Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008 Elafdelingen på udviklingsseminar Et seminar i ukendt farvand Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania Danmarksmesterskab i køleteknik Årets danmarksmester blev kåret på messen: Danske Køledage i Odense

2 9 Indhold Siden sidst EUC MIDT nu medlem af Tekniske Skoler Østjylland Fire borgmestre markerede start på nyt samarbejde mellem fire kommuner Elafdelingen på udviklingsseminar Hængslet, der blev en lampe Et verbalt stormvejr kom forbi Kulde i Tanzanias varme Åbent hus 2008 Undervisere med forskellige baggrunde Østjyllands bedste skoleidé Elmontøruddannelsen - en god udfordring! Danmarksmesterskab i køleteknik 2008 Hjertestarter nr. 2 KIT er flyttet Nyt fra afdelingerne Skolehjemmet Køkkenet på studietur Hjerteglad mad Navne Nyt fra personaleforeningen Torvet Hængslet, der blev en lampe ENØ havde arrangeret innovationsuge i uge seks. Der deltog 500 studerende fordelt på Handelsskolen Minerva i Randers og Teknisk Akademi, DjH. For vindergruppen spillede et patentanmeldt hængsel hovedrollen. 23 Østjyllands bedste skoleidé Vinderen blev fundet ved en vellykket finalefest den 2. februar på Teknisk Akademi. Vinderpræmien er brugt til at gøre en forskel hverdagen for børn på et rumænsk børnehjem. Hjertestarter nr. 2 Skolen har fået endnu en hjertestarter, og i løbet af foråret kan medarbejderne komme på kursus i at bruge den. Køkkenet på studietur Køkkenet har været på studietur til København, hvor de blandt andet besøgte en leverandør af kød til skolen

3 af Henrik Øelund Siden sidst Med bestyrelsesmødet 3. april blev 2007 afsluttet, og årgangen må betragtes som en af de bedste ærgerligt at den ikke kan lagres! Årsberetning Sammen med denne udgave af DjH-Nyt udsendes årsberetningen for Derfor skal det kun her bemærkes, at det økonomiske årsresultat for 2007 blev et overskud på kr. svarende til det budgetterede. Der er ikke noget ønske om, at vi skal præstere et stort overskud, men en fornuftig økonomi er en væsentlig forudsætning for, at vi har et godt råderum. I 2007 kom det til udtryk ved bl. a. et højt investeringsniveau i udstyr, renovering, nybygning og ejendomskøb. I årsberetningen kan man læse mere om de kvalitative resultater og de mange aktiviteter, der har medført det meget flotte resultat også fra vore elever. Årsberetningen kan endvidere ses på vores hjemmeside Finansloven Året 2008 er noget atypisk med hensyn til finanslov. Normalt kender vi finansloven, når vi laver det kommende års budget. Det har ikke været tilfældet denne gang, hvor valget i efteråret udskød den politiske behandling, så den først vedtages i april Konsekvenserne af de mange ændringsforslag, der er bragt på banen her i første kvartal, kendes endnu ikke i sin fulde udstrækning. Samlet set tror jeg ikke på en positiv udvikling, uanset hvor meget man fra politisk side forsøger at argumentere for, at der er tilført ekstra midler til undervisningsområdet. I forbindelse med indgåelse af finansloven kunne vi pludselig læse, at der er enighed mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om, at der etableres administrative fællesskaber frivilligt ganske vist for ungdomsuddannelserne. Finansministeriet har udregnet at det vil give en effektiviseringsgevinst på 300 mio. kr. pr. år, svarende til ca kr. pr. årselev for vores vedkommende. Disse midler er allerede overført til kriminalforsorgen, som delvis dækning for forlig på dette område. Vi ser det som et angreb på selvejet, og som en besparelse iklædt retorik og regnemanipulation. Derfor har vi henvendt os til flere ministre og tilkendegivet vores holdning underbygget med dokumentation. Vi ønsker at fastholde vores egenart og originalitet gennem vore værdier og kvalitet, og er derfor ikke interesserede i at indgå i et samarbejde, der begrænser vores råderum. En yderligere dimension er, at DjH i forvejen har et omkostningsniveau, der ligger under det, der budgetteres med i disse fællesskaber. Gennemførelsesprocent Også i 2007 havde DjH med 90,13 % Danmarks højeste gennemførelsesprocent på grundforløbet. For skoleåret skal alle erhvervsskoler på forlangende af Undervisningsministeriet udarbejde en frafaldsstrategi. Her har vi valgt henholdsvis personlige forhold og manglende studieaktivitet med i alt 10 frafaldne elever som fokusområder. Endvidere vil vi i perioden undersøge hvorfor elever, der har bestået et grundforløb og har fået en læreplads, falder fra i begyndelsen af deres hovedforløb. Begge fokusområder har som mål at indtænke eventuelle nye aspekter i grundforløbet eller overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. Hele frafaldsstrategien kan ses på vores hjemmeside Køkkenet I slutningen af marts havde vi udbudsrunde på udvidelse af køkkenområdet. Desværre blev resultatet betragteligt højere end forkalkuleret, og dermed højere end vi finder rimeligt. Ikke dermed sagt at projektet opgives, men det kræver en revurdering i forhold til udbudsform, prisniveau og udformning. Dette arbejde er allerede påbegyndt. DjH Nyt april

4 af Henrik Øelund EUC MIDT nu medlem af Tekniske Skoler Østjylland På TSØ-skolernes fællesmøde for bestyrelsesformænd og -næstformænd den 22. januar blev EUC MIDTs ansøgning om optagelse i TSØ-samarbejdet imødekommet. EUC MIDT, der har hovedadresse i Viborg, består af en teknisk skole, et teknisk gymnasium, et kursuscenter og et kollegium/skolehjem. Skolen har ca. 320 medarbejdere og ca årselever fordelt på de forskellige aktiviteter. Der arbejdes i øjeblikket på en fusion med Viborg Handelsskole, som forventes på plads pr. 1. januar EUC MIDT var tidligere med i Nordregionssamarbejdet. TSØ-samarbejdet består nu af ni skoler: DCJ Dansk Center for Jordbrug er fusioneret med Vejlby Landbrugsskole, og skiftede pr. 1. januar navn til Jordbrugets Uddannelsescenter Århus. Se mere om EUC midt på: VIA erhvervsuddannelser Aarhus tekniske Skole Grenaa Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEKO Danmark EUC MIDT Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Den jydske Haandværkerskole 4 DjH Nyt april 2008

5 af Henrik Øelund Fire borgmestre markerede start på nyt samarbejde mellem fire kommuner Et nyt, unikt og stærkt samarbejde til gavn for virksomheder i alle fire kommuner. Med disse ord markerede borgmester Anders G. Christensen, Favrskov, sammen med borgmestre fra Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner starten på KOMPETENCECENTER COMPASS ved et møde på Den jydske Haandværkerskole fredag den 28. marts. Samarbejdet sætter fokus på efteruddannelse af voksne med fortrinsvis korte uddannelser, og skal styrke vejledningen og rådgivningen til små og mellemstore virksomheder. Formålet er at sikre overlevelse og udvikling af virksomhederne gennem efteruddannelse af deres medarbejdere. Det nye samarbejde opererer i spændingsfeltet mellem tre forskellige, politiske områder: beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitikken. Derfor hilses projektet særdeles velkomment af borgmestrene i de fire kommuner: Anders G. Christensen, Favrskov, Henning Jensen Nyhuus, Randers, Vilfred Friborg, Syddjurs, og Torben Jensen, Norddjurs. Det kan være svært for de mindre virksomheder at undvære medarbejdere, mens de sidder på skolebænken, men virksomhederne ved godt, at udvikling er lig med uddannelse, sagde borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune, bl.a. Målrettede uddannelsestilbud KOMPETENCECENTER COMPASS som er blevet navnet på det ny netværk og partnerskab, skal koordinere vejledning, rådgivning og indsatser med kommunernes erhvervsråd, jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, produktionsskoler m.v. samt med kommunernes øvrige uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. Der skal tilbydes mere fleksible og målrettede uddannelsestilbud samt foretages en større opsøgende virksomhedskontakt, som udføres af et korps på ca. 20 konsulenter fra de otte deltagende skoler. Over de næste to år intensiveres antallet af besøg på de ca små og mellemstore virksomheder, som findes i de fire kommuner Fire kommuner Samarbejdet dækker kommunerne Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov og består af otte uddannelsesinstitutioner: Fortsættes næste side DjH Nyt april

6 Otte uddannelsesinstitutioner fra fire kommuner er gået sammen om at danne KOMPETENCECENTER COMPASS med fokus på efteruddannelse for voksne. Starten blev markeret med et pressemøde på DjH den 28. marts, hvor borgmestrene fra de fire kommuner deltog. Det er fra venstre Henning Jensen Nyhuus, Randers, Vilfred Friborg, Syddjurs, Torben Jensen, Norddjurs og Anders G. Christensen, Favrskov. Forsat fra forrige side Handelsskolen Minerva Den jydske Haandværkerskole Teknisk Skole Randers Randers HF og VUC Social- og Sundhedsskolen Randers AMU Djursland CV2 Djurslands Erhvervsskoler VUC Djursland Kompetencecenteret er et af 22 voksenvejledningsnetværk i Danmark, som blev etableret pr. 1. december Der er 6 netværk i Region Midtjylland, som indgår i kompetenceplatformen Region Midtjylland. BEVILLINGER: Undervisningsministeriet: På landsplan er der afsat kr. 100 mio. til styrkelse af efteruddannelse i de små og mellemstore virksomheder over de næste 2 år KOMPETENCECENTER COMPASS har i første omgang fået en bevilling på kr dækkende perioden Region Midtjylland: Har budgetteret yderligere kr. 27 mio. pr. år ( ) til de 6 kompetencecentre i regionen. Midlerne kommer fra de Regionale Udviklingsmidler, Staten og Socialfonden Har indstillet KOMPETENCECENTER COMPASS som 1 af de 6 kompetencecentre i regionen Forventet bevilling til KOMPETENCECENTER COMPASS er ca. kr. 5.1 mio. pr. år i 2 år. Der er ikke givet endelig bevilling og bevillingens størrelse afhænger af resultatkontrakten Endelig bevilling for perioden forventes afklaret i april/ maj 2008 Marts 2008: Kontraktforhandlinger med de 6 kompetencecentre Maj 2008: Forventet endelig godkendelse af projektet i Erhvervs- og Byggestyrelsen og underskrivelse af resultatkontrakterne med de enkelte konsortier. 6 DjH Nyt april 2008

7 af Rita Nissen Elafdelingen på udviklingsseminar Det var i den fagre nye verdens tegn elafdelingen var på seminar i januar. Med tre spændende hovedoverskrifter Experience Based Learning, Innovation Lab og Appreciative Inquiry begav vi os ud i ukendt farvand for at afsøge muligheder og komme på forkant med den nyeste teknologi til undervisningsbrug og i skoleudviklingsregi. Experience Based Learning På seminarets første dag arrangerede kursuscenteret CV2 fra Grenå workshops under overskriften Projekt Experience Based Learning (oplevelsesbaseret læring). Et koncept udviklet med afsæt i det faktum, at læring i det virtuelle rum i stigende grad bliver en del af hverdagen for undervisere, og dét stiller stadig større krav til brugen af rummet på en kreativ og funktionel måde. Workshoppene var bygget til at give inspiration og vise eksempler på læringsforløb, hvor det virtuelle rum bruges i forskellige fag, og til i forlængelse heraf at give idéer til udvikling af eget undervisningsmateriale i e-læringsformat. I løbet af dagen var det muligt at tegne sig på to workshops. Blogs, som er blevet et populært virtuelt kommunikationsredskab, var emnet i en workshop. Her blev der introduceret til brugen af blogs i undervisningen, og det blev konkret vist, hvordan man opretter sig som bruger hos en blogudbyder, og hvordan man skriver og tilføjer indlæg til en blog. I en anden workshop handlede det om fænomenet podcasting, publicering af lydfiler på nettet. I undervisningsøjemed kunne det i fremtiden handle om, via tekst, billede, video eller lydmaterialer, der lægges på podcast, at være forbundet med sine elever ud over klassetimerne, så de, uanset om de er hjemme eller i skole, kan følge undervisningen. I podcastworkshoppen blev der givet anvisninger på programmer til behandling af lyd, og der blev vist eksempler på undervisningsforløb og diskuteret muligheder i praksis. Netbaseret læring i faget matematik var emnet for en tredje workshop. Her blev der stillet skarpt på brugen af animationer i 3Dsmax og math-cam med henblik på tilrettelæggelse af interaktive læringsformer i undervisningen. Workshoppen kunne demonstrere animationer til visualisering af matematiske emner som for eksempel cosinus og sinus, men også til mere sammensatte bevægelser som vektorfunktioner og visualiseringer i ægte 3D, hvor objekter styres af matematiske udtryk i 3Ds-max. Den sidste workshop gav mulighed for at dygtiggøre sig inden for mediet SmartBoard. SmartBoard findes allerede i flere klasseværelser, og de forskellige værktøjer, notesblok og gallerier blev gennemgået, og fordele og ulemper i forhold til den daglige undervisning blev diskuteret. Dagens workshops var i sagens natur kun korte introduktioner, alligevel gav de et fint indblik i nogle nye områder, vi som undervisere uvægerligt vil møde hos vore elever i fremtiden. Innovation Lab Efter at have dykket ned i specifikke undervisningsrelaterede områder blev det tid til at læne sig tilbage og lytte. Innovation Lab, et internationalt videnscenter for ny teknologi, som arbejder med at danne sig overblik over Fortsættes næste side DjH Nyt april

8 Forsat fra forrige side hvilke teknologier, der er på vej, og hvad de kan bruges til, leverede varen. Med fokus på forskellige temaer fra vort liv diskede LabAgent René Laursen op med et foredrag om de allernyeste tiltag, opfindelser og produkter i relation til morgendagens hjem, nye forbrugertendenser, fremtidens produkter, virtuelle verdener og meget mere. Et foredrag der krydret med underholdende historier gav skarpe og konkrete billeder af den teknologiske fremtid. Et uformelt læringsrum Således næsten bombarderet med ny teknologi bød dagen nu på teambuilding. Et programpunkt hvor et forventet pusterum dog snart viste sig også at kræve en god portion hjerneaktivitet. Parvis blev vi filtret sammen med snore og fik til opgave at komme fri af hinanden. Herefter skulle vi, inddelt i to hold, dyste om først at gennemføre to store sænkeslagskib-baner i Akademiets hall en dyst der til alles forundring sluttede med at holdene gik i land i nøjagtig samme sekund dét kaldes teamwork! Til slut viste en stor anlagt kryds-ogbollekonkurrence sig at være en øvelse i samarbejde og kommunikation og ikke som antaget en dyst om at vinde stort over modparten. Teambuildingsøvelserne var som afslutning på en lærerig dag både gode og sjove, så efter en dejlig middag med laks og dyresteg i skolens restaurant, var kampånden tændt og dysten kunne fortsætte i bowlinghallen. Appreciative Inquiry modellen Næste dag stod også i udviklingens tegn. Der var gruppesamtaler på programmet, hvor man med udgangspunkt i Appreciative Inquiry modellen skulle fremsætte ønsker og idéer til fremtiden på DjH. Inspektør Jesper Kofoed Petersen introducerede til teorien. Appreciative Inquiry betyder på dansk værdsættende undersøgelse og er en metode, der pointerer vigtigheden af at sætte fokus på muligheder frem for problemer. Metoden går helt konkret på at undersøge og fremhæve gode oplevelser og erfaringer i en organisation, og ud fra dem skabe visioner for fremtiden. Via en indfaldsvinkel med samtaler, om hvad der virker og om ambitioner og drømme, lægges en klangbund for forandring og udvikling. Udstyret med en arbejdsmodel, en pil, gik vi i grupper i gang med at fortælle positive historier fra vores arbejdsplads og drømme om fremtiden. Og der blev virkelig tænkt vidtløftige tanker og drømt store drømme om visioner og strategier, herunder ønskerne om at tilføre KVUuddannelserne et internationalt snit med innovation og fokus på alternativ energi, til de helt vilde idéer med et forslag om en studietur for hele afdelingen til Akropolis Navn: KVU Planlægningsgruppe Tilsagn om midler AI planner Tværfagligt samarbejde VVS/EL International forståelse Sammenhold og respekt Flere studerende Markedsføring Bredde i uddannelsen Engagement Teknisk træningsoplevelse Siemens Berlin Maskinmester Minerva internationale linie Hvad har vi tidligere haft succes med? Hvilke kompetencer vil vi anvende? Kalender: Hvad er vores første skridt? Hvilke aktiviteter vil vi gennemføre? Drømme for fremtiden Hvilke forskellige fortællinger ønsker vi fortalt? At uddannelsen får et internationalt snit med innovation og fokus på alternativ energi Indsatsområder på vejen Ting som giver liv til processen Synliggørelse Omtale Involvering Tværfaglighed Finansiering Resurser Inddrage studerende i planlægningen Samarbejde med virksomheder Opfølgning og afrunding med rapportering Samfundsaktuelle emner er indeholdt i aktiviteterne. Samarbejde med Technical college 8 DjH Nyt april 2008

9 af Lars Dam Hængslet der blev en lampe Uge 6 var i innovationens navn, I hvert fald for alle de skoler, der er med i ENØ samarbejdet (ErhversAkademi NordØstjylland) Formålet med innovationsugen var at fremme et tværfagligt samarbejde mellem skolerne og naturligvis at give de studerende chancen for at arbejde med innovation i et tværfagligt miljø. 500 studerende fordelt på 47 hold deltog sammen med et antal tovholdere/ undervisere i innovationsugen. Fysisk var deltagerne fordelt på Handelsskolen MINERVA i Randers og Teknisk Akademi, DjH. Fire virksomheder, Grundfos, Skanderborgfestivalen, Hjejlen og Idéværket Aps, havde stillet sig til rådighed med hvert deres oplæg til idégenerering. Samme virksomheder havde repræsentanter i dommerpanelet. Et patentanmeldt hængsel Efterfølgende er på mange måder en god innovationshistorie om et hængsel, der blev til en lampe, og dermed endte med at blive vinderprojektet. Her på DjH kontaktede vi Idéværket Aps, der præsenterede fem mulige opgaver, som vi kunne tage fat på. Idéværket er en virksomhed, der udelukkende fungerer som fødselshjælper for gode ideer. Vi valgte at arbejde videre med et hængsel, der kunne åbnes i fire retninger. Det lyder jo umiddelbart smart, og opfinderen havde da også patentanmeldt det, men der var bare det lille problem, at han ikke kunne finde nogen anvendelse for sin ellers så udmærkede idé. Hængslet blev nu præsenteret for ni grupper på i alt omkring 60 personer her på DjH, og så skulle der tænkes kreativ. En fleksibel lampe Gruppe 46 arbejdede med forskellig brainstormteknikker, og som styringsredskab gennem den innovative proces benyttede de elementer fra Kubus. Onsdag middag var holdet nået frem til, at hængslet skulle være til et møbel, men de var ikke helt tilfredse med innovationshøjden, og godt hjulpet på vej af vejlederholdet tog projektet en helt ny drejning. For at gøre en lang historie kort, endte hængslet med, at blive en superfleksibel lampe, hvilket var ret genialt. Projekt med høj grad af innovation Ugen blev afsluttet på Underværket i Randers, hvor alle 47 hold præsenterede deres idé for dommerpanelet. De fire involverede virksomheder valgte den hængslede lampe som vinder, og begrundede valget med, at lampen havde den højeste grad af innovation og det største markedsmæssige potentiale. Vinderen blev altså gruppe 46. Præmien var kr. og et stor og velfortjent tillykke. Gruppe 46 videreudviklede et hængsel til en superfleksibel lampe, da det i uge seks handlede om innovation på Teknisk Akademi. Holdet vandt konkurrencen og kunne gå hjem kr. rigere. Gruppe 46 bestod af: Finansøkonom Christian Evers Stobberup, serviceøkonomerne Christine Thaysen og Kristoffer Trige-Jensen samt produktionsteknikerne Kristoffer Antoni Szupienko og Mona Petersen. DjH Nyt april

10 af Anne Hansen Aamand Et verbalt stormvejr kom forbi Ordene stod nærmest i kø for at komme ud og nå publikums øre, da Lotte Heise gæstede Teknisk Akademi og leverede peptalk i forbindelse med innovationsugen i uge 6. Gennem vinduet en grå februar dag fangede en bevægelse øjet. Tydeligvis var aktivitetsniveauet højt på Teknisk Akademi, men kun hos en enkelt person blandt de godt 150, der var samlet. Resten sad tryllebundne til stolene. Alle sanser var fuldt aktiverede for at fange og optage indholdet af det verbale stormvejr, der blev slynget imod dem. Pauserne i ordstrømmen var gange korte, og det var absolut en fysisk umulighed at følge med på notatblokken. Lotte Heise var på besøg i forbindelse med projektet: Innovativ produktudvikling på tværs af Enø-skoler, som Teknisk Akademi dannede ramme for i uge seks. Hun skulle levere en peptalk, og det gjorde hun. Det var en velfor- beredt, hvirvlende tornado, der kastede det ene guldkorn efter det andet ud, krydret med små historier fra hverdagen, primært hentet fra egne familieoplevelser. For selv når det handler om innovation og kommunikation, er det lige inden for rækkevidde, også i den velkendte dagligdag. Begrebet bange for er en meget stor forhindring for næsten alt. Hvis man ikke kigger til siden, sker det store ikke. Det er ikke innovation at gå samme vej som de andre, kom det fra Lotte Heise. Ivrigt gestikulerende motiverede hun til at se hinanden som mennesker, der kan bidrage med mere end det, vores valgte roller måske umiddelbart signalerer. Hun opfordrede til at huske at stille spørgsmål, og glæde sig over gode ideer og initiativer, selvom de ikke er ens egne. Og så er det fint at kvaje sig, det er tilladt og lærerigt. Til slut leverede Lotte Heise en vittighed, som kun hun og alle dem, hun fortæller den til, kender, men den blev fortalt i et tempo og på et sprog, der strøg så hastigt forbi, at kun pointen blev hængende. Og den egner sig ikke til gengivelse i dette medie. 10 DjH Nyt april 2008

11 af Anne Hansen Aamand Kulde i Tanzanias varme Jeppe Theis Bjerre fik guldmedalje for sin svendeprøve for et år siden. Nu arbejder han i en virksomhed i Tanzania, hvor han under ganske anderledes forhold bygger virksomhedens køleafdeling, op og underviser lokale ansatte i køleteknik. Rummet er fyldt med energi, den energi, der opstår, når et menneske virkelig brænder for noget. Solbrun og med et intenst blik, der signalerer absolut tilstedeværelse, sidder Jeppe Theis Bjerre, 30 år, i stolen over for mig. Han er hjemme på en kort visit, og lige blevet hentet i lufthavnen af sin mor og lillebror. Ivrigt beretter han om sit arbejde i Tanzania, hvor han dag for dag indfører fem unge mænd i køleteknikkens mysterier. Med til historien hører også starten på eventyret i Tanzanias varme det hele blev sat i gang en kold vinterdag for godt et år siden. Guldmedajle Som den første nogensinde fik jeg en guldmedalje for min svendeprøve, og det udløste et tilbud fra UniCool, som jeg ikke kunne sige nej til, begynder Jeppe sin fortælling. Han er udlært i januar 2007, og har været voksenlærling i UniCool A/S i Bagsværd, hvor han stadig er ansat. UniCool er med i Danida projektet Business To Business (B2B), hvor virksomheden indgår som samarbejdspartner med en Tanzanisk virksomhed i millionbyen Dar Es Salaam. Samarbejdspartneren i Tanzania er en entreprenørvirksomhed ejet af Mohamed, Jeppe Theis Bjerre deltager i Danidas B2B program, og er for en treårig periode bosat i Tanzania. Unicol, hvor han er ansat, er gået i samarbejde med en tanzanisk virksomhed, hvor det er Jeppes opgave at undervise fem medarbejdere i køleteknik. Fortsættes næste side DjH Nyt april

12 Forsat fra forrige side Til undervisning af tanzaniske køleteknikere bruger Jeppe et chillerssystem, der køler på en 1000 l vandtank. Systemet er samlet af brugt udstyr, der er sendt til Tanzania fra Unicool A/S i Bagsværd. der nu er Jeppes chef. Virksomheden havde brug for støtte til at udvikle ekspertise på køleområdet. Firmaet arbejder primært med airconditionanlæg for en supermarkedskæde, hoteller, kontorbygninger og et telefonselskab. Sekundært med køleanlæg i supermarkedet. Den lokale slagter hænger bare kødet i vinduet. Jeg har ansat fem mænd til det køletekniske område. Det er min opgave at oplære dem, og som en del af træningen kommer de på skift tre måneder til UniCool i Danmark, hvor de oplever, hvordan en dansk kølevirksomhed arbejder. Patson, har som den første netop afsluttet sit ophold i Danmark, og om kort tid er det James tur. Det var en positiv oplevelse for begge parter. Det er typisk mænd fra landet, vi har ansat. De har gået på teknisk skole, og det er så firmaets opgave at træne og udvikle dem videre til deres arbejdsopgaver, fortæller Jeppe, der fungerer som teknisk chef og langt hen ad vejen også udgør det administrative personale. Dansk øvelsesværktøj En arbejdsuge på timer er ikke usædvanlig for Jeppe, for der er rigeligt at tage fat på. Ud over undervisning står han for den daglige drift, indkøb af reservedele og værktøj og for at skaffe nye kunder. Jeppe er startet helt fra bunden med at bygge virksomhedens køleafdeling op. Ingen vidste noget om køleteknik, og der var intet udstyr, værktøj eller bøger han kunne bruge i undervisningen. Fra Unicool har han fået noget brugt udstyr, der er pillet ned hos kunder. Ud af det har han samlet et lille chillersystem, der køler på en 1000 l vandtank. Vi har egentlig to, men det ene bruger vi til at tage reservedele fra, når noget på det andet Fortsættes næste side 12 DjH Nyt april 2008

13 Øen Mafia er et dykkeparadis og et af de steder, hvor Jeppe har dyrket sin lidenskab for dykning. Blandt store dykkeroplevelser er en svømmetur med en hvalhaj. En fredelig kæmpefisk på op til 16 meter, der lever af plankton, små fisk og tiarmede blæksprutter. går i stykker. Det udgør øvelsesværktøjet. Det teoretiske materiale henter jeg i Danmark. Jeg har fået noget fra DjH på engelsk, og bruger også bogen noget om køleteknik, siger Jeppe. Landet står stille Mentaliteten, tanzanisk tid og ikke eksisterende infrastruktur er medvirkende faktorer til det kultursammenstød, Jeppe oplever i forbindelse med sit arbejde i Tanzania. En aftale med en tanzanier er ikke mere bindende end mentaliteten hos den person, aftalen er indgået med. Befolkningen er vant til ting, der ikke virker og aftaler, der ikke bliver overholdt. Alting går meget langsomt, og Jeppe møder ofte indstillingen, at så længe noget virker, er der ikke grund til at gøre noget heller ikke for at udvikle en bedre model. Initiativ er en mangelvare blandt lokalbefolkningen, der er vant til at blive hundset rundt med af udenlandske virksomheder, især sydafrikanske, der opererer i landet. Det er ikke i udenlandske virksomheders interesse at lære tanzanierne at arbejde selvstændigt, for så bliver de selv overflødige. De politiske forhold gør, at der er stor forskel på rig og fattig. Landet står udviklingsmæssigt meget stille, og den vestlige udviklingsbistand, landet selv skal administrere, havner i de forkerte lommer. Der er meget korruption, og bestikkelse er mere reglen end undtagelsen. Politiet er lette at bestikke til at glemme for relativt små beløb. Al offentlig administration tager lang tid. Selv har jeg ventet et år på at få en arbejdstilladelse, og kun bestikkelse vil fremme sagen, fortæller Jeppe. Han er dog ikke illegalt i landet, men har en midlertidig tilladelse. B2B projekterne bygger også på at udenlandske virksomheder er til stede i landet for en perioden, men modsat det kendte mønster, arbejder de på at gøre sig selv overflødige og lære lokalbefolkningen at arbejde selvstændigt og opbygge egne kompetencer. En ildsjæl Trods kaos har Jeppe mange positive oplevelser i dagligdagen, hvor han er med til at gøre en forskel i livet for de mennesker, han arbejder sammen med. Selv om det nogle gange føles som ét skridt frem og to tilbage. De ansatte turde i begyndelsen knap nok røre ved en maskine. Nu arbejder de selvstændigt, så det virker at lære fra sig, fortæller han glad. Og Jeppe er en ildsjæl - han giver ikke op. Projektet løber over tre år, og han har planer om at tage dem alle tre, selvom hans kontrakt kun binder ham for et halvt år ad gangen. Det vil tage alt for lang tid at sætte en ny ind i det, mener han, og det alene siger mere om hans engagement, end ord kan beskrive. Gartner, housegirl og tropestrand Privat har Jeppe fået stillet chefens gamle hus på 250 m 2 til rådighed med både gartner, housegirl og firmabil. Han har otte km på arbejde, og den afstand kan det højst tage 10 minutter at tilbagelægge set fra en dansk vinkel. Men i Dar Es Salaam er det anderledes. Her er manglen på infrastruktur synlig for enhver. På en god dag klarer jeg det på fem kvarter. Går det dårligt tager det knap to timer, fortæller Jeppe. Til gengæld kommer han på kort tid til skønne tropestrande, som mange af os kun drømmer om. Med fly tager det 25 minutter til Zanzibar, og fra kysten kommer han på 20 minutter til småøer omgivet af krystalklart vand og smukke koralrev, hvor Jeppe dyrker sin lidenskab for dykning. Så selvom arbejdsugen er lang og firmaet har vagt 24-timer i døgnet, forsøger Jeppe at holde fri hver weekend og nyde landets goder. Forsat fra forrige side Fortsættes næste side DjH Nyt april

14 Forsat fra forrige side En frugtsælgers historie Sin beretning om dagligdagen i Tanzania afslutter Jeppe med en lille fortælling om en oplevelse, der på sin egen enkle måde siger noget om forholdene og livet for mange tanzanier. Vi havde været på en tur ind i landet, og på vej tilbage til Dar Es Salaam ser vi en frugtsælger, der sidder i vejkanten. Hans friske frugter kommer fra plantagerne inde bag vejen, og er arrangeret i tre små bunker. Jeg vil gerne købe det hele, og synes det da må være et vældigt tilbud, for så kan han holde fri resten af dagen. Men han vil ikke sælge al sin frugt til mig, kun en lille del af hver slags, kan jeg købe. Hvis han sælger det hele på en gang, kan han gå hjem, og møder måske ikke flere mennesker den dag. Hans lille forretning og mødet med handlende giver ham nyheder udefra, og er et vigtigt socialt element i hans liv. Fortællingen er beskrivende for forhold, der ligger langt fra det hjemmevante, men som det nok er værd at opleve, hvis man som Jeppe gerne vil supplere sit cv med erfaringer erhvervet ved et udenlandsophold efter endt uddannelse. Faktaboks BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) PROGRAMMET B2B programmets formål er at bidrage til at bekæmpe fattigdom i Sydafrika og lande hvor Danida har programmer i. Programmet tilbyder assistance og økonomisk støtte til at etablere langsigtede bæredygtige samarbejder mellem virksomheder i udviklingslande og danske virksomheder. af Anne Hansen Aamand Åbent hus 2008 Lykkehjul med lotteri, termokrus, ispinde, Blower door test, skolekonkurrence og guidet rundvisning er beskrivende for, hvad der skete til åbent hus dagen den 2. februar. Dertil skal lægges al den værdifulde information, der er passeret fra skolen til de besøgende. Både i form af direkte kommunikation med kommende elever, forældre og mestre og i form af indtryk, der har bundfældet sig i gæsternes hukommelse. Det kan svært nøjagtigt at sætte tal på, hvor mange gæster vi havde til åbent hus i år, men vi har alligevel en klar ide om, at besøgstallet landede på ca. 800, som det plejer at være. Det er vurderet ud fra strømmen af mennesker, der jævnt fordelt over dagen, flød gennem skolens gange og ud fra enkeltheder, som vi kan sætte tal på: Fortsættes næste side 14 DjH Nyt april 2008

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Indhold. Nr. 2, november 2010

Indhold. Nr. 2, november 2010 Nr. 2, november 2010 Indhold Leder v/ Områdechef Lars Holm, UCR... 2 Det Lokale Uddannelsesudvalg v/ Formand Inge Sønke, KRAM... 2 Den friske giffel i kurven v/ Esther Bruus Midgley, UCR... 3 Kyllinge

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere