Odense Kommunes Borgersagsportal = Partsoverblik version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Kommunes Borgersagsportal = Partsoverblik version 1.0"

Transkript

1 Odense Kommunes Borgersagsportal = Partsoverblik version 1.0 Mini-konference om de ny S&D standarder IT-arkitekt og projektleder Morten Dall, IT afdelingen - Odense Kommune

2 Der var engang Fra sorte skærmbilleder til nu Odense = eventyrets by 1980 erne: 275 kommuner 3270 og terminaler, bibliotekssystemer, fysiske sager, udskrifter på adviser Kommunerne forvalter lovgivning It simpelt registreringsværktøj It kompentencer stort set ikke tilstede tape og skruetrækker fikser 3270 linien. Fysiske sagsmapper og nåleprintere

3 Monopolet hersker

4 Nye tider: 1990 erne Teknologierne skiftes langsomt ud, vi får: Klient/serverteknologi Windows applikationer Der skrives hvidbøger om arkitektur 3 lags arkitektur! FESD rumler Vi begynder nu at have et fundament for E-sager, vi kan: Journalisere mail Lave officeintegrationer SNAKKE om sagsdannelsesprocesser og WorkFlow En skov af systemer og et monopol = KMD

5 2000 erne (Nullerne ) Systemerne modnes Systemerne modnes og vi bevæger os langsomt væk fra klienttunge applikationer Vi taler om SOA, EDA, Integrationsplatforme, social software gør sit indtog internettet er over os! Det er det rene: Kommunalreformen reducerer antallet af konge/kejserdømmer

6 KMD er nu en.net applikation

7 De seneste år KMD sælges! Transitionsaftalen kommer i stand Kommunerne/det offentlige skal nu beherske it og forretningsudvikling ved egen kraft Referencearkitektur, rammearkitektur formuleres Kombit etableres og skal gennemføre de projekter som kommunerne har brug for Men.. Resultaterne er få og små, der snakkes og skrives meget og gøres for lidt Tiden går Hvem gør noget?

8 Og det bliver mere uhyggeligt Den Ene kunde udenad hele arkitekturhvidbogen, og det baade forfra og bagfra; den Anden havde gjort sig bekjendt med alle SD-standarderne og hvad hver Oldermand maatte vide Ved hvert Vindue seer Du staae tre Skrivere og en gammel Oldermand, og Oldermanden er den Værste for han kan ikke forstaae,.. men han kan alligevel skrive notater så store som rundetårn Vi slås medhekse (Businesscases, projektmetoder og udbudsregler), der kan dræbe enhver ildsprudlende ildsjæl og tapper landsoldat

9 I dag? Hvem får prinsessen Den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis mange projekter skal materialiseres i en række konkrete tiltag og passe sammen i en hensigtsmæssig arkitektur SAMTIDIG skal de give betydelige effektiviseringer. Der er brug for tryllestøv OG standarderne Der er brug for styring: Governancestrukturer skal etableres, kommunernes arkitekturråd og dets mandat skal klarlægges Rammearkitekturen skal udkrystalliseres SAMTIDIG skal vi have konkrete løsninger på banen! Og der er også brug for innovation og afprøvninger og trædesten på vejen sig velkommen til

10 BSP = Partsoverblik version 1.0

11 Sammenhængende it og monopol? Der er mange systemer Det er vanskeligt at danne sig overblik over sagskomplekset og seneste hændelser, mennesker Sagsbehandler

12 Konfliktende systemer Der let opstår ballade...omkring emner som Hvor registreres hvad? (sag/journal) EN sag vedr. borgeren? Advishåndtering Hvor dannes overblik? Hvor lægges lægeblanketten? ESDH vs. Fagsystemerne Hvem trækker af på fælles initiativer og deres vægtning? Hvem trækker af på juridiske principper? Udviklingsprioriteringer? Etc.. Der opstår let suboptimerende adfærd Især anno 2011, hvor alle systemer har advishåndtering, dokumentopbevaring, sagsinfo mm.

13 Løsninger?

14 Målet må være Vi skal skabe overblik over sager, journaler, hændelser og mennesker gøre op med teoretisk tilgængelighed! Vi skal kunne håndtere at systemlandskabet er komplekst og at der er mange systemer. Vi skal skabe bedre indgange til de mange systemer Væk fra teoretisk tilgængelighed Vi skal orientere os, og kunne håndtere den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, standarder mm. Vi skal skabe resultater på kort og langt sigte Kort sagt: Vi skal væk fra konflikt og suboptimering over til best of breed, standarder og gradvise gevinstskabende udviklingsforløb gerne fælles kommunalt!!.

15 Sammenstillingsstrategien - Herved forenes mange initiativer og vi skaber resultater og sætter en retning på den korte og lange bane

16 - Eksisterende/gammelt It-dogme Work Base BUF KMD Rambøll ESDH XXX Hans Hansen - Sygepenge - Kontanthjælp

17 Ny approach Borgerportal Cpr: XX OBS Sager Sagsbeh. Sammenstille info. Hop til systemkilder Differentiering/rolleafh. Work Base KMD Rambøll ESDH XXX Hans Hansen - Sygepenge - Kontanthjælp DataWareHouse

18 Karakteristika: Resultatorienteret approach! Involverende, innovationsskabende, trinvis 80 % approach Komplementerer og iscenesætter Rammearkitekturen S&D Projekt dataadgang Transitionstalen De mange systemer derude En vej til ATES Erfaringsbaseret bankerne gør det bl.a.

19 En Borgersagsportal 1. skridt, blandt flere... Partsoverblik version 1.0

20 Portalen sammenstiller data, hændelser og mennesker CPR. CPR Rambøll ESDH AS2007 Tilbudshist On Demand KMD Sag

21 BUF visionen som vi materialiserer Adresse Cpr: Sarah Jensen Slotsgade 5 (pr ) 5000 Odense C Adressebeskyttelse Distrikter: s01/u06/p04 Mobil: Historik Andre på adressen: Karen Jensen, (mor) Trine Jensen, (søsk.) Peter Hansen, (-) Sarah Jensen Familie Mor: Karen Jensen, Far: Anders Jensen, Børn: Ingen Søskende: Trine Jensen, Tilbudshistorik : Dagpleje : Vuggestue, Storkereden : Børnehave, Rising : Normalklasse, Vestre Skole : SFO Eftermiddag, Vestre Skole Hørevanskeligheder, Ejby Skole Stamoplysninger Fødselsdag: (9 år) Køn: Pige Statsborgerskab: Dansk Fødeland: Danmark Herkomst: Dansk Til komm.: (Hedensted) Læge: Lægerne Iversen og Richard Sundhedstjeneste Sundhedsplejerske: Kirsten Dalsgaard Sidste aftale: Næste aftale: Elevplaner 2007/2008 : Under udarbejdelse 2006/2007 : Forældrekommenteret AS2007 Anbringelse Døgninstitution m. dom Forebyggende Kontaktperson til familien

22 NB! Ikke bare sammenstilling i BSP Men vinduerne/servicene kan bruges i andres systemer også Rambøll

23 Lad os zoome lidt ind

24 Cpr vinduet xxxxxx CPR Koblinger til: Standardiseringsarbejdet vedr. CPR Rammer arkitekturen - Person Part - Hvad skal der til? Transitionsaftalen TSA Starter forretningsdiskussionen, vedr. SKAL du ind i KMD sag? Forretningsdiskussion om anvendelse af CPR-data Hvem fører vi sagerne på?

25 Sagsvinduet Koblinger til: Standardiseringsarbejdet vedr. sagsinterfaces OIO Sag og Dokument standarder Starter forretningsdiskussionen Hvor oprettes sag, lægemappen etc.? Hvem må se hvad? Hvad skal vi vise borgeren? ATES

26 Journalvisning Koblinger til: Standardiseringsarbejdet vedr. dokumentinterfaces OIO Sag og Dokument Transitionsaftalen TSA Starter forretningsdiskussionen, hvor og hvordan skrive journal?

27 OBS vinduet Hop til KMD Advis Koblinger til: Referencearkitekturen/FESD EDA (event driven architecture) Udveksling af hændelser/hændelsesfordeler (WS I-SD Ringstedprojektet ) Transitionsaftalen TSA Hændelser/adviser fra kritiske KMD systemer, hop til xxx Starter forretningsdiskussionen, vedr. Hvordan ønsker du at få pushet viden? SKAL du ind i KMD sag?

28 Sagsbehandler overblik - kommunikation Koblinger til: Standiseringsarbejdet vedr. organisation OIO organisation (APOS) Transitionsaftalen TSA LOS og Brugerstyring Starter forretningsdiskussionen, vedr. Teambaseret vs. individbaseret sagsdeling Brug af awareness

29 Funktionsspecifikke portlets.. Tilbudshistorik Koblinger til: Referencearkitekturen og egne IT-principper Udstille informationer DWH Udbudskrav

30 Hændelser baseret på dwh datasæt EKSEMPLICFICER!! - Vi ved, hvem der er sagsbehandler på borgerne - Vi ved, hvad der sker på borgeren Fødesystemer ØS2000 AS2007 CPR-data Danmarks statistik Extens Tea KMD Aktiv Komma S&A Sygedagpenge KMD Vagtplan Rambøll Care Plads2000 KMD Opus ESDH Work Base SAS v. 9 Grunddata Datawarehouse Datamart

31 Hændelser, overblik og rettidighed Vi kan udstille seneste hændelser i portalen advis vinduet Eller vi kan lave udstille disse hændelser som Rss feeds og vise i portalen eller i en anden Rss reader. Vi har gjort det med det mest efterspurgte.. Civilstandshændelser Adressehændelser Sagshændelser Inaktive cpr numre Se næste side

32 Hændelse i ordinær Rss Reader:

33 Rss indbygget i ESDH eller anden applikation Cpr Cpr til xxxx Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr Cpr

34 BSP en fælleskommunal vej?

35 BSP og rammearkitekturen

36 BSP en fælleskommunale vej Go business case! - Analyser i: Gladsaxe Gentofte Esbjerg (Odense) Etableringen af Udbetaling Danmark aktualiserer problemstillingen! Vi taler IKKE om et standard CRM system her

37 Devoteam rapport - udsnit

38 Fælles BSP: - Virtuelle portaler informationsarkitektur Fælles BSP Fælles services/information Fælles konfiguration Odense Virtuel BSP Gentofte Virtuel BSP Gladsaxe Virtuel BSP Esbjerg Virtuel BSP CPR portlet (fælles) ESDH portlet (Lokal) Rambøll portlet (fælles med lokale data) NN Portlet (lokal) CPR portlet (fælles) ESDH portlet (Lokal) Rambøll portlet (fælles med lokale data) NN Portlet (lokal) CPR portlet (fælles) ESDH portlet (Lokal) Rambøll portlet (fælles med lokale data) NN Portlet (lokal) CPR portlet (fælles) ESDH portlet (Lokal) Rambøll portlet (fælles med lokale data) NN Portlet (lokal)

39 Esbjerg CPR Doks Fag Syst. Advis Sag LDAP Gladsaxe CPR Doks Fag Syst. Advis Sag LDAP Gentofte CPR Doks Fag Syst. Advis Sag LDAP BSP: Konceptuel målarkitektur Portal Odense Gentofte Gladsaxe Esbjerg Kommune Sag Fag Syst. Dok. UDK Objek. Sag KOMBIT CPR Advis KMD Sag Ydelses System Fag System Støtte System Fælles System Data System Metadata System Fælles Sikkerhed (NemLogin, NemId) Fælles (DUBU..) ESB Ydelses System Besked Fordeler Proces understøttelse Bruger Administration Portlet Katalog Service Katalog Lokale systemer

40 Drøftes pt. med KOMBIT Opgaven/forløbet: UDK Projekt init. UDK Analyse Kravspec UDK Udbud Udvikling og test UDK Impl. og idriftsættelse UDK Drift BSP K98 Projekt BSP K98 Drift og vedligehold Arkitektur og Governance Nu! Aug 2011 Okt August 2012 Oktober

41 Mere info Borgersagsportal/partsoverblik sagsoverblikpartskontakt Kontakt Morten Dall,

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG-2015-00439

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system Generel løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Ski FUP...4 2. Generel løsningsbeskrivelse...6 3. Journalisering, sagsbehandlerstøtte og dokumenthåndtering...6

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Involverende sagbehandling 4

Involverende sagbehandling 4 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret 2012 3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med

Læs mere

Århus den 1. - 2. april. Stigende modenhed fælles løsninger. IT-arkitekturkonferencen 2009 1

Århus den 1. - 2. april. Stigende modenhed fælles løsninger. IT-arkitekturkonferencen 2009 1 Århus den 1. - 2. april IT-arkitekturkonferencen 2009 Stigende modenhed fælles løsninger IT-arkitekturkonferencen 2009 1 Indhold 3 4 6 7 8 12 16 18 20 Forord Oversigt over program oversigt Plenum Dag 1

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere