Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Independent Formue Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Galatea (730) Indehaver: Anette Bendix, Rosenvej 26, Sundby, 4800 Nykøbing F, Danmark; Tanja Janosz, Hjelm Byvej 41, 4990 Sakskøbing, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med badeværelsesudstyr, håndklæder, badeværelsesmøbler, badekåber, sæber, toiletbørster og affaldsspande til badeværelset. (730) Indehaver: Henrik Tiedemann, Geelskovparken 20, Søllerød, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Finansielvirksomhed, investeringsvirksomhed, udlånsvirksomhed, indlånsvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, investeringsrådgivning, investeringsforeningsvirksomhed, valutariskvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Victor Matti (730) Indehaver: P. Sinnerup & Co., Holstebro ApS, Nørregade 10, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: BG Concept v/bodil Gregersen, Saruphav 2, 6470 Sydals, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SF Film A/S, Forbindelsesvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og hvid (730) Indehaver: Uwe Bandow, Siemensstrasse 43, DE rellingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Norbert Parlow, Neuer Wall 86, De Hamburg, Tyskland (511) Klasse 29: Pølser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1523

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VELOCITY (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske apparater, nemlig injektions- og infusionsanordninger, dele, tilbehør og accessories (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Whyse (730) Indehaver: Whyse ApS, Heibergsgade 14, 1056 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware (downloadable), herunder software til lægelige/sundhedsmæssige opgaver. (511) Klasse 16: Undervisningsmaterialer (undtagen apparater). (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og konsulentvirksomhed. Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Kursusaktivitet, e-learning, undervisningsmaterialer, undervisningsprogrammer (herunder internet og software). Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre, teknisk rådgivning og konsulentydelser indenfor IT, videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Software til lægelige/sunhedsmæssige opgaver. Internetløsninger til sundhedssektoren. Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Torben Sørensen, Mølleskovvej 60, Erritsø, 7000 Fredericia, Danmark; Knud H. Odgaard, Grydetorv 12, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering i form af camping. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TASTE S (730) Indehaver: Taste ApS, Emborgvej 68, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid, grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E-Z DOTS (730) Indehaver: 3L-Ludvigsen A/S, Vibækvej 100, 5690 Tommerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 16: En dispenser til dispensering af dobbeltklæbende, selvklæbende tape til montering af fotografier, papir samt dobbeltklæbende, selvklæbende tape til montering af fotografier, papir samt materiale anvendt i scrapbooking projekter; tape, herunder dobbeltklæbende tape til fotografier, papir samt materiale anvendt i scrapbooking projekter; selvklæbende strips, mærkater og etiketter til indekskort, apparater til montering af strips, transparente forstærkningsringe, transparent selvklæbende visitkortholdere og andre selvklæbende holdere; etiketter, herunder slevlaminerende etiketter og -kort, fotohjørner, dobbeltklæbende etiketter til fotografier og udklip. (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedjearbejder, isenkramvarer, af metal, metalrør og andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), døre og vinduer, herunder tagvinduer, ovenlysvinduer, monteringsfærdige bygningsdele, vinduesrammer, vinduessektioner, dørkarme, inddækningsrammer, åbne- og lukkeindretninger og - mekanismer til døre og vinduer, beslag til bygningsbrug, hængsler, greb til døre og vinduer, dørfjedre (ikke elektriske), paneler, nøgler, ventilations- og røgventiler (ikke dele af maskiner), jalousier, skodder, persienner, rullegardiner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer af metal eller hovedsagelig fremstillet af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal), døre og vinduer, herunder tagvinduer, ovenlysvinduer, monteringsfærdige bygningsdele, vinduesrammer, vinduessektioner, bygningsglas, dørkarme, inddækningsrammer, åbne- og lukkeindretninger og -mekanismer til døre og vinduer, beslag til bygningsbrug, paneler, ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer, herunder ventilations- og røgventiler til bygningsformål, jalousier, skodder, persienner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer ikke helt eller hovedsageligt af metal. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1524

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINDTOMATION (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ZERO-MAX A/S, Thrigesvej 28, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og maskindele, herunder i form af koblinger, aksler og bremser; vindmøller. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af maskiner, maskindele og dele til køretøjer (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt design i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MECTOMATION (730) Indehaver: ZERO-MAX A/S, Thrigesvej 28, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og maskindele, herunder i form af koblinger, aksler og bremser; vindmøller (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af maskiner, maskindele og dele til køretøjer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser, samt design i forbindelse hermed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REBEL (730) Indehaver: Primark Holdings, 47 Mary Street, Dublin 1, Irland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande med undtagelse af undertøj, brystholdere, trusser og lingeri; fodtøj. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Unomedical A/S, Kongevejen 2, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer, medicinsk og kirurgisk udstyr til infusion og injektion, herunder infusions- og injektionssæt. (511) Klasse 41: Instruktion- og udddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; medicinsk information og rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INDTOMATION (730) Indehaver: ZERO-MAX A/S, Thrigesvej 28, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og maskindele, herunder i form af koblinger, aksler og bremser; vindmøller. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af maskiner, maskindele og dele til køretøjer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt design i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Styr dit handicap (730) Indehaver: Adjust'it ApS, Gladsaxe Møllevej 14 tv, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed også udbudt via lokale eller globalt computer netværk, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre, juridisk bistand. 1525

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BURMEISTER & WAIN ENERGY (730) Indehaver: Burmeister & Wain Energi A/S, Jægersborg Alle 164, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Kedler som del at maskiner; kedelrør (dele at maskiner); kedelstenssamlere til maskiner; kedelslanger (dele at maskiner); fødeapparater til dampmaskinkedler; armaturer til dampkedler; røgkanaler til maskinkedler; kulfyrede kedler (dele at maskiner); dampmaskinekedler; rengøringsapparater (dampdrevne); kondensatorer (damp) (dele at maskiner); vandudladere; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport at luftarter; støvudsugnings- og støvfjerningsinstallationer til rengøringsformål; blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport at korn; kulsyre (apparater til tilsætning at); varmevekslere (dele at maskiner); varmeoverføringslegemer (dele at maskiner); overhedere; vandvarmere (dele at maskiner); brændstofconvertere til forbrændingsmotorer; affaldskværne, tændingsindretninger til maskiner med eksplosionsmotorer; tændrør til motorer med indvendig forbrænding; sorteringsmaskiner til industrial brug; sorteringsanlæg til industrielt brug; maskiner (knuse-) til kloakanlæg; finknusere (maskiner); filtrermaskiner; filtre (dele at maskiner eller motorer); patroner til filtermaskiner; dampolieseparatorer; sorteringsmaskiner (separatorer); vandudskillere; kulfinknusere (maskiner); skrammaskiner (til kulminer); affedtningsmaskiner; federe (maskindele); tørremaskiner; forseglingsmaskiner til industriel brug; forbindelsesstykker (dele at motorer); katalytiske omformere; olieraffineringsmaskiner; klapventiler (dele at maskiner); luftudskillere til fødevand; fødevandsregulatorer; generatorer til elektricitet; højtrykskompressorer; rotorer (maskiner og dele at maskiner); emissionskontrolanlaeg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte varer. (511) Klasse 11: Kedler (ikke dele at maskiner); kulfyrede kedler (ikke dele at maskiner); rør til varmeinstallationer; røgkanaler til varmekedler; gaskedler; dampkedler (undtagen dele at maskiner); varmeapparater; varmeakkumulatorer; luftforvarmere; luftventiler til dampopvarmningsapparater; trækregulatorer til opvarmningsanlæg; varmevekslere (ikke dele at maskiner); varmeapparater til opvarmning med fast, flydende eller luftformigt brændsel; varmegeneratorer; luft-luft varmeapparater; emaljerede varmeplader; varmeoverforingslegemer (ikke dele at maskiner); brændere, gasbrændere; oliebrændere; petroleumsbrændere; kulbrændere, biomassebrændere; faciliteter for generering at damp; dampakkumulatorer; dampgeneratorinstallationer; kedler til damgeneratorer, især ved brug at fossilt brændsel; dampkraftværker til fossilt brændsel; luftrenseapparater og -maskiner; lufttørreapparater; luftfiltreringsinstallationer; gasgeneratorer (installationer); gaskondensatorer (undtagen maskindele) gastændere; regulerings- og sikkerhedstilbehør til gasapparater og -rør; gasfiltreringsapparater; gasskrubbere (dele at gasinstallationer); røggasafsvovlingsanlæg; selektiv katalysatorreaktor til NOx reduktion; olierensningsapparater; filtre (dele at industrielle installationer); renseanlæg til spildevand; automatiske asketransportinstallationer; ventiler (niveaukontrollerende) til reservoirer og tanke; haner til rørledninger (tappe); installationer til behandling at brændselsmodererende materiale; påfyldningsapparater til ovne og ildsteder; fyringsanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte varer. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed; installation, udskiftning; reparation, rengøring, vedligeholdelse og opgradering af kedler, varmeapparater, brændere, kraftværker, røggasafsvovlingsanlæg, fyringsanlæg, sorterere, sorteringsmaskiner, separatorer, filtrermaskiner, selektiv katalysatorreaktor, forseglingssystemer og dele og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Computerstore A/S, Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYALE BLU (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Corporate IP, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. 1526

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BABYGRO (730) Indehaver: NORLICENCES, Z.I. de Fontvert - BP 110 -, F Le Pontet Cédex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jacob's Full House A/S, Kødboderne 2-4, 1714 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: hvid skrift, sort omrids, rød bagrund (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jørgensen Engros A/S, Hunnerupvej 3, Barde, 6920 Videbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bornholms ErhvervsCenter, Ullasvej 15, 3700 Rønne, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: The Cartoon Network LP, LLLP, a limited liability partnership of the State of Delaware, The Centennial Tower, 19th Floor, 101 Marietta Street, Atlanta, Georgia , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Badeolie, skum, gel og pudder, skumbad, hudlotion, cremer og olier, præparater til rengøring, polering, fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotioner, tandplejemidler, cologne, eau de parfume, eau de toilette, neglelak, negleglitter, hårshampoo, hudrensemidler, læbecreme, læbebalsam, øjencreme, hårcreme, ansigtspudder, rouge, make-up fjerner, kropspudder, talkumpudder, serviet imprægneret med kosmetisk lotion, kosmetiske præparater indeholdende solfilter og solbrunende præparater. (511) Klasse 09: Audio og video analog og digitale optagelser på bånd, disketter, plader, DVD, CD, kassetter eller andre optagemedier, herunder bevægelige billedfilm, bevægelige billedfilm til udbredelse på fjernsyn, kabelfjernsyn, digitale fjernsyn eller satellitfjernsyn eller til visning i teatre, apparater til optagelse, produktion, udgivelse, gengivelse og transmission af lyd, video, data og billed; nemlig faxmaskiner, apparater til brug ved afholdelse af videokonferencer, farvebillede fremviser ved hjælp af optiske fibre; CD afspillere og DVD afspillere og optagere, radioer, fjernsyn, computere, notebook computere, elektroniske skannere, computer huskekort og drev, computer software, kameraer, belyste kamerafilm, telefoner og personsøgere, personlig digital hjælper (PDA) med elektroniske dagbøger, elektroniske bøger, computer- og videospilprogrammer, elektroniske spil, videospil, styrepinde til videospil, videospil til brug i forbindelse med computere eller fjernsyn, regnemaskiner, museplader, optiske instrumenter, herunder kikkerter, teleskoper, periskoper, mikroskoper, forstørrelseslinser og -glas, prismer, solbriller og briller, apparater til måling, signalering, kontrol, analyse og optagelse af lys, lyd, længde, højde, hastighed, væskeløb, temperatur, fugtighed, tryk, vægt, volume, dybde, magnetisme, elektricitet, overfladekarakteristika, data og billede; lineal, kompas, målestok, dekorative magneter, magneter, elektriske batterier, håndholdte karaoke apparater bestående af et apparat til afspilning af musik samt en skærm til visning af den dertil hørende tekst; føroptaget spillebilledfilm kassetter til brug med håndholdte skærme eller projektører, føroptaget audiobånd og elektroniske bøger solgt som en enhed, computer programmer, nemlig software forbindende digitaliseret video og audiomedier til global computer informationsnetværk; kodede magnetiske kort, herunder nøglekort, telefonkort, kreditkort, debitkort, kontantkort, identifikations- og sikkerhedskort; forbrugerelektronik af enhver art, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle varer; papirvægte; brilleetuier; svømmebælter til rekreationsbrug; svømmevinger. (511) Klasse 14: Kontrolure, ure, stopure, tænd/slukure, ure i radioer, armbåndsure, dekorative beholdere af ædle metaller, juvelerarbejder, armbånd, reverspinde og -smykker; urremme. (511) Klasse 16: Papir og papirvarer, pap og papvarer, trykte publikationer, herunder bøger, magasiner, nyhedsbreve, vittighedsbøger og vittighedsplakater, fotografier, mapper, almanak, kalendere, papirhandlervarer, breve og konvolutter, postkort, gavekort, bordkort, lykønskningskort, meddelelseskort, notesblok, notesbøger, lineal, albums, adressebøger, bøger og papirbindere, autografbøger, tegneseriebøger, huskeblokke, farvebøger, aktivitetsbøger, skitsebøger, klistermærkealbums, artikler til brug for kunstnere, herunder lærred, tegneunderlag, farver, pensler og børster, modellervoks, stempler, viskelæder, blyantsspidsere, blyanter, penne, markører, kuglepenne, highlightere, kridt, penalhuse, papirvægte, kontorartikler (dog ikke møbler), skoleartikler Fortsætter 1527

8 Dansk Varemærketidende (papirvarer), uddannelses- og instruktionsmaterialer (dog ikke apparater), klistermærker, overføringsbilleder, applikationer, handelskort, papirfesthatte, papirbleer, gavepapir, gavepapirssløjfer, papirduge, papiræskedekorationer og papirborddekorationer, nemlig blonder af papir, papirklip, papirrelieffer, bordskånere af papir, bogstøtter. (511) Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, varer fremstillet af læder eller læderimitationer, sportstasker, rygsække og slynger til at bære babyer i, rygsække, strandtasker, bogtasker, bletasker, køjesække, gymnastiktasker, indkøbstasker, skoletasker, tornystere, rygsække, hoftetasker, indkøbsposer, punge indeholdende lommebøger af læder, håndtasker, skuldertasker, kosmetiktasker, attachetasker, dokumentmapper, tegnemapper, punge, regningsholdere, kreditkortetuier, pasetuier, nøgleringe, møntholdere, toilettasker, paraplyer, solparaplyer, parasoller, spadserestokke, selskabstasker. (511) Klasse 21: Husholdings- og køkkenredskaber, herunder kageruller, piskeris, spatel, paletknive og køkkenbeholdere samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket dermed), glasvarer, keramik og keramikvarer (ikke indeholdt i andre klasser) herunder drikkeglas, flasker af plastik eller af glas, kaffekrus, krus, kander, skåle, tallerkener, flaskebakker, kaffekopper og kopper, mokkakopper og underkopper, sukker- og flødesæt, børnedrikkekrus, kageskåle, keramik-, glas- og porcelænsfigurer, kaffekander (ikke elektriske) papirkurve, isspande, plastikspande, små reoler til opbevaring til placering i brusekabiner eller ved badekar, æsker til opbevaring af te og andet tilbehør til tedrikning, kageforme, kagefade, lommelærker, champagnespande, plastikbeholdere, cocktailshaker, termokølerede beholdere til mad og drikke, udstiksforme, proptrækkere, majskolbeholdere, tomme plastikvandflasker, vakuumflasker, vinkarafler, drikkeflasker, havehandsker, husholdningshandsker, herunder barbecuehandsker, ovnhandsker og opvaskehandsker; service og spisebestik, papir- og plastik tallerkener, -kopper og flaskebakker; dekorative jubilæums- og erindringskrus; børster, herunder hårbørster, tandbørster, skobørster, klædebørster, hårkamme, sæbebeholdere, madbeholdere samt madkasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), stoffer til broderier, badelinned, herunder håndklæder, vaskeklude, sengelinned, herunder sengetæpper, sengebaldakiner, sengedække, sengelagner, vattæpper, sengeoverdække, hovedpudebetræk, duntæpper, dynebetræk, lagner, sengeomhæng, moskitonet, puder, køkkenlinned, mellemlægsservietter, servietter, tallerkenservietter, stofbordduge, køkkenhåndklæder, stofdækkeservietter, stofbordløbere, skånere og flaskebakker af stof, lommetørklæder, golfhåndklæder, badehåndklæder, strandtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, herunder skjorter, T-shirt, sweatshirts, joggingsæt, bukser, benklæder, shorts, toppe, regntøj, babyhagesmække af stof, nederdele, bluser, kjoler, brystholdere, sweatre, jakker, frakker, regnfrakker, skitøj, slips, dragter, badekåber, hatte, kasketter, solskærme, bælter, tørklæder, nattøj, pyjamas, lingeri, undertøj, støvler, sko, sneakers, sandaler, støvler, sokker i form af slippers, badetøj samt maskerade og Halloween kostumer. (511) Klasse 28: Legetøj og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder spil og legetøj, aktionfigurer og tilbehør dertil, legetøjsdyr, balloner, badekarslegetøj, spillekort og kortlege, legetøjskøretøjer, dukker, flyvende plader, elektroniske håndholdte legetøjsenheder, manipulatorisk spil eller selskabslege, målspil, stand alone video output spillemaskiner, puslespil og manipulative puslespil, skateboards, skøjter, vandlegetøj, bolde, herunder bolde til udendørsbrug, fodbolde, amerikanske fodbolde, baseballs, basketbolde, baseball handsker, svømmebrædder og bræt til rekreationsbrug, flydende sparkebrætenheder til rekreationsbrug, surfbrædder, legetøjs bagekøkkengrej og legetøjs kogekøkkengrej, legetøjsbank, dukkehuse, dukkemøbler, dukketøj, julepynt, aktionsskubbebolde, bean bag dukker, legetøjsblokke, legetøjswalkie-talkies, skateboards, yoyos, legetøjsspande og legetøjsskovle, legetøjsbiler, baby og børne multiaktions legetøj, maskerade og Halloweenmasker. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, kunstig kaffe, mel og andre præparater fremstillet af korn, morgenmadsprodukter af korn, fødevarestænger fremstillet af korn, brød, wienerbrød, konfekturevarer, kandis (næringsmiddel), tyggegummi ikke til medicinsk brug, bubblegummi, snack produkter baseret på majs, ris, byg, rug eller dej, kager, kiks, kringler, is med smag, honning, bagepulver, salt, sennep, vineddike, saucer undtagen salatdressinger, krydderier og råis. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikke alkoholholdige drikke, frugt- og grøntsagsdrikke, frugt og grøntsagsjuice-, pulver, krystaller samt andre præparater til fremstilling af drikkevarer, herunder berigede drikkevarer og sportsdrinks. (511) Klasse 35: Detailhandel med et stort udvalg af dagligvarer, herunder online, annoncering via postordrekataloger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, fjernsyn, kabelfjernsyn, digital fjernsyn, satellitfjernsyn og radioudsendelsesvirksomhed; fremskaffelse af telekommunikationsadgang til en integreret digital platform i form af et sikker bredbånd computer netværk til produktion, distribution, overføring og manipulation af spillefilm, fjernsyn og andet medie indhold. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed, herunder produktion og/eller distribution og/eller præsentation af programmer til fjernsyn, kabelfjernsyn, digital fjernsyn, satellit fjernsyn og radio; tjenesteydelser i form af fortsættende komedier, drama, aktion, oplevelses- og/eller tegnefilm program serier og spillefilm produktion tilvejebragt gennem kabelfjernsyn, fjernsynsudsendelser, radioudsendelser og global computerinformationsnetværk, Fortsætter fremskaffelse af et online magasin (ikke downloadable) forlystelses- og temaparker (underholdning), information vedrørende tegneserier og fornøjelser udbudt på en webside. (511) Klasse 42: Design af online computer database og interaktive databaser; udvikling for andre af links på hjemmesider til andre websider; online udlejning af on-line software (ikke downloadable). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANDOMAIN (730) Indehaver: DanDomain A/S, Alsikevej 31, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware, herunder optaget computerprogrammel og optagne computerprogrammer blandt andet til identificering, registrering og hosting af hjemmesider på internettet, til design af websites og til registrering og administration af domænenavne. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, , videresendelse af elektronisk post og websites; tilvejebringelse af adgang til elektroniske søgefaciliteter; etablering af forbindelse til et computernetværk; dirigering af og opkobling til telekommunikationstrafik; information og rådgivning om telekommunikation, herunder computernetværk. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser vedrørende identificering, administration, registrering og fornyelse af domænenavne; design og ajourføring af computersoftware; design og ajourføring af websites; computerprogrammering; teknologiske tjenesteydelser vedrørende sikkerhed på internettet; web-hosting, herunder tilvejebringelse, tilrådighedsstillelse, overvågning og administration af websites for andre; tilvejebringelse af oprettelse af websites; programmering, konfiguration og administration af serverteknologi; information, rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEN JYSKE ARENA (730) Indehaver: Copsø A/S, Stormgade 55, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Messer med kommercielle eller reklamemæssige formål, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, organisering af varemesser med kommercielle eller reklamemæssige formål, distribution af vareprøver, demonstration af varer. (511) Klasse 41: Arrangement og ledelse af symposier, arrangement og ledelse af workshops (uddannelse), organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning), ledelse og arrangement af konferencer, ledelse og arrangement af kongresser, ledelse og arrangement af seminarer, ledelse og arrangement af symposier, levende optræden, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 43: Barer, caféer, cafeterier, catering, diner transportable, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, udlejning af stole, borde, duge, glasvarer, udlejning af mødelokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FISK (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke; essenser og ekstrakter til fremstilling af drikke; præparater til fremstilling af likører. 1528

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EUROMASTER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EURODRIVE Services and Distribution N.V., World Trade Center, Stravinskylaan 1325, NL-1077 XX, Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 39: Bugsering af befordringsmidler i tilfælde af havari; redningsaktioner (transport); returtransport af personer og af befordringsmidler i tilfælde af havari. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter, konserverede, tørrede og tillavede grøntsager; æg; spiselige olier og spisefedt; fersk og konserveret svinekød, tillavede produkter af svinekød, fyld, hovedsageligt fremstillet af varer i denne klasse, ingredienser (ikke indeholdt i andre klasser) til færdigretter, fødevareprodukter i form af snacks fremstillet helt eller hovedsageligt af svinekød; bacon, skinke, lever, patéer, pølser; færdigretter hovedsageligt fremstillet af kød, fisk, fjerkræ og/eller vildt, og også med søde og sure saucer. (511) Klasse 30: Kødpies, ingredienser (ikke indeholdt i andre klasser) til pies; pasta, pastamåltider, hovedsageligt fremstillet af varer i denne klasse, postejer; pizza; ravioli; sandwiches; saucer (krydrede); bindemidler til pølser, usødede pandekager og konditorivarer fyldt med kød eller fisk; pies indeholdende kød og kødprodukter; færdigretter, hovedsageligt fremstillet af varer i denne klasse. (730) Indehaver: JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske apparater og instrumenter, apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel i form af slag og udlejning af musik-, billede- og datafiler. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommmunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, forlagsvirksomhed, organisering og koncerter og filmfremvisning, digitale biblioteker, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), spiltjenester tilvejebragt online (fra et computernetværk). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MosGuard (730) Indehaver: Østergaard Group 4x4 ApS, Wichmandsgade 9, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 24: Myggenet af polyester eller nylon (imprægneret eller ikkeimprægneret). (511) Klasse 35: Detailhandel med Myggenet. 1529

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Invest Administration A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hartvig Consult V/Peter Hartvig, Grønningen 2, Himmelev, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblå/mørke lilla (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BODY FOCUS (730) Indehaver: Østergaard Group 4x4 ApS, Wichmandsgade 9, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 24: Myggenet af polyester eller nylon (imprægneret eller ikkeimprægneret). (511) Klasse 35: Detailhandel med myggenet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og blåt (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vitaminkurven. dk (730) Indehaver: Vitaminkurven v/abdeloihab Ittaouil, Grønttorvet 244 1, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 1530

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Brødrene Dahl A/S, Park Allé 370, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, badeinstallationer, armaturer til badeinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal); gulv- og vægfliser (ikke af metal) til bygningsbrug. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig af byggematerialer, vvs-produkter, møbler, interiør, sanitets- og badeværelsesudstyr, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; engroshandel og detailhandel med byggematerialer, vvs-produkter, møbler, sanitets- og badeværelsesudstyr også via Internettet; annoncevirksomhed via Internettet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; information vedrørende bygningskonstruktioner, reparation og installationsarbejder. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, indretningsarkitektvirksomhed, rådgivning vedrørende byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TCnano (730) Indehaver: TC Nano ApS, Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter herunder overfladebehandlinsprodukter baseret på nanoteknologi til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Overfladerensemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MODEVERKET (730) Indehaver: Modeverket AB, Stockholms Modecenter, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Rekruttering af personale; detailhandelsvirksomhed inden for beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, tekstilvarer, møbler, boligudstyr samt kosmetik. (511) Klasse 41: Uddannelse af personale. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab, Gothersgade 103, 1123 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Jonas Bruun I/S, Bredgade 38, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Hachette Filipacchi Presse, 149, rue Anatole France, F Levallois-Perret Cédex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, aviser, magasiner og tidsskrifter, tekniske magasiner, bøger, albummer, almanakker, kataloger, bogbinderiartikler og -materialer, fotografier og billeder, papirhandlervarer, penne og blyanter, mærkesedler og etiketter, overføringsbilleder, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, lim som papirhandlervarer eller til husholdningsformål, fotoalbums, adressebøger, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner, instruktions-, undervisnings- og teknisk materiale (dog ikke apparater), spillekort, tryktyper, klichéer, segl (stempler), puder til kort, bogmærk, bogstøtter, postkort, grafiske reproduktioner samt grafiske fremstillinger og afbildninger. 1531

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Blåvand Bolsjer, Industrivej 34, 6840 Oksbøl, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Martin Folmer, Vejers Havvej 5, 6853 Vejers Strand, Danmark (511) Klasse 30: Iscreme. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DELIMO (730) Indehaver: Delimo A/S, Industrivej 25, 3320 Skævinge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Corporate IP, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Ost og mejeriprodukter (511) Klasse 35: Engros- og import/eksportvirksomhed af oste og mejeriprodukter (730) Indehaver: Carlsberg Danmark A/S, Vester Fælledvej 100, 1799 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Kildevand, mineralvand samt andre drikkevandsprodukter med og uden kulsyre og smagsessenser (591) Farvetekst: Mærket er udført i blålige nuancer samt hvid og grøn (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORVEP (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer software og hardware til vurdering af sårbare koronare læsioner eller sprængninger af koronare læsioner (511) Klasse 10: Et intravaskulært multisensor kateter med flere hulrum til vurdering af sårbare koronare læsioner eller sprængninger af koronare læsioner US 78/ USA (730) Indehaver: Assurator ApS, Vodroffsvej 61, 1., 1900 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med softwareløsninger. (511) Klasse 36: Specialiserede konsulentydelser i form af tilpasset IT-software til finansielle virksomheder, herunder især til forsikringsvirksomheder. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning vedrørende softwareløsninger. (511) Klasse 42: Udvikling af softwareløsninger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOLDFINGER (730) Indehaver: Obtech medical GmbH, Dammstrasse 19, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Genanvendelige stumpe dissektorer til brug ved laparoskopi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Adlifter (730) Indehaver: CodeMinistry ApS, Vester Voldgade 83, 1. th., 1552 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 1532

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Partnering+ (730) Indehaver: NCC Roads A/S, Fuglesangs Allé 16, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, bitumen, beton, bindemidler, mørtel til bygningsbrug, tjære, grus, bituminøse emulsioner og bituminøse påstrygningsmidler (bygningsmaterialer) til konstruktion til vedligeholdelse, til opfriskning af bygninger, af veje og af al slags bygningsingeniørarbejde, bindemidler til vedligeholdelse, stabilisering, reparation og renovering af veje og andre lignende køreflader. (511) Klasse 37: Konstruktions-, vedligeholdelses-, asfaltering- og reparationsvirksomhed i forbindelse med veje, stier, cykelstier, indkørsler, start- og landingsbaner i lufthavne, taxibaner, platforme, lege- og skolegårde, parade- og eksercerpladser, tennisbaner, gårdsplader, sporterræner (jernbaner) og andre anlæg af lignende art. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, udarbejdelse af bygningsplaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PartneringPLUS (730) Indehaver: NCC Roads A/S, Fuglesangs Allé 16, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, bitumen, beton, bindemidler, mørtel til bygningsbrug, tjære, grus, bituminøse emulsioner og bituminøse påstrygningsmidler (bygningsmaterialer) til konstruktion til vedligeholdelse, til opfriskning af bygninger, af veje og af al slags bygningsingeniørarbejde, bindemidler til vedligeholdelse, stabilisering, reparation og renovering af veje og andre lignende køreflader. (511) Klasse 37: Konstruktions-, vedligeholdelses-, asfaltering- og reparationsvirksomhed i forbindelse med veje, stier, cykelstier, indkørsler, start- og landingsbaner i lufthavne, taxibaner, platforme, lege- og skolegårde, parade- og eksercerpladser, tennisbaner, gårdsplader, sporterræner (jernbaner) og andre anlæg af lignende art. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, udarbejdelse af bygningsplaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Intelligroup Nordic A/S, Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråtoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Esben Birk, Nørregade 4, 1.sal, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Leon Holding ApS, Godthåbsvej 68 1 tv, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet DLA Nordic A/S, Ved Stranden 18, 1012 København K, Danmark (511) Klasse 03: After-shave lotions, kosmetiske badepræparater, barbersprit, dekorative motiver til kosmetisk brug (overføringsbilleder), eau de cologne, eau de toilette, kosmetiske præparater til hudpleje, hårlak, hårspray, kosmetiske cremer, kosmetiske præparater, parfumer, parfumerivarer, pomader til kosmetiske formål, shampoo, kosmetiske solbrunende præparater, sæbe; alle foranstående varer af italiensk oprindelse. (511) Klasse 18: Læderbånd, dragtposer til rejsebrug, dokumentmapper, nøgleetuier (lædervarer), paraplyer, punge, rejsetasker, læderremme, rygsække, tasker, tegnebøger, toiletsæt til rejsebrug (lædervarer), toilettasker (ikke indbyggede); alle foranstående varer af italiensk oprindelse. (511) Klasse 25: Badebukser, badetøfler, bandanas, beklædningsgenstande, benklæder, bluser, bukser, bælter (beklædningsgenstande), fodtøj, frakker, gymnastiktøj, hals-tørklæder, handsker, hatte, hjemmesko, hovedbeklædning, huer, jakker, jerseytrøjer, kasketter, knickers, pyntelommetørklæder, læderimiteret tøj, lædertøj, manchetter (beklædning), overalls, overfrakker, overtøj, pandebånd (beklædning), parkacoats, pelsværk (beklædning), pullovers, pyjamasser, sandaler, seler, skjorter, sko, slips, sløjfeslips, slåbrokker, sokker, solskærme, sportssko, sportsstøvler, sportstrøjer, strandbeklædning, strandsko, striktrøjer, strømper, støvler, støvletter, sweaters, trø-jer, t-shirts, tørklæder, underbukser, undertrøjer, undertøj, vanter, ørevarmere (beklædning); alle foranstående varer af italiensk oprindelse. 1533

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Riis (730) Indehaver: Behind the light ApS, Hydrovej 5, 6270 Tønder, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansiering, toldklarering, søforsikring. (511) Klasse 39: Godstransport, herunder containertransport, og passagertransport til vands, til lands og i luften; transport med fly, skib, båd, færge, pram, lystfartøj, hydrofoil, hovercraft, bus, bil, jernbane, taxi, sporvogn; hav-, sø- og flodtransport; bevogtet værditransport; transport og opbevaring, herunder af container og af affald; møbeltransport; rejsereservation; pladsbestilling til rejsende; arrangering af rejser og krydstogter; transportreservation, befragtning; spedition; stevedorevirksomhed; losning og lastning af gods; transportmæglervirksomhed; fragtmæglervirksomhed; skibsmæglervirksomhed; pakkedistribution; rådgivning og information om transport; flotbringning af skibe; bjærgning, slæb og bugsering af skibe; udlejning af både og skibe, biler og busser; udlejning af garager og parkeringspladser; skibsklarering og rådgivning derom; udlejning af tagbagagebærere til befordringsmidler; rådgivning og information om havneforhold; oplagring, pakning, indpakning og levering af varer; chaufførkørsel; kurerkørsel (levering af meddelelser og varer); oplagring af gods; lodsvirksomhed; ledsagelse af rejsende; flyttevirksomhed; udlejning af pakhuse og lagerrum, herunder køle- og frysehuse; rådgivning og information om oplagring; udlejning af transportcontainere; udlejning af opbevaringscontainere; opmåling, beregning, kvantitetskontrol og tilstandskontrol af last og gods i forbindelse med transport, lastning, losning og opbevaring; trackand-traceservice (mulighed, for transportkunder, for at spore og følge deres forsendelser) for gods. (511) Klasse 43: Bespisning af rejsende, herunder skibspassagerer. (730) Indehaver: Behind the light ApS, Hydrovej 5, 6270 Tønder, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (591) Farvetekst: Mærket er rødt (Pantone 186C). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stardesign (730) Indehaver: European Business Group ApS, Hesselhøjvej 28, 6430 Nordborg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Datemedia A/S, Njalsgade 101, byg. 3, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, sådanne tjenesteydelser også udbudt på en portal på Internettet. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker samt datingvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gul, blå, sort og hvid 1534

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kronekonto (730) Indehaver: Lissi Hjort, Falkenkær 30, 8883 Gjern, Danmark; Steffen Hjort, Falkenkær 30, 8883 Gjern, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Dias Danmark a.m.b.a. (Danske Isenkræmmeres Administrations Selskab), Fabrikvej 13, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, nemlig brugskunst, gaveartikler, personlig pleje, borddækning og bordtekstiler, køkkenprodukter; Indkøbsbistand til andre ved køb af varer, nemlig styring af ønskeliste(ønskesedler) i forbindelse med fester og lignende, herunder også elektronisk styring af ønskelister. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Susanne Villaume, Roskildevej 56 B, 4, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker. (511) Klasse 21: Glasvarer og porcelæn (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOFTIES (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONETOUCH (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Teststrimler til brug i apparater og instrumenter til undersøgelse og overvågning af glykoseindholdet i blod. (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til undersøgelse og overvågning af glykoseindholdet i blod. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rudeco og Truelsen A/S, Rødvej 6, Bursø, 4930 Maribo, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan Lolland-Falster Advokatfirmaet Høyer-Madsen & Boye, C E Christiansens V 2, 4930 Maribo, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske apparater til brug for genoptræning. (511) Klasse 28: Apparater og indretninger til brug på trænings- og motionspladser for ældre. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med apparater og indretninger til brug på trænings- og motionspladser for ældre samt medicinske apparater til brug for genoptræning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Active Window (730) Indehaver: Vejle Antenneservice v/john Hansen, Møllegade 27, 7080 Børkop, Danmark (511) Klasse 09: Elektrisk betjeningspanel til vinduer, interfaceenhed der anvendes til fortolkning af panel information og til belysning i panel, sensorer der registrerer bevægelse. (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr. 1535

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TimesAgo (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rikki Tikki Company A/S, Mariagervej 3, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, artikler til brug for kunstnere, plastikmateriale til emballeringsbrug. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, trykkerivirksomhed. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLOTSMUR (730) Indehaver: RC BETONVARER A/S, Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANSTONE (730) Indehaver: RC BETONVARER A/S, Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Audio Media A/S, Sejrøgade 7-9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Magasiner (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed,annoncering og markedsføring, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LivingResearch (730) Indehaver: Ulveman Explorative A/S, Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, forretningsundersøgelser, markedsanalyser og marketingsundersøgelser, opinionsundersøgelser, kvalitative markedsundersøgelser i relation til bl.a. forskellige målgrupper, produkter, image/kundetilfredshed, kommunikationskampagner og emballager, bistand i forbindelse med virksomheders produktudvikling og brand extensions, bistand ved afdækning af nye forretningsideer, herunder udvikling af forretningsstrategier, dataindsamling og kompilering af data i forbindelse med opinionsundersøgelser og markedsundersøgelser, salgsfremmende foranstaltninger for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af planlægnings- og udviklingsværktøjer; teknisk rådgivning og information vedrørende produkt- og forretningsudvikling; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (730) Indehaver: Tracead Denmark ApS, Automatikvej 1, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder meddelelser og annoncering ved alle medier og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software, herunder udvikling af system til sporing af annoncer. 1536

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMVABOOST (730) Indehaver: Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, 3490 Kvistgård, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og/eller veterinærmedicinske produkter, herunder produkter til behandling og/eller forebyggelse af infektionssygdomme, produkter til induktion af et immunsvar; produkter til behandling og/eller forebyggelse af sygdomme, der udløses af infektiøse smitstoffer; produkter til behandling og/eller forebyggelse af virussygdomme og/eller bakterielle sygdomme; produkter til behandling og/eller forebyggelse af koppevirussygdomme, produkter til behandling og/eller forebyggelse af kopper, produkter til behandling og/eller forebyggelse af tumorsygdomme, produkter til behandling og/eller forebyggelse af tumorsygdomme, produkter til behandling og/eller forebyggelse af allergier, produkter til stimulering og/eller modulering af immunforsvaret; produkter til fremskyndelse af modningen af immunforsvaret; vacciner og hjælpestoffer til anvendelse sammen med vacciner; produkter til genterapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NROOTSI (730) Indehaver: Good Over Evil v/georg Emil Klem, Fiskedamsgade 25 B, 5.th., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jan Erik Kornerup Jensen, Vesterbrogade 10, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, diætetiske præparater til medicinsk brug, kosttilskud (mineralsk), lægeurt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUMODIF (730) Indehaver: Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer, farmaceutiske præparater og stoffer til immunologi JP Japan (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLYNGEVUGGEN (730) Indehaver: Op til Far (Op til Mor) v/kristian Lybek Witt, Ærtemarken 19, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 20: Møbler (730) Indehaver: TABLE EVENTS ApS, Vietoften 9, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 35: Engroshandel med gave- og hobbyartikler, rådgivning i forbindelse med markedsføring (591) Farvetekst: mærket er udført i faver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEZELT (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kfe-proces (730) Indehaver: OKON GRUPPEN ApS, Balevej 3, 8544 Mørke, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HISTAREADER (730) Indehaver: Reflab ApS, Tagensvej 20, Dep , 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling og kontrol, apprater og instrumenter til kontrol og måling af allergener, dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Medicinske og veterinære apparater og instrumenter, fluorometre, apparater og instrumenter til udførelse af allergitests, dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 1537

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Computerstore A/S, Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSK CABBY CLUB (730) Indehaver: Rolf Andreasen, Nysøvænget 3, Terslev, 4690 Haslev, Danmark (511) Klasse 16: Magasiner og blade. (511) Klasse 41: Arrangering af træf og interrally; udgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Op til Far (Op til Mor) v/kristian Lybek Witt, Ærtemarken 19, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med babyudstyr (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1538

19 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: MINITABLETINOS (730) Indehaver: Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De Fruittuinen, NL-2132 NZ Hoofddorp, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj og opvask, vaskemidler til renserier, opvaskemidler, luftopfriskende og deodoriserende midler, præparater til polering af køkkentøj og glasvarer, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, skuremidler samt slibemidler, tæpperensemidler, sæbe, afkalkningsmidler og afskalningsmidler til husholdningsbrug, skyllemidler til tøjvask; alle forannævnte varer med eller uden en desinficerende bestanddel. 1539

20 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere