EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK"

Transkript

1 EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK

2 HELE DANMARKS LUFTHAVN Jo mere tilgængelig verden er for danske virksomheder, og jo flere flyruter, turister og forretningsfolk vi kan tiltrække, jo mere vækst og jo flere arbejdspladser vil der skabes i hele landet. Lykkes vores plan om at vokse de næste årtier fra 25 til 40 mio. passagerer om året, vil der blive skabt og fastholdt intet mindre end jobs i Danmark over halvdelen af dem uden for hovedstaden i Jylland, på Fyn og Sjælland. Ambitionen bag vores vækstplan Expanding CPH er at vokse som hele Danmarks Lufthavn og dermed styrke væksten og sammenhængskraften i hele Danmark fra Aalborg i nord til Sønderborg i syd, fra Esbjerg i vest til Rønne i øst. Men konkurrencen er benhård fra andre lande og lufthavne i Europa, som også vil have del i den vækst, en stor international lufthavn skaber. Taber Danmark den kamp, vil en stor del af væksten og de jobs i stedet flyve til f.eks. Amsterdam, Frankfurt eller München. Københavns Lufthavn ønsker at påtage sig en særlig rolle for at sikre, at Danmark også i fremtiden har en international storlufthavn, der skaber vækst og arbejdspladser i hele landet. Med denne publikation ønsker vi at indlede en endnu tættere dialog og et stærkere samarbejde med jyske, fynske, sjællandske og bornholmske virksomheder, organisationer, myndig heder og politikere om at fastholde og skabe arbejdspladser i Danmark. Thomas Woldbye Adm. direktør 2 VÆKST I HELE DANMARK

3 VÆKSTPLANEN: EXPANDING CPH Københavns Lufthavn lancerede vækstplanen Expanding CPH i starten af I dag er planen i fuld gang med at blive til virkelighed, og CPH investerer i disse år op mod 1 mia. kr. om året. Udbygningen er planlagt til at foregå i etaper, så investeringerne nøje følger væksten og kan justeres i forhold til udviklingen i passagertallet og ny teknologi. De nuværende to hovedbaner kan håndtere flere end 40 millioner passagerer. Men terminaler, antallet af standpladser til fly, fingre og gates skal udvides til næsten dobbelt størrelse. Det skal ske uden at flytte lufthavnens yderhegn, så arealet og den nuværende infrastruktur skal udnyttes optimalt og intelligent. Læs mere om vækstplanen og udbygningsprojekterne på dit.cph.dk VÆKST I HELE DANMARK 3

4 BESKÆFTIGELSESEFFEKT FORDELT PÅ REGIONER jobs Region Nordjylland jobs Region Midtjylland jobs jobs jobs Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Når CPH vokser fra 25 til 40 mio. passagerer årligt, skaber det i alt jobs. 52% Øvrige regioner 48% Region Hovedstaden 4 VÆKST I HELE DANMARK

5 JOBS ER PÅ SPIL DE FLESTE UDEN FOR HOVEDSTADEN arbejdspladser er på spil heraf over halvdelen i Jylland og på Fyn og Sjælland. Det er en af de centrale konklusioner i beregningerne af de beskæftigelseseffekter, der følger, når lufthavnen vokser fra 25 mio. til 40 mio. passagerer. Beregningerne er foretaget af Oxford Research efter samme metode, som den britiske regering har brugt om de regionale beskæftigelseseffekter ved udvidelser af britiske lufthavne. Den øgede tilgængelighed til verden med en udbygning af Københavns Lufthavn vil gavne hele landet. Flere end halvdelen af arbejdspladserne (44.000) vil blive skabt eller fastholdt uden for hovedstadsregionen, især i Region Midtjylland og Region Syddanmark. De meget positive beskæftigelseseffekter af øget tilgængelighed afhænger dog af, om Københavns Lufthavn kan fastholde positionen som internationalt knudepunkt. Lykkes det ikke, vil konkurrenterne i f.eks. Amsterdam og Frankfurt i stedet løbe med en god del af væksten og arbejdspladserne. Hvor Jylland og Fyn er kendetegnet ved produktionsvirksomheder med alt fra vindmøller, fødevarer, maskiner, transport og olieindustrien, har hovedstadsregionen især virksomheder inden for rådgivning, finans, tele, IT og medicinalindustri. Vækstpotentialet ved en voksende Københavns Lufthavn varierer fra sektor til sektor og fra region til region. Det vil især være positivt for fremstillingsvirksomhederne, som med over nye og fastholdte jobs står for langt hovedparten af jobtilvæksten uden for hovedstadsregionen. Næststørst effekt vil serviceområdet opleve, hvor der skabes ca jobs. Også hotel og restauration (ca jobs) og landbrug og råstoffer (ca jobs) vil bidrage positivt. Flere og bedre flyforbindelser giver dog også udenlandske virksomheder lettere adgang til det danske marked. Andre sektorer står derfor til at miste arbejdspladser på grund af øget udenlandsk konkurrence. Undersøgelsen forudser, at den negative jobeffekt især vil ramme handels- og transportsektoren samt jobs inden for sundhed, uddannelse, kultur og offentlig administration. Samlet set er beskæftigelseseffekten dog klart positiv for Danmark. Om beskæftigelsesberegningerne Beskæftigelseseffekterne er beregnet af Oxford Research i analysen Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn (2015). Beregningerne baserer sig på samme metode og model fra sammenlignelige analyser, som den britiske regerings Airport Commission har gennemført for at vurdere effekterne af britiske lufthavnsudvidelser ikke mindst London Heathrow. Beskæftigelseseffekterne dækker både over nye og fastholdte jobs og indbefatter både direkte, indirekte og såkaldt inducerede effekter af en lufthavnsudvidelse. Se hele analysen på dit.cph.dk VÆKST I HELE DANMARK 5

6 VI BAKKER OP OM EN UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN Mobilitet er centralt for erhvervslivet. Vores medlemmer har brug for adgang til de globale markeder, når de skal ud i verden, eller når de tager imod forretningspartnere og kunder. Flere og hyppigere flyforbindelser fra Københavns Lufthavn vil være positivt for erhvervslivets produktivitet og konkurrencedygtighed. Det er med til at sikre vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Henrik Hyltoft, Markedsdirektør i Dansk Erhverv, der repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for bl.a. handel, rådgivning, velfærd og transport. Danmark er et lille land, og det er helt unikt, at vi har et internationalt knudepunkt som Københavns Lufthavn. Derfor må vi her på Fyn og i resten af landet bakke op om udviklingen af lufthavnen, så vores virksomheder får de bedste vilkår for at drive forretning med hele verden. Anker Boye (S), Borgmester i Odense, største by i Region Syd og en af landets største kommuner med knap indbyggere. Vi er dygtige i Danmark. Men vi er også et lille land i udkanten af Europa. Hvis vi skal fastholde produktionsarbejdspladserne i hele Danmark, er det afgørende, at verden er tilgængelig. Hvis ikke, risikerer vi, at endnu flere arbejdspladser forsvinder. Derfor er udviklingen af Københavns Lufthavn med gode forbindelser til hele verden, men også de andre danske lufthavne, afgørende, når vi skal fastholde og skabe jobs. Claus Jensen, Formand for Dansk Metal, som har medlemmer især maskinarbejdere, automekanikere og klejnsmede. Når udenlandske virksomheder og investorer skal lokalisere deres investeringer, er god international tilgængelighed et vigtigt parameter. Vi er et lille land, der er afhængigt af at være velforbundet med resten af verden. Her spiller udviklingen af Københavns Lufthavn en afgørende rolle. Torben Möger Pedersen, Adm. direktør i PensionDanmark i København, der investerer mere end 170 milliarder DKK for medlemmer. 6 VÆKST I HELE DANMARK

7 Det er tankevækkende, at den planlagte vækst i en storlufthavn som CPH ifølge den nye undersøgelse kan skabe og fastholde tusinder af jobs i Jylland og på Fyn. Det understreger endnu en gang, at i en global verden er også produktionsvirksomhederne afhængige af god tilgængelighed til kunder verden over. Hanne Schou, Underdirektør med ansvar for Dansk Industri regionalt. DI er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for omkring virksomheder i Danmark. Mobilitet understøttet af en effektiv og konkurrencedygtig infrastruktur både inden for Danmarks grænser og ud til verden er afgørende for væksten og et effektivt arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at vi i de kommende år udvikler Københavns Lufthavn og kobler resten af Danmark endnu tættere på f.eks. gennem de planlagte investeringer i jernbanen. Det vil gavne væksten i hele Danmark. Turisme er et af Danmarks største erhverv. Turismen skaber jobs på Sjælland og Bornholm og på Fyn og i Jylland - jobs der ikke kan flyttes ud af landet og ofte i områder, hvor der mangler beskæftigelse. Udenlandske turister bruger flere end 36 mia. kr. årligt i Danmark. Flere end fire millioner af de udenlandske rejsende kommer til Danmark med fly via Københavns Lufthavn. Hvis turismevæksten skal fortsætte, er det afgørende at styrke lufthavnen og rutenettet. Jan Olsen, Adm. direktør i VisitDenmark, den nationale turismeorganisation, der arbejder med international markedsføring af Danmark. Peter Schütze, Bestyrelsesformand for DSB. En halv million danskere kører med tog og S-tog hver dag. VÆKST I HELE DANMARK 7

8 VIRKSOMHEDERNE EFTERSPØRGER VELFORBUNDET, TILGÆNGELIG LUFTHAVN De mange internationale flyruter fra Københavns Lufthavn har stor betydning for erhvervslivet i hele Danmark. Kort transporttid til lufthavnen og direkte fly til vækstmarkederne spiller en afgørende rolle for virksomhedernes udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Udbuddet af destinationer er også vigtigt i forhold til deres kontakt til samarbejdspartnere, og når de skal tiltrække og fastholde medarbejdere. Det viser en undersøgelse, som YouGov har gennemført blandt 400 virksomhedsledere i Danmark og Sydsverige. 71% af virksomhederne svarer, at det i høj grad eller meget høj grad er vigtigt, at Københavns Lufthavn har et bredt udsnit af ruter direkte til vækstmarkeder. Blot 5% tilkendegiver, at det slet ikke er vigtigt. 8 VÆKST I HELE DANMARK

9 36% I høj grad 35% I meget høj grad 71% SIGER, AT DET ER MEGET VIGTIGT MED DIREKTE RUTER TIL VÆKSTMARKEDER I hvilken grad er det vigtigt for virksomheder i Danmark, at Københavns Lufthavn har et bredt udsnit af ruter direkte til vækstmarkeder? 14% I nogen grad 6% I mindre grad 5% Slet ikke 4% Ved ikke 25% I nogen grad 24% I mindre grad 19% Slet ikke 2% Ved ikke 16% I høj grad 14% I meget høj grad OVER HALVDELEN BRUGER LUFTHAVNEN JÆVNLIGT TIL ARBEJDSRELATEREDE REJSER I hvilken grad benytter den virksomhed, du arbejder i, Københavns Lufthavn i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser? NÆSTEN HALVDELEN VURDERER TILGÆNGELIGHED TIL LUFTHAVNEN SOM VIGTIG/ MEGET VIGTIG FOR VÆKST Hvor vigtig er tilgængeligheden (transporttiden) til Københavns Lufthavn for din virksomheds vækst (for eksempel i forhold til samhandel, tiltrækning/ fastholdelse af medarbejdere)? 21% Hverken vigtig eller ej 13% Mindre vigtig 16% Slet ikke vigtig 28% Vigtig 14% Meget vigtig 8% Ved ikke VÆKST I HELE DANMARK 9

10 TRAFIKVÆKSTEN CPH DIREKTE INTERKONTINENTALE RUTER I 2015: SANDSYNLIG UDVIDELSE AF RUTENETVÆRKET VED 40 MIO. PASSAGERER 1. San Francisco 2. Los Angeles 3. Las Vegas 4. Chicago 5. Orlando 6. Miami 7. Fort Lauderdale 8. Washington DC 9. Toronto 10. New York, Newark 11. New York, JFK 12. San Juan 13. St. Croix 14. Boston 15. Søndre Strømfjord 16. Narsarsuaq 17. Agadir 18. Marrakech 19. Casablanca 20. Kairo 21. Tel Aviv 22. Beirut 23. Bagdad 24. Erbil 25. Doha 26. Dubai 27. Lahore 28. Phuket 29. Bangkok 30. Singapore 31. Beijing 32. Shanghai 33. Tokyo 34. Vancouver 35. Seattle 36. Mexico City 37. Sao Paolo 38. Johannesburg 39. Nairobi 40. Amman 41. Bombai 42. New Delhi 43. Colombo 44. Kuala Lumpur 45. Ho Chi Minh City 46. Hong Kong 47. Manila 48. Seoul 10 VÆKST I HELE DANMARK

11 VIRKSOMHEDSLEDERE PRIORITERER FLYFORBINDELSER TIL USA OG KINA DIREKTE FORBINDELSE TIL VÆKSTMARKEDER I HØJ KURS YouGov-undersøgelsen (2015) viser, at danske virksomhedsledere især er optaget af gode flyforbindelser til de store, vigtige markeder. Gode forbindelser til USA og Kina er de suverænt vigtigste efterfulgt af Indien, Brasilien, Japan og Canada. Hvilke af følgende lande er det vigtigst med gode flyforbindelser til? Du kan markere op til 3 svar. Københavns Lufthavn har i dag 33 interkontinentale ruter. Når lufthavnen med årene vokser til at kunne håndtere 40 mio. passagerer om året, er det forventningen, at Danmark kan få yderligere 15 interkontinentale ruter. Københavns Lufthavns nuværende direkte flyruter er koblet til markeder i så mange lande, at det omfatter 71% af verdens samlede BNP. Forudsætningen for at åbne en ny rute er naturligvis efterspørgsel, så flyselskabet kan tjene penge. Her spiller antallet af forretningsrejsende og mængden af luftfragt såkaldt Belly Cargo ofte en afgørende rolle. Derfor vil Københavns Lufthavn i de kommende år intensivere sonderingerne og dialogen med virksomheder over hele landet for løbende at holde sig ajour med, hvornår der er grundlag for at etablere en ny rute, som vil skabe vækst. USA 59% Kina 40% Indien 13% Brasilien 13% Japan 12% Canada 11% Sydafrika 8% Tyrkiet 6% Vietnam 4% Sydkorea 4% Indonesien 3% Mexico 3% Ingen af disse 13% Ved ikke 17% VÆKST I HELE DANMARK 11

12 INFRASTRUKTUREN DANMARK BLIVER MINDRE I dag er hver fjerde danske passager i Københavns Lufthavn fra Jylland og Fyn. Når timemodellen for togtrafikken bliver en realitet, bliver Danmark endnu mindre, og Jylland og Fyn rykker markant tættere på CPH. Så vil togturen direkte til lufthavnen udenom Københavns Hovedbanegård kun tage en time fra Odense, to timer fra Aarhus og tre timer fra Aalborg. besøge hovedstaden, men for at flyve via CPH og videre ud i verden til en af lufthavnens flere end 150 destinationer. Med sammenlægningen af indenrigsog udenrigsterminalerne og lufthavnens arbejde for et tættere samarbejde mellem flyselskaberne er rejselivet som dansk transferpassager blevet markant forbedret. En forretningsrejsende eller en feriefamilie, der skal fra Sønderborg via København til Rom, har i dag fået hurtigere transfer og mindre ventetid i CPH og nemmere check-in af bagage. Indenrigsrejsende, der blot skal til København har nu samme muligheder og oplevelser som udenrigsrejsende og langt lettere adgang til metro og tog til centrum af København og Malmø. Det vil betyde, at omkring en million flere danskere end i dag kan komme til lufthavnen med offentlig transport på omkring to timer. Det vil gøre verden mere tilgængelig for virksomhederne og for privatrejsende. Samlet rejste jyder og fynboer og sjællændere til og fra lufthavnen i INDENRIGS-FLYTRAFIKKEN 2014 Udgangslufthavn Aalborg Tirstrup Billund Karup Rønne Sønderborg Total indenrigs Passagerer t/r til CPH * Heraf videre som transfer/transit ** I 2014 fløj knap 1,7 millioner indenrigs til og fra CPH. For cirka en halv million indenrigsrejsende er det ikke for at * Indeholdt i tallet er 71 passagerer fra Esbjerg. ** Air Alsie og SAS har først fra juni 2015 haft en interline aftale, så man kan tjekke sin kuffert ind i Sønderborg, flyve via CPH og få sin kuffert, når man kommer til f.eks. New York. 12 VÆKST I HELE DANMARK

13 KØBENHAVNS LUFTHAVNS FREMTIDIGE TILGÆNGELIGHED Aalborg 3:09 eller 45 min. Rønne 35 min. Karup 50 min. Aarhus H 2:02 Tirstrup 40 min. Billund 50 min. Fredericia 1:29 Odense 1:04 Ny Ellebjerg København H Esbjerg 2:06 CPH Kolding 1:34 Sønderborg 45 min. De angivne fremtidige rejsetider vil være gældende, når timemodellen indføres og trafikken fra Fyn og Jylland ledes direkte til lufthavnen uden om Københavns hovedbanegård ved Ny Ellebjerg station. Kilde: Trafikstyrelsen og transport data lab: International tilgængelighed på skinner, november VÆKST I HELE DANMARK 13

14 ALLE REGIONER FÅR DEL I VÆKSTEN Danmarks fem regioner har en meget forskellig erhvervsstruktur, og der er stor variation i den rolle, Københavns Lufthavn spiller for virksomhederne i de enkelte regioner. Men de kan alle se frem til en samlet positiv beskæftigelseseffekt, hvis lufthavnens vækst realiseres. På de følgende sider præsenteres nøgletal og beskæftigelseseffekt region for region. 14 VÆKST I HELE DANMARK

15 jobs Aalborg REGION NORDJYLLAND Erhvervslivet i Region Nordjylland er udover turisme og fiskeri stærkt præget af produktionsvirksomheder, der handler med hele verden. Det er alt fra vindmølle vinger til maskiner og udstyr til f.eks. skibsfart og fiskeri. Med den lange afstand til København har Aalborg suverænt flest indenrigspassagerer. Faktisk står ruten for mere end halvdelen af al indenrigstrafik i Danmark. Og med Aalborg Lufthavn har de nordjyske forretnings- og ferierejsende mulighed for at rejse langt i verden via CPH eller via andre hubs i f.eks. Amsterdam og Frankfurt. Derfor kan den planlagte vækst fra 25 til 40 millioner passagerer i Københavns Lufthavn også komme Nordjylland til gode med skabte og fastholdte jobs. Det viser analysen fra Oxford Research. Med hovedkontor i Aalborg og en høj eksportandel, hvor vi ønsker at være tæt på kunderne, er logistikken vigtig. Vores rejser ud i verden til vores egne selskaber og forhandlere i mere end 100 lande går primært fra Aalborg via København, Amsterdam eller Frankfurt, og her handler det om rejsetid, faciliteter og pris. CPH skal derfor fortsat udvikles for at være det hurtige og naturlige bindeled til omverden. Henrik Sørensen, CEO i DESMI A/S, som producerer pumper og pumpeløsninger inden for bl.a. marine & offshore, defence, industri- og forsyningsvirksomheder samt udstyr til opsamling af olie efter olieudslip. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Om flyrejsen er fra Aalborg Lufthavn via København eller via Frankfurt ud i verden er underordnet. Det handler om pris og rejsetid og muligheder. Her vil timemodelen og de planlagte hurtigtog i Danmark udvide mulighederne. Vi vil kunne komme til lufthavnen med et rullende kontor på tre timer, bruge tiden optimalt og få endnu flere rejsemuligheder. Torben Søgaard Jensen, Regionsdirektør i COWI Aalborg, hvorfra virksomhedens 200 medarbejdere rejser verden rundt på rådgivningsopgaver. Aalborg Lufthavn bringer årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn Hver 4. person, der flyver fra Aalborg til Københavns Lufthavn, flyver videre ud i verden Rejsetid med tog ved direkte linje Aalborg H CPH: 3:09 timer (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) VÆKST I HELE DANMARK 15

16 jobs Karup Tirstrup REGION MIDTJYLLAND Med cirka skabte og fastholdte arbejdspladser er Region Midtjylland den region udover Region Hovedstaden der får allerstørst beskæftigelseseffekt ud af den planlagte vækst i Københavns Lufthavn. Langt hovedparten af arbejdspladserne er i produktions- og fremstillingssektoren, cirka jobs. Det er også kende tegnet for det midtjyske erhvervsliv, at produktionsvirksomhederne fylder meget med f.eks. de globale vindmølleproducenter Vestas og Siemens og en af verdens største mejerikoncerner, Arla. Jeg har omkring 100 rejsedage om året, så helt personligt synes jeg, at en lufthavn er et nødvendigt onde. Jeg bevæger mig igennem lufthavne om året, men jeg har endnu ikke set en lufthavn, der er lige så veldesignet og effektiv, som København. Det er vigtigt, når man som rejsende skal vælge lufthavn. Steffen Andersen, Senior Vice President, Arla i Aarhus og København. Arla er en af verdens største mejerikoncerner med ansatte og et stort rejsebehov. Crisplant har i mange år været leverandør af bagageanlæg til Københavns Lufthavn. CPH er ikke blot forretningspartner, men også et vigtigt knudepunkt for en international virksomhed som vores. Vi rejser ud for at mødes med vore kunder i hele verden og sætter stor pris på den komfort, der ligger i at kunne nå alle kontinenter direkte eller indirekte fra København. Finn Laugesen, Director i Crisplant Customer Support, som er en del af tyske BEUMER Group. 470 ansatte i Aarhus leverer sorteringsanlæg til lufthavne, post- og pakkevirksomheder over hele verden. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Tirstrup og Karup Lufthavn bringer tilsammen årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn midtjyder kom i 2014 til CPH med tog, fly, bus og bil Rejsetid med tog ved direkte linje Aarhus CPH: 2:02 (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) 16 VÆKST I HELE DANMARK

17 Billund jobs REGION SYDDANMARK Sønderborg Fra olieindustrien i Esbjerg og Danfoss i Sønderjylland over gartnerierne og de globalt orienterede produktionsvirksomheder på Fyn til transportsektoren har mange virksomheder i Region Syddanmark ét til fælles: behovet for at kunne rejse hurtigt ud i verden og nemt få udenlandske kunder på besøg. Hvis vækstplanen gennemføres i Københavns Lufthavn, vil det have en markant effekt i Region Syddanmark med anslået skabte og fastholdte arbejdspladser. Det viser beregningerne fra Oxford Research. Regionens borgere og virksomheder er de flittigste brugere af Københavns Lufthavn ud over hovedstaden. Når timemodellen for tog realiseres, vil Region Syddanmark for alvor rykke tættere på lufthavnen, idet togturen fra Esbjerg til CPH for eksempel vil tage omkring to timer. Uden gode forbindelser til verden havde vi ikke kunnet udvikle vores virksomhed og skabe gode jobs. Det er afgørende, at vi kan tage direkte fra Odense til Boeings hovedkvarter i USA med kortest mulig rejsetid til København og de bedst mulige flyforbindelser til USA. Og det er lige så vigtigt, at vores kunder ude i verden hurtigt og nemt kan komme til os. Jan Falck Schmidt, CEO i Falck Schmidt Defence Systems i Odense, som producerer og eksporterer flykomponenter og har +80 medarbejdere. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Tilgængelighed er et nøgleord for os. Uden en velfungerende, international storlufthavn som CPH, der forbinder os med hele verden, ville det være vanskeligt at vokse og fastholde virksomheden her på Fyn. Søren Vilby, CEO i MicroMatic i Odense, en af verdens førende leverandører af fadølsanlæg og global markedsleder med 750 medarbejdere. Billund og Sønderborg Lufthavn bringer tilsammen årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn fynboer og sønderjyder rejste i 2014 til og fra CPH med tog, fly, bus og bil Rejsetid med tog ved direkte linjer Esbjerg CPH: 2:06, Kolding CPH 1:34, Odense CPH: 1:04 (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) VÆKST I HELE DANMARK 17

18 jobs REGION SJÆLLAND Novo og Novozymes i Kalundborg, Nordic Sugars i Nykøbing Falster og Royal Unibrew i Faxe er eksempler på nogle af de mest kendte internationale virksomheder i Region Sjælland. Her har forretnings- og ferierejsende sjældent mere end en god times transport med bil, tog eller bus til lufthavnen. Det betyder også, at 1,1 million sjællændere rejste til og fra Københavns Lufthavn i Planerne om at udvide lufthavnen fra 25 til 40 millioner passagerer over de næste årtier vil kunne skabe en betydelig positiv beskæftigelseseffekt i Region Sjælland med omkring skabte og fastholdte arbejdspladser. Det viser analysen fra Oxford Research. Ud over Faxe Kondi og øl som Royal, Ceres og Albani, som vi markedsfører i Danmark, har Royal Unibrew også stærke markeder i Finland, Italien, Tyskland og Baltikum samt i Afrika og Caribien. At drive en international virksomhed kræver, at verden, vores kunder og medarbejdere er tilgængelige. Her er planen om den markante udvidelse af Københavns Lufthavn og rutenettet vigtig for, at vores virksomhed kan vokse. Henrik Brandt, CEO Royal Unibrew i Faxe, der med ansatte omsatte for 6 mia. kr. øl og læskedrikke i Med afdelinger over det meste af Europa, USA og Kina og kunder fra hele verden rejser vi utrolig meget. Og så har vi meget ofte kundebesøg fra alle egne af kloden. Derfor er det afgørende, at Stenlille er godt forbundet med resten af verden via Københavns Lufthavn. Det er med til at sikre knap 100 gode arbejdspladser her på Sjælland. Hans H. Henningsen, CEO i DBI Plastics i Stenlille, der producerer beskyttelseskomponenter til blandt andet bilindustrien. 95 procent af salget går til eksport. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Antal rejser for passagerer fra Region Sjælland ud af Københavns Lufthavn: t/r 18 VÆKST I HELE DANMARK

19 jobs Rønne REGION HOVEDSTADEN København Hovedstaden får som landets største region med kort transporttid til lufthavnen størst beskæftigelseseffekt ud af en udvidelse af lufthavnen med skabte og fastholdte jobs. Det skyldes dels de mange direkte skabte jobs i og omkring lufthavnen, dels at hovedstaden har en markant overvægt af globalt orienterede virksomheder inden for rådgivning, IT, tele, kommunikation og medico. Her er behovet for tilgængelighed til og fra Danmark stort. Dertil kommer udviklingen af turismen i Danmark. Cirka to millioner udenlandske turister ankommer til Københavns Lufthavn hvert år med København og Danmark som destination. Dertil flere end 2 millioner udenlandske forretningsrejsende. Begge tal forventes at vokse i de kommende år. Hver eneste dag letter eller lander talrige medarbejdere i Københavns Lufthavn, der også bruges som hub til afsendelse af reservedele til hele verden. Som global virksomhed er det essentielt, at vi hurtigt kan sende medarbejderne ud i verden til kunder og forretningsforbindelser. Samtidig har vi glæde af, at vores kunder kan være på vores hovedkontor efter blot 15 minutters kørsel fra lufthavnen. Vi hilser derfor en udvidelse af CPH og hyppigere internationale flyforbindelser varmt velkommen. Lars Peter Olsen, Direktør i MAN Diesel & Turbo i København, hvor ansatte udvikler dieselmotorer til skibe og kraftværker verden over. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Microsoft ser Danmark som en strategisk vigtig lokation. Det er herfra, vi driver salg og service af alle Microsofts produkter til det danske marked, samt udviklingen af forretningsapplikationer og online spil til det internationale marked. For en international virksomhed som vores er tilgængeligheden til internationale markeder og talent helt afgørende, og vi sætter pris på Københavns Lufthavns stærke position og vision for fremtiden. Charlotte Mark, Adm. dir. Microsoft Development Center Copenhagen. Microsoft i Danmark har i alt 850 medarbejdere. Rønne Lufthavn bringer årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn Forretnings- og ferierejsende fra Hovedstadsregionen rejste i 2014 igennem Københavns Lufthavn gange VÆKST I HELE DANMARK 19

20 Du kan læse mere om udviklingsmulighederne og jobskabelsen i hele landet, som kan forventes ved realiseringen af vækstplanen Expanding CPH for Københavns Lufthavn i de kommende år på dit.cph.dk. Her kan du også downloade de analyser, der refereres til i publikationen.

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

CPH: Oktober rekord i lufthavnen

CPH: Oktober rekord i lufthavnen KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: Oktober rekord i lufthavnen Med en markant vækst på 6,2 procent endte måneden som den travleste oktober nogensinde i Københavns Lufthavn. Det er ikke mindst de

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

1 MILLION FLERE REJSENDE I KØBENHAVNS LUFTHAVN I 2015 LÆS HISTORIEN PÅ SIDE 2

1 MILLION FLERE REJSENDE I KØBENHAVNS LUFTHAVN I 2015 LÆS HISTORIEN PÅ SIDE 2 INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A /S KØBENHAVNS LUFTHAVNE den bedste del af rejsen 1 MILLION FLERE REJSENDE I KØBENHAVNS LUFTHAVN I 2015 LÆS HISTORIEN PÅ SIDE 2 INFORMATION TIL AKTIONÆRER

Læs mere

Viden om ruter Værdien af nye ruter fra CPH Modelberegninger på 10 mest attraktive ruter

Viden om ruter Værdien af nye ruter fra CPH Modelberegninger på 10 mest attraktive ruter Viden om ruter Værdien af nye ruter fra CPH Modelberegninger på 10 mest attraktive ruter SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Los Angeles

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn Væksten i antallet af rejsende til Københavns Lufthavn fortsatte med at stige i april. Trafikken rundede 2 millioner og det

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen Program for dagen 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen 13.10-13.20 Direktør i REG LAB Bjarne Jensen sætter scenen og præsenterer den industrielle stjerne 13.20-14.30

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 www.pwc.dk Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 Indhold Fokus på byerne Attraktive byer skaber økonomisk vækst s undersøgelser og målinger Indikatorer og variable Transport og infrastruktur

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 I 2015 rejste flere end 26,6 millioner gennem Københavns Lufthavn. Det er en stigning på en million sammenlignet

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Mest travle start på sommeren nogensinde

Mest travle start på sommeren nogensinde Mest travle start på sommeren nogensinde Den voksende rejselyst til og fra Danmark gav i juni en markant vækst i antallet af passagerer på 9 procent i Københavns Lufthavn. Dermed blev juni den mest travle

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

DHL OCEAN CONNECT - LCL FRA DANMARK

DHL OCEAN CONNECT - LCL FRA DANMARK ASIEN: HONG KONG FREDAG MANDAG TIRSDAG TIRSDAG 35 DAGE SHANGHAI MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 35 DAGE SUZHOU MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 39 DAGE NINGBO MANDAG TIRSDAG ONSDAG ONSDAG 39 DAGE HANGZHOU MANDAG

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamling 2016

Formandens beretning ved generalforsamling 2016 Formandens beretning ved generalforsamling 2016 Som formand for bestyrelsen skal jeg indledningsvis slå fast, at årets regnskab er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

International tilgængelighed på skinner

International tilgængelighed på skinner International tilgængelighed på skinner Delrapport Oktober 2014 2 Forord Københavns Lufthavn præsenterede i januar 2014 Expanding CPH. Expanding CPH er en konkret vækstvision for fremtidens lufthavn, som

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Turisme er Danmarks globale livline

Turisme er Danmarks globale livline NYE MULIGHEDER Turisme er Danmarks globale livline HOVEDPUNKTER Turismen yder et uvurderligt bidrag til dansk erhvervslivs netværkskapital Danmarks status som konferencedestination er med til at opretholde

Læs mere

TØF Godskonference 2006 Luftfragten stiger kan selskaberne følge med? TØF - 26JAN06/REN

TØF Godskonference 2006 Luftfragten stiger kan selskaberne følge med? TØF - 26JAN06/REN TØF Godskonference 2006 Luftfragten stiger kan selskaberne følge med? TØF Godskonference 2006 Tilbageblik Krystalkuglen SAS Cargo & Kina Verdens BNP vækst der er en sammenhæng mellem verdens BNP vækst

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Det ny Danmark. Den 25. februar 2013

Det ny Danmark. Den 25. februar 2013 Den 25. februar 2013 Det ny Danmark Kronik i Politiken d. 19. februar 2013 af medlemmer af Kattegatkomitéen Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand i

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark

Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark I maj rejste flere end 2,5 mio. mennesker til Danmark via Københavns Lufthavn, hvilket var 10,8 procent flere end samme

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Faktaark om Terminal A

Faktaark om Terminal A Faktaark om Terminal A Om initiativtagerne Investorgruppen Initiativtagerne til Terminal A er en privat investorgruppe, hvoraf to er tidligere ledende medarbejdere i Købehavns Lufthavn med tilsammen 25

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Luftfart. en forudsætning for vækst og velstand. En rapport om dansk luftfarts samfundsbidrag LUFTFART EN FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG VELSTAND 1

Luftfart. en forudsætning for vækst og velstand. En rapport om dansk luftfarts samfundsbidrag LUFTFART EN FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG VELSTAND 1 Luftfart en forudsætning for vækst og velstand En rapport om dansk luftfarts samfundsbidrag LUFTFART EN FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG VELSTAND 1 Vinger og vækst Hvad vil der ske, hvis vi ikke kan flyve? De

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere