Trivsel blandt Butiksansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel blandt Butiksansatte"

Transkript

1 Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001

2 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater

3 Baggrund

4 Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med HK Datagrundlag Telefoniske interview med 200 HK-medlemmer Alle respondenter ansat inden for kæder inden for detailhandel Interviewene gennemført medio september 2001

5 Model for måling af medarbejdertilfredshed og -loyalitet Det daglige arbejde Udvikling Information Løn og ansættelse Samarbejde Nærmeste leder Øverste ledelse Omdømme Tilfredshed Loyalitet

6 Resultater

7 Indeks for den samlede tilfredshed og loyalitet Tilfredshed 73 Loyalitet 64 Meget lav tilfredshed / loyalitet Meget stor tilfredshed / loyalitet

8 Kommentarer til indeks for den samlede tilfredshed og loyalitet Ud af en mulig score på 100 opnås en samlet tilfredshedsscore på 73, d.v.s. en samlet medarbejdertilfredshed, der ligger et pænt stykke over middel Til gengæld er der en mere moderat loyalitet blandt medarbejderne i forhold til deres nuværende arbejdsplads. Ud af en mulig score på 100 opnås en samlet loyalitetsscore på 64

9 Tilfredsheden med de undersøgte områder Det daglig arbejde 68 Udvikling 56 Information 63 Løn- og ansættelsesforhold 70 Samarbejde 78 Nærmeste leder 66 Øverste ledelse 57 Omdømme Meget lav tilfredshed Meget stør tilfredshed

10 Kommentarer til tilfredsheden med de undersøgte områder Størst tilfredshed blandt medarbejderne er der med områderne samarbejde, omdømme samt løn og ansættelsesforhold Lavest tilfredshed blandt medarbejderne er der med udvikling, øverste ledelse og information

11 De undersøgte områders betydning for den samlede tilfredshed og loyalitet Det daglig arbejde Udvikling Information Løn- og ansættelsesforhold Samarbejde Tilfredshed Loyalitet Nærmeste leder Øverste ledelse Omdømme Meget ringe betydning 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Meget stor betydning

12 Kommentarer til effekt på tilfredsheden og loyaliteten Størst betydning for den samlede tilfredshed blandt medarbejderne har områderne nærmeste leder, det daglige arbejde og samarbejde Størst betydning for den samlede loyalitet blandt medarbejderne har områderne det daglige arbejde, nærmeste leder, udvikling samt løn- og ansættelsesforhold

13 Prioriteringskort - Tilfredshed Samarbejde Vurdering I Omdømme III Løn- og ansættelsesforhold Det daglige arbejde Nærmeste leder Information Øverste ledelse II Udvikling IV Relativ betydning

14 Prioriteringskort - Loyalitet Samarbejde Vurdering I Omdømme Information III Løn- og ansættelsesforhold Det daglige arbejde Nærmeste leder Øverste ledelse II Udvikling IV Relativ betydning

15 Kommentarer til prioriteringskort - tilfredshed og loyalitet Nederste venstre (II) og øverste højre kvadrant (III) viser de områder, hvor der er god overensstemmelse mellem medarbejdernes tilfredshed med området og den betydning de tillægger området i forhold til deres samlede tilfredshed/loyalitet Øverste venstre kvadrant (I) viser de områder, som medarbejderne generelt er tilfredse med, men som samtidig har mindre betydning for deres samlede tilfredshed/loyalitet Nederste højre kvadrant (IV) viser de områder, som medarbejderne er mindre tilfredse med, men som de tillægger stor betydning for deres samlede tilfredshed/loyalitet - d.v.s. potentielle indsatsområder. I dette tilfælde: udviklingsmuligheder. Bemærk endvidere at nærmeste leder ligger tæt på dette område

16 De ansatte fordelt efter tilfredshed og loyalitet 10,00 Kværulanter Stjernemedarbejdere Loyalitet 5,00 Problemmedarbejdere På vej væk - medarbejdere 0,00 0,00 5,00 10,00 Tilfredshed

17 Kommentarer til de ansatte fordelt efter tilfredshed og loyalitet Medarbejdere med høj tilfredshed og høj loyalitet - stjernemedarbejdere - udgør 62% Medarbejdere med lav tilfredshed og lav loyalitet - problemmedarbejdere - udgør 17% Medarbejdere med høj tilfredshed og lav loyalitet - på vej væk - medarbejdere - udgør 15% Medarbejdere med lav tilfredshed og høj loyalitet - kværulanter - udgør 6%.

18 Detaljerede resultater

19 Det daglige arbejde Afvekslingen i arbejdsopgaverne i dit job 20% 58% Den indflydelse du har på tilrettelæggelse af dit arbejde 15% 64% Muligheden for at anvende din viden og dine erfaringer i dit job 8% 69% Muligheden for at lære nye ting og få nye erfaringer i dit job 11% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Utilfreds el. meget utilfreds Tilfreds el. meget tilfreds

20 Udvikling Muligheden for at efteruddanne dig i forhold til et andet job 28% 30% Muligheden for at efteruddanne dig i forhold til dit nuværende job 26% 37% Muligheden for at udvikle dig personligt på jobbet 15% 56% Muligheden for at udvikle dig fagligt på jobbet 23% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Utilfreds el. meget utilfreds Tilfreds el. meget tilfreds

21 Information Informationen om, hvad der sker andre steder i kæden 30% 43% Informationen om, hvad der skal ske i din butik 16% 64% Informationen til brug for dit daglige arbejde 14% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Utilfreds el. meget utilfreds Tilfreds el. meget tilfreds

22 Løn- og ansættelsesforhold Dine øvrige ansættelsesforhold (barsel, barnets første sygedag osv.) 6% 70% Dine muligheder for at planlægge og afvikle ferie og fridage 10% 74% Dine muligheder for at planlægge din arbejdstid 20% 61% Din løn og evt. pension i forhold til, hvad du ville kunne få i et lignende job et andet sted 21% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Utilfreds el. meget utilfreds Tilfreds el. meget tilfreds

23 Samarbejde I din butik fokuserer I både på resultatet og på et positivt samarbejde 6% 80% I din butik støtter og hjælper I hinanden i pressede situationer 4% 82% I din butik udviser I respekt for hinandens arbejde 7% 76% I din butik fungerer I som et team 7% 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I ringe el. meget ringe grad I stor el. meget stor grad

24 Din nærmeste leders evne til at... støtte medarbejdernes selvstændighed og initiativ 14% 62%... sikre, at alle i butikken kender sine faglige og personlige udviklingsområder 12% 55%... vise respekt, tillid og åbenhed over for medarbejderne 13% 72%... fremme, at butikken fungerer som et team 13% 65%... træffe hurtige beslutninger, når dette kræves 10% 63%... træffe vanskelige beslutninger, når dette kræves 14% 59%... informere om kædens overordnede mål og strategier 22% 43%... give dig tilbagemeldinger på dit arbejde 20% 52%... følge op på mål og aftaler 17% 53%... opstille klare mål og succéskriterier for butikken 12% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Utilfreds el. meget utilfreds Tilfreds el. meget tilfreds

25 Den øverste ledelses evne til at tage initiativer og udvise handlekraft 18% 43%... sikre gennemførelsen af de overordnede mål 16% 37%... være synlig 31% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Utilfreds el. meget utilfreds Tilfreds el. meget tilfreds

26 Omdømme Den samlede kæde opfattes af andre som et godt sted at være ansat 6% 60% Din butik opfattes af andre som et godt sted at være ansat 6% 74% Den samlede kæde har et godt omdømme blandt jeres kunder 2% 74% Din butik har et godt omdømme blandt jeres kunder 5% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I ringe el. meget ringe grad I stor el. meget stor grad

27 Din ansættelse alt i alt Hvor tilfreds er du alt i alt med at være ansat i kæden 7% 72% Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på din arbejdsplads 11% 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Utilfreds el. meget utilfreds Tilfreds el. meget tilfreds

28 Overvejelser om jobskifte (loyalitet) Jeg leder sjældent efter andre job uden for kæden 28% 62% Jeg vil anbefale andre at søge job i samme kæde 14% 67% Jeg ønsker at være ansat i samme kæde om 2 år 24% 53% Jeg ønsker at være ansat i samme butik om 2 år 29% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% I ringe el. meget ringe grad I stor el. meget stor grad

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere