Arbejdsbeskrivelse Maling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse Maling"

Transkript

1 Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt mk Note Tekstændringer vedr. revisioner er markeret på flg. måde: Tilføjet tekst Udgået tekst Paradigme Maling, paradigme, 31. dec. 2011

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: umh Kontrolleret: Godkendt: mk Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Kvalitetsstyring Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Generelle specifikationer Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Materialer og produkter Generelt Udførelse Generelt Mål og tolerancer Behandling Beskæring Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser FRB Malerbehandlinger Slutrengøring Bilag 1 Rumskema for malerbehandling Bilag 2 Udbudskontrolplan... 17

3 1. Orientering Side : 2/18 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Moderniseringen skal udføres i henhold til gældende regler for det statslige byggeri (se ebst.dk), herunder kravene i Bygningsreglement 2010 (BR10). Endvidere skal moderniseringen udføres i henhold til Bygningsstyrelsens krav, herunder BYGST Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri, September Alle byggevarer, installationer og anlæg mv. skal generelt være CE-mærkede.

4 Arbejdsbeskrivelse maling Rev.dato: 2. Omfang Side : 3/18 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter i hovedtræk: Malerreparationer efter nedtaget inventar, installationer, radiatorpaneler m.v. Klargøring af overflader for malerbehandlinger Malerbehandling af følgende: Nye gipsvægge og faste friser Nye vægge med MDF-beklædning Eksisterende gipsvægge Eksisterende betonvægge Nyt træværk, herunder dørkarme Eksisterende døre samt eksisterende ombyggede døre inkl. karm Malerbehandling af lette facader indvendig side Malerbehandling af synlige stålprofiler ved glasovervægge Malerbehandling af radiatorer og radiatorledninger Malerbehandling af eksisterende betonlofter Slutrengøring. Der skal påregnes efterreparationer for installationsarbejder, bl.a. hvor der er gennemføringer i rum der ikke istandsættes generelt. Der henvises til ingeniørprojekt for omfang. Der henvises i øvrigt til BYB 2.4 Byggeplads Der henvises til BSB 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til BSB 2.7 Kvalitetsstyring Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: For alle anvendte materialer og produkter skal der ydes fabrikkens sædvanlige garanti dog min. 5 år. Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen inden udførelse Kontroldokumentation Kontrolplaner skal 20 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres til byggeledelsen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres til byggeledelsen.

5 Arbejdsbeskrivelse maling Rev.dato: 2. Omfang Side : 4/18 D&V-dokumentation omfatter dokumentation som angivet i BSB med tilhørende bilag og endvidere som angivet under de enkelte bygningsdele. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde. 2.9 Undersøgelser Det forudsættes at entreprenøren har foretaget besigtigelse på stedet inden tilbudsafgivelse samt andre nødvendige registreringer for udførelsen af arbejdet inden det påbegyndes Prøver Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Kulørprøver á 1 m², op til 20 stk., som ikke kan indgå i det færdige bygværk. Prøver på behandlinger udføres iht. BYB og efter aftale med tilsynet. Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra udførelsen.

6 3. Generelle specifikationer Side : 5/18 3. Generelle specifikationer 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 23/09/2010 om kvalitetssikring af byggearbejder. Arbejdstilsynets vejledning. nr af 01/12/2009 om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer. Ad stk. 1: DS/EN ISO 4618:2006 Ad stk. 9: At-Vejledning C.0.8, marts Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2: DS-Håndbog 124:2008 Ad stk. 3: a) DS/EN :2004 b) DS/EN :2002 c) DS/EN :2004 d) DS/EN :2002 DS/EN /AC:2006 Ad stk. 4: DS/EN :2008 Ad stk. 5: DS/EN 13300:2001 Ad stk. 6: DS/EN 927-1:1996 Ad stk. 7: a) DS/EN 927-2:2006 b) DS/EN 927-3:2007 c) DS/EN 927-5:2007 d) DS/EN 927-6:2006 Ad stk. 8: a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2000 c) DS/EN ISO :2000

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/18 d) DS/EN ISO :2000 e) DS/EN ISO :2007 f) DS/EN ISO :2000 g) DS/EN ISO :2000 h) DS/EN ISO :2000 Ad stk. 9: By og Byg Anvisning 200, 1. udgave 2001 Ad stk. 11: DS/EN ISO 2813:2000 Ad stk. 12: Hvor går grænsen, 4. udgave 2009 Ad stk. 13: Hvor går grænsen, 1. udgave 2009 Ad stk. 14: Malerfagligt Behandlingskatalog, oktober 2002 Ad stk. 16: Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april 2005 Ad stk. 17: AT-vejledning C.2.2, Juli 2005 Ad stk. 18: Arbejde med isoleringsmaterialer,juli 2009 Ad stk. 19: Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, Juli 2010 Ad stk. 20: DS/EN 12812:2008 Ad stk. 21: DS 2427: Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Maling mm. Rengøringsmidler Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

8 3. Generelle specifikationer Side : 7/ Udførelse Alle produkter skal være miljømærkede Generelt Malerbehandlinger, foruden malerreparationer, udføres iht. Malerfagligt Behandlings- Katalog (MBK). Forudsætninger, behandlingsanvisninger og forventet udfald for de enkelte behandlinger iht. MBK. Alle tilgængelige overflader jf. BYB skal overfladebehandles selvom de er vanskeligt tilgængelige og ikke er direkte synlige Mål og tolerancer Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til stede Behandling Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede Beskæring For alle behandlinger skal der medregnes beskæring mod tilstødende bygningsdele og installationer. Om nødvendigt udføres afmaskning med tape og kantforsegling. 3.8 Arbejdsmiljø Der henvises til BSB. 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i kontrolafsnit som angivet i BSB. Kontrolplaner skal 20 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres til byggeledelsen. Der henvises i øvrigt udbudskontrolplanen Materiale- og produktkontrol Der skal kontrolleres, at materialer og produkter, der anvendes, er i overensstemmelse med angivne specifikationer, og at dokumentation er fyldestgørende Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling.

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/18 Viser målingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Der skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/18 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 FRB Malerbehandlinger Omfang Arbejdet omfatter nedenstående malerbehandlinger, som angivet i bilag 1 - rumskema for malerarbejder og i h.t. oversigtstegninger. FRB.01: Malerbehandling af nye gipsvægge, gipsskørter og faste loftfriser FRB.02: Malerbehandling af nye vægge med MDF-beklædning og alle fra gangarealer synlige trædele, herunder MDF-beklædning, træstolper og -remme. FRB.03: Malerbehandling af eksisterende gipsvægge FRB.04: Malerbehandling af eksisterende malede betonvægge FRB.05: Malerbehandling af eksisterende betonvægge i laboratorier i kælder FRB.06: Malerbehandling af nyt træværk inkl. dørkarme FRB.07: Malerbehandling af eksisterende døre og ombyggede døre inkl. dørkarme FRB.08: Malerbehandling af lette facader indvendig side FRB.09: Malerbehandling af radiatorpaneler, radiatorledninger og alle synlige stålprofiler ved glasovervægge. FRB.10: Malerbehandling af eksisterende betonlofter FRB.11: Malerbehandling af nye pudsede porebetonvægge i kælder Endvidere skal der regnes udført følgende: Hvor der er nedtaget vægge, døre og inventar samt ved gennemføringer af installationer skal der udføres udbedring af underlaget ved spartling og slibning til glat flade. Ved blændinger af eksisterende dørhuller skal der medregnes malerbehandling af væg mod tilstødende lokaler. Behandlinger på eksisterende overflader der har en mørke farve tilføjes det nødvendige antal afsluttende behandlinger for at opnå det ønskede resultat. Disse behandlinger skal være indeholdt i arbejdet. Hvor der i et rum eller et område er angivet én eller flere typer malerbehandlinger, gælder disse for alle de i rummet eller området synlige overflader og bygningsdele, inkl. alle døre i pågældende rum eller områder Lokalisering Se bilag 1 Rumskema for malerbehandlinger

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Tegningshenvisning Der henvises til bygningsplaner, loft- og gulvplaner, snittegninger, detaljetegninger samt dørskema Koordinering For omfang og placering af installationer henvises til ingeniørprojekt Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Følgende tilstødende bygningsdele skal være udført før malerarbejdet påbegyndes: Montage af nye vægge, døre og træværk der er grundet fra værksted Fugning mellem vægge og nye fodpaneler / indfatninger Efterfølgende bygningsdele/arbejder Slutrengøring Materialer og produkter Maling: Type: som angivet i MBK blad Glanstrin: Glanstrin for malerbehandling af vægge fremgår af bilag 1 - rumskema. Vægge i laboratorier males generelt med glanstrin 25, øvrige vægge generelt med glanstrin 10. FRB.01, FRB.03, FRB.04, FRB.05, FRB.08, FRB.10, FRB.11: Glans 10 / 25 FRB.02, FRB.06, FRB.07, FRB.09: Glans 40 Farver: Hvid, nøjagtig farve efter aftale med tilsynet. Spartelmasse, grunder: Iht. leverandørens anvisninger og som angivet i MBK blad. Afdækning af gulv: Materiale: Afdækningspapir: min. 125 g/m² med tilhørende tape: kraftig hæftende, vandfast og min. 50 mm bred Udførelse Behandlinger: FRB.01: Nye gipsvægge, påforinger, gipsskørter og faste loftfriser MBK blad nr.: V 2820, med flg. ændringer: - armeringsfilt og vævfylder udgår Underlag: Gipsplade Alle nye gipsvægge malerbehandles, herunder også nicher for krydsfelter i skaktvægge. Spartling af samling mellem gipsplader er indeholdt i dette arbejde. FRB.02: Nye vægge med MDF-beklædning MBK blad nr.: V4266 / 4222

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/18 Underlag: MDF Remme og stolper malerbehandles jf. MBK blad nr Låger og beklædning af MDF, som angivet på plantegninger, malerbehandles jf. MBK blad V4266 på værksted inden montering. Malerbehandlingen udføres på begge sider. Maling må ikke indeholde formaldehyd. Alle synlige trædele skal være malerbehandlede. FRB.03: Eksisterende gipsvægge MBK blad nr.: V2821C, med flg. ændringer: - der tilføjes 1 gang fuldspartling med spartelmasse Underlag: Malet gipsplade Det skal bemærkes at behov for spartling tillige skal regnes udført som reparation efter nedrivningsarbejdet. FRB.04: Eksisterende malede betonvægge, -søjler og bjælker MBK blad nr.: V2533C, med flg. ændringer: - der tilføjes 1 gang plastvægmaling Underlag: Malet beton Alle eksisterende malede betonflader malerbehandles. Ved eksisterende upræcis beskæring af maling på synlige loftbjælker udføres præcis beskæring efter aftale med tilsynet. FRB.05: Eksisterende malede og umalede betonvægge i laboratorier i kælder MBK blad nr.: V2533C, med flg. ændringer: - der tilføjes 2 gange fuldspartling med spartelmasse, inkl. mellemslibning - der tilføjes 1 gang plastvægmaling Underlag: Malet og rå beton FRB.06: Nyt træværk inkl. dørkarme MBK blad nr.: V4156 Underlag: Træ, kan grundes på værksted FRB.07: Eksisterende døre og ombyggede døre inkl. dørkarme MBK blad nr.: V4157C med flg. ændringer: - der tilføjes 1 gang mellemmaling Underlag: Malet træ Malerbehandling udføres på værksted inden montering. FRB.08: Lette facader indvendigt MBK blad nr.: V2821C, med flg. ændringer: - der tilføjes 1 gang plastvægmaling Underlag: Malet træ-/gipsplade Lette facader males over og under vinduespartier, samt bag radiatorer. FRB.09: Radiatorpaneler, radiatorledninger og stålprofiler ved glasovervægge. MBK blad nr.: V7075C Underlag: Malet metal / metal Radiatorpaneler males på værksted.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/18 Alle synlige overflader malerbehandles. FRB.10: Eksisterende betonlofter MBK blad nr.: V2533C Underlag: Malet beton / beton FRB.11: Nye pudsede vægge af porebeton i kælder MBK blad nr.: V der tilføjes 2 gange fuldspartling med spartelmasse, inkl. mellemslibning Spartling skal udføres med cementbundne materialer. Underlag: Pudsede vægplader af porebeton Samlinger: Samlinger, herunder overgange mellem eksisterende vægge og ny vægge (f.eks. ved blændede dørhuller) affases, spartles med ilagt forstærkning af sparteltape og slibes til plan overflade inden udførelse af malerbehandlinger Mål og tolerancer Udfaldskrav: I h.t. MBK Overflader i laboratorier skal være glatte, rengøringsvenlige og let afvaskelige med tætte overgange. Overgange mellem nye gipsvægge og eksisterende vægge må ikke være synlige, de skal udføres uden skygger og med samme overfladestruktur. Væggen skal som helhed fremstå ensartet Prøver For alle behandlinger udføres prøver omfattende vedhæftningsprøve og afsmitningsprøve iht. behandlingens MBK blad Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Der skal leveres driftsoplysninger i form af datablade, brochurer samt anvisninger for drift og vedligeholdelse vedrørende: Grunder Spartelmasse Maling Planlægning

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Slutrengøring Omfang Arbejdet omfatter udførelse af: Slutrengøring og vinduespolering. Ved afslutning af arbejderne i et afsnit, udføres der slutrengøring i alle rum i det pågældende afsnit, herunder også gangarealer, birum og toiletter. Eksisterende bygningsdele som er malerbehandlet, men som ikke fremgår af BYB, skal også medregnes i slutrengøringen Materialer og produkter Alle rengøringsmidler skal være miljøvenlige og i overensstemmelse med de i bygningen i forvejen anvendte produkter. Materialer skal tillige være i overensstemmelse med drifts og vedligeholdelsesvejledningerne Udførelse Forud for udførelse af slutrengøring skal der være foretaget rengøring med henblik på mangelgennemgang. Der udføres rengøring af: Vindueskarme Indvendige døre og glaspartier Vægoverflader Gulvoverflader, fodlister mm. Loftoverflader El-tavler, -kontakter, -armaturer m.v. Instrumenter, ventiler m.v. Alle øvrige overflader og bygningsdele Der udføres vinduesvask og -polering indvendigt af alle ruder i berørte rum. Afdækningspap på gulvbelægning samt krympefolie på radiatorer fjernes først umiddelbart inden rengøring. Pletter og stænk af maling m.v. må ikke forekomme. Slutrengøring skal udføres af rengøringsfirma Kontrol Byggeledelsen kan kassere rengøring, såfremt denne ikke er udført tilfredsstillende D&V-dokumentation Der skal leveres driftsoplysninger, i form af datablade, brochurer samt anvisninger for drift og vedligeholdelse vedrørende: Rengørings- og plejemidler

15 Bilag 1 Rumskema Bilag 1 Rumskema for malerbehandling Rum nr. Funktion Malerbehandling type Glanstrin FRB.01 FRB.02 FRB.03 FRB.04 FRB.05 FRB.06 FRB.07 FRB.08 FRB.09 FRB.10 FRB Kælder V V VVS depot Teknik V Fiskerum 2 X X X 25 V Fiskerum 1 X X X X 25 V9-510a-0 Lager X 10 V9-510b-0 Termost. vådrum X X X X 25 V9-510c-0 Termost. vådrum X X X X 25 V Teknik X 10 V Akvarierum X X X X X 25 V Feltudstyrsrum X X X X 25 V10-512a-0 Gang X X X 10 V10-512b-0 Depot X 10 V Affaldsrum X X V11-508a-0 Fryserrum X X X X 25 V11-508b-0 Fjernlager X X X X 25 V11-509a-0 Øko birum Henning SJ X X X 25 V11-509b-0 Øko birum Marianne H X X X 25 V11-510a-0 Øko birum Kasper R X X X 25 V11-510b-0 Øko birum Mogens F X X X 25 V11-511a-0 Øko birum Erik K X X X 25 V11-511b-0 Skyllerum X X X X 25 V11-511c-0 Tørrerum X X X X 25 V Sprinkler X 10 V11-512a-0 Gang X X X X X 10 V12-508a-0 Værksted X X X X X 25 V12-508b-0 Værksted X X X X X X 25 V12-509a-0 Toilet X X X 10 V12-509b-0 Toilet X X X 10 V Teknik X X X Stueetage V Biofysik/Special præparationslab X X X X 25

16 Bilag 1 Rumskema V8-510a-1 MS lab X X X 25 V8-510b-1 MS lab forrum X X X X 25 V9-508a-1 Kontor X X X X X X 10 V9-508b-1 Kontor X X X X X X 10 V9-509a-1 Kontor X X X X X X 10 V9-509b-1 Køkken X X X X X 10 V9-510a-1 MS lab X X 25 V9-510b-1 MS lab forrum X X 25 V9-511a-1 LC værksted X X X X X X 25 V Gang X X X X X X 10 V9-512a-1 Kemilab X X X X X 25 V9-512b-1 Kontor X X X X X X 10 V10-508a-1 X X X V10-508b-1 Instrumentrum MS X 25 V Forskertorv X X 25 V10-510a-1 MS lab X X 25 V10-510b-1 MS lab forrum X X 25 V Main lab X X 25 V Instrumentrum MS forrum Kemikalierum/brandlager X X X V Offline instrumentrum X X 25 V MS lab X X 25 V11-512a-1 Frysere X X X 25 V11-512b-1 Støj rum X X X 25 V12-508a-1 Kontor X X X X X 10 V12-508b-1 Kontor X X X X X 10 V12-509a-1 Kontor X X X X 10 V12-509b-1 Kontor X X X X 10 V12-510a-1 Kontor X X X X 10 V12-510b-1 Kontor X X X X 10 V12-511a-1 Kontor X X X X 10 V12-511b-1 Kontor X X X X 10 V Gang X X X X X X 10 V12-512a-1 Kontor X X X X 10 V12-512b-1 Kontor X X X X X sal V Møde X X X X 10 V Gel lab X X X X 25 V9-508a-2 Kontor X X X X X 10

17 Bilag 1 Rumskema V9-508b-2 Kontor X X X X X 10 V9-509a-2 Kontor X X X X 10 V9-509b-2 Kontor X X X X 10 V9-510a-2 Gang X X X X X 10 V9-510b-2 Lille bioinformatiklab X X X 25 V9-510c-2 Kølerum V9-510d-2 Forrum til kølerum X X X 25 V9-511a-2 Kontor X X X X X X 10 V9-511b-2 Kontor X X X X X X 10 V Gang X X X X X 10 V9-512a-2 Kontor X X X X X X 10 V9-512b-2 Kontor X X X X X X 10 V9-512c-2 Gang X X X X X 10 V10-508a-2 Møde X X X 10 V10-508b-2 Møde X X X 10 V10-508c-2 Gang X X 10 V10-510a-2 MS lab X X 25 V10-510b-2 MS lab forrum X X 25 V10-512a-2 Gang X X 10 V10-512b-2 Bioinformatik lab X X X 25 V10-512c-2 Læselounge X X X 10 V Studenterrum X X X X 10 V11-510a-2 Special præparationsrum X V11-510b-2 HPLC lab X X 25 V Multirum X X X X 10 V12-508a-2 Kontor X X X X X 10 V12-508b-2 Kontor X X X X 10 V12-509a-2 Kontor X X X X 10 V12-509b-2 Kontor X X X X X 10 V12-510a-2 Kontor X X X X X 10 V12-510b-2 Kontor X X X X 10 V12-511a-2 Kontor X X X X X 10 V12-511b-2 Kontor X X X X 10 V Gang X X X X X 10 V12-512a-2 Kontor X X X X 10 V12-512b-2 Kontor X X X X X 10 X 25

18 Bilag 2 Udbudskontrolplan Bilag 2 Udbudskontrolplan

19 Bilag 2 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1. Materialekontrol 1.1 Produkter: maling, spartelmasse, ARB DK 100 % Før brug ARB 3.2 Kontrolskema grunder, filt, rengøringsmidler 2. Modtagekontrol 2.1 Kontrol ved modtagelse gælder ARB DK, VK, MK 100 % Ved levering Overensstemmelse med Følgeseddel for alle materialer jf. ARB/BYB pkt Udførelseskontrol 3.1 Kulørprøver ARB 2.9, ARB VK, MK 100 % Før igangsætning BYB 4.1 udførelse, tilsynsgodkendelse Kontrolskema evt. vedlagt foto 3.2 Prøver iht. MBK ARB 3.4.5, BYB Prøver 100 % Løbende Overensstemmelse med udfaldskrav iht. MBK Kontrolskema evt. vedlagt foto 3.3 Kontrol af forudsætninger for ARB 3.3, ARB VK, MK 100 % Før igangsætning Byggeledelsens godkendelse Kontrolskema arbejdet Kontrol af udførelsen af ARB VK, MK 20 % Løbende ARB 3.3, BYB 4.1, BYB Kontrolskema samtlige emner i ARB/BYB Slutkontrol 4.1 Slutkontrol af udførelsen af ARB VK, MK 100 % Før aflevering Overensstemmelse med Kontrolskema samtlige emner i ARB/BYB prøver, ARB 3.3, BYB 4.1, BYB 4.2 Forkortelser: DK Kontrol af dokumentation, VK Visuel kontrol, MK Målekontrol

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Nedrivning

Arbejdsbeskrivelse Nedrivning Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Nedrivning Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N10-Nedrivning Udarbejdet: umh Kontrolleret

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal ATP Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Tømrerentreprise Dato : 27.01.2012 Arbejdsbeskrivelse MAL Rev.dato : 02.02.20212 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : 73.901.005 Udarbejdet:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Gulve

Arbejdsbeskrivelse Gulve Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Gulve Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N04-Gulve Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER Side 1 af 14 DTU Standard for malerbehandlinger og farver Version 3.0 - Juli 2017 Udarbejdet af: Udgivet af: Ansvarlig: Rekvireres:, Bygningssektionen Synne Remvig

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

HOVEDENTREPRISE, Bygningsdelsbeskrivelse Store Kongensgade 14

HOVEDENTREPRISE, Bygningsdelsbeskrivelse Store Kongensgade 14 HOVEDENTREPRISE, Bygningsdelsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 5 1.1 Generelt 5 2 OMFANG... 5 2.1 Generelt

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.380 Fast inventar R1.01 2015-12- 22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab (A06) Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 2016.05.26 Rev. dato: Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4.

Koordinering Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Lægning af trægulv i børstet eg 4.2 Gulvunderlag 4. 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads... 2 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere