OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER"

Transkript

1 01

2 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3, KØBENHAVN V OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA MEDLEMMER ANSAT I STAT, REGIONER OG KOMMUNER 02

3 INDHOLD OAO - ORGANISATIONEN 1 OAO - HVEM ER HVEM? 3 OAO - MEDLEMMERNE 4 KTO - KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 5 CFU - CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6 FAKTA OM STATEN 7 FAKTA OM KOMMUNERNE 11 FAKTA OM REGIONERNE 15 03

4 OAO: ORGANISATIONEN HVAD ER OAO? OAO repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, med ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO har til formål at være medlemsorganisationernes fælles offentlige stemme i spørgsmål vedrørende de offentlige arbejdspladser. OAO-Stat OG OAO-K OAO har både en statslig del, OAO-Stat, og en regional/kommunal del, OAO-K. Det betyder, at OAO i praksis varetager en lang række interesser og opgaver som specifikt retter sig mod ansatte i hver af de tre sektorer. Det er blandt andet tilfældet i arbejdet med at udtage overenskomstkrav til de kommende forhandlinger. På det statslige område foregår det arbejde i OAO-Stat, mens det på det regionale og kommunale område foregår i OAO-K og i et regionalt samarbejde mellem FOA, AC og Sundhedskartellet. OAO-K Det regionale og kommunale forhandlingsudvalg Medlemsorganisationerne OAO-Stat Det statslige repræsentantskab Det statslige forhandlingsudvalg Medlemsorganisationerne 1

5 DET DAGLIGE ARBEJDE OAO arbejder dagligt for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte på de offentlige arbejdspladser. OAO s arbejde består i at sikre, at den offentlige sektor kan udvikle, fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Derfor arbejder organisationen dagligt for: At skabe attraktive offentlige arbejdspladser i stat, regioner og kommuner. At påvirke udviklingen i velfærdspolitikken og den offentlige sektor generelt. Arbejdet består blandt andet i at afholde netværksmøder og konferencer, udgive vejledningsmateriale og analyser, og deltage i politiske udvalg sammen med de offentlige arbejdsgivere. OVERENSKOMSTFORHANDLINGER På det statslige område har OAO-Stat kompetencen i alle spørgsmål om aftaler og forhandling for medlemsorganisationerne. I praksis ligger forhandlingskompetencen hos det statslige forhandlingsudvalg, som forhandler og koordinerer overenskomstkravene mellem medlemsorganisationerne i OAO-Stat. OAO- Stat er en centralorganisation på det statslige forhandlingsområde, hvilket betyder, at OAO-Stat har plads i forhandlingssamarbejdet CFU. På det regionale og kommunale område har OAO-K en koordinerende rolle i forhold til medlemsorganisationerne med plads i forhandlingsfællesskabet KTO. Koordineringen af overenskomstkravene foregår i det regionale og kommunale forhandlingsudvalg, men det er KTO og de enkelte organisationer, der har forhandlingsretten til at forhandle løn og ansættelsesvilkår for de regionale og kommunale medarbejdere. 2

6 OAO: HVEM ER HVEM? Med centrale pladser i KTO og CFU er OAO s formænd og næstformænd topforhandlere ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det betyder, at de sidder overfor de offentlige arbejdsgivere, Moderniseringsstyrelsen under Finansaministeriet, KL og Danske Regioner, når der skal aftales løn og arbejdsvilkår for de mange ansatte i den offentlige sektor. FORMANDSKABET FOR DET KOMMUNALE/REGIONALE OMRÅDE Formand Dennis Kristensen Formand for FOA Næstformand Bodil Otto Formand for HK/ Kommunal Medlem af KTO s forhandlingsudvalg Medlem af KTO s forhandlingsudvalg FORMANDSKABET FOR DET STATSLIGE OMRÅDE Formand Flemming Vinther Formand for Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) Næstformand Rita Bundgaard Formand for HK/Stat Formand for CFU s forhandlingudvalg Medlem af CFU s forhandlingsudvalg 3

7 OAO: MEDLEMMERNE OAO varetager interesser for ca offentligt ansatte, som tager sig af en lang række forskellige funktioner og opgaver på de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser. Fælles for dem alle er, at de er med til at sikre velfærden ved at yde en stor og vigtig indsats i den offentlige sektor hver dag. De offentligt ansatte varetager blandt andet følgende opgaver: Sagsbehandler på skattekontorer, jobcentre, i politiet og Rengør og vedligeholder kriminalforsorgen uddannelsesinstitutioner og kasernerne Plejer ældre på SØRGER FOR DE INDSATTE I FÆNGSLERNE plejehjem og ældrecentre FØRER OG VEDLIGEHOLDER TOG OG S-TOG LAVER MAD I KANTINER OG KØKKENER PÅ UDDANNELSESINSTITUTIONER OG KASERNER PASSER KIRKEGÅRDE OG VARETAGER PRAKTISK ARBEJDE I FOLKEKIRKEN ER SOLDATER OG HÅNDVÆRKERE I FORSVARET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS KIRKETJENERFORENING DANSK EL-FOR- BUND DANSK FORMANDSFORENING DANSK FRISØR OG KOSMETIKER FORBUND DANSK JERNBANEFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 3F FOA FAR- VANDSVÆSENETS FUNKTIONÆR FORENING FORBUNDET AF KIRKE- OG KIRKEGÅRDSANSAT- TE FORBUNDET FOR TJENESTEMÆND V/ FØDEVARE- OGWW UNDERVISNINGSMINISTERIET M.FL. FORENINGEN AF TJENESTEMÆND V/ SLOTTE OG MINISTERIALBYGNINGER FORENIN- GEN AF DANSKE REDNINGSMÆND FÆNGSELSFORBUNDET HK/KOMMUNAL HK/STAT HOFFUNKTIONÆRFORENINGEN HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING LEDER- NES HOVEDORGANISATION MALERFORBUNDET I DANMARK MASKINMESTRENES FORENING FØDEVAREFORBUNDET NNF SERVICEFORBUNDET SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFOR- ENING STATSPENSIONISTERNES CENTRALFORENING SØVÆRNETS KONSTABELFORENING TEKNISK LANDSFORBUND 4

8 Hvad er KTO? På det kommunale område er OAO-K repræsenteret i forhandlingsfællesskabet KTO: KTO er et forhandlingsfællesskab mellem organisationer med ansatte i kommuner og regioner. KTO har til formål at optræde fælles i forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt og regionalt ansatte tilsluttet KTO. KTO repræsenterer en halv million ansatte i kommuner og regioner. KTO: KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTSANSATTE KTO S ORGANISERING BESTYRELSEN FORHANDLINGS- UDVALGET Medlemmer fordelt på valggrupper Medlemmer fordelt på valggrupper Øvrige 14% FTF 24% AC 8% OAO 54% OAO-K FTF AC ØVRIGE Koordineringen i KTO Kommunale Tjenestemænd- og Overenskomstansatte KTO ledes af en bestyrelse og et forhand- KTO er et forhandlingsfællesskab, som lingsudvalg. Det er forhandlingsudvalget som i repræsenterer ca ansatte i de 98 kommuner praksis forhandler overenskomst og aftale med og fem regioner, hvilket vil sige langt ho- de kommunale og regionale arbejdsgivere under vedparten af de ansatte i kommuner og regioner. overenskomstforhandlingerne og her er formandskabet KTO forhandler med de kommunale og regionale for OAO-K repræsenteret. arbejdsgivere om blandt andet generelle KTO har 47 medlemsorganisationer, som er inddelt lønforhold, barsel, ferie samt medindflydelse og i fire valggrupper: valggruppe I, som omfatter medbestemmelse. medlemsorganisationerne i OAO-K, valggruppe II, KTO og de kommunale og regionale arbejdsgivere som er de FTF tilsluttede organisationer, valggruppe iværksætter desuden personalepolitiske og III, er de AC tilsluttede organisationer, samt overenskomstmæssige samarbejdsprojekter. valggruppe IV, der omfatter øvrige organisationer. 5

9 Hvad er CFU? CFU: CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG På det statslige område er OAO-Stat repræsenteret i forhandlingssamarbejdet CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. CFU forhandler overenskomster og aftaler med Finansministeriet. CFU-samarbejdet bygger på princippet en for alle og alle for en i overenskomstforhandlingerne. CFU S ORGANISERING FÆLLESUDVALGET FORHANDLINGS- UDVALGET Medlemmer fordelt på centralorganisationer AC 33% Medlemmer fordelt på centralorganisationerne LC 12% Andre 5% CO10 19% OAO 31% OAO-Stat SKAF (FTF) AC Samarbejdet i CFU Parterne i CFU-samarbejdet er Akademikernes Centralorganisation (AC), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat). Centralorganisationerne dækker langt størstedelen af alle statsansatte, dog er AC kun tilsluttet CFU med sine tjenestemænd. Hver af centralorganisationerne indsamler og fastsætter de statsansattes krav i løbet af efteråret forud for overenskomstforhandlinger. Kravene for medlemmerne i OAO-Stat blev udtaget på repræsentantskabsmødet i november. Kravene sendes efterfølgende til CFU, hvor de samles og koordineres til ét fælles sæt krav, som afleveres til finansministeren ved udgangen af december måned. Koordineringen foregår i CFU s forhandlingsudvalg, hvor formandskabet for OAO-Stat er repræsenteret. Centralorganisationernes koordinering af overenskomstkravene sker med henblik på at udgøre de statsansattes samlede stemme i forhandlingerne med Personalestyrelsen, Finansministeriet. 6

10 OK13: FAKTA OM STATEN DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA FINANSMINISTERIETS FORHANDLINGSDATABASE DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OVERENSKOMST OAO OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER CO10 CENTRALORGANISATIONEN AF 2010 LC LÆRERNES CENTRALORGANISATION AC AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 7

11 Antal årsværk fordelt på køn, centralorganistion og ænsættelsestype OK11 OK13 Centralorganisation Kvinde Mand I alt Kvinde Mand I alt OAO OK-ansatte Tjenestemænd mv CO OK-ansatte Tjenestemænd mv LC OK-ansatte Tjenestemænd mv AC OK-ansatte Tjenestemænd mv Andre OK-ansatte Tjenestemænd mv Andre Hovedtotal Andel af kvinder og mænd ansat i staten Statsansatte fordelt på køn Kvinder Mænd Statsansatte fordelt på ansættelsestype Statsansatte fordelt på ansættelsestype OK-ansatte Tjenestemænd mv. Andre 1% 25% 46% 54% 74% MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT, BRUTTO (Kr.) Centralorganisation Årsværk Basisløn Centralt aftalte tillæg Hovedtotal ,9% *Eksklusiv pensionsbidrag 8 Lokalt aftalte tillæg Pension i alt Løn i alt OAO ,6% CO ,5% LC ,6% AC ,3% Andel lokalt aftalt* Andre ,7%

12 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på centralorganisation, køn og OK OK11 OK11 Total OK13 OK13 Total Centralorganisation Kvinde Mand Kvinde Mand OAO CO LC AC Andre Hovedtotal Løn i alt LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn og centralorganisation (procent) Bruttoløn I alt Centralorganisation Kvinde Mand OAO 3,0 1,6 2,3 CO10 4,0-0,1 1,1 LC 3,3 2,0 2,6 AC 2,5 1,7 2,0 Andre 5,7 0,2 2,4 Hovedtotal 3,8 2,0 2,7 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på centralorganisation STATSANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG CENTRALORGANISATION Opgjort i årsværk CO 0 Total OAO CO10 LC AC Andre Total OAO CO10 LC AC Andre I alt Aldersinterval Antal Antal Antal Antal Antal Antal Under 20 år år år år år år år år år år Over 64 år I alt

13 FIGUR: STATSANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG CENTRALORGANISATION Opgjort i årsværk , , , , ,0 OAO CO10 LC AC Andre 2.000,0 0,0 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I STATEN Opgjort i årsværk Personalekategori Centralorganisation Antal 1. Kontorfunktionærer OAO Magistre AC Jurister/økonomer AC Lærere ved Gymnasieskoler AC Polititjenestemænd CO Tjenestemænd Flere Lærere m.fl. grundskoler LC Tjenestemandslign. Flere Ingeniører Andre Ph.d. Stipendiater AC Stampersonel CS CO Lær/led V.eftersk.mv LC Officerer AC Tjenestemandslign. Flere Stampers.Tjm. CS CO Tjenestemænd (Kriminalforsorgen) OAO Tjenestemænd i SKAT CO Stampersonel A-Løn OAO DSB, DJ-tjenestemænd ny løn OAO Laboratoriefunktionærer OAO

14 OK13: FAKTA OM KOMMUNERNE DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR (FLD) SAMT SBG-11 OG SBG-13 DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OAO FTF SHK AC OVERENSKOMST OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD SUNDHEDSKARTELLET AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 11

15 ÅRSVÆRK FORDELT PÅ KØN OG HOVEDORGANISATION I KOMMUNERNE OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre Ej fordelt I alt Kommunalt Kommunalt ansatte ansatte fordelt på køn fordelt på køn Kvinder Mænd 24% Kommunalt ansatte på hovedorganisation fordelt på centralorganisation Kommunalt ansatte fordelt SHK 6% AC 5% 76% FTF 30% OAO 59% GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganisation, køn og OK OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre I alt

16 LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn (procent) Centralorg. Kvinder Mænd I alt GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganistaion OAO 3,42 2,41 3,14 FTF 3,67 3,37 3,55 SHK 2,99 2,61 2,97 AC 4,20 4,38 4,18 Andre 1,78 (0,84) 0,01 I alt 3,82 3,17 3, OAO FTF SHK AC Andre Serie1 MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT (Kr.) Fordelt på hovedorganisation Hovedorganisation Årsværk Grundløn Pension Øvrige løndele Centrale tillæg Lokale tillæg *Andel lokalt aftalt: Lokale tillæg tillæg i forhold til grundløn + centrale tillæg + lokale tillæg Løn i alt Andel lokalt aftalt* OAO ,7 % FTF ,5 % SHK ,5 % AC ,2 % Andre ,0 % Ej fordelt ,2 % Hovedtotal ,9 % KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk OAO FTF SHK AC Andre I alt Aldersinterval Antal Antal Antal Antal Antal Antal Under 20 år år år år år år år år år år Over 64 år I alt

17 FIGUR: KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION ,0 Opgjort i årsværk , , , , , ,0 OAO FTF SHK AC Andre , ,0 0,0 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I KOMMUNERNE Opgjort i årsværk PERSONALEGRUPPER Hovedorg. Antal 1. Social- og sundhedspersonale, Kl OAO Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. FTF Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. FTF (OAO) Kontor- og It-personale, KL OAO Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter OAO Syge- og sundhedspersonale - basis, KL SHK Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. OAO Akademikere, KL AC Dagplejere OAO Teknisk Service OAO Socialrådg./socialformidlere, Kl OAO Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv OAO Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. OAO Pædagogisk uddannede ledere FTF (OAO) Rengøringsassistenter, Kl OAO Husassistenter, Kl OAO Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. OAO Ledere m.fl., undervisningsområdet FTF Pgu-elever/Pau-elever OAO Pædagogstuderende FTF (OAO)

18 OK13: FAKTA OM REGIONERNE DATAGRUNDLAG: DATA STAMMER FRA DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR (FLD) SAMT SBG-11 OG SBG-13 DATA FOR OK11 OG OK13 ER BASERET PÅ TAL FRA MAJ 2010 OG MAJ. FORKORTELSER: OK OAO FTF SHK AC OVERENSKOMST OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD SUNDHEDSKARTELLET AKEDEMIKERNES CENTRALORGANISATION 15

19 ÅRSVÆRK FORDELT PÅ KØN OG HOVEDORGANISTION I REGIONERNE OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre Ej fordelt I alt Regionalt ansatte fordelt på køn køn Kvinder Mænd Regionalt ansatte på hovedorganisation fordelt på centralorganisation Regionalt ansatte fordelt OAO FTF SHK AC Ej fordelt 1% 21% 18% 38% 79% 42% 1% GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganisation o, køn og OK OK11 OK13 Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt OAO FTF SHK AC Andre I alt

20 FIGUR: KOMMUNALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk OAO Antal FTF Antal SHK Antal AC Antal Andre Antal Under 20 år Over 64 DE 20 STØRSTE PERSONALEGRUPPER I KOMMUNERNE Opgjort i årsværk PERSONALEGRUPPER Hovedorg. Antal 1. Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende SHK Social- og sundhedspersonale, Regioner OAO Underordnede læger (reservelæger) AC Lægesekretærer OAO Kontor- og It-personale mv., Regioner OAO Akademikere, Regioner AC Overlæger, lægelige chefer m.v. AC Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. OAO Ledere på Sundhedskartellets område SHK Sygehusportører OAO Rengøringsassistenter, Regioner OAO Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. OAO Husassistenter, Regioner OAO Håndværkere m.fl., Regioner OAO Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse OAO Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,regioner OAO Chefer, Regioner AC (OAO) Socialrådgivere, Regioner OAO Lærere, specialunderv. f. børn og voksne FTF Ledende Servicepersonale OAO (Andre)

21 LØNUDVIKLING FRA OK11 TIL OK13 Fordelt på køn (procent) Hovedorganistion GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN, BRUTTO (Kr.) Fordelt på hovedorganistaioner MÅNEDSLØN CENTRALT OG LOKALT AFTALT (Kr.) Fordelt på hovedorganisation Kvinder Mænd I alt OAO 1,60 2,22 1,73 FTF 3,56 4,78 4,03 SHK 2,68 2,48 2,67 AC 1,47 2,93 1,89 Andre 6,10 8,02 6,68 I alt 3,20 3,56 3,29 Årsværk Hovedorganisation Grundløn Pension Øvrige løndele 0 OAO FTF SHK AC Andre Centrale tillæg Lokale tillæg Løn i alt Andel lokalt aftalt* OAO ,2 FTF ,1 SHK ,1 AC ,1 Andre ,9 Ej fordelt ,7 Hovedtotal ,3 *Andel lokalt aftalt: Lokale tillæg tillæg i forhold til grundløn + centrale tillæg + lokale tillæg REGIONALT ANSATTE FORDELT PÅ ALDER OG HOVEDORGANISATION Opgjort i årsværk Regioner OAO FTF SHK AC Andre I alt Under 20 år Over I alt Serie1 18

22 19

23 20

24 Staunings Plads 1-3, 4, 1607 København V, , 21

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: 7010 1099 www.socialrdg.dk Information om Dansk Socialrådgiverforening til TR Februar 2012 Dansk Socialrådgiverforening Side 2 Forord

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde 20.01 Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde KL Organisationer i KTO Organisationer i

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer December 2008 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 3 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer 3 2.1.2 Forhandlingsforløbet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om?

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? 1 Program: OK15 resultat og politiske tendenser v. formand Bert Asbild OK15 for TR v. forhandlingschef Joy Strunck OK15 for ledere v. formand Bert Asbild

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre.

Beretning. Ved at benytte denne fremgangsmåde opløses SC i god ro og orden uden at nogen bliver sure på andre. Repræsentantskabsmødet 2015 Beretning Indledning Det er med vemod, men med tilfredshed over det udførte arbejde, at jeg sammen med hovedbestyrelsen fremlægger SC s skriftlige beretning, der suppleret med

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Principper for omlægning af grundbeløb... 5 Bilag C Serviceeftersyn af de overenskomst-

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere