Scope dokument for Advisservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scope dokument for Advisservice"

Transkript

1 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice Advis håndtering i KMD Sag Hændelse og Advis Advis løsningsmodel Abonnementsopsætning Advis behandling Advis Typer Funktionelle Krav Advisservice Krav KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/16

2 1. Advisservice Dokumentet beskriver forretnings- og Målarkitektur for Advisering som et særskilt modul i SAPA-løsningen. Der er tale om en løsningsmodel rettet mod understøttelse af SAPA herunder understøttelse af en udfasning af KMD Sag. Det system SAPA etablerer, vil indeholde generelle regler for opsætning af advis inspireret af det, som monopolløsningen kan i dag. De enkelte fagsystemer kan ud fra en praktisk vurdering beslutte, hvorvidt de vil etablere deres helt eget advis system, eller om de vil anvende det system, som SAPA etablerer. Det konkrete valg her vil dels afhænge af historikken, dels af forretningsreglerne på det pågældende fagområde. Leverandøren skal etablere et system med tilhørende services og brugerflade. Om andre ESDH- og fagsystemer vil gøre brug af disse, ændrer ikke selve løsningsmodellen beskrevet nedenfor. 2. Advis håndtering i KMD Sag I dag er der mange KMD systemer også enkelte ikke KMD systemer som er afhængig af, at KMD Sag leverer adviser til disse fagsystemer. Disse adviser etableres på baggrund af hændelser fra bl.a. P-DATA, eindkomst og sagsbærende systemer. Adviser i KMD Sag etableres normalt inden for en kommune, men det er også muligt på relevante områder at advisere tværgående mellem Udbetaling Danmark og en kommune. I relation til sygehus hændelser (indlæggelser og udskrivninger) er det ligeledes muligt at oprette adviser via KMD Sag (reelt S&A). Det sker gennem KMD Sygehusophold + AKS (Arbejdsskadestyrelsen) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/16

3 KMD Sag fungerer desuden også som samlende system for fagsystemernes egne advis, som samler disse adviser og præsenterer dem i et overblik (Advisoverblik) 3. Hændelse og Advis I relation til advis er der følgende grundlæggende begreber: Hændelse: Hændelsesbesked: Advis: Påmindelse: Alarm: Det der sker i den virkelige verden. En hændelse skal indrapporteres for at blive til en hændelsesbesked. Hændelsesbeskeder vises i en hændelsesoversigt, som er en liste af hændelser evt. filtreret på en række parametre som eksempelvis periode og type. Hændelser (hændelsesoversigt) må ikke forveksles med Advis (advisoversigt). En meddelelse om en hændelse (fremsendes via en Beskedfordeler ). Præsentation af hændelse for en eller flere aktører. En hændelsesbesked kan føre til flere adviser, men ikke alle hændelsesbeskeder bliver til et advis (ignoreres helt eller behandles automatisk uden involvering af en bruger). Reglerne herfor styres gennem en abonnementsordning. Fungerer som en advisering ift. at en sagsbehandler/sagsbehandlerteam skal agere på en situation/følge op på en aktivitet. En påmindelse etableres pbg af en hændelsesbeksed, som udløses i Advisservicen (vhj af en timer). En mulighed for aktøren om orientering om, at en Påmindelse er udløst, via mail, sms etc. Påmindelsen vil stadig fremgå af advisoverblikket. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/16

4 4. Advis løsningsmodel Løsningsmodellen omkring Advis lægger op til muligheden for dels en SAPA Advisservice løsning, dels at de enkelte fagsystemer kan etablere deres egen advis løsning jf. nedenstående figur. Derudover kan der være ESDH- eller fagsystemer med deres helt egen advisstyring i et lukket system. Adviser fra disse systemer er ikke med i beskrivelsen her, eller omfattet af Advisservicen. Fig. 1 Oversigt over kontekst og målarkitektur for Advis-modul Alle relevante hændelser afleveres i beskedfordelerens postkasse. Her vil der være mange leverandører eksempelvis: Fællesoffentlige grunddata systemer/registre som eksempelvis CPR, CVR og BBR. Andre offentlige systemer/registre som eksempelvis Skat og Sygehussystemer. Sagsbærende systemer ESDH- og fagsystemer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/16

5 Andre fælleskommunale systemer. Lokale kommunale systemer. I Beskedfordeleren har forskellige systemer tegnet et abonnement på netop de hændelser, som er relevante for de pågældende systemer. Et af disse er SAPA Advisservice, som abonnerer på stort set alle hændelser hvis ikke alle. Fagsystemer med deres eget advis system vil ligeledes kunne abonnere på hændelser fra Beskedfordeleren. Advisservicen modtager de hændelsesbeskeder fra Beskedfordeleren, som der er tegnet abonnement på. For hver enkelt hændelsesbesked undersøges det, om der er et eller flere abonnementer på hændelsen ift. de regler, der er defineret i abonnementet. Der dannes en forekomst med en relation til hændelsen i et advis register for hvert enkelt abonnement pr aktør. Denne opsætning af abonnementer er en funktion i Advisservicen, og dermed ikke en tværgående funktion. SAPA, og andre ESDH- og fagsystemer, kan så udsøge netop de adviser de har behov for fra dette register gennem en række services, som SAPA Advisservicen stiller til rådighed. Udover services, udstilles også den brugerflade, som anvendes i SAPA. ESDH- og fagsystemer kan vælge at bruge denne eller bygge deres egen baseret på de services, som SAPA Advis udstiller. I tilknytning til SAPA Advisservicen etableres desuden services og brugerflade til bestilling af Påmindelser. 5. Abonnementsopsætning Opsætning af advis abonnement etableres af den enkelte kommune ud fra nogle generelle advispakker defineret i SAPA. Den enkelte kommune kan vælge at bruge disse pakker uændret, tilrette disse til den enkelte kommune eller lave sine helt egne advispakker. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/16

6 Abonnementet bestemmer hvilke hændelser der skal genereres advis for. Ændringer til abonnementet har kun effekt for hændelser der opstår efter ændringen. Eventuelle opståede hændelser, der ikke specificeres abonnement for, vil derfor ikke kunne gøres tilgængelige senere ved ændring af abonnement Abonnement opsætning i SAPA skal i store træk kunne understøtte de samme muligheder, som i dag findes i KMD Sag Advis Abonnement. Dette omfatter bl.a. abonnement: Som ikke kræver en eksisterende sag: Som kræver en eksisterende sag: Ift. en sagstype: Advis modtages uafhængigt af om der er en aktiv sag Advis modtages kun hvis der er en aktiv sag evt. yderligere findelt på om der er en aktiv ydelse på sagen. Advis filtreres som hørende til en given sagstype (KLE) evt. til udvalgte facetter inden for den pågældende sagstype. Statusskifte på sag: Advis filtreres ift. udvalgte statusskifte på sagen eksempelvis kan man være interesseret når en afgørelse træffes eller når udbetaling af en ydelse stoppes(filter bør håndteres via hændelsesklassen) Ift. persondata: Ift. adresse eller geografisk område:: Økonomiske ændringer: Advis filtreres ift. fødselsdag, alder eller lign. Advis filtreres ift. distrikter (geografiske områder) herunder også fravalg af udvalgte adresser. Advis filtreres ift. typen af ændring i økonomisk formåen - eksempelvis ændret indkomstgrundlag hhv. i forhold til størrelsen af denne ændring. Ikke økonomiske ændringer: Advis filteres ift. andre typer af ændringer eksempelvis skoleskift eller tildeling af et hjælpemiddel. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/16

7 Generelt er målet med abonnement opsætningen, at advis til den enkelte sagsbehandler hhv. sagsbehandlerteam kan opsættes så præcist, at der ikke dannes irrelevante adviser ift. det enkelte fagområde. 6. Advis behandling De enkelte adviser kan søges ud fra forskellige filtreringer herunder standardsøgninger såsom adviser til mig. Når en sagsbehandler har søgt et eller flere adviser, kan sagsbehandleren behandle dette advis gennem tilføjelser af noter, ændring af status etc. Når adviset færdigbehandles (eksempelvis ved tildeling af status færdig ) journaliseres adviset inkl. evt. noter automatisk i et til sagen hørende journalnotat. 1 Behandlingen af adviset opdateres i SAPA Advisservicen, således at når et advis eksempelvis er meldt færdig fra et system, så er adviset meldt færdig uanset hvorfra advis fremsøges. Påmindelser oprettes som beskrevet ovenfor som adviser i SAPA Advisservicen og behandles som alle andre adviser. Forskellen er primært, at disse påmindelser er udløst af hændelser i Advisservicen selv, samt at der kan knyttes nogle ekstra egenskaber til en påmindelse eksempelvis en periodevis gentagelse. Påmindelser er typisk tilknyttet en sag, men kan også eksempelvis være knyttet til behandlingen af et advis uden en tilhørende sag. 7. Advis Typer Herunder er beskrevet de 4 typer af adviser som vil kunne ses i SAPA Advisservicen: 1. Adviser via Hændelsesbesked og abonnement i Advisservicen 2. Påmindelser 3. Tværgående Adviser 4. KMD Sag Adviser 1 Dette er en udvidelse ift. nuværende funktionalitet i KMD Sag Advis Abonnement. Ønsket er rejst ifb. SAPA s kommuneworkshops. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/16

8 Ad.1. Advisservicen abonnerer på (samtlige?) Hændelsesbeskeder og danner adviser ud fra de abonnement opsætninger der er. Ad.2. En Påmindelse er en manuelt oprettet huskeseddel. Kan også distribueres til mailbox, sms osv som en Alarm. Ad.3. Tværgående Adviser er manuelt oprettede Adviser. Adviset udløser en besked til et angivet system.(dette stiller krav til metadata på hændelsesbeksed; modtagende aktør (system) skal kunne angives). 2 Ad.4. Manuelle KMD Sag Adviser vil som en del af udfasningen af KMD Sag, blive overført til Advisservicen og vist i advis oversigten her. 8. Funktionelle Krav Herunder beskrives de overordnede funktionelle krav gennem en række forretnings use-cases og konkrete krav til Advisservicen. For overskuelighedens skyld er her indsat et diagram med oversigt over Forretnings use casene. Der er pr. use case angivet det forretningsmæssige slutresultat. 2 Advisservicen kan også modtage Tværgående Adviser fra eksterne systemer. Bliver sendt som en separat hændelsestype til orientering af brugere i andres systemer (fx stat/regioner) Der skal kun være én modtagende aktør til disse beskeder. Ved 0 eller flere aktører skal Advisservicen modtage besked om at advis ikke er leveret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/16

9 Usecase nr.: 301 Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Navn: Opsæt og tildel advisabonnement Baseret på følgende lovgivning Henvisning til krav [nr.] Igangsættende aktør: Advisadministratoren Det er denne usecases formål at beskrive, hvordan advisadministratoren kan definere en række regler, der understøtter, at kommunebrugeren modtager information om hændelser af faglig relevans (et såkaldt 'advis'). Advisadministrator ønsker, pbg af reglerne, at opsætte et abonnement til adviseringer. Der skal opsættes en ny, eller ændres et eksisterende, abonnement for hvilke hændelsestyper og/eller Sagstyper der ønskes advisering om. Systemet indeholder oversigten over hændelsestyper. Systemet indeholder en oversigt over tilgængelige faglige brugerprofiler (fx Organisatorisk enhed, Kommunebruger) samt Sagstype. Disse skal kunne ses og anvendes af en advisadministrator. Der skal være foretaget en faglig afklaring af, hvilke brugerprofiler eller Sagstyper, der skal adviseres om hvilke hændelser. Handlinger Advisadministratoren udvælger de relevante hændelsestyper til abonnementet. Advisadministratoren navngiver advisabonnementet og angiver yderligere informationer om abonnementet, fx gyldighedsdato samt uddybende tekst Advisadministratoren gemmer advisabonnementet Advisadministratoren vælger et standardabonnement, som kan kopieres og rettes til efter behov (evt. i form af et katalog) Advisadministratoren kan tildele abonnementerne en status der afspejler, om det fx er en kladde eller klar til anvendelse Advisadministratoren tildeler abonnementet til en given brugerprofil eller Sagstype Advisadministratoren redigerer og sletter et advis-abonnementet. Slutresultat Et abonnement er oprettet, gemt og evt. tildelt en brugerprofil eller Sagstype. Abonnementet fremgår i et overbliksbillede og er nu klar til brug/søgning for kommunebrugerne. Alternativt: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/16

10 Sluttilstand Et Advis-abonnement er opstået. Bemærkninger: Krav #1 Usecase 301: Opsæt og tildel advisabonnement eskrivelse: Krav #2 Usecase 301 skal være opfyldt Usecase 301: Redegør for løsningen Krav #3 Usecase 301: Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Krav #4 I løsningen skal der forefindes en oversigt over alle hændelsestyper som det er muligt at blive adviseret om. Disse skal kunne ses og anvendes af advis administratoren. Katalog Med baggrund i kunde og brugerbehov, skal leverandøren opsætte en række standard advisabonnementer (fx i et katalog), som en advisadministrator kan redigere efter behov. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan løsningen understøtter dette. Usecase nr.: 302 Navn: Foretag advissøgning Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktører: projektgruppe Kommunebrugeren Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Handlinger Denne usecases formål er at beskrive hvordan kommunebrugeren selvstændigt kan søge advisering om hændelsestyper Kommunebrugeren har fået behov for at søge adviser om en given hændelsestype. Kommunebrugeren søger adviser ud fra ønskede metadata KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/16

11 Slutresultat Kommunebrugeren afgrænser evt. visningen af advissøgningen ud fra ønskede metadata Kommunebrugeren har nu foretaget en advissøgning og får nu vist de adviser der matcher søgningen. Alternativt: Kommunebrugeren kan navngive og gemme søgningen som en fast advissøgning. Kommunebrugeren deler gemte advissøgninger med andre brugere. Kommunebrugeren kan redigere og slette gemte advissøgninger Kommunebruger kan for en gemt søgning vælge også at få distribueret resultatet af søgningen ad andre kanaler, fx , sms. Sluttilstand En advissøgning er foretaget og evt gemt som en fast søgning, der udløser adviser i advisoverblikket. Bemærkninger: Krav #5 Usecase 302: Foretage advissøgning Usecase 302 skal være opfyldt Krav #6 Usecase 302: Redegøre for løsningen Krav #7 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Metadata vedr. faste advissøgninger Løsning skal sikre at faste advissøgninger indeholder: - Titel - En række forudbestemte metadata: o Den kommunebruger, der har oprettet søgningen. o Dato og tidspunkt for oprettelse. o. Usecase nr.: 303 Navn: Opret påmindelse Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/16

12 projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive hvordan kommunebrugeren kan oprette en Påmindelse. Kommunebrugeren har behov for at oprette en Påmindelse til sig selv eller en organisatorisk enhed, om fx en part eller en sag Kommunebrugeren har fagligt taget stilling til indhold af Påmindelsen. Handlinger Kommunebrugeren opretter Påmindelsen med titel, beskrivelse og metadata. Advisadministratoren kan oprette prædefinerede titler. Kommunebrugeren tilknytter påmindelsen til sig selv eller andre kommunebrugere. Kommunebrugeren angiver periode eller konkret dato hvor Påmindelsen skal fremkomme på modtagerens advisoversigt. Kommunebruger kan yderligere vælge at få distribueret Påmindelsen ad andre kanaler, fx , sms. Slutresultat Alternativt: Sluttilstand Kommunebrugeren har oprettet en påmindelse og vil nu blive adviseret om denne påmindelse. Kommunebrugeren kan redigere og slette egne påmindelser. En påmindelse er gemt. Bemærkninger: Krav #8 Usecase 303: Opret påmindelse Krav #9 Usecase 303 skal være opfyldt Usecase 303: Redegør for løsningen Krav #10 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Oprettelse af påmindelse KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/16

13 Løsningen skal sikre at påmindelses adviser indeholder: - Titel - Beskrivelse - Metadata - Modtager - Periode og/eller konkret dato for hvornår adviset skal vises - Andet? Krav #11 Udstilling af adviser I andre kanaler ( , sms, etc.) Ønsker kommunebrugeren at udstille udvalgte adviser af andre kanaler som fx eller sms, skal løsningen understøtte dette. Usecase nr.: 304 Navn: Søg og vis advisoverblik Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får overblik over sine adviser (fra puljen af: advis abonnementer, advis søgninger, Tværgående adviser og Påmindelser) Hændelse Kommunebrugeren ønsker at danne sig et overblik over sine adviser Startbetingelser For at få et advisoverblik er det nødvendigt at der er opsat et advisabonnement, advissøgninger eller Påmindelser. Handlinger Kommunebrugeren vælger at indsnævre adviser i overblikket pbg. advis type og/eller metadata (fx KLE) Slutresultat Kommunebrugeren får vist et overblik over adviser og orienterer sig i dette. Alternativt: Sluttilstand Bemærkninger: Krav #12 Usecase 304: Søg og vis advisoverblik Usecase 304 skal være opfyldt KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/16

14 Krav #13 Usecase 304:Redegør for løsningen Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Usecase nr.: 305 Navn: Behandl advis Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren kan behandle et advis, der er opstået på baggrund af en hændelse. Kommunebrugeren ønsker at behandle et advis. Handlinger Kommunebrugeren vælger et advis. Kommunebrugeren kan hoppe fra adviser, der har sager tilknyttet, til tilhørende kildesystem. Kommunebrugeren behandler adviset ved at ændre status på det. Kommunebrugeren kan journalisere advis på en eller flere relevante sager. (til issuelog: hvorfor?) Slutresultat Et advis er evt. behandlet Alternativt: I stedet for selv at behandle adviset, videresender kommunebrugeren adviset til en anden kommunebruger Kommunebruger kan tilknytte en kommentar til adviset i et bemærkningsfelt. Kommebrugeren massebehandler adviser ved at ændre status for flere adviser på en gang Sluttilstand Et advis er evt. behandlet. Bemærkninger: Krav #14 Usecase 305: Behandl advis KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/16

15 Usecase 305 skal være opfyldt Krav #15 Usecase 305: Redegøre for løsningen Krav #16 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Status Krav #17 Løsningen skal understøtte at adviset kan have flere statusser (fx ubehandlet, i gang og afsluttet, o.lign.) jf. Advis begrebs- og informationsmodellen Adviser er personlige Leverandøren skal redegøre for, hvordan løsningen understøtter at et advis er personligt, og derfor ikke forsvinder i kommunebruger Bs brugergrænseflade, selvom kommunebruger A afslutter samme advis. [Kravet bliver muligvis erstattet/suppleret af Advis begrebsmodellen] Usecase nr.: 306 Navn: Opret tværgående advis Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren kan oprette et tværgående advis, der er opstået på baggrund af en hændelse. Et tværgående advis er et advis der bliver sendt fra Advissrervicen til en eksterne modtager som fx sygehuse. Kommunebrugeren ønsker at oprette et tværgående advis. Liste over modtagende myndigheder. Handlinger Kommunebrugeren opretter et tværgående advis med titel, beskrivelse og metadata (fx modtagende myndighed) Advisadministratoren kan oprette prædefinerede titler Slutresultat Alternativt: Kommunebrugeren angiver periode/konkret dato for hvornår det tværgående advis skal afsendes til modtagende myndighed. Tværgående advis er oprettet. Sluttilstand KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/16

16 Bemærkninger: Krav #18 Usecase 306: Opret tværgående advis Kategori: O Type: Funktionelt Usecase 306 skal være opfyldt Krav #19 Usecase 306: Redegør for løsningen Kategori: O Type: Funktionelt Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen 9. Advisservice Krav Krav #20 Advisservice - en selvstændig service Løsningen Advisservice skal implementeres som en selvstændig løsning. Servicen skal være løst koblet til SAPA løsningen. Advisservicen vil leverer sine adviser pbg af hændelsesbeskeder fra Beskedfordeleren. Leverandøren skal beskrive hvordan denne arkitektur tænkes implementeret. Krav #21 Advisservice - en SOA løsning Kategori: O Type: Funktionelt Løsningen Advisservice skal implementeres som en generisk service der stiller advis funktionalitet til rådighed for systemer der ikke selv har denne funktionalitet. Leverandøren skal beskrive hvordan dennes arkitektur tænkes implementeret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/16

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013 SAPAs kravspecifikation Læsevejledning KMJ, 19. marts 2013 Udbudsmaterialets kontrakter og bilag Øvrige bilag A.Ordliste B.Begrebs- og Informationsmodel C.Snitflader (STS og SP) D.Udrulningsbistand E.Overgangsløninger

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning 6. november 2014

Vejledning 6. november 2014 KOMMUNESPECIFIKKE SNITFLADELISTER Vejledning 6. november 2014 1. Formål Monopolbruddet medfører, at en eksisterende KMD-monopolløsning udfases til fordel for en fælleskommunal løsning. Kommunerne skal

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8.

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. 4. maj 2017 NATIONAL MYNDIGHEDSADGANG TIL BBR 1.8 Formål med dokumentet Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. Dokumentet er målrettet

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

BILAG 2 Kravspecifikation

BILAG 2 Kravspecifikation BILAG 2 Kravspecifikation Instruktion til Tilbudsgiver Nærværende bilag, samt underbilag 2A-2R, udgør Kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal ikke udfylde nærværende bilag, men besvare bilaget ved at udfylde

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Opbygning af jobfunktionsroller i Aarhus. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE It & Digitalisering Aarhus Kommune

Opbygning af jobfunktionsroller i Aarhus. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE It & Digitalisering Aarhus Kommune Opbygning af jobfunktionsroller i Aarhus. 23. maj 2016 Side 1 af 3 Aarhus Kommune har valgt at se på adgangsstyring/jobfunktionsroller med nye og friske øjne. Dette betyder også, at vi ser bort fra den

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang

Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang Indhold Dette dokument indeholder generel information om KIGO og forklarer, hvad KIGO er, hvem der skal bruge KIGO, og hvad KIGO kan hjælpe

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Børn & Unge, Pension, Social & Handicap, Diverse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces beskriver, hvordan sagsbehandlere på andre

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

Udarbejdelse af jobfunktionsroller

Udarbejdelse af jobfunktionsroller Udarbejdelse af jobfunktionsroller En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 marts 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

Du får samme overblik ved at klikke på Mine opgaver oppe i højre hjørne:

Du får samme overblik ved at klikke på Mine opgaver oppe i højre hjørne: KIGO Bruger KIGO-instruks til brugere i kommunerne Læsevejledning Denne KIGO-instruks er til dig som bruger. Instruksen vil ved hjælp af skærmbilleder gennemgå de funktioner, du som KIGO Bruger kommer

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Drejebog for SAPA-høringsproces i kommunerne

Drejebog for SAPA-høringsproces i kommunerne Klik her for at angive tekst. Drejebog for SAPA-høringsproces i kommunerne I forbindelse med kravspecifikation Drejebogen kommer med input, ideer og forslag til, hvordan kommunerne kan gribe en lokal høringsproces

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen ESDH-strategi Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen Indhold Indledning og baggrund for værktøjet 3 Strategiens scope, formål og målsætninger 4 Understøttelse af

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

KMD Opus Personaledokumenter

KMD Opus Personaledokumenter KMD Opus Personaledokumenter og -mappe I KMD Opus Personaledokumenter og -mappe bliver følgende tilgængeligt med KP91: Ændringer i strukturen kan synkroniseres automatisk Dokumenter kan flyttes mellem

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere