SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 AFDELING 7 SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING

2 AFDELING 7 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer benyttes. Hæftet supplerer afdelingens husorden. Den daglige drift og vedligeholdelsen af bygninger og udenomsarealerne foreståes af inspektøren godt hjulpet af gårdmændene. Henvend dig trygt til driftsfolkene, der gerne hjælper med at løse dit problem.

3 VEDLIGEHOLDELSE: Når boligen skal vedligeholdes er der vejledning og gode råd at hente i vedligeholdelsesreglementet, der er udleveret sammen med kontrakten. Der er oprettet en vedligeholdelseskonto for boligen. Denne konto disponerer lejeren over. Inspektøren kan være behjælpelig med at skaffe håndværkere til vedligeholdelsesarbejdet. Der kan kun udføres arbejde for det beløb, der står på boligens vedligeholdelseskonto. Se iøvrigt nærmere om reglerne i det materiale der blev udleveret sammen med kontrakten. RÅDERET: Du har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer af boligen. Se nærmere herom i reglerne for råderet, der blev udleveret sammen med kontrakten. GENERELT OM INSTALLATIONER: Afdelingen vedligeholder de faste installationer for afløb, vand, varme og el samt de bygningsmæssige forhold som sanitet, døre, vinduer m.v. Kontakt straks inspektøren, hvis du opdager fejl og skader. SIKKERHED: Hvis der er fejl på elinstallationen skal inspektøren straks orienteres. Afdelingens gårdmænd holder øje med lamper og installationer i bygningernes fællesarealer og terræn, men det er altid velkomment at gøre opmærksom på opståede fejl. EL-ANLÆG: Eltavlen er anbragt i hver bolig. I Rådhusstræde er måleren anbragt i kælderen. I Danmarksgade 22 og 24 er målerne placeret på gangen i fællesarealet. KOMFUR: Der er opstillet et komfur i lejemålet. Når komfuret er nedslidt udskiftes det med en ny model i en tidssvarende kvalitet. Hvis du ønsker at få et glaskeramisk komfur, kan dette lade sig gøre, hvis du selv betaler en andel. EMHÆTTE: Der er opsat emhætte i køkkenet. Husk at rense filteret med jævne mellemrum. VASKEMASKINE, OPVASKEMASKINE: Disse maskiner må installeres i boligen under forudsætning af, at arbejdet udføres af en INSTALLATØR MED AUTORISATION. I modsat fald må du påregne et erstatningskrav, hvis uheldet er ude.

4 AUTOMATISK VANDSTOP: Automatisk vandstop som Aqua Stop eller lignende er en god ekstra sikkerhed at få installeret i forbindelse med ovenstående. TV OG RADIO: Boligen er tilsluttet Yousee kabel-tv. Antenneudtag er placeret i stuen. Omfanget af programmulighederne fremgår af den udleverede oversigt. Den lille pakke er standard. Mellempakken og fuldpakken kan bestilles i Vesterports administration. Ved fejl i forbindelse med radio og TV-signal rettes direkte henvendelse til Yousee tlf.: Internet, IP-telefoni og IP- TV leveres af Bredbånd Nord via fibernet. Kontakt venligst Bredbånd Nord for bestilling på tlf TELEFONINSTALLATION: I de fleste boliger er der monteret telefonstik. Man skal selv kontakte telefonvæsenet for at få telefonen installeret. PORTTELEFONANLÆG: Yderdørene er altid elektrisk aflåst. Ved yderdøren er der opsat en dørstation og en tavle med navn og opkaldsnummer. Anlægget fungerer sammen med din almindelige telefon. Beboere, der ikke har telefon får monteret en speciel svartelefon. Når telefonen ringer, og du hører en lille melodi, er der opkald fra dørstationen. Tryk på 5 og du hører hvem det er. Vil du lukke vedkommende ind trykker du igen på 5, og dørlåsen slår fra. Hvis du kommer udefra, kan du bruge din dørnøgle til at låse op med eller du kan bruge oplukningskoden (4 tal). Koden bør du kun i meget begrænset omfang udlevere til andre. Vi har orienteret læger, hjemmesygeplejen, postvæsenet o.s.v. For at du ikke skal blive generet om natten af forbipasserendes opkald afbrydes anlæggets kaldenumre i tiden fra kl Indenfor dette tidsrum skal man bruge kodenummeret eller kende telefonnummeret for at komme i kontakt med dig. Læs den udleverede brugsanvisning fra TeleDanmark grundigt. Den giver en mere udførlig forklaring på anlæggets funktion. MÅLING AF FORBRUG: I hver bolig måles forbruget for varme og el. I forbindelse med indflytningssynet vil inspektøren vise, hvor målerne er placerede og forklare målernes funktion. I Søgade og Rådhusstræde: Varmt og koldt vand afregnes efter enheder på målere. Varmen måles på den enkelte radiator efter fordampningsprincippet. I måleren anbringes

5 en fyldt glasampul hvert år ved årsskiftet og hen over året fordamper der en vis mængde væske i forhold til radiatorens varmeforbrug. Forbruget kan så aflæses på målerens stregskala. I Danmarksgade 22-24: Varmt og koldt vand afregnes efter enheder på målere. Varmen afregnes efter kwh-måler. FORBRUGSREGNSKABET: Varmen og opvarmning af varmt brugsvand afregnes af den enkelte beboer til afdelingen, idet de registrerede mængder udgør beboernes andel af afdelingens samlede varmeforbrug. Afdelingens varmeregnskab er opstillet efter følgende fordeling: Af det totale varmekøb afregnes: - 60% efter målt varmeforbrug - 20% efter m² boligareal Resten afregnes til varmt vand, som fordeles med: - 12% efter målt varmtvandsforbrug - 8% efter haneandele. Haneandele er opgjort således: 3 andele pr. køkkenhane, 2 andele pr. brusebad alene, 1 andel pr. håndvask. I de fleste boliger vil der være 6 haneandele. Elforbruget afregnes direkte til Frederikshavn kommune. HJÆLPEMIDLER: Hvis du har behov for mindre hjælpemidler som særlige handicap-venlige greb på vandhaner og lign., kan du kontakte inspektøren, der så vil sørge for at de installeres. Inspektøren er også behjælpelig, hvis du har behov for andre hjælpeforanstaltninger. LÅSE OG NØGLER: Ved indflytningen er der monteret nye låse i yderdøren og postkassen. Der er derfor ikke andre, der har nøgler til din bolig! Der udleveres 3 stk. nøgler, der passer til entrédøren og postkassen. Nøglerne passer også til fællesrum i kældrene og udhusene. Herudover har du en vasketurslås, der bruges til reservation af vasketure på tavlen. Pas på dine nøgler, de er de eneste der findes til din bolig. Driften opbevarer ikke en ekstra nøgle og kan derfor ikke hjælpe dig, hvis du l åser dig ude eller taber nøglen! Hvis det sker, må du kontakte en låsesmed om hjælp til at lukke dig ind. Vær opmærksom på at Falck har en ordning, hvor de mod betaling opbevarer en nøgle for

6 dig. Håndværkerservice: Hvis du har brug for hjælp fra håndværkere må du enten: - selv være hjemme for at tage imod dem - selv træffe foranstaltninger til, at håndværkerne kan blive lukket ind for at gøre arbejdet, hvis du ikke er hjemme (f.eks. lave en aftale med din nabo om oplukning) - selv som sidste mulighed til inspektøren aflevere en kuvert med en nøgle og en skriftlig tilladelse til at håndværkerne må låse sig ind. Håndværkerne vil lægge nøglen i postkassen, når arbejdet er afsluttet. VASKERI: I Søgade kan vaskeriet i Danmarksgade 22 A benyttes. I Rådhusstræde ligger vaskeriet i kælderen. I Danmarksgade ligger vaskeriet i nr. 22A. I vaskeriet er der installeret vaskemaskiner, centrifuge, tørre-tumblere og strygerulle. Sæt dig grundigt ind i de opsatte driftsinstruktioner, inden du benytter maskinerne. Det kan se indviklet ud, men er egentligt ganske enkelt. Der er betalingsautomat til mønter i vaskeriet i Rådhusstræde. Der er kortautomat i vaskeriet i Danmarksgade I Søgade er der i tørrestuen i kælderen opstillet en strygerulle med betalingsautomat. Tørrestuen er til fri afbenyttelse for beboerne. Husk at fjerne tøjet, når det er tørt. GENERELT: Det er på eget ansvar at benytte maskiner og tørrefaciliteter. HUSK at rengøre vaskeriet, maskiner m.v. efter brug. FÆLLES UDEAREALER. Er til fri afbenyttelse for alle beboere. Havearealer ved boligerne i stueplan knyttes til boligerne, der også har pligten til vedligehold. GILDESAL: I Rådhusstræde og Danmarksgade forefindes en gildesal. Du kan låne denne ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Iøvrigt har du adgang til at leje gildesale andre steder i Vesterport - spørg administrationen. GÆSTEVÆRELSER: I Rådhusstræde 1 og i Danmarksgade 22A forefindes 1 gæsteværelse. Det kan lejes ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

7 FORSIKRINGER: Sørg altid for at have din indboforsikring i orden. Hvis uheldet er ude, sørger afdelingen for at skader på bygninger og installationer udbedres, men dit indbo er altid på eget ansvar. Afdelingen er selvforsikret mod glasskader. Husk at du har ansvaret for skader som enten du, din husstand eller dine gæster har forvoldt. UDLUFTNING: Boligerne er meget tætte med gummifuger omkring vinduer og døre. Det er derfor nødvendigt at lufte ud dagligt. Manglende udluftning kan medføre, at fugt fortætter sig på de kolde flader med fare for skimmel- og svampedannelse. Læs den vedlagte pjece fra Energistyrelsen om bekæmpelse af fugt. KØKKENAFFALD: Husk at emballere dit køkkenaffald omhyggeligt i de dertil udleverede poser. I Søgade og Rådhusstræde er affaldsskakterne placeret i opgangen, og det er derfor i alles interesse at undgå generende lugt fra køkkenaffaldet. I Danmarksgade er der container i gården. STORSKRALD: Der er opstillet en container til pap og lignende større emballage. Du henvises til at benytte den kommunale genbrugsplads ved Niels Juels Vej. Du kan også benytte sig af de særlige kommunale regler om storskrald. Kontakt selv kommunen for en aftale herom.

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Praktiske oplysninger alfabetisk

Praktiske oplysninger alfabetisk Praktiske oplysninger alfabetisk Affald Husholdningsaffald skal nedkastes indpakket - i affaldsskakterne eller lægges indpakket i containerne i skralderummene. Skralderummene skal holdes aflåst for at

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere