Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter"

Transkript

1 Rejsesikkerhed CERTA bistår virksomheder, herunder rejsearrangører, med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster under rejser og ophold i udlandet. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter Virksomheder og deres medarbejdere Bestyrelse, direktion og nøglepersoner (VIP-rejsesikkerhed) Sikkerhedskoordinator Rejsearrangører og deres gæster Formålet med koncepterne er dels at forebygge og reducere de sikkerhedsmæssige risici under rejser mest muligt, dels at sikre, at eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser håndteres effektivt og professionelt. Rejsesikkerhedskoncepterne dækker alle relevante aspekter i forbindelse med rejser og ophold i udlandet, og koncepterne indeholder bl.a. følgende elementer: Rejsesikkerhedspolitik Rejsevejledning/Sikkerhedsvejledning Beredskab Rådgivning, uddannelse og træning Konkrete sikkerhedsforanstaltninger Krisestyring After Care Rejsesikkerhedskoncepterne indebærer, at CERTA helt eller delvist kan varetage rejsesikkerheden for den enkelte virksomhed, herunder rejsearrangør.

2 Rejsesikkerhed for virksomheder og deres medarbejdere I en international forretningsverden er det nødvendigt for en virksomhed, at dens medarbejdere kan rejse og agere hurtigt, sikkert og professionelt i udlandet. Dette er imidlertid ikke en selvfølge. Risikobilledet for rejser og forretning i mange dele af verden er komplekst, farefuldt og omskifteligt, hvilket stiller virksomheder og medarbejdere overfor særlige udfordringer, når det gælder rejsesikkerheden. CERTA har udviklet et samlet sikkerhedskoncept for rejser og udsendelser, der foretages inden for rammerne af en privat virksomhed. Konceptet skal sikre, at virksomheden kan varetage sine globale forretninger på en forsvarlig måde. Konceptet tager derfor sigte på dels at reducere de sikkerhedsmæssige risici for virksomheden og medarbejderne, dels at tilvejebringe en effektiv krisestyring og håndtering af sikkerhedsmæssige hændelser i udlandet. Rejsesikkerhedskonceptet er målrettet virksomheder, som enten ikke selv råder over de fornødne kapaciteter og kompetencer på området, anser det for hensigtsmæssigt at outsource rejsesikkerhedsfunktionen eller ønsker at samle og eventuelt styrke den bistand, de i dag modtager fra forskellige udbydere af konkrete sikkerhedsprodukter. Rejsesikkerhedskonceptet indebærer, at CERTA helt eller delvist kan varetage rejsesikkerheden for virksomhedens medarbejdere enten på vegne af virksomheden eller som støtte i forhold til virksomhedens egen organisation. Som led i rejsesikkerhedskonceptet tilbyder CERTA såvel samlede løsninger som specifikke ydelser og rådgivning i forbindelse med konkrete situationer. CERTA kan således være med til at udforme og implementere den samlede sikkerhedspolitik for rejser i virksomhedens regi eller assistere med enkelte elementer. CERTA arbejder metodisk og analytisk med rejsesikkerhed og lægger i sin tilgang særlig vægt på den forebyggende indsats og opbygningen af en hensigtsmæssig sikkerhedsadfærd, der understøtter virksomhedens strategiske hensigter. 2

3 I samarbejde med den enkelte virksomhed kan CERTA skabe en afbalanceret og helhedsorienteret rejsesikkerhed, som er tilpasset de konkrete behov samt virksomhedens karakter og kultur. Rejsesikkerhedskonceptet er baseret på erfaringer fra arbejdet med rejsesikkerhed i civile efterretnings- og sikkerhedstjenester og inddrager alle relevante sikkerhedsmæssige forhold, herunder trusler og risici i forbindelse med spionage, korruption, politisk ustabilitet, anholdelse og fængsling, terror, kidnapning, tyveri og røveri samt risici i forbindelse med lokaltransport og naturskabte forhold. Konceptet tager højde for de lokale myndigheders kapacitet inden for sikkerhed, redning og behandling og bygger ligeledes på CERTA s netværk i store dele af verden. Rejsesikkerhedskonceptet dækker alle relevante aspekter i forbindelse med rejser og ophold i udlandet, og konceptet indeholder bl.a. følgende elementer, som kan tilpasses og vægtes i forhold til den enkelte virksomheds behov og situation: REJSESIKKERHEDSPOLITIK CERTA yder bistand med henblik på udfærdigelsen af virksomhedens sikkerhedsstrategi og sikkerhedspolitik for rejser og ophold i udlandet samt i forhold til specifikke destinationer og risikoområder. Det vil i den forbindelse blive sikret, at såvel strategi som politik afspejler virksomhedens karakter og kultur, understøtter virksomhedens mål og udvikling samt spiller sammen med virksomhedens øvrige strategier og politikker mv. REJSEVEJLEDNING CERTA bistår med udformningen og den løbende ajourføring af en rejsevejledning for virksomheden på baggrund af den overordnede sikkerhedsstrategi og -politik. 3

4 BEREDSKAB CERTA assisterer med opbygning af en kompetent krisestyringsorganisation samt med planer, beredskab og øvelser, som kan omfatte f.eks. Kidnap Response, evakuering og andre scenarier med udgangspunkt i, hvor og hvordan virksomheden opererer. RÅDGIVNING, UDDANNELSE OG TRÆNING CERTA medvirker til at styrke den generelle sikkerhed under rejser og ophold. Dette sker gennem rådgivning, uddannelse og træning. Rådgivningen omfatter bl.a. forsikring, sundhed og helbred, valg af hoteller og transportmåder, sikker adfærd og færden samt udstyr og andre beskyttelsesforanstaltninger. Rådgivningen kan desuden omfatte beskyttelse af virksomhedens sensitive oplysninger under rejser og ophold i udlandet. CERTA tilbyder desuden generel eller landespecifik uddannelse til alle eller udvalgte medarbejdergrupper. Dette inkluderer også specialtræning, som f.eks. Defensive Driving, førstehjælp, Hostile Environment Awareness Training (HEAT), kontra-observation og Conduct After Capture (CAC) til de medarbejdere, der rejser til særligt risikofyldte områder. KONKRETE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Når der er anledning hertil, briefer CERTA om aktuelle og relevante risici samt rådgiver om sikkerhed i forbindelse med konkrete rejser og ophold i udlandet, herunder om hensigtsmæssig adfærd og færden samt ageren i tilfælde af f.eks. overfald, færdselsuheld og sygdom. CERTA kan levere aktuelle trusselsbilleder samt rådgive i forbindelse med eventuelle beslutninger om at afbryde opholdet ved en skærpelse af trusselsbilledet og om nødvendigt gennemføre en evakuering. CERTA kan efter behov etablere personbeskyttelse eller lade en sikkerhedskoordinator bistå under visse rejser og ophold i udlandet, ligesom CERTA kan skabe kontakt til professionelle lokale sikkerhedsfirmaer samt bistå ved eventuel kontraktindgåelse med disse. 4

5 KRISESTYRING CERTA yder øjeblikkelig støtte og aktiv rådgivning for at sikre en effektiv respons i krisesituationer, så krisen håndteres hurtigt og professionelt, og virksomheden fortsat fremstår som en troværdig og ansvarlig arbejdsgiver. Støtte i forbindelse med kidnapning kan omfatte rådgivning til ledelsen, støtte under forhandling og frigivelse samt kontakt til relevante myndigheder. AFTER CARE CERTA assisterer med debriefing og After Care, herunder psykologhjælp, i forhold til medarbejdere, pårørende og kollegaer, efter sikkerhedsrelaterede hændelser. Endvidere bistår CERTA med evaluering af virksomhedens rejseerfaringer med henblik på løbende justering og forbedring af rejsesikkerheden. 5

6 Rejsesikkerhed for bestyrelse, direktion og nøglepersoner (VIP-rejsesikkerhed) I en international forretningsverden er det nødvendigt for en virksomhed, at topledelsen kan rejse og agere hurtigt, sikkert og professionelt i udlandet. Dette er imidlertid ikke en selvfølge. Risikobilledet for rejser og forretning i mange dele af verden er komplekst, farefuldt og omskifteligt, hvilket stiller den enkelte virksomhed over for særlige udfordringer, når det gælder rejsesikkerheden. CERTA har udviklet et sikkerhedskoncept for VIP-rejser, der foretages inden for rammerne af en privat virksomhed. Konceptet skal sikre, at virksomheden kan varetage sine internationale forretninger på en forsvarlig måde. Konceptet tager derfor sigte på dels at reducere de sikkerhedsmæssige risici for virksomhedens bestyrelse, direktion og andre nøglepersoner, dels at tilvejebringe en effektiv krisestyring og håndtering af sikkerhedsmæssige hændelser i udlandet. VIP-rejsesikkerhedskonceptet indebærer, at CERTA bistår virksomheden med at sikre, at rejser for medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion samt andre nøglepersoner i virksomheden forberedes og gennemføres på en sikker og forsvarlig måde. Som led i VIP-rejsesikkerhedskonceptet tilbyder CERTA såvel samlede løsninger som specifikke ydelser og rådgivning i forbindelse med konkrete situationer. CERTA arbejder metodisk og analytisk med rejsesikkerhed og i samarbejde med virksomheden kan CERTA skabe en afbalanceret og helhedsorienteret rejsesikkerhed for topledelsen, som er tilpasset de konkrete behov samt virksomhedens karakter og kultur. 6

7 VIP-rejsesikkerhedskonceptet er baseret på erfaringer fra arbejdet med rejsesikkerhed i civile efterretnings- og sikkerhedstjenester og inddrager alle relevante sikkerhedsmæssige forhold, herunder trusler og risici i forbindelse med spionage, korruption, politisk ustabilitet, anholdelse og fængsling, terror, kidnapning, tyveri og røveri samt risici i forbindelse med lokaltransport og naturskabte forhold. Konceptet tager højde for de lokale myndigheders kapacitet inden for sikkerhed, redning og behandling og bygger ligeledes på CERTA s netværk i store dele af verden. VIP-rejsesikkerhedskonceptet dækker alle relevante aspekter i forbindelse med rejser og ophold i udlandet, og konceptet indeholder bl.a. følgende elementer, som kan tilpasses og vægtes i forhold til de konkrete behov og virksomhedens situation: REJSESIKKERHEDSPOLITIK CERTA yder bistand med henblik på udfærdigelsen af virksomhedens sikkerhedsstrategi og sikkerhedspolitik for topledelsens rejser og ophold i udlandet samt i forhold til specifikke destinationer og risikoområder. Det vil blive sikret, at såvel strategi som politik afspejler virksomhedens karakter og kultur, understøtter virksomhedens mål og udvikling samt matcher virksomhedens øvrige strategier og politikker. REJSEVEJLEDNING CERTA bistår med udformningen og den løbende ajourføring af en rejsevejledning for virksomhedens topledelse på baggrund af den overordnede sikkerhedsstrategi og -politik. BEREDSKAB CERTA assisterer med opbygning af en kompetent krisestyringsorganisation samt med planer, beredskab og øvelser, som kan omfatte f.eks. Kidnap Response, evakuering og andre scenarier med udgangspunkt i, hvor og hvordan virksomheden opererer. 7

8 RÅDGIVNING, UDDANNELSE OG TRÆNING CERTA medvirker til at styrke den generelle sikkerhed under rejser og ophold i udlandet. Dette sker gennem rådgivning, uddannelse og træning. Rådgivningen omfatter bl.a. forsikring, sundhed og helbred, valg af hoteller og transportmåder, sikker adfærd og færden samt andre beskyttelsesforanstaltninger. Rådgivningen kan desuden omfatte beskyttelse af virksomhedens sensitive oplysninger under rejser og ophold i udlandet. CERTA tilbyder desuden generel samt landespecifik uddannelse. Dette inkluderer også specialtræning til topledere, der rejser til særligt risikofyldte områder. REJSEPLANLÆGNING CERTA bistår generelt eller i konkrete tilfælde i forbindelse med planlægningen af topledelsens rejser med henblik på at sikre, at disse gennemføres på en sikker og forsvarlig måde. Bistanden omfatter bl.a. valg af rejsetidspunkt, rejserute, indkvartering, lokaltransport, mødesteder samt tilrettelæggelsen af rejse- og mødeprogram. KONKRETE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Når der er anledning hertil, briefer CERTA om aktuelle og relevante risici samt rådgiver om sikkerhed i forbindelse med konkrete rejser og ophold i udlandet, herunder om hensigtsmæssig adfærd og færden samt ageren i tilfælde af f.eks. overfald, færdselsuheld og sygdom. CERTA kan levere aktuelle trusselsbilleder samt rådgive i forbindelse med eventuelle beslutninger om at afbryde opholdet ved en skærpelse af trusselsbilledet og om nødvendigt gennemføre en evakuering. CERTA kan efter behov etablere personbeskyttelse eller lade en sikkerhedskoordinator bistå under visse rejser og ophold i udlandet, ligesom CERTA kan skabe kontakt til professionelle lokale sikkerhedsfirmaer samt bistå ved eventuel kontraktindgåelse med disse. 8

9 KRISESTYRING CERTA yder øjeblikkelig støtte og aktiv rådgivning for at sikre en effektiv respons i krisesituationer, så krisen håndteres hurtigt og professionelt, og virksomheden fortsat fremstår troværdig og ansvarlig. Støtte i forbindelse med kidnapning kan omfatte rådgivning, bistand i forbindelse med forhandling og frigivelse samt kontakt til relevante myndigheder. AFTER CARE CERTA assisterer med debriefing og After Care, herunder psykologhjælp, efter sikkerhedsrelaterede hændelser. Endvidere bistår CERTA med evaluering af rejseerfaringer med henblik på løbende justering og forbedring af rejsesikkerheden. 9

10 Sikkerhedskoordinator CERTA Intelligence & Security bistår virksomheder med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster under rejser i Danmark og i udlandet. Formålet med CERTA s bistand er dels at forebygge og reducere de sikkerhedsmæssige risici under rejser mest muligt, dels at sikre, at eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser håndteres effektivt og professionelt. Som led i arbejdet med rejsesikkerhed tilbyder CERTA bl.a. at stille en sikkerhedskoordinator til rådighed i forbindelse med konkrete rejser i og uden for Danmark. Sikkerhedskoordinatoren vil i givet fald deltage i såvel planlægningen af rejsen som under selve rejsen, og sikkerhedskoordinatoren vil i den forbindelse kunne assistere med håndtering af alle sikkerhedsmæssige aspekter, så de rejsende kan føle sig trygge og kan fokusere på rejsens formål. Omfanget af sikkerhedskoordinatorens involvering fastlægges efter nærmere aftale og på grundlag af en konkret trussels- og risikovurdering. De opgaver, sikkerhedskoordinatoren kan assistere med, omfatter bl.a.: Sikkerhedsfaglig rådgivning vedrørende valg af rejsetidspunkt og rejserute samt tilrettelæggelse af rejse- og mødeprogram. Sikkerhedsvejledning forud for afrejsen. Planlægning af sikker transport på destinationen. Udvælgelse af sikkerhedsmæssig forsvarlig indkvartering og konkret gennemgang af sikkerhedsforholdene på stedet. Sikkerhedsmæssig evaluering af mødefaciliteter og andre relevante lokaliteter. Etablering af konkrete sikkerhedsforanstaltninger, herunder bistand fra lokale sikkerhedsleverandører med henblik på bevogtning eller personbeskyttelse samt kvalitetssikring af denne bistand. Kontakt til lokale myndigheder. Assistance ved konkrete sikkerhedshændelser, herunder med henblik på evakuering, lægehjælp mv. 10

11 Når sikkerhedskoordinatoren deltager i selve rejsen, vil den pågældende være til rådighed 24 timer i døgnet. Alle CERTA s sikkerhedskoordinatorer har i øvrigt tidligere arbejdet med personbeskyttelse i den danske efterretnings- og sikkerhedstjeneste, PET. 11

12 Rejsesikkerhed for rejsearrangører og deres gæster Ferierejser er typisk forbundet med nogle af de bedste oplevelser og minder, vi hver især har. At rejse involverer imidlertid også en række risici og faremomenter, som kan ødelægge ferieoplevelsen. Risikobilledet for rejser i mange dele af verden er komplekst og omskifteligt. Eksemplerne på naturkatastrofer, organiseret kriminalitet og terrorangreb, der også rammer turister, er talrige. Som rejsearrangør kan man ikke fuldstændig undgå den type hændelser, men man kan være velforberedt, så man kompetent og effektivt kan håndtere krisen og tage hånd om gæsterne, når krisen indtræder. Det er typisk i timerne umiddelbart efter en alvorlig hændelse, at der blandt gæster, pårørende og i offentligheden er det største behov for tryghed og vished om, at situationen er under kontrol. Samtidig er en hurtig og professionel håndtering afgørende for at fastholde troværdigheden og tilliden til rejsearrangøren. CERTA vil kunne hjælpe rejsearrangører med at sikre et velfungerende beredskab og en effektiv krisehåndtering i disse situationer. Det vil CERTA bl.a. kunne gøre ved med kort varsel at stille erfarne sikkerhedsrådgivere til rådighed. Sikkerhedsrådgiverne, der har erfaring med sikkerhedsarbejdet i politiet og efterretningstjenesterne samt Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen, vil dels kunne indgå i rejsearrangørens centrale krisestyringsorganisation, dels udsendes til den berørte destination, hvor de vil kunne yde assistance på stedet. Ved at indgå i den centrale krisestyringsorganisation vil sikkerhedsrådgiverne kunne hjælpe rejsearrangøren med at afklare sikkerhedssituationen og rådgive rejsearrangøren i forbindelse med beslutningsprocesserne. 12

13 Som led i assistancen på destinationen vil sikkerhedsrådgiverne kunne yde bistand til rejseguider og etablere dialog med de lokale sikkerhedsmyndigheder for at skabe et overblik over situationen og myndighedernes indsats. Endvidere vil de kunne vejlede og berolige gæsterne. På destinationen vil sikkerhedsrådgiverne ligeledes kunne rådgive og bistå i forbindelse med konkrete sikkerhedstiltag, herunder beslutning om hel eller delvis evakuering af gæsterne. Ud over den sikkerhedsmæssige rådgivning og bistand ved konkrete hændelser vil CERTA kunne bistå rejsearrangører på følgende områder: Sikkerhedsvurdering og sikkerhedsplanlægning på udvalgte destinationer. Risikovurdering og sikkerhedsmæssige anbefalinger på nye rejsemål. Udarbejdelse og vedligeholdelse af centrale og lokale beredskabsplaner. Sikkerhedsmæssig uddannelse og træning af bl.a. rejseguider. Opbygning, udvikling og evaluering af krisestyringsorganisation. Den sikkerhedsmæssige rådgivning dækker alle relevante aspekter i forbindelse med rejser og ophold i udlandet, og rådgivningen omfatter bl.a. følgende forhold, som kan tilpasses og vægtes i forhold til den enkelte rejsearrangørs behov og situation: REJSESIKKERHEDSPOLITIK CERTA yder bistand med henblik på udfærdigelsen af sikkerhedsstrategi og sikkerhedspolitik såvel generelt for rejsearrangøren som for specifikke destinationer og risikoområder. SIKKERHEDSVEJLEDNING CERTA bistår med udformningen og den løbende ajourføring af en rejsearrangørens sikkerhedsvejledning for specifikke destinationer og risikoområder. 13

14 BEREDSKAB CERTA assisterer med opbygning af en kompetent krisestyringsorganisation samt med planer, beredskab og øvelser, som kan omfatte f.eks. Kidnap Response, terroranslag, evakuering og andre scenarier med udgangspunkt i, hvor og hvordan rejsearrangøren opererer. RÅDGIVNING, UDDANNELSE OG TRÆNING CERTA medvirker til at styrke den generelle sikkerhed i forbindelse med rejsearrangørens virksomhed. Dette sker gennem rådgivning, uddannelse og træning af guider og andre relevante medarbejdergrupper. Rådgivningen omfatter bl.a. forsikring, sundhed og helbred, valg af hoteller og transportmåder, sikker adfærd og færden samt anvendelse af særligt udstyr og andre beskyttelsesforanstaltninger. KONKRETE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Når der er anledning hertil, briefer CERTA om aktuelle og relevante risici samt rådgiver om sikkerhed i forbindelse med konkrete rejser og ophold i udlandet, herunder om hensigtsmæssig adfærd og færden samt ageren i tilfælde af f.eks. overfald, færdselsuheld og sygdom. CERTA kan levere aktuelle trusselsbilleder samt rådgive i forbindelse med eventuelle beslutninger om at afbryde opholdet ved en skærpelse af trusselsbilledet og om nødvendigt gennemføre en evakuering. CERTA kan efter behov etablere personbeskyttelse eller lade en sikkerhedskoordinator bistå under visse rejser og ophold i udlandet, ligesom CERTA kan skabe kontakt til professionelle lokale sikkerhedsfirmaer samt bistå ved eventuel kontraktindgåelse med disse. 14

15 KRISESTYRING CERTA yder øjeblikkelig støtte og aktiv rådgivning for at sikre en effektiv respons i krisesituationer, så krisen håndteres hurtigt og professionelt, og rejsearrangøren fortsat fremstår som troværdig og ansvarlig. Støtte i forbindelse med kidnapning kan omfatte rådgivning til ledelsen, støtte i forbindelse med forhandling og frigivelse samt kontakt til relevante myndigheder. AFTER CARE CERTA assisterer med debriefing og After Care, herunder psykologhjælp, i forhold til medarbejdere, kolleger, gæster og pårørende efter sikkerhedsrelaterede hændelser. Endvidere bistår CERTA med evaluering af rejseerfaringer med henblik på løbende justering og forbedring af rejsesikkerheden. 15

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur?

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur? Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Virksomheder er i stigende grad udsatte og sårbare over for såvel eksterne som interne sikkerhedstrusler. Truslerne kan være rettet mod mennesker, it-systemer,

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med BESKYT DIN VIRKSOMHED Tænk sikkerheden med 1 Kan din virksomhed klare en krise? Hvordan håndterer du tyveri af værdifuld viden og know-how? Har du styr på, om din virksomheds produkter kopieres eller misbruges

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

CERTA yder rådgivning og anden form for bistand og støtte vedrørende sikkerhedsmæssige spørgsmål.

CERTA yder rådgivning og anden form for bistand og støtte vedrørende sikkerhedsmæssige spørgsmål. Om CERTA s ydelser CERTA yder rådgivning og anden form for bistand og støtte vedrørende sikkerhedsmæssige spørgsmål. CERTA s ydelser omfatter bl.a. Sikkerhedsmæssige risikovurderinger CERTA udarbejder

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 TERRORSTRATEGI

Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 TERRORSTRATEGI Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 TERRORSTRATEGI Indhold Introduktion...4 FØR hændelsen identifikation, samarbejde og bevidsthed...6 Anbefalinger før hændelsen...7 UNDER hændelsen

Læs mere

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Agenda Udvikling af KRISØV 2015 Nuklear dilemmaøvelse klar

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning

En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter. Vejledning En introduktion til risiko- og sårbarhedsanalyse på 60 minutter Vejledning Revideret 2008 Formål og udbytte af ROS60 ROS 60 er en gruppeøvelse, som enkelt og hurtigt introducerer de centrale begreber i

Læs mere

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT Analyse og beskyttelsescenter Primær opgave: Gennem samarbejdet i CERT FIRST åbne kilder, at opbygge en samlet viden, der

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af kontrakt mellem virksomheder i el- og naturgassektorerne og itsikkerhedstjenester.

Vejledning i udarbejdelse af kontrakt mellem virksomheder i el- og naturgassektorerne og itsikkerhedstjenester. Vejledning i udarbejdelse af kontrakt mellem virksomheder i el- og naturgassektorerne og itsikkerhedstjenester. Energistyrelsen Side 0/9 1. 1-4-2017 Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE Den 23 September 2015 Introduktion Kan en forsikring afdække det økonomiske tab, hvis den risiko organisationen er eksponeret for bliver en realitet? Agenda: Eksponering

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHED I

INFORMATIONSSIKKERHED I INFORMATIONSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR ANALYSE: OFFENTLIGT ANSATTE SLÅR FORTROLIGE OPLYSNINGER OP AF NYSGERRIGHED KMD Analyse Briefing Juni 2016 OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Sikkerhed på tjenesterejsen. Vejledning og opmærksomhedspunkter

Sikkerhed på tjenesterejsen. Vejledning og opmærksomhedspunkter Januar 2012 Sikkerhed på tjenesterejsen Vejledning og opmærksomhedspunkter Indledning På tjenesterejser til risikofyldte destinationer kan den rejsende træffe en række foranstaltninger, som kan reducere

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

Principper for god beredskabsplanlægning

Principper for god beredskabsplanlægning Principper for god beredskabsplanlægning Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Programteori - krisestyring Effekt Mindske konsekvenser Normalisere situationen Proces Krisestyring

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Event Safety Team Lederens arbejdsopgaver

Event Safety Team Lederens arbejdsopgaver ConCom Safety Personalebetegnelser: Event Safety Steward (ESS) Event Safety Team Leder (EST) Event Safety Superviser (ESU) Event Safety Manager (ESM) Head of Security Assistent (HOSA) Head of Security

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Agenda Nationalt risikobillede Uforudsigelighed Håndtering

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Sikkerhed ved indretning af post- og pakkemodtagelser

Sikkerhed ved indretning af post- og pakkemodtagelser POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE DANISH SECURITY INTELLIGENCE SERVICE Sikkerhed ved indretning af post- og pakkemodtagelser Indledning Regeringen har i sin redegørelse om beredskabet i Danmark fra juni

Læs mere

Samfundets beredskab i dansk og europæisk perspektiv

Samfundets beredskab i dansk og europæisk perspektiv DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Samfundets beredskab i dansk og europæisk perspektiv Stine Lehmann-Larsen, Sofie

Læs mere

It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune

It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune Version Dato Udarbejdet af Ændringer Godkendt af ledelsen 0.1 - Neupart Første udkast - 0.2 - Neupart 2.2 Beredskabs - organisation fastsat. 2.3 Tilgængelighedskrav

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Godstransport og Terrorsikring. Torsdag d. 27 Januar 2005

Godstransport og Terrorsikring. Torsdag d. 27 Januar 2005 Godstransport og Terrorsikring Torsdag d. 27 Januar 2005 Baggrund Hvad er terrorisme? Terrorisme er, med anvendelse af magt eller vold mod personer eller ejendom, at påvirke en regering, den civile befolkning

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN

det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab HERUNDER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF DEN LOKALE BEREDSKABSPLAN det lokale Beredskab Denne vejledning samler de vigtigste ting, som I skal omkring i jeres arbejde med det lokale

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere