Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA"."

Transkript

1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 20 cm 2 depotplaster indeholder 6 mg norelgestromin (NGMN) og 600 mikrogram ethinylestradiol (EE). Hvert depotplaster frigiver i gennemsnit 203 mikrogram NGMN og 33,9 mikrogram EE i døgnet. Eksponeringen for lægemidlet er nærmere karakteriseret ved den farmakokinetiske profil (se pkt. 5.2). Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Depotplaster. Tyndt depotplaster af matrix-typen indeholdende tre lag. Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA". 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Prævention til kvinder. EVRA er beregnet til kvinder i den fertile alder. Sikkerhed og virkning hos kvinder i alderen år er klarlagt. I forbindelse med beslutningen om at ordinere EVRA skal der tages hensyn til den enkelte kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE), samt til, hvordan risikoen for VTE med EVRA er sammenlignet med andre kombinerede hormonelle præventionsmidler (se pkt. 4.3 og 4.4). 4.2 Dosering og administration Dosering For at opnå optimal præventiv effekt skal patienterne tilrådes at anvende EVRA nøjagtigt som ordineret. For startvejledning se "Hvordan du begynder at anvende EVRA" nedenfor. Der må kun anvendes ét depotplaster ad gangen. Hvert brugt depotplaster fjernes og erstattes umiddelbart med et nyt på samme ugedag (skiftedag), dag 8 og dag 15 i cyklussen. Depotplasterskift kan ske når som helst på den planlagte skiftedag. Den fjerde uge er depotplasterfri og starter på dag 22. En ny præventionscyklus starter den dag, der følger efter den depotplasterfri uge; det næste EVRAdepotplaster skal påsættes, selv om der ikke har været bortfaldsblødning, eller bortfaldsblødningen ikke er ophørt. 1

2 Der må under ingen omstændigheder være mere end et 7-dages depotplasterfrit interval mellem dosiscyklusserne. Hvis der er mere end 7 depotplasterfrie dage, vil kvinden måske ikke være beskyttet mod graviditet. I så fald skal der sideløbende anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i 7 dage. Risikoen for ægløsning øges for hver dag, der går over den anbefalede præventionsfri periode. Hvis der har været samleje under et sådant udvidet depotplasterfrit interval, skal muligheden for graviditet tages i betragtning. Særlige populationer Legemsvægt på 90 kg eller derover Den præventive virkning kan være mindsket hos kvinder, der vejer 90 kg eller derover. Nedsat nyrefunktion EVRA er ikke undersøgt hos kvinder med nedsat nyrefunktion. Dosisjustering er ikke påkrævet, men da litteraturen antyder, at den ubundne fraktion af ethinylestradiol er højere, bør EVRA anvendes under tilsyn hos denne population. Nedsat leverfunktion EVRA er ikke undersøgt hos kvinder med nedsat leverfunktion. EVRA er kontraindiceret hos kvinder med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3). Postmenopausale kvinder EVRA er ikke indiceret til postmenopausale kvinder og er ikke beregnet til hormonsubstitution. Pædiatrisk population Sikkerhed og virkning hos teenagere under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke relevant at anvende EVRA til børn og teenagere før indtræden af den første menstruation. Administration EVRA bør sættes på ren, tør, ubehåret, hel og sund hud på balder, underliv, ydersiden af overarmen eller overkroppen på et sted, hvor det ikke gnider mod tætsiddende tøj. EVRA bør ikke placeres på bryster eller på rød, irriteret eller sprukken hud. Efterfølgende EVRA-depotplaster skal sættes på et nyt sted på huden for at undgå mulig irritation, men plastrene kan appliceres inden for det samme anatomiske område. Depotplasteret skal trykkes fast, indtil kanterne klæber godt. For at undgå at ødelægge EVRAs klæbeegenskaber skal man undgå at påføre make-up, creme, lotion, pudder eller andre topiske præparater på det hudområde, hvor EVRA-depotplasteret er placeret eller snart skal placeres. Det anbefales, at brugerne visuelt kontrollerer deres depotplaster dagligt for at sikre, at det stadig klæber korrekt. Der må ikke skæres i EVRA-depotplasteret, og det må ikke beskadiges eller ændres på nogen måde, da dette kan påvirke depotplasterets præventive virkning. Brugte depotplastre skal bortskaffes i henhold til instruktionen beskrevet i pkt Påbegyndelse af EVRA 2

3 Når der ikke har været anvendt hormonal prævention i den foregående cyklus Prævention med EVRA starter på menstruationens første dag. Der påsættes et enkelt depotplaster, som bæres en uge (7 dage). Den dag, det første depotplaster påsættes (dag 1/Startdag), er bestemmende for de efterfølgende skiftedage. Depotplasterskiftedag vil være denne dag hver uge (cyklusdag 8, 15, 22 og dag 1 i den næste cyklus). Den fjerde uge er depotplasterfri og starter dag 22. Hvis behandlingen i Cyklus 1 starter efter 1. dag i menstruationscyklussen, bør der anvendes et ikkehormonalt præventionsmiddel sideløbende i de 7 efterfølgende dage (kun i første behandlingscyklus). Ved overgang fra kombineret oralt præventionsmiddel Behandling med EVRA skal starte den første dag i blødningsperioden. Hvis der ikke forekommer blødning inden for 5 dage efter den sidste aktive (hormonholdige) tablet, skal graviditet udelukkes, før behandling med EVRA påbegyndes. Hvis behandlingen startes efter den første dag i blødningsperioden, skal der samtidig anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i 7 dage. Hvis der forløber mere end 7 dage efter indtagelse af det sidste aktive tablet, kan kvinden have haft ægløsning og skal derfor tilrådes at konsultere en læge, før behandling med EVRA indledes. Hvis der har været samleje under et sådant udvidet pillefrit interval, skal muligheden for graviditet tages i betragtning. Ved overgang fra en metode, hvor der udelukkende anvendes progesteron Kvinden kan skifte når som helst fra tabletter kun med progesteron (minipiller) (fra et implantat på dagen for dettes fjernelse, fra en injektionsvæske, når den næste injektion skulle gives), men der bør samtidig anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage. Efter en provokeret eller spontan abort Efter provokeret eller spontan abort, der forekommer inden for 20 uger fra befrugtningen, kan EVRAbehandlingen påbegyndes umiddelbart. Det er ikke nødvendigt at anvende en supplerende præventionsmetode, hvis EVRA påbegyndes umiddelbart. Vær opmærksom på, at ægløsning kan forekomme inden for 10 dage efter en provokeret eller spontan abort. Efter en provokeret eller spontan abort, der forekommer ved eller efter 20 uger efter befrugtningen, kan EVRA påbegyndes dag 21 efter aborten eller på den første dag i den første spontane menstruation, alt efter hvad der opstår først. Forekomsten af ægløsning på dag 21 efter aborten (ved 20 ugers graviditet) er ukendt. Efter fødsel Kvinder, der vælger ikke at amme, skal påbegynde præventionsbehandlingen med EVRA senest 4 uger efter fødslen. Hvis kvinden starter senere, skal hun rådes til sideløbende at anvende et ikkehormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage. Hvis der allerede har været samleje, skal graviditet enten udelukkes, inden behandling med EVRA indledes, eller kvinden skal afvente sin første menstruation. For kvinder, der ammer, se pkt Hvad der skal gøres, hvis depotplasteret falder helt eller delvist af Hvis EVRA-depotplasteret løsner sig delvist eller falder helt af og ikke kan sættes fast, frigøres der ikke tilstrækkeligt af lægemidlet. Hvis EVRA blot løsnes delvist: 3

4 - i mindre end et døgn (op til 24 timer): Det skal omgående genpåsættes på det samme sted eller erstattes af et nyt EVRA-depotplaster. Der behøves intet ekstra præventionsmiddel. Det næste EVRA-depotplaster skal påsættes på den sædvanlige "skiftedag". - i mere end ét døgn (24 timer eller derover), eller hvis kvinden ikke er helt klar over, hvornår depotplasteret har løsnet sig eller er faldet af, vil kvinden muligvis ikke være beskyttet mod graviditet. Kvinden skal stoppe den igangværende præventionscyklus og omgående starte en ny ved at påsætte et nyt EVRA-depotplaster. Dermed får man en ny "dag 1" og en ny "skiftedag". Der skal samtidigt anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage (kun i første cyklus). Et depotplaster må ikke sættes på igen, hvis det ikke længere klæber. Der skal omgående påsættes et nyt. Der må ikke bruges ekstra tape/plaster eller bandager for at holde EVRA-depotplasteret på plads. Hvis de efterfølgende EVRA-depotplasterskiftedage bliver udskudt Ved start af en depotplastercyklus (uge 1/dag 1): Kvinden vil muligvis ikke være beskyttet mod graviditet. Kvinden skal påsætte det første depotplaster i den nye cyklus, så snart hun husker det. Der er nu en ny "skiftedag" og en ny "dag 1". Der skal samtidig anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage af den nye cyklus. Hvis der har været samleje under et sådant udvidet depotplasterfrit interval, skal muligheden for graviditet tages i betragtning. Midt i cyklussen (uge 2/dag 8 eller uge 3/dag 15): - i en eller to dage (op til 48 timer): Kvinden skal omgående påsætte et nyt EVRA-depotplaster. Det næste EVRA-depotplaster skal påsættes på den sædvanlige "skiftedag". Hvis depotplasteret har været båret korrekt i de 7 dage, der gik forud for den første oversprungne dag for påsætning af depotplasteret, er der ikke behov for ekstra prævention. - i mere end to dage (48 timer eller mere): Kvinden vil muligvis ikke være beskyttet mod graviditet. Kvinden skal stoppe den igangværende præventionscyklus og omgående starte en ny fire-ugers cyklus ved at påsætte et nyt EVRA-depotplaster. Der er nu en ny "dag 1" og en ny "skiftedag". Der skal samtidigt anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage af den nye cyklus. - i slutningen af cyklus (uge 4/dag 22): Hvis EVRA-depotplasteret ikke er blevet fjernet i begyndelsen af uge 4 (dag 22), skal det fjernes så hurtigt som muligt. Den næste cyklus skal begynde på den sædvanlige skiftedag, som er dagen efter dag 28. Der er ikke behov for ekstra prævention. Justering af skiftedag For at udskyde en menstruationsperiode en cyklus skal kvinden påsætte et depotplaster i begyndelsen af uge 4 (dag 22) og således ikke holde det depotplasterfrie interval. Der kan forekomme gennembrudsblødning eller pletblødning. Efter 6 fortløbende ugers brug af depotplaster skal der være et depotplasterfrit interval på 7 dage. Derefter genoptages den almindelige påsætning af EVRA. Hvis kvinden ønsker at flytte skiftedagen, skal den igangværende cyklus afsluttes, idet det tredje EVRA-depotplaster fjernes på den korrekte dag. I den depotplasterfri uge kan der vælges en ny skiftedag ved at påsætte det første EVRA-depotplaster i den næste cyklus på den ønskede dag. Der må under ingen omstændigheder være mere end 7 depotplasterfri dage i træk. Jo kortere det depotplasterfrie interval er, desto større risiko er der for, at kvinden ikke får en blødning og kan opleve gennembrudsblødning og pletblødning i den efterfølgende behandlingscyklus. 4

5 I tilfælde af let hudirritation Hvis brugen af depotplasteret medfører ubehagelig irritation, kan man påsætte et nyt depotplaster et nyt sted indtil næste skiftedag. Der bør kun bæres ét depotplaster ad gangen. 4.3 Kontraindikationer Kombinerede hormonelle præventionsmidler bør ikke anvendes under følgende forhold. Hvis en af disse lidelser forekommer under anvendelse af EVRA, skal EVRA omgående seponeres. Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE) Venøs tromboemboli nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE]). Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks. APC-resistens (inklusive faktor V Leiden), antitrombin-iii-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4) En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se pkt. 4.4) Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE) Arteriel tromboemboli nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptom (f.eks. angina pectoris) Cerebrovaskulær sygdom nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller prodromalsymptom (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA) Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks. hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer, lupusantikoagulans). Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen. En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor såsom: - diabetes mellitus med vaskulære symptomer - svær hypertension - svær dyslipoproteinæmi Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 Kendt eller mistænkt brystkarcinom Endometriekarcinom eller anden kendt eller mistænkt østrogenafhængig neoplasi Unormal leverfunktion med relation til akut eller kronisk hepatocellulær sygdom Hepatisk adenom eller karcinom Ikke-diagnosticeret unormal genitalblødning. 4.4 Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brugen Advarsler Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal EVRAs egnethed drøftes med kvinden. Kvinden skal informeres om at kontakte egen læge ved forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller risikofaktorer for at beslutte, om EVRA bør seponeres. Der foreligger ingen klinisk evidens for, at depotplastre på nogen måde er sikrere end kombinerede orale præventionsmidler. EVRA er ikke indiceret under graviditet (se pkt. 4.6). Risiko for venøs tromboemboli (VTE) 5

6 Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater indeholdende levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. EVRA kan være op til to gange højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat med den laveste risiko for VTE bør først træffes efter en samtale med kvinden, så det sikres, at hun forstår risikoen for VTE med EVRA, hvordan hendes aktuelle risikofaktorer påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første år, hvor præparatet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en pause på 4 uger eller mere. Blandt kvinder, der ikke anvender et kombineret hormonelt præventionsmiddel, og som ikke er gravide, vil ca. 2 ud af udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan imidlertidig være meget større hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes underliggende risikofaktorer (se herunder). Det vurderes, at ud af kvinder, der anvender et kombineret hormonelt præventionsmiddel indeholdende levonorgestrel, vil ca. 6 1 kvinder udvikle en VTE i løbet af et år. Studier har antydet, at forekomsten af VTE hos kvinder, der anvender EVRA, er op til 2 gange højere end hos brugere af kombinerede hormonelle præventionsmidler indeholdende levonorgestrel. Dette svarer til mellem ca. 6 og 12 tilfælde af VTE er i løbet af et år blandt kvinder, der anvender EVRA. I begge tilfælde er antallet af VTE er pr. år mindre end det forventede antal hos kvinder under graviditet eller i post partum-perioden. VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene. Antal VTE-hændelser pr kvinder i løbet af ét år Antal VTE-hændelser Ingen brug af kombineret hormonelt præventionsmiddel (2 hændelser) Kombineret hormonelt præventionsmiddel indeholdende levonorgestrel (5-7 hændelser) Kombineret hormonelt præventionsmiddel indeholdende norelgestromin (6-12 hændelser) 1 Midtpunkt af intervallet på 5-7 pr kvindeår, baseret på en relative risiko for kombinerede hormonelle præventionsmidler indeholdende levonorgestrel versus ingen anvendelse på ca. 2,3 til 3,6 6

7 Der er ekstremt sjældent rapporteret om forekomst af trombose i andre blodkar, f.eks. hepatiske, mesenteriske, renale eller retinale vener og arterier, hos CHC-brugere. Risikofaktorer for VTE Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos brugere af kombinerede hormonelle præventionsmidler kan stige væsentligt hos kvinder med yderligere risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel). EVRA er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer i dette tilfælde skal kvindens samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3). Tabel: Risikofaktorer for VTE Risikofaktor Fedme (body mass index på over 30 kg/m²) Langvarig immobilisering, større operation, alle operationer i ben eller bækken, neurokirurgi eller større traume Bemærk: Midlertidig immobilisering inklusive flyrejse >4 timer kan også udgøre en risikofaktor for VTE, især hos kvinder med andre risikofaktorer Positiv familieanamnese (venøs tromboemboli hos en søskende eller en forælder, især i en relativ ung alder) Andre medicinske tilstande associeret med VTE Stigende alder Kommentar Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI. Især vigtig at tage hensyn til, hvis der også er andre risikofaktorer. I disse situationer tilrådes det at seponere plaster/pille/ring (i tilfælde med elektiv kirurgi mindst fire uger før) og ikke genoptage anvendelsen før to uger efter fuldstændig remobilisering. Der bør anvendes en anden præventionsmetode for at undgå uønsket graviditet. Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis EVRA ikke er blevet seponeret på forhånd. Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør kvinden henvises til en specialist med henblik på rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel. Cancer, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi Især over 35 år Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis på forekomsten eller progressionen af venetrombose. Den øgede risiko for tromboemboli under graviditet og især i puerperiet på 6 uger skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om Graviditet og amning ). Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli) 7

8 Kvinden skal informeners om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel. Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte: - unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet; - smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når kvinden står eller går; - øget varme i det afficerede ben; rød eller misfarvet hud på benet. Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte: - pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning; - pludseligt opstået hoste, eventuelt med hæmoptyse; - stærke smerter i brystet; - svær ørhed eller svimmelhed; - hurtige eller uregelmæssige hjerteslag. Nogle af disse symptomer (f.eks. åndenød, hoste ) er uspecifikke og kan misfortolkes som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner). Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og blålig misfarvning af en ekstremitet. Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra synsforstyrrelser uden smerter til senere synstab. Synstab kan også forekomme næsten øjeblikkeligt. Risiko for arteriel tromboemboli (ATE) Epidemiologiske studier har associeret anvendelse af kombinerede hormonelle præventionsmidler med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller for en cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle tromboemboliske hændelser kan være dødelige. Risikofaktorer for ATE Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller en cerebrovaskulær hændelse hos kvinder, der bruger kombinerede hormonelle præventionsmidler, stiger hos kvinder med risikofaktorer (se tabel). EVRA er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig eller flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer i dette tilfælde skal kvindens samlede risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3). Tabel: Risikofaktorer for ATE Risikofaktor Stigende alder Rygning Hypertension Fedme (body mass index over 30 kg/m 2 ) Positiv familieanamnese (arteriel tromboemboli hos en søskende eller en forælder, især i en relativt ung alder, Kommentar Især over 35 år Kvinder skal rådes til ikke at ryge, hvis de ønsker at bruge et kombineret hormonelt præventionsmiddel. Kvinder over 35, der fortsætter med at ryge, skal stærkt tilrådes at bruge en anden præventionsmetode. Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI. Især vigtig hos kvinder med yderligere risikofaktorer Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør kvinden henvises til en specialist med henblik på rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse 8

9 f.eks. under 50 år) Migræne Andre medicinske tilstande associeret med uønskede vaskulære hændelser af et kombineret hormonelt præventionsmiddel. En øget anfaldsfrekvens eller sværere migræneanfald (kan være prodromalsymptom for en cerebrovaskulær hændelse) under anvendelse af kombinerede hormonelle præventionsmidler kan være en grund til øjeblikkelig seponering Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi, hjerteklapsygdom og atrieflimren, dyslipoproteinæmi og systemisk lupus erythematosus. Symptomer på ATE Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel. Symptomer på en hjerneblødning kan omfatte: - pludselig opstået følelsesløshed eller slaphed i ansigtet, armen eller benet, især på den ene side af kroppen; - pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination; - pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær; - pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne - pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag; - bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald. Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA). Symptomer på myokardieinfarkt kan omfatte: - smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, knugende fornemmelse eller oppustethed i brystet, armen eller under brystbenet; - ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven; - mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse; - sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed; - ekstrem svækkelse, angst eller åndenød; - hurtige eller uregelmæssige hjerteslag. Kvinder, der anvender kombinerede præventionsmidler, skal udtrykkeligt tilrådes at kontakte deres læge i tilfælde af eventuelle symptomer på trombose. I tilfælde af mistænkt eller bekræftet trombose bør hormonale præventionsmidler seponeres. Hensigtsmæssig prævention skal initieres på grund af teratogeniciteten af antikoagulansbehandlingen (kumarinderivater). Tumorer Der er rapporteret en øget risiko for livmoderhalskræft hos langtidsbrugere af COC'er i visse epidemiologiske studier, men der er stadig delte meninger om, i hvor høj grad dette resultat kan tilskrives de forstyrrende virkninger af seksuel adfærd og andre faktorer så som humant papillomvirus (HPV). En metaanalyse af 54 epidemiologiske studier rapporterede, at der er en let forøget risiko (RR = 1,24) for at få brystkræft diagnosticeret hos kvinder, der aktuelt anvender COC'er. Den forhøjede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter ophør med brug COC. Da brystkræft er sjælden hos kvinder under 40 år, er det forhøjede antal brystkræftdiagnoser hos aktuelle og nylige brugere af COC lille i forhold til den generelle risiko for brystkræft. De tilfælde af brystkræft, der er diagnosticeret hos faste brugere, tenderer i retning af at være mindre klinisk avancerede end de kræfttilfælde, der blev diagnosticeret hos kvinder, der aldrig har brugt det. Det observerede mønster af øget risiko kan skyldes en tidligere diagnosticering af brystkræft hos COC-brugere, de biologiske virkninger af COC'er eller en kombination af begge. 9

10 I sjældne tilfælde er der rapporteret godartede levertumorer og endnu mere sjældent ondartede levertumorer hos brugere af COC. I enkelte tilfælde har disse tumorer ført til livstruende intraabdominale blødninger. Derfor bør en levertumor tages i betragtning i differentialdiagnosen, hvis der forekommer smerter i det øvre abdomen, forstørret lever eller tegn på intraabdominal blødning hos kvinder, der anvender EVRA. Andre forhold - Præventionseffekten kan være reduceret hos kvinder, der vejer 90 kg eller derover (se 4.2 og 5.1). - Kvinder med hypertriglyceridæmi eller som har det i familiens sygehistorie, kan være udsat for øget risiko for pankreatitis ved anvendelse af kombinerede hormonale præventionsmidler. - Selv om mindre stigninger i blodtrykket er rapporteret hos mange kvinder, der anvender hormonale præventionsmidler, er klinisk relevante stigninger sjældne. Der er ikke fastslået nogen definitiv relation mellem anvendelsen af hormonale præventionsmidler og klinisk hypertension. Hvis konstant forhøjede blodtryksværdier eller et betydeligt forhøjet blodtryk ikke responderer tilstrækkeligt på antihypertensiv behandling under behandling med et kombineret hormonalt præventionsmiddel hos kvinder med præeksisterende hypertension,skal det kombinerede hormonale præventionsmiddel seponeres. Anvendelse af det kombinerede hormonale præventionsmiddel kan genoptages, hvis der kan opnås normotensive værdier ved antihypertensiv behandling. - Følgende tilstande er rapporteret at forekomme eller blive forværret ved såvel graviditet som anvendelse af COC, men evidensen af en forbindelse med anvendelse af COC er ikke sikker: Gulsot og/eller pruritus relateret til kolestase, sygdom i galdeblæren inklusive kolecystitis og galdesten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom, Sydenhams chorea, herpes gestationis, otosklerose-relateret nedsat hørelse. - Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af kombinerede hormonale præventionsmidler, indtil leverfunktionsparametrene bliver normale. Tilbagevenden af kolestatisk relateret pruritus, der forekom under en tidligere graviditet eller tidligere anvendelse af kønshormoner, nødvendiggør seponering af kombinerede hormonale præventionsmidler. - Selv om kombinerede hormonale præventionsmidler kan have en effekt på perifer insulinresistens og glucosetolerance, er der ikke noget, der tyder på, at der er behov for at ændre diabetesbehandling under anvendelse af kombinerede hormonale præventionsmidler. Imidlertid bør kvinder med diabetes nøje observeres, specielt i starten af EVRA-behandlingen. - Der er rapporteret om forværring af endogen depression, af epilepsi, af Crohns sygdom samt af ulcerativ colitis under anvendelse af COC. - Kloasma kan sommetider forekomme ved anvendelse af hormonal kontraception, specielt hos kvinder med chloasma gravidarum i anamnesen. Kvinder med tendens til kloasma bør undgå eksponering for sol eller ultraviolet stråling, når de anvender EVRA. Kloasma er ofte ikke helt reversibelt. Lægeundersøgelse/konsultation En komplet anamnese (inklusive familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal udelukkes inden initiering af eller genbehandling med EVRA. Blodtrykket skal måles, og en fysisk undersøgelse skal foretages vejledt af kontraindikationerne (se pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på oplysningerne om venøs og arteriel trombose, inklusive risikoen ved EVRA sammenlignet med risikoen ved andre kombinerede hormonelle præventionsmidler, symptomerne på VTE og ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad kvinden skal gøre ved mistanke om en trombose. Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at efterkomme den vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde. 10

11 Kvinder skal oplyses om, at orale præventionsmidler ikke beskytter mod hiv-infektioner (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme. Uregelmæssige blødninger Ved alle kombinerede hormonale præventionsmidler kan der forekomme uregelmæssige blødninger (pletblødninger eller gennembrudsblødninger), specielt i de første måneder af anvendelsen. Derfor vil en lægelig udtalelse vedrørende uregelmæssige blødninger kun være til nytte efter en tilpasningsperiode på cirka tre cyklusser. Hvis gennembrudsblødningerne varer ved, eller der forekommer gennembrudsblødninger efter tidligere regelmæssige blødninger, mens EVRA er blevet anvendt i overensstemmelse med den anbefalede regimen, skal man overveje en anden årsag end EVRA. Ikke-hormonale årsager skal tages i betragtning, og der skal om nødvendigt træffes diagnostiske foranstaltninger til at udelukke organisk sygdom eller graviditet. Dette kan omfatte udskrabning. Hos visse kvinder kan blødningen udeblive i denne depotplasterfri periode. Hvis EVRA er blevet anvendt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i pkt. 4.2, er det usandsynligt, at kvinden er gravid. Men hvis EVRA ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med disse retningslinjer forud for den første udeblevne blødning, eller hvis to blødninger udebliver, skal graviditet udelukkes, før der kan fortsættes med EVRA. Visse kvinder kan opleve amenhorroea eller oligomenorrhoea efter seponering af hormonal kontraception, specielt hvis en sådan tilstand var præeksisterende. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Bemærk: Produktinformationen for andre samtidigt indgivne lægemidler skal kontrolleres for at identificere potentielle interaktioner. Andre lægemidlers indvirkning på EVRA Interaktioner mellem orale kontraceptiva og andre lægemidler kan fører til gennembrudsblødning og/eller svigt af præventionsmidlet. Følgende interaktioner er blevet rapporteret i litteraturen. Levermetabolisme Der kan forekomme interaktioner med lægemidler, der inducerer leverenzymer, hvilket kan resultere i en øget clearance af kønshormoner (f. eks. phenobarbital, primidon, rifampicin, rifabutin, bosentan,(fos)aprepitant, visse antiepileptika (f.eks. carbamazepin, eslicarbazepinacetat, felbamat, oxcarbazepin, phenytoin, rufinamid, topiramat) og visse midler mod hiv (f.eks. nelfinavir, ritonavir, nevirapin, efavirenz) og måske også griseofulvin og præparater, der indeholder naturlægemidlet perikon (Hypericum perforatum). Maksimal induktion ses normalt i omkring 10 dage, men kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering af lægemidlet. Naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum), bør ikke anvendes samtidig med EVRA. Interferens med det enterohepatiske kredsløb Der er også rapporteret om præventionssvigt ved antibiotika såsom penicilliner og tetracykliner. Mekanismen bag denne effekt er ikke klarlagt. I et farmakokinetisk interaktionsstudie påvirkede oral administration af tetracyclinhydrochlorid 500 mg fire gange dagligt i 3 dage forud for og 7 dage under anvendelse af EVRA ikke i væsentlig grad farmakokinetikken for norelgestromin eller ethinylestradiol. Behandlinger 11

12 Kvinder, som er i korttidsbehandling med nogle af ovenstående leverenzyminducerende lægemiddelgrupper eller enkelte aktive substanser, der inducerer leverenzymer (bortset fra rifampicin), bør midlertidigt dvs. i perioden med samtidig administration og i 7 dage efter behandlingens ophør anvende en barrieremetode som supplement til EVRA. Kvinder i behandling med rifampicin bør i perioden med samtidig administration og i 28 dage efter seponering benytte en barrieremetode som supplement til EVRA. Til kvinder i langtidsbehandling med leverenzyminducerende aktive substanser anbefales en anden pålidelig, ikke-hormonal præventionsmetode. Kvinder i behandling med antibiotika (med undtagelse af rifampicin, se ovenfor) bør benytte en barrieremetode i 7 dage efter behandlingsophør. Hvis samtidig administration af et sådan lægemiddel strækker sig ud over den sidste uge med brug af plaster, skal et nyt depotplaster påsættes uden det normale depotplasterfrie interval. Hæmning af metaboliseringen af ethinylestradiol Det er vist, at etoricoxib øger serumkoncentrationen af ethinylestradiol (50-60 %), når det tages samtidig med trifasiske hormonale præventionsmidler. Det menes, at etoricoxib øger koncentrationen af ethinylestradiol, fordi det hæmmer sulfotransferaseaktiviteten og dermed hæmmer metaboliseringen af ethinylestradiol. EVRA s indvirkning på andre lægemidler Hormonale kontraceptiva kan påvirke metabolismen af visse andre aktive substanser. Derfor kan plasma- og vævskoncentrationen enten øges (f.eks. ciclosporin). Der kan opstå behov for dosisjustering af et samtidigt administreret lægemiddel. Lamotrigin: Det er vist, at kombinerede hormonale præventionsmidler sænker plasmakoncentrationen af lamotrigin signifikant ved samtidig administration, hvilket sandsynligvis skyldes induktion af glukuronideringen af lamotrigin. Dette kan reducere anfaldskontrollen, og det kan være nødvendigt at justere doseringen af lamotrigin. Laboratorieprøver Brugen af kontraceptive steroider kan influere på resultatet af visse laboratorieprøver, inklusive biokemiske parametre for lever-, thyroidea-, binyre- og nyrefunktion, plasmaniveauer af (bærer) proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og lipid/lipidproteinfraktioner, parametre for kulhydratmetabolisme og parametre for koagulation og fibrinolyse. Ændringerne forbliver sædvanligvis inden for det normale referenceinterval. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Graviditet EVRA er ikke indiceret under graviditet. Epidemiologiske studier tyder på, at der ikke er nogen øget risiko for fødselsdefekter hos børn født af kvinder, der anvendte kombinerede orale præventionsmidler inden graviditeten. Hovedparten af nylige studier indikerer heller ikke, at der er en teratogen effekt, hvis der utilsigtet anvendes kombinerede orale præventionsmidler tidligt i graviditeten. Evaluering af et begrænset antal graviditeter, hvor der forekom eksponering for EVRA, tillader ikke, at der drages konklusioner om præparatets sikkerhed under graviditet. 12

13 Dyrestudier har vist uønskede virkninger under graviditet og amning (se pkt. 5.3). Baseret på disse dyredata kan uønskede virkninger som følge af de aktive stoffers hormonale aktivitet ikke udelukkes. Generelle erfaringer med kombinerede orale præventionsmidler under graviditet har dog ikke frembragt dokumentation for egentlige uønskede virkninger hos mennesker. Hvis der forekommer graviditet under anvendelse af EVRA, skal EVRA omgående seponeres. Den forhøjede risiko for VTE i post partum-perioden skal overvejes ved genoptagelse af EVRAbehandling (se pkt. 4.2 og 4.4). Amning Amning kan påvirkes af kombinerede hormonale præventionsmidler, da de kan reducere mængden og ændre sammensætningen af mælken. Anvendelse af EVRA kan derfor ikke anbefales, før barnet er vænnet helt fra. Fertilitet Kvinder kan opleve, at det tager længere tid at blive gravid, efter at de stopper med at anvende EVRA. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner EVRA påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Resumé af sikkerhedsprofilen De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier var hovedpine, kvalme og brystømhed, som forekom hos henholdsvis ca. 21,0 %, 16,6 % og 15,9 % af patienterne. Bivirkninger, der kan forekomme ved behandlingsstart, men som normalt aftager efter de tre første cyklusser, omfatter pletblødning, brystømhed og kvalme. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser, inklusive myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og lungeemboli, er observeret hos kvinder, der bruger kombinerede hormonelle præventionsmidler. Dette omtales i nærmere detaljer i pkt Tabel over bivirkninger Sikkerheden blev bedømt hos seksuelt aktive kvinder, der deltog i tre kliniske fase III-studier, som var udformet med henblik på at bedømme den præventive virkning. Disse forsøgspersoner anvendte præventionsmidler (EVRA eller den orale komparator) til 6 eller 13 cyklusser, tog mindst en dosis af studielægemidlet og fremkom med sikkerhedsdata. Tabel 1 herunder viser de rapporterede bivirkninger i kliniske studier og fra erfaringer efter markedsføringen. Hyppighed ifølge MedDRAkonventionen: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100), sjælden ( 1/ til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). 13

14 Systemorganklasse Infektioner og parasitære sygdomme Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper) Immunsystemet Metabolisme og ernæring Meget almindelig Almindelig Ikke almindelig Sjælden (Vulvo)vaginal svampeinfektion, candidavaginitis. Psykiske forstyrrelser Påvirket sindstilstand og angsttilstande Nervesystemet Hovedpine Migræne, svimmelhed Øjne Hjerte Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Mave-tarmkanalen Lever og galdeveje Hud og subkutane væv Knogler, led, muskler og bindevæv Kvalme Abdominalsmerter, opkastning, diarré, abdominal distension Akne, udslæt, pruritus, hudreaktion, hudirritation Muskelspasmer Overfølsomhed Hyperkolesterolæmi, væskeretention, øget appetit Søvnløshed, nedsat libido Hypertension Alopeci, allergisk dermatitis, eksem, lysfølsomhedsreaktio n, kontaktdermatitis, urticaria, erytem Pustuløst udslæt*, Pustler på applikationssted Hepatisk neoplasme*, brystkræft*, cervixkarcinom*, hepatisk adenom*, uterint leiomyom, fibroadenom i mamma Hyperglykæmi*, insulinresistens* Vrede*, frustration*, øget libido Cerebrovaskulær hændelse**, hjerneblødning*, smagsforstyrrelser* Intolerance over for kontaktlinser* Arteriel tromboemboli, (akut) myokardie-infarkt* Hypertensiv krise*, arteriel trombose**, venetrombose**, trombose*, venøs tromboemboli Trombose i arteria pulmonalis*, lungeemboli Colitis* Kolecystitis Kolelitiasis, leverlæsion*, kolestatisk ikterus*, kolestase* Angioødem*, erytem (multiforme nodosum)*, chloasma, eksfoliativt udslæt*, generaliseret pruritus, udslæt (erytematøst, kløende), seboroisk dermatitis * 14

15 Det reproduktive system og mammae Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brystømhe d Dysmenoré, vaginalblødning og menstruationsforstyrrelser**, uterine spasmer, brystlidelser, fluor vaginalis Utilpashed, træthed, reaktioner på applikationsstedet (erytem, irritation, pruritus, udslæt) Galaktoré, præmenstruelt syndrom, vulvovaginal tørhed Generaliseret ødem, perifert ødem, reaktioner på applikationsstedet** Undersøgelser Vægtøgning Forhøjet blodtryk, unormale blodlipider** Cervix-dysplasi*, hæmmet laktation*, genitalt udflåd Ansigtsødem*, pittingødem*, hævelser, reaktioner på applikationsstedet* (f.eks. byld, erosion), lokalt ødem* Nedsat blodsukker*, unormal blodglucose* *Rapporteret efter markedsføringen. ** Omfatter bivirkninger indberettet under kliniske studier og indberetninger efter markedsføringen. Se pkt Overdosering Der er ikke rapporteret alvorlige sygdomsreaktioner efter utilsigtet indtagelse af store doser orale præventionsmidler. Overdosering kan give kvalme eller opkastning. Der kan forekomme vaginal blødning hos visse kvinder. Ved mistanke om overdosering skal alle depotplastre fjernes og symptomatisk behandling ydes. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Kønshormoner og modulatorer af genitalsystemet, gestagener og østrogener, faste kombinationer, ATC-kode: G03AA13. Virkningsmekanisme EVRA virker via gonadotropinsuppression forårsaget af de østrogene og progestationelle virkninger af ethinylestradiol og norelgestromin. Den primære virkningsmekanisme er hæmning af ægløsningen, men ændringer i den cervikale mucus og endometriet kan også bidrage til præparatets effektivitet. Klinisk virkning og sikkerhed Pearl-indeks (se tabel): Studiegruppe CONT- 002 EVRA CONT- 003 EVRA CONT- 003 COC * CONT- 004 EVRA CONT-004 COC** Alle forsøgspersoner, der modtager EVRA Antal cyklusser Samlet (ITT) Pearlindeks (95% konfidensinterval) 0,73 (0,15; 1,31) 0,89 (0,02; 1,76) 0,57 (0; 1,35) 1,28 (0,16; 2,39) 2,27 (0,59; 3,96) 0,90 (0,44; 1,35) Pearl-indeks metodefejl (95% konfidensinterval) 0,61 (0,0; 1,14) 0,67 (0; 1,42) 0,28 (0; 0,84) 1,02 (0,02; 2,02) 1,30 (0,03; 2,57) 0,72 (0,31; 1,13) 15

16 *: DSG 150 g + 20 g EE **: 50 g LNG + 30 g i dag 1 6, 75 g LNG + 40 g EE i dag 7 11, 125 g LNG + 30 g EE i dage Der blev gennemført eksploratoriske analyser for at bestemme, hvorvidt populationsegenskaberne i Fase III-studierne (n = 3319) med hensyn til alder, race og vægt var forbundet med graviditet. Analyserne indikerede ingen forbindelse mellem alder og race og graviditet. Med hensyn til vægt indtraf 5 af de 15 graviditeter, der blev rapporteret med EVRA, blandt kvinder med en legemsvægt ved opstart på 90 kg eller derover, hvilket udgjorde < 3% af studiepopulationen. Ved legemsvægt under 90 kg var der ingen forbindelse mellem legemsvægt og graviditet. Selv om kun % af variabiliteten i de farmakokinetiske data kan forklares med vægt (se pkt. 5.2), forekom størstedelen af graviditeterne blandt kvinder, der vejede 90 kg eller derover, hvilket var statistisk signifikant og tyder på, at EVRA kan være mindre effektivt hos disse kvinder. Ved anvendelse af COC i højere doser (50 mikrogram etinylestradiol) reduceres risikoen for kræft i endometrie og ovarier. Om dette også gælder de for lavere doser, der indgives i kombinerede hormonale præventionsmidler, er endnu ikke bekræftet. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption Ca. 48 timer efter applicering af EVRA når norelgestromin- og etinylestradiolniveauer i serum et plateau. Steady state-koncentrationen af norelgestromin og EE er efter en uges brug af depotplasteret henholdsvis cirka 0,8 ng/ml og 50 pg/ml. I multidosisstudier fandtes serumkoncentrationer og AUC for norelgestromin og EE kun at blive let forøget med tiden sammenlignet med uge 1 cyklus 1. Absorptionen af norelgestromin og etinylestradiol efter applikation af EVRA blev undersøgt under aktiviteter i motionscentre (sauna, whirlpool, trædemølle og anden aerobic motion) samt i bad med koldt vand. Resultaterne tydede på, at der for norelgestromin ikke var nogen signifikante virkninger på C ss eller AUC ved sammenligning med normal anvendelse. For EE blev der observeret en let forøgelse ved trædemølle og anden aerobic motion; men efter disse behandlinger forblev C ss -værdierne inden for referenceområdet. Koldt vand havde ingen signifikant indflydelse på disse parametre. Resultaterne af et studie med EVRA vedrørende forlænget anvendelse af et enkelt depotplaster i 7 dage og 10 dage, tyder på, at mål-c ss for norelgestromin og etinylestradiol blev opretholdt i en 3- dages periode med forlænget anvendelse af EVRA (10 dage). Disse resultater antyder, at den kliniske effekt opretholdes, selv om et planlagt skift udskydes i op til 2 døgn. Distribution Norelgestromin og norgestrel (en serummetabolit af norelgestromin) er stærkt bundet (> 97 %) til serumproteiner. Norelgestromin er bundet til albumin og ikke til SHBG, mens norgestrel primært er bundet til SHBG, hvilket begrænser dets biologiske aktivitet. Etinylestradiol er i omfattende grad bundet til serumalbumin. Biotransformation Norelgestromin bliver metaboliseret i leveren, og blandt metabolitterne findes norgestrel, som i høj grad er bundet til SHBG, samt forskellige hydroxylerede og konjugerede metabolitter. Ethinylestradiol nedbrydes også til forskellige hydroxylerede produkter og deres glucoronid- og sulfatkonjugater. Elimination Efter fjernelse af et depotplaster var den gennemsnitlige halveringstid for norelgestromin og etinylestradiol henholdsvis cirka 28 timer og 17 timer. Metabolitter af norelgestromin og etinylestradiol udskilles renalt og via fæces. 16

17 Transdermale versus orale præventionsmidler Farmakokinetikken for transdermale og orale kombinerede hormonale præventionsmidler er forskellig, og der bør udvises forsigtighed ved direkte sammenligning af de farmakokinetiske parametre. EVRA blev i et studie sammenlignet med et oralt præventionsmiddel indeholdende norgestimat (NGMN) (norelgestromin er den aktive metabolit af norgestimat) 250 g/ ethinylestradiol (EE) 35 g. C max -værdierne var 2 gange højere for NGMN og EE hos forsøgspersoner, som indtog et oralt præventionsmiddel, sammenlignet med værdierne for EVRA, mens den samlede eksponering (AUC og Css) var sammenlignelig hos forsøgspersoner behandlet med EVRA. Den inter-individuelle variation (%CV) af PK-parametrene var relativt højere for EVRA end for det orale præventionsmiddel. Indflydelse af alder, legemsvægt og legemsoverfladeareal Påvirkningerne af alder, legemsvægt og kroppens overfladeareal på norelgestromins og etinylestradiols farmakokinetik blev vurderet hos 230 raske kvinder i ni farmakokinetiske forsøg på enkelte 7-dages applikationer af EVRA. For både norelgestromin og etinylestradiol blev stigende alder, legemsvægt og kroppens overfladeareal forbundet med et mindre fald i in C ss og AUC- værdier. Men en lille del (10-20 %) af den samlede variabilitet i farmakokinetikken for norelgestromin og EE efter applikation af EVRA kan være forbundet med en eller flere af ovenstående demografiske parametre. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitet. Med hensyn til reproduktionstoksicitet viste norelgestromin føtal toksicitet hos kaniner, men sikkerhedsmarginalen for denne effekt var tilstrækkeligt høj. Data vedrørende reproduktionstoksicitet for kombinationen af norelgestromin med etinylestradiol er ikke tilgængelige. Data for kombinationen af norgestimat (forstadiet til norelgestromin) med etinylestradiol indikerer for hundyr en nedsat fertilitet og implantationseffektivitet (rotte), en øget føtal resorption (rotte, kanin) og ved høje doser en mindsket levedygtighed og fertilitet hos kvindeligt afkom (rotte). Relevansen af disse data for human eksponering er ikke kendt, da disse virkninger anses som relateret til velkendte farmakodynamiske eller artsspecifikke handlinger. Studier gennemført til undersøgelse af den dermale effekt af EVRA indikerer, at dette system ikke har nogen risiko for fremkaldelse af overfølsomhed og kun medfører let irritation ved påsætning på kaninhud. 6 FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Bagsidelaget Pigmenteret lavdensitetspolyethylen i det ydre lag Polyester i det indre lag. Det mellemste lag Polyisobutylen/polybuten-klæbemiddel Crospovidon Uvævet polyesterstof Lauryllactat. Det tredje lag Polyethylenterephthalat (PET) 17

18 Belægning af polydimethylsiloxan. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevar plastrene i deres originale emballage for at beskytte mod lys og fugt. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Indre emballage En pose består af fire lag: En lavdensitets-polyetylenfilm (inderste lag), en aluminiumfolie, en lavdensitets-polyetylenfilm og et udvendigt lag af bleget papir. Pakningsemballage Poserne er pakket i en æske af karton. Hver æske har 3, 9 eller 18 EVRA depotplastre i individuelle folieforede poser. Med tre folieforede poser i hver er de omgivet af en gennemsigtig perforeret plastik film og pakket i en æske af karton. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering Depotplastret bør påsættes umiddelbart efter udtagning fra beskyttelsesposen. For at hindre nedsættelse af depotplastrets klæbeevne bør der ikke anvendes creme, lotion eller pudder på hudområder, hvor EVRA depotplaster skal påsættes. Efter brug indeholder depotplasteret fortsat betydelige mængder af de aktive indholdsstoffer. Tilbageværende hormonale aktive indholdsstoffer i depotplasteret, kan have skadelig effekt på vandmiljøet, hvis dette udsættes herfor. Derfor skal det brugte depotplaster bortskaffes/kasseres på en forsvarlig måde. Bortskaffelsesetiketten på ydersiden af beskyttelsesposen åbnes, og det brugte depotplaster anbringes sådan, at den klæbende flade dækker det tonede område på undersiden af etiketten, der derefter lukkes hen over det brugte depotplaster. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Brugte depotplastre bør hverken skylles ud i toilettet eller placeres i systemer til bortskafning af flydende affald. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V. Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse Belgien 18

19 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) EU/1/02/223/001 EU/1/02/223/002 EU/1/02/223/ DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN Dato for første tilladelse: 22. august 2002 Dato for seneste fornyelse: 22. august DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 01/2014 Yderligere information om EVRA findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 19

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Evo-Sequi, depotplaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Evo-Sequi, depotplaster 29. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Evo-Sequi, depotplaster 0. D.SP.NR. 9636 1. LÆGEMIDLETS NAVN Evo-Sequi 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Evo-Sequi er en kombinationspakning af 2 depotplastre

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Evorel, depotplaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Evorel, depotplaster 19. juni 2013 PRODUKTRESUMÉ for Evorel, depotplaster 0. D.SP.NR. 8734 1. LÆGEMIDLETS NAVN Evorel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Estradiol 25 mikrogram/24 timer, 50 mikrogram/24 timer, 75 mikrogram/24

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6534 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension Produktinformation for Depo-Provera (Medroxy-progesteronacetat) Injektionsvæske, suspension, 50 mg/ml. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 01 70 20 Injektionsvæske, suspension 50 mg/ml

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lamotrigin 1A Farma 25 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 50 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 100 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Forthyron Flavoured Vet., tabletter 0. D.SP.NR 23152 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Forthyron Flavoured Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder:

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere