Identificering og imødegåelse af farer og risici

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identificering og imødegåelse af farer og risici"

Transkript

1 dato Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger. Ansvar: Den lokale arbejdsmiljøgruppe/medudvalg, ledere og projektledere for udviklingsprojekter. Beskrivelse: Risici skal her ikke kun forstås som risiko for arbejdsulykker men også for andre belastninger af de ansattes arbejdsmiljø. Der kan anvendes forskellige metoder til imødegåelse af farer og risici. Generelt kan man sige, at vi i alt hvad vi arbejder med skal tage højde for hvilke konsekvenser vores arbejde, adfærd og beslutninger kan have for arbejdsmiljøet. Dette gør vi bl.a. i forbindelse med APV, arbejdsmiljørunderinger, risikoanalyser ved større organisatoriske udviklingsprojekter samt handleplaner vedr. vold, mobning og stress. Risikoanalyse i forbindelse med arbejdsmiljøregnskabet Én gang om året udarbejder HR/Byrådsservice en samlet analyse af risikostyringsarbejdet i Odder Kommune. Analysen udarbejdes bl.a. på baggrund af viden fra de interne og eksterne audits, der har været gennemført i løbet af året samt den viden vi i øvrigt har om væsentlige risici på forskellige områder. Herudover kan også eksempelvis indgå statistikker fra APV-handleplaner indberettet i defgo.net Analysen kan anvendes til vurdere om der er behov for særlige tværgående initiativer til minimering af risici. Eksempel på metode til risikovurdering Nedenfor beskrives en metode, som kan anvendes når man gennemfører risikovurdering. Metoden kan eksempelvis anvendes i forbindelse med prioritering af arbejdsmiljøproblemer, der er fremkommet i APV-kortlægningen. Der kan også anvendes andre metoder til vurdering af risici i de enkelte situationer det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at der er gennemført en vurdering af risici. Det kan eksempelvis være via arbejdsmiljøgruppens referater, i projektdokumenter eller lign. notater. Et støtteskema til risikovurdering af forandringer kan findes i arbejdsmiljøguidens doknr I Odder Kommune udføres en række arbejdsopgaver, hvor der kan være en særlig risiko for alvorlige arbejdsulykker. Dette kan eksempelvis være forflytninger indenfor ældreområdet, asfaltarbejde og andre former for vejarbejde m.v. Desuden foregår der en række aktiviteter på arbejdspladsen, som omhandler andet end den daglige opgave. Det er fx: aktiviteter fra personer med adgang til arbejdspladsen adfærd, evner og andre menneskelige faktorer

2 dato Side 2 af 5 ændringer af processer og aktiviteter udefrakommende arbejdsmiljøpåvirkninger som kan kontrolleres af arbejdspladsen udstyr og materialer på arbejdspladsen, uanset om det er egne eller tilhører andre med adgang til arbejdspladsen. Metoden i denne instruktion kan anvendes til at vurdere, om en risiko er høj, mellem eller lav ud fra graden af skadelig virkning og sandsynlighed for at hændelsen indtræffer. På baggrund af denne vurdering kan det besluttes hvilken type foranstaltninger, der skal iværksættes for at imødegå en arbejdsulykke eller andre arbejdsmiljøbelastninger Metoden kan anvendes ved arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljørundering - se skema for risikovurdering (doknr ) Gennemførelse af risikovurdering Risikovurderingen gennemføres i fem trin: 1. Identifikation af farer 2. Vurdering af risiko 3. Beskrivelse af ulykkesforebyggelse 4. Prioritering 5. Handlingsplan 1. Identifikation af hændelser I trin 1 udpeges de mulige påvirkninger/risikofaktorer, der kan medføre en skadelig hændelse. Udpegning sker med baggrund i de tænkelige forhold, der er i forbindelse med arbejdets udførelse (selve aktiviteten) samt de fysiske forhold hvorunder arbejdet udføres. Dette gøres uanset sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer eller for konsekvensen af hændelsen. Man skal bruge spørgsmål som Hvad nu hvis?, Kunne det tænkes at? - og forestille sig de værst tænkelige situationer, uanset at de måske i første omgang forekommer helt usandsynlige. 2.. Vurdering af risiko I trin 2 vurderes sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer, og hvilket omfang skade/konsekvens, hændelsen får. Sandsynlighed og konsekvens fastlægges ud fra følgende skema:

3 dato Side 3 af 5 Sårbarhedsanalysediagram Skadelig indvirkning på institutionen/ kommunen Katastrofal Alvorlig Moderat Lille Ingen % Sandsynligheden for at hændelsen indtræffer Risikostyring På baggrund af det valgte risikoniveau i skemaet besluttes det, hvorvidt I skal træffe særlige forholdsregler, og om der skal udarbejdes en handlingsplan, der sikrer, at der gennemføres handlinger til at fjerne risikoen.

4 dato Side 4 af 5 Nedenstående figur kan anvendes til hjælp til at træffe beslutninger. Risiko kan ikke tolereres Alvorlig risiko Katastrofal indvirkning,lav sandsynlighed Moderat risiko Risiko kan tolereres Ubetydelig risiko En risiko, der ikke kan tolereres, skal fjernes med det samme. Alternativt skal arbejdsprocessen stoppe. En alvorlig risiko bør fjernes med det samme. Alternativt bør risikoen mindskes, inden arbejdet fortsættes. En katastrofal risiko bør altid fjernes eller begrænses.. Alternativt bør der opsættes mål for fjernelse. En moderat risiko bør fjernes eller begrænses. Alternativt bør der opsættes mål for fjernelse. En risiko, der kan tolereres, bør medtages i forbindelse med fastsættelse af mål. Alternativt bør risikoen løbende overvåges gennem driftsstyring. En ubetydelig risiko kræver ingen handling her og nu. Kan evt. indgå i fastsættelsen af mål. Anvend altid Forebyggelsesprincipperne: 1. Forhindring af risici. 2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres. 3. Bekæmpelse af risici ved kilden. 4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet. 5. Hensyntagen til den tekniske udvikling. 6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt. 7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse. 9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne

5 dato Side 5 af 5 3. Beskrivelse af ulykkesforebyggelsen Tredje trin i risikovurderingen er at beskrive ulykkesforebyggelsen på de områder, hvor risikoen ikke kan accepteres. Det drejer sig i første omgang om at beskrive den eksisterende ulykkesforebyggelse altså hvad I gør nu. Det er sandsynligt, at I finder områder, hvor I vurderer, at den eksisterende ulykkesforebyggelse på arbejdspladsen ikke er tilstrækkelig. I så fald bør I udarbejde handlingsplaner for at gennemføre de nødvendige forebyggende tiltag. Det kan f.eks. være teknisk forebyggelse, ændringer i arbejdsprocessen eller ændringer i adfærd. Det kan anbefales, at disse handlingsplaner integreres i virksomhedens Arbejdspladsvurdering. 4.. Prioritering af indsatsen Fjerde trin i risikovurderingen handler om at prioritere imellem de arbejdsmiljøproblemer, som I har kortlagt. Problemer med høj risiko skal selvfølgelig løses umiddelbart. Nogle arbejdsmiljøproblemer kan ligge udenfor, hvad arbejdsmiljøgruppen selv kan løse. Disse videreformidles til HovedMEDudvalget, evt. via arbejdsmiljølederen. Det objektive ansvar for at løse arbejdsmiljøproblemet ligger fortsat hos arbejdsmiljøgruppen. I skal derfor vurdere, om der skal/kan træffes midlertidige foranstaltninger samt iværksætte disse - til problemet er løst. 5.. Handlingsplan Alle konstaterede arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses umiddelbart, skal indgå i APV en. Der skal derfor udformes en prioriteret handlingsplan hvoraf det fremgår, hvem der har ansvar for løsningen, tidspunkt for løsningen, hvornår problemet reelt blev løst, samt dato for opfølgning på, om løsningen var det rette. Dokumentation: Arbejdspladsvurderingen, arbejdsmiljørundering, risikoanalyser i forbindelse med udviklingsprojekter. Arkivering: KMD Sag EDH Reference: Håndtering af arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker, dokument nr.: 4.11 Skema til generel risikovurdering, dokument Skema til risikovurdering af forandringer, dokument

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Lars Brodersen 11. september 2015 Dagsorden HAMiU-møde d. 23. september 2015 Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 1. Godkendelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Analyser af produktionsprocesser

Analyser af produktionsprocesser KAPITEL 2 Analyser af P. Langaa Jensen O. Broberg 22 Indledning De enkelte risikofaktorer i arbejdsmiljøet - støj, støv, dampe m.m. - må ikke anskues isoleret i en undersøgelsesstrategi, der har til formål

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001 Ledelsesforankret informationssikkerhed med ISO/IEC 27001 02 Indhold > Forord... 03 INTRODUKTION ISO/IEC 27001... 05 Ansvar og opgaver... 07 Standardens indhold... 09 PROCESSEN Procesmodellen... 13 Afstem

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere