Uddannelse Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen"

Transkript

1 Uddannelse 2011 Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov Uddannelsesafdelingen

2 Medarbejdere i Uddannelsesafdelingen (tlf dir. valg) Kerstin Bäck Uddannelseschef, ekonomie magister Gitte Brunebjerg Uddannelseskonsulent, sygeplejerske cand.pæd. i pædagogisk sociologi Lisbeth Drejer Uddannelseskonsulent, cand.phil., Master i Voksenuddannelse, Kempler-uddannet supervisor, Tine Uddannelseskonsulent, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi Sanne Uddannelseskonsulent, ergoterapeut, cand.scient.soc Rosa Greve Uddannelseskonsulent, cand.psych Inger Mosbæk Uddannelseskonsulent, ergoterapeut Mette Hanrath Uddannelseskonsulent, cand.psych Bettina Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut Anne Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut Pia Kielberg Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut., specialist i arbejds- og organisationspsykologi Kirsten Stoklund cand.theol., sundhedsplejerske Bo Kristian Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc Jan Uddannelseskonsulent, sygeplejerske Klavs Nybjerg Uddannelseskonsulent, cand.psych., HA Francisca Sánchez Pedersen Uddannelseskonsulent, cand.psych Malene Uddannelseskonsulent, sygeplejerske, cand.cur Sekretariat Lene Ingemann... Regnskabsassistent Ester Friis Sekretær Birte Sekretær, korrespondent, ED Lisbeth Mikkelsen... Sekretær Sally Sekretær Annette Sekretær Ingeborg Sekretær Studentermedhjælper

3 uddannelse 2011 uddannelsesafdelingen, århus universitetshospital, risskov

4 Indhold Forord... 7 Praktiske oplysninger fokusområder Fokusområder forskningsprojekter EMILIA Promise-projektet uddannelsesplanlægning Fagspecifikke kurser Internationale konsulentopgaver Specialiserede og formelt kompetencegivende uddannelsesforløb Tilbud om uddannelses- og udviklingsplanlægning længerevarende kurser og uddannelser Dobbeltdiagnoseuddannelsen Efteruddannelse for speciallæger Filipine...24 Grundbegreber og metode...26 Introduktionskursus i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri Kognitive behandlingsformer 19 dages tværfagligt grundkursus Tværfagligt videregående kursus årig videreuddannelse for psykologer og psykiatere Liv i fokus MB-uddannelsen Mødet mellem mig og den anden Specialistuddannelse for psykologer Specialpsykolog i psykiatri korte kurser Angstlidelser...44 Børn i familier med psykisk lidelse Det varer ikke evigt Dom til psykiatrisk behandling Etniske minoriteter...48 Grunduddannelse i psykoterapi...49 Indblik i psykiatrien Injektionsgivning for social- og sundhedsassistenter Introduktionsaften for pårørende Kognitiv hypnoterapi Kognitiv misbrugsbehandling Kognitiv terapi Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Liv i fokus Læringsdage Medicinhåndtering og medicinpræparater MMPI-II certificeringskursus NEO PI-R certificeringskursus...64 Oplysningsret og tavshedspligt...66 Personlighedsforstyrrelser PSE En præsentation Superbrugerkursus Psykiatriske lidelser Niveau Niveau Psykofarmakologi For læger og psykologer Niveau Niveau Pårørendeundervisning Selvmordsadfærd og risikovurdering Sjælesorg eller psykisk sygdom Skriftlighed Sundhedsfremme, forebyggelse og fysisk aktivitet Supervision og supervisionsteori...84 Unge voksne med skizofreni uddannelse 2011

5 temadage Adoption...86 Bedre supervision i psykiatrien Bøvl, overraskelser og andet godt Etik og professionalisme i rollen som socialrådgiver...92 Etniske pårørende Positiv psykologi Psykofarmakologi Psykologer & Forskning Rummet udenfor Samtalen med et selvmordstruet menneske / efterladte efter selvmord undervisere med brugererfaring Undervisere med Brugererfaring administrativ bistand Administrativ bistand ved temadage, konferencer m.v Kost, krop og psykiatri Kursus for botilbud Kursus for væresteder Kriseintervention Liv i fokus MasterClass Personale- og ledersupervision Politi og psykiatri Positiv psykologi Recovery Råbet fra altanen Samtale med børn og familier i psykiatrien Socialvidenskabelig konsulentbistand Sten i skoen eller kompetenceudvikling Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Unge voksne med skizofreni informationssøgning Medicinsk informationssøgning rekvirerede kurser Akut indsats i socialpsykiatrien APG Aggressions Profil og Guidelines Børn af forældre med psykisk lidelse I arbejdet med psykisk sårbare Kognitiv behandling af dobbeltdiagnoseklienter Kognitiv terapi Kollegial supervision Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Konflikthåndtering og voldsforebyggelse i hjemmeplejen Konfliktmægling Konsulentbistand Konsulentbistand i.f.m. undervisning og læring på arbejdspladsen. 120 Konsulentbistand i forhold til trusler og vold på arbejdspladsen PsykInfo og PsykInfo Bogsalg Museum Ovartaci ansøgningsfrister og afvikling Ansøgningsfrister og afvikling Tilmeldingsblanket indhold 5

6 Søren Knudsen

7 Forord Som direktør for Driftsområdet Psykiatri og Social i region Midtjylland er jeg glad for her at kunne introducere Uddannelsesafdelingens kursusprogram for år 2011 det fjortende siden Med dette omfattende program ønsker afdelingens engagerede medarbejdere at inspirere til aktiv læring og udvikling gennem et bredt udbud af udviklingsprojekter, uddannelsesprogrammer, kortere og længere kurser og temadage for såvel ansatte, brugere og pårørende som andre interesserede. Aktiviteterne bygger på regional, national og international viden, som hele tiden opkvalificeres gennem deltagelse i konferencer, netværk og forsknings- og udviklingsprojekter bl.a. finansieret af EU. Psykiatri- og socialledelsen har for år ønsket at sætte fokus på følgende efteruddannelsesområder: Specialisering, forskning, somatiske sygdomme, inddragelse af brugere og pårørende samt viden om psykiatri for medarbejdere på det sociale område. Der vil i alt blive arrangeret 26 kursussessioner inden for de 5 prioriterede områder for ansatte i Region Midtjylland. Kataloget vil også kunne tjene som inspiration for dem, som ønsker at bestille skræddersyede programmer sammensat af forskellige udbudte elementer. Som tidligere år giver relationerne til mange kyndige samarbejdspartnere mulighed for at byde på en bred vifte af forslag. Kursusprogrammet finder man også på Uddannelsesafdelingens hjemmeside God læselyst Viborg, den 28. oktober Gert Pilgård Christensen Direktør forord 7

8 Praktiske oplysninger uddannelsesafdelingens sekretariats åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl tilmelding til kurser der er på plan2learn Tilmelding til flere af vores kurser foregår via Plan2Learn, Region Midtjyllands elektroniske kursusprogram. På Plan2learn kan du hurtigt og nemt tilmelde dig kurser/temadage m.v. og skabe dig et overblik over, hvilke kurser der udbydes i hele regionen. Første gang du skal tilmelde dig Er du ikke ansat i Region Midtjylland skal du første gang, du logger dig på Plan2learn, oprette dig som bruger. Du vil herefter via modtage en adgangskode til systemet. Du skal kun oprette en brugerprofil én gang, herefter har du adgang til at tilmelde dig samtlige kurser i Region Midtjylland. Er du ansat i Region Midtjylland kan du logge på med samme brugerid og password som du bruger til Outlook. Søg kurser på Plan2learn Plan2learn er inddelt i kursuskataloger og vores kurser finder du i kataloget: Psykiatri og Social under kategorien: Psykiatrifaglige kurser og uddannelser. Kender du navnet på kurset, kan du også benytte søgefunktionen. Bindende tilmelding Tilmelding er bindende efter ansøgningsfristens udløb og forudsættes godkendt af ledelsen. Afmelding af kursus Før ansøgningsfristen kan du logge dig på Plan2learn og afmelde dig kurset under se mine kurser. tilmelding til kurser der ikke er på plan2learn Tilmelding kan ske via vores hjemmeside eller pr. til indeholdende følgende oplysninger: Kursusnr. + titel Tidspunkt Navn Stilling Ansættelsessted/afdeling Adresse Tlf.nr. + Privatadresse Privat tlf. + Hvor regningen skal sendes til EAN-nr. CVR-nr. Afdelingskode (kun for ansatte i Region Midtjylland) Afdelingskontonr. (kun for ansatte i Region Midtjylland) Personref. Ordrenr. 8 uddannelse 2011

9 Tilmeldinger pr. forudsættes at være godkendt af ledelsen. Tilmeldingsblanketten, som findes bagerst i kataloget, kan også benyttes. Ved flere tilmeldinger fra samme arbejdsplads vil vi gerne have en prioritering af tilmeldingerne. Tilmelding sendes til: Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov, fax: , Bindende tilmelding Tilmelding er bindende efter ansøgningsfristens udløb. optagelsesprocedure Orientering om optagelse, møde m.v. sender vi til dig hurtigst muligt efter ansøgningsfristen er udløbet vi tilstræber max. 8 dage. Er der flere tilmeldte, end der er plads til, tager vi udgangspunkt i de prioriteringer, der er for det enkelte kursus, og i at holdet er bredt sammensat inden for deltagerkredsen/ n. Ved Temadage optages der efter princippet først til mølle. Plan2learn På Plan2learn bliver du optaget straks efter tilmelding på de kurser/temadage, hvor det er efter først til mølle -princippet. Hvis holdet er fuldt, kommer du på en venteliste. Ved kurser, der ikke er efter først til mølle -princippet, prioriterer vi tilmeldingerne efter ansøgningsfristens udløb. Vi tager udgangspunkt i de prioriteringer, der er for det enkelte kursus, og i at holdet er bredt sammensat inden for deltagerkredsen/n. Vi giver besked, om du er optaget eller ej, hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb. Vi tilstræber max. 8 dage. kursussted Kurserne afholdes primært i Uddannelsesafdelingen, men kan efter behov også afholdes andetsteds. kursusbevis Der udstedes kursusbevis for kurser af 3 dages varighed og derover. praktiske oplysninger i øvrigt Kursusen inkluderer kaffe/te samt brød formiddag og eftermiddag eller alternativt frugt eftermiddag. Der er mulighed for at købe frokost i hospitalets kantine, Museumscaféen eller i Brugerkiosken. Vi vil gøre opmærksom på, at Uddannelsesafdelingen ikke råder over personale til oprydning efter kaffepauser hvilket vil sige, at man selv rydder op i lokalerne efter brug. praktiske oplysninger 9

10 Fokusområder 2011 Psykiatri- og Socialledelsen i Region Midtjylland udbyder i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov en række kurser i Der er i alt 26 kursussessioner inden for 5 prioriterede efteruddannelsesområder: 1. Specialisering. 2. Forskning. 3. Somatiske sygdomme. 4. Inddragelse af brugere og pårørende. 5. Viden om psykiatri for medarbejdere på det sociale om råde. Oversigt over kurserne finder du i Region Midtjyllands elektroniske kursuskatalog Ved at søge i kataloget på de enkelte kursers titler, kan du læse mere om de enkelte kurser. deltagerantal tilmelding Ansatte i Region Midtjylland. Kurserne er sammensat således, at nogle indholdsmæssigt henvender sig til alle interesserede, mens andre henvender sig til specifikke faggrupper. Oplyses på sted Oplyses på Videokonference udbydes i Herning, Holstebro, Horsens, Randers og Viborg. Foregår på Kurserne er gratis og efter førsttil-mølle-princippet. Uddannelseskonsulent, sygeplejerske, cand.pæd. i pædagogisk sociologi Gitte Brunebjerg, tlf , praktiske oplysninger Sekretær Lisbeth Mikkelsen, tlf , Sekretær Ester Friis Knudsen, tlf , 10 uddannelse 2011

11 a b c d depression adhd i en social optik forskning kompetenceudvikling for brugere Alle interesserede. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. Alle interesserede. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. underviser underviser undervisere undervise Professor, overlæge Poul Videbech, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov. Udviklingschef, cand.scient.soc. Dorte Hölck, Sopra Jylland. Ledende fysioterapeut, cand. scient.san, ph.d. studerende Lene Nybo, Fysioterapien. Læge, ph.d. Rikke Beese Dalby, Center for Psykiatrisk Forskning. Ledende bibliotekar Hanne Munch Kristiansen, Forskningsbiblioteket. Uddannelseskonsulent, cand. cur. Malene Terp, Uddannelsesafdelingen. Alle fra Århus Universitetshospital, Risskov Specialergoterapeut Birthe Bruun Olsen, OPUS, Århus Universitetshospital, Risskov. 8. marts Kl marts Kl * *(Videokonference). 10. marts Kl marts Kl Der vil være morgenkaffe fra kl marts Kl ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist 1. februar februar januar januar fokusområder i psykiatrien 11

12 e f g h medicinhåndtering og medicinpræparater angst misbrug, afhængighed, dobbeltdiagnose psykisk og fysisk funktionsnedsættelse set i en social optik Medarbejdere i socialpsykiatrien. Alle interesserede. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. undervisere underviser underviser underviser Farmakonom Kirsten Andersen. Læge, ph.d. Sune Straszek. Professor, overlæge Raben Rosenberg, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov. Institutleder, ph.d. Anne Marie Pahuus. Ergoterapeut Karin Bonde Jessen, OPUS, Århus Universitetshospital, Risskov. 17. marts Kl marts Kl marts Kl * *(Videokonference). 1. april Kl Der vil være morgenkaffe fra kl april Kl Der vil være morgenkaffe fra kl ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist 14. februar februar februar marts uddannelse 2011

13 i det sociale felt som speciale Alle interesserede j adhd Alle interesserede k skizofreni Alle interesserede. Følgende kurser er under planlægning til afholdelse i 2011 åben dialog Efterår Målgruppe: Alle interesserede. undervisere Uddannelseskonsulent, cand.cur. Malene Terp. Uddannelseskonsulent, cand. scient.soc. Sanne Graabech, Uddannelsesafdelingen. Århus Universitetshospital, Risskov. underviser Professor, overlæge, dr.med. Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov. underviser Overlæge Charlotte Emborg, De psykiatriske Specialklinikker, Århus Universitetshospital, Risskov. somatisk sygdom Efterår Målgruppe: Læger. 15. september Kl september Kl Efterår Kl * *(Videokonference). 5. oktober Kl oktober Kl * *(Videokonference). ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist 8. august august august fokusområder i psykiatrien 13

14 EMILIA et europæisk projekt om social rehabilitering og et website med uddannelsesprogrammer 17 partnere i 15 lande skulle i perioden forske i læring som middel til At komme sig efter psykisk sygdom. Uddannelsesafdelingen var koordinator for dele af forskningsindsatsen og leder af udviklingen af projektets uddannelsesprogrammer, henvendt til psykiatribrugere og professionelle. Disse uddannelsesprogrammer er til rådighed på websitet: Foruden uddannelsesprogrammer indeholder websitet mulighed for specifik søgning på temaer, undervisningsform m.v. samt gode råd indsamlet blandt undervisere fra de lande, hvor uddannelsesprogrammerne blev prøvet af. baggrund EMILIA-Projektet blev finansieret af EU under det sjette rammeprogram og blev administreret af Middlesex University i London. Projektets formål var at genere viden om sundhedsøkonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af at stille specielt designede læringsmuligheder til rådighed for motiverede psykiatribrugere. Projektet har derved søgt at operationalisere begrebet Livslang læring i psykiatri-sammenhæng. Brugerinvolvering var en central del af projektet. Projektets uddannelsesprogrammer blev afprøvet som pilotprojekter i 8 lande, hvor psykiatribrugere gennemførte uddannelsesforløb, som et led i at nærme sig arbejdsmarkedet og mulighed for beskæftigelse. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller og uddannelseskonsulenterne Bettina Hansen og Klavs Nybjerg var tilknyttet projektet. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller, tlf , Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut. Bettina Hansen, tlf , Uddannelseskonsulent, cand.psych. Klavs Nybjerg, tlf , 14 uddannelse 2011

15 Promise-projektet PROMISE- projektet (Promoting Mental Health Minimising Mental Illness and Integrating through Education) er et treårigt projekt, med Sydøsteuropa som primært fokusområde. Projektet kombinerer eksisterende, evidensbaserede metoder til sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende intervention inden for psykiatriområdet med nyere indsigter og metoder til undervisning af sundhedspersonale. Projektet blev påbegyndt i oktober Der deltager 8 partnere fra 6 lande, og projektet finansieres via EU s 7. rammeprogram. Projektet sigter mod udvikling af guidelines til undervisning af sundhedspersonale inden for sundhedsfremmende og -forebyggende tiltag. Der fokuseres på et sundhedsfremmende tiltag Sund levevis og to forebyggende tiltag med temaerne: depression, selvmordsforebyggelse og misbrugsforebyggelse. Implementeringen er tilsigtet akademisk, professions- og brugergruppeniveau. Uddannelsesafdelingens primære opgaver i projektet er hhv. inden for evaluering af projektet og udredningen af Europæisk bedste praksis på de nævnte områder. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller og uddannelseskonsulenterne Francisca Sánchez Pedersen, Bettina Hansen og Klavs Nybjerg er tilknyttet projektet. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller, tlf , Uddannelseskonsulent, Cand.psych. Francisca Sánchez Pedersen, tlf , ps.rm.dk Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut. Bettina Hansen, tlf , Uddannelseskonsulent, cand.psych. Klavs Nybjerg, tlf , forskningsprojekter 15

16 Fagspecifikke kurser uddannelsesplanlægning i et samarbejde mellem VIA og Uddannelsesafdelingen Har I ønsker om et fagligt brush up i forhold til nyeste viden, teorier og metoder, så kontakt os. Professionshøjskolen VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling og Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov vil sammen med jer afklare jeres ønsker og beregne de økonomiske konsekvenser. Hvis der er grundlag for det, tilrettelægges et fagspecifikt kursus. Fagspecifikke kurser udbudt på minimum 30 timer / 5 sammenhængende dage giver mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) se Fagspecifikke kurser udbydes i henhold til Lov om Åben uddannelse. VIA University College arbejder dels med grunduddannelser, fx til pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og lærer, dels med efter- og videreuddannelser, fx i form af diplomuddannelser. VIA har faglig og pædagogisk viden med undervisning, der fører til nye formelle kompetencer. Uddannelseafdelingen arbejder med efteruddannelse bl.a. for de samme faggrupper med ansættelse i behandlingsog socialpsykiatrien. Uddannelseafdelingen har faglig og pædagogisk viden med undervisning, der fører til nye reelle færdigheder, der bruges i det daglige arbejde. Et samarbejde om uddannelsesplanlægning giver oplagte ekstra muligheder, når de forskellige former for viden kobles. Samarbejdet giver desuden deltagerne mulighed for at søge SVU. Chefkonsulent Inge Møller Madsen, VIA University College, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, tlf , Uddannelseskonsulent, MEd of Adult learning and Human Ressource Development, Kempleruddannet supervisor, cand.phil. i Nordisk sprog og litteratur Lisbeth Drejer Dybro, tlf , 16 uddannelse 2011

17 Internationale konsulentopgaver Uddannelsesplanlægning, vejledning og undervisning i Ungarn Fem ungarske institutioner inden for socialområdet i en microregion i Ungarn har entreret med et dansk-ungarsk konsortium til planlægning og gennemførelse af tre udviklingsprojekter: et arbejdsmarkeds-, et distriktspsykiatriskog et efteruddannelsesprojekt med titlen The Community Integrative Program (CIP) in Matszalkai Microregion". Projektet er finaniseret af EU. I perioden bidrager Uddannelsesafdelingen til udviklingen og gennemførelsen af et af de elementer der indgår i projektet et efteruddannelsesforløb med forskellige former for konsulentbistand, herunder training of trainers. formål Formålet med efteruddannelsesforløbet er at give deltagerne mulighed for at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer i et intensivt og involverende uddannelsesprogram. Endvidere er formålet at skabe basis for udvikling af et permanent efteruddannelsestilbud i regi af et modul på diplomniveau. form Efteruddannelsesforløbet bygges op omkring vekselvirking mellem teori og praksis og omkring projektarbejde og faglige temaer bl.a.: sundhed/sygdom, recovery og social udvikling. Forløbet består af tredive dages undervisning og vejledning fordelt på seks moduler. Imellem de enkelte moduler arbejder deltagerne i samarbejde med kolleger og leder på arbejdspladsen med et konkret udviklingsprojekt. Indholdet på de enkelte moduler er: Teori. Træning i brug af viden og metoder. Refleksion over læreprocesser, egne og i organisationen. Anvendelse af uddannelsens viden og metoder i projekter på arbejdspladsen. I udviklings- og uddannelsesarbejdet i Ungarn omsætter og anvender Uddannelsesafdelingens konsulenter viden og erfaringer fra såvel forskning og tilsvarende efteruddannelsesforløb for danske deltagere som fra uddannelse og udvikling i andre internationale sammenhænge og opgaver/ projekter, som Uddannelsesafdelingen indgår i. Dermed bidrager konsulenterne til, at danske og internationale perspektiver og erfaringer på social- og psykiatrifaglig praksis i social- og sundhedssektoren i Ungarn inddrages og samspiller med ungarske erfaringer og perspektiver i udviklingsarbejdet. Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc. Bo Kristian Nielsen, tlf , Uddannelseskonsulent, MEd of Adult learning and Human Ressource Development, Kempleruddannet supervisor, cand.phil. i Nordisk sprog og litteratur Lisbeth Drejer Dybro, tlf , uddannelsesplanlægning 17

18 Specialiserede og formelt kompetencegivende uddannelsesforløb Inden for flere områder i social-, lokal- og hospitalspsykiatrien erkendes der behov for, og iværksættes initiativer, der målrettet omhandler systematisk efteruddannelse af såvel mono- som tværfaglige personalegrupper på alle niveauer. Initiativerne til efteruddannelse kan være sektorielt, regionalt eller kommunalt funderede, afhængig af organisationernes størrelse, behov og muligheder. Det kan derfor være relevant at sammentænke flere uddannelsesaktørers potentialer for at opnå synergieffekt i udviklings- og kompetencegivende forløb. Uddannelsesafdelingen har erfaring med at samarbejde om efteruddannelsesforløb med andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder formelt kompetencegivende kurser. Her kan der både være fokus på den specialiserede viden om psykiatri og/eller socialt arbejde med sindslidende og på praktisk omsætning og implementering af denne viden. Uddannelsesafdelingen kan udbyde målrettede og tilpassede efteruddannelser til specifikke arbejdsområder og sammenhænge, og/eller være koordinerende i situationer, hvor f.eks. flere kommuner eller organisationer ser muligheder i at få etableret fælles uddannelsesforløb som beskrevet i ovenstående. svu Formelle kompetencegivende uddannelser udbudt af uddannelsesinstitutionerne i henhold til gældende lovgivning giver, afhængig af uddannelsestype og kursusdeltagernes faglige baggrunde, ret til SVU, VEU m.v. Endvidere vil der på visse kompetencegivende uddannelsesforløb ikke være deltagergebyr. Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc. Bo Kristian Nielsen, tlf , 18 uddannelse 2011

19 Tilbud om uddannelses- og udviklingsplanlægning til regioner og kommuner Uddannelsesafdelingen har gennem årene opbygget stor erfaring og kompetence på en lang række områder, som matcher de krav til udvikling, som regionerne og kommunerne i dag står overfor. Konsulenterne i afdelingen tilbyder at tilrettelægge organisationsudvikling, kompetenceudvikling, uddannelsesplanlægning, uddannelser/kurser af kortere eller længere varighed, temadage, foredrag og supervision. Tilbudene tilpasses de enkelte organisationers struktur og kultur. Ved kontakt til Uddannelsesafdelingen vil en konsulent være til rådighed for at drøfte de behov, organisationen har. Tove Sørensdatter Uddannelsesafdelingen, tlf , uddannelsesplanlægning 19

20 Dobbeltdiagnoseuddannelsen 12-dages uddannelse i behandling af dobbeltdiagnoseklienter Følgende emner vil blive gennemgået: Behandlingsetik og menneskesyn. Dobbeltdiagnosebegrebet, epidemiologi, definitioner og historie. Motiverende interview og Acceptance and Commitment Therapy ved forandring. Interaktion mellem rusmidler og psykiske lidelser. rusmidlernes funktion ved personlighedsforstyrrelser. Kognitiv misbrugsmodel. Medicinsk behandling. Udredning og diagnosticering. Hvad peger den nyeste forskning på? Neuropsykologiske problemstillinger. På Vej til et Bedre Liv mestringskursus for klienter (social færdighedstræning). Erfaringer fra deltagernes arbejdssted bliver inddraget i undervisningen, og deltagerne har mulighed for at medbringe cases på uddannelsen. Deltagerne forventes desuden at udføre en skriftlig opgave en arbejdsmanual relateret til relevante problemer/ løsningsmodeller på egen arbejdsplads. I den forbindelse er det vigtigt at orientere arbejdsgiver. Efter uddannelsens afslutning vil der, inden for et år, blive afholdt en opfølgende temadag, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer i forhold til implementering af f.eks. arbejdsmanual. Personale, der arbejder med dobbeltdiagnoseklienter psykisk syge med rusmiddelproblemer. deltagerantal Max. 24. undervisere Cand.psych., ph.d. Søren Søberg Hansen, Overlæge, ph.d. Lars-Bertil Merinder, Cand.psych. Louise Meldgaard Bruun, Cand.psych. Lina Guldbrandsen Cand.psych. Jørgen Pallesen, Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, R i s s k ov. Privatpraktiserende speciallæge i Psykiatri Christian Frøkjær Thomsen. Overlæge i Psykiatri Henrik Rindom. Cand.psych., ph.d. Per Nielsen. Uddannelsen afholdes i 2 dages moduler. Start september Slut april sted Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov. ansøgningsfrist 20. juni Kr ,- Team for Misbrugspsykiatri: Kursusansvarlig: Cand.psych. Jørgen Pallesen, tlf , praktiske oplysninger Uddannelsesafdelingen: Sekretær Ingeborg Schallert, tlf , 20 uddannelse 2011