VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Studiehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Studiehåndbog"

Transkript

1 VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen Studiehåndbog Udarbejdet af Martina Blunck Terp August 2008 Revideret 15. december 2008

2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Kapitel 1: Det indledende overblik Skolens adresse og busforbindelser Studiekontorets tlf., åbningstider mv Institutionens historie Præsentation af personalet Præsentation af uddannelsens DSR Præsentation af studievejledningen Anden rådgivning Praktiske oplysninger vedrørende Studiekort og studienummer.12 Retningslinjer for opgaveskrivning..12 Kopier og kompendier.12 Bøger.12 Adgang til skolen (åbningstider).12 Biblioteket Adgang til IT og Internet..14 Lokaler..14 Parkering...14 Kantinen..14 Rygepolitik...14 Dueslag..14 Ferie og fridage for studieåret 2008/ Undervisningstidspunkter.15 Sygdom, orlov og forsikring..15 Skema..16 Opslagstavler..16 Nyttige adresser 16 Brandalarmeringsinstrukser..16 Kapitel 2: Fag og ECTS-point fordelingen Oversigt over fag og ECTS-point fordeling Basisdelen (modul og 3. sem.)...17 Human Ernæring...22 Cateringledelse...23 Klinisk Diætetik...24 Ernæring og Fysisk Aktivitet...25 Valgfag..25 Kapitel 3: Undervisning og studieplanlægning Undervisningsformerne Fag med mødepligt Evaluering Holdtimer Praktik VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 2

3 Kapitel 4: Eksamen Oversigt over eksamener på basisdelen (modul og 3. sem.) Oversigt over eksamener på specialelinjen: Human Ernæring Oversigt over eksamener på specialelinjen: Cateringledelse Oversigt over eksamener på specialelinjen: Klinisk Diætetik..31 Oversigt over eksamener på specialelinjen: Ernæring og Fysisk Aktivitet 32 Bedømmelse af praktik Regler vedrørende eksamen Aflevering...35 Reeksamination Dispensation og merit Bedømmelse Klager Eksamensbevis/Diploma Supplement Autorisation Kapitel 5: Hvis du vil ud Mulighed for studieophold i udlandet Mulighed for praktikophold i udlandet Kapitel 6: At være studerende og at nærme sig afslutningen på studiet. Om studielivet og studiemiljøet på E&S SU Studieskifte eller overflytning Boligforhold Jobprofiler/ Arbejdsmarkedet Mulighed for efter- og videreuddannelse Oversigt over E&S uddannelser i Danmark Fagforeninger/A-kasser VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 3

4 Forord I januar 2008 blev den nye professionshøjskole, VIA University College, dannet. VIA University College samler professionsbacheloruddannelserne i Region Midtjylland. Det betyder, at VIA er Danmarks største professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. VIA er en central leverandør af efter- og videreuddannelsesaktiviteter og udviklingsaktiviteter i den midtjyske region. Derudover tilbyder VIA kortere videregående uddannelser, erhvervsrettede uddannelser, tekstile og kreative uddannelser, HF, HTX og meget mere. Ernæring og Sundhedsuddannelsen er en del af VIA University College. I dagligdagen vil det formodentlig ikke kunne mærkes som studerende, men det vil på sigt give flere muligheder for tværfagligt samarbejde. Vi deler de fysiske rammer i Vennelystparken med studerende på forskellige typer af videreuddannelser, og vi forsøger at være retfærdige med henblik på tildeling af lokaler, tider mm. Vi har lavet regler for bookning af grupperum, og tidspunkterne for pauser på de enkelte typer af uddannelser er forskudt i et forsøg på at minimere køen i kantinen. I starten af 2011 skal uddannelsen flytte til nye lokaler i nærheden af Skejby Sygehus. Vi bestræber os på at have et meget åbent miljø, hvor alle er velkomne til at forstyrre både undervisere, administrativt personale og uddannelsesleder. Vi vil blot bede jer om at overholde vores træffetider, som fremgår af opslag ved de enkelte kontorer. Denne studiehåndbog giver dig forhåbentligt svar på en række af de spørgsmål, du har vedrørende studiet og stedet. Vi glæder os til at fylde rammerne ud sammen med dig. Karen Søndergaard Uddannelseschef, VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 4

5 Kapitel 1: Det indledende overblik 1.1 SKOLENS ADRESSE OG BUSFORBINDELSER VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen Høegh-Guldbergs Gade Århus C Tlf Fax (direkte indvalg lokalnr.) Hjemmeside: VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen ligger i Vennelystparken. Vennelystparken finder du i den ende af Universitetsparken, der ligger længst ned mod midtbyen, lige bagved Tandlægeskolen. Busforbindelser: Der er ingen busser, der holder direkte udenfor Vennelystparken, men en del busser holder ved Nørreport og Århus Sygehus/Nørrebrogade. Herfra er der max. 5 minutters gang til Vennelystparken. Busser til Nørreport: 1, 6, 9, 11, 16 Busser til Århus Sygehus/Nørrebrogade: 3, 11, 14, 56, 58, STUDIEKONTORETS TLF.- OG ÅBNINGSTIDER MV. Marianne Siersbæk er uddannelsens studiesekretær og sidder på studiekontoret, som er beliggende på stueetagen. Marianne har træffetid i tidsrummet: Mandag fredag: kl. 8:30 12:00 Tirsdag: 10:00-12:00 og 13:00-14:00 Telefontider: Mandag fredag: kl. 8:30 14:00 Tirsdag: 10:00-14:00 Studiekontorets telefon: , Fax: , På studiekontoret kan du bl.a.: Afhente orlovsblanket Meddele ændringer vedr. navn, adresse, tlf. eller Få vejledning om SU Aflevere dine eksamensopgaver Få udleveret dit eksamensnummer 1.3. INSTITUTIONENS HISTORIE De første kliniske diætister blev uddannet i Danmark Det havde ikke været muligt at få Undervisningsministeriet til at tilbyde en egentlig uddannelse til klinisk diætist. I stedet fik man mulighed for, som et forsøg, at tilbyde en et-årig overbygningsuddannelse til økonomaer og husholdningslærere. Efter tre års forsøg blev uddannelsen gjort permanent. Uddannelserne til både økonoma og husholdningslærer (nu ernærings- og husholdningsøkonom) er siden blevet revideret, men på trods af flere forsøg har det ikke før VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 5

6 2002 været muligt at få en revision af uddannelsen til klinisk diætist, så den blev ensartet for alle, og så det blev muligt at gennemføre uddannelsen direkte. Revisionen af uddannelsen i dag, skal ses i sammenhæng med to store reformer på uddannelsesområdet. En lang række af uddannelserne på mellemlangt niveau (fx sygeplejerske og lærer) er blevet revideret. I denne forbindelse er titlen professionsbachelor introduceret. Titlen signalerer, at det uddannelsesniveau, der er opnået gennem professionsuddannelsen, er sideordnet universiteternes bacheloruddannelser, samtidig med at uddannelsen adskiller sig fra universiteternes ved en større grad af professions- og praksisnærhed. Kravet til uddannelsen er, at dens vidensgrundlag er på et højt niveau og skal være karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering og forskningstilknytning. Den anden store reform er dannelsen af Centre for Videregående Uddannelser. Formålet med dette er at skabe en institutionsform, der skal styrke de professionsrettede videregående uddannelser og efter - og videreuddannelse i tilknytning hertil. Centrene skal samtidig fungere som udviklings- og videncentre inden for de fagområder, hvor de udbyder uddannelse. I 2002 blev uddannelsen en del af Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU) og begyndte samtidigt at samle de tidligere uddannelser til økonoma, ernærings og husholdningsøkonom samt klinisk diætist til blot én uddannelse, nemlig den 3 ½ - årige uddannelse til Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Siden 2002 er antallet af ansøgninger til den nye professionsbacheloruddannelse vokset støt. I 2002 modtog uddannelsen således 127 ansøgninger og i 2006 hele 339, hvoraf 227 var første prioritetsansøgninger. Januar 2008 fusionerede JCVU med CVU Vita, Vitus Bering, CVU Midt-Vest og CVUalpha. Således blev de mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland samlet i professionshøjskolen VIA University College. VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 6

7 1.4. PRÆSENTATION AF PERSONALET Direkte indvalg + lokalnr: lokal nr. Uddannelseschef Lokalnr. Karen Søndergaard 05 Studiesekretær Marianne Siersbæk 00 Akademisk Medarbejder Martina Blunck Terp 03 Projektmedarbejder Lene Ravn Johansen 04 Undervisere Jane Binau Mønster 06 Charlotte Peersen 15 Nanna Ruengkratok Lang 14 Annette Saaek 08 Eva Winther 11 Marianne Zangenberg Lynggaard 13 Karin Østergaard 07 Frank Juul Agerholm 09 Trine Vase Bendtsen 10 Astrid Marie Lauridsen 16 Undervisere: Karen Søndergaard underviser i: Kostundersøgelse Livsstilssygdomme Jane Binau Mønster underviser i: Biokemi Fødevareteknologi Fødevarehygiejne Charlotte Peersen underviser i: Ernæring Ernæring for idrætsstuderende Etik VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 7

8 Livsstilssygdomme Kostundersøgelse Metodelære Statistik Human Ernæring (diplomudd.) Kroppen og fysisk aktivitet (diplomudd.) Livsstilssygdomme (diplomudd.) Koordinator for specialelinien Human Ernæring Nanna Ruengkratok Lang underviser i: Psykologi Kommunikation Sundhedspædagogik Skriftlig kommunikation Annette Saaek underviser i: Klinisk diætetik, psykologi og sundhedspædagogik Ernæring Human Ernæring (diplomuddannelse) Ernæring for tandlægestuderende og idrætsstuderende Koordinator for specialelinjen klinisk diætetik Eva Winther underviser i: Sundhedsfremme og forebyggelse Epidemiologi Metodelære Kostundersøgelsesmetodik Dokumentation og kvalitetsudvikling Marianne Zangenberg Lynggaard underviser i: Ernæring Alternative kostformer Informationsteknologi Ernæring for idrætsstuderende Livsstilssygdomme Motion, idræt og ernæring Human Ernæring (diplomudd.) Kroppen og fysisk aktivitet (diplomudd.) Livsstilsygdomme (diplomudd.) Skriftlig kommunikation Koordinator for specialelinier ernæring og fysisk aktivitet Karin Østergaard underviser i: Fødevareteknologi Produktionsteknologi Rengøring Kostforplejning Koordinator for specialelinien cateringledelse Frank Juul Agerholm underviser i: Pædagogik Videnskabsteori Sociologi Trine Vase Bendtsen underviser i: VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 8

9 Fysiologi Ernæring Astrid Marie Lauridsen underviser i: Ernæring Mad og måltider i et etnisk kulturelt perspektiv Antropologi Ernæring og kostforplejning Udover de ovennævnte indgår adjunkter og lektorer fra VIAs øvrige uddannelser samt eksterne undervisere også i undervisningssammenhænge ved VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Administrativt personale: Marianne Siersbæk (studiesekretær): SU-vejledning Kompendiesalg Studieudskrift Lene Ravn Johansen (projektmedarbejder): Skemalægning Praktikkoordinering Martina Blunck Terp (Akademisk Medarbejder): Intranet Valgfag Eksamensbevis Optagelse Hjemmeside Studievejledning 1.5. PRÆSENTATION AF UDDANNELSENS DSR De Studerendes Råd DSR står for De Studerendes Råd. Det er et demokratisk råd hvis overordnede mål er at sikre de studerendes interesser både fagligt og socialt. DSR består af repræsentanter fra alle hold på Ernæring og Sundhedsuddannelsen. De påvirker uddannelsen samt de beslutninger, der vedrører de studerende. Desuden fungerer DSR som de studerendes talerør til ledelsen. DSR holder møde en gang om måneden eller efter behov. Medlemmer Mette Overgaard Holm 06EF, formand, Sofia Lourenco 05HE, næstformand Maja Siig Ahler 07A, kassér Uffe Storgaard Sloth, 05EF Kristina Aachmann 05HE Maria Poulsen 06 Mathilde Weigelt Nielsen 07B Marie Meldgaard Madsen 07B VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 9

10 1.6. PRÆSENTATION AF STUDIEVEJLEDNINGEN Studievejledningen er et tilbud om rådgivning, vejledning og støtte til afklaring af spørgsmål, du kan være i tvivl om. Studievejledningen er tre - delt, dvs. at den varetages af en studerende, en rådgiveransvarlig og en psykolog. Studievejlederen kan støtte og vejlede vedr. studieplanlægning, orlov, merit, ikke beståede prøver, eksamensklager, ændring af studieforløb, overflytning til anden uddannelsesinstitution, det fremtidige erhverv samt spørgsmål af mere personlig karakter. Vejlederne kan enten selv rådgive eller formidle kontakt til andre, der er mere kompetente til at vejlede/støtte fx ved eksamensnervøsitet, samarbejdsproblemer og andre problemer, der har indflydelse på studiet. Telefontid: mandag 15:00 17:00 Henvendelse kan ske til: Studenterstudievejledere Camilla Pi Kirkegaard, tlf.: Studievejleder Martina Blunck Terp, tlf.: Nanna Ruengkratok Lang (psykolog), tlf.: Du finder studenterstudievejledningens kontor ved trappen ned til kælderen og dueslagene. HUSK: intet problem er for småt og intet problem er for stort for studievejledningen ANDEN RÅDGIVNING Studenterrådgivning i Århus Er et gratis tilbud om psykologisk, social og psykiatrisk rådgivning og vejledning til studerende på alle videregående uddannelser. Der er mulighed for både individuel og gruppevis vejledning med psykolog eller socialrådgiver. Studenterrådgivningen er uafhængig af uddannelsesinstitutioner og en selvejende institution under Undervisningsministeriet. Adressen er: Studenterrådgivning Ryesgade 23, Århus C Tlf.: Fax: Åben: Mandag til torsdag kl. 9:00 15:00 Fredag kl. 9:00 13:00 Studenterpræsten Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler for alle studerende på videregående uddannelser. Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige forhold i livet (sorg, angst, vrede, ensomhed, selvmord, tro, bøn, udbrændthed, identitet, følelsen af ikke at være god nok, parforhold m.v.). Studenterpræsten er underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler, det er muligt at henvende sig fuldstændig anonymt uden at opgive navn, og al henvendelse er gratis. VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 10

11 Studenterpræsten er cand. theol. og ansat som præst i den danske folkekirke. Du behøver dog ikke at have en kristen overbevisning for at bede om en samtale med præsten. Studenterpræsten Steen Andreassen træffes: Tirsdag 10:00-12:00 Onsdag 11:00-12:00 Torsdag 10:00-12:00 Fredag 10:00-12:00 eller efter aftale Studenternes Hus Ndr. Ringgade 3, lokale Århus C Tlf.: Studenterpræsten Elisa Morberg Wejse træffes: Mandag 10:00-14:00 Torsdag 10:00-14:00 eller efter aftale Handelshøjskolen Fuglesangs Allé 20, lokale I Århus V Tlf /mobil Studenterpræstens hjemmeside: Studentermenighedens hjemmeside: Studenterrådets Retshjælp Studenterrådets Retshjælp er en selvstændig forening, der drives af en gruppe jurastuderende. Retshjælpen tilbyder gratis og anonym rådgivning for alle og rådgiver inden for en række forskellige juridiske sagsområder. Retshjælpens frivillige er ikke advokater og er derfor naturligt begrænsede i, hvor langt de kan føre sagen. Men til gengæld er ingen sager for små, og alle sager behandles på lige fod - uden skelen til størrelsen. Hvis en sag bliver for stor, henviser Retshjælpen til advokat. Foreningen har ikke noget direkte samarbejde med et advokatfirma, men har mulighed for i visse tilfælde at få rådgivningsbistand fra et advokatfirma i Århus samt hos underviserne, der er tilknyttet Juridisk Institut på Aarhus Universitetet. Retshjælpen rådgiver i alt fra familieret, arveret, lejeret, forbrugerret, erstatningsret og forsikringsret til spørgsmål om gældssanering og klageadgangen over en offentlig myndigheds afgørelse. Så tøv ikke med at henvende dig til Retshjælpen, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i en konkret situation. Ring, send en eller kig forbi i kontorets træffetid. Træffetid: Tirsdag kl. 15:00 17:00, torsdag kl. 16:00 18:00 Telefontid: Tirsdag kl. 11:00 13:00, onsdag og torsdag kl. 13:00 15:00. Adresse: Studenterrådets Retshjælp Studenternes Hus Ndr. Ringgade Århus C Tlf.: VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 11

12 1.8. PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiekort og studienummer Når du starter på uddannelsen, får du et studiekort, som koster 80,00 kr. Studiekortet bestilles hos studiesekretæren. Sammen med en personlig kode kan det bruges til at komme ind på skolen efter lukketid. Derudover kan du indsætte kopipenge på dit studiekort og bruge det som kopikort. Indbetaling af kopipenge foregår hos vores vagtmester Dan Møller, som har kontor i stueetagen. Vær opmærksom på, at du ved fremvisning af studiekort, i bl.a. Medicinerladen, Nørre Allé 32, 8000 Århus C, og Stakbogladen i Studenternes Hus ved Aarhus Universitet, får 10 % rabat ved køb af studierelevante bøger. Der gives ligeledes rabat enkelte steder i byen, som fx på cafeer, teatre, museer, motionscentre, idrætsforeninger mm Retningslinjer for opgaveskrivning På intranettet Fronter finder du de gældende retningslinjer for opgaveskrivning, for skrivning af bachelorprojekt, for udarbejdelse af referenceliste samt for de tekniske retningslinjer for opgaveskrivning. Husk altid at følge disse retningslinjer ved udarbejdelse af skriftlige eksamensopgaver. Hvis du er i tvivl, henvend dig til den pågældende underviser Kopier og kompendier I stueetagen står en kopimaske, der kan benyttes af alle studerende. Kopierne koster 0,50 kr. pr. stk. og kan mod betaling indkodes på studiekortet (se punkt 1.8.1). Studerende uden studiekort kan ved henvendelse vagtmester Dan Møller få et lånekort mod betaling af depositum på 50,00 kr. Det er ikke muligt at tilbagebetale for mange indkøbte kopier. Se for regler om kopiering og ophavsret. Vær opmærksom på, at det altså IKKE er gratis at kopiere ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen. I de fag, hvor der ikke eksisterer egnede grundbøger, udfærdiger underviseren et kompendium bestående af fagtekster. Du har så mulighed for at købe et kompendium, som typisk koster omkring 200 kr. Dette er en service fra undervisernes side. Underviseren må ikke udlevere masterkopien, da dette er i strid med reglerne om ophavsret. Hvis du ikke ønsker at købe kompendierne ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, men vil kopiere teksterne andetsteds, må underviseren desværre kun udlevere referencelisterne Bøger Faglitteratur kan primært købes i Medicinerladen (se pkt ) eller Gads Stakbogladen, som er placeret i underetagen i Studenternes Hus. Husk at du får 10 % studierabat på alle studierelevante bøger Adgang til skolen (åbningstider) Ved studiestart udleveres et studiekort, som koster 80,00 kr. Studiekortet fungerer som dit adgangskort til skolens 2 yderdøre (hovedindgang og indgang ved kantinen) samt bibliotek og læsesal udenfor åbningstiden. Dørene vil som regel være åbne i undervisningstiden (8:00 16:00). Studerende, der opholder sig på skolen udenfor åbningstiden, har ansvaret for at slukke lys, lukke døre og vinduer i lokalerne, når disse forlades Biblioteket VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 12

13 Biblioteket i Vennelystparken: Adresse: Sundhedsfagligt Biblioteket Høegh-Guldbergs Gade Århus C. Telefon: Telefax: Åbningstider: Studerende med adgangskort til skolen har adgang til biblioteket døgnet rundt! Mandag kl. 9:30-15:00 Tirsdag kl. 9:30-15:00 Onsdag kl. 9:30-15:00 Torsdag kl. 9:30-15:00 Fredag kl. 9:30-14:00 Bibliotekar: Bibliotekar: Karin Hedegaard Trine Nedergaard Jensen Tidsskrifter: kan ikke lånes ud af huset, men benyttes på biblioteket eller tidsskriftsrummet efter læsesalsprincippet. Der er mulighed for at fotokopiere fra tidsskrifterne. Bøger: Kan udlånes efter nedenstående regler (undtaget er visse håndbøger og lærebøger, der skal være alment tilgængelige fx Medicinsk kompendium ) Disse er mærket Må ikke fjernes fra biblioteket eller Må ikke fjernes. Lånerkort: For studerende: Studiekort med foto, navn, adresse og telefonnummer. Udlån: Bibliotekets bog - og tidsskriftsamlinger dækker emnerne sygepleje, sundhedspleje, medicin, sundhedsvæsen samt tilgrænsende fag som psykologi, pædagogik, sociologi og ledelse. Samlingerne kan frit benyttes. Bøger kan lånes i 14 dage og fornyes, hvis de ikke er reserveret af andre lånere. Bøger og tidsskriftartikler, der ikke findes på biblioteket, kan skaffes hjem fra andre biblioteker til studerende ved VIA University College. Aflever så vidt muligt fotokopi eller udskrift af litteraturhenvisningen ved bestilling. Udlånstiden er 14 dage. Få mere information på bibliotekets hjemmeside: Statsbiblioteket Adresse: Universitetsparken 8000 Århus C (ved bogtårnet ) Åbningstider: Mandag fredag: 9:00 18:00 Lørdag: 11:00 14:00 (lukket lørdage i juli og august) Statsbibliotekets hjemmeside: For at kunne låne på statsbiblioteket, skal du registreres i Statsbibliotekets brugerregister, derefter fungerer sygesikringsbeviset som lånerkort. VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 13

14 Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek (SVB) Det sundhedsvidenskabelige bibliotek er en filial af Statsbiblioteket. Bibliotekets hovedområde er medicin, odontologi og sygepleje. Adresse: Victor Albeck Bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Åbningstider: Mandag fredag: kl. 9:00 18:00. Hjemmeside: Århus Kommunes Biblioteker: se hjemmesiden: Adgang til IT og Internet Der er adgang til PC er med internetforbindelse og printere i alle klasselokaler og grupperum samt på bibliotekets læsesal. Er der problemer med IT, kontaktes studiekontoret. EN af VIAs IT-medarbejdere er Vennelystparken om torsdagen Lokaler og lokaleændringer Der er mange studerende, der skal benytte undervisningslokalerne. Derfor er det ikke muligt at tildele faste lokaler til de enkelte hold. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at låne lokaler på andre institutioner i byen. Et lokale skal altid være ryddet, når det forlades, da det sandsynligvis skal benyttes af andre til undervisning. Lokaleændringer: Hvis undervisningen rykkes i andre lokaler eller aflyses, annonceres dette på intranettet Fronter, på sedlen lokaleændringer, som hænger på opslagstavlen ved trappen i stueetagen og du vil kunne se ændringen i skemaet på vores hjemmeside. Hvis de studerende beder om at få undervisningen flyttet, skal de selv sørge for at annoncere det på intranettet Fronter Parkering Vi har pt. ikke mulighed for at tilbyde parkering på uddannelsesinstitutionens grund Kantinen Kantinen er placeret i skolens underetage. Kantinens normale åbningstid er: Mandag fredag: kl. 8:30 14:30 Varm mad kan købes mellem kl. 11:30 13:00 Selve kantinelokalet vil altid være åbent. Kantinens service skal forblive i kantinen og kan kun benyttes i forbindelse med køb fra kantinen. Der er selvafrydning i kantinen. Du kan betale med dankort. Kantinen drives af Kongsvang Kantineservice Rygepolitik Hele Vennelystparken er røgfri. Rygning foregår kun udenfor! Dueslag Der er et dueslag til hver enkelt studerende (undtagen til studerende på 7. semester) i kælderen ved toiletterne. Her lægges meddelelser, undervisningsmateriale og evt. breve. Du bør tjekke dueslaget jævnligt. Undgå at opbevare bøger og lignende i dit dueslag, da pladsen er lille. VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 14

15 Ferie og fridage for studieåret 2008/2009 Efterårsferie 2008: uge 42 Juleferie 2008/2009: uge 01 Påskeferie 2009: uge Undervisningstidspunkter Det tilstræbes at den skemalagte undervisning foregår indenfor tidsrummet kl. 08:00 17:00. Sædvanligvis er timerne lagt på disse tidspunkter, men der må påregnes mellemtimer i skemaet: 1. lektion: kl. 08:00 08:45 2. lektion: kl. 09:00 09:45 3. lektion: kl. 10:00 10:45 4. lektion: kl. 11:00 11:45 5. lektion: kl. 12:15 13:00 6. lektion: kl. 13:15 14:00 7. lektion: kl. 14:15 15:00 8. lektion: kl. 15:15 16:00 9. lektion: kl. 16:15 17:00 En undervisningsuge tilstræbes gennemsnitligt at indeholde 15 max. 20 teoretiske lektioner Sygdom, orlov og forsikring Sygdom Sygdom under praktik, skal straks meldes til praktikstedet (på første fraværsdag), og du skal give besked, når du er rask igen og kan møde op på praktikstedet. Sygdom i forbindelse med prøver dokumenteres med en lægeerklæring eller en notits skrevet af lægen. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Graviditet Ved graviditet under uddannelsen, kontaktes studievejlederen/den koordinerende underviser, så der kan blive lagt en plan for det resterende studieforløb. Studievejlederen/den koordinerende underviser skal kontaktes senest tre måneder før forventet fødsel og meget gerne tidligere. Orlov Hvis du vil holde orlov, skal du udfylde en orlovsblanket, som fås hos studiesekretæren. Blanketten udfyldes og afleveres senest tre måneder før orloven begynder. En orlovsperiode kan maksimalt vare 12 måneder, og den skal tilrettelægges, så den effektive uddannelsestid ikke forlænges. Kontakt også gerne studievejlederen ved orlovsansøgning. Uddannelsen underretter SU-styrelsen om orloven, og SU og studielån bortfalder i orlovsperioden. Holder du barselsorlov, vil du selvfølgelig stadigvæk kunne modtage SU, barselsklip og SU-lån. Forsikring Under studiet er du ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, hverken under undervisning på skolen eller under praktikperioder. Studerende, der kommer til skade må herefter, med mindre vedkommende selv har tegnet forsikring eller der vil være mulighed for at gøre erstatningskrav gældende, selv bære ansvaret. Med hensyn til skader, der måtte påføres patienter/klienter under en praktikperiode, vil de tilskadekomne kunne gøre et erstatningskrav gældende i de tilfælde, hvor tilskadekomsten er VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 15

16 forårsaget ved fejl eller forsømmelse. Et evt. erstatningskrav vil i denne situation i første række kunne rejses mod den pågældende sygehuskommune, respektive primærkommune. I de tilfælde, hvor den indtrådte skade kan henføres til fejl eller forsømmelser fra den studerendes side, vil denne kunne gøres ansvarlig. Du rådes derfor til at sikre dig, at dine forsikringsmæssige forhold er i orden, ikke mindst i forbindelse med praktik. Hvis du skal på studieophold i udlandet, så kontakt dit danske forsikringsselskab for at høre, om du kan tage din forsikring med til udlandet. I de tilfælde, hvor du ikke kan tage din forsikring med til udlandet, er du nødt til at tegne forsikring i det land, du vil opholde dig i Skema Både lokale og klasseskema finder du på uddannelsens hjemmeside under skema, og de opdateres løbende. Ændringer foretages så vidt muligt senest 14 dage før undervisningstimen. Sker ændringer med få dages varsel, rettes dette på skemaet, der hænger på opslagstavlen ved trappen i stueetagen, på intranettet Fronter og i skemaet på hjemmsiden Opslagstavler På opslagstavlen ved trappen i stueetagen finder du skema og lokaleinformation. På opslagstavlen ved kantinen hænger generel information. Og på opslagstavlerne ved lokale 1 finder du information til specialelinjerne og basisdelen Nyttige adresser Folkeregisteret Adresse: Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Tlf: , Åbningstid: Hverdage 10:00 15:00, torsdag dog 10:00 17:15 Hjemmeside: Århus Kommune Adresse: Rådhuset 8100 Århus C Tlf: Åbningstid: Mandag fredag: kl. 10:00 15:00 Hjemmeside: Brandalarmeringsinstrukser Hvis du konstaterer brand, røgudvikling eller hører brandalarmen, så bevar roen og gør følgende: 1. Undersøg om brandvæsenet er alarmeret hvis ikke, så ring I åbningstiden: kontakt skolen kontor, vagtmesteren eller en anden medarbejder, som vil overtage ansvaret for det videre forløb. 3. Udenfor skolen åbningstid: kontakt evt. andre, som opholder sig på skolen. VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 16

17 4. Send en person ud for at møde brandvæsenet og vise vej. 5. Påbegynd sluknings og redningsarbejdet. 6. Begræns røgudviklingen ved at holde mellemdøre lukket. Kapitel 2: Fag og ECTS point fordeling 2.1. OVERSIGT OVER FAG OG ECTS-POINT FORDELING Uddannelsen til Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed er opbygget af en basisdel på 3 semestre og en specialedel på 4 semestre. På specialedelen har du mulighed for at specialisere dig i følgende retninger: Human Ernæring, Cateringledelse, Klinisk Diætetik samt Ernæring og Fysisk Aktivitet. Indenfor alle fire specialiseringer bruges den naturvidenskabelige baggrund til at lægge vægt på relationen mellem sundhedsfremme, forebyggelse og kost. Specialedelen rummer også praktikperioder på i alt ½ år, hvor du får en praksiserfaring. På basisdelen er praktikperioden på i alt 1 måned. Modul 1: Sundhed, kost- og motionsvaner Profil: I modulet sættes fokus på sundhed, kostvaner og fysisk aktivitet med afsæt i basale elementer af professionsområdets natur- og sundhedsvidenskabelige fagområde samt med basale elementer inden for sundhedsfremme og sundhedsadfærd. Desuden arbejdes med det at være studerende samt introduktion til studiet i ernæring og sundhed generelt. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for uddannelsens centrale begreber; sundhedsfremme og sundhedsadfærd Viden om og forståelse for natur- og sundhedsvidenskabelige forudsætninger for sunde kostvaner og fysisk aktivitet Viden om og forståelse for levevilkårs betydning i relation til sundhedsfremme og sundhedsadfærd Færdighed i anvendelse af undersøgelsesmetoder til vurdering af ernæringsmæssige problemstillinger Færdighed i at planlægge og vurdere kost i relation til udvalgte ernæringsprincipper og fysisk aktivitetsniveau under hensyntagen til levevilkår Kompetence til at være studerende og indgå i relevante faglige og sociale relationer Modul 2: Ernæring og læring Profil: I modulet sættes fokus på sundhedens indflydelse og betydning for kroppens funktioner og processer, herunder omsætning af makro- og mikronæringsstoffer. Der arbejdes med læring og individuelle forandringsprocesser i relation til sundhedsmæssige problemstillinger. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for kemiske og biokemiske processer samt menneskets anatomi og fysiologi i relation til ernæring og fysisk aktivitet VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 17

18 Viden om og forståelse for pædagogiske redskaber som forudsætning for læring Viden om og forståelse for individuelle forandringsprocesser Færdighed i at vurdere sundhedsmæssige problemstillinger hos individer og grupper Kompetence til at vurdere forandringsprocesser i relation til sundhedsmæssige problemstillinger hos individer og grupper Bedømmelse: Modulet afsluttes med en intern prøve. Det kan være en forudsætning for at blive indstillet til prøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter eksempelvis afleveret opgaver og projekter i henhold til lokal studieordning. Modulernes struktur og opbygning De to moduler læses parallelt, således at de begge påbegyndes uge og afslutter uge 4, januar Der holdes efterårsferie i uge 42, og juleferie fra den 23.december til søndag den 4. januar. I nedenstående tabel vises modulernes fag/emneområder samt fordelingen af ECTS-point. Fag/emner Nat + Sund Sam Hum I alt Biokemi 7,5 7,5 Fysiologi og anatomi 4,5 4,5 Ernæring 8,0 1,5 0,5 10,0 Læring & forandring 3,5 3,5 Folkesundhed 1,0 0,5 1,5 Professionsintroduktion 1,0 2,0 3,0 I alt 21,0 3,0 6,0 30,0 Mål for de enkelte fag/emner på modulerne Indholdsområder for professionsintroduktion: Introduktion til studiet i ernæring og sundhed, herunder viden om professionens virksomhedsfelt, professionens historie samt de udviklingsperspektiver der ligger i professionsfeltet. Kunne relatere sig til det ernæringsprofessionelle virksomhedsfelt og det uddannelsesforløb der er planlagt, samt påbegynde identificere de faktorer, der skal hjælpe til linjevalg efter 6 modul. Introduktion til begreberne sundhed og sygdom, herunder Det brede positive brede sundhedsbegreb Introduktion til begreberne sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering, samt til den historiske udvikling af både de sundhedsprofessionelles og patienternes/brugernes opfattelse af disse begreber Introduktion til professionens metoder Introduktion til det at være studerende Introduktion til gruppekontrakter Kan tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgår forpligtende samarbejde med andre Studieplanlægning herunder individuel og grupperelaterede studier Udarbejdelse af opgaver, herunder opbygning og referenceliste Bedømmelse: dele af faget indgår i projektet i ugerne 2-4 VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 18

19 Indholdsområder for ernæring: fastlæggelse af næringsstofanbefalinger næringsstofanbefalinger til raske samt identifikation af udsatte grupper energi-, energibehov og kropssammensætning energigivende næringsstoffer, protein, fedt, kulhydrat og alkohol vitaminer og mineraler levnedsmiddelgruppernes ernæringsmæssige betydning mærkning og deklaration af levnedsmidler, herunder tilsætningsstoffer introduktion til kostundersøgelsesmetoder udarbejdelse og brug af levnedsmiddeldatabaser/-tabeller metode til kostberegning, manuel og elektronisk Bedømmelse: godkendt studieaktivitet: aflevering af kostberegningsopgave, deltagelse i gruppearbejde og fremlæggelse vedr. vitaminer, er en forudsætning for deltagelse i intern prøve på modul 1 og 2, der afvikles i forbindelse med ernæringsprojekt i ugerne 2, 3 og 4. Bedømmelsen sker ved 7-trinsskalaen efter en individuel mundtlig eksamination i gruppeopgave. Indholdsområder for biokemi: Vand, syrer og baser Aminosyrer, peptider og proteiner, deres opbygning og funktion Enzymer og deres funktion i kroppen Kulhydrater og kulhydratmetabolismen Citratcyklus og respirationskæden Lipider og deres funktion i kroppen Buffersystemer i kroppen Hormoner Den intermediære metabolisme Vitaminer og mineraler Opøvelse af færdigheder i at anvende biokemien i relation til ernæringsfag og fødevarefag. Bedømmelse: individuel skriftlig eksamen uden hjælpemidler afholdt sammen med eksamen i anatomi/fysiologi, som afslutning på modul 2. Bedømmelsen sker ved 7-trinsskalaen. Indholdsområder for anatomi og fysiologi: Cellen Nervesystemet Muskler Kredsløb Energiomsætning Nyrernes funktion Endokrinologi Fordøjelse Menneskets skelet Opøvelse af færdigheder i at anvende fysiologien i relation til ernæringsfag og fysisk aktivitet Bedømmelse: individuel skriftlig eksamen uden hjælpemidler afholdt sammen med eksamen i biokemi, som afslutning på modul 2. VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 19

20 Bedømmelsen sker ved 7-trinsskalaen. Indholdsområder for læring & forandring: Målet er, at den studerende får kendskab til og forståelse af følgende indholdsområder: Læring og individuelle forandringsprocesser i relation til sundhedsmæssige problemstillinger Læring og forandring i pædagogisk og psykologisk perspektiv Sundhed som begreb og mål Bedømmelse: Godkendt/ikke-godkendt. Mundtligt oplæg Indholdsområder for folkesundhed: Sundhed og sygelighed i forskellige grupper fx i relation til alder, køn, etnicitet og andre strukturelle aspekter, fx økonomi. Udviklingen i dødsårsager og middellevetid Ulighed i sundhed og sygdom Kendskab til begrebet sundhedsprofiler, herunder præsentation af Region Midtjyllands sundhedsprofilundersøgelse: Hvordan har du det? Præsentation af regeringens folkesundhedsprogram: Sund hele livet. Bedømmelse: individuel skriftlig opgave, der skal godkendes. Projektbeskrivelse: I ugerne 2-4 udarbejdes som afslutning på modul 1 et projekt om et ernæringsemne. Bedømmelse: Modul 3: Fødevarer og forbrug Profil: I modulet sættes fokus på forholdet mellem producent og forbruger af fødevarer i et bæredygtigheds og markeds perspektiv. Der arbejdes med råvarekendskab, produktion, sensorik og kulinarisk kvalitet samt producentens afsætningspotentialer i relation til det politiske systems regulering af markedet. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for processen fra fødevarers status af råvare til tilberedt produkt Viden om og forståelse for kvalitetsaspekter og produktion af sammensatte fødevarer, herunder fødevaresikkerhed Viden om og forståelse for forbrug, forbrugerpolitik og markedsføring - herunder den relevante lovgivning Færdighed i at vurdere betydningen af mikrobielle forekomster i forbindelse med fødevareproduktion Færdighed i at vurdere og evaluere mad og måltider ud fra metodiske, sensoriske, kulinariske og ernæringsmæssige principper Kompetence til at vurdere samspillet mellem bæredygtighed, fødevarekvalitet, forbrug, marked og politik Modulernes struktur og opbygning I 2009 påbegyndes modulet i uge 6 og afsluttes uge 16. Nedenstående tabel viser modulernes fag/emneområder samt fordelingen af ECTS-point. VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen 20

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Udarbejdet af JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Gældende fra 1.

Studieordning. Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Udarbejdet af JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Gældende fra 1. Professionsbachelor i ernæring og sundhed Studieordning Udarbejdet af JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen Gældende fra 1.september 2006 Godkendt i bestyrelsen for JCVU Afventer godkendelse af Undervisningsministeriet

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI BIOLOGI BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET DAGENS EMNER Studievejledning Andre vejledningstilbud Eksamen Sidefagsstuderende Bacheloruddannelsens opbygning (Førsteårsprøven)

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA SUNDHED Sygeplejerske Holstebro 1. semester 95 83 87% 95 6,25 2. semester 37 35 95% 37 7,65 Modul 10: Akut og kritisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen DFM uddannelsesdag 22.september 2010 v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen Ernæring og sundhed Ernæring og sundhed Ingeborg Suhr startede SUHR S i starten af 1900 tallet som husholdningsskole og i 1905 blev det

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere