Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. februar Sagsnr Dokumentnr Spørgsmål: Hvilke ydelser kan borgere få betalt/få tilskud til af kommunen (f.eks. begravelseshjælp, 160 i sundhedsloven)? - hvad er kriterierne for at modtage hjælpen? - hvad er beløbsgrænserne? - er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt? - hvor mange har ansøgt og fået tildelt hjælp? -afgrænset den 19. februar 2015: 1. Hvilke enkeltydelser kan borgere få betalt/få tilskud til af kommunen? 2. Hvad er kriterierne for at modtage hjælpen? 3. Hvad er beløbsgrænserne? 4. Er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt? 5. Hvor mange har henholdsvis ansøgt og fået tildelt hjælp i perioden 2012 til 2014? Svar: På Kultur-og Fritidsudvalgets ressortområde behandles der ansøgninger om tilskud til forskellige ydelser hos enhederne: - Tillæg Folkeregisteret - Betaling og Kontrol Nedenfor er de enkelte sagsområder gennemgået. Det skal bemærkes, at der ikke på Kultur- og Fritidsforvaltningens område eksisterer en samlet opgørelse over hvor mange borgere, der har fået tildelt de enkelte ydelser. Samtidig er flere sagsområder ikke digitaliseret. Fremsøgning af informationer på sager på disse sagsområder skal derfor ske manuelt og er af den årsag meget ressourcekrævende. Nævn og Jura Rådhuspladsen København V Telefon EAN nummer

2 Det er således ikke muligt for forvaltningens enheder tilbundsgående at besvare spørgerens femte spørgsmål om hvor mange der har ansøgt, og opnået hjælp i perioden Hvor dette gør sig gældende, vil det fremgå af de konkrete besvarelser for de enkelte sagsområder. Side 2 af 13

3 Tillæg 65+ Tillæg 65+ træffer afgørelser om personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister i Københavns Kommune. Ydelser: A. Helbredstillæg, f.eks. til tandbehandling, briller, fodbehandling, høreapparater, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog m.v. B. Personligt tillæg til økonomisk vanskeligt stillede borgere til udgifter, som skønnes er nødvendige, f.eks. flytteudgifter i forbindelse med flytning fra eget hjem til plejehjem, rehabilitering, social rengøring og husleje i forbindelse med fogedsager. A. Helbredstillæg til folkepensionister 1. Ydelse Folkepensionister kan få helbredstillæg (-hvis de opfylder kriterierne) til betaling af pensionistens egen udgifter til ydelser, som Region Hovedstaden yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og kapitel 42. Konkret betyder det, at der ydes tilskud til regninger med sygesikringstilskud til medicin, høreapparater, tandbehandling, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og lægeordineret fodbehandling. Desuden kan der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Nødvendigheden vurderes i forhold til tandbehandling af kommunens egen tandlægekonsulent. I forhold til briller og fodbehandling har kommunen ikke egne eksperter. Nødvendigheden vurderes af henholdsvis optikeren/øjenlægen og fodterapeuten. 2. Kriterierne for at modtage helbredstillæg: - At borger er folkepensionist - At borgers aktuelle likvide formue ikke overstiger kr. (Den likvide formue er f.eks. værdipapirer, kontanter, kassekredit og indestående i pengeinstitutter.) - At borgers indkomst, ud over folkepensionen, er under kr. årligt, hvis borger er enlig, og kr. hvis du er gift/samlevende. - At borgers personlige tillægsprocent er større end nul (fastsættes pba indkomst) Side 3 af 13

4 3. Beløbsgrænserne: Se beløbsgrænser i afsnittet ovenfor. 100 % i personlig tillægsprocent giver mulighed for at få dækket egenbetalingen af f.eks. en medicinregning med 85 %. Eksempler enlige: Hvis borger er enlig folkepensionist med en formue under kr. og har en indkomst som under ved siden af folkepensionen, har borgeren 100 % i personlig tillægsprocent. Er indtægten over kr. udgør den personlige tillægsprocent 0 %, og borgeren har dermed ikke ret til helbredstillæg. Ligger indkomsten mellem og gradueres den personlige tillægsprocent. Eksempler samlevende: Hvis borger er samlevende/gift folkepensionist og har en formue under kr., og borger (sammen med ægtefælle/samlevende) har en indkomst under ved siden af folkepensionen, har borgeren 100 % i personlig tillægsprocent. Er indkomsten over kr. udgør den personlige tillægsprocent 0 %, og borgeren har dermed ikke ret til helbredstillæg. Ligger indtægten mellem og gradueres den personlige tillægsprocent. Ydelsen er subsidiær, hvilket vil sige, at alle andre muligheder for tilskud skal være udtømt, før at der ydes tilskud. Det er f.eks. tilfældet, hvis borger modtager tilskud fra sygesikring Danmark. 4. Er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt? Helbredstillæg er en lovbunden ydelse, som ydes efter Lov om social pension 14a. 5. Antal ansøgt og antal tildelt Det er ikke umiddelbart muligt for Tillæg 65+ at trække data for 2012 og Dette skyldes, at den digitale sagsbehandling først blev fuldt implementeret medio Inden medio 2013 arbejdede Side 4 af 13

5 man med fysiske sager, hvilket gør at en opgørelse af hvor mange borgere, der har ansøgt og hvor mange borgere, der har fået tildelt tilskud vil skulle foretages ved en fysisk gennemgang af et betragteligt antal sager. For 2014 er det alene muligt at trække oplysninger om hvor mange sager Tillæg 65+ har behandlet i alt. Det er ikke muligt at fremskaffe data om hvor mange borgere, der har søgt og hvor mange borgere, som har fået tildelt tilskud, da der registreres en sag for hver ansøgning, regning eller brev, der modtages. Der kan således være flere sager på en borger, og en borger kan både have fået en bevilling og et afslag inden for det pågældende år. I 2014 har Tillæg 65+ modtaget sager. Tillæg til medicin med sygesikringstillæg fratrækkes automatisk, når borger går på apoteket og viser sit helbredstillægskort. Det figurer derfor ikke som en sag i Tillæg 65+, og er derfor ikke indeholdt i antal modtagne sager. I tabellen nedenfor er udarbejdet en oversigt over antal bevillinger af helbredstillægsydelser i 2014, hvilket er en anden måde at opgøre antallet på på baggrund af tal fra økonomisystemet. (Den samme borger kan have flere bevillinger på et år.) Ydelse Antal Briller, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 533 Høreapparatbehandling, helbredstillæg 83 Medicin, helbredstillæg, Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandproteser, helbredstillæg I alt incl. medicin i Side 5 af 13

6 B. Personligt tillæg til folkepensionister 1. Ydelse Folkepensionister, som er økonomisk vanskeligt stillet, kan få personligt tillæg efter et individuelt konkret skøn. 2. Kriterierne for at modtage helbredstillæg: - At borger er folkepensionist - At borger ikke har en formue som er over kr. (friværdi i egen bolig eller anden bolig vurderes også at være formue) - At udgiften er rimelig og nødvendig (f.eks. rehabilitering, flytning fra eget hjem til visiteret bolig, fogedsager m.v.) - At borger efter en konkret og individuel økonomisk vurdering ikke selv kan afholde udgiften 3. Beløbsgrænserne: Den individuelle vurdering tager udgangspunkt i en beregning af rådighedsbeløbet for den enkelte borger. Når de faste, nødvendige udgifter er betalt, f.eks. husleje, varme, vand, el, indboforsikring, skal der være et rådighedsbeløb tilbage, som skal dække de daglige udgifter. Privat og offentlig gæld betragtes ikke som en nødvendig udgift. Rådighedsbeløbet dækker udgifter til f.eks. mad, tøj, toiletartikler, transport, fritidsaktiviteter. I rådighedsbeløbet er indlagt et beløb om måneden på 800 kr. til diverse. Københavns Kommune fastsætter vejledende satser for rådighedsbeløbets størrelse samt formuegrænsen for personligt tillæg. BR har i budgettet for 2015 besluttet følgende: Rådighedsbeløbet for enlig er vejledende fastsat til kr. pr. måned. Rådighedsbeløbet for gifte/samlevende er vejledende fastsat til kr. pr. måned. Formuegrænsen for personligt tillæg er vejledende fastsat til kr. (Formuegrænsen skal forstås som den maksimale formue en borger kan have, før det vurderes, hvorvidt der kan ydes et personligt tillæg.) Ydelsen er subsidiær, hvilket vil sige, at alle andre muligheder skal være udtømt, før at der ydes tilskud. Det er f.eks. tilfældet, hvis borger modtager tilskud fra sygeforsikringen danmark. Side 6 af 13

7 4. Er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt? Personligt tillæg er en lovbunden ydelse, som ydes efter lov om social pension 14, stk. 1. Borgerrepræsentationen fastsætter de vejledende satser for formuegrænsen og rådighedsbeløbets størrelse i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget. 5. Antal ansøgt og antal tildelt Det er ikke umiddelbart muligt for Tillæg 65+ at trække data for 2012 og Dette skyldes, at den digitale sagsbehandling først blev fuldt implementeret medio Inden medio 2013 arbejdede man med fysiske sager, hvilket gør, at en opgørelse af hvor mange borgere, der har ansøgt og hvor mange borgere, der har fået tildelt tilskud vil skulle foretages ved en fysisk gennemgang af et betragteligt antal sager. For 2014 er det alene muligt at trække oplysninger om hvor mange sager Tillæg 65+ har behandlet i alt. Det er ikke muligt at fremskaffe data om hvor mange borgere, der har søgt og hvor mange borgere, som har fået tildelt tilskud, da der registreres en sag for hver ansøgning, regning eller brev, der modtages. Der kan således være flere sager på en borger, og en borger kan både have fået en bevilling og et afslag inden for det pågældende år. I 2014 har Tillæg 65+ modtaget sager. I tabellen nedenfor er udarbejdet en oversigt over antal bevillinger af personligt tillæg i 2014, hvilket er en anden måde at opgøre antallet på på baggrund af tal fra økonomisystemet. (Den samme borger kan have flere bevillinger på et år.) Ydelse Antal Andre personlige tillæg 765 Briller, personlige tillæg 0 Fodterapi, personlige tillæg 108 Medicin, personlige tillæg 16 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg Tandlægebehandling, personlige tillæg 674 I alt Side 7 af 13

8 Folkeregisteret Ydelser: A. Begravelseshjælp (Sundhedslovens 160) B. Refusion af udgifter til lægebehandling til sygesikringsgruppe 2 (Sundhedslovens 60, 64, 224 & 228) C. Refusion af befordringsgodtgørelse (Sundhedslovens 170) D. Brilletilskud til børn under 16 år (Sundhedsloven 70) A. Begravelseshjælp 1. Ydelse Kommunen yder begravelseshjælp efter ansøgning til personer, som var bosiddende i Danmark på dødstidspunktet. 2. Kriterier for at modtage begravelseshjælp: Afdøde skal have været bosiddende i Danmark på dødstidspunktet. 3. Beløbsgrænse: Afdødes eventuelle formue er afgørende for beløbets størrelse. Begravelseshjælpens størrelse: Børn under 18 år kr. Personer på 18 år eller derover op til kr. - Er den, der skal begraves, født før 1. april 1957, er hjælpen altid på mindst kr. Dette beløb reguleres ikke. Der kan ansøges om begravelseshjælp til dødfødte børn. Beløbstaksten er kr. pr. 1. januar Formuegrænser for beregning af begravelseshjælp: Personer uden ægtefælle kr. Personer med ægtefælle og/eller børn under 18 år kr. Formuen beregnes som samlede aktiver fratrukket de samlede passiver inklusive formuerettigheder på dødstidspunktet. Hvor afdøde efterlader ægtefælle (inkl. registreret partnerskab) beregnes formuen på grundlag af parrets samlede formue. Formuegrænsen forhøjes, hvis afdøde har børn under 18 år. Begravelseshjælpen til afdøde personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis kr. og kr. Side 8 af 13

9 Begravelseshjælpens størrelse og formuegrænse reguleres en gang årligt. Reguleringen udsendes af Indenrigs- og sundhedsministeriet. 4. Lovbundet hjælp eller besluttet kommunalt: Begravelseshjælp ydes efter sundhedsloven 160. Tilskuddet udbetales af kommunen mod aflevering af specificeret og kvitteret regning. 5. Antal ansøgere som har fået tildelt hjælp i perioden 2012 til 2014 Fra har Folkeregisteret behandlet ca sager. Alle sager behandles manuelt og i papirformat, da borgeren skal fremsende original regning/dokumentation. Ansøgning om begravelseshjælp behandles i papirformat indtil 2015, da Folkeregisteret så småt er overgået til selvbetjeningsløsningen, men stadig modtages langt de fleste ansøgninger fysisk. Besvarelse af spørgsmålet om hvor mange borgere, der har ansøgt samt modtaget tilskud vil kræve en fysisk gennemgang af de enkelte sager, og vil derfor være meget ressourcekrævende. B. Refusion af udgifter til lægebehandling til sygesikringsgruppe 2 1. Ydelse: Borgere i sygesikringsgruppe 2 har frit lægevalg. Dvs. de kan vælge forskellige læger, hver gang de skal til lægebesøg. Gruppe 2 sikrede borgere har adgang til tilskud til delvis dækning af udgifter til lægehjælp ved alment praktiserende læge. (Gruppe 2 sikrede borgere har således ikke ret til vederlagsfri lægehjælp.) Tilskuddet svarer til taksten for tilsvarende lægehjælp (-som de gruppe 2 sikrede selv skal betale). 2. Kriterierne for at modtage hjælp: Borgeren skal på behandlingstidspunktet være i sygesikringsgruppe 2. Borgeren skal aflevere specificeret og kvitteret regning. 3. Beløbsgrænse: Der er ingen formuegrænse for tildeling af hjælp. Side 9 af 13

10 4. Er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt: Refusion til borgere i sikringsgruppe 2 følger sundhedslovens 60, 64, 224 & 228. Tilskuddet udbetales af kommunen mod aflevering af specificeret og kvitteret regning. Kommunen modtager refusion fra Regionen. 5. Antal ansøgere som har fået tildelt hjælp i perioden 2012 til 2014 Folkeregisteret har fra behandlet ca sager. Alle sager behandles manuelt og i papirformat, da borgeren skal fremsende original regning/dokumentation. Besvarelse af spørgsmålet om hvor mange borgere, der har ansøgt samt modtaget tilskud vil således kræve en fysisk gennemgang af de enkelte sager, og vil derfor være meget ressourcekrævende. C. Refusion af befordringsgodtgørelse 1. Ydelse: I sygdomstilfælde yder kommunen godtgørelse for befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven, og efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge jf. 64., stk. 4. Derudover skal behandlingen ydes af den speciallæge, der har konsultation nærmest patientens opholdsted. 2. Kriterier for modtagelse af befordringsgodtgørelse: Det billigste forsvarlige befordringsmiddel (bus, tog, privat bil, taxa m.v.) Udgiften til kørslen skal overstige 25 kr. hver vej. 3. Beløbsgrænse: Der ydes befordringsgodtgørelse uanset formueforhold. 4. Er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt: Befordringsgodtgørelsen ydes efter sundhedslovens 170. Tilskuddet udbetales af kommunen mod aflevering af specificeret og kvitteret regning. Kommunen modtager refusion fra Regionen. 5. Antal ansøgere som har fået tildelt hjælp i perioden 2012 til 2014 Folkeregisteret har fra behandlet ca sager. Alle sager behandles manuelt og i papirformat, da borgeren skal fremsende original regning/dokumentation. Side 10 af 13

11 Langt størstedelen af henvendelserne er baseret på originale taxakvitteringer, hvor bagsiden af bonerne skal være attesteret af lægen. Taxakvitteringerne skal oversendes i original form til Regionen. Det har derfor ikke været muligt at behandle henvendelserne digitalt. Besvarelse af spørgsmålet om hvor mange borgere, der har ansøgt samt modtaget tilskud vil således kræve en fysisk gennemgang af de enkelte sager, og vil derfor være meget ressourcekrævende. D. Brilletilskud til børn under 18 år 1. Ydelse Efter sundhedsloven ydes der tilskud til børnebriller. 2. Kriterier for modtagelse af brilletilskud: - Barnet skal være under 16 år - Fremsendelse af kvitteret regning til kommunen. 3. Beløbsgrænse: Der er ingen formuegrænse for udbetaling af beløbet. Størrelsen på tilskuddet er fastlagt af Regionerne og udgør pt. 35 kr. pr. stel og op til 42 kr. for glas afhængig af glassene styrke. Refusionen udbetales til forældrenes nem-konto. 4. Er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt: Brilletilskuddet ydes efter sundhedslovens 70. Tilskuddet udbetales af kommunen mod aflevering af specificeret og kvitteret regning. Kommunen modtager refusion fra Regionen. 5. Antal ansøgere som har fået tildelt hjælp i perioden 2012 til 2014 Folkeregisteret vurderer, at der modtages ca. 150 ansøgninger om brilletilskud årligt. Alle sager behandles manuelt og i papirformat, da borgeren skal fremsende original regning/dokumentation. Besvarelse af spørgsmålet om hvor mange borgere, der har ansøgt samt modtaget tilskud vil således kræve en fysisk gennemgang af de enkelte sager, og vil derfor være meget ressourcekrævende. Side 11 af 13

12 Betaling og Kontrol 1. Ydelse Borgere kan ansøge om lån til beboerindskud. Lån til beboerindskud er et lån til betaling af indskud/depositum ved indflytning i alment boligbyggeri, en almen ældrebolig eller et bofællesskab. 2. Kriterier for tildeling Beboerindskud kan ydes til dem, der er visiteret til, eller har søgt, en ældrebolig, uanset alder. Herudover kan lån bevilliges ved flytning, der skyldes byfornyelse/sanering. Desuden kan flygtninge søge beboerindskudslån indtil tre år efter at opholdstilladelse er opnået. Lånet er rente- og afdragsfri i 5 år. Herefter skal lånet tilbagebetales i løbet af 10 år. Lånet forrentes med 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld. 3. Beløbsgrænse: Ved bevilling til enkeltværelse må ansøgers husstandsindkomst ikke overstige (2015). Ved bevilling til lejeligheder må ansøgers husstandsindkomst ikke overstiger følgende grænser, afhængigt af antal børn i husstanden: - Uden børn må beløbet ikke overstige kr. - Ved 1 barn må beløbet ikke overstige kr. - Ved 2 børn må beløbet ikke overstige kr. - Ved 3 børn må beløbet ikke overstige kr. - Ved 4 eller flere børn må beløbet ikke overstige kr. 4. Er hjælpen lovbundet eller besluttet kommunalt: Lovgrundlaget for lån til beboerindskud findes i kapitel 10, i lovbekendtgørelse nr. 34 af 18. januar 2013 om individuel boligstøtte. 5. Antal ansøgere som har fået tildelt hjælp i perioden 2012 til 2014 Tallene for 2012 er ikke umiddelbart tilgængelige. Det skyldes at registreringen af data herfor først er påbegyndt efterfølgende, og at journaliseringssystemerne ikke muliggør søgning af sager på baggrund af hvorvidt der er bevilliget lån eller givet afslag i sagerne. Det vil af den årsag være ressourcekrævende at fremfinde oplysninger på sager, der er oprettet forud for 2013, da dette i givet fald vil skulle foregå ved fysisk gennemgang af sagerne. Side 12 af 13

13 I 2013 modtog Betaling og Kontrol ansøgninger. Der blev bevilliget lån i 850 tilfælde og øvrige 595 fik afslag. I 2014 modtog Betaling og Kontrol ansøgninger. Der blev bevilliget lån i 792 tilfælde og øvrige 595 fik afslag. Carsten Haurum /Merete Evers Dewilde Side 13 af 13

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere