SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel"

Transkript

1 Revisor 2020 SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel Interview 1 med Aviva Steinbock, direktør og virksomhedsindehaver Virksomheden Stein-Becks værdiskabelse udspringer af følgende: Fokus på personale kan læses på bundlinjen!. Kernen i Stein- Becks ydelser er persontests baseret på internationalt anerkendte metoder, der bl.a. tager udgangspunkt i hjerneforskningen. Hjernen udvikler sig meget langsomt; men vores viden om hjernen udvikler sig til gengæld hastigt i disse år. For cirka 10 år siden var forskerne af den opfattelse, at hjernen var hjernen; men sådan er det ikke længere. I dag er der forskningsmæssigt belæg for, at vi kan udvikle hjernen individuelt. I artiklen udfordres hvad det i praksis betyder i regi af Revisor 2020-dagsordenen, herunder udviklingspotentialer i lyset heraf. Artikel udarbejdet i regi af Revisor 2020-konsortiet v/ulla Brandt, chefkonsulent i Dansk Erhverv samt Anni H. Haraszuk, E-MBA, statsautoriseret revisor. Se Aviva Steinbock er direktør og indehaver af virksomheden Stein-Beck, der har domicil i Charlottenlund. Der henvises til faktaboks 1 for et overblik over, hvordan virksomheden Stein-Beck skaber værdi. Med udgangspunkt i kerneaktiviteten og værdiskabelsen i sin egen virksomhed, har hun gjort sig en række overvejelser om udviklingspotentialer for revisor i 2020 perspektiv set ud fra SMV ens synsvinkel. Aviva Steinbock starter interviewet med følgende indledende refleksion: I Stein-Beck bruger vi ikke revisor som sparringspartner i dag. I år har jeg faktisk slet ikke set vores revisor, for da jeg kom forbi for at skrive under på årsregnskabet, var den underskrivende revisor ikke tilstede. Jeg underskrev regnskabet og kunne i øvrigt ikke se formålet med at komme igen på et andet tidspunkt. Det fik mig til at stille spørgsmålene: Hvad er det egentlig for en værdi, vi får fra revisor? Er det i overensstemmelse med det, vi har behov for? Jeg ved godt, hvordan hjernen hos en god bogholder ser ud. En dygtig bogholder er rigtig stærk i venstre hjernehalvdel. Det vil sige, bogholderen er rigtig god til at tage én ting af gangen, rutinen. Bogholderhjernen tænker normalt ikke out of the box. Det er typisk højre hjernehalvdel, der skal i aktion dér. Nu har vi alle sammen lidt 30 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

2 Aviva Steinbock, direktør: I Stein- Beck bruger vi ikke revisor som sparringspartner i dag. I år har jeg faktisk slet ikke set vores revisor, for da jeg kom forbi for at skrive under på årsregnskabet, var den underskrivende revisor ikke tilstede. Jeg underskrev regnskabet og kunne i øvrigt ikke se formålet med at komme igen på et andet tidspunkt. Det fik mig til at stille spørgsmålene: Hvad er det egentlig for en værdi, vi får fra revisor? Er det i overensstemmelse med det, vi har behov for? Jeg ved godt, hvordan hjernen hos en god bogholder ser ud. En dygtig bogholder er rigtig stærk i venstre hjernehalvdel. Det vil sige, bogholderen er rigtig god til at tage én ting af gangen, rutinen. Bogholderhjernen tænker normalt ikke out of the box. Det er typisk højre hjernehalvdel, der skal i aktion dér. Nu har vi alle sammen lidt af det hele; men der er typisk en præference. Hvis Stein-Beck set i 2020-perspektiv skulle vælge en revisor, der giver oplevet værdi for virksomheden, så skulle der komme langt mere fra revisors højre hjernehalvdel. Det kunne typisk være nogle proaktive og værdiskabende råd fra revisor, som vi ikke selv havde tænkt på. FAKTABOKS 1 Stein-Beck (*) i overblik Stein-Becks værdiskabelse udspringer af følgende: Fokus på personale kan læses på bundlinjen!. Virksomheden giver adgang til ny viden og ressourcer indenfor personaleområdet, med særligt fokus på services inden for: Rekruttering Leder- og virksomhedsudvikling Teamudvikling Kernen i Stein-Becks ydelser er persontests baseres på internationalt anerkendte metoder, der bl.a. tager udgangspunkt i hjerneforskningen. Aviva Steinbocks interesse for hjerneforskning har blandt andet givet sig udtryk i samarbejde med den kendte svenske læge og kirurg Nisse Simonson, hvis populærvidenskablige bøger om hjernen (**) hun har oversat med opbakning fra Peter Lund Madsen, læge, dr.med., speciallæge i psykiatri, Danmark (***) Stein-Beck blev stiftet i 2002 af Aviva Steinbock. Virksomheden har siden etableringen arbejdet med forskellige HR-opgaver. De første år var fokus på rekruttering af specialister til tidsbegrænsede opgaver. De sidste mange år har fokus været på rekruttering af specialister og ledere samt udvikling af ledelse, teams og organisation. Virksomheden er beliggende i Charlottenlund og har et vidt forgrenet net af partnerskaber, der anvendes afhængig af de konkrete kundeopgaver. Kundeporteføljen dækker i dag bredt, fx kommuner, håndværk-, engros- og højteknologiske virksomheder samt NGO er. Læs mere på (*) Kilde: den (**) Se eksempelvis bogen: Hjernepiller en rejse i universets mest fantastiske organ, Nisse Simonson og Stein-Beck ApS. Forfatter Nisse Simonson, Sverige. 2010, ISBN (***) STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 31

3 Intelligens er groft sagt at bruge alle de forskellige dele af hjernen simultant. Selv store mennesker som Albert Einstein 2 vil typisk blive betragtet som venstrehjernehalvdel domineret; men faktisk var han også en fremragende violinist. Et virkeligt vist menneske. Hans enorme evner handlede om, at han også brugte den højre hjernehalvdel, evnede at tænke out of the box og se de større sammenhænge. WASHINGTON, DC: The Albert Einstein memorial is a bronze statue by sculptor Robert Berks located on the grounds of the National Academy of Sciences af det hele; men der er typisk en præference. Hvis Stein-Beck set i 2020-perspektiv skulle vælge en revisor, der giver oplevet værdi for virksomheden, så skulle der komme langt mere fra revisors højre hjernehalvdel. Det kunne typisk være nogle proaktive og værdiskabende råd fra revisor, som vi ikke selv havde tænkt på. Med afsæt i disse indledende betragtninger er interviewet struktureret i nedenstående temaer, der med udgangspunkt i situationen i dag udfordrer revisors udviklingspotentialer frem mod Stein-Beck s behov for og principielle krav til leverandører set ud fra et hjerneanalytisk perspektiv 2. Stein-Beck s overvejelser om involvering af revisor i forhold til andre rådgivere. Hvad kan revisor og revisorvirksomheden bidrage med set ud fra et hjerneperspektiv? 3. Hvor er der behov for ændring og udviklingspotentialer i perioden frem mod 2020? 4. Perspektivering 32 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

4 STEIN-BECK S BEHOV FOR OG PRINCIPIELLE KRAV TIL LEVE- RANDØRER SET UD FRA ET HJERNEANALYTISK PERSPEKTIV Du omtaler forskellen på højre og venstre hjernehalvdel. Kan du give et overblik over, hvad det mere præcist indebærer i praksis? Det er korrekt, at vi til analyseformål normalt opdeler hjernen i følgende forskellige områder: Venstre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: a. Logisk analytisk faktuel kvantitativ b. Organiseret sekventiel planlægger detaljeret Højre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: c. Interpersonel emotionel kinæstetisk følende d. Holistisk intuitiv integrerende syntetiserende STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 33

5 Det kan være vanskeligt for sådanne personer at passe ind og blive respekteret, have en god dialog, kunne lide hinanden og skabe et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at revisorvirksomheden tænker i helheder og teams og ikke blot betragter enkeltpersoner isoleret set. FIGUR 1 EKSEMPLER PÅ TÆNKEPRÆFERENCER UD FRA FORSKELLIGE DELE AF HJERNEN Der henvises til figur 1: Eksempler på tænkepræferencer ud fra forskellige dele af hjernen. A LOGISK ANALYTISK FAKTUEL KVANTITATIV HOLISTISK INTUITIV INTEGRERENDE SYNTETISERENDE D Hvis vi tager udgangspunkt i SMV en og de opgaver, der efterspørges hos revisor i 2020-perspektiv, hvilke ydelser og leverancer vil så efter din opfattelse karakterisere de 4 delområder i praksis? De fleste brancher, herunder revisorernes, har særegen indarbejdet fagterminologi; men set ud fra en kundesynsvinkel vil jeg tillade mig at sætte følgende praktiske begreber ind i de 4 hjerneområder: B ORGANISERET SEKVENTIEL PLANLÆGGER DETALJERET INTERPERSONEL EMOTIONEL KINÆSTETISK FØLENDE C Venstre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: a. Regnskabsanalyse (Analytisk faktuel/blåt felt) b. Udarbejdelse af regnskab (Organiseret detaljeret/grønt felt) Højre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: c. Økonomisk sparring/trusted Advisor (Interpersonel følende/rødt felt) d. Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder (Holistisk integrerende/gult felt) FIGUR 2 OPGAVER SMV EN EFTERSPØRGER HOS REVISOR Opgaver SMV en e2erspørger hos Revisor A B Kilder: Faglitteratur: The Whole Brain Business Book, Ned Herrmann ISBN , McGraw-Hill. Stein-Becks beskrivelse (6 sider) af The Whole Brain Model : REGNSKABS- ANALYSE UDARBEJDELSE AF REGNSKAB RÅDGIVNING OM FREMTIDIGE ØKONOMISKE MULIGHEDER ØKONOMISK SPARRINGS- PARTNER TRUSTED ADVISOR Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den D C Der henvises til figur 2: Opgaver SMV en efterspørger hos revisor. Revisors kernekompetencer ligger typisk ovre i venstre hjernehalvdel, dvs. regnskabsopstilling og de analytisk prægede opgaver. En af mine hovedpointer her er imidlertid, at den samlede værdi for kunden efter min vurdering bliver niveaumæssigt løftet, hvis en leverandør eksempelvis revisor sætter sig ordentligt ind i kundens virksomhed og derigennem supplerer samt komplementerer med leverancer, der udspringer fra den højre hjernehalvdel. Det vil i relation til revisor sige at påtage sig rollen som trusted advisor og yde rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder. Jeg forudsætter her, at revisor er fagligt kompetent på arbejdsområderne i venstre hjernehalvdel. Intelligens er groft sagt at bruge alle de forskellige dele af hjernen simultant. Selv store mennesker som Albert Einstein 2 vil typisk blive betragtet som venstrehjernehalvdel domineret; men faktisk var han også en fremragende violinist. Et virkeligt vist menneske. Hans enorme evner handlede om, at han også brugte den højre hjernehalvdel, evnede at tænke out of the box og se de større sammenhænge. Lad os tage hovedpointen et skridt videre. Hvilke leverancer, services og produkter kan der i praksis ligge i de områder, der hører hjemme i højre hjernehalvdel? Det, jeg overordnet har benævnt: (D/gult felt) Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder, kunne eksempelvis omfatte: Strategi, udviklingsmuligheder og forretningsmodel. Kort sagt handler det om virksomhedens (kundens) helhed og at tænke out of the box. 34 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

6 Revisor 2020 Økonomisk sparring/trusted Advisor (C/rødt felt) kan være karakteriseret ved følgende: Den rent samarbejdsmæssige del og hvordan det fungerer. Tillid, troværdighed og tilgængelighed. En rådgiver kunden kan regne med og stole på. Et tæt forhold til sin rådgiver. Hus doktoren : Det er revisor jeg går til, uanset hvad det drejer sig om. Tryghed: revisor giver virksomheden tryghed (følelsesmæssigt) for at tingene er i orden. Tryghed mellem långivere/investorer (Private Equity, Venture Capital m.v.) og virksomheden via revisor. Ikke bare hvad du laver; men hvem du laver det med. Offentlighedens tillidsrepræsentant. FIGUR 3 TÆNKEPRÆFERENCER FOR REVISORER Ud fra modellen behøver det arbejde en revisor udfører indenfor det C/det røde felt økonomisk sparring ikke at være knyttet til konkret udarbejdelse eller revision af regnskaber eller lignende analytisk prægede opgaver. Men kan selvfølgelig være det, det vil afhænge af de faktiske omstændigheder. Der er mange eksempler på, at leverandører er fagligt dygtige som eksempelvis revisorer men ikke er gode (nok) til at fortælle om det. Dette, selv om revisor reelt måtte have noget at have det i og kan en masse. Følelsen her (C/det røde felt) er ikke nødvendigvis udtryk for det reelle billede. Det er evnen til at skabe en tryghed, der ikke nødvendigvis er forankret i det faglige. Kilde: Herrmann International Denmark, Uddrag fra Hermann International Denmarks database. STEIN-BECK S OVERVEJELSER OM INVOLVERING AF REVI- SOR I FORHOLD TIL ANDRE RÅDGIVERE. HVAD KAN REVI- SOR OG REVISORVIRKSOMHEDEN BIDRAGE MED SET UD FRA ET HJERNEPERSPEKTIV? Er du bekendt med analyser, der specifikt undersøger hvordan tænkepræferencer er hos revisorer i Danmark set ud fra et hjerneperspektiv? Som forberedelse til dagens interview har jeg undersøgt, hvad der er udarbejdet på området. Det er tilsyneladende noget sparsomt. Det kan måske være afledt af, at revisorer ikke historisk har fundet det relevant at prioritere området og dermed at bidrage til sådanne analyser. Det har dog været muligt at fremskaffe en analyse af tænkepræferencer for danske revisorer, jf. data fra min samarbejdspartner: Herrmann International Denmark. Der henvises til figur 3: Tænkepræferencer for revisorer. Analysen omfatter, som det fremgår, kun 18 revisorer. Set i forhold til den meget omfattende datamængde, der er i Herrman International Denmarks database samlet set, så udgør revisorerne en næsten ikke eksisterende andel. Det er en overraskende konklusion, også for mig. Under skyldig hensyntagen til, at den undersøgte revisorpopulation er begrænset, så fremgår det af figur 3, at hovedparten af revisorerne befinder sig i det blå felt (A): Regnskabsanalyse, dvs. analytisk prægede opgaver. Endvidere fremgår det, at der ikke er så mange revisorer, der skiller sig væsentlig ud. Endeligt er der ganske få af de undersøgte revisorer, der har tænkepræferencer i højre hjernehalvdel. Som inspiration til revisorer, bl.a. til brug for forretningsudvikling, er der i figur 4 indarbejdet eksempler på foretrukne tankesæt i 3 andre virksomhedstyper: Aktuarer, kunstnere og teknikere. I den forbindelse er det værd at bemærke, at hvis der er enkeltpersoner, der adskiller sig meget fra helheden, som eksempelvis med aktuaranalysen, hvor der er 2, der skiller sig ud i det røde felt (C). Det kan være vanskeligt for sådanne personer at passe ind og blive respekteret, have en god dialog, kunne lide hinanden og skabe et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at revisorvirksomheden tænker i helheder og teams og ikke blot betragter enkeltpersoner isoleret set. STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 35

7 Kunstneren går bare ind fra en anden vinkel og bruger nogle udtryk, som revisor risikerer at misfortolke. Sætter spørgsmålstegn i stedet for at sige: Vi er på samme sted. Kunstneren siger ikke, at hun tænker, så revisor tror bare, at hun gætter. Der kan man gå galt i byen i forhold til hinanden, fordi man føler for forskellige ord alt efter hvilken vinkel, man tænker fra. Så der ligger utroligt meget kommunikation i det her også. FIGUR 4 BILLEDE AF TEAMETS FORETRUKNE TANKESÆT HOS TRE FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER En Finansiel virksomhed AKTUARER Virksomhed som producerer postkort KUNSTNERE Lad os blive meget konkrete. Hvis vi tager en revisorerklæring og fortolker revisors arbejde med erklæringen i hjerneperspektiv. Hvordan vil det så se ud? Virksomhed som producerer halvledere TEKNIKERE Kilde: Herrmann International Denmark, Uddrag fra Hermann Internationals database. Der vil være forskellige faser, hvor revisor bruger forskellige dele af hjernen. Det forhold, at revisor sætter sig ned og kigger på tallene. Det tænker man primært ud fra det grønne område (B): Udarbejdelse af regnskab. Der starter revisor fra den ene ende og arbejder sig igennem. Det at checke tingene: At tingene er i orden. Det er typisk en blå tankegang (A): Regnskabsanalyse. Selve revisors erklæring den røde del (C) giver tryghed til bl.a. virksomheden og offentligheden, som eksempelvis SKAT. Det er så op til erklæringsmodtagerne, hvordan denne tryghed udnyttes. Hvis SKAT eksempelvis vælger at fokusere på enkeltsagskontrol af virksomhedens selvangivelse uden hel/delvis hensyntagen til den øgede tillid og tryghed revisors erklæring er tænkt som garant for, så vil SKAT s indsats- og kontroltilgang være mere forankret i venstre hjernehalvdel (A og B). For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at der typisk ikke er så meget gult (D) i sådan en erklæringsopgave. Et eksempel kunne være going concern-vurderingen som led i revisors erklæring på et årsregnskab. 36 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

8 Revisor 2020 FIGUR 5 OPTIMERING AF REVISOR TEAMETS (LEVERANDØRENS) PERFORMANCE SET UD SMV ENS (KUNDENS) SYNSVINKEL Teamets effektivitet Performance Gennemsnit Homogene grupper Høj performance Heterogene grupper Lav performance Tid Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den HVOR ER DER BEHOV FOR ÆNDRING OG UDVIKLINGS- POTENTIALER I PERIODEN FREM MOD 2020? Hvis vi tager en 2020 megatrend som digitalisering: Verden bliver digital, dataene flyder og der tales om big data. Måske bliver det at udarbejde regnskaber omlagt til automatiserede processer, til noget der ikke er menneskeberørt. Hvordan fortolker du det i Revisor 2020-hjerneperspektiv? Med den digitale dagsorden er det sandsynligt, at revisoropgaverne der er knyttet til tænkning ud fra venstre hjernehalvdel i tiltagende omfang bliver omlagt til systemer, dvs. software, business intelligence, benchmark, analysearbejde osv. Det kan så være, at revisor vælger at udbyde sådanne systemer m.v. for at undgå at miste forretning samlet set. Der arbejdes i dag på videreudvikling af programmer i så stort omfang, at det reelt bliver kunstig intelligens. Der er allerede konkrete eksempler på det inden for noget så komplekst som psykologiens verden. Tag eksempelvis on-line psykologen: Ellie 3. Det er en virtuel psykolog, udviklet i USA, hvor du via en PC kan føre en psykologsamtale. Det vil sige et software, der kan skabe sympati, tryghed m.v. Det er i hvert fald formålet; men jeg vil lade det være op til den enkelte at vurdere værdien heraf i praksis. Hvorfor kan du ikke gøre det inden for revisionsbranchen (og advokatområdet) på sigt? Inden for psykologiens univers kræver det rigtig meget. Det ville intuitivt være niveaumæssigt nemmere inden for revisions og juraens verden, hvor der opereres med standarder, erklæringer, forarbejder, lovgivning, praksis, domme, afgørelser m.v. Selv om der er en lang række konkrete vurderinger, vil mange sager formentlig ligne hinanden. I de fleste numeriske fag som revision er pilediagrammet anvendeligt. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre og samtidigt være en god business case. Du efterlyser, at revisor gør større brug af højre hjernehalvdel set ud fra en kundesynsvinkel. Revisor skal grundlæggende drive en rentabel forretning. Hvilken indvirkning vurderer du det kan have på revisorvirksomhedens performance og dermed indtjeningsudvikling i Revisor 2020-perspektiv? Anvendt korrekt under de specifikke omstændigheder er det min vurdering, at det kan bidrage væsentligt til en bedre performance og dermed et stigende markedspotentiale for revisor ikke mindst i SMVsegmentet. Jeg har illustreret mine pointer på feltet i figur 5: Optimering af revisorteamets (leverandørens) performance set ud SMVens STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 37

9 Det kommer ikke af sig selv. Hvis du ikke proaktivt søger at ændre adfærd, så taler erfaringen for, at du fortsætter med det, du er bedst til og vant til. For revisor er det typisk at have en præference for at tænke ud fra den venstre hjernehalvdel, det vil sige, der hvor revisor er tryg. Det kan koste dyrt på kundekontoen i revisor 2020-perspektiv efter min opfattelse. (kundens) synsvinkel og figur 6: Principielt markedspotentiale for SMVens køb af revisorydelser. Kort sagt: En bedre forretning for revisor. Når teamet begynder at blive heterogent, herunder have forskellige tænkepræferencer hjernemæssigt, så opstår der både problemer og muligheder; men først opstår der typisk problemer. Til gengæld er potentialet erfaringsmæssigt større i heterogene grupper, også ift. performance. Nytænkning mangler typisk i meget homogene revisor grupper. Hvad skal drive revisors innovations- og forandringsproces? Typisk begynder tankerne i det gule felt (D). Når vi laver innovation, så er vi sædvanligvis også nødt til at analysere: Giver det mening, kan det betale sig? Den tankegang ligger i det blå felt (A). Spørgsmålet, om vi i det hele taget kan gennemføre det og tage fat i opgaverne i praksis, vil typisk være grønt område (B). Endelig det røde område (C): Er der nogen, der vil købe det her? For at innovere skal man hele vejen rundt; men det kræver et stærkt gult element (D). Hvis revisor har et udbud, der i større omfang tager helhedsaspektet med af alle 4 dele, så er der gode chancer for, at det bliver mere attraktivt for SMV en. Markedet kan bedre forstå, hvordan revisor bidrager til virksomheden (kundens) værdiskabelse og dermed giver merværdi for kunden. Hvordan hænger det sammen med revisors kommunikation med SMV erne og markedet i øvrigt? Et er som drøftet at sælge ydelserne; men det er måske endnu mere relevant i forhold til, hvordan vi kommunikerer. Hvis vi ikke forstår hinanden, så kan det være ligegyldigt, hvor meget revisor har at tilbyde. Hvis revisor eksempelvis har en kunstner som kunde, kan det være, at revisor har vanskeligt ved at kommunikere med kunden, fordi de 2 persontyper typisk vil have forskelligt sprog. Revisor den blå (A) tænker sig frem, analyserer sig frem. Kunstneren den røde (C) siger: Jeg kan godt mærke at.. Det er fuldstændig ubevidst, at man gør det. Men alene forskellen i ordbrug gør en forskel. Hvis jeg er revisor den blå (A) og min modpart er kunstner den røde (C) og modparten siger: Jeg kan mærke, at det her er rigtigt. Så tænker revisor (den blå): Hun ved det ikke ; men kunstneren ved det måske endnu bedre, end revisor gør. Kunstneren går bare ind fra en anden vinkel og bruger nogle udtryk, som revisor risikerer at misfortolke. Sætter spørgsmålstegn i stedet for at sige: Vi er på samme sted. Kunstneren siger ikke, at hun tænker, så revisor tror bare, at hun gætter. Der kan man gå galt i byen i forhold til hinanden, fordi man føler for forskellige ord alt efter hvilken vinkel, man tænker fra. Så der ligger utroligt meget kommunikation i det her også. PERSPEKTIVERING Vi har drøftet, hvor du mener, revisor er i dag, og hvor revisor burde tænke på at bevæge sig hen i 2020 ud fra et hjerneperspektiv. Spørgsmålet er, hvordan revisor kommer derhen? Revisor opnår kun forbedringer på feltet, hvis han arbejder bevidst med de her ting. Arbejder bevidst med at udnytte teamets potentiale, men også prøve at sætte sig ind i de forskellige måder at tænke på. Det kommer ikke af sig selv. Hvis du ikke proaktivt søger at ændre adfærd, så taler erfaringen for, at du fortsætter med det, du er bedst til og vant til. For revisor er det typisk at have en præference for at tænke ud fra den venstre hjernehalvdel, det vil sige, der hvor revisor er tryg. Det kan koste dyrt på kundekontoen i revisor 2020-perspektiv efter min opfattelse. Personligt går jeg ikke ud og løber en maraton i morgen, da jeg kun er god til en distance på ca. 4 km. Det kunne være, at jeg fik en kæmpe oplevelse, hvis jeg kastede mig ud i maratonen. Tilsvarende med revisorerne: De skal kaste sig ud i det. Der ligger nogle ting heri, som revisorerne kan have glæde af. Det kan godt være, at de så ikke gennemfører en hel maraton; men hvis revisorerne kommer halvvejs, så er meget nået. Meget mere end der sker i dag. Det er en tålmodig proces, der kræver et aktivt valg. Er det noget alle persontyper herunder revisorer kan anvende i deres udvikling? Det er ikke sådan, at vi ændrer vores profil grundlæggende. Hvis vi arbejder bevidst med det, så vil vi typisk blive dygtigere til nogle nye ting og samtidigt blive dygtigere til det, vi er gode til i forvejen. Man udvider som regel hele arealet. Det er ikke sådan, at man skubber arealet; men man udvider arealet, når man begynder at arbejde med noget. Kort sagt: Jo mere du lærer, desto mere kapacitet får du. Hvis du eksempelvis er stærk i det blå felt (Her: Regnskabsanalyse); men svag i det gule felt (Her: Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder) og begynder at arbejde med det gule, så vil du typisk også blive bedre i det blå felt (Regnskabsanalyse). Selvfølgelig kan man ikke sige, at det altid er sådan; men det vil typisk være sådan, at når du begynder at arbejde og bevidstgøre dig inden for det her, så bliver du mere opmærksom på, hvornår du er i de enkelte felter. Du kan derved bringe dig selv endnu længere ud i de enkelte facetter og derigennem skabe mere værdi for dine kunder. Vi har nogle naturlige præferencer; men vi har potentiale i alle 4 felter i Revisor 2020 perspektiv: Venstre hjernehalvdel, (A) Regnskabsanalyse og (B) Udarbejdelse af regnskab. Højre hjernehalvdel, (C) Økonomisk sparring og (D) Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder. 38 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

10 Revisor 2020 FIGUR 6 PRINCIPIELT MARKEDSPOTENTIALE FOR SMV ENS KØB AF REVISORYDELSER SMV køb os revisor Stort køb Revisors opgaver for SME er ved helhjernet tilbud Nuværende køb Lille køb Revisors opgaver for SME er ved (som nu) venstrehjernet tilbud 2020 Tid Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den Vi bliver endvidere gennem hele vores uddannelsessystem skolet til at bruge noget mere end andet. Skolingen kan skubbe dig i en bestemt retning, for eksempelvis i uddannelsen til statsautoriseret revisor i felterne (A): Regnskabsanalyse og (B): Udarbejdelse af regnskab. Du kan påvirke og dermed forskyde dine evner alt efter skolingen og impulserne. Det, at arbejde med det her, er en anden tænkemåde, tankeproces og andre værktøjer, end revisorer erfaringsmæssigt beskæftiger sig med. Hvis det kan afspejle sig på kundetilfredsheden og revisors bundlinje, så er det måske værd at forfølge, også for revisorer; men det kan være, at presset skal komme udefra fra offentligheden og kunderne før revisorerne tager det til sig for alvor. Noter 1 Interviewet fandt sted den , hos Stein-Beck, Charlottenlund, www. stein-beck.dk 2 Albert Einstein (14. marts april 1955) var en tysk teoretisk fysiker med en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion. I dag huskes han især som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori og for sit pacifistiske engagement i politiske og sociale forhold. Han blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921 for sin beskrivelse af den fotoelektriske effekt. Einstein betragtes som en af det tyvende århundredes vigtigste videnskabsmænd. Kilde: den Tak for en inspirerende indføring i et komplekst emne. STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 39

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER

MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER OPLEV MØDEBUDSKABET OG SKAB STØRRE VÆRDI... Comwell og CoastZone en af Danmarks største udbydere af teamudvikling og aktiv læring

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning

Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning Asymmetrisk tænkning - det vi plejer at gøre Assymmetrisk tænkning er den tænkning, som oftest bruges, når en gruppe af personer skal blive enige om noget.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Customer Experience Management i Tivoli

Customer Experience Management i Tivoli Customer Experience Management i Tivoli Interview med HR Chef Dorthe Dinesen og Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal, Tivoli Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT AGENDA Fremlæggelse og refleksion Hvad er vi blevet opmærksomme på? Præsentation Hvorfor er det godt at fokusere på det, du er god til og får energi af? Whole Brain

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt Holistisk ledelse Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede:! Medarbejderne betragtes som hele mennesker, ikke kun en resurse. Både personlig og faglig udvikling.! Ledernes selvindsigt er central.

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere