Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes Sundhedspolitik"

Transkript

1 Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik UDKAST

2 INDHOLD 1. FORORD S LÆNGE LEVE KØBENHAVN S FRA VISION TIL VIRKELIGHED S MERE LIV- BEDRE BYLIV S SUND OG AKTIV HVERDAG MERE LIGHED I SUNDHED BEDRE FOREBYGGELSE OG BEHANDLING SUND VÆKST 5. EN LEVENDE SUNDHEDSPOLITIK S SÅ SUNDE BLIVER KØBENHAVNERNE I 2014 S. 18 Dette udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik bliver behandlet af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. november 2010.

3 FORORD Sundhedspolitikken har overskriften Længe Leve København. Den udtrykker sundhed, livskvalitet og grøn vækst. Længe Leve København er en hyldest til det København allerede er og kan som by. Samtidig er det et udtryk for vores ambitioner om, at alle københavnere skal leve godt og længe i en sund by med vækst. Sundhed er mere end et fravær af sygdom. At være sund handler om at have det godt både fysisk, psykisk og socialt. Det handler om at have evnen til at udnytte sit potentiale og mulighederne for at leve et godt og meningsfuldt liv. Som københavnere har vi alle et ansvar for at tage hånd om vores sundhed, og vi har også et ansvar for at hjælpe og støtte vores nærmeste i at leve et sundt liv. Men der er ikke altid tale om et frit valg. Nogle københavnere er mere sårbare og har derfor brug for særlig støtte til at leve et sundt liv. Den sociale ulighed i sundhed vokser, og derfor har vi især brug for målrettede indsatser, hvor behovet er størst. I Københavns Kommune arbejder vi for, at sundhed bliver en del af alle københavneres hverdag. Det gør vi, fordi mange af de beslutninger vi træffer, og de ting vi gør, har betydning for københavnernes sundhed. Det gælder alle de steder, hvor københavnerne møder kommunen - i børnehaven, i skolen, i bo- og dagtilbuddene, på kommunens arbejdspladser eller i ældre og plejetilbuddene. Når vi bygger og indretter byen, skal vi tænke sundheden med. København skal være en by, som inviterer til bevægelse og leg, og hvor alle børn og voksne kan komme nemt og sikkert rundt på cykel og til fods. Københavns Kommune vil være blandt de allerbedste til at give borgerne muligheden for at leve et godt, sundt og langt liv. Det stiller store krav til det, vi gør. Vi vil tænke sundhed ind i alle dele af vores arbejde. Sammen har vi en lang række muligheder for at styrke vores sundhed. Vi glæder os til ved en fælles indsats at gøre Længe Leve København til virkelighed. Vidste du.. Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester København november 2010 at københavnerne har landets korteste levetid på knap 77 år. På Nørrebro lever beboerne i gennemsnit til de er 73,2 år, - det er på niveau med indbyggerne i Serbien. Mens beboerne i Københavns indre by bliver 80,3 år, det svarer til levetiden i Norge. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3

4 Længe Leve KØBENHAVN København skal være en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Den ambition hænger tæt sammen med københavnernes sundhed. Sundhed handler om meget mere end sygdom, og hvor længe vi lever. Sundhed og livsstil har stor betydning for vores livskvalitet, vores evne til at have en god dagligdag og muligheder for at få det bedste ud af livet. Vi ved også, at sundhed påvirker, hvor gode vi er til at lære nyt, muligheden for at få en uddannelse og et job, og vores overskud til at indgå i sociale relationer og tage aktivt del i samfundet. Vores vision er at: København i 2020 er blandt de storbyer i Europa, der giver borgerne de bedste muligheder for et godt, sundt og langt liv Det betyder, at københavnerne skal: - Leve længere - Have flere gode leveår - Have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv Vidste du.. at 27 % af københavnere med kort uddannelse vurderer, at deres eget helbred er dårligt i modsætning til kun 7 % af københavnerne med en lang uddannelse. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 4

5 FRA VISION TIL VIRKELIGHED Vi skal have alle med Sundhed skal være for alle, og derfor skal vi nå alle borgere med vores indsats. Men forskellene i københavnernes sundhed er store, og derfor skal vi gøre en særlig indsats for børn, unge og ældre samt de borgere, som ikke selv har overskud til at opsøge et sundhedstilbud eller ændre deres levevis. Vi skal gøre det sjovt at leve sundt Vi ved, at det er svært at ændre vaner. Derfor skal vi fremhæve de positive gevinster ved et sundere liv. Vi vil have særligt fokus på bevægelse, der er en positiv indgangsvinkel til at forbedre sundheden. Det kræver ofte mange forsøg at starte med at motionere, stoppe med at ryge, drikke mindre m.m., og det er vigtigt, at vi erkender det. Det er dog langt bedre at forsøge end at lade være, og vi skal hylde alle "hverdagens helte", som tager små skridt i en sundere retning. Vidste du.. at en 30-årig mand i København med en lav uddannelse lever 7,4 år kortere end en 30-årig mand med en lang uddannelse. Vi skal løfte i flok I København er sundhed en fælles opgave for hele kommunen. Vi arbejder sammen på tværs af forvaltninger for at give borgerne i byen de bedste muligheder for at vælge et sundt liv. Sundhed kan også være en løftestang for løsningen af andre af kommunens udfordringer og gavne meget andet end borgernes sundhed. Hvis københavnerne går eller cykler mere i hverdagen, vil det fx både gavne sundheden, og det vil virke positivt ind på støj, partikelforurening og CO2 produktionen. Vi skal tænke sundhed ind, når vi møder borgeren Vi skal bruge de mange kontakter med borgerne til at hjælpe dem til en bedre sundhed både fysisk og mentalt. Gennem aktiviteterne på børne- og fritidsområdet skal børn og unge grundlægge sunde vaner, og på social- og beskæftigelsesområdet skal sundhed være en naturlig del af vores tilbud. De københavnere, som allerede er syge, er i risiko for at blive det eller kommer til skade, skal have fx træning, sygepleje, rådgivning og støtte af høj faglig kvalitet i deres nærmiljø. Indsatsen skal støtte borgerne, så de længst muligt kan leve et godt liv. Vi skal bane vejen både lokalt og nationalt Vores sundhed er i høj grad bestemt af vores uddannelse, job og bolig. Derfor har både lokale og nationale politikker og planer for fx uddannelse, arbejdsmarked og boligområder betydning for vores sundhed. Staten har stor indflydelse på kommunens mulighed for at fremme borgernes sundhed. Rygeloven har fx stor betydning for, hvor mange københavnere, der er udsat for passiv rygning, og priserne på tobak og alkohol har betydning for, hvor meget der ryges og drikkes. Samtidig har kommunens medfinansiering af sygehusvæsenet også betydning for sundhedsindsatsen. Skal visionen blive til virkelighed, skal vi have de rigtige betingelser for at løse opgaverne. Derfor vil vi gå i dialog med de nationale beslutningstagere på de områder, hvor vi synes, at de kan give os bedre muligheder for at indfri vores vision. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 5

6 Længe Leve København er et vigtigt skridt på vej mod en placering blandt de bedste europæiske storbyer, når det handler om sundhed. Vejen går ad disse fem spor: Mere liv - bedre byliv Vi indretter byens rum, så det bliver sjovere og lettere at leve et sundt og aktivt liv i København. Sund og aktiv hverdag Vi gør sundhed og særligt bevægelse til en del af københavnernes hverdag ved at lade det være en del af løsningen af kommunens opgaver i daginstitutioner, skoler, ældrepleje, beskæftigelses- og sociale tilbud. Mere lighed i sundhed Vi forbedrer sundheden markant for københavnere i byens mest udsatte områder. Bedre forebyggelse og behandling Vi giver københavnerne muligheder for rådgivning og støtte til at leve sundt, forbedrer livskvaliteten for dem med langvarig sygdom og mindsker antallet af forebyggelige indlæggelser. Sund vækst Vi indgår samarbejde med virksomheder, forsknings- og udannelsesinstitutioner om at udvikle nye og bedre løsninger til københavnerne inden for forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og pleje samt har fokus på at tiltrække virksomheder og forskere, der kan medvirke til dette. Vidste du.. at 40 pct. af alle sygdomme og tidlige dødsfald skyldes rygning, alkohol, for lidt motion og usund kost. Og den usunde livsstil er mest udbredt i de mindre ressourcestærke grupper. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 6

7 1. MERE LIV BEDRE BYLIV Københavnerne skal have flere gode leveår. Det får vi blandt andet ved at leve et mere aktivt liv. Fysisk aktivitet har stor betydning for vores sundhed og kan forebygge mange sygdomme blandt andet overvægt, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og forskellige former for kræft. Og så er der samtidig psykiske og sociale gevinster ved fysisk aktivitet i form af øget energi, trivsel, selvværd og samvær med andre. Derfor vil vi: Indrette og udvikle byens rum, så det bliver sjovere og lettere at leve et sundt og aktivt liv i København. Byens rum og indretning har stor betydning for, hvordan vi bevæger os rundt, hvad vi laver i vores fritid, og hvordan vi bruger byen i vores hverdag. Derfor skal byen indrettes så den indbyder til leg og bevægelse - både spontant, organiseret og som en del af de daglige gøremål. Der skal være mulighed for fx boldspil, dans, parkour og løb på pladser og i parker, så det bliver nemt og sjovt at holde sig sund. Alle københavnere skal kunne bevæge sig lige uden for deres gadedør. Der skal være hurtig og let adgang til grønne områder ved hjælp af gode gå-, løbe- og cykelvenlige ruter på tværs af byen, og det skal være nemt at transportere sig selv til fods, på cykel og med offentlig transport. Det vil gøre københavnerne sundere og samtidig skabe en levende by med grøn mobilitet og et bedre miljø, hvor færre bliver generet af sundhedsskadelig luft og støj. Muligheder for bevægelse og aktiv transport skal tænkes ind i alle kommunens planer, i udbygning af nye byområder og ved områdeløft. Vi skal fx bruge Metrobyggeriet som anledning til at få flere københavnerne til at lade bilen stå og i stedet gå eller cykle til og fra institution, skole og arbejde. De, der kommer til København udefra for at arbejde eller studere, skal vi have til at parkere bilen uden for byen. Og den tunge trafik gennem byen skal foregå af særlige veje og begrænses mest muligt. Vidste du.. at hver femte københavner føler sig i mindre god eller dårlig form. Til gengæld ønsker 80% af københavnerne at være mere fysisk aktive. Sådan vil vi gøre: Forbedre mulighederne for at gå og cykle i byen Indrette byrum og parker, så de indbyder til leg og bevægelse Skabe et bymiljø med renere luft og mindre støj LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 7

8 Det skal ske ved en række konkrete indsatser i samarbejde med både kommunale og andre aktører. Metrobyggeriet kan flytte københavnerne op på cyklen København er de næste otte år omdannet til en byggeplads, hvor Metro Cityringen skyder op. Byggeriet er en udfordring for københavnere, der bevæger sig rundt i byen, og særligt bilisternes tålmodighed vil komme på en prøve. Men for de bilister der kan lokkes over på cyklen i byggeperioden, kan frustrationerne måske vendes til nye muligheder. Særlige cykelgenveje kan gøre det hurtigere og nemmere at komme gennem byen. Og måske kan cyklen opleves som et så godt alternativ, at bilisterne vil fortsætte med at cykle - også når byggeriet er færdigt. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 8

9 2. SUND OG AKTIV HVERDAG Mange københavnere tilbringer en stor del af deres hverdag i kommunens tilbud og arbejdspladser. Det gælder børnene i vores daginstitutioner og skoler, voksne i beskæftigelsestilbud, ældre på plejehjem og alle der arbejder i kommunen. De fleste familier tager imod tilbuddet om besøg af sundhedsplejersken, når de har fået barn. Og andre er i kontakt med kommunen, fordi de modtager støtte og hjælp i dagligdagen fx via hjemmeplejen. Derfor har vores værdier, og den måde vi tilrettelægger tilbuddene på stor betydning for københavnernes sundhed. Vi ved, at en stor del af københavnerne gerne vil leve sundere, og at de gerne vil have støtte til det. Derfor vil vi: Gøre sundhed og særligt bevægelse til en del af københavnernes hverdag ved at lade det være en del af løsningen af kommunens opgaver i daginstitutioner, skoler, ældrepleje, beskæftigelses- og sociale tilbud. Vi vil skabe bedre livskvalitet for københavnerne og gøre det lettere at leve sundt og aktivt i hverdagen, både når det handler om mental og fysisk velvære. Det skal fx være let at være fysisk aktiv, få hjælp til at holde op med at ryge og finde skygge for solens skadelige stråler. Vi vil udnytte mulighederne for at fremme børns indlæring ved at lade leg og bevægelse være en naturlig del af hverdagen i vuggestuer, børnehaver, skoler og klubber. I skolerne skal børn og unge fx have viden om sex, alkohol og andre rusmidler. Og forældre og skole skal samarbejde om at sætte grænser for, hvor meget de unge drikker. Kommunens medarbejdere skal have mulighed for at forbedre deres ryge- alkohol- og motionsvaner ved at gøre sundhed til en del af arbejdsmiljøet. Borgere i jobaktivering skal have mulighed for at arbejde med deres sundhed som en del af Vidste du.. at 94% af de overvægtige mænd, og 98% af de overvægtige kvinder i København, ønsker at ændre deres levevis. beskæftigelsestilbuddet. De ældre og syge borgere skal have mulighed for at fortsætte et aktivt og selvstændigt liv, også når der bliver behov for pleje og omsorg. Endelig skal beboere og brugere på psykiatri- og socialområdet blandt andre ting have flere muligheder for bevægelse og hjælp til at holde op med at ryge. Sundere københavnere har en bedre arbejdsevne, er bedre til at lære og har mindre behov for hjælp. Derfor vil et fælles fokus på sundhed betyde, at vi kan løse de kommunale udfordringer og opgaver bedre. Sådan vil vi gøre: Skoler og daginstitutioner skal sikre, at bevægelse er en central del af børn og unges hverdag LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 9

10 Skoler og uddannelsesinstitutioner skal sætte rammer for en sundere livsstil og rusmiddelkultur blandt eleverne Kommunale arbejdspladser skal understøtte et sundt arbejdsliv Tilbud til ældre skal støtte de ældre i at leve et aktivt liv Ledige skal kunne forbedre deres sundhed som en del af beskæftigelsesindsatsen Beboere i botilbud og brugere af aktivitets- og samværstilbud på psykiatri-og socialområdet skal have tilbud i dagligdagen, som understøtter sundhed og livskvalitet Det skal ske ved en række konkrete indsatser i samarbejde med både kommunale og andre aktører. Sundhed kan øge jobmulighederne Sundhed har betydning for sygefravær. Og sygefravær koster virksomhederne dyrt. Storrygere har årligt tre dages ekstra sygefravær sammenlignet med kolleger, der ikke ryger. Københavnske kontanthjælpsmodtagere kan nu få hjælp til at gøre noget ved deres sundhed. Det sker for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet stiller i dag store krav til medarbejdernes fysiske og psykiske form. Derfor skal tilbud om motion og rådgivning om rygestop være en del af beskæftigelsestilbuddet. Faglig opkvalificering og jobsøgning kan sagtens kombineres med alkoholrådgivning eller rygestopkursus. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 10

11 3. MERE LIGHED I SUNDHED Alle københavnere skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv. Sådan er det ikke i dag. Uligheden i sundhed er stor, når vi sammenligner københavnere med og uden uddannelse. Københavnere med færre ressourcer lever mere usundt, i kortere tid og er mere syge end mere ressourcestærke københavnere. Det betyder, at der er tydelige forskelle i sundheden imellem de forskellige bydele, fordi nogle områder har en større andel af sårbare og udsatte borgere. Derfor vil vi: Forbedre sundheden markant for københavnere i byens mest udsatte områder. Vi vil tage særligt hånd om de københavnere, der har den dårligste sundhed, og som ikke har de samme forudsætninger for at leve et sundt og aktivt liv. Derfor sætter vi fokus på de områder, hvor mange har en usund livsstil, er syge eller har det svært. Det gælder især Vesterbro/Kongens Enghave, Nørrebro/Bispebjerg og Amager Vest. Her vil vi forbedre mulighederne for at leve sundt i bydelen, og vi vil øge kendskabet til, hvor og hvordan borgerne kan få hjælp og støtte. Udover fysisk aktivitet og bevægelse sætter vi fokus på alkohol og rygning, som er de to ting, der dræber flest københavnere hvert år. Vores sundhedshuse giver et stærkt afsæt og mange samarbejdsmuligheder for at sætte aktiviteter i værk lokalt igennem målrettede ud-af-huset tilbud. I de udsatte områder skal vi udnytte de muligheder, der ligger i familiens, boligområdets, arbejdspladsens og uddannelsesinstitutionernes betydning for sundheden. Vidste du.. at 44 % af københavnere med en kort uddannelse ryger dagligt. Til sammenligning ryger 14 % af københavnere med en lang uddannelse. Sådan vil vi gøre: Mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse skal udbygges for borgere i socialt udsatte boligområder Borgere i socialt udsatte boligområder skal støttes til et liv uden røg og for stort alkoholforbrug Sunde rammer skal integreres i planarbejde i socialt udsatte boligområder, herunder helhedsplaner og områdefornyelser Det skal ske ved en række konkrete indsatser i samarbejde med både kommunale og andre aktører. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 11

12 Sundhed i udvalgte bydele Der stor forskel på, hvor sunde borgerne er fra bydel til bydel. Derfor gør vi i København noget særligt i de bydele, hvor der er flest borgere med usund livsstil, sygdom og dårlig trivsel. Med udgangspunkt i sundhedshusene på Amager, Vesterbro/Kongens Enghave og Nørrebro/Bispebjerg vil vi lave tilbud målrettet københavnere, der ikke henvender sig af sig selv. Tilbuddene kan fx være en kort rådgivning om rygning, alkohol, kost og motion. I boligområderne vil vi også arbejde på at styrke sociale netværk, forandre ryge- og alkoholkulturen og skabe gode muligheder for leg og bevægelse. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 12

13 4. BEDRE FOREBYGGELSE OG BEHANDLING Københavnerne skal ikke bare leve længere de skal også have flere gode leveår. Det gælder både raske københavnere, og de, der er i risiko for at udvikle sygdomme, eller som allerede lever med en eller flere kroniske sygdomme. Vi skal sikre, at flest muligt har et liv med høj livskvalitet, også på trods af sygdom. Derfor vil vi: Give københavnerne muligheder for rådgivning og støtte til at leve sundt, forbedre livskvaliteten for dem med langvarig sygdom og mindske antallet af forebyggelige indlæggelser. I de kommende år vil vi fortsætte med at tilpasse og udvikle vores tilbud, både når det handler om forebyggelse, genoptræning, sygepleje m.m.. Tilbuddene skal passe til borgernes behov, og de opgaver der skal løftes. Vi vil målrette og udvikle vores tilbud til de københavnere, som er i risiko for at udvikle sygdomme, som er syge, eller som kommer til skade, så de bedst muligt kan håndtere deres hverdag eller vende tilbage til et aktivt liv. Derfor vil vi samle de fleste sundhedstilbud i sundhedshuse og etablere flere midlertidige døgnpladser. Alle københavnere som ryger, drikker for meget alkohol, er overvægtige eller på anden måde er i risiko for at udvikle sygdom, skal have adgang til sundhedstjek, rådgivning og støtte, som kan hjælpe dem til en sundere levevis. Det kan være i vores sundhedshuse, eller ved at de hjælpes i gang på anden vis for eksempel i foreningslivet. Københavnere, der både får et sundhedstilbud og et beskæftigelsestilbud eller social støtte skal sikres sammenhængende og velkoordinerede forløb på tværs af alle vores forvaltninger. Vidste du.. at mere end hver 3. københavner har én eller flere kroniske sygdomme, som i større eller mindre grad påvirker deres livskvalitet. Mange københavnere som har fx hjertesygdom, rygerlunger (KOL), kræft, sukkersyge eller andre kroniske sygdomme, er løbende i kontakt med egen læge, hospital eller kommunens tilbud. De skal opleve, at der er sammenhæng og koordinering mellem parterne, og at tilbuddet gives på det rette sted. Vi vil gå foran og fx afprøve nye muligheder for at bruge telefon og internet som led i behandlingen, så vi kan undgå de indlæggelser, der kan forebygges. Sådan vil vi gøre: Tidligt opspore og behandle familier med overvægtige børn i hele København Mindske antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre københavnere LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 13

14 Sundhedshusenes tilbud om rehabilitering til københavnere med kroniske sygdomme og andre særligt udsatte borgere skal udbygges med henblik på at støtte borgerne i en sund og aktiv hverdag Alle borgere skal have adgang til rådgivning og støtte i sundhedshusene om en sund livsstil, herunder tilbud om rygestop, alkoholrådgivning/behandling, kostvejledning og støtte til fysisk aktivitet. Det skal ske ved en række konkrete indsatser i samarbejde med både kommunale og andre aktører. Tilbud til københavnere med kronisk sygdom Sund levevis kan have stor effekt på sygdom og helbred for borgere med kroniske sygdomme. Det kan fx gøre en stor forskel at begynde at være fysisk aktiv eller at holde op med at ryge, hvis man har enten KOL, diabetes eller en hjertesygdom. Derfor har vi i vores sundhedshuse nogle særlige tilbud til københavnere med disse sygdomme. I sundhedshusene kan borgeren eksempelvis gå til fysisk træning, få vejledning i sund kost og rygestoprådgivning for at få viden om sin sygdom og få redskaber til at leve et aktivt og godt liv med sygdommen. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 14

15 5. SUND VÆKST Københavnernes sundhed er en forudsætning for vækst. Sund vækst handler om beskæftigelse, investeringer og viden. Vi skal satse på nye løsninger, som understøtter borgernes sundhed og få private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner til at bidrage til at løse de udfordringer, vi står overfor. Dermed er virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner med til både at udvikle bedre og billigere offentlige ydelser, som gavner borgere, medarbejdere og den offentlige sektor men også at udvikle nye produkter og services, som forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne og skaber vækst i samfundet. Derfor vil vi: Indgå samarbejde med virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner om at udvikle nye og bedre løsninger til københavnerne inden for forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og pleje samt have fokus på at tiltrække virksomheder og forskere, der kan medvirke til dette. Der er brug for konkret viden om, hvilke metoder der virker, når københavnernes sundhed skal fremmes. Nye løsninger i pleje- og omsorgssektoren kan reducere omkostninger. Vi kan udvikle smartere, bedre og mere effektive kommunale tilbud. På den måde imødegår vi også fremtidens udfordringer, hvor der bliver færre hænder til at tage sig af vores syge og ældre. København vil stimulere forskning og innovation på sundhedsområdet. Målet er, at det vil give københavnerne bedre sundhedstilbud og service samtidig med, at der skabes grobund for flere videnarbejdspladser og økonomisk vækst i hovedstaden. I København har vi gode erfaringer med udvikling og brug af forskning i det praktiske sundhedsarbejde. Vi samarbejder allerede med en række videnstunge forskningsinstitutioner i hovedstadsområdet, og det skal styrkes i de kommende år. Et udbygget samarbejde med forskningen betyder, at vi får adgang til ny viden og hurtigere kan omsætte forskningens resultater til mere og bedre sundhed for københavnerne. Det gælder også på forebyggelsesområdet, hvor vi har behov for mere viden om, hvordan vi bedst og mest effektivt fremmer sundheden og gør noget ved de store forskelle i københavnernes sundhed. Vidste du.. at medarbejdere i hjemmeplejen bruger mobile lifte kendt fra bilindustrien til at løfte borgere, der er faldet? Sådan vil vi gøre: Anvende telemedicin i praksis København skal være testcentrum for nye sundhedsydelser Tænke nyt og innovativt på sundhedsområdet LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 15

16 Det skal ske ved en række konkrete indsatser i samarbejde med både kommunale og andre aktører. Living Lab Sølund Plejehjemmet Sølund vil i de kommende år være frontløber for innovation og forskning på ældreområdet, og der vil blive indført nye teknologiske løsninger og bedre måder at tilrettelægge arbejdet på. Private virksomheder og vidensinstitutioner tager aktivt del i at skabe bedre og billigere løsninger, og plejehjemmet stiller brugere og organisation til rådighed for at afprøve dem. Alt dette kan forbedre hverdagen på plejehjemmet og understøtte de ældres egne ressourcer så beboerne for bedre sundhed og livskvalitet. Indsatsen vil komme beboere og ansatte på plejehjemmet Sølund til gode her og nu, men vil også give konkret viden og værktøjer, der kan løfte service og tilbud på hele ældreområdet i København. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 16

17 EN LEVENDE SUNDHEDSPOLITIK Vi har en løbende opgave med at forbedre københavnernes sundhed. At sikre sunde rammer og muligheden for en sund livsstil kræver nye initiativer, innovation og nytænkning fra alle forvaltninger i Københavns Kommune. Derfor skal sundhedspolitikken være levende og dynamisk. Hvert år følges op på, hvad der kommer ud af sundhedspolitikken, og der tages stilling til, om der skal sættes gang i nye aktiviteter for at nå sundhedspolitikkens mål. Det skal ske i: En kort årlig status over alle forvaltningers indsats Et sundhedsindeks Status og sundhedsindeks drøftes i Borgerrepræsentationen hvert forår og offentliggøres på Folkesundhed Københavns hjemmeside Hvad er sundhedsindekset? En måde at synliggøre om vi når det, vi vil med sundhedspolitikken. Sundhedsindekset består af: En årlig måling af, hvordan københavnerne selv synes deres sundhed er Et sæt af indikatorer, som følger udviklingen i sundhedspolitikkens indsatser. Efter fire år følger vi op på, om vi har nået målene på områderne fysisk aktivitet, rygning, og alkohol. Det sker på baggrund af tal fra Københavns Sundhedsprofil. Københavns muligheder for nye initiativer Status og indikatorer gør det ikke alene. Mange steder er der uudnyttede potentialer for at styrke sundheden, som skal frem i lyset og sættes i spil. Derfor er det vigtigt, at Københavns Kommune hele tiden har fokus på egne muligheder for at forbedre sundheden. Med udgangspunkt i sundhedspolitikken skal vi derfor løbende: Involvere eksperter, forskere, forvaltninger, institutioner, praktikere, civile organisationer og borgere i hvordan København bliver en sundere by Sætte sundhed på dagsordenen og skabe opmærksomhed om de vigtigste sundhedsudfordringer og de oplagte løsninger Formidle viden bl.a. via internettet og konferencer i København Skabe netværk imellem forvaltningerne, som kan styrke den fælles løsning af opgaven Igangsætte udviklingsprojekter, som giver ny viden og nye erfaringer Lave grundige analyser af byens behov og effekten af vores indsatser Styrke udsynet gennem internationalt samarbejde specielt med vores nordiske naboer. LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 17

18 SÅ SUNDE BLIVER KØBENHAVNERNE I 2014 På følgende områder vil vi måle, om vi forbedrer københavnernes sundhed. Vision Udfordring Fireårige mål Årlig måling I 2020 skal københavnerne: 76 % af danske børn og unge mellem år er fysisk aktive mindre end en time dagligt 33 % af københavnere mellem år er fysisk aktive mindre end en ½ time dagligt Fysisk aktivitet I 2014 skal flere børn og unge leve et fysisk aktivt liv I 2014 skal flere voksne Københavnere leve et fysisk aktivt liv leve længere 11 % af danske unge mellem år ryger dagligt 26 % af københavnere mellem år ryger dagligt 44 % af kortuddannede københavnere mellem år ryger dagligt Rygning I 2014 skal 900 flere unge leve et røgfrit liv I 2014 skal flere voksne københavnere leve et røgfrit liv I 2014 skal flere voksne kortuddannede leve et røgfrit liv Selvvurderet helbred 86 % af københavnere mellem år har et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred. have flere gode leveår have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv 67 % af de 15-årige københavnere har prøvet at drikke en hel genstand og 36 % af de danske unge mellem år har risikable alkoholvaner 33 % af københavnere mellem år har et risikabelt alkoholforbrug 32 % af kortuddannede i Region H mellem år har et risikabelt alkoholforbrug Alkohol I 2014 skal 500 flere 15-årige aldrig have drukket alkohol og flere16-20-årige skal have sundere alkoholvaner I 2014 skal flere voksne københavnere have sundere alkoholvaner I 2014 skal flere voksne kortuddannede have sundere alkoholvaner I 2014 skal flere københavnere have et positivt selvvurderet helbred Tallene stammer fra Sundhedsprofil for region og kommuner 2008 fra Region Hovedstaden, MULD rapport nr. 7 om unges livsstil og dagligdag 2008 fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, Undersøgelse af åriges livsstil og sundhedsvaner samt Børnesundhedsprofil 2009 for København. Tallene vil blive opdateret med nye tal fra Københavns Sundhedsprofil 2010, der vil blive offentliggjort i foråret LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 18

19 LÆNGE LEVE KØBENHAVN - UDKAST TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 19

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 HØRINGS UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION TIL VIRKELIGHED S. 5 4. MERE LIV- BEDRE BYLIV S. 7-16 SUND OG AKTIV HVERDAG

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 HØRINGS UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION TIL VIRKELIGHED S. 5 4. MERE LIV- BEDRE BYLIV S. 7-16 SUND OG AKTIV HVERDAG

Læs mere

Københavns Kommunes Københavns Kommunes. Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Københavns Kommunes. Sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Kommunes Københavns Kommunes Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2 3 Indhold 1 Forord S. 4 2 Længe leve København S. 6 3 Fra vision til virkelighed S. 8 4 Mere liv bedre byliv S. 13 Sund

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Længe Leve København - indsatser og finansiering

Længe Leve København - indsatser og finansiering Længe Leve København - indsatser og finansiering Kritisk aktivitet Nr Indsats i Sundhedspolitikken Budgetforslag Generel status Spor 1 Mere liv - Bedre liv Evt. manglende 1. Forbedre mulighederne for at

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Sundhed og beskæftigelse

Sundhed og beskæftigelse Sundhed og beskæftigelse Marie Hauge Pedersen, Forskningsassistent CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Aktuelt VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ: Sundhedstilbud på arbejdspladsen

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum Borgernes forudsætninger,

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015 Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1 Sundhedspolitik 2011-2015 2 Sundhedspolitik 2011-2015 Frederiksberg kommune Et sundere Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse handler om

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed Ærø Kommunes sundhedspolitik Vision I 2010 oplever vi på Ærø Alle er inspireret til et sundt og godt liv Altid hjælp til bedre sundhed 1 Sundhedspolitikkens målsætninger 1. Hverdagsmotion let og tilgængeligt

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO

HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO HVAD KAN VI BRUGE SUNDHEDSPROFILEN TIL? KRONISKE SYGDOMME I FOREBYGGELSESCENTER NØRREBRO Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Mere lighed i sundhed for børn, unge og voksne 9. SEPTEMBER 2016, ODENSE, V/ HELLE V. N. RASMUSSEN

Mere lighed i sundhed for børn, unge og voksne 9. SEPTEMBER 2016, ODENSE, V/ HELLE V. N. RASMUSSEN Mere lighed i sundhed for børn, unge og voksne 9. SEPTEMBER 2016, ODENSE, V/ HELLE V. N. RASMUSSEN Ulighed og lungesygdomme Astma: 50% højere blandt borgere med kort uddannelse i forhold til borgere med

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere