ATTITUDE-ASTROLOGI Første weekend. B. Kim Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTITUDE-ASTROLOGI Første weekend. B. Kim Pedersen"

Transkript

1 ATTITUDE-ASTROLOGI Første weekend B. Kim Pedersen

2 Martinus symbol 33 Det nye tanke klima Gammel tanke klima

3 Hvad er astrologi? Ordet horoskop er græsk og betyder ascendant, hvilket er latin og betegner Solens opstigningspunkt på den østlige himmel. Et horoskop er derfor en astrologisk tegning, der rummer angivelse af en ascendant.

4 Platon & Aristoteles Platon Mester DK Alice A Bailey Teosofien Aristoteles Thomas Aquinas Goethe Rudolf Steiner

5 Platon / Mester DK Platon (ca f.kr.) er vigtig i astrologisk sammenhæng, fordi han mente, at planeterne er levende intelligenser. De er levende synlige guder. Deres guddommelige natur skyldes, at deres bevægelser foregår i evige bestandige og tidløse cirkler. Planeterne tilhører en anden verden end den fysiske jord. De er mellemled mellem vores verden, fænomenernes verden, hvor alt kommer og går, og den bagved liggende idéernes verden. Platon talte om, at planeterne er styrende kræfter. I billedlig forstand er de medhjælpere for den skabende intelligens. I denne funktion regulerer planeterne skæbnen.

6 Platon / Mester DK Platon er med denne opfattelse blevet beskyldt for at bane vejen for astrologien, ja, som værende astrologitilhænger. Dette er imidlertid ikke rigtigt. Der er ingen astrologi i Platons skrifter. Platon anbefaler, at man tænker over himlens harmoni for at få sundhed og visdom. Dette er et gennemgående træk for Platon. Det er indsigt i verdens sammenhænge og efterlevelse af kosmiske love, der giver visdom og lykke. Derimod er det rigtigt, at Platons holdning senere fik stor betydning for astrologiens udbredelse og delvis for dens konstruktion. Platon fik især betydning gennem sin indflydelse på det nyplatoniske og nypythagoræiske miljø i Nordægypten, hvor den græske astrologi blev skabt nogle hundrede år efter hans død.

7 Aristoteles / Rudolf Steiner Aristoteles ( f.kr.) betydning for astrologien skyldes først og fremmest hans model af universet, der begrunder, hvordan kræfter kan forplante sig fra en oprindelig årsag i fiksstjernehimlen til forholdene på Jorden. Derved kan Aristoteles verdensbillede senere indgå i en årsagsforklaring af, hvorfor astrologien virker.

8 Aristoteles / Rudolf Steiner Jorden er ifølge Aristoteles i universets centrum. Området mellem Jorden og Månen er fyldt med de fire elementer, jord, vand, luft og ild. Disse elementer ligger i lag i den nævnte rækkefølge. Hver af disse elementer vil, fjernet fra sit naturlige sted, prøve at indtage dette sted. Jord og vand vil søge nedad, fordi det er deres natur, luft og ild vil af samme grund søge opad. Alle foranderlige fænomener forekommer i verdenen under Månen - i den sub-lu- nare verden. Over Månen begynder den evige og uforanderlige verden, der består af et femte element, æteren, der er mere perfekt end nogen af de fire almindelige elementer. Forandringer i æter-området blev anset for at være umuligt.

9 Aristoteles / Rudolf Steiner Ifølge Aristoteles sad planeterne på krystallinske kugleskaller, og blev båret af sted af disse skallers bevægelse. Den ene kugleskal sad uden på den anden, og yderst var fiksstjernehimlen. Disse krystallinske sfærer var virkelige, faste og materielle objekter. Den oprindelige bevægende kraft kom fra den yderste sfære, der i sin daglige bevægelse påvirkede de andre sfærer. Hver sfære overførte sin bevægelse til den næste - sluttende med den sfære der bar Månen. Aristoteles var nødt til at indføre i alt 55 faste krystallinske sfærer for i princippet at redegøre for planeternes bevægelser!

10 Aristoteles / Rudolf Steiner Universet var som helhed endeligt og kugleformet - kugleformet fordi universet er perfekt, og kuglen er det eneste perfekte legeme. Uden for universet var der ikke mere rum. Aristoteles model er i en vis forstand astrologi. I hvert fald knyttede Ptolemæus senere, dvs. omkring 150 e.kr., på mesterlig vis Aristoteles model sammen med astrologien. Planeterne bevæger sig, og bevægelsen forplantes til Jorden, hvor de fire elementer, jord, vand, luft og ild er blandede. Det er forståeligt, at selv skeptikere anerkendte en planet-effekt på atmosfæriske forhold, der igen påvirker vejret. Ifølge Aristoteles var menneskekroppen også opbygget af de fire grundelementer. Det er derfor naturligt, at lægevidenskaben i antikken og igen i senmiddelalderen og renæssancen anvendte astrologi. Stiller man spørgsmålet om Aristoteles var astrolog, er svaret klart nej. Han anvender på intet tidspunkt indflydelse fra dyrekredstegn, planeternes forskellige virkninger i tegn eller huse eller andre astrologiske læresætninger, men ligesom Pythagoras og Platon får hans filosofi betydning for udviklingen af den græske astrologi.

11 Danmark og astrologien Tycho Brahe 14. december oktober 1601 Skitse over Uranienborg Illustration af Tycho Brahe i sitt laboratorium Tycho Brahe var også astrolog. De uheldige dage er Januar: 1., 2., 4., 6., 11., 12. og 20. Februar: 11., 17. og 18. Marts: 1.,4., 14. og 15. April: 10., 17. og 18. Maj: 7. og 18. Juni: 6. Juli: 17. og 21. August: 20. og 21. September: 10. og 18. Oktober: 6. November: 6. og 18. December: 6., 11. og 18. Der er dog ingen dokumentation for, at Tycho Brahe virkelig skulle have givet sig af med at opstille sådanne lister over dage. Desuden skulle han have regnet sig frem til, at der var fire særdeles heldige dage, nemlig 26. januar, 9. februar, 10. februar og 15. juni.

12 Hvor gammel er den astrologi, som vi bruger Den horoskopiske astrologi blev grundlagt på Alexander den Stores tid, dvs. omkring år 300 f.kr. gennem kulturudvekslingerne i hans Makedonske Rige, hvor de mesopotamiske, persiske og egyptiske astrologier (og kulturer) mødte den græske kultur. Den horoskopiske astrologi blev på samme tid introduceret i Indien, hvor den blandede sig med de øvrige former for astrologi, som allerede fandtes der.

13 Astrologisk teori og tydningskunst Tydning af horoskoptegninger er som al anden hermeneutisk praksis en kunstart på linje med lægekunst, bygningskunst, tonekunst osv. og må vurderes som sådan. Den nye tids astrolog, må bruge intuition og være i telepatisk forbindelse med sin klient, i de højere legemer.

14 Horoskoptyper Et horoskop opstilles for et givet tidspunkt og et givet sted på planeten Jorden. Dette horoskop kaldes astrologisk for Radix, hvilket er latin for 'rod'. På basis heraf kan der opstilles en række hjælpehoroskoper, hvis formål er at fortælle, hvornår bestemte konstellationer i horoskopet er aktuelle. Et horoskop er med andre ord et nøgternt instrument, der ikke i sig selv fortæller, hvad det 'forestiller', dvs. hvad det er, man ønsker at undersøge med dette instrument. Klassisk skelner man mellem disse tre kategorier eller grene: 1. Horoskoper for mennesker, som er den gren, der hedder Natalastrologi, hvilket i dag ofte kaldes 'Psykologisk astrologi'. 2. Horoskoper for nationer og deres regenter, som er den gren, der hedder Mundan astrologi, hvilket i dag ofte kaldes 'Politisk astrologi hertil må lægges gruppers Horoskoper, og osv. 3. Horoskoper for spørgsmål, her og nu er Øjebliksastrologi??? Kim Danmarks Horoskop

15 Hjælpehoroskoper horoskoper i tydning, progressivt og transithoroskop Ud over radix findes navnlig to typer hjælpehoroskoper, kendt som progressivt horoskop og transithoroskop. Det progressive horoskop er en symbolskfremskrivning tid efter formlen: 1 dag = 1 år. Transithoroskopet er de dagsaktuelle positioner på himlen for det tidspunkt, man ønsker at undersøge. Derudover findes en lang række andre hjælpehoroskoper, heriblandt solar horoskop og lunar horoskop samt en række symbolske fremskrivningsteknikker, kaldet profektioner og direktioner. Danmarks horoskop d.25/

16 Horoskopets symboler Horoskoptegningens semiotik (tegnlære) består af tre grupper symboler, som er Planeter, Stjernetegn og Huse. Tegningen kan grafisk tage sig ret forskelligt ud, mens indholdet er det samme. Indiske astrologer (og vestlige renæssanceastrologer) anvender typisk firkantede tegninger, mens Vestlige astrologer i dag typisk anvender runde tegninger. Planeterne er de samme som vore dages astronomi definerer som planeter. Hvilket vil sige, at den klassiske astrologi siden opdagelsen af Uranus (1781) er forandret ganske meget, især med den efterfølgende opdagelse af Neptun (1846), Pluto (1930) og senest Eris (2006) samt Ceres, der blev opdaget i 1801, men siden deklasseret til Asteroide og nu igen forfremmet til (dværg)planet (2006). I dag arbejder vi med tre dværg planeter, som er Ceres, Pluto og Eris. Asteroider vi arbejder med i dag er, og på denne skolen er Chiron, måske kommer vi ligt rundt Pallas af Athene, Juno og Vesta.

17 Hvorfor passer astrologien ikke med stjernehimmelen? Det er her stjernebilleder kommer ind i billedet Stjernetegnene er en jævn tolvdeling af himlen, som i den vestlige astrologi defineret ud fra årstiderne. Dette kaldes en tropisk zodiakken. Disse defineres uf fra forårspunktet, som udgør 0 Vædder. Forårspunktet bevæger sig langsomt baglæns i forhold til fixstjernerne, hvilket kaldes dets præcession og er skabt af den skråtstillede Jordakse. Indisk astrologi anvender en siderisk zodiak, som er defineret i forhold til fixstjernerne. Disse to zodiaker må ikke forveksles med fixstjernernes konstellationer, dvs de faktiske stjernebilleder. Den tropiske zodiaks bevægelse i forhold til den sideriske medfører, at de to zodiaker ikke stemmer overens længere. Det gjorde de for ca. 300 år fvt. på Alexander den Stores tid. Forskellen mellem de to zodiaker er definitionen på de astrologiske tidsaldre, idet den tropiske drejer sig en hel dyrekreds på år, hvilket giver år pr tidsalder. Ifølge Teosofien skabte mester de tolv stjerne billeder, som tage energierne fra den store Zodiac, derfor er tegne også lige store ca. 30grader

18 Dyrekredsen / stjernebillederne

19 Husene er en tolvdeling af døgnets timer De er baseret på placeringen af længdegraden (meridianen) og horisonten for det sted, horoskopet opstilles for. Meridianen og horisonten udgør horoskopets akser, som deler horoskopet i fire dele. Disse kaldes på græsk Tetratopos og på latin Kvadranter. De er astronomisk og geografisk bestemt og er derfor ens for alle horoskoper. Husene (dodekatopos) er i realiteten en underdeling af disse kvadranter, og dette findes der en snes forskellige systemet for, kaldet hussystemer. Til hver af disse tekniske systemer findes der et tydningssystem, som man må tage i betragtning, om man vil sammenligne disse systemer. Det i Vesten mest udbredte system er opkaldt efter renæssancemunken Placidus de Tito, som formentlig har 'arvet' systemet fra arabiske astrologer. De tolv huse høre Jorden til, og vore 24 timer i dønnet

20 Horoskopets tydningsregler Det astrologiske sprog har en række regler for, hvordan symbolerne aflæses. Dels deres positioner, dels deres relationer, som tilsammen udgør den astrologiske semantik, som fagligt kaldes Kombinatorik. Den består typisk af disse tre grupper kombinationer: Planeter i tegn, som er aflæsningen af de enkelte planeters placering i den enkelte stjernetegn. Tegnene grupperes gerne efter de fire Elementer, Luft, Ild, Vand og Jord samt de tre Dynamikker, Kardinal, fast og Bevægelig. Kombinationen af de fire elementer med de tre dynamikker giver de tolv Tegn. Planeter i Huse, som er aflæsningen af de enkelte planeters placering i de enkelte huse. Husene kan ses grupperet efter den Kvadrant, de tilhører, hvilket giver en selvstændig 'kvadranttydning'.

21 Horoskopets tydningsregler Planeter i aspekt handler om de geometriske relationer mellem planeternes positioner. Der skelnes her mellem primære aspekter og sekundære aspekter. Sekundære aspekter anvendes kun i ringe omfang, mens tydningens hovedmønstre baseres på aflæsning af de primære aspekter med en vis margen, kaldet 'Orbis'. De primære aspekter er Konjunktion (0 ), Opposition (180 ), Trigon (120 ), Kvadrat (90 ) og Sekstil (60 ). Hvis en planet ikke danner nogen af disse primære aspekter til andre planeter, kaldes den 'Uaspekteret'.

22 Hvordan sætter vi et horoskop op? I dag bruge alle de astrologer jeg har mødt, astrologi programmer, og en PC og nu kan vore mobiler og tablet klare de online programmer. Der er to på nettet, som er gratis og her er hjemmeside adresse Som er et Danske program, ikke helt færdig i nu. Det anden program er

23

24

25 Astrologiens historie Denne bog giver et godt overblik, over astrologiens historie, hen over de sidste 2500 år.

26 ATTITUDE-ASTROLOGI Hvordan bidrager de åndelige retninger med deres forhold til astrologien? Og hvordan kan de bidrager med nye tydninger? Lad os starte i teosofien, og se på dens bidrag

27 MC & Jorden, viser monadens mål ASC tegn, viser sjælens mål Solen / tegn, viser personligheden

28

29 Flere detaljer om de tolv kronblade. Syntese/ Kærlighed Syntese/ Kundskap Offer/ Offer Offer/ Kærlighed 5 4 Syntese/ Offer/ Offer Kundskap Kundskap/ Kærlighed/ Kundskap Offer Kundskap/ Kærlighed/ Kærlighed 4 Kundskap/ Offer Kærlighed/ Kundskap Kærlighed

30 De tolv tegn & huse Astrallege met Neptun (fy) 1 hus Sjælslegemet Merkur (es.h) mentallegem et 11 hus 2 hus fysiske legeme fysiske legeme 3 hus 10 hus mental- Legemet Merkur (fy) sjælslegemet 9 hus 4 hus Astrallegemet Neptun (Es-Hi) astrallegemet 8 hus Sjælslegemet Neptun (Es ) mental legemet 7 hus fysiske 6 hus Legeme Merkur (fy) Neptun (Es ) 5 hus

31 De tolv tegn & huse Fødderne 12 hus Skinnebenet kredsløb 11 hus Knæ, huden, Lorbenene Tænder Hofterne 10 hus 9 hus Kønskirtlerne Rodcenter 8 hus Nyrerne TV/ N. E Sindet Hofterne 7 hus 1 hus hovedet Kroppen 6 hus Fordøjelsesproblemer tarm og mave 2 hus 5 hus Hjerte Halsområdet 3 hus Lunger, hænder, arme nervesystem. Maven. Brystpartiet Hudsygdom me. Ryggen

32 Solen & planeterne

33 Vulcan Jupiter Saturn Merkur Venus Neptun Uranus

34 Monaden Personlighed

35 448 Solen Energien fra det specielle stjernebillede eller det tegn, i hvilket et menneske er født, har en dybere betydning, end det nogen sinde er blevet antydet. Den udtrykker eller antyder hans nuværende problem, bestemmer takten eller tempoet i hans liv og har forbindelse med hans personligheds kvalitet. Den styrer, om jeg så må sige, aktivitetsaspektet i hans liv under inkarnationen.

36 Solen 449 Fødselsmåneden angiver mulighedernes dag. Døren står åben. Den bestemte måned, i hvilken en sjæl kommer ind i inkarnation, antydes for denne sjæl af den måned, hvor sjælen gik ud af inkarnation i en tidligere livscyklus. Hvis for eksempel døden indtraf i den måned, som styres af Løvens tegn, vil sjælen vende tilbage i inkarnation i samme tegn og samle erfaringernes tråd op, hvor den efterlod den, og begynde med samme energitype og den specielle udrustning, som den havde, da den forlod jordelivet, foruden det indvundne ved tænkning og bevidst iagttagelse. Kvaliteten af den energi og naturen af de kræfter, som skal anvendes gennem livet vises for sjælen på denne måde.

37 448 ASC Ascendanten eller det opstigende tegn antyder den linje, ad hvilken menneskets energi som helhed kan strømme, hvis han opfylder hensigten med inkarnationen. Dette gælder naturligvis kun, hvis inkarnationen leves på rette måde. Ascendanten rummer hemmeligheden om hans fremtid, og i dens symbolik og forståelse kan han finde nøglen til sit livs problem og en antydning om, hvad han kan blive og opnå. Ascendanten skænker ham den type af kraft, som vil muliggøre, at det lykkes. Når denne kraft fuldbyrdes på rette måde, kan den anses for at være den, der frembringer harmoniaspektet i hans liv, for når den spiller sin rolle og anvendes, skaber den harmoni med sjælens vilje under enhver inkarnation.

38 ASC 449 Det opstigende tegn, der udtrykker en anden type af energi, bør vokse i styrke under inkarnationen, for den antyder arten af den sjælskraft, som den inkarnerede gudesøn søger at benytte ved hjælp af en speciel personlighed, som besidder visse egenskaber.

39 448 Månen I månens indflydelse findes menneskets fortid antydet. Den sammenfatter de begrænsninger og hæmninger, under hvilke han må arbejde, og kan derfor betragtes som omfattende materiens, eller det som»holder tilbage«, og som - hvis det tillades at påvirke på overdreven måde - vil fremkalde træghed.

40 Månen 449 Månens indflydelse er hovedsagelig fysisk. Sjælens fængsel antydes herved. De hindringer, der skal overvindes, er på denne måde fastsat; den type af legeme eller legemer, hvor igennem kraften fra fødselstegnet kommer til udtryk, og kvaliteten af den energi, som skal bringe mennesket til sit mål, er således præciseret. Han skal udtrykke sig på det fysiske plan ved måneherrernes hjælp og det, de har givet ham som et resultat af tidligere tiders erfaringer.

41 Skolens start Horoskop

42

43 Logos & Mennesket

44 Tredje logos, eller Helligånden I attitude-astrologien bruger vi tredje logos, som de fire elementer, så som. Jorden er lige med planeterne. Vand er lige med de ti engle kor. Ilden er lige med ærkeenglene. Luft er lige med guderne, mester i teosofien Her bruger vi antroposofien, af Rudolf Steiner og den antroposofisk lærdom om englene.

45 Evolution, fra mineralriget til menneske

46 Kabbalah & astrologien

47 Kabbalah Den hermetiske Kabbalah, tage udgangspunkt i en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder. Kabbalah har et helt nummerlogi system, som er sysoptisk med astrologien, så tal og bogstaver, staves i astrologien. Så vores navn kan omskives i astrologien. Vores fødselsdag dato, er ikke kun vores sol tegn, men det tal som vores dato giver, har jo også en planet.

48 Den fysiske verden og træet

49 Hvad er Nummerologien? Det er stedet, hvor bogstaver bliver til tal Uranus Kunne det tænkes at den styrer bogstaverne? Saturn Kunne det være talenenes planet?

50

51 Saturn Jupiter Krebsen Månen Venus Tyren Vægten Neptun Mars Skytten Mars B. Kim Pedersen Qibel 2009 En skole i hermetisk Kabbalah

52 Stråler & Tegnene Tegn / Hus 1-7. Vædderen/ 1 4 Tyren/ 2 Eksoterisk Hersker & Tarot Stråler Tårnet 16 Mars 6 stråle Kejserinden 3 Venus 5 stråle Esoterisk Hersker & Tarot Stråler Magiern1 Merkur 4 stråle Vulcan 1 stråle Hierarkisk Hersker & Tarot Stråler Narren 0 Uranus 7 stråle Vulcan 1 stråle Fiksstjerner Monaden Store bjørn 1 stråle Monaden Store bjørn 1 stråle Elementer Stråler & Tarot Ild / Stokke 5 stråle Mønter / Jord 7 stråle Tarot kort / Tegnene Kejseren 4 ypperstepræsten 5 2 Tvillingerne/ 3 Magiern1 Merkur 4 stråle Kejserinden 3 Venus 5 stråle De fire tier Jorden 3 stråle Monaden Store bjørn 1 stråle Svær / Luft 4 stråle De Elskende Krebsen/ 4 Ypperstepræstinden2 Måne 4 stråle Den Hængt 11 Neptun 6 stråle Den Hængt 11 Neptun 6 stråle Monaden Store bjørn 1 stråle Bæger / Vand 6 stråle Vognen Løven/ Jomfruen/ 6 3 Vægten/ 7 solen 18 Sol 3 stråle / Helligånden Magiern1 Merkur 4 stråle Kejserinden 3 Venus 5 stråle Den Hængt 11 Solen / Neptun 2 / Sønnen Ypperstepræstinden2 Måne 4 stråle Narren 0 Uranus 7 stråle Narren 0 Solen / Uranus 1 stråle / Fader Skæbnehjulet10 Jupiter 2 stråle Universet 21 Saturn 3 stråle Sjælen Sirius 2 stråle Personligheden Plejaderne 3 stråle Monaden Store bjørn 1 stråle Stokke / Ild 5 stråle Mønter / Jord 7 stråle Svær / Luft 4 stråle 8 / 11 Retfærdighed / Styrken Eneboeren 9 11 / 8 Styrken / Retfærdighed 4 Skorpionen/ 8 Dommen 20 Pluto 1 stråle Tårnet 16 Mars 6 stråle Magiern1 Merkur 4 stråle Personligheden Plejaderne 3 stråle Bæger / Vand 6 stråle Døden Skytten/ 9 Skæbnehjulet10 Jupiter 2 stråle De fire tier Jorden 3 stråle Tårnet 16 Mars 6 stråle Sjælen Sirius 2 stråle Stokke / Ild 5 stråle Mådehold Stenbukken/ 10 5 Vandmanden/ 11 Universet 21 Saturn 3 stråle Narren 0 Uranus 7 stråle Universet 21 Saturn 3 stråle Skæbnehjulet10 Jupiter 2 stråle Kejserinden 3 Venus 5 stråle Ypperstepræstinden2 Måne 4 stråle Personligheden Plejaderne 3 stråle Monaden Store bjørn 1 stråle Mønter / Jord 7 stråle Svær / Luft 4 stråle Djævelen 15 Stjernen Fiskene/ 12 Skæbnehjulet10 Jupiter / Neptun 2 stråle Dommen 20 Pluto 1 stråle Dommen 20 Pluto 1 stråle Monaden Store bjørn 1 stråle Vand 6 Månen 18

53 FEM UDVIKLINGSSTADIER BEVIDSTHEDENS UDVIKLING 1. stadium: Massebevidsthed. Instinktiv bevidsthed. (Reaktiv) 2. stadium: Skelneevne. Selverkendelse. (Analytisk) 3. stadium: Individuel bevidsthed. Intelligens. (Kreativ) 4. stadium: Kollektiv bevidsthed. Universalitet. (Spirituel) 5. stadium: Kosmisk bevidsthed. (Bevidst om de universelle love)

54 De syv stadier i Horoskopet 1. stadium: Fysiske plan / Tegn og Hus / Eksoteriske hersker / Kroppen / Personligheden 2. stadium: Esoteriske / undersøg den Esoteriske hersker i tegn og huse / Den esoteriske viser astrale legeme / Esoteriske se på sjælens liv 3. stadium hirakies hersker: viser mentallegemet / mental planet / Den højerslev 4. stadium elementerne: viser vores forhold til de fire verdenen i Kabbalah Jord = mønter og planeter. vand = bæger den anden verden, og de ni englekor. Ild = stokke den tre verden viser os vort forhold Ærkeenglene. Luft = Svære de viser os vort forhold til Guderen. 5. stadium Tallet i dekanatet viser os, vores forhold til sefiraen på livets træ. 6. Det indvielses kortet, viser os den indvielse der lægger foran os. (Det er den store arkana). 7. stadium her under søger vi de Stråle som er knytte til det tegnet.

55 Martinus

56

57 Kroppen og astrologien

58 Kamma fra tidligere liv, (Månen og IC)

59 Sygdomme: Sygdomme: 25 % af alle sygdomme opstår i det æteriske legeme. 25 % af alle sygdomme opstår i det mentale legeme. 50 % af alle sygdomme opstår i det emotionelle legeme

60

61 Sygdomme kan deles ind i 5 hovedkategorier: 1. Nedarvede sygdomme: a. Som er iboende selve planeten og har en bestemt virkning på menneskeheden gennem kontakten med jorden og vandet. b. Som er blevet udviklet af menneskeheden selv i tidligere tider, og ført vider fra generation til generation. c. Som er karakteristisk for en speciel familie og er arvet af et medlem af denne familie, som en del af menneskets personlige karma. Nogle sjæle kommer ind i visse familier pga. denne mulighed

62 2. Sygdomme som fremkaldes: Sygdomme som fremkaldes som følge af den enkeltes tilbøjeligheder. Disse tilbøjeligheder styres af hans astrologiske tegn. 3. Smitsomme sygdomme: Smitsomme sygdomme som epidemier, der har gruppeoprindelse, og som inddrager mennesket som en del af hans gruppekarma, men som oftest intet har at gøre med hans personlige karma

63 4. Erhvervede sygdomme og ulykker: Erhvervede sygdomme og ulykker, er resultater af ufornuftig handling og dårlige vaner, i dette liv. Og som klart vil påvirke fremtidig karma. Men ulykker kan også være forårsaget af noget der kunne betragtes som krafteksplosioner. De fremkaldes af et menneske eller af en gruppe mennesker på grund af had jalousi eller hævnlyst. Disse kvaliteter vender tilbage til det individuelle menneske som en boomerang

64 5. Mystikerens sygdomme: Ofte lyder spørgsmålet, hvorfor højt udviklede mennesker ofte er syge, eller har skavanker. Det er ganske enkelt fordi det fysiske legeme oftest belastes urimeligt meget af både energier og menneskets eget forsøg på kontrol over legemet. Derudover drejer det sig om energisammenstød. Fra energier som er blevet vækket og de energier som de vækkede energier skal løftes ind i. Dette sammenstød forårsager ofte spændinger og sygdomme. 64

65 Ellers er der 3 stadier for mystikerens sygdom: 1. Det stadium hvor det lavere centers energi bliver yderst aktivt, inden den løftes opad, frembringer overaktivitet i organer i det fysiske område, sædvanligvis med ubalancer og sygdom til følge. 2. Det stadium hvor opløftelsens processer finder sted, bevirker intens aktivitet i det højere center og aftagende aktivitet i det lavere center. Der opstår en mellemperiode hvor kræfterne svinger frem og tilbage mellem de to centre, hvilket forklarer mystikerens omskiftelige liv i de tidlige stadier af hans udvikling. Især er det tilfældet med energier omkring Solar Plexus, hvor energier løftes, for at sendes tilbage, absorberes af centret igen, for senere atter at løftes osv. Indtil energien gør at de kan absorberes af det højere center

66 1. Det stadium hvor energien definitivt er løftet op til det højere center. Det kan medføre en periode med tilpasning og spænding, som igen forårsager fysiske problemer, denne gang i det område som styres af det højere center. Generelt om sygdomme: Når hjerte centeret og de højere centre er de styrende centre. Altså når hjertecentret er det nye rodcenter. Vil sygdomme som cancer, tuberkulose og de forskellige syfilitiske sygdomme, som beror på sakralcentrets ældgamle aktivitet, gradvist dø ud. At mange okkultister og mystikere er udstyret med kraftløse legemer, kan skyldes at de anvender øvelser de endnu ikke er klar til. Samt at de ofte lægger energien uden for dem selv, så de drænes for deres guddommelige energi. Men i øvrigt så vil sjælens stimulerende kraft også stimulerer hans sygdomme og skavanker, så de træder mere markant frem. Som omtalt ved snakken om chakraer, kom det frem, at hvor der ikke er bevægelse eller hvor chakraet er stivnet eller næsten gået i stå, er følelserne blevet krystalliseret. Her sætter sygdom og ubalancer ind, som en vejleder om, at noget ikke er rigtigt. For hvor chakraerne/centrene ikke fungerer optimalt kan nadierne ikke formidle energi rundt i kroppen

67 Al sygdom er disharmoni, mangel på koordination eller kontrol. Derfor: 1. Sygdom findes i alle fire naturriger. 1. Sygdom har en rensende virkning. 2. Specielle helbredelsesmetoder er karakteristiske for menneskeheden og har oprindelse i det mentale. Det er for tænkt!

68 Healing

69 Astrologi og kroppen

70

Horoskopets rod del 3

Horoskopets rod del 3 Horoskopets rod del 3 I del 1 beskrev jeg, hvordan planeterne i sin urfase har et fastlagt tilhørsforhold til bestemte stjernetegn. Man siger, de hersker over tegnet. Denne oplysning er vigtig. Taler vi

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Horoskopets progression

Horoskopets progression Horoskopets progression Af Helge Kruse (Fra Visdomsnettet) Månen og ascendanten Gennem de første fire år er ethvert barn under indflydelse af Månen, der påvirker hjernens vækst. I denne periode vil barnet

Læs mere

Equilibrium Nr. 0 Spirituel Nødhjælps Flaske Tarotkort: Narren. Equilibrium Nr. 1 Fysisk nødhjælps Flaske Tarotkort: Magikeren

Equilibrium Nr. 0 Spirituel Nødhjælps Flaske Tarotkort: Narren. Equilibrium Nr. 1 Fysisk nødhjælps Flaske Tarotkort: Magikeren Equilibrium Nr. 0 Spirituel Nødhjælps Flaske Tarotkort: Narren Equilibrium Nr. 1 Fysisk nødhjælps Flaske Tarotkort: Magikeren Equilibrium Nr.2 Fredsflasken Tarotkort: Ypperstepræstinden Equilibrium Nr.

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL

ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL WWW.BKIMPEDERSEN.DK Ærkeengel: Metatron. Nærværelsens Engel. Mundane chakra: Første Hvirvler. Åndelig oplevelse: Væren et med Gud. Relation

Læs mere

De 12 hellige nætter før jul

De 12 hellige nætter før jul De 12 hellige nætter før jul Vi taler om "12 hellige nætter", men der er faktisk tale om 12 hellige nætter før julenat og 12 efter. De starter natten mellem den 13. og 14. december og "mødes" julenat.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg Finanskrisen har bevirket, at konflikten mellem menneskehedens sjæl og dens tærskelvogter er blevet intensiveret, så vi er nået til et punkt, hvor

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Verdensbilleder Side 1 af 7

Verdensbilleder Side 1 af 7 Verdensbilleder ide 1 af 7 Verdensbilleder A. elvstændigt arbejde som forberedelse: 1. Følgende tekster læses grundigt forud, og der tages notater om personer, årstal, betydningsfulde opdagelser, samt

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang.

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang. 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Af Erik Ansvang Strålerne på solniveau Ifølge åndsvidenskaben er

Læs mere

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007 Redaktørskift Med Sophie nr. 20 sluttede Claus Houlberg som redaktør af Sophie I de senere år har han på fortræffelig måde redigeret mange numre, ikke mindst i renæssanceåret 2006, hvor Sophie som hovedemne

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

Astrologi, Energi & Bevidsthed

Astrologi, Energi & Bevidsthed 1 Astrologi, Energi & Bevidsthed Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi, energi & bevidsthed Af Kenneth Sørensen. Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Mennesket og det

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Aristoteles og de athenske akademier

Aristoteles og de athenske akademier lige geometriske genstande, som var evige og foranderlige størrelser i en abstrakt verden. Erkendelse var således ikke erkendelse af sansernes verden, men af en anden verden, kun tilgængelig for ånden.

Læs mere

Nattehimlen september 2016

Nattehimlen september 2016 Nattehimlen september 2016 Zodiacal lys set fra La Silla, Chile (credit ESO). Jupiter forsvinder ud af syne i denne måned, men i vest efter solnedgang dukker den strålende Venus op. I begyndelsen af måneden

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

ni, hvor de tre aspekter også påkaldes. Under denneindàydelse

ni, hvor de tre aspekter også påkaldes. Under denneindàydelse ni, hvor de tre aspekter også påkaldes. Under denneindàydelse at Àyde gennem præsten ved uddrivelsen umiddelbart inden at Veni Creator blev sunget. Denne sang er den traditionelle så patienten kan modtage

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Nattehimlen april 2015

Nattehimlen april 2015 Nattehimlen april 2015 4. april. Fuldmåne 13.05 UT. I nogle lande kaldes den lyserød måne, æggemåned eller græsmåne. 4. april. En kort måneformørkelse indtræffer tæt på dagens fuldmåne blot to måneder

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

PUTIN OG KRIM KRISEN

PUTIN OG KRIM KRISEN PUTIN OG KRIM KRISEN af Holger Stavnsbjerg På de kort, der findes i Hierarkiets arkiver, befinder hele området omkring Grækenland, Jugoslavien, Tyrkiet, Palæstina, De arabiske Stater, Ægypten og Rusland

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte

Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte Sep. 2008 : 7: Faste billeder fra foredraget, men selve PowerPoint versionen benytter mange animationer, fx af universets udvidelse Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte Universet siden Big Bang og videnskaben

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

17. Afsnit. Martinus og astrologien.

17. Afsnit. Martinus og astrologien. 1 17. Afsnit 17.1 Martinus egen indstilling til astrologien. I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret interesserede i astrologi og de horoskoper der kan udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Vises Sten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Vises Sten Af Erik Ansvang Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed. Hvis man tror, at alkymi

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

Astrologikon tidsskrift for astrologer

Astrologikon tidsskrift for astrologer Astrologikon tidsskrift for astrologer 52013 Horoskopets tre dimensioner Det nye horoskop Tre økosystemer Astrologikon nr. 5, juni 2013 2. årgang 1 HOROSKOPETS TRE DIMENSIONER en artikel i tre dele af

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP

DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP For en del år siden så jeg en udsendelse om Jesus, hvor man forsøgte at pejle sig ind på hans fødselsdag via historien om ledestjernen, der stod

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2017 Eskild Tjalve Thomas Breinholt Søren Hauge Kim Pedersen 28. august Eskild Tjalve Den guddommelige plan med dit liv 25. september Thomas Breinholt Hvad

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg

VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg VIDENSKABEN OM DE 7 STRÅLER Holger Stavnsbjerg De 7 stråler er kosmiske energityper, der hver har sin særlige kvalitet, hensigt, vibration, farve og tone. De har deres prototype i de 7 stjerner i Store

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

Figur 2: Forsiden af Dialogue fra 1632.

Figur 2: Forsiden af Dialogue fra 1632. Indledning Når man hører fortællinger om fysikkens historie, virker det ofte som om, der sker en lineær, kontinuert udvikling af naturvidenskaben. En ny og bedre teori afløser straks ved sin fremkomst

Læs mere

Tro og viden om universet gennem 5000 år

Tro og viden om universet gennem 5000 år Tro og viden om universet gennem 5000 år Niels Bohr Institutet, København Indhold: Universet, vi ved nu: 14 milliarder år gammelt Dante s univers, for 700 år siden: Den Guddommelige Komedie Videnskab,

Læs mere

INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL

INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL WWW.BKIMPEDERSEN.DK Uranus v169 Gid mit klageråb må nå dig, Herre, giv mig indsigt efter dit ord!

Læs mere

Gralskongen & Gralsdronningen

Gralskongen & Gralsdronningen Gralskongen & Gralsdronningen Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra. Fotos fra Avalon taget af Lucindra. Tidligere udgivelser: De Tre Grale - en spirituel rejse Tvillingesjæl Indvielsens

Læs mere

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse Universet Opgavehæfte Navn: Klasse Mål for emnet: Rummet Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg kan beskrive, hvad Big Bang

Læs mere

Verdensbilleder i oldtiden

Verdensbilleder i oldtiden Verdensbilleder Teksten består af to dele. Den første del er uddrag fra Stenomuseets skoletjeneste(http://www.stenomuseet.dk/skoletj/), dog er spørgsmål og billeder udeladt. Teksten fortæller om hvordan

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre).

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Johannes Kepler (1571-1630) var på mange måder en overgangsfigur i videnskabshistorien. Han ydede et stort bidrag til at matematisere

Læs mere

Astrologikon tidsskrift for astrologer

Astrologikon tidsskrift for astrologer Astrologikon tidsskrift for astrologer SÆRNUMMER 22013 Esoterisk horoskoptydning Astrologer over hele verden står over for store udfordringer i vor tid. I sidste nummer tog vi fat på vrimlen af småplaneter

Læs mere

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark.

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark. 1 Hermetisk tradition Rosemary Clark www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk tradition Af Rosemary Clark Fra The Sacred Tradition of Ancient Egypt (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Associativ

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

Keplers Love. Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi. Folkeuniversitetet 9. oktober 2007

Keplers Love. Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi. Folkeuniversitetet 9. oktober 2007 Keplers Love Om Kinematik og Dynamik i Renæssancens Astronomi Folkeuniversitetet 9. oktober 2007 Poul Hjorth Institut for Matematik Danmarke Tekniske Universitet Middelalderens astronomi var en fortsættelse

Læs mere

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst

Tasseologi. Læsning i kaffegrums. Spådomskunst Tasseologi Læsning i kaffegrums På Krop-Sind-Ånd Messen i februar måned i Falkoner Centret i år, havde Horoskopbladet Stjernerne fået en ny stand-nabo. Det var Mona Lafi. Et af hendes specialer er at læse

Læs mere

Kapitel 1. Musik, matematik og astronomi i oldtiden

Kapitel 1. Musik, matematik og astronomi i oldtiden Kapitel 1 Musik, matematik og astronomi i oldtiden Pythagoras store opdagelse Erkendelsen af en sammenhæng mellem musik og matematik går langt tilbage i tiden. Ifølge en legende blev forbindelsen opdaget

Læs mere

1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold Plastik stander til kort og pap skilt, Spillebræt, Drejeskive, 8 spille brikker, Timeglas, 236 skandale kort (200 med billede, 34 med navn, 2 tomme kort),

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann

CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION. af Ella Ostermann CHAKRAERNE - DERES BETYDNING OG FUNKTION af Ella Ostermann Vores fysiske legeme består af det faste fysiske legeme som vi kan se og mærke, men dette legeme holdes sammen af det æteriske legeme, som består

Læs mere

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag.

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

S A F A - R A P P O R T E N

S A F A - R A P P O R T E N Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse Udgivet af Danske Astrologers Forening på Skt.Ols Forlag S A F A - R A P P O R T E N Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet ASTROL GIKON Astrologisk Selskabs Tidsskrift Nr.1 Maj 2017 Transformationsprocesser i horoskopet Kriser i sammenhæng med Mars cyklus 2016 Af astrolog Heidi Treier Oversat fra tysk af Aase Kærgaard, FAS

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere