Lektion 2* Indgreb og forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektion 2* Indgreb og forebyggelse"

Transkript

1 Napos jagt på potentielle farer Lektion 2* Indgreb og forebyggelse (9 11 år) * Denne lektion er designet til at blive brugt i forlængelse af Lektion Et - Identificering Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OSH). Napo er en charmerende figur, som kan hjælpe børn til at tænke, forstå og handle i forhold til sikkerhedsmæssige problemer. Du kan lære mere om Napo ved at klikke her (http:// Der findes en lang række Napo film, som du frit kan se og benytte i dine klasser. Nogle af de grundlæggende sikkerhedsprincipper, der findes i denne lektionsplan, kan knyttes til andet pensum som klassen undervises i. Det kan give dig nogle idéer, der kan bruges som hjælp til at integrere disse sikkerhedsprincipper i dine timer. Projektet kan stå alene som en lektion i sin egen ret, eller bruges som en del af et større projekt. Det knytter sig til andre emner, som vist, men hovedformålet er at bruge de sjove og spændende Napo film til at undervise børn i, hvordan de passer på sig selv, og hvordan de kan spotte en potentiel farefuld situation. Nedenfor kan du få et overblik over formål og mulige aktiviteter, og hvad I skal bruge i forbindelse med aktiviteterne. Derefter følger et mere detaljeret eksempel på en tredelt lektionsplan og en idé til. hvordan man kan arbejde i forlængelse af projektet. Under projektet vil eleverne lære om forskellige potentielle farer/farefulde situationer, og hvordan man beskytter sig selv og ens venner mod sådanne situationer. I løbet af projektet vil eleverne lære at arbejde sammen om at bringe deres lærdom til udførelse. Hvis du har brug for flere oplysninger om de grundlæggende sundheds- og sikkerhedsemner, som behandles i projektet kan du finde det i det hjælpeark, der passer til denne lektionsplan.

2 Formål med undervisningen Lektion 2 Indgreb og forebyggelse At vide hvad man skal gøre i forhold til en række situationer, som kan udgøre en fare for en selv eller andre At forstå sit eget ansvar i relation til potentielle farer og farefulde situationer At forstå forskellige grader af farer At arbejde som et hold med henblik på at lave materiale til fremvisning af ens læring 2/13 Aktivitetsplan Se lektionsplan for yderligere detaljer * minutter Se de Napo filmklip, som hører til denne lektion: net/en/napo-for-teachers/watch-outrisks/video Film: Sikker jobstart; Scene: Tænk på andre også! ; Film: Napo på farlige arbejdspladser; Scener: Fjern risikoen ; Diskutér og definér de potentielle farer og farefulde situationer, der vises i filmen, og andre potentielle farer, børnene kender. Bed børnene fortælle, hvad en potentiel fare eller farefuld situation kan være. Snak om hvordan nogle farer er mere farlige end andre, og lav en liste med den mest alvorlige fare øverst og den mindst alvorlige fare nederst, og spørg så børnene, om hvilke farer, der kræver hurtigst indgriben. (Se hjælpeark). Lav en sang, dans eller et lille teaterstykke, som kan hjælpe børnene til at huske, hvordan man kan beskytte sig selv og andre mod farer. I skal bruge Napo filmklip (vedlagt) Papirlapper til at identificere Potentiel Fare Tamburin eller andre instrumenter til en rap-forestilling (valgfri) For at downloade materialet, gå til: napo-for-teachers/resources Relaterede emner/pensum Undervisning om sundhed og det sociale miljø Husholdningsprodukter, herunder medicin, kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt Regler for og måder at sikre sig mod ulykker, herunder de grundlæggende færdselsregler, og om folk, som kan hjælpe dem i sikkerhedsspørgsmål At lære hvordan ens opførsel kan berøre andre mennesker Natur- og teknik Forståelse for at der kan være fare forbundet med levende ting, materialer og fysiske aktiviteter, samt at kunne vurdere risici og tage forholdsregler for at reducere disse risici for dem selv og for andre Læring om brugen af kemikalier i hjemmene, og hvordan sådanne produkter skal håndteres og mærkes Håndtering af naturlige og kunstige stoffer Borgerpligter At man kan spotte en potentiel farefuld situation, vurdere konsekvenser og risici samt udøve risikokontrol Udenlandsk sprog/modersmål Skrivning af enkle sætninger og en historie med begyndelse, midte og slutning

3 * Eksempel på detaljeret lektionsplan: Undervisningsudbytte Jeg vil være i stand til at kunne forklare, hvad en potentiel fare eller farefuld situation kan være for mig selv og andre både i skolen og i hjemmet, samt at kunne vise, hvad der skal gøres for at forhindre en sådan ulykke. Lektionsformål At vide hvordan man skal forholde sig overfor ting, som kan vise sig at blive farlige for en selv eller andre At kunne forstå eget ansvar i relation til potentielle farer og farefulde situationer At kunne forstå forskellige grader af farer Start 5 minutter Vis den første scene fra Napo filmen Sikker Jobstart Tænk på andre også! som hører til denne lektion. Hvorfor bør vi undgå at skabe potentielt farlige situationer for os selv og andre? Hvordan kan vi undgå ulykker, når vi ser noget farligt? Hovedaktivitet 40 minutter Vis resten af de Napo filmklip, som hører til denne lektion: 1. Få børnene til at forklare, hvordan de vil forhindre, at en sådan potentiel fare eller farefuld situation opstår. 2. Uddel små papirlapper til at identificere Potentiel fare, og bed børnene om at påføre dem på det, som de mener, der kan udgøre en potentiel fare. 3. Sæt børnene i grupper og bed dem fortælle, hvad de har fundet frem til af ting, der kan være potentielt farlige, og hvorfor. 4. Snak om hvordan nogle farer er mere farlige end andre, og lav en liste med den mest alvorlige fare øverst og den mindst alvorlige fare nederst, og spørg så børnene om hvilke farer, der kræver hurtigst indgriben. 5. Lav en sang, dans eller et lille teaterstykke, som kan hjælpe børnene til at huske, hvordan man kan beskytte sig selv og andre mod farer. 3/13

4 I klassen I slutningen af lektionen kan eleverne lave en sang, rappe eller rime, og derved opsummere det, de har lært om at spotte potentielle farer. Bedømmelse Lærer og elever bedømmer indlæringen ved hjælp af dette redskab Guld: Sølv: Jeg kan forklare mindst tre former for potentielle farer eller farlige situationer for mig selv eller andre. Jeg forstår, at der er forskellige grader af farer, og er i stand til at forklare tydeligt og klart, hvad man skal gøre for at undgå eller forhindre ulykker. Jeg kan forklare, hvad en potentiel fare og en potentiel farlig situation er (for mig selv og andre), hjemme eller i klassen. Jeg ved hvad man bør gøre for at undgå eller forhindre dem og jeg kan forklare det. Bronze: Jeg kan forklare hvad en potentiel fare er, og ved, hvad man skal gøre for at undgå den. Ekstra arbejde A. Præsentation af eller diskussion om de forskellige typiske farer, vi kan blive udsat for, baseret på klippene om Napo (uheld på vejen elektricitet, faldulykker i samme niveau, faldulykker fra højere niveau (f.eks. fra trapper), kemikalier, støj). B. Snak om hvordan man yder omsorg for andre, dvs. forhindrer, at de kommer ud for en ulykke (undgår at blive udsat for en risiko, informerer andre om noget der lige er indtruffen.) C. Snak om hvordan man griber ind overfor en potentiel fare eller farefuld situation, baseret på klippene med Napo. D. Gruppearbejde inkluder nedenstående opgaver. En liste over Napo klip til brug ved eventuel ekstra-arbejde kan findes her: 4/13

5 Hazard Spotting Poster Tag dig i agt på BYGGEGRUNDEN ved det Farlige Hus 5/13

6 Spot de potentielle farer Rapporteringsark Navn (elev/gruppe) Hvilken potentiel fare? Forklar hvad der gør det farligt? Hvor? Forklar hvor det er Hvad skal der gøres? 6/13

7 Løsninger i/ved det Farlige Hus: /13 1. Arbejdsmand på taget med seletøjet bundet til skorstenen, der ikke er et sikkert fastgøringspunkt. 2. Værktøj ligger frit på taget med fare for at falde ned. 3. Usikker stige fare for at den bryder sammen. 4. Stigen balancerer på en ujævn overflade fare for at den vælter. 5. Stigen hviler på en anden ujævn overflade fare for at den vælter. 6. Napette hænger ud af vinduet for at gøre det rent fare for at hun vælter ud. 7. Chefen taler i telefon på byggepladsen. Hans opmærksomhed er ikke på at spotte potentielle fare. 8. Grøften er ikke markeret risiko for fald. 9. Napo har ikke de tilgængelige beskyttelseshandsker på. 10. Napo har ikke den tilgængelige sikkerhedshjelm på. 11. Gnister tæt på en brændbar væske risiko for brand. 12. Det løse kabel udgør en fare for, at nogle kan snuble. Kablet kan fastgøres med tape. 13. Fare for at nogle falder over det efterladte værktøj på gulvet. 14. Balancering på en trækasse frem for på en stige øger faren for at falde. 15. Ingen brug af beskyttelseshandsker. 16. Fare for at snuble på midten af plænen.

8 Gruppe-aktivitet: Napos farlige hus DIT HOLD KAN SELV BESTEMME HVILKE OPGAVER, I VIL LAVE, og hvem der skal gøre hvad 2. Lav et sikkerhedstjek på dit hus, anfør potentielle farer og kom med en udbedringsplan. Præsenter det for klassen. 3. Lav en liste over produkter, som kan være potentielt farlige i det farlige hus (f.eks. alkohol, klorin, blegemiddel, vaskepulver, maling). 4. Lav en liste over forskellige potentielle farer ud fra en fareplakat Se arbejdsark. 1. Tegn eller lav en model af jeres eget farlige hus. 5. Lav en sang, som fortæller, om hvordan man kan sikre sig mod ulykker i hjemmet. 10. Find selv på en opgave. Tjek evt. med din lærer. Napos farlige hus 6. Lav et lille teaterstykke, hvor I laver mad i det farlige hus, som er fyldt med reelle farer for børn (fx skarpe knive, varm olie, kogende vand, våde og glatte gulve). 9. Lav en superhelt, som kan hjælpe med at fjerne alle potentielle farer fra det farlige hus. Tegn ham, og skriv, hvad han siger og gør. 8. Skriv en artikel til en avis om brand i det farlige hus. 7. Lav en plakat og brug en sjov figur der kan lære børn om de vigtigste regler for sundhed og sikkerhed i hjemmet. Se Bekæmp risikoen. 8/13

9 HJÆLPEARK 3 FOR LÆRERE Napos jagt på potentielle farer Napo i Farlige arbejdspladser Farlige arbejdspladser er en kortfilm om potentielle farer og risikable situationer på arbejdspladsen og om behovet for at vurdere risikable situationer og handle ud fra vurderingerne for at gøre arbejdspladsen et sundere og mere sikkert sted at være. Filmen ser på potentielle farer og på nogle af de mest almindelige risikable situationer, man kan møde på arbejdspladsen, og behovet for at: Stoppe op, tænke og handle. Filmen søger at forklare forskellen mellem potentielle farer og risikable situationer, hvordan de kan elimineres eller mindskes, og demonstrerer dette ved hjælp af praktiske situationer, således at man kan få en bedre forståelse for betydningen af en risiko. Risikovurdering Vores sigte er at skabe forståelse for risikovurdering og betydningen af risikovurdering i forbindelse med forebyggelse af ulykker og dårligt helbred på arbejdspladsen. Vi sigter især på at: Forklare forskellen mellem en potentiel fare og en risikabel situation Introducere risikovurdering Illustrere, hvad vi mener ved brug af eksempler Bygge bro mellem teori og praksis Hvorfor lave en risikovurdering? Risikovurdering er en proces, hvorved man vurderer de sundheds- og sikkerhedsrisici medarbejderne risikerer i forbindelse med potentielle farer på arbejdspladsen. Det er en systematisk undersøgelse af alle aspekter i arbejdet, som omfatter at man ser på: Hvad kan forårsage skade eller overbelastning, Hvilke potentielle farer kan elimineres, og hvis ikke, Hvilke præventive tiltag findes der, eller burde der være, for at få styr på disse risici 9/13 Typiske ricisi på en arbejdsplads (mange af dem findes også i hjemmet) indkluderer: Elektricitet Ild Værktøj, særligt dem med skæreblade eller knive Maskiner Risikoen for at glide på gulvet, falde ned fra en stige eller andre høje punkter (f.eks. et tag) Transport (både for billister og gående) En fysisk skade pga. tunge løft (f.eks. på en byggeplads) eller gentagelse af den same bevægelse (f.eks. på en fabrik ved et samlebånd)

10 Skade forvoldt af kemikalier ved f.eks. udslæt på huden eller besværet vejrtrækning. På længere sigt fare for at udvikle kræft eller allergi Biologisk fare i form af forskellige former for virus og bakterier kan opstå i medicinske laboratorium eller pga. dårlig udluftning Støj, vibrationer, elektroniske magnetfelter, UV-stråling mm Der er forskellige episoder fra de forskellige Napo film, der kan bruges til at vise de fleste af ovenstående risici (Tabel A). Fem-trinsmetoden for risikovurdering Denne lektion fokuserer på de tre sidste trin af risikovurdering: beslutning om forebyggende handling, handling og kontrol og bedømmelse. De to tidligere trin er præsenteret i lektion 1 af Napos jagt på potentielle farer. Trin 1 Udpegning af potentielle farer og personer, der er i risikozonen, Trin 2 Evaluering og prioritering af risikable situationer er beskrevet i Napo lektionen kaldet Identifikation af risici og farer. Trin 3 Beslutning om forebyggende tiltag På det næste trin besluttes, hvordan man eliminerer eller får styr på risikable situationer. Først bør man overveje, om det er muligt at eliminere den risikable situation. 10/13 Hvis ikke, hvordan kan man så få styr på de risikable situationer, således at de ikke bringer menneskers sikkerhed og sundhed i fare. Når man vil forhindre og få styr på sådanne risikable situationer bør man tage de følgende generelle principper med i ens betragtninger: Undgå risikable situationer ved at fjerne farer (Napo fjerner f.eks. risikoen for at snuble over en skuffe i episode 1 Pas på: farer! ) Erstat det farlige med noget ufarligt eller noget mindre farligt (f.eks. erstatning af et lokalirriterende kemisk stof med et ikke-irriterende stof se episoden Lokalirriterende i Napo i: Pas på: kemikalier! ) Bekæmpelse af kilden til den risikable situation (f.eks. støv, produceret ved skæring af marmor eller hård sten: Problemet løses ved at fugte bladet med vand, mens bladet er i bevægelse. Dette forhindrer støvdannelse.) Anvend kollektive sikkerhedstiltag frem for særskilte sikkerhedstiltag (det betyder, hvis der er en produktion, hvor der dannes røg og damp i forbindelse med en arbejdsproces, såsom svejsning eller maling, er det nødvendigt at installere passende og effektive støvsugesystemer i stedet for blot at give arbejderne åndedrætsværn) Tilpasning af informationen til de tekniske fremskridt og ændringer (hvis en ny maskine gør det muligt at udføre det samme arbejde uden at udsætte arbejderne for en vis risiko f.eks. støj skal den tidligere teknologi afskaffes) Forsøg på at forbedre beskyttelsesniveauet (det betyder, at forbedringen af sikkerheden foregår som en konstant proces)

11 Trin 4: Handling På det næste trin handler det om at implementere de forebyggende sikkerhedstiltag. Det er vigtigt at involvere alle der berøres, og udvikle en plan der beskriver: De tiltag, der skal implementeres Hvem gør hvad, og hvornår Hvornår skal det være fuldført Det er vigtigt at udførelse af arbejde med henblik på at eliminere eller forhindre ulykker og uheld prioriteres. (se episode 4 Handling i forhold til fare ) Trin 5: Kontrol og bedømmelse Der bør udføres regelmæssige tjeks for at sikre sig, at de præventive tiltag fungerer eller implementeres og for at udpege nye problemområder. Man bør regelmæssigt bedømme risikovurderingen, afhængigt af de risikable situationers art, ændringsgraden i arbejdsaktiviteten, eller som følge af en ulykkes- eller en near miss -undersøgelse. En risikovurdering bliver aldrig overstået. Nedskrivelse af vurderingen Risikovurderingen skal nedskrives. En sådan nedskrivelse kan anvendes som basis for: Information Overvågning Bevis Revidering, hvis forholdene ændrer sig Det anbefales som minimum at nedskrive følgende: Navn og funktion for personen/personerne som udfører undersøgelsen De udpegede potentielle farer og risikable situationer Medarbejdergrupperne som står over for de risikable situationer De nødvendige præventive tiltag Oplysninger vedrørende præsentationen og indførslen af tiltagene, den ansvarlige persons navn og datoen Efterfølgende kontrol og bedømmelser, herunder datoer og de personer der var involveret Oplysninger vedrørende arbejdstagerne og deres repræsentanters involvering i risikovurderingen 11/13 Roller og ansvar Det er vigtigt at medarbejderne (eller som her, eleverne) deltager i risikovurderingen. De kender problemerne og ved hvad der sker, når man udfører de pågældende opgaver eller aktiviteter. Der er også behov for deres praktiske kendskab i forbindelse med udviklingen af præventive tiltag, der fungerer i praksis, og som kan hjælpe med at beskytte dem og deres kollegaer/klassekammerater.

12 Medarbejdere (elever) og/eller deres repræsentanter har ret/pligt til: At deltage i risikovurderingen At gøre deres overordnede (lærere) opmærksomme på risikable situationer (se episode 7 Skytsengle i Napo i Gør rent bord ) og at indberette midlertidigt farlige situationer (se episode 1 Vigtigheden af skiltning i Napos eventyr ) At rapportere ændringer på arbejdspladsen (i klassen), som kan påvirke sikkerheden og sundheden At være informeret om risici i forhold til deres sundhed og sikkerhed og de tiltag, der er nødvendige for at eliminere eller reducere disse risici At informere sig om præventive og beskyttende tiltag, der skal implementeres At samarbejde med henblik på at hjælpe den overordnede (læreren) med at sikre et ufarligt arbejds- (skole)-miljø At få uddannelse/instruktioner omkring de tiltag, der skal implementeres At lære om sikkerhedsprocedurer (se episode 2 Hallo! Hør efter! i Napo i Sikker jobstart eller episode 4 Sikkerhedsplan i Napo i Gør rent bord ) og følge dem (se episode 2 Lockout i Napo i Sikker vedligeholdelse eller episode 8 Mareridt i Napo i Sikker på byggepladsen ) At gennem deres gerninger passe på deres og andres sundhed og helbred i størst muligt omfang (se episode 4 Tænk på andre også! i Napo i Sikker jobstart! ) Ikke at improvisere (se episode 6 At improvisere indebærer risice i Napos eventyr ) At være forsigtig (se episode 6 Hold dem adskilt i Napo i Sikker på byggepladsen ) Om nødvendigt at bruge personligt sikkerhedsudstyr (f.eks. masker, høreværn, hjelme osv.) (se episode 1 Sundhedsskadeligt i Napo i: Pas på: Kemikalier eller episode 1 Skaden er sket i Napo i Stop den larm ) Nogle ting som dine elever måske har lyst til at spørge dig eller deres forældre om: Hvilke potentielle farer og risikable situationer udsættes jeg for? Vil jeg modtage undervisning i sikkerhed, og hvornår? Hvilke forholdsregler skal jeg tage for at beskytte mig selv? Hvad skal jeg gøre i tilfælde af en nødsituation? Hvordan indrapporterer jeg en ulykke, sundhedsfare, eller hvis jeg opdager, at noget er galt? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? 12/13 Nogle ting som du måske gerne vil fortælle dine elever/studerende Ulykker og uheld vedkommer dig, de kan ramme dig! Vær beredt på at enhver fare kan ramme dig, krokodillen er altid sulten Stop op, tænk, skrid til handling (stop rødt, tænk gult, skrid til handling grønt: signaler fra trafiklys) Hvorfor ignorerer du potentielle farer? Hvorfor agerer du på en måde, som ikke er sikker? Beskriv domino-effekten i forbindelse med farlige situationer, dvs. en kæde af negative hændelser, hvor en hovedhændelse af begrænset relevans forårsager en række andre hændelser, som i sidste ende medfører alvorlige konsekvenser (se episode 8 Mareridt i Napo i Sikker på byggepladsen )

13 Tabel A Fare Film Scene Trafik ulykker: At blive ramt af et køretøj Napo i sikker på byggepladsen 6. Hold det adskilt Manglende koncentration og fokus Napo i gør rent bord 1. Ændringer i planen Træthed og stress Napo i Sikker vedligeholdelse 5. Hastværk er lastværk Høj fart og skjulte fare Napo på farlige arbejdspladser 5. Kortlægning af risikoen Brand Brand Napo i: Pas på: kemikalier! 3 Inflamables Brand Historien om de bedste skilte Scene 5 og 6 Brand Historien om de bedste skilte Scene 11 og 12 Brand Historien om de bedste skilte Scene 14 og 15 Elektricitet Elektricitet Napo i: Sikkerhed på og uden for arbejdet Sekvens hvor Napo er ved at gøre klar til festen ved at hænge diskolys op Maskiner Maskiner Napos eventyr 5. Brug altid det rette beskyttelsesudstyr Maskiner Napo på farlige arbejdspladser 1. Udryd risikoen Larm Udsat for støj Napo i stop den larm! Hele filmen Kemikalier Kemikalie fare Napo i: Pas på: kemikalier! Hele filmen Fald og glidefare Faren for at falde Napos eventyr 1. Vigtigheden af skiltning Fald ned af trapper Napos eventyr 2. Utilstrækkelig skiltning Fald ned af trapper Napo i: Sikkerhed på og uden for arbejdet Sekvens hvor Napo går på trappen, der er fyldt med ting Fald fra et højt punkt Napo i sikker på byggepladsen 2. Tag ikke chancen Faldende genstande Napo i sikker på byggepladsen 1. Byg på sikkerhed Manuelt arbejde Tunge løft Napo i sikker på byggepladsen 5. Når lynet slår ned Tunge løft Napo i let belastningen! 3. Del og behersk Tunge løft Napo i let belastningen! 10. Hold mig tæt 13/13 Tunge løft Napo i let belastningen! 6. Vind over vægten Dårlig position Napo i let belastningen! 5. Gør-det-selv ergonomi Dårlig position Napo i let belastningen! 8. Bevæg dig Vibrationer Vibrationer Napo i let belastningen! 4. Dårlige vibrationer Den anden af Napos jagt på potentielle farer introducerer den anden side af risikovurdering: Indgreb og forebyggelse Dette undervisningsmateriale er blevet udviklet af EU-OSHA isamarbejde med Napo Consoritum HSE (UK), DGUV (Tyskland), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), SUVA (Schweiz) og AUVA (Østrig).

Napos jagt på potentielle farer Lektion 1 Identifikation af risici og farer

Napos jagt på potentielle farer Lektion 1 Identifikation af risici og farer Napos jagt på potentielle farer Lektion 1 Identifikation af risici og farer (9 11 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne

Læs mere

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år) Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte Lektion 1 fare og forbudsskilte (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne

Læs mere

Bliv klog på din krop med Napo Første Del: Lektion 2 Ryggen

Bliv klog på din krop med Napo Første Del: Lektion 2 Ryggen Bliv klog på din krop med Napo Første Del: Lektion 2 Ryggen (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere

Bliv klog på din krop med Napo Første Del: Lektion 1 Huden

Bliv klog på din krop med Napo Første Del: Lektion 1 Huden Bliv klog på din krop med Napo Første Del: Lektion 1 Huden (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum Bliv klog på din krop med Napo Første Del. (7 9 år) Lærer vejledning Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 INDLEDNING Da Timon og Pumba opdager, at deres yndlingsferiested er blevet skadet af forurening, lærer de, hvordan de kan være Safety Smart i forbindelse med miljøet. Elever i børnehaveklasse til og med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Det er ikke for sjov og derfor kan det her ikke vente Statistisk set sker der på et halv år 15 tilløb til skader 7 materielle skader 5 mindre arbejdsskader 2 alvorlige

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre kampagneguide Av for en snubler! Faldulykker sker altid kun for de andre Sig farvel til faldulykker Umiddelbart virker det at snuble ikke som noget dramatisk. Men hvis den lette snublen bliver til et

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

din sikkerhed CEKURA A/S Denne guide er udarbejdet af Cekura A/S A m a g e r b r o g a d e 4 1, 1., K ø b e n h a v n S.

din sikkerhed CEKURA A/S Denne guide er udarbejdet af Cekura A/S A m a g e r b r o g a d e 4 1, 1., K ø b e n h a v n S. CEKURA A/S 0 Check din sikkerhed Denne guide er udarbejdet af Cekura A/S Denne rapport bør benyttes som en retningslinje for sikring af bolig mod fald og andre skader. Den erstatter ikke almindelig sund

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Gi dig selv det gode liv

Gi dig selv det gode liv Gi dig selv det gode liv Næsten alle arbejdsulykker inden for træ- og møbelindustrien sker på 5 områder. Denne folder giver dig vejledning om, hvordan du kan sikre dig et godt liv hele livet. 1 Maskinbetjening

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet FILMVEJLEDNING forebygvold.dk FOREBYG VOLD MED FILM Brug film til at forebygge vold og trusler Film om andres

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Sikkerheds information risikovurderings håndbog for højderedning

Sikkerheds information risikovurderings håndbog for højderedning Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for højderedning Arbejde og Træning i redningsobjekter I denne håndbog er alle øvelsesobjekter, i forbindelse med højderedning risiko vurderet, ligeledes

Læs mere

ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse Kompetencefelt sikkerhed og sundhed ved Level: 6 Kredit: Evner Forhører sig om eksisterende erfaringer inden

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere