HUNDE P STEN. Månedens hund: Australian Shepherd. 35. årgang 6. udgave Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDE P STEN. Månedens hund: Australian Shepherd. 35. årgang 6. udgave Marts 2014"

Transkript

1

2 HUNDE P STEN Månedens hund: Australian Shepherd årgang 6. udgave Marts 2014

3 Indholdsfortegnelse: Referat fra generalforsamling 3 Kontingent Agility 9 Kontingent Rally/Lydighed 10 Månedens hund: Australian Shepherd 11 Holdoversigt suppleant og repræsentant til kreds: Dorthe Dahl Damsbrovej 61, Norring 8382 Hinnerup Telefon suppleant: Thomas Håkansson Stabsfunktioner Trænere 16 Bestyrelsen 18 Hvalpe-tilmelding: Chris Olsen Mobil: Redaktion: Frank Møller Pedersen (ansvh.) Børupvej Tranbjerg J. Hvis du ønsker at indrykke en annonce til Hundeposten, er du velkommen til at kontakte Frank Møller Pedersen på Hundeposten udkommer 4 gange årligt: Marts, juni, september og december. Deadline er den 15. i måneden før. Lydigheds-tilmelding: (letøvede/øvede) Gert Jensen Telefon: Agility-tilmelding: (nybegyndere/øvede) Sigrid Etzerodt Telefon: Rallyudvalg: Therese Kelstrup Redaktør af Hundeposten: Frank Møller Pedersen Telefon: Webmaster: Johnny Hune Pedersen Telefon:

4 Bestyrelsen Formand/udlejning af klubhus: Ole Suurland Klokkerfaldet Århus V. Telefon Næstformand Sidse Rørvig Bjørnholt Lystrup Telefon Kasserer Rosa Hansen Telefon (reg.nr konto ) Sekretær Hanne Winther Pedersen Børupvej Tranbjerg J. Telefon Menigt bestyrelsesmedlem og kontakt til DGI Idrætssamvirket Peder Bo Nielsen Referat fra generalforsamling 18. februar Valg af dirigent 2.Valg af 2 stemmetællere 3.Beretning af foreningens formand 4.Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer 5.Indkomne forslag 6.Valg af formand 7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 8.Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen 9.Valg af 2 revisorer 10.Valg af revisorsuppleant 11.Eventuelt Fremmødte: 24 stemmeberettigede Ole Suurland bød velkommen til den årlige generalforsamling. 1.Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 2.Valg af 2 stemmetællere Thomas Håkansson og Johnny Hune blev valgt til stemmetællere. 3.Beretning for året 2013 af foreningens formand Bestyrelsen: Året 2013 var kendetegnet at vi som klub, er ved at finde vor maksimale antal medlemmer, set i forhold til vor trænerstab. Igen i år ligger vi lige under 200 medlemmer. Hvis vi skal bibeholde dette antal medlemmer, kræves der fleksibilitet fra vor trænere, en udfordring som vore trænere i 2013 tog op. Tusind tak for det, håber at I ligeledes i indeværende år vil hjælpe klubben. På kreds- og landsplan er antallet af medlemmer faldende. Nogle mener, det er et generelt tegn på afmatning, måske er dette korrekt, men vi som klub SKAL forsøge at yde vor bedste, så alle medlemmer føler sig som en del klubben. Ingen er fejlfri - heller IKKE formanden. Alt konstruktivt kritik som gives med et lille smil eller et blink i øjet, vil blive behandlet på samme positive måde, som det er afleveret på. Kun sammen kan vi holde vor klub på rette spor. Der vil I 2014 på landsmødet blive stemt, om alle klubber i DcH regi skal gå over til løbende kontingent. Bestyrelsen har endnu ikke set det færdige forslag, så der er ikke besluttet noget fra vor klub endnu. Det er dog en meget stor udgift, vi lokalforeninger skal 18 3

5 betale, tiden må se, hvor vi ender. Vi har indkøbt et stort telt, så vi på egne arealer kan afholde konkurrencer af en vis størrelse og ikke mindst altid i tørvejr. Vor AG afdeling har fået, noget nær de perfekte indendørs træningsmuligheder i Et virkeligt stort løft for AG. Der er oprettet en DcH Risskov facebook side, denne bliver administreret af vor næstformand. Hun vil med hård hånd fjerne indlæg, der ikke lever op til de værdier, vi har i klubben. Fx skriv kun det, du kan sige face to face eller i en forsamling, hvor alle kan komme til orde. Denne side er ikke vor officielle måde at kommunikerer på, da vi ikke vil tvinge nogle til at oprette en profil på sociale medier. I 2013 er Therese blevet uddannet DcH lydighedsdommer, stort tillykke med det. Set ud fra en af mine andre kasketter, nemlig medlem af DU, er det virkeligt rart, når et medlem af ens klub, består eksamen med bravour. Thomas og Sigrid er nu færdige med deres Agility overbygning og hermed helt færdig med træneruddannelse. Anne er i gang med træneruddannelsen i lydighed. Godt gået af jer alle. Konkurrencer: Vi har igen i år afholdt lokal-, kreds- og landskonkurrencer. Ikke mange foreninger kan præsenterer 8 lands-/kredskonkurrencedage. Jeg vil gerne sige stor tak til udvalgene for det kæmpe stykke arbejde, der ligger her. Som sædvanlig var Risskov repræsenteret ved DcH s DM. Det er flere år siden, vi har været så mange, som var kvalificeret til DM. Tak for den måde I repræsenterede vor klub på. Klubhuset/Arealer: Udgifterne til arealer er igen i år en meget stor udgift. Efter sommerpausen besluttede vi at lave en anden aftale med vor leverandør af græsklipning. Aftalen gik ud på, at der skulle klippes efter behov, en aftale der fungerede virkelig godt. Ja, en stor udgift, men nødvendig. Arbejdsdagen i 2013 blev afholdt som sædvanligt. Vi nåede ikke alt denne dag, men det planlagte blev efterfølgende lavet af medlemmer, som selv kom og tilbød deres hjælp. Stor tak til jer alle, uden jeres hjælp ville vor hus forfalde eller måtte holdes i stand med dyre håndværkere. Passive: Chris Olsen Under uddannelse: Jens Bjerre Reinholdt Sigrid Etzerod Lydighed Agillity Aktivitetsudvalget Sascha Grauhalle Torben P. Bislev Dorthe Dahl Anne Abildgaard v/christian S. Hembo, Solkærvej 21, 8382 Hinnerup tlf , mobil , mail 4 17

6 Trænere Agility: Anders B. Lindhardt Annmari Lindhardt Charlotte S. Rasmussen Johnny Pedersen Jørn Olsen Kurt Jensen Lasse Rosenbeck Thomas Bak Håkansson Sigrid Etzerod Anne Kristine Møller Brask Lydighed: Anette Hembo Anne Høj Carsten Pedersen Charlotte Jensen Erik Laage-Petersen Gert Jensen Henning Stærk Jens Juul Jørn Olsen Ole Suurland Pernille Dissing Rosa Hansen Sascha Grauhalle Sidse Rørvig Sofie Nielsen Steen Gammelgaard Rally O: AnneMette Vendelbo Hanne Winther Pedersen Inge Møller Udvalgene: Udvalgene har i 2013 ydet et fantastisk arbejde. Konkurrencer, kurser, udvalgsmøder, aktiviteter, trænermøder m.m. Vort nye rallyudvalg har nu eksisteret i et år, et år med udfordringer, men også et år med kvalitet. Vi skal hjælpe vort nye udvalg på bedste måde, så vi i Risskov vækster på denne disciplin, potentialet er der, det må og skal vi udnytte. Jeg har sagt det før, men vor trænere og udvalg er vor klubs livsnerve, uden jer ville vi ikke være her. Så mange tak for jeres store arbejdskraft. Økonomi: Vor forenings økonomi i detaljer overlader jeg som sædvanlig til vor kasserer. Vi ender ud med et lille underskud, men ikke noget alarmerende. Information & Kursus hold: Igen i år vil jeg gerne takke vor webmaster Johnny. Flere klubber taler om deres hjemmeside, jeg syntes, at vores fungerer. Husk dog på, at hvis vi ikke fodrer Johnny med nyheder m.m., vil der ikke ske noget nyt på hjemmesiden. Ligeledes vil jeg takke Frank, for hans arbejde som redaktør af Hundeposten. Ikke noget nemt job, han mangler altid stof. Dette stof skal komme fra os alle sammen. Chris har igen i år lagt øre til desperate hundeejere, der ikke tidligt nok har tilmeldt hunden til træning. Gert har med tålmodighed set mange mails, hvor folk med unghunde har ønsket træning. Langt hen af vejen er det lykkedes at finde plads til de fleste. Tak til jer alle. Generelt Til sidst vil jeg understrege, at vor klub fungerer som en klub skal og bør. Ikke altid enige, men vi taler altid til hinanden med respekt for andres meninger. Vi er stadig en klub, der bliver lyttet til på lands- og kredsplan. Vi ligger stadig højt på landsplan målt i antal medlemmer. Ovenstående kan kun lykkes, hvis vi taler sammen, kan lide at være sammen, er åbne og ærlige over for hinanden og ikke mindst et stort arrangement fra alle jer medlemmer. Netop derfor vælger jeg at stille mit mandat til rådighed, hvis I ønsker at genvælge mig som for- 16 5

7 mand de næste 2 år. Tak Ole Suurland Ann Brask er blevet uddannet som agilitytræner. Ole forklarede om Winkas betalings-/regnskabssystem såvel fordele som ulemper. Da Bestyrelsen ikke har set det endelige udkast, så vi vil afvente, om vi kan/skal sige go eller no go. Der var spørgsmål om dette emne kan medføre en ekstraordinær generalforsamling. Ole Suurland sagde, at Bestyrelsen kunne beslutte det. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 4.Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse af foreningens kasserer Rosa Hansen gennemgik regnskab 2013 og budget Der var et spørgsmål til diverse beløbet. Herunder er julefrokosten for alle trænere og andre i stabsfunktionen. Kommunen har hævet beløbet for arealleje. El og vand er også steget. Dette skyldes bl.a., at der er træning alle dage. DcH-Risskov har 40 års jubilæum i år. Dette påtænker Bestyrelsen skal fejres. Dato vil blive udmeldt når den nye Bestyrelse har haft sit første Bestyrelsesmøde. 5.Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag. 6.Valg af formand (lige år) Ole Suurland blev genvalgt til formand med applaus. 7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Rosa Hansen blev genvalgt til Bestyrelsen, og Peder Bo Nielsen indgik i bestyrelsen med applaus. 8.Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen Dorthe Dahl blev genvalgt som 1. suppleant, Thomas Håkansson blev valgt som 2. Suppleant med applaus. 9.Valg af 2 revisorer Carsten Pedersen og Henning Stærk blev genvalgt til revisorer. 10.Valg af 1 revisorsuppleant Bent Pedersen blev genvalgt til revisorsuppleant HUSK! ARBEJDSDAG I DcH-RISSKOV AFHOLDES TORSDAG DEN 22. MAJ 2014 TIDSPUNKT OFFENT- LIGGØRES SENERE. 6 15

8 Unghundhold 1 & 2 er sammenlangt til unghundehold 1 HOLD TRÆNERE DAG KL HVALPEHOLD ANETTE/SIDSE TORSDAG UNGHUNDEHOLD 1 JØRN/HENNING TORSDAG UNGHUNDEHOLD 3 JENS/SASCHA/ANNE TORSDAG C-HOLD ERIK ONSDAG FAMILIEHOLD 1 STEEN MANDAG FAMILIEHOLD 2 JØRN/GERT TIRSDAG FAMILIEHOLD 3 GERT/ROSA TIRSDAG KONKURRENCEHOLD OLE/JENS BR TIRSDAG TRÆNER/EFTERSØG TORSDAG HOLDOVERSIGT FRA 14 OG FREM TIL UGE 25 Generalforsamlingen blev herefter suspenderet, inden vi overgik til punktet Eventuelt, så vi kunne blive bespist. 11. Eventuelt Revisorer havde en bøn til, at klubbens medlemmer afleverede ordentlige bilag, så det var nemmere for både revisorer og kasserer at revidere regnskabet. Agility havde en bøn til Lydighedsafdelingen, når man går spor: Læg ikke godbidder på agilitybanen. Ole Suurland appellerede til at støtte op, når man fra Kreds eller Lokalt vil afholde kurser. Hvis ikke man støtter op om det, kan vi risikere, at der ikke bliver tilbudt kurser fremadrettet. Aktivitetsudvalget henstillede til at man skrev sig på tilmeldingslisten til dyrlægeaften den 4. marts Der mangler for tiden 4 personer, for at arrangementet kan gennemføres. Kreds 3 (= vores kreds) skal stå for DM i Derfor skal vi, som klub, være hurtig på aftrækkeren. Der skal bruges mange hjælpere til et så stort arrangement. Ole Suurland har haft en korrespondance med Kredsen med hensyn til overbygning på familiehundeholdet. Peder Bo Nielsen efterlyste et mødelokale. Bestyrelsen har besluttet, at der skal nedsættes et ad hoc byggeudvalg. Der er mange udfordringer. Fx forlængelse af lejekontrakt. Klubben har kun 3 måneders opsigelse. Ole Suurland vil gå rundt og prikke personer ud til et sådant udvalg. Ellers kom og tilbyd jeres hjælp om at deltage i et sådant udvalg, så vi kan få et bedre klubhus m.m. Hanne Winther oplyste, at der fra 2014 vil blive lagt beslutningsreferater fra Bestyrelsesmøder og generalforsamlingsreferater på hjemmesiden. Forsamlingen diskuterede nyhedsbreve. For tiden er der 36 medlemmer, der har tilmeldt sig nyhedsbreve. Dorthe Dahl foreslog, at der blev reklameret for nyhedsbreve i glasburet. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via klubbens hjemmeside. Chris Olsen spurgte om klubben 14 7

9 havde tilmeldt sig NemID. Ole Suurland bekræftede, at vi var tilmeldt. Da der ikke var mere til behandling på Generalforsamlingen, gav dirigenten ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Ole Suurland takkede for valget og tilliden og vi sluttede af med 3 x Hurra og 3 x Vov for DcH. Referent: Hanne Winther Pedersen OPSLAGSTAVLEN Annoncepriser: Bagside: 900 kr. Helside: 500 kr. 1/2 side: 300 kr. 1/4 side: 150 kr. Stempel: 100 kr. Bemærk: Prisen er for 1 år. Der er mulighed for at leje klubhuset: Dagsarrangement for: Medlemmer 500 kr. Foreninger: 750 kr. Aftenarrangement: 250 kr. Indslag til DCH-Risskovs hjemmeside kan lægges i brevbakke i klubhuset. Webmaster er Johnny Hune Pedersen - Klubbens hjemmeside: NB: Denne udgave af Hundeposten plus fremtidige udgaver lægges fremover ind på vores hjemmeside hunderace. Levealderen regnes til at være cirka 12 år. Oprindelig var der forskellige krav til hyrdehunde i det vestlige og østlige USA, såĺedes blev avlskriterierne også forskellige. Da The Goldrush kom i 1880erne skete der en vis sammenblanding af de østlige og vestlige hyrdehunde. Således er der sket en blanding af oprindelige Engelske, Tyske og Spanske hyrdehunde. Avl var fokuseret på hundens arbejdsevne snarere end dens udseende. Hyrdehunde i USAs vestlige del kunne klare et barskt klima med ekstreme kulde og varmegrader. Ligeledes skulle de beskytte får mod de lokale rovdyr. Aussien skulle være hurtig, udholdende, fleksible og samtidig lydig. Det nutidige fundament for racen, hvad angår mentalitet og udseende blev endelig fastlagt mellem 1930 og 1970 af den Amerikanske forening the Australian Shepherd Club of America. Kilde: Ukendt 8 13

10 prøver at være foran andre dyrs tankerække. Den prøver at forudse hvad ejeren og andre dyr gør om lidt. Den er meget arbejdsom, men tåler kedsomhed. Som træningsprincip for denne race er klikkertræning og mildhed at foretrække frem for autoritære metoder, men det gælder jo de fleste hunde. I en hundeskole sammenhæng ses aussier ofte som hurtigtlærende og det lærte huskes længe. Det er en god agility hund da den er både rolig og hurtig på banen. Denne race kræver megen motion og intellektuelle udfordringer, ellers kan den udvikle uvaner såsom at bide i ting, grave huller i haven, gø hele tiden osv. Den kan bruges som slædehund. De er udemærkede sporhunde og svømmer godt. De er sjældent anvendt som jagt hunde. Forskellige øjenfarve Denne hund har oprindeligt beskyttet gården og taget sig af hyrdeopgaver, den knytter sig meget stærkt til familien. Derfor skal hunden lære at acceptere gæster og fremmede, således at dens beskytterinstinkt ikke bliver til gene. Beskytterinstinktet og hyrdeinstinktet kan i sjældne tilfælde blive et problem overfor spædbørn, men aldrig overfor større børn. Desværre ses det i visse tilfælde, at en aussie omplaceres fordi den tror at spædbørn ikke må forlade flokken. Hunden bliver overbeskyttende overfor de spæde. Det skal understreges at det forekommer sjældent, og at de så vidt vides er et generelt hyrdehunde problem og ikke specifikt for aussie hunde. Nogle mener at problemet kan løses ved at sikre sig, at hunden ikke er understimuleret. Der findes kenneller med Aussier i Danmark og vore nabolande. Det frarådes at avle på 2 merlehunde. Det er bedst hvis der kun én Merle i forældreparret, ellers kan man risikere at hvalpene bliver blinde og/eller døve. Dette skyldes et vist underskud af farvepigment hos merlehundene, som slår igennem når både far og mor er Merle. Der findes en del kenneler og foreningsvirksomhed omkring denne hunderace i DK. Nogle avlere foretrækker en working variant af racen, mens andre kenneller foretrækker en mere familieorienteret hund. Linjerne i avlsarbejdet er temmelig forskellige både hvad angår udseende og mentalitet. Der findes tillige en miniudgave af Aussie men den regnes ikke som en del af denne Risskov civile Hundeførerforening. Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI medlemsnr Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: september 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 offentliggør bestyrelsen hermed Kontingent for medlemskab af DcH Risskov i år 2014 Agility Passiv medlem kr Årlig kontingent ( med mulighed for indendørs træning i vintermånederne) kr. Hund nr. 2 og derover på forskellige agilityhold, lydigheds og rallyhold kr Kursusgebyr for nybegyndere 12 lektioner ( start april -slut december) kr. Ved deltagelse på både agility,rally og lydigheds hold med samme hund, opkræves agility årskontingent som grundbeløb. Klubbens trænere er kontingentfrie Nye medlemmer der indmeldes i: Januar kr. Februar kr. Marts kr. April kr. Maj kr. Juni kr. Juli kr. August kr. September kr. Oktober kr. November kr. December kr. Ved overflytning fra anden DCH afdeling træningsgebyr pr. måned i kalenderåret kr. Medlemmer fra hvalpe/kursus hold som ønsker at forsætte træningsgebyr pr. måned i kalenderåret 100 kr. Spørgsmål til ovenstående kan stilles til kassereren eller formanden Formand Ole Suurland Klokkerfaldet Århus V Kasserer Rosa Hansen Vesborgvej Risskov Kredsrådsrepræsentant Dorthe Dahl Damsbrovej Hinnerup

11 Risskov civile Hundeførerforening. Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI medlemsnr Bankkonto: Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: september 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 offentliggør bestyrelsen hermed Kontingent for medlemskab af DcH Risskov i år 2014 Lydighed / Rally Passiv medlem kr Ungdomshold kr. Årlig kontingent kr. Fører nr. 2 med samme hund på samme hold ( hvalpehold undtaget ) kr. Hund nr. 2 og derover på forskellige lydigheds, agility og rallyhold kr Kursusgebyr for hvalpehold 12 lektionen kr. Ved deltagelse på både lydighed og agility hold med samme hund, opkræves agility årskontingent som grundbeløb. Ved deltagelse på både lydighed og rally hold med samme hund, opkræves lydigheds årskontingent som grundbeløb. Klubbens trænere er kontingentfrie Nye medlemmer der indmeldes i: Januar kr. Februar kr. Marts kr. April kr. Maj kr. Juni kr. Juli kr. August kr. September kr. Oktober kr. November kr. December kr. Ved overflytning fra anden DCH afdeling træningsgebyr pr. måned i kalenderåret kr. Medlemmer fra hvalpe/kursus hold som ønsker at forsætte træningsgebyr pr. måned i kalenderåret.. 75 kr. Spørgsmål til ovenstående kan stilles til kassereren eller formanden. Formand Ole Suurland Klokkerfaldet Århus V Kasserer Rosa Hansen Vesborgvej Risskov Kredsrådsrepræsentant Dorthe Dahl Damsbrovej Hinnerup Australian Shepherd Australian Shepherd (også kaldes aussie ) er en alsidig hyrdehund og gårdhund. Den er på trods af sit navn udviklet i USA. Det er en mellemstor, intelligent og aktiv hund. Den egner sig fortrinligt til både agility, lydighed og selvfølgelig hyrdning. De er ofte dygtige til flyball, frisbee og som redningshunde. Aussien er lærenem og udholdende, men kræver en del aktivitet og motion da den ellers selv finder på måder at underholde sig selv (=unoder). Mange regner denne hund for ligeså begavet som Border Collie. Den har en kraftigere og mere kvadratisk kropsbygning end Border Collien og er generelt mere rolig end denne. De to racer har mange ligheder hvad angår udseende. Modsat Border Collien anvender denne hund ikke øjenkontakt når den arbejder som hyrdehund. Det er en hund fra USAs vestkyst og navnlig brugt til hyrdeopgaver i Californiens omskiftelige klima. Hunderacens navn er lidt misvisende formentlig af historiske årsager. Australian Shepherd er fremavlet i det vestlige USA. Hunderacens hidrører oprindeligt fra de hyrdehunde, som Baskere bragte med sig fra Spanien til Australien og derfra videre til Californien på USAs vestkyst. Der er tale om en begavet hund, som nyder at lære nye ting. Den har en mild og trofast natur samt høj intelligens Den knytter sig meget stærkt til dens ejer og dennes familie. Denne hund er tidligere blevet brugt til at beskytte børn som var alene mens forældrene arbejdede på gården. Aussier med stærkt hyrdeinstinkt kan være skeptiske overfor mennesker, den ikke kender. Dens stærke tilknytning til ejerfamilien gør, at den er let at træne. Det er en meget legende hund der holder af børn. Den har udtalt territoriefornemmelse fordi den vil beskytte dem den holder af. Derfor skal den lære at håndtere andre dyr og mennesker der kommer til den udefra. Den trives fint med andre dyr, hvis den ser dem som del af sin flok. Dens evne til at lære er overordentlig stor. Hyrde instinktet gør at den 10 11

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere