BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s Alarmeringsinstruks...s.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5"

Transkript

1 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6 5. Brand og Evakueringsinstruks...s.7 6. Handleinstruks ved Bombetrussel...s.9 7. Skema til brug i situationen: Bombetrussel... s Mistænkelige Postforsendelser... s Forholdsregler i særlige situationer:... s Svigtende strømforsyning:... s Svigtende varmeforsyning:... s Svigtende vandforsyning:... s Svigtende IT:... s Xxxxx Xxxxxxx:... s Varslingssignaler.... s Chef- og kontaktpersonfortegnelse.... s Varslingsbesked.... s Oversigtsplan tegning / arealoversigt stueplan Skt. Paulsgade 25 s Gode råd om førstehjælp og hjertestarter... s Bilag: 1. Arealoversigter hele ejendommen Skt. Pauls Gade 25 Bilag: 2. minievakueringsplan v. brand - lamineret OBS bilag 3 og 4 findes kun i beredskabsplan i caféen Bilag: 3. Hjertestarter Bilag: 4. Elementær brandbekæmpelse 15. august 2014 Side 1 af 20

2 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar: Planen som kun dækker selve Frivillighuset, stueplan, Skt. Paulsgade 25 - er en vejledning, som beskriver, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan handles i en unormal situation. Ved en unormal situation forstås her, enhver tænkelig hændelse som medfører, at Frivillighuset s virke indskrænkes betydeligt eller helt ophører i kortere eller længere tid. Som eksempler herpå kan nævnes: Brand med deraf følgende røg- og sodskader i Frivillighuset for- og/ eller baghus og/ eller andre etager i ejendommen Skt. Pauls Gade 25. Taget blæser helt eller delvist af for og/ eller baghus, Skt. Pauls Gade 25, eller omkringliggende bygninger som følge af et stormvejr. Bombetrussel mod Århus Kommune, Skt. Pauls Gade, omkringliggende gader og/ eller bygninger eller selve Frivillighuset. Planen skal anvendes i såvel hverdagssituationer som i krisesituationer. Planen skal være tilgængelig for alt personale ansat i Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, samt brugere af huset, hvorfor der placeres et eksemplar på kontoret i forhuset, i rammeværkstedet og i EDB rummet samt på det lille runde bord i caféen på Frivllighusets hjemmeside Miniplan (lamineret) med nem oversigt findes bagest i denne plan. Det er koordinator, Lisbeth Nørlem s, ansvar, at planen er tilgængelig for Frivillighusets personale, samt at personalet til enhver tid er bekendt med indholdet af planen, og er i stand til at handle i overensstemmelse hermed. Det er ligeledes lederens ansvar, at planen løbende ajourføres i takt med gennemførte ændringer. En sikkerhedskopi af planen opbevares i Mag. for Sundhed og Omsorg, Medborgerskab og Folkesundhed, Søren Frichsvej, 8230 Åbyhøj, på kontoret. Koordinator Lisbeth Nørlem er ansvarlig for, at den samlede plan / actioncards ajourføres efter behov dog mindst én gang årligt. 15. august 2014 Side 2 af 20

3 Rettelsesskema VEDRØRENDE SIDE AFSNIT SIDE UDSKIFTET DATO BEMÆRKNINGER KVITTERING Indhold Lisbeth Nørlem R. Alarmeringsinstruks Lisbeth Nørlem R. Nyttige tlf.nr Lisbeth Nørlem R. Chef- og Kontaktpers. Gode råd om førstehjælp: Hjertestarter Lisbeth Nørlem R pers. Falckkursus 3.05 Lisbeth Nørlem R. Slagtilfælde NY SIDE Lisbeth Nørlem R. Evakueringsplan mini Bilag 2 Navne og tlf. ændringer Formål - ansvar Opfølgning på Hjertekursus Hjertestarter tilføjet Lisbeth Nørlem R Koordinator vicevært kontaktpersoner Ændring af tilgængelighed dvs. placeringer i huset Jan Febr Deltagere brugere og personale Lisbeth Nørlem R. Lisbeth Nørlem R. Lisbeth Nørlem R. 15. august 2014 Side 3 af 20

4 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.: Frivillighuset`s lokaler er beliggende i Skt. Pauls Gade 25, midt mellem Montanagade og Bulowsgade. Der er dagligt mange brugere i husets lokaler. Forhusets lokaler med indgang i nr. 25 er placeret langs med Skt. Pauls Gade i retning af Montanagade. Forhuset har udgang til baggården via elevator i opgangen samt via en kælderdør i hjørnet til mellemgangen. Forhuset og baghuset er forbundet af en mellemgang med 2 lokaler; et EDB rum og et Værksted. Ved siden af indgangen i nr. 25 er der en port, som fører over en gårdsplads med parkeringspladser til en indgang i baghuset. I stueplan er der 2 indgangsdøre. 1 dør til baggangen ved køkkenet og 1 dør til den store sal. Baghuset har en trappe med bagindgang til et malerværksted, som er et sidelokale til den store sal. Se i øvrigt oversigtsplaner side 18 over stueetagen, Frivillighuset, samt øvrige etager. Forhuset = bygning 1 er opført 1931 og har et bebygget areal på 312 m 2 Mellemhuset = bygning 2 er opført 1913 og har et bebygget areal på 113 m 2 Baghuset = Bygning 3 er opført 1913 og har et bebygget areal på 750 m 2 Bygningerne er beliggende på matrikel nr. 721i, 8000 Århus C. Der er ingen sikringsrum i bygningen. Matriklen har en størrelse på 1452 m 2. Bygningen ejes af: ATP Ejendomme A/S, Åboulevarden 17,3, 8000 Århus C. Tlf , Ejendomsinspektør Steffen H. Henriksen Tlf Vicevært, Martin Pedersen 15. august 2014 Side 4 af 20

5 3. Alarmeringsinstruks. Ved tilkaldelse af livsnødvendig hjælp: TRYK på mobil telefonen. MELD BRAND FORLANG AMBULANCE FORLANG POLITI Herefter afgives så roligt og fattet som muligt: HVOR - Frivillighuset, Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C. HVAD - F.eks. Brand i forhus baghus kælder etage? ANDET RELEVANT - Hvor mange er kommet til skade? - Oplys om de andre i bygningen er alarmeret og er kommet ud. - Er der fare for at branden kan brede sig? HVEM - Oplys hvem du er og hvorfra du ringer (tlf. nummer). Svar herefter på eventuelle spørgsmål fra alarmcentralen. Ring til Koordinator, Lisbeth Nørlem ( ) afd. for Medborgerskab og Folkesundhed, chef Annemarie S. Zacho-Broe ( og gentag ovennævnte procedure. RED personer i fare - advar andre personer, der kan komme i fare. SLUK branden - hvis det vurderes muligt og forsvarligt, med det på stedet værende brandslukningsmateriel. BEGRÆNS omfanget af branden / eksplosionen / ulykken - ved at lukke branddøre/porte. Luk for tilførslen af materialer mv. I TILFÆLDE AF BRAND: Følg de ophængte varslingsinstrukser - se følgende sider: Se også den vedlagte Miniplan en lamineret side (m. tekst for og bag) 15. august 2014 Side 5 af 20

6 4. Nyttige telefonnumre. BEREDSKABSPLAN MYNDIGHED BEMÆRKNING TELEFONNUMMER ALARM Brand / Redning / Politi Aarhus Sygehus Skadestuen Beredskabsstyrelsen DR Østjylland Radio / TV El- forsyning ATP / vicevært info. El-installatør ISS Falck Ambulancer TRYK Falck abonnement Inger-Lise Nørager Kommunale Værker Vand / Varme Marselisborg Hospital Miljøstyrelsen Politi (nærmeste station) Landsdækkende nummer Politi Psykiatrisk Hospital Skejby Sygehus TV2 Østjylland Regionalt TV TV Danmark, Århus Lokal TV Vagtlægen Varmeforsyning Byggeriets VVS VVS-installatør Århus Brandvæsen Bag baghuset Brand- og Redningsberedskab Skt. Pauls Gade 25 for og baghus og bag baghuset + nabobygning: Kælder i baghuset: Pianoværkstedet Kælder i forhuset: Systime 1. sal i baghuset: Systime FORHUSET: 1. sal: Systime sal: Publizon sal: VUC sal: Exact Group A/S Claus Mols Holding ApS Bag Baghuset: Byggeriets VVS forretning Nabo mod Montanagade: Guldbryllupasylets Børnehave, Skt. Pauls gade august 2014 Side 6 af 20

7 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS 1. Tilkald brandvæsenet - RING oplys: - Hvad er der sket - Er der tilskadekomne - hvor mange - Adressen og telefonnummer der ringes fra 2. Foretag varsling af personer i lokaler og kontorer og andre dele af Skt. Pauls Gade nr. 25 via tlf. nr. på listen (husk også naboer og andre, med hvem der er indgået aftaler). 3. Foretag evakuering til: Skt. Pauls Kirkeplads. Personalet i de enkelte lokaler / kontorer skal sikre at brugere i egne lokaler / kontorer forlader Frivillighuset. NB.: Lås din PC inden EDB lokale / kontorer forlades (Gem arbejdet [Ctrl] + [s] og lås Computeren : [Win-tasten] +[l]). 4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt. Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg da, at begrænse den ved at lukke døre og vinduer, og forlad Huset 5. Modtag brandvæsenet - oplys: - Er der tilskadekomne eller personer, der ikke er kommet i sikkerhed? - Hvor brænder det? - Brandens omfang? - Hvor er adgangsvejene? 15. august 2014 Side 7 af 20

8 Mødested for ansatte og brugere ved evakuering: Alle samles hurtigst muligt på pladsen i spidsen ved Skt. Pauls Kirke mod Brunsgade Koordinatoren, eller dennes stedfortræder, køkkenmedarbejdere, sikrer sig her, ved en optælling, at alle ansatte har forladt Frivillighuset og er på mødestedet. Alle forbliver på mødestedet, indtil andet bestemmes af egen chef eller dennes stedfortræder ingen må f.eks. løbe tilbage efter en glemt taske eller lignende. Afhængigt af situationen, og efter evt. kontakt til myndighederne, aftales, om man skal forblive på stedet, samles og afvente nærmere et andet sted (afhængigt af vejret) eller. 15. august 2014 Side 8 af 20

9 Handleinstruks ved Bombetrussel Enhver ansat, der tager en telefonen, kan komme ud for en "telefonbombe-trussel". Bombetrusler er heldigvis meget sjældne, men kan forekomme, og derfor anvendes nedenstående huskeliste og skema. For at give politiet så godt et grundlag som muligt at arbejde ud fra, er det vigtigt, at huskelisten anvendes og skemaet udfyldes bedst muligt. Alle trusselsopkald skal anmeldes til politiet, også selvom de skønnes, at være falske. Bombetrussel over telefonen: 1: Truslen bedømmes som falsk: Der er f.eks. tale om et barn eller en spirituspåvirket person 2: Forsøg at udfylde skemaet mens samtalen står på. 3: Læg ikke røret på af hensyn til politiets mulighed for at spore samtalen. Bombetrussel over telefonen: 1: Truslen bedømmes som alvorlig: 2: Forsøg at udfylde skemaet mens samtalen står på. 3: Læg ikke røret på af hensyn til politiets mulighed for at spore samtalen. Mistænkeligt fund: 1: RØR ABSOLUT INTET!!! 2: Alarmér politiet Ring fra en fastnet eller mobiltelefon og orientér om situationen. 3: Orientér den daglige koordinator Ring fra en fastnet eller mobiltelefon. 4: Alarmér den daglige ansvarlige koordinator Ring fra en anden fastnet eller mobil telefon og orientér om situationen. 5: Den daglige ansvarlige koordinator iværksætter en intern undersøgelse. Eventuelle fund røres ikke! 6: Alarmér politiet Ring fra en anden fastnet eller mobiltelefon og orientér om situationen. 4: Alarmér politiet Ring fra en anden fastnet telefon og orientér om situationen. 5: Orientér den daglige ansvarlige koordinator Ring fra en anden fastnet eller mobiltelefon. 6: Den daglige ansvarlige koo. iværksætter evakuering som beskrevet i evakueringsinstruksen 4: Den daglige ansvarlige koordinator iværksætter evakuering som beskrevet i evakueringsinstruksen 15. august 2014 Side 9 af 20

10 Skema til brug i situationen: Telefon-bombe ( Bombetrussel ) Vær rolig - Vær venlig - Hold forbindelsen Start om muligt en båndoptager og optag samtalen. Stil mange spørgsmål for evt. at konstatere truslens troværdighed. Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt. (Undskyld dig med en dårlig forbindelse). Læg ikke røret på af hensyn til politiets mulighed for at spore samtalen. Dato Klokken Modtaget af Ordret ordlyd af trussel: (Virker trusselgiveren lokalkendt?) Hvornår skal den sprænge? Hvor er den anbragt? Hvordan ser den ud? Hvorfor gør du det? Hvem er du? Læg mærke til evt. baggrundsstøj: Musik Børn Fly Trafik Tale Maskiner Kontor-lyde Andet Hvordan er stemmen i telefonen: Mand Kvinde Barn Alder Beruset Speciel stemme Accent Andet Underret straks koordinatoren, eller dennes stedfortræder. TIL KOPIERING 15. august 2014 Side 10 af 20

11 Handleinstruks ved Mistænkelige Postforsendelser Der skelnes mellem: 1. Uåbnede breve 2. Åbnede breve, hvor der f.eks. er fundet et mistænkeligt pulver. Uåbnede breve behandles forsigtigt og vurderes ikke umiddelbart at være (smitte)farlige. For ikke at skabe unødig uro og ikke ubegrundet at belaste beredskabet, skal det nøje vurderes og undersøges i virksomheden, om postforsendelsen kan have en naturlig forklaring. 1. Uåbnede breve: 1: Truslen bedømmes som reel: 2. Åbnede breve, hvori der f.eks. er fundet et mistænkeligt pulver: 1: Undgå at indånde forsendelsens indhold. 2: Ret henvendelse til det lokale politi (Ring 1-1-2)og bed om instrukser for håndtering af brevet. 2: Læg forsigtigt postforsendelsen på et bord uden at ryste den. 3: Det lokale beredskab vil herefter vurdere den konkrete fare og igangsætte fornødne foranstaltninger - herunder håndtering af udsatte personer, prøveindsamling, evt. forebyggende behandling m.m.. 4: Man skal ikke henvende sig på skadestue ved mistanke om smitte, men kontakte politiet, der vil fortælle, hvordan man skal forholde sig. 5: Orientér den daglige koordinator 6: Afvent politiets/redningsmandskabets ankomst. 3: Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk lokalet. Registrer derefter - med navn og adresse - hvem der har været i lokalet. 4: Tilkald politiet drej/tryk oplys, hvem du er, hvor du ringer fra, hvad det drejer er sig om samt hvor mange personer, der er berørt heraf. 5: Orientér den daglige koordinator 6: Afvent politiets/redningsmandskabets ankomst. Myndighederne i Danmark vurderer, at risikoen for at danske borgere eller virksomheder modtager en postforsendelse med f.eks. miltbrandbakterier, er minimal. Skulle man modtage mistænkelig post, er det derfor vigtigt at forholde sig roligt og undgå panik. Selvom et brev indeholder miltbrandbakterier er risikoen for smitte ringe, og miltbrand smitter ikke mellem mennesker. Endvidere kan miltbrand effektivt forebygges med antibiotika, hvis behandlingen igangsættes tilstrækkelig tidligt. 15. august 2014 Side 11 af 20

12 9. Forholdsregler i særlige situationer: Svigtende strømforsyning: Tjek sikringer og HFI-relæer. Kontakt Håndværker/pedel. ATP: Martin Pedersen tlf Svigtende varmeforsyning: Kontakt Håndværker/pedel. ATP: Martin Pedersen tlf Svigtende vandforsyning: Kontakt Håndværker/pedel. ATP: Martin Pedersen tlf Svigtende IT: Kontakt koordinator, Frivillighuset, Lisbeth Nørlem, tlf Xxxxx Xxxxxxx: Kontakt kkkkkkkk 15. august 2014 Side 12 af 20

13 10. Varslingssignaler. SIGNAL 1 - GÅ INDEN DØRE Lyt til sirenesignalet "Gå inden døre" Tonen stiger hurtigt, og falder langsomt igen. Signalet varer i alt 45 sekunder. SÅDAN GØR DU Gå inden døre. Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg. Vær opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig. Lyt til Danmarks Radio eller TV2. Her vil du få at vide hvad du skal gøre - fx. ved atomkraftuheld, kemisk udslip eller stormflod. SIGNAL 2 - FAREN ER FORBI Én lang tone, der varer 45 sekunder. Lyt til sirenesignalet "Faren forbi" Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse og vende tilbage til dine daglige gøremål. STATIONÆR SIRENER I områder med mere end 1000 indbyggere er der opstillet sirener. I OMRÅDER UDEN SIRENER Her vil alarmen blive afgivet med mobile sirener, påsat politiets vogne. Sirenerne bliver afprøvet første onsdag i maj Beredskabsstyrelsens idégrundlag Det statslige redningsberedskab skal sikre befolkningen og samfundet bedst muligt over for ulykker og katastrofer. Beredskabet skal således arbejde for, at skadevirkningerne af ulykker og katastrofer begrænses mest muligt og ved en øget forebyggende indsats søge at undgå, at ulykker og katastrofer indtræffer. Ydeligere information på Danmarks Radio tekst tv side 150, samt TV 2 tekst tv side 150 og 894 Fortsættes... INDENDØRS BESKYTTELSE SÅDAN TILKALDER DU HJÆLP 15. august 2014 Side 13 af 20

14 Det er vigtigt, at du søger indendørs, når sirenen lyder - og at du er opmærksom på om mennesker omkring dig ved, hvordan de skal forholde sig. Er du hjemme, skal du lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg og åbne for Danmarks Radio. HUSK! Batteriradioen er din eneste sikre forbindelse til omverdenen. I nogle situationer er du måske nødt til at opholde dig indendørs i længere tid. Så er det VIGTIGT at have disse ting hjemme. Skal du bruge hjælp, eller er nogen kommet til skade: Kald Husk! Brug ikke telefonen unødigt i katastrofesituationer. EVAKUERING I de fleste nødsituationer er du bedst beskyttet hjemme. I visse tilfælde vil beboerne i særligt truet område blive evakueret. Batteridrevet transistorradio med ekstra batterier. Færdiglavet dåsemad, knækbrød, kiks, sukker, salt, chokolade, rosiner, pulvermælk til børnene. Husk dåseåbner. Gennem radioen eller politiets højtalervogne vil du få at vide, hvis dit område skal evakueres. Forbindingskasse, sæbe og medicin. Nødbelysning: stearinlys lommelygte DIN EGEN INDSATS I en nødsituation er det vigtigt, at alle gør en indsats. Du kan hjælpe ved at: Kende alarmsignalerne og deres betydning Sikre dig, at andre også kender dem VIGTIGT! - Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du opholde dig så langt fra ydervægge som muligt for at opnå den bedste beskyttelse. Sørge for, at alle omkring dig - også hørehæmmede - bliver opmærksomme på sirenen og ved, hvad de skal gøre Lære elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Disse kurser kan du få gennem ASF-Dansk Folkehjælp Beredskab-Forbundet Dansk Røde Kors VIL DU VIDE MERE Hos din kommune kan du få mere at vide om det lokale beredskab og de landsdækkende beredskabsplaner. 15. august 2014 Side 14 af 20

15 11. Chef- og kontaktpersonfortegnelse. Afdeling Kontaktperson Telefon Mobil telefon Privat telefon Frivillighuset Koordinator Lisbeth Nørlem Medborgerskab og Folkesundhed Frichsparken 36 K Mag. f. Sundhed og Omsorg Frichsparken 36 M Chef frivilligomr.: Annemarie S. Zacho-Broe Regionschef: Kirstine Markvorsen august 2014 Side 15 af 20

16 12. Varslingsbesked. Der findes IKKE varslingsanlæg i Frivillighuset. Men hvis højttaleranlægget er sat til i øjeblikket kan nedenstående evakueringsbesked benyttes. Følgende evakueringsbesked foreslås: Må jeg bede om Deres opmærksomhed et øjeblik Der er opstået en nødsituation i Frivillighuset. Af sikkerhedshensyn bedes De derfor øjeblikkeligt forlade Frivillighuset via nærmeste udgang Forlad bygningen via nærmeste udgang Elevatorer må ikke bruges til evakuering af personer og ting. Elevatorer eller biler må ikke bruges, og De bedes forlade bygningen via nærmeste udgang 15. august 2014 Side 16 af 20

17 13. Oversigtsplaner. 1. Stueplan Frivillighuset, Skt. Pauls Gade 25 (Se næste side = s. 18) Følgende arealoversigter kan ses bagest i de udskrevne beredskabsplaner (ikke på pc) 2. Kælderplan sal sal sal sal 15. august 2014 Side 17 af 20

18 15. august 2014 Side 18 af 20

19 14. Gode råd om førstehjælp. BEREDSKABSPLAN Frivillighusets hjertestarter er i caféen på væggen oven over brandslangen. Frivllighusets førstehjælpskasse er på væggen i mellemgangen mellem dørene til EDB lokale og Rammeværksted. Se handlingsplan ved slagtilfælde på side 21 her i beredskabsplanen og på side 19 i Bruger informations mappen på cafébordet. FALCK Hjertestarterkursus: Siden 2008 har 12 personer i Frivillighuset deltaget i årligt Falckkursus : - Hjerte-lunge-redning - Genoplivning med hjertestarter Deltagere: Personale og Brugere i forskellige foreninger 15. august 2014 Side 19 af 20

20 15. august 2014 Side 20 af 20

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere