Årsberetning SSP kontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning SSP kontoret"

Transkript

1 Årsberetning 2012 SSP kontoret

2 Politiet på Færøerne SSP kontoret Årsberetning 2012 SSP kontoret udsender den årlige beretning for at orientere om, hvordan arbejdet med børn og unge er forløbet i SSP kontoret fik sin start 01. januar 2011 og er en del af Efterforskningsafdelingen. Der er en fuldtidsansat medarbejder på SSP kontoret, som blev ansat 01. januar SSP kontoret beskæftiger sig med undervisning i hele skoleforløbet og er en bred informationsvirksomhed, som arbejder med kriminalpræventivt arbejde i alle aspekter og på alle niveauer. SSP kontoret har desuden en koordinerende rolle i forbindelse med det kriminalpræventive arbejde i hele politikredsen. Politiet har desuden, ved lov, til opgave, at foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser. Denne beretning for arbejdet i 2012 er samtidig en beskrivelse af de fleste af SSP kontorets arbejdsopgaver, så vore kolleger og øvrige samarbejdspartnere kan få et indblik i, hvad SSP kontoret beskæftiger sig med i det daglige arbejde. SSP kontoret, januar 2013 Mariann Reinert, pa. SSP koordinator

3 SSP samarbejdet SSP samarbejdet er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. De tre enheder, skolen, sociale myndigheder og Politiet er samlet i SSP samarbejdet og samarbejder tæt sammen med sundhedsplejerskerne fra Gigni, ungdomshusene på Færøerne, samt fagpersonalet fra Sernám (pædagogisk og psykologisk rådgivning), da alle disse instanser har ansvaret for børn og unges trivsel og opvækst. SSP samarbejdet går først og fremmest ud på at afdække årsagerne til, at børn og unge begår kriminalitet og på at bearbejde disse årsager. Målsætningen for SSP samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. SSP samarbejdet har tre hovedindsatsområder: - Den generelle forebyggende indsats - Den specifikke indsats - Den individorienterede indsats Fra start var det fundet vigtigt, at have en central funktion, som skal være koordinerende og støttende til udvikling af SSP samarbejdet. SSP Rådgivningen er placeret i Barnaverndarstovu Føroya, hvor der arbejder en fuldtidsansat, Óli Rubeksen. SSP Rådgiveren, Óli Rubeksen har blandt andet til opgave at udvikle idéer til forebyggende arbejde. Ydermere har SSP Rådgivningen til opgave at: - inspirere, vejlede og rådgive skoler og institutioner. - faglig udvikling af faggrupper i forbindelse med nytænkning inden for forebyggende arbejde. - statistik - oplyse børn, unge og forældre i forbindelse med forebyggende tiltag. Ude i lokalområderne er der i alt 9 SSP grupper, som er fordelt på landsplan. Politiet deltager i samarbejdet i SSP-regi mellem de kommunale myndigheder, skolerne, SSP Rådgivningen og øvrige samarbejdspartnere. Samarbejdet er stadig nyt, men udvikler sig kontinuerligt og bevæger sig i retning af et mere forpligtende samarbejde.

4 Politiet deltager i månedlige møder, som endnu primært lægger vægt på alment forebyggende arbejde, hvor børn og unge ikke er kommet ud i kriminalitet. I hver SSP gruppe er der en lokal SSP betjent. Man arbejder frem imod, at man skal kunne arbejde på alle hovedindsatsområder. SSP koordinatoren Er fysisk placeret i Tórshavn og refererer direkte til lederen af Efterforskningsafdelingen. Endvidere indgår SSP koordinatoren i det udøvende SSP arbejde i Tórshavn og omegn. SSP koordinatoren udarbejder materiale for det praktiske kriminalpræventive arbejde for politiet på Færøerne herunder undervisningsmateriale. SSP koordinatoren koordinerer samarbejdet mellem Politiet på Færøerne og de øvrige implicerede myndigheder og instanser. Det er dog den lokale SSP betjent, som har ansvar for at oprette og vedligeholde samarbejdet med myndighederne i lokalområdet. SSP koordinatoren har udarbejdet et overordnet mål for den kriminalpræventive indsats i form af undervisning for hele skoleåret. Dette mål er vedtaget i SSP ledelsesteamet.

5 Skolevirksomheden På Færøerne er der i alt 7131 elever, som er fordelt på 48 folkeskoler og 3 friskoler. Disse er på landsplan fordelt således: Sted: Skoler: Elever: SSP kontaktperson: Tórshavn og pa. Mariann Reinert omegn koordinator Norðoyggjar pa. Sigmund P. Petersen Eysturoy Pa. Sigmund P. Petersen Vágar og pa. Michael Gram Norðurstreymoy Sandoy pa. Rosa Mortensen Suðuroy pa. Johannes Magnussen Ønskeligt havde været, at politiet kunne nå ud til samtlige skoler, men realiteten er den, at nogle skoler kun har få elever, så i forhold til ressourcerne ses dette ikke for muligt. Samtlige folkeskoler havde skolestart i uge 34, som var fra august. Her blev der udfærdiget operationsplan Nyt Skoleår. SSP koordinatoren udfærdigede en operationsplan for Miðøki, og endvidere blev der patruljeret ved skolerne over hele landet. Der blev i uge patruljeret hver morgen ved skolerne og hilst på de nye elever og deres forældre, som startede i 1. klasse, såvidt det var muligt. Der blev endvidere udsendt en pressemeddelelse, hvor der blev appelleret til, at alle tog hensyn til de mindste i trafikken. Overskriften var: Vísið varsemi í ferðsluni í samband við skúlabyrjan ansið eftir teimum smáu.

6 Undervisningen Der er udfærdiget en overordnet plan for skoleåret 2012/2013 angående færdsels- og kriminalpræventiv undervisning. Politiet tilbyder undervisning for 1., 6., 8. og 9. klasse i private, såvel som i offentlige skoler. Endvidere tilbyder politiet efter behov undervisning i forbindelse med temaet UNGUR og LÍVIÐ, som er for alle 7. klasser på landsplan. Færdselsundervisning tilbydes alle 1. klasser. Færdselsundervisningens formål er at bidrage til elevernes sikkerhed i trafikken. Gennem dialog- og øvelsesorienteret undervisning, lærer vi børnene reglerne for at gå i trafikken. UNGUR og LÌVIÐ er et tiltag for 7. klasse, hvis formål er at få børn og unge at have en så sen alkoholdebut, som muligt. Dette gøres ved, at skolerne har nogle temadage, hvor klasselæreren, sundhedsplejersken, politiet og evt. andre kommer med deres bidrag til undervisningen inden for deres fagområde. Sammen med undervisningen af eleverne, bliver der også holdt forældremøde, hvis formål er at få forældrene at diskutere de udfordringer, som gør sig gældende for deres børn. UNGUR og LÌVIÐ temaugen endte med et brag af en koncert i KÌ høllini med orkesteret PállFinnurPáll. Der var omkring klasses elever fra hele Færøerne, samt forældre, pædagoger, lærere og politibetjente. Formålet med begivenheden var, at eleverne skulle have det sjovt og hyggeligt i alkoholfrie og trygge rammer. Dette var en succes, da der var meget gode tilbagemeldinger fra hele landet. Kriminalpræventiv undervisning, herunder berigelseskriminalitet, tilbydes 6. klasse. 8. klasse tilbydes forebyggende narkoundervisning, mens 9. klasserne tilbydes forebyggende undervisning om vold, samt fakta angående straffeattest. Formålet med gennemførelse af kriminalpræventiv undervisning i folkeskolen er at sikre, at eleverne får det bedst mulige forhold til politiet herunder kendskab til politiets arbejde og dets rolle i samfundet. Endvidere at sikre, at eleven forstår baggrunden for det at have regler og love, samt at motivere eleven til at overholde og efterleve dem. Gennem dialog kan der dannes grundlag for kritisk refleksion hos eleven i forhold til kriminalitet og andre samfundsrelaterede emner, som f.eks. demokrati. Fokus i undervisningen er, at eleverne naturligt får kendskab til den konkrete lovmæssige del af emnet, men lige så vigtigt, at de får indsigt i og kan reflektere over eventuelle konsekvenser og risici, som følge af en hændelse. I undervisningen lægges stor vægt på en aktiv inddragelse af eleverne, da en blanding af både faglig information, dilemmaer, udfordringer og dialog giver en dybere forståelse.

7 Et andet stort fokusområde er begrebet sociale overdrivelser også kaldet flertalsmisforståelser. Her anskueliggør underviseren, hvorledes vi ofte har en overdreven opfattelse af et givent emne. Denne opfattelse kan være begrundelse for at vælge noget til, i troen på, at sådan gør flertallet, hvilket ofte ikke er identisk med virkeligheden. Med baggrund i resultaterne fra Ringstedforsøget, hvor det er påvist, at hvis man ændrer specielt unge menneskers misopfattelse af, hvad andre gør (sociale overdrivelser), kan man ændre de unges risikoadfærd betydeligt og dermed begrænse kriminaliteten væsentligt, og derfor har Politiet lagt vægt på at anvende begrebet. I undervisningen er flertalsmisforståelser indarbejdet i undervisningen i 6. klasse (tyveri og berigelse), 7. klasse (UNGUR og LÌVIÐ alkohol) 8. klasse (narko) og 9. klasse (vold). Politiet skal ydermere positivt påvirke eleven til at blive i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv, som både tilgodeser individuelle og samfundsmæssige hensyn. Undervisningsmateriale er lavet til disse klassetrin og undervisningen er skudt i gang ved skolestart 2012/2013. Vold i parforhold og nære relationer SIG FRÀ! I forbindelse med, at Færøerne fik en påtale fra FN, for at være passiv, hvad angik vold mod kvinder og børn, blev et arbejdsudvalg sat til at udfærdige et udkast til, hvad Færøerne, som samfund kunne gøre, for at komme denne problematik til livs. På den internationale kvindedag den 08. marts 2011 havde Erika Hayfield, phd, et oplæg i Nordens hus, som blev sendt direkte i Útvarpið. Erika Hayfield nævnte en helhedsplan, som Vinnumálaráðið i samarbejde med Almannamálaráðið, Heilsumálaráðið og Innlendismálaráðið, havde lavet med henblik på at standse vold i parforhold og andre familiære forhold. Herunder nævnte Erika præventiv undervisning i folkeskolen, som skulle etableres. Årsagen til, at helhedsplanen hovedsagelig var placeret under Vinnumálaráðið var, at emnet ligestilling hørte til under Vinnumálaráðið. Efter at have hørt Erikas oplæg, satte SSP koordinatoren sig i forbindelse med Vinnumálaráðið, med henblik på at etablere et samarbejde, da politiet i forbindelse med kriminalpræventiv undervisning allerede havde udfærdiget undervisningsmateriale om vold. Undervisningen for 9. klasser på skolerne skulle begynde skoleåret 2011/2012. Dette blev begge parter enige om var en god løsning, da det var ressourcebesparende og indlysende at gøre brug af det, som allerede var etableret.

8 Dette var et klart tegn på, at man tit og ofte ikke vidste, hvad de andre lavede, men med tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde, kunne nå længere med mindre ressourcer, hvis blot der blev talt sammen. Dette samarbejde fortsatte i I maj 2012 blev Elin Winther Poulsen ansat som koordinator for helhedsplanen og er fysisk placeret i Almannamálaráðið. Samarbejdet mellem SSP koordinatoren og Elin Winther Poulsen har fungeret særdeles godt. I forbindelse med forebyggende undervisning i 9. klasse, blev der lavet SIG FRÀ pjecer, som SSP betjentene kan tage med sig ud i klasserne. Disse pjecer er oplysende om, hvad vold er og hvor man kan henvende sig, såfremt, man har kendskab til vold i nære relationer eller ude i periferien. Pjecerne har været velmodtagne. Der er planlagt nogle tiltag i starten af 2013, hvor der skal afholdes nogle forebyggende og oplysende foredrag rundt omkring på Færøerne vedrørende vold i parforhold og nære relationer. SSP koordinatoren er inviteret i at deltage i disse foredrag. Øvrige skoleområder Ferðslutrygd (Rådet for større færdselsikkerhed) Ferðslutrygd står for et heldagskoncept for hele landets 8. klasser i færdselssikkerhed. Dette består i en temadag i Perlan i Tórshavn, hvor eleverne gennem et heldagsbegivenhed får undervisning gennem diverse foredrag. Konceptet startede i 1998 og har udviklet sig til at være et meget vellidt og succesfuldt dagsprogram. Sammen med Ambulancetjenesten, kørelærere, trafikinformatør (færdselsoffer), samt pårørende, er politiet en integreret del i undervisningen. Politiet har 5 politibetjente, som på skift underviser eleverne. Med i undervisningsgruppen er: Jan Fossaberg, Jan Poulsen, Karl Leonsson, Oluf Mortensen og Mariann Reinert. I 2012 havde Politiet 16 undervisninger i Ráðið fyri Ferðslutrygd. pa. Jan Fossaberg pa. Jan Poulsen pa. Karl Leonsson pa. Oluf Mortensen pa. Mariann Reinert

9 Erhvervspraktik for skoleelever Politiet i Tórshavn modtager erhvervspraktikanter fra hele landet i to uger ad gangen. Der startede et nyt koncept i 2011, som blandt andet inkluderede 9. klasses elever. Årsagen til, at man åbnede op for, at 9. klasses elever igen var velkomne i erhvervspraktik hos Politiet var, at rigtigt mange elever gik direkte videre fra 9. klasse til en ungdoms- eller gymnasial uddannelse. Det vil med andre ord sige, at de elever, som sprang 10. klasse over og som gerne ville videreuddanne sig, fik vi ikke glæden af at se i erhvervspraktik hos Politiet efter det gamle koncept. Det nye koncept kørte videre i 2012 med gode tilbagemeldinger. Endvidere er der udviklet et model, hvor erhvervspraktikanterne har en praktikvejleder, som følger eleverne gennem hele praktikforløbet. Dette model har været meget tilfredsstillende. I og med, at vi fra Politiets side bruger ressourcer på erhvervspraktikanterne, blev der indskærpet over for skolevejlederne i 2011, at de unge, der blev anvist praktik ved Politiet, skulle kunne opfylde følgende: 1. Have ren straffeattest (politiet undersøger/kontrollerer i registre) 2. Have interesse i, at politijobbet måske senere i livet kunne være noget for eleven 3. Gå i 9. eller 10. klasse 4. Skal som minimum være i besiddelse af almindelige skolekundskaber 5. Skal besidde et indre positivt værdisæt og en ydre anstændig adfærd, således, at eleven selvstændigt udviser personligt engagement, motivation, modenhed og initiativ. Det forventes, at eleven møder til tiden og i øvrigt har rimelig mulighed for på et senere tidspunkt at have de færdigheder, der kræves, for at søge ind til Politiet. Eleven gennemfører et spændende og relevant erhvervsmotiverende program, med besøg hos. bl.a. Hundeafdelingen og Færdselsafdelingen. Endvidere lærer eleven radiokorrespondance med det fonetiske alfabet, således, at han kan spørge på et ejerforhold på et køretøj. Ydermere får eleven mulighed for lære, hvordan kriminaltekniske spor bliver sikret. I 2012 havde vi 4 erhvervspraktikanter, som kom med konstruktive og gode tilbagemeldinger angående deres erhvervspraktik ved Politiet. Kontaktpersonerne, som var tilknyttet erhvervspraktikanterne i 2012, var Rosa Mortensen og Mariann Reinert.

10 SSP samråd - årsmøde i Danmark I marts måned deltog SSP koordinatoren i det årlige SSP samrådsmøde i Vingsted ved Vejle. Deltagerne fra Færøerne var SSP Rådgiveren, Óli Rubeksen og SSP koordinatoren i Politiet, Mariann Reinert. SSP samrådet er en forening, som er en sammenslutning af medlemskommuner i Danmark, som arbejder i feltet SSP. Foreningens formål er, at være kontaktorgan mellem medlemmerne, at holde medlemmerne ajour med udviklingen, samt at formidle forslag og idéer til relevante parter. Foreningen er opdelt i 12 kredse, som er geografisk identiske med politikredsinddelingen i Danmark. Hvert år er der et årligt møde, som er et internat på 3 dage. Internatet kører med diverse foredragsholdere, som indeholder et højt fagligt niveau. Deltagerne på internatet er både ledere og medarbejdere på gadeplan. Alle faggrupper i SSP samarbejdet er repræsenterede. Den Kriminalpræventive Dag 2012 Den 27. marts 2012 var Det Kriminalpræventive Råd vært for Den Kriminalpræventive Dag 2012 på Brøndby Stadion med 700 deltagere. Deltagerne havde mulighed for at få ny viden og nye kontakter. Temaet var det lokale kriminalpræventive samarbejde. Diverse foredrag blev afholdt gennem hele dagen. Deltagerne have også mulighed for at komme i dialog med de lokale projekter, som blev præsenterede på forskellige stande. Justitsminister, Morten Bødskov, overrakte Den Kriminalpræventive Pris 2012, som gik til Mentorkorpset i Roskilde.

11 Festivaler og Ólavsøka I 2012 var der flere musikfestivaler på Færøerne. I forbindelse med festivalerne og Ólavsøka, blev der i tiden før holdt forebyggende møder. SSP lavede i den forbindelse en forebyggende kampagne til Summarfestivalen og G! festivalen og Ólavsøka med teksten: Savna góð minnir saman Der blev etableret et samarbejde med borgmestrene i Klaksvík, Eysturkommunu og Tórshavnar Kommunu. Heðin Mortensen, borgarstjóri og Jóan Petur Hentze, trivnaðarstjóri í Tórshavnar Kommunu Således skrev Heðin Mortensen, Borgmester i Tórshavn: Einaferð um árið á ólavsøku savnast størsta fjøld av fólki og allir aldursbólkar í miðbýnum í Havn. Øll, ung sum gomul, gleða seg til eina góða, stuttliga og minnisríka ólavsøku. Ólavsøkan er hátíðarhald, ólavsøkan er samvera, ólavsøkan er veitsla. Ólavsøkan er eisini eitt hæddarpunkt hjá ungdóminum. Á ólavsøku er glaði ungdómurin í veitslulag. Orðafellið um, at á ólavsøku er fríggingarmyrkt, kemur ikki úr ongum. Á ólavsøku er so nógv, sum børnini og tey ungu royna fyrstu ferð, og sum tey sum vaksin minnast aftur á við gleði. Men ikki altíð. SSP sum er samstarvið millum skúla, sosialar myndugleikar og politi, tekur eisini virknan lut í ólavsøkuni. Undir slagorðinum Savna góð minnir saman verður víst á, at á ólavsøku eigur góður veitslusiður at valda at ólavsøkan verður eitt gott minni fyri lívið hjá øllum. Á ólavsøku fáa børnini og tey yngru vanliga leysari teymar. Tey eru spent og hava stórar væntanir til ólavsøku, og tey flestu duga væl at stýra sær í góða veitslulagnum. Tórshavnar kommuna tekur eisini lut í hesum arbeiði. Sum myndugleikar gera vit okkara til, at ólavsøkan verður eitt gott minni og ein góð uppliving. Børnini og tey ungu eru okkara framtíð. Men foreldrini mugu eisini gera sítt til og vegleiða, so at børnini og tey ungu ansa eftir sær sjálvum og teimum, tey eru saman við. Tí bert saman kunnu vit tryggja, at ólavsøkan eisini í ár verður eitt gott minni. Heðin Mortensen borgarstjóri

12 1-1-2 Dagurin 2012 I forbindelse med, at Politiet i Tórshavn, tidligere har brugt mange ressourcer på børnehavebesøg, blev der nu i stedet etableret en såkaldt Dag for de ældste børnehavebørn i Tórshavnar Kommunu. Med til Dagen den 9. mai 2012 var Politiet, Tórshavnar Sløkkilið, Ambulansatænastan, Tórshavnar Kommuna, Ráðið fyri Ferðslutrygd og SSP. Formålet med Dagen var, at alle børnene, som skulle starte i 1.klasse efter sommerferien, skulle få en sjov og lærerig dag om færdsel, brand, redning og om at ringe Ca. 300 børn og voksne var med til Dagen og vi fik mange positive tilbagemeldinger fra institutionslederne, således vi allerede nu er i gang med at forberede dagen Tórshavnar Sløkkilið Ambulansatænastan Politiið Ferðslutrygd

13 Afslutning og mål Når man arbejder kriminalpræventivt, er det vigtigt at se på statistik. Hvordan ser kriminaliteten ud lige nu og hvordan så tallene ud for 1, 5 eller 10 år siden? Med politiets IT system på Færøerne, ses dette ikke muligt i øjeblikket, idet systemet ikke har kapacitet til at finde lovovertrædere under 18 år særskilt. Målet for fremtiden er, at vi udvider vores undervisningstilbud, men i og med, at den målrettede kriminalpræventive undervisning stadig er ny i SSP regi, må strategien være, at vi skal finde vores leje og få undervisningen til at fungere optimalt, også ude i lokalområderne. I det kommende år vil der formentlig fortsat være forskel på indsatsen i de forskellige kommuner, men vi gør vores bedste og har viljen til at forbedre os kontinuerligt. Vi fortsætter det gode samarbejde, som er etableret med de andre faggrupper og myndigheder.

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Opsummering af politiseminar 2011

Opsummering af politiseminar 2011 Opsummering af politiseminar 2011 Til seminaret 16.-17. juni deltog 50 politifolk fra færdsels- og forebyggelsesafdelinger samt 10 medarbejdere fra Rådet for Sikker Trafik. Alle oplæg fra seminaret er

Læs mere

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune Ny SSP-struktur i Kolding Kommune SSP-ledergruppen Politimesteren Vicepolitimesteren Børne- og uddannelsesdirektøren Skolechefen Social- og beskæftigelsesdirektøren Områdechefen for rådgivningsafsnittet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2001 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Årsberetning fra klinisk undervisningssted

Årsberetning fra klinisk undervisningssted Årsberetning fra klinisk undervisningssted Fredericia kommune, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia Kommune/sygehus Sundhedsplejen, Familie og Børnesundhed Distrikt/afdeling/afsnit 2014 Praktikansvarlig/

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR Tórshavn, Føroyar 3-10 august 2014

SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR Tórshavn, Føroyar 3-10 august 2014 SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR Tórshavn, Føroyar 3-10 august 2014 Góðu norðurlendsku vinir, Tórshavn hin 10 December 2013 Tað er okkum ein gleði at bjóða tær til Føroya í samband við Samnordisk Pensionärskultur

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedrørende ny SSP-Struktur

Oversigt over høringssvar vedrørende ny SSP-Struktur Oversigt over høringssvar vedrørende ny SSP-Struktur Bilag Datering Afsender Kort resume Bemærkninger 1 Aug. 2011 MED-udvalget ved Søbakkeskolen 2 20. Sept. (Efter aftale) MED-udvalget ved Hobro Søndre

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen.

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen. Retningslinie Uppgávu- og ábyrgdarbýtið ímillum og eindir/leiðarar á LS, tá ið byrjar í starvi, broytir starv innanhýsis ella fer úr starvi / Opgave og ansvarsfordeling mellem medarbejdere og afdelinger

Læs mere

Givið út 30. mai 2017

Givið út 30. mai 2017 Givið út 30. mai 2017 Nr. 78 29. mai 2017 Løgtingslóg um broyting í ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti (Myndugleikaflyting vegna yvirtøku av málsøkinum) Samsvarandi samtykt Løgtingsins

Læs mere