At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Beslutning: Tiltrådt efter afstemning. For indstillingen stemte syv medlemmer (Thomas Gyldal Petersen, Per Hovmand, Thomas Bak, Poul Erik Ibsen, Peter Jacobsen, Knud Larsen og Hans Toft). Imod stemte to medlemmer (Jens Mandrup og Allan Ahmad). Administrationen udsender en pressemeddelelse om bestyrelsens beslutning efter mødet. Sagsfremstilling: Baggrund: Nygart Privathospital har igennem det seneste år reklameret for kosmetiske operationer på bussernes venstresider i form af langsidereklame med følgende indhold: Foto: Øverste del af nøgen kvindetorso set skråt fra siden. Tekst: Nye bryster. Afmelding: Nygart Privathospital. Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariatet, Movia 1/6

2 Foto af Nygarts reklame på bussen: Reklamerne er ligeledes vist hos Nordjyllands Trafikselskab i samme udformning, samt hos Metroen i en udformning, hvor fotoet er ændret til en liggende nøgen kvinde. NT har oplyst, at reklamen kun har medført få henvendelser, og at NT generelt viser reklamer på busserne, der overholder gældende lovgivning. Metroen har ligeledes oplyst, at reklamen kun har givet få henvendelser. Administrationen har spurgt AFA JCDecaux, der for Københavns Kommune sælger reklamepladserne ved busstoppesteder, om de ville vise reklamen, såfremt det blev aktuelt. AFA JCDecaux oplyser, at Nygart reklamen ville blive afvist, idet Københavns Kommune ikke ønsker reklamer med bare bryster, da det virker stødende/generende på nogle borgere. Nygart reklamen har givet en del henvendelser både til Movia som selskab og til bestyrelsesmedlemmerne, i hvilke borgere giver udtryk for, at koblingen mellem foto af bryster og budskabet nye bryster gør, at mange, især unge kvinder, overvejer om de er gode nok. Og 2/6

3 at nogle kvinder kunne udvikle selvværdproblemer. De pågældende borgere mener ikke, at det er Movias opgave at stille reklameplads til rådighed for sådanne reklamer. Ligeledes er der henvendelser omkring nøgenhed, hvor borgere vurderer, at nøgne bryster sender et signal om et nedsættende kvindesyn. Movias regler for reklamers indhold kort resumeret: Movia har i udbudsbetingelserne anvist regler for reklamers indhold. Det følger heraf, at Reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Reklamer skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven og skal i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer og kodeks, herunder jf. ICC Kodeks for Reklamepraksis (1998). Reklamer på busserne skal således først og fremmest ligge inden for rammerne af den generelle lovgivning om markedsføring samt den særlige regulering, der findes på specifikke områder. Det gælder for eksempel for markedsføring af alkohol, tobak, sundhedsydelser, lægemidler, fødevarer m.v. Udbudsbetingelserne indeholder alene stramninger på to områder i forhold til gældende lovgivning. Movia ønsker således ikke reklamer for religiøse anskuelser eller bevægelser samt produkter udbudt af sådanne. Dette forbud genfindes hos mange kommuner. Derudover kan Movia i henhold til udbudsbetingelserne afvise reklamer, der ikke respekterer Movias forretningsmæssige/politiske interesser og kundehensyn i øvrigt. Reklameindtægterne tilfalder Movias operatører, der alle har valgt salgsselskaber til at bistå med reklamesalget på busserne. I forhold til Movia er det operatørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de opfylder Movias retningslinjer. Som service tilbyder Movia på begæring at forhåndsvurdere, om en konkret reklame opfylder kravene. Movia kan også uden begæring vurdere kommende eller aktuelle reklamer. Operatøren er pligtig til at følge Movias afgørelse af, om en reklame mv. kan vises. Der er hvert år et meget lille antal (omkring fem) reklamer, der kommer til Movias administration for forhåndsvurdering. Markedsføring af sundhedsydelser: Reklamerne for Nygart er omfattet af Lov om markedsføring af sundhedsydelser, som senest er ændret i 2013 samt dertil hørende bekendtgørelse og vejledning. Disse regler indeholder bestemmelser, der til dels svarer til markedsføringslovens regler om vildledende og sammenlignende reklame. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med reglerne. Lov om markedsføring af sundhedsydelser 1 lyder: 3/6

4 Stk. 1. Markedsføring af sundhedsydelser skal være saglig, og der må ved markedsføringen ikke anvendes urigtige, vildledende eller mangelfulde angivelser. Stk.2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også angivelser, der på grund af deres form, eller fordi de angår uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre, herunder andre sundhedspersoner eller forbrugere. Stk.3. Der må ikke anvendes vildledende fremgangsmåder eller øvrige fremgangsmåder, såfremt de på grund af deres særlige form, eller fordi de inddrager uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre, herunder andre sundhedspersoner eller forbrugere. Derudover gælder også markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik, som bl.a. fortolkes i lyset af ICC Kodeks for reklamepraksis. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med markedsføringslovens 1. Forbrugerombudsmanden har bl.a. udgivet retningslinjer for kønsdiskriminerende reklame. Juridisk vurderes det, at Nygart reklamerne ligger indenfor rammerne af lov om markedsføring af sundhedsydelser. I forbindelse med at reglerne på området blev ændret i 2013, vurderede Sundhedsstyrelsen Nygarts reklame. Man fandt, at reklamen lå inden for rammerne af loven, og dette er gengivet i Sundhedsstyrelsens vejledning om markedsføring af sundhedsydelser 1, hvoraf følgende fremgår: Reklame for brystforstørrende operationer, hvori der indgår et tværsnitbillede af et bryst, vil ikke i sig selv være i strid med saglighedskravet, hvis reklamen i øvrigt ikke indeholder usaglige udsagn, og den ikke har seksuelle undertoner. Sundhedsstyrelsen har i øvrigt oplyst, at man ikke har modtaget klager over Nygarts reklame. Forbrugerombudsmanden har i perioden modtager tre klager, som man har afvist med henvisning til Sundhedsstyrelsen. Afvejning af modstående hensyn: Virksomheder har kommerciel ytringsfrihed. Det betyder dog ikke, at der er et retskrav på at få adgang til ethvert medie eller kommunikationsplatform. Movia har mulighed for at begrænse adgangen til at reklamere på busserne, ud fra saglige hensyn, og det gør Movia på enkelte områder, jf. ovenfor. Da Movia er en offentlig virksomhed, er vurderingen dog ikke fuldstændig fri. En beslutning 1 Vejledning nr af 26/06/2013 4/6

5 om ikke at bringe en reklame, bør derfor baseres på et skøn foretaget ud fra saglige kriterier, der afvejes over for hinanden. Hensynet til den kommercielle ytringsfrihed bør således indgå som en del af vurderingen. Det må herefter vurderes konkret, om hensynet til ikke at støde visse borgere vejer tungere end hensynet til ytringsfriheden, herunder når der er tale om i øvrigt lovlig reklame Administrationen har til illustration medtaget denne reklame, som et eksempel på en reklame, der af Ligebehandlingsnævnet i foråret 2014 er blevet vurderet som lovlig. Ligebehandlingsnævnet udtalte om denne reklame 2 : Det er vores opfattelse, at reklamen med billedet af en bikiniklædt kvinde sammenholdt med teksten "Lad ikke en kvinde klare en arbejdsmands opgave" ikke kan anses for at være kønsdiskriminerende på en sådan måde, at det er i strid med ligestillingslovens forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Vi har ved denne vurdering taget hensyn til, at der er ytringsfrihed også for så vidt angår reklamer, og til de af Forbrugerombudsmanden udstedte retningslinjer om kønsrelateret reklame i relation til markedsføringsloven. Reklamen kan heller ikke anses for at være chikane i relation til køn eller sexchikane med det formål eller den virkning at krænke konkrete personers værdighed og skabe et truende fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. 2 Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 5. marts /6

6 Administrationen vurderer på denne baggrund: at når Folketinget har tilladt, at der kan reklameres for kosmetiske operationer, og reklamen vurderes at ligge inden for rammerne af lov om markedsføring af sundhedsydelser, markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kønsrelateret reklame, og der tages hensyn til den kommercielle ytringsfrihed, bør Movia ikke afvise/tilrette Nygarts reklamer. Såfremt det samfundsmæssigt set generelt er uønsket, at der vises reklamer for kosmetiske operationer, er dette noget, der bør reguleres lovgivningsmæssigt og ikke ved, at Movia opstiller begrænsninger i forhold til enkelte virksomheder eller produkter. Økonomi: Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 6/6

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 340 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Baggrund Advokatrådet nedsatte i forsommeren 2010 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at gennemgå de gældende advokatetiske regler

Læs mere