HUNDE P STEN. Månedens hund: Australian Shepherd. 35. årgang 6. udgave Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDE P STEN. Månedens hund: Australian Shepherd. 35. årgang 6. udgave Marts 2014"

Transkript

1

2 HUNDE P STEN Månedens hund: Australian Shepherd årgang 6. udgave Marts 2014

3 Indholdsfortegnelse: Referat fra generalforsamling 3 Kontingent Agility 9 Kontingent Rally/Lydighed 10 Månedens hund: Australian Shepherd 11 Holdoversigt suppleant og repræsentant til kreds: Dorthe Dahl Damsbrovej 61, Norring 8382 Hinnerup Telefon suppleant: Thomas Håkansson Stabsfunktioner Trænere 16 Bestyrelsen 18 Hvalpe-tilmelding: Chris Olsen Mobil: Redaktion: Frank Møller Pedersen (ansvh.) Børupvej Tranbjerg J. Hvis du ønsker at indrykke en annonce til Hundeposten, er du velkommen til at kontakte Frank Møller Pedersen på Hundeposten udkommer 4 gange årligt: Marts, juni, september og december. Deadline er den 15. i måneden før. Lydigheds-tilmelding: (letøvede/øvede) Gert Jensen Telefon: Agility-tilmelding: (nybegyndere/øvede) Sigrid Etzerodt Telefon: Rallyudvalg: Therese Kelstrup Redaktør af Hundeposten: Frank Møller Pedersen Telefon: Webmaster: Johnny Hune Pedersen Telefon:

4 Bestyrelsen Formand/udlejning af klubhus: Ole Suurland Klokkerfaldet Århus V. Telefon Næstformand Sidse Rørvig Bjørnholt Lystrup Telefon Kasserer Rosa Hansen Telefon (reg.nr konto ) Sekretær Hanne Winther Pedersen Børupvej Tranbjerg J. Telefon Menigt bestyrelsesmedlem og kontakt til DGI Idrætssamvirket Peder Bo Nielsen Referat fra generalforsamling 18. februar Valg af dirigent 2.Valg af 2 stemmetællere 3.Beretning af foreningens formand 4.Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer 5.Indkomne forslag 6.Valg af formand 7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 8.Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen 9.Valg af 2 revisorer 10.Valg af revisorsuppleant 11.Eventuelt Fremmødte: 24 stemmeberettigede Ole Suurland bød velkommen til den årlige generalforsamling. 1.Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 2.Valg af 2 stemmetællere Thomas Håkansson og Johnny Hune blev valgt til stemmetællere. 3.Beretning for året 2013 af foreningens formand Bestyrelsen: Året 2013 var kendetegnet at vi som klub, er ved at finde vor maksimale antal medlemmer, set i forhold til vor trænerstab. Igen i år ligger vi lige under 200 medlemmer. Hvis vi skal bibeholde dette antal medlemmer, kræves der fleksibilitet fra vor trænere, en udfordring som vore trænere i 2013 tog op. Tusind tak for det, håber at I ligeledes i indeværende år vil hjælpe klubben. På kreds- og landsplan er antallet af medlemmer faldende. Nogle mener, det er et generelt tegn på afmatning, måske er dette korrekt, men vi som klub SKAL forsøge at yde vor bedste, så alle medlemmer føler sig som en del klubben. Ingen er fejlfri - heller IKKE formanden. Alt konstruktivt kritik som gives med et lille smil eller et blink i øjet, vil blive behandlet på samme positive måde, som det er afleveret på. Kun sammen kan vi holde vor klub på rette spor. Der vil I 2014 på landsmødet blive stemt, om alle klubber i DcH regi skal gå over til løbende kontingent. Bestyrelsen har endnu ikke set det færdige forslag, så der er ikke besluttet noget fra vor klub endnu. Det er dog en meget stor udgift, vi lokalforeninger skal 18 3

5 betale, tiden må se, hvor vi ender. Vi har indkøbt et stort telt, så vi på egne arealer kan afholde konkurrencer af en vis størrelse og ikke mindst altid i tørvejr. Vor AG afdeling har fået, noget nær de perfekte indendørs træningsmuligheder i Et virkeligt stort løft for AG. Der er oprettet en DcH Risskov facebook side, denne bliver administreret af vor næstformand. Hun vil med hård hånd fjerne indlæg, der ikke lever op til de værdier, vi har i klubben. Fx skriv kun det, du kan sige face to face eller i en forsamling, hvor alle kan komme til orde. Denne side er ikke vor officielle måde at kommunikerer på, da vi ikke vil tvinge nogle til at oprette en profil på sociale medier. I 2013 er Therese blevet uddannet DcH lydighedsdommer, stort tillykke med det. Set ud fra en af mine andre kasketter, nemlig medlem af DU, er det virkeligt rart, når et medlem af ens klub, består eksamen med bravour. Thomas og Sigrid er nu færdige med deres Agility overbygning og hermed helt færdig med træneruddannelse. Anne er i gang med træneruddannelsen i lydighed. Godt gået af jer alle. Konkurrencer: Vi har igen i år afholdt lokal-, kreds- og landskonkurrencer. Ikke mange foreninger kan præsenterer 8 lands-/kredskonkurrencedage. Jeg vil gerne sige stor tak til udvalgene for det kæmpe stykke arbejde, der ligger her. Som sædvanlig var Risskov repræsenteret ved DcH s DM. Det er flere år siden, vi har været så mange, som var kvalificeret til DM. Tak for den måde I repræsenterede vor klub på. Klubhuset/Arealer: Udgifterne til arealer er igen i år en meget stor udgift. Efter sommerpausen besluttede vi at lave en anden aftale med vor leverandør af græsklipning. Aftalen gik ud på, at der skulle klippes efter behov, en aftale der fungerede virkelig godt. Ja, en stor udgift, men nødvendig. Arbejdsdagen i 2013 blev afholdt som sædvanligt. Vi nåede ikke alt denne dag, men det planlagte blev efterfølgende lavet af medlemmer, som selv kom og tilbød deres hjælp. Stor tak til jer alle, uden jeres hjælp ville vor hus forfalde eller måtte holdes i stand med dyre håndværkere. Passive: Chris Olsen Under uddannelse: Jens Bjerre Reinholdt Sigrid Etzerod Lydighed Agillity Aktivitetsudvalget Sascha Grauhalle Torben P. Bislev Dorthe Dahl Anne Abildgaard v/christian S. Hembo, Solkærvej 21, 8382 Hinnerup tlf , mobil , mail 4 17

6 Trænere Agility: Anders B. Lindhardt Annmari Lindhardt Charlotte S. Rasmussen Johnny Pedersen Jørn Olsen Kurt Jensen Lasse Rosenbeck Thomas Bak Håkansson Sigrid Etzerod Anne Kristine Møller Brask Lydighed: Anette Hembo Anne Høj Carsten Pedersen Charlotte Jensen Erik Laage-Petersen Gert Jensen Henning Stærk Jens Juul Jørn Olsen Ole Suurland Pernille Dissing Rosa Hansen Sascha Grauhalle Sidse Rørvig Sofie Nielsen Steen Gammelgaard Rally O: AnneMette Vendelbo Hanne Winther Pedersen Inge Møller Udvalgene: Udvalgene har i 2013 ydet et fantastisk arbejde. Konkurrencer, kurser, udvalgsmøder, aktiviteter, trænermøder m.m. Vort nye rallyudvalg har nu eksisteret i et år, et år med udfordringer, men også et år med kvalitet. Vi skal hjælpe vort nye udvalg på bedste måde, så vi i Risskov vækster på denne disciplin, potentialet er der, det må og skal vi udnytte. Jeg har sagt det før, men vor trænere og udvalg er vor klubs livsnerve, uden jer ville vi ikke være her. Så mange tak for jeres store arbejdskraft. Økonomi: Vor forenings økonomi i detaljer overlader jeg som sædvanlig til vor kasserer. Vi ender ud med et lille underskud, men ikke noget alarmerende. Information & Kursus hold: Igen i år vil jeg gerne takke vor webmaster Johnny. Flere klubber taler om deres hjemmeside, jeg syntes, at vores fungerer. Husk dog på, at hvis vi ikke fodrer Johnny med nyheder m.m., vil der ikke ske noget nyt på hjemmesiden. Ligeledes vil jeg takke Frank, for hans arbejde som redaktør af Hundeposten. Ikke noget nemt job, han mangler altid stof. Dette stof skal komme fra os alle sammen. Chris har igen i år lagt øre til desperate hundeejere, der ikke tidligt nok har tilmeldt hunden til træning. Gert har med tålmodighed set mange mails, hvor folk med unghunde har ønsket træning. Langt hen af vejen er det lykkedes at finde plads til de fleste. Tak til jer alle. Generelt Til sidst vil jeg understrege, at vor klub fungerer som en klub skal og bør. Ikke altid enige, men vi taler altid til hinanden med respekt for andres meninger. Vi er stadig en klub, der bliver lyttet til på lands- og kredsplan. Vi ligger stadig højt på landsplan målt i antal medlemmer. Ovenstående kan kun lykkes, hvis vi taler sammen, kan lide at være sammen, er åbne og ærlige over for hinanden og ikke mindst et stort arrangement fra alle jer medlemmer. Netop derfor vælger jeg at stille mit mandat til rådighed, hvis I ønsker at genvælge mig som for- 16 5

7 mand de næste 2 år. Tak Ole Suurland Ann Brask er blevet uddannet som agilitytræner. Ole forklarede om Winkas betalings-/regnskabssystem såvel fordele som ulemper. Da Bestyrelsen ikke har set det endelige udkast, så vi vil afvente, om vi kan/skal sige go eller no go. Der var spørgsmål om dette emne kan medføre en ekstraordinær generalforsamling. Ole Suurland sagde, at Bestyrelsen kunne beslutte det. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 4.Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer Rosa Hansen gennemgik regnskab 2013 og budget Der var et spørgsmål til diverse beløbet. Herunder er julefrokosten for alle trænere og andre i stabsfunktionen. Kommunen har hævet beløbet for arealleje. El og vand er også steget. Dette skyldes bl.a., at der er træning alle dage. DcH-Risskov har 40 års jubilæum i år. Dette påtænker Bestyrelsen skal fejres. Dato vil blive udmeldt når den nye Bestyrelse har haft sit første Bestyrelsesmøde. 5.Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag. 6.Valg af formand (lige år) Ole Suurland blev genvalgt til formand med applaus. 7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Rosa Hansen blev genvalgt til Bestyrelsen, og Peder Bo Nielsen indgik i bestyrelsen med applaus. 8.Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen Dorthe Dahl blev genvalgt som 1. suppleant, Thomas Håkansson blev valgt som 2. Suppleant med applaus. 9.Valg af 2 revisorer Carsten Pedersen og Henning Stærk blev genvalgt til revisorer. 10.Valg af 1 revisorsuppleant Bent Pedersen blev genvalgt til revisorsuppleant HUSK! ARBEJDSDAG I DcH-RISSKOV AFHOLDES TORSDAG DEN 22. MAJ 2014 TIDSPUNKT OFFENT- LIGGØRES SENERE. 6 15

8 Unghundhold 1 & 2 er sammenlangt til unghundehold 1 HOLD TRÆNERE DAG KL HVALPEHOLD ANETTE/SIDSE TORSDAG UNGHUNDEHOLD 1 JØRN/HENNING TORSDAG UNGHUNDEHOLD 3 JENS/SASCHA/ANNE TORSDAG C-HOLD ERIK ONSDAG FAMILIEHOLD 1 STEEN MANDAG FAMILIEHOLD 2 JØRN/GERT TIRSDAG FAMILIEHOLD 3 GERT/ROSA TIRSDAG KONKURRENCEHOLD OLE/JENS BR TIRSDAG TRÆNER/EFTERSØG TORSDAG HOLDOVERSIGT FRA 14 OG FREM TIL UGE 25 Generalforsamlingen blev herefter suspenderet, inden vi overgik til punktet Eventuelt, så vi kunne blive bespist. 11. Eventuelt Revisorer havde en bøn til, at klubbens medlemmer afleverede ordentlige bilag, så det var nemmere for både revisorer og kasserer at revidere regnskabet. Agility havde en bøn til Lydighedsafdelingen, når man går spor: Læg ikke godbidder på agilitybanen. Ole Suurland appellerede til at støtte op, når man fra Kreds eller Lokalt vil afholde kurser. Hvis ikke man støtter op om det, kan vi risikere, at der ikke bliver tilbudt kurser fremadrettet. Aktivitetsudvalget henstillede til at man skrev sig på tilmeldingslisten til dyrlægeaften den 4. marts Der mangler for tiden 4 personer, for at arrangementet kan gennemføres. Kreds 3 (= vores kreds) skal stå for DM i Derfor skal vi, som klub, være hurtig på aftrækkeren. Der skal bruges mange hjælpere til et så stort arrangement. Ole Suurland har haft en korrespondance med Kredsen med hensyn til overbygning på familiehundeholdet. Peder Bo Nielsen efterlyste et mødelokale. Bestyrelsen har besluttet, at der skal nedsættes et ad hoc byggeudvalg. Der er mange udfordringer. Fx forlængelse af lejekontrakt. Klubben har kun 3 måneders opsigelse. Ole Suurland vil gå rundt og prikke personer ud til et sådant udvalg. Ellers kom og tilbyd jeres hjælp om at deltage i et sådant udvalg, så vi kan få et bedre klubhus m.m. Hanne Winther oplyste, at der fra 2014 vil blive lagt beslutningsreferater fra Bestyrelsesmøder og generalforsamlingsreferater på hjemmesiden. Forsamlingen diskuterede nyhedsbreve. For tiden er der 36 medlemmer, der har tilmeldt sig nyhedsbreve. Dorthe Dahl foreslog, at der blev reklameret for nyhedsbreve i glasburet. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via klubbens hjemmeside. Chris Olsen spurgte om klubben 14 7

9 havde tilmeldt sig NemID. Ole Suurland bekræftede, at vi var tilmeldt. Da der ikke var mere til behandling på Generalforsamlingen, gav dirigenten ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Ole Suurland takkede for valget og tilliden og vi sluttede af med 3 x Hurra og 3 x Vov for DcH. Referent: Hanne Winther Pedersen OPSLAGSTAVLEN Annoncepriser: Bagside: 900 kr. Helside: 500 kr. 1/2 side: 300 kr. 1/4 side: 150 kr. Stempel: 100 kr. Bemærk: Prisen er for 1 år. Der er mulighed for at leje klubhuset: Dagsarrangement for: Medlemmer 500 kr. Foreninger: 750 kr. Aftenarrangement: 250 kr. Indslag til DCH-Risskovs hjemmeside kan lægges i brevbakke i klubhuset. Webmaster er Johnny Hune Pedersen - Klubbens hjemmeside: NB: Denne udgave af Hundeposten plus fremtidige udgaver lægges fremover ind på vores hjemmeside hunderace. Levealderen regnes til at være cirka 12 år. Oprindelig var der forskellige krav til hyrdehunde i det vestlige og østlige USA, såĺedes blev avlskriterierne også forskellige. Da The Goldrush kom i 1880erne skete der en vis sammenblanding af de østlige og vestlige hyrdehunde. Således er der sket en blanding af oprindelige Engelske, Tyske og Spanske hyrdehunde. Avl var fokuseret på hundens arbejdsevne snarere end dens udseende. Hyrdehunde i USAs vestlige del kunne klare et barskt klima med ekstreme kulde og varmegrader. Ligeledes skulle de beskytte får mod de lokale rovdyr. Aussien skulle være hurtig, udholdende, fleksible og samtidig lydig. Det nutidige fundament for racen, hvad angår mentalitet og udseende blev endelig fastlagt mellem 1930 og 1970 af den Amerikanske forening the Australian Shepherd Club of America. Kilde: Ukendt 8 13

10 prøver at være foran andre dyrs tankerække. Den prøver at forudse hvad ejeren og andre dyr gør om lidt. Den er meget arbejdsom, men tåler kedsomhed. Som træningsprincip for denne race er klikkertræning og mildhed at foretrække frem for autoritære metoder, men det gælder jo de fleste hunde. I en hundeskole sammenhæng ses aussier ofte som hurtigtlærende og det lærte huskes længe. Det er en god agility hund da den er både rolig og hurtig på banen. Denne race kræver megen motion og intellektuelle udfordringer, ellers kan den udvikle uvaner såsom at bide i ting, grave huller i haven, gø hele tiden osv. Den kan bruges som slædehund. De er udemærkede sporhunde og svømmer godt. De er sjældent anvendt som jagt hunde. Forskellige øjenfarve Denne hund har oprindeligt beskyttet gården og taget sig af hyrdeopgaver, den knytter sig meget stærkt til familien. Derfor skal hunden lære at acceptere gæster og fremmede, således at dens beskytterinstinkt ikke bliver til gene. Beskytterinstinktet og hyrdeinstinktet kan i sjældne tilfælde blive et problem overfor spædbørn, men aldrig overfor større børn. Desværre ses det i visse tilfælde, at en aussie omplaceres fordi den tror at spædbørn ikke må forlade flokken. Hunden bliver overbeskyttende overfor de spæde. Det skal understreges at det forekommer sjældent, og at de så vidt vides er et generelt hyrdehunde problem og ikke specifikt for aussie hunde. Nogle mener at problemet kan løses ved at sikre sig, at hunden ikke er understimuleret. Der findes kenneller med Aussier i Danmark og vore nabolande. Det frarådes at avle på 2 merlehunde. Det er bedst hvis der kun én Merle i forældreparret, ellers kan man risikere at hvalpene bliver blinde og/eller døve. Dette skyldes et vist underskud af farvepigment hos merlehundene, som slår igennem når både far og mor er Merle. Der findes en del kenneler og foreningsvirksomhed omkring denne hunderace i DK. Nogle avlere foretrækker en working variant af racen, mens andre kenneller foretrækker en mere familieorienteret hund. Linjerne i avlsarbejdet er temmelig forskellige både hvad angår udseende og mentalitet. Der findes tillige en miniudgave af Aussie men den regnes ikke som en del af denne Risskov civile Hundeførerforening. Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI medlemsnr Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: september 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 offentliggør bestyrelsen hermed Kontingent for medlemskab af DcH Risskov i år 2014 Agility Passiv medlem kr Årlig kontingent ( med mulighed for indendørs træning i vintermånederne) kr. Hund nr. 2 og derover på forskellige agilityhold, lydigheds og rallyhold kr Kursusgebyr for nybegyndere 12 lektioner ( start april -slut december) kr. Ved deltagelse på både agility,rally og lydigheds hold med samme hund, opkræves agility årskontingent som grundbeløb. Klubbens trænere er kontingentfrie Nye medlemmer der indmeldes i: Januar kr. Februar kr. Marts kr. April kr. Maj kr. Juni kr. Juli kr. August kr. September kr. Oktober kr. November kr. December kr. Ved overflytning fra anden DCH afdeling træningsgebyr pr. måned i kalenderåret kr. Medlemmer fra hvalpe/kursus hold som ønsker at forsætte træningsgebyr pr. måned i kalenderåret 100 kr. Spørgsmål til ovenstående kan stilles til kassereren eller formanden Formand Ole Suurland Klokkerfaldet Århus V Kasserer Rosa Hansen Vesborgvej Risskov Kredsrådsrepræsentant Dorthe Dahl Damsbrovej Hinnerup

11 Risskov civile Hundeførerforening. Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI medlemsnr Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: september 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 offentliggør bestyrelsen hermed Kontingent for medlemskab af DcH Risskov i år 2014 Lydighed / Rally Passiv medlem kr Ungdomshold kr. Årlig kontingent kr. Fører nr. 2 med samme hund på samme hold ( hvalpehold undtaget ) kr. Hund nr. 2 og derover på forskellige lydigheds, agility og rallyhold kr Kursusgebyr for hvalpehold 12 lektionen kr. Ved deltagelse på både lydighed og agility hold med samme hund, opkræves agility årskontingent som grundbeløb. Ved deltagelse på både lydighed og rally hold med samme hund, opkræves lydigheds årskontingent som grundbeløb. Klubbens trænere er kontingentfrie Nye medlemmer der indmeldes i: Januar kr. Februar kr. Marts kr. April kr. Maj kr. Juni kr. Juli kr. August kr. September kr. Oktober kr. November kr. December kr. Ved overflytning fra anden DCH afdeling træningsgebyr pr. måned i kalenderåret kr. Medlemmer fra hvalpe/kursus hold som ønsker at forsætte træningsgebyr pr. måned i kalenderåret.. 75 kr. Spørgsmål til ovenstående kan stilles til kassereren eller formanden. Formand Ole Suurland Klokkerfaldet Århus V Kasserer Rosa Hansen Vesborgvej Risskov Kredsrådsrepræsentant Dorthe Dahl Damsbrovej Hinnerup Australian Shepherd Australian Shepherd (også kaldes aussie ) er en alsidig hyrdehund og gårdhund. Den er på trods af sit navn udviklet i USA. Det er en mellemstor, intelligent og aktiv hund. Den egner sig fortrinligt til både agility, lydighed og selvfølgelig hyrdning. De er ofte dygtige til flyball, frisbee og som redningshunde. Aussien er lærenem og udholdende, men kræver en del aktivitet og motion da den ellers selv finder på måder at underholde sig selv (=unoder). Mange regner denne hund for ligeså begavet som Border Collie. Den har en kraftigere og mere kvadratisk kropsbygning end Border Collien og er generelt mere rolig end denne. De to racer har mange ligheder hvad angår udseende. Modsat Border Collien anvender denne hund ikke øjenkontakt når den arbejder som hyrdehund. Det er en hund fra USAs vestkyst og navnlig brugt til hyrdeopgaver i Californiens omskiftelige klima. Hunderacens navn er lidt misvisende formentlig af historiske årsager. Australian Shepherd er fremavlet i det vestlige USA. Hunderacens hidrører oprindeligt fra de hyrdehunde, som Baskere bragte med sig fra Spanien til Australien og derfra videre til Californien på USAs vestkyst. Der er tale om en begavet hund, som nyder at lære nye ting. Den har en mild og trofast natur samt høj intelligens Den knytter sig meget stærkt til dens ejer og dennes familie. Denne hund er tidligere blevet brugt til at beskytte børn som var alene mens forældrene arbejdede på gården. Aussier med stærkt hyrdeinstinkt kan være skeptiske overfor mennesker, den ikke kender. Dens stærke tilknytning til ejerfamilien gør, at den er let at træne. Det er en meget legende hund der holder af børn. Den har udtalt territoriefornemmelse fordi den vil beskytte dem den holder af. Derfor skal den lære at håndtere andre dyr og mennesker der kommer til den udefra. Den trives fint med andre dyr, hvis den ser dem som del af sin flok. Dens evne til at lære er overordentlig stor. Hyrde instinktet gør at den 10 11

DCH Grindsted/Billund

DCH Grindsted/Billund DCH Grindsted/Billund Nr. 3 2015 Bestyrelse 2015 Formand Jacob Lykkegård Jensen Tlf.: 51 80 32 85 Mail: Formand@dch-grindsted-billund-dk Næstformand Thomas Præstegaard Tlf.: 40 51 75 02 Mail: praeste88@hotmail.com

Læs mere

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund P o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet Side 14 Sådan bliver du eftersøger Side 19 Gul Hund Side 20 Præsentation af trænerne Side 25 Årsplan 2015 Side 30 Træningstider

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Årgang 9 Nr. 2 Maj 2012 - Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN,

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen Indhold: Bestyrelsen s. 3 Lederen s. 4-5 Nyt fra Redaktionen s. 6 Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer s. 7-8 Referat fra Generalforsamlingen d. 20/11 s. 9-16 Vidste du? s. 17 Aktivitetskalenderen

Læs mere

DcH Grindsted/Billund. A-spring

DcH Grindsted/Billund. A-spring DcH Grindsted/Billund A-spring Nr. 2 2014 Bestyrelse og udvalg Bestyrelse Formand Jacob Lykkegård Jensen formand@dch-grindsted-billund.dk 51803285 Næstformand Ejnar Østergård ejnarnikolaj@privat.dk 40962041

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 11 - Nr.2 Maj 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Hundesvømning ved Doxx Hundecenter INDEHOLDER BLANDT ANDET: Arbejdsdag i BocH Byens fest i Brenderup Klikkerkursus

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere