JAR Løsningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 JAR Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK Ballerup

2 Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET VERSIONSSTYRING DEFINITIONER, AKRONYMER OG FORKORTELSER INDLEDNING GENERELT OM JAR'S OPBYGNING INFORMATIONSARKITEKTUR Navigation Titellinjen Hovedmenu Genvejstaster / Short cuts Navigator Forretningsregler Ikonmenu Brødkrummesti Systemet arbejder OPBYGNING AF BRUGERGRÆNSEFLADE/SKÆRMBILLEDER Tekststørrelser og fonte Bemærkningsfelter Tooltips Aktive grids GIS-billede OM AT GEMME INDTASTEDE DATA BRUGERE, ROLLER OG RETTIGHEDER UDSKRIFT AF DATA/PRINT FRA SKÆRM GIS FUNKTIONALITET FLADETYPER DEN AKTIVE FLADE/DET AKTUELLE KORTLÆGNINGSSAGSTRIN OIS-SØGNING Formål Forretningsregler Flow Indhold på skærmbilledet GIS-BILLEDER INDGANG TIL SYSTEMET LOG ON MIN STATUS Formål Forretningsregler Alarmer Indhold på skærmbilledet LOG UD Formål Forretningsregler SØGNING FANEBLADET TEKSTSØGNING Formål Forretningsregler Side ii

3 Gemte søgninger: FANEBLADET AVANCERET SØGNING Formål Forretningsregler Gemte søgninger FANEBLADET GIS SØGNING Formål Forretningsregler FANEBLADET RESULTATVISNING TEKST Formål Forretningsregler Overfør til navigator Indhold på skærmbilledet Gem min søgning KOMBINERET TEKST OG GIS SØGNING KVIKSØGNING 'FULL TEXT' SØGNING LOKALITET KLADDER OG GODKENDT Kladde/godkendt-knappen Data i kladdeform Opret kladde Normal kladdeoprettelse Synkron kladdeoprettelse Godkend lokalitet Normal godkendelse Synkron godkendelse Kommunalt godkendt OPRETTELSE AF NY LOKALITET Fælles for oprettelse og redigering af flader til lokaliteter FANEBLADET STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Lokalitetstatus Knappen Øvr. adresser Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Tidligere...' (journalnumre og lokalitetsnavne) Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Relaterede lok' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis vurd. historik' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis statusberegning' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis historiske' Formål FANEBLADET GIS Side iii

4 Formål Forretningsregler FANEBLADET SAGSFORLØB Opret/rediger sagstrin Formål Oprettelses-wizard Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Gruppering af sagstrin Nuanceringssagstrin Gruppering af Projekter og faser Fanebladet Data Alarmer ved overskreden svarfrist Fanebladet Dokumenter Fanebladet Arealer FANEBLADET STOFFER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Grid et Stoffer Grid et Forurenet Jordmængde Grid et Stof/Mængde FANEBLADET INDSATSOMRÅDE Formål Forretningsregler Fanebladets indhold Opret indsats Planlagt indsats Den offentlige indsats Befæstelse Risikogruppe Nærmeste boringer Recipienter Ændring af Indsats Database FANEBLADET AKTIVITETER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet FANEBLADET PROJEKTER Formål Forretningsregler SKÆRMBILLEDET MATRIKEL STAMDATA FORMÅL INDHOLD PÅ SKÆRMBILLEDET MATRIKEL STAMDATA FORRETNINGSREGLER MATRIKELSTATUS KNAPPEN OIS MATRIKELDATA KNAPPEN UDSKRIV ATTEST NUVÆRENDE ANVENDELSE SKÆRMBILLEDET EJENDOM STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet PROJEKTER Side iv

5 8.1 OPRET PROJEKT Formål Skærmbilledets indhold FANEBLADET PROJEKT STAMDATA Formål Fanebladet indeholder Faser Indsatsområde Forureningsomfang Stof/Mængde FANEBLADET GIS Formål FANEBLADET PROJEKTTRIN Formål Forretningsregler Værditabsordning Afværge Erstatning Opret projekttrin Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Redigering af Projektforløb FANEBLADET UDGIFTER Formål FANEBLADET AKTØRER Formål Forretningsregler FASE OPRET FASE Formål Forretningsregler Validering Indhold på skærmbilledet Automatisk sagstrin FANEBLADET FASE STAMDATA Formål Indhold på skærmbilledet Forureningsomfang Stoffer Aktører: FANEBLADET GIS Formål FANEBLADET AFVÆRGE/MONITERING Formål Oprettelse af Afværgehandling/Monitering Formål Validering på datoer Jordhåndtering - oprettelseswizard Grundvandspumpning - Oprettelseswizard Moniterering Oprettelseswizard In situ Oprettelseswizard øvrig afværge - Oprettelseswizard Stoffer der moniteres/afværges overfor Databasemodellering FANEBLADET HYDROGEO FANEBLADET PRØVER/RESULTATER Formål Side v

6 Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up prøve Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Prøveresultat Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet FANEBLADET FASEKONTI Kontobudget Udgift detaljer AKTIVITET OPRET AKTIVITET Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet SKÆRMBILLEDE AKTIVITET STAMDATA Formål Forretningsregler Pop-up Forureningskilde Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet SKÆRMBILLEDE AKTIVITET GIS Formål Forretningsregler FUNKTIONER KOPIER PROJEKT Vælg projekt Vælg fase(-r) Vælg lokalitet Tilføj navn Start kopiering Kopieringen AKTIVITETSLOG Formål Forretningsregler MST-VALIDERING Forretningsregler GODKENDT LOKALITET (STORE LOKALITETER) OPRET KLADDE (STORE LOKALITETER) ADMINISTRATION ADMINISTRATION AF BRUGERE I JAR Typer af brugere Håndtering af roller og rettigheder i JAR Brugerstyring Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Opret bruger Rolle og rettighedsstyring Login-log Formål Side vi

7 Forretningsregler Indhold på skærmbilledet DKJORD Sammenknytninger Listemapninger Statistik og fejlhåndtering Opsætning SYSTEMDATA Valglister Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Sammenknytning Formål Forretningsregler Udvalgte sammenknytninger Statuskoder og regler Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Skærmbilleder Formål Forretningsregler Triggerværdier Formål Forretningsregler Svarfrister Formål Forretningsregler Nummerserier Forretningsregler Projekt financier Formål Indhold på skærmbilledet LOG Formål Forretningsregler Database OVERDRAG LOKALITETER Formål KATALOGER AKTIVE BORINGER, STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet AKTIVE BORINGER, PRØVER/PEJLINGER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet LUKKEDE BORINGER Formål Forretningsregler AKTØRER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Opret aktør Indhold på skærmbilledet Side vii

8 Pop-up Find/Tilknyt aktør Formål Forretningsregler KONTI Tilføj række Rediger række BORGERSERVICE ABONNEMENTER NYHEDSBREV BATCH-FUNKTIONALITET KONTROL AF INDBERETNINGSKRAV TIL MST Validering via stored procedure REPORTING SERVICE RAPPORT GENERERING AF ALARMER Alarmbatch AlarmBatch som Scheduled task OisAlarmBatch Matrikelalarmer Indsatsalarmer ADRESSEGENBEREGNING Databasen SYSTEMBATCH Formål Installation Opsætning autostart OSD/IOFV Døde billeder Autokørsel Anvendelse Start (osd iofv behandling) Afbryd Logning OFFENTLIG DEL QUICKSØGNING Valg af resultat Der blev fundet følgende matrikler Der blev fundet følgende lokaliteter Statistik KOMBINERET SØGE- OG VISNINGSSIDE TEKSTVISNING AF DETALJER OM EN MATRIKEL TEKSTVISNING AF FORURENINGSOPLYSNINGER OM EN MATRIKEL TEKNISKE PRINCIPPER FOR DESIGN HJÆLP RAPPORTER BILAG BILAG 1: SØGBARE FELTER I AVANCERET SØGNING BILAG 2: OVERSIGT OVER FLADETYPER BILAG 3: OVERSIGT OVER SAMMENKNYTNINGER BILAG 4: TOTAL UDSKRIFT FOR LOKALITET BILAG 5: KORTBILAG BILAG 6: VALIDERINGSREGLER Side viii

9 19.7 BILAG 7: JAR'S REGLER FOR DET AKTUELLE KORTLÆGNINGSSAGSTRIN BILAG 8: ALARMTYPER Alarmopsætning Oprettelse af alarmer BILAG 9: STANDARDER FOR STYLESHEET I JAR Faneblade Dropdown Overskrifter Tekster Tekstfelter Tabeller / grids Scrollbar Bemærkningsfelter Træstrukturer Info felter Knapper Side ix

10 1. Om dokumentet 1.1 Versionsstyring Versionering i JAR baseres angives med en sekvens af 4 numre, fx De to første numre indikerer hvilken type release, der er tale om, det tredje nummer indikerer en hotfix til tidligere release, mens det fjerde nummer er et løbenummer. Som led i den interne test laves flere builds som ikke bliver leveret. Disse builds anvender fortløbende nummerering på løbenummeret. Hvis der laves to builds til intern tests inden en release, vil der således blive et spring i versionsnum- mereringen i forhold til forrige release, fx fra til Efter release opskrives enten det første, andet eller tredje nummer altid med 1 og løbenumme- ret nulstilles: 1. Det første nummer opskrives med 1 når der implementeres større ændringer af db- struktur, funktionalitet og/eller GUI. Dette betyder at næste versionsnummer efter ville blive Det andet nummer opskrives med 1, når der implementeres mindre ændringer og/eller fejlrettelser. Dette betyder at næste versionsnummer efter ville blive Det fjerde nummer opskrives, når der leveres hotfix til forrige build. 4. Det fjerde nummer opskrives løbende, hver gang der buildes og det nulstilles hver gang det første, andet eller det tredje nummer opskrives. 1.2 Definitioner, Akronymer og Forkortelser Definitioner, Akronymer og Forkortelser JAR JAR- gruppen UI Lokalitet Døde kort Semi- dødt kort Beskrivelse Jordforureningslovens Areal Register Projektgruppe der repræsenter de involverede re- gioner samt Frederiksberg kommune User Interface. Dette vil sige den del af applikatio- nen der vises på skærmen Her henvises dels til datamodellens E_Forurening og i praksis til en flade der dækker en forurening, mistanke om forurening eller en afværget forure- ning. GIS billede type der er fastfrosset i billedformat. Anvendes på: Sagsforløb (Sagstrin) Projekt Projekttrin Sagsforløb (projekttrin) Lokalitet Aktiviteter GIS billede der generes i forbindelse med at data loades. Dvs. at billede over tid kan ændre sig på grundlag af ændringer i baggrundslag. Hvis der ikke findes et dødt billede genereres et nyt billede via php- kald. Anvendes på: Lokalitet stamdata Lokalitet projekter Sagsforløb (default billede) Sagsforløb (projekter, faser, indsats) BILAG 3B - JAR_løsningsbeskrivelse_2.1.1.docx Side 1

11 Dynamiske kort SB Fase Sagstrin Flade Det aktuelle kortlægningssagstrin Planlagt indsats Projekt stamdata Fase stamdata Anvendes altid i geo- jar- komponenten (ved tegning af flade eller på fanebladet GIS). 'SkærmBillede'. Referer til det unikke nummer hver skærmbillede er givet. Faser er de handlinger, der er eller skal udføres på lokaliteten. Faser skal knyttes til et projekt hvorfra det arver financier- aktøren. Ved oprettelse af en fase oprettes automatisk et sagstrin, hvortil fladen knyttes. Sagstrin (e_sagsforloeb) afspejler rent administrati- ve afgørelser. Har altid reference til en post i e_flade. Samling (post i e_flade) bestående af én eller poly- goner (post(er) i e_gis). Det nyeste kortlægningssagstrin som har en status- flade. Side 11

12 2. Indledning Dette dokument beskriver detaljeret udformningen af JAR, dvs. dels systemets brugergrænse- flade, dels de forretningsregler systemet indeholder og endelig de mere IT- tekniske aspekter, herunder sammenhængen med systemets datamodel. Dokumentet udgør den komplette og detaljerede specifikation af systemet, og indgår således i det kontraktlige grundlag mellem amterne og Cowi/Ementor. Det skal dog bemærkes, at doku- mentet kun i begrænset omfang beskriver forhold vedr. integrationer til andre systemer, lige- som datakonvertering fra ROKA og MMS ikke er omfattet. Beskrivelse afufnktionalitet der er ændret eller tilføjet på baggrund af ændringsønsker er marke- ret med en fodnote, som viser ændringsønskets ID (JARXXX). Dokumentet er struktureret på følgende måde: o o o o o I kapitel 3 beskrives en række grundlæggende forhold og principper i systemet I kapitel 4 11 beskrives den professionelle del af JAR, dvs. den del af systemet sagsbe- handlerne i amterne og kommunerne vil arbejde med i det daglige. Denne del af doku- mentet følger informationsarkitekturen i systemet, dvs. opdelingen af skærmbillerne i menupunkter/faneblade. Administration af systemet, der sjældent udføres eller udføres af meget få personer, er beskrevet i kapitel Systemet er udstyret med en række batchfunktioner, dvs. programmer der typisk be- handler en større mængde data på en gang, og gør det uden interaktion med brugerne, er beskrevet i kapitel 15. Den offentlige del, dvs. den del af systemet der kan tilgås fra Internettet, typisk via am- ternes hjemmesider, er beskrevet i kapitel Side 12

13 3. Generelt om JAR's opbygning 3.1 Informationsarkitektur Som beskrevet i forrige afsnit er skærmbillederne struktureret i en række fanebladssystemer. Alle væsentlige skærmbilleder er indsat som faneblad under et fanebladssystem, medens min- dre væsentlige skærmbilleder nås som pop- ups fra relaterede faneblade. Af indholdsfortegnelsen i dette dokument fremgår: hvilket fanebladssystem, de enkelte faneblade er omfattet af fanebladsnavne rækkefølgen af de enkelte faneblade i hvert fanebladssystem. Navigation Titellinjen Overskriftstengen i titellinjen kan ændres af kunden i web.config. Hvis strengen indeholder del- strengen $version$ erstattes denne delstreng dynamisk med det aktuelle versionsnummer i. Fx vil følgende streng: JAR Jordforureningslovens Areal Register $version$. give følgende overskrift: JAR Jordforureningslovens Areal Register v. XX" Hovedmenu Hovedmenuen giver adgang til alle væsentlige skærmbilleder. Alle menupunkter kan også tilgås vha. shortcuts. Menupunkterne Søg, Kataloger, Borgerservice, Administration samt Hjælp vil altid være synlige. ii Nogle menupunkter er kun synlige når brugeren befinder sig et sted i systemet hvor punktet er relevant iii. Det gælder: Hovedmenupunkt Lokalitet Projekt Funktioner Synlig Når en lokalitet er åben. Når et projekt er åbent. Når en lokalitet er åben. i JAR202 ii JAR182 iii JAR182 Side 13

14 Oplysninger om den aktuelle JAR- version kan findes under menupunktet Hjælp og punktet Om JAR i. Ved at trykke på et hovedmenu- punkt eller ved at kalde en genvejstast (fx. ALT + S for Søg) vises en undermenu med de faner/skærmbilleder der hører til det valgte menupunkt Genvejstaster / Short cuts Det er i vid udstrækning muligt at tilgå systemets skærmbilleder, funktioner, knapper og felter ved hjælp af genvejstaster, således at anvendelse af mus kan reduceres for den øvede bruger. Systemet indeholder fast definerede tool tips for alle felter og ikoner i systemet. Menuens gen- vejstaster er markeret med understregning og skal bruges i kombination med ALT- tasten. Navigator ii Navigatoren vises øverst i alle skærmbilleder i systemet. Formålet med Navigatoren er at lette søgningen på lokaliteter og efterfølgende at sikre en hurtig adgang til søgeresultaterne. Naviga- toren består af fire elementer: en knap til nulstilling af søgefeltet/søgeresultater. et søgefelt, der søger på lokalitetsnavn (aktuelt og tidligere), lokalitetesnummer (aktuelt og tidligere), og kommunenavn. visning af antallet af sider med resultater (der vises som standard 10 lokaliteter pr. side iii og der returneres max 100 lokaliteter iv ) samt mulighed for at bladre. et felt, der viser projekter og faser for den valgte lokalitet (kun aktiv når der er valgt en lokalitet). Der søges efter lokalitetsnumre, der enten er identiske med det indtastede, eller hvor de første tre cifre i det indtastede opfattes som kommunenummer, og resten som løbenummer. Indtast kommunenr, eventuelt bindestreg og lokalitetens løbenr indenfor kommunen: 7917 vil finde vil finde vil finde vil (naturligvis) finde v Tryk [Enter]. Når navigatoren udfører en søgning, vises en meddelse nederst til venstre i browseren om at systemet arbejder. JAR kan ikke anvendes mens navigatoren foretager en søgning. Det er muligt at foretage søgning med wildcard enten % eller *: 7912* vil finde lokaliteter med løbenummer i tyverne (fra til ) i JAR107 ii JAR275 iii Ændring af antal viste poster pr. side i app.config s LokalitetNavigatorMaxVisAntal kræver iisreset. iv Dette kan ændres her: EmentorSearch.config: '<SelectFieldsNavigator SqlString="distinct Top 100 forureningmaster.pkid as [lokalitetsid],' v JAR078 Side 14

15 7912** vil finde lokaliteter med løbenummer mellem 200 og 300 (fra til ) 791*2 vil findeet eller tosifret løbenymmer hvor sidste tal er et 2- tal ( , , osv til ) 791** vil finde alle et eller to- cifrede løbenumre (fra til ) Søgeresultatet kan sorteres på de tre kolonner, men sorteringen er begrænset til kun at gælde den aktuelle side. Når Navigatoren udfører en søgning, vil der vises en meddelse nederst til venstre i browseren om at systemet arbejder. JAR kan ikke anvendes mens Navigatoren foretager en søgning. Når en lokalitet er valgt og åbnet aktiveres Vælg projekt/fase til højre for Navigatoren, hvor brugeren har mulighed for at se og vælge projekter og faser for den valgte lokalitet Forretningsregler Lokalitetsnr er opbygget af 3 cifre (kommunenr), en bindestreg og 5 cifre (løbenr). Dette er ge- nerelt alle vegne hvor lok.nr anvendes. Navigatoren understøtter ikke Kviksøg's 'intelligente' søgning (se afsnit 5.6) på lokalitetsnumre (hvor bindestreg og nuller kan udelades), men matcher på hele søgestrengen. Søgeresultataer fra både tekst- og avanceret søgning kan tilføjes navigatoren og der er mulighed for at tilføje alle resultater eller kun udvalgte lokaliteter (se 'Fanebladet Resultatvisning tekst'). Det er på denne måde muligt at tilføje flere end 100 lokaliteter til navigatoren. Uanset hvordan søgeresultat er tilføjet navigatoren vil søgeresultatet følge med rundt, når bru- geren navigerer rundt i systemet. På denne måde kan brugeren fra et vilkårligt skærmbillede skifte til en ny lokalitet i det seneste søgeresultat. Hvis søgningen i navigatoren kun returnerer én lokalitet åbnes denne direkte uden først at blive vist på resultatlisten. I alle andre tilfælde vises resultatlisten. Når der tilføjes nyt indhold til navigatoren erstattes det tidligere indhold automatisk. Side 15

16 Ikonmenu Ikonmenuen indeholder en række fastdefinerede funktioner, som følger med rundt på alle skærmbilleder. 1. Oprettelseswizard 2. Gem ændringer 3. Godkend lokalitet 4. Toggle (skifter mellem det aktuelle skærmbillede på lokalitetens kladde- /godkendte ver- sion, HVIS begge versioner findes). 5. Opret kladde 6. Print 7. Hent rapport i 8. Validering (mst) 9. Kviksøg (se 5.6) 10. Afvis kladde 11. Slet lokalitet (kladde og godkendt) 12. Log ud. Ikonernes navne fremgår ved mouse- over. Ikonerne er enten aktive eller inaktive på et faneblad. Er ikonet inaktivt, dimmes det. Brødkrummesti Brødkrummestien vises mellem hovedmenu og ikonmenu.. Funktionen viser brugerens placering i JAR- systemet vha. hierarkiske links, der viser tilbage til højere niveauer i navigationssystemet. Således kan brugeren både se, hvor i systemet han befinder sig og samtidig linke tilbage til et tidligere nivau. Ex.: Bruger står på en fase. I brødkrummestien kan følgende sti aflæses: Lokalitet - Projekt - Fase Ved klik på fx lokaliteten, hoppes til fanebladssystemet Lokalitet. Da bruger kan have set flere faneblade på samme fanebladssystem, vises altid stamdata. Tilsvarende ved hop til fanebladssy- stemet Projekt eller fanebladssystemet Fase. Til højre i brødkrummefeltet vises på hvilket niveau man befinder sig. Niveauerne er Lokalitet, Projekt, Fase og Aktivitet. For øvrige områder vil der ikke vises nogen tekst her. ii Systemet arbejder Mens systemet arbejder og dermed er utilgængeligt vises denne venteskærm i : i JAR118 ii JAR182 Side 16

17 Dette gælder ikke for GIS- komponenten. 3.2 Opbygning af brugergrænseflade/skærmbilleder De enkelte skærmbilleder er designet efter en fast standard for at sikre størst mulig brugerven- lighed, herunder mindst mulige indlæringsomkostninger for nye brugere. Standarden er beskre- vet nærmere i det følgende. For alle skærmbilleder gælder det, at tabeller kan sorteres på alle kolonner ved at klikke kolon- nens overskrift. ii Tekststørrelser og fonte Et eksempel på et skærmbillede er gengivet nedenfor, hvor de forskellige elementer i billedet er identificeret ved et nr. i JAR122 ii JAR077 Side 17

18 Layout af de enkelte dele på skærmbilledet følger reglerne i nedenstående tabel: Nr Beskrivelse Font type/size 1 Menu overskrifter, valgt Verdana, size 12, Bold 2 Menu overskrifter, ikke valg Verdana, size 12 3 Top menu Verdana, size 10 4 Overskrifter Verdana, size 10, Bold 5 Ledetekster (labels til tekstfelter) Verdana, size 10 6 Tabel indhold (værdier i celler) Verdana, size 10 7 Dropdown indhold Verdana, size 10 8 GIS- billede Bemærkningsfelter Der kan dobbeltklikkes på stort set alle bemærkningsfelter, hvorved feltet vil blive vist i en pop- up, der giver mulighed for at se så meget af feltindholdet ad gangen som muligt. Det er også mu- ligt at redigere data i pop- up en (ligesom det er på selve skærmbilledet). Se '0 Side 18

19 ' for en mere detaljeret beskrivelse. Tooltips Der er mulighed for at tilknytte en lille tekst (et tooltip) til hver enkelt felt og kontrol i systemet. Teksten vises når musen/markøren holdes over feltet/kontrollen, og tjener således som en hjælp til at forstå feltets indhold/kontrollens funktion. Det er regionerne selv der skal forestå vedligeholdelsen af tooltips, hvilket giver mulighed for at lave individuelle tooltips fra region til region. Redigering af tooltips sker i skærmbillede Skærm- billeder under Administration/System data, som beskrives senere i dette dokument. Aktive grids Tabellerne på skærmbillederne er farvemarkerede i forhold til om der kan foretages en handling eller ej fra det valgte skærmbillede i, fx ved dobbeltklik at hoppe til det skærmbillede hvor ind- holdet er redigerbart eller redigere direkte i et felt. Tabeller der ikke er aktive har en grå baggrund, fx Sagsforløb på lokalitet stamdata: Samme grå farve anvendes for alle tabeller når der vises en godkendt lokalitet. Aktive tabeller har en hvid baggrund, som fx Øvrige sagsbehandlere på lokalitet stamdata: GIS- billede GIS- billedet viser den eller de flader som er relevant i forhold til de øvrige oplysninger på skærmbilledet. Der kan dobbeltklikkes på billedet, hvorved billedet vil blive vist i en pop- up, der giver mulighed for at zoome ind og ud. Se kapitel 'Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet. Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet.' for en mere detaljeret beskrivelse. 3.3 Om at gemme indtastede data I hovedparten af skærmbillederne kan brugeren redigere i samtlige felter direkte på skærmbille- det. Enkelte felter og tabeller kan være låst for redigering, idet disse felter vedligeholdes på an- dre skærmbilleder. i JAR086 Side 19

20 Indtastning og redigering af data, der er placeret i tabeller kan foretages på to måder. Hvis tabel- len indeholder alle relaterede data, foretages indtastningen direkte i tabellen. Hvis der er flere relaterede oplysninger end der er plads til i tabellen foretages indtastning i et pop- up skærmbil- lede som indeholder alle relevante indtastningsfelter. Det skal generelt bemærkes, at data først gemmes i databasen efter at brugeren eksplicit har bedt om det. For at gemme skal brugeren altså først trykke gem- knappen i ikonmenuen, og der- efter bekræfte at der ønskes gemt, før det rent faktisk sker. Hvis bruger skifter skærmbillede uden at have gemt samtidig med at der er redigeret/tilføjet i felter, vil systemet præsentere brugeren for en pop- up, hvor brugeren skal tage stilling til om data skal gemmes, godkendes eller ignoreres. Såfremt brugeren vælger helt at forlade JAR, fx ved at skift url i browseren eller helt lukke browseren ned, vil eventuelle ikke- gemte data gå tabt. Gem/Godkend/Ignorering af data indtastet i pop- ups følger det tilhørende hovedskærmbillede. Hvis brugeren fx redigerer i data i såvel hovedskærmbilledet som i en tilhørende pop- up, og se- nere, når skærmbilledet forlades, vælger at ignorere de registrerede data, gemmes hverken data registreret på hovedskærmbilledet eller i pop- up en. 3.4 Brugere, roller og rettigheder JAR er gennem et avanceret bruger/rolle/rettighedsbegreb muligt at konfigurere til mange for- skellige typer af brugere, således at kravene til fortrolighed, integritet og brugervenlighed er op- fyldt. Der er i systemet defineret en mængde rettigheder: Rettighed Vis_<skærmbillede> Rediger_<skærmbillede> Slet_<skærmbillede> Opret_<skærmbillede> Hovedmenu_<knap> Ikonmenu_<knap> Vis_<lokalitetstatus> Betydning tillad visning af skærmbilledet tillad redigering på skærmbilledet tillad sletning af data på skærmbilledet tillad oprettelse af data på skærmbilledet brugeren må aktivere knappen i Hovedmenuen brugeren må aktivere knappen i Ikonmenuen brugeren må se lokaliteter med den pågældende status Forklaring: <skærmbillede> er navn/nummer på hvert enkelt skærmbillede i løsningen (inkl. pop- up vinduer) <knap> er navn på hver enkelt knap i henholdsvis Hovedmenuen og Ikonmenuen, <lokalitetstatus> er Uafklaret, V1- kortlagt, V2- kortlagt, V1+V2 kortlagt, Udgået før kortlægning og Udgået efter kortlægning. Hver enkelt rettighed kan tilknyttes en eller flere roller, som fx kan være Regional bruger eller Kommunal bruger. Den enkelte bruger tilknyttes efterfølgende til en rolle. Dette sikrer en høj grad af fleksibilitet, overskuelighed og lettelse af administrationen af autorisationer, idet en ret- Side 20

21 tighed alene skal tilføjes eller fjernes på den/de relevante roller, og altså ikke på de enkelte bru- gere. For mere information om roller og rettigheder henvises til kapitel Udskrift af data/print fra skærm Ved print af skærmbilleder benyttes browserens indbyggede printfunktion, hvorimod der spe- cial- designes udskrifter for attester og øvrige rapporter se afsnittet Rapporter. 3.6 GIS funktionalitet Følgende generelle funktionaliteter gælder for alle GIS faneblade i systemet: Der kan som tidligere nævnt være forskel på tilgængelig funktionalitet alt efter om geojar er i opret/rediger eller vis mode. Vis mode: Element Definition Zoom ind. Når zoom- ind funktionen er valgt vises et rektangel der hvor mu- sen placeres i kortet. Rektangelet viser zoom- niveauet som der zoomes til ved museklik. Rektanglen kan laves støre/mindre ved hjælp af scroll- hjulet, eller ved hjælp af PageUp and PageDown knapperne på tastaturet. Zoom ud Nyt centrum Vis aktiv lokalitet Information om udpeget flade Menu til temastyring af hvilke lag og baggrundskort som vises. Der er mulig- hed for at angive om valgte lagopsæt kun vedrører flader inden for den aktu- elle lokalitet eller flader på tværs af samtlige lokaliteter. Signaturforklaring Målestok (vandret) Copyright Foretag OIS- søgning Rediger mode: Element Definition Vis aktive lokaliteter. Panorerer og zommer så alle ak- tive flader vises i skærmbilledet Information om udpeget flade Placer ny flade. Værktøj til at tegne polygon. Fladens type bestemmes af dropdown Fladetype til højre i skærmbillede. Opret hul i flade Værktøj til at tegne hul i allerede oprettet flade. Ved afslutning af hullet bliver der spurgt om der skal oprettes flade i hullet. Fladens type be- stemmes af dropdown Fladetype til højre i skærmbille- Side 21

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD version 1.0.0.121 - MUD-Administration version 1.0.0.34 MUD s bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Revideret 29. oktober 2014. Stor tak til Carsten Risager

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Museernes Udgravningsdata

Museernes Udgravningsdata Museernes Udgravningsdata - En vejledning - MUD ver. 1.0.0.92 - MUD-Administration ver. 1.0.0.28 Hugo Hvid Sørensen 02-12-2011 Stor tak til Carsten Risager og Frederik Callesen m.fl. for gode forslag og

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Centralregistrering 11-2

Centralregistrering 11-2 Centralregistrering 11-2 Kort vejledning til Fund og Fortidsminder, Registrator-site Version 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Om vejledningen 1.1 Quick start, oprettelse af lokalitet og indsendelse af budget

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere