FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR"

Transkript

1 FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 OK15, FEMÅRSREGLEN OG FREMDRIFTSREFORMEN LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG FÅ INDBLIK PÅ SIDE 6 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? LÆSE MERE PÅ SIDE 10 KØBENHAVNS KREDSFORENING

2 FADLS KREDSFORENING, KØBENHAVN Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Tlf: hjemmeside: /fadlkbh FADLs sekretariat har åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl. 10:00 til 15:00. ÅBNINGSTIDER I RECEPTIONEN: Mandag til torsdag kl. 8:00-17:00 Fredag kl. 8:00-14:00 FORMAND Thomas Svare Ehlers ØKONOMI OG FORSIKRING Ellen Ranløv KURSUSSEKRETÆR Ellen Hedermann Pedersen RECEPTION Signe Aabling-Thomsen Sofie Bøttiger Hansen Mette Overgaard Holm HER KAN DU KOMME I KONTAKT MED FADL FIND OS OVER FOR PANUM På den anden side af Panum på Blegdamsvej 26 finder du FADL København. Her kan du henvende dig i receptionen og få hjælp til indmeldelse, svar på spørgsmål om FADL-forsikringen, vagtbureauet og vores kurser samt hente journalkoncepter og kittelgejl m.m. Du kan kort sagt få alt at vide om FADL og de muligheder, FADL tilbyder dig. KOM OG MØD FADL I løbet af de første uger af semestret vil FADL stå i spidsen for en række møder for alle 1. semesterstuderende, hvor medlemmer af repræsentantskabet fortæller om foreningen, aktiviteterne og fordelene ved at være FADL-medlem. Nedenfor i oversigten kan du se, hvornår møderne afholdes. Hold Dato Fælles intro med KKF og VB i kantinen 101 Onsdag 2/ Tirsdag 1/ Onsdag 2/ Onsdag 2/ Torsdag 3/ Torsdag 3/ Mandag 31/ Mandag 31/ Torsdag 3/ Tirsdag 1/ Mandag 31/

3 KÆRE MEDSTUDERENDE FADL EN STUDENTERDREVET FAGFORENING Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres indflydelse på studiet og giver de studerende en fælles stemme i samfundsdebatten. TIL DE NYE - VELKOMMEN TIL STUDIET! TIL DE GAMLE - VELKOMMEN TILBAGE TIL ET NYT OG SPÆNDENDE SEMESTER! Efterårssemesteret 15 kommer til at byde på mange spændende arbejdsopgaver for FADL FADL kommer i efteråret til at fortsætte arbejdet med at få gennemført en revision af Fremdriftsreformen. FADL har gennem det seneste år lagt store kræfter i at understrege de negative konsekvenser af reformen især for de lægestuderende. Dette har vi gjort gennem møder med relevante samarbejdspartnere, aktiv debat i dagspresse samt møder med relevante ordførere fra alle partier. Ministeren har umiddelbart efter valget lovet at fremdriftsreformen skal have et grundigt service-eftersyn. Det er i denne proces at FADL vil sikre at de mange negative konsekvenser af reformen for lægestuderende, bliver hørt. Reformens konsekvenser er stort set kun negative, og jeg er meget bevidst om hvor meget den fylder i mine medstuderendes bevidsthed. At få revideret fremdriftsreformen er en klar mærkesag for FADL. Udover det politiske arbejde byder efteråret på arbejde på overenskomstfronten hvor vi skal arbejde frem mod at overenskomstdække lægestuderende ansat på simulationsenheder. Og endeligt vil vi i repræsentantskabet sædvanen tro sørge for at tilbyde vores medstuderende spændende kurser, gode medlemstilbud og spændende faglige og sociale arrangementer. Jeg er som medicinstuderende stolt over at have en forening som FADL i ryggen til fortsat at sikre de gode muligheder og vilkår vi som lægestuderende har. Vores arbejde i FADL er forskelligartet og spænder vidt, og vi har lavet dette semesterstartshæfte for at du nemt kan danne dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde. På de følgende sider finder du udover praktisk information billeder fra vores arrangementer på studiet samt en introduktion til dit repræsentantskab og vores politiske- og fagforeningsrelaterede arbejde. God læselyst (i dette hæfte såvel som i pensum). Med ønsket om et godt semester THOMAS EHLERS Formand for FADL, Københavns Kredsforening, KKF.. Drevet af medicinstuderende for medicinstuderende arbejder FADL for, at du som studerende allerede under din lægelige uddannelse kan have lægefaglige studiejobs med god løn og gunstige arbejdsvilkår. Som socialt samlingspunkt for medicinstudiet støtter FADL både rusvejledning, revyer og studenterblade og er politisk med til at bringe de medicinstuderendes interesser ind på Christiansborg. Endvidere er FADL et socialt og hyggeligt samlingspunkt gennem dit studum, og hvert semester byder på mange traditionsrige og sjove arrangementer. AARHUS KØBENHAVN HOVEDFORENINGEN ODENSE 3

4 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet er FADLs politiske ledelse. Vi er selv medicinstuderende, og vi arbejder på tværs af årgangene med emner, der er relevante for alle medicinstuderende. Det er også os, der forhandler overenskomst og sikrer, at du får en god løn og ordentlige arbejdsforhold, uanset om du er sygeplejevikar, studenterunderviser, lægevikar, ventilatør eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, når du ser os på vandregangen, på bib eller i Studenterklubben. 4 DU KAN ALTID FÅ MERE AT VIDE OM, HVAD VI BESKÆFTIGER OS MED LIGE NU VED AT FINDE OS PÅ FACEBOOK. SØG PÅ FADL KØBENHAVN OG LIKE. HVAD FADL er de lægestuderendes fagforening. HVOR Foreningen af danske lægestuderende, FADL, har kredsforeninger i Aarhus, Odense og København. HVEM FADL København ledes af repræsentantskabet, som vælges hvert år i oktober på generalforsamlingen. Repræsentantskabet består af dine medstuderende. Det er repræsentantskabet som vælger kredsformanden til det efterfølgende konstituerende repræsentantskabsmøde. HVOR MANGE Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og 7 suppleanter. HVORDAN I ugen op til generalforsamlingen afholdes der valg til repræsentantskabet, og alle medlemmer af FADL kan stemme på de opstillede kandidater. ALLE, SOM ER MEDLEM AF FADL, KAN STILLE OP TIL VALGET. HVOR TIT Repræsentantskabet mødes ca. en gang om måneden for at diskutere og drøfte emner, der vedrører medicinstuderende såvel lokalt som nationalt. HVAD MERE Udover at sidde i selve repræsentantskabet, sidder mange af repræsentantskabets medlemmer også i forskellige underudvalg. Lokalt i København har vi: AFU (Arrangements- og foredragsudvalget) MFU (Medlems- og fordelsudvalget) KU (KursusUdvalget) På landsplan har vi: OU (Overenskomstudvalget) UPU (Uddannelsespolitiskudvalg) SUG (Studenterundervisergruppen) LVG (Lægevikargruppen) MFU (Medlemsfordelsudvalget) HVERDAG Udover de månedlige repræsentantskabsmøder er der ofte både i FADL-huset på Blegdamsvej og hos de andre kredse i Odense og Aarhus møder i de forskellige underudvalg at gå til. Så hvis man som repræsentant sidder i nogle af de nationale grupper, kommer man godt rundt i Danmark.

5 JUNI OG JANUAR KANDIDATRECEPTIONEN FADLs ARRANGEMENTER OG FOREDRAG Arrangements- og foredragsudvalget holder årligt en række arrangementer, som du kan se på årshjulet. Endvidere inviterer FADL til foredrag og informationsaftener året rundt. Senest har der været informationsaften om andelsbolig i samarbejde med Lægernes Pensionsbank, samt et oplæg om KBU sammen med Yngre Læger. Lundsgaard fyldes hvert år i december når FADLs julebanko giver medlemmerne mulighed for at vinde flotte præmier og brugbare boggaver. DECEMBER JULEBANKO FADL-huset fyldes til fastelavn af udklædte medlemmer, der slår katten af tønden og får fastelavnsboller. FEBRUAR FASTELAVN OKTOBER GENERALFORSAMLING Hvert år afholdes valg til repræsentantskabet, og efterfølgende er der smørrebrød og hyggeligt samvær i Studenterklubben. AUGUST DHL-STAFET FADL ER MED DIG HELE ÅRET 1. MAJ 1. maj fejres hvert år med fane og fest! Der marcheres efter morgenmad til Fælledparken i flok, og man hører brandtaler, kampsange og arbejdergejst. DHL-stafetten er en nyere tradition, der har været meget populær. 100 løbere gav deres bedste i Fælledparken, og der var stor opbakning fra tilskuerne. Når du bliver kandidat holder FADL en lille reception, hvor du har mulighed for at få din kandidatgave fra FADL (navneskilt) og hygge med dine medstuderende. 5

6 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANNESEN UPU KATRINE FELDBALLE - LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet under den store polioepidemi i 50 erne. Dengang arbejdede de studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i hatten varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelsen af FADL, som er og altid har været en særegen studenterdrevet fagforening. VARETAGELSE AF DE STUDERENDES INTERESSER FADL blev dengang sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende en sag, som nu her i 2015 stadig er ligeså vigtig. Fireårsreglen, nu femårsreglen, og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler på, at det stadig er relevant at have en fælles fagforening, der kan tale de medicinstuderendes sag. Også arbejdsmiljø, sundhed, psykisk velvære, lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår er områder, der optager os. HVAD FÅR DU FOR DIT KONTINGENT? FADL er ikke blot en fagforening i klassisk forstand, men overenskomsten og den juridiske bistand er naturligvis fortsat kerneydelsen. FADL er også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling, når du er på arbejdsmarkedet, og vi har tilbud i form af en forsikringsordning tilpasset medicinstuderende, bankaftaler og herudover også faglige og sociale arrangementer, der gør livet som medicinstuderende lidt hyggeligere. FADLs UDVALG Herunder finder du en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg, som vi håber, vil give dig en indsigt i det forskelligartede fagforeningsarbejde. Du kan læse mere om udvalgene, og hvad de laver for tiden på OVERENSKOMSTUDVALGET OU OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (under Danske Regioner). Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstudvalg. LÆGEVIKARGRUPPEN - LVG LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (under Danske Regioner) samt for lægevikarer i Forsvaret med Finansministeriet (i Staten). Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse fx tillæg for at have gennemgået ét af FADLs kurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår, bolig og patientklager. STUDENTERUNDERVISERGRUPPE - SUG SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. UDDANNELSESPOLITISK UDVALG - UPU UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, under KBU og i den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og over for politikerne. MEDLEMSFORDELSUDVALGET - MFU MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK UDVALG APU APU er et nyoprettet udvalg, der arbejder med kerneydelsen i FADL; sikring af relevante studiebeskæftigelser under gode løn- og arbejdsvilkår. APU vil skaffe nye jobmuligheder for lægestuderende, mens de eksisterende arbejdsopgaver udbygges. 6

7 MØD DINE REPPERE Interview med 4 fra dit repræsentantskab både nye og gamle SIGNE 12. SEMESTER 5. ÅR I FADL HVILKET ARBEJDE VED FADL SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆN- DENDE? Jeg er glad for arbejdet i Kursusudvalget i Københavns kredsforening. Vi udbyder hvert semester en række forskellige kurser til vores medlemmer. Kurserne skal videreuddanne SPV vagttagere og mange kurser kan også være en god klinisk gennemgang af et emne før et lægevikariat. Det er spændende at være med til at ansætte undervisere og prøve at sidde på den anden side af bordet i en jobsamtale-situation. Der har jeg gjort mig erfaringer, som jeg ikke har haft mulighed for andre steder. HVAD ER DINE VISIONER FOR FADL I FREMTIDEN? Jeg ønsker for os medicinstuderende, at vi bliver ved med at stå sammen i FADL i fremtiden. Vi skal huske at vores fagforening kæmper vores sag, og at vi er stærkest når vi står sammen. Jeg ønsker for FADL at det at være medicinstuderende også i fremtiden automatisk sættes lig med at være medlem af FADL. OSSIAN 5. SEMESTER 2. ÅR I FADL HVAD ER DEN TING, SOM DU ER MEST STOLT AF AT HAVE VÆRET MED TIL I FADL REGI? Den netop afsluttede overenskomst forhandling for lægevikarer, derud over er jeg pave stolt over de resultat som mine med repræsentanter har forhandlet for SPV- og VT ere! - Kampen mod fremdriftsreformen, og arbejdet med at få politikerne til at indse at reformen ikke holder på medicinstudiet! Dette arbejde er slet ikke færdigt endnu, men politikerne er klar over den situation de medicinstuderende står i og ved vi er konstruktive i vores dialog, så vi kan bruges når reformen skal til service-eftersyn. Dette mener jeg er en KÆMPE sejr for de medicinstuderende! HVAD ER DET TRE BEDSTE TING VED AT VÆRE MEDLEM AF FADL? 1. At have en stærk fagforening i ryggen. Der gang på gang forhandler en fornuftige løn og gode arbejdsvilkår for de medicinstuderendes arbejde på hospitalerne. 2. FADLs arbejde som interesseorganisation, om det så er 5-årsreglen, KBU-fordeling, vaccinationer eller fremdriftsreformen. Man kan være sikker på at vi repræsentanter lægger en masse kræfter i at forbedre omstændighederne på studiet og når vi bliver færdige som læge. 3. Sikkerheden for at FADL altid kan støtte dig som studerende. Om det så er en juridisk eller personlig situation, vil der altid være hjælp til paragraffer, psykologhjælp mm. så vi som studerende kan komme sikkert igennem studiet.. JOSEFINE 7. SEMESTER 3. ÅR I FADL HVORFOR MELDTE DU DIG TIL FADLS REPRÆSENTANT- SKAB? Jeg meldte mig, fordi jeg gerne ville have indflydelse på, hvad der sker i vores fagforening. Jeg ville gerne forstå mekanikken bag, og så ville jeg gerne være med til afholde nogle fede arrangementer, som kan være med til at skabe en endnu større fællesskabsfølelse. HVAD ER DEN TING, SOM DU ER MEST STOLT AF AT HAVE VÆRET MED TIL I FADL REGI? Jeg er stolt af at have været med til, at FADL har en flot deltagelse i DHL-stafetten hvert år, hvor medlemmerne kan samles, og vi bliver repræsenteret over for omverdenen som en fagforening med fællesskab og sundhed i højsædet. Desuden har jeg været med til at forhandle overenskomst for de studenteransatte ved universiteterne, så de fortsat har gode vilkår i fremtiden. KRISTIAN FORSKER EFTER 4. SEMESTER 1 ÅR I FADL HVORFOR MELDTE DU DIG TIL FADLS REPRÆSENTANT- SKAB? Jeg meldte mig til Repræsentantskabet, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at være med til at skabe de bedst mulige læger i Danmark. Derudover er tanken om at gøre livet som medicinstuderende så attraktivt så muligt, noget der tiltaler mig, og som jeg gerne vil lægge timer i. HVAD ER DET TRE BEDSTE TING VED AT VÆRE MEDLEM AF FADL? 1. Gode overenskomster, der sikrer de medicinstuderende god løn samt ordentlige arbejdsforhold 2. Kolde og kontante medlemsfordele, herunder en rigtig fordelagtig bankaftale og en god forsikringordning. 3. Arrangementer. Både sociale arrangementer som DHLstafet og julebanko, men også nogle meget interessante faglige kurser, der forbereder medlemmer på et muligt lægevikariat. 7

8 Danmark, vi har et problem: De studerende er alt for længe om at blive færdige med deres uddannelser! De koster mange penge og vi skal bruge dem på arbejdsmarkedet! De skal hurtigere ud - vi laver en reform! Medicinstudiet Studiet kan være på deltid, Studiet er et fuldtidsjob Studiet tilrettelægges individuelt Påtvunget tilmelding til kurser og eksaminer svarende til 30 ECTS Fokus på kvalitet Påtvunget meritering af tidligere uddannelser Tid til lægevikariater, forskning og udlandsophold Universiteterne mister penge hvis gennemførelsestiden ikke falder. Uddannelserne taber kvalitet og de studerende risikerer at miste muligheden for at tage orlov. 8

9 Mange medicinstuderende der har forsket under studiet vender senere tilbage og får en forskerkarriere. Fremdriftsreformen forhindrer dette og svækker derfor forskningen. Medicinstuderende kan dække lægevikariater med kort varsel og udføre opgaver, der ikke kræver en speciallæge. Med fremdriftsreformen og uden lægevikarer bliver det svært at sikre, at vagter, især i udkantsområderne, bliver dækket. SU- og fremdriftsreformen, er et forsøg på at spare penge og samtidig få de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Reformen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Reformens kerne er, at universiteterne får penge tilsvarende med den tid de studerende er om at gennemføre deres uddannelse. Er de studerende længe om at blive færdige, mister universitetet penge og kvaliteten på uddannelserne falder. Reformen fastlægger hvordan universiteterne skal sørge for at de studerende kommer hurtigere ud. Det er muligt for universiteterne at tage ekstra tiltag, f.eks at afskaffe muligheden for at tage orlov, for yderligere at sænke gennemførelsestiden. Vil du være med til at sikre de medicinstuderendes interesser? Stil op til repræsentantskabet! FADL har siden dag ét været en del af debatten om fremdriftsreformen. Det er vi også fremadrettet. Vi er respekterede medspillere i det politiske Danmark og der bliver lyttet til os - om det er hos Lægeforeningen eller på Christiansborg. Med dit medlemskab muliggør du, at vi kan sætte de problemer fremdriftsreformen har skabt for os medicinstuderende på den politiske dagsorden. 99

10 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? RUSINTRO I uge 36 vil vi i gerne invitere jer nye medicinstuderende til rusintro på FADL. Her vil I få indblik i de mange sider FADL indholder: fagforening, interesseorganisation, vagtbureau og forlag. I vil få indsigt i FADLs arbejde og hvordan vi sammen som medicinstuderende, skaber en stærk forening der giver os muligheder politisk, på arbejdsmarkedet og på studiet! Vi glæder os til at se jer! STUDIE START FADL TKO Til november vil der være TKO kursus; tidligt klinisk ophold. Her vil man kunne få den basale viden inden man skal ud i klinik. Kurset er velegnet til dig på 3.semester. STUDIESTARTSKURSUS. Midt i september kan du tilmelde dig studiestartskursus hos FADL. Her kan du høre om økonomi, SU og budget, forsikringer, boligforhold og andet godt som er godt at vide, når man starter på nyt studie. TORSDAGS GÅ-HJEM FOREDRAG Fra den 17 september og otte torsdage frem vil der være forskellige foredrag på FADL i samarbejde med FADLs forlag. Det vil være om alt fra Læger uden grænser til ny kogebog. Sidste foredrag er den 5. november 2015 og husk - det er åbent for alle! Se mere på fadl.dk og facebook.com/fadlkbh 10 ÅBENT FOR ALLE!

11 SKAL DU HAVE ET LÆGEVIKARIAT I 2015? Skal du bruge dele af 2015 på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse? Et vikariat kan bruges til mange ting: Erfaring med forskellige afdelinger, erfaring med livet som læge, afprøvning af specialer, som supplement til livet på SU etc. Vi ved endnu ikke, hvad fremdriftsreformen vil gøre ved de lægestuderendes mulighed for at tage vikariat efter september 2015, men vi arbejder hårdt for at udvide mulighederne for at tage vikariater, så de lægestuderende i fremtiden stadig kan komme ud på afdelingerne, hvor vi udfylder en vigtig rolle og får en masse god erfaring. Når du har fået aftalen om vikariat i hus, er det for det første vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i samt til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi til FADLs Hovedforening på adressen Blegdamsvej 26, Baghuset, 1. sal, 2200 København N. INSTRUKSER Inden du begynder med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende ansat som vikar for en læge har læst de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der findes for behandling af sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Naturligvis er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, arbejder du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. SÆRLIGT VEDRØRENDE PSYKIATRI Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på LOKALAFTALER FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs kurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god idé at spørge de yngre læger på afdelingen om, hvilke tillæg de får. LÆGEVIKARGUIDE Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat, har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for læge Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat, ved at læse FADLs egen Den lille røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater. Flere nyttige links kan endvidere findes på lægevikargruppens facebookpage på Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat! PATIENTKLAGER Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklagesager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. Et lægevikariat er en unik mulighed for at afprøve din faglighed og snuse til det fællesskab på en hospitalsafdeling, som du kommer til at blive en del af som læge. Fremdriftsreformen truer din mulighed for at tage et lægevikariat. Vi arbejder for at du også fortsat kan få et lægevikariat. 11

12 12 LÆGEMANGEL I DANMARK

13 VI ANSER AT LÆGEMANGLEN I DANMARK DELS KAN LØSES PÅ FØLGENDE MÅDER: Indførsel af 5-årsreglen. 5-årsreglen blev indført i 2010, og medfører at fra den dag man starter sin KBU har man 5 år til at påbegynde en speciallægeuddannelse, ellers kan man ikke blive speciallæge i Danmark. Dette er vi i FADL imod, da vi mener det er et brud på den nyuddannede læges personlige frihed Økonomisk incitament. Politikkerne mener også at de sagtens kan få lægerne ud til udkantsområder, hvis bare det økonomiske incitament er højt nok simpel udbud og efterspørgsel. De snakker om det. Der bliver talt en helt masse om at lægemangel i Danmark, men der mangler stadig en masse konkrete forslag, til hvordan det løses. Man kan kun håbe, at den øgede debat medfører konkrete gode løsninger, for både borgerne og lægerne. Øget optag af kvote 2 studerende. Dette betyder at vi får lægestuderende med forskellige sociale baggrund og forskellige menneskelige egenskaber, som i sidste ende kommer til at afspejle den befolkning vi skal ud og behandle. Øget optag i de studiebyer hvor kapacitet på hospitalerne er størst. På denne måde sikres en bedre geografisk fordeling samt tilhørsforhold for de lægestuderende og dermed også den senere lægestand Fortsat mulighed for lægevikariater til lægestuderende. De lægestuderende som i løbet af deres studie tager lægevikariater på landets hospitaler får udover forbedrede kompetencer, også muligheden for at komme ud på mindre hospitaler, som de normalt ikke kommer i kontakt med. Dette skaber ligeledes et tilhørsforhold, som kan ende ud med at man vender tilbage som færdig uddannet læge Bedre uddannelsesmuligheder. Hvis uddannelsesforløbene gøres bedre på landets udkantshospitaler, vil dette være en incitament for at tage ud på de pågældende hospitaler. Dette er set gjort i Esbjerg med stor succes.

14 MEDLEMSFORDELE Nye medlemstilbud LÆGERNES PENSIONSBANK FADL-FORSIKRING CAR2GO EVENTYRSPORT UGESKRIFT FOR LÆGER DAGENS MEDICIN FORBRUGSFORENINGEN FADL S FORLAG JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT COPENHAGEN SAGA CYKLER AKUPUNKTUR LÆGEHUSET LÆGERNES PENSIONSBANK l Opret en studiekonto i Lægernes Pensionsbank, og få en kassekredit på kr, en årlig rente på 5 % samt gratis Visa/Dankort FADL-FORSIKRING l Få en attraktiv pris på en skræddersyet forsikringsordning til medicinstuderende, som blandt andet indeholder lav selvrisiko på cykler, samt forhøjet erstatning ved skade på fingre, syn og hørelse. CAR2GO l Opret dig for 50kr inkl. 15 minutters kørsel, og få adgang til alle car2go biler i København (spar 202,5kr) EVENTYRSPORT l Som medlem af FADL får du 10 % rabat når du køber sports- og fritidsudstyr hos Eventyrsport TIDSSKRIFTER l Få adgang til favorable priser på relevante medicinske ugepublikationer blandt andet Dagens Medicin, Tidsskrift for Praktisk Lægegerning og Bibliotek for Læger FORBRUGSFORENINGEN AF 1886 l Forbrugsforeningen er Danmarks ældste indkøbsforening her kan du optjene 9 % bonus hver gang du benytter en af forretninger som foreningen samarbejder med. FADLS FORLAG l Få 25% rabat på alle dine bøger via Mit FADL JUUL S VIN OG SPIRITUS l Hos Juul s får du 10 % rabat når du køber vin derudover får du også særpris på whiskey, rom cognac og andet CROSSFIT COPENHAGEN l Crossfit 3 hold om ugen + Open gym 299kr (normalpris 429kr)Crossfit ubegrænset: 399kr (normalpris 499kr) SAGA CYKLER l Få 10 % rabat på køb af ny cykel og 15 % rabat ved alle reparationer som medlem af FADL AKUPUNKTUR LÆGEHUSET l Få 15 % rabat på alle behandlinger hos Akupunktur Lægehuset på Frederiksberg BUTCHER S LAB l Spar 15kr på et ubegrænset crossfit-medlemskab hos Butcher s lab MOCCA l Få 10 % rabat på alle sandwich ved fremvisning af FADL-klistermærke BURGERKLUBBEN l Burgerklubben tilbyder 10 % rabat på alle fødevarer se menukortet på fadl.dk EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING l Som medlem af FADL får du 25 % rabat på Ungdomsrejseforsikring fra Europæiske Rejseforsikring LAEGER.DK l FADLs medlemmer har mulighed for at benytte den lukkede del af laeger.dk gratis STETOSKOP.DK l Få 7 % rabat på kitler, reflekshamre, skalpeller og andet hos stetoskop.dk. Log på mit. fadl.dk for at få fat på rabatkoden. FITNESS.DK l Få årsmedlemsskab på Anytime træning i hele åbningstiden og på hold med 17 % rabat. Tjek prisen på mit.fadl.dk 14

15 KÆRE FADL MEDLEM Vi er dine tillidsrepræsentanter og er ansat af Kredsforeningen København. Vi arbejder uafhængigt af vagtbureauet og vil til hver en tid stå klar til at guide dig. Det kunne f.eks. være hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Situationerne kan fx omfatte at dine rettigheder i arbejdsmiljøet ikke bliver opfyldt, eller at du ikke har kunnet udføre dit arbejde under givne omstændigheder. Vi kan hjælpe dig med spørgsmål om alt fra overenskomst og sygedagpenge til funktionærlov. Ligeledes kan vi hjælpe dig med råd og vejledning samt være din bisidder, hvis du skulle være så uheldig at blive indkaldt til en klagesamtale eller tjenstlig samtale. Vi er til for dig som FADL-medlem, uanset om du arbejder som SPV, VT, lægevikar, studenterunderviser eller noget helt andet. Skulle du ikke være medlem af FADL yder vi ikke faglig sagsbehandling og kan ikke føre sager på dine vegne over for vagtbureau, regioner eller andre relevante institutioner. FADL kan heller ikke ikke agere som bisiddere i forbindelse med klagesamtaler på vagtbureauet, tjenestelige samtaler, job samtaler eller lignende. Det gælder også selvom overenskomsten i princippet dækker alle der udfører SPV/VT, uanset eventuelt medlemskab af fagforening. Kontakt os på Vi sidder klar til at hjælpe og har selvfølgelig tavshedspligt. De bedste hilsner fra dine tillidsrepræsentanter Mai, Marius & Rikke BRUG OS Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanterne er ansat af FADL København og arbejder uafhængigt af vagtbureauet de er primært til for dig som FADL-medlem. 15

16 FADLs FORSIKRING Med FADL-familieforsikring får du en samlet pakke, der består af en indbo-, ansvars-, ulykkes-, livs- og rejseforsikring til attraktiv præmie. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som lægestuderende og findes i en normal dækning og udvidet dækning afhængigt af værdien af dit indbo kort sagt vil du som udeboende studerende være helt dækket ind. MED DENNE FORSIKRING FÅR DU BLANDT ANDET: l Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse. l Dækning af lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ikke erhervsmæssig lægehjælp, der udøves i henhold til lægeløftet. l Rejseforsikring, der dækker ferierejser i hele verden op til 60 dage Du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside på Ordningen administreres af sekretariatet og spørgsmål kan ved henvendelse besvares. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når ens forsikring skal sammensættes. Derfor har vi lavet et flowchart, som præsenterer dig for de spørgsmål, du skal tage stilling til, inden du tegner din forsikring. START ER DU OVER 21? JA NEJ UNDERSØG OM DU ER DÆK- KET AF DINE FORÆLDRES FORSIKRING HVIS IKKE GÅ DA VIDERE MED DETTE FLOWCHART. ER DU SAMBOENDE MED EN ANDEN, DER HAR FORSIKRING VIA FADL? SÅ ER DU FORSIKRET VIA DIN SAMBOER. DU SKAL BLOT TEGNE EN ULYKKESFORSIKRING PÅ 703 KR. ELLER 1410 KR FIND SVARET PÅ VORES HJEMMESIDE. JA NEJ ER DU SAMBOENDE MED EN ANDEN, DER ER FORSIKRET MEN IKKE VIA FADL? SPØRG DIN SAMBOER OM DU ER DÆKKET AF DENNES FORSIKRING. JA NEJ SÅ ER DET EN GOD IDE AT TEGNE EN FORSIKRING HOS FADL. DU KAN TEGNE EN GRUNDPAKKE TIL KR., DER BESTÅR AF: INDBO PÅ KR., SOM OGSÅ DÆKKER DIN SAMBOER. ULYKKESFORSIKRING PÅ KR. VERDENSREJSEFORSIKRING FORENEDE GRUPPELIV ANSVARSFORSIKRING TILVALG TIL DIN FORSIKRING/GRUNDPAKKEN: 16 UDVID DIN ULYKKES- FORSIKRING TIL KR. FOR 707 KR. CYKELFORSIKRING CYKELVÆRDI KR. TIL 805 KR. CYKELVÆRDI KR. TIL KR. CYKELVÆRDI KR. TIL KR. CYKELVÆRDI KR. TIL KR. UDVIDET REJSEFORSIKRING, TIL 505 KR., SOM BL.A. DÆKKER AFBESTILLING VED AKUT SYGDOM. ELEKTRONIKFORSIKRING TIL 733 KR.

17 HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER FADLs KURSER FADL-kurserne er for FADL-medlemmer, der påtænker at tage et lægevikariat. Kurserne forudsætter, at deltagerne har en rimelig faglig viden og kompetence. Kurserne er ikke tiltænkt som et supplement til eksamensforberedelse i de pågældende emner. LÆS MERE OM FADLKURSERNE PÅ VORES HJEMMESIDE: FADL.DK FOR MEDLEMMER KURSER KURSUS KØBENHAVN FADL-KURSERNE HENVENDER SIG UDE- LUKKENDE TIL: Studerende på semester Ved deltagelse på kurserne forventes, at relevant kursusmateriale samt opgivet pensum er gennemlæst inden deltagelse. Visse kurser har angivet semesterkrav og er derfor kun relevante for studerende på dette semester eller over. INFORMATION OM KURSERNE Beskrivelserne af de enkelte kurser er i den følgende oversigt kortet ned. De fulde kursusbeskrivelser for kurserne kan findes på fadl.dk For medlemmer Kurser Kursus København. Vi anbefaler, at du læser den fulde beskrivelse af et kursus, hvis du har tænkt dig at melde dig til. Du vil blandt andet kunne se semesterkravet samt læse en mere fuldendt beskrivelse af kurset end kan forefindes i dette blad. Kurserne løber fra den 28 september til den 2 december. Der tages forbehold for eventuelle ændringer. TILMELDING Tilmeldingen til kurser for efterårssemestrets kurser løber fra fredag den 4. september kl til torsdag den 10. september kl Tilmelding vil foregå elektronisk via fadl.dk over mit.fadl.dk. Det er her muligt at tilmelde sig max. fire kurser, hvorefter der den 10. september efter kl vil foregå tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. s med information om tildelte pladser sendes i løbet af eftermiddagen. For at tilmelde dig skal du logge ind på mit.fadl.dk Første gang du logger på, er koden de første seks cifre i dit CPR. Du vil herefter blive bedt om at oprette en personlig kode. Ved login er det vigtigt, at du retter din adresse til den, du benytter, så du kan modtage videre information omkring kursusplads med videre. såfremt du bliver tildelt en plads. Det vil i første omgang kun være muligt at blive tildelt to kursuspladser pr. medlem. Er der efter lodtrækningen fortsat ledige pladser, vil disse blive frigivet til yderligere tilmelding. LODTRÆKNING OG VENTELISTE Lodtrækning foregår ved tilfældig elektronisk lodtrækning, hvori alle indgår på lige fod. Bliver du ikke tildelt kursusplads på de ønskede kurser ved lodtrækning, modtager du muligvis plads på en venteliste. Information om tildeling af kursusplads eller venteliste modtages ligeledes pr. mail. Har du tre semestre i træk søgt et bestemt kursus uden at blive tildelt plads, sikres du en plads det efterfølgende semester. PRIS Kurserne koster kr. 75 pr. kursusdag og inkluderer mad og drikke. Betalingen skal ske senest 5 dage efter tildelt kursusplads enten ved betaling med Dankort over tilmeldingssystemet, eller med mobilepay i FADLs reception. Ved manglende betaling frafalder plads øjeblikkeligt. RESTPLADSER De pladser, der frafalder, indgår i puljen med restpladser. Det er muligt for et hvert medlem at søge restpladser. Der er for restpladser en betalingsfrist på tre dage, før tilmeldingen bortfalder. BYTNING AF KURSUSPLADSER Det er som udgangspunkt IKKE muligt at bytte sin kursusplads med anden studerende. 17

18 AKUT MEDICIN (3 dage à 4 timer) Kurset er en systematisk symptomorienteret og casebaseret gennemgang af de hyppigste akutte medicinske tilstande samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen. Kurset gennegår AKS, arytmier, hjertestop, lungeødem, lungeemboli, hypoglykæmi, ketoacidose, akut nyreinsufficiens, bevidstløshed og kramper. DAG 1: Åndenød DAG 2: Brystsmerter og hjertestop DAG 3: Nedsat bevidsthedsniveau og kramper, etc. BLODPRØVER (1 dag à 4 timer) Teorien bag almindelige blodprøveparametre gennemgås og sættes i relation til den kliniske relevans. Der vil blive gennemgået Levertal - ALAT, ASAT, billirubin, basisk fosfatase, albumin og koagulationsfaktorer. Nyretal - Kreatinin, karbamid, natrium og kalium Dehydratio Infektionstal - CRP, leukocyttælling, differentialtælling, venyler og sepsis-pcr. Anæmiprøver Koagulationsprøver Hjerteenzymerne - troponiner. Hepatitis A-punktur - ph, po2, pco2, osmolaritet og anion-gap EKG (3 dage à 4 timer) Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der inddrages typiske EKG er, der ses i den kliniske hverdag. Alment om EKG og arytmi Værktøjer til grundig EKG-analyse Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier AV-blok, SA-blok, grenblok, elektrolytforstyrrelser Iskæmi INFEKTIONSMEDICIN (2 dage à 4 timer) Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Infektioner i øvre luftveje, lunger, mavetarmkanal samt bakteriæmi/sepsis Meningitis og lumbalpunktur HIV Viral hepatitis Tuberkulose Forholdsregler ved forskellige infektionssygdomme KARDIOLOGI (3 dage à 4,5 timer) Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger, man møder som forvagt på kardiologisk afdeling eller bred intern medicinsk afdeling med kardiologiske patienter AKS Atrieflimren/flagren Hjerteinsufficiens, herunder akut lungeødem Kardiel synkope DVT og lungeemboli Pacemakere Akut hypertension Klapsygdomme Elektrolytforstyrrelser NEFROLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset vil gennemgå de mest almindelige tilstande inden for nefrologi med primær fokus på udredning og behandling af nefrologiske sygdomme. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med casegennemgangae. Akut nyresvigt Kronisk nyresygdom og blodtryksbehandling Dialysebehandling HUS/TTP og glomerulonefritis Urinvejsinfektioner, urologisk cancer og hæmaturi 18 18

19 KLINISK FARMAKOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset fokuserer på den farmakologiske side af forvagtens opgaver f.eks. medicin ved indlæggelse og udskrivelse, smertebehandling, antibiotika og akut behandling i skadestuen. Undervisningen vil være casebaseret undervisning med enkelte øvelser i søgning på pro. medicin.dk Kinetik i klinikken Infektioner og antibiotika Smertebehandling AK-behandling Psykofarmaka herunder delir og abstinensbehandling NEUROLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset giver kendskab til de mest almene neurologiske sygdomme og behandlingen af disse. Der lægges særlig vægt på akutte lidelser og undervisningen er casebaseret. Modtagelse af den akutte neurologiske/ neurokirurgiske patient Vurdering af bevidstløse patienter Status epilepticus Apoplexia cerebri Akut hovedpine PSYKIATRI (2 dage à 4 timer) Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri. Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigste diagnoser Lægens rolle i psykiatrien Den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske skade Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller Konflikthåndtering, herunder den voldelige patient Vagtarbejdet i psykiatrien Casetræning og diskussion RADIOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset berører bl.a. spørgsmål som: Hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne? Hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af thorax, abdomen og knogler? Skal der foretages supplerende undersøgelser? Herudover gives en kort introduktion til samarbejdet mellem de kliniske og radiologiske afdelinger. Da kurset tager udgangspunkt i røntgenområdet, vil CT, MR og UL ikke blive gennemgået. Undervisningen finder sted på Rigshospitalet. SKADESTUE- OG ORTOPÆDKIRURGI (2 dage à 4 timer) Kurset tager udgangspunkt i forvagt-funktionen i den ortopædkirurgiske skadestue Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirurgien Journaloptag og objektiv undersøgelse Skader og skadesedler Gennemgang af en række klassiske skadestuepatienter: - Hovedtraumer og øjenskader - Frakturer og distortioner bevægeapparatet - Fremmedlegemer STETOSKOPI (1 dag à 4 timer) Der lægges vægt på hjerte- og lungestetoskopi med fokus på praktiske færdigheder. Der gennemgås også forskellige bi- og mislyde samt deres ætiologier. Systematisk gennemgang af lungestetoskopi Systematisk gennemgang af hjertestetoskopi Demonstration af lyde SÅR & SUTUR (1 dag à 4 timer) Kurset fokuserer dels på praktisk udførelse af diverse sutur- og knudeteknikker samt anlæggelse af lokal anæstesi, dels på teori vedrørende brandsår og behandlingen heraf. Sårteori Suturmateriale og -valg Lokalanalgesi Brandsår VÆSKE- OG ELEKTROLYTBALANCE (2 dage à 4 timer) Kurset gennemgår følgende emner, som bl.a. gennegås i cases: Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient De almindeligste intravenøse væsker Forstyrrelser af: Natrium, kalium, calcium og magnesium Den arterielle blodgas PÆDIATRI (2 dage à 4 timer) Kurset skal give lægevikaren basale kompetencer inden for og en introduktion til det pædiatriske område gennem case-baseret undervisning. Der gennemgås bl.a.: Hvordan man praktisk går til den kliniske vurdering af børn Kendskab til vitalparametre og kliniske karakteristika hos syge børn Faresymptomer hos det kritisk syge barn. Kommunikation med børn og forældre og dennes betydning i det kliniske arbejde AKUT ABDOMEN (2 dage à 4 timer) På kurset gennemgås akut abdomen systematisk med udgangspunkt i de fire kvadranter i abdomen. I løbet af den primært casebaserede undervisning vil følgende emner bl.a. gennemgås: Øvre og nedre GI-blødning Ulcus Cholecystolithiasis Pancreatitis acuta Appendicitis Diverticulitis Ileus Børn og kirurgi Billeddiagnostik inkl røntgenoversigt over abdomen (OOA). LÆS DE KOMPLETTE KURSUSBESKRIVELSER OG ADGANGSKRAV PÅ FADL.DK FOR MEDLEMMER KURSER KURSUS KØBENHAVN

20 VEND! VEND VEND VEND! 20

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

forår Københavns kredsforening

forår Københavns kredsforening Semester forår 2014 Københavns kredsforening Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26,

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep.

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 45 Nr. 5-26. sep. 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Årg. 45 Nr. 5-26. sep. Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: 1903-3400

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

- En legende på redaktionen takker af

- En legende på redaktionen takker af MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 30-20. maj 2015 EVOLUTION OF DAVID - En legende på redaktionen takker af 2015 2014 2014 2013

Læs mere

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K I C I D E M Ø B MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 27-3. - 29. september april 2015 2014 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK:

Læs mere

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!!

Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Årg. 46 Nr. 4-18. sept. Ny undersøgelse: Studerende utilfredse med alt!!! Læs også: 9. semesters OSCE problematik Ugens krydsord Oliver

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30

AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 9 5. november 41. årgang 2008-2009 Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab præsenterer et foredrag om AKUT MEDICIN Den 19. november

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 20-4. Marts 2015 I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 12-19. november 2014

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 12-19. november 2014 MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 12-19. november 2014 I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE MANDAG KL.

Læs mere

PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS

PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS MED 48. årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 48, Nummer 2-2. september 2015 PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS d. 26. og 27. september 2015 Tilmelding

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Efterårssemesteret 2014

Efterårssemesteret 2014 Et tidsskrift under Foreningen af Danske Lægestuderende FMagazine Efterårssemesteret 2014 Læsesalsguiden FADLs indsamling Kanelkage Fremdriftsreformen 6 10 14 18 Odense #6 14 JONAS / 10. semester Odense

Læs mere

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning:

mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning: mok MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 1 2 3 4 Klippelip! MOK Lommekompendium Advarsel: kan indeholde spor af Jørgen Clevin Vejledning: 1. Klip langs

Læs mere

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. Årg. 46 Nr. 12-20. nov KØBENHAVNS UNIVERSITETS STORE SPRING FREMAD

46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163. Årg. 46 Nr. 12-20. nov KØBENHAVNS UNIVERSITETS STORE SPRING FREMAD 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Årg. 46 Nr. 12-20. nov Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 KØBENHAVNS UNIVERSITETS STORE SPRING FREMAD Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 23-25. Marts 2015. Glædelig påske

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 23-25. Marts 2015. Glædelig påske 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K M E D I C I Ø B MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 23-25. Marts 2015 Glædelig påske... du behøver ikke kigge efter påskeæg i år... PS.

Læs mere

8 Ultrafede. 6datingsider. Er du MOK's nye covergirl/-boy? GUNS. dates til under 500 kr!! med slag i Læs mere på side 15. 43. aarg. Nr. 22 23.

8 Ultrafede. 6datingsider. Er du MOK's nye covergirl/-boy? GUNS. dates til under 500 kr!! med slag i Læs mere på side 15. 43. aarg. Nr. 22 23. 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Sådan tilfredstiller du din dame Læs mere på side 38 M!?? 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 8 27. okt. 43. aarg. Nr. 22 23. marts Breaking News! MOK's forsidejagt

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MOK's traditionelle venstrehåndsnisser - glædelig jul & god læselyst!*

MOK's traditionelle venstrehåndsnisser - glædelig jul & god læselyst!* Nr. XIV 5. dec. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK's traditionelle venstrehåndsnisser - glædelig jul & god læselyst!* EN ÆRA ER FORBI! MOK's højt

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer FADL 2014 Den lille røde for lægevikarer 1 Indhold Forord. 3 Lægevikarer fortæller. 4 Mathias Braun Jepsen Anders Peter Højer Karlsen Hani Channir Ansættelse som lægevikar. 7 Ansvar og kompetencer Instrukser

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere