Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering"

Transkript

1 Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A Side 1 af juli 2015 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf Fax CVR nr Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA.

2 Side 2 af 37 Titel Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Journal nr. Sagsnr. Vores ref. A DH/ERT/ilk Rekvirent SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København A. C. Meyers Vænge København SV Rekvirentens ref. Birgit Rasmussen Resumé Som en del af SBi projekt , Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri - Kortlægning og forbedringsmuligheder er der udført målinger af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget. Målingerne er udført i maj Rapporten beskriver måleobjektet, målemetode, måleresultater, konstruktioner og viser sammenligninger af måleresultaterne i bebyggelsen. Opgaven er udført i samarbejde med Birgit Rasmussen, Statens Byggeforskningsinstitut. Målingerne er udført af Erik Thysell og Dan Hoffmeyer. DELTA, 3. juli 2015 Erik Thysell Akustik Dan Hoffmeyer Akustik

3 Side 3 af 37 Resultatoversigt Rosenvænget Luftlydisolation, R w Måling/ Kurveblad nr. Side Dato Overholder , 2. tv. Stue 11, 2. tv. Køkken 11, 1. th Værelse 2 11, 1. th. Køkken 11, st. tv. Værelse 1 11, st. tv. Stue 11, st. th. Værelse 2 11, 2. th. Værelse 2 11, 2. th. Køkken 11, 2. th. Værelse 2 11, 2. th. Køkken 11, 1. tv. Værelse 1 11, 1. tv. Stue 11, 1. th. Værelse 2 Senderum Modtagerum Måleretning Måleresultat R w Krav ved opførelse Mindst DS 490 klasse C (ref. BR10) Mindst Overholder 48 db db Nej 47 db db Nej 49 db db Nej 50 db db Nej 49 db db Nej 49 db db Nej 50 db db Nej

4 Side 4 af 37 Trinlydniveau, L n,w Måling/ Kurveblad nr. Side Dato Overholder , 2. tv. Køkken 11, 2. tv. Stue 11, 2. th. Værelse 2 11, 2. th. Køkken 11, 2. tv. Værelse 2 11, 1. tv. Stue 11, 1. tv. Værelse 1 11, 2. th. Køkken 11, 2. th. Værelse 2 11, 1. th. Værelse 2 11, 1. th. Køkken 11, 1. tv. Værelse 2 11, st. tv. Stue 11, st. tv. Værelse 1 Senderum Modtagerum Måleretning Måleresultat L n,w Krav ved opførelse Højst DS 490 klasse C (ref. BR10) Højst Overholder 52 db db Ja 52 db db Ja 60 db db Nej 58 db db Nej 62 db db Nej 62 db db Nej 63 db db Nej

5 Side 5 af 37 Indholdsfortegnelse Resultatoversigt Rosenvænget Indledning Resumé af måleresultater for bebyggelsen Rosenvænget, Frederikssund Kortlægningsmålinger Konklusion Måleobjekt Prøveudtagning Målemetode Instrumentering Målebetingelser Måleresultater Bygningsreglementets krav Måleusikkerhed... 9 Kurveblade Appendiks A - Tegninger Appendiks B - Konstruktioner ved måling af luftlydisolation Appendiks C - Konstruktioner ved måling af trinlydniveau Appendiks D - Beskrivelse af bebyggelsen Rosenvænget Appendiks E - Sammenligninger Appendiks RB - Luftlydisolation Målemetode Vurderingsmetode Appendiks TB - Trinlydniveau Målemetode Vurderingsmetode... 37

6 Side 6 af Indledning Efter anmodning fra SBi er der i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund udført måling af lydisolation i henhold til Bygningsreglement BR10. Målinger er foretaget før renovering af bebyggelsen. 2. Resumé af måleresultater for bebyggelsen Rosenvænget, Frederikssund Muret byggeri med støbte betondæk fra Hovedkonstruktioner i lejlighedsskel: Vægge: Etagedæk: Gulv: 170 mm bredstensmure Maks. 120 mm insitustøbt betondæk 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik. Gulvhøjde ca. 90 mm. Nedenfor gengives resultater af lydmålinger foretaget i en opgang i byggeriet (hvert tal i tabellen angiver en måling mellem to rum).

7 Side 7 af Kortlægningsmålinger Vandret Lodret 2.2 Konklusion Luftlyd Trinlyd Gulv 47/48 db (Måling 2/1) 49/49/49/50/50 db (Måling 3/5/6/4/7) 52/52 db (Måling 8/9) 58/60/62/62/63 db (Måling 11/10/12/13/14) 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik. Gulvhøjde ca. 90 mm 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik. Gulvhøjde ca. 90 mm Lydforholdene i det eksisterende byggeri er generelt op til 5 db ringere end bygningsreglementskravene i perioden Lejlighedsskel og gulve ændres som udgangspunkt ikke ved den igangværende renovering, der dog omfatter udvidelse/ombygning af delarealer af lejlighederne. 3. Måleobjekt Bebyggelsen Rosenvænget består af boligblokke med 3 etager, der er opført i årene Der er blevet foretaget målinger af lydisolation i lejligheder i opgang 11i bygning B fra 1956 (se Appendix A-D). Der er udført målinger af luftlydisolation og trinlydniveau vandret og lodret mellem boliger. Der henvises til snit og plantegninger på side Plan- og snittegningerne er fremstillet på grundlag af det af rekvirenten udleverede tegningsmateriale. Ifølge tegningsmateriale, inspektion og information fra byggeleder er konstruktionerne som følgende: Etageadskillelse: 22 mm trægulv Strøer Træfiberbrik Maks. 120 mm insitustøbt betondæk Boligadskillende vægge: Facade: mm bredstensvægge (pudset) 350 mm murstensvæg ved alle rum undtaget køkken Hulmur ved køkken

8 Side 8 af Prøveudtagning Prøveudtagningen er foretaget af DELTA i samarbejde med byggeledelsen. 5. Målemetode Målingerne er udført i henhold til SBi-anvisning 217, Udførelse af bygningsakustiske målinger. Målingen af luftlydisolation er udført i overensstemmelse med DS/EN ISO 140-4:1998: Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger. Målingerne af trinlydniveau er udført i overensstemmelse med DS/EN ISO 140-7:1998: Måling af trinlydniveau i bygninger. En kortfattet beskrivelse af målemetoderne findes i Appendix RB og TB. 6. Instrumentering Følgende instrumenter blev anvendt ved målingerne: Instrument Type A&V nr. Mikrofon B&K S Mikrofonforforstærker B&K L Mikrofonspændingsforsyning B&K L Mikrofonsvingarm B&K TA Akustisk kalibrator B&K L Lydtrykmåler B&K L Effektforstærker Nor S Dodekaeder højttaler 12 stk. Vifa L Bankemaskine B&K L 7. Målebetingelser Målingerne er udført den 27. maj Alle lejligheder var tomme. Der noteredes, at væggen mellem 11, 2. tv. køkken og 2. th. køkken muligvis havde en utæthed omkring faldstammen. Der var desuden i et flertal lejligheder utætheder omkring rørgennemføringer. Der var ikke nogen tilstede i målerummene.

9 Side 9 af Måleresultater Luftlydisolation Luftlydisolationen, udtrykt ved det tilsyneladende reduktionstal R pr. 1/3-oktav fra 100 Hz til 3150 Hz, er angivet i tabelform og afbildet grafisk på kurvebladene side Herudover er det vægtede reduktionstal R w anført. R w -værdien er beregnet i henhold til vurderingsmetoden i DS/EN ISO 717-1:1997 og Tillæg 1 DS/EN ISO 717-1/A1:2006. Vurderingsmetoden er beskrevet i Appendix RB. Trinlydniveau Det normaliserede trinlydniveau L n pr. 1/3-oktav fra 100 Hz til 3150 Hz er angivet i tabelform og afbildet grafisk på kurvebladene side Herudover er det vægtede trinlydniveau L n,w anført. L n,w -værdien er beregnet i henhold til vurderingsmetoden i DS/EN ISO 717-2:1997 og Tillæg 1 DS/EN ISO 717-2/A1:2006. Vurderingsmetoden er beskrevet i Appendix TB. 9. Bygningsreglementets krav Krav ved opførelsen Der har ikke været bygningsreglementskrav ved opførelsen af den aktuelle bygning i bebyggelsen (opførelsen af bebyggelsen er sket i årene ). Krav i BR10 I henhold til BR10 kapitel anses funktionskravet for opfyldt, når klasse C i DS 490 er overholdt. Luftlydisolation For at overholde klasse C i DS 490 skal luftlydisolationen R w mellem bolig og rum udenfor boligen være mindst 55 db. Trinlydniveau I henhold til DS 490 klasse C skal trinlydniveauet L n,w i beboelsesrum og køkkener fra gulve i andre boliger højest være 53 db. 10. Måleusikkerhed I henhold til SBI-anvisning 172 Bygningers lydisolering - Nyere bygninger, 1992, kan der på de vægtede enkelttalsværdier for luftlydisolation (R w ) og trinlydniveau (L n,w ) normalt forventes en måleusikkerhed på ±1 db.

10 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Kurveblade Side 10 af 37 Kurveblad 1 Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-4:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 2. tv. Stue Modtagerum: 2. th. Værelse 2 Måleobjekt: 6" 170 mm bredstensvæg (pudset) Fælles areal, S: 9,2 m² Modtagerums volumen: 30 m³ Frekvens f [Hz] R' 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet tilsyneladende reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:2013 R w (C; C tr ) = 48 (-1;-4) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

11 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 11 af 37 Kurveblad 2 Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-4:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 2. tv. Køkken Modtagerum: 2. th. Køkken Måleobjekt: 6" 170 mm bredstensvæg (pudset) Fælles areal, S: 5,6 m² Modtagerums volumen: 45 m³ Frekvens f [Hz] R' 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet tilsyneladende reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:2013 R w (C; C tr ) = 47 (-1;-4) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

12 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 12 af 37 Kurveblad 3 Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-4:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 1. th Værelse 2 Modtagerum: 2. th Værelse 2 Måleobjekt: 120 mm insitustøbt betondæk med 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik Fælles areal, S: 11,7 m² Modtagerums volumen: 30 m³ Frekvens f [Hz] R' 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet tilsyneladende reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:2013 R w (C; C tr ) = 49 (-2;-6) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

13 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 13 af 37 Kurveblad 4 Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-4:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 1. th. Køkken Modtagerum: 2. th. Køkken Måleobjekt: 120 mm insitustøbt betondæk med 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik Fælles areal, S: 18,6 m² Modtagerums volumen: 45 m³ Frekvens f [Hz] R' 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet tilsyneladende reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:2013 R w (C; C tr ) = 50 (-2;-8) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

14 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 14 af 37 Kurveblad 5 Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-4:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: st. tv. Værelse 1 Modtagerum: 1. tv. Værelse 1 Måleobjekt: 120 mm insitustøbt betondæk med 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik Fælles areal, S: 8,8 m² Modtagerums volumen: 23 m³ Frekvens f [Hz] R' 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet tilsyneladende reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:2013 R w (C; C tr ) = 49 (-2;-7) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

15 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 15 af 37 Kurveblad 6 Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-4:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: st. tv. Stue Modtagerum: 1. tv. Stue Måleobjekt: 120 mm insitustøbt betondæk med 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik Fælles areal, S: 20,9 m² Modtagerums volumen: 54 m³ Frekvens f [Hz] R' 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet tilsyneladende reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:2013 R w (C; C tr ) = 49 (-3;-7) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

16 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 16 af 37 Kurveblad 7 Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-4:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: st. th. Værelse 2 Modtagerum: 1. th. Værelse 2 Måleobjekt: 120 mm insitustøbt betondæk med 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik Fælles areal, S: 9,2 m² Modtagerums volumen: 54 m³ Frekvens f [Hz] R' 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet tilsyneladende reduktionstal i henhold til DS/EN ISO 717-1:2013 R w (C; C tr ) = 50 (-1;-4) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

17 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 17 af 37 Kurveblad 8 Måling af trinlydniveau i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-7:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 2. tv. Køkken Modtagerum: 2. th. Køkken Måleobjekt: 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt betondæk Gulvareal: 18,6 m² Modtagerums volumen: 45 m³ Frekvens f [Hz] L' n 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet normaliseret trinlydniveau i henhold til DS/EN ISO 717-2:2013 L n,w (C I ) = 52 (-1) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

18 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 18 af 37 Kurveblad 9 Måling af trinlydniveau i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-7:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11 Senderum: 2. tv. Stue Modtagerum: 2. th. Værelse 2 Måleobjekt: 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt betondæk Gulvareal: 20,9 m² Modtagerums volumen: 30 m³ Frekvens f [Hz] L' n 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet normaliseret trinlydniveau i henhold til DS/EN ISO 717-2:2013 L n,w (C I ) = 52 (0) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

19 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 19 af 37 Kurveblad 10 Måling af trinlydniveau i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-7:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 2. th. Værelse 2 Modtagerum: 1. th. Værelse 2 Måleobjekt: 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt betondæk Gulvareal: 11,7 m² Modtagerums volumen: 30 m³ Frekvens f [Hz] L' n 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet normaliseret trinlydniveau i henhold til DS/EN ISO 717-2:2013 L n,w (C I ) = 60 (0) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

20 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 20 af 37 Kurveblad 11 Måling af trinlydniveau i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-7:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 2. th. Køkken Modtagerum: 1. th. Køkken Måleobjekt: 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt betondæk Gulvareal: 18,6 m² Modtagerums volumen: 45 m³ Frekvens f [Hz] L' n 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet normaliseret trinlydniveau i henhold til DS/EN ISO 717-2:2013 L n,w (C I ) = 58 (0) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

21 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 21 af 37 Kurveblad 12 Måling af trinlydniveau i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-7:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 2. tv. Værelse 2 Modtagerum: 1. tv. Værelse 2 Måleobjekt: 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt betondæk Gulvareal: 11,7 m² Modtagerums volumen: 30 m³ Frekvens f [Hz] L' n 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet normaliseret trinlydniveau i henhold til DS/EN ISO 717-2:2013 L n,w (C I ) = 62 (0) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

22 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 22 af 37 Kurveblad 13 Måling af trinlydniveau i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-7:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 1. tv. Stue Modtagerum: st. tv. Stue Måleobjekt: 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt betondæk Gulvareal: 20,9 m² Modtagerums volumen: 54 m³ Frekvens f [Hz] L' n 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet normaliseret trinlydniveau i henhold til DS/EN ISO 717-2:2013 L n,w (C I ) = 62 (0) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

23 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 23 af 37 Kurveblad 14 Måling af trinlydniveau i bygninger i henhold til DS/EN ISO 140-7:1998 Rekvirent: SBi Måledato: 27. maj 2013 Målested: Rosenvænget 11, 3600 Frederikssund Senderum: 1. tv. Værelse 1 Modtagerum: st. tv. Værelse 1 Måleobjekt: 22 mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt betondæk Gulvareal: 8,8 m² Modtagerums volumen: 23 m³ Frekvens f [Hz] L' n 1/3-oktav [db] , , , , , , , , , , , , , , , , Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Vægtet normaliseret trinlydniveau i henhold til DS/EN ISO 717-2:2013 L n,w (C I ) = 63 (-1) db Vurdering baseret på feltmåleresultater opnået med en klasse 2-metode. Udført af DELTA Erik Thysell Akustik

24 Side 24 af 37 Appendiks A - Tegninger Figur 1 Bebyggelsesplan. Ej målfast. Opgang 11, hvor målingerne er udført, er i bygning B. Figur 2 Tegning over 1. og 2. plan i opgang 11. Ej målfast.

25 Figur 3 Plantegning over stueetage i opgang 11. Ej målfast. Side 25 af 37

26 Figur 4 Snittegning i opgang 11. Ej målfast. Side 26 af 37

27 Side 27 af 37 Appendiks B - Konstruktioner ved måling af luftlydisolation Måling Lejlighedsskel Flanke 1 Flanke 2 Flanke 3 Flanke Murstensvæg mm 2 mm 170 mm mm 2 / Letvæg Insitustøbt betondæk 120 mm. Murstensvæg 350 mm Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. 150 mm / Letvæg Letvæg Murstensvæg 350 mm Murstensvæg 350 mm Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. 170 mm 2 / Trappeopgang Hulmur 170 mm mm 2 / Trappeopgang 170 mm 2 Hulmur Murstensvæg 170 mm mm Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. 170 mm mm mm mm mm mm 2 / Letvæg 170 mm mm 2 / Trappeopgang 170 mm 2 Tabel 1 Liste over skilleflade og flankerende konstruktioner ved luftlydisolationsmålinger. Vandret måling Lodret måling mm trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm insitustøbt beton mm bredstensvæg (pudset).

28 Side 28 af 37 Appendiks C - Konstruktioner ved måling af trinlydniveau Måling Gulv Skilleflade Flanke 1 Flanke 2 Flanke 3 Flanke Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. 150 mm 150 mm Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. 170 mm 2 / Letvæg Murstensvæg 350 mm Murstensvæg 350 mm 150 mm / Letvæg Murstensvæg 350 mm Murstensvæg 350 mm Letvæg Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. Hulmur 170 mm 2 / Trappeopgang 170 mm mm 2 / Trappeopgang 170 mm 2 Hulmur 170 mm mm 2 / Trappeopgang Insitustøbt betondæk 120 mm. Insitustøbt betondæk 120 mm. 170 mm mm mm mm mm mm 2 / Letvæg Murstensvæg mm 2 mm Tabel 2 Liste over skilleflade og flankerende konstruktioner ved trinlydniveau. 170 mm 2 Vandret måling Lodret måling 1 2 Trægulv på strøer på træfiberbrik på 120 mm massiv beton. med mm sten med puds.

29 Side 29 af 37 Appendiks D - Beskrivelse af bebyggelsen Rosenvænget Bebyggelsens navn Adresse Bygningstype Hovedkonstruktioner Rosenvænget Byggeår Antal boliger Bygherre Rosenvænget 1-30, 3600 Frederikssund Muret boligbyggeri med støbte dæk Maks. 120 mm insitustøbt betondæk Bredstensmur 115 beboelseslejligheder og 18 klubværelser Rosenvænget Afd. 08/25, Frederikssund, v/ Domea Nordsjælland Vest Renovering Renovering starter medio 2012 Formål Renovering (mht. lydisolation) Fremtidssikring, fysisk og boligsocial helhedsplan, beboerinddragelse, byudvikling, opførelse af handicapegnede boliger. Planer om forbedring af lydforhold: nye tagboliger, klublejligheder sammenlægges, nye elevatorer Ombygning af visse rum, hvor gulve fornyes

30 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 30 af 37 Appendiks E - Sammenligninger Luftlyd Måling 2, R'w (C; Ctr) = 47 (-1; -4) db Måling 1, R'w (C; Ctr) = 48 (-1; -4) db Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Figur 5 Vandret sammenligning, luftlydisolation, 6" 170 mm bredstensvæg med puds.

31 Tilsyneladende reduktionstal, R' [db] Side 31 af Måling 3, R'w (C; Ctr) = 49 (-2; -6) db Måling 4, R'w (C; Ctr) = 50 (-2; -8) db 20 Måling 5, R'w (C; Ctr) = 49 (-2; -7) db Måling 6, R'w (C; Ctr) = 49 (-3; -7) db 10 Måling 7, R'w (C; Ctr) = 50 (-1; -4) db Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Figur 6 Lodret sammenligning, luftlydisolation, 120 mm massiv beton med 22 mm trægulve på 2"x2" strøer opklodset på træfiberbrik.

32 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 32 af 37 Trinlyd Måling 8, L'n,w (CI) = 52 (-1) db 30 Måling 9, L'n,w (CI) = 52 (0) db Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Figur 7 Vandret sammenligning, trinlydniveau, 120 mm massiv beton med 22 mm trægulve på 2"x2" strøer opklodset på træfiberbrik.

33 Normaliseret trinlydniveau [db] Side 33 af Måling 10, L'n,w (CI) = 60 (0) db 40 Måling 11, L'n,w (CI) = 58 (0) db Måling 12, L'n,w (CI) = 62 (0) db Måling 13, L'n,w (CI) = 62 (0) db 30 Måling 14, L'n,w (CI) = 63 (-1) db Frekvens, f [Hz] Referencekurve er indtegnet Figur 8 Lodret sammenligning, trinlydniveau, 120 mm massiv beton med 22 mm trægulve på 2"x2" strøer opklodset på træfiberbrik.

34 Side 34 af 37 APPENDIX RB Appendiks RB - Luftlydisolation Målemetode Måling af luftlydisolation R (det tilsyneladende reduktionstal) er udført i overensstemmelse med DS/EN ISO 140-4: 1998: Måling af luftlydisolation mellem rum i bygninger. Det tilsyneladende reduktionstal mellem 2 rum defineres som forholdet i db mellem den på den adskillende bygningsdel indfaldende lydeffekt i senderummet og den totale lydeffekt, der transmitteres til modtagerummet. Under forudsætning af at lydfelterne i de 2 rum er diffuse, bestemmes R efter nedenstående formeludtryk: R = L S L M + 10 log S AM [db] hvor L S = Lydtrykniveau i senderum [db/20 µpa] L M = Lydtrykniveau i modtagerum [db/20 µpa] S = Det aktuelle fælles areal [m²], eller, hvor et sådant ikke findes, 10 m² A M = Ækvivalent absorptionsareal i modtagerum [m²], bestemt efter formlen A M = 0,16 V T M M [m²] hvor V M = Modtagerummets volumen [m³], og T M = Efterklangstid i modtagerum [s] Ved måling af luftlydisolation benyttes en højttaler, som tilføres et støjsignal (pink noise) i frekvensbåndet 50 Hz Hz. Støjsignalet føres fra effektforstærkeren til højttaleren. I måleopstillingen registreres lydtrykket i sende- og modtagerum med en mikrofon monteret for enden af en roterende mikrofonsvingarm. Mikrofonen gennemløber en cirkelformet bane med radius på minimum 0,7 m på 32 s. Mikrofonbanen holdes mindst 0,5 m fra omgivende begrænsningsflader og mindst 1,0 m fra højttaleren. Mikrofonstativet placeres vilkårligt på gulvarealet inden for de ovennævnte grænser og så vidt muligt således, at afstanden mellem vilkårlige punkter i nabomikrofonbaner er større end 1,8 m, og at banerne ikke er parallelle indbyrdes eller med begrænsningsflader. Lydtrykniveauet analyseres pr. 1/3-oktav. Den samlede integrationstid i hvert rum er 32 sekunder gange antallet af højttalerpositioner.

35 Side 35 af 37 Der benyttes samme antal positioner for højttalerkabinet og mikrofonstativ. I rum af normal størrelse benyttes 2 positioner. I større rum eller i rum med indadgående hjørner kan flere positioner benyttes. I rum, hvor der benyttes 2 højttalerpositioner, vælges så vidt muligt rumhjørner modsat bygningsdelen, der er under afprøvning. I rum, hvor der benyttes flere højttalerpositioner, end der findes egnede hjørnepositioner, vælges de øvrige højttalerpositioner langs en væg modsat den bygningsdel, væg eller etageadskillelse, som er under afprøvning. Korrektionen for modtagerummets ækvivalente absorptionsareal bestemmes gennem måling af rummets efterklangstid. Efterklangstiden i et rum er defineret ved den tid, det tager, før lydtrykniveauet i rummet er aftaget med 60 db, efter at lydkilden er afbrudt. Til målingen benyttes et bredbåndet støjsignal, jf. ovenfor, der udsendes gennem en højttaler anbragt i et af rummets hjørner. Efterklangstiden bestemmes ud fra 6 målinger af efterklangsforløb under mikrofonsvingarmens rotation med en omløbstid på 64 s. Målingerne udføres pr. 1/3-oktav, og efterklangstiden beregnes ved lineær regression inden for niveauet -5 db til -25 db i forhold til udgangsniveauet. Efterklangsforløbene udlæses enkeltvis og midles. Baggrundsstøjniveauet i modtagerummet måles. Måleresultaterne korrigeres for eventuel indflydelse fra baggrundsstøjen. Såfremt lydtrykniveauet i modtagerummet er mindre end 6 db over baggrundsstøjen, vil dette fremgå af rapporten sammen med en vurdering af måleresultatets brugbarhed. Modtagerummets volumen samt det aktuelle fælles areal bestemmes ved opmåling på stedet. Vurderingsmetode De målte R -værdier pr. 1/3-oktav vurderes i henhold til DS/EN ISO 717-1:1997: Akustik. Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 1: Luftlydisolation og Tillæg 1 DS/EN ISO 717-1/A1:2006. Ved vurderingen bestemmes det vægtede reduktionstal R w. R w -værdien fremkommer ved at sammenligne de målte R -værdier i frekvensområdet 100 Hz Hz med en vurderingskurve. Vurderingskurven forskydes trinvis 1 db til den højeste placering, hvor summen af de ugunstige afvigelser er størst muligt, men ikke større end 32,0 db. Ugunstige afvigelser optræder ved frekvenser, hvor måleresultatet er mindre end vurderingskurvens værdi. Den således placerede vurderingskurves værdi ved 500 Hz angiver det vægtede reduktionstal R w. Herudover beregnes de spektrale korrektionsled D og C tr, for henholdsvis A-vægtet pink noise og A-vægtet trafikstøj. Disse korrektionsled er i rapporten angivet i parentes efter R w -værdien.

36 Side 36 af 37 APPENDIX TB Appendiks TB - Trinlydniveau Målemetode Måling af det normaliserede trinlydniveau L n er udført i overensstemmelse med DS/EN ISO 140-7: 1998: Måling af trinlydniveau i bygninger. Det normaliserede trinlydniveau defineres som det af en standardiseret bankemaskine (placeret på gulvet i senderummet) frembragte lydtrykniveau i modtagerummet, korrigeret til et ækvivalent absorptionsareal på 10 m² i modtagerummet. L n bestemmes efter nedenstående formeludtryk: L n = L M + 10 log A A M O [db] hvor L M = Lydtrykniveau i modtagerum [db/20 µpa] A O = Ækvivalent referenceabsorptionsareal [10 m²] A M = Ækvivalent absorptionsareal i modtagerum [m²], bestemt efter formlen A M = 0,16 V T M M [m²] hvor V M = Modtagerummets volumen [m³], og T M = Efterklangstid i modtagerum [s] Ved måling af trinlydniveau benyttes en standardiseret bankemaskine som lydkilde. Bankemaskinen er forsynet med slagflader af stål. I måleopstillingen, registreres lydtrykniveauet med en mikrofon monteret for enden af en roterende mikrofonsvingarm. Mikrofonen gennemløber en cirkelformet bane med en radius på minimum 0,7 m på 32 s. Mikrofonbanen holdes mindst 0,5 m fra omgivende begrænsningsflader. Mikrofonstativet placeres vilkårligt på gulvarealet inden for de ovennævnte grænser og så vidt muligt således, at afstanden mellem vilkårlige punkter i mikrofonbanerne indbyrdes er større end 1,8 m, og at banerne ikke er parallelle, hverken indbyrdes eller med begrænsningsflader. Lydtrykniveauet analyseres pr. 1/3-oktav. Den samlede integrationstid er 32 sekunder gange antallet af bankemaskinepositioner. Ved måling i rum af normal størrelse benyttes 4 bankemaskinepositioner og 2 mikrofonbaner. I større rum eller i rum med indadgående hjørner kan flere positioner benyttes. Bankemaskinen placeres vilkårligt på gulvfladen og ikke nærmere de omgivende vægge end 0,5 m. Modtagerummets ækvivalente absorptionsareal bestemmes gennem måling af rummets efterklangstid. Efterklangstiden i et rum er defineret ved den tid, det tager, før lydtrykniveauet i rummet er aftaget med 60 db, efter at lydkilden er afbrudt.

37 Side 37 af 37 Til målingen benyttes et bredbåndet støjsignal, der udsendes gennem en højttaler anbragt i et af rummets hjørner. Efterklangstiden bestemmes ud fra 6 målinger af efterklangsforløb under mikrofonsvingarmens rotation med en omløbstid på 64 s. Målingerne udføres pr. 1/3-oktav, og efterklangstiden beregnes ved lineær regression inden for niveauet -5 db til -25 db i forhold til udgangsniveauet. Efterklangsforløbene udlæses enkeltvis og midles. Baggrundsstøjniveauet i modtagerummet måles. Måleresultaterne korrigeres for eventuel indflydelse fra baggrundsstøjen. Såfremt lydtrykniveauet i modtagerummet er mindre end 6 db over baggrundsstøjen, vil dette fremgå af rapporten sammen med en vurdering af måleresultatets brugbarhed. Modtagerummets volumen bestemmes ved opmåling på stedet. Vurderingsmetode De målte L n -værdier pr. 1/3-oktav vurderes i henhold til DS/EN ISO 717-2:1997: Akustik. Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 2: Trinlydniveau og Tillæg 1 DS/EN ISO 717-2/A1:2006. Ved vurderingen bestemmes det vægtede trinlydniveau L n,w. L n,w -værdien fremkommer ved at sammenligne de målte L n -værdier i frekvensområdet 100 Hz Hz med en vurderingskurve. Vurderingskurven forskydes trinvis 1 db til den laveste placering, hvor summen af de ugunstige afvigelser er størst muligt, men ikke større end 32,0 db. Ugunstige afvigelser optræder ved frekvenser, hvor måleresultatet overstiger vurderingskurvens værdi. Den således placerede vurderingskurves værdi ved 500 Hz angiver det vægtede trinlydniveau L n,w. Som en ekstra vurderingsmetode, baseret på det summerede uvægtede lineære trinlydniveau, er det spektrale korrektionsled C I defineret i DS/EN ISO 717-2:1997, Annex A. Dette korrektionsled er i rapporten angivet i parentes efter L n,w -værdien.

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej 4 29 Hørsholm

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Lunden i Brøndby Strand før og efter renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 48 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk før og efter renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 65 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark apport Laboratoriemåling af lydisolation for dannebrogsvindue med enten 4-12-4 mm termoruder eller 3 mm enkeltruder begge målt med og uden Optoglas ApS forsatsruder af hhv. 4 mm og 6 mm hærdet glas Udført

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash Udført for Fraster ApS DANAK 100/1870 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler Udført for Fraster ApS DANAK 100/1871 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau med Knudsen lydbrik og Zylomer. Dato 27. august 2012 Målested Rekvirent Skejbygårdsvej 19-21, Bygning C, 8240 Risskov Tore Brøcker, Sahl Arkitekter,

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade Rekvirent: SkanDek Tagelementfabrik A/S AV 1182/09

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau fra etageadskillelse med i DAFA Silence WB20 Dato 28. september 2009 Målested Rekvirent Prøvebolig Tranbjerg G3 mockup opstillet på Lupinvej 18

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER

LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER LYDISOLATION MELLEM BOLIGER I ETAGEBYGGERI KORTLÆGNING OG FORBEDRINGSMULIGHEDER SBI 2015:27 Lydklasse A Lydklasse B Lydklasse C Lydklasse D Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri Kortlægning og forbedringsmuligheder

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover Udført for Fraster ApS DANAK 100/1873 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Lydkrav for lette konstruktioner

Lydkrav for lette konstruktioner Side 1 af 20 Lydkrav for lette konstruktioner Rapport udarbejdet af Dan Brøsted Pedersen DELTA Akustik & Vibration Rekvirent: By- og Boligministeriet September 1999 Side 2 af 20 Forord I forbindelse med

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel Lydisolering mellem boliger eksisterende

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen Rapport Lydisolation af tilslutningser i glas- og alufacader Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen TC-101033 rev. 1 Sagsnr.: 116-33729 Side 1 af 19 24. april 2017 DELTA a part of FORCE Technology

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Bygningsfysik Lyd og bygninger

Bygningsfysik Lyd og bygninger Bygningsfysik Lyd og bygninger Ministeriet for Børn og Undervisning, marts 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Erik Hvam, Hansenberg.

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Side 2 af 36 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion... 4 2. Boliger... 7 2.1 Lydisolation... 8 2.2 Støj

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 7 S,B/1'A'P/' Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 I Bygningers lydisolering JØRGEN KRISTENSEN HENRIK NISSEN ERIK WIUFF (J{) rff'tj? STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT.ey:.

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Rapport. Laboratorietest af trinlyddæmpning for gulve SBi-projekt projektdel C. Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut

Rapport. Laboratorietest af trinlyddæmpning for gulve SBi-projekt projektdel C. Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Rapport Laboratorietest af trinlyddæmpning for gulve SBi-projekt 721-082 projektdel C Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut TC-100674-1 Sagsnr.: A581529 Side 1 af 70 20. marts 2015 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø.

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Rapport Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Udført for Miljøstyrelsen TC-100518 Sagsnr.: A581085-05 Side 1 of

Læs mere

Resultater. fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer

Resultater. fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer Resultater fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer Af (Stud. nr. 991622) (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 1. januar 23 Lydmålinger- etageadskillelser af massive

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

~ /-tø~ 8:JJ. Bygningers Iydisol~ring ÆLDRE BYGNINGER SBI-ANVISNING 173. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 II II II II II II II II II

~ /-tø~ 8:JJ. Bygningers Iydisol~ring ÆLDRE BYGNINGER SBI-ANVISNING 173. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 II II II II II II II II II ~ /-tø~ Bygningers Iydisol~ring ÆLDRE BYGNINGER 8:JJ SBI-ANVISNING 173. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 II II II II II II II II II I, Bygningers lydisolering' Ældre bygninger BYGNINGERS LYDISOLERING

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

BYGNINGERS LYDISOLERING

BYGNINGERS LYDISOLERING BYGNINGERS LYDISOLERING NYERE BYGNINGER JØRGEN KRISTENSEN SBI-ANVISNING 172 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl.

Småhuse indretning og funktion. Ernst Jan de Place Hansen m.fl. Småhuse indretning og funktion Ernst Jan de Place Hansen m.fl. SBi-anvisning 253 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Småhuse indretning og funktion Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 2. udgave HSO/DH/ilk April 2015 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder grænseværdier for indendørs støjniveau

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 3 Konklusion 5 Projektbeskrivelse 8 Projektorganisation 9 Resultater 10 - beskrivelse

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indendørs støjniveau med åbne vinduer Orientering nr. 46 HSO/DH/ilk November 2012 Støj fra veje, jernbaner og virksomheder - grænseværdier for indendørs støjniveau med åbne

Læs mere

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 1 Juli 2012 Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32 Nabostøj 32 Indhold Nedhængte lofter... 4 Væg... 6 Bærende gulve... 8 Stålbeslag (Hatteprofiler)... 8 Vibrationsdæmpere... 11 Gulvstrøer på tværs af bjælker... 13 Svømmende gulve... 15 Træfiberunderlag

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 1 Juli 2012 Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med

Læs mere

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele)

Måling af trinlydsdæmpningen ved afretningslag i henhold til DIN EN ISO 10140 (alle dele) FB 3 Anlægskonstruktion Prof. Dr.-Ing. Christoph Nolte Hochschule Ostwestfalen-Lippe Bygningsfysik/-konstruktion Emilienstr. 45, 32756 Detmold University of Applied Sciences Måling af trinlydsdæmpningen

Læs mere

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen

Ældre murværks styrkeegenskaber. Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen Ældre murværks styrkeegenskaber Erik Steen Pedersen Klavs Feilberg Hansen SBi-anvisning 248 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Ældre murværks styrkeegenskaber Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND

LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND MÅLING OG VURDERING SBI 2013:34 Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland Måling og vurdering

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Lyd i tekniske installationer

Lyd i tekniske installationer Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere