INDHOLD PRODUKTUDVIKLING. Projektforberedelse. Kommunikationsplan. KONKLUSION Litteraturliste. bilag DESIGNFASE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD PRODUKTUDVIKLING. Projektforberedelse. Kommunikationsplan. KONKLUSION Litteraturliste. bilag DESIGNFASE"

Transkript

1

2

3 INDHOLD Projektforberedelse Kommunikationsplan DESIGNFASE PRODUKTUDVIKLING KONKLUSION Litteraturliste Indledning Problemformulering Interessentanalyse Use Case Models Udviklingsmetode Målgruppeanalyse Målgruppecases Minerva Segmentering Kommunikationsmodel Kommunikationsstrategi Markedsføring Personal Branding Argumenteret designvalg Farvevalg Fontvalg Designbrief Webdesign Logo Valgplakat Minifolder Hættetræje Badges Klistermærker bilag 56 57

4

5 INDLEDNING Enhedslistens mål er, at alle mennesker får mulighed for at udfolde sig frit i samspil med deres omgivelser. De arbejder for et samfund hvor frihed, solidaritet, lige vilkår for alle og hensynet til naturen er sat i centrum, et socialistisk samfund. Enhedslisten er et helt igennem socialistisk parti, og det er det parti der ligger længst til venstre i dansk politik. Enhedslistens mærkesager er blandt andet: Et bedre uddannelsessystem. Flere muligheder for at lave tværgående undervisning, færre elever i klasserne, eksamen skal væk, mere demokrati og modernisering af bygninger og lærebøger. Ordentlige forhold for ældre. pensionen skal sættes op, så de ældre ikke behøver at stå og tigge på socialkontoret for at få tilskud til varme eller lignende. Rettigheder til arbejdsløse. Arbejdsløse skal have ret til at sige nej til et obskurt jobtilbud og skal ikke tvinges i aktivering. I stedet skal de have uddannelsestilbud, så de kan blive i stand til igen, at komme ind på arbejdsmarkedet med en opdateret uddannelse. International solidaritet. Bistanden til de fattige lande skal øges og gælden skal eftergives. Og så er de modstandere af EU. Hvis man tager gennemsnitsalderen på et medlem af enhedslisten er den 44 år. Enhedslisten er det parti i Danmark der har den laveste gennemsnitsalder, derfor faldt de også meget naturligt at rette kampagnen mod unge. SF s gennemsnitsalder er 48 år, Radikale Venstres 53 år, Venstres 54 år, Dansk Folkepartis og Kristendemokraternes 55 år, Socialdemokraternes medlemmer er 56 år i snit, og Konservative medlemmer er i snit 58 år gamle. Enhedslisten er et meget venstre orienteret parti, de har altid været meget på barrikaderne, og er bestemt ikke bange for at tage utraditionelle midler i brug for at blive hørt. I vores opgave har vi valgt at lave en valgkampagne til enhedslistens nye ukronede dronning Johanne Schmidt-Nielsen. Vi har valgt Johanne, fordi vi syntes det kunne være spændende, at lave valgkampagnen til en lidt kontroversiel person, en der ikke er bange for at provokere og blive hørt på en anderledes måde. Økologi over hele linien. Landbruget skal omlægges. Desuden foreslår de, at alle offentlige indkøb skal være økologiske for at fremme en bæredygtig udvikling. 5

6 Projektforberedelse Problemformulering Hvordan skaffer vi folketingskandidat Johanne Schmidt- Nielsen en plads i folketinget? Hvilken målgruppe skal vi fokusere på, og med hvilke midler skal vi fange interessen hos den pågældende målgruppe? Formål Formålet med projektet er at udvikle materiale til Johanne Schmidt-Nielsens valgkampagne. Dvs. at vi med vores materiale skal prøve at få flere stemmer fra målgruppen til Johanne Schmidt-Nielsen, og skabe opmærksomhed omkring hende da hun er en meget ny politiker. MÅL Vores mål er at få lavet et godt projekt, som vi selv er tilfredse med, inden for den givne tidsramme. Vores mål er også at lave vores website og vores andet materiale, så det rammer målgruppen, så vi når ud til de rigtige mennesker.

7 Interessent analyse Der er flere interessenter i Johanne Schmidt-Nielsens valgkampagne: - Vælgerne - Medierne - Sponsorerne - Enhedslisten Vælgerne Dette er for Johanne Schmidt-Nielsens vedkommende, den mest interessante gruppe. Det er disse mennesker som skal sørge for, at hun kommer i Folketinget, og det er denne gruppe der især skal fokuseres på når vi tænker på idéer og design. Vores valg af materiale og design skal være tilpasset målgruppen, og det skal appellere til denne. Medierne Medierne er om ikke ligeså vigtig en gruppe som vælgerne, så meget tæt på. For at vælgerne skal høre Johanne Schmidt-Nielsens budskaber, så skal hun sørge for at få så meget taletid i medierne som overhovedet muligt. Fokus skal rettes utroligt meget mod medierne, og her gælder det for Johanne om at stå ud fra mængden. Der er flere hundrede politikere som kæmper for at få taletid på TV, i radio og i de skrevne medier, derfor kræves der masser af planlægning for at komme igennem filteret. For Johanne Schmidt-Nielsen gælder det, at hendes parti ikke er særlig stort mandatmæssigt, hvilket betyder mindre fokus fra mediernes side. Men udover at være et lille parti blandt de store partier, så har man i Enhedslisten altid haft en evne til at få iscenesat sig selv, med provokerende holdninger der serveres med gennemslagskraft. Johanne Schmidt-Nielsen skal sørge for ikke bare at blive set i medierne, men også at blive hørt af sin vælgergruppe. Derfor er det vigtigt at få de rigtige holdninger ud til folket, at fortælle det hun gerne vil fortælle, og samtidig det som vælgerne gerne vil høre. Sponsorerne Johanne Schmidt-Nielsen har brug for sponsorer. Der er før hørt om politikere der selv finansierer deres valgkampagne, men for en ung kvindelig studerende er det næppe muligt at finde midlerne til en hel valgkampagne. Det er nok ikke de allerstørste beløb der er til rådighed for Enhedslistens folketingskandidater, så de har i den grad brug for sponsorer. Disse sponsorer skal plejes, og det gøres blandt andet ved hjælp af medierne. Fra sponsorernes synsvinkel er det bedst jo mere man ser og hører Johanne Schmidt- Nielsen i valgperioden. For deres største ønske er, at hun skal blive valgt ind i Folketinget, og herfra varetage deres interesser. I Johanne Schmidt-Nielsens tilfælde, kunne man forestille sig, at sponsorerne var miljøforkæmpere, tilhængere af et nyt ungdomshus eller lignende. Disse sponsorer har i bund og grund kun det ønske, at Johanne Schmidt-Nielsen kan varetage deres interesser, når hun sidder inde i Folketinget. Fra Johanne Schmidt-Nielsens 7

8 Projektforberedelse side er det derfor også vigtigt, at pleje disse sponsorer, ved at kæmpe deres sag. Men lige netop dette bliver nok intet problem, da man nok må regne med at sponsorerne og Johanne Schmidt-Nielsen har de samme holdninger til disse problematikker. Hvis man som sponsorer vælger at støtte enhedslisten, ved man også at man kan vente sig lidt af hvert. Enhedslisten Enhedslisten er ikke den vigtigste interessent for Johanne Schmidt-Nielsen. Enhedslisten er hendes parti, og da hun er valgt som folketingskandidat af netop dette parti, må man også gå ud fra at hendes holdninger går hånd i hånd med partiets. Det vigtige for Johanne Schmidt-Nielsen i forhold til Enhedslisten er, at blive ved med at føre en politik, der er på linje med de normer der er i Enhedslisten. Hun skal selvfølgelig ikke gøre sig upopulær hos sit eget parti, da de i yderste konsekvens kan vælge at smide hende ud af partiet.

9 9

10 Projektforberedelse USE CASE MODELS

11 11

12 UDVIKLINGSMETODe Vi har valgt at bruge vandfaldsmetoden til dette projekt. Vandfaldsmetoden er et udtryk for den faseopdelte udviklingsproces, med løbende godkendelser og dokumentation. Metoden går ud på at udviklingsprocessen bliver opdelt i tydelig adskilte faser. Dette resulterer i specifikationer af krav til produktet som helhed, til designet, til implementeringen af designet, og til test af det færdige produkt. Efter hver fase er der en formel afslutning i form af et dokument. Dette godkendes af udviklere og kunde. Fasen afsluttes og udviklingen fortsætter til næste fase. Godkendelsen efter hver fase kaldes sign-off. Grunden til vi har valgt vandfaldsmetoden er, at det er den sikreste metode, eftersom der løbende er sign-offs. Vi mener produktet bliver bedst med denne metode, da vores kunde, som her er Johanne Schmidt-Nielsen, skal godkende produktet, hver gang noget nyt er føjet til. Er hun ikke tilfreds må vi lave det om. Dette gør at Johanne Schmidt-Nielsen ved hvad hun får og ikke bliver skuffet når produktet er færdigt. De vil derfor forhåbentlig tænke på os, hvis de skal have lavet noget en anden gang.

13 Projektforberedelse 13

14

15 Målgruppeanalyse Johannes primære målgruppe er unge mennesker. Ikke kun fordi at Johanne selv er ung, men hendes næstformandsskab i gymnasieelevernes sammenslutning DGS, vidner også om en interesse for de unge studerende. Dette understøttes også af hendes medvirken i en protestaktion i 2006 mod SU-styrelsen, i forbindelse med regeringens bebudede besparelser på SU en. Her besatte hun og andre aktivister SU-styrelsens lokaler, de hældte samtidig flere hundrede kilo pasta og ketchup ud over trapperne til indgangen, som synonym på de studerendes i forvejen hårdt trængte økonomi. Johanne udtaler også selv, at uddannelsespolitik er en af hendes mærkesager og derfor mener vi at især unge vil være i hendes primære målgruppe. Johanne har i flere omgange støttet kampen for bevarelsen af Ungdomshuset og Christiania, og hun er selv en erklæret aktivist. Men Johanne har selv en enkelt sag som er øverst på hendes liste, nemlig ulighed. Hun er træt af højrefløjens magt og vil i den grad kæmpe for en socialdemokratisk statsminister. Flere gange hører man hende være fortaler for billigere boliger i København, mere kreativitet i det offentlige rum og en forbedring af velfærden. Disse sager er nogle der vil udligne forskellen mellem rig og fattig og give os et mere lige og socialistisk samfund. Der er ingen tvivl om at Johanne går ind for de skæve eksistenser, og at Danmark skal være et land for alle. SU, dagpenge og kontanthjælp er alle serviceydelser, som hun hverken vil have fjernet eller beskåret, men måske tværtimod have sat op. Hun bevæger sig på den ydre venstrefløj, hvor det sociale er vigtigere end penge, og hvor man hjælper de fattige, frem for at lade de rige blive rigere. Johanne vil bevare Ungdomshuset og Christiania og i stedet have fjernet danskhedstest og jagten på de arbejdsløse. Når Johanne går i kamp er det i det hele taget for et Danmark med mere plads til alle slags mennesker. Med alt dette i baghovedet er vi nået frem til en forholdsvis snæver målgruppe, men også en målgruppe der, hvis hun først har dem som allierede, vil være utrolig loyale og kæmpe med hende. Vi mener Johanne vil nå længst ved at satse på alle de unge der kæmper for et nyt ungdomshus, og for at bevare Christiania. Dette er selv to ting hun tror stærk på, og mange af de unge går også på teknisk skole, Universitetscentre mm. Så hendes kamp for SU en rammer heller ikke helt ved siden af denne gruppe. Vi mener de unge vil velkomme en politisk frontfigur, da de er meget politiske aktive i forvejen. 15

16 Kommunikationsplan Målgruppecases Case 1: Peter er 19 år gammel. Han har indtil for nylig haft stor tilknytning til Ungdomshuset på Jagtvej 69 og er kommet der i de sidste 5 år. Han er meget utilfreds med situation, og har været til mange demonstrationer efter nedrivningen. Peter går på teknisk skole, og bor på Nørrebro sammen med sine forældre. Det er første gang Peter kan stemme. Case 2: Ida er 23 år og studerer samfundsvidenskabelig basisuddannelse på RUC. Hun bor i en toværelses lejlighed på Vesterbro sammen med en veninde. Ida går meget op i sit studie, både socialt og fagligt og hun føler derfor ikke hun har tid til et studie job. Når alle hendes udgifter er betalt, har hun ca kr. tilbage til mad og sociale aktiviteter. Ida er for Ungdomshuset, men har ingen tilknytning til huset ud over de koncerter hun har været til. Hun har tidligere stemt på Enhedslisten, men er i tvivl om, hvem hun skal stemme på ved dette valg.

17 Case 3: Julie er 25 år og arbejder i en tøjbutik. Hun har mange venner fra Ungdomshusmiljøet og har i en periode boet i Ungdomshuset på Jagtvej. Nu bor hun i en lejlighed på Frederiksberg. Hun er meget imod nedrivningen af Ungdomshuset. Julie har aldrig stemt, da hun ikke mener hendes stemme ville gøre nogen forskel og hun mener desuden ikke der er nogen af partierne der er værd at stemme på. Case 4: Anders er 27 år og bor på Nørrebro. Han er lige blevet færdig som folkeskolelærer og arbejder nu på Nørrebro. Han er meget utilfreds med regeringens normaliseringsplan og mener der skal være plads til skæve livsstile og eksistenser. Anders har været til flere demonstrationer for Ungdomshuset og Christiania, men føler regeringen ignorerer dem. Han stemte ikke til sidste valg, da han blev forvirret under valgkampene, da det lød til at alle politikere mente og lovede det samme. Han er denne gang så utilfreds med regeringen, at han har lovet sig selv at stemme, men han ved stadig ikke om det skal være SF eller Enhedslisten. 17

18 Kommunikationsplan minerva Johanne Schmidt-Nielsens målgruppe og Enhedslistens i det hele taget, ligger først og fremmest i det rosa segment. Det rosa segment kan betegnes med værdier som gruppe-orienteret, traditionel værdiorientering med vægt på at realisere traditionelle, sociale mål som familie, venner, lokalsamfund (lokal solidaritet). Det karakteristiske for de traditionelle værdiorienteringer er, at de ikke er refleksive. Dvs., at de hviler på begrundelser, der ikke uden videre kan problematiseres. Dette er årsagen til, at krav om eller pres for forandringer i de traditionelle livsformer (rosa og violet segment) som regel bliver mødt med modstand og ikke med tilpasning. Dette er faktisk en ret præcis beskrivelse af hvad Enhedslisten står for i deres politik. Enhedslisten går meget op i fællesskabet, solidaritet og at alle skal være lige stillede. Så man kan uden tøven sige at de lægger stor vægt på værdi orientering med vægt på at realisere sociale mål.

19 19

20 Kommunikationsplan Segmentering

21 21

22 Kommunikationsmodel Lasswells formel (Kanyle-formlen): Afsenderen af kampagnen er Enhedslisten og Johanne Schmidt-Nielsen. Disse bliver derfor også kommunikatorer. Det er dem der har interesse i at kampagnen bliver effektfuld så stemmetallet på Enhedslistens kandidat bliver højt. Budskabet for kampagnen er, at man skal stemme på Johanne Schmidt-Nielsen for, at København skal blive en by med bedre forhold. Det bliver bedre at bo i København, hvis man stemmer på hende. For at kommunikere budskabet ud, vil vi bruge forskellige medier: Vi vil lave en webside, som skal bestå af en blog, hvor Johanne Schmidt-Nielsen kan skrive hendes holdninger til forskellige aktuelle emner. Vi vil lave en folder der skal deles ud til folk. Den skal indeholde Johanne Schmidt-Nielsens mærkesager og andre holdninger. Folderen skal bestå af meget lidt tekst, så det er overkommeligt at læse den. Valgmateriale virker for mange som noget virkelig kedeligt og det er derfor vigtigt at folderen ikke ligner en klassisk kedelig valgfolder, som de færreste gider læse. Folderen er inspireret af et pop-up fødselsdagskort, hvor vores kampagne design skal poppe ud, når man åbner det. Valgplakaten skal være utraditionel og vække opsigt. Badges og klistermærker er gode at dele ud, da det er en nem måde, at få sit budskab ud til mange mennesker, da folk forhåbentlig går rundt med dem og hænger dem op forskellige steder så andre folk kan se dem. Derud over har vi også valgt at lave hættetrøjer med kampagnens logo på, da vi mener det er noget der passer godt til målgruppen. Modtageren i kampagnen er unge i København, som er utilfredse med den nuværende regering og er enig i Johanne Schmidt-Nielsens mærkesager. Modtageren skal være modtagelig for det provokerende i kampagnen.

23 Kommunikationsplan Støj Af semantisk støj kan der f.eks. være tale om stavefejl og andre forståelsesfejl, hvilket kan føre til fejl i budskabet. F.eks. kan stavefejl ændre betydningen af en tekst, så indholdet bliver misforstået. Dette vil være uheldigt i en kampagne, hvor det er meget vigtigt at få det rigtige budskab frem. Fysisk støj er hvis der opstår tekniske problemer på siden, der gør at målgruppen ikke kan finde de informationer de søger. Det kan også være, at deres computer eller Internet ikke er hurtigt nok, og derved vil målgruppen hurtigt miste interessen. Et eksempel på fysiologisk støj kunne være, hvis en person er fysisk handikappet og derfor ikke vil have mulighed for at kunne bruge en computer og på den måde få glæde af websiden. I sådanne tilfælde vil det være en fordel at sidde sammen med en ikke-fysisk handikappet. Psykisk støj er hvis man ikke er modtagelig over for informationer, pga. humør eller koncentrationsbesvær. Hvis man f.eks. er træt kan det være svært at koncentrere sig. Dette vil være problematisk, hvis personen læser folderen når vedkommende er træt, da dette kan bevirke at kampagnen ikke virker og stemmen ikke falder på Johanne Schmidt-Nielsen. Derudover kan der være tale om forskellig tolkning, hvor personer tolker budskabet på en måde som ikke var tiltænkt. Dette kan f.eks. forekomme, ved kultur forskelle, f.eks. hvis folk bliver stødt over det provokerende tema i kampagnen, hvilket også kan betyde at de ikke vil stemme på Enhedslisten. 23

24 Kommunikationsplan Kommunikationsstrategi Vi har for Johanne Schmidt-Nielsens vedkommende valgt en lidt anderledes valgkampsstrategi end man normalt ser. Hos de fleste politikere der kæmper for en plads i folketinget, handler det om at få udbredt hvilke mærkesager, man vil kæmpe for i sin folketingsperiode. Og de prøver at appellere til så mange mennesker som overhovedet muligt. Det har vi ikke valgt at gøre med Johanne Schmidt-Nielsen. Vi mener at Enhedslisten er for lille et parti, til at kunne få den store indflydelse på de store forlig i folketinget, og derfor vælger vi at følge en anti-strategi. Med anti-strategien menes at vi vil føre valgkampagne på de ting, som Johanne Schmidt-Nielsen er stærkt imod, som eksempelvis normaliseringen af København, uligheden i det danske samfund, det stigende fremmedhad og ikke mindst rydningen af Christiania og Ungdomshuset. Dette er fire sager som Johanne Schmidt-Nielsen er grundlæggende imod, hvorfor det også vil være naturligt og nemt at kunne kæmpe imod. Set i lyset af at Johanne Schmidt-Nielsen er opstillet for Enhedslisten, mener vi også at denne strategi er meget naturlig og passer godt ind i Enhedslisten profil. Oftest ser man nemlig ikke Enhedslisten kæmpe for en sag, snarere tværtimod. Når eksempelvis Pernille Rosenkrantz-Theill stillede op i diverse medier, var det oftest med det formål at få stoppet regeringens pågældende forslag, og ikke fordi hun selv bragte en ide på banen. Hele ideen med vores kampagne er at ramme målgruppen så godt som muligt, og at skille Johanne Schmidt- Nielsen ud fra mængden af politikere der også stiller op til valget. Det mål synes vi bestemt vi når, ved at gøre kampagnen så provokerende og i øjenfalden som den er. Enhedslistens medlemmer har altid gjort tingene på deres egen måde, og er bestemt ikke bange for at gå mod mængden og frem på barrikaderne, det synes vi kommer fint til udtryk i denne kampagne.

25 markedsføring Valgplakaterne skal hænge over hele København. Dog skal de intensiveres omkring Nørrebro, hvor en stor del af vores målgruppe ofte befinder sig eller bor. Plakaterne skal udover de klassiske steder hænges på steder, hvor der ofte bliver ophængt plakater i forbindelse med demonstrationer for Christiania, Ungdomshuset osv. Dette kunne for eksempel være på elskabe, skraldespande, lygtepæle osv. Et andet oplagt sted at ophænge plakaterne, ville være ved Ground 69 (Grunden, hvor Ungdomshuset tidligere lå). På dette sted færdes stadig en stor del af vores målgruppe og den sentimentale værdi stedet har, kan udnyttes. Eksempelvis, hvis en forhenværende bruger af Ungdomshuset, som opholder sig på Ground 69 ser en valgplakat, som siger man skal stoppe normaliseringen, vil vedkommende være enig. Vreden og utilfredsheden til den nuværende regering, vil måske overbevise dem om at nye kræfter må til og forhåbentlig vil de tænke det er afsenderen af plakaten som har hvad der skal til. Udover valgplakater vil det også være oplagt at stille et valgbord op på Ground 69. Herfra skal der uddeles badges, klistermærker og foldere, og man skal kunne få information om Johanne Schmidt-Nielsen og Enhedslisten. Evt. skal Johanne Schmidt-Nielsen sidde ved valgbordet så de potentielle vælgere får sat ansigt på hende og ser at hun interesserer sig for dem. Badges er gode og billige til at gøre reklame, da de kommer vidt omkring med deres bærere. Klistermærkerne skal hænges op samme steder som valgplakaterne og skal desuden uddeles til interesserede. Ideelt ville det være at afholde en mindekoncert for Ungdomshuset, med Enhedslisten som klar afsender. Denne kunne også foregå på Ground 69, men mere passende ville det måske være at afholde koncerten i Nørrebroparken, som ligger lige ved siden af. Her ville der være plads til flere mennesker og man ville stadig have udsigt til Ground 69. Der findes en del politiske bands, som var imod nedrivningen af Ungdomshuset. Heriblandt kan nævnes Magtens Korridorer, Sort Stue og Assasinators. Disse bands har tidligere spillet i, eller til støttekoncerter for Ungdomshuset og er derfor et oplagt valg. En koncert vil være effektiv for kampagnen, da disse kunstnere ikke lægger skjul på deres harme over nedrivningen af Ungdomshuset. Denne harme vil hurtigt smitte af på folk til koncerten og overbevise dem om at den nuværende regering ikke kan blive. Enhedslisten vil være helten og mange koncertgængere vil forhåbentlig tænke på dem til valget. Johanne Schmidt-Nielsen skulle holde tale under koncerten, så folk fik sat ansigt på hende. 25

26 Kommunikationsplan Personal branding Vi har med Johanne Schmidt-Nielsen at gøre med en pige som i den grad har holdninger og som samtidig formår at offentliggøre disse. Flere gange er hun set i protestaktioner mod blandt andet G8 topmøder, nedskæring i SU en og salget af Ungdomshuset på Jagtvej. Derfor er det for os ikke et spørgsmål om at få Johanne Schmidt-Nielsen mere ud blandt folket, men derimod at gøre hende endnu mere synlig i medierne. Vi mener at Johanne Schmidt-Nielsen vil vinde mest anerkendelse ved at appellere til den målgruppe vi tidligere har beskrevet og ikke ved at prøve at gøre sig selv til Familien Danmarks yndling. De holdninger og den politik som Johanne Schmidt-Nielsen står for, appellerer ikke til den brede befolkning, men derimod mere til de unge mennesker som kæmper for et nyt Ungdomshus og en bevaring af Christiania. Johanne Schmidt-Nielsen skal derfor brandes som det hun er, en ung kvinde, som er oppe på barrikaderne og som kæmper for de ting hun tror på. Hun er en rå pige der ikke gider overflødig snak eller indsvøbte holdninger. Udtrykket i Johanne Schmidt- Nielsens valgkampagne skal derfor være råt, ærligt og provokerende.

27

28 designfase argumenteret designvalg Vi har kigget på forskellige websider for bands og lignende, som vores målgruppe på en eller anden måde har tilknytning til. Dette vil være med til at underbygge vores designvalg. Sort stue er et rapband med stor tilknytning til Ungdomshuset. Deres sangtekster er meget politiske, og handler ofte om deres aversion mod politiet og regeringen. Deres design er temmelig dystert, og deres font er rå og ligner den er malet. Deres genkendelighedselement i deres logo er bomber. Ungdomshusets logo, som her er taget fra deres webside er meget råt og barskt i dets udtryk. Baggrunden ligner en mur med graffiti. Deres genkendelighedselement er en cirkel med et skræmmende dødningehoved.

29 Ovenstående er fra Magtens Korridorers website. Deres design er koldt og enkelt. De viser allerede på forsiden at de er provokatører, ved at hænge deres plakat op et sted, hvor der står ophængning af plakater forbudt. De er imod autoriteter, og ingen skal bestemme over dem. Magtens Korridorer er meget vellidt blandt brugere af Ungdomshuset, da de er meget politiske, og har været med til at støtte Ungdomshuset flere gange. 29

30 designfase farvevalg Vi har brugt forholdsvis få farver i kampagnen. Gennemgående er det rød, hvid og sort der præger materialet. Udover den røde farve, som står for det socialistiske, har de resterende farver ingen symbolsk betydning. Vi brugte de eksisterende farver fra Enhedslistens nuværende logo, for at skabe sammenhæng mellem Enhedslisten og Johanne Schmidt-Nielsen. Med hensyn til farvevalg, skiller vores website sig ud. Den har mange forskellige farver, som giver et ungt og anarkistisk udtryk, da farverne er meget forskellige. Farverne på websitet har fået en opacity og derfor er de mere gennemsigtige på websitet end her.

31 31

32 fontvalg BigNoodleTitling er valgt som vores primære font på alle trykte medier samt som overskrifter på websitet. Fonten er valgt på baggrund af vores branding af Johanne Schmidt- Nielsen. Vi ville som overordnet font have en stor og vild font, for at underbygge Johanne Schmidt-Nielsens ry som en kontant og direkte politiker. Med denne font mener vi også at vi rammer både Johanne Schmidt-Nielsens målgruppe samtidig med at fonten også passer godt ind hos Enhedslisten. Hvis vi tager sammenhængen med Enhedslisten, så er det et parti som er kendt for at råbe højt i den offentlige debat. Selvom partiet er et af de mindste i folketinget, så er der ikke nogen der er i tvivl om hvem de er, hvilket vi mener, har noget med deres kommunikation at gøre. Denne kommunikation er baseret på at være højtråbende og på denne måde at blive hørt af befolkningen. BigNoodleTitling er en font der råber. Den er stor og lidt kantet, og så består den udelukkende af kapitæler. Ved udelukkende brug af kapitæler kunne man frygte en irritation hos læseren, men det mener vi at vi har undgået ved at have en kampagne indeholdende korte og præcise statements. Kigger man lidt nærmere på BigNoodleTitling, og glemmer det store og kantede look, så ser man også at fonten har nogle mere feminine træk:

33 designfase johanne Skrevet med BigNoodleTitling JOHANNE Skrevet med Arial Black i kapitæler Ovenover har vi sat Arial Black op mod BigNoodleTitling. Disse to fonter var dem vi efter længere overvejelse endte op med som de to bedste til vores kampagne. Som det kan ses og læses endte vi op med at vælge BigNoodleTitling. Det gjorde vi blandt andet med den begrundelse at netop denne font var en anelse mere feminin end Arial Black. Det feminine ligger blandt andet i at BigNoodleTitling er slankere og højere end Arial Black. Kigger man overordnet på de to fonter, mener vi at den mere sammentrukne font, som BigNoodleTitling er, også underbygger det feminine i denne font. Som et sidste argument for at BigNoodleTitling er mere feminin end Arial Black, skal der kigges nærmere på O og A. Hos netop disse to bogstaver ser man tydeligt at de er meget blødere i kanterne, hvilket endnu engang støtter vores argumentation om en mere feminin font. At vi har valgt de lidt blødere former i en font, som vi fra start vidste, skulle være lidt stor og klodset, skyldes et ønske om stadig at bevare Johanne Schmidt-Nielsens kvindelige side. Vi ved fra Johanne Schmidt-Nielsens politik at hun går ind for mere ligestilling samt at hun er en fremtrædende kvindeforkæmper. Dette skulle gerne give sig udtryk i hele vores design og dermed også i vores fontvalg. Da vi så samtidig har et meget råt design i hele kampagnen, har vi i fonten prøvet at få noget mere feminint ind. Det positive ved netop BigNoodleTitling er derfor også at jo større fonten bliver, jo mere feminin bliver den i udtrykket, da de blødere former kommer mere frem på denne måde. 33

34 designfase Designbrief Overvejelser Vores første idé til kampagnen, var at køre på det velkendte. Vi ville lade taleboblen fra Enhedslistens eksisterende logo være det centrale i kampagnen, så folk hurtigt ville kunne genkende dens afsender. Valgplakater, badges og klistermærker, skulle alle udformes som talebobler, der er et eksisterende element i Enhedslistens nuværende design. Mange folk forbinder i forvejen disse talebobler med Enhedslisten, så mange vil kunne se ud fra udformningen af plakaterne, at det er en kampagne for Enhedslisten. Disse talebobler skulle indeholde Johanne Schmidt- Nielsens udtalelser og holdninger som ville appellere til målgruppen. Efter en del problemer med dette tema, fandt vi ud af at der ikke var nok i idéen til at den ville kunne virke stærkt nok på målgruppen. Vi diskuterede derfor videre om, hvad der skulle til for at vi ville ramme vores målgruppe. Eftersom vores målgruppe er unge mennesker, fandt vi ud af, at humor ville være en effektiv måde at ramme dem på. Vi fandt på at vores tema skulle være superhelte. Vi ville fremstille Johanne Schmidt-Nielsen som superheltinde, som skulle redde København fra alskens ondskab og den nuværende regering. Hun skulle være designet i klassisk superheltinde tøj og kampagnen skulle skille sig ud fra de resterende, ofte kedelige valgplakater. Dog fandt vi hurtigt ud af, at der var et stort problem tilknyttet dette tema. Det ville blive for svært at finde balancen mellem det sjove og det latterlige. Vi frygtede at Johanne Schmidt- Nielsen ville blive opfattet som latterlig og på den måde miste sin troværdighed. Dette mente vi var for risikabelt og derfor valgte vi et tredje tema, som vi holdt os til. Kampagnen Temaet i vores kampagne er et slags anti-tema, hvor Johanne Schmidt-Nielsens holdninger til hvad hun er imod kommer frem. På den måde lover hun ikke rigtig noget, hun siger bare hvad hun er imod. Designet skal være råt og anarkistisk. Kampagnen i det hele taget skal være provokerende for at der kommer opmærksomhed omkring den. Desuden er vores målgruppe personer, som godt kan lide provokation, specielt når provokationen er rettet mod folk de selv er imod. Målgruppen består primært af personer, som er utilfreds med regeringen og ved at køre en slags anti-kampagne, for de ting regeringen står for, og som målgruppen er imod, er dette en måde at få flere stemmer på. Provokation er også en god måde at få opmærksomhed på. Ved at skille sig ud i forhold til de resterende kampagner for andre politikere vil folk hurtigt høre om kampagnen fra medier og venner. Dette vil skabe stor opmærksomhed om Johanne Schmidt-Nielsen og forhåbentlig føre til nye stemmer. Under valgkampe er der hvert år folk der stjæler de sjoveste, flotteste etc. valgplakater. Disse plakater er de mest omtalte og med denne kampagne går vi efter at få så meget opmærksomhed som muligt. Vores kampagne skal være provokerende og samtidig

35 Vores kampagne skal være provokerende og samtidig skal det fremstå klart, at Johanne Schmidt-Nielsen har holdninger, som målgruppen deler. Man må ikke være i tvivl om at indholdet er rigtigt, og det er vigtigt at Johanne Schmidt-Nielsen virker oprigtig og ikke useriøs. Hun skal være kvinden der tør tale målgruppens sag som f.eks. nyt ungdomshus og fredning af Christiania. Johanne kan med kampagnen love at hun vil tale minoriteternes sag. Johanne Schmidt-Nielsen repræsenter Enhedslisten. Det er derfor vigtigt at hendes holdninger stemmer overens med deres politik. I denne kampagne vil hun fremstå temmelig provokerende, men det mener vi også stemmer overens med Enhedslistens politik. Hendes forgænger, Pernille Rosenkrantz-Theil, var temmelig grov i sit sprogbrug og var ikke bange for at provokere. Johanne Schmidt-Nielsen har tidligere udtalt: - Jeg blev fængslet og fik en bøde i forbindelse med det såkaldte pastaattentat, men der er efterhånden tradition for, at alle vore folketingsmedlemmer har været arresteret. Så det er en god tradition, jeg håber at kunne føre videre. Denne udtalelse understøtter det faktum, at det i Enhedslisten er i orden at gå imod reglerne. Produkter Logo Vi skal lave et logo for Johanne Schmidt-Nielsen, som skal gå igen i hele kampagnen. Det skal være et logo man husker, og det må gerne være lidt provokerende. Det er lettere at huske billeder end ord, derfor er det smart at have et logo for Johanne Schmidt-Nielsen med, da det forhåbentlig gør at man husker hende bedre. 35

36 designfase Website Websitets funktion skal være at oplyse folk om, hvem Johanne Schmidt-Nielsen er, og hvad hun står for. Den skal være overskuelig og tiltalende for målgruppen. Den skal indeholder en blog, hvor Johanne Schmidt-Nielsen kan opdatere sine holdninger i aktuelle problemstillinger. Folder Folderen skal informere kort om Johanne Schmidt-Nielsen. Derudover skal den være original og målgruppen skal gide læse i den. Folderen kan evt. laves i genbrugspapir, for at understrege Enhedslisten og Johanne Schmidt-Nielsens miljøbevidsthed. For at opretholde folks interesse er det vigtigt at indholdet i kampagnen ikke keder dem. Det er derfor vigtigt at teksterne er korte og lette at forstå. Dette gælder både for website og folder. Den målgruppe vi skal ramme bliver ikke overbevist af flotte formuleringer og lange udredninger, men derimod direkte holdninger, der ikke er pakket ind og som er troværdige. Klistermærker Klistermærkernes funktion skal være at informere kort om forskellige af Johanne Schmidt-Nielsens holdninger. Derudover skal de reklamere for hende rundt omkring i byen, hvor folk hænger dem op. Gratis klistermærker bliver nemme at komme af med. Badges Badges har lidt den samme funktion som klistermærkerne. De skal designes, så målgruppen vil gå med dem. Badges er også gode til at reklamere rundt omkring i byen og hvis folk synes de er flotte, vil de opsøge stederne, hvor man kan få fat i dem og samtidig få information om partiet og kandidaten. Valgplakaten Valgplakatens funktion skal være, på en original måde, at oplyse målgruppen om Johanne Schmidt-Nielsen, og den skal vise hende, som de gerne vil se hende. Den skal designes så den tiltaler målgruppen og være overskuelig, så man ikke er i tvivl om hvem afsenderen er. Det skal være en valgplakat man husker. Hættetrøje Vi har valgt at lave en hættetrøje, da vi mener det bestemt er noget vores målgruppe vil kunne lide. Trøjen vil blive solgt uden profit, den vil ikke være så nem at få fat på, da vi mener det gør trøjen endnu mere interessant for de unge.

37

38 Produktudvikling webdesign Vores valg af design er sket på baggrund af vores målgruppeanalyse. Her fandt vi ud, at målgruppen er de unge, og især de unge der har sympati med ungdomshuset og bevarelsen af Christiania. Designet blev derfor lagt fast på, at det skulle ramme denne præcise gruppe. Vi startede med at sætte os ind i hvilke musik bands, aktiviteter og især hvilken kultur disse unge lever i og med. Inspirationen fik vi blandt andet fra forskellige bands, websites, billeder, holdninger og musik. Bands som Magtens Korridorer, Kashmir, Blue Foundation, Hangover Boys og mange flere. Disse er alle bands som enten har støttet op omkring disse forskellige fristeder, eller endda selv har givet koncerter i Ungdomshuset eller på Christinia. Deres websites er især præget af et rodet design, et design som godt kan være provokerende, og måske ligefrem irriterende. Den røde tråd gennem samtlige sider var den kultur som disse bands appellerer til. Her mener vi den gruppe unge, som ynder at gå i meget slidt tøj, og hvor kropsudsmykning mere er reglen end undtagelsen. Vi fandt også inspiration fra tiden med nedrivningen af Ungdomshuset. Her kiggede vi på de mennesker som støttede ungdomshuset, hvilket typer personer de er. Vi fandt desuden en masse af billeder fra tiden før nedrivningen, billeder af Ungdomshuset indefra. Her var vægge fyldt med graffiti, maling og klistermærker. Stort set de samme ting, som prægede ungdomshusets facade. Udover denne inspiration fra vores målgruppes kultur, kiggede vi også på Socialistisk Ungdomsfront, som er unge aktive socialister. Denne gruppe kalder sig selv aktivister og støtter op om Enhedslisten. SUF har derfor også været med i overvejelserne ved vores designvalg, da denne gruppe er en vigtig del af målgruppen for Johanne Schmidt-Nielsen. Efter at have hentet inspiration fra websites, musik og kultur fik vi stablet nogle ideer på benene. Af disse ideer blev en enkelt udvalgt, den som skulle blive til vores færdige produkt. Ud fra vores analyser valgte vi fra start, at satse på et meget rodet og anarkistisk design. Vi valgte at lave siden i et lille flash format (800 X 600), hvilket kan ses på stort set alle skærme i dag. Flash er i dag meget populært, og bliver mere og mere udbredt. Derudover valgte vi flash, på grund af de effekter vores side krævede. En effekt som roll-over funktionen, som var ganske simpel at lave i flash. Vores flash side består derfor af en baggrund, som er en væg (et billede som er fundet på flickr.com) hvor vi har smidt enhedslistens logo, Johannes navn, hendes logo og et billede af hende på. Baggrunden minder lidt om en væg fra Ungdomshuset, og er valgt for at give siden et grunge look. På billedet var der i forvejen et klistermærke der giver udtryk for en antikapitalistisk holdning, hvilket vi synes hang godt sammen med vores målgruppe og Johannes holdninger. Ovenpå baggrunden har vi placeret fem bokse i forskellige størrelser med hver deres overskrift. Alle disse bokse er tilført en grå neutral farve og er derefter blevet givet

39 39

40 en opacity (gennemsigtighed) på kun 20 %, sådan at baggrunden træder mest frem, og man kun lige kan ane disse bokse. Dette er lavet med det formål, at baggrunden er den der først skal falde i øjnene på seeren. Overskrifterne er sorte og har en normal opacity på 100 %. Dette gør at baggrunden kan ses tydeligt, samt overskrifterne stadig står ud sådan at de er synlige, og man ved at der er mere indhold på siden end bare denne baggrund. Når man fører musen over en af disse fem bokse, reagerer den ved at skifte farve. Hver boks har sin farve, hvilket vi har valgt for at give siden lidt mere spil, og gøre teksten læselig. Boksene har nu en opacity på 75 %, man kan derfor stadig ane baggrunden, men nu kan man samtidig også læse teksten. Overskriften er der stadig, men skifter farve fra sort til hvid, for at vise boksen er aktiv. Hver boks har sin brødtekst, som dukker op når musen holdes over den ønskede boks. Brødteksten er skrevet i hvid og med Tahoma som font. Vi har valgt Tahoma da vi mener, at det er den internet-baserede font som passer bedst til vores design. man således den pågældende boks aktiv. Det vil sige at man nu kan læse indholdet af dette menupunkt, bare ved at holde musen over punktet. Alt hvad der kan findes på Johanne Schmidt-Nielsens website er således tilgængeligt fra en enkelt side, og derfor er sitet langt mere overskueligt. Sitet er kun en prototype og mangler dermed enkelte funktioner, som vi gerne ville have haft med. Af disse kan blandt andet nævnes en funktion hvor man ved klik på de forskellige bokse, vil gøre disse stationære. Med det mener vi at man med et klik på boksen, vil beholde denne boks fremme, også selvom man fører musen andre steder hen på skærmen. En anden funktion vi mangler er, at man skal kunne klikke en ekstra gang så man får et pop-up vindue frem med yderligere informationer, eller dokumenter hørende til det pågældende menupunkt. Denne funktion vil gøre siden endnu mere anarkistisk og underbygge hele ideen med siden. Det er ikke specielt populært med alt for mange pop-up vinduer på websites her og nu, men for vores side vil det give en lidt provokerende effekt, og vil rode det hele endnu mere, hvilket vi meget gerne vil have. Vores overskrifter og bokse har vi valgt at bruge som menu, så siden faktisk er en stor menu. De fem menuer er: 1. Blog 2. Holdninger 3. Om Johanne 4. Presse/medie 5. Kontakt Valget af dette design giver både det anarkistiske udseende, men samtidig også en form for overskuelighed. Her er ikke brug for scrolling, hvilket gør websitet nemmere tilgængeligt. Ved at føre musen over boksene, gør

41 Produktudvikling 41

42 Logo Vi har valgt at udforme logoet for kampagnen som en fuck-finger. Dette har vi gjort, da vi mener der skal noget anderledes, provokerende til at ramme vores målgruppe. Vi er klar over, at en del mennesker vil blive stødt over dette symbol, men det er ikke disse mennesker vi forsøger at ramme. Logoet skal symbolisere Johanne Schmidt-Nielsens utilfredshed med regeringen, og deres måde at føre politik på. Fuck-fingeren peger med vilje væk fra dem der kigger på den, så man er klar over at provokationen ikke er rettet imod dem, men imod måden der bliver ført politik på fra andre partier. Grunden til vi valgte at lave et separat logo for selve kampagnen, var for at folk skulle kunne huske kampagnen bedre. Det er meget lettere at huske et billede end en tekst, og det er grunden til at vores materiale består af korte tekster og fuck-fingeren. Enhedslisten er et meget kontroversielt parti, de har altid balanceret lige på kanten af hvad man kan tillade sig, og ikke kan tillade sig som politisk parti, derfor synes vi også at det var oplagt at lave noget helt anderledes og provokerende. Fuck-fingeren repræsenterer det rebelske og ungdommen i Enhedslisten, og med den anarkistiske stil, tror vi den vil ramme målgruppen rigtig godt. Hvis vi skal gå i detaljer med logoet, kan det være at det for den opmærksomme seer springer i øjnene, at selve håndfladen på logoet er mere kantet i det end fingrene. Vi arbejdede først på et helt kantet look, men det blev hurtigt for maskulint og hårdt i udtrykket. Det lidt blødere look på logoet gav efter vores mening, så selvfølgelig en alt for feminin hånd. Da valget så til sidst faldt på en kantet håndflade med blødere kanter ved fingrene, skyldes det flere ting. For det første synes vi at logoet appellerer til både mænd og kvinder i dette design. Derudover er det meget mere elegant, og samtidig kommer fingrene til at virke meget mere realistiske, end de gjorde da de var helt kantede og var alt for computertegnede. Frygten for at provokationen med fuck-fingeren vil blive taget ilde op, er ikke større end muligheden for mere opmærksomhed grundet dette logo. I dagens Danmark er en fuck-finger efterhånden mere, at betragte som et symbol på utilfredshed end det er et symbol på eksempelvis had. Derfor kan vi godt forsvare brugen af dette symbol. I langt de fleste tilfælde bruger vi også logoet i sammenhæng med en kortere tekst/slogan, og på denne måde tager det hurtigt brodden af teorien om fuck-fingeren som et hadesymbol. Vi benytter det udelukkende til at vise Johanne Schmidt-Nielsens utilfredshed med flere ting i samfundet, alle ting som hun gerne vil rette op på. Farverne vi har valgt som de primære i logoet er baseret på Enhedslistens eget logo, som også indeholder disse farver. At vi så har valgt at føre Johanne Schmidt-Nielsens kampagne med disse farver også, skyldes den røde farve som er en rigtig socialistisk farve. Når de røde faner bla-

43 Produktudvikling frer den 1. maj, så er Enhedslistens vælgere også repræsenteret. Enhedslisten er et rødt parti, og det er derfor meningen at vi får lidt af deres ånd ind i Johanne Schmidt- Nielsens kampagne. 43

44

45 Produktudvikling valgplakat Plakaten af Johanne Schmidt-Nielsen er lavet i en mere rå stil, end andre klassiske valgplakater. Vi har valgt at designe den sådan, for at skabe opmærksomhed for Johanne Schmidt-Nielsen, og gøre at hun ikke bare forsvinder i de utallige valgplakater. Johanne Schmidt-Nielsen fremstår selvsikker og cool, samtidig med at hun ser venlig og troværdig ud. Linjerne fra kantstenene fører op til Johanne Schmidt-Nielsens hoved, og man får øjenkontakt med hende. Designet er holdt i meget få farver og er i det hele taget meget enkel. Kontrasterne er tydelige og går fra helt lyst øverst på billedet til sort i bunden. Der er placeret logoer, både for kampagnen og for partiet på plakaten. Disse er placeret på sort baggrund for at fremgå så tydelige som muligt, da det er vigtigt at folk ser afsenderen. Logoet for kampagnen har fået samme farve, som taleboblen i Enhedslistens logo, for at skabe sammenhæng i billedet, og understrege at Johanne Schmidt-Nielsen er kandidat for Enhedslisten. Den røde farve symboliserer det socialistiske. Derudover er logoet blevet pletmalet med en mørk farve, som giver et råt udtryk. Det samme er navnet. Johanne Schmidt-Nielsens navn er skrevet med sort farve på hvid baggrund. Fonttypen er BigNooldleTitling, som går igen i hele kampagnen. Idéen med navnet på baggrund af kontrastens farve, går igen flere steder i vores kampagne. Det gør at navnet træder tydeligt frem, og da det er en kampagne for Johanne Schmidt-Nielsen, er hendes navn det vigtigste og det som folk skal huske. Eftersom logoet for kampagnen går igen på alt det resterende materiale, er det vigtigt at det også er synligt på valgplakaten, da man så vil kunne sætte ansigt på, hver gang man ser logoet. Logoet vil i denne kampagne blive forbundet med Johanne Schmidt-Nielsen. 45

46

47 Produktudvikling minifolder De fleste politikere har op til folketingsvalget ofte en folder at dele ud af. derfor mente vi heller ikke, at Johanne Schmidt-Nielsen kan komme udenom, at have en eller anden form for trykt medie, som giver udtryk for hendes mærkesager. På den anden side mener vi dog heller ikke, at Johanne Schmidt-Nielsen passer ind i mængden af politikere med store foldere, som mest af alt minder om tilbudsaviser. I disse foldere finder man oftest en uddybning af politikerens mærkesager, som nemt kan være op til 10 forskellige sager. Hos Johanne Schmidt-Nielsen passer disse foldere ikke ind. De er for store, for kedelige og appellerer på ingen måde til de unge mennesker som er målgruppen for vores kampagne. Derfor har vi valgt et mindre format, mindre tekst og et design der passer til målgruppen. Format Formatet som vi har valgt, er på størrelse med et visitkort når det er foldet sammen. På denne måde håber vi at man rent faktisk vil benytte det ligesom et visitkort benyttes i forretningsverdenen. Den lille folder skal gerne gå fra hånd til hånd blandt de unge, og for at det skal lykkes så kræver det et fedt design og nogle hårdtslående meninger i folderen. Som man selv kan læse i folderen, så arbejder vi endnu engang ud fra de tre holdninger/slogans som vi mener Johanne Schmidt-Nielsen skal stå for: Fuck fremmedhadet, Fuck normaliseringen og fuck uligheden. Vi har så brugt denne folder som et middel til at få uddybet disse holdninger lidt. Der er ikke snak om lange og dybdegående forklaringer, men derimod en kort sætning der vil få disse holdninger til at fremstå med større slagkraft. Grunden til at vi ikke laver længere forklaringer af disse holdninger er at vi ikke mener at unge har behov for særlig meget uddybning. Holdningerne er i deres korteste form allerede rimelig gennemskuelige, og derfor tror vi kun der er behov for en kort sætning. Vi har i stedet for de store uddybninger valgt at skrive hendes web adresse i folderen, så de unge selv kan gå ind og søge mere information om Johanne og hendes holdninger. Design Der er ikke det helt store at sige til designet på vores lille folder. Det holder sig i samme stil som vores website, dog med den lille ændring at baggrunden er en anden. Denne baggrund er valgt med den hensigt at stilen ligger sig tæt op af en form for indendørs dekoration i ungdomshuset. Hele folderen ligner på den måde noget der ligeså godt kunne hænge på en væg i ungdomshuset eller på Christiania. De tre budskaber vi har på folderen er blevet flosset lidt i kanten, udelukkende med den bagtanke at vi stadig skal holde stilen rå. I denne folder har vi valgt at lade vores font være sort med hvid baggrund. Dette er for at gøre det mere læsevenligt, end hvis vi havde haft skriften direkte på baggrunden. Fuck-fingeren i midten er ment som en pop-ud hånd, lige- 47

48 Produktudvikling som man ser i blandt andet fødselsdagskort. Ved at have fingeren med i folderen skaber vi en hel sammenhæng mellem Johanne Schmidt-Nielsen, hendes mærkesager og logoet med fuck-fingeren. At få denne finger til at poppe ud i hovedet på læseren, skal selvfølgelig betragtes som en provokation ved første øjekast. Da vores målgruppe er ung, er vi dog ganske sikre på at denne provokation ikke vil have nogen indflydelse på deres videre læsning i brochuren, men måske tværtimod vil skabe en yderligere interesse. Vi håber på denne effekt, og vi tror at målgruppen vil mene at det vil være sjovt at give folderen videre med denne lille provokation som overraskelse

49 hættetrøje Hættetrøjen er enkel i designet. På forsiden er et lille logo for kampagnen placeret ved venstre bryst. Logoet indeholder Johanne Schmidt- Nielsens navn, så der er en klar afsender. Logoets farve afhænger af trøjens farve, men vil altid have den samme farve på for- og bagsiden. På bagsiden af trøjen er der logoet for kampagnen i stor udgave. Det står alene, uden Johanne Schmidt-Nielsens navn på. Grunden til der ikke er navn på bagsiden, er at det grafisk ser bedre ud. Satte vi navnet på, som på forsiden, ville logoet ikke kunne blive så stort, da navnet fylder en del. Med logoets størrelse som det har nu, lægger folk mærke til det med det samme. Hættetrøjer er tidløse og går nok aldrig af mode. I Ungdomshusmiljøet går mange med hættetrøje. På Christiania har de lavet deres egen, som folk i hele København går rundt med. Det er blevet trendy at vise sine politiske holdninger gennem tøj, som f.eks. Bevar Christiania trøjerne. Det er derfor en god idé at lave hættetrøjer til denne kampagne, og selvom de ikke er gratis vil der sandsynligvis blive solgt mange. Trøjerne skal koste det, det koster at lave dem, så det bliver non profit for Enhedslisten. Dette er en billig måde at få reklameret for Johanne Schmidt-Nielsen og eftersom folk bevæger sig rundt med trøjerne på, vil mange mennesker se dem og budskabet kommer på den måde ud til flere. 49

50

51 Produktudvikling badges Vores badges er lavet i hhv. rød, grøn, gul, blå og sort. Disse farver er de samme, som på websitet for at skabe sammenhæng. På alle badges er kampagnelogoet lavet i hvid, da vi gerne ville have at logoet var ens på alle. Vi lavede derfor ikke logoet i sort, da dette ville forsvinde, når baggrunden blev sort. Johanne Schmidt-Nielsens navn står under logoet for at afsenderen bliver tydelig. Disse badges skal deles ud og altså være gratis. Det bliver derfor ikke et problem at få dem afsat og folk vil forhåbentlig gå meget med dem. På den måde vil der blive reklameret for Johanne Schmidt-Nielsen på en billig og effektiv måde. 51

52 Produktudvikling

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Visuel Identitet. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Visuel Identitet. af Mette Tang CHOKOLADE MAGERIET Visuel Identitet af Mette Tang Titelblad Titel: Emne: Type: Eksamensperiode: Afleveringsdato: Navn: Årgang: Hold: Vejleder: Uddannelse: Bunden Studieretning: Valgfri studieretning: Chokolade

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Sanne Lykkegaard Wiesneck Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Studieretning: Produktion Valgfrit studieelement: Iscenesættelse Vejleder: Anne Marie Sirkin

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige.

Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009. Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Kvindemuseet brugerundersøgelse 2009 Brugerundersøgelse blandt unge voksne: 18 23-årige. Formål Undersøgelsen vil

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

RAPPORT. John Bull Pub Aalborg. Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen

RAPPORT. John Bull Pub Aalborg. Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen John Bull Pub Aalborg Afsluttende projekt Multimediedesign 4. semester 2013 Iben Krogh, Line Jacobsen & Jonas E. Hansen Iben Krogh Line Jacobsen Jonas E. Hansen INDHOLD Side 9 Indledning Side 14 Undersøgelse

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

2.semester Eksamensprojekt CSR - NOVO NORDISK. Gruppe: Jesper Kjær Tevfik Özyigit Komal Ahmed. Multimediedesigner København Nord

2.semester Eksamensprojekt CSR - NOVO NORDISK. Gruppe: Jesper Kjær Tevfik Özyigit Komal Ahmed. Multimediedesigner København Nord 2.semester Eksamensprojekt CSR - NOVO NORDISK Gruppe: Jesper Kjær Tevfik Özyigit Komal Ahmed Multimediedesigner København Nord Vores hjemmesiden: http://www.netwizz.dk/novonordisk/ 1.0 Indledningafsnit

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet MAERSK Green Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst Multimediedesigneruddannelsen 2. sem, Eksamensprojekt maj - juni 2009 Erhvervsakademiet København Nord Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere