Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser"

Transkript

1 Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

2 2

3 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution, i et af Ældre og Handicapforvaltningens bo-, støtte- eller dagtilbud, får mistanke eller bliver vidende om at et seksuelt overgreb har fundet sted, er proceduren følgende: Ved mistanke om seksuelt overgreb eller seksuel krænkelse begået mod (eller af) en beboer/ bruger: 1. Nedskriv hvilken hændelser, tegn eller signaler der er baggrund for mistanken om at der er begået et seksuelt overgreb eller en seksuel krænkelse. Hvis mistanken rejses af en pårørende, nedskrives dennes redegørelse for den konkrete mistanke. 2. Medarbejder tager kontakt til nærmeste leder og informer om mistanken og baggrunde for denne. Kan lederen ikke træffes, bør det ikke have opsættende virkning i forhold til e eventuel politianmeldelse. 3. Lederen tager kontakt til respektive områdechef for at orientere om at et overgreb m ligvis har fundet sted. 4. Hvis der er tale om en netop begået strafbar handling, så anmelder institutionen, bo- og dagtilbuddet direkte til politiet umiddelbart efter overgrebet har fundet sted. Ofret skal samtidig tilses af læge, vagtlæge eller skadestue. 5. Hvis der er mistanke om at der er sket en straffelovsovertrædelse skal der ske en politia meldelse. Hvis man er usikker på om der er tale om en strafbar handling eller det er en hændelse som er sket for mange år siden, kan politiet kontaktes for råd og vejledning fø en anmeldelse. 6. Hvis der er tale om et seksuelt overgreb mod en person under 18 år, orienteres forældre ne, samt anbringende kommunes sagsbehandler. 7. Når den person der har været udsat for det seksuelle overgreb er over 18 år, skal denne hvis det er muligt selv træffe beslutning om overgrebet skal anmeldes til politiet. 8. Der aftales med politiet hvad der må gives af informationer. 9. Kontakt fra medierne håndteres af ledelsen. 10. Lederen tager kontakt til seksualvejleder Seksualvejleder tager kontakt til tværsektoriel kontaktteam.

4 Ved mistanke om seksuelt overgreb eller kræn- kelse Seksualvejleder. begået af pårørende: Myndighedsmedarbejder fra Ældre- og Handicapforvaltningen. 1. Nedskriv Politi hvilken videoafhører. hændelse, tegn eller signal der er baggrund for mistanken om at der er begået et seksuelt overgreb eller en seksuel krænkelse. 2. Medarbejder tager kontakt til nærmeste leder og informer om mistanken og bag grunden for denne. Kan lederen ikke træffes, bør det ikke have opsættende virkning i forhold til en eventuel politianmeldelse. 3. Lederen tager kontakt til respektive områdechef for at orientere om at et overgreb har fundet sted. 4. Hvis der er tale om en netop begået strafbar handling, så anmelder institutionen, boog dagtilbuddet direkte til politiet umiddelbart efter overgrebet har fundet sted. Ofret skal samtidig tilses af læge, vagtlæge eller skadestue. 5. Hvis der er mistanke om at der er sket en straffelovsovertrædelse skal der ske en politianmeldelse. Hvis man er usikker på om der er tale om en strafbar handling eller det er en hændelse som er sket for mange år siden, kan politiet kontaktes for råd og vejledning før en anmeldelse. 6. Hvis der er tale om et seksuelt overgreb mod en person under 18 år, orienteres an bringende kommunes sagsbehandler. Orientering om anmeldelse af overgrebet til forældrene, kan have opsættende virkning hvis mistanken rettes mod en af forældre ne. Forvaltningen kan udpege en personlig værge, som kan varetage den krænkede interesser indtil der med fovaltningen er aftalt retningslinier for samvær mellem be boer og forældre/pårørende. 7. Når den person der har været udsat for det seksuelle overgreb er over 18 år, skal denne hvis det er muligt selv træffe beslutning om overgrebet skal anmeldes til poli tiet. 8. Der aftales med politiet hvad der må gives af informationer til berørte parter. 9. Kontakt fra medierne håndteres af ledelsen. 10. Leder tager kontakt til seksualvejleder. 11. Seksualvejleder tager kontakt til tværsektoriel kontaktteam. 4

5 Ved mistanke om seksuelt overgreb begået af en med - arbejder: 1. Nedskriv hvilken hændelse, tegne eller signaler der er baggrund for mistanken 2. Kontakt nærmeste leder for at orientere om mistanken 3. Lederen kontakter personaleafsnittet og områdechef for at orientere om og for drøftelse af mistanken 4. Der tages kontakt til politiet for at høre om der er grundlag for politianmeldelse 5. Forvaltningsledelsen foretager politianmeldelsen. Medarbejderen suspenderes mens politiundersøgelserne finder sted, hvis medarbejderen dømmes medfører det afskedigelse 6. Ledelsen forestår kontakten fra medierne 7. Leder orienterer berørte parter 8. Ofret tilses af læge, vagtlæge eller skadestue 9. Leder tager kontakt til seksualvejleder 10. Seksualvejleder tager kontakt til tværsektoriel kontaktteam 11. Seksualvejlederen har kontakt til personer i forvaltningen der med deres viden og erfaring samarbejder, for at støtte og hjælpe borgeren og det involverede personale, i den givne situation Tværsektorielt kontaktteam består af: Seksualvejleder Myndighedsmedarbejder fra Ældre- og Handicapforvaltningen Politi videoafhører Psykolog/terapeut Medarbejder der har kendskab til borgeren 5

6 Retningslinjer for forebyggelse af seksuelle overgreb: Tværsektorielt kontaktteam består af: En forebyggelses- og beredskabsplan er et vigtigt redskab i forebyggelsen af seksuelle overgreb, hvorfor alle i Ældre- og Handicapforvaltnings bo-, støtte- og dagtilbud skal ud- arbejde Seksualvejleder en individuel vejledning på området, hvor der skal tages hul på de centrale diskussioner i forhold til normer og regler for seksuel adfærd på netop deres tilbud. Myndighedsmedarbejder fra Ældre- og Handicapforvaltningen Politi videoafhører Det er vigtigt: at alle henvendelser skal tages seriøst og alvorligt at kende tegnene på, at der kan være sket et overgreb at tage en eventuel mistanke alvorligt at spørge/kende til tilbuddets politik om seksuelle overgreb at vide hvor - og til hvem man kan henvende sig med mistanke og tvivl om seksuelle overgreb Professionelle, der arbejder med brugere bør: støtte brugerne i deres ret til at sige fra støtte brugerne i at berette om og anmelde seksuelle overgreb kende tegnene på, at der kan være sket et seksuelt overgreb tage en eventuel mistanke alvorligt kende pligten til at indberette et overgreb kende regler og procedurer for håndtering og anmeldelse af seksuelle overgreb 6

7 Hvornår er der tale om et seksuelt overgreb: Der er tale om et seksuelt overgreb, når et menneske påtvinger et andet menneske en seksuel handling, som dette menneske ikke ønsker. Enten fordi han eller hun: Ikke har givet sit samtykke Er presset til at give sit samtykke Hvis den ene part ikke ønsker den seksuelle kontakt Bliver lokket, presset, truet eller gør noget som han/hun ikke har sagt JA til eller forstår konsekvensen af 7

8 Fysisk seksuelt overgreb er: Tværsektorielt Krænkeren berører ofrets kontaktteam krop eller kønsdele består af: Seksualvejleder Har samleje Myndighedsmedarbejder Eller tvinger ofret til at berøre fra Ældre- krænkerens og Handicapforvaltningen kønsdele Politi videoafhører Et psykisk seksuelt overgreb er: Krænkeren blotter sig for ofret Tvinges til at se pornografiske billeder/film Eller klæde sig af Seksuelle krænkelser er: Seksuelle krænkelser af grænseoverskridende karakter Tag en anden på brysterne Ornanere i fælleslokaler Bruge krænkende ord I arbejdet med mennesker med handicap er det vigtigt at vide, hvad man skal være opmærksom på, hvis der er mistanke om, at der har fundet et seksuelt overgreb sted. Der er tale om et seksuelt overgreb, hvis den seksuelle handling er rettet mod et barn under 15 år, uanset om barnet ønsker handlingen eller ej. Tegn på overgreb: (dette er eksempler): Fysiske tegn på seksuelle overgreb: Blå mærker, sår, rifter, hævelser og andre tegn på fysisk vold Tøj, som 8 er revet i stykker eller forsvundet Rifter og ømhed omkring kønsorganerne Seksuelt overførte sygdomme eller graviditet

9 Psykiske tegn på seksuelle overgreb: Ændret personlighed eller adfærd. Ofret gør og siger ting, som han eller hun ikke plejer. Lav selvfølelse. Ofret mister troen på sig selv og bliver usikker og selvudslettende. Depression. Ofret bliver indadvendt og ulykkelig..tilbagetrækning. Ofret mister kontakt med vennerne eller holder op med at gå ud. Søvnløshed. Ofret kan ikke falde i søvn, sover dårligt eller har mareridt. Spiseforstyrrelser. Ofret spiser ikke eller kun meget lidt. Ofret spiser usædvanligt meget. Tab af færdigheder eller forringet funktionsniveau. Ofret kan ikke længere gøre ting, som han eller hun kunne tidligere. Tab af eller forringet taleevne. Ofret kan ikke huske ord, han eller hun plejer at kunne. Of ret stammer. Selvskadende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider sig selv. Eller skader sig selv på andre måder. Udadreagerende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider andre. Eller skader dem andre måder. Upassende seksuel opførsel eller overdreven fokus på sex. Ofret blotter sig eller rører ve sig selv foran andre. Ofret gør overdrevne seksuelle tilnærmelser til andre. Det er vigtigt at huske, at ingen af tegnene på listen i sig selv er bevis på at der er sket et seksuelt overgreb, men ændringer i adfærden kan være et vigtigt tegn. Målet med Ældre- og Handicapforvaltningen, - Handicapafdelingens "Forebyggelse og bered - skabsplaner i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser" er, at sikre såvel borgere, som medarbejdere på bedst tænkelig måde, så der ikke sker overgreb mod mennesker med handi cap og i de situationer, hvor der alligevel sker overgreb, at alle medarbejdere på Handicapområdet ved, hvorledes de skal agere, hvis de bliver bekendt med et eventuelt seksuelt overgreb Handicapafdelingen har i den forbindelse etableret en formaliceret seksualvejledning bestående af seksualvejledere, der skal yde individuel seksualvejledning, udarbejde og implementere seksualpolitikken, forebyggelse- og beredskabsplaner decentralt for bo- støtte- og dagtilbud. 9

10 Du er altid velkommen til at kontakte en af Handicapafdelingens seksualvejledere: Tværsektorielt kontaktteam består af: Fagcenter for Socialpsykiatri Seksualvejleder Seksualvejleder Kirsten Drachmann Myndighedsmedarbejder fra Ældre- og Handicapforvaltningen Tlf Politi videoafhører Mail: Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og Døve Seksualvejleder Lone Vibe-Pedersen Tlf Mail: Fagcenter for særlige tilbud Carsten Falk Tlf Mail: Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og Døve Leo Ottsen Mail: Fagcenter for Autisme og ADHD Lisbeth Nørskov Tlf Mail: Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysisk handicap 10 Britta Saaby Tlf Mail:

11 11

12

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere