Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft"

Transkript

1 Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer

2 Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt har en markant udfordring i relation til at fremstå ligeså attraktiv som den private sektor over for akademisk uddannede. Dette gælder i speciel grad over for samfundsvidenskabeligt uddannede. Den offentlige sektor har en stor udfordring i at signalere, at udviklingsmulighederne er på højde med dem i den private sektor. Mulighederne skal simpelthen kommunikeres bedre. Navnlig for den kommunale sektor er udfordringerne tydelige og kan mærkes kraftigt i rekrutteringsøjemed. Løn er ikke det mest væsentlige kriterie for akademikerne ved valg af arbejdssted. Den offentlige sektor har derfor mulighed for, at arbejde med områder som udviklingsmuligheder og arbejdsindhold for bedre at kunne tiltrække akademikerne. Overordnet undersøgelse og metode Moment har afviklet en online spørgeundersøgelse blandt akademikere. I alt har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne er sket anonymt. Formålet har været at afdække den offentlige sektors overordnede attraktivitet som arbejdsplads blandt alle typer akademikere humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab samt at under søge hvilke kriterier, værdier og forhold disse ansøgergrupper lægger mest vægt på fra deres arbejdsplads. Rekruttering af ledere og specialister moment.dk Moment A/S Vester Farimagsgade København V Møllegade 32, 1.sal 8000 Aarhus C

3 Moment Professionals en kompetent sparringspartner Sammenlignet med det private erhvervsliv oplever den offentlige sektor stigende udfordringer med at tiltrække akademikere. En udfordring, der kun vil blive større i de kommende år, hvor endnu flere for lader arbejdsmarkedet, mens færre træder ind. Den offentlige sektor er en differentieret størrelse, og rekrutteringsudfordringerne varierer meget afhængigt af de konkrete forhold. Det er blandt andet generelt nemmere for staten end for kommunerne at tiltrække akademikere, ligesom det er lettere at rekruttere humanister end eksempelvis økonomer. Som sparringspartner med den offentlige sektor holder Moment Professionals sig konstant opdateret med, hvad der er afgørende for akademikernes valg af arbejdsplads. Vi ved, at det på en række områder er mere attraktivt at arbejde i den offentlige sektor end i den private og vi tror på, at den offentlige sektor kan blive bedre til at tiltrække de bedste medarbejdere ved tydeligt at kommunikere alle fordelene. Det kræver blot, at man ved præcis, hvad der skal kommunikeres, og hvem der skal kommunikeres til. Moment Professionals kan rådgive om, hvordan I bedst muligt tiltrækker de eftertragtede akademikere. Med et indgående kendskab til regelsættet i den offentlige sektor tror vi på, at I, i et samarbejde med os, vil opleve en markant styrkelse inden for rekruttering af kompetente medarbejdere. Christina Bornhøft Business Unit Director, Moment Professionals

4 Den offentlige sektor er mindre attraktiv end den private Undersøgelsen viser meget klart, at den offentlige sektor som helhed har en grundlæggende udfordring i at fremstå attraktiv over for akademikere sammenlignet med den private sektor. Tre ud af fire vil som udgangspunkt hellere arbejde privat. Dette vil specielt påvirke den offentlige sektors mulighed for at tiltrække de bedste akademikere på markedet til et givent job. I tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft vil problemet blive forstærket til i det hele taget at få ansøgere nok. Udfordringen er endnu mere markant blandt mandlige ansøg ere, hvor kun én ud af fem foretrækker den offentlige sektor frem for den private. Hvor vil du helst arbejde? Kvinder Mænd 20 % 26 % 74 % Den private sektor 80 % Den offentlige sektor

5 Løn er ikke første prioritet Et meget væsentligt element i en arbejdsgivers evne til at tiltrække arbejdskraft er, om man tilbyder og signalerer de varer, som de potentielle ansøgere finder attraktive. Vi har derfor undersøgt, hvordan akademikere prioriterer fire væsentlige kriterier ifm. deres valg af arbejdsplads: Løn, udviklingsmuligheder, arbejdsstedets omdømme og at kunne stå inde for arbejdsstedets værdier. Som det fremgår af nedenstående graf, er det meget få akademikere, der prioriterer løn højest. Til gengæld fylder udviklingsmuligheder meget. Hvad er vigtigst for dig, når du søger job? 6% 14 % Udviklingsmuligheder At kunne stå inde for arbejdsstedets værdier 19 % 61 % Løn Arbejdsstedets omdømme

6 De tre typer akademikere priori terer ens ift. ønsker til arbejdsgiver Som det fremgår af nedenstående tre grafer, prioriterer både humanister, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige akademikere ens, når det gælder ønskerne til en potentiel arbejdsgiver. Hvad er vigtigst for dig, når du søger job? Humaniora Samfundsvidenskab (fx journalistik, sprog, kommunikation, kreative fag etc.) (fx økonomi, jura, cand.merc. etc.) 3% 5% 13 % 16 % 58 % 26 % 17 % 61 % Naturvidenskab (fx medicin, famaceut, ingeniør etc.) 8% 14 % 65 % 14 % Udviklingsmuligheder Løn At kunne stå inde for arbejdsstedets værdier Arbejdsstedets omdømme

7 Appellerer mindst til de samfundsvidenskabelige Den offentlige sektor som helhed har ikke et attraktivt image blandt samfundsvidenskabeligt uddannede akademikere. Hele 83 % af disse vil helst arbejde i den private sektor. Det tilsvarende tal for humanister er 70 %. Det er samtidig også de samfundsvidenskabeligt uddannede, der prioriterer de hårde elementer omkring løn og udviklingsmuligheder højest. Samlet set synes den offentlige sektor altså at appellere mere til de akademikere, som søger trygheds- og nærhedselementer hos deres arbejdsplads, end til dem om søger en meget ambitiøs udviklingsorienteret arbejdsplads. Hvor vil du helst arbejde? % 75 % 70 % % 30 % 17 % Samfundsvidenskab Naturvidenskab Humaniora (fx økonomi, jura, cand.merc. etc.) (fx medicin, famaceut, ingeniør etc.) (fx journalistik, sprog, kommunikation, kreative fag etc.) Privat sektor Offentlig sektor

8 Regionerne har den største udfordring Udfordringen med at fremstå attraktiv over for akademikerne gælder især for de regionale arbejdspladser, som angives som mindre attraktive end de statslige. Denne tendens er meget markant for de samfundsvidenskabelige akademikere. Hvis du skulle arbejde i den offentlige sektor, hvilken del vil du så helst arbejde i? Humaniora Samfundsvidenskab (fx journalistik, sprog, kommunikation, kreative fag etc.) (fx økonomi, jura, cand.merc. etc.) 6% 13 % 17,5 % 22 % 76,5 % 60 % Naturvidenskab (fx medicin, famaceut, ingeniør etc.) 24,5 % 49 % 26,5 % Stat Kommuner Regioner

9 Hvad skal der til for at tiltrække akademikere? Det overordnede kriterium, der prioriteres højest blandt akademikerne, er udviklingsmuligheder. Vi har derfor præciseret et antal forhold, som hører herunder, og igen bedt akademikerne om at prioritere disse. Dykker man således dybere, fremgår det, at mange forskellige områder er attraktive. Øverst ligger udfordrende opgaver som scorer dobbelt så højt som de øvrige. En positiv tendens set med den offentlige sektors øjne er, at internationale muligheder ikke er det væsentligste kriterie. Hvilke udviklingsmuligheder er vigtigst for dig, når du søger job? 18 % 41 % 19 % 22 % Udfordrende opgaver Karrieremuligheder / muligheder for forfremmelse Internationale muligheder Faglig udvikling i form af kurser / uddannelse

10 Personlige forhold er mere væsentlige end samfundspolitisk engagement De personlige forhold vurderes langt vigtigere end de generelle forhold, der understøtter fællesskabet, som samfundsansvar og CSR. Hvad er vigtigst ift. arbejdsstedets værdier? 7% 14 % De områder som arbejdsstedet beskæftiger sig med, giver mening for mig Arbejdsstedets værdisæt passer til mig Arbejdsstedet tager et samfundsansvar 51 % 27 % Arbejdsstedet har en CSR-politik

11 Moment Professionals Moment Professionals er en del af Moment a/s og har 16 års erfaring med at finde og udvikle det perfekte match mellem virksomheder, kandidater, ledere og teams. Vi arbejder altid på at udfordre os selv og vores kunder ved at have kendskab til og være på forkant med markedet og ved hele tiden at optimere vores service for at nå vores vision om at være markedets stærkeste brand. Rekruttering af ledere og specialister moment.dk Moment A/S Vester Farimagsgade København V Møllegade 32, 1.sal 8000 Aarhus C

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere