SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel"

Transkript

1 Revisor 2020 SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel Interview 1 med Aviva Steinbock, direktør og virksomhedsindehaver Virksomheden Stein-Becks værdiskabelse udspringer af følgende: Fokus på personale kan læses på bundlinjen!. Kernen i Stein- Becks ydelser er persontests baseret på internationalt anerkendte metoder, der bl.a. tager udgangspunkt i hjerneforskningen. Hjernen udvikler sig meget langsomt; men vores viden om hjernen udvikler sig til gengæld hastigt i disse år. For cirka 10 år siden var forskerne af den opfattelse, at hjernen var hjernen; men sådan er det ikke længere. I dag er der forskningsmæssigt belæg for, at vi kan udvikle hjernen individuelt. I artiklen udfordres hvad det i praksis betyder i regi af Revisor 2020-dagsordenen, herunder udviklingspotentialer i lyset heraf. Artikel udarbejdet i regi af Revisor 2020-konsortiet v/ulla Brandt, chefkonsulent i Dansk Erhverv samt Anni H. Haraszuk, E-MBA, statsautoriseret revisor. Se Aviva Steinbock er direktør og indehaver af virksomheden Stein-Beck, der har domicil i Charlottenlund. Der henvises til faktaboks 1 for et overblik over, hvordan virksomheden Stein-Beck skaber værdi. Med udgangspunkt i kerneaktiviteten og værdiskabelsen i sin egen virksomhed, har hun gjort sig en række overvejelser om udviklingspotentialer for revisor i 2020 perspektiv set ud fra SMV ens synsvinkel. Aviva Steinbock starter interviewet med følgende indledende refleksion: I Stein-Beck bruger vi ikke revisor som sparringspartner i dag. I år har jeg faktisk slet ikke set vores revisor, for da jeg kom forbi for at skrive under på årsregnskabet, var den underskrivende revisor ikke tilstede. Jeg underskrev regnskabet og kunne i øvrigt ikke se formålet med at komme igen på et andet tidspunkt. Det fik mig til at stille spørgsmålene: Hvad er det egentlig for en værdi, vi får fra revisor? Er det i overensstemmelse med det, vi har behov for? Jeg ved godt, hvordan hjernen hos en god bogholder ser ud. En dygtig bogholder er rigtig stærk i venstre hjernehalvdel. Det vil sige, bogholderen er rigtig god til at tage én ting af gangen, rutinen. Bogholderhjernen tænker normalt ikke out of the box. Det er typisk højre hjernehalvdel, der skal i aktion dér. Nu har vi alle sammen lidt 30 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

2 Aviva Steinbock, direktør: I Stein- Beck bruger vi ikke revisor som sparringspartner i dag. I år har jeg faktisk slet ikke set vores revisor, for da jeg kom forbi for at skrive under på årsregnskabet, var den underskrivende revisor ikke tilstede. Jeg underskrev regnskabet og kunne i øvrigt ikke se formålet med at komme igen på et andet tidspunkt. Det fik mig til at stille spørgsmålene: Hvad er det egentlig for en værdi, vi får fra revisor? Er det i overensstemmelse med det, vi har behov for? Jeg ved godt, hvordan hjernen hos en god bogholder ser ud. En dygtig bogholder er rigtig stærk i venstre hjernehalvdel. Det vil sige, bogholderen er rigtig god til at tage én ting af gangen, rutinen. Bogholderhjernen tænker normalt ikke out of the box. Det er typisk højre hjernehalvdel, der skal i aktion dér. Nu har vi alle sammen lidt af det hele; men der er typisk en præference. Hvis Stein-Beck set i 2020-perspektiv skulle vælge en revisor, der giver oplevet værdi for virksomheden, så skulle der komme langt mere fra revisors højre hjernehalvdel. Det kunne typisk være nogle proaktive og værdiskabende råd fra revisor, som vi ikke selv havde tænkt på. FAKTABOKS 1 Stein-Beck (*) i overblik Stein-Becks værdiskabelse udspringer af følgende: Fokus på personale kan læses på bundlinjen!. Virksomheden giver adgang til ny viden og ressourcer indenfor personaleområdet, med særligt fokus på services inden for: Rekruttering Leder- og virksomhedsudvikling Teamudvikling Kernen i Stein-Becks ydelser er persontests baseres på internationalt anerkendte metoder, der bl.a. tager udgangspunkt i hjerneforskningen. Aviva Steinbocks interesse for hjerneforskning har blandt andet givet sig udtryk i samarbejde med den kendte svenske læge og kirurg Nisse Simonson, hvis populærvidenskablige bøger om hjernen (**) hun har oversat med opbakning fra Peter Lund Madsen, læge, dr.med., speciallæge i psykiatri, Danmark (***) Stein-Beck blev stiftet i 2002 af Aviva Steinbock. Virksomheden har siden etableringen arbejdet med forskellige HR-opgaver. De første år var fokus på rekruttering af specialister til tidsbegrænsede opgaver. De sidste mange år har fokus været på rekruttering af specialister og ledere samt udvikling af ledelse, teams og organisation. Virksomheden er beliggende i Charlottenlund og har et vidt forgrenet net af partnerskaber, der anvendes afhængig af de konkrete kundeopgaver. Kundeporteføljen dækker i dag bredt, fx kommuner, håndværk-, engros- og højteknologiske virksomheder samt NGO er. Læs mere på (*) Kilde: den (**) Se eksempelvis bogen: Hjernepiller en rejse i universets mest fantastiske organ, Nisse Simonson og Stein-Beck ApS. Forfatter Nisse Simonson, Sverige. 2010, ISBN (***) STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 31

3 Intelligens er groft sagt at bruge alle de forskellige dele af hjernen simultant. Selv store mennesker som Albert Einstein 2 vil typisk blive betragtet som venstrehjernehalvdel domineret; men faktisk var han også en fremragende violinist. Et virkeligt vist menneske. Hans enorme evner handlede om, at han også brugte den højre hjernehalvdel, evnede at tænke out of the box og se de større sammenhænge. WASHINGTON, DC: The Albert Einstein memorial is a bronze statue by sculptor Robert Berks located on the grounds of the National Academy of Sciences af det hele; men der er typisk en præference. Hvis Stein-Beck set i 2020-perspektiv skulle vælge en revisor, der giver oplevet værdi for virksomheden, så skulle der komme langt mere fra revisors højre hjernehalvdel. Det kunne typisk være nogle proaktive og værdiskabende råd fra revisor, som vi ikke selv havde tænkt på. Med afsæt i disse indledende betragtninger er interviewet struktureret i nedenstående temaer, der med udgangspunkt i situationen i dag udfordrer revisors udviklingspotentialer frem mod Stein-Beck s behov for og principielle krav til leverandører set ud fra et hjerneanalytisk perspektiv 2. Stein-Beck s overvejelser om involvering af revisor i forhold til andre rådgivere. Hvad kan revisor og revisorvirksomheden bidrage med set ud fra et hjerneperspektiv? 3. Hvor er der behov for ændring og udviklingspotentialer i perioden frem mod 2020? 4. Perspektivering 32 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

4 STEIN-BECK S BEHOV FOR OG PRINCIPIELLE KRAV TIL LEVE- RANDØRER SET UD FRA ET HJERNEANALYTISK PERSPEKTIV Du omtaler forskellen på højre og venstre hjernehalvdel. Kan du give et overblik over, hvad det mere præcist indebærer i praksis? Det er korrekt, at vi til analyseformål normalt opdeler hjernen i følgende forskellige områder: Venstre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: a. Logisk analytisk faktuel kvantitativ b. Organiseret sekventiel planlægger detaljeret Højre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: c. Interpersonel emotionel kinæstetisk følende d. Holistisk intuitiv integrerende syntetiserende STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 33

5 Det kan være vanskeligt for sådanne personer at passe ind og blive respekteret, have en god dialog, kunne lide hinanden og skabe et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at revisorvirksomheden tænker i helheder og teams og ikke blot betragter enkeltpersoner isoleret set. FIGUR 1 EKSEMPLER PÅ TÆNKEPRÆFERENCER UD FRA FORSKELLIGE DELE AF HJERNEN Der henvises til figur 1: Eksempler på tænkepræferencer ud fra forskellige dele af hjernen. A LOGISK ANALYTISK FAKTUEL KVANTITATIV HOLISTISK INTUITIV INTEGRERENDE SYNTETISERENDE D Hvis vi tager udgangspunkt i SMV en og de opgaver, der efterspørges hos revisor i 2020-perspektiv, hvilke ydelser og leverancer vil så efter din opfattelse karakterisere de 4 delområder i praksis? De fleste brancher, herunder revisorernes, har særegen indarbejdet fagterminologi; men set ud fra en kundesynsvinkel vil jeg tillade mig at sætte følgende praktiske begreber ind i de 4 hjerneområder: B ORGANISERET SEKVENTIEL PLANLÆGGER DETALJERET INTERPERSONEL EMOTIONEL KINÆSTETISK FØLENDE C Venstre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: a. Regnskabsanalyse (Analytisk faktuel/blåt felt) b. Udarbejdelse af regnskab (Organiseret detaljeret/grønt felt) Højre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: c. Økonomisk sparring/trusted Advisor (Interpersonel følende/rødt felt) d. Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder (Holistisk integrerende/gult felt) FIGUR 2 OPGAVER SMV EN EFTERSPØRGER HOS REVISOR Opgaver SMV en e2erspørger hos Revisor A B Kilder: Faglitteratur: The Whole Brain Business Book, Ned Herrmann ISBN , McGraw-Hill. Stein-Becks beskrivelse (6 sider) af The Whole Brain Model : REGNSKABS- ANALYSE UDARBEJDELSE AF REGNSKAB RÅDGIVNING OM FREMTIDIGE ØKONOMISKE MULIGHEDER ØKONOMISK SPARRINGS- PARTNER TRUSTED ADVISOR Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den D C Der henvises til figur 2: Opgaver SMV en efterspørger hos revisor. Revisors kernekompetencer ligger typisk ovre i venstre hjernehalvdel, dvs. regnskabsopstilling og de analytisk prægede opgaver. En af mine hovedpointer her er imidlertid, at den samlede værdi for kunden efter min vurdering bliver niveaumæssigt løftet, hvis en leverandør eksempelvis revisor sætter sig ordentligt ind i kundens virksomhed og derigennem supplerer samt komplementerer med leverancer, der udspringer fra den højre hjernehalvdel. Det vil i relation til revisor sige at påtage sig rollen som trusted advisor og yde rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder. Jeg forudsætter her, at revisor er fagligt kompetent på arbejdsområderne i venstre hjernehalvdel. Intelligens er groft sagt at bruge alle de forskellige dele af hjernen simultant. Selv store mennesker som Albert Einstein 2 vil typisk blive betragtet som venstrehjernehalvdel domineret; men faktisk var han også en fremragende violinist. Et virkeligt vist menneske. Hans enorme evner handlede om, at han også brugte den højre hjernehalvdel, evnede at tænke out of the box og se de større sammenhænge. Lad os tage hovedpointen et skridt videre. Hvilke leverancer, services og produkter kan der i praksis ligge i de områder, der hører hjemme i højre hjernehalvdel? Det, jeg overordnet har benævnt: (D/gult felt) Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder, kunne eksempelvis omfatte: Strategi, udviklingsmuligheder og forretningsmodel. Kort sagt handler det om virksomhedens (kundens) helhed og at tænke out of the box. 34 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

6 Revisor 2020 Økonomisk sparring/trusted Advisor (C/rødt felt) kan være karakteriseret ved følgende: Den rent samarbejdsmæssige del og hvordan det fungerer. Tillid, troværdighed og tilgængelighed. En rådgiver kunden kan regne med og stole på. Et tæt forhold til sin rådgiver. Hus doktoren : Det er revisor jeg går til, uanset hvad det drejer sig om. Tryghed: revisor giver virksomheden tryghed (følelsesmæssigt) for at tingene er i orden. Tryghed mellem långivere/investorer (Private Equity, Venture Capital m.v.) og virksomheden via revisor. Ikke bare hvad du laver; men hvem du laver det med. Offentlighedens tillidsrepræsentant. FIGUR 3 TÆNKEPRÆFERENCER FOR REVISORER Ud fra modellen behøver det arbejde en revisor udfører indenfor det C/det røde felt økonomisk sparring ikke at være knyttet til konkret udarbejdelse eller revision af regnskaber eller lignende analytisk prægede opgaver. Men kan selvfølgelig være det, det vil afhænge af de faktiske omstændigheder. Der er mange eksempler på, at leverandører er fagligt dygtige som eksempelvis revisorer men ikke er gode (nok) til at fortælle om det. Dette, selv om revisor reelt måtte have noget at have det i og kan en masse. Følelsen her (C/det røde felt) er ikke nødvendigvis udtryk for det reelle billede. Det er evnen til at skabe en tryghed, der ikke nødvendigvis er forankret i det faglige. Kilde: Herrmann International Denmark, Uddrag fra Hermann International Denmarks database. STEIN-BECK S OVERVEJELSER OM INVOLVERING AF REVI- SOR I FORHOLD TIL ANDRE RÅDGIVERE. HVAD KAN REVI- SOR OG REVISORVIRKSOMHEDEN BIDRAGE MED SET UD FRA ET HJERNEPERSPEKTIV? Er du bekendt med analyser, der specifikt undersøger hvordan tænkepræferencer er hos revisorer i Danmark set ud fra et hjerneperspektiv? Som forberedelse til dagens interview har jeg undersøgt, hvad der er udarbejdet på området. Det er tilsyneladende noget sparsomt. Det kan måske være afledt af, at revisorer ikke historisk har fundet det relevant at prioritere området og dermed at bidrage til sådanne analyser. Det har dog været muligt at fremskaffe en analyse af tænkepræferencer for danske revisorer, jf. data fra min samarbejdspartner: Herrmann International Denmark. Der henvises til figur 3: Tænkepræferencer for revisorer. Analysen omfatter, som det fremgår, kun 18 revisorer. Set i forhold til den meget omfattende datamængde, der er i Herrman International Denmarks database samlet set, så udgør revisorerne en næsten ikke eksisterende andel. Det er en overraskende konklusion, også for mig. Under skyldig hensyntagen til, at den undersøgte revisorpopulation er begrænset, så fremgår det af figur 3, at hovedparten af revisorerne befinder sig i det blå felt (A): Regnskabsanalyse, dvs. analytisk prægede opgaver. Endvidere fremgår det, at der ikke er så mange revisorer, der skiller sig væsentlig ud. Endeligt er der ganske få af de undersøgte revisorer, der har tænkepræferencer i højre hjernehalvdel. Som inspiration til revisorer, bl.a. til brug for forretningsudvikling, er der i figur 4 indarbejdet eksempler på foretrukne tankesæt i 3 andre virksomhedstyper: Aktuarer, kunstnere og teknikere. I den forbindelse er det værd at bemærke, at hvis der er enkeltpersoner, der adskiller sig meget fra helheden, som eksempelvis med aktuaranalysen, hvor der er 2, der skiller sig ud i det røde felt (C). Det kan være vanskeligt for sådanne personer at passe ind og blive respekteret, have en god dialog, kunne lide hinanden og skabe et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at revisorvirksomheden tænker i helheder og teams og ikke blot betragter enkeltpersoner isoleret set. STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 35

7 Kunstneren går bare ind fra en anden vinkel og bruger nogle udtryk, som revisor risikerer at misfortolke. Sætter spørgsmålstegn i stedet for at sige: Vi er på samme sted. Kunstneren siger ikke, at hun tænker, så revisor tror bare, at hun gætter. Der kan man gå galt i byen i forhold til hinanden, fordi man føler for forskellige ord alt efter hvilken vinkel, man tænker fra. Så der ligger utroligt meget kommunikation i det her også. FIGUR 4 BILLEDE AF TEAMETS FORETRUKNE TANKESÆT HOS TRE FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER En Finansiel virksomhed AKTUARER Virksomhed som producerer postkort KUNSTNERE Lad os blive meget konkrete. Hvis vi tager en revisorerklæring og fortolker revisors arbejde med erklæringen i hjerneperspektiv. Hvordan vil det så se ud? Virksomhed som producerer halvledere TEKNIKERE Kilde: Herrmann International Denmark, Uddrag fra Hermann Internationals database. Der vil være forskellige faser, hvor revisor bruger forskellige dele af hjernen. Det forhold, at revisor sætter sig ned og kigger på tallene. Det tænker man primært ud fra det grønne område (B): Udarbejdelse af regnskab. Der starter revisor fra den ene ende og arbejder sig igennem. Det at checke tingene: At tingene er i orden. Det er typisk en blå tankegang (A): Regnskabsanalyse. Selve revisors erklæring den røde del (C) giver tryghed til bl.a. virksomheden og offentligheden, som eksempelvis SKAT. Det er så op til erklæringsmodtagerne, hvordan denne tryghed udnyttes. Hvis SKAT eksempelvis vælger at fokusere på enkeltsagskontrol af virksomhedens selvangivelse uden hel/delvis hensyntagen til den øgede tillid og tryghed revisors erklæring er tænkt som garant for, så vil SKAT s indsats- og kontroltilgang være mere forankret i venstre hjernehalvdel (A og B). For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at der typisk ikke er så meget gult (D) i sådan en erklæringsopgave. Et eksempel kunne være going concern-vurderingen som led i revisors erklæring på et årsregnskab. 36 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

8 Revisor 2020 FIGUR 5 OPTIMERING AF REVISOR TEAMETS (LEVERANDØRENS) PERFORMANCE SET UD SMV ENS (KUNDENS) SYNSVINKEL Teamets effektivitet Performance Gennemsnit Homogene grupper Høj performance Heterogene grupper Lav performance Tid Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den HVOR ER DER BEHOV FOR ÆNDRING OG UDVIKLINGS- POTENTIALER I PERIODEN FREM MOD 2020? Hvis vi tager en 2020 megatrend som digitalisering: Verden bliver digital, dataene flyder og der tales om big data. Måske bliver det at udarbejde regnskaber omlagt til automatiserede processer, til noget der ikke er menneskeberørt. Hvordan fortolker du det i Revisor 2020-hjerneperspektiv? Med den digitale dagsorden er det sandsynligt, at revisoropgaverne der er knyttet til tænkning ud fra venstre hjernehalvdel i tiltagende omfang bliver omlagt til systemer, dvs. software, business intelligence, benchmark, analysearbejde osv. Det kan så være, at revisor vælger at udbyde sådanne systemer m.v. for at undgå at miste forretning samlet set. Der arbejdes i dag på videreudvikling af programmer i så stort omfang, at det reelt bliver kunstig intelligens. Der er allerede konkrete eksempler på det inden for noget så komplekst som psykologiens verden. Tag eksempelvis on-line psykologen: Ellie 3. Det er en virtuel psykolog, udviklet i USA, hvor du via en PC kan føre en psykologsamtale. Det vil sige et software, der kan skabe sympati, tryghed m.v. Det er i hvert fald formålet; men jeg vil lade det være op til den enkelte at vurdere værdien heraf i praksis. Hvorfor kan du ikke gøre det inden for revisionsbranchen (og advokatområdet) på sigt? Inden for psykologiens univers kræver det rigtig meget. Det ville intuitivt være niveaumæssigt nemmere inden for revisions og juraens verden, hvor der opereres med standarder, erklæringer, forarbejder, lovgivning, praksis, domme, afgørelser m.v. Selv om der er en lang række konkrete vurderinger, vil mange sager formentlig ligne hinanden. I de fleste numeriske fag som revision er pilediagrammet anvendeligt. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre og samtidigt være en god business case. Du efterlyser, at revisor gør større brug af højre hjernehalvdel set ud fra en kundesynsvinkel. Revisor skal grundlæggende drive en rentabel forretning. Hvilken indvirkning vurderer du det kan have på revisorvirksomhedens performance og dermed indtjeningsudvikling i Revisor 2020-perspektiv? Anvendt korrekt under de specifikke omstændigheder er det min vurdering, at det kan bidrage væsentligt til en bedre performance og dermed et stigende markedspotentiale for revisor ikke mindst i SMVsegmentet. Jeg har illustreret mine pointer på feltet i figur 5: Optimering af revisorteamets (leverandørens) performance set ud SMVens STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 37

9 Det kommer ikke af sig selv. Hvis du ikke proaktivt søger at ændre adfærd, så taler erfaringen for, at du fortsætter med det, du er bedst til og vant til. For revisor er det typisk at have en præference for at tænke ud fra den venstre hjernehalvdel, det vil sige, der hvor revisor er tryg. Det kan koste dyrt på kundekontoen i revisor 2020-perspektiv efter min opfattelse. (kundens) synsvinkel og figur 6: Principielt markedspotentiale for SMVens køb af revisorydelser. Kort sagt: En bedre forretning for revisor. Når teamet begynder at blive heterogent, herunder have forskellige tænkepræferencer hjernemæssigt, så opstår der både problemer og muligheder; men først opstår der typisk problemer. Til gengæld er potentialet erfaringsmæssigt større i heterogene grupper, også ift. performance. Nytænkning mangler typisk i meget homogene revisor grupper. Hvad skal drive revisors innovations- og forandringsproces? Typisk begynder tankerne i det gule felt (D). Når vi laver innovation, så er vi sædvanligvis også nødt til at analysere: Giver det mening, kan det betale sig? Den tankegang ligger i det blå felt (A). Spørgsmålet, om vi i det hele taget kan gennemføre det og tage fat i opgaverne i praksis, vil typisk være grønt område (B). Endelig det røde område (C): Er der nogen, der vil købe det her? For at innovere skal man hele vejen rundt; men det kræver et stærkt gult element (D). Hvis revisor har et udbud, der i større omfang tager helhedsaspektet med af alle 4 dele, så er der gode chancer for, at det bliver mere attraktivt for SMV en. Markedet kan bedre forstå, hvordan revisor bidrager til virksomheden (kundens) værdiskabelse og dermed giver merværdi for kunden. Hvordan hænger det sammen med revisors kommunikation med SMV erne og markedet i øvrigt? Et er som drøftet at sælge ydelserne; men det er måske endnu mere relevant i forhold til, hvordan vi kommunikerer. Hvis vi ikke forstår hinanden, så kan det være ligegyldigt, hvor meget revisor har at tilbyde. Hvis revisor eksempelvis har en kunstner som kunde, kan det være, at revisor har vanskeligt ved at kommunikere med kunden, fordi de 2 persontyper typisk vil have forskelligt sprog. Revisor den blå (A) tænker sig frem, analyserer sig frem. Kunstneren den røde (C) siger: Jeg kan godt mærke at.. Det er fuldstændig ubevidst, at man gør det. Men alene forskellen i ordbrug gør en forskel. Hvis jeg er revisor den blå (A) og min modpart er kunstner den røde (C) og modparten siger: Jeg kan mærke, at det her er rigtigt. Så tænker revisor (den blå): Hun ved det ikke ; men kunstneren ved det måske endnu bedre, end revisor gør. Kunstneren går bare ind fra en anden vinkel og bruger nogle udtryk, som revisor risikerer at misfortolke. Sætter spørgsmålstegn i stedet for at sige: Vi er på samme sted. Kunstneren siger ikke, at hun tænker, så revisor tror bare, at hun gætter. Der kan man gå galt i byen i forhold til hinanden, fordi man føler for forskellige ord alt efter hvilken vinkel, man tænker fra. Så der ligger utroligt meget kommunikation i det her også. PERSPEKTIVERING Vi har drøftet, hvor du mener, revisor er i dag, og hvor revisor burde tænke på at bevæge sig hen i 2020 ud fra et hjerneperspektiv. Spørgsmålet er, hvordan revisor kommer derhen? Revisor opnår kun forbedringer på feltet, hvis han arbejder bevidst med de her ting. Arbejder bevidst med at udnytte teamets potentiale, men også prøve at sætte sig ind i de forskellige måder at tænke på. Det kommer ikke af sig selv. Hvis du ikke proaktivt søger at ændre adfærd, så taler erfaringen for, at du fortsætter med det, du er bedst til og vant til. For revisor er det typisk at have en præference for at tænke ud fra den venstre hjernehalvdel, det vil sige, der hvor revisor er tryg. Det kan koste dyrt på kundekontoen i revisor 2020-perspektiv efter min opfattelse. Personligt går jeg ikke ud og løber en maraton i morgen, da jeg kun er god til en distance på ca. 4 km. Det kunne være, at jeg fik en kæmpe oplevelse, hvis jeg kastede mig ud i maratonen. Tilsvarende med revisorerne: De skal kaste sig ud i det. Der ligger nogle ting heri, som revisorerne kan have glæde af. Det kan godt være, at de så ikke gennemfører en hel maraton; men hvis revisorerne kommer halvvejs, så er meget nået. Meget mere end der sker i dag. Det er en tålmodig proces, der kræver et aktivt valg. Er det noget alle persontyper herunder revisorer kan anvende i deres udvikling? Det er ikke sådan, at vi ændrer vores profil grundlæggende. Hvis vi arbejder bevidst med det, så vil vi typisk blive dygtigere til nogle nye ting og samtidigt blive dygtigere til det, vi er gode til i forvejen. Man udvider som regel hele arealet. Det er ikke sådan, at man skubber arealet; men man udvider arealet, når man begynder at arbejde med noget. Kort sagt: Jo mere du lærer, desto mere kapacitet får du. Hvis du eksempelvis er stærk i det blå felt (Her: Regnskabsanalyse); men svag i det gule felt (Her: Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder) og begynder at arbejde med det gule, så vil du typisk også blive bedre i det blå felt (Regnskabsanalyse). Selvfølgelig kan man ikke sige, at det altid er sådan; men det vil typisk være sådan, at når du begynder at arbejde og bevidstgøre dig inden for det her, så bliver du mere opmærksom på, hvornår du er i de enkelte felter. Du kan derved bringe dig selv endnu længere ud i de enkelte facetter og derigennem skabe mere værdi for dine kunder. Vi har nogle naturlige præferencer; men vi har potentiale i alle 4 felter i Revisor 2020 perspektiv: Venstre hjernehalvdel, (A) Regnskabsanalyse og (B) Udarbejdelse af regnskab. Højre hjernehalvdel, (C) Økonomisk sparring og (D) Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder. 38 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

10 Revisor 2020 FIGUR 6 PRINCIPIELT MARKEDSPOTENTIALE FOR SMV ENS KØB AF REVISORYDELSER SMV køb os revisor Stort køb Revisors opgaver for SME er ved helhjernet tilbud Nuværende køb Lille køb Revisors opgaver for SME er ved (som nu) venstrehjernet tilbud 2020 Tid Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den Vi bliver endvidere gennem hele vores uddannelsessystem skolet til at bruge noget mere end andet. Skolingen kan skubbe dig i en bestemt retning, for eksempelvis i uddannelsen til statsautoriseret revisor i felterne (A): Regnskabsanalyse og (B): Udarbejdelse af regnskab. Du kan påvirke og dermed forskyde dine evner alt efter skolingen og impulserne. Det, at arbejde med det her, er en anden tænkemåde, tankeproces og andre værktøjer, end revisorer erfaringsmæssigt beskæftiger sig med. Hvis det kan afspejle sig på kundetilfredsheden og revisors bundlinje, så er det måske værd at forfølge, også for revisorer; men det kan være, at presset skal komme udefra fra offentligheden og kunderne før revisorerne tager det til sig for alvor. Noter 1 Interviewet fandt sted den , hos Stein-Beck, Charlottenlund, www. stein-beck.dk 2 Albert Einstein (14. marts april 1955) var en tysk teoretisk fysiker med en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion. I dag huskes han især som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori og for sit pacifistiske engagement i politiske og sociale forhold. Han blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921 for sin beskrivelse af den fotoelektriske effekt. Einstein betragtes som en af det tyvende århundredes vigtigste videnskabsmænd. Kilde: den Tak for en inspirerende indføring i et komplekst emne. STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 39

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

De 5 drivere for vækst i toplinjen

De 5 drivere for vækst i toplinjen Trends kundeorientering: De 5 drivere for vækst i toplinjen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Håndbog for sociale iværksættere

Håndbog for sociale iværksættere Kan man blive rig og lykkelig af at gøre verden til et bedre sted? Det er spørgsmålet, og hvis du har lyst til at finde svaret, er social iværksætteri et godt sted at starte. Men hvad er det? Hvordan kommer

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere