NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE"

Transkript

1 Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner

2 LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse og ansvar IGLO Faldgruberne tabuisering og individualisering Dialogværktøjer fælles snak og refleksion 2

3 SKELLET MELLEM TRAVLHED OG STRESS INSPIRERET AF JØRGEN LUND, SPECIALLÆGE, STRESSKLINIKKEN Høj effektivitet Rolig/i balance Du trives Du har overskud Du løser opgaverne med høj kvalitet og effektivitet Du har overblik Du er proaktiv og initiativrig Du fungerer godt i samarbejdet med andre Lav effektivitet Travlhed Du har ekstra travlt og løber stærkt Du tager ekstra timer i brug Du er produktiv Du har energi og engagement Du vil efter et stykke tid have brug for en pause (ferie, fridag, en mere rolig periode, flere rutineopgaver) Øget produktion af stress-hormoner Positiv stress Belastet Du mister let koncentrationen og overblikket Du har stresssymptomer: fx hovedpine, søvnbesvær, er irritabel, indelukket Du mangler glæde både arbejdsglæde og lyst til at være social Stresset Du har mange stresssymptomer Du har mere sygefravær Du er passiv og opgivende Du glemmer væsentlige ting og laver fejl Udbrændt Sygemelding Du er måske deprimeret, angst eller apatisk Du trækker dig følelsesmæssigt Kropslig udmattelse 4

4 BLIV OPMÆRKSOM PÅ DIN TRIVSEL TRIVSELSBAROMETRET HVAD SKAL JEG HOLDE ØJE MED OG GØRE MERE AF? Hvad får mig op? ALARM Stop op nu! Jeg har det dårligt både fysisk og psykisk og jeg oplever at min arbejdsglæde og trivsel påvirkes negativt jeg har flere stresssymptomer og er påvirket fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt. FARE Vær opmærksom og sænk farten Jeg har begyndende symptomer på, at jeg ikke trives; jeg er ved at miste min arbejdsglæde, jeg er trist, ikke nærværende, irritabel ud over det sædvanlige. Hvad får mig ned? BALANCE Fortsæt, men vær altid opmærksom på signalerne Jeg har ingen belastningssymptomer og føler mig engageret, initiativrig, og er i høj trivsel

5 HVAD HAR DEN STRESSRAMTE BEHOV FOR? At blive mødt med støtte, opbakning og tydelighed Ledelse, AMR, HR ved hvad de skal gøre klare rammer og retningslinjer, viden. Anerkendelse ikke kritik Hjælp til at se styrker, ressourcer, få fokus på det, der fungerer Støtte og opbakning At blive lyttet til Gode råd skal tage udgangspunkt i situationen og individuelle behov Spørg ind hvad har du brug for?, hvad kan jeg hjælpe med? Hjælp til at prioritere opgaver fra nærmeste leder Kan/Skal opgaver, lyst til/ikke lyst til Kan man fjerne særligt belastende opgaver nu og her? Ro, ro og atter ro Rutineopgaver Klare rammer (hvad, hvor meget, hvornår?) Klare forventninger til præstation (hvad er godt nok?) Sygemelding de kan være dødsens nødvendige 8

6 FALDGRUBER PÅ ARBEJDSPLADSEN Copework, Bispebjerg Hospital, 2012 Interviews på 36 arbejdspladser med langtidssygemeldte medarbejdere Vi taler om travlhed, som et vilkår ikke noget man bliver syg af Nej, vi snakker ikke om stress, vi snakker om at vi har meget travlt, at der er pres på. Det snakker vi meget om (leder, det offentlige) Manglende viden Altså lige med hende, der er jeg altså i tvivl Jeg er ikke i tvivl om at hun er ked af det, og skuffet og ærgerlig og trist men jeg er i tvivl, om hun har stress, i min lægmandsdefinition af stress (leder, det private) Fokus på personlighed eller privatliv Jeg har en medarbejder, som er ekstremt dedikeret til sit arbejde, meget detaljeorienteret Hun er verdens bedste mor, vil altid hente børnene tidligt, selv bage og lave syltetøj fra bunden. Hun går ned med stress (leder, det private) Stress skyldes også omstændigheder i privatlivet MEN I alle tilfældene fra Copework-undersøgelsen var arbejdsrelaterede faktorer en del af årsagen til stresssygemeldingen 9

7 FALDGRUBER PÅ ARBEJDSPLADSEN Copework, Bispebjerg Hospital, 2012 Interviews på 36 arbejdspladser med langtidssygemeldte medarbejdere Fralæggelse af ansvar Det er ikke vores skyld, Vi kan ikke hjælpe Risiko for: Individualisering Den stressede står alene med problemet det er min skyld/mit eget ansvar alene Tabuisering Det er en svaghed at blive stresset kan du ikke tåle lugten, så Handlingslammelse Ingen ved hvad de kan/skal gøre Dårlig samvittighed skyld/skam Frustration hvem tager hånd om det her? Hvad gør vi med de ekstra arbejdsopgaver? Bliver jeg selv syg? 10

8 STRESS OPLEVES INDIVIDUELT MEN SKAL LØSES I FÆLLESSKAB Stressforebyggelse som en strategisk indsats Stress opleves individuelt Indsatsen risikerer at blive ad hoc, brandslukning, uovervejet Indsatsen risikerer at bære præg af et personalegode Men skal løses i fællesskab Indsatsen er velovervejet og forebyggende Ledere, AMR, TR, HR er klædt på til en fælles indsats 11

9 DEN STRATEGISKE STRESSFOREBYGGELSE INDTÆNKER HELE ARBEJDSPLADSEN Vær bevidst om jeres respektive ansvarsområder Alle er afhængige af hinanden Hverken den enkelte, kollegaen, ledelsen, HR eller AMO kan bære opgaven alene 12

10 DEN STRATEGISKE STRESSFOREBYGGELSE INDTÆNKER HELE ARBEJDSPLADSEN Individ Gruppe IGLO Ledelse Organisation

11 DEN STRATEGISKE STRESSFOREBYGGELSE INDTÆNKER HELE ARBEJDSPLADSEN Få viden om stress lær dine stresssymptomer at kende, og søg læge, hvis du er i tvivl. Tal med andre din familie/venner, kolleger, leder, Individ TR, AMR, HR, stressvejleder? Hvilken type ændringer har du behov for at sætte i gang? Hvad kan du selv gøre og hvad har du brug for hjælp til? Hvad skal der til for, at du kan holde fast i dine beslutninger hvem kan støtte dig? Ledelse Gruppe Organisation

12 DEN STRATEGISKE STRESSFOREBYGGELSE INDTÆNKER HELE ARBEJDSPLADSEN Individ Få viden om stress og drag ikke forhastede konklusioner Giv støtte og opbakning spørg hellere en gang for meget: Hvad har du brug for? Kan jeg hjælpe? Gruppe Få trivsel/stress på dagsordnen: - snak både om hvad der giver trivsel og hvad I skal være opmærksomme på Hvad stresser jer? Brug AMR og HR Involvér jeres ledelse ift. ansvars-, opgave- og forventningsafstemning Ledelse Organisation

13 DEN STRATEGISKE STRESSFOREBYGGELSE INDTÆNKER HELE ARBEJDSPLADSEN Individ Gruppe Få viden om stress Prioritér indsatser ift. psykisk arbejdsmiljø Fx vha. Social Kapital, Anerkendelse Samarbejd med AMR og HR Tal med dine medarbejdere om, hvad I gør ved mistrivsel, stor belastning, stress. Vær klar på dine forventninger til medarbejderne få afklaret Ledelse vilkår/muligheder med topledelsen Legitimer stresssygemeldinger Involver kollegaerne i processen med at få den sygemeldte tilbage. Værn kollegaerne mod ekstra belastninger Organisation

14 DEN STRATEGISKE STRESSFOREBYGGELSE INDTÆNKER HELE ARBEJDSPLADSEN Individ Gruppe Ledelse Skab et økonomisk, tids- & ledelsesmæssigt råderum for mellemlederne. Sørg for at klæde ledere/amr/tr/hr på. Prioritér samarbejde mellem ledelse/tr/amr/hr = strategisk arbejde med psyk.arb.miljø og stressforebyggelse Sygefraværs- Organisation og stresspolitik: detaljeret og med råderum til at kunne gennemføre de forskellige faser. Skab åbenhed, legitimitet og viden om stress; årsager, symptomer og prognoser.

15 SUMMESNAK: HVAD HÆFTER I JER SÆRLIGT VED IND TIL NU? Få viden om stress lær dine stresssymptomer at kende, og søg læge, hvis du er i tvivl. Tal med andre din familie/venner, kolleger, leder, TR, AMR, HR, stressvejleder? Hvilken type ændringer har du behov for at Individ sætte i gang? Hvad kan du selv gøre og hvad har du brug for hjælp til? Hvad skal der til for, at du kan holde fast i dine beslutninger hvem kan støtte dig? Få viden om stress Prioritér indsatser ift. psykisk arbejdsmiljø Fx vha. Social Kapital, Anerkendelse Samarbejd med AMR og HR Tal med dine medarbejdere om, hvad I Ledelse gør ved mistrivsel, stor belastning, stress. Vær klar på dine forventninger til medarbejderne få afklaret vilkår/muligheder med topledelsen Legitimer stresssygemeldinger Involver kollegaerne i processen med at få den sygemeldte tilbage. Værn kollegaerne mod ekstra belastninger Få viden om stress og drag ikke forhastede konklusioner Giv støtte og opbakning spørg hellere en gang for meget: Hvad har du brug for? Kan jeg hjælpe? Få trivsel/stress på dagsordnen: - snak både om hvad der giver trivsel og hvad I Gruppe skal være opmærksomme på Hvad stresser jer? Brug AMR og HR Involvér jeres ledelse ift. ansvars-, opgave- og forventningsafstemning Skab et økonomisk, tids- & ledelsesmæssigt råderum for mellemlederne. Sørg for at klæde ledere/amr/tr/hr på. Prioritér samarbejde mellem ledelse/tr/amr/hr = strategisk arbejde med psyk.arb.miljø og stressforebyggelse Sygefraværs- og stresspolitik: detaljeret og med Organisation råderum til at kunne gennemføre de forskellige faser. Skab åbenhed, legitimitet og viden om stress; årsager, symptomer og prognoser.

16 Sæt psykisk arbejdsmiljø på dagsordnen Fire mulige dialogværktøjer 19

17 TAL OM JERES TRIVSEL TRIVSELSBAROMETRET HVAD SKAL VI HOLDE ØJE MED OG GØRE MERE AF? Hvad får os op? ALARM Stop op nu! Vi har det dårligt både fysisk og psykisk og vi oplever at samarbejdet og trivslen påvirkes negativt vi bagtaler hinanden, hjælper ikke hinanden, mobber, skændes mv. FARE Vær opmærksom og sænk farten Vi har forskellige symptomer, der fortæller os, at vi er ved at miste vores arbejdsglæde, bliver stressede og ikke trives mere Hvad får os ned? BALANCE Fortsæt, men vær altid opmærksom på signalerne Vi har ingen belastningssymptomer og føler os engagerede, initiativrige, og har høj trivsel

18 TAL OM JERES TRIVSEL KONTROLCIRKLEN HVAD KAN VI PÅVIRKE? Kontrol Det, vi selv GØR Fx: Vores egne handlinger og tanker ift. vores liv, arbejde, venner, kolleger, ledelse, medarbejdere mv. - Vi kan vælge, hvordan vi vil gå til vores arbejde: Komme med konstruktiv kritik, være hjælpsom, tage hensyn mv. - Vi skal huske, at vores humør og ord smitter vores omgivelser, så vær opmærksom på din kommunikation. VILKÅR INDFLYDELSE KONTROL MIG Indflydelse Det, vi har mere eller mindre indflydelse på i vores hverdag Fx: Samarbejde, stemning i afdelingen, kommunikation, arbejdsgange, kvalitet i opgaverne, kundernes/borgernes tilfredshed mv. Her kan vi vælge om vi vil tage kampen op og gøre en forskel, eller om vi vil parkere det og vælge en anden kamp Vilkår Det, vi ikke har nogen direkte kontrol over, eller indflydelse på i vores hverdag Fx: Globalisering, konkurrencen udefra, beslutninger der kommer fra toppen, de fysiske rammer mv. Vi kan spørge os selv: Hvor meget energi bruger vi på at være frustrerede og vrede over disse ting? Er det ok for mig og mine omgivelser, at jeg bruger den mængde energi? Hvornår skal vi parkere energien og holde fokus dér, hvor vi har kontrol og indflydelse, og kan gøre en forskel? 21

19 TAL OM JERES TRIVSEL SOCIAL OG KOLLEGIAL STØTTE HVORDAN STØTTER VI BEDST HINANDEN? 1. Praktisk støtte Handler om at give og modtage praktisk hjælp til løsning af opgaver 2. Følelsesmæssig støtte Handler om i hvor høj grad, man taler med og lytter til sine kolleger/medarbejdere, når de har følelsesmæssige problemer i forbindelse med arbejdet 3. Bedømmelsesstøtte Handler om at give og modtage konstruktiv feedback kolleger imellem på udførte arbejdsopgaver 4. Sammenholds-støtte Handler om følelsen af et godt sammenhold blandt kollegerne, og at man generelt hjælper hinanden og interesserer sig for hinandens arbejde 22

20 TAL OM JERES TRIVSEL SOCIAL KAPITAL FLYT FOKUS TIL RELATIONEL KOORDINERING Samarbejde Tillid Vores kerneopgave Retfærdighed 23

21 Gratis arrangement om Social Kapital I samarbejde med d. 27. november kl Ledreborg Allé 128 C, 1. tv Roskilde Tilmeld dig på mail: Husk at angive, hvor mange I kommer 24

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere