JAR Løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 JAR Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK Ballerup

2 Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET VERSIONSSTYRING DEFINITIONER, AKRONYMER OG FORKORTELSER INDLEDNING GENERELT OM JAR'S OPBYGNING INFORMATIONSARKITEKTUR Navigation Titellinjen Hovedmenu Genvejstaster / Short cuts Navigator Forretningsregler Ikonmenu Brødkrummesti Systemet arbejder OPBYGNING AF BRUGERGRÆNSEFLADE/SKÆRMBILLEDER Tekststørrelser og fonte Bemærkningsfelter Tooltips Aktive grids GIS-billede OM AT GEMME INDTASTEDE DATA BRUGERE, ROLLER OG RETTIGHEDER UDSKRIFT AF DATA/PRINT FRA SKÆRM GIS FUNKTIONALITET FLADETYPER DEN AKTIVE FLADE/DET AKTUELLE KORTLÆGNINGSSAGSTRIN OIS-SØGNING Formål Forretningsregler Flow Indhold på skærmbilledet GIS-BILLEDER INDGANG TIL SYSTEMET LOG ON MIN STATUS Formål Forretningsregler Alarmer Indhold på skærmbilledet LOG UD Formål Forretningsregler SØGNING FANEBLADET TEKSTSØGNING Formål Forretningsregler Side ii

3 Gemte søgninger: FANEBLADET AVANCERET SØGNING Formål Forretningsregler Gemte søgninger FANEBLADET GIS SØGNING Formål Forretningsregler FANEBLADET RESULTATVISNING TEKST Formål Forretningsregler Overfør til navigator Indhold på skærmbilledet Gem min søgning KOMBINERET TEKST OG GIS SØGNING KVIKSØGNING 'FULL TEXT' SØGNING LOKALITET KLADDER OG GODKENDT Kladde/godkendt-knappen Data i kladdeform Opret kladde Normal kladdeoprettelse Synkron kladdeoprettelse Godkend lokalitet Normal godkendelse Synkron godkendelse Kommunalt godkendt OPRETTELSE AF NY LOKALITET Fælles for oprettelse og redigering af flader til lokaliteter FANEBLADET STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Lokalitetstatus Knappen Øvr. adresser Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Tidligere...' (journalnumre og lokalitetsnavne) Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Relaterede lok' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis vurd. historik' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis statusberegning' Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Knappen 'Vis historiske' Formål FANEBLADET GIS Side iii

4 Formål Forretningsregler FANEBLADET SAGSFORLØB Opret/rediger sagstrin Formål Oprettelses-wizard Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Gruppering af sagstrin Nuanceringssagstrin Gruppering af Projekter og faser Fanebladet Data Alarmer ved overskreden svarfrist Fanebladet Dokumenter Fanebladet Arealer FANEBLADET STOFFER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Grid et Stoffer Grid et Forurenet Jordmængde Grid et Stof/Mængde FANEBLADET INDSATSOMRÅDE Formål Forretningsregler Fanebladets indhold Opret indsats Planlagt indsats Den offentlige indsats Befæstelse Risikogruppe Nærmeste boringer Recipienter Ændring af Indsats Database FANEBLADET AKTIVITETER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet FANEBLADET PROJEKTER Formål Forretningsregler SKÆRMBILLEDET MATRIKEL STAMDATA FORMÅL INDHOLD PÅ SKÆRMBILLEDET MATRIKEL STAMDATA FORRETNINGSREGLER MATRIKELSTATUS KNAPPEN OIS MATRIKELDATA KNAPPEN UDSKRIV ATTEST NUVÆRENDE ANVENDELSE SKÆRMBILLEDET EJENDOM STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet PROJEKTER Side iv

5 8.1 OPRET PROJEKT Formål Skærmbilledets indhold FANEBLADET PROJEKT STAMDATA Formål Fanebladet indeholder Faser Indsatsområde Forureningsomfang Stof/Mængde FANEBLADET GIS Formål FANEBLADET PROJEKTTRIN Formål Forretningsregler Værditabsordning Afværge Erstatning Opret projekttrin Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Redigering af Projektforløb FANEBLADET UDGIFTER Formål FANEBLADET AKTØRER Formål Forretningsregler FASE OPRET FASE Formål Forretningsregler Validering Indhold på skærmbilledet Automatisk sagstrin FANEBLADET FASE STAMDATA Formål Indhold på skærmbilledet Forureningsomfang Stoffer Aktører: FANEBLADET GIS Formål FANEBLADET AFVÆRGE/MONITERING Formål Oprettelse af Afværgehandling/Monitering Formål Validering på datoer Jordhåndtering - oprettelseswizard Grundvandspumpning - Oprettelseswizard Moniterering Oprettelseswizard In situ Oprettelseswizard øvrig afværge - Oprettelseswizard Stoffer der moniteres/afværges overfor Databasemodellering FANEBLADET HYDROGEO FANEBLADET PRØVER/RESULTATER Formål Side v

6 Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up prøve Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Prøveresultat Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet FANEBLADET FASEKONTI Kontobudget Udgift detaljer AKTIVITET OPRET AKTIVITET Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet SKÆRMBILLEDE AKTIVITET STAMDATA Formål Forretningsregler Pop-up Forureningskilde Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet SKÆRMBILLEDE AKTIVITET GIS Formål Forretningsregler FUNKTIONER KOPIER PROJEKT Vælg projekt Vælg fase(-r) Vælg lokalitet Tilføj navn Start kopiering Kopieringen AKTIVITETSLOG Formål Forretningsregler MST-VALIDERING Forretningsregler GODKENDT LOKALITET (STORE LOKALITETER) OPRET KLADDE (STORE LOKALITETER) ADMINISTRATION ADMINISTRATION AF BRUGERE I JAR Typer af brugere Håndtering af roller og rettigheder i JAR Brugerstyring Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Opret bruger Rolle og rettighedsstyring Login-log Formål Side vi

7 Forretningsregler Indhold på skærmbilledet DKJORD Sammenknytninger Listemapninger Statistik og fejlhåndtering Opsætning SYSTEMDATA Valglister Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Sammenknytning Formål Forretningsregler Udvalgte sammenknytninger Statuskoder og regler Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Skærmbilleder Formål Forretningsregler Triggerværdier Formål Forretningsregler Svarfrister Formål Forretningsregler Nummerserier Forretningsregler Projekt financier Formål Indhold på skærmbilledet LOG Formål Forretningsregler Database OVERDRAG LOKALITETER Formål KATALOGER AKTIVE BORINGER, STAMDATA Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet AKTIVE BORINGER, PRØVER/PEJLINGER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet LUKKEDE BORINGER Formål Forretningsregler AKTØRER Formål Forretningsregler Indhold på skærmbilledet Pop-up Opret aktør Indhold på skærmbilledet Side vii

8 Pop-up Find/Tilknyt aktør Formål Forretningsregler KONTI Tilføj række Rediger række BORGERSERVICE ABONNEMENTER NYHEDSBREV BATCH-FUNKTIONALITET KONTROL AF INDBERETNINGSKRAV TIL MST Validering via stored procedure REPORTING SERVICE RAPPORT GENERERING AF ALARMER Alarmbatch AlarmBatch som Scheduled task OisAlarmBatch Matrikelalarmer Indsatsalarmer ADRESSEGENBEREGNING Databasen SYSTEMBATCH Formål Installation Opsætning autostart OSD/IOFV Døde billeder Autokørsel Anvendelse Start (osd iofv behandling) Afbryd Logning OFFENTLIG DEL QUICKSØGNING Valg af resultat Der blev fundet følgende matrikler Der blev fundet følgende lokaliteter Statistik KOMBINERET SØGE- OG VISNINGSSIDE TEKSTVISNING AF DETALJER OM EN MATRIKEL TEKSTVISNING AF FORURENINGSOPLYSNINGER OM EN MATRIKEL TEKNISKE PRINCIPPER FOR DESIGN HJÆLP RAPPORTER BILAG BILAG 1: SØGBARE FELTER I AVANCERET SØGNING BILAG 2: OVERSIGT OVER FLADETYPER BILAG 3: OVERSIGT OVER SAMMENKNYTNINGER BILAG 4: TOTAL UDSKRIFT FOR LOKALITET BILAG 5: KORTBILAG BILAG 6: VALIDERINGSREGLER Side viii

9 19.7 BILAG 7: JAR'S REGLER FOR DET AKTUELLE KORTLÆGNINGSSAGSTRIN BILAG 8: ALARMTYPER Alarmopsætning Oprettelse af alarmer BILAG 9: STANDARDER FOR STYLESHEET I JAR Faneblade Dropdown Overskrifter Tekster Tekstfelter Tabeller / grids Scrollbar Bemærkningsfelter Træstrukturer Info felter Knapper Side ix

10 1. Om dokumentet 1.1 Versionsstyring Versionering i JAR baseres angives med en sekvens af 4 numre, fx De to første numre indikerer hvilken type release, der er tale om, det tredje nummer indikerer en hotfix til tidligere release, mens det fjerde nummer er et løbenummer. Som led i den interne test laves flere builds som ikke bliver leveret. Disse builds anvender fortløbende nummerering på løbenummeret. Hvis der laves to builds til intern tests inden en release, vil der således blive et spring i versionsnum- mereringen i forhold til forrige release, fx fra til Efter release opskrives enten det første, andet eller tredje nummer altid med 1 og løbenumme- ret nulstilles: 1. Det første nummer opskrives med 1 når der implementeres større ændringer af db- struktur, funktionalitet og/eller GUI. Dette betyder at næste versionsnummer efter ville blive Det andet nummer opskrives med 1, når der implementeres mindre ændringer og/eller fejlrettelser. Dette betyder at næste versionsnummer efter ville blive Det fjerde nummer opskrives, når der leveres hotfix til forrige build. 4. Det fjerde nummer opskrives løbende, hver gang der buildes og det nulstilles hver gang det første, andet eller det tredje nummer opskrives. 1.2 Definitioner, Akronymer og Forkortelser Definitioner, Akronymer og Forkortelser JAR JAR- gruppen UI Lokalitet Døde kort Semi- dødt kort Beskrivelse Jordforureningslovens Areal Register Projektgruppe der repræsenter de involverede re- gioner samt Frederiksberg kommune User Interface. Dette vil sige den del af applikatio- nen der vises på skærmen Her henvises dels til datamodellens E_Forurening og i praksis til en flade der dækker en forurening, mistanke om forurening eller en afværget forure- ning. GIS billede type der er fastfrosset i billedformat. Anvendes på: Sagsforløb (Sagstrin) Projekt Projekttrin Sagsforløb (projekttrin) Lokalitet Aktiviteter GIS billede der generes i forbindelse med at data loades. Dvs. at billede over tid kan ændre sig på grundlag af ændringer i baggrundslag. Hvis der ikke findes et dødt billede genereres et nyt billede via php- kald. Anvendes på: Lokalitet stamdata Lokalitet projekter Sagsforløb (default billede) Sagsforløb (projekter, faser, indsats) BILAG 3B - JAR_løsningsbeskrivelse_2.1.1.docx Side 1

11 Dynamiske kort SB Fase Sagstrin Flade Det aktuelle kortlægningssagstrin Planlagt indsats Projekt stamdata Fase stamdata Anvendes altid i geo- jar- komponenten (ved tegning af flade eller på fanebladet GIS). 'SkærmBillede'. Referer til det unikke nummer hver skærmbillede er givet. Faser er de handlinger, der er eller skal udføres på lokaliteten. Faser skal knyttes til et projekt hvorfra det arver financier- aktøren. Ved oprettelse af en fase oprettes automatisk et sagstrin, hvortil fladen knyttes. Sagstrin (e_sagsforloeb) afspejler rent administrati- ve afgørelser. Har altid reference til en post i e_flade. Samling (post i e_flade) bestående af én eller poly- goner (post(er) i e_gis). Det nyeste kortlægningssagstrin som har en status- flade. Side 11

12 2. Indledning Dette dokument beskriver detaljeret udformningen af JAR, dvs. dels systemets brugergrænse- flade, dels de forretningsregler systemet indeholder og endelig de mere IT- tekniske aspekter, herunder sammenhængen med systemets datamodel. Dokumentet udgør den komplette og detaljerede specifikation af systemet, og indgår således i det kontraktlige grundlag mellem amterne og Cowi/Ementor. Det skal dog bemærkes, at doku- mentet kun i begrænset omfang beskriver forhold vedr. integrationer til andre systemer, lige- som datakonvertering fra ROKA og MMS ikke er omfattet. Beskrivelse afufnktionalitet der er ændret eller tilføjet på baggrund af ændringsønsker er marke- ret med en fodnote, som viser ændringsønskets ID (JARXXX). Dokumentet er struktureret på følgende måde: o o o o o I kapitel 3 beskrives en række grundlæggende forhold og principper i systemet I kapitel 4 11 beskrives den professionelle del af JAR, dvs. den del af systemet sagsbe- handlerne i amterne og kommunerne vil arbejde med i det daglige. Denne del af doku- mentet følger informationsarkitekturen i systemet, dvs. opdelingen af skærmbillerne i menupunkter/faneblade. Administration af systemet, der sjældent udføres eller udføres af meget få personer, er beskrevet i kapitel Systemet er udstyret med en række batchfunktioner, dvs. programmer der typisk be- handler en større mængde data på en gang, og gør det uden interaktion med brugerne, er beskrevet i kapitel 15. Den offentlige del, dvs. den del af systemet der kan tilgås fra Internettet, typisk via am- ternes hjemmesider, er beskrevet i kapitel Side 12

13 3. Generelt om JAR's opbygning 3.1 Informationsarkitektur Som beskrevet i forrige afsnit er skærmbillederne struktureret i en række fanebladssystemer. Alle væsentlige skærmbilleder er indsat som faneblad under et fanebladssystem, medens min- dre væsentlige skærmbilleder nås som pop- ups fra relaterede faneblade. Af indholdsfortegnelsen i dette dokument fremgår: hvilket fanebladssystem, de enkelte faneblade er omfattet af fanebladsnavne rækkefølgen af de enkelte faneblade i hvert fanebladssystem. Navigation Titellinjen Overskriftstengen i titellinjen kan ændres af kunden i web.config. Hvis strengen indeholder del- strengen $version$ erstattes denne delstreng dynamisk med det aktuelle versionsnummer i. Fx vil følgende streng: JAR Jordforureningslovens Areal Register $version$. give følgende overskrift: JAR Jordforureningslovens Areal Register v. XX" Hovedmenu Hovedmenuen giver adgang til alle væsentlige skærmbilleder. Alle menupunkter kan også tilgås vha. shortcuts. Menupunkterne Søg, Kataloger, Borgerservice, Administration samt Hjælp vil altid være synlige. ii Nogle menupunkter er kun synlige når brugeren befinder sig et sted i systemet hvor punktet er relevant iii. Det gælder: Hovedmenupunkt Lokalitet Projekt Funktioner Synlig Når en lokalitet er åben. Når et projekt er åbent. Når en lokalitet er åben. i JAR202 ii JAR182 iii JAR182 Side 13

14 Oplysninger om den aktuelle JAR- version kan findes under menupunktet Hjælp og punktet Om JAR i. Ved at trykke på et hovedmenu- punkt eller ved at kalde en genvejstast (fx. ALT + S for Søg) vises en undermenu med de faner/skærmbilleder der hører til det valgte menupunkt Genvejstaster / Short cuts Det er i vid udstrækning muligt at tilgå systemets skærmbilleder, funktioner, knapper og felter ved hjælp af genvejstaster, således at anvendelse af mus kan reduceres for den øvede bruger. Systemet indeholder fast definerede tool tips for alle felter og ikoner i systemet. Menuens gen- vejstaster er markeret med understregning og skal bruges i kombination med ALT- tasten. Navigator ii Navigatoren vises øverst i alle skærmbilleder i systemet. Formålet med Navigatoren er at lette søgningen på lokaliteter og efterfølgende at sikre en hurtig adgang til søgeresultaterne. Naviga- toren består af fire elementer: en knap til nulstilling af søgefeltet/søgeresultater. et søgefelt, der søger på lokalitetsnavn (aktuelt og tidligere), lokalitetesnummer (aktuelt og tidligere), og kommunenavn. visning af antallet af sider med resultater (der vises som standard 10 lokaliteter pr. side iii og der returneres max 100 lokaliteter iv ) samt mulighed for at bladre. et felt, der viser projekter og faser for den valgte lokalitet (kun aktiv når der er valgt en lokalitet). Der søges efter lokalitetsnumre, der enten er identiske med det indtastede, eller hvor de første tre cifre i det indtastede opfattes som kommunenummer, og resten som løbenummer. Indtast kommunenr, eventuelt bindestreg og lokalitetens løbenr indenfor kommunen: 7917 vil finde vil finde vil finde vil (naturligvis) finde v Tryk [Enter]. Når navigatoren udfører en søgning, vises en meddelse nederst til venstre i browseren om at systemet arbejder. JAR kan ikke anvendes mens navigatoren foretager en søgning. Det er muligt at foretage søgning med wildcard enten % eller *: 7912* vil finde lokaliteter med løbenummer i tyverne (fra til ) i JAR107 ii JAR275 iii Ændring af antal viste poster pr. side i app.config s LokalitetNavigatorMaxVisAntal kræver iisreset. iv Dette kan ændres her: EmentorSearch.config: '<SelectFieldsNavigator SqlString="distinct Top 100 forureningmaster.pkid as [lokalitetsid],' v JAR078 Side 14

15 7912** vil finde lokaliteter med løbenummer mellem 200 og 300 (fra til ) 791*2 vil findeet eller tosifret løbenymmer hvor sidste tal er et 2- tal ( , , osv til ) 791** vil finde alle et eller to- cifrede løbenumre (fra til ) Søgeresultatet kan sorteres på de tre kolonner, men sorteringen er begrænset til kun at gælde den aktuelle side. Når Navigatoren udfører en søgning, vil der vises en meddelse nederst til venstre i browseren om at systemet arbejder. JAR kan ikke anvendes mens Navigatoren foretager en søgning. Når en lokalitet er valgt og åbnet aktiveres Vælg projekt/fase til højre for Navigatoren, hvor brugeren har mulighed for at se og vælge projekter og faser for den valgte lokalitet Forretningsregler Lokalitetsnr er opbygget af 3 cifre (kommunenr), en bindestreg og 5 cifre (løbenr). Dette er ge- nerelt alle vegne hvor lok.nr anvendes. Navigatoren understøtter ikke Kviksøg's 'intelligente' søgning (se afsnit 5.6) på lokalitetsnumre (hvor bindestreg og nuller kan udelades), men matcher på hele søgestrengen. Søgeresultataer fra både tekst- og avanceret søgning kan tilføjes navigatoren og der er mulighed for at tilføje alle resultater eller kun udvalgte lokaliteter (se 'Fanebladet Resultatvisning tekst'). Det er på denne måde muligt at tilføje flere end 100 lokaliteter til navigatoren. Uanset hvordan søgeresultat er tilføjet navigatoren vil søgeresultatet følge med rundt, når bru- geren navigerer rundt i systemet. På denne måde kan brugeren fra et vilkårligt skærmbillede skifte til en ny lokalitet i det seneste søgeresultat. Hvis søgningen i navigatoren kun returnerer én lokalitet åbnes denne direkte uden først at blive vist på resultatlisten. I alle andre tilfælde vises resultatlisten. Når der tilføjes nyt indhold til navigatoren erstattes det tidligere indhold automatisk. Side 15

16 Ikonmenu Ikonmenuen indeholder en række fastdefinerede funktioner, som følger med rundt på alle skærmbilleder. 1. Oprettelseswizard 2. Gem ændringer 3. Godkend lokalitet 4. Toggle (skifter mellem det aktuelle skærmbillede på lokalitetens kladde- /godkendte ver- sion, HVIS begge versioner findes). 5. Opret kladde 6. Print 7. Hent rapport i 8. Validering (mst) 9. Kviksøg (se 5.6) 10. Afvis kladde 11. Slet lokalitet (kladde og godkendt) 12. Log ud. Ikonernes navne fremgår ved mouse- over. Ikonerne er enten aktive eller inaktive på et faneblad. Er ikonet inaktivt, dimmes det. Brødkrummesti Brødkrummestien vises mellem hovedmenu og ikonmenu.. Funktionen viser brugerens placering i JAR- systemet vha. hierarkiske links, der viser tilbage til højere niveauer i navigationssystemet. Således kan brugeren både se, hvor i systemet han befinder sig og samtidig linke tilbage til et tidligere nivau. Ex.: Bruger står på en fase. I brødkrummestien kan følgende sti aflæses: Lokalitet - Projekt - Fase Ved klik på fx lokaliteten, hoppes til fanebladssystemet Lokalitet. Da bruger kan have set flere faneblade på samme fanebladssystem, vises altid stamdata. Tilsvarende ved hop til fanebladssy- stemet Projekt eller fanebladssystemet Fase. Til højre i brødkrummefeltet vises på hvilket niveau man befinder sig. Niveauerne er Lokalitet, Projekt, Fase og Aktivitet. For øvrige områder vil der ikke vises nogen tekst her. ii Systemet arbejder Mens systemet arbejder og dermed er utilgængeligt vises denne venteskærm i : i JAR118 ii JAR182 Side 16

17 Dette gælder ikke for GIS- komponenten. 3.2 Opbygning af brugergrænseflade/skærmbilleder De enkelte skærmbilleder er designet efter en fast standard for at sikre størst mulig brugerven- lighed, herunder mindst mulige indlæringsomkostninger for nye brugere. Standarden er beskre- vet nærmere i det følgende. For alle skærmbilleder gælder det, at tabeller kan sorteres på alle kolonner ved at klikke kolon- nens overskrift. ii Tekststørrelser og fonte Et eksempel på et skærmbillede er gengivet nedenfor, hvor de forskellige elementer i billedet er identificeret ved et nr. i JAR122 ii JAR077 Side 17

18 Layout af de enkelte dele på skærmbilledet følger reglerne i nedenstående tabel: Nr Beskrivelse Font type/size 1 Menu overskrifter, valgt Verdana, size 12, Bold 2 Menu overskrifter, ikke valg Verdana, size 12 3 Top menu Verdana, size 10 4 Overskrifter Verdana, size 10, Bold 5 Ledetekster (labels til tekstfelter) Verdana, size 10 6 Tabel indhold (værdier i celler) Verdana, size 10 7 Dropdown indhold Verdana, size 10 8 GIS- billede Bemærkningsfelter Der kan dobbeltklikkes på stort set alle bemærkningsfelter, hvorved feltet vil blive vist i en pop- up, der giver mulighed for at se så meget af feltindholdet ad gangen som muligt. Det er også mu- ligt at redigere data i pop- up en (ligesom det er på selve skærmbilledet). Se '0 Side 18

19 ' for en mere detaljeret beskrivelse. Tooltips Der er mulighed for at tilknytte en lille tekst (et tooltip) til hver enkelt felt og kontrol i systemet. Teksten vises når musen/markøren holdes over feltet/kontrollen, og tjener således som en hjælp til at forstå feltets indhold/kontrollens funktion. Det er regionerne selv der skal forestå vedligeholdelsen af tooltips, hvilket giver mulighed for at lave individuelle tooltips fra region til region. Redigering af tooltips sker i skærmbillede Skærm- billeder under Administration/System data, som beskrives senere i dette dokument. Aktive grids Tabellerne på skærmbillederne er farvemarkerede i forhold til om der kan foretages en handling eller ej fra det valgte skærmbillede i, fx ved dobbeltklik at hoppe til det skærmbillede hvor ind- holdet er redigerbart eller redigere direkte i et felt. Tabeller der ikke er aktive har en grå baggrund, fx Sagsforløb på lokalitet stamdata: Samme grå farve anvendes for alle tabeller når der vises en godkendt lokalitet. Aktive tabeller har en hvid baggrund, som fx Øvrige sagsbehandlere på lokalitet stamdata: GIS- billede GIS- billedet viser den eller de flader som er relevant i forhold til de øvrige oplysninger på skærmbilledet. Der kan dobbeltklikkes på billedet, hvorved billedet vil blive vist i en pop- up, der giver mulighed for at zoome ind og ud. Se kapitel 'Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet. Fejl! Henvisningskilden blev ikke fundet.' for en mere detaljeret beskrivelse. 3.3 Om at gemme indtastede data I hovedparten af skærmbillederne kan brugeren redigere i samtlige felter direkte på skærmbille- det. Enkelte felter og tabeller kan være låst for redigering, idet disse felter vedligeholdes på an- dre skærmbilleder. i JAR086 Side 19

20 Indtastning og redigering af data, der er placeret i tabeller kan foretages på to måder. Hvis tabel- len indeholder alle relaterede data, foretages indtastningen direkte i tabellen. Hvis der er flere relaterede oplysninger end der er plads til i tabellen foretages indtastning i et pop- up skærmbil- lede som indeholder alle relevante indtastningsfelter. Det skal generelt bemærkes, at data først gemmes i databasen efter at brugeren eksplicit har bedt om det. For at gemme skal brugeren altså først trykke gem- knappen i ikonmenuen, og der- efter bekræfte at der ønskes gemt, før det rent faktisk sker. Hvis bruger skifter skærmbillede uden at have gemt samtidig med at der er redigeret/tilføjet i felter, vil systemet præsentere brugeren for en pop- up, hvor brugeren skal tage stilling til om data skal gemmes, godkendes eller ignoreres. Såfremt brugeren vælger helt at forlade JAR, fx ved at skift url i browseren eller helt lukke browseren ned, vil eventuelle ikke- gemte data gå tabt. Gem/Godkend/Ignorering af data indtastet i pop- ups følger det tilhørende hovedskærmbillede. Hvis brugeren fx redigerer i data i såvel hovedskærmbilledet som i en tilhørende pop- up, og se- nere, når skærmbilledet forlades, vælger at ignorere de registrerede data, gemmes hverken data registreret på hovedskærmbilledet eller i pop- up en. 3.4 Brugere, roller og rettigheder JAR er gennem et avanceret bruger/rolle/rettighedsbegreb muligt at konfigurere til mange for- skellige typer af brugere, således at kravene til fortrolighed, integritet og brugervenlighed er op- fyldt. Der er i systemet defineret en mængde rettigheder: Rettighed Vis_<skærmbillede> Rediger_<skærmbillede> Slet_<skærmbillede> Opret_<skærmbillede> Hovedmenu_<knap> Ikonmenu_<knap> Vis_<lokalitetstatus> Betydning tillad visning af skærmbilledet tillad redigering på skærmbilledet tillad sletning af data på skærmbilledet tillad oprettelse af data på skærmbilledet brugeren må aktivere knappen i Hovedmenuen brugeren må aktivere knappen i Ikonmenuen brugeren må se lokaliteter med den pågældende status Forklaring: <skærmbillede> er navn/nummer på hvert enkelt skærmbillede i løsningen (inkl. pop- up vinduer) <knap> er navn på hver enkelt knap i henholdsvis Hovedmenuen og Ikonmenuen, <lokalitetstatus> er Uafklaret, V1- kortlagt, V2- kortlagt, V1+V2 kortlagt, Udgået før kortlægning og Udgået efter kortlægning. Hver enkelt rettighed kan tilknyttes en eller flere roller, som fx kan være Regional bruger eller Kommunal bruger. Den enkelte bruger tilknyttes efterfølgende til en rolle. Dette sikrer en høj grad af fleksibilitet, overskuelighed og lettelse af administrationen af autorisationer, idet en ret- Side 20

21 tighed alene skal tilføjes eller fjernes på den/de relevante roller, og altså ikke på de enkelte bru- gere. For mere information om roller og rettigheder henvises til kapitel Udskrift af data/print fra skærm Ved print af skærmbilleder benyttes browserens indbyggede printfunktion, hvorimod der spe- cial- designes udskrifter for attester og øvrige rapporter se afsnittet Rapporter. 3.6 GIS funktionalitet Følgende generelle funktionaliteter gælder for alle GIS faneblade i systemet: Der kan som tidligere nævnt være forskel på tilgængelig funktionalitet alt efter om geojar er i opret/rediger eller vis mode. Vis mode: Element Definition Zoom ind. Når zoom- ind funktionen er valgt vises et rektangel der hvor mu- sen placeres i kortet. Rektangelet viser zoom- niveauet som der zoomes til ved museklik. Rektanglen kan laves støre/mindre ved hjælp af scroll- hjulet, eller ved hjælp af PageUp and PageDown knapperne på tastaturet. Zoom ud Nyt centrum Vis aktiv lokalitet Information om udpeget flade Menu til temastyring af hvilke lag og baggrundskort som vises. Der er mulig- hed for at angive om valgte lagopsæt kun vedrører flader inden for den aktu- elle lokalitet eller flader på tværs af samtlige lokaliteter. Signaturforklaring Målestok (vandret) Copyright Foretag OIS- søgning Rediger mode: Element Definition Vis aktive lokaliteter. Panorerer og zommer så alle ak- tive flader vises i skærmbilledet Information om udpeget flade Placer ny flade. Værktøj til at tegne polygon. Fladens type bestemmes af dropdown Fladetype til højre i skærmbillede. Opret hul i flade Værktøj til at tegne hul i allerede oprettet flade. Ved afslutning af hullet bliver der spurgt om der skal oprettes flade i hullet. Fladens type be- stemmes af dropdown Fladetype til højre i skærmbille- Side 21

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

JAR Øvelse nr. 6. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-delen i JAR. Regionsvejledning. Version 2.0, marts Side 1 af 26

JAR Øvelse nr. 6. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-delen i JAR. Regionsvejledning. Version 2.0, marts Side 1 af 26 JAR Øvelse nr. 6 JAR-Manual, Version 1.0 GIS-delen i JAR Regionsvejledning Side 1 af 26 Øvelse ID: 6 Øvelsesemne: GIS-delen i JAR Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over, hvad GIS-delen i JAR har

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult)

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Pkt 1: Hvis der er andre fladetyper end V1- og V2-flader på din lokalitet skal du oprette et fiktivt sagstrin,

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Opret og rediger aktivitet

Opret og rediger aktivitet JAR Øvelse nr. 5 JAR-Manual, Version 1.0 Opret og rediger aktivitet Regionsvejledning Øvelse ID: 5 Øvelsesemne: Opret og rediger aktivitet Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at oprette nye aktiviteter

Læs mere

JAR - Guide. Søgevejledning. RSD vejledning. Version 1.003

JAR - Guide. Søgevejledning. RSD vejledning. Version 1.003 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Offentlig søgeside... 4 GIS-søgning Skal benyttes ved forespørgsler... 4 Fremsøg lokaliteter fra GIS-søgningen... 5 Tips... 5 Hvis det går galt... 5 Opsætningsmuligheder

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

JAR - Guide. Fladevejledning. RSD vejledning. Version 1.002

JAR - Guide. Fladevejledning. RSD vejledning. Version 1.002 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt... 4 Opsætningsmuligheder i GIS... 4 Baggrundskort... 4 Temastyring... 4 Fladetyper... 4 Beskrivelse af GIS-ikoner... 6 Zoom ind... 6 Zoom ud... 6 Nyt centrum...

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

JAR Øvelse nr. 3. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 3. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 3 GIS-søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 JAR øvelse nr. 3, GIS-søgning Øvelse ID: 3 Øvelsesemne: GIS-søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at fremsøge lokaliteter

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Minimumskrav for en V2

Minimumskrav for en V2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelser generelt... 4 Oprettelse af ny lokalitet... 5 Journalnummer... 6 Opdater ny lokalitet eller eksisterende lokalitet... 7 Arealanvendelse... 7 Opret ny matrikel

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland juni 2016 Den nyeste version af tjeklisten kan altid findes i vores kvalitetshåndbog: www.rn.dk/regional-udvikling/jordforurening/kvalitetshaandbog under IT-værktøjer.

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 8 Indsats i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Version 2.1, april 2015 Øvelse ID: 8 Øvelsesemne: Indsats Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at udfylde indsatsområderne

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

JAR Øvelse nr. 0. JAR-Manual, Version 1.0. Hvordan startes JAR? Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 0. JAR-Manual, Version 1.0. Hvordan startes JAR? Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 0 JAR-Manual, Version 1.0 Hvordan startes JAR? Regionsvejledning Øvelse ID: 0 Øvelsesemne: Opstart af JAR Øvelsesbeskrivelse: Giver dig hjælp til opstart af JAR, samt en beskrivelse af Min

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7 Nyheder og forbedringer I NetGIS 2016 Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Vinduer... 3 Dialogbokse... 3 Aktiv funktion... 3 Temastyring... 4 Panoreringsværktøj... 5 Temastyring... 5 Kortopsætning...

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 12 8 2 7 9 3 10 4 1 5 6 11 Brugergrænsefladen 1. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland februar 2016 Den nyeste version af tjeklisten kan altid findes i vores kvalitetshåndbog: www.rn.dk/regional-udvikling/jordforurening/kvalitetshaandbog under IT-værktøjer.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Vejledning til NetGIS 5.0

Vejledning til NetGIS 5.0 Vejledning til NetGIS 5.0 På Vejle Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion til brug af kortet.

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

JLR EPC. Lynvejledning. Indholdsfortegnelse. Danish Version 2.0. Trin-for-trin vejledning Skærmvejledning

JLR EPC. Lynvejledning. Indholdsfortegnelse. Danish Version 2.0. Trin-for-trin vejledning Skærmvejledning JLR EPC Lynvejledning Indholdsfortegnelse Trin-for-trin vejledning.....2-7 Skærmvejledning.....8-11 Danish Version 2.0 JLR EPC Lynvejledning 1. Start applikationen Åbn din internetbrowser, og gå til https://epc.jlr-apps.com/.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar 2016. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 12. januar

Læs mere