Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Independent Formue Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Galatea (730) Indehaver: Anette Bendix, Rosenvej 26, Sundby, 4800 Nykøbing F, Danmark; Tanja Janosz, Hjelm Byvej 41, 4990 Sakskøbing, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med badeværelsesudstyr, håndklæder, badeværelsesmøbler, badekåber, sæber, toiletbørster og affaldsspande til badeværelset. (730) Indehaver: Henrik Tiedemann, Geelskovparken 20, Søllerød, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Finansielvirksomhed, investeringsvirksomhed, udlånsvirksomhed, indlånsvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, investeringsrådgivning, investeringsforeningsvirksomhed, valutariskvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Victor Matti (730) Indehaver: P. Sinnerup & Co., Holstebro ApS, Nørregade 10, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: BG Concept v/bodil Gregersen, Saruphav 2, 6470 Sydals, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SF Film A/S, Forbindelsesvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og hvid (730) Indehaver: Uwe Bandow, Siemensstrasse 43, DE rellingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Norbert Parlow, Neuer Wall 86, De Hamburg, Tyskland (511) Klasse 29: Pølser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1523

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VELOCITY (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske apparater, nemlig injektions- og infusionsanordninger, dele, tilbehør og accessories (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Whyse (730) Indehaver: Whyse ApS, Heibergsgade 14, 1056 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware (downloadable), herunder software til lægelige/sundhedsmæssige opgaver. (511) Klasse 16: Undervisningsmaterialer (undtagen apparater). (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og konsulentvirksomhed. Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Kursusaktivitet, e-learning, undervisningsmaterialer, undervisningsprogrammer (herunder internet og software). Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre, teknisk rådgivning og konsulentydelser indenfor IT, videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Software til lægelige/sunhedsmæssige opgaver. Internetløsninger til sundhedssektoren. Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Torben Sørensen, Mølleskovvej 60, Erritsø, 7000 Fredericia, Danmark; Knud H. Odgaard, Grydetorv 12, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering i form af camping. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TASTE S (730) Indehaver: Taste ApS, Emborgvej 68, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid, grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E-Z DOTS (730) Indehaver: 3L-Ludvigsen A/S, Vibækvej 100, 5690 Tommerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 16: En dispenser til dispensering af dobbeltklæbende, selvklæbende tape til montering af fotografier, papir samt dobbeltklæbende, selvklæbende tape til montering af fotografier, papir samt materiale anvendt i scrapbooking projekter; tape, herunder dobbeltklæbende tape til fotografier, papir samt materiale anvendt i scrapbooking projekter; selvklæbende strips, mærkater og etiketter til indekskort, apparater til montering af strips, transparente forstærkningsringe, transparent selvklæbende visitkortholdere og andre selvklæbende holdere; etiketter, herunder slevlaminerende etiketter og -kort, fotohjørner, dobbeltklæbende etiketter til fotografier og udklip. (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedjearbejder, isenkramvarer, af metal, metalrør og andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), døre og vinduer, herunder tagvinduer, ovenlysvinduer, monteringsfærdige bygningsdele, vinduesrammer, vinduessektioner, dørkarme, inddækningsrammer, åbne- og lukkeindretninger og - mekanismer til døre og vinduer, beslag til bygningsbrug, hængsler, greb til døre og vinduer, dørfjedre (ikke elektriske), paneler, nøgler, ventilations- og røgventiler (ikke dele af maskiner), jalousier, skodder, persienner, rullegardiner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer af metal eller hovedsagelig fremstillet af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal), døre og vinduer, herunder tagvinduer, ovenlysvinduer, monteringsfærdige bygningsdele, vinduesrammer, vinduessektioner, bygningsglas, dørkarme, inddækningsrammer, åbne- og lukkeindretninger og -mekanismer til døre og vinduer, beslag til bygningsbrug, paneler, ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer, herunder ventilations- og røgventiler til bygningsformål, jalousier, skodder, persienner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer ikke helt eller hovedsageligt af metal. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1524

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINDTOMATION (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ZERO-MAX A/S, Thrigesvej 28, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og maskindele, herunder i form af koblinger, aksler og bremser; vindmøller. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af maskiner, maskindele og dele til køretøjer (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt design i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MECTOMATION (730) Indehaver: ZERO-MAX A/S, Thrigesvej 28, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og maskindele, herunder i form af koblinger, aksler og bremser; vindmøller (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af maskiner, maskindele og dele til køretøjer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser, samt design i forbindelse hermed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REBEL (730) Indehaver: Primark Holdings, 47 Mary Street, Dublin 1, Irland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande med undtagelse af undertøj, brystholdere, trusser og lingeri; fodtøj. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Unomedical A/S, Kongevejen 2, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer, medicinsk og kirurgisk udstyr til infusion og injektion, herunder infusions- og injektionssæt. (511) Klasse 41: Instruktion- og udddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; medicinsk information og rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INDTOMATION (730) Indehaver: ZERO-MAX A/S, Thrigesvej 28, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og maskindele, herunder i form af koblinger, aksler og bremser; vindmøller. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af maskiner, maskindele og dele til køretøjer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt design i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Styr dit handicap (730) Indehaver: Adjust'it ApS, Gladsaxe Møllevej 14 tv, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed også udbudt via lokale eller globalt computer netværk, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre, juridisk bistand. 1525

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BURMEISTER & WAIN ENERGY (730) Indehaver: Burmeister & Wain Energi A/S, Jægersborg Alle 164, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Kedler som del at maskiner; kedelrør (dele at maskiner); kedelstenssamlere til maskiner; kedelslanger (dele at maskiner); fødeapparater til dampmaskinkedler; armaturer til dampkedler; røgkanaler til maskinkedler; kulfyrede kedler (dele at maskiner); dampmaskinekedler; rengøringsapparater (dampdrevne); kondensatorer (damp) (dele at maskiner); vandudladere; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport at luftarter; støvudsugnings- og støvfjerningsinstallationer til rengøringsformål; blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport at korn; kulsyre (apparater til tilsætning at); varmevekslere (dele at maskiner); varmeoverføringslegemer (dele at maskiner); overhedere; vandvarmere (dele at maskiner); brændstofconvertere til forbrændingsmotorer; affaldskværne, tændingsindretninger til maskiner med eksplosionsmotorer; tændrør til motorer med indvendig forbrænding; sorteringsmaskiner til industrial brug; sorteringsanlæg til industrielt brug; maskiner (knuse-) til kloakanlæg; finknusere (maskiner); filtrermaskiner; filtre (dele at maskiner eller motorer); patroner til filtermaskiner; dampolieseparatorer; sorteringsmaskiner (separatorer); vandudskillere; kulfinknusere (maskiner); skrammaskiner (til kulminer); affedtningsmaskiner; federe (maskindele); tørremaskiner; forseglingsmaskiner til industriel brug; forbindelsesstykker (dele at motorer); katalytiske omformere; olieraffineringsmaskiner; klapventiler (dele at maskiner); luftudskillere til fødevand; fødevandsregulatorer; generatorer til elektricitet; højtrykskompressorer; rotorer (maskiner og dele at maskiner); emissionskontrolanlaeg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte varer. (511) Klasse 11: Kedler (ikke dele at maskiner); kulfyrede kedler (ikke dele at maskiner); rør til varmeinstallationer; røgkanaler til varmekedler; gaskedler; dampkedler (undtagen dele at maskiner); varmeapparater; varmeakkumulatorer; luftforvarmere; luftventiler til dampopvarmningsapparater; trækregulatorer til opvarmningsanlæg; varmevekslere (ikke dele at maskiner); varmeapparater til opvarmning med fast, flydende eller luftformigt brændsel; varmegeneratorer; luft-luft varmeapparater; emaljerede varmeplader; varmeoverforingslegemer (ikke dele at maskiner); brændere, gasbrændere; oliebrændere; petroleumsbrændere; kulbrændere, biomassebrændere; faciliteter for generering at damp; dampakkumulatorer; dampgeneratorinstallationer; kedler til damgeneratorer, især ved brug at fossilt brændsel; dampkraftværker til fossilt brændsel; luftrenseapparater og -maskiner; lufttørreapparater; luftfiltreringsinstallationer; gasgeneratorer (installationer); gaskondensatorer (undtagen maskindele) gastændere; regulerings- og sikkerhedstilbehør til gasapparater og -rør; gasfiltreringsapparater; gasskrubbere (dele at gasinstallationer); røggasafsvovlingsanlæg; selektiv katalysatorreaktor til NOx reduktion; olierensningsapparater; filtre (dele at industrielle installationer); renseanlæg til spildevand; automatiske asketransportinstallationer; ventiler (niveaukontrollerende) til reservoirer og tanke; haner til rørledninger (tappe); installationer til behandling at brændselsmodererende materiale; påfyldningsapparater til ovne og ildsteder; fyringsanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte varer. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed; installation, udskiftning; reparation, rengøring, vedligeholdelse og opgradering af kedler, varmeapparater, brændere, kraftværker, røggasafsvovlingsanlæg, fyringsanlæg, sorterere, sorteringsmaskiner, separatorer, filtrermaskiner, selektiv katalysatorreaktor, forseglingssystemer og dele og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Computerstore A/S, Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYALE BLU (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Corporate IP, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. 1526

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BABYGRO (730) Indehaver: NORLICENCES, Z.I. de Fontvert - BP 110 -, F Le Pontet Cédex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jacob's Full House A/S, Kødboderne 2-4, 1714 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: hvid skrift, sort omrids, rød bagrund (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jørgensen Engros A/S, Hunnerupvej 3, Barde, 6920 Videbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bornholms ErhvervsCenter, Ullasvej 15, 3700 Rønne, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: The Cartoon Network LP, LLLP, a limited liability partnership of the State of Delaware, The Centennial Tower, 19th Floor, 101 Marietta Street, Atlanta, Georgia , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Badeolie, skum, gel og pudder, skumbad, hudlotion, cremer og olier, præparater til rengøring, polering, fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotioner, tandplejemidler, cologne, eau de parfume, eau de toilette, neglelak, negleglitter, hårshampoo, hudrensemidler, læbecreme, læbebalsam, øjencreme, hårcreme, ansigtspudder, rouge, make-up fjerner, kropspudder, talkumpudder, serviet imprægneret med kosmetisk lotion, kosmetiske præparater indeholdende solfilter og solbrunende præparater. (511) Klasse 09: Audio og video analog og digitale optagelser på bånd, disketter, plader, DVD, CD, kassetter eller andre optagemedier, herunder bevægelige billedfilm, bevægelige billedfilm til udbredelse på fjernsyn, kabelfjernsyn, digitale fjernsyn eller satellitfjernsyn eller til visning i teatre, apparater til optagelse, produktion, udgivelse, gengivelse og transmission af lyd, video, data og billed; nemlig faxmaskiner, apparater til brug ved afholdelse af videokonferencer, farvebillede fremviser ved hjælp af optiske fibre; CD afspillere og DVD afspillere og optagere, radioer, fjernsyn, computere, notebook computere, elektroniske skannere, computer huskekort og drev, computer software, kameraer, belyste kamerafilm, telefoner og personsøgere, personlig digital hjælper (PDA) med elektroniske dagbøger, elektroniske bøger, computer- og videospilprogrammer, elektroniske spil, videospil, styrepinde til videospil, videospil til brug i forbindelse med computere eller fjernsyn, regnemaskiner, museplader, optiske instrumenter, herunder kikkerter, teleskoper, periskoper, mikroskoper, forstørrelseslinser og -glas, prismer, solbriller og briller, apparater til måling, signalering, kontrol, analyse og optagelse af lys, lyd, længde, højde, hastighed, væskeløb, temperatur, fugtighed, tryk, vægt, volume, dybde, magnetisme, elektricitet, overfladekarakteristika, data og billede; lineal, kompas, målestok, dekorative magneter, magneter, elektriske batterier, håndholdte karaoke apparater bestående af et apparat til afspilning af musik samt en skærm til visning af den dertil hørende tekst; føroptaget spillebilledfilm kassetter til brug med håndholdte skærme eller projektører, føroptaget audiobånd og elektroniske bøger solgt som en enhed, computer programmer, nemlig software forbindende digitaliseret video og audiomedier til global computer informationsnetværk; kodede magnetiske kort, herunder nøglekort, telefonkort, kreditkort, debitkort, kontantkort, identifikations- og sikkerhedskort; forbrugerelektronik af enhver art, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle varer; papirvægte; brilleetuier; svømmebælter til rekreationsbrug; svømmevinger. (511) Klasse 14: Kontrolure, ure, stopure, tænd/slukure, ure i radioer, armbåndsure, dekorative beholdere af ædle metaller, juvelerarbejder, armbånd, reverspinde og -smykker; urremme. (511) Klasse 16: Papir og papirvarer, pap og papvarer, trykte publikationer, herunder bøger, magasiner, nyhedsbreve, vittighedsbøger og vittighedsplakater, fotografier, mapper, almanak, kalendere, papirhandlervarer, breve og konvolutter, postkort, gavekort, bordkort, lykønskningskort, meddelelseskort, notesblok, notesbøger, lineal, albums, adressebøger, bøger og papirbindere, autografbøger, tegneseriebøger, huskeblokke, farvebøger, aktivitetsbøger, skitsebøger, klistermærkealbums, artikler til brug for kunstnere, herunder lærred, tegneunderlag, farver, pensler og børster, modellervoks, stempler, viskelæder, blyantsspidsere, blyanter, penne, markører, kuglepenne, highlightere, kridt, penalhuse, papirvægte, kontorartikler (dog ikke møbler), skoleartikler Fortsætter 1527

8 Dansk Varemærketidende (papirvarer), uddannelses- og instruktionsmaterialer (dog ikke apparater), klistermærker, overføringsbilleder, applikationer, handelskort, papirfesthatte, papirbleer, gavepapir, gavepapirssløjfer, papirduge, papiræskedekorationer og papirborddekorationer, nemlig blonder af papir, papirklip, papirrelieffer, bordskånere af papir, bogstøtter. (511) Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, varer fremstillet af læder eller læderimitationer, sportstasker, rygsække og slynger til at bære babyer i, rygsække, strandtasker, bogtasker, bletasker, køjesække, gymnastiktasker, indkøbstasker, skoletasker, tornystere, rygsække, hoftetasker, indkøbsposer, punge indeholdende lommebøger af læder, håndtasker, skuldertasker, kosmetiktasker, attachetasker, dokumentmapper, tegnemapper, punge, regningsholdere, kreditkortetuier, pasetuier, nøgleringe, møntholdere, toilettasker, paraplyer, solparaplyer, parasoller, spadserestokke, selskabstasker. (511) Klasse 21: Husholdings- og køkkenredskaber, herunder kageruller, piskeris, spatel, paletknive og køkkenbeholdere samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket dermed), glasvarer, keramik og keramikvarer (ikke indeholdt i andre klasser) herunder drikkeglas, flasker af plastik eller af glas, kaffekrus, krus, kander, skåle, tallerkener, flaskebakker, kaffekopper og kopper, mokkakopper og underkopper, sukker- og flødesæt, børnedrikkekrus, kageskåle, keramik-, glas- og porcelænsfigurer, kaffekander (ikke elektriske) papirkurve, isspande, plastikspande, små reoler til opbevaring til placering i brusekabiner eller ved badekar, æsker til opbevaring af te og andet tilbehør til tedrikning, kageforme, kagefade, lommelærker, champagnespande, plastikbeholdere, cocktailshaker, termokølerede beholdere til mad og drikke, udstiksforme, proptrækkere, majskolbeholdere, tomme plastikvandflasker, vakuumflasker, vinkarafler, drikkeflasker, havehandsker, husholdningshandsker, herunder barbecuehandsker, ovnhandsker og opvaskehandsker; service og spisebestik, papir- og plastik tallerkener, -kopper og flaskebakker; dekorative jubilæums- og erindringskrus; børster, herunder hårbørster, tandbørster, skobørster, klædebørster, hårkamme, sæbebeholdere, madbeholdere samt madkasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), stoffer til broderier, badelinned, herunder håndklæder, vaskeklude, sengelinned, herunder sengetæpper, sengebaldakiner, sengedække, sengelagner, vattæpper, sengeoverdække, hovedpudebetræk, duntæpper, dynebetræk, lagner, sengeomhæng, moskitonet, puder, køkkenlinned, mellemlægsservietter, servietter, tallerkenservietter, stofbordduge, køkkenhåndklæder, stofdækkeservietter, stofbordløbere, skånere og flaskebakker af stof, lommetørklæder, golfhåndklæder, badehåndklæder, strandtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, herunder skjorter, T-shirt, sweatshirts, joggingsæt, bukser, benklæder, shorts, toppe, regntøj, babyhagesmække af stof, nederdele, bluser, kjoler, brystholdere, sweatre, jakker, frakker, regnfrakker, skitøj, slips, dragter, badekåber, hatte, kasketter, solskærme, bælter, tørklæder, nattøj, pyjamas, lingeri, undertøj, støvler, sko, sneakers, sandaler, støvler, sokker i form af slippers, badetøj samt maskerade og Halloween kostumer. (511) Klasse 28: Legetøj og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder spil og legetøj, aktionfigurer og tilbehør dertil, legetøjsdyr, balloner, badekarslegetøj, spillekort og kortlege, legetøjskøretøjer, dukker, flyvende plader, elektroniske håndholdte legetøjsenheder, manipulatorisk spil eller selskabslege, målspil, stand alone video output spillemaskiner, puslespil og manipulative puslespil, skateboards, skøjter, vandlegetøj, bolde, herunder bolde til udendørsbrug, fodbolde, amerikanske fodbolde, baseballs, basketbolde, baseball handsker, svømmebrædder og bræt til rekreationsbrug, flydende sparkebrætenheder til rekreationsbrug, surfbrædder, legetøjs bagekøkkengrej og legetøjs kogekøkkengrej, legetøjsbank, dukkehuse, dukkemøbler, dukketøj, julepynt, aktionsskubbebolde, bean bag dukker, legetøjsblokke, legetøjswalkie-talkies, skateboards, yoyos, legetøjsspande og legetøjsskovle, legetøjsbiler, baby og børne multiaktions legetøj, maskerade og Halloweenmasker. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, kunstig kaffe, mel og andre præparater fremstillet af korn, morgenmadsprodukter af korn, fødevarestænger fremstillet af korn, brød, wienerbrød, konfekturevarer, kandis (næringsmiddel), tyggegummi ikke til medicinsk brug, bubblegummi, snack produkter baseret på majs, ris, byg, rug eller dej, kager, kiks, kringler, is med smag, honning, bagepulver, salt, sennep, vineddike, saucer undtagen salatdressinger, krydderier og råis. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikke alkoholholdige drikke, frugt- og grøntsagsdrikke, frugt og grøntsagsjuice-, pulver, krystaller samt andre præparater til fremstilling af drikkevarer, herunder berigede drikkevarer og sportsdrinks. (511) Klasse 35: Detailhandel med et stort udvalg af dagligvarer, herunder online, annoncering via postordrekataloger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, fjernsyn, kabelfjernsyn, digital fjernsyn, satellitfjernsyn og radioudsendelsesvirksomhed; fremskaffelse af telekommunikationsadgang til en integreret digital platform i form af et sikker bredbånd computer netværk til produktion, distribution, overføring og manipulation af spillefilm, fjernsyn og andet medie indhold. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed, herunder produktion og/eller distribution og/eller præsentation af programmer til fjernsyn, kabelfjernsyn, digital fjernsyn, satellit fjernsyn og radio; tjenesteydelser i form af fortsættende komedier, drama, aktion, oplevelses- og/eller tegnefilm program serier og spillefilm produktion tilvejebragt gennem kabelfjernsyn, fjernsynsudsendelser, radioudsendelser og global computerinformationsnetværk, Fortsætter fremskaffelse af et online magasin (ikke downloadable) forlystelses- og temaparker (underholdning), information vedrørende tegneserier og fornøjelser udbudt på en webside. (511) Klasse 42: Design af online computer database og interaktive databaser; udvikling for andre af links på hjemmesider til andre websider; online udlejning af on-line software (ikke downloadable). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANDOMAIN (730) Indehaver: DanDomain A/S, Alsikevej 31, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware, herunder optaget computerprogrammel og optagne computerprogrammer blandt andet til identificering, registrering og hosting af hjemmesider på internettet, til design af websites og til registrering og administration af domænenavne. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, , videresendelse af elektronisk post og websites; tilvejebringelse af adgang til elektroniske søgefaciliteter; etablering af forbindelse til et computernetværk; dirigering af og opkobling til telekommunikationstrafik; information og rådgivning om telekommunikation, herunder computernetværk. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser vedrørende identificering, administration, registrering og fornyelse af domænenavne; design og ajourføring af computersoftware; design og ajourføring af websites; computerprogrammering; teknologiske tjenesteydelser vedrørende sikkerhed på internettet; web-hosting, herunder tilvejebringelse, tilrådighedsstillelse, overvågning og administration af websites for andre; tilvejebringelse af oprettelse af websites; programmering, konfiguration og administration af serverteknologi; information, rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEN JYSKE ARENA (730) Indehaver: Copsø A/S, Stormgade 55, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Messer med kommercielle eller reklamemæssige formål, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, organisering af varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål, distribution af vareprøver, demonstration af varer. (511) Klasse 41: Arrangement og ledelse af symposier, arrangement og ledelse af workshops (uddannelse), organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning), ledelse og arrangement af konferencer, ledelse og arrangement af kongresser, ledelse og arrangement af seminarer, ledelse og arrangement af symposier, levende optræden, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 43: Barer, caféer, cafeterier, catering, diner transportable, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, udlejning af stole, borde, duge, glasvarer, udlejning af mødelokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FISK (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke; essenser og ekstrakter til fremstilling af drikke; præparater til fremstilling af likører. 1528

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1163 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere