ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 HELPING YOU GROW» Fremgang på mål OG indsatsområder

2 » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter til plantebeskyttelse. Værdiskabelsen skal være på højde med de bedste blandt tilsvarende virksomheder til gavn for alle interessenter. Vores vision HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Derved skaber vi værdi ikke blot for landmanden, men også for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter det være sig økonomisk, fagligt eller humanitært. INdHOLD Ledelsesberetning 3 CEO-letter 4 ens hoved- og nøgletal 4 Definition af nøgletal 5 Hovedpunkter 6 Mål og strategi 8 Regnskabet 9 Marked og salg 10 Nye produkter - pipeline 12 Forretningsgrundlag 13 Samfundsansvar 14 Risikostyring 15 Corporate governance 16 Aktionær- og børsforhold 18 Bestyrelse 20 Global Executive Committee Påtegninger 21 Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab og noter 23 Noteoversigt 24 Resultatopgørelse 24 Totalindkomstopgørelse 25 Pengestrømsopgørelse 26 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 29 Noter Kort om Auriga Industries A/S Auriga Industries A/S er det børsnoterede moderselskab til Cheminova A/S, som er det 100% ejede driftsselskab med hovedkontor i Danmark. Cheminova er en global virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører kemisk plantebeskyttelse. Alle aktiviteter sker under hensyn til miljøet og stigende krav til bæredygtighed. Vi skaber værdi ved at tilbyde løsninger til landmænd over hele verden, der har behov for at beskytte deres afgrøder mod ukrudt, skadedyr og svampesygdomme. Vores produkter opfylder planteavleres behov for at øge udbyttet og kvaliteten af afgrøderne, der f.eks. benyttes til fødevarer, dyrefoder og biobrændstof. I en verden, hvor knap en sjettedel af befolkningen sulter, er vi stolte af at bidrage til at forsyne verden med fødevarer. Cheminova omsætter årligt for over DKK 5,7 mia. og beskæftiger godt medarbejdere, heraf ca. 800 i Danmark. en har datterselskaber i 23 lande uden for Danmark og sælger sine produkter i mere end 100 lande verden over. Eksportandelen er 99%. Det er Aurigas overordnede strategiske målsætning at sikre en langsigtet værdiskabelse til gavn for selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter. Cheminova skal videreudvikles med sigte på at være en konkurrencedygtig og indtjeningsmæssigt attraktiv forretning. Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. Den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse.

3 CEO-LETTER Værdiskabelse gennem rentabel udvikling og vækst Vi kan kun drive en bæredygtig virksomhed ved at skabe stærke resultater. Rentabel vækst og konkurrencedygtige resultater er forudsætninger for, at vi kan bidrage til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning og skabe værdi for vores aktionærer og øvrige interessenter. Auriga levede igen i 2011 op til sin grundlæggende mission om at bidrage til forbedrede livsbetingelser. Det gør vi ved at levere plantebeskyttelse over hele verden til landmænd, der dyrker flere og bedre afgrøder på deres marker, så verdens behov for fødevarer bedre kan dækkes. Vi skal løbende udvikle og lancere nye og bedre produkter til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og svampesygdomme. På det område er vi de seneste tre år kommet langt med et væsentligt bredere og bedre produktprogram. Samtidig står vi i dag med en værdifuld pipeline af nye differentierede færdigprodukter, der er baseret på kendte aktivstoffer. Vores produkter skaber dermed større værdi for landmændene og bedre indtjening for selskabet. Betydelig vækst i indtjening og omsætning I 2011 har vi opnået en organisk vækst i omsætningen på 8%, når man ser bort fra glyphosat og udviklingen i valutakurser, mens indtjeningen (EBITDA) er forbedret med over 20%. Væksten i omsætningen er opnået ved at trænge ind på flere markeder med de nye produkter. I takt med flere lokale godkendelser over de kommende år lanceres de nye differentierede produkter i flere markeder. Produktiviteten er steget, idet de relative omkostninger er faldet, så vi også herigennem har skabt øget indtjening. Forbedret værdiskabelse Pengebindingen i arbejdskapital er i løbet af 2011 blevet forbedret, så vi nu har nået et niveau på godt 50% af omsætningen i gennemsnit over året. Selvom vi er på rette vej, skal vi fortsat forbedre vores evne til at frigøre kapital, så vi kan finansiere den ønskede vækst på en ansvarlig måde og forbedre forholdet mellem gæld og indtjening. Med en højere indtjening og lavere pengebinding i arbejdskapital opnås en lavere gældsbyrde og en forbedret værdiskabelse. Bæredygtig udvikling En bæredygtig finansiel udvikling er forudsætningen for, at vi kan fortsætte indsatsen for en ansvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og en positiv udvikling socialt og miljømæssigt. Miljøbelastningen fra vores produktionsaktivitet bliver løbende reduceret. Vi reducerede i 2011 energi- og vandforbruget i produktionen i Danmark og Indien og dermed udledningen af klimapåvirkende gasser. De ikke-finansielle resultater af vores arbejde med virksomhedens sociale og miljømæssige ansvar er sammenfattet i Cheminovas CSR-rapport, som er en del af årsrapporteringen. Fortsat fremgang på mål og indsatsområder Vi skal vise bedre resultater både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vores fremtidige succes afhænger af resultaterne på de strategiske indsatsområder, der er vores pejlemærker for det ønskede niveau for vækst, lønsomhed og afkast. I 2012 skal vi fortsætte arbejdet med at skabe øget værdi ved at: Udvikle, registrere og lancere flere nye differentierede færdigprodukter, der imødekommer markedets krav og samtidig sikrer en bedre dækningsgrad. Forbedre produktiviteten og nedbringe omkostningerne relativt gennem fortsatte forbedringer i driften. Forbedre pengestrømmene og reducere gælden bl.a. ved at nedbringe arbejdskapitalen. For at lykkes, skal vi fortsat tiltrække, udvikle, motivere og fastholde de engagerede og talentfulde medarbejdere, der kan føre vores vision ud i livet: at blive en global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt program af kvalitetsprodukter og med en værdiskabelse på højde med de bedste sammenlignelige virksomheder i branchen.» Vi er på rette vej Den positive udvikling med fremgang på mål og strategiske indsatsområder er fortsat igennem hele Organisk vækst i salget på 8% og 20% højere indtjening vidner om, at vi er på rette vej. Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT

4 koncernens Hoved- og nøgletal ens hoved- og nøgletal for DKK mio. EUR mio Resultatopgørelse: Nettoomsætning EBITDA Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (67) (114) (125) (172) (240) (32) Resultat før skat (107) Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser (60) 204 (68) 38 (15) (2) Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet 274 (342) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 369 (378) (373) (327) (293) (39) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (110) (139) (104) (109) (116) (16) Fri pengestrøm 642 (720) (74) 10 (86) (12) Øvrige: Af- og nedskrivninger Udviklings- og registreringsomkostninger Antal medarbejdere Nøgletal: EBITDA-margin 7,5% 12,6% 3,6% 7,3% 8,7% 8,7% EBIT-margin 3,3% 9,1% 0,2% 3,8% 5,6% 5,6% NOPLAT (37) (5) ROIC (Afkast af investeret kapital) 3,4% 7,2% 0,2% 3,9% (0,9%) (0,9%) NIBD/EBITDA faktor 2,1 2,1 9,7 4,9 4,4 4,4 NIBD/Egenkapital 0,3 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 Gældsprocent 24% 39% 48% 47% 52% 52% Egenkapitalforrentning (3%) 9% (3%) 2% (1%) (1%) Aktiedata: Resultat i kroner pr. DKK 10 aktie (2,44) 8,20 (2,72) 1,51 (0,60) (0,08) Pengestrømme fra driftsaktivitet i kroner pr. DKK 10 aktie 11,1 (13,7) 12,0 13,5 8,2 1,1 Indre værdi i kroner pr. DKK 10 aktie 86,8 88,8 83,1 85,5 75,8 10,2 Udbytte i kroner pr. DKK 10 aktie 4,00 5,75 2,40 2,40 0,00 0,00 Børskurs ultimo året Price earnings kvote (37) 11 (40) 61 (124) (124) Børskurs/indre værdi 1,05 1,02 1,30 1,08 0,98 0,98 Antal aktier, mio. stk. 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Markedsværdi ultimo året Hovedtal i EUR er for resultatopgørelsen omregnet efter gennemsnitskursen (745,05), balanceposter er omregnet til ultimokursen (743,42). Nøgletal er udregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der er korrigeret for beholdningen af egne aktier ved udregning af nøgletal. Definition af nøgletal NOPLAT = Driftsresultat efter skat Nettoaktiver = Anlægsaktiver + arbejdskapital Nettorentebærende gæld = Rentebærende gæld likvider og værdipapirer ROIC (Efter skat, inkl. goodwill) = NOPLAT x 100 : Nettoaktiver NIBD/EBITDA faktor = Nettorentebærende gæld : EBITDA NIBD/Egenkapital = Nettorentebærende gæld : Egenkapital Gældsprocent = Nettorentebærende gæld x 100 : Nettoaktiver Egenkapitalforrentning = Årets resultat x 100 : (Ekskl. minoriteter) Gennemsnitlig egenkapital Resultat i kroner pr. DKK 10 aktie = Årets resultat : Gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra driftsaktivitet = Pengestrømme fra driftsaktivitet : i kroner pr. DKK 10 aktie Gennemsnitligt antal aktier Udbytte i kroner pr. DKK 10 aktie = Udbytte : Gennemsnitligt antal aktier Indre værdi i kroner pr. DKK 10 aktie = Indre værdi : Gennemsnitligt antal aktier Price earnings kvote = Børskurs : Resultat pr. aktie Børskurs/indre værdi = Børskurs : Indre værdi EBIT-margin = Resultat af primær drift x 100 : Nettoomsætning EBITDA-margin = Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivning af goodwill x 100 : Nettoomsætning 4 AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT 2011

5 HOVEDPUNKTER Fortsat fremgang på mål og strategiske indsatsområder Stigning i omsætning og indtjening er som forventet ved årets start efter fremgang på alle strategiske indsatsområder. En positiv udvikling i produktprogrammet har medvirket til at øge dækningsgraden, og omkostningsprocenten er reduceret. Valutakursudviklingen har i 2011 påvirket finansposterne og de opnåede resultater negativt. Såvel arbejdskapital som gældsbyrde er forbedret, men en positiv pengestrøm fra driften på DKK 207 mio. blev lavere end ventet ved årets start. Hovedpunkter 2011 Omsætningen steg 2% til DKK mio. (DKK mio.) drevet af væksten fra nye produkter. Ved uændrede valutakurser er der således opnået en organisk vækst på 8%, når man ser bort fra omsætningen på glyphosat. Dækningsgraden er øget 2,1 procentpoint til 27,1% gennem den fortsatte forbedring af produktprogrammet, mens de gennemsnitlige faste kapacitetsomkostninger blev bragt ned til 18,3% (18,7%) af omsætningen. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er forbedret til en EBITDA-margin på 8,7% (7,3%). Resultat af primær drift (EBIT) udviste en stigning på DKK 103 mio. til DKK 318 mio. (DKK 215 mio.), mens resultat før skat blev DKK 79 mio. (DKK 58 mio.). Finansielle poster steg til DKK 240 mio. (DKK 172 mio.) primært som følge af negative kursreguleringer samt højere rentebærende gæld og renteomkostninger. Den gennemsnitlige arbejdskapital målt i forhold til omsætningen er løbende forbedret siden starten af En målrettet indsats igennem 2011 har resulteret i en forbedring på 1,8 procentpoint. Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er reduceret til 4,4 mod 4,9 året før. Forventninger 2012 Auriga vil arbejde målrettet på at kunne demonstrere fortsat fremgang i indtjening og værdiskabelse gennem forbedrede resultater på de strategiske indsatsområder. Den høje gæld og behovet for at forbedre pengestrømmen understreger nødvendigheden af den rette balance mellem vækst, omkostningsudvikling, arbejdskapital og gæld. Markedet for plantebeskyttelse forventes i 2012 at udvikle sig positivt med svagt stigende priser, idet fortsat høje priser på landbrugsafgrøder fastholder landmandens incitament til at beskytte sine afgrøder. En fortsat styrkelse af produktprogrammet med nye og differentierede produkter forventes at resultere i en vækst som mindst svarer til markedsvæksten. Auriga forventer således i 2012 en omsætning på ca. DKK mio. med en indtjeningsmargin (EBITDA) på ca. 10% samt et resultat af primær drift (EBIT) i niveauet DKK mio. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 11. april 2012, at der ikke udbetales udbytte for Baggrunden herfor er et ønske om at reducere selskabets gæld og sikre de fremtidige udviklingsmuligheder til gavn for den langsigtede værdiskabelse. UDSAGN OM FREMTIDIGE FORHOLD Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, og det forudsættes, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne for koncernen i Aurigas resultater er generelt påvirket af udviklingen inden for landbruget, klimatiske-, økonomiske-, valutariske- og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. Udsagn om fremtidige forhold, herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater, er forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. Majs indgår i fødevarer og er en af de store afgrøder i f.eks. region Nordamerika. AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT

6 Mål og strategi Fremgang på mål og indsatsområder Forøget indtjening og værdiskabelse er de langsigtede mål for Auriga. Målene skal nås gennem yderligere fremgang på de strategiske indsatsområder. I 2011 er der opnået fremgang inden for alle tre strategiske indsatsområder. Indtjening og værdiskabelse Målet er at forbedre indtjening og værdiskabelse hvert år, så indtjeningen (EBITDA) når et niveau på 13-18% efter 2013 afhængig af markedsbetingelserne det enkelte år, mens værdiskabelsen (ROIC ved normaliseret skattesats) når et niveau omkring 15% efter I 2011 er der opnået forbedrede resultater på begge mål. Indtjeningen er øget til 8,7% i 2011 mod 7,3% i 2010 svarende til en stigning på DKK 86 mio. til DKK 495 mio. Der er opnået en forbedring i ROIC (ved normaliseret skattesats) til 5,7% mod 3,8% i Udvikling og vækst Transformationen af produktprogrammet er afsluttet i 2011, hvor glyphosats andel af omsætningen er bragt ned til ca. 10%. Dette ventes at være niveauet fremadrettet, og glyphosats andel af Cheminovas omsætning svarer dermed til aktivstoffets andel af branchens samlede omsætning. I 2011 er der ved uændrede valutakurser opnået en organisk vækst på 8%, når man ser bort fra omsætningen på glyphosat. Væksten er især opnået gennem øget markedsindtrængning fra allerede udviklede produkter, idet året var kendetegnet ved få væsentlige produktintroduktioner. Dækningsgraden er øget 2,1 procentpoint fra 25,0% til 27,1% gennem en forbedring af produktprogrammet i retning af mere differentierede produkter. Højere priser i årets anden halvdel har ikke kunnet opveje højere råvareog energiomkostninger. Indtjening og værdiskabelse Strategiske indsatsområder UDVIKLING OG VÆKST For 2012 ventes en større del af væksten drevet af introduktion af nye produkter blandt andet gennem introduktion af svampemidler baseret på aktivstoffet azoxystrobin, der er det største svampemiddel i markedet. De første registreringer af produkter baseret på dette nye aktivstof er opnået og omfatter en differentieret blanding med aktivstoffet flutriafol. Fokus nu og fremadrettet er på den fortsatte vækst fra nye produkter, der er introduceret og vil blive introduceret de kommende år. Det er planen over de nærmeste år at øge omsætningen organisk med i gennemsnit ca. 10% årligt. Væksten skabes dels gennem øget markedsindtrængning med allerede udviklede produkter i takt med opnåelse af flere lokale registreringer og dels ved introduktion af nye aktivstoffer og færdigprodukter fra udviklingspipelinen. De nye produkter er i stigende omfang ikke rene generiske produkter, men differentierede færdigprodukter baseret på kendte aktivstoffer. Gennem øget differentiering skabes der øget værdi for landmanden og derved kan der opnås en højere dækningsgrad og dermed forbedret indtjening. Udvikling og vækst EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING INDTJENING OG VÆRDISKABELSE ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE DKKm Omsætning EBITDA i % af omsætning 10% DKKm Omsætning Dækningsgrad % 28% % % 6% % 4% % % Q Q Q Q Q Q Q Q % Q Q Q Q Q Q Q Q % Graferne er beregnet på løbende 12 måneder 6 AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT 2011

7 » Aurigas overordnede strategiske mål er at sikre en positiv, langsigtet værdiskabelse til gavn for aktionærer, kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Landmændenes produktion af soja leveres bl.a. til fødevareindustrien. Soja er en af de store afgrøder i region Latinamerika. Effektivisering og omkostningsstyring I 2011 er der gennemført en tilpasning af den globale funktionærstab svarende til en reduktion på mere end 100 stillinger. Den positive nettoeffekt heraf har været ca. DKK 25 mio. i 2011, hvilket ventes øget til ca. DKK 75 mio. i 2012, når tilpasningen får effekt for hele året og ikke reduceres med fratrædelsesgodtgørelser. Arbejdet med LEAN er i 2011 udbredt til flere funktioner, ligesom indsatsen for generelt at identificere og implementere driftsforbedringer er intensiveret. De mange problemer i Stähler i Tyskland, der har ført til overtagelse af 100% ejerskab og indsættelsen af en ny ledelse, har påvirket omkostningerne negativt i Restruktureringen vil fortsætte i 2012, hvor der ventes en forbedring af resultaterne. Samlet er koncernens gennemsnitlige kapacitetsomkostninger reduceret med 0,5 procentpoint til 18,3% i Indsatsen for at effektivisere driften og styre omkostningerne stramt vil fortsætte de kommende år. Der ventes således fremadrettet en lavere vækst i omkostningerne end i omsætningen, hvilket vil bidrage til en øget indtjening. Arbejdskapital og gældsbyrde I lighed med andre virksomheder i branchen har Cheminova en forholdsvis høj pengebinding i arbejdskapital især omkring højsæsonen på henholdsvis den nordlige og sydlige halvkugle. Det er derfor meget væsentligt at reducere den gennemsnitlige arbejdskapitalbinding for at kunne finansiere den fortsatte profitable vækst. Effektivisering og omkostningsstyring I 2011 er der gennemført forbedringer i processerne til inddrivelse af forfaldne tilgodehavender, lagerstyringen er optimeret gennem en forbedret planlægningsproces, ligesom der er forhandlet længere betalingsbetingelser med langt de fleste leverandører. I Brasilien har den stramme kreditpolitik demonstreret resultater, idet en større andel af tilgodehavender inddrives ved forfald. Resultatet af de gennemførte tiltag er en reduktion af den gennemsnitlige arbejdskapital på 1,8 procentpoint til godt 50%. Pengebindingen i arbejdskapital er dog stadig for høj, og en række initiativer er identificeret og implementeret for yderligere at reducere arbejdskapitalbindingen i Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er reduceret til 4,4 i 2011, men gælden er fortsat for høj i forhold til indtjeningen. Det er derfor afgørende, at der i 2012 kan opnås en fortsat reduktion af gældsbyrden. En række initiativer er igangsat med dette formål, ligesom udbyttepolitikken er suspenderet for Arbejdskapital og gældsbyrde DKKm Omsætning Kapacitetsomkostninger i % af omsætning 20% DKKm Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital % 54% % % % % % % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q * Faste omkostninger i produktion, salg, administration og udvikling Q % Q Q Q Q Q Q Q Q % Graferne er beregnet på løbende 12 måneder AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT

8 regnskabet Finansielle resultater Auriga har i 2011 fortsat den positive udvikling med fremgang på alle strategiske indsatsområder. Der er opnået en tilfredsstillende omsætning og indtjening i overensstemmelse med forventningerne. Pengestrøm fra driften blev positiv med DKK 207 mio., hvilket er lavere end ventet ved årets start. omsætning ens omsætning i 2011 er steget med 2% til DKK mio. (DKK mio.) svarende til 4% vækst ved uændrede valutakurser. Glyphosats andel af omsætningen er reduceret til ca. 10%, mens den organiske vækst ved uændrede valutakurser herudover har været 8%. Den gennemsnitlige afregningskurs for koncernens hovedvaluta, USD, har i 2011 været DKK 5,49 eller ca. 4% lavere end i Kursudviklingen for INR og flere latinamerikanske valutaer har ligeledes været negativ i Omsætningen opgjort til uændrede valutakurser i forhold til 2010 ville have været DKK 93 mio. højere. Bruttoresultat Det realiserede bruttoresultat er steget med 10% til DKK mio. (DKK mio.), svarende til en forbedring af bruttomarginen med 2,1 procentpoint til 27,1% (25,0%). Det er især et forbedret produktmix kombineret med en positiv prisudvikling i 2. halvår, der har øget bruttomarginen, mens valutakursudviklingen og højere råvare- og energipriser har haft en negativ påvirkning i forhold til Omkostninger og driftsresultat en prioriterer fortsat de fremadrettede udviklingsaktiviteter højt, men har samtidig stort fokus på stram omkostningsstyring, LEAN-effektiviseringer og forbedringer. ens samlede omkostninger steg godt 2% til DKK mio. (DKK mio.), svarende til 22,1% (22,1%) af omsætningen. Der er i 2011 aktiveret udviklings- og registreringsomkostninger på DKK 146 mio. (DKK 129 mio.). Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 21% til DKK 495 mio. (DKK 409 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 8,7% (7,3%). Efter afskrivninger på DKK 177 mio. (DKK 194 mio.) blev resultat af primær drift (EBIT) forbedret med DKK 103 mio. til DKK 318 mio. (DKK 215 mio.) svarende til en EBIT-margin på 5,6% (3,8%). Driftsresultatet i 2011 var negativt påvirket i størrelsesordenen DKK 40 mio. af udviklingen i valutakurserne. Finansielle poster og periodens resultat Med en stigning på DKK 68 mio. til DKK 240 mio. (DKK 172 mio.) har udviklingen i de finansielle omkostninger ikke været tilfredsstillende. Stigningen skyldes overvejende den negative valutakursudvikling og i mindre grad en højere rentebærende gæld i koncernen. Svækkelsen af INR og flere latinamerikanske valutaer har forøget kursreguleringerne med DKK 56 mio. ens resultat før skat steg 37% til DKK 79 mio. (DKK 58 mio.). Reguleringer af skattemæssige underskud og regulering af skat vedr. tidligere år har ekstraordinært forøget den effektive skatteprocent til 111,8% mod 22,9% sidste år. Årets resultat efter skat blev derfor et underskud på DKK -9 mio. (DKK 44 mio.). Pengestrømme og balance Trods et højt aktivitetsniveau igennem 2011 er det gennem en målrettet indsats lykkedes at forbedre pengebindingen i arbejdskapital. For hele året er der realiseret en pengestrøm fra driften på DKK 207 mio. (DKK 336 mio.). Pengestrøm fra driften er lavere end forventet ved årets start, idet højere tilgodehavender ultimo året har påvirket pengestrømmen negativt. Efter fradrag af samlede investeringer på DKK 293 mio. (DKK 327 mio.) blev fri pengestrøm i 2011 på DKK -86 mio. (DKK 10 mio.). Den samlede balancesum udgjorde DKK mio. (DKK mio.) svarende til en stigning på DKK 87 mio. Omsætningsaktiverne (lagre, debitorer og likvide beholdninger) overstiger fortsat den samlede gæld. Egenkapitalen er opgjort til DKK mio. (DKK mio.), en nedgang på DKK 224 mio. primært relateret til købet af den resterende minoritetsandel i Stähler, udbytteudbetaling og kursreguleringer vedr. investeringer i udenlandske datterselskaber samt finansielle instrumenter. Nettorentebærende gæld og likviditet ens nettorentebærende gæld (NIBD) var ultimo året DKK mio. (DKK mio.), hvoraf 50% (41%) er fastforrentet, mens 51% (57%) er optaget i fremmed valuta. Gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er nedbragt til 4,4 mod 4,9 sidste år. ens likviditetsberedskab i form af uudnyttede kreditfaciliteter og likvider udgjorde ultimo året DKK mio. (DKK mio.) ud af en samlet kreditramme på DKK 3,4 mia. (DKK 3,3 mia.), hvoraf DKK 2,2 mia. (DKK 2,0 mia.) er committede faciliteter med forfald efter mere end 1 år. Aktiver, ultimo 2011 Passiver, ultimo 2011 Langfristede aktiver 30% (29%) Varebeholdninger 26% (28%) Tilgodehavender 40% (39%) Likvide beholdninger 4% (4%) Egenkapital 31% (36%) Rentebærende gæld 41% (38%) Leverandør af vareog tjenesteydelser 17% (15%) Anden gæld 11% (11%) Tal i parentes er 2010-tal. 8 AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT 2011

9 MARKED OG SALG Gode markedsbetingelser og bedre produktprogram Nye, differentierede produkter sikrer øget salg og en fortsat forbedring af dækningsgraden. Fortsat fremgang i de fleste markeder, mens nødvendig restrukturering i Tyskland er igangsat. Landbrugsproduktionen har i 2011 været begunstiget af relativt høje priser på afgrøderne. Dette har skabt grundlag for øget salg i branchen, der i årets anden halvdel tillige var i stand til at øge priserne på plantebeskyttelse. Omsætningsvæksten på 2% dækker over en stigning på 8% i salget, når man ser bort fra glyphosat og udviklingen i valutakurser. Dækningsgraden er øget 2,1 procentpoint gennem fortsat vækst fra nye og mere differentierede produkter. Resultaterne er opnået på trods af en alvorlig tørke i Texas, vanskeligheder i det tyske datterselskab Stähler, faldende valutakurser samt højere råvare- og energipriser, der ikke har kunnet opvejes af svagt stigende salgspriser i andet halvår. Region Europa Der har været god vækst i markedet for plantebeskyttelse i Østeuropa. Cheminovas salg i de østeuropæiske lande er øget markant og har ført til øgede markedsandele ligesom i de vesteuropæiske lande. Undtagelsen er i Tyskland, hvor salget har været lavere end sidste år som en konsekvens af de mange problemer og den igangsatte restrukturering i det lokale datterselskab. I Frankrig, hvor der tidligere har været problemer med at sikre en god markedsadgang, er der nu gennem et samarbejde med en lokal distributør opnået en styrkelse af salget og indtjeningen. Det er lykkedes at forsvare godkendelserne for alle væsentlige produkter på europæisk niveau, så salget kan opretholdes fremover. Region Nordamerika På trods af tørken i Texas, der har reduceret salget af insektmidler til bomuld, er der opnået en betydelig forbedring af resultaterne i regionen. Omsætningen er reduceret næsten 30%, men dette skyldes alene et reduceret salg af glyphosat, idet der er opnået en god vækst på nye produkter. Flutriafol er nu veletableret i USA efter en betydelig stigning i salget, ligesom gamma-cyhalothrin, fomesafen og SU-herbiciderne i dag er væsentlige produkter i Nordamerika. I den kommende sæson udvides produktprogrammet igen med flere nye produkter i både USA og Canada, hvilket yderligere vil styrke forretningsgrundlaget i regionen. Region Latinamerika Markedet i regionen og især i Brasilien er i fortsat vækst drevet af større arealer med landbrugsproduktion. Den fortsatte forbedring af produktprogrammet i retning af flere nye og differentierede produkter har sikret god vækst og et fortsat højt indtjeningsniveau i regionen. Denne udvikling sikrer en positiv værdiskabelse trods en høj pengebinding i arbejdskapital. Sammenlignet med året før var væksten i omsætningen aftagende mod slutningen af 2011 dels pga. et stærkt 4. kvartal i 2010 og dels på grund af manglende leverancer af et svampemiddel. Region International Vanskelige klimatiske forhold i Australien og de politiske omvæltninger i Mellemøsten har resulteret i faldende salg og indtjening, mens de asiatiske lande har vist en tilfredsstillende udvikling. Den stærke vækst i Indien er fortsat, men indtjeningen har været under pres mod årets slutning bl.a. som følge af valutakursudviklingen. I CIS-staterne er der opnået tilfredsstillende resultater trods stigende generisk konkurrence, der kræver en fortsat udvikling af produktprogrammet for at sikre stigende salg i disse vækstmarkeder. Produktgrupper Ukrudtsmidlerne udgjorde samlet en lavere andel af salget end året før, men dette skyldes alene den fortsatte reduktion af glyphosat, idet væksten på de øvrige ukrudtsmidler er fortsat i Mens den samlede omsætning for ukrudtsmidler således har været faldende gennem de senere år, har salget af øvrige ukrudtsmidler været fortsat stigende, så det for første gang passerede DKK 1 mia. i Insektmidlerne har trods udfasning af en række produkter som led i CSR-politikken og faldende salg fra flere traditionelle produkter udvist vækst gennem de senere år, hvilket er fortsat i Dette skyldes den fortsatte udvidelse af produktprogrammet og stigende markedsandele på disse produkter, ligesom akkvisitionen af Rogor (dimethoat) i 2010 har øget salget af dette produkt. Svampemidlerne udgør en fortsat stigende andel af salget og har i 2011 for første gang siden introduktionen i 2001 nået 20% af den samlede omsætning. Flutriafol er fortsat det væsentligste enkeltprodukt inden for svampebekæmpelse, og flere af de nye produkter bidrager nu markant til koncernens øgede omsætning og indtjening. Øvrige plantebeskyttelsesmidler, der består af Headland mikronæringsstoffer og vækstregulatorer som trinexapac, udgjorde uændret 6% af omsætningen. Andre aktiviteter, der primært omfatter fine chemicals, har udvist en tilfredsstillende udvikling i omsætning og indtjening bl.a. drevet af minekemikalier. Omsætning, regioner 2011 Omsætning, produkter 2011 Europa 36% (35%) Nordamerika 7% (10%) Latinamerika 29% (27%) International 23% (22%) Globale aktiviteter 5% (6%) Ukrudtsmidler 29% (32%) Insektmidler 39% (37%) Svampemidler 20% (19%) Øvrige plantebeskyttelsesmidler 6% (6%) Andre aktiviteter 6% (6%) Tal i parentes er 2010-tal. AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT

10 NYE PRODUKTER - PIPELINE Fremtidens produkter skaber vækst og bedre indtjening Vi anvender årligt ca. DKK 300 mio. svarende til 5% af omsætningen på at udvikle, registrere og forsvare fremtidens produkter. Over de seneste 5 år har udviklingsarbejdet resulteret i en omsætningsvækst på ca. DKK 1,5 mia., og det fulde potentiale er ikke nået endnu. En værdifuld pipeline med mange nye produkter vil sikre yderligere vækst de kommende år. Cheminova tilbyder i dag et bredt program af plantebeskyttelsesmidler efter en betydelig fornyelse af produktprogrammet gennem de seneste ti år. De traditionelle produkter udgør i dag ca. 40% af den samlede omsætning, mens 60% udgøres af produkter, der ikke var i programmet for 10 år siden. Den fortsatte vækst skal opnås i de kommende år ved at: Introducere allerede udviklede produkter i flere markeder. Øge markedsandelen i de enkelte markeder for produkter, der allerede er introduceret. Introducere en række nye produkter fra udviklingspipelinen. Identificere markedsmuligheder og udvikle nye produkter. Markedsindtrængning sikrer vækst frem til 2015 Den største andel af væksten frem til 2015 vil komme fra produkter, der allerede er introduceret i de første markeder. Udviklingsarbejdet på disse produkter er afsluttet, og de første registreringer er opnået. På mange af produkterne opnås løbende flere registreringer, så produkterne kan introduceres i flere markeder. I det enkelte marked øges salget over en årrække efter introduktionen, indtil modenhed opnås. Der ventes således en vækst på over DKK 1 mia. fra disse produkter frem til 2015 og fortsat nogen vækst derefter frem mod modenhed. Pipeline af nye produkter Udviklingspipelinen består af mere end 50 projekter, der samlet vurderes at nå en omsætning på ca. DKK 2,5 mia. ved modenhed. Vækst i omsætning fra nye produkter Markedsindtrængning Pipeline af nye produkter Nye projekter 2015 Modenhed 2015 Modenhed 2015 Modenhed DKKm Udvikling og introduktion af Zoro EW Facts om Zoro EW: Moderne formuleringsteknologi Lav risiko ved håndtering Miljøskånsomt Drøj i brug God økonomi Færdigproduktet Zoro EW indeholder abamectin som aktivstof og anvendes til kontrol af insekter og mider i en række afgrøder som citrus, frugt og bomuld. Traditionelt er produktet markedsført i en EC (emulsionskoncentrat) formulering, der indeholder en stor mængde solvent. Med anvendelse af Cheminovas patenterede teknologi er der udviklet en EW formulering (emulsion i vand) baseret på vand og vegetabilsk olie. Det forbedrer sikkerheden for landmanden og reducerer miljøets eksponering til kemiske stoffer markant. Herudover er koncentrationen øget, så landmanden skal anvende en mindre dosering af færdigproduktet pr. hektar. Dette reducerer ressourceforbruget og omkostningerne til emballering og transport. Cheminova markedsfører dette differentierede produkt i en række lande i Europa, Latinamerika og resten af verden. 10 AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT 2011

11 Ukrudtsbekæmpelse Insektbekæmpelse Væsentlige aktivstoffer Svampebekæmpelse Øvrige Beflubutamid Abamectin Azoxystrobin 4 Mikronæringsstoffer Chlorimuron 2 Acephat 1 Epoxiconazole 3 Trinexapac Chlorsulfuron 2 Acrinathrin Fluazinam Mepiquat-chlorid Clodinafop Chlorpyrifos 1 Flutriafol 3 Clomazon Dimethoat 1 Fosetyl-al Diflufenican Fipronil Kresoxim-methyl 4 Fenoxaprop Gamma-cyhalothrin Tebuconazole 3 Fomesafen Imidacloprid Glyphosat Malathion 1 Imazethapyr Methyl parathion 1 Metsulfuron 2 Phosalone 1 Nicosulfuron 2 Pethoxamid Propoxycarbazone 2 Rimsulfuron 2 Thifensulfuron 2 Tribenuron 2 1) OP-insektmidler (organofosfater) 2) Ukrudtsmidler i sulfonylurea-gruppen (SU-midler) 3) Svampemidler i triazol-gruppen 4) Svampemidler i strobilurin-gruppen Projekterne omfatter: Udvikling af konkurrencedygtige produktionsprocesser for markedets kendte aktivstoffer, når patentet udløber. En række differentierede færdigprodukter baseret på disse aktivstoffer og produktprogrammets eksisterende aktivstoffer bl.a. i blandingsformuleringer. Produktprogrammet kommer således i stigende omfang til at bestå af differentierede færdigprodukter, der har større værdi for landmanden og sikrer en højere dækningsgrad. Fremtidens vækst fra nye projekter Det er en kernekompetence i Cheminova at identificere landmandens behov, der kan dækkes gennem udvikling af nye færdigprodukter enten gennem unik formuleringsteknologi eller blandinger. Det forventes derfor, at der fortsat kan identificeres og udvikles nye produkter de kommende år. Baseret på de hidtidige erfaringer estimeres sådanne nye projekter at kunne bidrage med en potentiel omsætning på ca. DKK 1 mia. ved modenhed. Eksempler på differentierede produkter Ukrudtsbekæmpelse Insektbekæmpelse Svampebekæmpelse Beflubutamid + isoproturon Clodinafop + diflufenican Chlorimuron WG Fenoxaprop + clodinafop Metsulfuron + diflufenican Pethoxamid EC Pethoxamid + terbutilazine SC Propoxycarbazone + amidosulfuron + iodosulfuron Propoxycarbazone + iodosulfuron Abamectin EW Acrinathrin EW Dimethoat EC Methyl parathion CS Gamma cyhalothrin + chlorpyrifos EC Malathion EC/EW/ULV Gamma-cyhalothrin CS Phosalone EC Azoxystrobin + flutriafol SC Epoxiconazole SC Flutriafol SC Flutriafol + chlorothalonil SC Flutriafol + imazalil SC Flutriafol + tebuconazole SC Flutriafol + thiophanate methyl SC Udvikling og introduktion af azoxystrobin Facts om Authority : Synergistisk virkning Forskellig virkningsmekanisme Præventiv og kurativ effekt Hæmmer resistens Azoxystrobin er det bedst sælgende svampemiddel i verden med en omsætning på over USD 1 mia. Produktet markedsføres i en lang række afgrøder primært i en traditionel formulering, der kun indeholder dette ene aktivstof (straight formulering). I forbindelse med patentudløb har Cheminova udviklet en konkurrencedygtig produktionsproces og etableret produktion af azoxystrobin. De første registreringer er opnået og flere forventes i 2012 og de kommende år. Cheminova har bl.a. valgt at udvikle og introducere aktivstoffet i en blanding med flutriafol under varemærket Authority. Landmanden får dermed tilbudt et differentieret færdigprodukt, der bedre kan kontrollere væsentlige svampesygdomme. Azoxystrobin og flutriafol har i kombination med hinanden en bedre virkning og højere effekt, end de hver især ville have i en traditionel straight formulering. Synergien medfører større spektrum for virkning og begrænser udviklingen af resistens. AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT

12 FORRETNINGSGRUNDLAG Vækst i markedet for plantebeskyttelse Vi leverer plantebeskyttelse til kunder i hele verden. Kunderne efterspørger brugervenlige, miljøvenlige og frem for alt målrettede og effektive produkter, der skal sikre landmanden et højere udbytte af høsten og en bedre kvalitet i planteavlen. Cheminova er leverandør af en bred vifte af produkter, der bekæmper ukrudt, skadedyr og svampesygdomme i landbrugsafgrøder. Vi udvikler, producerer, registrerer og markedsfører produkter, der bygger på innovation og bæredygtighed i en branche for plantebeskyttelse med en samlet markedsværdi på ca. USD 44 mia. (inkl. non-crop) i 2010, dvs. ca. DKK 250 mia. Plantebeskyttelse redder 30-50% af udbyttet Plantebeskyttelse er nødvendig for at undgå store tab i landbrugsafgrøder, der f.eks. leveres til fødevareindustrien. Ukrudt konkurrerer med afgrøderne om lys, vand og næring, hvilket kan medføre et væsentligt lavere udbytte. Insekter formerer sig hurtigt og lever i og af afgrøderne. Hvis skadedyr i afgrøderne ikke kontrolleres, kan det medføre væsentligt dårligere udbytte og kvalitet. Svampesygdomme skal bekæmpes, ellers breder de sig og kan helt ødelægge afgrøderne. I dag reddes 30-50% af udbyttet ved anvendelse af kemisk plantebeskyttelse, og der findes ikke i dag tilstrækkeligt effektive alternativer. Landmanden anvender en række forskellige produkter for at kunne kontrollere såvel ukrudt, insekter og svampesygdomme effektivt og miljøskånsomt. F.eks. kan ukrudt bekæmpes med selektive og non-selektive produkter. Selektive ukrudtsmidler kan bruges til at kontrollere ukrudt i afgrøder og skader ikke afgrøden. Non-selektive ukrudtsmidler kaldes også totalherbicider (f.eks. glyphosat) og har samme virkning på alle planter. Vækstdrivere i branchen Væksten i branchen for plantebeskyttelse er drevet af en stigende efterspørgsel efter landbrugsafgrøder affødt af global befolkningstilvækst, velstandsudvikling og øget efterspørgsel efter biobrændstof. Den øgede efterspørgsel efter landbrugsafgrøder medfører stigende priser på afgrøder og fødevarer, hvilket forøger landmandens incitament til at øge sin produktion og beskytte høsten. Udfordringen består i, at de opdyrkede arealer ikke vokser i takt med den stigende efterspørgsel efter landbrugsafgrøder. Landbrugsarealet pr. indbygger i verden falder, men fødevareforsyningen skal øges, hvis vi skal gøre os håb om at afhjælpe sult i verden og give et stigende befolkningstal mad hver dag. Et effektivt landbrug, der producerer flere og bedre afgrøder, er derfor en forudsætning for, at udviklingen går i den rigtige retning mod bedre livsbetingelser for et stigende antal mennesker i verden. Og udfordringen kan løses ved at anvende bedre dyrkningsmetoder, bedre såsæd samt mere gødning og plantebeskyttelse. Global markedsadgang Cheminova har opbygget en global salgsorganisation, der sælger plantebeskyttelse i flere end 100 lande. Ca. 75% af verdensmarkedet og en betydelig højere andel af selskabets eget salg dækkes med egne folk. Kunderne, herunder distributører, grossister og landmænd, serviceres i de væsentligste markeder af 23 datterselskaber og en række repræsentationskontorer. Før produkterne kan sælges, skal de igennem en ofte tidskrævende og omfattende registreringsproces, hvor produkterne godkendes af de lokale myndigheder. F.eks. skal det dokumenteres, at de lokale krav til bl.a. miljø og sikkerhed er opfyldt. Godkendelse er baseret på risikovurderinger, hvor produkternes effekt sammenholdes Vores kernekompetencer med den mulige eksponering, f.eks. sammenholdes giftigheden for mennesker med det mulige indtag gennem fødevarer. IDENTIFIKATION MARKEDSFØRING UDVIKLING Nye produkter sikrer lønsomhed Vi positionerer os i markedet ved at markedsføre og sælge nyudviklede produkter. Udviklingen af nye produkter er baseret på de identificerede behov i markedet, som skaber værdi for landmanden, f.eks. høj effekt, mindre dosering, brugervenlighed eller sikkerhed. Nye produkter kan give adgang til nye afgrøder, men ofte udvikles et nyt produkt til en samlet afgrødestrategi som en god partner til et eksisterende produkt, f.eks. i form af blandingsprodukter, der giver forbedret effekt og/eller bredere spektrum for virkning. Et forbedret og bredere produktprogram er en væsentlig forudsætning for vækst i salget og højere lønsomhed. REGISTRERING PRODUKTION Fordeling af verdensmarkedet 2010 Produktgrupper Ukrudtsmidler 45% Insektmidler 26% Svampemidler 26% Øvrige 3% Regioner Europa 24% Nordamerika 19% Latinamerika 23% International 34% Det globale agrokemiske marked er et modent marked, der dog de senere år har oplevet fornyet vækst. Det er målet, at koncernens salg fordelt på produktgrupper (se side 9) udvikles i retning af verdensmarkedet ved at øge salget af især svampemidler og selektive ukrudtsmidler. 12 AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT 2011

13 samfundsansvar Ansvarlig drift af forretningen Aurigas bestyrelse og direktion ønsker ansvarlig vækst og bæredygtig udvikling, der sikrer konkurrenceevne og anerkendelse blandt kunder, leverandører, investorer, medarbejdere og andre interessenter.» Det er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse, at vi tager ansvar for samfund og miljø. En stærk sikkerhedskultur og stor bevidsthed om miljøbeskyttelse er central i vores måde at drive virksomhed. en opererer i en branche, der er underlagt en betydelig regulering i forhold til sikkerhed og miljø. Krav fra myndigheder og forretningsetik har i adskillige år været integreret i værdikæden som en naturlig del af at udvikle, producere og markedsføre plantebeskyttelse. Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Vores mission Auriga ønsker at vise handling og retning gennem Cheminovas opbakning til FN s Global Compact (tilsluttet 2009). Vi har dermed forpligtet os til at arbejde for FNs globale standarder inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold samt bekæmpelse af korruption, ligesom vi vil arbejde for FNs årtusindmål om at afhjælpe verdens fattigdom og sult. Auriga har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar på hjemmesiden i form af Cheminovas CSR-rapport, der inkluderer fremskridtsrapporten til FN. CSR-politik og whistleblower ens CSR-politik er udformet som en kodeks med 12 principper for god forretningsførelse. Kodeksen er udfærdiget på 13 sprog og formidlet til alle medarbejdere i den globale organisation. Der er etableret en central whistleblower-ordning, som skal sikre, at retningslinjerne i CSR-politikken overholdes. Whistleblower-ordningen giver alle medarbejdere i den globale organisation mulighed for anonymt at pege på forhold, der forekommer forkerte og i strid med forretningsprincipperne. Whistleblowerordningen er formelt godkendt af datatilsynet og forankret hos et eksternt firma, der rapporterer til CSR-styregruppen, koncernledelsen og revisionsudvalget. I 2011 er to sager behandlet og afsluttet. Helping you grow Chemistry with care Arbejdet med bæredygtighed fortsætter i de kommende år med udgangspunkt i at bidrage til at forsyne en stigende befolkning i verden med fødevarer. Vi fokuserer på at udvikle nye produkter, der effektivt bekæmper ukrudt, insekter og svampe i landbrugets afgrøder over hele verden. Samtidig søger vi at reducere miljøets eksponering til kemiske stoffer og at fremstille produkterne med færre ressourcer. Der vil i fremtiden blive rapporteret om fremdriften på baggrund af indeks, der udvikles i Vi kan dermed dokumentere vores fremdrift på disse mål på samme måde, som vi dokumenterer udviklingen på strategiske og finansielle mål. Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljøbeskyttelse Anti-korruption Eksempler på CSR-mål: Fokus på sikkerhed, sundhed og levevilkår skal øges i Indien. Eksempler på hvad vi gør: Opstart af Saheli -projektet i Indien med fokus på at undervise og træne kvinder, der arbejder i landbrug. Landmænd og forhandlere undervises i korrekt og sikker brug af plantebeskyttelse. Video og plakater fastholder fokus på sikkerhed. FAO s Code of Conduct inkluderes i de generelle betingelser for samarbejde med leverandører og kunder. Fokus på sikker adfærd øges ved at påvirke holdninger. Generelle salgsbetingelser på lokale sprog ændres. Holdninger påvirkes ved at involvere kolleger i at vurdere sikker adfærd og arbejdsmiljø (SAFE-program). Skærpet bevidsthed om f.eks. energi- og vandforbrug gavner både miljøet og indtjeningen. Miljøvenlig bekæmpelse af svamp i bananplanter. Forbrug af vand og energi samt udledning af COD nedbringes i produktionen i Indien. Landsbyprojekter i Indien og Brasilien fortsættes, hvor lokale myndigheder så vidt muligt involveres. 36% reduktion i energiforbrug i Indien. 32% reduktion i vandforbrug i Indien. 8% reduktion i udledningen af COD i Indien. Formidle politik om anti-korruption i udvalgte selskaber. Interne medier og personlig dialog f.eks. om whistleblowerordning og kodeks for forretningsprincipper. Den globale afdeling for sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet (SHE & Q) samarbejder tæt med CSR-medarbejdere i datterselskaberne globalt. CSR-RAPPORT FOR 2011: Fremskridtsrapporten erstatter den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Fremskridtsrapporten er inkluderet i Cheminovas CSR-rapport, der er en del af Aurigas årsrapportering for 2011 og dækker samme periode som årsrapporten. LÆS MERE: AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT

14 RISIKOSTYRING Risikostyring skaber robusthed Aurigas bestyrelse og direktion ønsker en effektiv risikostyring, der sikrer robust drift af forretningen og hurtig reaktion, når forudsætningerne ændrer sig. Risikostyring er en integreret del af den daglige drift i koncernen. Vi arbejder løbende med at identificere og analysere risikobilledet med det formål at undgå, afdække og styre alle væsentlige risici og optimere de muligheder, som ændringer i risikobilledet giver. Processen for risikostyring LØBENDE MONITORERING IMPLEMENTERING I PRAKSIS ØGET INDTJENING OG VÆRDISKABELSE EVALUERING AF RISIKOMATRIX VURDERING OG IDENTIFIKATION MED RISIKOEJERE Risici identificeres og vurderes systematisk med henblik på at udføre aktiviteter til minimering af risici. En risiko er en mulig begivenhed, der - hvis den indtræder - kan begrænse Aurigas evne til at gennemføre strategien og nå de opstillede mål. Risici forbundet med koncernens aktiviteter I praksis udføres styring af risici overalt i koncernen, f.eks. i forbindelse med overordnet ledelse af koncernen, projektledelse, sourcing, IT-systemer, omdømme mm. Risikostyringen fokuserer på de nøglerisici, som er forbundet med koncernens aktiviteter, og som overordnet kan inddeles i de nedenstående kategorier. Langsigtede strategiske risici Potentielle risici og muligheder på meget lang sigt, der ligger ud over de umiddelbare strategimuligheder, herunder ændringer i branchen. Disse overvåges af ledelsen og indarbejdes i strategien. Branche- og markedsrelaterede risici Forretningen er følsom over for ændringer i markedsrisici som f.eks. ændringer i den globale økonomiske situation, herunder udviklingen inden for landbruget og klimatiske forhold. Vi forsøger løbende at minimere afhængigheden af enkelte produkter, kunder, markeder, leverandører og råvarer. Operationelle og compliance-relaterede risici Branchen indebærer potentielt væsentlige risici i relation til miljøet, sundhed, sikkerhed og compliance. Et vigtigt element i risikostyringen er efterlevelse af lovgivningsmæssige og etiske krav og regler, f.eks. i forhold til produkter, produktion, arbejdsmiljø, kontraktforhold mv. Finansielle risici Aurigas resultat og balance er eksponeret over for en række finansielle risici, såsom valuta, rente, likviditet og kreditgivning til kunder. ens finanspolitik fastlægger retningslinjerne for styringen af de finansielle risici, og politikken indeholder tillige en beskrivelse af godkendte finansielle instrumenter og risikorammer. ens finansielle risici styres hovedsageligt centralt af afdelingen for Finance & Treasury, mens de enkelte datterselskaber typisk selv er ansvarlige for styringen af kreditgivning til kunder i henhold til den godkendte kreditpolitik. For yderligere oplysninger henvises til noterne. Nuværende risikobillede Risikostyringen er bl.a. baseret på scenarie- og følsomhedsanalyser, årlig opdatering af risikobilledet og konkrete politikker, procedurer og retningslinjer for minimering af risici. De enkelte risici er prioriteret ind i et risk mapping-system, som udgør grundlaget for en selektiv udvælgelse og viderebearbejdning af de væsentligste risici. Til hver af de væsentligste risikofaktorer er udpeget risikoejere, der har det driftsmæssige ansvar for at overvåge og styre de enkelte risici. Interne kontroller Som en del af risikostyringen arbejdes der løbende med optimering af de interne kontroller. På den årlige generalforsamling vælges en uafhængig revisor, der rapporterer til bestyrelsen to gange årligt. Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg til bl.a. at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, jf. ledelsesstrukturen i afsnittet om corporate governance. Med henblik på at imødegå, opdage og korrigere fejl i regnskabet er der defineret en række kontrolfunktioner i form af manualer, procedurer og retningslinjer. Der er ikke etableret en egentlig intern revision. Auriga har valgt at offentliggøre beskrivelsen af interne kontroller på hjemmesiden. Beskrivelsen er inkluderet i den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse. Langsigtede strategiske risici Politisk udvikling og lovgivning Substitution af kemisk plantebeskyttelse Bioteknologi Befolkningsudvikling Velstandsudvikling Branche- og markedsrelaterede risici Udvikling inden for landbruget og afgrødepriser Klimatiske forhold Udsving i salgspriser Udsving i købspriser på f.eks. råvarer og energi Konkurrencesituation Markedsadgang Operationelle og compliance-relaterede risici Produktstandarder og -kvalitet, patenter, registreringer og udvikling Sikker drift og kapacitetsudnyttelse i produktionen CSR, miljø og arbejdsmiljø Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kontrakter og forsikringer Kapitalstruktur Finansiering Renter Valutakurser Likviditet Kreditgivning Finansielle risici Risikofaktorer, der vurderes at have stor indflydelse på koncernens indtjening. Oversigten beror på ledelsens subjektive vurdering, er ikke udtømmende eller nævnt i prioriteret rækkefølge. Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2011 og dækker samme periode som årsrapporten, jf. årsregnskabslovens 107b. LÆS MERE: virksomhedsledelse.htm 14 AURIGA industries A/S ÅRSRAPPORT 2011

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO

Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest. Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO Virksomhedsbesøg Dansk Aktionærforening Region Midt/Vest Kurt Pedersen Kaalund, Adm. direktør Jesper Barslund Jacobsen, CFO 24. september 2012 1 Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-18.00 Præsentation af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET

DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET DELÅRSRAPPORT / 1. KVARTAL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 7/2012 23. maj 2012» TILFREDSSTILLENDE START PÅ ÅRET » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør af et bredt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 23. august 2012» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT / 2. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 14/ 23. august» FORTSAT TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 2. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ leverandør

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3.

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 15/ 15. november CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2011 DELÅRSRAPPORT for Selskabsmeddelelse nr. 8/ 25. august TILFREDSSTILLENDE FREMGANG HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse

ÅRSRAPPORT 2010. Forbedret indtjening og værdiskabelse ÅRSRAPPORT 2010 Forbedret indtjening og værdiskabelse HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer udbyttet og kvaliteten af hans produktion, så verdens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 10. november Fortsat fremgang på mål og indsatsområder HELPING YOU GROW Vi hjælper landmanden ved at levere plantebeskyttelsesmidler, der forbedrer

Læs mere

Mad til alle Mad til alle Årsprofil 2012. Helping you grow

Mad til alle Mad til alle Årsprofil 2012. Helping you grow Mad til alle Mad til alle Årsprofil 2012 Helping you grow kernekompetencer Markedsføring Vi sælger egne brandede produkter på alle hovedmarkeder globalt Identifikation Fingeren i jorden hos landbruget,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2/2013 15. marts 2013 CVR nr. 34 62 92 18. Årsrapport 2012. Helping you grow

Selskabsmeddelelse nr. 2/2013 15. marts 2013 CVR nr. 34 62 92 18. Årsrapport 2012. Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2013 15. marts 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2012 Helping you grow Ledelsens beretning 3 Brev til aktionærerne 5 Hoved- og nøgletal for en 6 Hovedpunkter 7 Finansielle resultater

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8/2013 23. maj 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 1. kvartal 2013 God start på året Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr.

» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital. Auriga Industries A/S. Selskabsmeddelelse nr. Selskabsmeddelelse nr. 10/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal» Stærk vækst fra nye produkter, overskud fra drift og forbedret arbejdskapital Indhold 3 Hovedpunkter i 3. kvartal

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Årsrapport Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/ marts 2014 CVR nr

Årsrapport Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/ marts 2014 CVR nr Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Ledelsens beretning 3 Brev til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 Hovedpunkter 6 Mål og strategi 8 Finansielle

Læs mere

Fortsat fremgang i 3. kvartal

Fortsat fremgang i 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 14/2013 13. november 2013 Fortsat fremgang i 3. kvartal Urevideret. Tal i parentes og øvrige sammenligninger er for tilsvarende periode året før, medmindre

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse

Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse Dansk Aktionærforenings Aktionærmesse 20. september 2011 1 Ejerskab og aktiekursudvikling Auriga Industries A/S: Børsnoteret moderselskab. 250 200 Indekseret udvikling i aktiekursen 2008-2011 Cheminova

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 8/2009 Auriga Industries A/S 5. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Indhold 3 Resume Langsom start på året, men forventningerne fastholdes Forventninger til 2009 Business

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S. Virksomhedspræsentation

AURIGA INDUSTRIES A/S. Virksomhedspræsentation Investorkonference 2009, Spar Nord Virksomhedspræsentation Aalborg, 22. januar 2009 1 Koncernstruktur Solgt 2007 Solgt 2007 Back to basics! 2 Historie 1938 Etableret af Gunnar Andreasen. 1944 Aktier doneret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Auriga Årsrapport » ansvarlig udvikling og vækst vejen til Fem-i-Femten

Auriga Årsrapport » ansvarlig udvikling og vækst vejen til Fem-i-Femten » ansvarlig udvikling og vækst vejen til Fem-i-Femten 2 2 INDHOLD Årsrapport 2009 BERETNING 3 Udvikling og vækst 4 Hoved- og nøgletal 4 Definition af nøgletal 5 Hovedpunkter i 2009 5 Auriga kort fortalt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere