FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR"

Transkript

1 FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 OK15, FEMÅRSREGLEN OG FREMDRIFTSREFORMEN LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG FÅ INDBLIK PÅ SIDE 6 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? LÆSE MERE PÅ SIDE 10 KØBENHAVNS KREDSFORENING

2 FADLS KREDSFORENING, KØBENHAVN Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N Tlf: hjemmeside: /fadlkbh FADLs sekretariat har åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl. 10:00 til 15:00. ÅBNINGSTIDER I RECEPTIONEN: Mandag til torsdag kl. 8:00-17:00 Fredag kl. 8:00-14:00 FORMAND Thomas Svare Ehlers ØKONOMI OG FORSIKRING Ellen Ranløv KURSUSSEKRETÆR Ellen Hedermann Pedersen RECEPTION Signe Aabling-Thomsen Sofie Bøttiger Hansen Mette Overgaard Holm HER KAN DU KOMME I KONTAKT MED FADL FIND OS OVER FOR PANUM På den anden side af Panum på Blegdamsvej 26 finder du FADL København. Her kan du henvende dig i receptionen og få hjælp til indmeldelse, svar på spørgsmål om FADL-forsikringen, vagtbureauet og vores kurser samt hente journalkoncepter og kittelgejl m.m. Du kan kort sagt få alt at vide om FADL og de muligheder, FADL tilbyder dig. KOM OG MØD FADL I løbet af de første uger af semestret vil FADL stå i spidsen for en række møder for alle 1. semesterstuderende, hvor medlemmer af repræsentantskabet fortæller om foreningen, aktiviteterne og fordelene ved at være FADL-medlem. Nedenfor i oversigten kan du se, hvornår møderne afholdes. Hold Dato Fælles intro med KKF og VB i kantinen 101 Onsdag 2/ Tirsdag 1/ Onsdag 2/ Onsdag 2/ Torsdag 3/ Torsdag 3/ Mandag 31/ Mandag 31/ Torsdag 3/ Tirsdag 1/ Mandag 31/

3 KÆRE MEDSTUDERENDE FADL EN STUDENTERDREVET FAGFORENING Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres indflydelse på studiet og giver de studerende en fælles stemme i samfundsdebatten. TIL DE NYE - VELKOMMEN TIL STUDIET! TIL DE GAMLE - VELKOMMEN TILBAGE TIL ET NYT OG SPÆNDENDE SEMESTER! Efterårssemesteret 15 kommer til at byde på mange spændende arbejdsopgaver for FADL FADL kommer i efteråret til at fortsætte arbejdet med at få gennemført en revision af Fremdriftsreformen. FADL har gennem det seneste år lagt store kræfter i at understrege de negative konsekvenser af reformen især for de lægestuderende. Dette har vi gjort gennem møder med relevante samarbejdspartnere, aktiv debat i dagspresse samt møder med relevante ordførere fra alle partier. Ministeren har umiddelbart efter valget lovet at fremdriftsreformen skal have et grundigt service-eftersyn. Det er i denne proces at FADL vil sikre at de mange negative konsekvenser af reformen for lægestuderende, bliver hørt. Reformens konsekvenser er stort set kun negative, og jeg er meget bevidst om hvor meget den fylder i mine medstuderendes bevidsthed. At få revideret fremdriftsreformen er en klar mærkesag for FADL. Udover det politiske arbejde byder efteråret på arbejde på overenskomstfronten hvor vi skal arbejde frem mod at overenskomstdække lægestuderende ansat på simulationsenheder. Og endeligt vil vi i repræsentantskabet sædvanen tro sørge for at tilbyde vores medstuderende spændende kurser, gode medlemstilbud og spændende faglige og sociale arrangementer. Jeg er som medicinstuderende stolt over at have en forening som FADL i ryggen til fortsat at sikre de gode muligheder og vilkår vi som lægestuderende har. Vores arbejde i FADL er forskelligartet og spænder vidt, og vi har lavet dette semesterstartshæfte for at du nemt kan danne dig et overblik over, hvad vi kan tilbyde. På de følgende sider finder du udover praktisk information billeder fra vores arrangementer på studiet samt en introduktion til dit repræsentantskab og vores politiske- og fagforeningsrelaterede arbejde. God læselyst (i dette hæfte såvel som i pensum). Med ønsket om et godt semester THOMAS EHLERS Formand for FADL, Københavns Kredsforening, KKF.. Drevet af medicinstuderende for medicinstuderende arbejder FADL for, at du som studerende allerede under din lægelige uddannelse kan have lægefaglige studiejobs med god løn og gunstige arbejdsvilkår. Som socialt samlingspunkt for medicinstudiet støtter FADL både rusvejledning, revyer og studenterblade og er politisk med til at bringe de medicinstuderendes interesser ind på Christiansborg. Endvidere er FADL et socialt og hyggeligt samlingspunkt gennem dit studum, og hvert semester byder på mange traditionsrige og sjove arrangementer. AARHUS KØBENHAVN HOVEDFORENINGEN ODENSE 3

4 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet er FADLs politiske ledelse. Vi er selv medicinstuderende, og vi arbejder på tværs af årgangene med emner, der er relevante for alle medicinstuderende. Det er også os, der forhandler overenskomst og sikrer, at du får en god løn og ordentlige arbejdsforhold, uanset om du er sygeplejevikar, studenterunderviser, lægevikar, ventilatør eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, når du ser os på vandregangen, på bib eller i Studenterklubben. 4 DU KAN ALTID FÅ MERE AT VIDE OM, HVAD VI BESKÆFTIGER OS MED LIGE NU VED AT FINDE OS PÅ FACEBOOK. SØG PÅ FADL KØBENHAVN OG LIKE. HVAD FADL er de lægestuderendes fagforening. HVOR Foreningen af danske lægestuderende, FADL, har kredsforeninger i Aarhus, Odense og København. HVEM FADL København ledes af repræsentantskabet, som vælges hvert år i oktober på generalforsamlingen. Repræsentantskabet består af dine medstuderende. Det er repræsentantskabet som vælger kredsformanden til det efterfølgende konstituerende repræsentantskabsmøde. HVOR MANGE Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og 7 suppleanter. HVORDAN I ugen op til generalforsamlingen afholdes der valg til repræsentantskabet, og alle medlemmer af FADL kan stemme på de opstillede kandidater. ALLE, SOM ER MEDLEM AF FADL, KAN STILLE OP TIL VALGET. HVOR TIT Repræsentantskabet mødes ca. en gang om måneden for at diskutere og drøfte emner, der vedrører medicinstuderende såvel lokalt som nationalt. HVAD MERE Udover at sidde i selve repræsentantskabet, sidder mange af repræsentantskabets medlemmer også i forskellige underudvalg. Lokalt i København har vi: AFU (Arrangements- og foredragsudvalget) MFU (Medlems- og fordelsudvalget) KU (KursusUdvalget) På landsplan har vi: OU (Overenskomstudvalget) UPU (Uddannelsespolitiskudvalg) SUG (Studenterundervisergruppen) LVG (Lægevikargruppen) MFU (Medlemsfordelsudvalget) HVERDAG Udover de månedlige repræsentantskabsmøder er der ofte både i FADL-huset på Blegdamsvej og hos de andre kredse i Odense og Aarhus møder i de forskellige underudvalg at gå til. Så hvis man som repræsentant sidder i nogle af de nationale grupper, kommer man godt rundt i Danmark.

5 JUNI OG JANUAR KANDIDATRECEPTIONEN FADLs ARRANGEMENTER OG FOREDRAG Arrangements- og foredragsudvalget holder årligt en række arrangementer, som du kan se på årshjulet. Endvidere inviterer FADL til foredrag og informationsaftener året rundt. Senest har der været informationsaften om andelsbolig i samarbejde med Lægernes Pensionsbank, samt et oplæg om KBU sammen med Yngre Læger. Lundsgaard fyldes hvert år i december når FADLs julebanko giver medlemmerne mulighed for at vinde flotte præmier og brugbare boggaver. DECEMBER JULEBANKO FADL-huset fyldes til fastelavn af udklædte medlemmer, der slår katten af tønden og får fastelavnsboller. FEBRUAR FASTELAVN OKTOBER GENERALFORSAMLING Hvert år afholdes valg til repræsentantskabet, og efterfølgende er der smørrebrød og hyggeligt samvær i Studenterklubben. AUGUST DHL-STAFET FADL ER MED DIG HELE ÅRET 1. MAJ 1. maj fejres hvert år med fane og fest! Der marcheres efter morgenmad til Fælledparken i flok, og man hører brandtaler, kampsange og arbejdergejst. DHL-stafetten er en nyere tradition, der har været meget populær. 100 løbere gav deres bedste i Fælledparken, og der var stor opbakning fra tilskuerne. Når du bliver kandidat holder FADL en lille reception, hvor du har mulighed for at få din kandidatgave fra FADL (navneskilt) og hygge med dine medstuderende. 5

6 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANNESEN UPU KATRINE FELDBALLE - LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet under den store polioepidemi i 50 erne. Dengang arbejdede de studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i hatten varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelsen af FADL, som er og altid har været en særegen studenterdrevet fagforening. VARETAGELSE AF DE STUDERENDES INTERESSER FADL blev dengang sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende en sag, som nu her i 2015 stadig er ligeså vigtig. Fireårsreglen, nu femårsreglen, og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler på, at det stadig er relevant at have en fælles fagforening, der kan tale de medicinstuderendes sag. Også arbejdsmiljø, sundhed, psykisk velvære, lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår er områder, der optager os. HVAD FÅR DU FOR DIT KONTINGENT? FADL er ikke blot en fagforening i klassisk forstand, men overenskomsten og den juridiske bistand er naturligvis fortsat kerneydelsen. FADL er også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling, når du er på arbejdsmarkedet, og vi har tilbud i form af en forsikringsordning tilpasset medicinstuderende, bankaftaler og herudover også faglige og sociale arrangementer, der gør livet som medicinstuderende lidt hyggeligere. FADLs UDVALG Herunder finder du en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg, som vi håber, vil give dig en indsigt i det forskelligartede fagforeningsarbejde. Du kan læse mere om udvalgene, og hvad de laver for tiden på OVERENSKOMSTUDVALGET OU OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (under Danske Regioner). Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstudvalg. LÆGEVIKARGRUPPEN - LVG LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (under Danske Regioner) samt for lægevikarer i Forsvaret med Finansministeriet (i Staten). Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse fx tillæg for at have gennemgået ét af FADLs kurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår, bolig og patientklager. STUDENTERUNDERVISERGRUPPE - SUG SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. UDDANNELSESPOLITISK UDVALG - UPU UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, under KBU og i den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og over for politikerne. MEDLEMSFORDELSUDVALGET - MFU MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK UDVALG APU APU er et nyoprettet udvalg, der arbejder med kerneydelsen i FADL; sikring af relevante studiebeskæftigelser under gode løn- og arbejdsvilkår. APU vil skaffe nye jobmuligheder for lægestuderende, mens de eksisterende arbejdsopgaver udbygges. 6

7 MØD DINE REPPERE Interview med 4 fra dit repræsentantskab både nye og gamle SIGNE 12. SEMESTER 5. ÅR I FADL HVILKET ARBEJDE VED FADL SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆN- DENDE? Jeg er glad for arbejdet i Kursusudvalget i Københavns kredsforening. Vi udbyder hvert semester en række forskellige kurser til vores medlemmer. Kurserne skal videreuddanne SPV vagttagere og mange kurser kan også være en god klinisk gennemgang af et emne før et lægevikariat. Det er spændende at være med til at ansætte undervisere og prøve at sidde på den anden side af bordet i en jobsamtale-situation. Der har jeg gjort mig erfaringer, som jeg ikke har haft mulighed for andre steder. HVAD ER DINE VISIONER FOR FADL I FREMTIDEN? Jeg ønsker for os medicinstuderende, at vi bliver ved med at stå sammen i FADL i fremtiden. Vi skal huske at vores fagforening kæmper vores sag, og at vi er stærkest når vi står sammen. Jeg ønsker for FADL at det at være medicinstuderende også i fremtiden automatisk sættes lig med at være medlem af FADL. OSSIAN 5. SEMESTER 2. ÅR I FADL HVAD ER DEN TING, SOM DU ER MEST STOLT AF AT HAVE VÆRET MED TIL I FADL REGI? Den netop afsluttede overenskomst forhandling for lægevikarer, derud over er jeg pave stolt over de resultat som mine med repræsentanter har forhandlet for SPV- og VT ere! - Kampen mod fremdriftsreformen, og arbejdet med at få politikerne til at indse at reformen ikke holder på medicinstudiet! Dette arbejde er slet ikke færdigt endnu, men politikerne er klar over den situation de medicinstuderende står i og ved vi er konstruktive i vores dialog, så vi kan bruges når reformen skal til service-eftersyn. Dette mener jeg er en KÆMPE sejr for de medicinstuderende! HVAD ER DET TRE BEDSTE TING VED AT VÆRE MEDLEM AF FADL? 1. At have en stærk fagforening i ryggen. Der gang på gang forhandler en fornuftige løn og gode arbejdsvilkår for de medicinstuderendes arbejde på hospitalerne. 2. FADLs arbejde som interesseorganisation, om det så er 5-årsreglen, KBU-fordeling, vaccinationer eller fremdriftsreformen. Man kan være sikker på at vi repræsentanter lægger en masse kræfter i at forbedre omstændighederne på studiet og når vi bliver færdige som læge. 3. Sikkerheden for at FADL altid kan støtte dig som studerende. Om det så er en juridisk eller personlig situation, vil der altid være hjælp til paragraffer, psykologhjælp mm. så vi som studerende kan komme sikkert igennem studiet.. JOSEFINE 7. SEMESTER 3. ÅR I FADL HVORFOR MELDTE DU DIG TIL FADLS REPRÆSENTANT- SKAB? Jeg meldte mig, fordi jeg gerne ville have indflydelse på, hvad der sker i vores fagforening. Jeg ville gerne forstå mekanikken bag, og så ville jeg gerne være med til afholde nogle fede arrangementer, som kan være med til at skabe en endnu større fællesskabsfølelse. HVAD ER DEN TING, SOM DU ER MEST STOLT AF AT HAVE VÆRET MED TIL I FADL REGI? Jeg er stolt af at have været med til, at FADL har en flot deltagelse i DHL-stafetten hvert år, hvor medlemmerne kan samles, og vi bliver repræsenteret over for omverdenen som en fagforening med fællesskab og sundhed i højsædet. Desuden har jeg været med til at forhandle overenskomst for de studenteransatte ved universiteterne, så de fortsat har gode vilkår i fremtiden. KRISTIAN FORSKER EFTER 4. SEMESTER 1 ÅR I FADL HVORFOR MELDTE DU DIG TIL FADLS REPRÆSENTANT- SKAB? Jeg meldte mig til Repræsentantskabet, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at være med til at skabe de bedst mulige læger i Danmark. Derudover er tanken om at gøre livet som medicinstuderende så attraktivt så muligt, noget der tiltaler mig, og som jeg gerne vil lægge timer i. HVAD ER DET TRE BEDSTE TING VED AT VÆRE MEDLEM AF FADL? 1. Gode overenskomster, der sikrer de medicinstuderende god løn samt ordentlige arbejdsforhold 2. Kolde og kontante medlemsfordele, herunder en rigtig fordelagtig bankaftale og en god forsikringordning. 3. Arrangementer. Både sociale arrangementer som DHLstafet og julebanko, men også nogle meget interessante faglige kurser, der forbereder medlemmer på et muligt lægevikariat. 7

8 Danmark, vi har et problem: De studerende er alt for længe om at blive færdige med deres uddannelser! De koster mange penge og vi skal bruge dem på arbejdsmarkedet! De skal hurtigere ud - vi laver en reform! Medicinstudiet Studiet kan være på deltid, Studiet er et fuldtidsjob Studiet tilrettelægges individuelt Påtvunget tilmelding til kurser og eksaminer svarende til 30 ECTS Fokus på kvalitet Påtvunget meritering af tidligere uddannelser Tid til lægevikariater, forskning og udlandsophold Universiteterne mister penge hvis gennemførelsestiden ikke falder. Uddannelserne taber kvalitet og de studerende risikerer at miste muligheden for at tage orlov. 8

9 Mange medicinstuderende der har forsket under studiet vender senere tilbage og får en forskerkarriere. Fremdriftsreformen forhindrer dette og svækker derfor forskningen. Medicinstuderende kan dække lægevikariater med kort varsel og udføre opgaver, der ikke kræver en speciallæge. Med fremdriftsreformen og uden lægevikarer bliver det svært at sikre, at vagter, især i udkantsområderne, bliver dækket. SU- og fremdriftsreformen, er et forsøg på at spare penge og samtidig få de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Reformen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Reformens kerne er, at universiteterne får penge tilsvarende med den tid de studerende er om at gennemføre deres uddannelse. Er de studerende længe om at blive færdige, mister universitetet penge og kvaliteten på uddannelserne falder. Reformen fastlægger hvordan universiteterne skal sørge for at de studerende kommer hurtigere ud. Det er muligt for universiteterne at tage ekstra tiltag, f.eks at afskaffe muligheden for at tage orlov, for yderligere at sænke gennemførelsestiden. Vil du være med til at sikre de medicinstuderendes interesser? Stil op til repræsentantskabet! FADL har siden dag ét været en del af debatten om fremdriftsreformen. Det er vi også fremadrettet. Vi er respekterede medspillere i det politiske Danmark og der bliver lyttet til os - om det er hos Lægeforeningen eller på Christiansborg. Med dit medlemskab muliggør du, at vi kan sætte de problemer fremdriftsreformen har skabt for os medicinstuderende på den politiske dagsorden. 99

10 HVAD TILBYDER FADL NÅR DU GÅR PÅ BACHELOREN? RUSINTRO I uge 36 vil vi i gerne invitere jer nye medicinstuderende til rusintro på FADL. Her vil I få indblik i de mange sider FADL indholder: fagforening, interesseorganisation, vagtbureau og forlag. I vil få indsigt i FADLs arbejde og hvordan vi sammen som medicinstuderende, skaber en stærk forening der giver os muligheder politisk, på arbejdsmarkedet og på studiet! Vi glæder os til at se jer! STUDIE START FADL TKO Til november vil der være TKO kursus; tidligt klinisk ophold. Her vil man kunne få den basale viden inden man skal ud i klinik. Kurset er velegnet til dig på 3.semester. STUDIESTARTSKURSUS. Midt i september kan du tilmelde dig studiestartskursus hos FADL. Her kan du høre om økonomi, SU og budget, forsikringer, boligforhold og andet godt som er godt at vide, når man starter på nyt studie. TORSDAGS GÅ-HJEM FOREDRAG Fra den 17 september og otte torsdage frem vil der være forskellige foredrag på FADL i samarbejde med FADLs forlag. Det vil være om alt fra Læger uden grænser til ny kogebog. Sidste foredrag er den 5. november 2015 og husk - det er åbent for alle! Se mere på fadl.dk og facebook.com/fadlkbh 10 ÅBENT FOR ALLE!

11 SKAL DU HAVE ET LÆGEVIKARIAT I 2015? Skal du bruge dele af 2015 på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse? Et vikariat kan bruges til mange ting: Erfaring med forskellige afdelinger, erfaring med livet som læge, afprøvning af specialer, som supplement til livet på SU etc. Vi ved endnu ikke, hvad fremdriftsreformen vil gøre ved de lægestuderendes mulighed for at tage vikariat efter september 2015, men vi arbejder hårdt for at udvide mulighederne for at tage vikariater, så de lægestuderende i fremtiden stadig kan komme ud på afdelingerne, hvor vi udfylder en vigtig rolle og får en masse god erfaring. Når du har fået aftalen om vikariat i hus, er det for det første vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i samt til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi til FADLs Hovedforening på adressen Blegdamsvej 26, Baghuset, 1. sal, 2200 København N. INSTRUKSER Inden du begynder med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende ansat som vikar for en læge har læst de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der findes for behandling af sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Naturligvis er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, arbejder du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. SÆRLIGT VEDRØRENDE PSYKIATRI Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på LOKALAFTALER FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs kurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god idé at spørge de yngre læger på afdelingen om, hvilke tillæg de får. LÆGEVIKARGUIDE Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat, har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for læge Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat, ved at læse FADLs egen Den lille røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater. Flere nyttige links kan endvidere findes på lægevikargruppens facebookpage på Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat! PATIENTKLAGER Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklagesager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. Et lægevikariat er en unik mulighed for at afprøve din faglighed og snuse til det fællesskab på en hospitalsafdeling, som du kommer til at blive en del af som læge. Fremdriftsreformen truer din mulighed for at tage et lægevikariat. Vi arbejder for at du også fortsat kan få et lægevikariat. 11

12 12 LÆGEMANGEL I DANMARK

13 VI ANSER AT LÆGEMANGLEN I DANMARK DELS KAN LØSES PÅ FØLGENDE MÅDER: Indførsel af 5-årsreglen. 5-årsreglen blev indført i 2010, og medfører at fra den dag man starter sin KBU har man 5 år til at påbegynde en speciallægeuddannelse, ellers kan man ikke blive speciallæge i Danmark. Dette er vi i FADL imod, da vi mener det er et brud på den nyuddannede læges personlige frihed Økonomisk incitament. Politikkerne mener også at de sagtens kan få lægerne ud til udkantsområder, hvis bare det økonomiske incitament er højt nok simpel udbud og efterspørgsel. De snakker om det. Der bliver talt en helt masse om at lægemangel i Danmark, men der mangler stadig en masse konkrete forslag, til hvordan det løses. Man kan kun håbe, at den øgede debat medfører konkrete gode løsninger, for både borgerne og lægerne. Øget optag af kvote 2 studerende. Dette betyder at vi får lægestuderende med forskellige sociale baggrund og forskellige menneskelige egenskaber, som i sidste ende kommer til at afspejle den befolkning vi skal ud og behandle. Øget optag i de studiebyer hvor kapacitet på hospitalerne er størst. På denne måde sikres en bedre geografisk fordeling samt tilhørsforhold for de lægestuderende og dermed også den senere lægestand Fortsat mulighed for lægevikariater til lægestuderende. De lægestuderende som i løbet af deres studie tager lægevikariater på landets hospitaler får udover forbedrede kompetencer, også muligheden for at komme ud på mindre hospitaler, som de normalt ikke kommer i kontakt med. Dette skaber ligeledes et tilhørsforhold, som kan ende ud med at man vender tilbage som færdig uddannet læge Bedre uddannelsesmuligheder. Hvis uddannelsesforløbene gøres bedre på landets udkantshospitaler, vil dette være en incitament for at tage ud på de pågældende hospitaler. Dette er set gjort i Esbjerg med stor succes.

14 MEDLEMSFORDELE Nye medlemstilbud LÆGERNES PENSIONSBANK FADL-FORSIKRING CAR2GO EVENTYRSPORT UGESKRIFT FOR LÆGER DAGENS MEDICIN FORBRUGSFORENINGEN FADL S FORLAG JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT COPENHAGEN SAGA CYKLER AKUPUNKTUR LÆGEHUSET LÆGERNES PENSIONSBANK l Opret en studiekonto i Lægernes Pensionsbank, og få en kassekredit på kr, en årlig rente på 5 % samt gratis Visa/Dankort FADL-FORSIKRING l Få en attraktiv pris på en skræddersyet forsikringsordning til medicinstuderende, som blandt andet indeholder lav selvrisiko på cykler, samt forhøjet erstatning ved skade på fingre, syn og hørelse. CAR2GO l Opret dig for 50kr inkl. 15 minutters kørsel, og få adgang til alle car2go biler i København (spar 202,5kr) EVENTYRSPORT l Som medlem af FADL får du 10 % rabat når du køber sports- og fritidsudstyr hos Eventyrsport TIDSSKRIFTER l Få adgang til favorable priser på relevante medicinske ugepublikationer blandt andet Dagens Medicin, Tidsskrift for Praktisk Lægegerning og Bibliotek for Læger FORBRUGSFORENINGEN AF 1886 l Forbrugsforeningen er Danmarks ældste indkøbsforening her kan du optjene 9 % bonus hver gang du benytter en af forretninger som foreningen samarbejder med. FADLS FORLAG l Få 25% rabat på alle dine bøger via Mit FADL JUUL S VIN OG SPIRITUS l Hos Juul s får du 10 % rabat når du køber vin derudover får du også særpris på whiskey, rom cognac og andet CROSSFIT COPENHAGEN l Crossfit 3 hold om ugen + Open gym 299kr (normalpris 429kr)Crossfit ubegrænset: 399kr (normalpris 499kr) SAGA CYKLER l Få 10 % rabat på køb af ny cykel og 15 % rabat ved alle reparationer som medlem af FADL AKUPUNKTUR LÆGEHUSET l Få 15 % rabat på alle behandlinger hos Akupunktur Lægehuset på Frederiksberg BUTCHER S LAB l Spar 15kr på et ubegrænset crossfit-medlemskab hos Butcher s lab MOCCA l Få 10 % rabat på alle sandwich ved fremvisning af FADL-klistermærke BURGERKLUBBEN l Burgerklubben tilbyder 10 % rabat på alle fødevarer se menukortet på fadl.dk EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING l Som medlem af FADL får du 25 % rabat på Ungdomsrejseforsikring fra Europæiske Rejseforsikring LAEGER.DK l FADLs medlemmer har mulighed for at benytte den lukkede del af laeger.dk gratis STETOSKOP.DK l Få 7 % rabat på kitler, reflekshamre, skalpeller og andet hos stetoskop.dk. Log på mit. fadl.dk for at få fat på rabatkoden. FITNESS.DK l Få årsmedlemsskab på Anytime træning i hele åbningstiden og på hold med 17 % rabat. Tjek prisen på mit.fadl.dk 14

15 KÆRE FADL MEDLEM Vi er dine tillidsrepræsentanter og er ansat af Kredsforeningen København. Vi arbejder uafhængigt af vagtbureauet og vil til hver en tid stå klar til at guide dig. Det kunne f.eks. være hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Situationerne kan fx omfatte at dine rettigheder i arbejdsmiljøet ikke bliver opfyldt, eller at du ikke har kunnet udføre dit arbejde under givne omstændigheder. Vi kan hjælpe dig med spørgsmål om alt fra overenskomst og sygedagpenge til funktionærlov. Ligeledes kan vi hjælpe dig med råd og vejledning samt være din bisidder, hvis du skulle være så uheldig at blive indkaldt til en klagesamtale eller tjenstlig samtale. Vi er til for dig som FADL-medlem, uanset om du arbejder som SPV, VT, lægevikar, studenterunderviser eller noget helt andet. Skulle du ikke være medlem af FADL yder vi ikke faglig sagsbehandling og kan ikke føre sager på dine vegne over for vagtbureau, regioner eller andre relevante institutioner. FADL kan heller ikke ikke agere som bisiddere i forbindelse med klagesamtaler på vagtbureauet, tjenestelige samtaler, job samtaler eller lignende. Det gælder også selvom overenskomsten i princippet dækker alle der udfører SPV/VT, uanset eventuelt medlemskab af fagforening. Kontakt os på Vi sidder klar til at hjælpe og har selvfølgelig tavshedspligt. De bedste hilsner fra dine tillidsrepræsentanter Mai, Marius & Rikke BRUG OS Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanterne er ansat af FADL København og arbejder uafhængigt af vagtbureauet de er primært til for dig som FADL-medlem. 15

16 FADLs FORSIKRING Med FADL-familieforsikring får du en samlet pakke, der består af en indbo-, ansvars-, ulykkes-, livs- og rejseforsikring til attraktiv præmie. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som lægestuderende og findes i en normal dækning og udvidet dækning afhængigt af værdien af dit indbo kort sagt vil du som udeboende studerende være helt dækket ind. MED DENNE FORSIKRING FÅR DU BLANDT ANDET: l Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt andet fingre, syn og hørelse. l Dækning af lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ikke erhervsmæssig lægehjælp, der udøves i henhold til lægeløftet. l Rejseforsikring, der dækker ferierejser i hele verden op til 60 dage Du kan læse mere om forsikringsordningen på FADLs hjemmeside på Ordningen administreres af sekretariatet og spørgsmål kan ved henvendelse besvares. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når ens forsikring skal sammensættes. Derfor har vi lavet et flowchart, som præsenterer dig for de spørgsmål, du skal tage stilling til, inden du tegner din forsikring. START ER DU OVER 21? JA NEJ UNDERSØG OM DU ER DÆK- KET AF DINE FORÆLDRES FORSIKRING HVIS IKKE GÅ DA VIDERE MED DETTE FLOWCHART. ER DU SAMBOENDE MED EN ANDEN, DER HAR FORSIKRING VIA FADL? SÅ ER DU FORSIKRET VIA DIN SAMBOER. DU SKAL BLOT TEGNE EN ULYKKESFORSIKRING PÅ 703 KR. ELLER 1410 KR FIND SVARET PÅ VORES HJEMMESIDE. JA NEJ ER DU SAMBOENDE MED EN ANDEN, DER ER FORSIKRET MEN IKKE VIA FADL? SPØRG DIN SAMBOER OM DU ER DÆKKET AF DENNES FORSIKRING. JA NEJ SÅ ER DET EN GOD IDE AT TEGNE EN FORSIKRING HOS FADL. DU KAN TEGNE EN GRUNDPAKKE TIL KR., DER BESTÅR AF: INDBO PÅ KR., SOM OGSÅ DÆKKER DIN SAMBOER. ULYKKESFORSIKRING PÅ KR. VERDENSREJSEFORSIKRING FORENEDE GRUPPELIV ANSVARSFORSIKRING TILVALG TIL DIN FORSIKRING/GRUNDPAKKEN: 16 UDVID DIN ULYKKES- FORSIKRING TIL KR. FOR 707 KR. CYKELFORSIKRING CYKELVÆRDI KR. TIL 805 KR. CYKELVÆRDI KR. TIL KR. CYKELVÆRDI KR. TIL KR. CYKELVÆRDI KR. TIL KR. UDVIDET REJSEFORSIKRING, TIL 505 KR., SOM BL.A. DÆKKER AFBESTILLING VED AKUT SYGDOM. ELEKTRONIKFORSIKRING TIL 733 KR.

17 HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER FADLs KURSER FADL-kurserne er for FADL-medlemmer, der påtænker at tage et lægevikariat. Kurserne forudsætter, at deltagerne har en rimelig faglig viden og kompetence. Kurserne er ikke tiltænkt som et supplement til eksamensforberedelse i de pågældende emner. LÆS MERE OM FADLKURSERNE PÅ VORES HJEMMESIDE: FADL.DK FOR MEDLEMMER KURSER KURSUS KØBENHAVN FADL-KURSERNE HENVENDER SIG UDE- LUKKENDE TIL: Studerende på semester Ved deltagelse på kurserne forventes, at relevant kursusmateriale samt opgivet pensum er gennemlæst inden deltagelse. Visse kurser har angivet semesterkrav og er derfor kun relevante for studerende på dette semester eller over. INFORMATION OM KURSERNE Beskrivelserne af de enkelte kurser er i den følgende oversigt kortet ned. De fulde kursusbeskrivelser for kurserne kan findes på fadl.dk For medlemmer Kurser Kursus København. Vi anbefaler, at du læser den fulde beskrivelse af et kursus, hvis du har tænkt dig at melde dig til. Du vil blandt andet kunne se semesterkravet samt læse en mere fuldendt beskrivelse af kurset end kan forefindes i dette blad. Kurserne løber fra den 28 september til den 2 december. Der tages forbehold for eventuelle ændringer. TILMELDING Tilmeldingen til kurser for efterårssemestrets kurser løber fra fredag den 4. september kl til torsdag den 10. september kl Tilmelding vil foregå elektronisk via fadl.dk over mit.fadl.dk. Det er her muligt at tilmelde sig max. fire kurser, hvorefter der den 10. september efter kl vil foregå tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. s med information om tildelte pladser sendes i løbet af eftermiddagen. For at tilmelde dig skal du logge ind på mit.fadl.dk Første gang du logger på, er koden de første seks cifre i dit CPR. Du vil herefter blive bedt om at oprette en personlig kode. Ved login er det vigtigt, at du retter din adresse til den, du benytter, så du kan modtage videre information omkring kursusplads med videre. såfremt du bliver tildelt en plads. Det vil i første omgang kun være muligt at blive tildelt to kursuspladser pr. medlem. Er der efter lodtrækningen fortsat ledige pladser, vil disse blive frigivet til yderligere tilmelding. LODTRÆKNING OG VENTELISTE Lodtrækning foregår ved tilfældig elektronisk lodtrækning, hvori alle indgår på lige fod. Bliver du ikke tildelt kursusplads på de ønskede kurser ved lodtrækning, modtager du muligvis plads på en venteliste. Information om tildeling af kursusplads eller venteliste modtages ligeledes pr. mail. Har du tre semestre i træk søgt et bestemt kursus uden at blive tildelt plads, sikres du en plads det efterfølgende semester. PRIS Kurserne koster kr. 75 pr. kursusdag og inkluderer mad og drikke. Betalingen skal ske senest 5 dage efter tildelt kursusplads enten ved betaling med Dankort over tilmeldingssystemet, eller med mobilepay i FADLs reception. Ved manglende betaling frafalder plads øjeblikkeligt. RESTPLADSER De pladser, der frafalder, indgår i puljen med restpladser. Det er muligt for et hvert medlem at søge restpladser. Der er for restpladser en betalingsfrist på tre dage, før tilmeldingen bortfalder. BYTNING AF KURSUSPLADSER Det er som udgangspunkt IKKE muligt at bytte sin kursusplads med anden studerende. 17

18 AKUT MEDICIN (3 dage à 4 timer) Kurset er en systematisk symptomorienteret og casebaseret gennemgang af de hyppigste akutte medicinske tilstande samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen. Kurset gennegår AKS, arytmier, hjertestop, lungeødem, lungeemboli, hypoglykæmi, ketoacidose, akut nyreinsufficiens, bevidstløshed og kramper. DAG 1: Åndenød DAG 2: Brystsmerter og hjertestop DAG 3: Nedsat bevidsthedsniveau og kramper, etc. BLODPRØVER (1 dag à 4 timer) Teorien bag almindelige blodprøveparametre gennemgås og sættes i relation til den kliniske relevans. Der vil blive gennemgået Levertal - ALAT, ASAT, billirubin, basisk fosfatase, albumin og koagulationsfaktorer. Nyretal - Kreatinin, karbamid, natrium og kalium Dehydratio Infektionstal - CRP, leukocyttælling, differentialtælling, venyler og sepsis-pcr. Anæmiprøver Koagulationsprøver Hjerteenzymerne - troponiner. Hepatitis A-punktur - ph, po2, pco2, osmolaritet og anion-gap EKG (3 dage à 4 timer) Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der inddrages typiske EKG er, der ses i den kliniske hverdag. Alment om EKG og arytmi Værktøjer til grundig EKG-analyse Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier AV-blok, SA-blok, grenblok, elektrolytforstyrrelser Iskæmi INFEKTIONSMEDICIN (2 dage à 4 timer) Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Infektioner i øvre luftveje, lunger, mavetarmkanal samt bakteriæmi/sepsis Meningitis og lumbalpunktur HIV Viral hepatitis Tuberkulose Forholdsregler ved forskellige infektionssygdomme KARDIOLOGI (3 dage à 4,5 timer) Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger, man møder som forvagt på kardiologisk afdeling eller bred intern medicinsk afdeling med kardiologiske patienter AKS Atrieflimren/flagren Hjerteinsufficiens, herunder akut lungeødem Kardiel synkope DVT og lungeemboli Pacemakere Akut hypertension Klapsygdomme Elektrolytforstyrrelser NEFROLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset vil gennemgå de mest almindelige tilstande inden for nefrologi med primær fokus på udredning og behandling af nefrologiske sygdomme. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med casegennemgangae. Akut nyresvigt Kronisk nyresygdom og blodtryksbehandling Dialysebehandling HUS/TTP og glomerulonefritis Urinvejsinfektioner, urologisk cancer og hæmaturi 18 18

19 KLINISK FARMAKOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset fokuserer på den farmakologiske side af forvagtens opgaver f.eks. medicin ved indlæggelse og udskrivelse, smertebehandling, antibiotika og akut behandling i skadestuen. Undervisningen vil være casebaseret undervisning med enkelte øvelser i søgning på pro. medicin.dk Kinetik i klinikken Infektioner og antibiotika Smertebehandling AK-behandling Psykofarmaka herunder delir og abstinensbehandling NEUROLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset giver kendskab til de mest almene neurologiske sygdomme og behandlingen af disse. Der lægges særlig vægt på akutte lidelser og undervisningen er casebaseret. Modtagelse af den akutte neurologiske/ neurokirurgiske patient Vurdering af bevidstløse patienter Status epilepticus Apoplexia cerebri Akut hovedpine PSYKIATRI (2 dage à 4 timer) Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri. Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigste diagnoser Lægens rolle i psykiatrien Den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske skade Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller Konflikthåndtering, herunder den voldelige patient Vagtarbejdet i psykiatrien Casetræning og diskussion RADIOLOGI (2 dage à 4 timer) Kurset berører bl.a. spørgsmål som: Hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne? Hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af thorax, abdomen og knogler? Skal der foretages supplerende undersøgelser? Herudover gives en kort introduktion til samarbejdet mellem de kliniske og radiologiske afdelinger. Da kurset tager udgangspunkt i røntgenområdet, vil CT, MR og UL ikke blive gennemgået. Undervisningen finder sted på Rigshospitalet. SKADESTUE- OG ORTOPÆDKIRURGI (2 dage à 4 timer) Kurset tager udgangspunkt i forvagt-funktionen i den ortopædkirurgiske skadestue Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirurgien Journaloptag og objektiv undersøgelse Skader og skadesedler Gennemgang af en række klassiske skadestuepatienter: - Hovedtraumer og øjenskader - Frakturer og distortioner bevægeapparatet - Fremmedlegemer STETOSKOPI (1 dag à 4 timer) Der lægges vægt på hjerte- og lungestetoskopi med fokus på praktiske færdigheder. Der gennemgås også forskellige bi- og mislyde samt deres ætiologier. Systematisk gennemgang af lungestetoskopi Systematisk gennemgang af hjertestetoskopi Demonstration af lyde SÅR & SUTUR (1 dag à 4 timer) Kurset fokuserer dels på praktisk udførelse af diverse sutur- og knudeteknikker samt anlæggelse af lokal anæstesi, dels på teori vedrørende brandsår og behandlingen heraf. Sårteori Suturmateriale og -valg Lokalanalgesi Brandsår VÆSKE- OG ELEKTROLYTBALANCE (2 dage à 4 timer) Kurset gennemgår følgende emner, som bl.a. gennegås i cases: Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient De almindeligste intravenøse væsker Forstyrrelser af: Natrium, kalium, calcium og magnesium Den arterielle blodgas PÆDIATRI (2 dage à 4 timer) Kurset skal give lægevikaren basale kompetencer inden for og en introduktion til det pædiatriske område gennem case-baseret undervisning. Der gennemgås bl.a.: Hvordan man praktisk går til den kliniske vurdering af børn Kendskab til vitalparametre og kliniske karakteristika hos syge børn Faresymptomer hos det kritisk syge barn. Kommunikation med børn og forældre og dennes betydning i det kliniske arbejde AKUT ABDOMEN (2 dage à 4 timer) På kurset gennemgås akut abdomen systematisk med udgangspunkt i de fire kvadranter i abdomen. I løbet af den primært casebaserede undervisning vil følgende emner bl.a. gennemgås: Øvre og nedre GI-blødning Ulcus Cholecystolithiasis Pancreatitis acuta Appendicitis Diverticulitis Ileus Børn og kirurgi Billeddiagnostik inkl røntgenoversigt over abdomen (OOA). LÆS DE KOMPLETTE KURSUSBESKRIVELSER OG ADGANGSKRAV PÅ FADL.DK FOR MEDLEMMER KURSER KURSUS KØBENHAVN

20 VEND! VEND VEND VEND! 20

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

forår Københavns kredsforening

forår Københavns kredsforening Semester forår 2014 Københavns kredsforening Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26,

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

FADL.DK/blivmedlem FADL SEMESTER- HÆFTE

FADL.DK/blivmedlem FADL SEMESTER- HÆFTE FADL.DK/blivmedlem FADL SEMESTER- HÆFTE SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres indflydelse

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem SAM MEN bliver vi bedre læger Sammen bliver vi bedre læger Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes rettigheder på arbejdsmarkedet, værner om deres

Læs mere

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem Månedsbetaling 1 Læs mere om afbetaling på bagsiden SAM MEN bliver vi bedre læger SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes

Læs mere

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem Månedsbetaling 1 Læs mere om afbetaling på bagsiden SAM MEN bliver vi bedre læger SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes

Læs mere

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T Referat KKR8 Afbud: Josefine, Katrine T Tilstede: Krisitan, Anne, Marie, Claas, Ossian, Thomas, Beno, Katrine I, Erika, Emma, Sebastian, Annarita, Maria, Mads K, Linnea, Urd, Jonas, Nicolai (menigt medlem),

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Formalia 16.30 16.40 Valg af dirigent Maria indstilles Valg af referent Valg af kommunikationsansvarlig for mødet Godkendelse

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Amina Nielsen Nardo-Marino

Amina Nielsen Nardo-Marino Amina Nielsen Nardo-Marino Jeg har været medlem af repræsentantskabet i FADL København de sidste 3 år. I min tid som repræsentantskabsmedlem har jeg primært arbejdet med FADLs overenskomster. Jeg har således

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Målsætninger for færdighedstræning Ikrafttrædelsesdato 1. september 2005 Senest revideret 26. august 2009

Målsætninger for færdighedstræning Ikrafttrædelsesdato 1. september 2005 Senest revideret 26. august 2009 Delkursus 11: Ortopædkirurgiske undersøgelsesprincipper kan foretage systematisk objektiv undersøgelse af bevægeapparatet. selvstændigt kan foretage systematisk ledundersøgelse. kan foretage fokuseret

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse 2 Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed:

Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: 1. Valg af ordstyrer og referent Sigrún er ordstyrer Sanne er referent 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat er godkendt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Til repræsentantskabet og repræsentantskabets suppleanter

Til repræsentantskabet og repræsentantskabets suppleanter Til repræsentantskabet og repræsentantskabets suppleanter Indkaldelse repræsentantskabsmøde (KKR4) Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 10. februar 2016 kl. 16.15-ca. 20.00 i kantinen Dato 29. april

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 1 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele 2017 TJEN DIT KONTINGENT HJEM Her får du et hurtigt overblik over de steder, hvor du kan få kontante fordele i form af rabatter, bonus og gode tilbud,

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere