CO-Magasinet ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 02/2011 ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTER ational FAGBEVÆGELSE SIDE 9 ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU SIDE 4 TIL DAGLIG GÅR DET GODT SIDE JEG KØRER MIN EG INJE SIDE JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 BISCA SPARER MILLIONER PÅ ENERGIEN SIDE KUNST, HÅNDVÆRK OG VÆRDIER SIDE ATSER SIDE TVIVL OM NANOPARTIKLER SIDE 21 FAGLIG ORIENTERING SIDE FRITVALGS LØNKONTOEN SIDE 24 ØGET KONKURrenc ENCE UDFORDRER EU SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS SIDE 6-7 JEG KØRER MIN EGEN LINJE SIDE NYT FRA INDUSt ustriens PENSION SIDE 8 INTERNATIoNAL FAGBEVÆGELSE SIDE 9 TIL DAGLIG GÅR DET GODT SIDE JEG KØRER MIN eg INJE SIDE BISCA SPARER MILLIONER PÅ ENERGIEN SIDE KUNST, HÅNDVÆRK OG VÆRD IER SIDE SATSER SIDE TVIVL OM NANOPARTIKLER SIDE 21 ING SIDE FRITVALGS LØNKONTOEN ØGET KONKUR

2 Uddannelse styrker Rundt om i landet på industriens virksomheder arbejder en række kompetente og stærke tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med at sikre, at kollegerne har de bedst opnåelige løn- og arbejdsvilkår. Med tiden sker der udskiftninger af de tillidsvalgte, og det er lige præcis, hvad der skete for et år siden på Man Diesel og Turbo i København. Her stoppede Werner Jørgensen på posten efter at have siddet som tillidsrepræsentant for 167 faglærte i 44 år. Så det var nogle dybe fodspor, der skulle fyldes ud, erkender hans arvtager Henning Søe. - Jeg bliver jo prøvet lidt af. Der lander helt sikkert problemer på mit bord, som ledelsen aldrig ville have præsenteret for Werner, fordi de vidste, at han ville have verfet dem af. Men vi er forskellige, og jeg kører min egen linje, siger Henning Søe i artiklen på siderne For kort tid siden blev Man Diesel omdannet til et Europæisk Selskab, og Henning Søe er nu valgt ind i samarbejdsudvalget for hele Man-gruppen og for Man Diesel og Turbo. - Og det er faktisk lidt rart at have noget, hvor der ikke sammenlignes med min forgænger. Her er det mit præg, som bliver sat på arbejdet fra start, siger han. Samarbejdskursus for TILLIDSrepræsentanter Som Henning Søe understreger, så er måden at håndtere tillidshvervet på forskellig fra person til person, og man skal finde sin egen vej. Men visse dele af hvervet er ens for de valgte, blandt andet det daglige samarbejde med ledelse og kolleger, samt hvordan man kan være med til at sikre sin arbejdsplads den bedste fremtid og udvikling. Tillidsrepræsentanternes mange udfordringer i hverdagen var med som element på forhandlingsbordet, da CO-industri forhandlede nye overens februar side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: ØGET KONKURRENCE UDFORDRER EU Der er behov for fælles fodslag om mere uddannelse og forskning samt større samarbejde om økonomi for at styrke den europæiske industri. SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 JO, DET ER GRATIS Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter er ganske gratis og deltagerne er meget tilfredse med kurset. Alligevel kunne mange flere benytte sig af muligheden. SIDE 6-7 NYT FRA INDUSTRIENS PENSION SIDE 8 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 9 TIL DAGLIG GÅR DET GODT LO-undersøgelse viser, at tillidsrepræsentanter gør et godt stykke arbejde og hjælper kollegerne til dagligt. Dog har især yngre og nyvalgte tillidsvalgte brug for mere uddannelse. SIDE 10-11

3 leder komster på industriens område over for DI Organisation for erhvervslivet i Og her blev parterne blandt mange ting enige om, at alle nyvalgte tillidsrepræsentanter fra 2008 skulle have ret til et kursus af to gange to dages varighed senest 18 måneder efter valget. Formålet med kurset er at gøre nyvalgte tillidsrepræsentanter mere kvalificerede til at samarbejde med ledelsen både i det daglige arbejde og i samarbejdsudvalget. Kurser blandes sammen Selv om tilfredsheden er i top hos de tillidsrepræsentanter, der har deltaget i kurset, så oplever samarbejdskonsulent Erik Mosegaard fra CO-industri, at mange nyvalgte tillidsrepræsentanter forveksler samarbejdskurset med de grundkurser for tillidsrepræsentanter, som forbundene udbyder. Og det samme gør desværre nogle forbundsafdelinger, hvis en tillidsrepræsentant møder op med det brev fra CO-industri, som inviterer ham eller hende med på samarbejdskurset. - Flere har fået at vide af deres afdeling, at de ikke skal med på samarbejdskurset, fordi de først skal på grundkursus. Og så siger den nyvalgte tillidsrepræsentant selvfølgelig nej tak til vores tilbud. Vi har også oplevet, at nogle kursusdeltagere har fået betalt transport og tabt arbejdsfortjeneste af deres fagforening, selv om alt skal betales af arbejdsgiveren. Kurserne bliver blandet sammen, og det er jo ærgerligt, når der er en gratis måde at få tillidsrepræsentanterne hurtigt på kursus på, siger Erik Mosegaard i artiklen på siderne 6-7. Han håber, at endnu flere nyvalgte tillidsrepræsentanter vil benytte sig af tilbuddet om at komme på samarbejdskursus i fremtiden. - Jeg ved godt, at folk får rigtig mange informationer, når de lige er blevet valgt, og så drukner vores tilbud måske. Men vi får utrolig gode tilbagemeldinger på kurset. Folk føler, at de er blevet klædt på til at være sparringspartner for ledelsen på samarbejdsområdet. Derfor er det trist, at så få tager imod tilbuddet, siger Erik Mosegaard. Du kan læse mere om både indhold i kurserne samt kursusdatoer for det indeværende år i dette blad. Forside: Tillidsrepræsentant Henning Søe fra Man Diesel og Turbo i København. Foto: Simon Lautrop. JEG KØRER MIN EGEN LINJE Tillidsrepræsentant Henning Søe overtog posten efter Werner Jørgensen, der havde været valgt i 44 år. Og Henning kører sin helt egen linje. SIDE BISCA SPARER MILLIONER PÅ ENER- GIEN På kagefabrikken Bisca har et samarbejde mellem ledelse og ansatte om at lave energibesparelser reddet fabrikken. SIDE KUNST, HÅNDVÆRK OG VÆRDIER Kunstneren Bjørn Nørgaard er en stor fortaler for det gode håndværk. SATSER SIDE SIDE TVIVL OM NANOPARTIKLER Nanopartikler i arbejdsmiljøet skaber tvivl: er de farlige eller ej? FAGLIG ORIENTERING FRITVALGS LØNKONTOEN SIDE 21 SIDE SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. CO-Magasinet udkommer otte gange årligt hver måned undtagen marts, juli, august og december. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Af Dorthe Kragh Foto Af Dorthe Kragh Øget konkurrence udfordrer EU Europæisk industri er under pres fra de nye økonomier februar side 4 CO Magasinet Den økonomiske krise og øget global konkurrence har sat den europæiske industri under pres. Derfor er der behov for fælles fodslag om mere uddannelse, forskning og større samarbejde om økonomi. Det fastslår både CO-industri og DI. De to organisationer inviterede i slutningen af januar sammen med Europa-Kommissionen og det ungarske formandskab i form af den ungarske ambassade i Danmark til debat om konkurrenceevne og job i en ny verdensorden. EU-chef i Dansk Metal Jens Boe Andersen støtter tanken om mere uddannelse og forskning, men han advarer mod enøjet at satse på højtuddannet arbejdskraft. - Uden industrien mister vi basis for den europæiske økonomi. Vi kan godt forstå, at det er fristende at outsource de mest fysisk krævende job, men det er en illusion at tro, at vi kan basere fremtiden på, at 20 procent af befolkningen beskæftiger sig med højteknologisk forskning, mens 80 procent klipper hår på hinanden og sælger is til turister fra Kina, siger Jens Boe Andersen. Han hilser derfor EU's 2020-strategi velkommen. Strategien skal opbygge en ny økonomisk model i EU baseret på viden, grøn økonomi og høj beskæftigelse. Han mener desuden, at planerne om et tættere økonomisk samarbejde er en oplagt mulighed for at bringe Europa ud af krisen. Men der er store huller i planen, påpeger han. - Et fælles EU-budget burde være designet til at levere vækst. Det burde eksempelvis indeholde et stærkere instrument til at støtte unges uddannelse og til at opfordre unge til at studere i andre EU-lande, siger han. Lær af vindenergien Lars Peter Olsen, vicedirektør i Man Diesel og Turbo, er enig med Jens Boe Andersen i, at Europa ikke kan overleve alene som et servicesamfund. - Det er risikabelt kun at basere fremtiden på service, fordi det ikke tiltrækker forskning. Vi må finde nye forretningsområder. Gennem årene har der været en stigende efterspørgsel på vindenergi, og det har skabt nye job i metalindustrien. Vi kan lære af den udvikling, fastslår han. Man Diesel har gennem de seneste år oplevet, hvordan skibsværfter er lukket i Europa og flyttet til andre dele af verden. - Og når der ikke længere bygges skibe i EU, så forsvinder vores kunder. Men trods udviklingen bevarer vi optimismen med hensyn til fremtiden. Vi bliver i Europa, fordi vi her har medarbejdere i verdensklasse, siger han. Men skal det fortsætte peger han på, at der er behov for at samle kræfterne om forskning og udvikling i EU. - Vi skal bruge færre men mere specialiserede medarbejdere, og derfor er vi nødt til at have livslang læring. Hvis vi ikke samler vores viden og evne til udvikling, vil vi ikke lykkes, siger han.

5 Danske noter Godt arbejdsmiljø får flere til at træne på jobbet Det psykosociale arbejdsmiljø har direkte betydning for, i hvor høj grad medarbejderne deltager i styrketræning med elastikker på arbejdet. Det viser resultaterne fra en undersøgelse af kontoransattes tilslutning til motion på arbejdet. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine, skriver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i sit nyhedsbrev. 132 personer deltog i undersøgelsen af kontoransattes tilslutning til motion på arbejdspladsen. Deltagerne var hovedsageligt kvinder, som gennem det meste af deres arbejdsliv hovedsageligt havde arbejdet med computer og som jævnligt havde smerter i nakke- og skuldermusklerne. Deltagerne svarede på spørgsmål om deres tro på at kunne gennemføre regelmæssig motion samt om deres psykosociale arbejdsmiljø. Derudover fik de hver udleveret en træningselastik og blev instrueret i en elastikøvelse, som de blev opfordret til at gennemføre dagligt i 10 uger. Resultaterne viser for første gang, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor ofte de kontoransatte elastiktræner og deres psykosociale arbejdsmiljø. De personer, der inden undersøgelsens start oplevede et godt psykosocialt arbejdsmiljø, trænede mest gennem de 10 uger. Læs mere om undersøgelsen på De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Tal for arbejdsløsheden viser, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage for at finde en højere arbejdsløshed blandt de helt unge. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en analyse. Ledigheden fra Eurostats internationalt sammenlignelige statistik viser, at ledigheden er steget mest for de helt unge under 25 år. Herefter følger gruppen under 30 år. Kigger man tilbage i Eurostats statistikker, skal vi helt tilbage til 1993 og starten af 1980 erne for at finde en højere ungdomsarbejdsløshed, end den vi har på nuværende tidspunkt. Ser man på, hvordan ungdomsarbejdsløsheden har ændret sig i forbindelse med den økonomiske krise her målt over de seneste to år så ligger Danmark med en større stigning end EU-gennemsnittet. Sammenholdt med vores nabolande har krisen således ramt de unge hårdere i Danmark. Tal fra Danmarks Statistik viser, at arbejdsløsheden de seneste to år er steget mest for de unge årige. I juni 2008 havde denne gruppe en arbejdsløshed på 3,5 procent. I december 2010 var den steget til 8,7 procent altså en ændring på 5,2 procentpoint. Ekstra penge til afskedigede aftale, siger forbundssekretær i Dansk fortsætte i jobbet på ændrede vilkår Fratrædelsesgodtgørelse, længere foræl- Metal Keld Bækkelund Hansen. Forsikringsordning for lærlinge, der dreorlov, højere satser og pensionsforsik- I dag får en metalarbejder kun dækket ikke er omfattet af arbejdsmarkeds- ring til lærlinge er nogle af resultaterne af omkring halvdelen af sin løn på dagpen- pensionen den overenskomst, som Dansk Metal, 3F ge. og Dansk Maskinhandlerforening har for- Fratrædelsesgodtgørelsen vil sammen Keld Bækkelund Hansen fremhæver, at handlet sig frem til. med dagpengene udgøre 85 procent af overenskomstforliget er både fornuftigt Fratrædelsesgodtgørelsen er en nyska- den hidtidige løn. Betingelsen for at få og forsvarligt. belse i overenskomsten og giver ansatte, fratrædelsesgodtgørelsen er, at man er - Vi har fået et tilfredsstillende resultat, som bliver afskediget, ekstra penge i den uden skyld i opsigelsen og at man har som selvfølgelig afspejler, at branchen første del af ledighedsperioden. Godt- været ansat uafbrudt i mindst tre år. som så mange andre steder står i en van- gørelsen blev også indført i hovedover- Andre forbedringer i overenskomsten er: skelig situation, men samtidig bør der enskomsten, Industriens Overenskomst, Forhøjelse af mindstebetaling og satser generelt set være plads til også at opnå sidste år. for overarbejde, ude- og rejsearbejde forbedringer ved de lokale lønforhandlin- - Når regeringen angriber vores dagpengesystem ved at halvere dagpengepe- Forhøjelse af lærlingesatser Yderligere betaling under fædre- og ger, siger Keld Bækkelund Hansen. Overenskomsten træder i kraft den 1. side 5 rioden og uden i øvrigt at hæve satserne, forældreorlov marts 2011 og løber i to år. har vi været nødt til at finde et modtræk. Nyansatte omfattes hurtigere af pensi- Derfor har det været vigtigt for os at få onsordningen fratrædelsesgodtgørelsen med i denne Bedre muligheder for seniorer til at

6 Af Dorthe Kragh Jo, det er gratis Manglende viden holder nyvalgte tillidsrepræsentanter væk fra samarbejdskurser februar side 6 CO Magasinet B Tilfredsheden er i top hos de tillidsrepræsentanter, der har været på det samarbejdskursus, som CO-industri og DI Organisation for erhvervslivet tilbyder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter. Alligevel benytter alt for få tillidsrepræsentanter sig af det gratis tilbud. Eksempelvis sendte CO-industri for kort tid siden remindere ud til 700 nyvalgte tillidsrepræsentanter for at give dem en sidste chance for at komme med på kurset, inden fristen for deltagelse udløber. Den udløber 18 måneder efter de blev valgt. Det er ærgerligt, at så mange ikke har benyttet sig af chancen for at komme på kurset. Jeg mener jo, at alle burde sige: Yes, det er gratis, og der ligger en overenskomstaftale på, at alle nyvalgte tillidsrepræsentanter har ret til at deltage, så jeg behøver ikke engang at diskutere med chefen for at komme med. Men sådan er det desværre ikke, siger samarbejdskonsulent Erik Mosegaard, der i CO-industri har ansvaret for Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter. Arbejdsgiveren betaler Han oplever, at mange nyvalgte tillidsrepræsentanter forveksler samarbejdskurset med grundkurserne for tillidsrepræsentanter, som forbundene kender tidspunkterne for kurserne, når udbyder. Og det samme gør desværre de lægger kursusplaner sammen med nogle forbundsafdelinger, hvis en tillidsrepræsentant møder op med det brev, den enkelte tillidsrepræsentant. som inviterer med på samarbejdskurset. Bliv klædt på Flere har fået at vide af deres afdeling, Etableringen af kurset blev aftalt ved at de ikke skal med på samarbejdskurset, fordi de først skal på grundkursus. Og i 2008 kunne de første nyvalgte til- overenskomstforhandlingerne i Og så siger den nyvalgte tillidsrepræsentant selvfølgelig nej tak til vores tilbud. gange to dage lange kursus. lidsrepræsentanter melde sig til det to Vi har også oplevet, at nogle kursusdeltagere har fået betalt transport og tabt valgte tillidsrepræsentanter mere kvali- Formålet med kurset er at gøre de ny- arbejdsfortjeneste af deres fagforening, ficerede til at samarbejde med ledelsen selv om alt skal betales af arbejdsgiveren. Kurserne bliver blandet sammen, bejdsudvalget. både i det daglige arbejde og i samar- og det er jo ærgerligt, når der er en gratis Kurset er delt op i to moduler. På det måde at få tillidsrepræsentanterne hurtigt på kursus på, siger Erik Mosegaard. i Samarbejdsaftalen og sætter fokus første modul dykker kursisterne ned Samarbejdskonsulenterne i CO-industri på medarbejdernes trivsel gennem en var i januar og februar rundt i landet for casevirksomhed. Mulighederne for at at møde forbundenes afdelinger og orientere om de tilbud, som TekSam, der er også debatteret. skabe et godt psykisk arbejdsmiljø bliver et samarbejdsorgan mellem DI og COindustri, har inden for samarbejdsomduktionsforståelse. Her bliver der blandt Der er desuden sat en hel dag af til prorådet. Og her blev der sat særlig fokus andet arbejdet med de problemstillinger, som opstår i produktionsmiljøer, og på samarbejdskurset, der nu har været udbudt i to år. de udfordringer det giver tillidsrepræsentanten. En af de ideer, som konsulenterne har fået med fra møderne, er at sende halvårlige kursusplaner ud, så På andet modul bliver der arbejdet viafdelingerne 123 ABC tillidsr Kursus samarbejde uddannelse

7 Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Hvem: Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter indtil 18 måneder efter valg Hvor længe: To gange to dage Hvor: Seks kursusforløb landet over hvert halve år Pris: Gratis. Arbejdsgiver betaler løn og kørselsgodtgørelse Tilmelding: Du får en invitation og kan tilmelde dig på eller ringe til CO-industri telefon: Samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter i marts april Jørlunde, Slangerup marts maj Christiansminde, Svendborg maj august Scandic Hotel, Aalborg maj september Klinten, Rødvig september oktober Laugesens Have, Videbæk september oktober Scandic Hotel, Kolding september oktober Jørlunde, Slangerup 31. oktober -1. november november Christiansminde, Svendborg november november - 1. december Scandic Hotel, Aalborg november december Scandic Hotel, Ringsted Jeg ved godt, at folk får rigtig mange in- dere med casevirksomheden. Nu gælder hed gennem hele forløbet. Det giver en formationer, når de lige er blevet valgt, og det regnskabsforståelse, så tillidsre- god forståelse for, hvordan de fire emner så drukner vores tilbud måske. Men vi får præsentanten har bedre mulighed for hænger sammen og udgør en helhed, si- utrolig gode tilbagemeldinger på kurset. at knække virksomhedens regnskab. KursusA1 2 3 Herefter bliver der taget fat på forretningsforståelse, og hvordan tillidsrepræsentanten kan være med til at sikre sin arbejdsplads den bedste fremtid og udvikling. Vi arbejder med den samme casevirksom - ger Erik Mosegaard. ABC Gratis Kurs uddannelse epræsentanter Han håber, at endnu flere nyvalgte tillidsrepræsentanter vil benytte sig af tilbuddet om at komme på kursus i samarbejde. ABC Folk føler, at de er blevet klædt på til at være sparringspartner for ledelsen på samarbejdsområdet. Derfor er det trist, at så få tager imod tilbuddet, siger han. side 7

8 Af Linda Hansen Nyt fra Industriens Pension Læs mere på Mere tryghed også i starten af arbejdslivet Fra 1. marts får lærlinge og elever under industriens overenskomster forsikringer i Industriens Pension. Og anciennitetsreglerne for alle ændres fra ni til to måneder. Som et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2010 får lærlinge og elever fra 1. marts 2011 ret til en række forsikringer: Løbende invalidepension på kroner om året før skat Invalidesum på kroner efter skat Sum ved visse kritiske sygdomme på kroner efter skat Dødsfaldssum på kroner efter skat VVS-lærlinge og -elever under overenskomsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt Blik og Rør har sundhedsordning i stedet for invalidepension. Forsikringerne koster 830 kroner om året og betales af arbejdsgiveren. - Som ung er sygdom sjældent noget, der bekymrer. Og mange er ikke dækket, hvis der sker dem noget alvorligt. Med forsikringer som en del af overenskomsten får lærlinge og elever automatisk en ekstra tryghed, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension. Kortere anciennitet Fra 1. marts ændres reglerne for anciennitet for medlemmerne i Industriens Pension. Det betyder, at der fremover skal indbetales pensionsbidrag til Industriens Pension for medarbejdere, der er fyldt 20 år og som har to måneders anciennitet. Før var det ni måneder. Med de nye regler begynder man altså opsparingen syv måneder tidligere. Beregninger fra Industriens Pension har vist, at det over et helt liv vil betyde kroner mere i pension om året plus en lidt større engangsudbetaling, den dag man går på pension. Læs mere om reglerne for de forskellige overenskomster på industrienspension.dk. Tillidsrepræsentantens bidrag Hvis du som tillidsrepræsentant har kontakt til lærlinge, elever eller nyansatte, så sørg for, at de er opmærksomme på de nye regler. Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for, at lærlinge eller elever bliver tilmeldt forsikringsordningen i Industriens Pension. side 8 CO Magasinet februar

9 International fagbevægelse Knebent ja til indgreb i strejkeret Arbejderne på de italienske Fiat-bilfabrikkers hovedafdeling Mirafiori i Torino har med knebent flertal sagt ja til en aftale med ledelsen, der begrænser retten til strejker samt en række andre faglige rettigheder. Blandt andet indføres fire dages arbejdsuge a 10 timer, færre pauser og et strafsystem ved sygefravær. Reelt bliver strejker i fremtiden umulige, da en særlig "kommission" bestående halvt af ledelsen og halvt af de ansatte skal godkende en eventuel strejke. Aftalen betyder samtidig et indgreb i de ansattes ret til selv at vælge deres egne fagforeningsrepræsentanter. De ansatte i produktionen sagde nej, men flertallet (på 54 procent) for aftalen blev sikret med stemmer fra administrativt personale og kontoransatte. Inden afstemningen havde Fiat-chefen Sergio Marchione truet med at flytte produktionen til blandt andet Canada. Det italienske metalarbejderforbund FIOM-CGIL vil gennem en retssag prøve at få aftalen kendt ulovlig. Mirafiori-fabrikken var i 1970 erne centrum for flere arbejderoprør mod myndigheder. I 1973 besatte de ansatte virksomheden i protest mod en aftale, deres egne fagforeninger havde indgået med ledelsen. Samlet forhandling i svensk industri Fagforbund med tilsammen ansatte i svensk industri har indgået aftale om, at efterårets OK-forhandlinger sker på samme tidspunkt. Aftalen omfatter fagforbundene IF Metall, GS, Livs, Pappers, Unionen og Sveriges Ingenjörer. Baggrunden er, at der ved overenskomstforhandlingerne i fjor i industrien blev indgået aftaler af forskellig længde. Fagforbundene mener, at en samordning af forhandlingerne er til fordel for industrien. - Det skaber bedre forudsætninger for, at industrien fremover har en løndannende rolle på det svenske arbejdsmarked, siger Stefan Löfven, formand for IF Metall. Den nye tidsplan betyder, at forhandlinger starter i løbet af efteråret, og at nye overenskomster skal være klar senest 30. november For IF metalls vedkommende betyder det en fremrykning af forhandlingerne med to måneder, og at konfliktretten fremrykkes to måneder. Sagsøger USA-guvernør Den internationale sammenslutning af fagforbund for flymekanikere og luftfartsansatte IAM og den amerikanske faglige landsorganisation AFL- CIO har sagsøgt den republikanske guvernør i South Carolina Nikki Haley for at bruge statens penge på at fratage delstatens borgere deres ret til at være i en fagforening. Sagen er rejst ved en distriktsdomstol i Charleston. Fagforbundene anklager guvernøren for overtrædelse af forfatningen, retten til talefrihed og ret til organisering. I december 2010 udpegede guvernøren advokat Catherine Templeton som leder af delstatens arbejdsdepartement. Hun er kendt som en arg modstander af fagforeninger. Guvernøren udtalte ved den lejlighed: "Vi skal bekæmpe fagforeningerne ikke mindst ved Boeing-fabrikken i North Charleston, og jeg har brug for en partner til at gøre det." AIM har også lagt sag an mod Catherine Templeton. - Ved at sætte Ms. Templeton til at lede kampen mod faglig organisering i South Carolina har guvernør Haley bedt en statsansat om at bryde loven, som hun er sat til at overholde. Det er ulovligt, siger iam-vicepræsident Bob Martinez. Fordømmer overgreb i Egypten Den internationale faglige sammenslutning ITUC fordømmer de egyptiske myndigheders overgreb på fredelige demonstranter i en række egyptiske byer i slutningen af januar. Demonstranterne, der blandt andet talte flere uafhængige fagforbund, krævede ligesom i Tunesien sociale og politiske reformer, stop for korruption, fattigdom, høje priser og politibrutalitet. ITUC fordømmer brugen af tåregas og de voldelige overgreb på demonstranter og kræver, at fængslede demonstranter løslades. ITUC opfordrer alle regeringerne i regionen til at åbne op for reel social dialog og lytte til deres egen befolknings ønsker. Fortsat krise på jobmarkedet På trods af fremskridt i mange landes økonomi er den globale jobkrise langtfra slut, fastslår FN s arbejdsorganisation ILO. - Jobmarkedet er fortsat den vigtigste del af økonomien, og ILO-rapporten understreger alvoren i den globale arbejdsløshed. Den kendsgerning, at mere end 205 millioner fortsat er arbejdsløse, er dybt alvorlig, og løsningen af jobkrisen må have førsteprioritet i den økonomiske politik, siger Sharan Burrow, generalsekretær for den internationale faglige sammenslutning ITUC. Ifølge ILO faldt den globale arbejdsløshed kun fra 6,3 procent i 2009 til 6,2 procent i 2010 og ventes at blive 6,1 procent i Det er væsentligt højere end før krisen. Ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden er mere end fordoblet og kan slet ikke følge trit med befolkningstilvæksten. side 9

10 Af Dorthe Kragh Foto Flemming Jeppesen Til daglig går det godt februar Tillidsrepræsentanten gør et godt arbejde i hverdagen, men det halter en smule ved lokale forhandlinger, mener kollegerne side 10 CO Magasinet Tillidsrepræsentant Jan O. Sørensen fra SPX APV i Silkeborg har haft hvervet i 20 år.

11 [ ] - Mine kolleger ved, at de altid kan komme til mig, hvis de har problemer, og så ordner vi det med det samme Syv ud af ti LO-medlemmer synes, at deres tillidsrepræsentant gør et godt stykke arbejde og giver dem den hjælp, som de forventer i det daglige. Men når det kommer til forhandlingssituationer, er tilfredsheden knap så udbredt. Det viser en stor tillidsrepræsentant-undersøgelse, som FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet har foretaget for LO. De fleste af de adspurgte LO-kolleger forventer, at deres synspunkter bliver repræsenteret af tillidsrepræsentanten over for ledelsen, men kun knap halvdelen af dem mener, at det sker, når forhandlingerne faktisk finder sted. De oplever, at de ikke bliver taget med på råd i forbindelse med tillidsrepræsentantens forhandlinger med ledelsen, og de føler sig utilstrækkelig orienteret om lokale forhandlingsresultater og generelle overenskomstforhold. - Det tyder på, at der er nogle kommunikationsproblemer mellem tillidsrepræsentanten og kollegerne. I hverdagen går det godt. Tillidsrepræsentanterne føler sig godt klædt på og har overblik. Men når det kommer til forhandlinger, er der rum for forbedringer, siger Trine Larsen, forsker ved FAOS og medforfatter til undersøgelsen Tillidsrepræsentanten i det 21. århundrede. - Det er især de yngre og ofte nyvalgte tillidsrepræsentanter samt de tillidsrepræsentanter, der aldrig har været på kursus, som føler, at de ikke er klædt godt nok på til at forhandle med ledelsen. Det er også ofte dem, som ikke drøfter emner som omlægning af arbejdsrutiner eller individuel lønfastsættelse med hverken ledelsen eller arbejdskollegerne, siger hun. Kompetencer efterlyses De fleste tillidsrepræsentanter synes, at de har et godt samarbejde med ledelsen, og på ledelsessiden er samarbejdet præget af tillid og tilfredshed med tillidsrepræsentantens arbejde. Men kun hver fjerde leder oplever, at tillidsrepræsentanten er godt klædt på i forhandlingssituationer, mens 64 procent af tillidsrepræsentanterne mener, at de generelt er godt klædt på til forhandlinger. - Det er især yngre og nyvalgte tillidsrepræsentanter, som synes, at det er svært at forhandle lønstop og afskedigelser, når de samtidig oplever negative ytringer fra kollegerne. Mange tillidsrepræsentanter efterlyser selv kompetenceudvikling inden for de klassiske områder som eksempelvis forhandlingsteknik og konfliktløsning. Så det tyder på, at man ved at styrke tillidsrepræsentanten på disse områder også vil styrke tillidsrepræsentanten i forhandlinger med ledelsen, siger Trine Larsen. Hun peger også på, at mange tillidsrepræsentanter er i forskellige netværk med andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, i virksomheden eller gennem fagforeningen. Her udveksler de viden om fortolkning af overenskomsten, håndtering af lønforhandlinger og andre emner. - En måde at hjælpe tillidsrepræsentanterne udover TR-kurserne kunne derfor være at fremme sparring gennem netværk, siger Trine Larsen. Stråhattene sorteres fra Tillidsrepræsentant Jan Okholm Sørensen fra SPX APV Denmark i Silkeborg er medlem af Dansk Metal og tillidsrepræsentant for 49 metalarbejdere, 3F ere og elektrikere. Han har haft hvervet i 20 år og har forlængst rystet nervøsiteten ved forhandlinger af sig. Han mener selv, at han er god til at orientere kollegerne både forud og under forhandlinger. Inden lokalforhandlinger bliver alle indkaldt til et afdelingsmøde, og alle ønsker bliver kørt igennem. - Men det er klart, at jeg sorterer i ønskerne. Jeg sier stråhattene fra. Hvis der kommer en med et ønske, der er langt ude i hampen, så plejer jeg at sige sikke et godt spørgsmål, kan du ikke selv præsentere det for samarbejdsudvalget eller ved afdelingsmødet. Så plejer jeg ikke at høre mere til det. Det skal være sagligt, det jeg kommer med, siger Jan Okholm Sørensen. Under lokale forhandlinger holder han løbende kollegerne orienteret om, hvad der foregår. - Når jeg kommer ud fra lønforhandlinger, spørger mine kolleger til, hvordan det er gået, og er der spørgsmål, kan de stemple ud og få en briefing i kantinen. På den måde får vi hakket alt af fra starten og diskuteret, om der er noget, vi kan gøre, forklarer han. I det hele taget er han meget opmærksom på åbenhed om det, der sker på arbejdspladsen. - Mine kolleger ved, at de altid kan komme til mig, hvis de har problemer, og så ordner vi det med det samme. Intet bliver gemt til senere. Vi har været gennem enorme slankekure på virksomhedsplan og lever i en evig foranderlig verden, men jeg tror, at vi ved at snakke om det kan dæmme op for megen usikkerhed, siger han. Læs undersøgelsen Tillidsrepræsentanten i det 21. århundrede på side 11

CO-Magasinet. PÅ FRITVALGSKONTOEN SIDE 17 INDUSTRIANSATTEs PENSIONSPENGE SKABER JOB på INDUSTRIområdet SIDE 18 INTERNATIONAL FAGBEV

CO-Magasinet. PÅ FRITVALGSKONTOEN SIDE 17 INDUSTRIANSATTEs PENSIONSPENGE SKABER JOB på INDUSTRIområdet SIDE 18 INTERNATIONAL FAGBEV CO-Magasinet Nr/År 02/2013 UdDANNELSE SKAL SIKRE INDUSTRIEN I DANMARK SIDE 4-5 LIGELØN?...AHH, DET SNAKKER VI IKKE SÅ MEGET OM SIDE 6-7 BLIV SKARP P LØNUDVIKLINGEN SIDE 8 FLERE FÅR BONUS SIDE 9 UdDANNELSE

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN CO-Magasinet Nr/År 06/2013 UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN MERE END KVINDER I INDUSTRIEN SIDE 10-11 UDDANNELSE AFGØRENDE

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE CO-Magasinet Nr/År 07/2012 INDUSTRIENS ARBEJDSPLADSER ER I FOKUS SIDE 4-5-6 BLIV DYGTIGERE PÅ ARBEJDSFORDELING SIDE 7 UDDANNELSE UDEN GEBYR SIDE 8-9 IN GEBYR BETYDER FLERE PÅ UDDANNELSE SIDE 8-9 INDUSTRIENS

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA CO-Magasinet Nr/År 01/2012 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA SIDE 7 VI HAR DET GODT SIDE 8-9 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr CO-Magasinet Nr/År 09/2009 Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska tackles med rettidig omhu Side 8-9 INDUSTRIEN SKAL VÆRE SPYDSPIDS

Læs mere

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11 CO-Magasinet Nr/År 07/2009 TekSam årsdag 7. oktober Side 24 25 år og ny tillidsrepræsentant på Lindø side 4 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lokalaftale holder styr på Lean Side 8-9 Det handler jo ikke

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

Parat til andre udfordringer

Parat til andre udfordringer nr. 3 marts 2008 Parat til andre udfordringer Side 12-13 De største har flest TR Side 3 Fuld knald på lønforhandlinger Side 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse Side 6-7 Hvor er de kvindelige tillidsrepræsentanter?

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR CO-Magasinet Nr/År 02/2010 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR Side 6-7 100 ÅRS KVINDEKAMP Side 8-9 UDDANNELSE I STEDET

Læs mere

CO-Magasinet STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE

CO-Magasinet STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE CO-Magasinet Nr/År 03/2014 STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE BAT SIDE 8-9 STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE Herning Vand har fået CO-industris Samarbejdspris 2014 Af Dorthe Kragh Det er den gode dialog i dagligdagen, som giver det gode samarbejde. Det mener tillidsrepræsentant

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera 245770_CO-mag_okt04 10/13/04 10:27 AM Side 1 nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Side 15 Afslører spionkamera Side 24 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere