Forslag til Socialøkonomisk Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Socialøkonomisk Strategi"

Transkript

1 Pkt. 55 Forslag til Socialøkonomisk Strategi Sagsnr Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt Resume Budgetpartierne afsatte i budgetforliget for 2014 i alt 0,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med udarbejdelsen af en strategi samt til en pulje til støtte for socialøkonomiske aktiviteter. Forvaltningen foreslår en socialøkonomisk strategi, der lægger op til, at Roskilde Kommune alene skal fungere som playmaker ved at sikre rammerne for socialøkonomiske virksomheder, synliggøre socialøkonomiske aktiviteter og stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er beskæftigelsesmæssige udviklingsmuligheder for udsatte grupper samtidig med, at der kan genereres job uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. forslaget til Vision for Socialøkonomisk Strategi godkendes 2. forslaget til Målsætning for Socialøkonomisk Strategi godkendes 3. der arbejdes videre med en konkretisering af Socialøkonomisk Strategi ud fra udvalgets drøftelser Beslutningskompetence Beskæftigelses- og Socialudvalget Sagsfremstilling I budget 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr., idet Budgetforligspartierne ønsker at udarbejde en socialøkonomisk strategi og afsætter i 2014 en pulje til at understøtte arbejdet med udarbejdelsen af en strategi samt til en pulje, hvor virksomheder kan ansøge om tilskud til opstart af en socialøkonomisk virksomhed. De socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en særlig del af arbejdsmarkedet ved at kombinere kommerciel forretning med fremme af sociale, sundheds- eller miljømæssige formål. En socialøkonomisk virksomhed drives på markedsvilkår ved salg af ydelser eller produkter uden offentlige driftstilskud. Dens overordnede formål er almennyttigt, og overskuddet anvendes til at fremme formålet eller reinvesteres i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. De har brug for særlige hensyn på grund af psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser og kan fx ansættes i fleks- eller skånejob. Derved bidrager socialøkonomien til at løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet - miljømæssige udfordringer og et stigende pres på sundhedssektoren. Roskilde Kommune har brug for at kunne placere borgere i ressource- og afklaringsforløb i beskæftigelsesmæssige rammer for at imødekomme de mange aktuelle reformer på social- og beskæftigelsesområdet samt regeringens målsætning om, at selv de mest belastede borgere skal inddrages i fællesskabet og bidrage på arbejdsmarkedet. I Bilag 1 er der nærmere redegjort for begrebet Socialøkonomi og dets juridiske og økonomiske implikationer. Forslag til Roskilde Kommunes Vision for Socialøkonomi : Det er nemt for socialøkonomiske iværksættere at etablere og drive virksomhed i Roskilde Kommune. Der er et højt niveau af jobskabelse og eksisterer mange jobmulighe-

2 der uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Der er et stærkt medborgerskab og en stor sammenhængskraft mellem erhvervslivet og den frivillige sektor indenfor den socialøkonomiske del af arbejdsmarkedet. Der tages afsæt i Roskilde Kommunes stærke position indenfor uddannelse, forskning, kultur og grøn teknologi, de mange engagerede ildsjæle og den stærke foreningskultur. Forslag til Roskilde Kommunes målsætninger for Socialøkonomi Formålet med en socialøkonomisk strategi for Roskilde Kommune er at skabe bedre rammebetingelser og vækst i den socialøkonomiske sektor i Roskilde Kommune. Kommunen skal især fungere som playmaker ved at sikre rammerne for socialøkonomiske virksomheder og stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kommunen vil stimulere jobskabelsen uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Ligeledes vil kommunen styrke medborgerskab og sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor. Socialøkonomiske virksomheder skal udnytte, at de med deres tydelige sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere frivillige. Konkretisering af målsætninger for Socialøkonomisk Strategi Det foreslås, at Roskilde Kommune udarbejder initiativer inden for 3 indsatsfelter. Indenfor hvert felt er oplistet initiativer, der eventuelt kan iværksættes. Initiativerne er gradueret efter, hvor vidtgående støtten er. Det skal understreges, at kommunale midler ikke kan anvendes til konkrete oprettelser af virksomheder. 1. Styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder Kvalificeret vejledning målrettet socialøkonomiske iværksættere og virksomheder Årlig tema- og udviklingsdag for socialøkonomi Etablering af mentorordning Socialøkonomisk netværk 2. Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Socialøkonomiske virksomheder Særlig indsats for socialøkonomiske aktiviteter i almennyttige boligområder Køb af beskæftigelsesydelser hos socialøkonomiske virksomheder Proaktiv indsats for at tiltrække eksisterende socialøkonomiske virksomheder til Roskilde Kommune Synlighed gennem hjemmeside og sociale medier Roskilde Kommune skal facilitere flere socialøkonomiske pilotprojekter i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Evt. øget fokus på sociale hensyn i indkøb af varer og ydelser 3. Finansiel støtte Facilitere oprettelse af socialøkonomisk pulje udenfor kommunalt regi Opfordre til etablering af lokal erhvervsdrivende fond bør dog i givet fald først iværksættes, når der konstateres et konkret behov herfor. Disse 3 indsatsfelter er foldet yderligere ud Bilag 2. Økonomi Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Beskæftigelses- og Socialudvalget, , pkt. 55 Godkendt. Sagen sendes til drøftelse i erhvervsudvalget, og der afholdes en socialøkonomisk inspirationskonference som fyraftensarrangement. Fraværende: Poul Lindor Nielsen

3

4 Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og udvikling Sagsnr Brevid Ref. AHA Dir. tlf NOTAT: Forslag til Socialøkonomisk Strategi - Bilag marts Sammenfatning Roskilde Byråd har i budget 2014 besluttet, at kommunen skal udarbejde en socialøkonomisk strategi. Nærværende notat giver en introduktion til det socialøkonomiske felt og dets juridiske og økonomiske implikationer. Socialt iværksætteri er højt på dagsordenen i forhold til nytænkning og udvikling af sociale velfærdsløsninger. Nationalt og internationalt har udviklingen ført til en opblomstring af nye sociale iværksættere og en række nye tiltag til støtte for området i form af forskning og uddannelse, netværk og rådgivning samt udarbejdelse af lokale, nationale og fælleseuropæiske strategier og initiativer til fremme af socialøkonomisk iværksætteri. De socialøkonomiske virksomheder repræsenterer en særlig del af arbejdsmarkedet ved at kombinere kommerciel forretning med fremme af sociale, sundheds- eller miljømæssige formål. De har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og dermed bidrage til at flere får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked og et mere værdigt liv. Derved bidrager socialøkonomiske virksomheder til at løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet - miljømæssige udfordringer og et stigende pres på sundhedssektoren. Virksomhederne fungerer ofte som udviklingslaboratorier for velfærdssamfundet, der giver inspiration til løsning af velfærdssamfundets udfordringer. Formålet med en socialøkonomisk strategi er at skabe bedre rammebetingelser og vækst i den socialøkonomiske sektor i Roskilde Kommune. Derved stimuleres jobskabelsen uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Ligeledes styrkes medborgerskab og sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor, da socialøkonomiske virksomheder med deres tydelige sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere frivillige. Udvikling af socialøkonomiske ideer og nye sociale løsninger kan opstå alle steder. Det er ikke en kommunal opgave at etablere virksomheder heller ikke Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag 08-13

5 socialøkonomiske. Roskilde Kommune skal fungere som playmaker ved at sikre rammerne for socialøkonomiske virksomheder, stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet og facilitere at aktørerne i kommunen bringes sammen og forhindringer for socialøkonomiske iværksættere ryddes af vejen. Side2/4 Det er Byrådets vision, at det skal være nemt for socialøkonomiske iværksættere at etablere og drive virksomhed i Roskilde Kommune. Der er et højt niveau af jobskabelse og eksisterer mange jobmuligheder uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Roskilde Kommunes initiativer skal ske inden for tre indsatsfelter: Styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder Samarbejde mellem Roskilde Kommune og socialøkonomiske virksomheder Finansiel støtte 2. Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Socialøkonomiske virksomheder har fokus på at forbedre forholdene for en målgruppe eller sag indenfor et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte. Sagen kan fx være oplysning om økologi eller fremme af kunst og kultur. Det kan også være at forbedre forholdene for en målgruppe, for eksempel kompetenceudvikling, uddannelsestiltag, jobtræning og beskæftigelse til udsatte grupper som stofmisbrugere eller psykisk syge. Definition af socialøkonomisk virksomhed Virksomheden har et socialt, beskæftigelses-, sundheds- miljømæssigt eller kulturelt sigte Virksomheden drives på markedsvilkår Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter Virksomheden reinvesterer sit overskud i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder En socialøkonomisk virksomhed er karakteriseret ved at den drives på markedsvilkår ved salg af ydelser eller produkter uden offentlige driftstilskud. Dens overordnede formål er almennyttigt og overskuddet anvendes til at fremme formålet eller reinvesteres i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder. Dette muliggør inklusion af mennesker i medarbejderstaben, som har brug for særlige hensyn på grund af psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser og som fx ansættes i fleks- eller skånejob. En kommune kan ikke drive en socialøkonomisk virksomhed, men kan fungere som samarbejdspartner for virksomheden, der typisk har et antal borgere i støttet beskæftigelse. Socialøkonomiske virksomheder kan antage enhver virksomhedsform, dvs. at de både findes som foreninger, erhvervsdrivende fonde, enkeltmandsvirksomheder, interessentselskaber og foreninger.

6 Jobskabelse og medborgerskab Et øget antal socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til jobskabelse gennem en udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Med virksomhedernes særlige potentiale for at opkvalificere og inkludere udsatte personer igennem kompetenceudvikling, uddannelsestiltag, jobtræning, jobskabelse og beskæftigelse, sikres det at flere udsatte grupper får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked og et mere værdigt liv. Herved mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse og der skabes forløb og job til borgere, der enten slet ikke kan rummes på det ordinære arbejdsmarked, eller som har behov for brobygning til dette. Socialøkonomiske virksomheder kan dermed fungere som bindeleddet mellem borger, jobcenter og det ordinære arbejdsmarked. Virksomheder kan fx indgå som et vigtigt element i en tværgående rehabiliteringsplan, om at komme tilbage på det normale arbejdsmarked eller i uddannelse. Socialøkonomiske virksomheder kan styrke medborgerskab og sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor, da de med deres typiske klare sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere frivillige. Socialøkonomiske iværksættere har ofte innovative svar på velfærdssamfundets udfordringer, hvor det offentliges opgave fokus, det privates organiseringsform og civilsamfundets sociale engagement kombineres. Dermed mobiliseres andre ressourcer end via det etablerede system. Side3/4 Telehandelshuset: Telehandelshuset er et eksempel på en socialøkonomisk virksomhed, der med succes kombinerer telemarketingsydelser med afklaring og uddannelse af mennesker med synshandicap. Telehandelshuset er etableret i 1995 og har i dag 20 mennesker ansat på ordinære vilkår. Virksomhedens mission er at levere Danmarks bedste telemarketingsydelser ved at uddanne og ansætte mennesker med syns- og andre handicap. Telehandelshuset opererer på markedsvilkår uden driftstilskud. I 2013 var omsætningen på 7,2 mio. kr. 40 procent af virksomhedens omsætning ligger i deres afdeling for afklaring og uddannelse og 60 procent i telemarketings-afdelingen. Efter endt uddannelse kommer 75 procent af de uddannede direkte i arbejde. 3. Anbefalinger fra Regeringens Udvalg for socialøkonomiske virksomheder Regeringen nedsatte i februar 2013 et hurtigt arbejdende udvalg, til at undersøge barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Udvalget afleverede sin anbefalingsrapport i september 2013, hvori vurderes at det kræver en væsentlig indsats og en række centrale initiativer at udvikle den socialøkonomiske sektor i Danmark. Udvalget har i dets anbefalinger lagt vægt på følgende aspekter: Øget kendskab: Udvalget anbefaler, at der igangsættes initiativer, der kan udbrede kendskab til sektoren for at opbygge tillid til socialøkonomiske virksomheder og sikre et styrket samspil med potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere. Styrket iværksætteri og kompetenceudvikling: Det anbefales, at der sættes fokus på at inspirere til udvikling af nye socialøkonomiske virksomheder og forretningsmodeller, samt at der støttes op om kompetenceudvikling i eksisterende virksomheder.

7 Bedre finansieringsmuligheder: Udvalget anbefaler, at der udvikles et socialt investeringsmarked, hvor risikovillig kapital stilles til rådighed for socialøkonomiske virksomheder. Side4/4 Øget fokus på sociale hensyn i partnerskaber og indkøb: Det anbefales, at der gøres en målrettet indsats for at øge fokus på sociale hensyn i partnerskaber og samhandel mellem socialøkonomiske virksomheder, offentlige og private kunder. Ny lovgivning og administrativ praksis: Det anbefales, at der introduceres en særlig registreringsmodel, der kan definere, legitimere og regulere sektoren. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder På baggrund af anbefalingen fra Regeringens Udvalg for socialøkonomiske virksomheder, fremsatte ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i februar 2014 Forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Registreringsmodellen skal bidrage til at definere, legitimere og regulere den socialøkonomiske sektor. Lovforslaget skal dermed muliggøre en målrettet fremtidig indsats, der gør det lettere og mere attraktivt at skabe, drive og udvide socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Herunder at lette arbejdet i forhold til markedsføring og i kommunikationen med kunder, investorer og andre samarbejdspartnere. 4. Kommunale muligheder for at yde støtte til socialøkonomiske virksomheder Sociale iværksættere har ofte svært ved at rejse vækstkapital, fordi de er for sociale til kommercielle investorer, men for kommercielle til donorer. Samtidig har de typisk masser af socialfaglig ekspertise, men mindre erfaring med at drive forretning. I de senere år har en række nationale tiltag sikret risikovillig kapital til at hjælpe socialøkonomiske virksomheder med at vokse, heriblandt Den Sociale Kapitalfond og Det Sociale Vækstprogram, men disse tilbud bliver kun et fåtal af virksomheder udvalgt til at deltage i. Roskilde Kommune kan yde generel erhvervsservice med hjemmel i lov om erhvervsfremme. Dette består af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Kommunen kan således tilbyde socialøkonomiske virksomheder målrettet rådgivning og bistand, dog under forudsætning af, at det ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

8 Kommunen kan endvidere yde virksomhederne øremærket støtte til aktiviteter og projekter, der varetager et lovligt kommunalt formål, dvs. sociale/beskæftigelses- /miljø-/sundhedsaktiviteter. Støtten skal i givet fald øremærkes til udmøntningen af disse aktiviteter, idet en kommune ikke kan give økonomisk støtte til private virksomheders erhvervsaktiviteter. Side5/4 Efter beskæftigelses- og sociallovgivningen har kommunen en række muligheder for at understøtte enkeltpersoners tilknytning til arbejdsmarkedet via fleksjob samt diverse andre jobtilskudsordninger. Dette må dog samlet set ikke give den enkelte virksomhed en urimelig konkurrencefordel i forhold til andre sammenlignelige virksomheder. Således må hverken socialøkonomiske eller andre virksomheder have for mange ansat i job med løntilskud eller virksomhedspraktik. Rimelighedskravet i beskæftigelseslovgivningen fastslår, at der i virksomheder med op til 50 ansatte maksimalt kan være ansat 1 person med løntilskud eller i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte. Det bemærkes, at rimelighedskravet ikke gælder for borgere, der er i korte vejledende og opkvalificerende forløb eller borgere, der er i beskyttet beskæftigelse, idet det ikke kan antages, at personer i disse beskæftigelsesformer medvirker til at give virksomheden en særlig konkurrencefordel. Overordnet set skal der i hvert tilfælde foretages et skøn, om hvorvidt en konkret virksomhed samlet set modtager kommunal støtte via beskæftigelses- og sociallovgivningen i et omfang, som virker konkurrenceforvridende i forhold til øvrige sammenlignelige aktører på markedet. I denne vurdering vægter hensynet til en hensigtsmæssig aktivering af svage og udsatte borgere meget. Indkøb og udbud: Kommunens mulighed for at tage sociale hensyn i indkøbsprocessen er begrænsede, hvis udbudsreglerne i udbudsdirektivet gælder for indkøbet og skal derfor altid juridisk afklares i hver enkelt sag. Det er som udgangspunkt ikke er muligt at tage sociale hensyn ved kontrakter på indkøb af varer. Det nye udbudsdirektiv, som skal være implementeret i Danmark primo 2016 vil til en vis grad forbedre offentlige myndigheders mulighed for at tage sociale hensyn i forbindelse med indkøb. Der gives fx mulighed for at reservere kontrakter til beskyttede værksteder og økonomiske aktører, når mindst 30 procent af de berørte arbejdstagere er handicappede eller lign., hvilket kommunen strategisk kan benytte til at fremme socialøkonomiske virksomheder. En større anvendelse af funktionsudbud, hvor udbudsmaterialet beskriver behovet - men ikke løsningen er en mulighed, som kan åbne op for, at socialøkonomiske virksomheder kan byde ind med innovative løsninger på kommunale udfordringer. Det Store socialøkonomiske virksomheder: De socialøkonomiske virksomheder, itvirksomheden Specialisterne, der ansætter mennesker med autisme til softwaretjek og avanceret dataregistrering, og Grøn Koncert, der hvert år tjener millioner og flytter holdninger til mennesker med muskelsvind, fremhæves ofte som succesfulde eksempler. Disse virksomheder har nemlig formået at vækste, samtidig med at de har fastholdt deres forretningsorganisering som socialøkonomiske virksomhed.

9 er også muligt at tilrettelægge udbudsprocessen, så det er nemmere for socialøkonomiske virksomheder at afgive tilbud ved opdeling i mindre kontrakter. Dette betyder imidlertid ikke, at de mindre kontrakter af den grund kan friholdes af udbudsreglerne, da det altid er værdien af de samlede kontrakter, der afgøre om udbudsreglerne skal gælde for indkøbet. Side6/4 En del af kommunens almindelige indkøb bliver i dag udbudt i samarbejde med en række andre kommuner i et indkøbsfællesskab, Fællesudbud Sjælland (FUS). Hvis sociale hensyn skal medtages i disse udbud kræver det, at alle kommunerne i indkøbsfællesskabet har en fælles holdning hertil. Endelig må det fra sag til sag vurderes, hvorvidt indkøb fra socialøkonomisk virksomheder i kommunen kan have en fordyrende indvirkning på prisen for den udbudte genstand. 5. Roskilde Kommune det socialøkonomiske potentiale Roskilde Kommune er et vækstcenter med en unik placering som bindeled mellem Hovedstadsregionen og Region Sjælland. Roskilde Kommune kan også blive centrum for socialøkonomiske virksomheder med en førende position blandt kommuner i Danmark. Der eksisterer på nuværende tidspunkt følgende socialøkonomiske virksomheder i Roskilde Kommune: Green Events INSP Mad Bevar Revacentret Bomi Dankbar Fair Trade butik Karibu Roskilde vil med sine mange uddannelses- og forskningsinstitutioner, heriblandt to universiteter inkl. Center for Socialt Entreprenørskab, Danmarks førende udviklingsog vækstmiljø for grønne iværksættere, CAT Science Park og en kommende Risø Forskerpark, rumme gode muligheder for socialøkonomiske virksomhedsinitiativer, f. eks. indenfor miljøområdet. Roskilde Kommune har et højt udviklet og meget aktivt foreningsliv og en lang tradition for at være laboratorium for nytænkning inden for kultur og events, ikke mindst i form af Roskilde Festivalen, der med sit fokus på frivillighed og non-profit støtte til humanitære, kulturelle og miljømæssige initiativer besidder en unik viden, der kan inspirere socialøkonomisk iværksætteri. Samtidig har kommunen fokus på kunst og kultur, særligt på musikområdet med udviklingen af den kreative bydel Musicon og etableringen af Danmarks Rockmuseum.

10 Der er ligeledes potentiale for aktiviteter indenfor for såvel det sociale område (fx integration, udsatte børn eller kriminalitetsforebyggelse), det sundhedsmæssige (fx støtte til grupper med fysiske og psykiske lidelser eller sundhedsoplysning) eller beskæftigelsesmæssige formål (fx kompetenceudvikling, uddannelsestiltag jobtræning, jobskabelse og beskæftigelse til udsatte grupper). Side7/4 Erfaringer fra andre kommuner Samarbejde med og køb af ydelser hos socialøkonomiske virksomheder finder i højere og højere grad sted i kommunerne, hvor det også bliver mere udbredt at udarbejde egentlige strategier for socialøkonomi eller at indskrive socialøkonomiske aspekter i kommunernes erhvervspolitikker. Kolding Kommune var i 2009 den første kommune i landet, der valgte at lave en strategi for socialøkonomisk vækst. Visionen er, at Kolding skal være et centrum for socialøkonomiske virksomheder, og at der sikres optimale vækstbetingelser for denne type virksomheder ved at etablere en infrastruktur, der kan sikre innovation samt social og økonomisk bæredygtighed. Dette skal bl.a. opnås ved: Iværksætterrådgivning for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder Etablering af et lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk Etablering af mentorordning for socialøkonomiske virksomheder Københavns Kommune vedtog i 2010 en strategi for socialøkonomiske virksomheder med henblik på at styrke rammerne for etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder med følgende indsatsområder: Én-indgang til kommunen for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder Samarbejde mellem vidensinstitutioner og Københavns Kommune om socialøkonomiske virksomheder Synliggørelse af den sociale værdi som socialøkonomiske virksomheder skaber Facilitering af socialøkonomiske pilotprojekter Øget information til socialøkonomiske virksomheder om Københavns Kommunes indkøb og udbud Aarhus Kommune vedtog i 2012 en strategi- og handlingsplan, der fastslår at Aarhus skal bidrage aktivt og målrettet til at forbedre rammerne for etablering og udvikling af flere socialøkonomiske virksomheder, som et væsentligt bidrag til at løse kommunens

11 udfordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af velfærdstilbud og vækst. Aarhus Kommune arbejder indenfor tre indsatsfelter (professionalisering af rammevilkår, styrket samarbejde mellem det offentlige og det private, og anerkendelse og synlighed) med følgende indsatser: Side8/4 Iværksætterrådgivning målrettet socialøkonomiske iværksættere og virksomheder Oprettelse af netværk for socialøkonomi Etablering af mentorkorps til støtte af socialøkonomiske virksomheder Styrket indsats for samarbejdet mellem jobcenter og socialøkonomiske virksomheder Oprettelse af iværksætterpris inden for socialøkonomi Sætte fokus på øget samarbejde og køb af ydelser hos socialøkonomiske virksomheder.

12 Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. AHA Dir. tlf Notat: Forslag til Socialøkonomisk Strategi Bilag marts 2014 Mulige indsatsfelter i den socialøkonomiske strategi Det foreslås at Roskilde Kommune implementerer initiativer inden for tre indsatsfelter (rådgivning, samarbejde og finansiel støtte). Nærværende bilag oplister en række mulige initiativer, der kan arbejdes videre med. De enkelte initiativer er oplistet startende med det mindst vidtgående initiativ inden for de tre indsatsfelter. Styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder Årlig tema- og udviklingsdag for socialøkonomi Med henblik på inspiration og fortsat udvikling etableres årlig temadag, som sikrer videndeling mellem erhvervsliv, foreningsliv, kommune og borgerne. Temadagen drives af de socialøkonomiske interessenter og understøttes af Roskilde Kommune. Kvalificeret vejledning målrettet socialøkonomiske iværksættere og virksomheder I bestræbelsen på at skabe bedre rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder og iværksættere tilbydes kvalificeret vejledning i virksomhedsetablering, udvikling og mulige partnerskaber. Roskilde Kommune samarbejder allerede med erhvervsforum Roskilde om erhvervsudviklingen i kommunen. Dette samarbejde kan udvides med henblik på at tilbyde iværksætterkurser og rådgivning med særlig fokus på socialøkonomiske aspekter, herunder særligt målrettede finansieringsmuligheder (fx den Social Kapitalfond og Det Sociale Vækstprogram). Forvaltningen vurderer, at socialøkonomiske iværksættere overordnet set har samme udfordringer, som vil kunne samles i målrettede workshops. Etablering af mentorordning Gennem en mentorordning sikres kvalificeret støtte til socialøkonomiske iværksættere fra etablerede virksomheder. Som eksempel kan nævnes at INSP! Mad i opstartsfasen fik mentorstøtte af Restaurant Mumm, med henblik på udvikling af køkkenrutine, menukort og køkkenledelse og forretningsområde. En mentorordning kunne fx etableres under erhvervsforum Roskilde. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag 08-13

13 Side2/4 Socialøkonomisk netværk Det vurderes, at der kan skabes gode rammer for socialøkonomiske initiativer ved at sikre at socialøkonomiske iværksættere og virksomheder kan knyttes til CSR initiativ under erhvervsforum. Samarbejde mellem Roskilde Kommune og socialøkonomiske virksomheder Synlighed gennem hjemmeside og sociale medier Roskilde Kommune kan understøtte de socialøkonomiske virksomheder ved fx at have en sektion på den kommunale hjemmeside med information omkring rådgivning, puljemuligheder og links til eksisterende socialøkonomiske virksomheder. Samtidig kan Roskilde Kommune viderebringe succeshistorier fra de socialøkonomiske virksomheder gennem de sociale medier; herunder fortællinger om mennesker, film fra virksomhederne samt indbydelse til netværksdannelse og mentorskab. Særlig indsats for socialøkonomiske aktiviteter i almennyttige boligområder I samarbejde med almennyttige boligselskaber kan Roskilde Kommune tage initiativer i belastede boligområder. Eksempelvis har Københavns Kommune, i samarbejde med almennyttige boligselskaber, gennemført et socialøkonomisk udviklings- og rådgivningsforløb målrettet socialøkonomiske aktiviteter i forbindelse med udviklingen af Urbanplanen, Tingbjerg og Bispeparken. Her var formålet at kombinere interessebaserede aktiviteter blandt beboerne med aktive tilbud med henblik på selvforsørgelse blandt udsatte grupper. Køb af beskæftigelsesydelser hos socialøkonomiske virksomheder Roskilde Kommune køber løbende beskæftigelsesydelser hos socialøkonomiske virksomheder. I 2012 indgik Jobcenteret eksempelvis en aftale om opkvalificeringsforløb for kvinder i INSP! Mad. Aftalen er indgået indenfor budgetrammen og har et klart integrationssigte, samtidig med at kvinderne løftes både arbejdsmæssigt, socialt og personligt. Derudover har Jobcenteret gennem flere år købt afklaringsforløb for forskellige målgrupper hos BOMI. Indenfor rammerne af beskæftigelseslovgivningen er der ligeledes indgået aftaler om enkeltpladskøb med følgende socialøkonomiske virksomheder: Produktionsskolen Grennesminde, Telehandelshuset og Specialisterne. Samme steder er borgere fra Roskilde Kommune blevet ansat i fleksjob. Proaktiv indsats for at tiltrække eksisterende socialøkonomiske virksomheder til Roskilde Kommune En række socialøkonomiske virksomheder vil være interessante at tiltrække til Roskilde Kommune, da deres ydelser efterspørges af Roskilde Kommune. Det kunne være virksomheder af typen som nævnt i afsnittet ovenfor virksomheder, der i dag både har en millionomsætning og har øget antallet af ordinært ansatte i løbet af få år.

14 Deltagelse i socialøkonomiske pilotprojekter Roskilde Kommune kan i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder medvirke til at søsætte flere pilotprojekter om socialøkonomi. Via rådgivningsaktiviteter og deltagelse i projektudvikling i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, kan kommunen støtte op om virksomheder og fx aktivt påvirke skabelsen af ny meningsgivende beskæftigelse for udsatte borgere. Side3/4 Øget fokus på socialøkonomi i indkøb ydelser Et øget samarbejde med den offentlige sektor er væsentligt for at sikre socialøkonomiske virksomheder bedre afsætningsmuligheder og større kundegrundlag. Det kan sikre øget fokus på sociale hensyn i indkøb at rådgive forvaltningerne om, hvordan de inddrager socialøkonomiske virksomheder i løsningen af de kommunale opgaver, med henblik på samarbejde og køb af ydelser fra socialøkonomiske virksomheder. Roskilde Kommune kan f.eks. sikre løbende information om kommunens udbud og leverandøraftaler til relevante socialøkonomiske virksomheder, eller konkurrenceudsætte mulige løsninger via innovative metoder ved udvikling af nye velfærdsløsninger. Udbudsprocesser tilrettelægges, så det er nemmere for socialøkonomiske virksomheder at afgive tilbud ved, at opdele indkøb i mindre kontrakter, gøre brug af funktionsudbud samt at lægge større vægt på kvalitet og sociale hensyn i de udbud, hvor det er muligt. Lave 1:1 rådgivning af socialøkonomiske iværksættere og virksomheder om samarbejde og salg af ydelser. Indkøbsområdet repræsenterer en vægtig del af den kommunale økonomi, og ændringer på området kan have store konsekvenser. En analyse, baseret på konkrete forslag, vil derfor være påkrævet fra sag til sag. Finansiel støtte Facilitere oprettelse af socialøkonomisk pulje udenfor kommunalt regi Det etableres en mindre socialøkonomisk pulje (f.eks. x 0,5 mio. kr.) uden for kommunalt regi og uden kommunale midler. Formålet med puljen er, at kunne give en mere individuel støtte til kompetenceudvikling, samarbejds- og udviklingsaktiviteter af socialøkonomiske virksomheder. Puljen kan f.eks.ligge i regi af erhvervsforum Roskilde. Opfordre til etablering af lokal erhvervsdrivende fond Kommunen opfordrer til, at der etableres en større lokal erhvervsdrivende fond, som

15 giver mulighed for at rejse kapital til støtte af socialøkonomiske initiativer. En af fordelene ved fondsmodellen er, at det kan være nemmere at opnå støtte fra private fonde og virksomheder, da fondslovgivningen sikrer, at midlerne alene anvendes i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte formål. Fondsmodellen er transparent for alle. Fondens øverste myndighed vil være bestyrelsen. Efter erhvervsfondsloven er kapitalkravet kr. Side4/4

NOTAT: Forslag til Socialøkonomisk Strategi - Bilag 1. 1. Sammenfatning

NOTAT: Forslag til Socialøkonomisk Strategi - Bilag 1. 1. Sammenfatning Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og udvikling Sagsnr. 251463 Brevid. 1877149 Ref. AHA Dir. tlf. 46 31 78 50 anneh@roskilde.dk NOTAT: Forslag til Socialøkonomisk Strategi - Bilag 1 25. marts

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer 1 Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Agenda Socialøkonomiske virksomheder Fem ingredienser 2

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune.

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune. Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Notat Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Oplæg: Esben Hulgård Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde Program om socialt entreprenørskab og innovation Esben Hulgård 1 Disposition

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK VIRKSOMHEDSNETVÆRKET Socialøkonomi i Kolding Kommune Virksomheds- Netværket Uafhængigt netværk der består af 135 medlemsvirksomheder/organisationer Private og offentlige virksomheder/organisationer Grundlagt

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Registrering af socialøkonomiske virksomheder og ny udbudslov. Isak Kornerup Houe

Registrering af socialøkonomiske virksomheder og ny udbudslov. Isak Kornerup Houe Registrering af socialøkonomiske virksomheder og ny udbudslov Isak Kornerup Houe Disposition 1. Lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder 2. Fordele ved registrering 3. Udbudslov og nye muligheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5 Social og sundhed Staben Svinget 14 5700 Svendborg pia.holm@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015 18-pulje

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Århus 20. januar 2011 Susan Redder Bruun, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 1 Investorer og private virksomheder Den Sociale Kapitalfond Novo Nordisk Virksomhedsforum

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere