Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014"

Transkript

1 - Referat fra seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

2 Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 2 Behov og udfordringer Udfordringer Behov 4 3 Idekatalog Dilemmaspil Værdiambassadører Konkurrencestrukturer Talentudviklingsstrategi Politisk implementering Uddannelsesinitiativer 10 4 Konklusion 12

3 1. INDLEDNING Formålet med Implementeringskonferencen den 30. januar var at få input og ejerskab for implementeringsfasen, samt forberede redskaber, der kan være relevante til at understøtte implementeringsfasen. Nedenfor er referaterne fra formiddagens workshop omkring udfordringer og behov i de enkelte forbund samlet til et samlet referat. Derudover rummer dette referat input fra de enkelte workshops, der arbejdede med konkrete redskaber til implementeringsfasen i seminarets anden del. Afslutningsvis rummer referatet en konklusion på formiddagens og eftermiddagens drøftelser. Referatet er udarbejdet af chefkonsulent Mette Madsen fra konsulentvirksomheden Etikos. 2. UDFORDRINGER og BEHOV I formiddagens arbejdsgruppe var der fokus på behov og udfordringer i forhold til, hvad de enkelte forbund kunne se, som den største udfordring, og hvilke behov for hjælp til at imødekomme disse udforinger, der kunne være Udfordringer Nedenfor er samlet er referat fra de udfordringer, der kunne være i forbindelse med implementeringen af værdierne for talentudviklingen. Generelle udfordringer: Brændende platform o Det er ikke tydeligt for alle, hvorfor det er vigtigt at implementere nye værdier (den brændende platform) o Større forståelse af, hvilken evidens der ligger til grund for værdisættet Konkurrecenstrukturer o Konkurrencestrukturen fremme de korte mål, og det kan være svært for trænerne i et krydspres mellem forældre og bestyrelse at have fokus på, at konkurrencen er et middel til at fremme det større mål. Forskellige interessenter o At få klubledelsen eller bestyrelsen til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis o At få forældrene til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis Klubberne er meget forskellige, o Forbundene og klubbernes forskellighed gør det svært at finde fælles fodslag o Fælles værdisæt er ATK (Svømmeunionen). Største udfordring. Der er stor forskel på de forskellige klubber og deres sportslige niveauer. Forskel på hvordan det bliver opfattet og implementeret i foreningerne. Forskellige tolkninger af værdisættet. o Ejerskab. Proces.

4 Specifikke udforinger: Det ikke kommer til at erstatte de klubber, der allerede har et værdisæt Overveje, hvordan det passer sammen med den nuværende prisuddeling 2.2 BEHOV Efter drøftelserne omkring udfordringer talte vi kort om, hvor der var mest behov for støtte og hjælp. Generelle behov: Blåstempling: o En samlet udmelding fra klubber og kommune omkring vigtigheden af værdisættet. Det politiske niveau o Vigtigt at det bliver forankret i det politiske niveau Gøre det nemt og praktisk o Hvis det skal nå ud i praksis, skal det gøres nemt og praktisk anvendeligt o Kommunerne At gøre det nemt og spiseligt Der skal være en rød tråd. Det skal ikke blot nævnes og glemmes. Det skal være meget eksplicit at man har de værdier. Det skal blive en del af dem man gør og det man er. Specifikke behov: Samarbejde o Hjælpe til, hvordan man kan skabe et godt samarbejde mellem de forskellige aktører og atleten Konkurrencestrukturer o Nytænke konkurrencestrukturen så man hele tiden fremmer udviklingen fremfor medaljerne

5 3. Idekatalog 3.1 Dilemmaspil I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kunne anvende dilemmaer til at udarbejde et spil, der kunne hjælpe interessenter på alle niveau til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis. Referat af dilemmagruppen Drøftelserne var omkring flere forslag til at anvende dilemmaer til at sætte værdierne på dagsordenen. Der blev nævnt anvendelsen af dilemmaer i forældrefoldere/informationsmateriale til forældre, til forældreaftener. Anvendelsen af dilemmaer i facebook grupper. Men drøftelserne centrerede sig primært om udvikling af dilemmaspil, med formålet at sætte værdierne til drøftelse i forbundene. Der blev arbejdet med to typer af spil. Et spil der lægger op til debat om værdierne ud fra dilemmaer. Et andet spil der lægger op til debat om værdierne gennem rollespil. Herunder en opsummering af de to spiltyper: Dilemmaspil: Dilemmaspillet produceres af TD og DIF og distribueres til forbundene, der anvender deres egne dilemmaer i spillet. Dilemmaspillet har til formål at sætte fokus på dilemmaer der opstår i løbet af atletens udvikling. Ligesom det er formålet at få fokus på hvordan værdierne udfordres i dilemmaer, men også hvordan værdierne kan være en hjælp til at skabe fokus i håndteringen af dilemmaer. Spillet kan designes meget simpelt, men tillægges flere grader af kompleksitet, alt efter ambitioner i forhold til spillets design. Spillet er tænkt som et brætspil, men kan også på et senere tidspunkt udvikles på en digital platform. Workshoppen var kreativ og bestod derfor i at tegne forslag til spildesign, det ses her på siden.

6 Rollespil Her er der lagt op til at værdierne drøftes ud fra de personer der spiller en rolle i atletens udvikling inklusiv atleten selv. Rollerne skal også håndtere et dilemma, men her er formålet i højere grad at få fokus på rollernes forskellige perspektiver på værdierne og hvordan de på forskellig vis prioriterer og forstår værdiernes betydning. Rollespillet er muligvis lidt sværere tilgængeligt end dilemmaspillet, fordi det kan være svært at spille en rolle. Konklusionen på workshoppen blev af et dilemmaspil vil være god og lettilgængelig måde at få en dialog i gang omkring værdierne. Samtidig vil det være en mulighed for at få sat fokus på de dilemmaer der opstår undervejs, hvor det kan være væsentligt at se sagen fra flere vinkler. 3.2 Værdiambassadører I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kan anvende værdiambassadører i de enkelte forbund til at understøtte implementeringsfasen. Gruppen kom med forskellige forslag til, hvem man kunne invitere til at være ambassadører, og hvad deres opgaver kunne være. Hvem kunne være værdiambassadører Forbundsansatte Forbundsansatte og trænere ATK- klubbers trænere og ledere Andre klubbers trænere Speedkursus til forbundsbestyrelse Hvem der har lyst Klubben udpeger en, som de syntes kan varetage opgaven. Udøvere Forældre Hvilke opgaver skal værdiambassadøren varetage? Indarbejde en kultur med værdisættet som omdrejningspunkt Informere, motivere og engagere klubbens udøvere, bestyrelse, ledere, trænere og forældre Formidle tydeligt hvorfor det er vigtigt og hvad effekten er Implementere værdierne i træningen og ATK En moral officer Hvem skal stå for uddannelsen af værdiambassadørerne? Forbundene skal stå for uddannelsen i samarbejde med DIF og TD Elitekommunerne skal stå for uddannelsen, så der kan tages lokale hensyn Hvem skal værdiambassadørerne referer til? Her var der forslag om, at personen ikke kun skulle referer omkring delmål og mål, men også opnår sparring og ideudveksling fra de/den, som ambassadøren referer til. Klubbestyrelsen Fællesnetværk (hvor alle værdiambassadører var samlet) ATK-konsulent eller talentkoordinator

7 3.3 Konkurrencestrukturer I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kan lave konkurrencestrukturer, ranglister og resultatformidling, der stemmer overens med talentets langsigtede kompetenceudvikling. Gruppen vil både undersøge, hvordan en anderledes konkurrencestruktur kunne se ud, samt hvilke interessenter, der er vigtige at inddrage. Refleksion over konkurrencestruktur: o DIF kan hjælpe forbundene, ved at hjælpe dem med hvordan forbundene skal anvende værdierne. Evt. ved at DIF udarbejder en spiseseddel. o Et forbund bør sammenholde sin konkurrencestruktur under seniorniveau. Talentudviklingsstrategi skal være en del af det. o Nye konkurrenceformer, hvor man kan mixe den generelle. Bonuspoint. Anderkende ledelse. o Turneringsstrukturen skal understøtte talentudviklingen. o Eksempel: Future landshold. o Udtagelser: Handler om at tænke udvikling. o Blive bedre til at tænke både og. De allerbedste, så man kan lave både og. o Vigtigt at udøverne lære at vinde. o Konkurrencepoint Idekatalog til konkurrencestrukturer Talentet i centrum - Ranglistestrukturen bør organiseres så det ikke bare er et spørgsmål om kvantitet men også om kvalitet. - Udtagelser: Både tages hensyn til resultat og udvikling - Udvælgelseskriterier skal ikke laves alt for objektive. - Opmærksomhed på at drenge og piger kan have forskelligt niveau - Resultatformidling: Spilleren skal være i centrum, ikke resultatet. - Forbundet kan overveje at inddrage yderligere pointgivende elementer i konkurrencer. - Lige børn leger bedst. Matche dem der er dygtige. - Glem ikke dem der er udviklet sent - Tjekliste eller idekatalog fra DIF/TD som et bilag til værdisættet. Redskab til at arbejde videre med værdierne. - Talentrekruttering fra idrætsgren til idrætsgren. 3.4 Talentudviklingsstrategier I denne gruppe vil man alt efter behov arbejde med en spørgeguide eller en skabelon til at implementere talentværdierne i allerede eksisterende eller nye talentstrategier. Om fokus bliver på eksisterende eller nye talentstrategier afhænger af behovet hos deltagerne i gruppen. Fokus punkter, hvis man skal lave fælles talentudviklingsstrategi: Forskellighed o Bevidsthed omkring forskellige værdier i forskellige kulturer/idrætsgrene o Dansk handicap Forbund repræsenterer 33 forskellige idrætsgrene, klubber, forældre mm. Sætter frem ad rettet fokus på para olympiske discipliner. Talent kan også være en person, der har mistet et ben som 30 årig. Hvordan håndteres disse udfordringer i implementeringsfasen

8 Fokus på hvorfor o Specialforbund og TD bør sælge varen (værdisættet). Kommunerne kan stå for implementeringerne i klubberne. Hvem og hvordan o Værdisættet skal implementeres i kommunernes idræts- og elitepolitik o Analyserer forbundets politik og strategier i forhold til værdisættet. Sikre sammenhængskraft med udgangspunkt i det, forbundet allerede arbejder med. o Kæmpe opgave at følge op på værdisættet løbende med henblik på fastholdelse og videreudvikling o Vigtigt at få konkretiseret værdisættet med den enkelte klub. Hvordan giver det mening i vores klub? o Værdisættet giver en mulighed for at spørge nysgerrigt ind til, hvad der prioriteres i klubberne og hvorfor? o Vigtigt at tage fat i aktuelle problemstillinger, som betyder noget for alle. Konkrete udfordringer/meningsskabende. o Spejle værdierne i forhold til konkrete udvalgte problemstillinger med henblik på udvælgelse af fælles konkrete handlinger. Konkrete redskaber: 1. Udfordring ved implementering af værdier i forskellige kulturer/idrætsgrene 2. Politik, strategi, organisation 3. Praksis Buttom/up o Formidling via ATK certificering o Opsøge input fra klub og klubledere o Involvering af ansatte i kraftcenter o Kraftcenterlederuddannelse, hvor værdisættet kan indgå Top/down: - Indholdet er defineret fra top/down fra TD til forbund/elitekommuner til klubberne. Ejerskab kræver inddragelse som kræver viden. Forbundet skal ud i klubberne med udgangspunkt i centrale cases, som giver mening generelt eller specifikt i klubben. Involvering af forældre, ledelse, spillere og ledere o Kommunikation er vigtig værdisæt er et udspil o Må ikke blive en skueproces - Formalisere værdisættet via træneruddannelsen - Atleten skal møde værdisættet - Gennemgå strategien i forbund i forhold til værdisættet - Indholdsdiskussion i forhold til Det gode miljø - Inddragelse af cases fra Case-katalog - ATK-materialet skal have et afsnit, der omhandler værdierne. - Talentudviklingsstrategien skal have et afsnit om værdier. - Fokus på det tværgående i egen organisation fx elitetræning vs turneringsplanlægning - Skabelon til forbund, der ikke har noget i forvejen - Spørgeguide til forbund, der allerede er i gang.

9 - Beskrivelse af forløb og proces hvad betyder det for os? Køreplan Koncept. Rollefordeling: - Specialforbundene skal tage teten i forhold til at tegne værdierne, udarbejdelse af strategi mm og, evt. i samarbejde med Team Danmark. Kommunerne skal stå for implementeringsfasen - Tovholdere i de enkelte forbund - Hjælp til det indledende arbejde internt i forbundene. - Uddanne forankringsagender udviklingskonsulenter. 3.5 Politiske initiativer I denne gruppe vil deltagerne arbejde med, hvilket behov, der er for at inddrage det politiske niveau i implementeringsfasen, samt hvordan dette niveau kan bringes ind i implementeringsfasen. Udfordringer ift det politiske niveau: - Politisk ejerskab: - Kræver kendskab - I praksis vilje/evne til at binde enkelt-sager op på værdierne ansvarlighed ift. værdierne - Vi skal have etableret samme motorvej vi skal stå sammen. - Kommunerne kan være med til at skabe rammer men ikke tage ansvar for de sportslige prioriteringer. - Er det ikke et dilemma, at de fleste specialforbund ikke har en talentudviklings-strategi, hvad kommer først strategi eller værdier (hønen/ægget)? - Vi må holde snuden i sporet og ikke tale om penge. Det handler om det etiske grundlag for talentudviklingsarbejdet. Værktøjer til at implementere. Det vigtige er at finde ud af i fællesskab, hvad det handler om. Laveste fællesnævner dur ikke. Fokus på ejerskab i forbundene: Inddrage de forskellige udvalg Udarbejde en kommunikationsstrategi Igangsætte en proces ifm de kendte fora og mødestrukturer Udsende kompendium omkring værdierne til atleterne Politiske niveau implementering: Hvilke behov er der for hjælp fra Team Danmark/DIF. Tydelig signal fra TD og DIF om at værdisættet er vigtigt og skal implementeres o Behov for fælles DIF-TD seminarer, konferencer, møder mv. for det politiske niveau i specialforbundene. o Uddannelse/kompetence-udvikle specialforbundene i værdibaseret ledelse. DIF/TD- og udviklingskonsulenterne skal uddannes til at håndtere udviklingsprocesserne. o Krav om implementering af værdisæt kan også skrives ind i samarbejdsaftalerne ml. TD og kommunerne Mediekampagne o DIF/TD skal gennemføre en generel medie-kampagne om værdisættene for talentudvikling herunder også huske kommunerne. Kommunerne o Kommunerne er tætte på foreningerne. Money talks Kommunerne vil gerne være med i en implementeringsproces, hvis vi kan formulere en fælles implementeringsstrategi.

10 Internet o DIF s ekstranet kan bruges til at udveksle erfaringer og best practice, samt bruge TD/DIF s hjemmeside til at kommunikere de positive historier. Konsulentbistand o Mulighed for/ønske om konsulentbistand til implementerings-processerne fra dedikerede personer, som har forstand på processerne. Netværksgrupper o Forslag med netværksgrupper om talentudviklings-strategier. 3.6 Uddannelsesinitiativer Deltagerne i denne gruppe vil arbejde med, hvordan værdisættet kan implementeres i træneruddannelserne (både forbund, DIF og TD) samt i lokale samt kommunale seminarer. Gruppen vil både drøfte, hvor det er særligt vigtigt at inddrage værdierne, samt hvordan de kan implementeres i uddannelserne. Indledende: - Starter vi på det rigtige niveau (politisk)? - SPF bestyrelser skal med, før SPF kan implementere i deres uddannelser. - Dvs. Step 1: Politisk ja (i SPF) og tage ejerskab! - Hvor konkret kan vi gøre det? Vi skal påvirke ledere og trænere men det er et langt sejt træk. Vedr. Forbund: - Det er ikke nødvendigvis de enkelte SPF s værdier men TD og DIF s vigtigt at inddrage SPF og gøre det idrætsspecifikt. - Forbundene skal købe ind på den - det skal op på det politiske plan. Det skal diskuteres i bestyrelserne på tværs i forbundene. - Vigtigt at SPF definerer tolkningen af værdisættet - en specificering af værdisættet for hver SPF er nødvendig. - Anerkende talentudviklerne. - Er værdierne understøttet af den eksisterende politik? (HUSET bruges som tjekliste) - Udviklingskonsulenter (i SPF) skal klædes på. - Udviklingskonsulenterne skal formidle til klubberne (SPF har bl.a. ikke en specifik lederudd.) Vedr. Kommunerne: - Kommunerne lytter til forbundene. - DIF og TD blåstempler. - Kommunen vil gerne facilitere. - Idrætsråd/kommune: Proces med klubledere med en udefra (DIF/TD). HUSET skal med på velkomstmøder, klubudviklingsforløb. Vedr. Klubberne: - De er i det lokale miljø 330 dage om året derfor er de lokale klubber vigtige. Vedr. Trænerne: - Nyt at italesætte værdier for trænere. - HUSET skal blive en del af dem man gør og det man er. - Tænke langsigtet. Hvornår skal man aflevere talentet. Talentet over holdet

11 - HUSET er ikke overflødigt, selvom man lægger sig op af elementerne allerede. Træneruddannelse: - Bruge HUSET som tjekliste til ATK, træneruddannelse, trænerrollen mv. (generelt ift. alt materiale). - Det kan godt diskuteres og undervises på DIF niveau. - Vigtigt at have det på DIF niveau for at tilgodese små forbund. - HUSET skal, udover at der kan være en generel del på DIF træneruddannelse, gøres idrætsspecifikke. - Have HUSET med først i en træneruddannelse (kendskab) evt. med eksempler. - Skal gennemsyre hele uddannelsesforløbet. - Der skal være en rød tråd. Det skal ikke blot nævnes og glemmes. - Alle skal kende til værdierne kendskab tidligt i trænerudd.forløbet. - Benytte samtaleskabelon med afsæt i HUSET - Underviserne (på tr.udd.) er dygtige og fornuftige, og kan sagtens implementere HUSET. - Samle undervisere og orientere. - Cases er gode som udgangspunkt. - Undervise i kommunikation og formidlingslære - Forslag til opgave på træneruddannelse: To eksempler på at det lykkedes to eksempler på at det ikke lykkedes. - Evt. fokus på udvalgte punkter forskellige steder i uddannelsen. Lederuddannelse/lederniveau: - Evt. Eliteklubleder-netværk: HUSET præsenteres af DIF/TD - Forslag: Newsletter, web, Årsmøde, ambassadører, værdispil, værdidilemmaer. - Mindre klubudviklingsforløb: Klubudviklingsforløb der ikke er så store og forkromede, at de ikke gennemføres. - Velkommen til bestyrelsen -møde, folder kunne facilitere. - Sportschefuddannelse: HUSET skal inddrages. - Tænke tjeklisten (HUSET) ind i eksisterende materialer og koncepter. Kigge eksisterende materiale igennem og supplere. - Det skal være gennemgående. - Evt. forslag: Klubcertificering: Man skal have vist noget handling. - Første trin bør være at italesætte HUSET på samme niveau som ATK for trænere altså tidligt i ens træner/lederkarriere. Bevidstgørelse af at værdisættet er der. - Ressourcer er en udfordring. Vi må have en pragmatisk tilgang. Ønskeliste? Hvad ønsker i allermest- hvad kan hjælpe Jer i det videre arbejde? - Korte sekvenser/undervisning (ikke lange kurser og omfattende materiale) - Gøre det enkelt. - HUSET (billedet af huset fra Powerpointen) evt. med underpunkter - APP: Men ikke bruge mange penge på det. - Tryk på fra DIF og TD oppefra. - Konkretisering: Hvordan gribes implementeringen an?

12 4. KONKLUSION Som konklusion på formiddagens og eftermiddagens workshop, har jeg nedenfor beskrevet nogle af de tiltag/redskaber, som jeg tænker, at man bør arbejde videre med, for at imødekomme nogle af de udfordringer og behov, der blev tydelige på dagen. Ud fra de drøftelser der var hele dagen, blev det særlig tydeligt, at der var en del udfordringer, der blev nævnt flere gange. 1. En af de udfordringer var, at der ikke var en brændende platform, eller en god grund til, hvorfor man skulle ændre på værdierne netop nu. Derfor er det vigtigt i den kommende implementeringsfase, at der bliver sat fokus på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med disse værdier (bestyrelsen og de gode historie). 2. En anden ting, der blev tydeligt var også, at forbundene og klubberne er meget forskellige og derfor har forskellige behov. Derfor kan det være godt at udvikle nogle redskaber, som klubberne kan bruge forskelligt såsom et dilemmaspil og en skabelon til talentudviklingsstrategier. Det er vigtigt at redskaberne bliver nemme at arbejde med. 3. Ligeledes blev det tydeligt, at der var meget, som de forskellige klubber kunne lære fra hinanden i forhold til implementeringsprocessen men også i forhold til erfaringsudveksling generelt. En måde at imødekomme dette behov kunne være at lave netværk i kommunerne, med fokus på implementering af værdierne. Deltagerne i netværket kunne dermed bruge netværket til at dele erfaringer omkring implementeringen samt få viden om nye tiltag om for eksempel nye konkurrencestrukturer.

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur DANSK HOCKEY UNION Strategisk støttestruktur DIF UDVIKLING UDDANNELSESFORLØB, DAG 1, ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR ONSDAG D. 20. APRIL 2016 AGENDA 1. Økonomisk støttestruktur Formål Politiske program Processen

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE

TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE TALENT-NETVÆRK HORSENS 2015 SAMMEN SKAL VI SKABE FREMTIDENS VINDERE Talent-Netværk Horsens: Vores Fyrtårn for 2015: Vores ansøgning til Team Danmark skal skabes og formuleres igennem et stærkt samarbejde

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Træn din faciliteringsmuskel Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Nanna Munk Cand.mag. i Medievidenskab og Dansk fra Københavns Universitet, 2003 Certificeret facilitator fra DME, 2006 Ejer af MUNK

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI. Fritidshjem og -klubber

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI. Fritidshjem og -klubber SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI Fritidshjem og -klubber FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Det er den pædagogiske leder, der beslutter, om jeres fritidshjem eller -klub skal have en antimobbestrategi.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere