OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER"

Transkript

1 01

2 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3, KØBENHAVN V OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA MEDLEMMER ANSAT I STAT, REGIONER OG KOMMUNER 02

3 INDHOLD OAO - ORGANISATIONEN 1 OAO - HVEM ER HVEM? 3 OAO - MEDLEMMERNE 4 KTO - KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 5 CFU - CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6 FAKTA OM STATEN 7 FAKTA OM KOMMUNERNE 11 FAKTA OM REGIONERNE 15 03

4 OAO: ORGANISATIONEN HVAD ER OAO? OAO repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, med ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO har til formål at være medlemsorganisationernes fælles offentlige stemme i spørgsmål vedrørende de offentlige arbejdspladser. OAO-Stat OG OAO-K OAO har både en statslig del, OAO-Stat, og en regional/kommunal del, OAO-K. Det betyder, at OAO i praksis varetager en lang række interesser og opgaver som specifikt retter sig mod ansatte i hver af de tre sektorer. Det er blandt andet tilfældet i arbejdet med at udtage overenskomstkrav til de kommende forhandlinger. På det statslige område foregår det arbejde i OAO-Stat, mens det på det regionale og kommunale område foregår i OAO-K og i et regionalt samarbejde mellem FOA, AC og Sundhedskartellet. OAO-K Det regionale og kommunale forhandlingsudvalg Medlemsorganisationerne OAO-Stat Det statslige repræsentantskab Det statslige forhandlingsudvalg Medlemsorganisationerne 1

5 DET DAGLIGE ARBEJDE OAO arbejder dagligt for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO s arbejde består i at sikre, at den offentlige sektor kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Derfor arbejder organisationen dagligt for: At skabe attraktive offentlige arbejdspladser i stat, regioner og kommuner. At påvirke udviklingen i velfærdspolitikken og den offentlige sektor generelt. Arbejdet består blandt andet i at afholde netværksmøder og konferencer, udgive vejledningsmateriale og analyser, og deltage i politiske udvalg sammen med de offentlige arbejdsgivere. OVERENSKOMSTFORHANDLINGER På det statslige område har OAO-Stat kompetencen i alle spørgsmål om aftaler og forhandling for medlemsorganisationerne. I praksis ligger forhandlingskompetencen hos det statslige forhandlingsudvalg, som forhandler og koordinerer overenskomstkravene mellem medlemsorganisationerne i OAO-Stat. OAO- Stat er en centralorganisation på det statslige forhandlingsområde, hvilket betyder, at OAO-Stat har plads i forhandlingssamarbejdet CFU. På det regionale og kommunale område har OAO-K en koordinerende rolle i forhold til medlemsorganisationerne med plads i forhandlingsfællesskabet KTO. Koordineringen af overenskomstkravene foregår i det regionale og kommunale forhandlingsudvalg, men det er KTO og de enkelte organisationer, der har forhandlingsretten til at forhandle løn og ansættelsesvilkår for de regionale og kommunale medarbejdere. 2

6 OAO: HVEM ER HVEM? Med centrale pladser i KTO og CFU er OAO s formænd og næstformænd topforhandlere ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det betyder, at de sidder overfor de offentlige arbejdsgivere, Moderniseringsstyrelsen under Finansaministeriet, KL og Danske Regioner, når der skal aftales løn og arbejdsvilkår for de mange ansatte i den offentlige sektor. FORMANDSKABET FOR DET KOMMUNALE/REGIONALE OMRÅDE Formand Dennis Kristensen Formand for FOA Næstformand Bodil Otto Formand for HK/ Kommunal Medlem af KTO s forhandlingsudvalg Medlem af KTO s forhandlingsudvalg FORMANDSKABET FOR DET STATSLIGE OMRÅDE Formand Flemming Vinther Formand for Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) Næstformand Rita Bundgaard Formand for HK/Stat Formand for CFU s forhandlingudvalg Medlem af CFU s forhandlingsudvalg 3

7 OAO: MEDLEMMERNE OAO varetager interesser for ca offentligt ansatte, som tager sig af en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. Fælles for dem alle er, at de er med til at sikre velfærden ved at yde en stor og vigtig indsats i den offentlige sektor hver dag. De offentligt ansatte varetager blandt andet følgende opgaver: Sagsbehandler på skattekontorer, jobcentre, i politiet og Rengør og vedligeholder kriminalforsorgen uddannelsesinstitutioner og kasernerne Plejer ældre på SØRGER FOR DE INDSATTE I FÆNGSLERNE plejehjem og ældrecentre FØRER OG VEDLIGEHOLDER TOG OG S-TOG LAVER MAD I KANTINER OG KØKKENER PÅ UDDANNELSESINSTITUTIONER OG KASERNER PASSER KIRKEGÅRDE OG VARETAGER PRAKTISK ARBEJDE I FOLKEKIRKEN ER SOLDATER OG HÅNDVÆRKERE I FORSVARET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS KIRKETJENERFORENING DANSK EL-FOR- BUND DANSK FORMANDSFORENING DANSK FRISØR OG KOSMETIKER FORBUND DANSK JERNBANEFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 3F FOA FAR- VANDSVÆSENETS FUNKTIONÆR FORENING FORBUNDET AF KIRKE- OG KIRKEGÅRDSANSAT- TE FORBUNDET FOR TJENESTEMÆND V/ FØDEVARE- OGWW UNDERVISNINGSMINISTERIET M.FL. FORENINGEN AF TJENESTEMÆND V/ SLOTTE OG MINISTERIALBYGNINGER FORENIN- GEN AF DANSKE REDNINGSMÆND FÆNGSELSFORBUNDET HK/KOMMUNAL HK/STAT HOFFUNKTIONÆRFORENINGEN HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING LEDER- NES HOVEDORGANISATION MALERFORBUNDET I DANMARK MASKINMESTRENES FORENING FØDEVAREFORBUNDET NNF SERVICEFORBUNDET SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFOR- ENING STATSPENSIONISTERNES CENTRALFORENING SØVÆRNETS KONSTABELFORENING TEKNISK LANDSFORBUND 4

8 Hvad er KTO? På det kommunale område er OAO-K repræsenteret i forhandlingsfællesskabet KTO: KTO er et forhandlingsfællesskab mellem organisationer med ansatte i kommuner og regioner. KTO har til formål at optræde fælles i forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt og regionalt ansatte tilsluttet KTO. KTO repræsenterer en halv million ansatte i kommuner og regioner. KTO: KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTSANSATTE KTO S ORGANISERING BESTYRELSEN FORHANDLINGS- UDVALGET Medlemmer fordelt på valggrupper Medlemmer fordelt på valggrupper Øvrige 14% FTF 24% AC 8% OAO 54% OAO-K FTF AC ØVRIGE Koordineringen i KTO Kommunale Tjenestemænd- og Overenskomstansatte KTO ledes af en bestyrelse og et forhand- KTO er et forhandlingsfællesskab, som lingsudvalg. Det er forhandlingsudvalget som i repræsenterer ca ansatte i de 98 kommuner praksis forhandler overenskomst og aftale med og fem regioner, hvilket vil sige langt ho- de kommunale og regionale arbejdsgivere under vedparten af de ansatte i kommuner og regioner. overenskomstforhandlingerne og her er formandskabet KTO forhandler med de kommunale og regionale for OAO-K repræsenteret. arbejdsgivere om blandt andet generelle KTO har 47 medlemsorganisationer, som er inddelt lønforhold, barsel, ferie samt medindflydelse og i fire valggrupper: valggruppe I, som omfatter medbestemmelse. medlemsorganisationerne i OAO-K, valggruppe II, KTO og de kommunale og regionale arbejdsgivere som er de FTF tilsluttede organisationer, valggruppe iværksætter desuden personalepolitiske og III, er de AC tilsluttede organisationer, samt overenskomstmæssige samarbejdsprojekter. valggruppe IV, der omfatter øvrige organisationer. 5

9 Hvad er CFU? CFU: CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG På det statslige område er OAO-Stat repræsenteret i forhandlingssamarbejdet CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. CFU forhandler overenskomster og aftaler med Finansministeriet. CFU-samarbejdet bygger på princippet en for alle og alle for en i overenskomstforhandlingerne. CFU S ORGANISERING FÆLLESUDVALGET FORHANDLINGS- UDVALGET Medlemmer fordelt på centralorganisationer AC 33% Medlemmer fordelt på centralorganisationerne LC 12% Andre 5% CO10 19% OAO 31% OAO-Stat SKAF (FTF) AC Samarbejdet i CFU Parterne i CFU-samarbejdet er Akademikernes Centralorganisation (AC), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat). Centralorganisationerne dækker langt størstedelen af alle statsansatte, dog er AC kun tilsluttet CFU med sine tjenestemænd. Hver af centralorganisationerne indsamler og fastsætter de statsansattes krav i løbet af efteråret forud for overenskomstforhandlinger. Kravene for medlemmerne i OAO-Stat blev udtaget på repræsentantskabsmødet i november. Kravene sendes efterfølgende til CFU, hvor de samles og koordineres til ét fælles sæt krav, som afleveres til finansministeren ved udgangen af december måned. Koordineringen foregår i CFU s forhandlingsudvalg, hvor formandskabet for OAO-Stat er repræsenteret. Centralorganisationernes koordinering af overenskomstkravene sker med henblik på at udgøre de statsansattes samlede stemme i forhandlingerne med Personalestyrelsen, Finansministeriet. 6

10 OK13: FAKTA OM STATEN DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA FINANSMINISTERIETS FORHANDLINGSDATABASE DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OVERENSKOMST OAO OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER CO10 CENTRALORGANISATIONEN AF 2010 LC LÆRERNES CENTRALORGANISATION AC AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 7

11 Antal årsværk fordelt på køn, centralorganistion og ænsættelsestype OK11 OK13 Centralorganisation Kvinde Mand I alt Kvinde Mand I alt OAO OK-ansatte Tjenestemænd mv CO OK-ansatte Tjenestemænd mv LC OK-ansatte Tjenestemænd mv AC OK-ansatte Tjenestemænd mv Andre OK-ansatte Tjenestemænd mv Andre Hovedtotal Andel af kvinder og mænd ansat i staten Statsansatte fordelt på køn Kvinder Mænd Statsansatte fordelt på ansættelsestype Statsansatte fordelt på ansættelsestype OK-ansatte Tjenestemænd mv. Andre 1% 25% 46% 54% 74% MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT, BRUTTO (Kr.) Centralorganisation Årsværk Basisløn Centralt aftalte tillæg Hovedtotal ,9% *Eksklusiv pensionsbidrag 8 Lokalt aftalte tillæg Pension i alt Løn i alt OAO ,6% CO ,5% LC ,6% AC ,3% Andel lokalt aftalt* Andre ,7%

12 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på centralorganisation, køn og OK OK11 OK11 Total OK13 OK13 Total Centralorganisation Kvinde Mand Kvinde Mand OAO CO LC AC Andre Hovedtotal Løn i alt LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn og centralorganisation (procent) Bruttoløn I alt Centralorganisation Kvinde Mand OAO 3,0 1,6 2,3 CO10 4,0-0,1 1,1 LC 3,3 2,0 2,6 AC 2,5 1,7 2,0 Andre 5,7 0,2 2,4 Hovedtotal 3,8 2,0 2,7 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på centralorganisation STATSANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG CENTRALORGANISATION Opgjort i årsværk CO 0 Total OAO CO10 LC AC Andre Total OAO CO10 LC AC Andre I alt Aldersinterval Antal Antal Antal Antal Antal Antal Under 20 år år år år år år år år år år Over 64 år I alt

13 FIGUR: STATSANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG CENTRALORGANISATION Opgjort i årsværk , , , , ,0 OAO CO10 LC AC Andre 2.000,0 0,0 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I STATEN Opgjort i årsværk Personalekategori Centralorganisation Antal 1. Kontorfunktionærer OAO Magistre AC Jurister/økonomer AC Lærere ved Gymnasieskoler AC Polititjenestemænd CO Tjenestemænd Flere Lærere m.fl. grundskoler LC Tjenestemandslign. Flere Ingeniører Andre Ph.d. Stipendiater AC Stampersonel CS CO Lær/led V.eftersk.mv LC Officerer AC Tjenestemandslign. Flere Stampers.Tjm. CS CO Tjenestemænd (Kriminalforsorgen) OAO Tjenestemænd i SKAT CO Stampersonel A-Løn OAO DSB, DJ-tjenestemænd ny løn OAO Laboratoriefunktionærer OAO

14 OK13: FAKTA OM KOMMUNERNE DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR (FLD) SAMT SBG-11 OG SBG-13 DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OAO FTF SHK AC OVERENSKOMST OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD SUNDHEDSKARTELLET AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 11

15 ÅRSVÆRK FORDELT PÅ KØN OG HOVEDORGANISATION I KOMMUNERNE OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre Ej fordelt I alt Kommunalt Kommunalt ansatte ansatte fordelt på køn fordelt på køn Kvinder Mænd 24% Kommunalt ansatte på hovedorganisation fordelt på centralorganisation Kommunalt ansatte fordelt SHK 6% AC 5% 76% FTF 30% OAO 59% GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganisation, køn og OK OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre I alt

16 LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn (procent) Centralorg. Kvinder Mænd I alt GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganistaion OAO 3,42 2,41 3,14 FTF 3,67 3,37 3,55 SHK 2,99 2,61 2,97 AC 4,20 4,38 4,18 Andre 1,78 (0,84) 0,01 I alt 3,82 3,17 3, OAO FTF SHK AC Andre Serie1 MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT (Kr.) Fordelt på hovedorganisation Hovedorganisation Årsværk Grundløn Pension Øvrige løndele Centrale tillæg Lokale tillæg *Andel lokalt aftalt: Lokale tillæg tillæg i forhold til grundløn + centrale tillæg + lokale tillæg Løn i alt Andel lokalt aftalt* OAO ,7 % FTF ,5 % SHK ,5 % AC ,2 % Andre ,0 % Ej fordelt ,2 % Hovedtotal ,9 % KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk OAO FTF SHK AC Andre I alt Aldersinterval Antal Antal Antal Antal Antal Antal Under 20 år år år år år år år år år år Over 64 år I alt

17 FIGUR: KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION ,0 Opgjort i årsværk , , , , , ,0 OAO FTF SHK AC Andre , ,0 0,0 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I KOMMUNERNE Opgjort i årsværk PERSONALEGRUPPER Hovedorg. Antal 1. Social- og sundhedspersonale, Kl OAO Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. FTF Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. FTF (OAO) Kontor- og It-personale, KL OAO Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter OAO Syge- og sundhedspersonale - basis, KL SHK Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. OAO Akademikere, KL AC Dagplejere OAO Teknisk Service OAO Socialrådg./socialformidlere, Kl OAO Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv OAO Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. OAO Pædagogisk uddannede ledere FTF (OAO) Rengøringsassistenter, Kl OAO Husassistenter, Kl OAO Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. OAO Ledere m.fl., undervisningsområdet FTF Pgu-elever/Pau-elever OAO Pædagogstuderende FTF (OAO)

18 OK13: FAKTA OM REGIONERNE DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR (FLD) SAMT SBG-11 OG SBG-13 DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OAO FTF SHK AC OVERENSKOMST OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD SUNDHEDSKARTELLET AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 15

19 ÅRSVÆRK FORDELT PÅ KØN OG HOVEDORGANISTION I REGIONERNE OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre Ej fordelt I alt Regionalt ansatte fordelt på køn køn Kvinder Mænd Regionalt ansatte på hovedorganisation fordelt på centralorganisation Regionalt ansatte fordelt OAO FTF SHK AC Ej fordelt 1% 21% 18% 38% 79% 42% 1% GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganisation o, køn og OK OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre I alt

20 FIGUR: KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk OAO Antal FTF Antal SHK Antal AC Antal Andre Antal Under 20 år Over 64 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I KOMMUNERNE Opgjort i årsværk PERSONALEGRUPPER Hovedorg. Antal 1. Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende SHK Social- og sundhedspersonale, Regioner OAO Underordnede læger (reservelæger) AC Lægesekretærer OAO Kontor- og It-personale mv., Regioner OAO Akademikere, Regioner AC Overlæger, lægelige chefer m.v. AC Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. OAO Ledere på Sundhedskartellets område SHK Sygehusportører OAO Rengøringsassistenter, Regioner OAO Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. OAO Husassistenter, Regioner OAO Håndværkere m.fl., Regioner OAO Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse OAO Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,regioner OAO Chefer, Regioner AC (OAO) Socialrådgivere, Regioner OAO Lærere, specialunderv. f. børn og voksne FTF Ledende Servicepersonale OAO (Andre)

21 LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn (procent) Hovedorganistion GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganistaioner MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT (Kr.) Fordelt på hovedorganisation Kvinder Mænd I alt OAO 1,60 2,22 1,73 FTF 3,56 4,78 4,03 SHK 2,68 2,48 2,67 AC 1,47 2,93 1,89 Andre 6,10 8,02 6,68 I alt 3,20 3,56 3,29 Årsværk Hovedorganisation Grundløn Pension Øvrige løndele 0 OAO FTF SHK AC Andre Centrale tillæg Lokale tillæg Løn i alt Andel lokalt aftalt* OAO ,2 FTF ,1 SHK ,1 AC ,1 Andre ,9 Ej fordelt ,7 Hovedtotal ,3 *Andel lokalt aftalt: Lokale tillæg tillæg i forhold til grundløn + centrale tillæg + lokale tillæg REGIONALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk Regioner OAO FTF SHK AC Andre I alt Under 20 år Over I alt Serie1 18

22 19

23 20

24 Staunings Plads 1-3, 4, 1607 København V, , 21

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Oversigt over de centrale OKforhandlingsborde

Oversigt over de centrale OKforhandlingsborde Oversigt over de centrale OKforhandlingsborde på det offentlige arbejdsmarked FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Ingrid Soldal Eriksen Forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår foregår i den offentlige

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Oversigt over forhandlingsorganer og organisationer på det offentlige arbejdsmarked

Oversigt over forhandlingsorganer og organisationer på det offentlige arbejdsmarked Oversigt over forhandlingsorganer og organisationer på det offentlige arbejdsmarked FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN Lønmodtagernes forhandlingskarteller Forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Oversigt over de centrale OK forhandlingsborde på det offentlige

Oversigt over de centrale OK forhandlingsborde på det offentlige Oversigt over de centrale OK forhandlingsborde på det offentlige arbejdsmarked Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår foregår i den offentlige

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: 7010 1099 www.socialrdg.dk Information om Dansk Socialrådgiverforening til TR Februar 2012 Dansk Socialrådgiverforening Side 2 Forord

Læs mere

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret Cirkulære om aftale om Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret 2008 Cirkulære af 26. november 2009 Perst. nr. 077-09 J.nr. 09-868-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Oversigt over de centrale OKforhandlingsborde

Oversigt over de centrale OKforhandlingsborde Oversigt over de centrale OKforhandlingsborde på det offentlige arbejdsmarked FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen og Mads Christoffersen Forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår foregår

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler Lærernes særlige arbejdstidsregler Anvendelsen af lærernes arbejdstid er bundet i ufleksible aftaler Lærerne på gymnasierne, erhvervsskolerne, voksenuddannelsescentrene, SO- SU-skolerne, de frie grundskoler

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Temakursus 20.-22. nov. 2013

Temakursus 20.-22. nov. 2013 Temakursus 20.-22. nov. 2013 Hvad skal vi nå..? - Overblik over det offentlige overenskomstsystem - Opmærksomhed på juraen: Hvad er der hjemmel til? - Lidt om lokale aftaler og formalia Uddannelsesforbundets

Læs mere

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv.

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. 2006 Cirkulære af 6. januar 2006 Perst. nr. 003-06 J.nr. 05-868-13 Indholdsfortegnelse 1. Generel forhøjelse af ATP-satser... 3 2. Oprykning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Lønsummer fordelt på organisationer

Lønsummer fordelt på organisationer Frederiksberg OAO-K 13 5.221 0 0 963 93 60 6.337 469.691 Dansk Funktionærforbund 48 11.794 8 496 186 190 1.120 13.803 289.868 FOA - Fag og Arbejde 2.363 540.903 33.264 6.172 15.243 9.326 47.518 652.918

Læs mere

AFTALE OM KOMPETENCEFOND

AFTALE OM KOMPETENCEFOND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F FOA FAG OG

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER

FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER FORKORTELSER TILLIDSREPRÆSENTANTER SAMARBEJDE OG FORHANDLING Som TR vil du kunne få en oplevelse af, at der ofte anvendes forkortelser, som du ikke umiddelbart kan genkende. Det kan være i samarbejdet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab Cirkulære om aftale om Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab 2014 Cirkulære af 19. maj 2014 Modst.nr. 026-14 PKAT nr. 644 J.nr. 2014-1514-0073 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere