Struktur og organisering af undervisning på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struktur og organisering af undervisning på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013"

Transkript

1 på Børneskolen Bifrost rev. okt Præmisser Skoledagen Helhedslinjen i undervisningen Faglighed og tværfaglighed Skolens organisationsdiagram Præmisser Børneskolen Bifrost er placeret på Kaj Munks Vej 5 i Herning, hvor skolens fysiske rammer er fordelt på 3 bygninger. Bygning 1: Bifrosts klasseværelser, køkken, toiletter, garderober, mødelokaler, bibliotek, kontorer, lærerværelse samt fællesarealer mm. Bygning 2: Musiklokale, auditorium og fysiklokale. Bygning 3: Bikuben, multi-/gymnastiksal, omklædningsrum, Æ2s eget studielokale. Skolen har ligeledes de omkringliggende udearealer med legeplads, boldbaner, bålhytte mm. Vi bruger desuden Mindeparken som et ekstra udeareal. Idræt foregår dels i egne lokaler og udearealer samt ved at gøre brug af eksterne lokaler på lokale skoler og i samarbejde med forskellige idrætsgrene/-klubber og instruktører. Bifrost er en et-sporet skole fra 0. til 9. klasse, klassekvotienten er på ca. 20, og børnene har læringsforudsætninger med spredning på niveau med andre skoler. Børnene begynder i førskolegruppen i den selvejende private institution Bikuben, pr. 1. april. Skolen kan tilbyde støtte-/specialundervisning i undervisningen samt fagfaglige klubber. Der er SFO-café to gange om ugen, hvor en lærer kan hjælpe børn med konkrete opgaver, træne osv. Skolen tilbyder aktiviteter i SFO om morgenen fra kl samt om eftermiddagen mandag til torsdag fra kl samt fredag fra kl Såvel Bikuben som SFO holder åben i en del af ferierne. Skoledagen Der er morgensang hver dag som skolestart. Der er 30 min. frugtpause og 60 min. spisepause. Dagens undervisning er organiseret i 3 fag-moduler á 90 min. Skoledagen er for alle uanset klasse fra kl opdelt på følgende måde: 1.Undervisningsmodul Frugtpause Undervisningsmodul Spisepause undervisningsmodul

2 Helhedslinjen i undervisningen Skolens klasser er organiseret trinvis, med udgangspunkt i en fælles gennemgående pædagogisk og læringsmæssig helhedslinje: Yngste trin, kaldet YT: Mellemtrinnet, kaldet MT: Ældste trin, kaldet Æ1: samt Æ2: klasse klasse klasse klasse Helhedslinjen kendetegnes ved, at det enkelte barnet gennem hele sin skolegang fra 0. til 9. klasse i samspil med andre børn og voksne skal udvikle sin faglige og tværfaglige omverdensforståelse og dermed kunne bevæge sig op ad lærings-trappen. Udviklingen af de faglige, personlig samt sociale kompetencer kommer til udtryk i de faglige undervisningsforløb samt i det tværfaglige arbejde, hvor børnene på yngste trin starter med lærerstyret værkstedsarbejde, som udvikles gennem mellemtrinnet, og som ender med individuelle selvstændige projekter på ældste trin. Læringsmæssigt bevæger barnet sig op ad lærings-trappens udviklingstrin ved at flytte sig fra det kendte til det ukendte og fra det simple til det komplekse, hvor igennem ægte læring opstår. Her synliggjort ved Blooms taksonomi. 2

3 Al undervisning planlægges ud fra en helhedstænkning, hvor der tages afsæt i fælles emner. I researchfaserne skal det indtænkes, at emnerne skal repræsentere hele fagrækken, både fagligt og tværfagligt. Der laves efterfølgende faglige undervisningsplaner samt tværfaglige værksteds-/projektbeskrivelse: Herunder ses eksempel på projektbeskrivelse/-model fra ældste trin over et fælles emne: En digter med en malers vinger Marc Chagall Projektmodel Ældste Trin Fase 1 Provokation/konfrontation Fase 2 Inspiration (Vi vil præsentere børnene for inspirationsfelter, der både rejser spørgsmål og skaber undren) Fase 3 Reaktion (Løbende indkredses nøgle-begreber og debatområder. Erkendelse af problemfelt) Fase 4 Involvering (Børnene vælger individuelle temaer) Fase 5 Handling (Der skrives rapport og fremstilles et musisk udtryk) Fase 6 Formidling Fase 7 Evaluering Fællesoplevelsen - Første Skoledag Biografi Ensomhed Den hvide korsfæstelse Udarbejdelse af fælles problemformulering Temavalg og individuel problemformulering Vejledere tildeles Produktion af skriftlig rapport og musisk udtryk Fremlæggelse og diskussion Fælles og individuelt. Mundtligt og skriftligt Selvevaluering. Vejlederevaluering 3

4 Faglighed og tværfaglighed De enkelte trin-skemaer indeholder et forholdsvist begrænset antal fag, også kaldet faste kurser, mens de øvrige fag som fx billedkunst, natur/teknik samt biologi, geografi og historie dels afvikles som aktuelle kursusforløb samt er integrerede i værksteds- og projektarbejde. De tværfaglige skolefag påbegyndes i 0. klasse og er på skemaet med 1 undervisningsmodul om dagen, 4-5 dage om ugen under titlerne; værksted og projekt. De faglige fag, kursus fordeler sig således pr. trin: Yngste trin, kaldet YT: kl. Dansk, matematik, idræt, musik, engelsk, krop & bevægelse Mellemtrinnet, kaldet MT: kl. Dansk, matematik, idræt, musik, engelsk Ældste trin, kaldet Æ1: kl. Dansk, matematik, idræt, musik(6.), engelsk, tysk, fysik/kemi samt Æ2: kl. Dansk, matematik, idræt, engelsk, tysk, fysik/kemi 4

5 Undervisningens organisering på tre trin Nedenstående model viser undervisningens organisering på de tre trin; YT, MT og ÆT. Det FÆLLES EMNE og oplevelsesdagen er det centrale indhold i alle undervisningsaktiviteter. Det fag-faglige indhold i FAGENE PÅ ALLE TRIN tager ligeledes udgangspunkt i det FÆLLES EMNE. De tværfaglige fag er organiseret på forskellig måde afhængig af trin: YT: i tre adskilte værksteder (læse-skrivestue, laboratorium, atelier) MT: i tre adskilte men dog samarbejdende værksteder (læse-skrivestue, laboratorium, atelier) ÆT: gennem projektarbejdsformen, hvor fagene bliver brugt individuelt afhængig af temavalg Model over faglig samt tværfaglig undervisning ift. fælles emne på YT, MT og ÆT 1 Uddybende beskrivelse af skolens helhedslinje og arbejdsform kan ses på hjemmesiden: Om Bifrost, Det gode arbejde fra yngste til ældste trin 1 Lavet efter inspiration fra modeller i: Johansen B.A., Rathe A. L. & Rathe J. (1995). Mulighedernes barn i mulighedernes skole. Gyldendal Undervisning.s.51,52,55 5

6 Herunder eksempel på hvordan et fælles emne: En digter med en malers vinger Marc Chagall, foldes ud på de tre trin: Ældste trin Inspiration: Biografi, Billedanalyse: Ensomhed, Den hvide korsfæstelse Fælles Problemformulering, temaforslag, Temavalg 6

7 Med udgangspunkt i beskrivelsen af den fælles skolestruktur kan vi se på, hvordan et konkret fag inddrages i den fag-faglige samt tværfaglige undervisning på yngste trin, YT. Faget er Dansk. Skriftsproglig undervisning på YT planlægges således, at: Danskfaget har egne lektioner pr. klasse, hvor de danskfaglige aktiviteter tilpasses det enkelte barn samt mål for undervisning; undervisningsdifferentiering. Desuden er dansk også er integreret i værkstedsarbejde 2, hvor der arbejdes på tværs af klassetrin. Herved skabes der mulighed for, at børn fra 0., 1. og 2. klasse kan arbejde sammen i 1 modul om dagen, 4-5 dage om ugen. Læse - og skriveaktiviteterne foregår med fokus på værkstedets faglige teksttyper; i Læseskrivestuen kan undervisningen bestå i frilæsning samt boganmeldelse, i Laboratoriet skrives fx en rapport om et forsøg og i Atelieret laves fx en beskrivelse af et billede. ER: Læse-skrivestuen Laboratoriet Atelieret Model over faglig samt tværfaglig undervisning på YT Fagene på den enkelte trin kan her ses gennem skoleskema for henholdsvis 1., 4. og 8. klasse: 2 Værkstederne er inddelt: læse- og skrivestue, laboratorium og atelier 7

8 1KL Mandag MUSIK MUSIK Tirsdag KROP.&BEV. KROP.&BEV. Onsdag KROP.&BEV. KROP.&BEV. Torsdag IDRÆT IDRÆT Fredag 4KL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MUSIK MUSIK ENGELSK IDRÆT ENGELSK IDRÆT 8KL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag ENGELSK TYSK ENGELSK TYSK TYSK ENGELSK FYSIK FYSIK YSK DRÆT ENGELSK DRÆT 8

9 Skolens organisationsdiagram 9

10 10

11 Lederens netværk og samarbejdspartnere G5 Består af to ledere fra erhvervslivet, to fra det offentlige og mig midt i mellem Skoleledere på tværs Består af ledere fra store og små skoler, mindre/større byer, folkeskoler, friskoler og efterskole Friskole-ledere i Herning Består af ledere fra Midtjyllands Kristne Friskole, Herning Friskole, Hammerum Friskole, Studsgård Friskole, Parkskolen og Bifrost Skoleforening deltager både i Privatskoleforeningen og Frie Grundskolers møder og kurser PPR SSP Skolepsykolog, talepædagog, faglig leder, AKT Sparring til mig Sparring til lærerne i uformelle planlagte møder Skole-socialforvaltning-politi, deltager i Østbyens arrangementer og møder & Forebyggelsesmøder Forvaltningen Vigtigt med kontakter, hvor jeg kan spørge om konkrete forhold. Ved, hvem jeg skal kontakte, når der er udfordringer Seminarier Vi har praktikanter fra adskillige seminarier i Danmark. Ligesom der holdes foredrag på seminarierne, og vi modtager besøg herfra Skolen anvendes af andre Quintetterne, et rytmisk kvindekor, øver her gratis hver torsdag aften Forældre-wolly o.l. 11

12 Samarbejdspartnere i Herning, bl.a. Billedskolen Carl Henning Pedersen Museum (lavede Regnbue-udstilling til Bikuben, gæstelærer) Heart (er citeret i deres info-folder mht. samarbejde mellem skole og museum, gæstelærer) Musikskolen (låner fx vores lokaler til symfoniorkestrets øveaften) Fotomuseum Tekstilmusum Landbrugsmuseet Naturvejledere og naturskoler Bibliotek Kulturellen, No 7 Team-teateret (fx adgang til prøveforestillinger for både børn og voksne, og kan låne deres foyer til projekt) Gymnasiet HTX Aarhus Universitet Enkelt personer Opmærksomhed og bidrag til By-arrangementer Melodi Grand Prix Giro d italia EM i svømning Deltager i konkrete arrangementer No 7, oplæsning v. digter fredag aften & Bibliotek, præsentation af digterens inspiration Musical på gymnasiet Darfunica-projekt på gymnasiet (i stedet for operation dagsværk), mandag aften Medieprojekt for piger på HTX, et døgn fra torsdag til fredag Bifrost-Bestyrelsen er sammensat med forældre fra forskellige brancher og styrker Bestyrelsesarbejde i fx Herning Teater og Kunstcirklen Giver indblik i hvad der rører sig og netværk til engagerede mennesker i vores by Idræt Æ2 Foregår med og i forskellige idræts-klubber, fx boksning, skøjtning, svømning, zumba, dans, førstehjælp, Indgang til og inspiration til emner ud af huset, gæstelærer, 12

Livet på Bifrost - Året, der gik marts 2011-12

Livet på Bifrost - Året, der gik marts 2011-12 Livet på Bifrost - Året, der gik marts 2011-12 Indhold Medarbejdere og farvel og på gensyn til Lene Gade Intervention - afsluttende projekt 2011. Maleriet Darfurnica af Nadia Plesner, samarbejde med HEART,

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15

Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15 Evaluering gennemført henholdsvis: Første del: Spørgsmål Den åbne skole: Den åbne skole: skal Individuel besvarelse undervisere Antal deltagere: 38 Arrangementer på skolen:2 USK:2 Forældreinddragelse:2

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere