estatistik, Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "estatistik, Juni 2015"

Transkript

1 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it-arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for det af regeringen nedsatte vækstteam for IKT og digital vækst. I nærværende rapport anvendes den samme afgrænsning af it-arbejdsmarkedet, dog med enkelte justeringer i definitionen af IKT jobstillinger. Desuden inddrages beskæftigelses- og erhvervsstatistikker, der kortlægger it-erhvervene i Region Midtjylland og hele landet fra 2003 til I Del 1 af rapporten tegnes et billede af det samlede it-arbejdsmarked, hvor formålet er at beskrive itbeskæftigelsens forankring i hele erhvervslivet. It-arbejdsmarkedet består ifølge Erhvervsstyrelsen ikke blot af it-sektoren men af tre dele: 1) Beskæftigede i it-sektoren 2) Beskæftigede med en it-uddannelse 3) Beskæftigede i en it-stilling. Kortlægningen af it-arbejdsmarkedet illustrerer dermed it-beskæftigelsens betydning i en bredere erhvervsmæssig kontekst i Region Midtjylland. I Del 2 belyses udviklingen i it-sektorens omsætning, eksport, beskæftigelse, værditilvækst, innovationsgrad og iværksætteraktivitet. Fremstillingen bygger videre på datagrundlaget bag en tidligere rapport udarbejdet af estatistik i samarbejde med Berlingske Business (estatistik 2013). It-industri It-service Telekommunikation It-engros Note: Prikkerne angiver produktionsenheder med mere end 1 ansat inden for de fire delbrancher it-sektoren. Kilde: CVR-registeret beregninger foretaget af estatistik 1

2 10 budskaber om it-sektoren og it-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland 1. It-arbejdsmarkedet i regionen kan opgøres til beskæftigede personer i Heraf var eller 34 procent - beskæftiget i it-sektoren 2. It-arbejdsmarkedet står for 8,6 procent af Region Midtjyllands samlede beskæftigelse 3. Industrien er den næststørste aftager af it-arbejdskraft i Region Midtjylland industrien tegner sig for hver femte it-beskæftigede 4. It-sektoren aftager næsten halvdelen af den samlede it-arbejdskraft i Aarhus kommune i Vestjylland er det kun 20 procent 5. Industrien er den største aftager af it-arbejdskraft i Vestjylland med næsten en tredjedel 6. Struer, Aarhus og Skanderborg er Region Midtjyllands it-kommuner 7. It-arbejdsmarkedet fastholder beskæftigelsesniveauet i Region Midtjylland fra 2009 til Det sker i en periode med 6 procent jobtab for alle erhverv 8. It-konsulenter stormer frem i hele regionen men it-industrien og telekommunikation har ført til et samlet jobtab i it-sektoren 9. De seks største bykommuner i Region Midtjylland driver de seneste års beskæftigelsesfremgang i itsektoren i regionen. 10. Iværksætterne er stærke overlevere og står for en større del af it-sektorens job end iværksættere i øvrige brancher 2

3 Resumé Del 1 It-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland tegner sig for 8,6 procent af beskæftigelsen Danmarks samlede it-arbejdsmarked består i 2013 af beskæftigede, heraf er , svarende til 37 procent beskæftiget i it-sektoren. Det øvrige it-arbejdsmarked består af beskæftigede, der ikke er ansat i it-sektoren, men sidder i it-stillinger og/eller har en it-uddannelse. Kun personer - eller 5 procent af det samlede it-arbejdsmarked - har en it-uddannelse og er samtidig ansat i en it-stilling i it-erhvervene. Itarbejdsmarkedet udgør 8,9 procent af landets samlede beskæftigelse. Til sammenligning udgør Industrien 10,7 procent af den samlede beskæftigelse. I Region Midtjylland er det samlede it-arbejdsmarked på personer, heraf er beskæftiget i itsektoren svarende til en andel på 34 procent. It-arbejdsmarkedet udgør 8,6 procent af Region Midtjyllands samlede beskæftigelse. Industrien beskæftiger knap en tredjedel af alle it-beskæftigede i Vestjylland It-sektoren er den største aftager af it-arbejdskraft, men også industrien efterspørger mange med itkompetencer. På landsplan aftager industrien 15 procent af hele it-arbejdsmarkedet. I Region Midtjylland er denne andel 20 procent. Der er store geografiske forskelle i it-arbejdskraftens branchefordeling i Region Midtjylland. I Aarhus aftager it-sektoren knap halvdelen af den samlede it-beskæftigelse, mens videnservice (for eksempel rådgivende ingeniører) og de øvrige brancher inden for information og kommunikation (for eksempel dagblade) er de næststørste aftagere. I Vestjylland er industrien langt den største aftager af it-arbejdskraft med næsten en tredjedel af den samlede it-beskæftigelse. Her er det til gengæld kun en femtedel der er beskæftiget i it-industrien. I Resten af Business Region Aarhus aftager it-sektoren og industrien stort set lige mange med it-kompetencer. It-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland har størst betydning i Struer kommune I Struer kommune udgør it-arbejdsmarkedet næsten 15 procent af den samlede beskæftigelse. Struer er dermed, til trods for et stort beskæftigelsestab i it-sektoren, den kommune i Region Midtjylland, hvor itarbejdsmarkedet fylder mest. Aarhus kommune er nummer to med 12,1 procent af den samlede beskæftigelse, og er sammen med Skanderborg (10,1 procent) de eneste to kommuner, udover Struer, hvor it-arbejdsmarkedet fylder mere end på landsplan. Ikast-Brande kommune skiller sig ud med en forholdsvis beskeden it-sektor, men med Region Midtjyllands største andel af beskæftigede med it-kompetencer inden for de øvrige brancher. Det giver Ikast-Brande en førerposition når man ser på væksten i it-arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen i perioden 2009 til 2013 er øget med 15 procent. Trods finanskrise fastholdes it-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland Den samlede beskæftigelse på it-arbejdsmarkedet er uændret i Region Midtjylland fra finanskrisen satte ind ultimo 2008 og frem til Dette er sket til trods for en beskæftigelsestilbagegang i regionen på mere end 6 procent i samme periode. It-arbejdsmarkedet har med andre ord været relativt uberørt af 3

4 finanskrisen og har haft en fremgang på 7 procent i Aarhus kommune, mens Vestjylland har tabt 6 procent af den samlede beskæftigelse på it-arbejdsmarkedet, hvilket er en mindre tilbagegang end i øvrige erhverv. Del 2 Øget eksport fastholder omsætning i it-sektoren I 2014 omsatte it-sektoren for 197 milliarder kroner og omsætningen er dermed øget med 4,5 procent i forhold til 2013, hvilket svarer til 8,4 milliarder kroner. Omsætningen i it-sektoren har været nogenlunde konstant siden 2008, mens eksporten er øget fra 29 milliarder kroner i 2008 til 52 milliarder kroner i 2014 en stigning på 79 procent. It-sektorens indenlandske omsætning er dermed faldet, mens It-konsulenter har fastholdt deres idenlandske salg siden Stor beskæftigelsesfremgang blandt It-konsulenter It-industrien mere end halveret Gennem de seneste 10 år har It-konsulenterne i modsætning til både det generelle erhvervsliv og den øvrige it-sektor haft en markant vækst i beskæftigelsen. Med en beskæftigelsesfremgang på 31 procent fra 2003 til 2014 har It-konsulenterne reduceret beskæftigelsestilbagegangen i it-sektoren til 5 procent fra 2003 til It-industriens beskæftigelse er i samme periode faldet med 60 procent. Udviklingen i it-sektorens delsektorer præger i høj grad sektorens udvikling i Region Midtjylland. I alle regionens delområder; Aarhus kommune, Resten af Business Region Aarhus samt Vestjylland er der massiv fremgang blandt It-konsulenterne. Omvendt har store virksomheder haft betydning for it-sektorens tilbagegang i både Aarhus kommune og Vestjylland. TDC s flytning af hovedsæde har medført en markant reduktion i telekommunikationssektoren i Aarhus, mens lukning af blandt andet Ericsson i Struer og Jamo i Skive kommune har reduceret It-industrien i Vestjylland. På landsplan har beskæftigelsen i it-sektoren været stort set uændret i det seneste år. I samme periode har de seks største kommuner i Region Midtjylland sikret en fremgang i regionens it-beskæftigelse. Stor dynamik i it-sektoren It-sektoren har mange innovative virksomheder sammenlignet med de øvrige erhverv. Efter et mindre fald i andelen af innovative it-virksomheder i årene efter finanskrisens start er andelen af innovative virksomheder i it-sektoren større i 2013 end før krisen satte ind. Antallet af it-iværksættere ligger ligeledes på et højere niveau end før finanskrisen og etableringsraten ligger fortsat væsentligt højere end i øvrige brancher. Stor vækst i antal it-iværksættere i Region Midtjylland uden for Aarhus It-iværksætterne etablerer sig i høj grad i storbyområder, men væksten i iværksætteraktiviteten i Region Midtjylland foregår uden for Aarhus. Region Hovedstaden tegner sig for 55 procent af alle iværksætterne i it-sektoren, mens 42 procent af it-iværksætterne i Region Midtjylland valgte at etablere virksomhed i Aarhus kommune i Til gengæld er væksten i antal it-iværksættere større i både Resten af Business Region Aarhus og Vestjylland, hvor iværksætterne samtidig er stærke overlevere og har større betydning for jobskabelsen end de øvrige erhverv. 4

5 Del 1: It-arbejdsmarkedet De følgende tre figurer viser det samlede it-arbejdsmarked i forskellige områder. Den samlede blå cirkel viser antallet af beskæftigede med en it-uddannelse, den orange cirkel viser beskæftigede med en it-stilling og den grønne cirkel de beskæftigede i it-erhvervene. Der er mulighed for fire overlap. De beskæftigede kan for eksempel både have en it-uddannelse og være ansat i en it-stilling (blå og orange cirkel overlapper). Danmarks samlede it-arbejdsmarked består af beskæftigede. Af disse personer har en ituddannelse. Blandt de it-uddannede er knap ansat i en it-stilling, der ikke er placeret i it-sektoren personer med en it-uddannelse er beskæftigede i it-erhvervene, men ikke i it-stillinger. It-sektoren andel af det samlede it-arbejdsmarked kan opgøres til 37 procent, men kun , svarende til 5 procent af det samlede it-arbejdsmarked har en it-uddannelse, er ansat i en it-stilling i it-erhvervene. Visualiseringen af it-arbejdsmarkedet leder til to væsentlige betragtninger: For det første viser figuren, at knap personer er ansat i enten en it-stilling eller i it-erhvervene uden at have en it-uddannelse itarbejdsmarkedet er med andre ord med til at skabe job for personer uden en it-uddannelse. For det andet er næsten personer på it-arbejdsmarkedet beskæftiget uden for it-sektoren dette understreger at it er en integreret del af det øvrige erhvervsliv. I Region Midtjylland kan det samlede it-arbejdsmarked opgøres til beskæftigede personer i Heraf var eller 34 procent - beskæftiget i it-sektoren. Figur 1: Antal beskæftigede med it-uddannelse, it-stillinger og beskæftigede i it erhverv opgjort efter område, It-uddannelse ( ) It-uddannelse (33.701) It-stilling (77.349) It-erhverv (88.000) It-stilling (15.808) It-erhverv (17.492) Hele landet Region Midtjylland Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik 5

6 It-arbejdsmarkedet står for 8,6 procent af Region Midtjyllands samlede beskæftigelse Region Midtjylland ligner i visualiseringen overordnet set Hele landet. Der er dog en større andel med en ituddannelse og relativt færre beskæftigede i it-erhvervene og i it-stillinger. It-arbejdsmarkedet fylder henholdsvis 8,9 og 8,6 procent af den samlede beskæftigelse i Hele landet og Region Midtjylland. De ituddannede udgør den største andel af it-arbejdsmarkedet og andelen er større i Region Midtjylland end i Hele landet. Figur 2: Andel beskæftigede med it-uddannelse, it-stillinger og beskæftigede i it erhverv opgjort efter område, 2012 It-uddannelse (5,2%) It-uddannelse (5,6 %) 4,0% 4,3 % It-stilling (2,9%) 1,1% 0,4% 0,5% 0,3% 0,9% 1,7% It-erhverv (3,3%) It-stilling (2,6 %) 0,9 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,7 % 1,4 % It-erhverv (2,9 %) Hele landet Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik Region Midtjylland Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks 6

7 Store geografiske forskelle i Region Midtjyllands it-arbejdsmarked Selvom Region Midtjylland overordnet ligner Hele landet, er it-arbejdsmarkedet meget forskelligt i delområderne i regionen. I Aarhus kommune er de tre it-grupperinger nogenlunde ens. Der er store overlap mellem de tre dele af it-arbejdsmarkedet og it-sektoren udgør knap halvdelen af det samlede itarbejdsmarked. I Resten af Business Region Aarhus og Vestjylland er it-arbejdsmarkedet derimod primært repræsenteret ved it-uddannede uden for it-stillinger og it-erhverv. Vestjylland har den laveste andel beskæftigede inden for både it-erhvervene og it-stillinger. Det er værd at bemærke at antallet af beskætigede personer med en it-uddannelse er stort set identisk i de tre delområder. Figur 3: Antal beskæftigede med it-uddannelse, it-stillinger og beskæftigede i it erhverv opgjort efter område, 2013 It-uddannelse (11.670) It-uddannelse (11.422) It-stilling (8.810) It-erhverv (10.210) It-stilling (3.726) It-erhverv (4.343) Aarhus Resten af BRAA It-uddannelse (10.609) It-stilling (3.272) Vestjylland It-erhverv (2.939) Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik 7

8 Industrien aftager en femtedel af den samlede it-arbejdsstyrke i Region Midtjylland I tabel 1 er it-arbejdsmarkedet opgjort på brancher. Heraf fremgår det, at it-sektoren tegner sig for den største beskæftigelse både i landet som helhed og i Region Midtjylland, men at også industrien er storforbruger af it-arbejdskraft. I Region Midtjylland aftager industrien således 20 procent af den samlede it-beskæftigelse i Tabellen viser at it-arbejdskraften er jævnt fordelt på de øvrige brancher. Der er dog ikke den store forskel mellem landet som helhed og Midtjylland. Tabel 1: IT-arbejdsmarkedet opgjort efter branche og område, 2013 Hele landet Midtjylland It-beskæftigede ITK Sektoren 37% 34% Industri 15% 20% Bygge og anlæg 8% 8% Handel og transport mv. 10% 10% Finansiering og forsikring 4% 2% Information, kommunikation og videnservice 8% 9% Offentlig administration mv. 11% 10% Øvrige erhverv 7% 7% Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik 8

9 Store forskelle på it-arbejdsmarkedets branchefordeling mellem delområderne i Region Midtjylland It-arbejdsmarkedets branchefordeling er meget forskellig i Region Midtjyllands tre områder. I Aarhus er det it-sektoren der aftager knap halvdelen af den samlede it-beskæftigelse, mens videnservice (fx rådgivende ingeniører) og de øvrige brancher inden for information og kommunikation (fx dagblade) er de næststørste aftagere. I Vestjylland er industrien langt den største aftager af it-arbejdskraft med næsten en tredjedel af den samlede it-beskæftigelse. Her er det til gengæld kun en femtedel der finder job i it-sektoren. I Resten af Business Region Aarhus er it-sektoren og industrien stort set lige store. Tabel 2: IT-arbejdsmarkedet opgjort efter branche og område, 2013 Aarhus Resten af BRAA Vestjylland It-beskæftigede ITK Sektoren 48% 27% 20% Industri 9% 24% 32% Bygge og anlæg 5% 10% 9% Handel og transport mv. 10% 10% 9% Finansiering og forsikring 2% 3% 1% Information, kommunikation og videnservice 11% 6% 9% Offentlig administration mv. 9% 11% 12% Øvrige erhverv 6% 9% 7% Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik 9

10 It-arbejdsmarkedet fastholder beskæftigelsesniveauet i Region Midtjylland Den samlede beskæftigelse på it-arbejdsmarkedet er fastholdt i Region Midtjylland fra finanskrisen satte ind ultimo 2008 og frem til Dette er sket til trods for en generel tilbagegang i beskæftigelsen på mere end 6 procent i samme periode. It-arbejdsmarkedet har med andre ord været relativt uberørt af finanskrisen og kan konstatere en fremgang på 7 procent i Aarhus kommune, mens Vestjylland har tabt 6 procent af den samlede beskæftigelse på it-arbejdsmarkedet. I samme periode er det samlede jobtab i Vestjylland på knap 9 procent, så it-arbejdsmarkedet er kommet bedre gennem krisen i alle Region Midtjyllands delområder. Tabel 3: Vækst i beskæftigelsen på it-arbejdsmarkedet opgjort efter branche og område Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik Hele landet Midtjylland Aarhus Resten af BRAA Vestjylland It-beskæftigede 2% 0% 7% -2% -6% ITK Sektoren -6% -7% 4% -13% -26% Industri -3% -6% -4% -8% -5% Bygge og anlæg -4% -4% 0% -5% -5% Handel og transport mv. 3% 0% 4% -1% -7% Finansiering og forsikring -6% -11% -14% 7% -37% Videnservice og info 19% 16% 22% 7% 12% Offentlig administration mv. 28% 26% 30% 22% 26% Øvrige erhverv 17% 25% 22% 37% 15% It-arbejdsmarkedet har størst betydning for beskæftigelsen i Struer Figuren viser andelen af beskæftigelsen i It-erhvervene og det øvrige it-arbejdsmarked for Region 10

11 Midtjyllands kommuner. Som det fremgik ovenfor udgør It-erhvervene en mindre del af det samlede itarbejdsmarked. Kun i Struer fylder It-erhvervene over halvdelen af det samlede it-arbejdsmarked. I Aarhus udgør it-arbejdsmarkedet 12 procent af det samlede arbejdsmarked og er dermed den primære grund til at Region Midtjylland ligger tæt på landsgennemsnittet. Ud over Struer og Aarhus har kun Skanderborg et relativt større it-arbejdsmarked end landsgennemsnittet. Ikast-Brande kommune markerer sig ved den største andel af it-arbejdsmarkedet uden for it-sektoren, mens it-arbejdsmarkedet i Struers nabokommuner, Holstebro og Lemvig har den laveste andel af den samlede beskæftigelse. It-arbejdsmarkedets forskellige betydning i Regionens kommuner tyder på at drivkraften udover itsektoren selv er store virksomheder som Siemens i Ikast Brande, Grundfoss i Viborg og Jyske Bank i Silkeborg. Figur 4: It-arbejdsmarkedets andel af samlet beskæftigelse opgjort på område størrelse angiver Itarbejdsmarkedets andel af den samlede beskæftigelse i kommunen, 2013 It-erhvervene Øvrige it-arbejdsmarked Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik 11

12 Aarhus og Skanderborg med høj vækst og stor andel Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem de seneste års vækst i beskæftigelsen på it-arbejdsmarkedet og it-arbejdsmarkedets andel af den samlede beskæftigelse. Figuren viser derimod, at en række kommuner som Struer og Skive er følsomme over for enkeltvirksomheders vækst. Kun Skanderborg og Aarhus ligger over landsgennemsnittet i forhold til begge mål. Blandt de øvrige kommuner i Region Midtjylland er der relativ stor forskel i væksten, mens it-arbejdsmarkedets andel af beskæftigelsen varierer i mindre grad. Ikast-Brande skiller sig ud med en markant vækst på knap 15 procent. Figur 5: Vækst i it-arbejdsmarkedets beskæftigelse (x-akse) og It-arbejdsmarkedets andel af den samlede beskæftigelse (y-akse) i Region Midtjylland. 16% Struer 14% 12% Århus 10% Region Midtjylland Hele landet Skanderborg -25% -20% -15% -10% -5% 0% Hedensted 8% 5% Silkeborg 10% 15% 20% Viborg Ikast-Brande Horsens, Odder & Samsø Skive Randers Favrskov 6% Syddjurs Herning Norddjurs Lemvig Ringkøbing-Skjern 4% Holstebro 2% 0% Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik 12

13 It-arbejdsmarkedet fylder mest i Storkøbenhavn Struer størst uden for Region Hovedstaden Ni ud af de ti kommuner hvor it-arbejdsmarkedet udgør den største andel af den samlede beskæftigelse er placeret i Region Hovedstaden. Kun Struer kommune ligger uden for Region Hovedstaden. Aarhus er den 12. største it-kommune med en lidt større andel it-beskæftigelse end København. Blandt de midtjyske er det kun Skanderborg der er i top tyve. Tabel 4: Top-tyve over It-arbejdsmarkedet i landets kommuner andel af samlet beskæftigelse, Kommune Andel Ballerup 28,1% Allerød 17,7% Albertslund 16,8% Brøndby 16,0% Gladsaxe 15,6% Struer 14,6% Rudersdal 14,5% Herlev 14,5% Høje-Taastrup 14,2% Vallensbæk 13,9% Glostrup 13,0% Aarhus 12,1% København 11,8% Lyngby-Taarbæk 11,3% Sønderborg 11,1% Aalborg 10,9% Fredericia 10,2% Skanderborg 10,1% Furesø 10,0% Kalundborg 10,0% Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS beregninger foretaget af estatistik 13

14 DEL 2: It-sektoren i tal Stabil it-omsætning siden 2008 I 2014 var omsætningen i it-sektoren 197 milliarder kroner. Det er 8,4 milliarder kroner højere end i 2013, hvilket svarer til en stigning i omsætningen på 4,5 procent. Stigningen kommer efter et fald i omsætningen på 2,8 procent fra 2012 til Omsætningen i it-sektoren har siden 2008 været nogenlunde konstant omkring 190 milliarder kroner, men er stadig under niveauet for perioden Stigningen i omsætningen fra 2013 til 2014 forekommer på tværs af delbrancherne It-konsulenter og Øvrig it-sektor. Omsætningen blandt It-konsulenterne har været upåvirket af krisen og har haft en stabil vækst i omsætningen siden It-konsulenterne har samlet øget omsætningen med 77 procent siden Til sammenligning har den øvrige it-sektor mistet knap 11 procent af omsætningen i samme periode. Figur 6: It-sektorens omsætning i milliarder kroner opgjort efter delbranche, It-konsulenter Øvrig It-sektor Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik. Omsætning i 2013: Danmarks Statistiks fremrykkede firmastatistik beregninger foretaget af estatistik Omsætning i 2014: Danmarks Statistiks FIKS 33 og FIKS 44 beregninger foretaget af estatistik. 14

15 Eksportvækst fastholder it-sektorens omsætning Eksporten er steget markant i it-sektoren fra 2008 til I 2008 var den samlede eksport på 29 milliarder kroner, mens den i 2014 var 52 milliarder kroner - det svarer til en stigning på 79 procent. Stigningen sker både blandt It-konsulenter og i den øvrige it-sektor, men It-konsulenterne har haft den største vækst og eksporterede i 2014 for 21 milliarder kroner mod 11 milliarder kroner i Figur 7: Eksport i it-sektoren i milliarder kroner opgjort efter delbranche, It-konsulenter Øvrig it-sektor Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik. Eksport i 2013: Danmarks Statistiks fremrykkede firmastatistik beregninger foretaget af estatistik Eksport i 2014: Danmarks Statistiks FIKS 33 og FIKS 44 beregninger foretaget af estatistik. 15

16 Stor beskæftigelsesfremgang blandt It-konsulenter De videntunge erhverv som It-konsulenter og Videnservice har modsat det generelle erhvervsliv haft en markant vækst i beskæftigelsen siden It-konsulenterne oplevede indtil finanskrisen en væsentlig højere vækst end videnservice, og har formået at fortsætte denne udvikling efter krisen. Den samlede itsektor oplevede ikke samme vækst i årene op til finanskrisen som hele den private sektor, men har til gengæld ikke været så hårdt ramt af krisen. Beskæftigelsen i it-sektoren er lavere i dag end i Figur 8: Udvikling i beskæftigelsen opgjort efter branche, ( =100)* It-konsulenter Videnservice Privat sektor It-sektoren i alt Kilde: estatistiks ESTAT6 og ESTAT11 beregninger foretaget af estatistik. *På grund af ændret sektorinddeling har det ikke været muligt at opgøre beskæftigelsen for den private sektor og Videnservice 16

17 Stort fald i It-industriens beskæftigelse Fra 2003 til 2014 er beskæftigelsen faldet med godt personer i it-sektoren. Der er samtidig sket store forskydninger i beskæftigelsen mellem de enkelte delbrancher. It-konsulentvirksomhederne har øget deres beskæftigelse med 31 procent. I samme periode er Telekommunikation gået tilbage med en tredjedel, Ithandel er faldet med 22 procent, men hårdest ramt er it-industrien, hvor beskæftigelsen er reduceret med 60 procent. Figur 9: Beskæftigelsen i it-sektoren opgjort efter delbranche, It-handel It-industri It-konsulenter Telekommunikation Kilde: estatistiks ESTAT11 beregninger foretaget af estatistik. 17

18 Store virksomheder bag fald i it-sektorens beskæftigelse i Region Midtjylland Det seneste årti har it-sektoren oplevet et mindre beskæftigelsesfald i Resten af Business Region Aarhus og Resten af landet. Aarhus kommune har i samme periode tabt cirka 8 procent af beskæftigelsen. Fra 2010 til 2014 kan der dog konstateres en stigning i Aarhus kommunes it-beskæftigelse og Resten af Business Region Aarhus trækker vækstmæssigt fra Resten af landet. Vestjylland har haft et markant fald i beskæftigelsen inden for it-sektoren og ligger i 2014 mere end 36 procent under niveauet for 2003, men beskæftigelsen har stabiliseret sig det seneste år. Den største del af dette fald er kommet siden 2009, og hænger blandt andet sammen med lukning af større virksomheder, for eksempel Ericsson i Struer og Jamo i Skive samt brancheglidninger, for eksempel Bang og Olufsens delvise transformation til Videnservice. Figur 10: Udvikling i beskæftigelsen i it-sektoren opgjort efter område, (2003=100) Aarhus Resten af Business Region Aarhus Vestjylland Resten af landet Kilde: estatistiks ESTAT11 beregninger foretaget af estatistik. 18

19 Knap 500 nye it-job i de seks største Midtjyske kommuner fra 2013 til 2014 På landsplan står beskæftigelsen i it-sektoren stille fra 2013 til 2014, mens der er fremgang på godt 2 procent i Region Midtjylland. De fem næststørste kommuner i Region Midtjylland - Randers, Viborg, Silkeborg, Herning og Horsens har på blot et år skabt 264 nye it-job, hvilket er en fremgang på hele 7 procent. I Aarhus Kommune er der skabt 233 nye it-job i samme periode, hvilket er en stigning på 2,3 procent. De seks største kommuner i Region Midtjylland har dermed skabt 497 nye job i it-sektoren. Til trods for en større vækst i de fem bykommuner tegner Aarhus Kommune, med 58 procent af it-beskæftigelsen, sig for den største del af it-sektoren i Region Midtjylland. Tabel 5: Beskæftigelsen i It-sektoren opgjort på område, Vækst I pct. Hele landet ,1% Region Midtjylland ,2% Herning ,0% Horsens ,2% Randers ,7% Silkeborg ,9% Viborg ,0% Århus ,3% 6 største kommuner ,5% Resten af Region Midtjylland ,1% Kilde: estatistiks ESTAT11 beregninger foretaget af estatistik. 19

20 It-konsulenter i beskæftigelsesfremgang i hele Region Midtjylland Fra 2003 til 2014 er der stor vækst i beskæftigelsen i It-konsulentvirksomheder i alle delområder af Region Midtjylland. De øvrige delbrancher har til gengæld samlet set oplevet et fald i beskæftigelsen. I Aarhus beskæftiger It-konsulentvirksomhederne 62 procent af it-sektorens ansatte, mens blot 2,5 procent arbejder i It-industri. Det er værd at bemærke, at der er sket en fordobling i antallet af beskæftigede i Itkonsulentvirksomheder i Resten af Business Region Aarhus og en stigning på knap 50 procent i Vestjylland. Fordelingsmæssigt ligner Resten af Business Region Aarhus i høj grad Vestjylland, mens Resten af landet i højere grad ligner Aarhus. Udviklingen fra 2003 til 2014 illustrerer store virksomheders lokale betydning. Den markante nedgang i Telekommunikation i Aarhus kommune skyldes flytning af TDC, mens virksomhederne bag It-industriens fald i Vestjylland er beskrevet ovenfor. Figur 11: Beskæftigede i it-sektoren opgjort efter delbranche og område, 2003 og % 90% % % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aarhus Resten af BRAA Vestjylland Resten af landet It-engroshandel It-industri It-konsulentvirksomhed Telekommunikation Kilde: estatistiks ESTAT11 beregninger foretaget af estatistik. 20

21 Stor vækst i beskæftigelsen af højuddannede i Resten af Business Region Aarhus Generelt er der flere universitetsuddannede i it-sektoren i 2013 sammenlignet med Samtidig er antallet af erhvervsfaglige og personer uden en kompetencegivende uddannelse faldet. I Aarhus er der i 2013 flest beskæftigede med en universitetsuddannelse, mens erhvervsfaglige er den største gruppe i de tre øvrige områder. Resten af Business Region Aarhus ligner i høj grad Vestjylland, mens Resten af landet ligger mellem Aarhus og Resten af Business Region Aarhus. Der er værd at bemærke at antallet af universitetsuddannede i it-sektoren er mere end fordoblet i Resten af Business Region Aarhus Figur 12: Beskæftigede i it-sektoren opgjort efter uddannelsesniveau og område, 2003 og % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aarhus Resten af BRAA Vestjylland Resten af landet Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig Kort eller mellemlang uddannelse Universitets Kilde: estatistiks ESTAT11 beregninger foretaget af estatistik. 21

22 Øget innovationsgrad i it-sektoren It-sektoren er karakteriseret ved at have en høj innovationsgrad sammenlignet med både Videnservice og Alle erhverv. Dette har været tilfældet i samtlige år siden Der var et mindre fald i innovationsgraden i 2010 og 2011, men i 2012 og 2013 er andelen af innovative steget markant og it-sektorens innovationsgrad ligger dermed på det hidtil højeste niveau. Figur 13: Innovationsgraden opgjort efter branche, It-sektoren Videnservice Alle erhverv Kilde: Danmarks Statistiks INN02 beregning foretaget af estatistik

23 I it-sektoren er innovationsgraden særligt høj inden for It-industri og Telekommunikation, mens virksomheder inden for Handel med it-produkter har den laveste innovationsgrad. Tallene indikerer at innovationsgraden blandt It-konsulenter faldt under finanskrisen, men igen er steget de seneste to år. Figur 14: Innovationsgraden i it-sektoren opgjort efter delbranche, It-industri Handel med it-produkter Telekommunikation It-konsulenter mv. Kilde: Danmarks Statistiks INN02 beregning foretaget af estatistik

24 Større efterspørgsel efter it-serviceydelser siden 2007 Danske virksomheders it-udgifter er steget med knap 10 milliarder kroner fra 2007 til Dette skyldes primært en stigning i it-udgifter til it-serviceydelser, som er steget med 8 milliarder. Udgifterne til software er i samme periode steget med små 4 milliarder kroner, mens udgifterne til Hardware mv. er faldet med to milliarder kroner. I perioden 2011 til 2013 har danske virksomheders it-køb været nogenlunde konstant. Figur 15: Udvikling i danske virksomheders it-udgifter i milliarder kroner, It-serviceydelse Hardware mv. Software Kilde: Danmarks Statistiks VITU107 Beregning foretaget af estatistik 24

25 Region Hovedstaden er hjemsted for 55 procent af it-sektorens iværksættere I 2012 blev der etableret virksomheder inden for it-sektoren. 55 procent af disse nye it-virksomheder blev etableret i Region Hovedstaden, mens 265 nye it-virksomheder blev etableret i Region Midtjylland. Fordelingen af nye virksomheder ligner i høj grad fordelingen af det samlede antal it-virksomheder i regionerne. Region Midtjylland har 18 procent af både nye og eksisterende virksomheder. Desuden tegner regionen sig for 19 procent af alle fuldtidsstillinger og 17 procent af it-sektorens samlede omsætning. Figur 16: Nye og eksisterende virksomheder, omsætning og antal fuldtidsstillinger i it-sektoren opgjort efter område, 2012 Antal it-virksomheder Nye it-virksomheder 12% 12% 10% 9% 6% 18% 53% 6% 18% 55% 3% 9% 8% Fuldtidsstillinger 6% Omsætning 4% 8% 19% 60% 17% 65% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase og regnskabsstatistikken beregninger foretaget af estatistik 25

26 Høj men faldende etableringsrate i it-sektoren Etableringsraten udtrykker fornyelsen i virksomhedsbestanden, altså hvor meget de nye virksomheder udgør af den samlede virksomhedsbestand. Figuren illustrerer it-sektorens dynamiske forløb omkring årtusindeskiftet, hvor knap hver femte It-virksomhed var en iværksættervirksomhed. Etableringsraten i itsektoren ligger generelt højere end Videnservice og Alle brancher. Efter en svag stigning fra 2009 til 2010, har it-sektoren oplevet to år med faldende etableringsrate. Udviklingen er et udtryk for en mere moden branche, jævnfør nedenfor. Figur 17: Etableringsrate opgjort efter branche, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% It-sektoren Videnservice Alle brancher Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase og GF beregninger foretaget af estatistik 26

27 Flere it-iværksættere i dag i Region Midtjylland end ved årtusindeskiftet Iværksætteraktiviteten inden for it-sektoren toppede på landsplan ved årtusindeskiftet da it-boblen brast. I årene efter 2001 faldt antallet af nyetableringer inden for it-sektoren med 25 procent i hele landet, mens faldet i Region Midtjylland var mere beskedent. For alle brancher øges antallet af nyetableringer i perioden 2001 og frem til højkonjunkturens toppunkt i 2007 med 33 procent, mens iværksætteraktiviteten i Region Midtjylland steg med knap 50 procent. Frem til 2007 er iværksætteraktiviteten i it-sektoren generelt lavere end i de øvrige brancher sammenlignet med Til gengæld rammes it-sektoren ikke i samme omfang af finanskrisen og i perioden 2010 til 2012 etableres der flere it-virksomheder i Region Midtjylland end i Figur 18: Nye virksomheder opgjort efter område og branche, (2001=100) Hele landet It-sektor Midtjylland it-sektor Hele landet alle brancher Midtjylland alle brancher Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase beregninger foretaget af estatistik 27

28 42 procent af it-iværksætterne i Region Midtjylland etablerer virksomhed i Aarhus kommune.. Hovedparten af Region Midtjylland nye it-virksomheder etableres i Business Region Aarhus. Aarhus kommune tegner sig for 42 procent af regionens nye it-virksomheder, mens 37 procent etableres i Resten af Business Region Aarhus. Kun godt hvert femte it-nyetablering forekommer i Vestjylland. Figur 19: Nye virksomheder i it-sektoren i Region Midtjylland opgjort efter område, % 42% 37% Aarhus Resten af BRAA Vestjylland Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase beregninger foretaget af estatistik 28

29 . men størst vækst i antal nye it-virksomheder i Region Midtjylland uden for Aarhus. Udviklingen i antal nye it-virksomheder viser, at det er i Resten af Business Region Aarhus og Vestjylland at væksten er størst. Hvor Aarhus kommune ligger på samme niveau som i 2001, så etableres der 63 procent flere it-virksomheder i det øvrige Business Region Aarhus og 24 procent flere i landsdel Vestjylland. Figur 20: Nye virksomheder i Region Midtjylland opgjort efter område og branche, (2001=100) It Aarhus It Resten af BRAA It Vestjylland Alle Aarhus Alle Resten af BRAA Alle Vestjylland Kilde: Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase beregninger foretaget af estatistik 29

30 Høj etableringsrate i it-sektoren i hele Region Midtjylland I 2012 har de fire områder stort set den samme etableringsrate på omkring 12 procent. Dette er en høj etableringsrate sammenlignet med Alle brancher, der ligger på knap 8 procent. Figur 21: Etableringsrate for it-sektoren opgjort på område, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Aarhus Resten af BRAA Vestjylland Alle brancher Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase og GF beregninger foretaget af estatistik 30

31 It-iværksætterne er stærke overlevere På trods af de høje etableringsrater er it-sektoren kendetegnet ved relativt høje overlevelsesrater. De treårige overlevelsesrater er størst i Vestjylland både i it-sektoren og i Alle brancher. Både Resten af Business Region Aarhus og Vestjylland ligger over landsgennemsnittet for it-sektoren og Alle brancher. Figur 22: 3-årig overlevelsesrate opgjort efter område og sektor, % 70% 68% 72% 72% 70% 74% 75% 71% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alle brancher It-sektor Aarhus Resten af BRAA Vestjylland Hele landet alle brancher Hele landet It-sektor Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik iværksætterdatabasen samt Erhvervsregisteret 31

32 og de skaber mange job Iværksætterne i it-sektoren skaber mange job. I både Vestjylland og Resten af Business Region Aarhus er næsten 10 procent af den samlede private it-beskæftigelse i 2013 skabt af iværksættervirksomhederne etableret i perioden 2007 til Til sammenligning kunne kun 6 procent af den samlede private beskæftigelse i Vestjylland henføres til iværksættervirksomhederne fra samme periode. Dette viser, at itsektoren bidrager markant til erhvervsdynamikken også uden for storbyområderne. Figur 23: Iværksætterårgangene IV2007-IV2011 s jobskabelse som andel af den private beskæftigelsen opgjort efter område og branche, % 10% 8% 9,1% 9,7% 9,8% 7,5% 7,7% 9,3% 7,8% 6% 6,0% 4% 2% 0% It-sektor Alle brancher Aarhus Resten af BRAA Vestjylland Hele landet It-sektor Hele landet alle brancher Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik samt Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik 32

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11 1. Resume 2 2. Indledning 4 3. Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv 5 Vækst i beskæftigelsen siden 2012 5 Beklædning udgør 57 procent 7 Hovedstaden og Midtjylland dominerer

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere