Grafer og graf-gennemløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafer og graf-gennemløb"

Transkript

1 Grafer og graf-gennemløb

2 Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges). Dvs. ordnede par af knuder. Figur: Terminologi: n = V, m = E (eller V og E (mis)bruges som V og E ). Orienteret vs. uorienteret. 0 m n(n 1) og 0 m n(n 1)/2 Evt. loops, multiple kanter. Vægtede grafer.

3 Grafer Modeller for mange ting: Ledningsnet (telefon, strøm, olie, vand,... ). Vejnet. Bekendtskaber. Medforfatterskaber. WWW-grafen af sider og links.

4 Datastrukturer for grafer Graf-repræsentationer: Adjancency list og adjancency matrix Plads: Henholdsvis O(n + m) og O(n 2 ).

5 Grafgennemløb Fælles for BFS og DFS: Startknude (source) s Ikke-mødte knuder: Hvide Færdigbehandlede knuder: Sorte Front (mødte, men ikke færdigbehandlede): Grå Når en knude v opdages første gang: den husker, hvem der opdagede den (dens predecessor) i variablen v.π. Kanterne (v, v.π) udgør et træ med s som rod. Vi bruger adjacency list repræsentationen.

6 Bredde-Først-Søgning (BFS) Holder de grå knuder (fronten) i en KØ. Tilføjer også en distance v.d til alle knuder v.

7 Bredde-Først-Søgning (BFS) Eksempel:

8 Egenskaber Køretid: O(n + m) Bevis: Initialisering tager O(n) tid. I resten af algoritmen kan en knude ikke indsættes i køen mere end een gang (pga. farvemærkningen), så maksimalt arbejde er proportionalt med eet gennemløb af alle nabolister, dvs. O(m) arbejde. Definition: δ(s, v) er længden af en korteste sti, målt i antal kanter, fra startknuden s til knuden v. Findes ingen sti, defineres δ(s, v) =. Sætning: 1. Når BFS stopper, har den nået alle knuder v for hvilke der findes en sti fra startknuden s til v. 2. En sti af længde v.d kan for alle nåede knuder findes (i baglæns rækkefølge) ved at følge predecessor-referencer v.d gange, startende fra v (dvs. v.π, (v.π).π, ((v.π).π).π,... ), og.d-værdierne for knuderne på denne sti falder med een for hvert skridt. 3. Når BFS stopper, gælder v.d = δ(s, v) for alle knuder.

9 Bevis Bemærk først at en knude v indsættes i køen een gang, så v.d og v.π gives en værdi præcis een gang. Punkt 1): Antag der findes en knude, som kan nås med en sti fra s, men som BFS ikke når. Lad v være første knude (set fra s) på denne sti som BFS ikke når, og lad u være knuden før på stien. Da u blev taget ud af køen, burde v (som er i u s naboliste) være nået. Modstrid. Punkt 2): Induktion over antal indsættelser i køen: Når en knude u udtages af køen, og en knude v fra u s naboliste indsættes i køen, sættes v.d = u.d + 1 og v.π = u. Hvis udsagnet galdt for u, kommer det klart til at gælde for v. Basis er første indsættelse (af s, for hvilken udsagnet gælder pga. initialiseringen i BFS).

10 Bevis Punkt 3): Definér for heltal i 0: i = {v V δ(s, v) = i} D i = {v V v.d = i} Vi viser via induktion på i at for alle i gælder i = D i. Dette medfører punkt 3) for alle knuder, der kan nås fra s. For resten af knuderne forbliver v.d = efter initialisering, så punkt 3) gælder også for dem. Observér først at BFS-algoritment starter med D 0 = {s} i køen, og derefter for i = 0, 1, 2, 3,... udtager alle knuder i D i mens den indsætter alle knuder i D i+1.

11 Bevis Basis (i=0): klar, da D 0 = {s} = 0. Induktionssskridt: antag udsagn er sandt for i 1 og lavere, vis det er sandt for i. For en knude v D i haves fra punkt 2) en sti fra s til v af længde i. Derfor gælder δ(s, v) i. Vi kan ikke have δ(s, v) = j < i, da induktionsantagelse ( j = D j ) så ville give v.d = j < i, i modstrid med v D i. Derfor er δ(s, v) = i. Dette viser D i i. For enhver knude u i findes en sti fra s til u af længde i. For næstsidste knude w på denne sti gælder δ(s, w) = i 1 (den kan ikke være lavere, for så ville δ(s, u) være lavere). Fra induktionsantagelsen ( i 1 = D i j ) får vi at w.d = i 1. Da w blev taget ud af køen, var u (en nabo til w) enten hvid, hvorved u.d blev sat til i, eller u var allerede nået fra en naboknude t, som allerede var taget ud og derfor (via observation på sidste side) har t.d w.d = i 1. I det sidste tilfælde blev u.d blev sat i. Men det gælder af punkt 2) altid at i = δ(s, u) u.d. I begge tilfælde haves u.d = i. Dette viser i D i. Alt i alt: i = D i.

12 Dybde-Først-Søgning (DFS) Holder de grå knuder (fronten) i en STAK. Stakken er implicit i den rekursive formulering nedenfor (er rekursionsstakken), men kan også kodes eksplicit. (Mere præcist: elementerne på stakken er de grå knuder, hver med en delvist gennemløbet naboliste [gennemløb i for-løkken i DFS-Visit]) DFS tilføjer også timestamps u.d for discovery (hvid grå) og u.f for finish (grå sort) til alle knuder u.

13 Dybde-Først-Søgning (DFS) Eksempel:

14 Egenskaber Køretid: O(n + m) Bevis: Den ydre algoritme DFS tager O(n) tid. Hovedalgoritmen DFS-Visit kan ikke kaldes på en knude mere end een gang (pga. farvemærkningen), så arbejdet dér er proportionalt med eet gennemløb af alle nabolister, dvs. O(m) arbejde. Observér: Discovery (hvid grå) af v = kald af DFS-Visit på v = PUSH af v på stakken. Finish (grå sort) af v = retur fra kald af DFS-Visit på v = POP af v fra stakken. Heraf: Kanterne (v, v.π) er præcis rekursionstræerne for DFS-Visit (eet træ for hvert kald fra DFS). Intervallet [v.d, v.f ] er den periode v er på stakken.

15 Egenskaber Hvis u og v er på en stak samtidig, og v er pushed sidst, må v poppes før u kan poppes. Heraf følger at for alle knuder u og v må intervallerne [u.d, u.f ] og [v.d, v.f ] enten være disjunkte (u og v var ikke på stakken samtidig) eller det ene må være helt indeholdt i den andet. (Discovery- og finish-tider er derfor nestede som parenteser er det.) Kanter (u, v) (undersøgt fra u) kan deles i: tree-kanter [v hvid], back-kanter [v ikke-hvid (grå) og v s interval indeholder u s], forward-kanter [v ikke-hvid (sort) og v s interval er indeholdt i u s] og cross-kanter [v ikke-hvid (sort) og v s interval er før u s]. For uorienterede er der kun tree-kanter og back-kanter (hvis en kants type bestemmes første gang den undersøges fra een af dens ender).

16 DAGs og topologisk sortering DAG = Directed Acyclic Graph. Topologisk sortering af en DAG: en lineær ordning af knuderne så alle kanter går fra venstre til højre.

17 DAGs og topologisk sortering Lemma: En orienteret graf har en kreds (cycle) der findes back-edges under et DFS-gennemløb. Bevis: : Se på første knude v i kredsen som bliver grå - dvs. alle andre knuder u i kredsen har v.d < u.d. Da intervaller enten er helt indeholdt i hinanden eller er disjunkte, gælder enten v.d < u.d < u.f < v.d eller v.f < u.d. Antag det sidste tilfælde forekommer, og se på den første (set fra v) sådanne knude u i kredsen, og lad w være dens forgænger (evt. v selv). Da haves w.f v.f < u.d, men pga. kanten (w, u) kan dette ikke forekomme (kanten må blive undersøgt, og u opdaget inden w er færdig). Så kun første tilfælde forekommer. Specielt gælder dette sidste knude u i kredsen (som peger på v), hvorved kanten (u, v) erklæres en backedge. : Når en back-edge findes: Der er en kreds af trækanter (mellem knuderne som lige nu er på stakken) og een back-kant.

18 DAGs og topologisk sortering Lemma: For en kant (u, v) gælder u.f < v.f kanten er en back-edge. Bevis: Check de fire edge cases (tree, back, forward, cross), brug parentes-strukturen af discovery- og finish-tider. Korollar til to foregående lemmaer: Graf er en DAG DFS finder ingen back-edges ordning af knuder efter faldende finish-tider giver en topologisk sortering. Tid: O(n + m).

Fibonacci følgen og Det gyldne snit

Fibonacci følgen og Det gyldne snit Fibonacci følgen og Det gyldne snit af John V. Petersen Indhold Fibonacci... 2 Fibonacci følgen og Binets formel... 3... 4... 6... 6 Bevis for Binets formel... 7 Binets formel fortæller os, at...... 9...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Forord Denne information er en guide til lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag til at vurdere,

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

Meditation over Midterbinomialkoefficienten

Meditation over Midterbinomialkoefficienten 18 Juleeventyr Meditation over Midterbinomialkoefficienten En rusrejse fra en fjern juletid Frederik Ravn Klausen, Peter Michael Reichstein Rasmussen Ved juletid for ikke så længe siden faldt tre russer

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc.

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. af Behrndt Andersen Heri gennemgås hvordan, man på Voyage 200og TI-89 kan gemme en opgave og dens grafer

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere