Københavns Kommunes Københavns Kommunes. Sundhedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes Københavns Kommunes. Sundhedspolitik"

Transkript

1 Københavns Kommunes Københavns Kommunes Sundhedspolitik Sundhedspolitik

2 2 3 Indhold 1 Forord S. 4 2 Længe leve København S. 6 3 Fra vision til virkelighed S. 8 4 Mere liv bedre byliv S. 13 Sund og aktiv hverdag S. 17 Mere lighed i sundhed S. 23 Bedre forebyggelse og behandling S En levende sundhedspolitik S Så sunde bliver københavnerne i 2014 S. 38

3 4 5 Forord I Københavns Kommune arbejder vi for, at sundhed bliver en del af alle københavneres hverdag. Det gør vi, fordi mange af de beslutninger vi træffer, og de ting Mange københavnere har bidraget med gode og konstruktive forslag til sundhedspolitikken. Det er dejligt, at så mange ønsker at være med til at styrke vi gør, har betydning for københavnernes sundhed. vores sundhed i København. Tak for alle de værdifulde Sundhedspolitikken Længe Leve København udtrykker sundhed, livskvalitet og vækst. Længe Leve København er en hyldest til det København allerede er og kan som by. Samtidig er det et udtryk for vores ambitioner om, at alle københavnere skal leve godt og længe i en sund by med vækst. De største udfordringer for københavnernes sundhed er rygning, alkohol og fysisk inaktivitet. Som københavnere har vi alle et ansvar for at tage hånd om vores sundhed, og vi har også et ansvar for at hjælpe og støtte vores nærmeste i at leve et sundt liv. Men der er ikke altid tale om et frit valg. Nogle københavnere er mere sårbare og har derfor brug for særlig støtte til at leve et sundt liv. Den sociale ulighed i sundhed vokser, og derfor har vi især brug for målrettede indsatser, hvor behovet er størst. Vidste du... at københavnerne har landets korteste levetid på knap 77 år. På Nørrebro lever beboerne i gennemsnit til de er 73,2 år, - det er på niveau med indbyggerne i Serbien. Mens beboerne i Københavns indre by bliver 80,3 år det svarer til levetiden i Norge. Det gælder alle de steder, hvor københavnerne møder kommunen i børnehaven, i skolen, i bo- og dagtilbuddene, på kommunens arbejdspladser eller i ældre og plejetilbuddene. Når vi bygger og indretter byen, skal vi tænke sundheden med. København skal være en by, som inviterer til bevægelse og leg, og hvor alle børn og voksne kan komme nemt og sikkert rundt på cykel og til fods. Københavns Kommune vil være blandt de allerbedste til at give borgerne muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv. Det stiller store krav til det, vi gør. Vi vil tænke sundhed ind i alle dele af vores arbejde og forpligte hele kommunen til at tage ansvar for og bidrage til, at København bliver blandt de sundeste storbyer i Europa. Sammen har vi en lang række muligheder for at styrke vores sundhed. Det fælles ansvar for københavnernes kommentarer, der gør Længe Leve København aktuel og levende. Vi glæder os til ved en fælles indsats at gøre Længe Leve København til virkelighed. Ninna Thomsen Sundheds- og omsorgsborgmester sundhed skal sikre en bedre, bredere og mere omfattende sundhedsindsats de kommende fire år.

4 6 7 Længe Leve København København skal være en international metropol for grøn Vores vision er at: københavnernes sundhed, men de fireårige mål er vækst og livskvalitet. Den ambition hænger tæt sammen med københavnernes sundhed. Sundhed er mere end fravær af sygdom. At være sund handler om at have det godt både fysisk, psykisk og socialt. Det handler om at København i 2020 er blandt de storbyer i Europa, der giver borgerne de bedste muligheder for et godt, sundt og langt liv. udtryk for en prioritering på baggrund af en samlet vurdering af de sundhedsmæssige udfordringer i København. For at opfylde målene indeholder sundhedspolitikken en lang række konkrete og have evnen til at udnytte sit potentiale og mulighederne for at leve et godt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet. Det betyder, at københavnerne skal: Leve længere Have flere gode leveår målrettede indsatser. De er udarbejdet med afsæt i de sundhedsmæssige udfordringer og sundhedsfaglig viden og evidens om, hvad der virker. Vi ved også, at sundhed påvirker, hvor gode vi er til at lære nyt, muligheden for at få en uddannelse og et job, og vores overskud til at indgå i sociale relationer og tage aktivt del i samfundet. Have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv For at sikre dette opstiller sundhedspolitikken en række ambitiøse fireårige mål, der retter sig mod de faktorer, som vi ved koster flest leveår og år med dårligt helbred for københavnerne: rygning, alkohol og fysisk inaktivitet. Andre livsstilsfaktorer, fx kost, har også betydning for Vi skal følge op på vores mål, så visionen om et sundere København kan blive indfriet. Derfor vil vi hvert år måle, om udviklingen går i den rigtige retning og følge op på, om de igangsatte indsatser virker, og om der skal udvikles nye for at sikre københavnerne et godt, sundt og langt liv. På den måde sikrer vi, at vi lever op til det, vi har forpligtet os til med Længe Leve København. Vidste du... at 21 % af københavnere med kort uddannelse vurderer, at deres eget helbred er dårligt i modsætning til kun 6 % af københavnerne med en lang uddannelse.

5 8 9 Fra vision til virkelighed Vi skal have alle med Sundhed skal være for alle, og derfor skal vi nå alle borgere med vores indsats. Men forskellene i københavnernes sundhed er store, og derfor skal vi gøre en særlig indsats for børn, unge og ældre samt de borgere, som ikke selv har overskud til at opsøge et sundhedstilbud eller ændre deres levevis. Vi skal gøre det nemt at leve sundt Vi ved, at det er svært at ændre vaner. Derfor skal vi fremhæve de positive gevinster ved et sundere liv. Vi vil have særligt fokus på bevægelse, der er en positiv indgangsvinkel til at forbedre sundheden. Det kræver ofte mange forsøg at begynde med at motionere, stoppe med at ryge, drikke mindre m.m., og det er vigtigt, at vi erkender det. Det er dog langt bedre at forsøge end at lade være, og vi skal hylde alle hverdagens helte, som tager små skridt i en sundere retning. Vi skal løfte i flok I København er sundhed en fælles opgave for hele kommunen. Derfor arbejder alle forvaltninger med at give københavnerne de bedste muligheder for at vælge et sundt liv. Sundhed kan også være en løftestang for løsningen af andre af kommunens opgaver og gavne meget andet end borgernes sundhed. Vidste du... at en 30-årig mand i København med en kort uddannelse lever 7,4 år kortere end en 30-årig mand med en lang uddannelse. Hvis københavnerne går eller cykler mere i hverdagen, vil det fx både gavne sundheden, og det vil virke positivt på støj, luftforurening og CO 2 -produktionen. Vi skal tænke sundhed ind, når vi møder borgeren Vi skal bruge de mange kontakter med borgerne til at hjælpe dem til en bedre sundhed både fysisk og psykisk. Gennem aktiviteterne på børne- og fritidsområdet skal børn og unge grundlægge sunde vaner, og på social- og beskæftigelsesområdet skal sundhed være en naturlig del af vores tilbud. De københavnere, som allerede er syge, er i risiko for at blive det eller kommer til skade, skal have træning, sygepleje, rådgivning og støtte af høj faglig kvalitet i deres nærmiljø, så de længst muligt kan leve et godt liv. De ældre skal støttes i at fastholde eller få et sundt og aktivt liv ved, at vi udvikler ydelser, der tager udgangspunkt i at understøtte deres egne ressourcer aktivt.

6 10 11 Vi skal bane vejen både lokalt og nationalt Vores sundhed er i høj grad bestemt af vores uddannelse, job og bolig. Derfor har både lokale og nationale politikker og planer for fx uddannelse, arbejdsmarked og boligområder betydning for vores sundhed. Staten har stor indflydelse på kommunens mulighed for at fremme borgernes sundhed. Rygeloven har fx stor betydning for, hvor mange københavnere, der er udsat for passiv rygning, og priserne på tobak og alkohol har betydning for, hvor meget der ryges og drikkes. Samtidig har kommunens medfinansiering af sygehusvæsenet også betydning for sundhedsindsatsen. Skal visionen blive til virkelighed, skal vi have de rigtige betingelser for at løse opgaverne. Derfor vil vi gå i dialog med de nationale beslutningstagere på de områder, hvor vi synes, at de kan give os bedre muligheder for at indfri vores vision. Længe Leve København er et vigtigt skridt på vej mod en placering blandt de bedste europæiske storbyer, når det handler om sundhed. Vejen går ad fire spor: Vidste du... at 40 % af alle sygdomme og tidlige dødsfald skyldes rygning, alkohol, for lidt motion og usund kost. Og den usunde livsstil er mest udbredt i de mindre ressourcestærke grupper. Mere liv - bedre byliv Vi indretter og udvikler byen, så det bliver sjovere og lettere at leve et sundt og aktivt liv i København. Sund og aktiv hverdag Vi gør sundhed og særligt bevægelse til en del af københavnernes hverdag ved at lade det være en del af løsningen af kommunens opgaver i daginstitutioner, skoler, ældrepleje, beskæftigelses- og sociale tilbud. Mere lighed i sundhed Vi forbedrer sundheden markant for københavnere i bydele med stor ulighed i sundhed. Bedre forebyggelse og behandling Vi giver københavnerne mulighed for rådgivning og støtte til at leve sundt. Vi forbedrer livskvaliteten for dem med langvarig sygdom og mindsker antallet af forebyggelige indlæggelser ved at udvikle nye og bedre løsninger og teknologi inden for sundhedsområdet.

7 12 13 Mere liv bedre byliv Københavnerne skal have flere gode leveår. Det får vi blandt andet ved at leve et mere aktivt liv. Fysisk aktivitet har stor betydning for vores sundhed og kan forebygge mange sygdomme blandt andet overvægt, type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og forskellige former for kræft. Samtidig er der psykiske og sociale gevinster ved fysisk aktivitet i form af øget energi, trivsel, selvværd og samvær med andre.

8 14 15 Sådan vil vi gøre: Nye bevægelsesfremmende byrum Derfor vil vi: Indrette og udvikle byen, så det bliver sjovere og lettere at leve et sundt og aktivt liv i København. Byens rum og indretning har stor betydning for, hvordan vi bevæger os rundt og bruger byen i vores hverdag, og for hvad vi laver i vores fritid. Derfor skal byen indrettes, så den indbyder til leg og bevægelse både spontant, som en del af de daglige gøremål og organiseret i foreninger og blandt frivillige. Alle københavnere skal kunne bevæge sig lige uden for deres gadedør. Der skal være mulighed for fx boldspil, dans og parkour på pladser og i parker, så det bliver nemt og sjovt at holde sig sund. Der skal være hurtig og let adgang til grønne områder ved hjælp af gode gå-, løbeog cykelvenlige ruter og forbindelser på tværs af byen, og det skal være nemt at transportere sig selv til fods og på cykel. Vi skal fx bruge metrobyggeriet som anledning til at få flere københavnerne og de, der kommer ind til København, til at gå, cykle eller tage offentlig transport til og fra institution, skole og arbejde. Den tunge trafik gennem byen skal foregå af særlige veje og begrænses mest muligt. Det vil gøre københavnerne sundere og samtidig skabe en levende by med grøn mobilitet og et bedre miljø, hvor færre bliver generet af luftforurening og støj. Københavnernes muligheder for at træffe sunde valg skal understøttes i den overordnede byplanlægning, i lokale bydelsplaner, i udbygningen af nye byområder og i områdebaserede indsatser. Når vi bygger nyt, skal vi fremme bevægelse ved fx at lade trapper få en central placering frem for elevatorer, ligesom vi skal fokusere på indretning, der stimulerer til fysisk aktivitet i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af kommunale bygninger og institutioner. Vi skal samtidig sikre tilgængelighed og fremkommelighed for alle, så også handicappede har gode muligheder for at bruge byen. Forbedre mulighederne for at gå og cykle i byen Indrette byen til leg og bevægelse Styrke mulighederne for at københavnere i alle aldre kan være aktive i foreningslivet Skabe et bymiljø med renere luft Det vil vi konkret gøre ved at: Fortsætte udbyggelsen af et sammenhængende netværk af gåruter, grønne cykelruter på tværs af byen og cykelsuperstier til omegnskommunerne Flytte københavnernes korte bilture til cykling gennem målrettede indsatser og oplysning i forbindelse med metrobyggeriet Sørge for at børn og unge har sikre gå- og cykelruter til skole og fritidsaktiviteter Skabe adgang til udendørsarealer omkring skoler, daginstitutioner, væresteder og plejehjem, så de er tilgængelige for alle københavnere Etablere flere bevægelsesfremmende byrumsprojekter, herunder storbyhaver/lommeparker, bevægelsesrum og legepladser til både børn og voksne, særligt i områder med langt til grønne arealer Fremme muligheder for leg og bevægelse i planlægning af nye byudviklingsområder Indtænke multifunktionel indretning, der stimulerer til bevægelse, fysisk aktivitet og selvhjulpenhed i forbindelse med nybyggeri, renovering og vedligeholdelse af kommunale institutioner Understøtte og fremme frivillige foreninger og initiativer som har et sundhedsfremmende fokus Københavnerne skal have bedre muligheder for at bruge byens rum til bevægelse og fysisk aktivitet. Målet er at skabe 10 nye bevægelsesfremmende byrumsprojekter. Det første er på vej i forbindelse med områdefornyelsen i Skt. Kjelds kvarter på Østerbro. Fra Skt. Kjelds Plads udgår fire diagonale gader, og hvor de krydser de øvrige gader i kvarteret, ligger en række små trekantede pladser. De skal udvikles til forskellige mødesteder, der bindes sammen i et aktivitets- og bevægelsesstrøg med gode forhold for både fodgængere og cyklister. Pladser, gader og fortove skal invitere til leg, ophold og bevægelse. Og trygge og oplevelsesrige forbindelser skal lede hen til de rekreative områder, der ligger lige udenfor kvarteret. Vidste du... at hver fjerde københavner føler sig i mindre god eller dårlig form. Til gengæld ønsker 73 % af københavnerne at være mere fysisk aktive. Mindske den trafikrelaterede luftforurening ved at fremme grøn mobilitet

9 16 17 Sund og aktiv hverdag Mange københavnere tilbringer en stor del af deres hverdag på kommunens institutioner og arbejdspladser. Det gælder børnene i vores daginstitutioner og skoler, voksne i beskæftigelsestilbud, ældre på plejehjem og alle, der arbejder i kommunen. De fleste familier tager imod tilbuddet om besøg af sundhedsplejersken, når de har fået barn. Og andre er i kontakt med kommunen, fordi de modtager støtte og hjælp i dagligdagen fx via hjemmeplejen. Derfor har vores værdier, og den måde vi tilrettelægger tilbuddene på stor betydning for københavnernes sundhed. Vi ved, at en stor del af københavnerne gerne vil leve sundere, og at de gerne vil have støtte til det.

10 18 19 Derfor vil vi: Gøre sundhed og særligt bevægelse til en del af københavnernes hverdag ved at lade det være en del af løsningen af kommunens opgaver i daginstitutioner, skoler, ældrepleje, beskæftigelses- og sociale tilbud. Vi vil skabe bedre livskvalitet for københavnerne og gøre det lettere at leve sundt og aktivt i hverdagen, både når det handler om fysisk og psykisk velvære. Det skal fx være let at være fysisk aktiv, få hjælp til at holde op med at ryge og finde skygge for solens skadelige stråler. Vi vil udnytte mulighederne for at fremme børns indlæring og trivsel ved at lade leg, bevægelse og sund mad være en naturlig del af hverdagen i vuggestuer, børnehaver, skoler og klubber. I skolerne skal børn og unge have viden om rygning, alkohol, rusmidler og seksuel sundhed. Og forældre og skole skal samarbejde om at sætte grænser for, hvor meget de unge drikker. Vi vil også gøre en indsats for de unge, der allerede er kommet ud i et misbrug. Kommunens medarbejdere skal have mulighed for at forbedre deres ryge-, alkohol-, kost- og motionsvaner og undgå nedslidning ved at, sundhed gøres til en del af arbejdsmiljøet. Det vil vi også opfordre andre arbejdspladser til. Københavnere i jobaktivering skal have mulighed for aktivt at forbedre deres sundhed som en del af beskæftigelsestilbuddet. De ældre og syge skal have mulighed for at fortsætte et aktivt og selvstændigt liv med så høj livskvalitet som muligt, også når der bliver behov for pleje og omsorg. Endelig skal beboere og brugere på socialområdet blandt andet have flere muligheder for bevægelse og hjælp til at holde op med at ryge. Sundere københavnere har en bedre arbejdsevne, er bedre til at lære og har mindre behov for hjælp. Derfor vil et fælles fokus på sundhed betyde, at vi kan løse de kommunale udfordringer og opgaver bedre. Sundhed kan øge jobmulighederne Sundhed har betydning for sygefravær og jobmuligheder. Og sygefravær koster virksomhederne dyrt. Storrygere har årligt tre dages ekstra sygefravær sammenlignet med kolleger, der ikke ryger. Københavnske kontanthjælpsmodtagere kan få hjælp til at gøre noget ved deres sundhed for derved at øge muligheden for at komme i job. Arbejdsmarkedet stiller i dag store krav til medarbejdernes fysiske og psykiske form. Derfor skal tilbud om motion og rådgivning om rygestop være en del af beskæftigelsestilbuddet. Faglig opkvalificering og jobsøgning kan sagtens kombineres med rådgivende samtaler om alkohol eller rygestopkurser.

11 20 21 Sådan vil vi gøre: Sikre at bevægelse, sund mad og trivsel er en central del af børn og unges hverdag i kommunens institutioner og skoler Styrke en sundere ryge-, alkohol- og rusmiddelkultur blandt elever på de ældste klassetrin og på uddannelsesinstitutioner Fremme et sundt arbejdsliv på kommunens arbejdspladser Støtte ældre i at leve et aktivt og selvstændigt liv Forbedre ledige københavneres sundhed som led i beskæftigelsesindsatsen Skabe tilbud i dagligdagen som understøtter sundhed og livskvalitet for beboere i botilbud og brugere af aktivitets-, samværstilbud og væresteder på socialområdet Vidste du... at 80 % af de overvægtige mænd, og 91 % af de overvægtige kvinder i København, ønsker at ændre deres levevis. Det vil vi konkret gøre ved at: Indrette skolers og daginstitutioners legepladser og skolegårde, så de fremmer mulighederne for leg og bevægelse Understøtte muligheder for organiseret leg og bevægelse på skoler, fritidshjem og klubber i og efter skoletid med særligt fokus på de årige Styrke indsatsen omkring børn og unges måltider via vejledning og retningslinjer i gældende politikker Styrke undervisningen om rygning, alkohol, rusmidler og seksuel sundhed i de ældste klasser Øge samarbejdet mellem skole og hjem om unges ryge-, alkoholog rusmiddelvaner Give tilbud om rygestop og støtte til løsning af alkoholproblematikker, samt understøtte mulighederne for fysisk aktivitet på kommunens arbejdspladser Styrke ledelsens understøttelse af sundhedsfremme som en del af arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel på kommunens arbejdspladser Udvikle medarbejdernes viden om betydningen af sundhed og sundhedsfremme i forhold til borgerne Udvikle ydelser og tilbud på ældreområdet, så de i højere grad fastholder eller forbedrer mulighederne for at fortsætte et aktivt og selvstændigt liv Udbrede indsatsen i forhold til hverdagsrehabilitering og træning til ældre Udvikle og implementere nye teknologier, som understøtter ældres fysiske og mentale funktionsniveau Integrere tilbud om rygestop, rådgivende samtaler om alkohol og motion i beskæftigelsesindsatsen til unge ledige Etablere sundhedsvejledning og opfølgende indsatser til kontanthjælpsmodtagere, herunder borgere med anden etnisk baggrund Tilbyde hurtigere udredning og henvisning af kontanthjælpsmodtagere med ryg- og nakkeproblemer Fremme helhedsforståelse om sundhed i jobcentrene gennem kompetenceudvikling af medarbejdere Etablere tilbud om fysisk aktivitet og hjælp til rygestop til beboere og brugere i bo-, aktivitets- og samværstilbud Udarbejde en sundhedspolitik på handicapområdet målrettet borgere på kommunens bo- og dagtilbud for handicappede

12 22 23 Mere lighed i sundhed Alle københavnere skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv. Sådan er det ikke i dag. Uligheden i sundhed er stor, når vi sammenligner københavnere med og uden uddannelse. Københavnere med færre ressourcer lever mere usundt, i kortere tid og er mere syge end mere ressourcestærke københavnere. Nogle bydele i København har en større andel af sårbare og udsatte borgere, og det betyder, at der er tydelige forskelle i sundheden mellem de forskellige dele af byen.

13 24 25 Sådan vil vi gøre: Sundhed i udvalgte bydele Integrere sundhed og mulighed for fysisk aktivitet i områdebaserede udviklingsprojekter, herunder boligsociale indsatser, helhedsplaner og områdefornyelser i bydele med stor ulighed i sundhed Støtte københavnere i bydele med stor ulighed i sundhed til et liv uden røg og for stort alkoholforbrug Det vil vi konkret gøre ved at: Der er stor forskel på, hvor sunde københavnerne er fra bydel til bydel. Derfor gør vi i København noget særligt i de bydele, hvor der er flest borgere med usund livsstil, sygdom og dårlig trivsel. Med udgangspunkt i sundhedshusene på Amager, Nørrebro/ Bispebjerg og Vesterbro/Kongens Enghave vil vi lave tilbud målrettet københavnere, der ikke henvender sig af sig selv. Tilbuddene kan fx bestå af en kort rådgivende samtale om rygning, alkohol, kost eller motion. I boligområderne vil vi også arbejde på at styrke sociale netværk, forandre ryge- og alkoholkulturen og skabe gode muligheder for leg og bevægelse. Derfor vil vi: Forbedre sundheden markant for københavnere i bydele med stor ulighed i sundhed. Vi vil tage særligt hånd om de københavnere, der har den dårligste sundhed, og som ikke har de samme forudsætninger for at leve et sundt og aktivt liv. Derfor sætter vi fokus på de bydele, hvor mange har en usund livsstil, er syge eller har det svært. Det gælder især Amager, Nørrebro/Bispebjerg og Vesterbro/ Kongens Enghave. Her vil vi forbedre mulighederne for at leve sundt, og vi vil øge kendskabet til, hvor og hvordan borgerne kan få hjælp og støtte. Udover fysisk aktivitet og bevægelse sætter vi fokus på alkohol og rygning, som er de to ting, der dræber flest københavnere hvert år. Vores sundhedshuse giver et stærkt afsæt og mange samarbejdsmuligheder for at sætte aktiviteter i værk lokalt igennem målrettede og opsøgende ud-af-huset tilbud. I de udsatte områder skal vi samarbejde med boligorganisationer, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, lokale foreninger og frivillige om at forbedre borgernes sundhed. Kortlægge de eksisterende indsatser i bydelene Amager, Nørrebro/Bispebjerg og Vesterbro/Kongens Enghave, med særligt fokus på kultur- og fritidstilbud, idrætstilbud samt tilbud, der understøtter beskæftigelses-, integrations-, socialog sundhedsområdet Fremme en opsøgende og bolignær indsats målrettet de konkrete sundhedsudfordringer, der findes på Amager, Nørrebro/Bispebjerg og Vesterbro/Kongens Enghave Tilrettelægge sundhedstiltag i samarbejde med frivillige foreninger/organisationer, lokale aktører, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer og beskæftigelsesindsatsen Indtænke muligheder for fysisk aktivitet og bevægelse i udenomsarealer ved almennyttigt boligbyggeri Etablere flere faciliteter til idræt samt flere bevægelsesfremmende byrum i bydelene Amager, Nørrebro/ Bispebjerg og Vesterbro/Kongens Enghave Vidste du... at 30 % af københavnere med en kort uddannelse ryger dagligt. Til sammenligning ryger 9 % af københavnere med en lang uddannelse. Etablere ud-af-huset tilbud om rygestop og rådgivende samtaler om alkohol i kommunens sundhedshuse målrettet borgere på Amager, Nørrebro/Bispebjerg og Vesterbro/ Kongens Enghave Udvikle et forebyggelseskoncept for at aktivere og fastholde motionsuvante børn gennem et modelprojekt i Voldparken Udarbejde en sundhedskonsekvensvurdering i forbindelse med områdefornyelsen af Skt. Kjelds Kvarter

14 26 27 Bedre forebyggelse og behandling Københavnerne skal ikke bare leve længere de skal også have flere gode leveår. Det gælder både raske københavnere og dem, der er i risiko for at udvikle sygdomme, eller som allerede lever med kroniske sygdomme. Vi skal udvikle bedre og mere effektive kommunale sundhedstilbud for at sikre, at flest mulige har et liv med høj livskvalitet. Vi skal satse på nye løsninger og teknologi, som understøtter københavnernes sundhed og få private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner til at bidrage til at løse fremtidens udfordringer, hvor der bliver færre hænder til at tage sig af vores syge og ældre.

15 28 29 Derfor vil vi: Give københavnerne mulighed for rådgivning og støtte til at leve sundt, forbedre livskvaliteten for dem med langvarig sygdom og mindske antallet af forebyggelige indlæggelser ved at udvikle nye og bedre løsninger og teknologi inden for sundhedsområdet. I de kommende år vil vi fortsætte med at tilpasse og udvikle vores tilbud indenfor forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, sygepleje samt palliativ pleje af døende. Tilbuddene skal passe til københavnernes behov og de opgaver, der skal løftes. Vi vil sikre klar information om de tilbud, vi har. Og vi vil målrette og udvikle vores tilbud til de københavnere, som er i risiko for at udvikle sygdomme, som er syge, eller som kommer til skade, så de bedst muligt kan håndtere deres hverdag eller vende tilbage til et aktivt liv. Derfor vil vi samle de fleste sundhedstilbud i sundhedshuse, etablere flere midlertidige døgnpladser og sikre et godt samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne. Vi vil have særligt fokus på børn og tidlige indsatser. Vi vil bakke op om, at flere børn kommer til børne - under søgelser, at svært overvægtige børn og deres familier tilbydes behandling, ligesom der skal tages hånd om børn i familier med misbrug eller psykiske lidelser. Alle københavnere som ryger, drikker for meget alkohol, tager rusmidler, er overvægtige eller på anden måde er i risiko for at udvikle sygdom, skal have adgang til sundhedstjek, rådgivning, patientuddannelse og støtte, som kan hjælpe dem til en sundere levevis. Det samme gælder for kronikere, hvor det kan gøre en stor forskel for helbred og livskvalitet at få støtte til at mestre dagligdagen samt en bedre sundhed, ved fx at holde op med at ryge eller at begynde at være fysisk aktiv.

16 30 31 Living Lab Sølund Plejehjemmet Sølund vil i de kommende år være frontløber for innovation og forskning på ældreområdet, og der vil blive indført nye teknologiske løsninger og bedre måder at tilrettelægge arbejdet på. Private virksomheder og vidensinstitutioner tager aktivt del i at skabe bedre og billigere løsninger, og plejehjemmet stiller brugere og organisation til rådighed for at afprøve dem. Alt dette kan forbedre hverdagen på plejehjemmet og understøtte de ældres egne ressourcer, så beboerne får bedre sundhed og livskvalitet. Indsatsen vil komme beboere og ansatte på plejehjemmet Sølund til gode her og nu, men vil også give konkret viden og værktøjer, der kan løfte service og tilbud på hele ældreområdet i København. Mange københavnere med kroniske sygdomme, som fx diabetes, hjertesygdom, kræft, muskel- og skelet lidelser, rygerlunger (KOL) eller hiv/aids, er løbende i kontakt med egen læge, hospital og kommunens tilbud. De skal opleve, at der er sammenhæng og koordination mellem parterne, at tilbuddet gives på det rette sted, og at de får hjælp til selv at kunne håndtere deres sygdom, så de kan leve et aktivt og godt liv. Vi vil gå foran og fx afprøve nye muligheder for patientuddannelse og -inddragelse, og brug af telemedicin og it-teknologiske løsninger i behandlingen. Målet er at støtte borgerne i at bevare livskvaliteten og et aktivt liv samt at undgå de indlæggelser, der kan forebygges. Det gælder også på forebyggelsesområdet, hvor vi har behov for mere viden om, hvordan vi bedst og mest effektivt fremmer sundheden og gør noget ved de store forskelle i københavnernes sundhed. Strategisk samarbejde om innovation, anvendelse af teknologiske og telemedicinske løsninger vil både medvirke til at skabe sundhed for den enkelte københavner og samtidig understøtte målet om København som en metropol i vækst. Vidste du... at mere end hver tredje københavner har én eller flere kroniske sygdomme, som i større eller mindre grad påvirker deres livskvalitet. Det kan være i vores sundhedshuse, eller ved at de hjælpes i gang på anden vis fx i idrætsforeninger eller fitnesscentre. Københavnere, der både får et sundhedstilbud og et beskæftigelsestilbud eller social støtte skal sikres sammenhængende og velkoordinerede forløb på tværs af alle vores forvaltninger. I København har vi gode erfaringer med udvikling og brug af forskning i det praktiske sundhedsarbejde. Vi samarbejder allerede med en række videnstunge forskningsinstitutioner i hovedstadsområdet, og det skal styrkes i de kommende år. Et udbygget samarbejde med forskningen betyder, at vi får adgang til ny viden og hurtigere kan omsætte forskningens resultater til mere og bedre sundhed for københavnerne.

17 32 33 Sådan vil vi gøre: Styrke tidlig opsporing af børn med sundheds- og trivselsudfordringer Mindske antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre københavnere Sikre at alle københavnere via sundhedshusene kan få rådgivning og støtte til en sund livsstil, herunder tilbud om rehabilitering til kronikere og andre særligt udsatte grupper Understøtte og fremme forskning og innovation samt udvikling af teknologiske løsninger indenfor sundhedsområdet. En levende sundhedspolitik Det vil vi konkret gøre ved at: Styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen, daginstitutioner og skoler om tidlig opsporing af og støtte til børn, særligt i forhold til overvægt samt misbrug eller psykiske problemer i familien Udbrede behandlingen af overvægtige børn, så tilbuddet bliver bydækkende Sætte fokus på forebyggelse af ældres fald for at undgå indlæggelser og langvarig sygdom Styrke samarbejdet mellem den kommunale sygepleje, hospitaler og almen praksis om forebyggelse af indlæggelser for ældre med lungebetændelse, væskemangel og sår Give tilbud om sundhedsrådgivning, fysisk aktivitet, rygestop, rådgivende samtaler om alkohol samt vejledning om kost i sundhedshusene Udvide og udvikle tilbud om rehabilitering til borgere med kræft Styrke tilbud om rehabilitering til ældre med funktionstab samt borgere med kronisk sygdom i sundhedshuse og på rehabiliteringsafdelinger Sikre fastholdelse af livsstilsændringer efter rådgivnings- og/ eller behandlingstilbud gennem aktiv udslusning fra sundhedshusene i samarbejde med lokale foreninger og frivillige Styrke samarbejdet om forebyggelse og behandling af alkohol- og rusmiddelmisbrug herunder med særlig fokus på unge Sikre tilgængelighed til relevante sundhedstilbud til alle, herunder også borgere med handicap Systematisk anvende telemedicin i den kommunale sygeplejes behandling af sår Understøtte og medvirke proaktivt til samarbejde med private virksomheder, hospitaler og almen praksis om udvikling af telemedicinske og teknologiske løsninger til borgere med kronisk sygdom Samarbejde med private virksomheder, universiteter og andre vidensinstitutioner om forskning samt udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger, der fremmer sundhed og sund aldring Vi skal følge op på vores mål, så visionen om et sundere København kan blive indfriet. At sikre sunde rammer og muligheder for at have en sund livsstil kræver nye initiativer, innovation og nytænkning fra alle forvaltninger i Københavns Kommune. Hvert år følger vi via et sundhedsindeks op på, hvad der kommer ud af sundhedspolitikken. Hvad er sundhedsindekset? En måde at synliggøre om vi når det, vi vil med sundhedspolitikken. Sundhedsindekset består af: En årlig måling af, hvordan københavnerne selv synes, deres sundhed er (Københavnerpulsen) Et sæt af forvaltningsindikatorer, som følger fremdriften i indsatserne i sundhedspolitikken

18 34 35 Den årlige måling af københavnernes sundhed og fremdriften i indsatserne i sundhedspolitikken drøftes politisk én gang årligt. Herudfra tages stilling til, om der skal sættes nye indsatser i gang for at nå sundhedspolitikkens mål. Ved sundhedspolitikkens udløb i 2014 følger vi op på, om vi har nået de opstillede mål på områderne rygning, alkohol, fysisk aktivitet og selvvurderet helbred. Københavns muligheder for nye indsatser Sundhedspolitikken bygger på den bedste viden om, hvilke indsatser der skal sættes i gang for at nå de mål, der er fastlagt. Mange steder er der uudnyttede potentialer for at styrke sundheden, som skal frem i lyset og sættes i spil. Derfor er det vigtigt, at Københavns Kommune hele tiden har fokus på egne muligheder for at forbedre sundheden. Det er muligt at følge hele udviklingen på Københavns Kommunes hjemmeside. Følg med på

19 36 37 Visioner Med udgangspunkt i sundhedspolitikken vil vi derfor løbende: Involvere eksperter, forskere, forvaltninger, institutioner, praktikere, foreninger og organisationer samt borgere i hvordan København bliver en sundere by Sætte sundhed på dagsordenen og skabe opmærksomhed om de vigtigste sundhedsudfordringer og de oplagte løsninger Formidle viden bl.a. via internettet og konferencer i København Skabe netværk imellem forvaltningerne, som kan styrke den fælles løsning af opgaven Igangsætte udviklingsprojekter, som giver ny viden og nye erfaringer Lave grundige analyser af byens behov og effekten af vores indsatser Styrke udsynet gennem internationalt samarbejde specielt med vores nordiske naboer Sundhedspolitikkens målhierarki Trekanten viser sundhedspolitikkens målhierarki. Sundhedspolitikken består af en række aktiviteter og indsatser, der skal implementeres over de næste fire år for at nå de opstillede fireårige mål. Hvert år måles fremdriften i opfyldelsen af målene via sundhedsindekset. På længere sigt skal arbejdet med sundhedspolitikken sikre, at politikkens vision for 2020 nås. Københavnerne skal: Leve længere Have flere gode leveår Have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv Årlig måling af københavnernes sundhed ved stikprøve og telefoninterview Københavnerpulsen Fireårige mål Fysisk aktvitet Rygning Alkohol Selvvurderet helbred Sundhedsindeks Årlig opgørelse af forvaltningsindikatorer Driftsindikatoer Udviklingsindikatorer Aktiviteter og indsatser

20 38 39 Fysisk aktivitet Rygning Alkohol Københavnernes selvvurderede helbred Så sunde bliver københavnerne i 2014 Vi måler, om vi forbedrer københavnernes sundhed på følgende områder: fysisk aktivitet, rygning, alkohol og selvvurderet helbred. De 4-årige mål understøtter Københavns vision om, at københavnerne i 2020 skal; Udfordring Udfordring Udfordring Udfordring 77 % af unge i klasse er fysisk aktive mindre end 1 time dagligt. 20 % af de københavnske unge (16-20 år) ryger dagligt. 45 % af de københavnske unge (16-20 år) har en risikabel alkoholadfærd. 15 % af københavnerne (16 år+) har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred. 26 % af københavnerne (16 år+) er fysisk aktive mindre end en ½ time dagligt. 21 % af københavnerne (16 år+) ryger dagligt. 32 % af københavnere (16 år+) har en risikabel alkoholadfærd. leve længere have flere gode leveår have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv 30 % af de kortuddannede københavnere (16 år+) ryger dagligt. 29 % af de kortuddannede københavnere (16 år+) har en risikabel alkoholadfærd. Fireårige mål Fireårige mål Fireårige mål Fireårige mål Andelen af unge i klasse, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige fra 23 % til 30 % (I 2011 svarer det til 500 flere). Andelen af voksne københavnere, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige fra 74 % til 82 % (I 2011 svarer det til flere). Andelen af årige københavnere som lever et røgfrit liv skal stige fra 80 % til 85 % (I 2011 svarer det til flere). Andelen af voksne københavnere som lever et røgfrit liv skal stige fra 79 % til 85 % (I 2011 svarer det til flere). Andelen af unge københavnere med sunde alkoholvaner skal stige fra 55 % til 65 % (I 2011 svarer det til flere). Andelen af voksne københavnere med sunde alkoholvaner skal stige fra 68 % til 73 % (I 2011 svarer det til flere). Andelen af voksne københavnere med positivt selvvurderet helbred skal stige fra 85 % til 90 % (I 2011 svarer det til flere). Andelen af kortuddannede københavnere som lever et røgfrit liv skal stige fra 70 % til 80 % (I 2011 svarer det til flere). Andelen af kortuddannede københavnere med sunde alkoholvaner skal stige fra 71 % til 75 % (I 2011 svarer det til flere). Data for sundhedsudfordringerne stammer fra Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 fra Region Hovedstaden, dog er data for unges fysiske aktivitetsniveau fra Børne- og Ungdomsforvaltningens Københavnerbarometer 2011.

21 Udgiver Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København Sjællandsgade København N Fotografer Michael Daugaard Mark Thyrring Art Direction ADtomic Communications Følg med på

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Længe Leve København - indsatser og finansiering

Længe Leve København - indsatser og finansiering Længe Leve København - indsatser og finansiering Kritisk aktivitet Nr Indsats i Sundhedspolitikken Budgetforslag Generel status Spor 1 Mere liv - Bedre liv Evt. manglende 1. Forbedre mulighederne for at

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 HØRINGS UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION TIL VIRKELIGHED S. 5 4. MERE LIV- BEDRE BYLIV S. 7-16 SUND OG AKTIV HVERDAG

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 HØRINGS UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION TIL VIRKELIGHED S. 5 4. MERE LIV- BEDRE BYLIV S. 7-16 SUND OG AKTIV HVERDAG

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Bilag 5: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens reviderede

Bilag 5: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens reviderede KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København Bilag 5: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens reviderede 4-årige mål Spor Kritiske aktiviteter Indikatorer NOTAT 16-10-2012

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019 Sundhedspolisk strategi år 2016 2019 FORORD At være sund er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, som man ønsker sig. Faxe Kommunes sætter derfor Sundhed højt på dagsordenen. Vi har de sidste

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Sundhedspolitik på Handicapområdet

Sundhedspolitik på Handicapområdet Sundhedspolitik på Handicapområdet 1 Indledning Den overordnede vision for Københavns Kommunes sundhedsindsats er at give borgerne de bedste muligheder for et godt, sundt og langt liv, som det er formuleret

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Alexander Karl Lehmann Center for Sundhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Hvad påvirker og bidrager til sundheden? Middellevetid, år 17-03-2015

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere