SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel"

Transkript

1 Revisor 2020 SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel Interview 1 med Aviva Steinbock, direktør og virksomhedsindehaver Virksomheden Stein-Becks værdiskabelse udspringer af følgende: Fokus på personale kan læses på bundlinjen!. Kernen i Stein- Becks ydelser er persontests baseret på internationalt anerkendte metoder, der bl.a. tager udgangspunkt i hjerneforskningen. Hjernen udvikler sig meget langsomt; men vores viden om hjernen udvikler sig til gengæld hastigt i disse år. For cirka 10 år siden var forskerne af den opfattelse, at hjernen var hjernen; men sådan er det ikke længere. I dag er der forskningsmæssigt belæg for, at vi kan udvikle hjernen individuelt. I artiklen udfordres hvad det i praksis betyder i regi af Revisor 2020-dagsordenen, herunder udviklingspotentialer i lyset heraf. Artikel udarbejdet i regi af Revisor 2020-konsortiet v/ulla Brandt, chefkonsulent i Dansk Erhverv samt Anni H. Haraszuk, E-MBA, statsautoriseret revisor. Se Aviva Steinbock er direktør og indehaver af virksomheden Stein-Beck, der har domicil i Charlottenlund. Der henvises til faktaboks 1 for et overblik over, hvordan virksomheden Stein-Beck skaber værdi. Med udgangspunkt i kerneaktiviteten og værdiskabelsen i sin egen virksomhed, har hun gjort sig en række overvejelser om udviklingspotentialer for revisor i 2020 perspektiv set ud fra SMV ens synsvinkel. Aviva Steinbock starter interviewet med følgende indledende refleksion: I Stein-Beck bruger vi ikke revisor som sparringspartner i dag. I år har jeg faktisk slet ikke set vores revisor, for da jeg kom forbi for at skrive under på årsregnskabet, var den underskrivende revisor ikke tilstede. Jeg underskrev regnskabet og kunne i øvrigt ikke se formålet med at komme igen på et andet tidspunkt. Det fik mig til at stille spørgsmålene: Hvad er det egentlig for en værdi, vi får fra revisor? Er det i overensstemmelse med det, vi har behov for? Jeg ved godt, hvordan hjernen hos en god bogholder ser ud. En dygtig bogholder er rigtig stærk i venstre hjernehalvdel. Det vil sige, bogholderen er rigtig god til at tage én ting af gangen, rutinen. Bogholderhjernen tænker normalt ikke out of the box. Det er typisk højre hjernehalvdel, der skal i aktion dér. Nu har vi alle sammen lidt 30 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

2 Aviva Steinbock, direktør: I Stein- Beck bruger vi ikke revisor som sparringspartner i dag. I år har jeg faktisk slet ikke set vores revisor, for da jeg kom forbi for at skrive under på årsregnskabet, var den underskrivende revisor ikke tilstede. Jeg underskrev regnskabet og kunne i øvrigt ikke se formålet med at komme igen på et andet tidspunkt. Det fik mig til at stille spørgsmålene: Hvad er det egentlig for en værdi, vi får fra revisor? Er det i overensstemmelse med det, vi har behov for? Jeg ved godt, hvordan hjernen hos en god bogholder ser ud. En dygtig bogholder er rigtig stærk i venstre hjernehalvdel. Det vil sige, bogholderen er rigtig god til at tage én ting af gangen, rutinen. Bogholderhjernen tænker normalt ikke out of the box. Det er typisk højre hjernehalvdel, der skal i aktion dér. Nu har vi alle sammen lidt af det hele; men der er typisk en præference. Hvis Stein-Beck set i 2020-perspektiv skulle vælge en revisor, der giver oplevet værdi for virksomheden, så skulle der komme langt mere fra revisors højre hjernehalvdel. Det kunne typisk være nogle proaktive og værdiskabende råd fra revisor, som vi ikke selv havde tænkt på. FAKTABOKS 1 Stein-Beck (*) i overblik Stein-Becks værdiskabelse udspringer af følgende: Fokus på personale kan læses på bundlinjen!. Virksomheden giver adgang til ny viden og ressourcer indenfor personaleområdet, med særligt fokus på services inden for: Rekruttering Leder- og virksomhedsudvikling Teamudvikling Kernen i Stein-Becks ydelser er persontests baseres på internationalt anerkendte metoder, der bl.a. tager udgangspunkt i hjerneforskningen. Aviva Steinbocks interesse for hjerneforskning har blandt andet givet sig udtryk i samarbejde med den kendte svenske læge og kirurg Nisse Simonson, hvis populærvidenskablige bøger om hjernen (**) hun har oversat med opbakning fra Peter Lund Madsen, læge, dr.med., speciallæge i psykiatri, Danmark (***) Stein-Beck blev stiftet i 2002 af Aviva Steinbock. Virksomheden har siden etableringen arbejdet med forskellige HR-opgaver. De første år var fokus på rekruttering af specialister til tidsbegrænsede opgaver. De sidste mange år har fokus været på rekruttering af specialister og ledere samt udvikling af ledelse, teams og organisation. Virksomheden er beliggende i Charlottenlund og har et vidt forgrenet net af partnerskaber, der anvendes afhængig af de konkrete kundeopgaver. Kundeporteføljen dækker i dag bredt, fx kommuner, håndværk-, engros- og højteknologiske virksomheder samt NGO er. Læs mere på (*) Kilde: den (**) Se eksempelvis bogen: Hjernepiller en rejse i universets mest fantastiske organ, Nisse Simonson og Stein-Beck ApS. Forfatter Nisse Simonson, Sverige. 2010, ISBN (***) STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 31

3 Intelligens er groft sagt at bruge alle de forskellige dele af hjernen simultant. Selv store mennesker som Albert Einstein 2 vil typisk blive betragtet som venstrehjernehalvdel domineret; men faktisk var han også en fremragende violinist. Et virkeligt vist menneske. Hans enorme evner handlede om, at han også brugte den højre hjernehalvdel, evnede at tænke out of the box og se de større sammenhænge. WASHINGTON, DC: The Albert Einstein memorial is a bronze statue by sculptor Robert Berks located on the grounds of the National Academy of Sciences af det hele; men der er typisk en præference. Hvis Stein-Beck set i 2020-perspektiv skulle vælge en revisor, der giver oplevet værdi for virksomheden, så skulle der komme langt mere fra revisors højre hjernehalvdel. Det kunne typisk være nogle proaktive og værdiskabende råd fra revisor, som vi ikke selv havde tænkt på. Med afsæt i disse indledende betragtninger er interviewet struktureret i nedenstående temaer, der med udgangspunkt i situationen i dag udfordrer revisors udviklingspotentialer frem mod Stein-Beck s behov for og principielle krav til leverandører set ud fra et hjerneanalytisk perspektiv 2. Stein-Beck s overvejelser om involvering af revisor i forhold til andre rådgivere. Hvad kan revisor og revisorvirksomheden bidrage med set ud fra et hjerneperspektiv? 3. Hvor er der behov for ændring og udviklingspotentialer i perioden frem mod 2020? 4. Perspektivering 32 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

4 STEIN-BECK S BEHOV FOR OG PRINCIPIELLE KRAV TIL LEVE- RANDØRER SET UD FRA ET HJERNEANALYTISK PERSPEKTIV Du omtaler forskellen på højre og venstre hjernehalvdel. Kan du give et overblik over, hvad det mere præcist indebærer i praksis? Det er korrekt, at vi til analyseformål normalt opdeler hjernen i følgende forskellige områder: Venstre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: a. Logisk analytisk faktuel kvantitativ b. Organiseret sekventiel planlægger detaljeret Højre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: c. Interpersonel emotionel kinæstetisk følende d. Holistisk intuitiv integrerende syntetiserende STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 33

5 Det kan være vanskeligt for sådanne personer at passe ind og blive respekteret, have en god dialog, kunne lide hinanden og skabe et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at revisorvirksomheden tænker i helheder og teams og ikke blot betragter enkeltpersoner isoleret set. FIGUR 1 EKSEMPLER PÅ TÆNKEPRÆFERENCER UD FRA FORSKELLIGE DELE AF HJERNEN Der henvises til figur 1: Eksempler på tænkepræferencer ud fra forskellige dele af hjernen. A LOGISK ANALYTISK FAKTUEL KVANTITATIV HOLISTISK INTUITIV INTEGRERENDE SYNTETISERENDE D Hvis vi tager udgangspunkt i SMV en og de opgaver, der efterspørges hos revisor i 2020-perspektiv, hvilke ydelser og leverancer vil så efter din opfattelse karakterisere de 4 delområder i praksis? De fleste brancher, herunder revisorernes, har særegen indarbejdet fagterminologi; men set ud fra en kundesynsvinkel vil jeg tillade mig at sætte følgende praktiske begreber ind i de 4 hjerneområder: B ORGANISERET SEKVENTIEL PLANLÆGGER DETALJERET INTERPERSONEL EMOTIONEL KINÆSTETISK FØLENDE C Venstre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: a. Regnskabsanalyse (Analytisk faktuel/blåt felt) b. Udarbejdelse af regnskab (Organiseret detaljeret/grønt felt) Højre hjernehalvdel, med følgende underopdelinger: c. Økonomisk sparring/trusted Advisor (Interpersonel følende/rødt felt) d. Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder (Holistisk integrerende/gult felt) FIGUR 2 OPGAVER SMV EN EFTERSPØRGER HOS REVISOR Opgaver SMV en e2erspørger hos Revisor A B Kilder: Faglitteratur: The Whole Brain Business Book, Ned Herrmann ISBN , McGraw-Hill. Stein-Becks beskrivelse (6 sider) af The Whole Brain Model : REGNSKABS- ANALYSE UDARBEJDELSE AF REGNSKAB RÅDGIVNING OM FREMTIDIGE ØKONOMISKE MULIGHEDER ØKONOMISK SPARRINGS- PARTNER TRUSTED ADVISOR Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den D C Der henvises til figur 2: Opgaver SMV en efterspørger hos revisor. Revisors kernekompetencer ligger typisk ovre i venstre hjernehalvdel, dvs. regnskabsopstilling og de analytisk prægede opgaver. En af mine hovedpointer her er imidlertid, at den samlede værdi for kunden efter min vurdering bliver niveaumæssigt løftet, hvis en leverandør eksempelvis revisor sætter sig ordentligt ind i kundens virksomhed og derigennem supplerer samt komplementerer med leverancer, der udspringer fra den højre hjernehalvdel. Det vil i relation til revisor sige at påtage sig rollen som trusted advisor og yde rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder. Jeg forudsætter her, at revisor er fagligt kompetent på arbejdsområderne i venstre hjernehalvdel. Intelligens er groft sagt at bruge alle de forskellige dele af hjernen simultant. Selv store mennesker som Albert Einstein 2 vil typisk blive betragtet som venstrehjernehalvdel domineret; men faktisk var han også en fremragende violinist. Et virkeligt vist menneske. Hans enorme evner handlede om, at han også brugte den højre hjernehalvdel, evnede at tænke out of the box og se de større sammenhænge. Lad os tage hovedpointen et skridt videre. Hvilke leverancer, services og produkter kan der i praksis ligge i de områder, der hører hjemme i højre hjernehalvdel? Det, jeg overordnet har benævnt: (D/gult felt) Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder, kunne eksempelvis omfatte: Strategi, udviklingsmuligheder og forretningsmodel. Kort sagt handler det om virksomhedens (kundens) helhed og at tænke out of the box. 34 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

6 Revisor 2020 Økonomisk sparring/trusted Advisor (C/rødt felt) kan være karakteriseret ved følgende: Den rent samarbejdsmæssige del og hvordan det fungerer. Tillid, troværdighed og tilgængelighed. En rådgiver kunden kan regne med og stole på. Et tæt forhold til sin rådgiver. Hus doktoren : Det er revisor jeg går til, uanset hvad det drejer sig om. Tryghed: revisor giver virksomheden tryghed (følelsesmæssigt) for at tingene er i orden. Tryghed mellem långivere/investorer (Private Equity, Venture Capital m.v.) og virksomheden via revisor. Ikke bare hvad du laver; men hvem du laver det med. Offentlighedens tillidsrepræsentant. FIGUR 3 TÆNKEPRÆFERENCER FOR REVISORER Ud fra modellen behøver det arbejde en revisor udfører indenfor det C/det røde felt økonomisk sparring ikke at være knyttet til konkret udarbejdelse eller revision af regnskaber eller lignende analytisk prægede opgaver. Men kan selvfølgelig være det, det vil afhænge af de faktiske omstændigheder. Der er mange eksempler på, at leverandører er fagligt dygtige som eksempelvis revisorer men ikke er gode (nok) til at fortælle om det. Dette, selv om revisor reelt måtte have noget at have det i og kan en masse. Følelsen her (C/det røde felt) er ikke nødvendigvis udtryk for det reelle billede. Det er evnen til at skabe en tryghed, der ikke nødvendigvis er forankret i det faglige. Kilde: Herrmann International Denmark, Uddrag fra Hermann International Denmarks database. STEIN-BECK S OVERVEJELSER OM INVOLVERING AF REVI- SOR I FORHOLD TIL ANDRE RÅDGIVERE. HVAD KAN REVI- SOR OG REVISORVIRKSOMHEDEN BIDRAGE MED SET UD FRA ET HJERNEPERSPEKTIV? Er du bekendt med analyser, der specifikt undersøger hvordan tænkepræferencer er hos revisorer i Danmark set ud fra et hjerneperspektiv? Som forberedelse til dagens interview har jeg undersøgt, hvad der er udarbejdet på området. Det er tilsyneladende noget sparsomt. Det kan måske være afledt af, at revisorer ikke historisk har fundet det relevant at prioritere området og dermed at bidrage til sådanne analyser. Det har dog været muligt at fremskaffe en analyse af tænkepræferencer for danske revisorer, jf. data fra min samarbejdspartner: Herrmann International Denmark. Der henvises til figur 3: Tænkepræferencer for revisorer. Analysen omfatter, som det fremgår, kun 18 revisorer. Set i forhold til den meget omfattende datamængde, der er i Herrman International Denmarks database samlet set, så udgør revisorerne en næsten ikke eksisterende andel. Det er en overraskende konklusion, også for mig. Under skyldig hensyntagen til, at den undersøgte revisorpopulation er begrænset, så fremgår det af figur 3, at hovedparten af revisorerne befinder sig i det blå felt (A): Regnskabsanalyse, dvs. analytisk prægede opgaver. Endvidere fremgår det, at der ikke er så mange revisorer, der skiller sig væsentlig ud. Endeligt er der ganske få af de undersøgte revisorer, der har tænkepræferencer i højre hjernehalvdel. Som inspiration til revisorer, bl.a. til brug for forretningsudvikling, er der i figur 4 indarbejdet eksempler på foretrukne tankesæt i 3 andre virksomhedstyper: Aktuarer, kunstnere og teknikere. I den forbindelse er det værd at bemærke, at hvis der er enkeltpersoner, der adskiller sig meget fra helheden, som eksempelvis med aktuaranalysen, hvor der er 2, der skiller sig ud i det røde felt (C). Det kan være vanskeligt for sådanne personer at passe ind og blive respekteret, have en god dialog, kunne lide hinanden og skabe et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at revisorvirksomheden tænker i helheder og teams og ikke blot betragter enkeltpersoner isoleret set. STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 35

7 Kunstneren går bare ind fra en anden vinkel og bruger nogle udtryk, som revisor risikerer at misfortolke. Sætter spørgsmålstegn i stedet for at sige: Vi er på samme sted. Kunstneren siger ikke, at hun tænker, så revisor tror bare, at hun gætter. Der kan man gå galt i byen i forhold til hinanden, fordi man føler for forskellige ord alt efter hvilken vinkel, man tænker fra. Så der ligger utroligt meget kommunikation i det her også. FIGUR 4 BILLEDE AF TEAMETS FORETRUKNE TANKESÆT HOS TRE FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER En Finansiel virksomhed AKTUARER Virksomhed som producerer postkort KUNSTNERE Lad os blive meget konkrete. Hvis vi tager en revisorerklæring og fortolker revisors arbejde med erklæringen i hjerneperspektiv. Hvordan vil det så se ud? Virksomhed som producerer halvledere TEKNIKERE Kilde: Herrmann International Denmark, Uddrag fra Hermann Internationals database. Der vil være forskellige faser, hvor revisor bruger forskellige dele af hjernen. Det forhold, at revisor sætter sig ned og kigger på tallene. Det tænker man primært ud fra det grønne område (B): Udarbejdelse af regnskab. Der starter revisor fra den ene ende og arbejder sig igennem. Det at checke tingene: At tingene er i orden. Det er typisk en blå tankegang (A): Regnskabsanalyse. Selve revisors erklæring den røde del (C) giver tryghed til bl.a. virksomheden og offentligheden, som eksempelvis SKAT. Det er så op til erklæringsmodtagerne, hvordan denne tryghed udnyttes. Hvis SKAT eksempelvis vælger at fokusere på enkeltsagskontrol af virksomhedens selvangivelse uden hel/delvis hensyntagen til den øgede tillid og tryghed revisors erklæring er tænkt som garant for, så vil SKAT s indsats- og kontroltilgang være mere forankret i venstre hjernehalvdel (A og B). For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at der typisk ikke er så meget gult (D) i sådan en erklæringsopgave. Et eksempel kunne være going concern-vurderingen som led i revisors erklæring på et årsregnskab. 36 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

8 Revisor 2020 FIGUR 5 OPTIMERING AF REVISOR TEAMETS (LEVERANDØRENS) PERFORMANCE SET UD SMV ENS (KUNDENS) SYNSVINKEL Teamets effektivitet Performance Gennemsnit Homogene grupper Høj performance Heterogene grupper Lav performance Tid Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den HVOR ER DER BEHOV FOR ÆNDRING OG UDVIKLINGS- POTENTIALER I PERIODEN FREM MOD 2020? Hvis vi tager en 2020 megatrend som digitalisering: Verden bliver digital, dataene flyder og der tales om big data. Måske bliver det at udarbejde regnskaber omlagt til automatiserede processer, til noget der ikke er menneskeberørt. Hvordan fortolker du det i Revisor 2020-hjerneperspektiv? Med den digitale dagsorden er det sandsynligt, at revisoropgaverne der er knyttet til tænkning ud fra venstre hjernehalvdel i tiltagende omfang bliver omlagt til systemer, dvs. software, business intelligence, benchmark, analysearbejde osv. Det kan så være, at revisor vælger at udbyde sådanne systemer m.v. for at undgå at miste forretning samlet set. Der arbejdes i dag på videreudvikling af programmer i så stort omfang, at det reelt bliver kunstig intelligens. Der er allerede konkrete eksempler på det inden for noget så komplekst som psykologiens verden. Tag eksempelvis on-line psykologen: Ellie 3. Det er en virtuel psykolog, udviklet i USA, hvor du via en PC kan føre en psykologsamtale. Det vil sige et software, der kan skabe sympati, tryghed m.v. Det er i hvert fald formålet; men jeg vil lade det være op til den enkelte at vurdere værdien heraf i praksis. Hvorfor kan du ikke gøre det inden for revisionsbranchen (og advokatområdet) på sigt? Inden for psykologiens univers kræver det rigtig meget. Det ville intuitivt være niveaumæssigt nemmere inden for revisions og juraens verden, hvor der opereres med standarder, erklæringer, forarbejder, lovgivning, praksis, domme, afgørelser m.v. Selv om der er en lang række konkrete vurderinger, vil mange sager formentlig ligne hinanden. I de fleste numeriske fag som revision er pilediagrammet anvendeligt. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre og samtidigt være en god business case. Du efterlyser, at revisor gør større brug af højre hjernehalvdel set ud fra en kundesynsvinkel. Revisor skal grundlæggende drive en rentabel forretning. Hvilken indvirkning vurderer du det kan have på revisorvirksomhedens performance og dermed indtjeningsudvikling i Revisor 2020-perspektiv? Anvendt korrekt under de specifikke omstændigheder er det min vurdering, at det kan bidrage væsentligt til en bedre performance og dermed et stigende markedspotentiale for revisor ikke mindst i SMVsegmentet. Jeg har illustreret mine pointer på feltet i figur 5: Optimering af revisorteamets (leverandørens) performance set ud SMVens STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 37

9 Det kommer ikke af sig selv. Hvis du ikke proaktivt søger at ændre adfærd, så taler erfaringen for, at du fortsætter med det, du er bedst til og vant til. For revisor er det typisk at have en præference for at tænke ud fra den venstre hjernehalvdel, det vil sige, der hvor revisor er tryg. Det kan koste dyrt på kundekontoen i revisor 2020-perspektiv efter min opfattelse. (kundens) synsvinkel og figur 6: Principielt markedspotentiale for SMVens køb af revisorydelser. Kort sagt: En bedre forretning for revisor. Når teamet begynder at blive heterogent, herunder have forskellige tænkepræferencer hjernemæssigt, så opstår der både problemer og muligheder; men først opstår der typisk problemer. Til gengæld er potentialet erfaringsmæssigt større i heterogene grupper, også ift. performance. Nytænkning mangler typisk i meget homogene revisor grupper. Hvad skal drive revisors innovations- og forandringsproces? Typisk begynder tankerne i det gule felt (D). Når vi laver innovation, så er vi sædvanligvis også nødt til at analysere: Giver det mening, kan det betale sig? Den tankegang ligger i det blå felt (A). Spørgsmålet, om vi i det hele taget kan gennemføre det og tage fat i opgaverne i praksis, vil typisk være grønt område (B). Endelig det røde område (C): Er der nogen, der vil købe det her? For at innovere skal man hele vejen rundt; men det kræver et stærkt gult element (D). Hvis revisor har et udbud, der i større omfang tager helhedsaspektet med af alle 4 dele, så er der gode chancer for, at det bliver mere attraktivt for SMV en. Markedet kan bedre forstå, hvordan revisor bidrager til virksomheden (kundens) værdiskabelse og dermed giver merværdi for kunden. Hvordan hænger det sammen med revisors kommunikation med SMV erne og markedet i øvrigt? Et er som drøftet at sælge ydelserne; men det er måske endnu mere relevant i forhold til, hvordan vi kommunikerer. Hvis vi ikke forstår hinanden, så kan det være ligegyldigt, hvor meget revisor har at tilbyde. Hvis revisor eksempelvis har en kunstner som kunde, kan det være, at revisor har vanskeligt ved at kommunikere med kunden, fordi de 2 persontyper typisk vil have forskelligt sprog. Revisor den blå (A) tænker sig frem, analyserer sig frem. Kunstneren den røde (C) siger: Jeg kan godt mærke at.. Det er fuldstændig ubevidst, at man gør det. Men alene forskellen i ordbrug gør en forskel. Hvis jeg er revisor den blå (A) og min modpart er kunstner den røde (C) og modparten siger: Jeg kan mærke, at det her er rigtigt. Så tænker revisor (den blå): Hun ved det ikke ; men kunstneren ved det måske endnu bedre, end revisor gør. Kunstneren går bare ind fra en anden vinkel og bruger nogle udtryk, som revisor risikerer at misfortolke. Sætter spørgsmålstegn i stedet for at sige: Vi er på samme sted. Kunstneren siger ikke, at hun tænker, så revisor tror bare, at hun gætter. Der kan man gå galt i byen i forhold til hinanden, fordi man føler for forskellige ord alt efter hvilken vinkel, man tænker fra. Så der ligger utroligt meget kommunikation i det her også. PERSPEKTIVERING Vi har drøftet, hvor du mener, revisor er i dag, og hvor revisor burde tænke på at bevæge sig hen i 2020 ud fra et hjerneperspektiv. Spørgsmålet er, hvordan revisor kommer derhen? Revisor opnår kun forbedringer på feltet, hvis han arbejder bevidst med de her ting. Arbejder bevidst med at udnytte teamets potentiale, men også prøve at sætte sig ind i de forskellige måder at tænke på. Det kommer ikke af sig selv. Hvis du ikke proaktivt søger at ændre adfærd, så taler erfaringen for, at du fortsætter med det, du er bedst til og vant til. For revisor er det typisk at have en præference for at tænke ud fra den venstre hjernehalvdel, det vil sige, der hvor revisor er tryg. Det kan koste dyrt på kundekontoen i revisor 2020-perspektiv efter min opfattelse. Personligt går jeg ikke ud og løber en maraton i morgen, da jeg kun er god til en distance på ca. 4 km. Det kunne være, at jeg fik en kæmpe oplevelse, hvis jeg kastede mig ud i maratonen. Tilsvarende med revisorerne: De skal kaste sig ud i det. Der ligger nogle ting heri, som revisorerne kan have glæde af. Det kan godt være, at de så ikke gennemfører en hel maraton; men hvis revisorerne kommer halvvejs, så er meget nået. Meget mere end der sker i dag. Det er en tålmodig proces, der kræver et aktivt valg. Er det noget alle persontyper herunder revisorer kan anvende i deres udvikling? Det er ikke sådan, at vi ændrer vores profil grundlæggende. Hvis vi arbejder bevidst med det, så vil vi typisk blive dygtigere til nogle nye ting og samtidigt blive dygtigere til det, vi er gode til i forvejen. Man udvider som regel hele arealet. Det er ikke sådan, at man skubber arealet; men man udvider arealet, når man begynder at arbejde med noget. Kort sagt: Jo mere du lærer, desto mere kapacitet får du. Hvis du eksempelvis er stærk i det blå felt (Her: Regnskabsanalyse); men svag i det gule felt (Her: Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder) og begynder at arbejde med det gule, så vil du typisk også blive bedre i det blå felt (Regnskabsanalyse). Selvfølgelig kan man ikke sige, at det altid er sådan; men det vil typisk være sådan, at når du begynder at arbejde og bevidstgøre dig inden for det her, så bliver du mere opmærksom på, hvornår du er i de enkelte felter. Du kan derved bringe dig selv endnu længere ud i de enkelte facetter og derigennem skabe mere værdi for dine kunder. Vi har nogle naturlige præferencer; men vi har potentiale i alle 4 felter i Revisor 2020 perspektiv: Venstre hjernehalvdel, (A) Regnskabsanalyse og (B) Udarbejdelse af regnskab. Højre hjernehalvdel, (C) Økonomisk sparring og (D) Rådgivning om fremtidige økonomiske muligheder. 38 STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel

10 Revisor 2020 FIGUR 6 PRINCIPIELT MARKEDSPOTENTIALE FOR SMV ENS KØB AF REVISORYDELSER SMV køb os revisor Stort køb Revisors opgaver for SME er ved helhjernet tilbud Nuværende køb Lille køb Revisors opgaver for SME er ved (som nu) venstrehjernet tilbud 2020 Tid Kilde: Stein-Becks fortolkning jf. Interview af Aviva Steinbock, den Vi bliver endvidere gennem hele vores uddannelsessystem skolet til at bruge noget mere end andet. Skolingen kan skubbe dig i en bestemt retning, for eksempelvis i uddannelsen til statsautoriseret revisor i felterne (A): Regnskabsanalyse og (B): Udarbejdelse af regnskab. Du kan påvirke og dermed forskyde dine evner alt efter skolingen og impulserne. Det, at arbejde med det her, er en anden tænkemåde, tankeproces og andre værktøjer, end revisorer erfaringsmæssigt beskæftiger sig med. Hvis det kan afspejle sig på kundetilfredsheden og revisors bundlinje, så er det måske værd at forfølge, også for revisorer; men det kan være, at presset skal komme udefra fra offentligheden og kunderne før revisorerne tager det til sig for alvor. Noter 1 Interviewet fandt sted den , hos Stein-Beck, Charlottenlund, www. stein-beck.dk 2 Albert Einstein (14. marts april 1955) var en tysk teoretisk fysiker med en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion. I dag huskes han især som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori og for sit pacifistiske engagement i politiske og sociale forhold. Han blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921 for sin beskrivelse af den fotoelektriske effekt. Einstein betragtes som en af det tyvende århundredes vigtigste videnskabsmænd. Kilde: den Tak for en inspirerende indføring i et komplekst emne. STEIN-BECK SMV en der efterlyser revisors brug af højre hjernehalvdel 39

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

ØVELSE. Trondheim i Norge Søsterfirma. Broen braste sammen omkring kl Broen var under konstruktion cementering. En bil kørte under broen.

ØVELSE. Trondheim i Norge Søsterfirma. Broen braste sammen omkring kl Broen var under konstruktion cementering. En bil kørte under broen. BYGGEPLADSTEGNING ØVELSE En tidlig morgen skal du informere dit sjak om en ulykke, som er sket i et søsterfirma. Du skal tage afsæt i én farve, når du informerer. Trondheim i Norge Søsterfirma Broen braste

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER

MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER OPLEV MØDEBUDSKABET OG SKAB STØRRE VÆRDI... Comwell og CoastZone en af Danmarks største udbydere af teamudvikling og aktiv læring

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Rekruttering af fremtidens talenter

Rekruttering af fremtidens talenter Rekruttering af fremtidens talenter Administratorkonference 2017 Jesper Volk Hvorfor er vi her? Rekruttering af fremtidens talenter! Hvad er talent? Hvordan spotter vi talent? Tiltrækning af fremtidens

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Start din bestyrelseskarriere

Start din bestyrelseskarriere Start din bestyrelseskarriere Bliv klar til bestyrelsesarbejde Som medlem af en bestyrelse skal du bidrage til nytænkning og udvikling, stille kvalificerede spørgsmål og træffe hurtige beslutninger. På

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00

Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj. revisorevent september 11:15-12:00 Regnskabsanalyse som ledelsesværktøj revisorevent 2017 21.september 11:15-12:00 Anni Haraszuk Statsaut. revisor, E-MBA Christian V. Petersen Professor emeritus, MBA, Ph.d. Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Hvad siger ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology

Hvad siger ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology Hvad siger 10.000 ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology Ejerledelse i Danmark Siden sidst Rapport 2: De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

GLOBAL SALGSDIREKTØR MED SOLID ERFARING INDENFOR TEKNISK SALG WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY

GLOBAL SALGSDIREKTØR MED SOLID ERFARING INDENFOR TEKNISK SALG WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY GLOBAL SALGSDIREKTØR MED SOLID ERFARING INDENFOR TEKNISK SALG WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY HB PRODUCTS HB PRODUCTS ER EN INTERNATIONALT ORIENTERET VIRKSOMHED, DER ER

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals!

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Beyond Project Leadership - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Tag skridtet videre fra traditionel projekt ledelse. Vær proaktiv, skab resonans og proces dit team

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT

FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT FÅ ØJE PÅ DIT EGET OG ANDRES TALENT AGENDA Fremlæggelse og refleksion Hvad er vi blevet opmærksomme på? Præsentation Hvorfor er det godt at fokusere på det, du er god til og får energi af? Whole Brain

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Disney: World Class Service

Disney: World Class Service Disney: World Class Service Interview med Mike Reardon, Disney Institute Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere