PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL Skibsrejse. Norge. Udrejse 1.1. og hjemrejse Faktisk hjemrejse PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. (ekskl. forsikring) Ændring af hjemrejsedato n.kr. SAGEN INDBRAGT 17. januar 2011 ****************************** Ankenævnets afgørelse Klagerens krav afvises fra realitetsbehandling i Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 9. november 2010 oprindeligt via bureauets hjemmeside en skibsrejse for 9 personer fra København Oslo lørdag den 1. januar 2011 og en skibsrejse for 8 personer fra Oslo til København fredag den 7. januar 2011 med indkvartering i indvendige kahytter. Med dinnerbuffet og morgenbuffet. Klageren bookede selv lejligheder på rejsemålet i perioden fra søndag den 2. januar til fredag den 7. januar Klageren blev den 16. november 2010 kontaktet af bureauet, da skibsrejsen fredag den 7. januar 2011 fra Oslo til København var blevet aflyst. Skibsrejsen blev ændret til lørdag den 8. januar for 7 personer, idet 1 person valgte at annullere begge skibsrejser. Klageren gør gældende, at det er rimeligt at de betaler den udgift vi skal betale for at forlænge vort ophold (ca 3000 kr for 9 mennesker). Det vil de ikke, da de ikke har erstatningspligt, når vi ikke har bestilt en pakkerejse gennem DFDS og dette er en force majeure-situation. Klageren har på klageskemaet anført følgende punkter: Vi har bestilt udrejse med DFDS og hjemrejse fra København til Oslo og retur. Vi har bestilt 2 lejligheder fra d Rejsen blev købt måneder senere, d får jeg opringning på min mobil om at hjemrejsen 7.1. er annulleret og at jeg bedes ringe op, så de kan finde en anden hjemrejse til mig. Jeg ringer op og får den forklaring at færgen skal i dok. Vi kan vælge mellem at køre hjem gennem Sverige og få pengene retur eller rejse hjem en dag før eller en dag efter. Jeg giver udtryk for at vi mellem de 3 valgmuligheder vælger at forlænge vort ophold med 1 dag og siger at jeg synes det er rimeligt at de betaler den udgift vi skal betale for at forlænge vort ophold (ca 3000 kr for 9 mennesker). Det vil de ikke, da de ikke har erstatningspligt, når vi ikke har bestilt en pakkerejse gennem DFDS og dette er en force majeure-situation. Jeg mener ikke der er tale om force majeure, da der er tale om noget planlagt og ikke pludselig opstået. Jeg skriver til DFDS og gør opmærksom på det samme, og får 2 gange det svar at de ikke vil yde mig nogen erstatning. Jeg gør efter andet afslag opmærksom på at jeg vil rejse sagen i pakkerejse-ankenævnet. Vi har fået refunderet en af deltagernes rejse, der ikke kan deltage på de ændrede vilkår, og vi har fået refunderet bestillingen af morgenmaden på rejsen d (altså d. 8. om morgenen), fint nok. Men vi mener at det er rimeligt at DFDS i det mindste betaler de 3000 n.kr. det koster for os at forlænge opholdet. Vi er villige til selv at betale mad og skileje den ekstra dag. Vi synes det er en billig godtgørelse for 8 menneskers forlængede ophold. Af bekræftelserne af 9. november 2010 fremgår bl.a.:... Skibsrejse København Oslo

3 3 Skib CROWN OF SCANDINAVIA Bestilte ydelser Ydelse A... E F G H I J K... Beskrivelse 9 * Skibsrejse 9 * Morgenbuffet voksen 9 * 7 Seas Dinnerbuffet 1 * København Oslo. Personbil H:185 Registreringsnummer AG XXXXX 1 * København Oslo. Personbil H: 185 Registrerings nummer ZX XXXXX 1 * Indvendig kahyt med 2 Køjer.. Booket til 2 personer. 1 * Indvendig kahyt med 3 køjer, øvre dæk.. Booket til 3 personer. 1 * Indvendig kahyt med 4 køjer, øvre dæk.. Booket til 4 personer. Skibsrejse København Oslo Skib PEARL OF SCANDINAVIA Bestilte ydelser Ydelse A... E F G H I J Beskrivelse 8 * Skibsrejse 8 * Morgenbuffet voksen 8 * 7 Seas Dinnerbuffet 1 * Oslo - København. Personbil H:185 Registreringsnummer AG XXXXX 1 * Oslo - København. Personbil H: 185 Registrerings nummer ZX XXXXX 1 * Indvendig kahyt med 2 Køjer.. Booket til 2 personer. 2 * Indvendig kahyt med 4 køjer, øvre dæk.. Booket til 3 personer. Klageren har i mails af 16. november og 21. november 2010 til bureauet nærmere begrundet sin klage således:... Vi har købt en rejse Kbh - Oslo d og retur d

4 4 Jeg har fået en opringning, hvor jeg er blevet oplyst at returrejsen er annulleret. DFDS har tilbudt at vi kan rejse en dag før eller efter eller få pengene retur. Vi ønsker at få en rejse retur dagen efter, og at DFDS betaler for forlængelsen af vores ophold i de hytter vi har lejet. Jeg har kontaktet udlejningen af hytter, som godt kan bevilge os forlængelse på ca n.kr. pr hytte. Jeg mener ikke at den ekstraordinære forlængelse af m.s. Pearl of Scandinavias dok periode, falder ind under force majeure-lignende forhold, da det er en i god tid planlagt disponering, og menesr at DFDS må være forpligtiget til at dække (en del af) de udgifter vi pådrager os som følge af ændringen. Vi beder derfor at få godtgjort lejeudgiften på ca 3000 n.kr af DFDS, og vil så selv være villige til at dække alle de andre udgifter vi påføres som følge af ændringen. JLB-Hs kan ikke deltage i rejsen, og vi ønsker derfor at hun får annulleret både sin udrejse og sin hjemrejse. Det betyder for udrejsen d (DK 0041XXX / 1) at vi i stedet for en indvendig kahyt med 4 køjer, øvre dæk, kun skal booke en kahyt med 3 køjer. Samtidig skal hendes buffet, Seven Seas + morgenbuffet også annuleres. På hjemrejsen ændret til d /DK 0041XXX / 2) betyder det at den ene indvendige kahyt med 4 køjer booket til 3 personer kan ændres til en kahyt til 2 personer. Vi skal annullere en 7 seas dinnerbuffet. Samtidig ønsker vi at annullere de 8 morgenbuffeter på hjemrejsen.... Klageren gør krav på n.kr. Bureauet gør i mail af 18. november 2010 til klageren gældende bl.a.:... Vi henviser til: "Regler og vilkår ved køb af rejser hos DFDS Seaways" Pkt. 10 "Ændringer i eller aflysning af rejser" Pkt "Transportrejser og MiniCruise rejser", hvor der står flg.: DFDS Seaways forbeholder sig ret til at aflyse enkelte skibsrejser samt ændre fastlagte afgangstider. DFDS yder ingen erstatning Samt Pkt. 11 "Ansvar og ansvarsfrihed for DFDS Seaways ved ændringer og annulleringer m.v. - Pkt. d) : udefra kommende omstændigheder, dvs. force majeure eller force majeure lignende forhold, så som strejker, vind- og vejrforhold, herunder forsinkelser som følge heraf, naturkatastrofer, krigshandlinger og lign. forhold, som ikke kunne forudses. Jeres rejse er en transportrejse enkelt tur og vi vælger i god tid at ændre rejsetidpunkt (sker pga. uforudset forlængelse af dok periode) og tilbyder alternativt afrejse dagen før eller efter og til oprindelige samme pris - hvis den skulle være dyrere. Vi kan desværre ikke imødekomme at dække udgiften til en evt. ekstra overnatning.

5 5 Havde hele rejsen inkl. ophold været købt gennem DFDS Seaways - en såkaldt "Pakkerejse" havde vi været anderledes forpligtet i forhold til jeres evt. ekstraudgift. Bureauet har yderligere imødegået klagen i mail af 2. december 2010 til klageren. Klageren har i mail af 15. januar 2011 til Ankenævnet yderligere anført bl.a.: Grunden til at jeg måtte bestille 2 rejser var at vi var ét antal rejsende på udturen og et andet på hjemrejsen. Derfor kunne jeg ikke bestille det som en returrejse; det forsøgte jeg, men computeren blev ved med at meddele at der manglede en person på hjemrejsen, hvilket jo sådan set var rigtig nok. En anden mulighed var at bestille en returrejse for 7 personer og en enkeltrejse for 1 person, men så kunne vi ikke sove sammen med den sidste, som vi ønskede. Så skulle personen have haft enekahyt. Ved at bestille 2 enkeltrejser kunne vi dermed sove i en tremandskahyt på udturen og en tomandskahyt på hjemrejsen. Begge rejser blev bestilt og betalt næsten samtidig, d og d Opringningen om at skibet skulle i dok, vil jeg mene jeg fik omkring Jeg sender i hvert fald en mail til DFDS som reaktion på opringningen d Klageren har nærmere begrundet klagen i mails af 2. december 2010 til det indklagede bureau. Det indklagede bureau har ikke trods opfordring hertil besvaret Ankenævnets henvendelse om udtalelse i sagen. Brev af 22. februar lyder således: Pakkerejse-Ankenævnet ikke har modtaget svar på sit brev af 24. januar Ankenævnet gør derfor opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grundlag, hvis Ankenævnet ikke har modtaget svar inden 8 dage fra dato. Ankenævnets afgørelse Ifølge 1, stk. 1, i Ankenævnets vedtægter, der er godkendt af Ministeren for Økonomi og Erhverv, kan Ankenævnet alene behandle klager fra en forbruger vedrørende en rejse, der opfylder kriterierne i 2, stk. 1, i lov om pakkerejser. Ved en pakkerejse efter 2, stk. 1, i lov om pakkerejser forstås en kombination af mindst to elementer fx transport og indkvartering. Således som sagen foreligger til afgørelse, finder Ankenævnet, at sagen alene omhandler køb af skibstransport, da Ankenævnet finder, at overnatning under transport ikke er indkvartering.

6 6 Ifølge vedtægterne har Ankenævnet herefter ikke kompetence til at behandle klagerens sag, idet sagen ikke omhandler klage over en pakkerejse. Ankenævnet afviser derfor klagen fra realitetsbehandling og henviser sagen til videre behandling ved Forbrugerklagenævnet. Det bemærkes, at Ankenævnet finder det yderst kritisabelt, at bureauet ikke har besvaret Ankenævnets henvendelser. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerens krav afvises fra realitetsbehandling i Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales til klageren. Hedegaard Madsen Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0234 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Petra, Lesbos. 18.7.-25.7.2010 Faktisk hjemrejse 26.7.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 13.622 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0253 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER CCO (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL Menorca,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0150 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER PL (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0222 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER ES (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0094 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER EHJ (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Fyns Dykkercenter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 359/04. afsagt den ****************************** Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004.

K E N D E L S E. i sag nr. 359/04. afsagt den ****************************** Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 359/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere