PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner."

Transkript

1 PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr Måling af støj fra Thymøllen TWP kw, Hurup Rapport nr.: P Erstatter Rapport P Aarhus 5. november 2013 Sag: Side 1 af 19 sider Heraf 3 bilag Klient: Thy Windpower Aps Oddesundvej Bedsted Rekvirent: Leif Pinholt Tlf. : Udført af: Bo Søndergaard Kvalitetssikret af: Peter Henningsen Teknisk ansvarlig: Bo Søndergaard Ver BND Resumé: Grontmij A/S, Acoustica, har for Thy Windpower Aps foretaget støjmålinger på en Thymøllen TWP kw vindmølle opstillet ved Dalvej 9, 7760 Hurup, Thy. Målinger og beregninger er foretaget efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011, dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 og orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj. Målingerne er foretaget d. 25. oktober Lydeffektniveauet, L WA,ref, db re 1 pw ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af nedenstående tabel. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s TWP kw 84,3 db 86,8 db Der er konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllerne i referencepositionen under målingerne. Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare impulser i støjen i forbindelse med målingerne. Der er foretaget beregning af støjens afhængighed af afstanden. Beregningsresultaterne fremgår af bilag 3. Usikkerheden på lydeffektniveauer og beregnet støjbelastning er 2 db. Denne rapport er revideret på følgende punkter: I afsnit 4 er det rettet til at vindhastigheden er målt i 10 m højde foran vindmøllen. I afsnit 9.2 er midlingstiden rettet fra 10 sekunder til 1 minut. I afsnit 12 er en sætning om antallet af målinger fjernet. Acoustica Akustik Støj Vibrationer Dusager 12 Tlf Web CVR-nr Aarhus N Direkte tlf Danmark Mobiltlf File Thy Windpower 10 kw bek 1284_P r1.doc

2 Side 2 af 19 sider INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AF MÅLEOBJEKT 3 3 BESKRIVELSE AF OMGIVELSERNE 4 4 MÅLEMETODE Anvendt udstyr 5 5 MÅLEPOSITION 5 6 MÅLETIDSRUM 7 7 BAGGRUNDSSTØJ 7 8 METEOROLOGISKE FORHOLD 8 9 MÅLERESULTATER Referencelydtrykniveauer Måleresultater for TWP kw vindmølle Referencelydeffektniveau Beregning af støjniveau ved naboer STØJENS KARAKTER USIKKERHED KONKLUSION 16 Bilag Bilag 1 Anvendte begreber 18 Bilag 2 Specifikationer 19 Bilag 3 Beregningsresultater 20

3 Side 3 af 19 sider 1 INDLEDNING Grontmij A/S, Acoustica, er af Leif Pinholt, Thy Windpower Aps, blevet anmodet om at foretage bestemmelse af den udsendte lydeffekt fra en Thy Møllen TWP kw vindmølle placeret ved Dalvej 9, 7760 Hurup, Thy i henhold til Bekendtgørelse nr fra Miljøministeriet, samt på baggrund af disse data beregne støjbelastningen i forskellige afstande. 2 BESKRIVELSE AF MÅLEOBJEKT Vindmøllerne er af typen Thymøllen TWP kw med en rotordiameter på 7,13 m og en navhøjde på 21 m. Den nominelle effekt er 10 kw. Vindmøllen har serienummer som angivet i Tabel 1. Specifikationer for vindmøllen er givet i Tabel 1 og Bilag 2 Tabel 1. Specifikationer Fabrikat Type Thymøllen TWP kw Serienummer Nominel effekt Møllens navn - Placering Tårntype Navhøjde 21 Afstand fra tårncentrum til rotorcentrum Gearfabrikat Geartype Gear-serienummer - Gear-konfiguration - 10 kw Dalvej Hurup, Thy Gittertårn 0,5m Renold SMX6 Gear-forhold 9,62/1 Gear, nominel effekt Generatorfabrikat 35 kw Lönne Generatortype 1TZ9C160L Generator-serienummer - Generatoreffekt Rotordiameter Rotorkonfiguration Vingefabrikat 10 kw 7,13 m 3-bladet opvind Thy Møllen Vingetype TWP Rotoromdrejninger ca. 105 rpm

4 Side 4 af 19 sider 3 BESKRIVELSE AF OMGIVELSERNE Tabel 2. Beskrivelse af omgivelserne ved vindmøllerne Placering Dalvej 9, 7760 Hurup Topografi indenfor ca. 1 km Let kuperet landbrugsområde. Kote ved vindmølle er 45. Relativ højdeforskel indenfor 1 km: m Terræn overflader Dyrket landbrugsland Reflekterende strukturer Ingen Støjkilder i området Vegetation, andre vindmøller, landbrugsmaskiner Vindmøllens omtrentlige position er givet i Tabel 3 Tabel 3. Vindmølleposition i ETRS 89 zone 32 Vindmølle X Y Z TWP kw Figur 1. Kort med placering af vindmølle N Vindmølle 4 MÅLEMETODE Den anvendte målemetode er beskrevet i følgende: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Relevante dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder. Orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj En oversigt over de anvendte begreber findes i bilag 1.

5 Side 5 af 19 sider Støjen fra vindmøllen blev målt i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand til rotor centrum svarende ca. til navhøjden plus en halv rotordiameter fra tårncentrum. Målemikrofonen var monteret på en rund reflekterende krydsfinerplade med en diameter på 1,0 m (+6 db). Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv standard vindskærm. Vindhastigheden er målt i 10 m højde umiddelbart foran vindmøllen. Støjen, vindhastigheden og vindretningen blev registreret med målesystemet Wind Turbine ver udviklet af Acoustica. Ved måling af baggrundsstøj blev vindmøllen standset. Ved måling af baggrundsstøj blev vindhastigheden og vindretningen målt i 10 meters højde. Masten var placeret i ca. 10 m foran vindmøllen. Samtidige værdier af ækvivalent støjniveau og vindhastighed, midlet over 1 minuts og 10 sekunders perioder, er bestemt for hele måleperioden. På baggrund af målingerne er de ækvivalente støjniveauer, L A,ref,k, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s bestemt. Resultaterne er baseret på middelværdier af målte 1/3-oktav spektre. 4.1 Anvendt udstyr Der blev under måling og analyse anvendt følgende udstyr: Beskrivelse Fabrikat Type ACA Kalibreret Næste kal. nr. Mikrofon 1/2" BSWA Tech MPA Kalibrator Brüel & Kjær Anemometer Autohelm ZC Dataopsamlingskort National Instr. PXI Dataopsamlingskort National Instr. PXI Toneanalyserne er udført ved anvendelse af Noiselab Batch Processor ver , juli MÅLEPOSITION Støjen blev målt i læsiden af møllen i en vandret afstand fra tårncenter som anført i Tabel 4. Den anbefalede vandrette måleafstand er for de pågældende vindmøller er ca. 25 m til tårncenter. Bekendtgørelse 1284 tillader en variation på 20 %, hvilket er overholdt. Vindhastigheden blev målt 10 meter over terræn, i ca. 10 m foran vindmøllen. Eksempler på måleopstillingen er vist i Figur 2 og Figur 3. Tabel 4. Måleafstande Vindmølle Måleafstand TWP kw 25 m

6 Side 6 af 19 sider Figur 2. Foto af målepositioner ved vindmøllen

7 Side 7 af 19 sider Figur 3 Foto af anemometer placering ved vindmølle. 6 MÅLETIDSRUM Målingerne blev foretaget den 25 oktober 2013 i tidsrummet fra kl til kl BAGGRUNDSSTØJ De væsentligste kilder til baggrundsstøj var vindstøj i vegetationen, landbrugsmaskiner og andre vindmøller i området. Perioder med høj baggrundsstøj er udeladt fra analyserne.

8 Side 8 af 19 sider 8 METEOROLOGISKE FORHOLD Under målingerne var der følgende meteorologiske forhold: Måledato 25 oktober 2013 Middelvindretning Østsydøst ( ) Vindstyrke 3-10 m/s Skydække 4-8/8 Nedbør Ingen Rel. Luftfugtighed % Temperatur C Lufttryk 100,5 kpa 9 MÅLERESULTATER 9.1 Referencelydtrykniveauer De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt. Dette er gældende for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilsvarende baggrundsstøjspektrum. I de følgende afsnit ses de beregnede A-vægtede 1/3-oktavspektre fra 10 Hz 10 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. For enkelte 1/3-oktavbånd er baggrundsstøjen mindre end 3 db lavere end totalstøjen. I disse 1/3-oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til 3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved disse frekvenser. Disse resultater er markeret med en * i nedenstående figurer. I det pågældende betyder det at den lavfrekvente støj fra vindmøllen kan være overvurderet. Baggrundsstøj og Totalstøj er målt for sammenlignelige forhold ved de 2 vindhastigheder.

9 Sound pressure level [db re 20 upa] Miljømåling Ekstern Støj: BEK Side 9 af 19 sider 9.2 Måleresultater for TWP kw vindmølle Måleresultaterne, givet som de ækvivalente totalstøjniveauer og baggrundsstøjniveauer midlet over 1 minut, L Aeq (1 min.), er vist som funktion af vindhastigheden i Figur 4. De beregnede A-vægtede 1/3-oktavspektre fra 10 Hz 10 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er vist i Figur 5 og Figur 6. Figur 4. Målte værdier af L Aeq for totalstøj og baggrundsstøj Thy Windpower 10 kw A-weighted sound pressure levels vs. wind speed Total noise Background noise Wind speed [m/s] Af Tabel 5 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Tabel 5: Antal spektre i referenceintervallerne. Vindhastigheder [m/s] 5,5 v ref < 6,0 6,0 v ref 6,5 7,5 v ref < 8,0 8,0 v ref 8,5 Totalstøj Baggrundsstøj

10 A-weighted sound pressure level [db re 20 upa] Miljømåling Ekstern Støj: BEK Side 10 af 19 sider Figur 5. A-vægtede 1/3-oktavspektre ved 6 m/s 50 Thy Windpower 10 kw Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1284, 1518, Average spectra in wind class 6 [m/s] Total noise spectra: Background noise spectra: 76 5 Total noise [db] Backgr. noise [db] 40 Turbine noise [db] , Frequency [Hz] *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Frequency [Hz] Total noise [db] Background noise [db] Turbine noise [db] 10-9,6-11,8-12,6*) 12,5-5,8-7,8-8,8*) 16 1,1-1,1-1,9*) 20 1,4-0,8-1,6*) 25 5,5 2,5 2,5 31,5 9,3 6,7 6,3*) 40 13,6 11,8 10,6*) 50 19,2 18,2 16,2*) 63 20,4 18,4 17,4*) 80 22,9 20,6 19,9*) ,7 22,7 22, ,4 24,8 24,4*) ,0 26,5 31, ,9 28,3 26,9*) ,1 30,2 30,1*) ,1 32,5 38, ,4 30,6 30,4*) ,8 29,5 33, ,4 30,1 36, ,6 28,9 39, ,0 28,1 40, ,1 26,6 39, ,7 25,1 38, ,0 24,0 36, ,7 23,4 35, ,7 21,8 32, ,4 20,2 28, ,3 19,1 24, ,6 18,6 18,6*) ,8 17,5 14,8*) ,3 15,4 10,3*) Total 48,8 40,4 48,2

11 A-weighted sound pressure level [db re 20 upa] Miljømåling Ekstern Støj: BEK Side 11 af 19 sider Figur 6. A-vægtede 1/3-oktavspektre ved 8 m/s Thy Windpower 10 kw Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1284, 1518, Average spectra in wind class 8 [m/s] Total noise spectra: Background noise spectra: Total noise [db] 50 Backgr. noise [db] Turbine noise [db] , Frequency [Hz] *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Frequency [Hz] Total noise [db] Background noise [db] Turbine noise [db] 10-2,8-4,4-5,8*) 12,5 2,4-0,3-0,6*) 16 6,4 3,7 3,4*) 20 9,5 7,4 6,5*) 25 13,9 11,7 10,9*) 31,5 17,4 15,5 14,4*) 40 20,5 18,5 17,5*) 50 23,8 22,2 20,8*) 63 26,5 24,6 23,5*) 80 28,8 26,8 25,8*) ,9 28,6 26,9*) ,2 28,7 29, ,2 29,8 39, ,2 31,5 30,2*) ,9 33,5 31,9*) ,0 35,0 35, ,2 33,4 33,2*) ,4 33,5 33,4*) ,4 34,5 37, ,3 33,5 46, ,9 32,7 42, ,4 31,1 39, ,6 29,3 39, ,4 27,9 36, ,0 27,1 36, ,9 25,3 34, ,6 23,2 32, ,9 21,2 26, ,5 19,3 22, ,0 16,8 20, ,7 14,2 13,7*) Total 51,5 44,1 50,7

12 Side 12 af 19 sider 9.3 Referencelydeffektniveau Beregningen af vindmøllens lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, at støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde og formlen: 2 2 L L 10 log 4 R h db WA, ref A, ref, k 6 hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofonen og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde. Der korrigeres med -6 db, da mikrofonen er placeret på en reflekterende flade. Vindmøllernes lydeffektniveauer, L WA,ref, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 6 og Figur 7. Tabel 6: Lydeffektniveauer L WA,ref [db re. 1 pw] ved 6 m/s og 8 m/s Vindhastighed 6 m/s 8 m/s TWP kw 84,3 db 86,8 db

13 A-weighted sound power level [db re 1 pw] Miljømåling Ekstern Støj: BEK Side 13 af 19 sider Figur 7. A-vægtet kildestyrke i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Thy Windpower 10 kw Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, 1284, Sound power level spectra at 6 and 8 m/s 90 6 m/s [db] 8 m/s [db] , Frequency [Hz] Frequency [Hz] 6 m/s [db] 8 m/s [db] 10 23,5*) 30,3*) 12,5 27,2*) 35,4*) 16 34,2*) 39,5*) 20 34,4*) 42,5*) 25 38,6 47,0*) 31,5 42,3*) 50,4*) 40 46,6*) 53,5*) 50 52,3*) 56,9*) 63 53,4*) 59,5*) 80 55,9*) 61,9*) ,8 62,9*) ,4*) 65, ,0 75, ,9*) 66,2*) ,1*) 68,0*) ,1 71, ,5*) 69,2*) ,3 69,4*) ,6 73, ,2 82, ,8 78, ,0 75, ,6 75, ,9 72, ,5 72, ,4 70, ,9 68, ,1 63, ,6*) 58, ,8*) 56, ,4*) 49,7*) Total 84,3 86,8

14 Side 14 af 19 sider 9.4 Beregning af støjniveau ved naboer Lydtrykniveauet 1,5 meter over terræn L pa beregnes i henhold til Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 ud fra referencelydeffektniveauet som: L pa = L WA,ref 10 log(l² + h²) 11 + L g L a db hvor l = afstanden fra møllens fod til beregningspunktet h = møllens navhøjde L a = luftabsorptionen L g = terrænkorrektion (1,5 db for landbaserede vindmøller) Det lavfrekvente støjniveau, der vil forekomme indendørs i en bolig i forskellige afstande, er beregnet som: L pa,lf = L WA,ref.LF 10 log(l² + h²) 11 + L glf L σ L a db hvor l = afstanden fra møllens fod til beregningspunktet 11 db = korrektion for afstand, 10 x log 4π L glf = korrektion for terræn ved lave frekvenser L σ = lydisolation ved lave frekvenser L a = luftabsorption Der er foretaget beregning af støjniveauernes afhængighed af afstanden. Resultaterne af beregningerne er vist i bilag 3.

15 Side 15 af 19 sider 10 STØJENS KARAKTER Der er foretaget FFT-analyser af støjen ved vindhastighederne fra ca. 6 til ca. 8 m/s fra målingerne på målepladen, for at analysere støjen fra vindmøllerne for indhold af tydeligt hørbare toner. Målingerne er analyseret for tonalitet i henhold til bekendtgørelse nr Den ét minutsperiode under målingerne, hvor tonaliteten var kraftigst er identificeret og analyseret for tonalitet. Der er konstateret indhold af toner i referencepositionen omkring 150 Hz, 800 Hz, 900 Hz og 1200 Hz. Tonaliteten ΔL tn = L pt -L pn er bestemt for den tone, der giver højest tonalitet. Analysen viser, at tonen ved 800 Hz er tydeligt hørbar i referencepositionen. Den detaljerede analyse er vist i Figur 8. Der er ikke er konstateret indhold af tydeligt hørbare impulser i forbindelse med målingerne. Figur 8. Analyse af tonalitet i støjen fra vindmølle 1. ΔL tn er givet ved Lpt-Lpn i figuren til 4,2 db. Bemærk at spektret er A-vægtet.

16 Side 16 af 19 sider 11 USIKKERHED Lydeffektniveauer og støjbelastning er bestemt med en usikkerhed på 2 db, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december KONKLUSION Grontmij A/S, Acoustica, har for Thy Windpower Aps foretaget støjmåling på en Thy Vindmøllen TWP kw vindmølle opstillet ved Dalvej 9, 7760 Hurup, Thy. Målinger og beregninger er foretaget efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011, dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 og orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj, suppleret med Bekendtgørelse nr af 15. december Lydeffektniveauerne, L WA,ref, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7. Lydeffektniveauer L WA,ref i db re 1 pw ved 6 m/s og 8 m/s Vindhastighed 6 m/s 8 m/s TWP kw 84,3 ± 2 db 86,8 ± 2 db Der er konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllerne i referencepositionen under målingerne. Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare impulser i støjen fra vindmøllerne i forbindelse med målingerne. Der er foretaget beregning af støjniveauernes afhængighed af afstanden. Resultaterne af beregningerne er vist i bilag 3.

17 Side 17 af 19 sider BILAG 1 ANVENDTE BEGREBER L Aeq A-vægtning : Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, angivet i db med referenceværdien 20 µpa : Frekvensvægtning i frekvensområdet Hz som beskrevet i standarden DS/EN L A,ref,k : Det korrigerede referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A- vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, korrigeret for baggrundsstøj L A,ref L A,b L WA L WA,ref L pa L r L WA,LF,ref L pa,lf : Referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa med vindmøllen i drift : Referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa med vindmøllen standset : Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau, angivet i db med referenceværdien 1 pw : Referencelydeffektniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 1 pw : Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, beregnet for positioner 1,5 meter over terræn i større afstande fra møllen, fx. ved nærmeste bolig : Støjbelastning, angivet i db med referenceværdien 20 µpa. Er lig med L pa medmindre støjen indeholder tydeligt hørbare toner. I så fald er L r = L pa + 5 db : Den lavfrekvente del af referencelydeffektniveauet. Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 1 pw i frekvensbåndene fra 10 Hz til 160 Hz. : Den lavfrekvente del af det A-vægtede lydtrykniveau, ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, beregnet for positioner indendørs, fx. ved nærmeste bolig i frekvensbåndene fra 10 Hz til 160 Hz.

18 Side 18 af 19 sider BILAG 2 SPECIFIKATIONER THY MØLLEN TWP KW

19 Side 19 af 19 sider BILAG 3. STØJBELASTNINGEN BEREGNET I FORSKELLIGE AFSTANDE. VÆRDIERNE ER EKSKLUSIVE ET EVENTUELT GENETILLÆG FOR INDHOLD AF TYDELIGT HØRBA- RE TONER 6 m/s 8 m/s Afstand L pa L pa,lf L pa L pa,lf m db(a) db(a) db(a) db(a) 25 44,8 10,9 47,4 17, ,7 8,8 45,2 15, ,8 7,0 43,3 13, ,2 5,4 41,8 12, ,8 4,1 40,4 10, ,6 2,9 39,2 9, ,6 1,9 38,1 8, ,6 1,0 37,1 7, ,7 0,1 36,3 6, ,9-35,5 5, ,1-34,7 5, ,4-34,0 4, ,8-33,4 3, ,2-32,8 3, ,6-32,2 2, ,0-31,6 2, ,5-31,1 1, ,0-30,6 1, ,5-30,2 0, ,1-29,7 0, ,6-29,3 0, ,2-28, ,8-28, ,4-28, ,1-27, ,7-27, ,4-27, ,0-26, ,7-26, ,4-26, ,1-25, ,8-25, ,5-25, ,2-24, ,9-24, ,6-24, ,4-24, ,1-23, ,8-23,6 -

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro 7 7900

Læs mere

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 41 2003 Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Viggo Lemche Motorsportens Akustiklaboratorium Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dolphin Jet I. Vurdering af lavfrekvent støj. Miljømåling- Ekstern Støj. Oktober 2012. Rapportnr. 12.3529 vers. 3. Projektnr.: 11.450080 Kattegatruten

Dolphin Jet I. Vurdering af lavfrekvent støj. Miljømåling- Ekstern Støj. Oktober 2012. Rapportnr. 12.3529 vers. 3. Projektnr.: 11.450080 Kattegatruten Dolphin Jet I Vurdering af lavfrekvent støj Miljømåling- Ekstern Støj Oktober 2012 Rapportnr. 12.3529 vers. 3 Projektnr.: 11.450080 Kunde Kattegatruten Sverigesgade 4 8000 Aarhus Att.: Flemming Skov Revision

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent

KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent støj Miljømåling Ekstern Støj August 2012 Rapportnr. 12.3495 rev. 3 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft Miljømåling Ekstern Støj oktober 2012 Rapportnr. 12.3468 vers. 3 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer A 4.

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Støj, støjgener og helbredseffekter Torben Holm Pedersen SenseLab, DELTA, Denmark thp@delta.dk DELTA Test af elektronik Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Stiftet

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde Ny hurtigfærge Ekstern Støj Marts 2012 Rapportnr. 12.3380 vers. 4 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer 1 02

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Kriegers Flak Havmøllepark Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Early publication Der tages forbehold for eventuelle ændringer af rapporten frem mod offentliggørelsen af VVMredegørelsen

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Miljøstyrelsen Att.: Frank Pedersen og Jesper Mogensen Strandgade 29 1401 København DELTA a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Rekvirent: Efterklangstid

Rekvirent: Efterklangstid PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Måling af efterklangstid med og uden AqTube Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.023.12

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

18. sammenlignende støjmåling

18. sammenlignende støjmåling 18. sammenlignende støjmåling Rapport nr. 22 Rev. 1 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Rapport nr.:

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Henrik Møller, Christian Sejer Pedersen og Steffen Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Henrik Møller, Christian Sejer Pedersen og Steffen Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller Henrik Møller, Christian Sejer Pedersen og Steffen Pedersen Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011 Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011 Af Henrik Møller, Christian Sejer

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark apport Laboratoriemåling af lydisolation for dannebrogsvindue med enten 4-12-4 mm termoruder eller 3 mm enkeltruder begge målt med og uden Optoglas ApS forsatsruder af hhv. 4 mm og 6 mm hærdet glas Udført

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere