JAR Løsningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 JAR Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK Ballerup

2 Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET VERSIONSSTYRING DEFINITIONER, AKRONYMER OG FORKORTELSER INDLEDNING GENERELT OM JAR'S OPBYGNING INFORMATIONSARKITEKTUR Navigation Titellinjen Hovedmenu Genvejstaster / Short cuts Navigator Forretningsregler Ikonmenu Brødkrummesti Systemet arbejder OPBYGNING AF BRUGERGRÆNSEFLADE/SKÆRMBILLEDER Tekststørrelser og fonte Bemærkningsfelter Tooltips Aktive grids GIS-billede OM AT GEMME INDTASTEDE DATA BRUGERE, ROLLER OG RETTIGHEDER UDSKRIFT AF DATA/PRINT FRA SKÆRM GIS FUNKTIONALITET FLADETYPER DEN AKTIVE FLADE/DET AKTUELLE KORTLÆGNINGSSAGSTRIN OIS-SØGNING Formål Forretningsregler Flow Indhold på skærmbilledet GIS-BILLEDER INDGANG TIL SYSTEMET LOG ON MIN STATUS Formål Forretningsregler Alarmer Indhold på skærmbilledet LOG UD Formål Forretningsregler SØGNING FANEBLADET TEKSTSØGNING Formål Forretningsregler Side ii

3 Gemte søgninger: FANEBLADET AVANCERET SØGNING Formål Forretningsregler Gemte søgninger FANEBLADET GIS SØGNING Formål Forretningsregler FANEBLADET RESULTATVISNING TEKST Formål Forretningsregler Overfør til navigator Indhold på skærmbilledet Gem min søgning KOMBINERET TEKST OG GIS SØGNING KVIKSØGNING 'FULL TEXT' SØGNING LOKALITET KLADDER OG GODKENDT Kladde/godkendt-knappen Data i kladdeform Opret kladde Normal kladdeoprettelse Synkron kladdeoprettelse Godkend lokalitet Normal godkendelse Synkron godkendelse Kommunalt godkendt OPRETTELSE AF NY LOKALITET Fælles for oprettelse og redigering af flader til lokaliteter FANEBLADET STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Lokalitetstatus Knappen Øvr. adresser Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Tidligere...' (journalnumre og lokalitetsnavne) Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Relaterede lok' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis vurd. historik' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis statusberegning' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis historiske' Formål FANEBLADET GIS Side iii

4 Formål Forretningsregler FANEBLADET SAGSFORLØB Opret/rediger sagstrin Formål Oprettelses-wizard Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Gruppering af sagstrin Nuanceringssagstrin Gruppering af Projekter og faser Fanebladet Data Alarmer ved overskreden svarfrist Fanebladet Dokumenter Fanebladet Arealer FANEBLADET STOFFER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Grid et Stoffer Grid et Forurenet Jordmængde Grid et Stof/Mængde FANEBLADET INDSATSOMRÅDE Formål Forretningsregler Fanebladets indhold Opret indsats Planlagt indsats Den offentlige indsats Befæstelse Risikogruppe Nærmeste boringer Recipienter Ændring af Indsats Database FANEBLADET AKTIVITETER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet FANEBLADET PROJEKTER Formål Forretningsregler SKÆRMBILLEDET MATRIKEL STAMDATA FORMÅL INDHOLD PÅ SKÆRMBILLEDET MATRIKEL STAMDATA FORRETNINGSREGLER MATRIKELSTATUS KNAPPEN OIS MATRIKELDATA KNAPPEN UDSKRIV ATTEST NUVÆRENDE ANVENDELSE SKÆRMBILLEDET EJENDOM STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet PROJEKTER Side iv

5 8.1 OPRET PROJEKT Formål Skærmbilledets indhold FANEBLADET PROJEKT STAMDATA Formål Fanebladet indeholder Faser Indsatsområde Forureningsomfang Stof/Mængde FANEBLADET GIS Formål FANEBLADET PROJEKTTRIN Formål Forretningsregler Værditabsordning Afværge Erstatning Opret projekttrin Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Redigering af Projektforløb FANEBLADET UDGIFTER Formål FANEBLADET AKTØRER Formål Forretningsregler FASE OPRET FASE Formål Forretningsregler Validering Indhold på skærmbilledet Automatisk sagstrin FANEBLADET FASE STAMDATA Formål Indhold på skærmbilledet Forureningsomfang Stoffer Aktører: FANEBLADET GIS Formål FANEBLADET AFVÆRGE/MONITERING Formål Oprettelse af Afværgehandling/Monitering Formål Validering på datoer Jordhåndtering - oprettelseswizard Grundvandspumpning - Oprettelseswizard Moniterering Oprettelseswizard In situ Oprettelseswizard øvrig afværge - Oprettelseswizard Stoffer der moniteres/afværges overfor Databasemodellering FANEBLADET HYDROGEO FANEBLADET PRØVER/RESULTATER Formål Side v

6 Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up prøve Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Prøveresultat Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet FANEBLADET FASEKONTI Kontobudget Udgift detaljer AKTIVITET OPRET AKTIVITET Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet SKÆRMBILLEDE AKTIVITET STAMDATA Formål Forretningsregler Pop-up Forureningskilde Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet SKÆRMBILLEDE AKTIVITET GIS Formål Forretningsregler FUNKTIONER KOPIER PROJEKT Vælg projekt Vælg fase(-r) Vælg lokalitet Tilføj navn Start kopiering Kopieringen AKTIVITETSLOG Formål Forretningsregler MST-VALIDERING Forretningsregler GODKENDT LOKALITET (STORE LOKALITETER) OPRET KLADDE (STORE LOKALITETER) ADMINISTRATION ADMINISTRATION AF BRUGERE I JAR Typer af brugere Håndtering af roller og rettigheder i JAR Brugerstyring Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Opret bruger Rolle og rettighedsstyring Login-log Formål Side vi

7 Forretningsregler Indhold på skærmbilledet DKJORD Sammenknytninger Listemapninger Statistik og fejlhåndtering Opsætning SYSTEMDATA Valglister Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Sammenknytning Formål Forretningsregler Udvalgte sammenknytninger Statuskoder og regler Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Skærmbilleder Formål Forretningsregler Triggerværdier Formål Forretningsregler Svarfrister Formål Forretningsregler Nummerserier Forretningsregler Projekt financier Formål Indhold på skærmbilledet LOG Formål Forretningsregler Database OVERDRAG LOKALITETER Formål KATALOGER AKTIVE BORINGER, STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet AKTIVE BORINGER, PRØVER/PEJLINGER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet LUKKEDE BORINGER Formål Forretningsregler AKTØRER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Opret aktør Indhold på skærmbilledet Side vii

8 Pop-up Find/Tilknyt aktør Formål Forretningsregler KONTI Tilføj række Rediger række BORGERSERVICE ABONNEMENTER NYHEDSBREV BATCH-FUNKTIONALITET KONTROL AF INDBERETNINGSKRAV TIL MST Validering via stored procedure REPORTING SERVICE RAPPORT GENERERING AF ALARMER Alarmbatch AlarmBatch som Scheduled task OisAlarmBatch Matrikelalarmer Indsatsalarmer ADRESSEGENBEREGNING Databasen SYSTEMBATCH Formål Installation Opsætning autostart OSD/IOFV Døde billeder Autokørsel Anvendelse Start (osd iofv behandling) Afbryd Logning OFFENTLIG DEL QUICKSØGNING Valg af resultat Der blev fundet følgende matrikler Der blev fundet følgende lokaliteter Statistik KOMBINERET SØGE- OG VISNINGSSIDE TEKSTVISNING AF DETALJER OM EN MATRIKEL TEKSTVISNING AF FORURENINGSOPLYSNINGER OM EN MATRIKEL TEKNISKE PRINCIPPER FOR DESIGN HJÆLP RAPPORTER BILAG BILAG 1: SØGBARE FELTER I AVANCERET SØGNING BILAG 2: OVERSIGT OVER FLADETYPER BILAG 3: OVERSIGT OVER SAMMENKNYTNINGER BILAG 4: TOTAL UDSKRIFT FOR LOKALITET BILAG 5: KORTBILAG BILAG 6: VALIDERINGSREGLER Side viii

9 19.7 BILAG 7: JAR'S REGLER FOR DET AKTUELLE KORTLÆGNINGSSAGSTRIN BILAG 8: ALARMTYPER Alarmopsætning Oprettelse af alarmer BILAG 9: STANDARDER FOR STYLESHEET I JAR Faneblade Dropdown Overskrifter Tekster Tekstfelter Tabeller / grids Scrollbar Bemærkningsfelter Træstrukturer Info felter Knapper Side ix

10 1. Om dokumentet 1.1 Versionsstyring Versionering i JAR baseres angives med en sekvens af 4 numre, fx De to første numre indikerer hvilken type release, der er tale om, det tredje nummer indikerer en hotfix til tidligere release, mens det fjerde nummer er et løbenummer. Som led i den interne test laves flere builds som ikke bliver leveret. Disse builds anvender fortløbende nummerering på løbenummeret. Hvis der laves to builds til intern tests inden en release, vil der således blive et spring i versionsnum- mereringen i forhold til forrige release, fx fra til Efter release opskrives enten det første, andet eller tredje nummer altid med 1 og løbenumme- ret nulstilles: 1. Det første nummer opskrives med 1 når der implementeres større ændringer af db- struktur, funktionalitet og/eller GUI. Dette betyder at næste versionsnummer efter ville blive Det andet nummer opskrives med 1, når der implementeres mindre ændringer og/eller fejlrettelser. Dette betyder at næste versionsnummer efter ville blive Det fjerde nummer opskrives, når der leveres hotfix til forrige build. 4. Det fjerde nummer opskrives løbende, hver gang der buildes og det nulstilles hver gang det første, andet eller det tredje nummer opskrives. 1.2 Definitioner, Akronymer og Forkortelser Definitioner, Akronymer og Forkortelser JAR JAR- gruppen UI Lokalitet Døde kort Semi- dødt kort Beskrivelse Jordforureningslovens Areal Register Projektgruppe der repræsenter de involverede re- gioner samt Frederiksberg kommune User Interface. Dette vil sige den del af applikatio- nen der vises på skærmen Her henvises dels til datamodellens E_Forurening og i praksis til en flade der dækker en forurening, mistanke om forurening eller en afværget forure- ning. GIS billede type der er fastfrosset i billedformat. Anvendes på: Sagsforløb (Sagstrin) Projekt Projekttrin Sagsforløb (projekttrin) Lokalitet Aktiviteter GIS billede der generes i forbindelse med at data loades. Dvs. at billede over tid kan ændre sig på grundlag af ændringer i baggrundslag. Hvis der ikke findes et dødt billede genereres et nyt billede via php- kald. Anvendes på: Lokalitet stamdata Lokalitet projekter Sagsforløb (default billede) Sagsforløb (projekter, faser, indsats) BILAG 3B - JAR_løsningsbeskrivelse_2.1.1.docx Side 1

11 Dynamiske kort SB Fase Sagstrin Flade Det aktuelle kortlægningssagstrin Planlagt indsats Projekt stamdata Fase stamdata Anvendes altid i geo- jar- komponenten (ved tegning af flade eller på fanebladet GIS). 'SkærmBillede'. Referer til det unikke nummer hver skærmbillede er givet. Faser er de handlinger, der er eller skal udføres på lokaliteten. Faser skal knyttes til et projekt hvorfra det arver financier- aktøren. Ved oprettelse af en fase oprettes automatisk et sagstrin, hvortil fladen knyttes. Sagstrin (e_sagsforloeb) afspejler rent administrati- ve afgørelser. Har altid reference til en post i e_flade. Samling (post i e_flade) bestående af én eller poly- goner (post(er) i e_gis). Det nyeste kortlægningssagstrin som har en status- flade. Side 11

12 2. Indledning Dette dokument beskriver detaljeret udformningen af JAR, dvs. dels systemets brugergrænse- flade, dels de forretningsregler systemet indeholder og endelig de mere IT- tekniske aspekter, herunder sammenhængen med systemets datamodel. Dokumentet udgør den komplette og detaljerede specifikation af systemet, og indgår således i det kontraktlige grundlag mellem amterne og Cowi/Ementor. Det skal dog bemærkes, at doku- mentet kun i begrænset omfang beskriver forhold vedr. integrationer til andre systemer, lige- som datakonvertering fra ROKA og MMS ikke er omfattet. Beskrivelse afufnktionalitet der er ændret eller tilføjet på baggrund af ændringsønsker er marke- ret med en fodnote, som viser ændringsønskets ID (JARXXX). Dokumentet er struktureret på følgende måde: o o o o o I kapitel 3 beskrives en række grundlæggende forhold og principper i systemet I kapitel 4 11 beskrives den professionelle del af JAR, dvs. den del af systemet sagsbe- handlerne i amterne og kommunerne vil arbejde med i det daglige. Denne del af doku- mentet følger informationsarkitekturen i systemet, dvs. opdelingen af skærmbillerne i menupunkter/faneblade. Administration af systemet, der sjældent udføres eller udføres af meget få personer, er beskrevet i kapitel Systemet er udstyret med en række batchfunktioner, dvs. programmer der typisk be- handler en større mængde data på en gang, og gør det uden interaktion med brugerne, er beskrevet i kapitel 15. Den offentlige del, dvs. den del af systemet der kan tilgås fra Internettet, typisk via am- ternes hjemmesider, er beskrevet i kapitel Side 12

13 3. Generelt om JAR's opbygning 3.1 Informationsarkitektur Som beskrevet i forrige afsnit er skærmbillederne struktureret i en række fanebladssystemer. Alle væsentlige skærmbilleder er indsat som faneblad under et fanebladssystem, medens min- dre væsentlige skærmbilleder nås som pop- ups fra relaterede faneblade. Af indholdsfortegnelsen i dette dokument fremgår: hvilket fanebladssystem, de enkelte faneblade er omfattet af fanebladsnavne rækkefølgen af de enkelte faneblade i hvert fanebladssystem. Navigation Titellinjen Overskriftstengen i titellinjen kan ændres af kunden i web.config. Hvis strengen indeholder del- strengen $version$ erstattes denne delstreng dynamisk med det aktuelle versionsnummer i. Fx vil følgende streng: JAR Jordforureningslovens Areal Register $version$. give følgende overskrift: JAR Jordforureningslovens Areal Register v. XX" Hovedmenu Hovedmenuen giver adgang til alle væsentlige skærmbilleder. Alle menupunkter kan også tilgås vha. shortcuts. Menupunkterne Søg, Kataloger, Borgerservice, Administration samt Hjælp vil altid være synlige. ii Nogle menupunkter er kun synlige når brugeren befinder sig et sted i systemet hvor punktet er relevant iii. Det gælder: Hovedmenupunkt Lokalitet Projekt Funktioner Synlig Når en lokalitet er åben. Når et projekt er åbent. Når en lokalitet er åben. i JAR202 ii JAR182 iii JAR182 Side 13

14 Oplysninger om den aktuelle JAR- version kan findes under menupunktet Hjælp og punktet Om JAR i. Ved at trykke på et hovedmenu- punkt eller ved at kalde en genvejstast (fx. ALT + S for Søg) vises en undermenu med de faner/skærmbilleder der hører til det valgte menupunkt Genvejstaster / Short cuts Det er i vid udstrækning muligt at tilgå systemets skærmbilleder, funktioner, knapper og felter ved hjælp af genvejstaster, således at anvendelse af mus kan reduceres for den øvede bruger. Systemet indeholder fast definerede tool tips for alle felter og ikoner i systemet. Menuens gen- vejstaster er markeret med understregning og skal bruges i kombination med ALT- tasten. Navigator ii Navigatoren vises øverst i alle skærmbilleder i systemet. Formålet med Navigatoren er at lette søgningen på lokaliteter og efterfølgende at sikre en hurtig adgang til søgeresultaterne. Naviga- toren består af fire elementer: en knap til nulstilling af søgefeltet/søgeresultater. et søgefelt, der søger på lokalitetsnavn (aktuelt og tidligere), lokalitetesnummer (aktuelt og tidligere), og kommunenavn. visning af antallet af sider med resultater (der vises som standard 10 lokaliteter pr. side iii og der returneres max 100 lokaliteter iv ) samt mulighed for at bladre. et felt, der viser projekter og faser for den valgte lokalitet (kun aktiv når der er valgt en lokalitet). Der søges efter lokalitetsnumre, der enten er identiske med det indtastede, eller hvor de første tre cifre i det indtastede opfattes som kommunenummer, og resten som løbenummer. Indtast kommunenr, eventuelt bindestreg og lokalitetens løbenr indenfor kommunen: 7917 vil finde vil finde vil finde vil (naturligvis) finde v Tryk [Enter]. Når navigatoren udfører en søgning, vises en meddelse nederst til venstre i browseren om at systemet arbejder. JAR kan ikke anvendes mens navigatoren foretager en søgning. Det er muligt at foretage søgning med wildcard enten % eller *: 7912* vil finde lokaliteter med løbenummer i tyverne (fra til ) i JAR107 ii JAR275 iii Ændring af antal viste poster pr. side i app.config s LokalitetNavigatorMaxVisAntal kræver iisreset. iv Dette kan ændres her: EmentorSearch.config: '<SelectFieldsNavigator SqlString="distinct Top 100 forureningmaster.pkid as [lokalitetsid],' v JAR078 Side 14

15 7912** vil finde lokaliteter med løbenummer mellem 200 og 300 (fra til ) 791*2 vil findeet eller tosifret løbenymmer hvor sidste tal er et 2- tal ( , , osv til ) 791** vil finde alle et eller to- cifrede løbenumre (fra til ) Søgeresultatet kan sorteres på de tre kolonner, men sorteringen er begrænset til kun at gælde den aktuelle side. Når Navigatoren udfører en søgning, vil der vises en meddelse nederst til venstre i browseren om at systemet arbejder. JAR kan ikke anvendes mens Navigatoren foretager en søgning. Når en lokalitet er valgt og åbnet aktiveres Vælg projekt/fase til højre for Navigatoren, hvor brugeren har mulighed for at se og vælge projekter og faser for den valgte lokalitet Forretningsregler Lokalitetsnr er opbygget af 3 cifre (kommunenr), en bindestreg og 5 cifre (løbenr). Dette er ge- nerelt alle vegne hvor lok.nr anvendes. Navigatoren understøtter ikke Kviksøg's 'intelligente' søgning (se afsnit 5.6) på lokalitetsnumre (hvor bindestreg og nuller kan udelades), men matcher på hele søgestrengen. Søgeresultataer fra både tekst- og avanceret søgning kan tilføjes navigatoren og der er mulighed for at tilføje alle resultater eller kun udvalgte lokaliteter (se 'Fanebladet Resultatvisning tekst'). Det er på denne måde muligt at tilføje flere end 100 lokaliteter til navigatoren. Uanset hvordan søgeresultat er tilføjet navigatoren vil søgeresultatet følge med rundt, når bru- geren navigerer rundt i systemet. På denne måde kan brugeren fra et vilkårligt skærmbillede skifte til en ny lokalitet i det seneste søgeresultat. Hvis søgningen i navigatoren kun returnerer én lokalitet åbnes denne direkte uden først at blive vist på resultatlisten. I alle andre tilfælde vises resultatlisten. Når der tilføjes nyt indhold til navigatoren erstattes det tidligere indhold automatisk. Side 15

16 Ikonmenu Ikonmenuen indeholder en række fastdefinerede funktioner, som følger med rundt på alle skærmbilleder. 1. Oprettelseswizard 2. Gem ændringer 3. Godkend lokalitet 4. Toggle (skifter mellem det aktuelle skærmbillede på lokalitetens kladde- /godkendte ver- sion, HVIS begge versioner findes). 5. Opret kladde 6. Print 7. Hent rapport i 8. Validering (mst) 9. Kviksøg (se 5.6) 10. Afvis kladde 11. Slet lokalitet (kladde og godkendt) 12. Log ud. Ikonernes navne fremgår ved mouse- over. Ikonerne er enten aktive eller inaktive på et faneblad. Er ikonet inaktivt, dimmes det. Brødkrummesti Brødkrummestien vises mellem hovedmenu og ikonmenu.. Funktionen viser brugerens placering i JAR- systemet vha. hierarkiske links, der viser tilbage til højere niveauer i navigationssystemet. Således kan brugeren både se, hvor i systemet han befinder sig og samtidig linke tilbage til et tidligere nivau. Ex.: Bruger står på en fase. I brødkrummestien kan følgende sti aflæses: Lokalitet - Projekt - Fase Ved klik på fx lokaliteten, hoppes til fanebladssystemet Lokalitet. Da bruger kan have set flere faneblade på samme fanebladssystem, vises altid stamdata. Tilsvarende ved hop til fanebladssy- stemet Projekt eller fanebladssystemet Fase. Til højre i brødkrummefeltet vises på hvilket niveau man befinder sig. Niveauerne er Lokalitet, Projekt, Fase og Aktivitet. For øvrige områder vil der ikke vises nogen tekst her. ii Systemet arbejder Mens systemet arbejder og dermed er utilgængeligt vises denne venteskærm i : i JAR118 ii JAR182 Side 16

17 Dette gælder ikke for GIS- komponenten. 3.2 Opbygning af brugergrænseflade/skærmbilleder De enkelte skærmbilleder er designet efter en fast standard for at sikre størst mulig brugerven- lighed, herunder mindst mulige indlæringsomkostninger for nye brugere. Standarden er beskre- vet nærmere i det følgende. For alle skærmbilleder gælder det, at tabeller kan sorteres på alle kolonner ved at klikke kolon- nens overskrift. ii Tekststørrelser og fonte Et eksempel på et skærmbillede er gengivet nedenfor, hvor de forskellige elementer i billedet er identificeret ved et nr. i JAR122 ii JAR077 Side 17

18 Layout af de enkelte dele på skærmbilledet følger reglerne i nedenstående tabel: Nr Beskrivelse Font type/size 1 Menu overskrifter, valgt Verdana, size 12, Bold 2 Menu overskrifter, ikke valg Verdana, size 12 3 Top menu Verdana, size 10 4 Overskrifter Verdana, size 10, Bold 5 Ledetekster (labels til tekstfelter) Verdana, size 10 6 Tabel indhold (værdier i celler) Verdana, size 10 7 Dropdown indhold Verdana, size 10 8 GIS- billede Bemærkningsfelter Der kan dobbeltklikkes på stort set alle bemærkningsfelter, hvorved feltet vil blive vist i en pop- up, der giver mulighed for at se så meget af feltindholdet ad gangen som muligt. Det er også mu- ligt at redigere data i pop- up en (ligesom det er på selve skærmbilledet). Se '0 Side 18

19 ' for en mere detaljeret beskrivelse. Tooltips Der er mulighed for at tilknytte en lille tekst (et tooltip) til hver enkelt felt og kontrol i systemet. Teksten vises når musen/markøren holdes over feltet/kontrollen, og tjener således som en hjælp til at forstå feltets indhold/kontrollens funktion. Det er regionerne selv der skal forestå vedligeholdelsen af tooltips, hvilket giver mulighed for at lave individuelle tooltips fra region til region. Redigering af tooltips sker i skærmbillede Skærm- billeder under Administration/System data, som beskrives senere i dette dokument. Aktive grids Tabellerne på skærmbillederne er farvemarkerede i forhold til om der kan foretages en handling eller ej fra det valgte skærmbillede i, fx ved dobbeltklik at hoppe til det skærmbillede hvor ind- holdet er redigerbart eller redigere direkte i et felt. Tabeller der ikke er aktive har en grå baggrund, fx Sagsforløb på lokalitet stamdata: Samme grå farve anvendes for alle tabeller når der vises en godkendt lokalitet. Aktive tabeller har en hvid baggrund, som fx Øvrige sagsbehandlere på lokalitet stamdata: GIS- billede GIS- billedet viser den eller de flader som er relevant i forhold til de øvrige oplysninger på skærmbilledet. Der kan dobbeltklikkes på billedet, hvorved billedet vil blive vist i en pop- up, der giver mulighed for at zoome ind og ud. Se kapitel 'Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet. Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet.' for en mere detaljeret beskrivelse. 3.3 Om at gemme indtastede data I hovedparten af skærmbillederne kan brugeren redigere i samtlige felter direkte på skærmbille- det. Enkelte felter og tabeller kan være låst for redigering, idet disse felter vedligeholdes på an- dre skærmbilleder. i JAR086 Side 19

20 Indtastning og redigering af data, der er placeret i tabeller kan foretages på to måder. Hvis tabel- len indeholder alle relaterede data, foretages indtastningen direkte i tabellen. Hvis der er flere relaterede oplysninger end der er plads til i tabellen foretages indtastning i et pop- up skærmbil- lede som indeholder alle relevante indtastningsfelter. Det skal generelt bemærkes, at data først gemmes i databasen efter at brugeren eksplicit har bedt om det. For at gemme skal brugeren altså først trykke gem- knappen i ikonmenuen, og der- efter bekræfte at der ønskes gemt, før det rent faktisk sker. Hvis bruger skifter skærmbillede uden at have gemt samtidig med at der er redigeret/tilføjet i felter, vil systemet præsentere brugeren for en pop- up, hvor brugeren skal tage stilling til om data skal gemmes, godkendes eller ignoreres. Såfremt brugeren vælger helt at forlade JAR, fx ved at skift url i browseren eller helt lukke browseren ned, vil eventuelle ikke- gemte data gå tabt. Gem/Godkend/Ignorering af data indtastet i pop- ups følger det tilhørende hovedskærmbillede. Hvis brugeren fx redigerer i data i såvel hovedskærmbilledet som i en tilhørende pop- up, og se- nere, når skærmbilledet forlades, vælger at ignorere de registrerede data, gemmes hverken data registreret på hovedskærmbilledet eller i pop- up en. 3.4 Brugere, roller og rettigheder JAR er gennem et avanceret bruger/rolle/rettighedsbegreb muligt at konfigurere til mange for- skellige typer af brugere, således at kravene til fortrolighed, integritet og brugervenlighed er op- fyldt. Der er i systemet defineret en mængde rettigheder: Rettighed Vis_<skærmbillede> Rediger_<skærmbillede> Slet_<skærmbillede> Opret_<skærmbillede> Hovedmenu_<knap> Ikonmenu_<knap> Vis_<lokalitetstatus> Betydning tillad visning af skærmbilledet tillad redigering på skærmbilledet tillad sletning af data på skærmbilledet tillad oprettelse af data på skærmbilledet brugeren må aktivere knappen i Hovedmenuen brugeren må aktivere knappen i Ikonmenuen brugeren må se lokaliteter med den pågældende status Forklaring: <skærmbillede> er navn/nummer på hvert enkelt skærmbillede i løsningen (inkl. pop- up vinduer) <knap> er navn på hver enkelt knap i henholdsvis Hovedmenuen og Ikonmenuen, <lokalitetstatus> er Uafklaret, V1- kortlagt, V2- kortlagt, V1+V2 kortlagt, Udgået før kortlægning og Udgået efter kortlægning. Hver enkelt rettighed kan tilknyttes en eller flere roller, som fx kan være Regional bruger eller Kommunal bruger. Den enkelte bruger tilknyttes efterfølgende til en rolle. Dette sikrer en høj grad af fleksibilitet, overskuelighed og lettelse af administrationen af autorisationer, idet en ret- Side 20

21 tighed alene skal tilføjes eller fjernes på den/de relevante roller, og altså ikke på de enkelte bru- gere. For mere information om roller og rettigheder henvises til kapitel Udskrift af data/print fra skærm Ved print af skærmbilleder benyttes browserens indbyggede printfunktion, hvorimod der spe- cial- designes udskrifter for attester og øvrige rapporter se afsnittet Rapporter. 3.6 GIS funktionalitet Følgende generelle funktionaliteter gælder for alle GIS faneblade i systemet: Der kan som tidligere nævnt være forskel på tilgængelig funktionalitet alt efter om geojar er i opret/rediger eller vis mode. Vis mode: Element Definition Zoom ind. Når zoom- ind funktionen er valgt vises et rektangel der hvor mu- sen placeres i kortet. Rektangelet viser zoom- niveauet som der zoomes til ved museklik. Rektanglen kan laves støre/mindre ved hjælp af scroll- hjulet, eller ved hjælp af PageUp and PageDown knapperne på tastaturet. Zoom ud Nyt centrum Vis aktiv lokalitet Information om udpeget flade Menu til temastyring af hvilke lag og baggrundskort som vises. Der er mulig- hed for at angive om valgte lagopsæt kun vedrører flader inden for den aktu- elle lokalitet eller flader på tværs af samtlige lokaliteter. Signaturforklaring Målestok (vandret) Copyright Foretag OIS- søgning Rediger mode: Element Definition Vis aktive lokaliteter. Panorerer og zommer så alle ak- tive flader vises i skærmbilledet Information om udpeget flade Placer ny flade. Værktøj til at tegne polygon. Fladens type bestemmes af dropdown Fladetype til højre i skærmbillede. Opret hul i flade Værktøj til at tegne hul i allerede oprettet flade. Ved afslutning af hullet bliver der spurgt om der skal oprettes flade i hullet. Fladens type be- stemmes af dropdown Fladetype til højre i skærmbille- Side 21

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere