PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0094 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER EHJ (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Fyns Dykkercenter ApS Blue O Two Scandinavia, filial af Blue O Two, Ltd, England Dykkerrejse. Liveaboard på M/Y Red Sea Adventurer, Det nordlige Rødehav og Hurghada, Egypten I alt kr. Manglende tilbagebetaling af rejsens pris i forbindelse med afbestilling af rejsen i henhold til pakkerejselovens 9, stk. 3. Tilbagebetaling af rejsen. SAGEN INDBRAGT 3. juli 2014 ****************************** Ankenævnets afgørelse Fyns Dykkercenter ApS og Blue O Two Scandinavia, filial af Blue O Two, Ltd, England, skal en for begge og begge for en inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 4.297,50 kr. til klageren EHJ samt renter fra den 3. juli Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Endvidere skal Fyns Dykkercenter ApS og Blue O Two Scandinavia, filial af Blue O Two, Ltd, England ligeledes in solidum inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 20. januar 2014 en dykkerrejse Liveaboard på M/Y Red Sea Adventurer til Det nordlige Rødehav og Hurghada, Egypten for 1 person for perioden fra fredag den 4. april til lørdag den 12. april 2014 med indkvartering i delt dobbeltkahyt på skibet M/Y Red Sea Adventurer med helpension i perioden april 2014 og indkvartering i standardværelse på hotel Marriott Resort i Hurghada med halvpension i perioden april Klageren valgte den 21. marts dage før afrejse at afbestille sin rejse hos bureauet. Klageren og en medrejsende har indbragt i alt 2 klagesager for Ankenævnet (sag nr. 2014/0093 og sag nr. 2014/0094). Klageren i denne sag har fuldmagt til at repræsentere klageren i sag 2014/0093. Klageren gør gældende, at bureauets manglende tilbagebetaling af rejsens pris i forbindelse med afbestilling af rejsen i henhold til pakkerejselovens 9, stk. 3 var utilfredsstillende. Klageren gør endvidere gældende, at han var berettiget til at afbestille sin rejse pga. han ikke ville være forsikringsdækket i tilfælde af tilskadekomst, hvis han ville blive sejlet i land på Sinai halvøen, da Udenrigsministeriet forinden anbefalede evakuering derfra og frarådede rejser dertil. Klageren gør yderligere gældende, at han ikke fik udleveret rejsebetingelser ved bestillingen af rejsen. Klageren gør endelig gældende, at de to navngivne guider som han var stillet i udsigt, alligevel ikke skulle deltage på rejsen. I bureauets udbudsmateriale dateret 15. marts 2014 er rejsen bl.a. beskrevet således: Dykningen: PJ og MA fra Fyns Dykkercenter er guider på denne liveaboard. Vi dykker 3-4 gange dagligt. Ved ankomsten til M/Y Red Sea Adventurer gennemgås grundig sikkerhedsbriefing. Forud for hvert dyk deltager du i en briefing om det specifikke dykkersted. Herefter vælger du selv, om du vil dykke uforstyrret med din buddy eller ifølge med en af bådens erfarne og veluddannede guider. Al dykning foregår komfortabelt, sikkert og målrettet de ombordværende dykkere. Ruten: Det nordlige Rødehav inklusiv Ras Mohamed, tiltrækker dykkere fra hele verden pga. det rige marine liv, imponerende rev og plateauer med farverige koraller beliggende side om side med lodrette vægge. Rejsen: Turens deltagere mødes i Fyns Dykkercenter til infomøde mandag d. 14. marts kl. 18 og gennemgår turens detaljer, pakkeliste, fælles transport til Kastrup lufthavn mv.

3 3 Prisen: Prisen inkluderer ikke drikkepenge til bådens crew (EUR 50), gasser, evt. leje af udstyr, alkoholiske drikke og obligatorisk rejse- og dykkerforsikring (hvis dine eksisterende forsikringer ikke er dækkende, kan du tegne forsikring hos Fyns Dykkercenter). Ved tilmelding betales depositum kr ,- Teknisk Arrangør: Blue O Two Af arrangørens bestillingsbekræftelse til bureauet fremgår bl.a.: Rejse-/Dykningsforsikring Du er ansvarlig for at have den nødvendige rejseforsikring. Vilkår & betingelser Ved modtagelse af en booking bekræftelse, accepterer du vores vilkår og betingelser. Af Udenrigsministeriets Rejsevejledning den 27. april 2014 senest redigeret den 14. marts 2014 fremgår bl.a.: Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Sinai. Udenrigsministeriet råder danskere, som opholder sig på Sinai, til at forlade halvøen enten via de fly, rejsearrangørerne stiller til rådighed, eller for individuelle rejsende via de kommercielle trafikforbindelser. Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten (herunder Kairo) med undtagelse af rejser til turistområderne ved Rødehavet (herunder Hurghada) samt Luxor og Aswan og Nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simbel. Også her gælder det, at der fortsat er en høj risiko for terror. Man kan dog fortsat foretage flyskift i Kairo Lufthavn. Af Årsrejseforsikring Betingelser nr. 814 fra forsikringsselskabet Gouda fremgår bl.a.: 5.4 Evakuering Hvilke udgifter dækker forsikringen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj og lokal transport i forbindelse med evakuering til nærmere sikre destination eller til Danmark. Forsikringen dækker i tilfælde af, at a) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor du opholder dig, Forsikringen dækker ikke

4 4 Forsikringen dækker ikke, hvis Udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder på tidspunktet for din indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering. 27. Generelle Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) i) skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for din indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder, I mail af 21. marts 2014 til bureauet anfører klageren bl.a.: Da Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Egypten (senest redigeret d. 14/3-2014) stadig fraråder alle rejser til hele Sinai samt fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten (herunder Kairo) med undtagelse af rejser til turistområderne ved Rødehavet (herunder Hurghada) samt Luxor og Aswan og Nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simbel, vil vi hermed i henhold til Lov om Pakkerejser 8 [9] stk. 3 afbestille følgende pakkerejser: Order #XXXX hos Fyns- Dykkercenter, Order dato 23/ Rejsende A Order #XXXXX hos Fyns- Dykkercenter, Order dato 23/ Rejsende E I henhold til førnævnte "Lov om Pakkerejser imødeser vi deres tilbagebetaling af rejsens pris på kr pr. rejsende. I mail af 22. marts til klageren oplyser bureauet bl.a.: Jeg har talt med PJ om at i ikke tager med på turen pga. omstændighederne i Egypten og at jeres forsikring ikke dækker jer. Så jeg har ligeledes meddelt ham at han alligevel ikke skal med på turen som guide på turen, nu hvor i ikke skal med. Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 29. marts 2014 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: Jeg står noget uforstående overfor blue o two udsagn om at Gouda forsikring vil have fuld dækning under rejsen og at blue o two anbefaler at vi tegne en 8 dages dækning hos Gouda. Det er netop Gouda, hvor jeg har tegnet rejseforsikring, som har meddelt mig at jeg ikke vil

5 5 kunne opnå fuld dækning på min rejseforsikring i de områder hvor UM fraråder alle rejser til og anbefaler at alle Danskere forlader hele Sinai og fraråder ikke nødvendige rejser til det øvrige Egypten med få undtagelser. Jeg vil da bestemt håbe at hvis der opstår sygdom, ulykke eller lignende ombord på Blue o two's Liveaboards at de vil søge nærmeste havn. I vort tilfælde ville sygdom, ulykke eller lignende i farvandene omkring Sinai formodentlig medføre at ville blive søgt havn på Sinai halvøen. Jeg finder det kritisabelt at Fyns-Dykkercenter, helt bevist vil bringe deres kunder i en situation hvor kunderne som følge af sygdom, ulykke eller lignende ville kunne ende i en forsikringsmæssig gråzone med meget store økonomiske konsekvenser til følge. I mail af 30. maj 2014 til Ankenævnet anfører klageren endvidere: Da jeg desværre kun har et telefonisk svar fra Gouda vedr. deres dækningsforbehold vil jeg prøve at underbygge deres dækningsforbehold i forhold til vores rejse til Rødehavet 4-12/4 2014: Goudas Årsrejserejse betingelse: (Evakuering) Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke, hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder på tidspunktet for din indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering. UM's rejsevejledning af d. 14/ skriver: Rejsevejledningen for Egypten er senest opdateret den 14. marts Sikkerhedsniveauet er ændret. Udenrigsministeriet fraråder nu alle rejser til hele Sinai. Udenrigsministeriet råder danskere, som opholder sig på Sinai, til at forlade halvøen - enten via de fly, rejsearrangørerne stiller til rådighed, eller for individuelle rejsende via de kommercielle trafikforbindelser." I henhold til førnævnte fik jeg en telefonisk besked fra Gouda at hvis jeg fik brug for evakuering, som følge af et uheld/ulykke/sygdom ombord på båden og at båden søgte havn på Sinai halvøen vil Gouda's evakueringsdækning ikke dække idet jeg er indrejst på Sinai halvøen efter at UM's rejsevejledning af d. 14/3 har rådet alle danskere til at forlade Sinai halvøen. Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 9. og 19. november 2014 til Ankenævnet. Klageren kræver tilbagebetaling af rejsen. Arrangøren gør i mail af 22. august 2014 til Ankenævnet bl.a. gældende: A og E påstår at de er blevet tvunget til at rejse til et område hvor deres forsikringsselskab ikke dækker på sygeforsikringen.

6 6 Gennem Fyns Dykkercenter gjorde de opmærksom på deres bekymring og vi anbefalede dem at, såfremt deres dykkerforsikring ikke dækkede dem, skulle de søge en passende dykkerforsikring til denne tur. Vi anbefalede kunden at overveje Gouda forsikring da de tilbyder midlertidige/korte dækninger, og vores tidligere dykkerkunder har anvendt deres forsikring. Som en del af vores rejsebetingelser anbefaler vi at alle dykkere er passende dækket for deres dykkeraktiviteter med os og vi gør dem opmærksom på det er deres eget ansvar at være passende dækket. Dette er et afsnit i vores rejse betingelser: Når der bookes rejse hos os er det et krav at der er tegnet en rejseforsikring. Detaljer på forsikringen som vi anbefaler er vist på vores webside. Disse detaljer mener vi dækker det mest nødvendige. Du skal være dækket af en forsikring der som minimum dækker afbestilling, lægehjælp i tilfælde af sygdom mens man er oversøisk, og specielt skal SCUBA dykning aktiviteter være dækket. Du skal angive navn på dit forsikringsselskab samt policenummer ved booking eller snarest muligt derefter. Såfremt du ikke har angiver Forsikringselskabs navn samt policenummer seneste 14 dage efter booking (eller 3 dage før afgang såfremt booking er foretaget sent) forbeholder vi os ret til at annullere din booking og refundere alle betalinger du har lavet til os. Kunden påstår at de ikke kunne finde en forsikring der dækkede det som vi krævede ovenfor. Dette er ikke tilfældet idet vi har kontaktet begge deres forsikringsselskaber. Hos begge selskaber var det muligt at få den krævede dækning samt tegne forsikringen for en afgrænset periode. Efter at have gennemlæst svaret fra forsikringsselskaberne finder vi ikke grundlag for at kunden er berettiget til nogen form for refundering af sine udgifter. Denne beslutning er baseret på det fakta at kunden selv besluttede, ikke at ville rejse på trods af de havde muligheden for at blive korrekt forsikret. Derfor anser vi dette som en almindelig afbestilling, vores regler og betingelser træder derfor i kraft. Her er et afsnit fra vores afbestillingsregler. Antal dage før afgang hvor afbestillingen er modtaget: Afbestillingsgebyret beregnes som en procentsats af rejsens totale pris (exclusive forsikringspræmier) Mere end 56 dage: 25 % (eller depositum betaler alt efter hvilket beløb der er størst) Mellem 29 og 56 dage: 75 % Mellem 0 og 28 dage: 100 % I mail af 28. juli 2014 til Gouda Rejseforsikring, vedlagt ovenstående mail til Ankenævnet, fremgår bl.a.: Jeg vil derfor gerne, hvis I kan bekræfte om gæsterne kunne eller ikke kunne tegne en forsikring hos jer i den nedestående situation og i overnævnte tidsperiode. UN har anbefalet at man ikke rejste til Sinai halvøen i Egypten, men disse anbefalinger var/er ikke udstedet for Hurghada og det var også okay at flyve ind til Cairo. Gæsterne skulle på en liveaboard dykkerferie, som startede ud fra Hurghada, men ville under-

7 7 vejs være tættere på Sharm el Sheikh. Deri opstod problemet, da gæsterne var bekymret for om forsikringen også ville dække hvis de under deres ferie skulle få brug for lægehjælp og den nærmeste lægehjælp eller trykkammer ville være i Sharm el Sheikh, altså på Sinai halvøen. Ville I, i denne situation, have dækket dem med jeres forsikring? Gouda Rejseforsikring har i mail af 30. juli 2014, vedlagt ovenstående mail til Ankenævnet, besvaret arrangørens mail og anfører bl.a.: I henhold til vores forsikringsbetingelser ville forsikringen have dækket, såfremt gæsterne var kommet til skade under dykning og skulle i trykkammer. Det er i den forbindelse ikke af betydning, hvordan situationen i Egypten var. Forsikringen undtager skader som følge af krig eller krigslignende tilstande, men selv hvis situationen havde været så alvorlig, ville forsikringen alligevel have dækket sygdomsskader og andre skader som ikke skyldtes krig eller krigslignende tilstande; f.eks. dykkerskader. Arrangøren har yderligere kommenteret klagen i mails af 24. og 25. marts 2014 til bureauet. Bureauet har endvidere kommenteret klagen i mail af 25. marts 2014 til klageren og mail af 13. november 2014 til Ankenævnet. Klageren har i mail af 25. september 2014 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail fra arrangøren og anfører yderligere: Svaret fra A/Gouda svarer meget godt til det svar jeg også har fået telefonisk men i korrespondancen imellem Gouda & Hr. M/Blue O Two tages der ikke stilling til evakuering, som følge af et uheld/ulykke/sygdom ombord på båden og at båden måtte søge havn på Sinai halvøen. Klage Pkt.3 Da vi ikke har fået udleveret nogen form for rejsebetingelser har vi ikke haft mulighed at vide under hvilke betingelser at vi kunne afbestille vores rejse. I bilag A fra M/Blue O two nævnes der Afbestillingsregler men disse Afbestillingsregler har vi aldrig modtaget. Første gang vi så disse Afbestillingsregler var i fbm. korrespondance fra Fyns Dykkercenter Aps og Blue O two efter at vi havde afbestilt vor rejse. Arrangøren har i mail af 23. oktober 2014 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail fra klageren og anfører yderligere: Vedlagt en bekræftelse fra dykkercentret, at de viser os som deres tekniske arrangør og også et link til vores vilkår og betingelser, som A og E havde adgang til og skulle have læst i fuld

8 8 enten før deres bestilling, i løbet af deres reservation, og helt sikkert inden de beslutter ikke at rejse. Klageren har i mail af 3. november 2014 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail fra arrangøren og anfører endelig: På side 1/3 i turbeskrivelsen "Liveaboard på M/Y Red Sea Adventurer d. 29 september til 7 oktober 2014" står der nederst på siden følgende sætning: "Læs mere om Blue O two - regler og retningslinier" og jeg går udfra at der henvises til Blue O Two rejsebetingelser. Sagen er bare, at denne henvisning til Blue O two's rejsebetingelser ikke var tilstede i turbeskrivelsen for den rejse som klagen omhandler, se bilag (). Bureauet har i mail af 13. november 2014 til Ankenævnet kommenteret sagen og anfører endelig: Det er korrekt at MA ikke skulle med på turen, da der kun var 3 tilmeldt. Jeg talte med E og A om, at tage begge guider af, da det ikke er rentabelt at sende 2 guider på tur med kun 3 gæster. Det opponerede E i mod, de ville have PJ med, da de i forvejen kender PJ fra kurser og andre rejser. (MA var på det tidspunkt helt ny i Fyns Dykkercenter og derfor ukendt for E og A.) PJ blev først taget af turen, da E og A definitivt valgte at aflyse turen, pga. situationen i Ægypten og deres manglende forsikrings dækning ved evt. tilskadekomst i den nordlige del af Rødehavet, nærmere betegnet omkring Sinai halvøen. Jeg har vedhæftet mail korrespondancen mellem Fyns Dykkercenter LO og E, hvor E aflyser turen, bilag 11. I denne mail korrespondance kan man også se, at der på intet tidspunkt fremgår noget omkring klage pkt 2 & 3, som er afgørende for aflysningen. Det fremgår ligeledes af bilag 11, at det først er på dette tidspunkt at vi tager guiden af turen. Ankenævnets afgørelse Det lægges til grund, at klageren den 21. marts dage før afrejse valgte at afbestille sin rejse under henvisning til indholdet af Udenrigsministeriets Rejsevejledning af 14. marts 2014, hvoraf fremgik, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Sinai. Udenrigsministeriet råder danskere, som opholder sig på Sinai, til at forlade halvøen og Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til det øvrige Egypten (herunder Kairo) med undtagelse af rejser til turistområderne ved Rødehavet (herunder Hurghada) samt Luxor og Aswan og Nilkrydstogter imellem disse byer og Abu Simpel. Ifølge pakkerejselovens 9, stk. 3, kan en kunde afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

9 9 Efter Ankenævnets praksis finder pakkerejselovens 9, stk. 3, anvendelse på rejser til områder, hvor det ifølge Udenrigsministeriets aktuelle rejsevejledning frarådes at rejse til. Klagerens rejserute under sin rejse til det nordlige Rødehav og Hurghada i Egypten findes ikke omfattet af Udenrigsministeriets Rejsevejledning af 14. marts Efter Ankenævnets opfattelse findes klageren herefter ikke at have godtgjort, at der på tidspunktet for påberåbelse af afbestillingsretten har foreligget en situation på klagerens rejsemål, der var omfattet af pakkerejselovens 9, stk. 3. Det bemærkes i øvrigt, at Ankenævnet ikke finder, at klageren har godtgjort, at han ikke var dækket af sin rejseforsikring ved eventuel tilskadekomst eller evakuering, da klagerens rejserute under sin rejse til det nordlige Rødehav og Hurghada i Egypten, som beskrevet, ikke var omfattet af Udenrigsministeriets Rejsevejledning. Ankenævnet finder derfor, at klageren under de givne omstændigheder, ikke har været berettiget til at afbestille rejsen i henhold til pakkerejselovens 9, stk. 3, og få rejsens fulde pris tilbagebetalt. Da det ikke findes godtgjort, at bureauet inden aftalens indgåelse har gjort klageren bekendt med arrangørens vilkår for afbestilling af rejsen, jf. lov om pakkerejser 10, stk. 1, finder Ankenævnet at måtte tilsidesætte arrangørens almindelige afbestillingsvilkår i det konkrete tilfælde. Det fremgår af pakkerejselovens 9, stk. 1, at kunden kan afbestille en pakkerejse, og at arrangøren i så fald alene kan kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Af stk. 2 i samme bestemmelse fremgår endvidere, at afbestillingsretten efter stk. 1 kan begrænses eller afviges i aftalen, hvis arrangørens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov om pakkerejser, at størrelsen af det vederlag, arrangøren kan kræve, når kunden gør brug af sin afbestillingsret navnlig vil afhænge af, hvilke muligheder arrangøren har for at undgå eller begrænse sit tab, f.eks. ved at sælge rejsen til anden side eller annullere forudbestillinger. Det fremgår imidlertid også af bemærkningerne, at Arrangøren vil som hidtil kunne opkræve et standardiseret afbestillingsvederlag, der bygger på normaltabsbetragtninger, idet vederlaget stiger, jo senere kunden afbestiller. Bureauet kan derfor alene kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, jf. lov om pakkerejser 9, stk. 1. På denne baggrund, finder Ankenævnet, at vederlaget, bureauet kan opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vurdering passende kan fastsættes til 4.297,50 kr. Klageren er herefter berettiget til tilbagebetaling af i alt 4.297,50 kr. Ifølge 28 i pakkerejseloven hæfter salgsbureauet og arrangøren solidarisk for det beløb der tilkendes klageren. Ankenævnet har herved ikke taget stilling til, hvilket af de to selskaber, der hæfter endeligt for klagerens krav.

10 10 Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes 24. Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til kr. (sagskategori 2). Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. Som følge heraf b e s t e m m e s : Fyns Dykkercenter ApS og Blue O Two Scandinavia, filial af Blue O Two, Ltd, England, skal en for begge og begge for en inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 4.297,50 kr. til klageren EHJ samt renter fra den 3. juli Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. Endvidere skal Fyns Dykkercenter ApS og Blue O Two Scandinavia, filial af Blue O Two, Ltd, England ligeledes in solidum inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere