GRØNT OVERBLIK Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER"

Transkript

1 GRØNT Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER

2 GRØNT INDHOLD INDLEDNING Indledning... 3 Kommunen som grøn virksomhed... 6 Herning Kommunes grønne regnskab består af Grønt Overblik, som er en udvalgt sammenfatning af årets grønne resultater og aktiviteter. Desuden er der 10 temarapporter, som uddyber de forskellige områder. Temarapporterne giver de enkelte afdelinger i kommunen et overblik og et arbejdsredskab i forhold til grøn udvikling og de grønne mål, der skal opfyldes. Borger og erhvervsliv... 7 De 10 temarapporter kan læses på kommunens hjemmeside. Drift af vej og park... 8 Temarapporter: Evaluering... 5 Klima og energi Transport Kommunalt byggeri Genbrug og affald Skoler, dag- og døgntilbud Naturindsatsen Klima og energi Naturindsatsen Planlægning og privat byggeri Vand Transport Grønne indkøb Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne - Fødevarer, klima og grøn tankegang Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne - Energiforbrug Genbrug og affald Drift af vej og park Lokale temarapporter: Landsbyen Studsgård Børneoasen Knudmosen. Foto: Herning Kommune 3

3 EVALUERING Vi holder den grønne kurs Grønt Overblik viser, at Herning Kommune fortsat holder kursen mod de grønne mål, som byrådet har vedtaget. Vi har mål både for kommunale aktiviteter og i forhold til hele kommunen - som også dækker borgere og virksomheder. Det er fx mål om at begrænse CO 2 -udledning, om at fremme naturværdierne eller at få flere op på cyklen og i busserne. Kommunen kan fremme disse mål gennem planlægning, information, kampagner og pilotprojekter i samarbejde med borgerne og erhvervslivet. Men det går kun i den rigtige retning, hvis borgere og virksomheder spiller med. Og det er der heldigvis mange, der gør. Private virksomheder producerer grønne produkter eller etablerer vindmøller til at dække deres energiforbrug. Landsbyer sætter inspirationsprojekter i gang og uddannelsesinstitutioner sætter bæredygtighed på dagsordenen. For at sætte fokus på borgernes og erhvervslivets indsats uddeler Herning Kommune hvert år anerkendelser for en miljø- og klimavenlig indsats. (Se årets modtagere på side 7). CO 2 -udledningen falder Udledningen af CO 2 falder både fra kommunale aktiviteter og fra hele kommunen - borgere og virksomheder. Det sker først og fremmest, fordi der kommer mere og mere vedvarende energi i el- og varmeforsyningen. På det område er vi i Herning Kommune rigtig langt fremme. Det er vi blandt andet, fordi private bygherrer og fx varmeværker går foran og bygger vindmøller, solcelle- og solvarmeanlæg. I er der fx sat gang i planlægning og etablering af solenergianlæg til både el og varmeproduktion i bl.a. Vildbjerg, Haderup og Aulum. Grøn udvikling er positiv Det er vigtigt at gøre miljøindsatsen til noget positivt og skabe inspiration og incitament til at vælge de grønne løsninger. Når børnene i daginstitutionen Børneoasen bliver til lysdetektiver, der skal finde og slukke lyset i rum, som ikke bruges, så bliver det sjovt at være grøn. Når vi har valgt miljøvenlig LED belysning bl.a. i demensafsnittet på det nye Fuglsangsø Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme, fordi vi håber det kan have en sundhedsmæssig effekt, - så får vi miljø og sundhed til at hænge sammen. Eller når det bliver en sport for folkene i DRIFT at køre langt på literen. Det er gennem de gode historier, vi skal inspirere og vise hinanden, at det kan betale sig at tænke bæredygtigt og på den måde skabe langsigtede resultater til gavn for miljø, sundhed, økonomi og livskvalitet. Det kræver en indsats Selv om det går den rette vej, er det ikke noget, der kommer af sig selv. Kun med en målrettet og vedholdende indsats kan Herning Kommune kalde sig en grøn kommune. Der er områder, hvor der er behov for en særlig indsats eller en grøn indsats over længere tid, før man ser resultater. Herning Kommune sikrer, at vi hele tiden holder kursen ved hvert år at udpege indsatser inden for alle de områder, hvor vi har grønne mål. En række af disse indsatser kan læses her i Grønt Overblik. Andre indsatser beskrives i de 10 temarapporter. Vi vil fastholde den grønne udvikling Herning Kommune vil fastholde den grønne udvikling. Med vores medlemskab af miljøsamarbejdet Green Cities og vores tilslutning til den europæiske borgmesterpagt, klimakommune og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, forpligter vi os selv og viser, at vi ønsker at være en førende grøn kommune. Herning Cykler. Foto: Herning Kommune 5

4 Herning Kommune som grøn virksomhed Grøn organisering på tværs af forvaltninger Hvis man i en privat virksomhed vil styre sit energiforbrug og miljøbelastning, så indfører man miljøledelse for at nå sine mål. Det samme har Herning Kommune gjort. Med det grønne regnskab og en tværfaglig organisering for grøn udvikling og målopfyldelse, bliver bæredygtighed en naturlig del af kommunens aktiviteter. Grøn udvikling i Herning Kommune er mere end miljømål - det er at se sammenhængen mellem sundhed, natur, miljø, kvalitet, grøn vækst og erhvervsfremme samt økonomi. Grøn udvikling skal skabe langsigtede fordele og stabilitet. Miljøledelse er et mål i Green Cities miljøsamarbejdet, som vi nu er godt på vej til at leve op til gennem vores grønne regnskab. Samarbejde med borgere og erhvervsliv Nye cirkulære forretningsmodeller Projektet var et samarbejdsprojekt mellem erhvervslivet og kommunen. Det blev afsluttet i og var baseret på en økonomi, hvor man genbruger materialer, i stedet for at kassere dem. Derfor navnet Cirkulær Økonomi. Udgangspunkt har været indkøbsaftalen imellem De Forenede Dampvaskerier og Herning Kommune om leje, vask og reparation af arbejdstøj. I projektet er det undersøgt, hvordan arbejdstøjet kan genanvendes bedst muligt. Både virksomheder, studerende og kommunale afdelinger har deltaget i projektet. Nogle af projektets resultater er: Kriterier for hvordan tøjet genbruges længst muligt. Formidling om cirkulær økonomi til virksomheder i Regionen. Nye produkter ud fra kasseret tøj er udviklet i samarbejde med studerende og virksomheder. En manual for hvordan cirkulær økonomi kan komme ind i kommunale indkøbsaftaler. Resultaterne er formidlet bredt til bl.a. andre kommuner og på landsplan. FAKTA om kommunen som grøn virksomhed Kommende indsats Evaluering af tidligere indsats MÅL Handleplan målopfyldelse Opgørelser og konklusion Beskrivelse af årets indsats FAKTA om samarbejde med borgere og erhvervsliv Grøn Herning Uge I Grøn Herning Uge har 30 aktive lokale samarbejdsparter stået for 21 arrangementer og formidlingsaktiviteter med direkte kontakt og formidling til borgere. Det er både flere samarbejdsparter og flere deltagere end sidste år. Anerkendelser for en klima- og miljøvenlig indsats : Knowledge Cotton Apparel - for produktion af certificeret miljøvenlig, bæredygtigt og økologisk herremodetøj. Scandic Hotel Regina - for grøn hoteldrift blandt andet i forhold til klima, energiforbrug og madspild. VIA Design (tidligere TEKO) - for at tænke social og miljømæssig bæredygtighed med i designuddannelsen på flere måder. Indsatser 2015 * Udarbejdelse af Agenda 21strategi med udgangspunkt i kommunens grønne mål fra samarbejdsaftalen i Green Cities og det tværfaglige arbejde for grøn udvikling. I forbindelse med nye indkøbsaftaler om arbejdstøj indarbejdes retningslinjer fra projektet Nye cirkulære forretningsmodeller i det omfang det er muligt. * Alle indsatser nævnt i Grønt Overblik er udvalgte nye indsatser, der igangsættes. Tilbagevendende indsatser og faste procedurer for grøn udvikling er ikke nævnt. 7

5 DRIFT af vej og park FAKTA om DRIFT af vej og park DRIFT en grøn enhed i kommunen DRIFT er en selvstændig enhed i Herning Kommune, der tager sig af driften af veje, af grønne områder og vintertjeneste. DRIFT arbejder efter miljøledelse og er miljøcertificeret under ISO Det betyder, at vi holder nøje øje med miljøbelastningen i forbindelse med de opgaver, der udføres, og hele tiden forsøger at forbedre os. Det handler både om forbrug af kemikalier, salt til vintertjenesten, el og varme og ikke mindst dieselforbrug og CO 2 -udledning. Styr på bjørneklobekæmpelse Det er ikke tilladt at bruge sprøjtemidler i Herning Kommune, men der er dog dispensation når det gælder bekæmpelsen af bjørneklo og glansblader hæg, som er uønsket i naturen. Det er DRIFT, der står for bekæmpelsen. Gennem en effektiv indsatsplan, forebyggelse og ved at sætte tidligt ind, er bestanden blevet mindre, og dermed er brugen af sprøjtemidler minimeret. CO 2 -udledning Dieselforbrug Vandforbrug 8,7 % fald ift svarende til 109 ton. Bl.a. på grund af mild vinter; mindre sne- og glatførebekæmpelse og mindre varmeforbrug. Dieselforbruget er faldet fra til liter fra 2013, svarende til 3,7 %. Årsagen er nedbringelse af brændstofforbrug kombineret med vejrforhold i. 13,4 % fald ift svarende til 785 m 3. Årsagen er bl.a. mindre vanding af blomster og bytræer, samt bevidst fokus på at spare på vandet. Mindre CO 2 fra transport DRIFT arbejder på at nedbringe CO 2 -udledningen fra transport. Derfor udskiftes flere store maskiner. I er der fx sparet liter diesel ved at købe en ny gummiged med lavere brændstofforbrug. Et andet eksempel er en ny traktor med Ad- Blue teknologi, som omdanner de forurenende NOx fra udstødningsgassen til rent kvælstof og vand. Traktoren bruger samtidig liter diesel mindre på en 8 timers arbejdsdag. Derudover har de chauffører, som kører mest, været på kursus i miljøvenlig og brændstofbesparende kørsel. Omstilling til materiel som reducerer miljøbelastningen herunder udskiftning af ladbiler og udstyr. Kursusforløb på vejområdet omkring miljø og miljøbevidsthed. Bjørneklo er et af få områder, hvor der dispenseres for brug af sprøjtemidler. Takket være en effektiv indsatsplan er forbruget nu helt i bund og bjørnekloen holdt nede. 9

6 Klima og energi FAKTA om klima, CO2-udledning og vedvarende energi Sol og vind i energisektoren Der kommer mere og mere vedvarende energi ind i el- og varmeproduktionen i Herning Kommune. I er der etableret m 2, og påbegyndt etablering af yderligere m 2 nye solvarmeanlæg på varmeværkerne i Vildbjerg, Aulum og Haderup. Der er også igangsat planlægning for et privat 70 MW solcelleanlæg, som skal producere strøm til el-nettet. Solcelleanlæggets el-produktion vil kunne dække cirka husstandes elforbrug. Desuden er der igangsat planlægning for flere vindmølleprojekter bl.a. et projekt med en enkelt vindmølle til produktion af el til virksomheden Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg. Det viser, at de individuelle varmeværker og virksomheder i Herning Kommune kan se den økonomiske og miljømæssige fordel ved at gøre sig uafhængige af fossil energi og selvforsynende med vedvarende energi. CO 2 -udledning i fald - Men tempoet skal øges Udledningen af CO 2 falder både fra kommunale aktiviteter og fra hele kommunen - borgere og virksomheder. Det gør den primært, fordi der kommer vedvarende energi som sol og vind ind i energisystemet. Energibesparelser er også med til at sænke CO 2 -udledningen, og her er der desuden økonomiske fordele at hente både for private, for virksomhederne og for kommunen. Men CO 2 -udledningen fra transporten øges og forhindrer, at målet nås. Også fra landbruget er der en stor CO 2 -udledning. Andelen af vind, sol og biobrændsel stiger CO2-udledning fra landbrug og transport udgør hhv. 39 og 38 % af kommunens samlede CO2- udledning. (Der måles kun på CO2-udledning hvert andet år. Næste gang i 2015.) Udarbejdelse af ny strategisk energiplan igangsat primo Forventes færdiggjort ultimo Der udarbejdes og iværksættes en plan for nedbringelse af CO 2 -udledningen fra kommunal transport. Der måles kun på fordeling af energikilder hvert andet år. Næste gang i 2015.Målet er 100% vedvarende energi i energisystemet i

7 Transport Transport i privatbiler stiger stadig, men flere rejser med toget. Skal vi gøre noget ved den øgede biltrafik, kræver det en indsats fra både staten, trafikselskaberne, kommunen, borgerne og virksomhederne. Som kommune kan vi dog sagtens gøre noget for at trække i den rigtige retning: trafikplanlægning, cykelfremme gennem projektet Herning Cykler og forbedring af kollektiv trafik, er nogle af de redskaber kommunen har til rådighed. I har kommunen fx indgået en incitamentsaftale med busselskabet Midttrafik der betyder, at der udbetales bonus til Midttrafik ved flere passagerer i bybusserne. Herning cykler stadig Der er forsat fuld fart på indsatsen i projektet Herning Cykler. I har der bl.a. været Herning Cykler Event, et familie- og motionscykelløb til udflugtsmål i Birk og Løvbakkerne. Herning Cykler til månen er en Smartphone-app, der registrer brugerens cykelture. Appen er blevet introduceret i. I Aulum har man startet et cykellaboratorium: Sammen med borgerforeningen og andre ildsjæle i Aulum, vil Herning Cykler lave tiltag for at flytte 5 % af aulumborgernes bilture til cyklen. FAKTA om transport Rejsende med Arriva Tog Derudover er borgernes taxakørsel på kommunens regning optimeret, så CO 2 -udledningen er faldet med over 100 ton, svarende til 35 %. Stigning i pendlertrafikken hos Arriva Tog I Herning Kommune er der otte togstationer. I år har vi fået tal for, hvor mange personer der rejser med tog til og fra stationerne på Arrivas strækning i 2012 og Tallene viser en stigning i antallet af togpassagerer. Udarbejdelse af mobilitetsplaner og arbejde med mobilitets-planlægning, herunder for det nye hospitalsområde i Gødstrup Otte cykelstiprojekter, seks større cykelarrangementer, cykelfaciliteter i Herning midtby og på samkørselspladserne. Antallet af personer der er steget på/af Arriva Tog inden for Herning Kommune pr. år. Udviklingen i kørsel 2013 Ændring fra Renovation % Bybusser % Taxa % Kommunale biler % Tjenestekørsel i private biler % I alt % CO 2 -udledning fra kommunal kørsel fordelt på kommunens biler, eksterne firmaer og tjeneste kørsel i private biler 13

8 Kommunalt byggeri, renovering og energiforbrug LED kobler sundhed, miljøomtanke og teknologiske muligheder LED er en ny belysningsteknologi, der giver både miljø- og sundhedsmæssige fordele: Stor energieffektivitet, lang holdbarhed, færre miljøskadelige stoffer, og belysningsmæssige fordele. I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I har vi valgt LED i det nye bibliotek i Herning by, hvor der er behov for at kunne justere lysstyrke, og hvor det passer godt til det højloftede rum. Vi har valgt LED i blandt andet demensafsnittet på det nye Fuglsangsø Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme. Det er forventningen, at det kan have en sundhedsmæssig effekt, og samtidig er det den mest miljøvenlige belysning. Vi vælger også LED alle steder, hvor det er muligt i forbindelse med den igangværende energirenovering på skoler og daginstitutioner. Stort fald i CO 2 -udledning Takketvære mere og mere vedvarende energi i el- og varmeforsyningen, sammen med energibesparelser og strukturændringer, er CO 2 -udledningen fra kommunens bygninger faldet med 6% fra 2013 til. Målet er 3,5% reduktion om året. Genbrug og affald i Herning Kommune Affaldshåndteringsplan Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald I slår fast, at Danmark brænder meget affald af. Affald vi kunne få mere ud af ved at genanvende mere og bedre. Affald skal ses som en ressource, ikke som skrald. I Herning Kommune er der i udarbejdet et forslag til en ny affaldshåndteringsplan. Den beskriver bl.a., hvordan vi kan nå fra de nuværende 34 % genanvendelse her i kommunen, til de 50 % i 2022, som er regeringens krav. For at nå målet er det nødvendigt med en øget indsats. Planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i første halvdel af Fokusuge på Nederkærgård, genbrugspladsen i Herning Fra oktober har der været afholdt fokusuger på Nederkærgård. I fokusugen er der ekstra personale ved udvalgte containere, så borgerne får den optimale vejledning. Når der sættes fokus på hhv. deponi, småt og stort brændbart, lægges de genanvendelige materialer i mindre opstillede containere, og mængden Vejes den genanvendelige materialer. I uge 36 var der fokus på containeren til småt brændbart. Der blev sorteret 995 kg altså næsten 1 ton affald, som blev flyttet til containere med genanvendeligt materiale, svarende til 11 % af den samlede mængde småt brændbart i ugen. Fortsat energirenovering og fokus på bæredygtige bygge-materialer/-metoder til indskrivning i byggeprogrammer. Skraldiaden leg, læring og teater om at skrald er en ressource for 1000 børn i kommunen. Fra skrald til genbrug læring fra landsby til landsby. Affaldsprojekt i Studsgård og andre landsbyer. FAKTA om kommunalt byggeri, renovering og energiforbrug FAKTA om LED Energibesparelse Levetid Lysstyrke og -tone El-udgift kr. pr år LED sparer 80 % i forhold til en glødepære år / timer (sparepærer lever i 6 10 år) Kan varieres stor fleksibilitet 14,- kr. (Sparepærer: 21,- kr., glødepærer: 88,-kr.) Effektivitet (lm/watt) 67 (Sparepærer: 43, glødepærer: 10) Miljøskadelige stoffer Tænd/sluk Anden teknologi Kilde: sparenergi.dk FAKTA om genbrug og affald i Herning Kommune Indeholder ingen kviksølv som sparepærerne Tænder straks (modsat sparepærer) Kan kobles til fx musik og farvet lys. I var den samlede mængde husholdningsaffald i Herning Kommune i alt ton. Mængden af affald pr. indbygger var 710 kg. Der blev genanvendt 34 % af husholdningsaffaldet i. Det er et fald på 0,8 % i forhold til CO2-udlening fra energiforbrug i kommunens ejendomme er faldende. Fordeling af affaldet på genbrugspladsen i : 7,16 % 5,08 % 0,55 % 87,21 % 15

9 Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne Madkasser til øko-institutioner I Grøn Herning Uge delte Økologisk Landsforening madkasser ud til de 10 institutioner i kommunen, der har over 70 % økologi i køkkenet. Institutionerne fejrede økologien i ugens løb med en masse aktiviteter fx madworkshops med øko-mad, økologisk bondegårdstur, Er det kompost? læring om, hvad der kan blive til jord, økologisk forældrekaffe og meget mere. FAKTA om økologisk mad i Herning Kommune Økologiprocenten på daginstitutionsområdet er steget fra 33 % i 2012 til 50 % i. 8 integrerede institutioner og en børnehave har over 75 % økologi. Målet er at nå 75 % økologiske fødevarer i kommunens køkkener Lysdetektiver i Børneoasen I Børneoasen er det grønne ikke kun noget, der bliver serveret på en tallerken. Børnene arbejder også selv med miljøtiltag. Institutionen er blandt andet med i kommunens pilotprojekt Energitjekket, hvor man undersøger, om der kan spares på vand, varme og el. I den forbindelse er nogle af børnene udnævnt som lysdetektiver, og med den fine titel har de beføjelse til at slukke lyset i lokaler, der ikke bliver brugt. FAKTA om Energitjekket Det er på daginstitutionsområdet, at der er flest økologiske fødevarer. Det er lige før, at de vil have, man sidder i mørke, fordi de går sådan op i det. Det er god læring for børnene, og vi håber, at det giver os nogle besparelser, at vi har fokus på det, siger Lone Schlosser. Energitjekket er et af de projekter, der er igangsat som en del af indsatsen for at nå kommunens mål om at reducere CO 2 - udledningen. Følg forbruget Lav sjove tiltag Øget fokus på formidling og inspiration til udarbejdelse af egne små grønne regnskaber til skoler og institutioner. Ny indkøbsaftale for økologiske fødevarer træder i kraft i oktober 2015 med forventning om forbedrede priser. Målet er at spare energi ved at ændre vaner. Projekter inddrager både børn og personale. 5 pilotinstitutioner har deltaget i projektet i. Alle institutioner skal med på sigt. Se resultatet/ følg forbruget Få nye vaner 17

10 Naturindsatsen Klimatilpasning og naturfremme går hånd i hånd Lundby Bæk, der løber igennem Aulum By, har været meget påvirket af forurenet regnvand, der er skyllet direkte ud i vandløbet fra byen. Nu har Herning Vand A/S og Herning Kommune lavet et helhedsorienteret vandløbsprojekt i Aulum. Formålet er både at forbedre vandkvaliteten i vandløbet og at tænke hele det grønne område omkring vandløbet ind i projektet. På den måde bliver det et langt bedre naturgenopretningsprojekt. Projektet omfatter: Genslyngning af vandløbet, udlægning af gydegrus så fiskene kan yngle, rydning af tæt træbeplantning langs vandløbet og etablering af regnvandssøer til at forsinke regnvandet. Allerede nu er vandkvaliteten og de fysiske forhold i vandløbet i høj grad forbedret. Der er mere liv i vandløbet, og det er ved at blive et fint gydevandløb for de fisk, der trækker op i det. Naturen har brug for hjælp Et af Herning Kommunes naturmål er at skabe gode vilkår for en varieret natur med mange forskellige dyr og planter - biologisk mangfoldighed. Vi har udpeget 59 arter som ansvarsarter. Det er arter, som er sjældne eller særligt beskyttede, og som har en særlig tilknytning til kommunen. Den grundlæggende ide er, at hvis ansvarsarterne har det godt, vil de fleste andre arter også have det godt. En tilbagegang for 12 arter i viser, at den samlede biologiske mangfoldighed har brug for hjælp. At hjælpe den kræver bl.a., at der skabes mere plads og bedre sammenhænge i naturen, og at der sikres gode levesteder for dyr og planter mm. Det kræver en indsat både fra lodsejere, fra kommunen, landbruget og staten at sikre den biologiske mangfoldighed. FAKTA om naturindsatsen Antallet af bookninger i på kommunens shelters sammenholdt med antallet af bookninger i Det viser at der er stigende interesse for aktiviteter i naturen. Der arbejdes med forslag til projekt om genskabelse af naturlig vandstand i udvalgte moser langs Karup Å. Tilskudspuljen til naturplejeprojekter på private naturarealer fortsætter i 2015, med et samlet beløb på kr. i alt. Friluftslivsstrategi med bæredygtige friluftstilbud, oplevelser i naturen og bidrag til borgeren sundhed og det gode liv, forventes vedtaget i

11 Udgivet af Herning Kommune 2015 Yderligere information: Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 7400 Herning NORDISK MILJØMÆRKNING

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013

Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013 Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013 Indledning - beskrivelse af området...3 Mål for området... 3 Kommunen som geografisk område...4 Opgørelser...4 Konklusion beskrivelse af udviklingen...6 Aktiviteter

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI GRØNT 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI... 3 1.1 Mål...3 2. OPGØRELSER... 5 2.1 Bæredygtighed i planlægningen...5 2.2 Borgerinddragelse...5 2.3 Planlægning for vindmøller...6 2.4 Husstandsvindmøller...6 2.5 Biogas...7

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed 145527 omslag 30/01/02 15:55 Side 4 G r ø n t r e g n s k a b 2001 Grønt regnskab For den kommunale virksomhed Høje-Taastrup Kommune 2 0 0 1 145527 omslag 30/01/02 16:01 Side 1 G r ø n t 2005 r e g n s

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere