Uddannelse Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen"

Transkript

1 Uddannelse 2011 Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov Uddannelsesafdelingen

2 Medarbejdere i Uddannelsesafdelingen (tlf dir. valg) Kerstin Bäck Uddannelseschef, ekonomie magister Gitte Brunebjerg Uddannelseskonsulent, sygeplejerske cand.pæd. i pædagogisk sociologi Lisbeth Drejer Uddannelseskonsulent, cand.phil., Master i Voksenuddannelse, Kempler-uddannet supervisor, Tine Uddannelseskonsulent, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi Sanne Uddannelseskonsulent, ergoterapeut, cand.scient.soc Rosa Greve Uddannelseskonsulent, cand.psych Inger Mosbæk Uddannelseskonsulent, ergoterapeut Mette Hanrath Uddannelseskonsulent, cand.psych Bettina Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut Anne Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut Pia Kielberg Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut., specialist i arbejds- og organisationspsykologi Kirsten Stoklund cand.theol., sundhedsplejerske Bo Kristian Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc Jan Uddannelseskonsulent, sygeplejerske Klavs Nybjerg Uddannelseskonsulent, cand.psych., HA Francisca Sánchez Pedersen Uddannelseskonsulent, cand.psych Malene Uddannelseskonsulent, sygeplejerske, cand.cur Sekretariat Lene Ingemann... Regnskabsassistent Ester Friis Sekretær Birte Sekretær, korrespondent, ED Lisbeth Mikkelsen... Sekretær Sally Sekretær Annette Sekretær Ingeborg Sekretær Studentermedhjælper

3 uddannelse 2011 uddannelsesafdelingen, århus universitetshospital, risskov

4 Indhold Forord... 7 Praktiske oplysninger fokusområder Fokusområder forskningsprojekter EMILIA Promise-projektet uddannelsesplanlægning Fagspecifikke kurser Internationale konsulentopgaver Specialiserede og formelt kompetencegivende uddannelsesforløb Tilbud om uddannelses- og udviklingsplanlægning længerevarende kurser og uddannelser Dobbeltdiagnoseuddannelsen Efteruddannelse for speciallæger Filipine...24 Grundbegreber og metode...26 Introduktionskursus i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri Kognitive behandlingsformer 19 dages tværfagligt grundkursus Tværfagligt videregående kursus årig videreuddannelse for psykologer og psykiatere Liv i fokus MB-uddannelsen Mødet mellem mig og den anden Specialistuddannelse for psykologer Specialpsykolog i psykiatri korte kurser Angstlidelser...44 Børn i familier med psykisk lidelse Det varer ikke evigt Dom til psykiatrisk behandling Etniske minoriteter...48 Grunduddannelse i psykoterapi...49 Indblik i psykiatrien Injektionsgivning for social- og sundhedsassistenter Introduktionsaften for pårørende Kognitiv hypnoterapi Kognitiv misbrugsbehandling Kognitiv terapi Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Liv i fokus Læringsdage Medicinhåndtering og medicinpræparater MMPI-II certificeringskursus NEO PI-R certificeringskursus...64 Oplysningsret og tavshedspligt...66 Personlighedsforstyrrelser PSE En præsentation Superbrugerkursus Psykiatriske lidelser Niveau Niveau Psykofarmakologi For læger og psykologer Niveau Niveau Pårørendeundervisning Selvmordsadfærd og risikovurdering Sjælesorg eller psykisk sygdom Skriftlighed Sundhedsfremme, forebyggelse og fysisk aktivitet Supervision og supervisionsteori...84 Unge voksne med skizofreni uddannelse 2011

5 temadage Adoption...86 Bedre supervision i psykiatrien Bøvl, overraskelser og andet godt Etik og professionalisme i rollen som socialrådgiver...92 Etniske pårørende Positiv psykologi Psykofarmakologi Psykologer & Forskning Rummet udenfor Samtalen med et selvmordstruet menneske / efterladte efter selvmord undervisere med brugererfaring Undervisere med Brugererfaring administrativ bistand Administrativ bistand ved temadage, konferencer m.v Kost, krop og psykiatri Kursus for botilbud Kursus for væresteder Kriseintervention Liv i fokus MasterClass Personale- og ledersupervision Politi og psykiatri Positiv psykologi Recovery Råbet fra altanen Samtale med børn og familier i psykiatrien Socialvidenskabelig konsulentbistand Sten i skoen eller kompetenceudvikling Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Unge voksne med skizofreni informationssøgning Medicinsk informationssøgning rekvirerede kurser Akut indsats i socialpsykiatrien APG Aggressions Profil og Guidelines Børn af forældre med psykisk lidelse I arbejdet med psykisk sårbare Kognitiv behandling af dobbeltdiagnoseklienter Kognitiv terapi Kollegial supervision Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Konflikthåndtering og voldsforebyggelse i hjemmeplejen Konfliktmægling Konsulentbistand Konsulentbistand i.f.m. undervisning og læring på arbejdspladsen. 120 Konsulentbistand i forhold til trusler og vold på arbejdspladsen PsykInfo og PsykInfo Bogsalg Museum Ovartaci ansøgningsfrister og afvikling Ansøgningsfrister og afvikling Tilmeldingsblanket indhold 5

6 Søren Knudsen

7 Forord Som direktør for Driftsområdet Psykiatri og Social i region Midtjylland er jeg glad for her at kunne introducere Uddannelsesafdelingens kursusprogram for år 2011 det fjortende siden Med dette omfattende program ønsker afdelingens engagerede medarbejdere at inspirere til aktiv læring og udvikling gennem et bredt udbud af udviklingsprojekter, uddannelsesprogrammer, kortere og længere kurser og temadage for såvel ansatte, brugere og pårørende som andre interesserede. Aktiviteterne bygger på regional, national og international viden, som hele tiden opkvalificeres gennem deltagelse i konferencer, netværk og forsknings- og udviklingsprojekter bl.a. finansieret af EU. Psykiatri- og socialledelsen har for år ønsket at sætte fokus på følgende efteruddannelsesområder: Specialisering, forskning, somatiske sygdomme, inddragelse af brugere og pårørende samt viden om psykiatri for medarbejdere på det sociale område. Der vil i alt blive arrangeret 26 kursussessioner inden for de 5 prioriterede områder for ansatte i Region Midtjylland. Kataloget vil også kunne tjene som inspiration for dem, som ønsker at bestille skræddersyede programmer sammensat af forskellige udbudte elementer. Som tidligere år giver relationerne til mange kyndige samarbejdspartnere mulighed for at byde på en bred vifte af forslag. Kursusprogrammet finder man også på Uddannelsesafdelingens hjemmeside God læselyst Viborg, den 28. oktober Gert Pilgård Christensen Direktør forord 7

8 Praktiske oplysninger uddannelsesafdelingens sekretariats åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl tilmelding til kurser der er på plan2learn Tilmelding til flere af vores kurser foregår via Plan2Learn, Region Midtjyllands elektroniske kursusprogram. På Plan2learn kan du hurtigt og nemt tilmelde dig kurser/temadage m.v. og skabe dig et overblik over, hvilke kurser der udbydes i hele regionen. Første gang du skal tilmelde dig Er du ikke ansat i Region Midtjylland skal du første gang, du logger dig på Plan2learn, oprette dig som bruger. Du vil herefter via modtage en adgangskode til systemet. Du skal kun oprette en brugerprofil én gang, herefter har du adgang til at tilmelde dig samtlige kurser i Region Midtjylland. Er du ansat i Region Midtjylland kan du logge på med samme brugerid og password som du bruger til Outlook. Søg kurser på Plan2learn Plan2learn er inddelt i kursuskataloger og vores kurser finder du i kataloget: Psykiatri og Social under kategorien: Psykiatrifaglige kurser og uddannelser. Kender du navnet på kurset, kan du også benytte søgefunktionen. Bindende tilmelding Tilmelding er bindende efter ansøgningsfristens udløb og forudsættes godkendt af ledelsen. Afmelding af kursus Før ansøgningsfristen kan du logge dig på Plan2learn og afmelde dig kurset under se mine kurser. tilmelding til kurser der ikke er på plan2learn Tilmelding kan ske via vores hjemmeside eller pr. til indeholdende følgende oplysninger: Kursusnr. + titel Tidspunkt Navn Stilling Ansættelsessted/afdeling Adresse Tlf.nr. + Privatadresse Privat tlf. + Hvor regningen skal sendes til EAN-nr. CVR-nr. Afdelingskode (kun for ansatte i Region Midtjylland) Afdelingskontonr. (kun for ansatte i Region Midtjylland) Personref. Ordrenr. 8 uddannelse 2011

9 Tilmeldinger pr. forudsættes at være godkendt af ledelsen. Tilmeldingsblanketten, som findes bagerst i kataloget, kan også benyttes. Ved flere tilmeldinger fra samme arbejdsplads vil vi gerne have en prioritering af tilmeldingerne. Tilmelding sendes til: Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov, fax: , Bindende tilmelding Tilmelding er bindende efter ansøgningsfristens udløb. optagelsesprocedure Orientering om optagelse, møde m.v. sender vi til dig hurtigst muligt efter ansøgningsfristen er udløbet vi tilstræber max. 8 dage. Er der flere tilmeldte, end der er plads til, tager vi udgangspunkt i de prioriteringer, der er for det enkelte kursus, og i at holdet er bredt sammensat inden for deltagerkredsen/ n. Ved Temadage optages der efter princippet først til mølle. Plan2learn På Plan2learn bliver du optaget straks efter tilmelding på de kurser/temadage, hvor det er efter først til mølle -princippet. Hvis holdet er fuldt, kommer du på en venteliste. Ved kurser, der ikke er efter først til mølle -princippet, prioriterer vi tilmeldingerne efter ansøgningsfristens udløb. Vi tager udgangspunkt i de prioriteringer, der er for det enkelte kursus, og i at holdet er bredt sammensat inden for deltagerkredsen/n. Vi giver besked, om du er optaget eller ej, hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb. Vi tilstræber max. 8 dage. kursussted Kurserne afholdes primært i Uddannelsesafdelingen, men kan efter behov også afholdes andetsteds. kursusbevis Der udstedes kursusbevis for kurser af 3 dages varighed og derover. praktiske oplysninger i øvrigt Kursusen inkluderer kaffe/te samt brød formiddag og eftermiddag eller alternativt frugt eftermiddag. Der er mulighed for at købe frokost i hospitalets kantine, Museumscaféen eller i Brugerkiosken. Vi vil gøre opmærksom på, at Uddannelsesafdelingen ikke råder over personale til oprydning efter kaffepauser hvilket vil sige, at man selv rydder op i lokalerne efter brug. praktiske oplysninger 9

10 Fokusområder 2011 Psykiatri- og Socialledelsen i Region Midtjylland udbyder i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov en række kurser i Der er i alt 26 kursussessioner inden for 5 prioriterede efteruddannelsesområder: 1. Specialisering. 2. Forskning. 3. Somatiske sygdomme. 4. Inddragelse af brugere og pårørende. 5. Viden om psykiatri for medarbejdere på det sociale om råde. Oversigt over kurserne finder du i Region Midtjyllands elektroniske kursuskatalog Ved at søge i kataloget på de enkelte kursers titler, kan du læse mere om de enkelte kurser. deltagerantal tilmelding Ansatte i Region Midtjylland. Kurserne er sammensat således, at nogle indholdsmæssigt henvender sig til alle interesserede, mens andre henvender sig til specifikke faggrupper. Oplyses på sted Oplyses på Videokonference udbydes i Herning, Holstebro, Horsens, Randers og Viborg. Foregår på Kurserne er gratis og efter førsttil-mølle-princippet. Uddannelseskonsulent, sygeplejerske, cand.pæd. i pædagogisk sociologi Gitte Brunebjerg, tlf , praktiske oplysninger Sekretær Lisbeth Mikkelsen, tlf , Sekretær Ester Friis Knudsen, tlf , 10 uddannelse 2011

11 a b c d depression adhd i en social optik forskning kompetenceudvikling for brugere Alle interesserede. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. Alle interesserede. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. underviser underviser undervisere undervise Professor, overlæge Poul Videbech, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov. Udviklingschef, cand.scient.soc. Dorte Hölck, Sopra Jylland. Ledende fysioterapeut, cand. scient.san, ph.d. studerende Lene Nybo, Fysioterapien. Læge, ph.d. Rikke Beese Dalby, Center for Psykiatrisk Forskning. Ledende bibliotekar Hanne Munch Kristiansen, Forskningsbiblioteket. Uddannelseskonsulent, cand. cur. Malene Terp, Uddannelsesafdelingen. Alle fra Århus Universitetshospital, Risskov Specialergoterapeut Birthe Bruun Olsen, OPUS, Århus Universitetshospital, Risskov. 8. marts Kl marts Kl * *(Videokonference). 10. marts Kl marts Kl Der vil være morgenkaffe fra kl marts Kl ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist 1. februar februar januar januar fokusområder i psykiatrien 11

12 e f g h medicinhåndtering og medicinpræparater angst misbrug, afhængighed, dobbeltdiagnose psykisk og fysisk funktionsnedsættelse set i en social optik Medarbejdere i socialpsykiatrien. Alle interesserede. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. Medarbejdere inden for Center for Voksensocial. undervisere underviser underviser underviser Farmakonom Kirsten Andersen. Læge, ph.d. Sune Straszek. Professor, overlæge Raben Rosenberg, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov. Institutleder, ph.d. Anne Marie Pahuus. Ergoterapeut Karin Bonde Jessen, OPUS, Århus Universitetshospital, Risskov. 17. marts Kl marts Kl marts Kl * *(Videokonference). 1. april Kl Der vil være morgenkaffe fra kl april Kl Der vil være morgenkaffe fra kl ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist 14. februar februar februar marts uddannelse 2011

13 i det sociale felt som speciale Alle interesserede j adhd Alle interesserede k skizofreni Alle interesserede. Følgende kurser er under planlægning til afholdelse i 2011 åben dialog Efterår Målgruppe: Alle interesserede. undervisere Uddannelseskonsulent, cand.cur. Malene Terp. Uddannelseskonsulent, cand. scient.soc. Sanne Graabech, Uddannelsesafdelingen. Århus Universitetshospital, Risskov. underviser Professor, overlæge, dr.med. Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov. underviser Overlæge Charlotte Emborg, De psykiatriske Specialklinikker, Århus Universitetshospital, Risskov. somatisk sygdom Efterår Målgruppe: Læger. 15. september Kl september Kl Efterår Kl * *(Videokonference). 5. oktober Kl oktober Kl * *(Videokonference). ansøgningsfrist ansøgningsfrist ansøgningsfrist 8. august august august fokusområder i psykiatrien 13

14 EMILIA et europæisk projekt om social rehabilitering og et website med uddannelsesprogrammer 17 partnere i 15 lande skulle i perioden forske i læring som middel til At komme sig efter psykisk sygdom. Uddannelsesafdelingen var koordinator for dele af forskningsindsatsen og leder af udviklingen af projektets uddannelsesprogrammer, henvendt til psykiatribrugere og professionelle. Disse uddannelsesprogrammer er til rådighed på websitet: Foruden uddannelsesprogrammer indeholder websitet mulighed for specifik søgning på temaer, undervisningsform m.v. samt gode råd indsamlet blandt undervisere fra de lande, hvor uddannelsesprogrammerne blev prøvet af. baggrund EMILIA-Projektet blev finansieret af EU under det sjette rammeprogram og blev administreret af Middlesex University i London. Projektets formål var at genere viden om sundhedsøkonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af at stille specielt designede læringsmuligheder til rådighed for motiverede psykiatribrugere. Projektet har derved søgt at operationalisere begrebet Livslang læring i psykiatri-sammenhæng. Brugerinvolvering var en central del af projektet. Projektets uddannelsesprogrammer blev afprøvet som pilotprojekter i 8 lande, hvor psykiatribrugere gennemførte uddannelsesforløb, som et led i at nærme sig arbejdsmarkedet og mulighed for beskæftigelse. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller og uddannelseskonsulenterne Bettina Hansen og Klavs Nybjerg var tilknyttet projektet. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller, tlf , Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut. Bettina Hansen, tlf , Uddannelseskonsulent, cand.psych. Klavs Nybjerg, tlf , 14 uddannelse 2011

15 Promise-projektet PROMISE- projektet (Promoting Mental Health Minimising Mental Illness and Integrating through Education) er et treårigt projekt, med Sydøsteuropa som primært fokusområde. Projektet kombinerer eksisterende, evidensbaserede metoder til sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende intervention inden for psykiatriområdet med nyere indsigter og metoder til undervisning af sundhedspersonale. Projektet blev påbegyndt i oktober Der deltager 8 partnere fra 6 lande, og projektet finansieres via EU s 7. rammeprogram. Projektet sigter mod udvikling af guidelines til undervisning af sundhedspersonale inden for sundhedsfremmende og -forebyggende tiltag. Der fokuseres på et sundhedsfremmende tiltag Sund levevis og to forebyggende tiltag med temaerne: depression, selvmordsforebyggelse og misbrugsforebyggelse. Implementeringen er tilsigtet akademisk, professions- og brugergruppeniveau. Uddannelsesafdelingens primære opgaver i projektet er hhv. inden for evaluering af projektet og udredningen af Europæisk bedste praksis på de nævnte områder. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller og uddannelseskonsulenterne Francisca Sánchez Pedersen, Bettina Hansen og Klavs Nybjerg er tilknyttet projektet. Uddannelseschef Kerstin Bäck Møller, tlf , Uddannelseskonsulent, Cand.psych. Francisca Sánchez Pedersen, tlf , ps.rm.dk Uddannelseskonsulent, cand.psych.aut. Bettina Hansen, tlf , Uddannelseskonsulent, cand.psych. Klavs Nybjerg, tlf , forskningsprojekter 15

16 Fagspecifikke kurser uddannelsesplanlægning i et samarbejde mellem VIA og Uddannelsesafdelingen Har I ønsker om et fagligt brush up i forhold til nyeste viden, teorier og metoder, så kontakt os. Professionshøjskolen VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling og Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov vil sammen med jer afklare jeres ønsker og beregne de økonomiske konsekvenser. Hvis der er grundlag for det, tilrettelægges et fagspecifikt kursus. Fagspecifikke kurser udbudt på minimum 30 timer / 5 sammenhængende dage giver mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) se Fagspecifikke kurser udbydes i henhold til Lov om Åben uddannelse. VIA University College arbejder dels med grunduddannelser, fx til pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og lærer, dels med efter- og videreuddannelser, fx i form af diplomuddannelser. VIA har faglig og pædagogisk viden med undervisning, der fører til nye formelle kompetencer. Uddannelseafdelingen arbejder med efteruddannelse bl.a. for de samme faggrupper med ansættelse i behandlingsog socialpsykiatrien. Uddannelseafdelingen har faglig og pædagogisk viden med undervisning, der fører til nye reelle færdigheder, der bruges i det daglige arbejde. Et samarbejde om uddannelsesplanlægning giver oplagte ekstra muligheder, når de forskellige former for viden kobles. Samarbejdet giver desuden deltagerne mulighed for at søge SVU. Chefkonsulent Inge Møller Madsen, VIA University College, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, tlf , Uddannelseskonsulent, MEd of Adult learning and Human Ressource Development, Kempleruddannet supervisor, cand.phil. i Nordisk sprog og litteratur Lisbeth Drejer Dybro, tlf , 16 uddannelse 2011

17 Internationale konsulentopgaver Uddannelsesplanlægning, vejledning og undervisning i Ungarn Fem ungarske institutioner inden for socialområdet i en microregion i Ungarn har entreret med et dansk-ungarsk konsortium til planlægning og gennemførelse af tre udviklingsprojekter: et arbejdsmarkeds-, et distriktspsykiatriskog et efteruddannelsesprojekt med titlen The Community Integrative Program (CIP) in Matszalkai Microregion". Projektet er finaniseret af EU. I perioden bidrager Uddannelsesafdelingen til udviklingen og gennemførelsen af et af de elementer der indgår i projektet et efteruddannelsesforløb med forskellige former for konsulentbistand, herunder training of trainers. formål Formålet med efteruddannelsesforløbet er at give deltagerne mulighed for at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer i et intensivt og involverende uddannelsesprogram. Endvidere er formålet at skabe basis for udvikling af et permanent efteruddannelsestilbud i regi af et modul på diplomniveau. form Efteruddannelsesforløbet bygges op omkring vekselvirking mellem teori og praksis og omkring projektarbejde og faglige temaer bl.a.: sundhed/sygdom, recovery og social udvikling. Forløbet består af tredive dages undervisning og vejledning fordelt på seks moduler. Imellem de enkelte moduler arbejder deltagerne i samarbejde med kolleger og leder på arbejdspladsen med et konkret udviklingsprojekt. Indholdet på de enkelte moduler er: Teori. Træning i brug af viden og metoder. Refleksion over læreprocesser, egne og i organisationen. Anvendelse af uddannelsens viden og metoder i projekter på arbejdspladsen. I udviklings- og uddannelsesarbejdet i Ungarn omsætter og anvender Uddannelsesafdelingens konsulenter viden og erfaringer fra såvel forskning og tilsvarende efteruddannelsesforløb for danske deltagere som fra uddannelse og udvikling i andre internationale sammenhænge og opgaver/ projekter, som Uddannelsesafdelingen indgår i. Dermed bidrager konsulenterne til, at danske og internationale perspektiver og erfaringer på social- og psykiatrifaglig praksis i social- og sundhedssektoren i Ungarn inddrages og samspiller med ungarske erfaringer og perspektiver i udviklingsarbejdet. Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc. Bo Kristian Nielsen, tlf , Uddannelseskonsulent, MEd of Adult learning and Human Ressource Development, Kempleruddannet supervisor, cand.phil. i Nordisk sprog og litteratur Lisbeth Drejer Dybro, tlf , uddannelsesplanlægning 17

18 Specialiserede og formelt kompetencegivende uddannelsesforløb Inden for flere områder i social-, lokal- og hospitalspsykiatrien erkendes der behov for, og iværksættes initiativer, der målrettet omhandler systematisk efteruddannelse af såvel mono- som tværfaglige personalegrupper på alle niveauer. Initiativerne til efteruddannelse kan være sektorielt, regionalt eller kommunalt funderede, afhængig af organisationernes størrelse, behov og muligheder. Det kan derfor være relevant at sammentænke flere uddannelsesaktørers potentialer for at opnå synergieffekt i udviklings- og kompetencegivende forløb. Uddannelsesafdelingen har erfaring med at samarbejde om efteruddannelsesforløb med andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder formelt kompetencegivende kurser. Her kan der både være fokus på den specialiserede viden om psykiatri og/eller socialt arbejde med sindslidende og på praktisk omsætning og implementering af denne viden. Uddannelsesafdelingen kan udbyde målrettede og tilpassede efteruddannelser til specifikke arbejdsområder og sammenhænge, og/eller være koordinerende i situationer, hvor f.eks. flere kommuner eller organisationer ser muligheder i at få etableret fælles uddannelsesforløb som beskrevet i ovenstående. svu Formelle kompetencegivende uddannelser udbudt af uddannelsesinstitutionerne i henhold til gældende lovgivning giver, afhængig af uddannelsestype og kursusdeltagernes faglige baggrunde, ret til SVU, VEU m.v. Endvidere vil der på visse kompetencegivende uddannelsesforløb ikke være deltagergebyr. Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc. Bo Kristian Nielsen, tlf , 18 uddannelse 2011

19 Tilbud om uddannelses- og udviklingsplanlægning til regioner og kommuner Uddannelsesafdelingen har gennem årene opbygget stor erfaring og kompetence på en lang række områder, som matcher de krav til udvikling, som regionerne og kommunerne i dag står overfor. Konsulenterne i afdelingen tilbyder at tilrettelægge organisationsudvikling, kompetenceudvikling, uddannelsesplanlægning, uddannelser/kurser af kortere eller længere varighed, temadage, foredrag og supervision. Tilbudene tilpasses de enkelte organisationers struktur og kultur. Ved kontakt til Uddannelsesafdelingen vil en konsulent være til rådighed for at drøfte de behov, organisationen har. Tove Sørensdatter Uddannelsesafdelingen, tlf , uddannelsesplanlægning 19

20 Dobbeltdiagnoseuddannelsen 12-dages uddannelse i behandling af dobbeltdiagnoseklienter Følgende emner vil blive gennemgået: Behandlingsetik og menneskesyn. Dobbeltdiagnosebegrebet, epidemiologi, definitioner og historie. Motiverende interview og Acceptance and Commitment Therapy ved forandring. Interaktion mellem rusmidler og psykiske lidelser. rusmidlernes funktion ved personlighedsforstyrrelser. Kognitiv misbrugsmodel. Medicinsk behandling. Udredning og diagnosticering. Hvad peger den nyeste forskning på? Neuropsykologiske problemstillinger. På Vej til et Bedre Liv mestringskursus for klienter (social færdighedstræning). Erfaringer fra deltagernes arbejdssted bliver inddraget i undervisningen, og deltagerne har mulighed for at medbringe cases på uddannelsen. Deltagerne forventes desuden at udføre en skriftlig opgave en arbejdsmanual relateret til relevante problemer/ løsningsmodeller på egen arbejdsplads. I den forbindelse er det vigtigt at orientere arbejdsgiver. Efter uddannelsens afslutning vil der, inden for et år, blive afholdt en opfølgende temadag, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer i forhold til implementering af f.eks. arbejdsmanual. Personale, der arbejder med dobbeltdiagnoseklienter psykisk syge med rusmiddelproblemer. deltagerantal Max. 24. undervisere Cand.psych., ph.d. Søren Søberg Hansen, Overlæge, ph.d. Lars-Bertil Merinder, Cand.psych. Louise Meldgaard Bruun, Cand.psych. Lina Guldbrandsen Cand.psych. Jørgen Pallesen, Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, R i s s k ov. Privatpraktiserende speciallæge i Psykiatri Christian Frøkjær Thomsen. Overlæge i Psykiatri Henrik Rindom. Cand.psych., ph.d. Per Nielsen. Uddannelsen afholdes i 2 dages moduler. Start september Slut april sted Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov. ansøgningsfrist 20. juni Kr ,- Team for Misbrugspsykiatri: Kursusansvarlig: Cand.psych. Jørgen Pallesen, tlf , praktiske oplysninger Uddannelsesafdelingen: Sekretær Ingeborg Schallert, tlf , 20 uddannelse 2011

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen Liv i fokus Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen - et uddannelsesforløb hvor vi, med udgangspunkt i dit eget liv, arbejder bevidst med at forstå og beskrive socialt arbejde, og

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling nyhedsbrev Psykologer specialiserer sig i psykiatri side 2 Undervisere med Brugererfaringer - en ressource i undervisningen side 3-4 Sporskifte hvad vil du med din karriere side 4 På tværs af kræften side

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler Få den nyeste viden CONFEX KONFERENCE: Den 29. og 30. september 2009 i Hvidovre Den 2. og 3. december 2009 i Århus Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler og opdatering på problematikken

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere