Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan"

Transkript

1 Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan FLIS Genudbud

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal, som del af sit tilbud, følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. Ydelserne under Driftskontrakten er inddelt i tre ydelsesområder; Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold. Prismodellen afspejler denne tredeling af ydelserne, således at der angives særskilte vederlag for hver af disse tre ydelsesområder. I nærværende bilag angives således vederlag for alle tre ydelsesområder, mens der i bilag 7.3.B kun fremgår vederlag for Applikationsdrift og Applikationsvedligehold, og der i bilag 7.4.B kun fremgår vederlag for Applikationsvedligehold. De vederlag, der gælder for Applikationsvedligehold i bilag 7.3.B og 7.4.B, er identiske med de tilsvarende vederlag for Applikationsvedligehold i nærværende bilag. De vederlag, der gælder for Applikationsdrift i bilag 7.3.B, er identisk med de tilsvarende vederlag for Applikationsdrift i nærværende bilag. Tilbudsgiver skal derfor ikke angive priser i bilag 7.3.B og 7.4.B, idet disse indsættes af KOMBIT i forbindelse med kontraktunderskrift. Det bemærkes, at hele bilaget udgør minimumskrav, som Tilbudsgiver ikke må tage forbehold overfor. Tilbudsgiver må således ikke ændre i teksten i bilaget. Der gælder desuden følgende minimumskrav: Den evalueringstekniske pris Total cost of ownership i Dokument 3A må ikke overstige kr. XXX ,-. Tilbud, hvor den angivne Total cost of ownership overstiger dette beløb, vil ikke blive taget i betragtning. Derudover er der en række steder angivet minimumskrav for udfyldelsen af de enkelte tabeller. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 af 31

3 Indhold KAPITEL I Indledning Indledning... 4 KAPITEL II Vederlag for etablering, drift, og vedligeholdelse Vederlag for etablering samt løbende drift og vedligeholdelse Infrastrukturdrift Applikationsdriftsvederlag Applikationsvedligehold Vederlag for overdragelsestest Vederlag for timebaserede ressourcer KAPITEL III Exit fees Exit-fee ved opsigelse af Driftskontrakten KAPITEL IV Vederlag ved udnyttelse af Optioner og standardydelser Vederlag ved udnyttelse af Option på forlængelse af Driftskontrakten Vederlag for udnyttelse af standardydelser KAPITEL V Bod og bonus Beregningsgrundlag for bod og bonus UDESTÅR Læs ikke! Kombineret Servicemål for Infrastrukturdrift og Applikationsdrift Bod ved manglende opfyldelse af Kombineret Tilgængeligheds Servicemål Bonus Betaling af bonusser KAPITEL VI Betalingsplan og prisregulering Betalingsplan Prisregulering KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 af 31

4 KAPITEL I INDLEDNING 1 Indledning Bilaget indeholder Leverandørens samlede vederlag for Ydelserne under Driftskontrakten, jf. Driftskontraktens punkt 21. Bilaget er opdelt i kapitler startende med dette indledende KAPITEL I. Herefter følger KAPITEL II, der indeholder en specifikation af Leverandørens vederlag i henhold til de Ydelser, der er beskrevet i Driftskontrakten, herunder navnlig i bilag 7.2.A og 7.2.A.1 KAPITEL III indeholder en specifikation af Leverandørens vederlag i forbindelse med opsigelse af Driftskontrakten og standardydelser. KAPITEL IV indeholder en beskrivelse af Option på forlængelse af Driftskontrakten. KAPITEL V indeholder beskrivelse af bod og bonus. KAPITEL VI indeholder en specifikation af betalingsplanen og prisregulering. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 af 31

5 KAPITEL II VEDERLAG FOR ETABLERING, DRIFT, OG VEDLIGEHOLDELSE 2 Vederlag for etablering samt løbende drift og vedligeholdelse Nærværende bilag indeholder en specificering af de vederlag, Leverandøren modtager i henhold til Driftskontrakten med tilhørende bilag. Vederlagsmodellen er opbygget således, at der ydes vederlag for etablering samt løbende drift og vedligeholdelse for Systemets Baseline samt skalering af Systemet udover Baseline. Følgende vederlag ydes for Systemets Baseline: Engangsvederlag for Infrastrukturdrift Månedligt vederlag for Infrastrukturdrit Engangsvederlag for Applikationsdrift Månedligt vederlag for Applikationsdrift Vederlag for Service Desk Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold Følgende vederlag ydes ved skalering af Systemet udover Baseline: Tillæg til månedligt vederlag for Infrastrukturdrift o Tabel 3: Månedligt tillæg vedr. Gigabyte storage o Tabel 6: Månedligt tillæg vedr. Datamart felter o Tabel 8: Månedligt tillæg for ekstra Dage med Hypercare o Tabel 10: Månedlig tillæg for hurtigere procestid o Tabel 12: Månedeligt tillæg/fradrag til Infrastrukturdrift vedr. optioner Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsdrift o Tabel 17: Månedligt tillæg til Applikationsdrift vedr. Gigabyte storage o Tabel 18: Månedligt tillæg til Applikationsdrift vedr. ekstra dage med Hypercare o Tabel 19: Månedeligt tillæg til Applikationsdrift vedr. optioner Tillæg til månedligt vederlag for Applikationvedligehold Leverandøren kan ikke opkræve yderligere vederlag for opfyldelsen af Driftskontrakten, end de vederlag som fremgår af dette bilag, medmindre det i Driftskontrakten eller bilag hertil specifikt fremgår, at Leverandøren vil få betaling for den specifikke Ydelse. Vederlaget for Leverandørens Ydelser relaterer sig til det til ethvert tidspunkt værende idriftsatte System inkl. Optioner, videreudvikling og ændringer, der er leveret under Kontrakten. Alle priser angives eksklusiv moms. Betaling skal ske i overensstemmelse med afsnit Infrastrukturdrift Leverandøren modtager følgende vederlag for Ydelserne forbundet med Infrastrukturdrift: Engangsvederlag for Infrastrukturdrift, jf. afsnit Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift, jf. afsnit Tillæg til månedligt vederlag for Infrastrukturdrift, jf. afsnit KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 af 31

6 Vederlagene i afsnit og reguleres i henhold til vederlagsreduktionerne i afsnit Engangsvederlag for Infrastrukturdrift Af Tabel 1 fremgår Leverandørens engangsvederlag for Infrastrukturdrift. [Det er et minimumskrav, at summen af Kontraktsummen i Tabel 1 i Bilag 5 og Engangsvederlaget for Infrastrukturdrift i Tabel 1 og Engangsvederlaget for Applikationsdrift i Tabel 15 maksimalt må udgøre XXX DKK] Engangsvederlag for Infrastrukturdrift Tabel 1: Engangsvederlag for Infrastrukturdrift Engangsvederlag Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift KOMBIT betaler under Driftskontrakten et månedligt vederlag for Infrastrukturdriften af Systemet, som fremgår af Tabel 2, idet der samtidig angives det antal Gigabyte Storage, der er nødvendigt for at levere og drifte Systemet i henhold til Baseline Endvidere angives månedligt Datamart vederlag, idet KOMBIT i tabellen har angivet antal felter i Datamarten i henhold til Baseline. Månedligt vederlag for infrastrukturdrift Månedligt Storage vederlag Antal Gigabyte Storage Månedligt Datamart vederlag Antal Felter i Datamart i henhold til Kravspecifikationen Tabel 2: Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift GB [antal] [Foruddefineres af KOMBIT] Tillæg til det månedlige vederlag for Infrastrukturdrift Leverandørens tillæg til månedligt vederlag for Infrastrukturdrift fremgår af Tabel 3, Tabel 6, Tabel 8, Tabel 10 og Tabel 12. Det drejer sig om følgende tillæg: Tabel 3: Månedligt tillæg vedr. Gigabyte storage Tabel 6: Månedligt tillæg vedr. Datamart felter Tabel 8: Månedligt tillæg for ekstra Dage med Hypercare Tabel 10: Månedlig tillæg for hurtigere procestid KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 af 31

7 Tabel 12: Månedeligt tillæg/fradrag til Infrastrukturdrift vedr. optioner Månedlige tillæg vedr. Gigabyte storage Leverandøren angiver sit eventuelle månedlige tillæg vedr. Gigabyte storage i Tabel 3 idet Ekstra Gigabyte storage måles i forhold til Baseline, defineret i Bilag 0. Tillægget ydes alene for kapacitetsudvidelser, der eksplicit og skrifteligt er bestilt af KOMBIT. Tillægget ydes således ikke hvis udvidelsen er initeret af Leverandøren, eksempelvis foranlediget af justeringer med blik på efterlevelser af servicemål. Tillægget ydes i forhold til den konkrete bestilling og er således uafhængig af, om Leverandøren fysisk vælger at implementerer udvidelsen i andre inkrementer. Ændringer i antallet af ekstra Gigabyte storage skal bestilles 10 arbejdsdage forud for ændringens effektuering. Hvis antallet af Gigabyte storage bestilles reduceret tilbage til Baseline niveau bortfalder tillægget. [Det er et minimumskrav, at vederlaget stiger, når man kommer på et højere trin. Vederlaget på trin 5 skal således være højere end vederlaget på trin 4, der skal være større end vederlaget ved trin 3 og så fremdeles. Tillæget pr. påbegyndt 20% forøgelse må maksimalt udgøre 20% af vederlaget for trin 5] Månedligt tillæg til infrastrukturdrift GB Pris Gigabyte storage Trin 1: Ekstra Gigabyte storage + 20% GB [antal] Trin 2: Ekstra Gigabyte storage + 40% GB [antal] Trin 3: Ekstra Gigabyte storage + 60% GB [antal] Trin 4: Ekstra Gigabyte storage + 80% GB [antal] Trin 5: Ekstra Gigabyte storage + 100% GB [antal] Tillæg pr. påbegyndt 20% forøgelse herudover Tabel 3: Månedligt tillæg vedr. Gigabyte storage Et eksempel Leverandøren har angivet priser som i Tabel 4 og Tabel 5. Månedligt vederlag for infrastrukturdrift Månedligt Storage vederlag DKK Antal Gigabyte Storage Basic GB 100 Månedligt Datamart vederlag DKK 200 Antal Felter i Datamart Stk KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 af 31

8 Tabel 4: Eksempel på Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Gigabyte storage Trin 1: Ekstra Gigabyte storage + 20% Trin 2: Ekstra Gigabyte storage + 40% Trin 3: Ekstra Gigabyte storage + 60% Trin 4: Ekstra Gigabyte storage + 80% Trin 5: Ekstra Gigabyte storage + 100% GB Pris GB 20 DKK 10 GB 40 DKK 19 GB 60 DKK 18 GB 80 DKK 17 GB 100 DKK 16 Tillæg pr. påbegyndt 20% forøgelse herudover DKK 2 Tabel 5: Eksempel på månedligt tillæg vedr. Gigabyte storage Hvis KOMBIT bestiller kapaciteten øget fra 100 GB til 118 GB modtages et tillæg på DKK 10 kapaciteten efterfølgende øget til 120 GB er kapaciteten fortsat inden for Trin 1, hvorfor der fortsat modtages tillæg på DKK 10. kapaciteten øget til 201 GB modtages tillæg svarende til Trin 5, nemlig i eksemplet DKK 16 samt et tillæg på DKK 2 idet kapaciteten er øget med mere end 100%; dvs. samlet tillæg på DKK 18. Månedligt tillæg vedr. Datamart felter Leverandøren angiver sit eventuelle månedlige tillæg vedr. yderligere Datamart felter i Tabel 6, idet ekstra felter måles i forhold til baseline, defineret i Bilag 0. Tillægget ydes alene for udvidelser, der eksplicit og skrifteligt er bestilt af KOMBIT. Tillægget ydes således ikke hvis udvidelsen er initeret af Leverandøren. Tillægget ydes i forhold til den konkrete bestilling og er således uafhængig af, om Leverandøren fysisk vælger at implementerer udvidelsen i andre inkrementer end det bestilte. Ændringer i antallet af Datamart felter skal bestilles 3 måneder forud for ændringens effektuering. Hvis antallet af ekstra felter ophører bortfalder tillægget. [Det er et minimumskrav, at vederlaget stiger, når man kommer på et højere trin. Vederlaget på trin 5 skal således være højere end vederlaget på trin 4, der skal være større end vederlaget ved trin 3 og så fremdeles. Tillægget pr. påbegyndt 20% forøgelse må maksimalt udgøre 20% af vederlaget for trin 5] KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 af 31

9 Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Datamartfelter Antal ekstra felter ifht. baseline Pris Trin 1: Antal ekstra felter + 20% Stk. [antal] Trin 2: Antal ekstra felter + 40% Stk. [antal] Trin 3: Antal ekstra felter + 60% Stk. [antal] Trin 4: Antal ekstra felter + 80% Stk. [antal] Trin 5: Antal ekstra felter + 100% Stk. [antal] Tillæg pr. påbegyndt 20% forøgelse herudover Tabel 6: Månedligt tillæg vedr. Datamart felter Et eksempel: Leverandøren har angivet priser som i Tabel 4 og Tabel 7. Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Datamartfelter Antal ekstra felter ifht. baseline Pris Trin 1: Antal ekstra felter + 20% 200 DKK 20 Trin 2: Antal ekstra felter + 40% 400 DKK 40 Trin 3: Antal ekstra felter + 60% 600 DKK 60 Trin 4: Antal ekstra felter + 80% 800 DKK 70 Trin 5: Antal ekstra felter + 100% 1000 DKK 80 Tillæg pr. påbegyndt 20% forøgelse herudover DKK 10 Tabel 7: Eksempel på månedligt tillæg vedr. Datamart felter Hvis KOMBIT bestiller kapaciteten øget til 1002 felter modtages et tillæg på DKK 20, idet der alene er tale om 2 ekstra felter. kapaciteten efterfølgende øget til 1200 felter er kapaciteten fortsat inden for Trin 1, hvorfor der fortsat modtages et tillæg på DKK 20. kapaciteten øget til 2001 felter modtages tillæg svarende til Trin 5, nemlig i eksemplet DKK 80 samt et tillæg på DKK 10 idet kapaciteten er øget med mere end 100%; dvs. samlet tillæg på DKK 90. Månedligt tillæg vedr. ekstra dage med Hypecare Leverandøren angiver sit eventuelle Månedlige tillæg vedr. ekstra dage med Hypercare i Tabel 8, idet ekstra dage med Hypercare måles i forhold til baseline, defineret i Bilag 0 og antallet defineres pr. kalender måned. Tillægget ydes alene for udvidelser, der eksplicit og skrifteligt er bestilt af KOMBIT. Tillægget ydes således ikke hvis udvidelsen er initeret af Leverandøren. Tillægget ydes i forhold til den konkrete bestilling og er således uafhængig af, om Leverandøren fysisk vælger at implementerer udvidelsen i andre inkrementer end det bestilte. Ændringer i antallet af dage med Hypercare skal bestilles 3 måneder forud for ændringens effektuering. Hvis antallet af ekstra dage med Hypercare ophører bortfalder tillægget. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 af 31

10 [Det er et minimumskrav, at vederlaget stiger, når man kommer på et højere trin. Vederlaget på trin 5 skal således være højere end vederlaget på trin 4, der skal være større end vederlaget ved trin 3 og så fremdeles. Tillæget pr ekstra Dag med Hypercare må maksimalt udgøre 20% af vederlaget for trin 5] Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Ekstra Dage med Hypercare Trin 1: 1 ekstra Dag med Hypercare Trin 2: 2 ekstra Dage med Hypercare Trin 3: 3 ekstra Dage med Hypercare Trin 4: 4 ekstra Dage med Hypercare Trin 5: 5 ekstra Dage med Hypercare Tillæge pr. ekstra Dag med Hypercare Tabel 8: Månedligt tillæg for ekstra Dage med Hypercare Pris Et eksempel: Leverandøren har angivet priser som i Tabel 9. Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Ekstra Dage Pris med Hypercare Trin 1: 1 ekstra Dag med Hypercare DKK 15 Trin 2: 2 ekstra Dage med Hypercare DKK 20 Trin 3: 3 ekstra Dage med Hypercare DKK 30 Trin 4: 4 ekstra Dage med Hypercare DKK 40 Trin 5: 5 ekstra Dage med Hypercare DKK 50 Tillæg pr. ekstra Dag med Hypercare herudover DKK 10 Tabel 9: Eksempel på månedligt tillæg for ekstra Dage med Hypercare Hvis KOMBIT bestiller 1 ekstra dag med Hypercare ydes et et tillæg i henhold til Trin 1, dvs. 15 kroner. 2 ekstra dage med Hypercare modtages et tillæg på DKK 20. Antallet af ekstra dage reduceret fra 2 til 1 reduceres tillægget til Trin 1, dvs. DKK 15. Antallet af dage med Hypercare til 7 ekstra dage modtages tillæg svarende til Trin 5 på DKK 50, samt 2 x DKK 10, idet der ydes tillæg pr. ekstra dage udove de 5 ekstra dage. Månedligt tillæg vedr. hurtigere Procestid Leverandøren angiver sit eventuelle Månedlige tillæg vedr. hurtigere Procestid, idet Procestid er defineret i Bilag 0. Tillægget ydes alene for udvidelser, der eksplicit og skrifteligt er bestilt af KOMBIT. Tillægget ydes således ikke hvis ændringen er initeret af Leverandøren. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 10 af 31

11 Tillægget ydes i forhold til den konkrete bestilling og er således uafhængig af, om Leverandøren fysisk vælger at implementerer udvidelsen i andre inkrementer end det bestilte. Ændringer i Procestid vil ske som en del af releasestyringen i henhold til Bilag 1. [Det er et minimumskrav, at vederlaget stiger, når man kommer på et højere trin. Vederlaget på trin 5 skal således være højere end vederlaget på trin 4, der skal være større end vederlaget ved trin 3 og så fremdeles] Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Procestid Trin 1: Procestid 48 timer Trin 2: Procestid 36 timer Trin 3: Procestid 24 timer Trin 4: Procestid 12 timer Trin 5: Procestid 6 timer Tabel 10: Månedlig tillæg for hurtigere procestid Pris Et eksempel: Leverandøren har angivet priser som i Tabel 11. Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Procestid Pris Trin 1: Procestid 48 timer DKK 10 Trin 2: Procestid 36 timer DKK 20 Trin 3: Procestid 24 timer DKK 30 Trin 4: Procestid 12 timer DKK 40 Trin 5: Procestid 6 timer DKK 50 Tabel 11: Eksempel på månedligt vederlag for hurtigere procestid Hvis KOMBIT bestiller Procestid reduceret til 48 timer ydes et et tillæg i henhold til Trin 1, dvs. 10 kroner. Procestid reduceret til 36 timer ydes et et tillæg i henhold til Trin 2, dvs. 20 kroner. Procestid efterfølgende øget til 48 timer ændres tillægget fra Trin 2 til Trin 1 og falder dermed fra DKK 20 til DKK 10. Månedligt tillæg vedr.optioner Leverandøren angiver i Tabel 12 i sine eventuelle månedlige tillæg vedr. Optioner. Optionerne bestilles med 1 månders varsel og kan fra afbestilles med samme varsel. Ej komplet - færdiggørelse udestår KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 af 31

12 Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Optioner Option 1: Tillæg pr. dataområde for ugentlige data pr. kommune Option 2: Tillæg pr. dataområde for daglige data pr. kommune Tabel 12: Månedeligt tillæg/fradrag til Infrastrukturdrift vedr. optioner. Pris Et eksempel: Leverandøren har angivet priser som i Tabel 13. Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Optioner Pris Option 1: Tillæg pr. snitflade for ugentlige rådata pr. kommune DKK 5 Option 2: Tillæg pr. snitflade for daglige rådata pr. kommune DKK 5 Tabel 13: Eksempel på månedeligt tillæg til Infrastrukturdrift vedr. optioner Et eksempel vedr. option 1. Antag 9 kommuner får ugentlige rådata, således at: Det i 2 kommuner omfatter 4 snitflader for hver, dvs. samlet 8 snitflader for de 2 kommuner Det i 7 kommuner omfatter 5 snitflader for hver, dvs. samlet 35 snitflader for de 7 kommuner Der ydes derfor i eksemplet et månedligt tillæg for Option 4 på (8+35) x DKK 5; dvs. DKK 215. Hvis antallet af kommuner kommuner med 5 snitflader i eksemplet efterfølgende falder fra 7 til 6 kommuner ændres tillægget for Option 4 til (8+30) x DKK 5, dvs. DKK Vederlagsreduktioner for det månedlige vederlag for Infrastrukturdrift Af Tabel 14 fremgår årlige reduktioner i det månedlige vederlag for Infrastrukturdrift angivet i Tabel 2, Tabel 3, Tabel 6, Tabel 8, Tabel 10 og Tabel 12 som følge af Leverandørens øgede erfaring med opgaven, idet første reduktion gennemføres den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen. Vederlagsreduktion Trin 1: Reduktion den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen Trin 2: Reduktion den 1. i førstkommende måned 3 år efter Overtagelsesdagen Reduktions pct. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 12 af 31

13 Vederlagsreduktion Trin 3: Reduktion den 1. i førstkommende måned 4 år efter Overtagelsesdagen Trin 4: Reduktion den 1. i førstkommende måned 5 år efter Overtagelsesdagen Trin 5: Reduktion den 1. i førstkommende måned 6 år efter Overtagelsesdagen Trin 6: Reduktion den 1. i førstkommende måned 7 år efter Overtagelsesdagen Trin 7: Reduktion den 1. i førstkommende måned 8 år efter Overtagelsesdagen Trin 8: Reduktion den 1. i førstkommende måned 9 år efter Overtagelsesdagen Tabel 14: Vederlagsreduktioner for Infrastrukturdrift Reduktions pct. Der reduceres altid med udgangspunkt i den foregående periodes betaling. Vederlagets størrelse efter Trin 2 reduktion fremkommer således ved at tage det oprindelige vederlag reduceret med Trin 1 reduktion og derpå reducere med Trin 2. Et Eksempel: Overtagelsesdagen er 10. juni 2015 og første reduktion i vederlaget sker per 1. juli Leverandøren har angivet en pris på: DKK Leverandøren har endvidere angivet procenten for reduktionssats Trin 1, til 3%. Det månedlige vederlag bliver herefter per 1. juli reduceret således: DKK x 0,97 = DKK Leverandøren har endvidere angivet procenten for reduktionssats Trin 2, til 5 %. De månedlige vederlag bliver herefter per 1. juli 2018 reduceret således: DKK x 0,95 = DKK Såfremt der tidligere har været gennemført Benchmarking omfattende Infrastrukturdrift (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I), bortfalder mulighed for at benytte sig af vederlagsreduktioner fastsat i Tabel 14, fremadrettet, dvs. fra pris review foretaget af Benchmarker er initieret af KOMBIT (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I). 2.2 Applikationsdriftsvederlag Leverandøren modtager vederlag for følgende Ydelser forbundet med Applikationsdrift: KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 13 af 31

14 Engangsvederlag for Applikationsdrift, jf. afsnit Månedligt vederlag for Applikationsdrift, jf. afsnit Tillæg/fradrag i månedligt vederlag for Applikationsdrift, jf. afsnit Vederlag for henvendelser til Service Desk, jf. afsnit Vederlagene i henhold til afsnit og reguleres i henhold til vederlagsreduktioner i afsnit Vederlaget i henhold til afsnit reguleres i henhold til vederlagsreduktioner i afsnit Engangsvederlag for Applikationsdrift Af Tabel 15 fremgår Leverandørens engangsvederlag for Applikationsdrift. [Det er et minimumskrav, at summen af Kontraktsummen i Tabel 1 i Bilag 5 og Engangsvederlaget for Infrastrukturdrift i Tabel 1 og Engangsvederlaget for Applikationsdrift i Tabel 15 maksimalt må udgøre XX DKK] Engangsvederlag for Applikationsdrift Engangsvederlag Tabel 15: Engangsvederlag for Applikationsdrift Månedligt vederlag for Applikationsdrift KOMBIT betaler under Driftskontrakten et fast månedligt vederlag for Applikationsdrift af Systemet som fremgår af Tabel 16 idet der samtidig angives det antal Gigabyte Storage, der er nødvendige for at levere Systemets Baseline. Månedligt vederlag for Applikationsdrift Månedligt Storage vederlag Antal Gigabyte Storage GB [antal] Tabel 16: Månedligt vederlag for Applikationsdrift Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsdrift Leverandørens tillæg til månedligt vederlag for Applikationsdrift fremgår af Tabel 17, Tabel 18 og Tabel 19. Det drejer sig om følgende: Tabel 17: Månedligt tillæg til Applikationsdrift vedr. Gigabyte storage KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 14 af 31

15 Tabel 18: Månedligt tillæg til Applikationsdrift vedr. ekstra dage med Hypercare Tabel 19: Månedeligt tillæg til Applikationsdrift vedr. optioner Månedlige tillæg vedr. Gigabyte storage Leverandøren angiver sit eventuelle Månedlige tillæg vedr. Gigabyte storage i Tabel 17Tabel 3 idet Ekstra Gigabyte storage måles i forhold til Baseline, defineret i Bilag 0. Tillægget ydes alene for kapacitetsudvidelser, der eksplicit og skrifteligt er bestilt af KOMBIT. Tillægget ydes således ikke hvis udvidelsen er initeret af Leverandøren, eksempelvis foranlediget justeringer med blik på efterlevelser af servicemål. Tillægget ydes i forhold til den konkrete bestilling og er således uafhængig af, om Leverandøren fysisk vælger at implementerer udvidelsen i andre inkrementer. Ændringer i antallet af ekstra Gigabyte storage skal bestilles 10 arbejdsdage forud for ændringens effektuering. Hvis antallet af Gigabyte storage bestilles reduceret tilbage til Baseline niveau bortfalder tillægget [Det er et minimumskrav, at vederlaget stiger, når man kommer på et højere trin. Vederlaget på trin 5 skal således være højere end vederlaget på trin 4, der skal være større end vederlaget ved trin 3 og så fremdeles. Tillæget pr. påbegyndt 20% forøgelse må maksimalt udgøre 20% af vederlaget for trin 5] Månedligt tillæg til Applikationsdrift GB Pris Gigabyte Storage Trin 1: Ekstra Gigabyte storage + 20% GB [antal] Trin 2: Ekstra Gigabyte storage + 40% GB [antal] Trin 3: Ekstra Gigabyte storage + 60% GB [antal] Trin 4: Ekstra Gigabyte storage + 80% GB [antal] Trin 5: Ekstra Gigabyte storage + 100% GB [antal] Tillæg pr. påbegyndt 20% forøgelse herudover Tabel 17: Månedligt tillæg til Applikationsdrift vedr. Gigabyte storage Eksempel: Se afsnit Månedligt tillæg vedr. ekstra dage med Hypecare Leverandøren angiver sit eventuelle Månedlige tillæg vedr. ekstra dage med Hypercare i Tabel 18 idet ekstra dage med Hypercare måles i forhold til baseline, defineret i Bilag 0. Tillægget ydes alene for udvidelser, der eksplicit og skrifteligt er bestilt af KOMBIT. Tillægget ydes således ikke hvis udvidelsen er initeret af Leverandøren. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 15 af 31

16 Tillægget ydes i forhold til den konkrete bestilling og er således uafhængig af, om Leverandøren fysisk vælger at implementerer udvidelsen i andre inkrementer end det bestilte. [Det er et minimumskrav, at vederlaget stiger, når man kommer på et højere trin. Vederlaget på trin 5 skal således være højere end vederlaget på trin 4, der skal være større end vederlaget ved trin 3 og så fremdeles. Tillæget pr ekstra dag med Hypercare må maksimalt udgøre 20% af vederlaget for trin 5] Månedligt tillæg til infrastrukturdrift Ekstra dage med Hypercare Trin 1: 1 ekstra dag med Hypercare Trin 2: 2 ekstra dage med Hypercare Trin 3: 3 ekstra dage med Hypercare Trin 4: 4 ekstra dage med Hypercare Trin 5: 5 ekstra dage med Hypercare Pris Tillæg pr. ekstra Dag med Hypercare herudover Tabel 18: Månedligt tillæg til Applikationsdrift vedr. ekstra dage med Hypercare Eksempel: Se afsnit Månedligt tillæg vedr.optioner Ej komplet - færdiggørelse udestår Leverandøren angiver i Tabel 19 i sine eventuelle månedlige tillæg vedr. Optioner. Optionerne bestilles med 1 måneds varsel og kan fra afsbestilles med samme varsel. Fradrag angives med minus. Månedligt tillæg til applikationsdrift Optioner Option : Tillæg pr. dataområde for ugentlige data pr. kommune Option : Tillæg pr. dataområde for daglige data pr. kommune Pris Tabel 19: Månedeligt tillæg til Applikationsdrift vedr. optioner Eksempel: Se afsnit Vederlagsreduktioner for Applikationsdrift Af Tabel 20 fremgår årlige reduktioner i det månedlige vederlag for Applikationsdrift angivet i, Tabel 17, Tabel 18 og Tabel 19, idet første reduktion gennemføres den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 16 af 31

17 Vederlagsreduktion Trin 1: Reduktion den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen Trin 2: Reduktion den 1. i førstkommende måned 3 år efter Overtagelsesdagen Trin 3: Reduktion den 1. i førstkommende måned 4 år efter Overtagelsesdagen Trin 4: Reduktion den 1. i førstkommende måned 5 år efter Overtagelsesdagen Trin 5: Reduktion den 1. i førstkommende måned 6 år efter Overtagelsesdagen Trin 6: Reduktion den 1. i førstkommende måned 7 år efter Overtagelsesdagen Trin 7: Reduktion den 1. i førstkommende måned 8 år efter Overtagelsesdagen Trin 8: Reduktion den 1. i førstkommende måned 9 år efter Overtagelsesdagen Reduktions pct. Tabel 20: Vederlagsreduktioner for Applikationsdrift Der reduceres altid med udgangspunkt i den foregående periodes betaling. Vederlagets størrelse efter Trin 2 reduktion fremkommer således ved at tage det oprindelige vederlag reduceret med Trin 1 reduktion og derpå reducere med Trin 2. Se eksempler i afsnit Videreudviklingsopgaver omfattes ikke af vederlagsreduktionerne. Såfremt der tidligere har været gennemført Benchmarking omfattende Ydelseskategorien Applikationsdrift (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I), bortfalder mulighed for at benytte sig af vederlagsreduktioner fastsat i Tabel 20, fremadrettet, dvs. fra pris review foretaget af Benchmarker er initieret af KOMBIT (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I) Vederlag for Service Desk Under dette punkt er Leverandørens vederlag angivet for Ydelser til løbende håndtering af henvendelser til Service Desk, jf. bilag 7.2.A, herunder håndtering af telefon-, - og webformularhenvendelser om support til Service Desk. Der afregnes ikke per henvendelse eller forbrug af supporten, men efter faste månedlige vederlag, der afhænger af, hvor mange brugere, der er berettiget til at kontakte Service Desk. Det månedlige vederlag for support består af månedlige vederlag per Supportberettiget Bruger, der kan benytte supporten. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 17 af 31

18 Månedligt vederlag per supportberettiget Bruger af supporten: Pris per måned per supportberettiget Bruger supportberettigede Brugere supportberettigede Brugere supportberettigede Brugere 600 eller flere supportberettigede Brugere Tabel 21: Vederlag for Service Desk Vederlaget per Supportberettiget Bruger indebærer, at antallet af supportberettigede Brugere til og med 199 multipliceres med én pris per måned, hvorimod antallet af supportberettigede Brugere i intervallet multipliceres med en anden pris. Antallet i intervallet multipliceres med en tredje pris. Det antal supportberettigede Brugere, der eventuelt ligger herudover multipliceres med en fjerde pris. Den samlede pris fremkommer ved at lægge alle tallene sammen. Antallet af Supportberettigede Brugere opgøres af Leverandøren per kalendermåned. Når en Supportberettiget Bruger erstattes med en anden i løbet af en måned, opkræves således alene vederlag for én Bruger. KOMBIT har mulighed for at fravælge support, hvorved vederlaget i Tabel 21 bortfalder. Fravalg af support varsles senest 3 måneder før fravalget ønsket effektueret Vederlagsreduktioner for henvendelser om support til Service Desk Af Tabel 22 fremgår reduktioner i det månedlige vederlag for support angivet i afsnit 2.2.5, idet første reduktion gennemføres den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen. Vederlagsreduktion Trin 1: Reduktion den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen Trin 2: Reduktion den 1. i førstkommende måned 3 år efter Overtagelsesdagen Trin 3: Reduktion den 1. i førstkommende måned 4 år efter Overtagelsesdagen Trin 4: Reduktion den 1. i førstkommende måned 5 år efter Overtagelsesdagen Trin 5: Reduktion den 1. i førstkommende måned 6 år efter Overtagelsesdagen Trin 6: Reduktion den 1. i førstkommende måned 7 år efter Overtagelsesdagen Trin 7: Reduktion den 1. i førstkommende måned 8 år efter Overtagelsesdagen Trin 8: Reduktion den 1. i førstkommende måned 9 år efter Overtagelsesdagen Reduktions pct. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 18 af 31

19 Tabel 22: Vederlagsreduktioner for Service Desk Der reduceres altid med udgangspunkt i de gældende priser. Vederlagets størrelse efter Trin 2 reduktion fremkommer således ved at tage det oprindelige vederlag reduceret med Trin 1 reduktion og derpå reducere med Trin Applikationsvedligehold Leverandøren modtager følgende vederlag for Ydelserne forbundet med Applikationsvedligehold: Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold, jf. afsnit Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsvedligehold, jf afsnit Vederlagene i henholdt til afsnit og reguleres i henhold til afsnit Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold KOMBIT betaler under Driftskontrakten et månedligt vederlag for Applikationsvedligehold, som fremgår af Tabel 23 samt et evt. tillæg i henhold til Tabel 24. Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold Månedligt vederlag Type 1 Integrationer Antal Type 1 Integrationer [Foruddefineres af KOMBIT] Månedligt vederlag Type 2 Integrationer Antal Type 2 Integrationer [Foruddefineres af KOMBIT] Månedligt vederlag Type 3 Integrationer Antal Type 3 Integrationer [Foruddefineres af KOMBIT] Tabel 23: Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsvedligehold Leverandøren angiver sit eventuelle Månedlige tillæg for Applikationsvedligehold i Tabel 24, idet ekstra integrationer måles i forhold til baseline, defineret i Bilag 0. Tillægget ydes alene for udvidelser, der eksplicit og skrifteligt er bestilt af KOMBIT. Tillægget ydes således ikke hvis udvidelsen er initeret af Leverandøren. Tillægget ydes i forhold til den konkrete bestilling og er således uafhængig af, om Leverandøren fysisk vælger at implementerer udvidelsen i andre inkrementer end det bestilte. Ændringer i antallet af Ekstra integrationer skal bestilles 3 måneder forud for ændringens effektuering. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 19 af 31

20 Tillægget bortfalder, hvis integrationerne efterfølgende fravælges. [Det er et minimumskrav, at vederlaget stiger, når man kommer på et højere trin. Vederlaget på trin 5 skal således være højere end vederlaget på trin 4, der skal være større end vederlaget ved trin 3 og så fremdeles. Tillægget pr påbegyndt 10 ekstra integrationer må maksimalt udgøre 20% af vederlaget for trin 5] Månedligt tillæg for Integrationer Type 1 Integration Type 2 Integration Type 3 Integration Trin 1: 1-10 Ekstra integrationer Trin 2: Ekstra integrationer Trin 3: Ekstra integrationer Trin 4: Ekstra integrationer Trin 5: Ekstra integrationer Tillæg pr. påbegyndt ekstra 10 integration herudover Tabel 24: Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsvedligehold Et eksempel: Leverandøren har angivet priser som i Tabel 25. Månedligt tillæg for Integrationer Type 1 Integration Type 2 Integration Type 3 Integration Trin 1: 1-10 Ekstra integrationer DKK 10 DKK 20 DKK 30 Trin 2: Ekstra integrationer DKK 15 DKK 25 DKK 35 Trin 3: Ekstra integrationer DKK 20 DKK 30 DKK 40 Trin 4: Ekstra integrationer DKK 30 DKK 40 DKK 50 Trin 5: Ekstra integrationer DKK 40 DKK 50 DKK 60 Tillæg pr. påbegyndt ekstra 10 integration herudover DKK 5 DKK 5 DKK 5 Tabel 25: Eksempel på Tillæg til månedligt vederlag for Applikationsvedligehold Hvis KOMBIT i forhold til Baseline - bestiller 5 ekstra Type 1 Integrationer og 15 ekstra Type 2 Integrationer samt 50 ekstra Type 3 Integrationer ydes et tillæg på samlet (DKK 10 + DKK 25 + DKK 60) = DKK 95 6 ekstra Type 1 Integrationer og 19 ekstra Type 2 Integrationer samt 50 ekstra Type 3 Integrationer ydes fortsat et tillæg på samlet (DKK 10 + DKK 25 + DKK 60) = DKK 95 6 ekstra Type 1 Integrationer og 19 ekstra Type 2 Integrationer samt 51 ekstra Type 3 Integrationer ydes et tillæg på samlet (DKK 10 + DKK 25 + DKK 60 + DKK 5) = DKK 100, idet de DKK 5 ydes som tillæg pr. påbegyndt ekstra 10 integrationer herudover. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 20 af 31

21 2.3.3 Vederlagsreduktioner for Applikationsvedligehold Af Tabel 26 fremgår årlige reduktioner i det månedlige vederlag for Applikationsvedligehold angivet i Tabel 23 samt månedligt tillæg angivet i Tabel 24, idet første reduktion gennemføres med virkning fra den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen. Vederlagsreduktion Trin 1: Reduktion den 1. i førstkommende måned 2 år efter Overtagelsesdagen Trin 2: Reduktion den 1. i førstkommende måned 3 år efter Overtagelsesdagen Trin 3: Reduktion den 1. i førstkommende måned 4 år efter Overtagelsesdagen Trin 4: Reduktion den 1. i førstkommende måned 5 år efter Overtagelsesdagen Trin 5: Reduktion den 1. i førstkommende måned 6 år efter Overtagelsesdagen Trin 6: Reduktion den 1. i førstkommende måned 7 år efter Overtagelsesdagen Trin 7: Reduktion den 1. i førstkommende måned 8 år efter Overtagelsesdagen Trin 8: Reduktion den 1. i førstkommende måned 9 år efter Overtagelsesdagen Tabel 26: Vederlagsreduktioner for Applikationsvedligehold Reduktions pct. Der reduceres altid med udgangspunkt i den foregående periodes betaling. Vederlagets størrelse efter Trin 2 reduktion fremkommer således ved at tage det oprindelige vederlag reduceret med Trin 1 reduktion og derpå reducere med Trin 2. Videreudviklingsopgaver omfattes ikke af vederlagsreduktionerne. Se afsnit for eksempler. Såfremt der tidligere har været gennemført Benchmarking omfattende Ydelseskategorien Applikationsvedligehold (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I) bortfalder mulighed for at benytte sig af vederlagsreduktioner fastsat i 20 fremadrettet, dvs. fra pris review foretaget af Benchmarker er initieret af KOMBIT (jf. bilag 7.2.I og definitioner angivet i bilag 7.2.I). 3 Vederlag for overdragelsestest Vederlag for overdragelsestest, jf. bilag 7.2.A, fremgår af Tabel 27. Den afregnes timebaseret i henhold til de timepriser og den rabatstruktur, som er anført i Kontraktens bilag 5 (Priser og betalingsplan), men med følgende begrænsninger: Der ydes maksimalt vederlag svarende til 75 timer pr. overdragelsestest Leverandøren kan maksimal oppebære vederlaget tre gange. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 21 af 31

22 Overdragelsestest Vederlag for overdragelsestest Engangsvederlag pr. test Timebaseret Maks 75 timer Tabel 27: Vederlag for overdragelsestest. 4 Vederlag for timebaserede ressourcer Ved aftale om levering af timebaserede ressourcer under Driftskontrakten, gælder de timepriser og den rabatstruktur, som er anført i bilag 5, jf. i øvrigt Driftskontraktens punkt 22. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 22 af 31

23 KAPITEL III EXIT FEES 5 Exit-fee ved opsigelse af Driftskontrakten I henhold til Driftskontraktens punkt 30 med underpunkter kan KOMBIT opsige Driftskontrakten helt eller delvist med mindst 6 måneders varsel til ophør ved udgangen af en måned, dog tidligst til ophør 24 måneder efter Driftskontraktens ikrafttræden. Hel eller delvis opsigelse forstås som en af følgende: Opsigelse af Infrastrukturdriften alene (for derved at overgå til tredelingens Model 2, jf. bilag 7.1) Opsigelse af Infrastruktur- og Applikationsdriften (for derved at overgå til tredelingens Model 3, jf. bilag 7.1) Opsigelse af Driftskontrakten i sin helhed Ved KOMBIT s hele eller delvise opsigelse før Driftskontraktens automatiske udløb, betaler KOMBIT følgende exit-fee, medmindre Leverandøren har væsentligt misligholdt sine forpligtelser jf. bilag 7.2, pkt. 28.3, idet KOMBIT så ikke er forpligtet til at udbetale dette: BELØB SKAL FASTSÆTTES Exit-fee Engangsvederlag (ekskl. moms) Ved opsigelse til ophør mellem måneder DKK X Ved opsigelse til ophør mellem måneder DKK X Ved opsigelse til ophør mellem måneder DKK X Ved opsigelse til ophør mellem måneder DKK X Ved opsigelse til ophør mellem måneder DKK X Ved opsigelse til ophør mellem måneder DKK Z Tabel 28: Exit-fee ved opsigelse af Infrastrukturdriften alene eller ved opsigelse af Infrastruktur- og Applikations-driften, eller ved fuldstændig opsigelse af Driftskontrakten KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 23 af 31

24 KAPITEL IV VEDERLAG VED UDNYTTELSE AF OPTIONER OG STANDARDYDEL- SER 6 Vederlag ved udnyttelse af Option på forlængelse af Driftskontrakten Udnyttelse af Option på forlængelse af Driftskontrakten udløser ikke betaling af engangsvederlag. Leverandørens vederlag i forlængelsesperioden fortsætter i henhold til nærværende bilag, idet vederlagsmodellen fortsætter uændret. 7 Vederlag for udnyttelse af standardydelser Engangsvederlaget for betalbare standardydelser beskrevet i bilag 7.2.A er angivet i Tabel 29 Vederlagene ydes alene, når standardydelsen er skriftligt bestilt af KOMBIT. Engangsvederlag standardydelser Supplerende Specifik revisorerklæring ISAE 3402 type 2 (bilag 7.2.A, punkt 25.2) og lignende typer. Opsæt og nedtag supplerende Testmiljø Opsæt integration til andet system Genbestilling af tidligere fremsendte data (bilag 7.2.A, punkt ) Engangsvederlag Efter regning, dog maksimalt DKK Timebaseret ydelse (Max 2 timer) Tabel 29: Engangsvederlag for betalbare standardydelser Vederlaget for at optage og nedtage supplerende Testmiljø indkluderer én opsætning og én netagning. Vederlaget Opsæt integration til andet system ydes pr. andet system der opsættes integration til. Vederlaget for supplerende specifik revisorerklæring ISAE 3402 type 2 (bilag 7.2.A, punkt 25.2) ydes efter dokumenteret regning, men dog maksimalt DKK KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 24 af 31

25 KAPITEL V BOD OG BONUS 8 Beregningsgrundlag for bod og bonus UDESTÅR Læs ikke! Leverandøren kan under Driftskontrakten ifalde bod og blive tildelt bonus som angivet i dette afsnit 8. Beregningsgrundlaget for bod og bonus er det samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold for den periode, som bod og bonus opgøres for. Det samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold udgøres af følgende vederlag: 1. Månedligt vederlag for Infrastrukturdrift, jf. afsnit og 0 2. Månedligt vederlag for Applikationsdrift, jf. afsnit og Månedligt vederlag for Applikationsvedligehold, jf. afsnit Alle beløb i forbindelse med bod og bonus angives eksklusiv moms. 8.1 Kombineret Servicemål for Infrastrukturdrift og Applikationsdrift Afsnit 8.2, 8.3 samt 8.4 nedenfor omhandler bod- og bonus-bestemmelser for et kombineret Infrastrukturdrift og Applikationsdrift Servicemål for den totale driftseffektivitet på Produktionsmiljøet (herefter Kombineret Tilgængeligheds Servicemål eller KTS ). Kombineret Tilgængeligheds Servicemål for Systemet indenfor hver måleperiode er fastsat som summen af: 1. Servicemålet for Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Infrastrukturdrift (som defineret i bilag 7.2.A, afsnit ) og 2. Servicemålet for Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Applikationsdrift (som defineret i bilag 7.2.A, afsnit ) fratrukket 100 %. Afledt heraf er KTS for hver måleperiode som følger: KTS for Måleperiode 1 er: (99,5 % + 99,5 %) % = 99,0 % KTS for Måleperiode 2 er: (95,0 % + 95,0 %) % = 90,0 % Således vil både varigheden af Incidents, der regnes som nedetid ift. Servicemålet for Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Infrastrukturdrift (som defineret i bilag 7.2.A, afsnit ), samt varigheden af Incidents, der regnes som nedetid ift. Servicemålet for Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Applikationsdrift (som defineret i bilag 7.2.A, afsnit ), tælle med som nedetid ift. KTS. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 25 af 31

26 Eksempel: Produktionsmiljøets opnåede driftseffektivitet for Infrastrukturdrift i Måleperiode 1 er 99,93 % og for samme kalendermåned er Produktionsmiljøets driftseffektivitet for Applikationsdrift i Måleperiode 1 99,85 %. I dette tilfælde vil den opnåede driftseffektivitet ift. KTS være: (100 - (100-99,93) (100-99,85))*100 % = 99,78 % hvorved KTS servicemålet er opfyldt for den aktuelle kalendermåned i Måleperiode Bod ved manglende opfyldelse af Kombineret Tilgængeligheds Servicemål Leverandøren ifalder bod, hvis Leverandøren ikke opfylder det aftalte Kombinerede Tilgængeligheds Servicemål, jf. afsnit 8.1. Boden opgøres og afregnes i overensstemmelse med dette afsnit 8.2 som en reduktion i Leverandørens samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold, jf. afsnit 8. For hvert påbegyndt 0,5 procentpoint den beregnede, kombinerede driftseffektivitet i en måned ligger under Kombineret Tilgængeligheds Servicemål, reduceres det samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold med 5 %, for den pågældende kalendermåned, dog mindst DKK. Den samlede månedlige bod kan maksimalt udgøre 30 % af det samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold, der skal betales i den kalendermåned, hvor Kombineret Tilgængeligheds Servicemål er overskredet. Såfremt overskridelsen indtræder i én kalendermåned og fortsætter i en ny kalendermåned, skal bodsmaksimeringen opgøres isoleret for hver af de pågældende måneder, således at bodsmaksimeringen er nulstillet ved påbegyndelsen af en ny kalendermåned. Den samlede bod i et kalenderår kan maksimalt udgøre 15 % af det samlede løbende driftsog vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold, der er betalt det pågældende kalenderår Vægtning mellem bodsmodel for Måleperiode 1 og Måleperiode 2 Der er både et KTS Servicemål for Måleperiode 1 og et KTS Servicemål for Måleperiode 2, jf. afsnit 8.1. Bod opgøres særskilt for hver måleperiode. Vederlaget, der, jf. afsnit 8.2, danner basis for bodsberegningen, fordeles med en fast procentsats mellem bodsberegningen for Måleperiode 1 og bodsberegningen for Måleperiode 2, som følger: 80 % for Måleperiode 1 20 % for Måleperiode 2 Ved et skriftligt varsel på ikke mindre end 3 måneder kan KOMBIT ændre ovenstående procentsatser, således at summen dog altid er 100 %, for dermed at kunne ændre vægtning mellem bodsmodellen for KTS for Måleperiode 1 samt bodsmodellen for KTS for Måleperiode 2. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 26 af 31

27 Eksempel: Det samlede månedlige drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold er DKK. Driftseffektiviteten i Måleperiode 1 for den pågældende måned er 99,5 % for Infrastrukturdrift og 98,1 % for Applikationsdrift, hvilket giver et resultat på 97,6 %, dvs. 1,4 procentpoint under det aftalte 99,00 %. I henhold til afsnit 8.2 reduceres derfor med 3 x 5 % = 15 % Procentsatsen af vederlaget, der anvendes for bodsberegningen i Måleperiode 1, er 80%, jf. indeværende afsnit. Det månedlige drifts- og vedligeholdelsesvederlag reduceres derfor med x 80 % x 15 % = DKK og bliver DKK Driftseffektiviteten i Måleperiode 2 i samme måned er 98,3 % for Infrastrukturdrift og 90,0 % for Applikationsdrift, hvilket giver et resultat på 88,3 %, dvs. 1,7 procentpoint under det aftalte 90,00 %. I henhold til afsnit 8.2 reduceres vederlaget derfor med 4 x 5 % = 20 % Procentsatsen af vederlaget, der anvendes for bodsberegningen i Måleperiode 1, er 20 %, jf. indeværende afsnit. Det månedlige drifts- og vedligeholdelsesvederlag reduceres derfor yderligere med x 20 % x 20 % = DKK og bliver DKK 8.3 Bonus Leverandøren kan i særlige tilfælde opnå en bonus for at have ydet en ekstraordinær samlet indsats over en periode. Leverandørens bonus opnås som følge af en ekstraordinær indsats over en sammenhængende periode på tre kalendermåneder. Disse tre måneders-perioder skal opgøres løbende, uanset kalenderårsskifte, dog med de begrænsninger som følger af underafsnittene. Leverandørens samlede bonus kan indenfor et kalenderår maksimalt udgøre 4 % af det årlige samlede drifts- og vedligeholdelsesvederlag for Applikationsvedligehold, Applikationsdrift og Infrastrukturdrift. Opnås der således en bonus efter en tre måneders-periode, der løber over et kalenderårsskifte, vil Leverandøren ikke få udbetalt bonus for månederne i det ophørte år, men alene for månederne i det nye år, hvis Leverandøren allerede har opnået maksimal bonus (4 %) i det ophørte år. I de tilfælde, hvor bonus beregnes af det relevante vederlag, gælder det, at evt. bod skal være fratrukket Bonus ved opfyldelse af Særlige Servicemål Såfremt Leverandøren kan dokumentere i en periode på 3 på hinanden følgende kalendermåneder at have overholdt samtlige særlige Servicemål ( Særlige Servicemål ), som oplistet i dette afsnit, efter nedenstående forskrift, opnår Leverandøren en bonus svarende til 4 % af det samlede løbende drifts- og vedligeholdelsesvederlag, der er betalt til Leverandøren i hver af de pågældende 3 kalendermåneder. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 27 af 31

28 Overholdelse af Særlige Servicemål indebærer opfyldelse af samtlige følgende Særlige Servicemål for hele perioden: Servicemål for Installationsfrist af Emergency Patch og Øvrige Patches, jf. bilag 7.2.A, afsnit 18.1, skal være opfyldt. Servicemål for Service Desk, jf. bilag 7.2.A, afsnit 9.4, skal være opfyldt. Servicemål for Service Requests, jf. bilag 7.2.A, afsnit 10.2, skal være opfyldt. Servicemål på BatchKørslen over PDF-Ejendomsskattebilletter, jf. bilag 7.2.A punkt 7.5 og punkt Servicemål for orientering af KOMBIT og Interessenter, jf. bilag 7.2.A, afsnit 7.9.1, skal være opfyldt. Servicemål for reaktionstider, løsningstider og eskaleringstider, jf. bilag 7.2.A, afsnit 7.7, skal være opfyldt. Servicemål for Root Cause Analyser, jf. bilag 7.2.A, afsnit 8.6, skal være opfyldt. Servicemål for afhjælpningstider, jf. bilag 7.2.A, afsnit 8.4.1, skal være opfyldt. Servicemål for fremsendelse af rapport for Disaster Recovery test, jf. bilag 7.2.A, afsnit 24.3, skal være opfyldt. Servicemål for driftseffektiviteten for Applikationsdrift vedr. Systemet i Præproduktionsmiljøet, jf. bilag 7.2.A, afsnit , skal være opfyldt. Servicemål for driftseffektiviteten for Infrastrukturdrift vedr. Systemet i Præproduktionsmiljøet, jf. bilag 7.2.A afsnit, , skal være opfyldt. Servicemål for Change Management, jf. bilag 7.2.A, afsnit 15.1, skal være opfyldt. Servicemål for Patch Management, jf. bilag 7.2.A, afsnit X.X, skal være opfyldt. Servicemål for fremsendelse af rapport for Disaster Recovery test, jf. bilag 7.3.A, afsnit 24.3, skal være opfyldt. Såfremt et af ovennævnte Særlige Servicemål har en årlig frekvens, som eksempelvis Disaster Recovery test, indgår det kun i ovenstående bonusbetragtninger, såfremt Servicemålet skulle have været opfyldt i netop den 3 kalendermåneders periode, som betragtes, eller hvis Servicemålet skulle have været opfyldt forud for perioden, og det fortsat ikke er opfyldt. Ovennævnte bonus forudsætter, at den pågældende periode ikke overlapper med en anden måleperiode for hvilken, der udbetales bonus efter nærværende bestemmelse. Udbetales der en bonus efter nærværende bestemmelse, kan Leverandøren således tidligst opnå bonus efter bestemmelsen igen, 3 kalendermåneder efter den forudgående bonus er opnået. Ved et skriftligt varsel på ikke mindre end 3 måneder kan KOMBIT ændre ovenstående liste af Særlige Servicemål, der indgår i bonusbetragtningerne under dette afsnit, ved at fjerne og/eller tilføje Servicemål, der allerede er defineret andetsteds i Driftskontrakten Bonus for tilfredshed med uddannelseskoncept I forbindelse med uddannelseskoncept jf. bilag 12 skal der udbydes tre uddannelsesmoduler: basisuddannelse, webinarer og opfølgning på basisuddannelse. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 28 af 31

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav.

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav. 18. marts 2013 KMJ NOTAT SAPA Udbudsbilag Til brug for SAPA udbudsforretning udarbejdes følgende bilag: Bilag 0 Definitioner I dette bilag vil de definitioner som benyttes i kontrakten og på tværs af bilagene

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 07.2.A - Ydelser og Servicemål FLIS Genudbud

Bilag 07.2.A - Ydelser og Servicemål FLIS Genudbud Bilag 07.2.A - Ydelser og Servicemål FLIS Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af de Ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Driftskontrakten, og

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere)

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til akademikere Der er

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 8 - Vederlag og priser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. GENERELT VEDRØRENDE PRISER... 3 3. VEDERLAG... 3 3.1 Engangsvederlag... 3 3.2 Løbende vederlag...

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

UNDERBILAG 7.3.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.3.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.3.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Driftskontrakten,

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelon: Aftalen skal tilpasses den konkrete snitflade. Som minimum

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontraktbilag 12 - Vederlag

Kontraktbilag 12 - Vederlag Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 12 - Vederlag Underbilag 12.1: Servicekatalog Underbilag 12.2: Produktkatalog Underbilag 12.3: Hardware og licenser Bilag

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS)

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS) TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS) Mellem Aarhus kommune [mailadresse - hovedmail] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Bilag 0 - Definitioner FLIS Genudbud. Bilag 0 - Definitioner. FLIS Genudbud

Bilag 0 - Definitioner FLIS Genudbud. Bilag 0 - Definitioner. FLIS Genudbud Bilag 0 - Definitioner FLIS Genudbud Bilag 0 - Definitioner FLIS Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiveren. Bilaget er et minimumskrav, og der kan derfor ikke tages

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere