGEN AF TJENESTEMÆND V/ SLOTTE OG MINISTERIALBYGNINGER FORENIN- GEN AF DANSKE REDNINGSMÆND FÆNGSELSFORBUNDET HK/KOMMUNAL HK/STAT HOFFUNKTIONÆRFORENINGEN HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING LEDER- NES HOVEDORGANISATION MALERFORBUNDET I DANMARK MASKINMESTRENES FORENING FØDEVAREFORBUNDET NNF SERVICEFORBUNDET SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFOR- ENING STATSPENSIONISTERNES CENTRALFORENING SØVÆRNETS KONSTABELFORENING TEKNISK LANDSFORBUND 4

8 Hvad er KTO? På det kommunale område er OAO-K repræsenteret i forhandlingsfællesskabet KTO: KTO er et forhandlingsfællesskab mellem organisationer med ansatte i kommuner og regioner. KTO har til formål at optræde fælles i forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt og regionalt ansatte tilsluttet KTO. KTO repræsenterer en halv million ansatte i kommuner og regioner. KTO: KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTSANSATTE KTO S ORGANISERING BESTYRELSEN FORHANDLINGS- UDVALGET Medlemmer fordelt på valggrupper Medlemmer fordelt på valggrupper Øvrige 14% FTF 24% AC 8% OAO 54% OAO-K FTF AC ØVRIGE Koordineringen i KTO Kommunale Tjenestemænd- og Overenskomstansatte KTO ledes af en bestyrelse og et forhand- KTO er et forhandlingsfællesskab, som lingsudvalg. Det er forhandlingsudvalget som i repræsenterer ca ansatte i de 98 kommuner praksis forhandler overenskomst og aftale med og fem regioner, hvilket vil sige langt ho- de kommunale og regionale arbejdsgivere under vedparten af de ansatte i kommuner og regioner. overenskomstforhandlingerne og her er formandskabet KTO forhandler med de kommunale og regionale for OAO-K repræsenteret. arbejdsgivere om blandt andet generelle KTO har 47 medlemsorganisationer, som er inddelt lønforhold, barsel, ferie samt medindflydelse og i fire valggrupper: valggruppe I, som omfatter medbestemmelse. medlemsorganisationerne i OAO-K, valggruppe II, KTO og de kommunale og regionale arbejdsgivere som er de FTF tilsluttede organisationer, valggruppe iværksætter desuden personalepolitiske og III, er de AC tilsluttede organisationer, samt overenskomstmæssige samarbejdsprojekter. valggruppe IV, der omfatter øvrige organisationer. 5

9 Hvad er CFU? CFU: CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG På det statslige område er OAO-Stat repræsenteret i forhandlingssamarbejdet CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. CFU forhandler overenskomster og aftaler med Finansministeriet. CFU-samarbejdet bygger på princippet en for alle og alle for en i overenskomstforhandlingerne. CFU S ORGANISERING FÆLLESUDVALGET FORHANDLINGS- UDVALGET Medlemmer fordelt på centralorganisationer AC 33% Medlemmer fordelt på centralorganisationerne LC 12% Andre 5% CO10 19% OAO 31% OAO-Stat SKAF (FTF) AC Samarbejdet i CFU Parterne i CFU-samarbejdet er Akademikernes Centralorganisation (AC), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat). Centralorganisationerne dækker langt størstedelen af alle statsansatte, dog er AC kun tilsluttet CFU med sine tjenestemænd. Hver af centralorganisationerne indsamler og fastsætter de statsansattes krav i løbet af efteråret forud for overenskomstforhandlinger. Kravene for medlemmerne i OAO-Stat blev udtaget på repræsentantskabsmødet i november. Kravene sendes efterfølgende til CFU, hvor de samles og koordineres til ét fælles sæt krav, som afleveres til finansministeren ved udgangen af december måned. Koordineringen foregår i CFU s forhandlingsudvalg, hvor formandskabet for OAO-Stat er repræsenteret. Centralorganisationernes koordinering af overenskomstkravene sker med henblik på at udgøre de statsansattes samlede stemme i forhandlingerne med Personalestyrelsen, Finansministeriet. 6

10 OK13: FAKTA OM STATEN DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA FINANSMINISTERIETS FORHANDLINGSDATABASE DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OVERENSKOMST OAO OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER CO10 CENTRALORGANISATIONEN AF 2010 LC LÆRERNES CENTRALORGANISATION AC AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 7

11 Antal årsværk fordelt på køn, centralorganistion og ænsættelsestype OK11 OK13 Centralorganisation Kvinde Mand I alt Kvinde Mand I alt OAO OK-ansatte Tjenestemænd mv CO OK-ansatte Tjenestemænd mv LC OK-ansatte Tjenestemænd mv AC OK-ansatte Tjenestemænd mv Andre OK-ansatte Tjenestemænd mv Andre Hovedtotal Andel af kvinder og mænd ansat i staten Statsansatte fordelt på køn Kvinder Mænd Statsansatte fordelt på ansættelsestype Statsansatte fordelt på ansættelsestype OK-ansatte Tjenestemænd mv. Andre 1% 25% 46% 54% 74% MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT, BRUTTO (Kr.) Centralorganisation Årsværk Basisløn Centralt aftalte tillæg Hovedtotal ,9% *Eksklusiv pensionsbidrag 8 Lokalt aftalte tillæg Pension i alt Løn i alt OAO ,6% CO ,5% LC ,6% AC ,3% Andel lokalt aftalt* Andre ,7%

12 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på centralorganisation, køn og OK OK11 OK11 Total OK13 OK13 Total Centralorganisation Kvinde Mand Kvinde Mand OAO CO LC AC Andre Hovedtotal Løn i alt LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn og centralorganisation (procent) Bruttoløn I alt Centralorganisation Kvinde Mand OAO 3,0 1,6 2,3 CO10 4,0-0,1 1,1 LC 3,3 2,0 2,6 AC 2,5 1,7 2,0 Andre 5,7 0,2 2,4 Hovedtotal 3,8 2,0 2,7 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på centralorganisation STATSANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG CENTRALORGANISATION Opgjort i årsværk CO 0 Total OAO CO10 LC AC Andre Total OAO CO10 LC AC Andre I alt Aldersinterval Antal Antal Antal Antal Antal Antal Under 20 år år år år år år år år år år Over 64 år I alt

13 FIGUR: STATSANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG CENTRALORGANISATION Opgjort i årsværk , , , , ,0 OAO CO10 LC AC Andre 2.000,0 0,0 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I STATEN Opgjort i årsværk Personalekategori Centralorganisation Antal 1. Kontorfunktionærer OAO Magistre AC Jurister/økonomer AC Lærere ved Gymnasieskoler AC Polititjenestemænd CO Tjenestemænd Flere Lærere m.fl. grundskoler LC Tjenestemandslign. Flere Ingeniører Andre Ph.d. Stipendiater AC Stampersonel CS CO Lær/led V.eftersk.mv LC Officerer AC Tjenestemandslign. Flere Stampers.Tjm. CS CO Tjenestemænd (Kriminalforsorgen) OAO Tjenestemænd i SKAT CO Stampersonel A-Løn OAO DSB, DJ-tjenestemænd ny løn OAO Laboratoriefunktionærer OAO

14 OK13: FAKTA OM KOMMUNERNE DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR (FLD) SAMT SBG-11 OG SBG-13 DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OAO FTF SHK AC OVERENSKOMST OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD SUNDHEDSKARTELLET AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 11

15 ÅRSVÆRK FORDELT PÅ KØN OG HOVEDORGANISATION I KOMMUNERNE OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre Ej fordelt I alt Kommunalt Kommunalt ansatte ansatte fordelt på køn fordelt på køn Kvinder Mænd 24% Kommunalt ansatte på hovedorganisation fordelt på centralorganisation Kommunalt ansatte fordelt SHK 6% AC 5% 76% FTF 30% OAO 59% GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganisation, køn og OK OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre I alt

16 LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn (procent) Centralorg. Kvinder Mænd I alt GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganistaion OAO 3,42 2,41 3,14 FTF 3,67 3,37 3,55 SHK 2,99 2,61 2,97 AC 4,20 4,38 4,18 Andre 1,78 (0,84) 0,01 I alt 3,82 3,17 3, OAO FTF SHK AC Andre Serie1 MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT (Kr.) Fordelt på hovedorganisation Hovedorganisation Årsværk Grundløn Pension Øvrige løndele Centrale tillæg Lokale tillæg *Andel lokalt aftalt: Lokale tillæg tillæg i forhold til grundløn + centrale tillæg + lokale tillæg Løn i alt Andel lokalt aftalt* OAO ,7 % FTF ,5 % SHK ,5 % AC ,2 % Andre ,0 % Ej fordelt ,2 % Hovedtotal ,9 % KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk OAO FTF SHK AC Andre I alt Aldersinterval Antal Antal Antal Antal Antal Antal Under 20 år år år år år år år år år år Over 64 år I alt

17 FIGUR: KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION ,0 Opgjort i årsværk , , , , , ,0 OAO FTF SHK AC Andre , ,0 0,0 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I KOMMUNERNE Opgjort i årsværk PERSONALEGRUPPER Hovedorg. Antal 1. Social- og sundhedspersonale, Kl OAO Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. FTF Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. FTF (OAO) Kontor- og It-personale, KL OAO Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter OAO Syge- og sundhedspersonale - basis, KL SHK Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. OAO Akademikere, KL AC Dagplejere OAO Teknisk Service OAO Socialrådg./socialformidlere, Kl OAO Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv OAO Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. OAO Pædagogisk uddannede ledere FTF (OAO) Rengøringsassistenter, Kl OAO Husassistenter, Kl OAO Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. OAO Ledere m.fl., undervisningsområdet FTF Pgu-elever/Pau-elever OAO Pædagogstuderende FTF (OAO)

18 OK13: FAKTA OM REGIONERNE DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR (FLD) SAMT SBG-11 OG SBG-13 DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OAO FTF SHK AC OVERENSKOMST OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD SUNDHEDSKARTELLET AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 15

19 ÅRSVÆRK FORDELT PÅ KØN OG HOVEDORGANISTION I REGIONERNE OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre Ej fordelt I alt Regionalt ansatte fordelt på køn køn Kvinder Mænd Regionalt ansatte på hovedorganisation fordelt på centralorganisation Regionalt ansatte fordelt OAO FTF SHK AC Ej fordelt 1% 21% 18% 38% 79% 42% 1% GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganisation o, køn og OK OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre I alt

20 FIGUR: KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk OAO Antal FTF Antal SHK Antal AC Antal Andre Antal Under 20 år Over 64 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I KOMMUNERNE Opgjort i årsværk PERSONALEGRUPPER Hovedorg. Antal 1. Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende SHK Social- og sundhedspersonale, Regioner OAO Underordnede læger (reservelæger) AC Lægesekretærer OAO Kontor- og It-personale mv., Regioner OAO Akademikere, Regioner AC Overlæger, lægelige chefer m.v. AC Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. OAO Ledere på Sundhedskartellets område SHK Sygehusportører OAO Rengøringsassistenter, Regioner OAO Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. OAO Husassistenter, Regioner OAO Håndværkere m.fl., Regioner OAO Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse OAO Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,regioner OAO Chefer, Regioner AC (OAO) Socialrådgivere, Regioner OAO Lærere, specialunderv. f. børn og voksne FTF Ledende Servicepersonale OAO (Andre)

21 LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn (procent) Hovedorganistion GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganistaioner MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT (Kr.) Fordelt på hovedorganisation Kvinder Mænd I alt OAO 1,60 2,22 1,73 FTF 3,56 4,78 4,03 SHK 2,68 2,48 2,67 AC 1,47 2,93 1,89 Andre 6,10 8,02 6,68 I alt 3,20 3,56 3,29 Årsværk Hovedorganisation Grundløn Pension Øvrige løndele 0 OAO FTF SHK AC Andre Centrale tillæg Lokale tillæg Løn i alt Andel lokalt aftalt* OAO ,2 FTF ,1 SHK ,1 AC ,1 Andre ,9 Ej fordelt ,7 Hovedtotal ,3 *Andel lokalt aftalt: Lokale tillæg tillæg i forhold til grundløn + centrale tillæg + lokale tillæg REGIONALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk Regioner OAO FTF SHK AC Andre I alt Under 20 år Over I alt Serie1 18

22 19

23 20

24 Staunings Plads 1-3, 4, 1607 København V, , 21

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: 7010 1099 www.socialrdg.dk Information om Dansk Socialrådgiverforening til TR Februar 2012 Dansk Socialrådgiverforening Side 2 Forord

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 1.3 Hensigtserklæringer... 2 1.4 Omlægning til nyt grundbeløbsniveau

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere