EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK"

Transkript

1 EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK

2 HELE DANMARKS LUFTHAVN Jo mere tilgængelig verden er for danske virksomheder, og jo flere flyruter, turister og forretningsfolk vi kan tiltrække, jo mere vækst og jo flere arbejdspladser vil der skabes i hele landet. Lykkes vores plan om at vokse de næste årtier fra 25 til 40 mio. passagerer om året, vil der blive skabt og fastholdt intet mindre end jobs i Danmark over halvdelen af dem uden for hovedstaden i Jylland, på Fyn og Sjælland. Ambitionen bag vores vækstplan Expanding CPH er at vokse som hele Danmarks Lufthavn og dermed styrke væksten og sammenhængskraften i hele Danmark fra Aalborg i nord til Sønderborg i syd, fra Esbjerg i vest til Rønne i øst. Men konkurrencen er benhård fra andre lande og lufthavne i Europa, som også vil have del i den vækst, en stor international lufthavn skaber. Taber Danmark den kamp, vil en stor del af væksten og de jobs i stedet flyve til f.eks. Amsterdam, Frankfurt eller München. Københavns Lufthavn ønsker at påtage sig en særlig rolle for at sikre, at Danmark også i fremtiden har en international storlufthavn, der skaber vækst og arbejdspladser i hele landet. Med denne publikation ønsker vi at indlede en endnu tættere dialog og et stærkere samarbejde med jyske, fynske, sjællandske og bornholmske virksomheder, organisationer, myndig heder og politikere om at fastholde og skabe arbejdspladser i Danmark. Thomas Woldbye Adm. direktør 2 VÆKST I HELE DANMARK

3 VÆKSTPLANEN: EXPANDING CPH Københavns Lufthavn lancerede vækstplanen Expanding CPH i starten af I dag er planen i fuld gang med at blive til virkelighed, og CPH investerer i disse år op mod 1 mia. kr. om året. Udbygningen er planlagt til at foregå i etaper, så investeringerne nøje følger væksten og kan justeres i forhold til udviklingen i passagertallet og ny teknologi. De nuværende to hovedbaner kan håndtere flere end 40 millioner passagerer. Men terminaler, antallet af standpladser til fly, fingre og gates skal udvides til næsten dobbelt størrelse. Det skal ske uden at flytte lufthavnens yderhegn, så arealet og den nuværende infrastruktur skal udnyttes optimalt og intelligent. Læs mere om vækstplanen og udbygningsprojekterne på dit.cph.dk VÆKST I HELE DANMARK 3

4 BESKÆFTIGELSESEFFEKT FORDELT PÅ REGIONER jobs Region Nordjylland jobs Region Midtjylland jobs jobs jobs Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Når CPH vokser fra 25 til 40 mio. passagerer årligt, skaber det i alt jobs. 52% Øvrige regioner 48% Region Hovedstaden 4 VÆKST I HELE DANMARK

5 JOBS ER PÅ SPIL DE FLESTE UDEN FOR HOVEDSTADEN arbejdspladser er på spil heraf over halvdelen i Jylland og på Fyn og Sjælland. Det er en af de centrale konklusioner i beregningerne af de beskæftigelseseffekter, der følger, når lufthavnen vokser fra 25 mio. til 40 mio. passagerer. Beregningerne er foretaget af Oxford Research efter samme metode, som den britiske regering har brugt om de regionale beskæftigelseseffekter ved udvidelser af britiske lufthavne. Den øgede tilgængelighed til verden med en udbygning af Københavns Lufthavn vil gavne hele landet. Flere end halvdelen af arbejdspladserne (44.000) vil blive skabt eller fastholdt uden for hovedstadsregionen, især i Region Midtjylland og Region Syddanmark. De meget positive beskæftigelseseffekter af øget tilgængelighed afhænger dog af, om Københavns Lufthavn kan fastholde positionen som internationalt knudepunkt. Lykkes det ikke, vil konkurrenterne i f.eks. Amsterdam og Frankfurt i stedet løbe med en god del af væksten og arbejdspladserne. Hvor Jylland og Fyn er kendetegnet ved produktionsvirksomheder med alt fra vindmøller, fødevarer, maskiner, transport og olieindustrien, har hovedstadsregionen især virksomheder inden for rådgivning, finans, tele, IT og medicinalindustri. Vækstpotentialet ved en voksende Københavns Lufthavn varierer fra sektor til sektor og fra region til region. Det vil især være positivt for fremstillingsvirksomhederne, som med over nye og fastholdte jobs står for langt hovedparten af jobtilvæksten uden for hovedstadsregionen. Næststørst effekt vil serviceområdet opleve, hvor der skabes ca jobs. Også hotel og restauration (ca jobs) og landbrug og råstoffer (ca jobs) vil bidrage positivt. Flere og bedre flyforbindelser giver dog også udenlandske virksomheder lettere adgang til det danske marked. Andre sektorer står derfor til at miste arbejdspladser på grund af øget udenlandsk konkurrence. Undersøgelsen forudser, at den negative jobeffekt især vil ramme handels- og transportsektoren samt jobs inden for sundhed, uddannelse, kultur og offentlig administration. Samlet set er beskæftigelseseffekten dog klart positiv for Danmark. Om beskæftigelsesberegningerne Beskæftigelseseffekterne er beregnet af Oxford Research i analysen Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn (2015). Beregningerne baserer sig på samme metode og model fra sammenlignelige analyser, som den britiske regerings Airport Commission har gennemført for at vurdere effekterne af britiske lufthavnsudvidelser ikke mindst London Heathrow. Beskæftigelseseffekterne dækker både over nye og fastholdte jobs og indbefatter både direkte, indirekte og såkaldt inducerede effekter af en lufthavnsudvidelse. Se hele analysen på dit.cph.dk VÆKST I HELE DANMARK 5

6 VI BAKKER OP OM EN UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN Mobilitet er centralt for erhvervslivet. Vores medlemmer har brug for adgang til de globale markeder, når de skal ud i verden, eller når de tager imod forretningspartnere og kunder. Flere og hyppigere flyforbindelser fra Københavns Lufthavn vil være positivt for erhvervslivets produktivitet og konkurrencedygtighed. Det er med til at sikre vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Henrik Hyltoft, Markedsdirektør i Dansk Erhverv, der repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for bl.a. handel, rådgivning, velfærd og transport. Danmark er et lille land, og det er helt unikt, at vi har et internationalt knudepunkt som Københavns Lufthavn. Derfor må vi her på Fyn og i resten af landet bakke op om udviklingen af lufthavnen, så vores virksomheder får de bedste vilkår for at drive forretning med hele verden. Anker Boye (S), Borgmester i Odense, største by i Region Syd og en af landets største kommuner med knap indbyggere. Vi er dygtige i Danmark. Men vi er også et lille land i udkanten af Europa. Hvis vi skal fastholde produktionsarbejdspladserne i hele Danmark, er det afgørende, at verden er tilgængelig. Hvis ikke, risikerer vi, at endnu flere arbejdspladser forsvinder. Derfor er udviklingen af Københavns Lufthavn med gode forbindelser til hele verden, men også de andre danske lufthavne, afgørende, når vi skal fastholde og skabe jobs. Claus Jensen, Formand for Dansk Metal, som har medlemmer især maskinarbejdere, automekanikere og klejnsmede. Når udenlandske virksomheder og investorer skal lokalisere deres investeringer, er god international tilgængelighed et vigtigt parameter. Vi er et lille land, der er afhængigt af at være velforbundet med resten af verden. Her spiller udviklingen af Københavns Lufthavn en afgørende rolle. Torben Möger Pedersen, Adm. direktør i PensionDanmark i København, der investerer mere end 170 milliarder DKK for medlemmer. 6 VÆKST I HELE DANMARK

7 Det er tankevækkende, at den planlagte vækst i en storlufthavn som CPH ifølge den nye undersøgelse kan skabe og fastholde tusinder af jobs i Jylland og på Fyn. Det understreger endnu en gang, at i en global verden er også produktionsvirksomhederne afhængige af god tilgængelighed til kunder verden over. Hanne Schou, Underdirektør med ansvar for Dansk Industri regionalt. DI er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for omkring virksomheder i Danmark. Mobilitet understøttet af en effektiv og konkurrencedygtig infrastruktur både inden for Danmarks grænser og ud til verden er afgørende for væksten og et effektivt arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at vi i de kommende år udvikler Københavns Lufthavn og kobler resten af Danmark endnu tættere på f.eks. gennem de planlagte investeringer i jernbanen. Det vil gavne væksten i hele Danmark. Turisme er et af Danmarks største erhverv. Turismen skaber jobs på Sjælland og Bornholm og på Fyn og i Jylland - jobs der ikke kan flyttes ud af landet og ofte i områder, hvor der mangler beskæftigelse. Udenlandske turister bruger flere end 36 mia. kr. årligt i Danmark. Flere end fire millioner af de udenlandske rejsende kommer til Danmark med fly via Københavns Lufthavn. Hvis turismevæksten skal fortsætte, er det afgørende at styrke lufthavnen og rutenettet. Jan Olsen, Adm. direktør i VisitDenmark, den nationale turismeorganisation, der arbejder med international markedsføring af Danmark. Peter Schütze, Bestyrelsesformand for DSB. En halv million danskere kører med tog og S-tog hver dag. VÆKST I HELE DANMARK 7

8 VIRKSOMHEDERNE EFTERSPØRGER VELFORBUNDET, TILGÆNGELIG LUFTHAVN De mange internationale flyruter fra Københavns Lufthavn har stor betydning for erhvervslivet i hele Danmark. Kort transporttid til lufthavnen og direkte fly til vækstmarkederne spiller en afgørende rolle for virksomhedernes udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Udbuddet af destinationer er også vigtigt i forhold til deres kontakt til samarbejdspartnere, og når de skal tiltrække og fastholde medarbejdere. Det viser en undersøgelse, som YouGov har gennemført blandt 400 virksomhedsledere i Danmark og Sydsverige. 71% af virksomhederne svarer, at det i høj grad eller meget høj grad er vigtigt, at Københavns Lufthavn har et bredt udsnit af ruter direkte til vækstmarkeder. Blot 5% tilkendegiver, at det slet ikke er vigtigt. 8 VÆKST I HELE DANMARK

9 36% I høj grad 35% I meget høj grad 71% SIGER, AT DET ER MEGET VIGTIGT MED DIREKTE RUTER TIL VÆKSTMARKEDER I hvilken grad er det vigtigt for virksomheder i Danmark, at Københavns Lufthavn har et bredt udsnit af ruter direkte til vækstmarkeder? 14% I nogen grad 6% I mindre grad 5% Slet ikke 4% Ved ikke 25% I nogen grad 24% I mindre grad 19% Slet ikke 2% Ved ikke 16% I høj grad 14% I meget høj grad OVER HALVDELEN BRUGER LUFTHAVNEN JÆVNLIGT TIL ARBEJDSRELATEREDE REJSER I hvilken grad benytter den virksomhed, du arbejder i, Københavns Lufthavn i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser? NÆSTEN HALVDELEN VURDERER TILGÆNGELIGHED TIL LUFTHAVNEN SOM VIGTIG/ MEGET VIGTIG FOR VÆKST Hvor vigtig er tilgængeligheden (transporttiden) til Københavns Lufthavn for din virksomheds vækst (for eksempel i forhold til samhandel, tiltrækning/ fastholdelse af medarbejdere)? 21% Hverken vigtig eller ej 13% Mindre vigtig 16% Slet ikke vigtig 28% Vigtig 14% Meget vigtig 8% Ved ikke VÆKST I HELE DANMARK 9

10 TRAFIKVÆKSTEN CPH DIREKTE INTERKONTINENTALE RUTER I 2015: SANDSYNLIG UDVIDELSE AF RUTENETVÆRKET VED 40 MIO. PASSAGERER 1. San Francisco 2. Los Angeles 3. Las Vegas 4. Chicago 5. Orlando 6. Miami 7. Fort Lauderdale 8. Washington DC 9. Toronto 10. New York, Newark 11. New York, JFK 12. San Juan 13. St. Croix 14. Boston 15. Søndre Strømfjord 16. Narsarsuaq 17. Agadir 18. Marrakech 19. Casablanca 20. Kairo 21. Tel Aviv 22. Beirut 23. Bagdad 24. Erbil 25. Doha 26. Dubai 27. Lahore 28. Phuket 29. Bangkok 30. Singapore 31. Beijing 32. Shanghai 33. Tokyo 34. Vancouver 35. Seattle 36. Mexico City 37. Sao Paolo 38. Johannesburg 39. Nairobi 40. Amman 41. Bombai 42. New Delhi 43. Colombo 44. Kuala Lumpur 45. Ho Chi Minh City 46. Hong Kong 47. Manila 48. Seoul 10 VÆKST I HELE DANMARK

11 VIRKSOMHEDSLEDERE PRIORITERER FLYFORBINDELSER TIL USA OG KINA DIREKTE FORBINDELSE TIL VÆKSTMARKEDER I HØJ KURS YouGov-undersøgelsen (2015) viser, at danske virksomhedsledere især er optaget af gode flyforbindelser til de store, vigtige markeder. Gode forbindelser til USA og Kina er de suverænt vigtigste efterfulgt af Indien, Brasilien, Japan og Canada. Hvilke af følgende lande er det vigtigst med gode flyforbindelser til? Du kan markere op til 3 svar. Københavns Lufthavn har i dag 33 interkontinentale ruter. Når lufthavnen med årene vokser til at kunne håndtere 40 mio. passagerer om året, er det forventningen, at Danmark kan få yderligere 15 interkontinentale ruter. Københavns Lufthavns nuværende direkte flyruter er koblet til markeder i så mange lande, at det omfatter 71% af verdens samlede BNP. Forudsætningen for at åbne en ny rute er naturligvis efterspørgsel, så flyselskabet kan tjene penge. Her spiller antallet af forretningsrejsende og mængden af luftfragt såkaldt Belly Cargo ofte en afgørende rolle. Derfor vil Københavns Lufthavn i de kommende år intensivere sonderingerne og dialogen med virksomheder over hele landet for løbende at holde sig ajour med, hvornår der er grundlag for at etablere en ny rute, som vil skabe vækst. USA 59% Kina 40% Indien 13% Brasilien 13% Japan 12% Canada 11% Sydafrika 8% Tyrkiet 6% Vietnam 4% Sydkorea 4% Indonesien 3% Mexico 3% Ingen af disse 13% Ved ikke 17% VÆKST I HELE DANMARK 11

12 INFRASTRUKTUREN DANMARK BLIVER MINDRE I dag er hver fjerde danske passager i Københavns Lufthavn fra Jylland og Fyn. Når timemodellen for togtrafikken bliver en realitet, bliver Danmark endnu mindre, og Jylland og Fyn rykker markant tættere på CPH. Så vil togturen direkte til lufthavnen udenom Københavns Hovedbanegård kun tage en time fra Odense, to timer fra Aarhus og tre timer fra Aalborg. besøge hovedstaden, men for at flyve via CPH og videre ud i verden til en af lufthavnens flere end 150 destinationer. Med sammenlægningen af indenrigsog udenrigsterminalerne og lufthavnens arbejde for et tættere samarbejde mellem flyselskaberne er rejselivet som dansk transferpassager blevet markant forbedret. En forretningsrejsende eller en feriefamilie, der skal fra Sønderborg via København til Rom, har i dag fået hurtigere transfer og mindre ventetid i CPH og nemmere check-in af bagage. Indenrigsrejsende, der blot skal til København har nu samme muligheder og oplevelser som udenrigsrejsende og langt lettere adgang til metro og tog til centrum af København og Malmø. Det vil betyde, at omkring en million flere danskere end i dag kan komme til lufthavnen med offentlig transport på omkring to timer. Det vil gøre verden mere tilgængelig for virksomhederne og for privatrejsende. Samlet rejste jyder og fynboer og sjællændere til og fra lufthavnen i INDENRIGS-FLYTRAFIKKEN 2014 Udgangslufthavn Aalborg Tirstrup Billund Karup Rønne Sønderborg Total indenrigs Passagerer t/r til CPH * Heraf videre som transfer/transit ** I 2014 fløj knap 1,7 millioner indenrigs til og fra CPH. For cirka en halv million indenrigsrejsende er det ikke for at * Indeholdt i tallet er 71 passagerer fra Esbjerg. ** Air Alsie og SAS har først fra juni 2015 haft en interline aftale, så man kan tjekke sin kuffert ind i Sønderborg, flyve via CPH og få sin kuffert, når man kommer til f.eks. New York. 12 VÆKST I HELE DANMARK

13 KØBENHAVNS LUFTHAVNS FREMTIDIGE TILGÆNGELIGHED Aalborg 3:09 eller 45 min. Rønne 35 min. Karup 50 min. Aarhus H 2:02 Tirstrup 40 min. Billund 50 min. Fredericia 1:29 Odense 1:04 Ny Ellebjerg København H Esbjerg 2:06 CPH Kolding 1:34 Sønderborg 45 min. De angivne fremtidige rejsetider vil være gældende, når timemodellen indføres og trafikken fra Fyn og Jylland ledes direkte til lufthavnen uden om Københavns hovedbanegård ved Ny Ellebjerg station. Kilde: Trafikstyrelsen og transport data lab: International tilgængelighed på skinner, november VÆKST I HELE DANMARK 13

14 ALLE REGIONER FÅR DEL I VÆKSTEN Danmarks fem regioner har en meget forskellig erhvervsstruktur, og der er stor variation i den rolle, Københavns Lufthavn spiller for virksomhederne i de enkelte regioner. Men de kan alle se frem til en samlet positiv beskæftigelseseffekt, hvis lufthavnens vækst realiseres. På de følgende sider præsenteres nøgletal og beskæftigelseseffekt region for region. 14 VÆKST I HELE DANMARK

15 jobs Aalborg REGION NORDJYLLAND Erhvervslivet i Region Nordjylland er udover turisme og fiskeri stærkt præget af produktionsvirksomheder, der handler med hele verden. Det er alt fra vindmølle vinger til maskiner og udstyr til f.eks. skibsfart og fiskeri. Med den lange afstand til København har Aalborg suverænt flest indenrigspassagerer. Faktisk står ruten for mere end halvdelen af al indenrigstrafik i Danmark. Og med Aalborg Lufthavn har de nordjyske forretnings- og ferierejsende mulighed for at rejse langt i verden via CPH eller via andre hubs i f.eks. Amsterdam og Frankfurt. Derfor kan den planlagte vækst fra 25 til 40 millioner passagerer i Københavns Lufthavn også komme Nordjylland til gode med skabte og fastholdte jobs. Det viser analysen fra Oxford Research. Med hovedkontor i Aalborg og en høj eksportandel, hvor vi ønsker at være tæt på kunderne, er logistikken vigtig. Vores rejser ud i verden til vores egne selskaber og forhandlere i mere end 100 lande går primært fra Aalborg via København, Amsterdam eller Frankfurt, og her handler det om rejsetid, faciliteter og pris. CPH skal derfor fortsat udvikles for at være det hurtige og naturlige bindeled til omverden. Henrik Sørensen, CEO i DESMI A/S, som producerer pumper og pumpeløsninger inden for bl.a. marine & offshore, defence, industri- og forsyningsvirksomheder samt udstyr til opsamling af olie efter olieudslip. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Om flyrejsen er fra Aalborg Lufthavn via København eller via Frankfurt ud i verden er underordnet. Det handler om pris og rejsetid og muligheder. Her vil timemodelen og de planlagte hurtigtog i Danmark udvide mulighederne. Vi vil kunne komme til lufthavnen med et rullende kontor på tre timer, bruge tiden optimalt og få endnu flere rejsemuligheder. Torben Søgaard Jensen, Regionsdirektør i COWI Aalborg, hvorfra virksomhedens 200 medarbejdere rejser verden rundt på rådgivningsopgaver. Aalborg Lufthavn bringer årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn Hver 4. person, der flyver fra Aalborg til Københavns Lufthavn, flyver videre ud i verden Rejsetid med tog ved direkte linje Aalborg H CPH: 3:09 timer (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) VÆKST I HELE DANMARK 15

16 jobs Karup Tirstrup REGION MIDTJYLLAND Med cirka skabte og fastholdte arbejdspladser er Region Midtjylland den region udover Region Hovedstaden der får allerstørst beskæftigelseseffekt ud af den planlagte vækst i Københavns Lufthavn. Langt hovedparten af arbejdspladserne er i produktions- og fremstillingssektoren, cirka jobs. Det er også kende tegnet for det midtjyske erhvervsliv, at produktionsvirksomhederne fylder meget med f.eks. de globale vindmølleproducenter Vestas og Siemens og en af verdens største mejerikoncerner, Arla. Jeg har omkring 100 rejsedage om året, så helt personligt synes jeg, at en lufthavn er et nødvendigt onde. Jeg bevæger mig igennem lufthavne om året, men jeg har endnu ikke set en lufthavn, der er lige så veldesignet og effektiv, som København. Det er vigtigt, når man som rejsende skal vælge lufthavn. Steffen Andersen, Senior Vice President, Arla i Aarhus og København. Arla er en af verdens største mejerikoncerner med ansatte og et stort rejsebehov. Crisplant har i mange år været leverandør af bagageanlæg til Københavns Lufthavn. CPH er ikke blot forretningspartner, men også et vigtigt knudepunkt for en international virksomhed som vores. Vi rejser ud for at mødes med vore kunder i hele verden og sætter stor pris på den komfort, der ligger i at kunne nå alle kontinenter direkte eller indirekte fra København. Finn Laugesen, Director i Crisplant Customer Support, som er en del af tyske BEUMER Group. 470 ansatte i Aarhus leverer sorteringsanlæg til lufthavne, post- og pakkevirksomheder over hele verden. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Tirstrup og Karup Lufthavn bringer tilsammen årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn midtjyder kom i 2014 til CPH med tog, fly, bus og bil Rejsetid med tog ved direkte linje Aarhus CPH: 2:02 (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) 16 VÆKST I HELE DANMARK

17 Billund jobs REGION SYDDANMARK Sønderborg Fra olieindustrien i Esbjerg og Danfoss i Sønderjylland over gartnerierne og de globalt orienterede produktionsvirksomheder på Fyn til transportsektoren har mange virksomheder i Region Syddanmark ét til fælles: behovet for at kunne rejse hurtigt ud i verden og nemt få udenlandske kunder på besøg. Hvis vækstplanen gennemføres i Københavns Lufthavn, vil det have en markant effekt i Region Syddanmark med anslået skabte og fastholdte arbejdspladser. Det viser beregningerne fra Oxford Research. Regionens borgere og virksomheder er de flittigste brugere af Københavns Lufthavn ud over hovedstaden. Når timemodellen for tog realiseres, vil Region Syddanmark for alvor rykke tættere på lufthavnen, idet togturen fra Esbjerg til CPH for eksempel vil tage omkring to timer. Uden gode forbindelser til verden havde vi ikke kunnet udvikle vores virksomhed og skabe gode jobs. Det er afgørende, at vi kan tage direkte fra Odense til Boeings hovedkvarter i USA med kortest mulig rejsetid til København og de bedst mulige flyforbindelser til USA. Og det er lige så vigtigt, at vores kunder ude i verden hurtigt og nemt kan komme til os. Jan Falck Schmidt, CEO i Falck Schmidt Defence Systems i Odense, som producerer og eksporterer flykomponenter og har +80 medarbejdere. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Tilgængelighed er et nøgleord for os. Uden en velfungerende, international storlufthavn som CPH, der forbinder os med hele verden, ville det være vanskeligt at vokse og fastholde virksomheden her på Fyn. Søren Vilby, CEO i MicroMatic i Odense, en af verdens førende leverandører af fadølsanlæg og global markedsleder med 750 medarbejdere. Billund og Sønderborg Lufthavn bringer tilsammen årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn fynboer og sønderjyder rejste i 2014 til og fra CPH med tog, fly, bus og bil Rejsetid med tog ved direkte linjer Esbjerg CPH: 2:06, Kolding CPH 1:34, Odense CPH: 1:04 (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) VÆKST I HELE DANMARK 17

18 jobs REGION SJÆLLAND Novo og Novozymes i Kalundborg, Nordic Sugars i Nykøbing Falster og Royal Unibrew i Faxe er eksempler på nogle af de mest kendte internationale virksomheder i Region Sjælland. Her har forretnings- og ferierejsende sjældent mere end en god times transport med bil, tog eller bus til lufthavnen. Det betyder også, at 1,1 million sjællændere rejste til og fra Københavns Lufthavn i Planerne om at udvide lufthavnen fra 25 til 40 millioner passagerer over de næste årtier vil kunne skabe en betydelig positiv beskæftigelseseffekt i Region Sjælland med omkring skabte og fastholdte arbejdspladser. Det viser analysen fra Oxford Research. Ud over Faxe Kondi og øl som Royal, Ceres og Albani, som vi markedsfører i Danmark, har Royal Unibrew også stærke markeder i Finland, Italien, Tyskland og Baltikum samt i Afrika og Caribien. At drive en international virksomhed kræver, at verden, vores kunder og medarbejdere er tilgængelige. Her er planen om den markante udvidelse af Københavns Lufthavn og rutenettet vigtig for, at vores virksomhed kan vokse. Henrik Brandt, CEO Royal Unibrew i Faxe, der med ansatte omsatte for 6 mia. kr. øl og læskedrikke i Med afdelinger over det meste af Europa, USA og Kina og kunder fra hele verden rejser vi utrolig meget. Og så har vi meget ofte kundebesøg fra alle egne af kloden. Derfor er det afgørende, at Stenlille er godt forbundet med resten af verden via Københavns Lufthavn. Det er med til at sikre knap 100 gode arbejdspladser her på Sjælland. Hans H. Henningsen, CEO i DBI Plastics i Stenlille, der producerer beskyttelseskomponenter til blandt andet bilindustrien. 95 procent af salget går til eksport. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Antal rejser for passagerer fra Region Sjælland ud af Københavns Lufthavn: t/r 18 VÆKST I HELE DANMARK

19 jobs Rønne REGION HOVEDSTADEN København Hovedstaden får som landets største region med kort transporttid til lufthavnen størst beskæftigelseseffekt ud af en udvidelse af lufthavnen med skabte og fastholdte jobs. Det skyldes dels de mange direkte skabte jobs i og omkring lufthavnen, dels at hovedstaden har en markant overvægt af globalt orienterede virksomheder inden for rådgivning, IT, tele, kommunikation og medico. Her er behovet for tilgængelighed til og fra Danmark stort. Dertil kommer udviklingen af turismen i Danmark. Cirka to millioner udenlandske turister ankommer til Københavns Lufthavn hvert år med København og Danmark som destination. Dertil flere end 2 millioner udenlandske forretningsrejsende. Begge tal forventes at vokse i de kommende år. Hver eneste dag letter eller lander talrige medarbejdere i Københavns Lufthavn, der også bruges som hub til afsendelse af reservedele til hele verden. Som global virksomhed er det essentielt, at vi hurtigt kan sende medarbejderne ud i verden til kunder og forretningsforbindelser. Samtidig har vi glæde af, at vores kunder kan være på vores hovedkontor efter blot 15 minutters kørsel fra lufthavnen. Vi hilser derfor en udvidelse af CPH og hyppigere internationale flyforbindelser varmt velkommen. Lars Peter Olsen, Direktør i MAN Diesel & Turbo i København, hvor ansatte udvikler dieselmotorer til skibe og kraftværker verden over. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Microsoft ser Danmark som en strategisk vigtig lokation. Det er herfra, vi driver salg og service af alle Microsofts produkter til det danske marked, samt udviklingen af forretningsapplikationer og online spil til det internationale marked. For en international virksomhed som vores er tilgængeligheden til internationale markeder og talent helt afgørende, og vi sætter pris på Københavns Lufthavns stærke position og vision for fremtiden. Charlotte Mark, Adm. dir. Microsoft Development Center Copenhagen. Microsoft i Danmark har i alt 850 medarbejdere. Rønne Lufthavn bringer årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn Forretnings- og ferierejsende fra Hovedstadsregionen rejste i 2014 igennem Københavns Lufthavn gange VÆKST I HELE DANMARK 19

20 Du kan læse mere om udviklingsmulighederne og jobskabelsen i hele landet, som kan forventes ved realiseringen af vækstplanen Expanding CPH for Københavns Lufthavn i de kommende år på dit.cph.dk. Her kan du også downloade de analyser, der refereres til i publikationen.

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

DER ER NOGET I LUFTEN

DER ER NOGET I LUFTEN Region Hovedstaden DER ER NOGET I LUFTEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR HOVEDSTADENS INTERNATIONALE TILGÆNGELIGHED MAJ 2009 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Hvidt Thelle, Claus Frelle-Petersen og Lars

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S CPH og Samfundet 2013 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

Eksport & Internationalisering September 2012

Eksport & Internationalisering September 2012 Eksport & Internationalisering September 2012 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster /

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster / CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter / Rejseoplevelsen / CPH og Samfundet 2012 / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE Partner Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com 14. december 2010 KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE DI Transport har på baggrund af diskussionen omkring det såkaldte Terminal A-projekt bedt Copenhagen

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet.

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet. 1 FORMANDENS BERETNING INDLEDNING (V) Jeg vil lige starte med at henvise til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 4. Læs side 2 CPH: Europamester. Læs side 6 REGNSKAB:. Læs side 8 F&B AWARDS:. Læs side 10

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2 September 2013 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 2 Københavns Lufthavn udvider: En om- og udbygget et udvidet og forbedret bagageanlæg blev indviet i juni. Læs side

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11

eksportfokus ny chef for eksportrådet side 12-15 erhvervslivet mødte ambassadører side 8-11 eksportfokus den store bjørn er vågnet Ruslands økonomi er i stærk vækst og efter nogle turbulente år er landet i dag præget af økonomisk stabilitet. Rusland tjener store penge på olie- og gasindustrien

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere