Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Priser og betalingsplan"

Transkript

1 Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Prisfastsætte alle poster enkeltvis. I Tabel 1 specificere Kontraktsummen ved udfyldelse af de enkelte poster, idet der skal tilføjes yderligere rækker under de enkelte poster, såfremt posterne består af flere delposter. Der skal ikke tages højde for eventuelle rabatter, jf. afsnit 6. I Tabel 2 angive prisen for de anførte Optioner og standardydelser. I Tabel 3 angive prisen for de anførte Integrationer og udspecificere den i Tabel 4 og 5. I Tabel 7 angive timeprisen for alle medarbejderkategorier. I Tabel 8 angive det procentmæssige nedslag i timeprisen ved timebaserede leverancer. I Tabel 9 angive prisen for udskydelsesvederlag. Tilbudsgiver skal være opmærksom på følgende: Såfremt Leverandørens løsningsdesign anvender tredjeparts produkter, er det alene Leverandørens ansvar, at disse tredjeparts produkter lever op til KOMBITs krav, og eventuelle økonomiske krav vedrørende tredjeparts produktet er KOMBIT uvedkommende. Priser vedrørende Driftskontrakten skal fremgå af bilag 7.2.B (Priser og betalingsplan), bilag 7.3.B (Priser og betalingsplan) og bilag 7.4.B (Priser og betalingsplan). Det bemærkes, at Tilbudsgiver ikke kan tage forbehold for bilaget, og bilaget er dermed at betragte som minimumskrav. Det er desuden et minimumskrav, at: Den evalueringstekniske pris Total cost of ownership i Dokument 3.1 ikke må overstige kr. XXX ,-. Tilbud, hvor den angivne Total cost of ownership overstiger dette beløb, vil ikke blive taget i betragtning. Bilaget indeholder endvidere konkrete minimumskrav til Tilbudsgivers pris i følgende afsnit: Afsnit 2 (Den samlede Kontraktsum) Afsnit 7 (Udskydelsesvederlag) Om betydningen og vurderingen af Tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle forbehold til bilaget henvises til udbudsbetingelserne, samt Dokument 3 (Vejledning til Dokument 3.1) og Dokument 3.1 (Stipulering af priser). Ved besvarelsen skal Tilbudsgiver huske at anvende definitionerne i bilag 0 og undgå at indføre egne begreber. Definitionerne i bilag 0 skal anføres med stort begyndelsesbogstav. KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 2 af 12

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Den samlede Kontraktsum Optioner og standardydelser Pris for Optioner Priser for standardydelser Betalingsplan for Kontraktsummen Timepriser Rabat Udskydelsesvederlag Fakturering og dokumentation KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 3 af 12

4 1 Indledning Nærværende bilag indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Kontraktens Ydelser. Bilaget er opdelt i kapitler startende efter dette indledende afsnit. Herefter følger Kapitel I, der beskriver den samlede Kontraktsum. Kapitel II, der beskriver Kontraktens Optioner. Kapitel III, der beskriver betalingsplan, timepriser og rabatter. KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 4 af 12

5 KAPITEL I KONTRAKTSUM 2 Den samlede Kontraktsum De enkelte ydelser omfattet af Kontraktsummen og priserne herfor fremgår af Tabel 1 nedenfor. Den nærmere specifikation af, hvad ydelserne specifikt indeholder, fremgår af Kontrakten med bilag herunder særligt bilag 2.1 med tilhørende underbilag. Vederlag under Driftskontrakten angives i bilag 7.2.B. Løbende omkostninger til licenser vedr. drift og miljøer skal inkluderes i Driftskontraktens vederlag. [Tilbudsgiver skal i Tabel 1 indsætte omkostningselementer i Kontraktsummen samt angive den samlede Kontraktsum. Hvert omkostningselement skal yderligere specificeres således, at den timebaserede omkostning fremgår, ligesom det tilhørende antal timer, der ligger til grund for den timebaserede omkostning, angives. Det er et minimumskrav, at summen af Kontraktsummen i Tabel 1 og Engangsvederlaget for Infrastrukturdrift i Bilag 7.2.B i Tabel 1 og Engangsvederlaget for Applikationsdrift i Bilag 7.2.B i Tabel 6 maksimalt må udgøre XXX DKK. Tilbudsgiver kan efter behov sætte yderligere linjer ind i tabellen]. Pris (DKK, ekskl. moms) Heraf timebaserede omkostninger (DKK, ekskl. moms) Antal timer Engangsomkostninger for Standardprogrammel [Indsæt betegnelse, som skal være identisk med den betegnelse, der er angivet i bilag 10 for det pågældende Standardprogrammel] [Indsæt betegnelse, som skal være identisk med den betegnelse, der er angivet i bilag 10 for det pågældende Standardprogrammel] Samlede engangsomkostninger for Standardprogrammel 1 [pris] [pris] [timer] [pris] [pris] [timer] [pris] [pris] [timer] Transition, konfiguration mv. Softwareudvikling [pris] [pris] [timer] Øvrige videreudviklingsomkostninger [pris] [pris] [timer] Samlet pris for transition, konfiguration mv. [pris] [pris] [timer] 1 Løbende licensbetalinger skal været indeholdt i vederlag angivet i bilag 7.2.B (Priser og betalingsplan). KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 5 af 12

6 Pris (DKK, ekskl. moms) Heraf timebaserede omkostninger (DKK, ekskl. moms) Antal timer Dokumentation (bilag 4) Brugerdokumentation [pris] [pris] [timer] Systemdokumentation [pris] [pris] [timer] Dokumentation af Interne Test og Prøver [pris] [pris] [timer] Installationsdokumentation [pris] [pris] [timer] Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation [pris] [pris] [timer] Samlet pris for Dokumentation [pris] [pris] [timer] Interne Test og Prøver (bilag 6) Interne Test [pris] [pris] [timer] Integrationsprøve [pris] [pris] [timer] Systemprøve [pris] [pris] [timer] Overtagelsesprøve [pris] [pris] [timer] Driftsprøve [pris] [pris] [timer] Samlet pris for afprøvning og test [pris] [pris] [timer] Kontraktsum i alt [pris] [pris] [timer] Tabel 1: Kontraktsum KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 6 af 12

7 KAPITEL II PRIS FOR OPTIONER 3 Optioner og standardydelser Med mindre andet fremgår af bilag 11 (Optioner), kan de tilbudte Optioner og standardydelser udnyttes i hele Kontraktens løbetid. Tabel 2 angiver vederlag for Optioner. Optioner relateret til bilag 7 er prissat i bilag 7.2.B. 3.1 Pris for Optioner Vederlag for levering af Optionerne specificeret i Bilag 2.1 angives i Tabel 2, idet vederlaget er opgjort som et engangsvederlag for leveringen og brugen af Optionen som en del af Systemet i overensstemmelse med Kontraktens vilkår. Vederlaget for Option 1, 2, 3 og 4 ydes hver gang, den pågældende Option etableres og leveres. [Tilbudsgiver skal i Tabel 2 indsætte vederlag for Optioner] Ydelse EJ FÆRDIGT Engangsvederlag Pris (DKK, ekskl. moms Heraf timebaserede omkostninger (DKK, ekskl. moms) Antal timer Option 1: Nyt Nøgletal - ny type DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] Option 2: Nyt Nøgletal - eksisterende type DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] Option 3: Udlæsning af data fra EDW DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] Option 4: Udlæsning af kuber DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] Option 5: Direkte adgang til data som supplement til ftp DKK [pris] DKK [pris] Timer [antal] Tabel 2: Optioner 3.2 Priser for standardydelser Engangsvederlag for levering af Integrationer fremgår af Tabel 3, i det de pågældende Type 1, Type 2, og Type 3 Integrationer er specificeret i bilag 2.1. Vederlaget for en Integration afhænger således af integrationstypen samt antallet af felter den indeholder, idet vederlaget afhænger af den trinmæssige indplacering. Der ydes kun ét vederlag pr. bestilt Integration. Eksempel: Har Integrationen eksempelvis 1650 felter, ydes et engangsvederlag svarende til Trin 9. Har den i stedet 2001 felter, modtages engangsvederlag i henhold til Trin 10 samt et tillæg pr. påbegyndt 100 felter herudover. Var den på 2100 felter, ville engangsvederlagets størrelse være præcis det samme. KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 7 af 12

8 Type 1 Full Load Integrationstype Type 2 Delta Load Type 3 Semi Full Load Trin 1: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 2: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 3: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 4: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 5: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 6: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 7: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 8: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 9: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 10: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Tillæg pr. påbegyndt 100 felter herudover DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Tabel 3: Engangsvederlag for nye integrationer Der ydes ikke yderligere vederlag herfor, ud over de afledte effekter de måtte medføre i henhold til bilag 7.2.B. I Tabel 4 specificeres den timebaserede andel af prisen, mens der i Tabel 5 anføres det antal timer, der har været lagt til grund for estimatet i Tabel 4. Integrationstype Type 1 Full Load Type 2 Delta Load Type 3 Semi Full Load Trin 1: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 2: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 3: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 4: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 5: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 6: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 7: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 8: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 9: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Trin 10: felter DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 8 af 12

9 Type 1 Full Load Integrationstype Type 2 Delta Load Type 3 Semi Full Load Tillæg pr. påbegyndt 100 felter herudover DKK [pris] DKK [pris] DKK [pris] Tabel 4: Timebaserede omkostninger Integrationstype Type 1 Full Load Type 2 Delta Load Type 3 Semi Full Load Trin 1: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 2: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 3: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 4: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 5: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 6: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 7: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 8: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 9: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Trin 10: felter Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Tillæg pr. påbegyndt 100 felter herudover Timer [antal] Timer [antal] Timer [antal] Tabel 5: Antal timer Prisen for udnyttede Optioner og standardydelser tælles med ved opgørelsen af den samlede Kontraktsum i relation til beregning af bod samt bods- og erstatningsmaksimum m.v. i Kontrakten. Optioner, der udnyttes før Overtagelsesdagen, betales i henhold til betalingsplanen, jf. Tabel 6. Hvis nogle betalingsmilepæle allerede er betalt, når en Option udnyttes, betales vederlaget for Optionen alene forholdsmæssigt på de endnu ikke betalte betalingsmilepæle. KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 9 af 12

10 KAPITEL III BETALINGSPLAN, TIMEPRISER OG RABATTER 4 Betalingsplan for Kontraktsummen Leverandøren er berettiget til at fakturere KOMBIT Kontraktsummen i overensstemmelse med nedennævnte og Kontraktens kapitel VII (Priser og betalingsbetingelser). Betalingsplanen i Tabel 6 relaterer sig til den i bilag 1 (Tidsplan) illustrerede etapeopdeling. Faktureringen forudsætter at prøverne knyttet til de respektive etaper og delleverancer kan godkendes. Faktureringstidspunkt Kontraktsum Leverance 1: Etape 1 afklaring tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 20% af Kontraktsum (tabel 1) Leverance 2: Delleveranceprøve 1 tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 15% af Kontraktsum (tabel 1) Delleveranceprøve 2 tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 15% af Kontraktsum (tabel 1) Delleveranceprøve 3 tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 25% af Kontraktsum (tabel 1) Leverance 3: Etape 3 - Afslutning og godkendelse tidspunktet for KOMBITs godkendelse heraf 25% af Kontraktsum (tabel 1) Tabel 6: Betalingsplan for Kontraktsummen 5 Timepriser Den anførte timepris i Tabel 4 er fast i hele Kontraktens løbetid. I forbindelse med KOMBITs eventuelle aktivering af en Option på forlængelse af Kontrakten kan Leverandøren eller KOMBIT foretage indeksregulering af timepriserne angivet i afsnit 5. Priserne indekseres i forhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (pris 13, hovedtal). Ved et fald i opgørelsen af udviklingen i det pågældende indeks skal priserne reduceres tilsvarende. Indeksering foretages på basis af udviklingen i de pågældende indeks fra 3. kvartal til 3. kvartal af de to seneste offentliggjorte indekser på tidspunktet for Optionens aktivering. Indekseringen har virkning fra den Dag, Optionen på forlængelse træder i kraft, og gælder for hele den pågældende Options varighed. Timeprisen i Tabel 4 finder anvendelse på tværs af alle medarbejderkategorier for udførelse af Ydelser udført efter medgået tid under Kontrakten. [Tilbudsgiver skal i Tabel 7 indsætte timepris. Det er et minimumskrav, at timeprisen i Tabel 7 maksimalt er 20% højere end den gennemsnitlige timepris, der fremkommer ved at dividere den timebaserede andel af kontraktsum i Tabel 1 med antallet af timer i Tabel 1] KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 10 af 12

11 Et eksempel: Leverandøren har i Tabel 1 angivet en timebaseret omkostning på DKK og antallet af timer til DKK / timer = DKK 642,25 pr. time Leverandørens vederlag for timebaserede ydelser må i eksemplet maksimalt udgøre DKK 642,25 x 1,20 = DKK 770,70. Medarbejderkategori Alle medarbejderkategorier Tabel 7: Timepris Timepris (DKK, ekskl. moms) [pris] 6 Rabat Samtlige timebaserede ydelser/ydelser, som Leverandøren leverer uden for den samlede Kontraktsum, jf. Tabel 1, og fastprisydelser i medfør af bilag 7 (Driftskontrakten), opgøres månedligt bagud. Afhængigt af KOMBITs samlede forbrug af timebaserede Ydelser, beregnes en rabat i henhold til nedenstående skalering. Timer anvendt på opgaver registreres, og timeprisen justeres i henhold til nedenstående skalering. Rabatten løber i hele Kontraktens løbetid (inklusiv løbetiden for Driftskontrakten og opgøres således ikke ved årsskiftet). Rabatten tilskrives således løbende i henhold til timeforbruget. Alle timer, Leverandøren fakturerer uden for Kontraktsummen, indgår i volumengrundlaget for rabatgivningen, dvs. alle vederlag under Kontrakten beregnes på baggrund af de i Tabel 4 angivne timepriser. [Tilbudsgiver skal i Tabel 8 indsætte Tilbudsgivers procentvise nedslag i timepriserne angivet i afsnit 5 (Timepriser)] Samlet forbrug af timer under Kontrakten samt Driftskontrakten Timebaserede ressourcer (rabat) Rabatsats i procent timer Normal timepris timer [procent] % rabat normal timepris timer [procent] % rabat normal timepris timer eller flere [procent] % rabat normal timepris Tabel 8: Rabat 7 Udskydelsesvederlag I henhold til Kontraktens punkt 15.3 er Leverandøren i visse tilfælde berettiget til vederlag ved KOMBITs udskydelse af Projektet. I disse tilfælde kan Leverandøren betinge sig, at KOMBIT betaler den i Tabel 6 angivne dagspris for udskydelsen. KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 11 af 12

12 [Tilbudsgiver skal i Tabel 9 indsætte dagspris for udskydelse af Projektet, jf. Kontraktens pkt Det er et minimumskrav, at vederlaget pr. Arbejdsdag i Tabel 9 maksimalt andrager DKK ] Udskydelsesvederlag Vederlag for udskydelse iht. Kontraktens punkt 15 pr. Arbejdsdag Dagspris (DKK, ekskl. moms) [pris, må maksimalt andrage DKK ] Tabel 9:Udskydelsesvederlag 8 Fakturering og dokumentation Faktureringsgrundlaget dokumenteres i CSV fil, idet det skal fremgå, hvorledes de fakturerede beløb er fremkommet. Her skal således fremgå de afregningsenheder og de priser, der er lagt til grund for faktureringen samt forbrugstidspunktet. Opgørelsen leveres specificeret på de typer af Ydelser, som er omfattet af Kontrakten, og indbefatter alle pris-/afregningselementer nævnt i nærværende prisbilag. På faktura skal angives sagsnummer og navn på den person hos KOMBIT, som har bestilt Ydelsen. Ved timebaserede Ydelser skal Leverandøren yderligere angive navn på udførende medarbejder hos Leverandøren, Ydelsens art og omfang samt dato for udførelse af Ydelsen. KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr Side 12 af 12

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan FLIS Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal, som del af sit tilbud, følge og

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 8 - Vederlag og priser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. GENERELT VEDRØRENDE PRISER... 3 3. VEDERLAG... 3 3.1 Engangsvederlag... 3 3.2 Løbende vederlag...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav.

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav. 18. marts 2013 KMJ NOTAT SAPA Udbudsbilag Til brug for SAPA udbudsforretning udarbejdes følgende bilag: Bilag 0 Definitioner I dette bilag vil de definitioner som benyttes i kontrakten og på tværs af bilagene

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler

Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler ag Bistand til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens myndighedsbehandling Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler Tilbudsliste (TBL) Juni 2017 2 Bistand til Trafik-, Bygge- og Indhold

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software Bilag 2 Bestilling og Vederlag 9. oktober 2015 Version 1.0 BILAG 2 BESTILLING OG VEDERLAG [Vejledning: Tilbudsgiver bedes i bilag 2A (vedlagte

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Det fælleskommunale prisbilag

Det fælleskommunale prisbilag Januar 0 Det fælleskommunale prisbilag KOMBIT A/S Halfdansgade 8 00 København S www.kombit.dk prisbilag version.0 Indholdsfortegnelse Indledning.... Formål.... Sammenhæng til andre bilag.... Bilagets anvendelse

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Aftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution af udgåede

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud )

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udbud af lovinformationssystem - Bilag 3, rev. 1., Tilbudsliste Bilag 3 Tilbudsliste (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udfyldes

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Kontraktbilag 12 - Vederlag

Kontraktbilag 12 - Vederlag Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 12 - Vederlag Underbilag 12.1: Servicekatalog Underbilag 12.2: Produktkatalog Underbilag 12.3: Hardware og licenser Bilag

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere)

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til akademikere Der er

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

KONTRAKT MELLEM. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. nr.: (herefter KOMBIT )

KONTRAKT MELLEM. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. nr.: (herefter KOMBIT ) KONTRAKT MELLEM KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19 43 50 75 (herefter KOMBIT ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2] CVR. nr.: [Leverandørens CVR

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Benytter leverandøren ATP's adgang i HR Manager? Sørger ATP for uddannelse i HR Manager? Er der omkostninger der på falder leverandøren,

Benytter leverandøren ATP's adgang i HR Manager? Sørger ATP for uddannelse i HR Manager? Er der omkostninger der på falder leverandøren, Ja Benytter leverandøren ATP's adgang i HR Manager? 1 24.02.16 angående HR Manager. Ja Sørger ATP for uddannelse i HR Manager? 2 24.02.16 angående HR Manager. Nej Er der omkostninger der på falder leverandøren,

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Udbud af Manometriudstyr til Gastroenheden på Hvidovre Hospital Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 1 2. ORDREGIVER... 2 3. GENERELT... 2 3.1 TILBUDDETS UDFORMNING... 2 3.2

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere