BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010"

Transkript

1 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen

2 Forsidefoto: Ministerskifte i Kulturministeriet Foto: Christian Als STEDET HVOR KULTURPOLITIKERE MØDES! Velkommen til DB ÅRSMØDE marts 2010 i Esbjerg Musikhus Danmarks Biblioteker Et biblioteksmagasin 14 årg., nr. 2, marts 2010 Udgiver/Adresse Danmarks Biblioteksforening Vesterbrogade 20, 5 sal København V Telefon: Redaktør Hellen Niegaard ansvarsh. Medieudvalget er rådg. f. magasin og hjemmeside: Svend Thue Damgaard (B), Niels Dejgaard, Lene Harder, Carl Gustav Johannsen, Pia Friis, Michael Larsen, (webred. for DBs hjemmeside), og Hellen Niegaard (magasinredaktør). Kommende numre af Danmarks Biblioteker Nr. 3: Tidligere numre Se Annoncer Formater og priser: publikationer Grafisk produktion Stæhr Grafisk Tryk CS Grafisk A/S Oplag ISSN nr.: Abonnementspris For medlemmer kr. 300,- For ikke-medlemmer kr. 650,- Studerende ved Danmarks Biblioteksskole kr. 60,- Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Formand: Vagn Ytte Larsen (A), Odsherred Byråd 1. næstformand: Hanne Pigonska (V), Odsherred Byråd 2. næstformand: Kirsten Boelt, publikumschef, Aalborg Michael Frederiksen (A), Faxe Byråd Jørn Rye Rasmussen (F), Silkeborg Byråd Peter Sejersen (A), udvalgsfmd., Nyborg Lisbet Rosendahl (V), udvalgsfmd, Varde Erna Reutzer, administrationschef, Slagelse Bibliotek Lene Byrialsen, bibliotekschef, Odense Carl Gustav Johannsen, Associate Professor, Danmarks Biblioteksskole. ONSDAG DEN 24. MARTS Generalforsamling. Nyt Dansk Litteraturselskab Kulturaften på Konservatoriet for Musik og Formidling Esbjerg Kommune er vært ved en kulturaften på VMK. Bl.a. uddeling af Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris TORSDAG DEN 25. MARTS Ankomst og registrering Morgensang og velkomst ved DBs formand Vagn Ytte Larsen og direktør Michel Steen-Hansen Præsentation af Esbjerg ved borgmester Johnny Søtrup Medier af tredje grad ved professor Klaus Bruhn Jensen, Københavns Universitet Udstillingsbesigtigelse og kaffe / Intro for new comers Generalforsamling. 1. del af generalforsamlingen med formandens beretning Valggruppe A, partigruppemøder Valggruppe B, Temamøde og valg af 2. næstformand Frokostbuffet og udstillingsbesigtigelse Generalforsamling 2. del. Debat om formandens beretning samt præsentation af strategi, og DBs nye Repræsentantskab og valg af formand og 1. næstformand Udstillingsbesigtigelse med kaffe Afgang til Kulturudflugter / Workshops i udstillingsområdet og networking Ankomst til festaften og velkomstdrink Festaften i Esbjerg Musikhus Bl.a. med uddeling af Læsernes Bogpris 2010, underholdning og dans FREDAG DEN 26. MARTS Morgensang og introduktion til dagens program ved DBs formand Vagn Ytte Larsen Det nye børnesite: pallesgavebod.dk. Anders Morgenthaler, Copenhagen Bombay Kulturministeren taler Udstillingsbesigtigelse og kaffe Visioner for fremtidens biblioteker: Det virtuelle bibliotek Adm. direktør i DBC Mogens Brabrand Jensens vision The Future is not far away: The DOK Library Concept Center Eppo van Nispen Tot Sevenaer, dir. DOK Library Concept Center, Delft, Holland Bibliotekets rolle og udfordringer Oplæg ved direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge på baggrund af Folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Stadsbibliotekar i Malmø Elsebeth Tank lægger op til politisk debat med Mogens Jensen (A) og Troels Christensen (V) begge fra Folketingets Kulturudvalg Tak for denne gang og på gensyn i Helsingør Frokost / Rejseklar sandwich og drikkevarer / Afrejse

3 INDHOLD Generalforsamlingen og årsmødet nærmer sig med hastige skridt. Beretningsnummeret rapporterer om Danmarks Biblioteksforenings politiske arbejde og aktiviteter i Nummeret bringer udover program for DB Årsmødet i Esbjerg også to artikler om Esbjerg Kommunes biblioteker. Desuden er der beretninger fra direktøren for Styrelsen for Bibliotek og Medier og fra rektor ved Danmarks Biblioteksskole. Læs også om hvem, der blev valgt ind i DBs Repræsentantskab, og om de ønsker, som Folketingets Kulturordførere har til de næste fire års biblioteksudvikling! /HN FORMANDENS BERETNING 4 7 PROJEKTAKTIVITETER 10 KULTUREVENTS DB UNDERSØGELSER INTERNATIONALT 14 INFORMATION & KOMMUNIKATION 17 DB PARTNERSKABER FILM i massevis til bibliotekets brugere Esbjerg Bibliotek - meget mere end Google! Valg til DB 2010 Hvem blev valgt? Se oversigten side REGNSKAB 19 DB I TAL 20 RÅD OG UDVALG 21 ANDRE PARTNERSKABER Decentral service Ønsker til biblioteksudvikling Folketingspartiernes kulturordførere Esbjerg Bibliotek. Meget mere end Google! Annette Brøchner Lindgaard 25 Identitet og kompetencer Annette Brøchner Lindgaard 26 REGIONERNE DB VALG Biblioteksudvikling de næste fire år Et bud fra syv kulturpolitikere 30 Det ny bibliotek - landets mest benyttede kulturinstitution Jens Thorhauge set fra Danmarks Biblioteksskole Per Hasle 34 ANDRE PARTNERSKABER Klimakanalen - bibliotekssamarbejde under klimatopmødet dec Arrangementer 2010 Nye medlemmer FORSIDEN: Carina Christensen er blevet afløst af Per Stig Møller som kulturminister. Danmarks Biblioteksforening har som mange andre meget store forventninger til den nye minister specielt ift. at samle Folketinget om en ny fælles strategi for bibliotekernes rolle i det demokratiske samfund, fastslår DBs formand Vagn Ytte Larsen. I regeringens nye arbejdsprogram "DANMARK 2020" rykkes dog ikke mange skridt fremad. Kultur nævnes rigtigt mange gange, dog stort set kun i tilbageskuende termer, mens bibliotekerne slet ikke nævnes. Mange medier er faldet over hinandens og egne fødder for at tale den afgående kulturministers indsats ned. Men én ting står fuldstændig klart. Carina Christensen brændte oprigtigt for folkebibliotekerne og fulgte med i deres udvikling. Med sin korte ministertid fik hun desværre ikke lejlighed til at vise, om hun ville mere end stå for de gode intentioner.

4 Formandens beretning For os i Danmarks Biblioteksforening var 2009 et fantastisk år. Det første år med vores nye direktør, Michel Steen- Hansen, er gået i fuld fart. I 2009 fik medlemskommuner, regioner, Forretningsudvalg og sekretariat først og fremmest for alvor taget fat i debatten om DBs strategi for de næste fire år. Vi fik også en beslutning om nye rammer og DB rykker 1. maj til Vartov med nye muligheder, som bl.a. partnerskabsinitiativer med naboen på gangen: ODM Organisationen Danske Museer. Gennem årets undersøgelser fik vi sat biblioteket på mediernes dagsorden - og vi forsøgte at gå nye veje i vores kontakt med kommunalpolitikerne op til og under kommunalvalget. Og allermest vigtigt, der kom for alvor gang i arbejdet med en ny fælles national vision for det moderne danske folkebibliotek, som Danmarks Biblioteksforening har efterlyst i flere år! Folkebibliotekernes rolle i fremtidens videnssamfund Det bibliotekspolitiske emne, der har fyldt mest i det forløbne år, er uden tvivl Folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet, det biblioteksudvalg, som tidligere kulturminister Carina Christensen nedsatte med henblik på en ny national strategi. Ikke bare os i Danmarks Biblioteksforening, men også de nationale politikere i Folketingets Kulturudvalg samt de mange kommunale kulturpolitikere og fagfolk, der er involveret i Danmarks Biblioteksforening, har udtrykt store forventninger til resultatet. Det håb, vi vel alle sammen har, er, at der kommer nogle essentielle pejlemærker på bordet for, hvordan vi skal udvikle det moderne bibliotek. Jeg håber meget, at det fører til en fælles national vision og en strategi, der kan inspirere kommunerne og deres politikere. Og så håber jeg også, at kommunerne ikke vil tøve med at investere den nødvendige tid og midler i udviklingen af det lokale bibliotek. Som den mest besøgte kultur- og samfundsinstitution, vi har. Og udadtil - at vi dermed sammen endelig får skabt en bevidsthed om, at biblioteket ikke bare er en af grundstenene for fremtidens videnssamfund men også at det i dag er meget mere end vores barndoms bibliotek og end Google! Udvalgsarbejdet har været i gang i et års tid, og en rapport forventes en af dagene. Endnu tegner der sig ikke et endeligt billede af anbefalingerne. Det forventer vi, der gør til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, som fra udvalgets begyndelse var sat som termin for den rapport, udvalget skal nedkomme med. Udvalgsarbejdet har været præget af, at deltagerne primært bestod af centrale aktører fra biblioteksverdenen. Fra DB deltager direktøren i selve udvalget, mens flere andre har deltaget i div. undergrupper, bl.a. har jeg selv siddet i gruppen, der beskæftigede sig med partnerskaber. 4

5 BERETNING Udvalgets kommissorium sætter nogle forholdsvis snævre rammer. Udvalgets anbefalinger skal, hedder det sig, være udgiftsneutrale og ikke lægge op til lovændringer. Der er beklageligvis heller ikke særlige økonomiske midler til selve arbejdet i udvalget, hvilket betyder, at der ikke bliver lavet større eksterne undersøgelser eller rapporter udefra modsat det udvalg som tidligere så på biblioteksbetjening til børn. I stedet har man valgt at nedsætte en række undergrupper af aktører fra biblioteks-, kultur- og medieverdenen. Man kan se, at undergrupperne faktisk har skabt et godt grundmateriale med seks omfattende delrapporter, da udvalget har valgt åbenhed om hele processen og valgt at synliggøre rapporter o.s.v. for os andre på projektets blog: bibliotekogviden.dk. Det er en fin strategi fra udvalgets side at offentliggøre alt for ad denne vej at få debat i gang på bloggen, og faktisk er der kommet nogle spændende indlæg fra den omkringliggende verden. Udefra har vi på debatmøder kunnet fornemme, at der i udvalget har været arbejdet med bl.a. partnerskaber, formidling og emnet fælles nationale løsninger. I skrivende stund er der dog ikke kommet noget præcist ud om, hvordan man kunne organisere eventuelle nationale løsninger i spændingsfeltet mellem et statsligt engagement, en fælles kommunal indsats og friheden for det kommunale selvstyre. Ligesom der heller ikke ligger en klar forretningsmodel for, hvordan sådanne tiltag kan finansieres. Så om sådanne modeller reelt er vejen frem, er her svært at spå om. Her i Danmarks Biblioteksforening venter vi derfor meget spændt på, hvilke udmeldinger der kommer fra udvalget om få dage og vil da også lægge stor vægt på, at eventuelle nye nationale løsninger organiseres med respekt for det kommunale selvstyre. Det er jo altså kommunerne, der finansierer driften og de store anlægsopgaver, når det gælder vores folkebiblioteker. Danmarks Virtuelle Bibliotek? Set i lyset af den teknologiske og økonomiske udvikling kan man dog godt forstå, at der arbejdes med fælles nationale løsninger baseret på rationaler omkring fælles finansiering af investeringerne. For der er jo masser af udfordringer for det moderne bibliotek. Med udviklingen af et videnssamfund med nye teknologiske muligheder, e-bøger og flere digitale medieformer, behov for øget digitalisering af kulturarven, ændret brugeradfærd, klar tendens til opdeling af samfundet i forskellige grupper og nye kommunikationsformer og voksende licensudgifter står vi over for kolossale udfordringer for både den traditionelle kultur og vidensformidling, og for den IT-baserede. Udfordringer som bibliotekerne har været i front med for at skabe løsninger til et stadigt mere digitalt samfund. Men ændringerne sætter også bibliotekerne under pres udviklings-, formidlings- og markedsføringsmæssigt. Og ikke mindst økonomisk som DBs årlige undersøgelse af budget 2010 viste i efteråret: over halvdelen af kommunerne har reduceret i bibliotekernes budgetter. Skidt i en tid hvor biblioteket både skal forny det klassiske bogbibliotek og samtidig skal formidle digitale produkter og filer nogen gange med ukontrollerbar licensbetaling. Derfor er det da også helt afgørende, at vi gennem f.eks. fælles nationale løsninger satser på muligheder som et Danmarks Virtuelle Bibliotek. Rationalet kan så ligge i en koordineret national indsats frem for parallelle løsninger i 98 forskellige kom- muner. En konsekvens af en sådan indsats vil være, at man finder en ny arbejdsdeling, hvor det enkelte bibliotek og medarbejderne arbejder på tværs af nuværende organisering. Men hvordan gør man lige det? Denne diskussion bliver hel central for, hvordan vi fortsat skaber grundlag for udviklingen og driften af FOLKEBIBLIOTEKET. For os i DB er det supervigtigt, at der bliver tale om visionære bud, der rækker langt frem og vil noget. At der kommer gode idéer til konkrete samarbejdsformer. Og især, at vi får Folketinget med Altså, at partierne også nationalt forholder sig til en ny national biblioteksstrategi, da den sammen med loven reelt vil udgøre det næste årtis grundsten for lokale bibliotekstilbud og service til fremtidens videnssamfund. Karenstid DB har på opfordring af kulturministeren det seneste årstid drøftet ophør af den såkaldte karenstid, som forhindrer udlån af nye musikcd er fra bibliotekerne, med musikbranchen. Forhandlingerne mellem IFPI og DB forløb rigtig godt, men er p.t. strandet da musikbranchen i sidste ende stillede krav til ministeriet om økonomisk støttepulje. Samspil og paraplyen Danmarks Biblioteksforening har også i år deltaget i en række centrale udvalg og råd mv. omkring bibliotekernes udvikling. Ligesom man har holdt møder med de andre centrale aktører i sektoren, med medlemmer af Folketinget og med KL s formand for Børne- og Kulturudvalget, Jørn Sørensen, Holbæk. DB er i de sammenhænge repræsenteret ved undertegnede og direktøren, eller ved medlemmer af Forretningsudvalg og Repræsentantskabet eller af chefskonsulenten. I DB lægger vi utrolig stor vægt på at have god kontakt til de mange netværk, ikke mindst til Biblioteksparaplyen, der tæller alle de danske biblioteksorganisationer. Den kontakt foreningen her har til de andre organisationer er uvurderlig. Eksempelvis samarbejder paraplyen om ophavsretsspørgsmål altid i et meget fint og konstruktivt samarbejde med Harald von Hielmcrone, Statsbibliotekets ophavsretsekspert, der i 2009 også orienterede om Google Books aftaleforløbet. Andre fælles emner har været faldende optag på biblioteksskolen og rekruttering. Lige nu er det DB, som har formandsposten i dette netværk. Vi har i øvrigt som fast opgave også sekretariatsopgaven omkring paraplyen. Strategiudvikling i DB Også i Danmarks Biblioteksforening har vi arbejdet med en ny strategi og med udvikling for vores egen forening. Første skridt på vejen blev taget med et strategiseminar for Forretningsud- Danmarks Biblioteker nr. 2 5

6 BERETNING valget i november 2008, som I ved. Der var livlig diskussion på seminaret, og der blev skabt et godt oplæg for den debatproces, foreningen har været igennem i hele Mission værdi mål har hele året stået i fokus. Da vi alligevel var i gang med at lave en helt ny strategi for foreningen, besluttede vi nemlig at give de dele en helt ny og mere dynamisk form, samtidig med at vi får en spritny samlet strategi, der kan imødekomme fremtidens udfordringer. 6 Debat og proces Et væsentligt element, når man laver strategi, er jo den fælles debat. Både internt i de styrende organer men så sandelig også med medlemmerne - med de personlige såvel som med kommunerne og i regionerne. Derfor valgte vi også at prioritere debatten højt i hele Vi lavede debat både på planlagte møder med medlemmerne, på temamøder i regionerne og i kommunerne. Gennem udarbejdelse af debatmateriale med små skarpe dilemmaer, som også blev brugt i eftersommeren og i efteråret som oplæg til at få bibliotekerne på dagsordenen i den kommunale valgkamp. Direktøren og jeg besøgte i hele debatperioden alle de regionale biblioteksforeninger i forbindelse med deres generalforsamlinger i starten af året og fik præsenteret strategioplægget med det mål at få input til vores strategi. Alle de regionale foreninger har efterfølgende bidraget med skriftlige input, ligesom en del kommuner har haft strategioplægget på dagsordenen og har afgivet høringssvar. En meget stor tak for det! Repræsentantskabet har siden færdiggjort og vedtaget strategien i efteråret, og den præsenteres på Årsmøde 2010 nu i marts i Esbjerg. I de kommende år vil denne strategi udgøre Danmarks Biblioteksforenings offensive bud på, hvordan vi fortsat udvikler vores forening til gavn for det moderne demokratiske videnssamfund, for det lokale bibliotek og især naturligvis for borgeren som bibliotekets slutbruger. Fremover vil DB løbende revidere strategien og følge den op med virksomhedsplan og projektplaner. DB internt I det forløbne år har sekretariatet arbejdet på en samlet kommunikationsstrategi, der mere offensivt skal synliggøre organisationen og gøre foreningen endnu mere attraktiv som netværkspartner. Arbejdet har bl.a. ført til ny kontakt med Organisationen Danske Museer (ODM). DB har i forlængelse heraf besluttet at flytte sit sekretariat til Vartov i lokaler ved siden af ODM. Flytningen sker 3. maj Vi glæder os allerede til de synergieffekter, der kan opstå gennem sådan et samarbejdet. På længere sigt vil der sikkert også kunne opnås administrative rationaler. På Vartov vil vi desuden få helt nye muligheder for vores medlemmer. Vi regner med, at det også vil blive muligt at skabe fælles mødelokaler, som jeg er sikker på vil gøre DB til et naturligt mødested for landets biblioteker i vore medlemskommuner Planlægningen af samarbejdet og flytningen har fyldt en del for sekretariatet i årets løb, og vi har løbende fulgt den spændende proces fra Forretningsudvalget. Vi forventer, at vi med udgangen af 2010 vil være kommet så meget på plads, at vi fra 2011 kan slå dørene op til at se vores allesammens nye DB! Danmarks Biblioteksforening har også indledt et mere aktivt samarbejde med Kommunernes Skolebiblioteksforening. Det har medført, at vi har ansat en regnskabskonsulent, som vi deler med Kommunernes Skolebiblioteksforening. Derfor kan vi nu selv løse de regnskabsopgaver, der tidligere har været i udbud, samtidig med at vi altså også kan opnå en synergi i samarbejdet med Kommunernes Skolebiblioteksforening, sådan som mange har foreslået de seneste år. I det hele taget har sekretariatet i årets løb arbejdet en del med omstilling og udvikling. Vores team er i gang med en proces, der skal udvikle det interne arbejde i retning af en mere projektorienteret arbejdsform, som skal udvikles i samarbejde med biblioteker og andre interesseorganisationer. I den forbindelse arbejder sekretariatet også på en ny samlet IT platform med den længe ønskede vidensdatabase baseret på integrering af Danmarks Biblioteker, med projektværktøjer og integrering af sociale teknologier som for eksempel facebook, twitter og blogs. Der er afsat en del økonomiske midler til denne investering, som ikke er afsluttet i 2009, men fortsætter i Medlemsstatus For DB er det vigtigt, at alle kommuner er medlemmer af foreningen, da det styrker bibliotekerne at stå samme og synliggøre bibliotekets betydning over for det politiske niveau. Derfor er det konstant et fokusområde at få de sidste kommuner med. Det har der også i år været arbejdet på. Desværre er ikke alle kommuner med, og vi har fra årsskiftet måttet sige farvel til Rødovre og Solrød. Til gengæld kunne vi i 2009 sige velkommen til Norddjurs Kommune. I alt er 89 kommuner medlemmer. Hertil kommer Sydslesvig. Den store opgave i den kommende valgperiode bliver videreudvikling af foreningen og drøftelse af strukturen inkl. af regionerne og samarbejdet med dem. Vagn Ytte Larsen, formand, Danmarks Biblioteksforening

7 Projektaktiviteter KOMMUNAL VALGKAMP Den sag, som har fyldt mest for os kommunalpolitikere i Danmarks Biblioteksforening, har været kommunevalget i november, og jeg er derfor glad for, at der har været så stor opmærksomhed omkring det på bibliotekerne. DB valgte tidligt på året at udarbejde et idékatalog med forslag til forskellige tiltag, der kunne iværksættes nationalt og forslag til inspiration for kommuner og biblioteker. Rigtig mange biblioteker valgte også at bidrage med gode ideer og initiativer, som vi løbende formidlede videre på hjemmesiden og i inspirationsmail. Det handlede om at gøre biblioteket synligt i valgkampen. Og selvom biblioteket aldrig blev det mest hotte emne, når medierne satte forsiden, har der været ret stor debat i den kommunalpolitiske verden om, hvordan biblioteker kan gøre en forskel DB bidrog på forskellig vis f.eks. gennem at opfordre: bibliotekerne til at afholde introduktions- og valgmøder o.l. på biblioteket gerne om biblioteket de regionale biblioteksforeninger til at skabe debat lokalt om økonomien mv kandidaterne via løbende mails i valgkampens slutfase med overskrifter som Et godt bibliotek giver bedre integration eller Bibliotekerne styrker læring. LÆRING OG IT-HÅNDSLAG Læring i bibliotekerne spiller en stadig større rolle. Og bibliotekerne har en vigtig rolle i at motivere den livslange læring gennem målrettede kurser, der kan friste til at gå videre med den mere formelle uddannelsesindsats. Bibliotekerne har også et demokratisk og socialt ansvar for at give alle en mulighed for at kunne deltage i samfundslivet det var også fokus på det håndslag, vi vedtog på sidste årsmøde Lær mere om it, der skulle give de % af befolkningen, som ikke har de nødvendige IT kompetencer en mulighed for at lære det. Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet lavede håndslaget om, at biblioteket skulle placeres som den institution, der lokalt sikrer, at alle borgere kan få det nødvendige kompetenceløft, for at kunne udnytte de digitale muligheder. Det er blevet til et stort landsdækkende projekt på initiativ af IT- og Telestyrelsen, hvor bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe fælles kurser, der kan laves på alle de lokale biblioteker eller oplysningsforbund. Projektet er fulgt op med kampagnematerialer og en TV udsendelse Til tasterne. Danmarks Biblioteksforening er med i styregruppen for projektet. Jeg tror og håber, at dette håndslag giver alle bibliotekerne et løft i forhold til at programsætte læring i bibliotekerne. Et løft der medfører, at vi også får den sidste del af befolkningen med, der i dag reelt er koblet af IT samfundet og dermed har vanskeligt ved at begå sig og deltage i det demokratiske samfund. For desværre er der stadig store forskelle på danskernes IT kundskaber: Teknologisk Institut har i en undersøgelse fra efteråret 2007 påvist, at 40 % af danskerne er digitale analfabeter. Den digitale kløft mellem børn og deres forældre er voksende. Mange borgere mangler grundlæggende færdigheder i andre helt simple systemer, på trods af at de er øvede brugere af forskellige ekspertsystemer i deres professionelle virke De fleste borgere over 30 år har ikke modtaget systematisk undervisning i IKT. Lad os også give dem en chance! Danmarks Biblioteker nr. 2 7

8 PROJEKTAKTIVITETER BORGERSERVICE, BIBLIOTEKER OG MODELUDVIKLING Danmarks BIBLIOTEK &BORGERSERVICE DU ER ALTID VELKOMMEN! Udarbejdet af Hanne Marie Knudsen, konsulentfirmaet Knudsen Syd, for Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforenin ning, Bibliotekschefforeningen, Borgerservice Danmark og konsulentfirmaet Knudsen Syd, har i 2009 gennemført et fælles projekt om Biblioteker og Borgerservice. Styrelsen for Bibliotek og Medier har givet økonomisk støtte. I projektet er der lavet forskellige analyser af biblioteks- og borgerservicesamarbejder, hvor DB har lavet en kvantitativ undersøgelse blandt alle kommuner om formen af samarbejdet, og Knudsen Syd har lavet kvalitativ undersøgelse af 25 udvalgte samarbejder. Resultatet vil være et modelprogram dvs. en anvendelsesorienteret formidling af viden om borgernes behov i relation til bibliotekets hovedformål med centrale og decentrale beslutningstagere som målgruppe. Danmarks Biblioteksforening er projektejer, men udførelsen sker i bibliotekerne og Copenhagen Living Lab, som er blandt de fremmeste inden for udvikling af metoder hentet fra brugerdreven innovation. Projektets resultater vil kunne anvendes af landets biblioteker i en længere årrække. Styrelsen for Bibliotek og Medier har bevilget til en projektmodning, og der arbejdes i øjeblikket på at planlægge det videre forløb og skaffe yderligere midler til at færdiggøre projektet. Så næste år regner vi med at kunne præsentere et helt nyt redskab, der kan skabe målrettede tilbud til forskellige befolkningsgrupper. Biblioteksfore- I projektet har også været afholdt to succesfulde modeludviklingsseminarer. Det første seminar blev hurtigt overtegnet, og derfor valgte vi at gentage det. Der var over 150 deltagere i seminarerne. I marts 2010 blev der færdiggjort en fælles publikation om modellerne. Publikationen er udsendt alle kommuner med opfordring om at sætte den på dagsordenen og med tilbud om, at DB kan komme og lave oplæg om forskellige modeller. Publikationen er tilgængelig i digital form på hjemmesiden og udsendt til alle biblioteker og politiske udvalg. FOLKEOPLYSNING I det forløbne år har DB intensiveret dialogen og samarbejdet med folkeoplysningsverdenen. Specielt er vi i en god dialog med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), hvor vi holder jævnlige møder. I øjeblikket belyses folkeoplysningens fremtidige vilkår i et udvalg nedsat af Undervisningsministeriet. Dette Folkeoplysningsudvalg, arbejder sideløbende med Kulturministeriets udvalg Folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet. Fra begyndelsen af udvalgsarbejdet gjorde DB opmærksom på sammenhængen mellem biblioteker og folkeoplysning. Vi skrev bl.a. til Undervisningsministeriet med tilbud om at deltage i deres Folkeoplysningsudvalg, hvilket de afslog, men de indbød dog direktøren til en høring med Folkeoplysningsudvalget. Direktøren er også indbudt af DFS til at deltage i deres tænketank, der følger Folkeoplysningsudvalgets arbejde tæt. Et interessant og givende arbejde, der peger på en positiv udvikling af samarbejdet mellem folkebibliotekerne og folkeoplysningen. Det er planlagt, at arbejdet skal komme med input til Folkeoplysningsudvalget og udarbejde en rapport i I de to ministerielle udvalg har der udspundet sig en debat om grænsefladerne mellem aftenskolernes og folkebibliotekernes tilbud til borgerne, herunder om konkurrencevilkår og samarbejdsmuligheder. En debat som også har været i KL, der oven i købet har lavet et oplæg om grænsedragningen. Det har fået DFS og DB til at lave en fælles opfordring til de to ministerielle udvalg og KL, da vi ikke finder, at der er problemer med grænsedragningen. Udgangspunktet er lokalt, og vi opfordre i fællesskab til, at der lokalt udarbejdes fælles udviklingsplaner for at sikre dialog mellem områderne. Dette oplæg blev først afsendt i begyndelsen af Samarbejdet med DFS har også ført til, at vi i fællesskab har planlagt at deltage i et nordisk projekt for at undersøge samarbejdsformerne mellem folkeoplysning og biblioteker. Dette vil blive gennemført i 2010 MODELPROGRAM FOR FREMTIDENS BIBLIOTEKSSERVICE En af de diskussioner, som ofte vender tilbage i biblioteksverdenen, er, hvem er det, der bruger bibliotekerne, hvem gør ikke, og hvad er det egentlig de efterspørger. Vi har bl.a. kigget på en anden stor public service institution, og hvordan de skaber tilbud til forskellige segmenter af befolkningen. Derfor har Danmarks Biblioteksforening, Slagelse Bibliotekerne, Roskilde Bibliotek og Bibliotekschefforeningen sammen beskrevet et stort projekt om skabelse af modelprogram for fremtidens biblioteksservice en etnografisk baseret undersøgelse af bibliotekskulturen i Danmark. Projektet omfatter tre faser: 1. Afdækning af viden og ikke-viden, som grundlag for design af etnografisk undersøgelse. 2. Etnografisk baseret undersøgelse af borgernes håndtering af opgaver, forestillinger og praksis i relation til bibliotekets hovedformål. 3. Fremtidsorienteret anvendelse af undersøgelsens resultater og samlet formidling. 8

9 PROJEKTAKTIVITETER FREMTIDENS BIBLIOTEKSBETJENING AF BØRN Projektet Aktiver i nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebiblioteker nye pejlemærker i fremtidens biblioteksbetjening af børn er et af delresultaterne af kulturministeriets rapport og anbefalinger fra Fremtidens biblioteksbetjening af børn fra Danmarks Biblioteksforening står sammen med Bibliotekarforbundet, Danmarks Skolebibliotekarer og Kommunernes Skolebiblioteksforening bag projektet. Samarbejdet i de fire foreninger om projektet fungerer rigtig godt, og projektet forventes afsluttet i foråret Kommunernes Skolebiblioteksforening er projektleder på sagen. Projektet har modtaget tilskud på fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet lagde i november 2008 ud med et møde i Odense, hvor politikere fra de to foreninger og arbejdsgruppen mødtes. Her blev visioner, muligheder og mål med projektet drøftet. Mødet gav en mængde råstof til projektet og dannede baggrund for det udbud i forhold til projektdeltagelse, som blev sendt til alle kommuner i januar Udbuddet resulterede i en række bud fra kommunerne, og der blev valgt fem kommuner, som fra hver sin vinkel arbejder med modeller for nye samarbejdsrelationer mellem folke- og skolebiblioteker. De deltagende kommuner er Ikast-Brande, Køge, Høje Taastrup, Kolding og Viborg. SOCIAL KAPITAL I FOLKEBIBLIOTEKERNE På årsmøderne har vi ofte hørt oplæg om og talt om, at bibliotekerne skaber social kapital bl.a. på Årsmødet i Aalborg. Det var også udgangspunktet, da Danmarks Biblioteksforening og Gentofte Bibliotekerne i 2009 lavede en projektansøgning til Styrelsen for Bibliotek og Medier om støtte til projekt om social kapital i de danske folkebiblioteker. Projektet flere formål: at undersøge, hvilken rolle biblioteker og biblioteksprofessionelle spiller i skabelsen af social kapital blandt bibliotekets brugere og at identificere handling og praksis på bibliotekerne, der henholdsvis hæmmer og fremmer udviklingen af social kapital. Samt at udvikle et måleredskab vedrørende social kapital på biblioteket. Desværre blev der ikke bevilget støtte, så projekt er foreløbig lagt i mølposen, hvis ikke andre finansieringsmuligheder dukker op. BIBLIOTEKET OG IDENTITETEN Jeg satte på årsmødet i 2009 fokus på biblioteket som identitetsskabende faktor for det enkelte menneske. Et fokus som vi i årets løb har brugt som oplæg til debatter og drøftelser på mange forskellige planer. Men bibliotekets funktion som identitetsskaber rækker meget længere end kun at være det for den enkelte. Danmarks Biblioteksskole har iværksat et stort projekt sammen med Realdania, hvor Biblioteket som katalysator for byen skal belyses. DBs direktør sidder i følgegruppen. Projektet skal kvalificere det faglige grundlag for debatten om, hvordan fremtidens biblioteker bliver strategiske faktorer i byudviklingen. Projektet igangsættes for en toårig periode med støtte fra Realdania. I DB glæder vi os over denne forskningsindsats og vil bruge kraft på at sætte bibliotekets betydning for byplanlægningen på den politiske dagsorden. Hele tankegangen ligger klart i forlængelse af DBs fokus på opdatering og nyudvikling af biblioteksrummet i de sidste fire år inkl. vores udgivelse af BIBLIOTEKSRUMMET. Inspiration til bygning og design i BIBLIOTEKARUDDANNELSERNE For Danmarks Biblioteksforening er det vigtigt at medvirke til, at der bliver skabt de bedste uddannelsesbetingelser for fremtidens medarbejdere i bibliotekerne. Derfor prioriterer vi også samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne højt. Ligesom vi løbende arbejder på dialog og arrangementer i fællesskab med de studerende bl.a. gennem studieture, aktiv inddragelse i foreningen, studietilbud på vores bøger og debatter omkring uddannelse. I 2009 åbnede der en ny mulighed for uddannelse af bibliotekarer, da Syddansk Universitet skabte bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Det hilser vi velkomment, og DB er blevet bedt om at indgå i deres følgegruppe, hvilket vi vil udpege en repræsentant til efter det nye Forretningsudvalg er valgt. Også Danmarks Biblioteksskole har oprettet et aftagerpanel, som er blevet et commonplace ved lange videregående uddannelser. Skolen har udpeget DBs direktør til at indgå i dette. Desværre er der ikke tilstrækkelig med ansøgere til bibliotekaruddannelserne, så i år har vi set, at der var færre ansøgere, end der var pladser. Bibliotekarforbundet og DB har derfor igangsat et fælles projekt om professionskompetence inden for bibliotekerne og rekruttering af nye medarbejdere og studerende til uddannelserne. Vagn Ytte Larsen, formand, Danmarks Biblioteksforening Danmarks Biblioteker nr. 2 9

Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB

Forsidefoto: IFLA 2008 i Quebec. Foto: Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør i DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 7. 2008 Kultur & Sundhed en oplagt symbiose/nye anbefalinger Per Nyengs store farvel-interview med Winnie Vitzansky IFLA 2008 fagrapporter og inspiration Ny DB direktør Minimalistisk

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2008 DB forslag: Fælles nationalt-kommunalt Bibliotekshåndslag Biblioteket og den sociale kapital Er PLAY en trussel? Danske biblioteksstuderende i Cairo - tyske i Skanderborg

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 6. 2012 Leder: Unge er vilde med biblioteket Gratisprincip til debat Mere uddannelse, øget brug af bibliotekernes digitale tilbud IFLA 2012 reportage Skal biblioteker uniformeres

Læs mere

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND

Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 1. 2014 BØRNENES HOVEDSTAD OG BIBLIOTEK I BILLUND Borgmester Peter Sørensen: Fuld fart på Horsens havn og hovedbibliotek Digitalt medborgerskab Er danske biblioteker bæredygtige?

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 2. 2015 INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG

DANMARKS BIBLIOTEKER. Nr 2. 2015 INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG Nr 2. 2015 DANMARKS BIBLIOTEKER INTERVIEW: JUSSI I CLINCH MED MAGTMISBRUG Bagom Krimimessen og dens bagmænd Litteraturen på PAPIRøen Hyldest til Rifbjerg BibDok. Fra model til effekt Dokk1. Fra bibliotek

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev Nr 4. 2014 DANMARKS BIBLIOTEKER Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek - set lidt fra oven af Anna Mee Allerslev, københavnsk borgmester og formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Interview

Læs mere

Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K.

Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K. DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2013 KLASSIKERDAGEN: I CLINCH MED SØREN K. KV2013 Enquete: Kommunalpolitikernes kulturprioriteringer Læsehajer i Haderslev Biblioteket & Bispen revisited IFLA 2013 lancerer fem

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket

Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MAJ 2014 Tema Når bibliotekschefen ikke længere må fokusere på biblioteket 05 IVA en uddannelse på to ben Lone Frank: Vi mister evnen til at koncentrere os Læs også: Lev

Læs mere

PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL

PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN FEBRUAR 2015 Tema: PÅ KVAGLUND BIBLIOTEK ER BIBLIOTEKARERNE I MINDRETAL 02 Nyt servicebegreb i København Biblioteket er en god forretning 7 ting, der virker på de sociale

Læs mere

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen

Bibliotekarerne skal på banen i folkeskolen BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2014 Få det bedste ud af forandringer Synspunkt: POSITIV HOLDNING TIL FRIVILLIGE EFTERLYSES 06 Tema SØREN KLØJGAARD OM SAMARBEJDS- PLANER MED DANSK MAGIS- TERFORENING

Læs mere

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne 19 2010 Mød 12 kandidater til hovedbestyrelsen Generalforsamlingen 2010 Bydelsmødre på Nørrebro PRESSEN 25. november 2010 Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne L eder formanden har ordet

Læs mere

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice,

Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, BibliotekaR forbundets Fagmagasin august 2013 Er biblioteket noget, der er hæftet på borgerservice, eller er det borgerservice, der er hæftet på biblioteket. Hvad er det egentlig, man vil? 07 Interview

Læs mere

PRESSEN. Amerikanske biblioteker må fyre ansatte

PRESSEN. Amerikanske biblioteker må fyre ansatte 14 2009 Danmarks yngste håndbogbinder Mød faglederen på uddannelsen i O dense Lise Nørgaard: Dyrk de nye talenter PRESSEN 3. september 2009 Amerikanske biblioteker må fyre ansatte L eder formanden har

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Iværksætteri handler om at turde TEMA: IRRITATION ER SUNDT CODING PIRATES SKABER INNOVATION BIBLIOTEKSLEDER NORD FOR POLARCIRKLEN

Iværksætteri handler om at turde TEMA: IRRITATION ER SUNDT CODING PIRATES SKABER INNOVATION BIBLIOTEKSLEDER NORD FOR POLARCIRKLEN BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MAJ 2015 05 TEMA: Iværksætteri handler om at turde IRRITATION ER SUNDT CODING PIRATES SKABER INNOVATION BIBLIOTEKSLEDER NORD FOR POLARCIRKLEN ddelibra go - dit nye online

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

NY BIBLIOTEKSLOV I HOLLAND DEFINERER FOLKEBIBLIOTEKETS ROLLE

NY BIBLIOTEKSLOV I HOLLAND DEFINERER FOLKEBIBLIOTEKETS ROLLE BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MARTS 2015 PROFESSOR: VI TABER BØRNEKULTUREN AF SYNE FORSKERE FRA IVA ORGANISERER VIDEN I FN NY BIBLIOTEKSLOV I HOLLAND DEFINERER FOLKEBIBLIOTEKETS ROLLE 03 MøD axiell

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 11 GODE RÅD TIL DIT CV BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 11 GODE RÅD TIL DIT CV BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN SEPTEMBER 2014 08 11 GODE RÅD TIL DIT CV NYE VAGTREGLER I TÅRNBY Formandsvalg 1. SID IKKE NED 2. DRIK IKKE KAFFE 3. ALLE OPGAVER ER FÆLLES DDElibra & Digital post Digital

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere