gode råd om at se og forebygge overgreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gode råd om at se og forebygge overgreb"

Transkript

1 En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb

2 2 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb Også mennesker med handicap udsættes for seksuelle overgreb. Mange overgreb anmeldes aldrig. Der er ikke gennemført en samlet undersøgelse af seksuelle overgreb mod mennesker i Danmark. Vi ved derfor ikkepræcist, hvor mange overgreb der sker. Det, vi ved er at mennesker med handicap mindst lige så ofte udsættes for seksuelle overgreb som andre mennesker at mennesker med handicap ofte udsættes for flere seksuelle overgreb af den samme krænker. Det gælder ikke i samme grad overgreb mod mennesker uden handicap at mange overgreb mod mennesker med handicap aldrig anmeldes. Langt flere seksuelle overgreb mod mennesker med handicap kan opdages og anmeldes end tilfældet er i dag. Langt flere overgreb kan stoppes tidligere. Det kræver, at professionelle, pårørende og netværket omkring mennesker med handicap kender de tegn, der viser, at der er sket et seksuelt overgreb. Derudover kræver det viden, opmærksomhed og åbenhed. Derfor denne pjece. Hvad handler pjecen om? Pjecen handler om overgreb mod både mennesker med fysiske og psykiske handicap, sværere og lettere handicap. Der er individuelle forskelle på personer med handicap, men det er en fælles risiko, at disse mennesker bliver udsat for seksuelle overgreb.

3 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb 3 Fakta om overgreb Hvad er et seksuelt overgreb? Et seksuelt overgreb kan involvere fysisk kontakt, men gør det ikke nødvendigvis. Der kan være tale om et overgreb, selv om krænkeren ikke rører ved sit offer. Eksempler på fysiske overgreb At krænkeren berører ofrets kønsorganer At krænkeren berører andre dele af ofrets krop, for eksempel brysterne At ofret tvinges til at røre krænkerens kønsorganer Hvem begår overgrebene? Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap begås næsten altid af et menneske, som ofret kender. Ofte er krænkeren et menneske, som ofret er afhængig af eller modtager hjælp fra. Det kan være professionelle medarbejdere, hjælpere, chauffører eller ansatte på bo- og aktivitetstilbud. Det kan også være pårørende eller bekendte. Også mennesker med udviklingshæmning begår seksuelle overgreb. Ofrene er især andre mennesker med udviklingshæmning. At ofret tvinges til samleje. Eksempler på ikke-fysiske overgreb At krænkeren blotter sig for ofret At ofret tvinges til at klæde sig af At ofret tvinges til at se på pornografiske billeder At ofret udsættes for sexchikane: mundtlige seksuelle tilnærmelser, som ofret ikke ønsker.

4 4 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb Et seksuelt overgreb er et seksuelt overgreb uanset om ofret har et handicap eller ej Hvornår er sex overgreb? Der er tale om et seksuelt overgreb, når et menneske påtvinger et andet menneske en seksuel handling, som dette menneske ikke ønsker. Enten fordi han eller hun ikke har givet sit samtykke er blevet presset til at give sit samtykke. Er mennesker med handicap særligt udsatte? Nogle mennesker med handicap har svært ved at sige nej til uønsket seksuel kontakt. Enten fordi deres fysiske handicap gør det vanskeligt at tale. Måske gør deres handicap, at de kan sige nej med munden, men ikke med kroppen. Eller fordi deres udviklingshæmning gør det svært for dem at sige fra. Derfor er der også tale om et seksuelt overgreb, hvis ofret ikke har sagt nej fordi han eller hun ikke er i stand til det. For mennesker med udviklingshæmning er der desuden tale om et seksuelt overgreb, hvis krænkeren i grænseoverskridende (uacceptabel) grad udnytter, at ofret tilsyneladende ønsker den seksuelle handling. Der er ikke meget, du kan gøre, når de gør det. Jeg siger ingenting. Men jeg græder, for det gør meget, meget ondt. Så siger de, at jeg skal gøre, som de siger. Og så gør jeg det. Offer for seksuelt overgreb

5 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb 5 Jeg havde godt lagt mærke til et par gange, hvor hun var rød og hævet omkring skridtet. Jeg talte også med andre om det. Men vi troede jo, at hun var kommet til at kradse sig selv. Det var først, da lægen fortalte, at hun var gravid, at vi forstod, hvad der var sket. Professionel, som arbejder på et botilbud for beboere med udviklingshæmning Hvorfor er det svært at fortælle om overgreb? Nogle mennesker med handicap har svært ved at kommunikere. Men også andre forhold kan gøre det særlig svært for mennesker med handicap at fortælle om et seksuelt overgreb. Personen kan af flere grunde have svært ved at sige nej: Mennesker med fysiske handicap, der har kommunikationsvanskeligheder, kan være udsatte, hvis de ikke kan råbe om hjælp, hvis de ikke kan fortælle andre om overgreb, eller hvis de ikke kan flygte. Mennesker med udviklingshæmning kan være udsatte af samme årsager. Samtidig kan de være udsatte, hvis de ikke forstår, at der er tale om en truende eller grænseoverskridende situation. De kan have svært ved at forstå, at de kan sige nej til en seksuel handling, som de ikke selv ønsker. Fysisk og psykisk afhængighed Det kan være svært at stole på sin egen ret til at sige fra, når man er vant til at være afhængig af andre. Det kan også være svært at sige fra over for eller anmelde et overgreb begået af en person, man er afhængig af. Måske frygter man følgerne. Nogle føler, det det giver status at have et forhold til en person, som ikke har et handicap eller til en person, der har et lettere handicap end ens eget. Det kan gøre det vanskeligt at fortælle om, at kæresten begår seksuelle overgreb. Når man ikke bliver troet Mennesker med handicap kan også være udsatte, hvis deres omverden ikke tror på dem, når de fortæller om et overgreb. Det kan betyde, at disse overgreb fortsætter. Nogle gange har omverdenen svært ved at vurdere, om der er sket et overgreb. Det gælder især, hvis ofrene er mennesker med udviklingshæmning. Mennesker med handicap kan være udsatte, hvis de er afhængige af andres hjælp. Det kan for eksempel være svært at vurdere, om en berøring er tilsigtet eller tilfældig ved hjælp til bad og på - klædning.

6 6 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb Lær tegnene på overgreb! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap finder sted. I mange tilfælde finder disse overgreb sted, uden at nogen omkring ofret opdager det. Derfor er det vigtigt, at professionelle, pårørende og netværk omkring mennesker med handicap kender de tegn, der viser, at overgreb har fundet sted. Kun på den måde kan overgreb stoppes. Og kun på den måde kan ofrene få den støtte og behandling, som de har brug for. Tegn på, at et seksuelt overgreb har fundet sted Der kan både være fysiske og psykiske tegn på, at der er foregået et seksuelt over - greb. Samtidig er det vigtigt at huske, at alle mennesker reagerer forskelligt på en så grænseoverskridende handling, som et overgreb er. Hos nogle mennesker er der flere tegn på, at de har været udsat for seksuelle overgreb. Hos andre er der ingen. Nogle tegn er meget tydelige. Andre er meget svære at få øje på. Fysiske tegn på seksuelle overgreb Blå mærker, sår, rifter, hævelser og andre tegn på fysisk vold Tøj, som er revet i stykker eller forsvundet Rifter og ømhed omkring kønsorganerne Seksuelt overførte sygdomme eller graviditet.

7 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb 7 Hvordan opdager man, at der er sket et seksuelt overgreb, hvis ofret ikke selv fortæller om det? Psykiske tegn på seksuelle overgreb Ændret personlighed eller adfærd. Ofret gør eller siger usædvanlige ting Lav selvfølelse. Ofret mister troen på sig selv, bliver usikker og selvudslettende Deprimeret tilstand. Ofret bliver indadvendt og ulykkelig. Tilbagetrækning. Ofret mister kontakt med vennerne eller holder op med at gå ud. Søvnløshed. Ofret kan ikke falde i søvn, sover dårligt eller har mareridt. Spiseforstyrrelser. Ofret spiser ikke eller kun meget lidt eller spiser usædvanligt meget. Tab af færdigheder eller forringet funktionsniveau. Ofret kan ikke længere gøre ting, som han eller hun kunne tidligere. Tab af eller forringet taleevne. Ofret kan ikke huske ord, han eller hun plejer at kunne. Ofret stammer måske. Selvskadende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider sig selv. Udadreagerende adfærd. Ofret slår, sparker, kradser eller bider andre eller skader dem på andre måder. Upassende seksuel opførsel eller overdrevet fokus på sex. Ofret blotter sig eller rører ved sig selv foran andre. Eller gør overdrevne seksuelle tilnærmelser til andre.

8 8 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb Hvad kan professionelle gøre? Hvis du har en mistanke Det er vigtigt, at ingen fysiske eller psykiske tegn på overgreb i sig selv er bevis på, at der er sket et seksuelt overgreb. Nogle gange er der ingen synlige tegn. Andre gange er man i tvivl om de tegn, man observerer. Derfor reagerer man ikke. Men får du som professionel en mistanke, er det vigtigt at tage den alvorligt. Måske er der sket et overgreb selv om der ikke er sikre beviser. Du bør tale med ofret om din mistanke eller viden. Fortæl, at du gerne vil hjælpe, hvis der er sket et overgreb tale med kolleger eller leder om din mistanke hjælpe ofret med at tage kontakt til politiet, seksuelle overgreb er strafbare. Begynd ikke selv at lage detektiv. Professionelle, der arbejder med mennesker med handicap, har et etisk ansvar for at sikre, at beboere eller brugerne i deres varetægt ikke udsættes for seksuelle overgreb. Som professionel bør man tale åbent om seksuelle overgreb både med mennesker med handicap og deres pårørende og netværk og med kolleger støtte mennesker med handicap i deres ret til at sige nej støtte mennesker med handicap i at berette om og anmelde seksuelle overgreb kende tegnene på, at der kan være sket et seksuelt overgreb tage en eventuel mistanke alvorligt kende pligten til at indberette et overgreb kende regler og procedurer for håndtering og anmeldelser af seksuelle overgreb.

9 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb 9 Hvordan kan mennesker med handicap selv være med til at forebygge seksuelle overgreb? Det er aldrig ens egen skyld, at man bliver udsat for et seksuelt overgreb. Men man kan selv være med til at forebygge, at man bliver udsat for seksuelle overgreb. Det kan man støttes i på flere måder: Støttes i retten til at sige nej til uønsket seksuel kontakt Støttes i, hvordan man siger nej Støttes i at kunne genkende en truende situation Støttes i at fortælle, hvis der er sket et seksuelt overgreb Støttes i at anmelde et overgreb.

10 10 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb Hvad kan pårørende og netværk gøre? Pårørende og netværk omkring mennesker med handicap kan være med til at fore bygge seksuelle overgreb. Det kan de ved at tro på deres pårørende, ven eller medbeboer, hvis han eller hun beretter om et seksuelt overgreb også, hvis det bare en er hentydning kende tegnene på, at der kan være sket et overgreb tage en eventuel mistanke alvorligt spørge til bo- og aktivitetstilbuddets politik omkring seksuelle overgreb vide hvor og til hvem de kan henvende sig med mistanke og tvivl om seksuelle overgreb. Pårørende og det personlige netværk er vigtige medspillere i at forebygge seksuelle overgreb

11 Seksuelle overgreb. Gode råd om at se og forebygge overgreb 11 Hvad kan bo-, dagog fritidstilbud gøre? Lav en politik Formuler en klar og forståelig politik. Skriv den ned og sørg for, at alle kender den, både professionelle og mennesker med handicap. Ikke alle bo-, dag- og fritidstilbud for mennesker med handicap har regler og procedurer for, hvordan seksuelle overgreb skal håndteres. En tydelig politik omkring seksuelle over greb gør det acceptabelt at tale om overgreb. Den skærper opmærksomheden og hjælper med at tage en mistanke alvorligt. Derfor kan en sådan politik være med til at forebygge seksuelle overgreb. En politik om seksuelle overgreb skal svare på disse spørgsmål: Om brugerne Hvad ved brugerne om seksuelle overgreb? Ved brugerne, hvordan de selv kan være med til at undgå overgreb? Hvem informerer og støtter brugerne og hvordan? Hvor og til hvem kan brugerne henvende sig, hvis de oplever et seksuelt overgreb? Ved brugerne det? Om de professionelle Hvad ved personalet om seksuelle overgreb? Hvad gør personalet, hvis brugere med udviklingshæmning har andre grænser for intimitet og seksualitet end personalet? Hvad gør personalet for at forebygge seksuelle overgreb? Hvad gør personalet akut, hvis de får viden eller mistanke om et seksuelt overgreb? Hvad gør personalet, hvis en bruger eller pårørende fortæller om en mistanke? Hvor og til hvem indberetter eller anmelder personalet et overgreb? Hvad gør medarbejdere og andre professionelle på længere sigt for at støtte ofret? Hvis krænkeren er en af beboerne på stedet: Hvad gør I for at forhindre, at han eller hun begår overgreb igen?

12 SUS Socialt Udviklingscenter Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap: Gode råd om at se og forebygge overgreb Her kan du få mere at vide Redigeret udgave juni 2010 Udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Tekst: Pernille Gru nberger Foto: Karl Blossfeldt Layout: Christian Schmidt Tryk: Prinfovejle Oplag: Genoptryk med støtte fra Servicestyrelsen Litteratur Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap et litteraturstudie Elsebeth Kirk Muff, Socialt Udviklingscenter SUS, 2001 Forebyggelse og håndtering Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse Socialt Udviklingscenter SUS, 2004 Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuelle overgreb Socialt Udviklingscenter SUS og SISO (Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn), 2007 Sexologi: En bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers sexualitet Jørgen Buttenschøn, Forlaget EIBA-Press, 2001 Vejledning: Seksualitet uanset handicap Socialministeriet, Hjemmesiden indeholder bred viden om temaet Seksuelle overgreb mod menne - sker med handicap. På hjemmesiden kan du finde redskaber til forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb, seksualog forebyggelsespolitikker, litteratur- og linkshenvisninger og materiale til undervisningsbrug. Hjemmesiden henvender sig til fagfolk og studerende, der arbejder med mennesker med handicap, som har behov for viden og metoder til at forebygge seksuelle overgreb. Seksualrådgivning ULF (Udviklingshæmmedes landsforbund) har deres egen seksualrådgivning. Har du spørgsmål om seksualitet eller har du haft en ubehagelig seksuel oplevelse, kan du tale med seksualvejleder Steen Holme - gaard Hansen. Kontakt seksualrådgivningen på telefon , mandag kl På kan du læse mere om rådgivningen. SISO Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn har oprettet en telefonlinje, hvor alle, der arbejder med børn og unge, kan få konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb. Ring på telefon Seksualvejlederforeningen Hvis du har spørgsmål om seksualitet og seksuelt krænkende adfærd, kan du kontakte seksualvejlederforeningen. Mange af foreningens medlemmer er uddannede seksualvejledere og har stort kendskab til mennesker med handicap og seksualitet.

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere