SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN"

Transkript

1 SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI

2 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre har flere at tale med... 7 Overvægt... 9 Rygning... 9 RESULTATER 0. KLASSE Mobning Bevægelse Madvaner Tænder Søvn Vaccination Trivsel RESULTATER 5. KLASSE Helbred Bevægelse Madvaner Fritid Trivsel RESULTATER 9. KLASSE Alkohol Rygning Brug af euforiserende stoffer...22 Sex Bevægelse Helbred

3 Madvaner Trivsel SAMMENFATNING OG REFLEKSIONER...29 Samliv Trivsel Søvn Livsstil - overvægt, bevægelse og madvaner...30 Tandbørstning Børnevaccinationer Rygning og alkohol Fritidsaktiviteter Afsluttende bemærkninger Rapporten Sundhed og trivsel i skolealderen er udarbejdet af Sundhedsplejen og Afdeling for Sundhed, juli Man kan læse mere om Sundhedsplejen på 3

4 BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN Undersøgelse af 0., 5. og 9. årgang i skoleåret 2014/15 FOKUS PÅ BØRN OG UNGES SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEÅRENE Sundhedsplejen i Vordingborg Kommune har haft et ønske om systematisk at kunne monitorere flere aspekter af børn og unges sundhed og trivsel i skolealderen. De seneste to år har det været muligt via portalen skolesundhed.dk, som kommunen har tilkøbt sig rettighed til at bruge. Efter en indkørings- og testperiode, er systemet blevet fuldt implementeret i skoleåret 2014/15. Skolesundhed.dk giver mulighed for at følge sundhed, trivsel og læring hos det enkelte barn og på klasse-, skole- og kommuneniveau. Det er et digitalt, personligt spørgeskema, som eleverne eller deres forældre udfylder i 0., 5. og 9. klasse. De individuelle besvarelser er anonyme og kun tilgængelige for elevens sundhedsplejerske, hvor de anvendes i forbindelse med sundhedssamtaler. Viden fra skolesundhed.dk kan bruges til at udpege fokusområder på sundhedsområdet, så kommunen kan igangsætte tidlige og forebyggende sundheds- og trivselsindsatser. I skoleåret 2014/15 har Sundhedsplejen systematisk benyttet skolesundhed.dk som supplerende analyseredskab i arbejdet med 0., 5. og 9. klassetrin. Dette giver, og vil fremadrettet give, et godt overblik over en række sundheds- og trivselsmæssige forhold hos årgangene, som er mulige at sammenligne med andre kommuner på udvalgte områder og følge over tid. Besvarelser fra 0. klasse er lavet af forældrene, mens 5., og 9. klasse er besvaret af eleverne. Der er både fælles og individuelle fokusområder på tværs af de tre årgange. Undersøgelsen er gennemført med 91 forskellige spørgsmål for 0. årgang, 32 for 5. årgang og 87 for 9. årgang. Overvægtsdata er trukket fra Sundhedsplejens almindelige registreringssystem Novax. Det skal bemærkes, at selvom datamaterialet er forholdsvis stort, skal tallene tolkes som et øjebliksbillede fra de tidspunkter, hvor undersøgelsen er foretaget. Det er ikke alle landets 98 kommuner, der er tilsluttet skolesundhed.dk, men der indgår blandt andet en række storbykommuner. Dermed indeholder landsplansopgørelserne også data fra kommuner med bedre sociodemografisk profil end Vordingborg Kommune. Dette skal medtænkes, når data fra Vordingborg kommune sammenholdes med landsgennemsnittet. 4

5 Der kommer løbende flere kommuner på skolesundhed.dk, hvilket fremover vil gøre det muligt at sammenligne med endnu data fra flere kommuner i Kommunesocialgruppe 3.1. Såvel spørgeskemaer, der er brugt i undersøgelsen, som de samlede resultater, kan fra medio august 2015 findes på Denne rapport fokuserer på de områder, som ligger anderledes end landsgennemsnittet eller på forhånd er defineret som nationale fokusområder. Vi har valgt at præsentere data med en kort beskrivelse af undersøgelsens resultater, suppleret med nogle få, afslutningsvise kommentarer fra Sundhedsplejens arbejdsområde. Det er imidlertid væsentligt at pointere, at evt. fremtidige indsatser tilrettelægges og koordineres i samarbejde med forældre, skoler, Børn-, Unge- og Familieafdelingen, praktiserende læger, fritidssektoren m.fl. Sundhedsplejen og Afdeling for Sundhed vil i efteråret 2015 analysere tendenser i kommunens enkelte områder med henblik på mulige differentierede indsatser. Det er Sundhedsplejens og Afdeling for Sundheds håb, at de nye data vil danne afsæt for drøftelser på tværs af familier, kommune og private aktører. Da Sundhedsplejen har prioriteret at få rapporten offentliggjort hurtigst muligt efter at tallene forelå, er graferne i denne rapport klippet direkte fra skolesundhed.dk. I 2. halvår af 2015 opdaterer skolesundhed.dk den grafiske kvalitet af deres grafer, hvorefter graferne i denne rapport - om muligt også vil blive opdateret. LANDSDATA Følgende kommuners data indgår i landsreferencen: 0. årgang Favrskov Haderslev Hedensted Kerteminde Kolding København Lolland Middelfart Odense Sønderborg Varde Vejen Vordingborg Århus 5. årgang Haderslev Hedensted Lolland Middelfart Odense Sønderborg Varde Vejen Vordingborg 9. årgang Favrskov Frederiksberg Faaborg-Midtfyn Guldborgsund Haderslev Hedensted København Middelfart Odense Sønderborg Tønder Varde Vordingborg Socialgrupper opgøres for at tydeliggøre social ulighed på tværs af kommuner og afhænger bl.a. af gennemsnitlig indkomst, uddannelsesniveau og borgere i beskæftigelse. Det er parametre, som påvirker sundhed og trivsel. 1 5

6 GENERELLE TENDENSER Undersøgelsen viser generelt flere udfordringer på en række sundheds- og trivselsparametre, sammenlignet med landsgennemsnittet. Dette er forventeligt jf. kommunens befolkningssammensætning / socialgruppestatus, da der er en kendt sammenhæng mellem socioøkonomiske forhold og sundhed/trivsel. I det følgende ses parametre, hvor samme tendens ses på tværs af årgangene. Efterfølgende gennemgås tendenserne på hver enkelt årgang. FÆRRE HAR FLERE AT TALE MED Det ses, at der i de to store årgange er tendens til, at der i Vordingborg Kommune er lidt færre, der føler, at de har nogle voksne at tale med, hvis der er noget, der virkeligt plager dem (for 5. klasse 71% mod 76% og for 9. klasse 65% mod 73% på landsplan). Samme billede ses også i forhold til at have flere venner eller veninder at tale med (eks. 68% mod 77% på landsplan på 5. årgang). Figur: 9. klasse Figur: 5. klasse 6

7 SAMLIV MANGE BØRN BOR KUN SAMMEN MED ÉN FORÆLDER I forhold til tallene på landsplan, så ses der i Vordingborg Kommune et større antal børn, der kun lever sammen med én af deres forældre. For 0. klasse drejer det sig om hele 33% (mod 21% på landsplan), i 5. klasse 41% (mod 32)% og i 9. klasse 42% (mod 34% på landsplan). Det ses også, at der ikke sker mange skilsmisser efter 5. klasse. Der er en væsentlig større andel af børn, hvor mor har forældremyndigheden frem for fælles forældremyndighed. Figur: 9. klasse Figur: 0. klasse 7

8 OVERVÆGT For alle tre årgange gælder, at børn og unge i Vordingborg Kommune i gennemsnit er mere overvægtige end børn og unge på landsplan. Kilde: Novax, Sundhedsplejens registreringssystem RYGNING Der er flere børn, der bor sammen med en ryger i Vordingborg Kommune end på landsplan. Samtidigt viser undersøgelsen, at det oftest er mødrene, der ryger. Figur 2-0. klasse 8

9 RESULTATER 0. KLASSE MOBNING Flere forældre i Vordingborg Kommune oplever, at deres barn bliver mobbet eller drillet af andre børn (23% mod 16% på landsplan). BEVÆGELSE Undersøgelsen viser, at væsentligt færre 0. klasse børn i Vordingborg Kommune kommer til/fra skole på cykel, gåben, rulleskøjter eller lignende end på landsplan (66% mod 52%). En forklaring på dette kan være kommunes geografi, hvor der i modsætning til i bykommunerne er flere elever, der har langt til skole. 39% af forældrene mener, at barnets skolevej er lidt eller meget utryg. 9

10 Samtidigt ses det, at 0.klassebørnene bruger længere tid foran en skærm i fritiden end landsgennemsnittet. Næsten hvert 3. af børnene (30%) bruger 2 timer eller mere foran skærmen. MADVANER Over dobbelt så mange 0. klasses børn i Vordingborg Kommune som på landsplan drikker sodavand, saft eller kakao dagligt (17% mod 8%). Ligeledes drikker færre mælk. Omvendt er kommunens børn glade for grøntsager (63% kan meget godt lide grøntsager mod 58% på landsplan) og er gode til at spise frugt hver dag (71% mod 69%). TÆNDER Flere end hvert 4. barn (27%) i 0. klasse i Vordingborg Kommune får kun børstet tænder én gang om dagen eller sjældnere, mens samme tal på landsplan kun er knap hvert 7. barn (15%). 10

11 SØVN Undersøgelsen viser, at børnene i 0. klasse kommer senere i seng og sover lidt mindre end landsgennemsnittet. VACCINATION Færre børn i 0. årgang i Vordingborg Kommune har modtaget det fulde børnevaccinationsprogram end på landsplan (90% mod 94% på landsplan). Et vaccinationsprogram anses først for at være dækkende, når mindst 95% er vaccineret. 11

12 TRIVSEL Hos forældre til børn i 0. klasse i Vordingborg Kommune vurderer væsentligt færre end på landsplan, at deres børn har det rigtigt godt for tiden. Dette afspejles også i forhold til børnenes kammerater, hvor kun 29% vurderer, at børnene altid har det godt med deres kammerater i skolen, mod 35% på landsplan. 12

13 RESULTATER 5. KLASSE HELBRED Lidt færre børn end på landsgennemsnit synes, at deres helbred er virkeligt godt (42% mod 47% på landsplan). BEVÆGELSE Lidt færre børn end på landsplan dyrker dagligt motion, som gør dem svedige eller forpustet (13% mod 16% på landsplan). Ligeledes bruges der lidt mere tid på skærm udenfor skoletiden end på landsplan. 13

14 Det ses også, at væsentligt færre dagligt kommer til skole ved at cykle, gå, køre på rulleskøjter og lignende end på landsplan (46% mod 67%). Her spiller kommunens geografi formenligt en væsentlig rolle. MADVANER Væsentligt færre på 5. årgang i Vordingborg Kommune drikker mælk dagligt end på landsplan (47% mod 58% på landsplan). Til gengæld spises der ligeså meget frugt og grønt som på landsplan. 14

15 FRITID Næsten kun halvt så mange børn i Vordingborg Kommunes 5. årgang går i fritids- eller ungdomsklub som på landsplan (17% mod 32% på landsplan). Ligeledes er det færre, der deltager i de fritidsaktiviteter, som de godt kunne tænke sig (71% mod 77% på landsplan). 15

16 TRIVSEL Færre børn i Vordingborg Kommune end på landsplan siger, at de har det rigtigt godt for tiden (40% mod 48% på landsplan). Samme tendens ses i forhold til, hvordan børnene synes, at de har det derhjemme (62% synes, at de har det rigtigt godt, mod 69% på landsplan). Samtidig angiver væsentligt færre, at de har flere gode venner eller veninder at tale med, hvis der virkeligt er noget, der plager (68% mod 77% på landsplan). Samme billede ses i forhold til at have flere voksne at tale med (71% mod 76%). 16

17 17

18 RESULTATER 9. KLASSE ALKOHOL Der er væsentligt flere i 9. klasse i Vordingborg Kommune, der har prøvet at drikke alkohol end på landsplan. Ligeledes er alkoholdebut-alderen lavere i Vordingborg Kommune, og flere har prøvet at være decideret fulde, også i en yngre alder. 18

19 Der ses samtidigt en væsentlig holdningsforskel blandt forældre til unges alkoholforbrug i Vordingborg Kommune, sammenlignet med holdningen blandt forældre på landsplan. Undersøgelsen viser, det kun er 13% af forældrene i Vordingborg Kommune, der ikke vil have at deres barn i 9. klasse drikker, mens det er 21% på landsplan. Det ses også, at færre af de unge i kommunen er interesseret i at drikke mindre, end på landsplan (76% mod 70% på landsplan). 19

20 RYGNING Unge i Vordingborg Kommune har en tidligere rygedebut end på landsplan. Kun 19% var 15 år eller ældre, første gang, de røg en cigaret (mod 26% på landsplan). Af dem, der har prøvet at ryge cigaretter, er der væsentligt flere i Vordingborg Kommune, der nu ryger dagligt (25% mod 16% på landsplan). Lidt flere end på landsplan har prøvet at ryge cigaretter (25% mod 22% på landsplan). 20

21 Forældrenes holdning til rygning adskiller sig også væsentligt fra landsgennemsnittet. Kun 32% af forældrene i Vordingborg Kommune har forbudt de unge i 9. klasse at ryge, mens det er 40% af forældrene på landsplan. BRUG AF EUFORISERENDE STOFFER 8% af de unge i 9. klasse har prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk, mens tallet på landsplan er 6%. SEX Væsentligt flere unge (27%) i Vordingborg Kommune end på landsplan (17%) har haft samleje i 9. klasse. 21

22 Samtidigt har de deres seksuelle debut tidligere end på landsplan. Kun 32% er 15 år eller ældre, mens det på landsplan er 42%. Til gengæld husker 4 ud af 5 at bruge kondom ved samleje, hvilket er det samme som på landsplan (78% mod 79% på landsplan). BEVÆGELSE Flere unge på 9. årgang i Vordingborg Kommune end på landsplan synes, at der ikke er ret mange gode steder at dyrke sport, motion eller bevægelse tæt på deres bopæl (22% mod 16% på landsplan). Flere siger også, at der ikke er faciliteter tæt på dem (10% mod 6% på landsplan). Her spiller kommunens geografi formentligt en rolle. 22

23 Det er også færre, der synes, at de i høj grad har mulighed for at være fysisk aktive og bevæge sig i skolen (34% mod 40% på landsplan). 9. årgang bruger omvendt mindre tid foran en skærm udenfor skoletid end landsgennemsnittet. 23

24 Der er færre, der dagligt kommer til skole ved at gå, køre på cykel, rulleskøjter eller lignende. HELBRED Lidt færre unge end på landsplan synes, at de har et virkeligt godt helbred (33% mod 37% på landsplan). Ligeledes synes færre, at de har en god fysisk form (36% mod 41% på landsplan). 24

25 Det er også færre, der i fritiden dyrker motion, som dagligt gør dem svedige eller forpustet (11% mod 14% på landsplan). MADVANER De unge i 9. klasse spiser lidt mindre sund morgenmad end på landsplan. Eksempelvis spiser 22% hvidt brød til morgenmad, mens tallet kun er 16% på landsplan. 25

26 Det er også lidt færre, der dagligt spiser frugt og grøntsager end på landsplan. TRIVSEL Udover de generelle tendenser beskrevet i starten af denne rapport, er der lidt flere unge i 9. klasse, der tit er ked af det, trist eller er lige ved at græde. 69% i Vordingborg Kommune har det slet ikke sådan, mens det er 74% på landsplan. 26

27 Samtidigt er de unge lidt mindre glade for at gå i skole end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også, at der opleves flere konflikter i skolen i Vordingborg Kommune end på landsplan. 27

28 SAMMENFATNING OG REFLEKSIONER Undersøgelsen er den første af sin slags i Vordingborg Kommune, og den peger på en række tendenser og områder, som kræver øget fokus, hvis man vil øge den kort- og langsigtede sundhed og trivsel blandt børn og unge i Vordingborg Kommune. Flere af de udpegede områder kan påvirkes i positiv retning med rette indsats. Sundhedsplejen har i dag, alene eller i samarbejde med andre, en række indsatser, som målretter sig flere af undersøgelsens fokuspunkter. Desuden giver undersøgelsen anledning til at overveje nye eller supplerende initiativer på flere områder. I dette afsnit er de væsentligste tendenser samlet. SAMLIV Mange børn i kommunen bor ikke sammen med begge forældre. Tallet for Vordingborg Kommune ligger væsentligt højre end på landsplan, og det gælder for både og 9. årgange. For børn ved indskolingen er det kun 67 % af børnene, der bor sammen med begge forældre, mod 79 % på landsplan. For 5. og 9. klasse er det ca. 4 ud af 10 der oplever, at forældrene ikke bor sammen. Det betyder, at en stor gruppe børn og unge oplever, at deres forældre skilles, og at de i kortere eller længere tid har behov for ekstra opmærksomhed og støtte. Det viser et behov for strukturelle, målrettede tilbud, indsatser og indretning af hverdagen. Sundhedsplejens indsats Som konsekvens heraf og et ønske om at tilgodese begge forældre og dermed styrke forældreskabet, tilbydes alle vordende familier i Vordingborg Kommune nu det strukturerede gruppetilbud Familie på vej, hvor der blandt andet sættes fokus på den nye familierolle. En underliggende hensigt er også at reducere antallet af par, der går fra hinanden i barnets første leveår. Vigtigheden af den tidlige indsats underbygges også af undersøgelsen, der viser forholdsvis få brud efter skolestart. Holder forældrene sammen frem til skolestart, er der også stor sandsynlighed for, at de bliver sammen gennem hele skoletiden. Skilsmissers følgevirkninger i forhold til børns selvopfattelse og trivsel bør derfor fortsat være et væsentligt fokusområde i de kommunale indsatser. TRIVSEL Undersøgelsen viser, at der på tværs af de tre årgange, er en stor gruppe børn og unge, der mistrives. Flere end på landsplan. En del af forklaringen kan være antallet af børn, der kun lever med den ene af sine forældre. Men også ensomhed, manglende venskaber og en voksen at tale med, spiller en rolle. Til spørgsmålet Jeg er tit ked af det, trist eller lige ved at græde, svarer 31% af eleverne i 9. klasse, at det passer delvist eller godt, hvor det på landsplan kun er 26%. På spørgsmålet: Har du 28

29 en voksen at tale med, hvis der er noget, der plager dig?, svarer 5% af eleverne i både 5. og 9. klasse: Nej, ingen. Sundhedsplejens indsats Sundhedsplejerskerne har haft individuelle samtaler med de elever, der har svaret på denne undersøgelse. Sundhedsplejen ser i praksis, at årsagerne til elevernes oplevelse af manglende trivsel er mange. En stor gruppe af dem, der oplever vanskeligheder, har haft disse i mere end et år. Sundhedsplejen har de seneste år løbende omprioriteret ressourcerne og har nu i stigende grad behovssamtaler med børn med særlige behov. Her afdækker Sundhedsplejen en del af de problemstillinger, som børnene og deres forældre oplever. I det omfang, det er muligt, støtter og henviser Sundhedsplejen børnene til relevant hjælp. Sundhedsplejen samarbejder blandt andet med de tværfaglige aktører på børn og ungeområdet i Områdeteamet, og her arbejdes i stort omfang med disse problematikker. SØVN Manglende søvn påvirker trivslen, og børn og unge i Vordingborg Kommune kommer generelt for sent i seng i forhold til anbefalingerne. Undersøgelsen viser, at børn i 0. klasse bliver lagt senere i seng end landsgennemsnittet og sover senere. Ca. 25 % sover mere end en time mindre en det anbefalede. En stor del af de ældste børn står tidligere op end på landsplan, fordi de har længere til skole. Dette modsvares ikke af at gå tidligere i seng, og hermed kommer de også i søvnunderskud. Søvnforskere anbefaler, at børn på 6-13 år bør sove 9-11 timer i døgnet, mens teenagere bør sove 8-10 timer i døgnet Forskning har længe vist en klar sammenhæng mellem søvn og fysisk, social og mental trivsel og læring. Det er ikke usandsynligt, at der er en sammenhæng mellem den manglende søvn og den trivselsprofil, som undersøgelsen viser. Sundhedsplejens indsats Søvnvaner grundlægges i barndommen, og det er et område, der er i fokus på Sundhedsplejens forebyggende spædbørnsbesøg. Sundhedsplejerskerne oplever en stigende efterspørgsel i vejledning og støtte i forbindelse med børns søvnproblemer, både fra forældre og fagpersoner. Undersøgelsen indikerer, at der er brug for yderligere fokus på vigtigheden af søvn op gennem førskolealderen. LIVSSTIL - OVERVÆGT, BEVÆGELSE OG MADVANER Flere børn og unge i Vordingborg Kommune er overvægtige end på landsplan. I gennemsnit er 18 % af børnene i 5. og 9. årgang overvægtige eller svært overvægtige. Lidt bedre ser det ud for 0. årgang, som ligger på niveau med landstallene med ca. 9% overvægtige. 29

30 Der er flere årsager til, at så relativt mange børn og unge er overvægtige. Der er statistisk en velkendt sammenhæng mellem socioøkonomiske forhold og overvægt, og mangel på fysisk aktivitet og usunde madvaner er den grundlæggende årsag til overvægt. I undersøgelsen ses en klar tendens til, at børnene fravælger mælk til fordel for saft eller sodavand, og at antallet af børn, der drikker mælk, falder med alderen. I 0-klasse drikker kun 65 % mælk dagligt, mens hele 17 % dagligt drikker saft eller sodavand. Det er over dobbelt så mange som på landsplan (8%). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bevæger sig med høj intensitet minimum 60 minutter om dagen. En udfordring er også for lidt bevægelse i hverdagen. Motion er en vigtig faktor for børns helbred. Et større antal børn i Vordingborg Kommune får grundet kommunens geografi ikke en del af den daglige motion foræret gennem turen til/fra skole, og derfor er der behov for særlig opmærksomhed på bevægelse for disse børn i løbet af skoledagen eller fritiden. Samtidigt er der samlet set færre børn, der laver intensiv motion dagligt i Vordingborg Kommune sammenlignet med tallene på landsplan. Skolereformens fokus på fysisk aktivitet vil formodentlig understøtte dette fokus yderligere de kommende år. Børn og unge i Vordingborg Kommune spiser, ligesom jævnaldrende i resten af landet, ikke nok frugt. Under halvdelen spiser frugt dagligt. Sundhedsplejens indsats Børn og unge med overvægt, inaktivitet og mistrivsel udgør en kompleks udfordring, som fylder meget i Sundhedsplejens arbejde på skolerne. Sundhedsplejen arbejder nu mere målrettet og systematisk med de børn og deres familier, der allerede ved skolestart viser tendens til overvægt. De mest overvægtige henvises til specialtilbud på sygehusene via egen læge. TANDBØRSTNING Der ses en markant forskel på antallet af børn i kommunen og på landsplan, der børster tænder mere end en gang om dagen. Kun 73% af børnene i 0. årgang får børstet tænder mere en gang om dagen, mens det på landsplan er 85%. Forskning viser, at vaner i forhold til tandbørstning er svære at ændre senere i livet, og derfor er gode tandbørstningsvaner vigtige at få indarbejdet i barndommen. Tandlægeforeningen anbefaler, at børn får børstet tænder to gange dagligt. Sundhedsplejens indsats Sundhedsplejen vil fremadrettet øge fokus på vejledning under hjemmebesøg, og i samarbejde med Tandplejen styrke den forebyggende indsats på området. Blandt andet vil Tandplejen deltage i forældregrupperne Familie på Vej. 30

31 BØRNEVACCINATIONER Kun 90% af børnene i Vordingborg Kommune er fuldt vaccineret ved indskolingen i 6 års alderen. Dette er ikke tilfredsstillende, da et vaccinationsprogram først betragtes som værende dækkende, når mindst 95 % af børnene er vaccineret. Tallene på landsplan viser en tilslutning på 94 %. Sundhedsplejens indsats Vaccination er allerede et fokusområde i Sundhedsplejen, og undersøgelsen giver anledning til at gå yderligere i dialog med forældrene og give dem yderligere viden i forhold til vaccinationsprogrammet. Der har de seneste år været flere offentlige debatter om vaccinationsprogrammerne, og vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om den lave tilslutning til programmet skyldes glemsomhed eller aktivt fravalg. RYGNING OG ALKOHOL Rygning og hash Undersøgelsen viser, at der er grund til fokus på rygning blandt unge i Vordingborg Kommune. Flere unge begynder at ryge og starter tidligere end deres jævnaldrende på landsplan. 25% af 9. årgang har prøvet at ryge, og ud af dem er det hele 25%, der ryger dagligt. 27% svarer, at de gerne vil holde op med at ryge. Undersøgelsen understreger, at der blandt andet skal fokuseres yderligere på at udskyde ryge-debut en, da relativt mange bliver ved med at ryge, når de først har prøvet at ryge. Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der har størst sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte. Der ses også en udfordring i en markant forskel i de vordingborgske forældres holdning til rygning i forhold til holdningen på landsplan. Kun 32%, mod 40 % på landsplan, har forbudt deres børn at ryge. Forskning viser, at der er en klar sammenhæng mellem forældres holdning til rygning og børns rygedebut. Samtidigt bor 35% af børnene i 0. årgang sammen med en eller flere rygere, hvilket er 10% flere end på landsplan. Der er især mødrene, der ryger. Trods massiv information under graviditet og til nybagte forældre, ses det, at mange forældre fortsat ryger. Undersøgelsen viser ikke, hvilke hensyn forældrene evt. tager i forhold til at skærme børnene for passiv rygning (om der eksempelvis aldrig ryges i hjemmet), men Sundhedsplejen mener på baggrund af deres erfaringer, at det er rimeligt at antage, at en relativ stor gruppe udsættes for passiv rygning. Der ses en tendens til, at unge i Vordingborg er mere risikovillige end unge på landsplan, og 8% har svaret, at de har prøvet at ryge hash. Tallet er muligvis endnu højere, da ikke alle har svaret på spørgsmålet. Det er en adfærd, der skal tages alvorligt og have stor opmærksomhed i samarbejde med forældre, skoler og Center for Rusmidler. 31

32 Alkohol I forhold til alkohol svarer 80% af 9. årgang, at de har prøvet at drikke, mens det samme tal kun er 69% på landsplan. 63% har prøvet at være fulde og 11% var 12 år eller yngre. Forskning viser, at alkohol i særdeles er skadeligt for unge, hvor hjernen stadig er under udvikling. Sundhedsplejens indsats Kommunens rygestopteam iværksætter sammen med Sundhedsplejen i løbet af efteråret 2015 nye og målrettede rygestoptilbud til gravide. Det sker gennem den nationale storrygerpulje, som Sundhedsafdelingen ansøgte og fik del i i foråret I skolerne har rygestoptemaet det seneste år ligeledes været en fast del af Sundhedsplejens Sundhedseksperimentarium, som kører på alle 7. årgange i kommunen. SSP, skoler, Sundhedsplejen, rygestopkonsulenter og Ungerådgivningen er vigtige aktører i den forebyggende indsats. Undersøgelsen viser, at der er behov for at fastholde og evt. styrke indsatsen. Samtidigt bør der fokuseres på forældrenes holdning til de unges tobaks- og alkoholvaner. Center for Rusmidler er netop ved at rulle deres nye strategi for Ungerådgivningen ud, der målretter sig unge mellem år. Den skal blandt andet forebygge tidlig eksperimentering med rusmidler og hjælpe flere unge ud af et overforbrug. En del af denne indsats vil også målrette sig elever, forældre og lærere i udskolingen. FRITIDSAKTIVITETER Undersøgelsen viser, at 5. og 9.klasse går til lidt færre fritidsaktiviteter end landsgennemsnittet, og at der samtidigt er færre, der synes, at der er gode steder til at dyrke sport, motionere eller bevæge sig, hvor de bor. En af årsagerne til dette er formentligt den geografiske spredning og dermed større afstand til fritidsaktiviteter for de børn og unge, der ikke bor i eller tæt på én af kommunens større byer. Undersøgelsen viser, at fritidsaktivitetsniveauet for 0. klasserne svarer til landsgennemsnittet. Det er derfor relevant med opmærksomhed på, hvordan man kan støtte og sikre børnenes muligheder og motivation for at fortsætte med et aktivt fritidsliv op gennem skolealderen. 32

33 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Denne rapport samler alle undersøgelsesdata og kortlægger de overordnede tendenser for børn og unge i Vordingborg Kommune. Som kort beskrevet i indledningen, giver Skolesundhed.dk også mulighed for trække tal på skoleog klasseniveau, og dermed for at målrette og tilpasse indsatser til konkrete, lokale forhold på tværs af kommunens geografiske områder. Sundhedsplejen har siden introduktionen af Skolesundhed.dk i 2014 løbende brugt de lokale undersøgelsesdata i sundhedsarbejdet. Undersøgelsesresultaterne er ligeledes løbende fremlagt for de enkelte lærere på de pågældende klassetrin. Sundhedsplejen vil, i det omfang det er nødvendigt og/eller efterspørges, fortsat løbende trække lokale rapporter til skolerne. Sundhedsplejen vil i 3. kvartal 2015 sammenholde de lokale tal med de nye, samlede kommunale tal, og i dialog med relevante samarbejdspartnere drøfte, om der er anledning til særlige, lokale fokusområder og indsatser. Hver enkelt skole får i denne sammenhæng tilsendt såvel deres lokale undersøgelsesresultater samt resultaterne fra den samlede kommunale undersøgelse. Sundhedsplejen vil fremover årligt lave årsopgørelser over skolebørnenes sundhed og trivsel på baggrund af tallene fra Skolesundhed.dk, og fra skoleåret 2015/16 planlægger Sundhedsplejen også at inkludere 7. årgang i Skolesundhed.dk-undersøgelserne. 33

INDLEDNING. Svarprocenter Trivselsundersøgelsen kl.: 90% kl.: 87%

INDLEDNING. Svarprocenter Trivselsundersøgelsen kl.: 90% kl.: 87% 1 INDHOLD Indledning...3 Metode og bemærkninger til undersøgelserne...4 Væsentligste resultater...5 Overordnet...5 Den nationale trivselsundersøgelse...6 Social trivsel...6 Faglig trivsel...9 Støtte og

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013 2013 Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang Varde Kommune et pilotprojekt Kommenteret udpluk af den fulde rapport Varde Kommune 31-05-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 BAGGRUNDSVARIABLE 2 SKOLESUNDHEDSPROFILER

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune

Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune HELLE SIMONSEN SUNDHEDSPLEJERSKE FAVRSKOV KOMMUNE JUNI 2017 Sundhedsplejen i Favrskov 16 sundhedsplejersker, 1 leder og 1 sekretær 6 skolesundhedsplejersker 7 spæd-

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv

SAMMEN om det sunde liv SAMMEN om det sunde liv Strategi for Sund Ungdom Sund ungdom i fællesskab Ungdomsårene er en tid, som byder på forandring i roller og vaner. De unge skal træffe mange valg, hvor de også påvirkes af omverdenen

Læs mere

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd Ungeprofil Allerød Kommune De unges sundhedsadfærd Udarbejdet af forebyggelsesenheden Allerød Kommune 07.07.2014 Indhold Sundhedsprofil for unge i Allerød Kommune... 2 Udtræk fra Statistikbanken... 3 Rygning...

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Store Trivselsdag skolernes anvendelse Trivsel og sundhed

Store Trivselsdag skolernes anvendelse Trivsel og sundhed Store Trivselsdag skolernes anvendelse Trivsel og sundhed Trivselsdagsundersøgelsen er primært et planlægningsredskab til skolernes arbejde med sundhed og trivsel. Undersøgelsen omfatter spørgsmål om trivsel

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Kom godt i gang med skolesundhed.dk

Kom godt i gang med skolesundhed.dk Kom godt i gang med skolesundhed.dk Workshop ved Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Indhold Hvad er skolesundhed.dk? Implementering Anvendelse Hvad har det bidraget Bl i andre kommuner? Skolesundhed.dk

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011 Sundhed med prikker Indhold 1. Indledning Sundhed med prikker... 3 1.1 Baggrund.... 3 1.2 HBSC og Sundhed med prikker... 3 1.3 Sundhed

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn 9. DE UNGES SUNDHED I dette kapitel beskrives udviklingen i sundhedsvaner blandt etnisk danske unge i aldersgruppen 16-24 år, idet der sammenlignes med data fra Hvordan har du det? fra 2010. Unge under

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9.

e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9. e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9. klasser Rygernes ønsker om at stoppe rygning Antal 2 4 6 8 4 5 6

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Skolesundhedsprofil for

Skolesundhedsprofil for Skolesundhedsprofil for Varde Kommune Rapport på kommuneniveau for 0., 5. og 8. årgang i skoleåret 2015/16 August 2016 Sagsnr.: 16-4647 Dok.nr.: 80493-16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Materiale

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere