HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)"

Transkript

1 HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr

2 HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384). Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum Peter Mose Jensen, cand.mag. Baggrund Udgravningen ved Holsted Åmark II fandt sted i sommeren og efteråret 2012 og afdækkede et m 2 stort areal. På pladsen fandtes der bl.a. spor af en grube samt to jordfæstegrave fra senneolitikum, to dybe gruber/ grave ligeledes fra senneolitikum foruden en førromersk grube og bebyggelsesspor fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Under udgravningen blev der udtaget en række jordprøver til 14 C datering og mulig makrofossilanalyse. Efter udtagelsen blev prøverne floteret af firmaet Scanflot ved Niels Michaelsen. I floteringsanlægget hældes der vand på jordprøven i en beholder eller på en sliske. Dette bevirker, at flydende materiale såsom forkullede planterester frigøres fra sten, grus og andre tunge elementer og flyder til tops i beholderen. Herefter kan det hældes over i et finmasket net. Det flydende materiale, som udgør selve floteringsprøven tørres nu, hvorefter prøven er klar til gennemsyn. Undersøgelsen Efter færdigpræparering blev alle floterede prøver fra Holsted Åmark II sendt til Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. I laboratoriet på Moesgaard blev prøverne indledningsvist kursorisk vurderet. Dette blev foretaget af stud. mag. Hanna Larsson. I forbindelse med gennemsynet opgøres det anslåede antal kornkerner, frø og mængden af trækul under en stereolup med op til X 40 forstørrelse. Det skal noteres, at angivne mængder i tabellen er skøn baseret på et hurtigt kursorisk gennemsyn og derfor ikke skal betragtes som eksakte angivelser. 1 Udgravningen HBV Holsted Åmark II, der blev forestået af Sønderskov Museum er beliggende i Sdr. Holsted by, Holsted sogn, Vejen kommune. Lokaliteten har sted/sb nr og UTM koodinaterne X:494115/Y , zone 32. 1

3 Det kursoriske gennemsyn Resultatet af de kursoriske gennemsyn fra Holsted Åmark II kan ses i tabel 1. Der skal gøres opmærksom på at Hanna Larsson, der foretog vurderingen er fra Sverige, hvorfor dele af kommentarerne i tabellen er på svensk. Alle plantenavne i tabellen er dog på dansk. X-NR EGNET? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 1 N ca 2 0 XXX cerealia indet. 2 N 0 0 XX svampesporehus, slagg 3 N 0 0 XX 4 N 0 1 XX fersken pileurt 5 N 0 0 X 6 N ca 2 0 XX svampesporehus, nøgenbyg 7 N 0 0 XX 8 N 0 0 XXX 9 N ca 8 ca 4 XXX bleg pileurt, cerealia indet., havre? 10 N 0 0 XX 11 EVT ca 15 ca 6 XXXXX svampesporehus, indet., cerealia indet., skov æble, byg, nøgenbyg? 12 N 3 1 XXXXX fersken pileurt, cerealia indet., rug? 13 N 0 ca 2 XXXX svampesporehus, græsfamilien 14 N 0 0 XXXXX (2 påsar) svampesporehus 15 N 0 ca 15 XXXX græsfamilien, bleg pileurt, pileurt, fersken pileurt 16 N 2 1 XXXXX strån, byg, emmer, almindelig spergel? 17 N ca 15 ca 9 XXXXX indet., svampesporehus, græsfamilien, cerealia indet (små fragment) ærteblomstfamilien? 18 N 0 ca 6 XXX rotknøl, stængler, fersken pileurt, svampesporehus, hvidmelet gåsefod, bleg pileurt, frøkapsel. 19 N 0 0 XXX svampesporehus 20 N 0 0 XXX 21 N 0 0 XX 22 N ca 2 0 XXX cerealia indet., hedelyngstængler? 23 N 0 ca 80 XXXXX (2 påsar) almindelig spergel/kødet hindeknæ, pileurt, græsfamilien, førslaggad rotknøl, star, almindelig spergel, indet., bleg pileurt, almindelig pileurt? 25 N ca 4 ca 6 XXX bleg pileurt, hvede, svampesporehus, cerealia indet., græsfamilien 24 N 0 ca 12 XXXX riktigt stora kolstycken, syre/star, indet., græsfamilien 26 N ca 10 ca 1 XXXX fersken pileurt, byg, cerealia indet., byg? avnklædt byg? 27 EVT ca 30 ca 6 XXXX svampesporehus, stængler, indet., fersken pileurt, nøgenbyg, byg, cerealia indet. 28 N 0 ca 30 XXXXX (2 påsar) stora kolstycken, almindelig spergel, fersken pileurt, indet. 29 N ca 4 0 XXX byg, cerealia indet. 30 N ca 5 ca 5 XXXXX stora kolstycken, knopp/rotknøl, stængler/strån, cerealia indet., indet. 31 N ca 5 0 XXX slagg, cerealia indet., rug? Tabel 1. I kolonne to i tabellen, angiver Egnet? en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs potentiale set i relation til et statistisk mindstemål. Opmærksomheden skal henledes på, at denne bedømmelse ALENE beror i den enkelte prøve og ikke tager hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. En prøve, der således vurderes som Nej, kan derfor meget vel anvendes til at belyse en særlig problemstilling. Det er tillige vigtigt at understrege, at selvom der er et stort antal prøver, som IKKE er fundet egnet til en analyse, så kan et samlet analysebillede være vigtigt i forståelsen af lokalitetens funktion. Herudover skal det nævnes, at trækulsmængden opgives subjektivt som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. 2

4 X-NR EGNET? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 32 N 0 ca 6 XXXXX almindelig spergel, græsfamilien, indet. 33 N 0 0 X svampesporehus 34 N 0 1 XXX slagg, græsfamilien 35 N ca 6 ca 80 XXXX pileurt, fersken pileurt? fersken pileurt, liden pileurt? indet, bleg pileurt, snerle pileurt? cerealia indet., nøgenbyg, avnklædt byg? 36 N 0 0 X svampesporehus 37 N 0 0 XXX 38 N 0 ca 8 XXXX græsfamilien, bleg pileurt? 39 N 0 0 XXXX slagg 40 N 0 0 XXX 41 N 0 3 XXX pileurt, slagg, stængler 42 N 0 ca 18 XXXXX stora kolstycken, indet, almindelig spergel, græsfamilien, hedelyngstængler? 43 N ca 2 ca 10 XX græsfamilien, pileurt, avnklædt byg, indet. 44 N ca 3 ca 6 XXX græsfamilien, havre, hedelyngstængler? 45 N 0 0 XXX 46 J ca 100 ml ca 5 XXXXX nøgenbyg, fersken pileurt, byg, cerealia indet., avnklædt byg, emmer, svampesporehus, havre? hvede, rug, brødhvede? græsfamilien 47 N 0 ca 5 XXX førslaggade væxtdelar, star, syre, indet., bleg pileurt? 48 N ca 3 ca 4 XXX slagg, rug, cerealia indet., star, bleg pileurt? 49 N 0 ca 2 XX svampesporehus, slagg, græsfamilien 50 N ca 2 0 XXX cerealia indet., svampesporehus 51 N 0 0 XXX benfragment 52 N 0 0 XXX svampesporehus 53 N ca 8 0 XXXX cerealia indet., hedelyngstængler, avnklædt byg, byg, svampesporehus Tabel 1 fortsat. I kolonne to i tabellen, angiver Egnet? en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs potentiale set i relation til et statistisk mindstemål. Opmærksomheden skal henledes på, at denne bedømmelse ALENE beror i den enkelte prøve og ikke tager hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. En prøve, der således vurderes som Nej, kan derfor meget vel anvendes til at belyse en særlig problemstilling. Det er tillige vigtigt at understrege, at selvom der er et stort antal prøver, som IKKE er fundet egnet til en analyse, så kan et samlet analysebillede være vigtigt i forståelsen af lokalitetens funktion. Herudover skal det nævnes, at trækulsmængden opgives subjektivt som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. Der optrådte forkullede kornkerner og ukrudtsfrø i en del af de gennemsete prøver. I de fleste prøver var mængden af planterester lav, men i enkelte var den forholdsvis eller meget høj. Af ukrudtsfrø optrådte der i en del tilfælde frø fra typisk markukrudt såsom bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), mulig snerlepileurt (cf. Fallopia convolvulus), almindelig spergel (Spergula arvensis) og hvidmelet gåsefod (Chenopodium album). Der fandtes dog også spor af ukrudtsarter, som vokser under mere blandede økologiske forhold, i form af mulig liden pileurt (Polygonum cf. minus), græs (Poaceae ), Star (Carex sp.), skræppe (Rumex sp.) og mulig ærteblomst (cf. Fabaceae). Af indsamlede arter og kornsorter fandtes der skovæble (Malus sylvestris), nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum ), avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare ), rug (Secale cereale), emmer (Triticum dicoccum), mulig havre (cf. Avena sp.) og mulig brødhvede (Triticum cf. aestivum). 3

5 De analyserede prøver På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev de tre prøver P11, P27 og P46, der arkæologisk og gennem 14 C dateringer alle er dateret til senneolitikum eller perioden umiddelbart inden udvalgt til analyse. Resultatet af analyserne, som blev foretaget af undertegnede på Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab på Moesgaard, kan ses i tabel 2. I følgende afsnit skal de tre prøver, der kommer fra tre forskellige kontekster gennemgåes og diskuteres separat. P11 Prøvebeskrivelse: P11 er udtaget fra et bundlag i jordfæstegrav A1172. (fig. 1). Graven er 14 C dateret på en ikke nærmere bestemt kornkerne til senneolitikum ( f.kr. med 94% sikkerhed). Dateringen til senneolitikum understøttes af det arkæologiske fund af en fladehugget, lancetformet flintdolk (Lomborgs type SN1), der lå centralt placeret i graven. Analyseprøven er udtaget fra gravfylden ved bunden af graven, der ud over forkullede planterester også bl.a. indeholdt en del håndstore sten (fig. 1). P-nr x-nr Prøvestørrelse ml Prøvestørrelse ml Hordeum vulgare var. nudum (793) Nøgen byg Hordeum vulgare sp f f. (663+64f.) Cf. Triticum dicoccum 1 (4) Cf. emmer Triticum cf. dicoccum, avnbase 1~2 Mulig Emmer, avnbase Cerealia indet 2+4f. 3+9f ( f.) Byg Ubestemt korn Malus Sylvestris 1 Skovæble Cf. Calluna vulgaris (stængel) 1f. Cf. hedelyng (stængel) Chenopodium sp. 1 Gåsefod sp. Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt Persicaria maculosa/lapathifolium 2 2 Bleg/fersken-pileurt Rumex sp. 1 Skræppe Trækul XXXXX XXXXX XXXXX Trækul Blomsterknop 1 Blomsterknop Tabel 2. I forbindelse med tolkningen af tabel 2 gælder følgende: Trækulsmængden opgives subjektivt som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. F. angiver fragmenter. Betegnelsen cf. betyder, at den givne planterest sandsynligvis, men ikke fuldstændig sikkert tilhører pågældende art, mens sp. betegner, at planteresten kunne henføres til slægt, men ikke nærmere til art. At der er flere plantenavne, som er adskilt af en skråstreg / betyder, at der er flere tolkningsmuligheder for den pågældende planterest. Mængder er ved avnbaser på korn angivet med to tal adskilt af ~. Det første tal markerer her antallet af avnfragmenter og det sidste tal antallet af kornkerner, som avnerne repræsenterer. Endelig er fundmængderne ved P46 angivet med et tal i parentes og et tal udenfor. Dette skyldes, at denne prøve indeholdt meget store mængder planterester. Et totalt gennemsyn blev betragtet som værende for tidskrævende og unødvendigt, og i stedet blev det valgt at analysere en repræsentativ delprøve. Tallet udenfor parentes markerer ved P46 det reelle antal af analyserede planterester, mens tallet i parentes markerer det beregnede totale antal planterester i hele prøven. 4

6 Prøve P11 indeholdt, som det fremgår af tabel 2, meget store mængder trækul, men relativt begrænsede mængder forkullede kerner og frø. Af dyrkede afgrøder fandtes der byg (Hordeum vulgare sp.) bl.a. i form af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum). Formodet indsamling var repræsenteret ved et enkelt frø af vildæble (Malus sylvestris). Endelig bestod ukrudtsresterne i prøven af frø fra bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) samt skræppe (Rumex sp.). Især bleg/fersken-pileurt er ofte en hyppigt forekommende ukrudt i danske kornprøver fra senneolitikum. Og det er sandsynligt, at frøene fra denne art repræsenterer markukrudtsfrø i P11. Tolkning: De store mængder trækul i P11 samt den blandede sammensætning af de forkullede rester af kornkerner og andre urter indikerer, at plantematerialet i prøven afspejler almindeligt bopladsaffald snarere end gravgaver eller en del af et gravritual. Selve det, at plantematerialet er forkullet peger også på, at det skal betragtes adskilt fra den ubrændte jordfæstegrav. Sandsynligvis er de forkullede planter rester af de aktiviteter, som har foregået på stedet forud for gravlæggelsen. Dels 14 C dateringen på prøven og dels sammensætningen af plantearterne i prøven indikerer dog, at plantematerialet er stort set samtidigt med gravlæggelsen. Nøgenbyg er således en meget almindelig dyrket kornsort i senneolitisk tid (Andreasen 2009, Robinson 2000, 2003). På samme måde har vildæble tilsyneladende været hyppigt indsamlet i yngre stenalder og begyndelsen af bronzealderen. Fundene viser, at man ofte har halveret og tørret æblerne, så de kunne opbevares over længere tid. Dette ses eksempelvis tydeligt i et hus fra slutningen af enkeltgravstid ved Vorbasse (Jørgensen 1977) Fig. 1. Bundlaget i jordfæstegrav A1172 (Foto: Sønderskov Museum). 5

7 P27 Prøvebeskrivelse: P27 er udtaget fra opfyldslaget i en over 2 meter dyb grube eller grav (A80). Gruben snævrede gradvist ind og bestod i bunden af et rektangulært fyldskifte med afrundede hjørner (fig. 2). P27 er 14 C dateret på en bygkerne til slutningen af enkeltgravstid ( f.kr. med 94% sikkerhed), og på keramikken fra samme lag bredt til senneolitum. Prøve P27 ligner meget P11 på planteindholdet og bestod ligesom denne prøve af store mængder trækul og kornkerner og ukrudtsfrø i begrænsede mængder. Alle nærmere identificerbare kornkerner i prøven var fra nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum) og herudover fandtes enkelte formodede markukrudtsfrø fra bleg-/fersken pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia). Tolkning: Ligesom det var tilfældet ved P11 tyder de store mængder trækul samt den blandede sammensætning af plantematerialet i prøven på, at P27 repræsenterer rester af bopladsaffald. Forekomsten af nøgenbyg i prøven er, som det også blev nævnt vedrørende prøve P11, meget almindelig for prøver fra omkring overgangen til senneolitisk tid (Andreasen 2009, Robinson 2000, 2003). Prøvesammensætningen harmonerer altså ganske godt til resultatet af 14 C dateringen. Fig. 2. Snit og bundlag i grube A80 (Foto: Sønderskov Museum). 6

8 P46 Prøvebeskrivelse: Denne prøve er udtaget fra bundlaget i en mindre (85 cm bred, 50 cm dyb) grube (A3476) (fig. 3). Gruben var fyldt med hovedstore + større sten. Desuden indeholdt gruben arkæologiske genstande både i form af keramik, hvoraf enkelte skår var sekundært brændt, samt fragmenter af en ligger + en løber fra en skubbekværn. P46 er 14 C dateret på en forkullet bygkerne til senneolitikum ( f.kr. med 94% sikkerhed). Dateringen til senneolitikum understøttes af dateringen af de arkæologiske fund i gruben. Som det fremgår af tabel 2 fandtes der både store mængder af trækul og forkullede makrofossiler i form af korn og enkelte ukrudtsfrø. Blandt makrofossilerne optrådte især kornkerner i store mængder i prøven. Medregnes kornkernefragmenter har der således anslået været mere end 2000 kornkerner i gruben. Langt den overvejende del af kornet bestod af byg (Hordeum vulgare sp.), sandsynligvis i form af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum). Ud over byggen fandtes der dog også enkelte rester af formodet emmer (Cf. Triticum dicoccum). Nøgenbyg og emmer var tilsyneladende de to hyppigst dyrkede kornsorter i senneolitisk tid (Andreasen 2009), så afgrødesammensætningen svarer godt til dateringen af gruben til senneolitikum. Ukrudt fandtes kun ganske sporadisk i prøven i form af et frø af henholdsvis gåsefod (Chenopodium sp.) og snerlepileurt (Fallopia convolvulus), som kan være rester af markukrudt. Fig. 3. Grube A3476 (Foto: Sønderskov Museum). 7

9 Tolkning: Samlet set peger prøvesammensætningen på, at makrofossilerne i P46 afspejler en portion af en særdeles ren og grundigt renset nøgenbygafgrøde. Kornet er så, enten ved et uheld eller med vilje, blevet udsat for varme og er blevet forkullet, hvorefter det er blevet deponeret i gruben. Det næsten totale fravær af ukrudtsfrø i kornprøver fra neolitikum og ældre bronzealder i forhold til senere perioders mere ukrudtsinficerede afgrøder, er et velkendt og omdiskuteret fænomen. Skiftet er således tilsyneladende et generelt træk, som adskiller det ældste agerbrug herhjemme fra senere tiders agerbrug. Dette indikerer, at forandringen især har at gøre med helt overordnede ændringer i agerbrugspraksis gennem tid, selv om forskelle i kornrensning og høstteknikker, der kan variere meget fra plads til plads, afgrøde til afgrøde og periode til periode selvfølgelig også kan have spillet en rolle for ukrudtsmængderne. En mere overordnet grund til de ukrudtsfattige prøver i tidlig forhistorie kan evt. have været en manglende eller begrænset gødskningsanvendelse på dette tidspunkt. Dyregødning indeholder mange spireklare frø, og en øget brug af gødskning op gennem forhistorien har derfor muligvis medført forøget ukrudtsspiring (Møbjerg et. al 2007, Robinson 2000). Ligeledes kan en ændring imod større markpermanens op gennem tiden have været af betydning. Dette skyldes, at markjorden på mere permanente agre med tiden opbygger en frøbank bestående af frø fra arter, som trives sammen med afgrøderne. Ved marksystemer med relativt kortvarige dyrkningsperioder og hyppige markflytninger, som vi formoder har været praktiseret i det tidlige agerbrug herhjemme får de typiske markukrudtsarter i modsætning hertil svært ved at etablere sig. (Møbjerg et. al 2007, Robinson 2000). Opsummering og diskussion De analyserede prøver fra Holsted Åmark giver samlet set et generelt overblik over agerbrugssituationen ved Holsted Åmark II omkring slutningen af yngre stenalder. Prøverne viser således, at man har dyrket nøgenbyg og sikkert også emmer på stedet, udover at man har suppleret den dyrkede planteføde med indsamling af f.eks. vildæbler. P46 giver desuden et nærmere indblik i, hvordan man har dyrket nøgenbyg på stedet. Prøveanalysen viser, at byggen har været renset og at den sandsynligvis også har været dyrket som en meget ren afgrøde på marken, der både har været stort set fri for andre afgrøder og ukrudt. P46 fortæller herudover også om deponering af forkullet korn omkring slutningen af stenalderen. Forekomsten af undertiden store mængder forkullet korn i gruber er således et velkendt fænomen på dette tidspunkt, der har været diskuteret en del (Møbjerg et. al 2007). Det har bl.a. været foreslået, at gruberne kan have været anvendt til oplagring af korn. Forkulningen er så sket ved, at man har renset nedgravningen med ild mellem oplagringer for at gøre gruben klar til næste oplagring. Herved er tilbageværende rester af korn i gruben blevet forkullet. Alternativt har det været foreslået, at det forkullede korn i gruberne enten kan afspejle rituelle deponeringer eller simpelthen regulært planteaffald, der er forkullet andetsteds som følge af uheld, for efterfølgende at blive deponeret i gruben. En stor del af korn- og plantefundene i gruber tyder netop på, at de repræsenterer affald, især fordi der ikke er tydelige indikationer på særlige, rituelle aspekter i fundene (Jensen & Pedersen 2008, Møbjerg et. al. 2007). Dette gælder også kornet i P46, som umiddelbart ligner affald, der kunne stamme fra et brændt kornlager eller en mislykket kornristning. At gruben, hvori kornet forekommer også indeholdt forskellige arkæologiske fund med relation 8

10 til agerbrug og madlavning i form af ligger/løber fra en kværn og keramik er dog usædvanligt. Korngruberne er således ofte forholdsvis fundtomme. Dette åbner op for en diskussion omkring eventuelle rituelle deponeringer af affald. Selv forholdet til affald kan således tænkes at have været omgæret med rituelle forestillinger i fortiden. I dag har vi jo også en situation, hvor nogle mennesker deponerer affald sorteret med henblik på genbrug, mens andre ikke gør det. Dette viser, at affaldshåndtering også er ritualiseret og hænger sammen med vores verdensopfattelse. Kunne det således tænkes, at affaldet i grube A3476 er udtryk for en opfattelse af, at bestemte typer affald, i dette tilfælde affald med tilknytning til agerbrug og madlavning, også skal deponeres på en bestemt måde? Foreløbig kan vi kun gisne om dette men deponeringen af kornet i grube A3476 giver samlet set en vigtig brik til forståelse af kompleksiteten omkring deponeringspraksis omkring slutningen af stenalderen. 9

11 Planterne de dyrkede og indsamlede arter Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt) cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005) Malus sylvestris Miller. Skovæble. Stor busk-lille træ, op til 5 m højt (Hansen 1993) Triticum cf. dicoccum L. Hvede cf. emmer (Hansen 1993) Identificerede planter Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juliseptember. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd, hvor den er mest generende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) Usikkert bestemte planter Cf. Calluna vulgaris. Sandsynlig hedelyng Svært adskillelige planter Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt cm høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) og Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt cm (25-80 cm) høj, omkring frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) Planter identificeret til slægt eller familie Chenopodium sp. Gåsefod sp. Rumex sp. Syrefamilien sp 10

12 Litteraturliste Andreasen, M.H. 2009: Agerbruget i enkeltgravsskultur, senneolitikum og ældre bronzealder i Jylland belyst ud fra plantemakrofossiler. Kuml 2009, s Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København. Jensen, P.M. & V.J. Pedersen 2008: Agern og korn fra Gilmosevej. Nyt om udnyttelse af planter i tidlig bronzealder. Midtjyske Fortællinger Herning Museum. s Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København. Jørgensen, G. 1977: Acorns as a Food-Source in the Later Stone Age. Acta Archaeologica 48. s Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave. pp Mossberg, B. L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. København. Møbjerg, T., P.M. Jensen & P.H. Mikkelsen 2007: Enkehøj En boplads med klokkebægerkeramik og korn. Kuml 2007,, s Robinson, D.E. 2000: Det slesvigske agerbrug i yngre stenalder og bronzealder, s I: Per Ethelberg, Erik Jørgensen & David Earle Robinson: Det sønderjyske Agerbrugs Historie Sten- og Bronzealder. Haderslev Museum. Robinson, D.E. 2003: Neolithic and Bronze Age Agriculture in Southern Scandinavia Recent Archaeobotanical Evidence from Denmark. Environmental Archaeology, s

13 12

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751)

HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube Peter Mose Jensen AFDELING FOR

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497)

SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) SIM 49/2010, Højgård (FHM 4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej.

OBM 7982, Lumbyvej. Moesgård Museum. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej. OBM 7982, Lumbyvej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167)

Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.kr.) Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850)

TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder Fenna J. Feijen, cand. mag. & Marianne Høyem Andreasen, mag.art.

Læs mere

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur

Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666)

OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 9 2017 OBM

Læs mere

FHM 4296/144, Kildebjerg I

FHM 4296/144, Kildebjerg I FHM 4296/144, Kildebjerg I Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I Peter Mose Jensen, cand.mag. Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. KONSERVERINGS

Læs mere

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum

Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450)

Læs mere

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726)

KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder Peter

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877)

Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716)

Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt

Læs mere

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen

FHM 4296/146, Ålum. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum. Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen FHM 4296/146, Ålum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum Peter Hambro Mikkelsen Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A)

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603)

Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder KONSERVERINGS-

Læs mere

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089)

OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089) Moesgaard Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder Peter

Læs mere

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374)

OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025)

HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

KHM 2420, Korshøjgård

KHM 2420, Korshøjgård KHM 2420, Korshøjgård Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård KHM 2420 (FHM 4296/279) Peter Mose Jensen KONSERVERINGS

Læs mere

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264)

Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96 Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder Peter Mose Jensen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232)

HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder Peter Mose Jensen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234)

Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg Peter Mose Jensen KONSERVERINGS-

Læs mere

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866)

HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127)

Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen. SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen Jannie Koster Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur

Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94) Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740)

MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740) Moesgård Museum Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907)

HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af hustomt og saddeltagshegn fra ældre germansk jernalder Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803)

Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Tuekjærsholm (FHM 4296/803) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk

Læs mere

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107)

MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 16 2017 MKH 1849,

Læs mere

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825)

FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 31 2016 FHM

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De arkæobotaniske analyser Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337)

OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder Louise Bjerre Petersen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder

Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318) Marianne

Læs mere

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058)

ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter Peter Mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen

Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab. Færgelunden. MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser. Peter Steen Henriksen Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Færgelunden MFG 372/06/MFG 395/06 Arkæobotaniske analyser Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 8 * 2009 NNU-rapport nr. 8 (2009), Færgelunden, MFG 372/06/MFG

Læs mere

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215)

KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) KNV 00087, Campus, Køge (FHM 4296/2215) Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ ældre germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for Konservering

Læs mere

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder

Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31 Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling

Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Rapport fra Moesgårds konserverings og naturvidenskabelig afdeling Moesgård d. 21/1 2009 Arkæobotanisk analyse fra Tokkendrup (OBM 7730, FHM 4296/188), ældre romersk jernalder. Indledning: Under udgravningerne

Læs mere

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320)

HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder) Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097)

Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder Peter Mose Jensen

Læs mere

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING

KONS E RVE RINGS - OG NATURVIDE NS K ABE LIG AFDE LING THY 2269, Sundby KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder Peter Mose Jensen KONSERVERINGS -

Læs mere

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351)

HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder Neeke Hammers og Jannie Holm Larsen Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,

Læs mere

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen

VMÅ 2321, Gøttrup. Moesgård Museum. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder. Peter Hambro Mikkelsen VMÅ 2321, Gøttrup KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049)

Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/ begyndelsen

Læs mere

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)

KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853) Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V Peter Mose Jensen og Rie Bloch Holm Afdeling

Læs mere

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum Afdeling for Konservering og Naturvidenskab Moesgård Museum HAM 4980, Kærgård, x399 (FHM 4296/1186). Analysis of macrofossils from a cellar from the Early Roman Iron Age, Kærgård Introduction A rescue

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483)

Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483) Moesgård Museum Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder Marianne Høyem Andreasen Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) KONSERVERINGS-

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323)

HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) HBV 274, Solar II Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder Marianne Høyem Andreasen Afdeling for

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder

Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Fynske, arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder Af Peter Mose Jensen, Moesgaard Museum 2013 Delrapport 1 af forskningsprojekt Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Agern og korn fra Gilmosevej

Agern og korn fra Gilmosevej Agern og korn fra Gilmosevej Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086) Peter mose Jensen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991)

Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse Marianne Høyem Andreasen

Læs mere

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878)

Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen KONSERVERINGS-

Læs mere

ÅHM 5354, Postgården (4296/71)

ÅHM 5354, Postgården (4296/71) ÅHM 5354, Postgården (4296/71) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial Santeri Vanhanen, BA

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi. Peter Steen Henriksen NNU Rapport nr. 12 * 2003 Arkæobotaniske

Læs mere

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg.

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra Nørre Hedegård, en byhøj fra Aalborg. Peter Steen Henriksen & Jan Andreas Harild NNU Rapport nr. 13 * 2002

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

Østerild Klitplantage

Østerild Klitplantage Østerild Klitplantage Peter Steen Henriksen og Morten Fischer Mortensen Pollen- og markofossilundersøgelser af marksystem fra sen Bronzealder og efterfølgende miljøændringer NNU rapport 82, 2014 Museum:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner

Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Arkæobotanik: Overvejende Analysen af fortidige frø, frugter, sten og kerner Oftest forkullet bevaring dvs. planter udsat for ild/varme Dette betyder, at visse processer er oftere bevarede end andre, og

Læs mere

FHM 4296/105, Lumbyvej

FHM 4296/105, Lumbyvej FHM 4296/105, Lumbyvej KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900 Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4296/105,

Læs mere

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads.

Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab Tinghøj I. Makrofossilanalyser fra en ÆGJ-boplads. Peter Steen Henriksen TINGHØJ 1 NNU Rapport nr. 35 * 2008 0 NNU-rapport nr. 35 (2008), Tinghøj I, SMS 927A,

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup

Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup Arkæobotanisk analyse fra FHM 86 Grenåvej, Skødstrup Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.-96) Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder Marianne Høyem Andreasen KO N S E RV E R I N

Læs mere

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095).

Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). Arkæobotanisk analyse af prøver fra KBM 3941 Naboløs, KBM 3945 Laksegade og KBM 3947 Højbro Plads/Læderstræde i det indre København (NNU j.nr. A9095). NNU Rapport 19, 2012. Mette Marie Hald 1. Indledning

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2)

Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) '. 'j'!. NATUR OG KULTUR Makrof oss i I analyser fra Viger sted Øl (SM V01018-2) Annine S. A. Moltsen NOK rapport nr. 30-2007 NOK Rapport nr. 30-2007 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til denne

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

BRØNDBYLUND 3. TAK 1506 Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning. Af Maria Lisette Jacobsen, arkæolog, Kroppedal Museum

BRØNDBYLUND 3. TAK 1506 Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning. Af Maria Lisette Jacobsen, arkæolog, Kroppedal Museum BRØNDBYLUND 3 TAK 1506 Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning Af Maria Lisette Jacobsen, arkæolog, Kroppedal Museum www.kroppedal tlf.: 43 30 30 00 2 Indledning I forbindelse med en byggemodning

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174)

MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174) MLF 0001, Syltholm (FHM 4296/1174) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af lagserier i BP 975 & BP 1009 fra Syltholm, Lolland Jannie Holm Larsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Vævning i senneolitikum

Vævning i senneolitikum Tekstilarkæologi Vævning i senneolitikum Af Michael Borre Lundø og Jesper Hansen, Odense Bys Museer 22 Fynboer og Arkæologi Det er relativt sjældent, at man støder på fund, der kan fortælle noget om stenalderfolkets

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere