EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK"

Transkript

1 EXPA N DI N G CPH VÆKST I HELE DANMARK

2 HELE DANMARKS LUFTHAVN Jo mere tilgængelig verden er for danske virksomheder, og jo flere flyruter, turister og forretningsfolk vi kan tiltrække, jo mere vækst og jo flere arbejdspladser vil der skabes i hele landet. Lykkes vores plan om at vokse de næste årtier fra 25 til 40 mio. passagerer om året, vil der blive skabt og fastholdt intet mindre end jobs i Danmark over halvdelen af dem uden for hovedstaden i Jylland, på Fyn og Sjælland. Ambitionen bag vores vækstplan Expanding CPH er at vokse som hele Danmarks Lufthavn og dermed styrke væksten og sammenhængskraften i hele Danmark fra Aalborg i nord til Sønderborg i syd, fra Esbjerg i vest til Rønne i øst. Men konkurrencen er benhård fra andre lande og lufthavne i Europa, som også vil have del i den vækst, en stor international lufthavn skaber. Taber Danmark den kamp, vil en stor del af væksten og de jobs i stedet flyve til f.eks. Amsterdam, Frankfurt eller München. Københavns Lufthavn ønsker at påtage sig en særlig rolle for at sikre, at Danmark også i fremtiden har en international storlufthavn, der skaber vækst og arbejdspladser i hele landet. Med denne publikation ønsker vi at indlede en endnu tættere dialog og et stærkere samarbejde med jyske, fynske, sjællandske og bornholmske virksomheder, organisationer, myndig heder og politikere om at fastholde og skabe arbejdspladser i Danmark. Thomas Woldbye Adm. direktør 2 VÆKST I HELE DANMARK

3 VÆKSTPLANEN: EXPANDING CPH Københavns Lufthavn lancerede vækstplanen Expanding CPH i starten af I dag er planen i fuld gang med at blive til virkelighed, og CPH investerer i disse år op mod 1 mia. kr. om året. Udbygningen er planlagt til at foregå i etaper, så investeringerne nøje følger væksten og kan justeres i forhold til udviklingen i passagertallet og ny teknologi. De nuværende to hovedbaner kan håndtere flere end 40 millioner passagerer. Men terminaler, antallet af standpladser til fly, fingre og gates skal udvides til næsten dobbelt størrelse. Det skal ske uden at flytte lufthavnens yderhegn, så arealet og den nuværende infrastruktur skal udnyttes optimalt og intelligent. Læs mere om vækstplanen og udbygningsprojekterne på dit.cph.dk VÆKST I HELE DANMARK 3

4 BESKÆFTIGELSESEFFEKT FORDELT PÅ REGIONER jobs Region Nordjylland jobs Region Midtjylland jobs jobs jobs Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Når CPH vokser fra 25 til 40 mio. passagerer årligt, skaber det i alt jobs. 52% Øvrige regioner 48% Region Hovedstaden 4 VÆKST I HELE DANMARK

5 JOBS ER PÅ SPIL DE FLESTE UDEN FOR HOVEDSTADEN arbejdspladser er på spil heraf over halvdelen i Jylland og på Fyn og Sjælland. Det er en af de centrale konklusioner i beregningerne af de beskæftigelseseffekter, der følger, når lufthavnen vokser fra 25 mio. til 40 mio. passagerer. Beregningerne er foretaget af Oxford Research efter samme metode, som den britiske regering har brugt om de regionale beskæftigelseseffekter ved udvidelser af britiske lufthavne. Den øgede tilgængelighed til verden med en udbygning af Københavns Lufthavn vil gavne hele landet. Flere end halvdelen af arbejdspladserne (44.000) vil blive skabt eller fastholdt uden for hovedstadsregionen, især i Region Midtjylland og Region Syddanmark. De meget positive beskæftigelseseffekter af øget tilgængelighed afhænger dog af, om Københavns Lufthavn kan fastholde positionen som internationalt knudepunkt. Lykkes det ikke, vil konkurrenterne i f.eks. Amsterdam og Frankfurt i stedet løbe med en god del af væksten og arbejdspladserne. Hvor Jylland og Fyn er kendetegnet ved produktionsvirksomheder med alt fra vindmøller, fødevarer, maskiner, transport og olieindustrien, har hovedstadsregionen især virksomheder inden for rådgivning, finans, tele, IT og medicinalindustri. Vækstpotentialet ved en voksende Københavns Lufthavn varierer fra sektor til sektor og fra region til region. Det vil især være positivt for fremstillingsvirksomhederne, som med over nye og fastholdte jobs står for langt hovedparten af jobtilvæksten uden for hovedstadsregionen. Næststørst effekt vil serviceområdet opleve, hvor der skabes ca jobs. Også hotel og restauration (ca jobs) og landbrug og råstoffer (ca jobs) vil bidrage positivt. Flere og bedre flyforbindelser giver dog også udenlandske virksomheder lettere adgang til det danske marked. Andre sektorer står derfor til at miste arbejdspladser på grund af øget udenlandsk konkurrence. Undersøgelsen forudser, at den negative jobeffekt især vil ramme handels- og transportsektoren samt jobs inden for sundhed, uddannelse, kultur og offentlig administration. Samlet set er beskæftigelseseffekten dog klart positiv for Danmark. Om beskæftigelsesberegningerne Beskæftigelseseffekterne er beregnet af Oxford Research i analysen Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn (2015). Beregningerne baserer sig på samme metode og model fra sammenlignelige analyser, som den britiske regerings Airport Commission har gennemført for at vurdere effekterne af britiske lufthavnsudvidelser ikke mindst London Heathrow. Beskæftigelseseffekterne dækker både over nye og fastholdte jobs og indbefatter både direkte, indirekte og såkaldt inducerede effekter af en lufthavnsudvidelse. Se hele analysen på dit.cph.dk VÆKST I HELE DANMARK 5

6 VI BAKKER OP OM EN UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN Mobilitet er centralt for erhvervslivet. Vores medlemmer har brug for adgang til de globale markeder, når de skal ud i verden, eller når de tager imod forretningspartnere og kunder. Flere og hyppigere flyforbindelser fra Københavns Lufthavn vil være positivt for erhvervslivets produktivitet og konkurrencedygtighed. Det er med til at sikre vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Henrik Hyltoft, Markedsdirektør i Dansk Erhverv, der repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for bl.a. handel, rådgivning, velfærd og transport. Danmark er et lille land, og det er helt unikt, at vi har et internationalt knudepunkt som Københavns Lufthavn. Derfor må vi her på Fyn og i resten af landet bakke op om udviklingen af lufthavnen, så vores virksomheder får de bedste vilkår for at drive forretning med hele verden. Anker Boye (S), Borgmester i Odense, største by i Region Syd og en af landets største kommuner med knap indbyggere. Vi er dygtige i Danmark. Men vi er også et lille land i udkanten af Europa. Hvis vi skal fastholde produktionsarbejdspladserne i hele Danmark, er det afgørende, at verden er tilgængelig. Hvis ikke, risikerer vi, at endnu flere arbejdspladser forsvinder. Derfor er udviklingen af Københavns Lufthavn med gode forbindelser til hele verden, men også de andre danske lufthavne, afgørende, når vi skal fastholde og skabe jobs. Claus Jensen, Formand for Dansk Metal, som har medlemmer især maskinarbejdere, automekanikere og klejnsmede. Når udenlandske virksomheder og investorer skal lokalisere deres investeringer, er god international tilgængelighed et vigtigt parameter. Vi er et lille land, der er afhængigt af at være velforbundet med resten af verden. Her spiller udviklingen af Københavns Lufthavn en afgørende rolle. Torben Möger Pedersen, Adm. direktør i PensionDanmark i København, der investerer mere end 170 milliarder DKK for medlemmer. 6 VÆKST I HELE DANMARK

7 Det er tankevækkende, at den planlagte vækst i en storlufthavn som CPH ifølge den nye undersøgelse kan skabe og fastholde tusinder af jobs i Jylland og på Fyn. Det understreger endnu en gang, at i en global verden er også produktionsvirksomhederne afhængige af god tilgængelighed til kunder verden over. Hanne Schou, Underdirektør med ansvar for Dansk Industri regionalt. DI er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for omkring virksomheder i Danmark. Mobilitet understøttet af en effektiv og konkurrencedygtig infrastruktur både inden for Danmarks grænser og ud til verden er afgørende for væksten og et effektivt arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at vi i de kommende år udvikler Københavns Lufthavn og kobler resten af Danmark endnu tættere på f.eks. gennem de planlagte investeringer i jernbanen. Det vil gavne væksten i hele Danmark. Turisme er et af Danmarks største erhverv. Turismen skaber jobs på Sjælland og Bornholm og på Fyn og i Jylland - jobs der ikke kan flyttes ud af landet og ofte i områder, hvor der mangler beskæftigelse. Udenlandske turister bruger flere end 36 mia. kr. årligt i Danmark. Flere end fire millioner af de udenlandske rejsende kommer til Danmark med fly via Københavns Lufthavn. Hvis turismevæksten skal fortsætte, er det afgørende at styrke lufthavnen og rutenettet. Jan Olsen, Adm. direktør i VisitDenmark, den nationale turismeorganisation, der arbejder med international markedsføring af Danmark. Peter Schütze, Bestyrelsesformand for DSB. En halv million danskere kører med tog og S-tog hver dag. VÆKST I HELE DANMARK 7

8 VIRKSOMHEDERNE EFTERSPØRGER VELFORBUNDET, TILGÆNGELIG LUFTHAVN De mange internationale flyruter fra Københavns Lufthavn har stor betydning for erhvervslivet i hele Danmark. Kort transporttid til lufthavnen og direkte fly til vækstmarkederne spiller en afgørende rolle for virksomhedernes udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Udbuddet af destinationer er også vigtigt i forhold til deres kontakt til samarbejdspartnere, og når de skal tiltrække og fastholde medarbejdere. Det viser en undersøgelse, som YouGov har gennemført blandt 400 virksomhedsledere i Danmark og Sydsverige. 71% af virksomhederne svarer, at det i høj grad eller meget høj grad er vigtigt, at Københavns Lufthavn har et bredt udsnit af ruter direkte til vækstmarkeder. Blot 5% tilkendegiver, at det slet ikke er vigtigt. 8 VÆKST I HELE DANMARK

9 36% I høj grad 35% I meget høj grad 71% SIGER, AT DET ER MEGET VIGTIGT MED DIREKTE RUTER TIL VÆKSTMARKEDER I hvilken grad er det vigtigt for virksomheder i Danmark, at Københavns Lufthavn har et bredt udsnit af ruter direkte til vækstmarkeder? 14% I nogen grad 6% I mindre grad 5% Slet ikke 4% Ved ikke 25% I nogen grad 24% I mindre grad 19% Slet ikke 2% Ved ikke 16% I høj grad 14% I meget høj grad OVER HALVDELEN BRUGER LUFTHAVNEN JÆVNLIGT TIL ARBEJDSRELATEREDE REJSER I hvilken grad benytter den virksomhed, du arbejder i, Københavns Lufthavn i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser? NÆSTEN HALVDELEN VURDERER TILGÆNGELIGHED TIL LUFTHAVNEN SOM VIGTIG/ MEGET VIGTIG FOR VÆKST Hvor vigtig er tilgængeligheden (transporttiden) til Københavns Lufthavn for din virksomheds vækst (for eksempel i forhold til samhandel, tiltrækning/ fastholdelse af medarbejdere)? 21% Hverken vigtig eller ej 13% Mindre vigtig 16% Slet ikke vigtig 28% Vigtig 14% Meget vigtig 8% Ved ikke VÆKST I HELE DANMARK 9

10 TRAFIKVÆKSTEN CPH DIREKTE INTERKONTINENTALE RUTER I 2015: SANDSYNLIG UDVIDELSE AF RUTENETVÆRKET VED 40 MIO. PASSAGERER 1. San Francisco 2. Los Angeles 3. Las Vegas 4. Chicago 5. Orlando 6. Miami 7. Fort Lauderdale 8. Washington DC 9. Toronto 10. New York, Newark 11. New York, JFK 12. San Juan 13. St. Croix 14. Boston 15. Søndre Strømfjord 16. Narsarsuaq 17. Agadir 18. Marrakech 19. Casablanca 20. Kairo 21. Tel Aviv 22. Beirut 23. Bagdad 24. Erbil 25. Doha 26. Dubai 27. Lahore 28. Phuket 29. Bangkok 30. Singapore 31. Beijing 32. Shanghai 33. Tokyo 34. Vancouver 35. Seattle 36. Mexico City 37. Sao Paolo 38. Johannesburg 39. Nairobi 40. Amman 41. Bombai 42. New Delhi 43. Colombo 44. Kuala Lumpur 45. Ho Chi Minh City 46. Hong Kong 47. Manila 48. Seoul 10 VÆKST I HELE DANMARK

11 VIRKSOMHEDSLEDERE PRIORITERER FLYFORBINDELSER TIL USA OG KINA DIREKTE FORBINDELSE TIL VÆKSTMARKEDER I HØJ KURS YouGov-undersøgelsen (2015) viser, at danske virksomhedsledere især er optaget af gode flyforbindelser til de store, vigtige markeder. Gode forbindelser til USA og Kina er de suverænt vigtigste efterfulgt af Indien, Brasilien, Japan og Canada. Hvilke af følgende lande er det vigtigst med gode flyforbindelser til? Du kan markere op til 3 svar. Københavns Lufthavn har i dag 33 interkontinentale ruter. Når lufthavnen med årene vokser til at kunne håndtere 40 mio. passagerer om året, er det forventningen, at Danmark kan få yderligere 15 interkontinentale ruter. Københavns Lufthavns nuværende direkte flyruter er koblet til markeder i så mange lande, at det omfatter 71% af verdens samlede BNP. Forudsætningen for at åbne en ny rute er naturligvis efterspørgsel, så flyselskabet kan tjene penge. Her spiller antallet af forretningsrejsende og mængden af luftfragt såkaldt Belly Cargo ofte en afgørende rolle. Derfor vil Københavns Lufthavn i de kommende år intensivere sonderingerne og dialogen med virksomheder over hele landet for løbende at holde sig ajour med, hvornår der er grundlag for at etablere en ny rute, som vil skabe vækst. USA 59% Kina 40% Indien 13% Brasilien 13% Japan 12% Canada 11% Sydafrika 8% Tyrkiet 6% Vietnam 4% Sydkorea 4% Indonesien 3% Mexico 3% Ingen af disse 13% Ved ikke 17% VÆKST I HELE DANMARK 11

12 INFRASTRUKTUREN DANMARK BLIVER MINDRE I dag er hver fjerde danske passager i Københavns Lufthavn fra Jylland og Fyn. Når timemodellen for togtrafikken bliver en realitet, bliver Danmark endnu mindre, og Jylland og Fyn rykker markant tættere på CPH. Så vil togturen direkte til lufthavnen udenom Københavns Hovedbanegård kun tage en time fra Odense, to timer fra Aarhus og tre timer fra Aalborg. besøge hovedstaden, men for at flyve via CPH og videre ud i verden til en af lufthavnens flere end 150 destinationer. Med sammenlægningen af indenrigsog udenrigsterminalerne og lufthavnens arbejde for et tættere samarbejde mellem flyselskaberne er rejselivet som dansk transferpassager blevet markant forbedret. En forretningsrejsende eller en feriefamilie, der skal fra Sønderborg via København til Rom, har i dag fået hurtigere transfer og mindre ventetid i CPH og nemmere check-in af bagage. Indenrigsrejsende, der blot skal til København har nu samme muligheder og oplevelser som udenrigsrejsende og langt lettere adgang til metro og tog til centrum af København og Malmø. Det vil betyde, at omkring en million flere danskere end i dag kan komme til lufthavnen med offentlig transport på omkring to timer. Det vil gøre verden mere tilgængelig for virksomhederne og for privatrejsende. Samlet rejste jyder og fynboer og sjællændere til og fra lufthavnen i INDENRIGS-FLYTRAFIKKEN 2014 Udgangslufthavn Aalborg Tirstrup Billund Karup Rønne Sønderborg Total indenrigs Passagerer t/r til CPH * Heraf videre som transfer/transit ** I 2014 fløj knap 1,7 millioner indenrigs til og fra CPH. For cirka en halv million indenrigsrejsende er det ikke for at * Indeholdt i tallet er 71 passagerer fra Esbjerg. ** Air Alsie og SAS har først fra juni 2015 haft en interline aftale, så man kan tjekke sin kuffert ind i Sønderborg, flyve via CPH og få sin kuffert, når man kommer til f.eks. New York. 12 VÆKST I HELE DANMARK

13 KØBENHAVNS LUFTHAVNS FREMTIDIGE TILGÆNGELIGHED Aalborg 3:09 eller 45 min. Rønne 35 min. Karup 50 min. Aarhus H 2:02 Tirstrup 40 min. Billund 50 min. Fredericia 1:29 Odense 1:04 Ny Ellebjerg København H Esbjerg 2:06 CPH Kolding 1:34 Sønderborg 45 min. De angivne fremtidige rejsetider vil være gældende, når timemodellen indføres og trafikken fra Fyn og Jylland ledes direkte til lufthavnen uden om Københavns hovedbanegård ved Ny Ellebjerg station. Kilde: Trafikstyrelsen og transport data lab: International tilgængelighed på skinner, november VÆKST I HELE DANMARK 13

14 ALLE REGIONER FÅR DEL I VÆKSTEN Danmarks fem regioner har en meget forskellig erhvervsstruktur, og der er stor variation i den rolle, Københavns Lufthavn spiller for virksomhederne i de enkelte regioner. Men de kan alle se frem til en samlet positiv beskæftigelseseffekt, hvis lufthavnens vækst realiseres. På de følgende sider præsenteres nøgletal og beskæftigelseseffekt region for region. 14 VÆKST I HELE DANMARK

15 jobs Aalborg REGION NORDJYLLAND Erhvervslivet i Region Nordjylland er udover turisme og fiskeri stærkt præget af produktionsvirksomheder, der handler med hele verden. Det er alt fra vindmølle vinger til maskiner og udstyr til f.eks. skibsfart og fiskeri. Med den lange afstand til København har Aalborg suverænt flest indenrigspassagerer. Faktisk står ruten for mere end halvdelen af al indenrigstrafik i Danmark. Og med Aalborg Lufthavn har de nordjyske forretnings- og ferierejsende mulighed for at rejse langt i verden via CPH eller via andre hubs i f.eks. Amsterdam og Frankfurt. Derfor kan den planlagte vækst fra 25 til 40 millioner passagerer i Københavns Lufthavn også komme Nordjylland til gode med skabte og fastholdte jobs. Det viser analysen fra Oxford Research. Med hovedkontor i Aalborg og en høj eksportandel, hvor vi ønsker at være tæt på kunderne, er logistikken vigtig. Vores rejser ud i verden til vores egne selskaber og forhandlere i mere end 100 lande går primært fra Aalborg via København, Amsterdam eller Frankfurt, og her handler det om rejsetid, faciliteter og pris. CPH skal derfor fortsat udvikles for at være det hurtige og naturlige bindeled til omverden. Henrik Sørensen, CEO i DESMI A/S, som producerer pumper og pumpeløsninger inden for bl.a. marine & offshore, defence, industri- og forsyningsvirksomheder samt udstyr til opsamling af olie efter olieudslip. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Om flyrejsen er fra Aalborg Lufthavn via København eller via Frankfurt ud i verden er underordnet. Det handler om pris og rejsetid og muligheder. Her vil timemodelen og de planlagte hurtigtog i Danmark udvide mulighederne. Vi vil kunne komme til lufthavnen med et rullende kontor på tre timer, bruge tiden optimalt og få endnu flere rejsemuligheder. Torben Søgaard Jensen, Regionsdirektør i COWI Aalborg, hvorfra virksomhedens 200 medarbejdere rejser verden rundt på rådgivningsopgaver. Aalborg Lufthavn bringer årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn Hver 4. person, der flyver fra Aalborg til Københavns Lufthavn, flyver videre ud i verden Rejsetid med tog ved direkte linje Aalborg H CPH: 3:09 timer (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) VÆKST I HELE DANMARK 15

16 jobs Karup Tirstrup REGION MIDTJYLLAND Med cirka skabte og fastholdte arbejdspladser er Region Midtjylland den region udover Region Hovedstaden der får allerstørst beskæftigelseseffekt ud af den planlagte vækst i Københavns Lufthavn. Langt hovedparten af arbejdspladserne er i produktions- og fremstillingssektoren, cirka jobs. Det er også kende tegnet for det midtjyske erhvervsliv, at produktionsvirksomhederne fylder meget med f.eks. de globale vindmølleproducenter Vestas og Siemens og en af verdens største mejerikoncerner, Arla. Jeg har omkring 100 rejsedage om året, så helt personligt synes jeg, at en lufthavn er et nødvendigt onde. Jeg bevæger mig igennem lufthavne om året, men jeg har endnu ikke set en lufthavn, der er lige så veldesignet og effektiv, som København. Det er vigtigt, når man som rejsende skal vælge lufthavn. Steffen Andersen, Senior Vice President, Arla i Aarhus og København. Arla er en af verdens største mejerikoncerner med ansatte og et stort rejsebehov. Crisplant har i mange år været leverandør af bagageanlæg til Københavns Lufthavn. CPH er ikke blot forretningspartner, men også et vigtigt knudepunkt for en international virksomhed som vores. Vi rejser ud for at mødes med vore kunder i hele verden og sætter stor pris på den komfort, der ligger i at kunne nå alle kontinenter direkte eller indirekte fra København. Finn Laugesen, Director i Crisplant Customer Support, som er en del af tyske BEUMER Group. 470 ansatte i Aarhus leverer sorteringsanlæg til lufthavne, post- og pakkevirksomheder over hele verden. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Tirstrup og Karup Lufthavn bringer tilsammen årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn midtjyder kom i 2014 til CPH med tog, fly, bus og bil Rejsetid med tog ved direkte linje Aarhus CPH: 2:02 (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) 16 VÆKST I HELE DANMARK

17 Billund jobs REGION SYDDANMARK Sønderborg Fra olieindustrien i Esbjerg og Danfoss i Sønderjylland over gartnerierne og de globalt orienterede produktionsvirksomheder på Fyn til transportsektoren har mange virksomheder i Region Syddanmark ét til fælles: behovet for at kunne rejse hurtigt ud i verden og nemt få udenlandske kunder på besøg. Hvis vækstplanen gennemføres i Københavns Lufthavn, vil det have en markant effekt i Region Syddanmark med anslået skabte og fastholdte arbejdspladser. Det viser beregningerne fra Oxford Research. Regionens borgere og virksomheder er de flittigste brugere af Københavns Lufthavn ud over hovedstaden. Når timemodellen for tog realiseres, vil Region Syddanmark for alvor rykke tættere på lufthavnen, idet togturen fra Esbjerg til CPH for eksempel vil tage omkring to timer. Uden gode forbindelser til verden havde vi ikke kunnet udvikle vores virksomhed og skabe gode jobs. Det er afgørende, at vi kan tage direkte fra Odense til Boeings hovedkvarter i USA med kortest mulig rejsetid til København og de bedst mulige flyforbindelser til USA. Og det er lige så vigtigt, at vores kunder ude i verden hurtigt og nemt kan komme til os. Jan Falck Schmidt, CEO i Falck Schmidt Defence Systems i Odense, som producerer og eksporterer flykomponenter og har +80 medarbejdere. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Tilgængelighed er et nøgleord for os. Uden en velfungerende, international storlufthavn som CPH, der forbinder os med hele verden, ville det være vanskeligt at vokse og fastholde virksomheden her på Fyn. Søren Vilby, CEO i MicroMatic i Odense, en af verdens førende leverandører af fadølsanlæg og global markedsleder med 750 medarbejdere. Billund og Sønderborg Lufthavn bringer tilsammen årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn fynboer og sønderjyder rejste i 2014 til og fra CPH med tog, fly, bus og bil Rejsetid med tog ved direkte linjer Esbjerg CPH: 2:06, Kolding CPH 1:34, Odense CPH: 1:04 (ved timemodel og ombygning af Ny Ellebjerg station) VÆKST I HELE DANMARK 17

18 jobs REGION SJÆLLAND Novo og Novozymes i Kalundborg, Nordic Sugars i Nykøbing Falster og Royal Unibrew i Faxe er eksempler på nogle af de mest kendte internationale virksomheder i Region Sjælland. Her har forretnings- og ferierejsende sjældent mere end en god times transport med bil, tog eller bus til lufthavnen. Det betyder også, at 1,1 million sjællændere rejste til og fra Københavns Lufthavn i Planerne om at udvide lufthavnen fra 25 til 40 millioner passagerer over de næste årtier vil kunne skabe en betydelig positiv beskæftigelseseffekt i Region Sjælland med omkring skabte og fastholdte arbejdspladser. Det viser analysen fra Oxford Research. Ud over Faxe Kondi og øl som Royal, Ceres og Albani, som vi markedsfører i Danmark, har Royal Unibrew også stærke markeder i Finland, Italien, Tyskland og Baltikum samt i Afrika og Caribien. At drive en international virksomhed kræver, at verden, vores kunder og medarbejdere er tilgængelige. Her er planen om den markante udvidelse af Københavns Lufthavn og rutenettet vigtig for, at vores virksomhed kan vokse. Henrik Brandt, CEO Royal Unibrew i Faxe, der med ansatte omsatte for 6 mia. kr. øl og læskedrikke i Med afdelinger over det meste af Europa, USA og Kina og kunder fra hele verden rejser vi utrolig meget. Og så har vi meget ofte kundebesøg fra alle egne af kloden. Derfor er det afgørende, at Stenlille er godt forbundet med resten af verden via Københavns Lufthavn. Det er med til at sikre knap 100 gode arbejdspladser her på Sjælland. Hans H. Henningsen, CEO i DBI Plastics i Stenlille, der producerer beskyttelseskomponenter til blandt andet bilindustrien. 95 procent af salget går til eksport. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Antal rejser for passagerer fra Region Sjælland ud af Københavns Lufthavn: t/r 18 VÆKST I HELE DANMARK

19 jobs Rønne REGION HOVEDSTADEN København Hovedstaden får som landets største region med kort transporttid til lufthavnen størst beskæftigelseseffekt ud af en udvidelse af lufthavnen med skabte og fastholdte jobs. Det skyldes dels de mange direkte skabte jobs i og omkring lufthavnen, dels at hovedstaden har en markant overvægt af globalt orienterede virksomheder inden for rådgivning, IT, tele, kommunikation og medico. Her er behovet for tilgængelighed til og fra Danmark stort. Dertil kommer udviklingen af turismen i Danmark. Cirka to millioner udenlandske turister ankommer til Københavns Lufthavn hvert år med København og Danmark som destination. Dertil flere end 2 millioner udenlandske forretningsrejsende. Begge tal forventes at vokse i de kommende år. Hver eneste dag letter eller lander talrige medarbejdere i Københavns Lufthavn, der også bruges som hub til afsendelse af reservedele til hele verden. Som global virksomhed er det essentielt, at vi hurtigt kan sende medarbejderne ud i verden til kunder og forretningsforbindelser. Samtidig har vi glæde af, at vores kunder kan være på vores hovedkontor efter blot 15 minutters kørsel fra lufthavnen. Vi hilser derfor en udvidelse af CPH og hyppigere internationale flyforbindelser varmt velkommen. Lars Peter Olsen, Direktør i MAN Diesel & Turbo i København, hvor ansatte udvikler dieselmotorer til skibe og kraftværker verden over. NØGLETAL FOR TRAFIKFORBINDELSER Microsoft ser Danmark som en strategisk vigtig lokation. Det er herfra, vi driver salg og service af alle Microsofts produkter til det danske marked, samt udviklingen af forretningsapplikationer og online spil til det internationale marked. For en international virksomhed som vores er tilgængeligheden til internationale markeder og talent helt afgørende, og vi sætter pris på Københavns Lufthavns stærke position og vision for fremtiden. Charlotte Mark, Adm. dir. Microsoft Development Center Copenhagen. Microsoft i Danmark har i alt 850 medarbejdere. Rønne Lufthavn bringer årligt passagerer t/r til Københavns Lufthavn Forretnings- og ferierejsende fra Hovedstadsregionen rejste i 2014 igennem Københavns Lufthavn gange VÆKST I HELE DANMARK 19

20 Du kan læse mere om udviklingsmulighederne og jobskabelsen i hele landet, som kan forventes ved realiseringen af vækstplanen Expanding CPH for Københavns Lufthavn i de kommende år på dit.cph.dk. Her kan du også downloade de analyser, der refereres til i publikationen.

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

CPH NEWS VÆKST I KØBENHAVNS LUFTHAVN SKABER ARBEJDSPLADSER I HELE LANDET INDHOLD INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S LÆS SIDE 2

CPH NEWS VÆKST I KØBENHAVNS LUFTHAVN SKABER ARBEJDSPLADSER I HELE LANDET INDHOLD INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S LÆS SIDE 2 SEPTEMBER 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S skaber VÆKST I KØBENHAVNS LUFTHAVN SKABER ARBEJDSPLADSER I HELE LANDET LÆS SIDE 2 NYE RUTER TIL USA STYRKER HELE DANMARK. LÆS

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse gennemført af Oxford Research for

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

NY UNDERSØGELSE: Flyrejsetendenser i 2015

NY UNDERSØGELSE: Flyrejsetendenser i 2015 NY UNDERSØGELSE: Flyrejsetendenser i 2015 En halvårsanalyse af global flyrejsedata og et kig på, hvad det sidste halve år har budt på Introduktion Rejsebranchen producerer enorme mængder data. Alene hos

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008 Hovedstaden -globale udfordringer og muligheder Vækstforum den 27. oktober 2008 Turismen i hovedstaden Vækst målt i overnatninger Overnatninger, 2000-2008* *Estimeret Størst vækst i danske overnatninger

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2 September 2013 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 2 Københavns Lufthavn udvider: En om- og udbygget et udvidet og forbedret bagageanlæg blev indviet i juni. Læs side

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

DER ER NOGET I LUFTEN

DER ER NOGET I LUFTEN Region Hovedstaden DER ER NOGET I LUFTEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR HOVEDSTADENS INTERNATIONALE TILGÆNGELIGHED MAJ 2009 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Hvidt Thelle, Claus Frelle-Petersen og Lars

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere