Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexlegetøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexlegetøj"

Transkript

1 Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexlegetøj Nils H. Nilsson, Bjørn Malmgren-Hansen, Nils Bernth, Eva Pedersen & Kirsten Pommer Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 11 2 KORTLÆGNING METODE RESULTAT Besøg på sexmesse Blade og magasiner Internet Butiksbesøg og interviews SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE Samlet forbrug i Danmark fordelt på produkttyper Varedeklaration og brugsvejledning på dansk Rådgivning i forbindelse med salg Materialekendskab Fremstilling og indkøbsled 15 3 INDKØBTE PRODUKTER 16 4 SCREENINGSANALYSER SCREENING FOR GRUNDSTOFSAMMENSÆTNING 18 Metodebeskrivelse for ICP/MS RESULTATER FRA GRUNDSTOFSCREENINGEN ANALYSE FOR KEMISKE STOFFER VED GC/MS Metodebeskrivelse ANALYSERESULTATER Resultater af screening for flygtige stoffer ved headspace GC/MS Screening for kemiske stoffer ved dichlormethanekstraktion (DCM) TLC-SCREENINGER Anvendte TLC-metoder Undersøgte produkter og anvendte referencestoffer Resultatet af TLC-screeningerne Verifikation af TLC-resultater ved headspace GC/MS 29 5 SUNDHEDSSCREENING OG PRIORITERING Grundstoffer Phthalatbaserede blødgørere Flygtige stoffer bestemt ved headspace GC/MS Prioritering af letflygtige stoffer Screening af semi- til tungtflygtige stoffer fra DCM ekstrakter Prioritering af semi- til tungtflygtige stoffer UDVÆLGELSESKRITERIER FOR PRODUKTER TIL MIGRATIONSANALYSE Produkter Sundhedsmæssigt problematiske stoffer 39 3

4 6 MIGRATIONSANALYSER FASTLÆGGELSE AF WORST CASE-EKSPONERINGER OG VALG AF SIMULANTER BESKRIVELSE AF MIGRATIONSTESTMETODERNE Prøvepræparation Analysemetode Apparatur Analyseresultater 42 7 SUNDHEDSMÆSSIGE VURDERINGER INTRODUKTION METODE UDVALGTE STOFFER DEHP DNOP Cyclohexanon ethylhexansyre ,3'-oxydipropiononitril Fenol Carbondisulfid Tetrahydrofuran Trimethyltinchlorid Andre komponenter OVERORDNET VURDERING Stoffer Produkter 80 LISTE OVER FORKORTELSER 83 REFERENCER 85 4

5 Forord Projektet Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexlegetøj er udført i perioden 15. april 2005 til 1. november Nærværende rapport beskriver resultaterne af undersøgelsen. Projektet er udført af Teknologisk Institut, Materialedivisionen. Projektansvarlig for Teknologisk Institut har været lic.scient. Nils H. Nilsson, som samtidig har fungeret som Instituttets kontaktperson over for Miljøstyrelsen. Ansvarlig for laboratorieanalyserne og migrationsundersøgelserne har været laboratorieleder Nils Bernth og laboratorietekniker Eva Pedersen, Kemi- og Vandteknik med sektionsleder Paul Lyck Hansen som kvalitetssikrer. For screening og vurdering af sundhedseffekter (forbrugereksponering) og risiko har civilingeniør Bjørn Malmgren-Hansen og akademiingeniør Kirsten Pommer været tilknyttet som eksperter med cand.scient. Ole Chr. Hansen som kvalitetssikrer. Projektlederen har været ansvarlig for interviews, anskaffelse af produkter til projektet samt informationssøgning og har samtidig fungeret som Teknologisk Instituts ekspert inden for gummi og plast. Projektet har haft til formål at belyse, hvilke problematiske stoffer der forekommer i sexlegetøj i forbindelse med brugen af disse, ud fra worst case -scenarier. 5

6 6

7 Sammenfatning Teknologisk Institut har på vegne af Miljøstyrelsen indhentet oplysninger om forbrugsmønstret af sexlegetøj fremstillet i gummi eller plast. Endvidere blev der indkøbt i alt 16 stk. forskelligt sexlegetøj til kemisk screening for sundhedsproblematiske stoffer. Af disse blev der endelig udvalgt 6 stykker til en egentlig migrationstest. På baggrund af disse analyser blev der foretaget en sundhedsmæssig vurdering af udvalgte stoffer. Undersøgelsen har vist, at udbudet af sexlegetøj er meget stort, ikke alene fra butikker, der sælger sex-/pornoartikler, men i høj grad også via Internettet. Samme forhandler kan have flere forskellige internetadresser, som er afpasset efter særlige kundesegmenter. En meget stor del af sexlegetøjet fremstilles i fjernøsten (Kina), og der er ingen beskrivelse af det materiale, legetøjet er fremstillet i. Jelly, som er en meget benyttet materialebetegnelse, har vist sig at være blødgjort vinyl (pvc). Blødgørerindholdet kan være meget højt, op til 70 %. Det betyder, at mere end 2/3 af materialet udgøres af blødgørerne. De blødgørere, der anvendes, er af phthalattypen (DEHP, DNOP, DINP). Butikkerne, der har været besøgt, har vist sig at have meget begrænset materialeviden. Men man råder kunder, der er i tvivl med hensyn til eventuelle sundhedsskadelige effekter fra materialet, til at trække et kondom over emnet, hvis det er en vibrator. Vask af produkterne før og efter brug med mildt sæbevand er også blandt anbefalingerne. De 16 stk. sexlegetøj, der blev indkøbt til screenings- og migrationsanalyser, blev valgt ud på baggrund af kriterier om, at både gummi- og vinylprodukter skulle indgå i undersøgelserne, samt at fetichbeklædning også skulle være omfattet. Der blev desuden taget hensyn til, at der ud over produkter fremstillet i Kina også skulle indgå produkter fra Europa eller fra andre lande uden for Europa, eksempelvis Canada. Screeningsanalyserne for grundstoffer viste, at et enkelt produkt i form af stavvibrator i hård ABS overskred den tilladte mængde for cadmium væsentligt (200 ppm mod en grænseværdi på 75 ppm). To af produkterne indeholder tin i væsentlige koncentrationer, og i det ene produkt blev der ved en gaschromatografisk massespektroskopisk (GC/MS) screening konstateret afgivelse af chlortrimethyltin. I det hele taget viste de chromatografiske screeninger en meget stor afgivelse af en lang række stoffer, hvoraf en række er sundhedsmæssigt betænkelige. Stofferne omfatter opløsningsmidler, nedbrydningsprodukter fra acceleratorer og andre gummikemikalier samt blødgøringsmidler. Flere af disse er reprotoksiske, og enkelte har andre sundhedsmæssige effekter, eksempelvis neurotoksi. På baggrund af resultaterne fra screeningerne blev de seks produkter, der skulle undergå en kvantitativ migrationstest, udtaget. Udvælgelseskriteriet var, 7

8 at både produkter i gummi, termoplastisk gummi og blød vinyl skulle indgå i testene. Et kriterium var ligeledes baseret på de værdier for afgasning eller indhold af sundhedsmæssigt betænkelige stoffer, der blev konstateret ved screeningsanalyserne, idet produkter med høje koncentrationer i analyserne blev valgt ud. Hyppigheden af forekomsten af komponenten i samtlige indkøbte produkter var ligeledes medbestemmende ved udvælgelsen. Ved sundhedsvurderingen blev der for nogle produkter fundet en mulig risiko for sundhedseffekter fra stofferne angivet i Tabel 0.1. Tabel 0.1 Sundhedsskadelige stoffer og effekter Stof Effekter DEHP (Bis -2-ethylhexyl phthalat) Skadende for fostre og forplantningsevnen, effekter på lever og nyrer 2-ethylhexansyre Fenol Carbondisulfid Trimethyltinchlorid Mistænkt for fosterskadende effekt Mistænkt for forsterskadende effekt og effekt på forplantningsevnen Irreversible neurotoksiske effekter For især DEHP er risikoen afhængig af brug af glidecreme, idet oliebaseret glidecreme øger migrationen af blødgørerne Risikoen er afhængig af brugen og ved de fleste produkter er der ingen risiko ved normal brug, som angivet i Tabel 0.2 8

9 Tabel 0.2 Identificerede sundhedseffekter for produkter Produkt nr. Type Sundhedseffekter normal brug 3 1 Dildo Ingen Ingen 2 Dildo Mindre risiko gravide/ammende (trimethyltin chlorid) Sundhedseffekter maksimal brug 3 Risiko gravide/ammende, mindre risiko andre voksne(trimethyltin chloride) 3 Dildo Ingen Mindre risiko for gravide/ammende(dehp), mulig mindre risiko (fenol, carbondisulfid) 4 Dildo Ingen Mindre risiko for gravide/ammende(dehp) 2, mulig mindre risiko (fenol, carbondisulfid, 2-ethylhexansyre) 5 Kjole Ingen- se dog 1 Mulig mindre risiko- se dog 1 6 Handsker Ingen -se dog 1 Ingen -se dog 1 7 Dildo Ingen Mulig mindre risiko (carbondisulfid) 8 Dildo Ingen Mindre risiko for gravide/ammende(dehp), mulig mindre risiko (fenol) 9 Laktop Ingen -de dog 1 Ingen -se dog 1 10 Kunstig Ingen Ingen vagina 11 Dildo Ingen mindre risiko (fenol) 12 Dildo Ingen Ingen 13 Dildo Ingen Mulig mindre risiko (fenol) 14 Gag Ingen Ingen 15 Dildo Ingen Mindre risiko for gravide/ammende(dehp) 2, mulig mindre risiko (fenol) 16 Dildo Ingen Ingen 1: Beregninger viser en risiko for sundhedsmæssige reprotoksiske effekter fra carbondisulfideksponering ved brug af lukkede kropsdragter der dækker det meste af kroppen i længere tid. Der er ingen risiko ved brug af genstande som dækker et lille areal som produkt nr.6,9. Der kan være en mulig mindre risiko for produkt nr. 5 (kjole) ved maksimal brug grundet det større areal. 2: Risikoen er baseret på brug af oliebaseret glidecreme, mens den reduceres ved brug af vandbaseret glidecreme. 3:Normal brug af dildoer og kunstig vagina er fastsat til en gang per uge i 15 minutter, Maksimal brug er 1 timer per dag. Gag bruges 1 time per måned både ved normal og maksimal brug, Fetischprodukter (nr.5,6,9) bruges 3 timer/måned ved normal brug og 7 timer/uge ved maksimal brug. For dildoer skal nævnes, at migrationen af DEHP i vandbaseret smøremiddel var 100 gange mindre end i oliebaseret smøremiddel, men 8 gange højere end i syntetisk sved. Det vandbaserede smøremiddel nedsætter derfor risikoen for sundhedsmæssige effekter af stoffer som DEHP og DNOP med meget lille vandopløselighed. De betingelser, som gælder for vaginal, anal og oral brug, forventes til en vis grad at adskille sig fra den syntetiske sved, og udstødte væsker som fx spyt kan formentlig øge migrationen af stoffer med lav vandopløselighed såsom DEHP. Totalt set er der kun 7 produkter nr.1,6,9,10,12, 14,16 som er uden mulig sundhedsrisiko ved maksimal brug, men produkt nr.16 indeholder mere cadmium end tilladt på det europæiske marked. Kemikalieinspektionen har efterfølgende fulgt op på dette. Produkt nr.2 bør ikke benyttes af gravide/ammende grundet indholdet af trimethyltinklorid som kan forårsage irreversible neurotoksiske effekter (hjerneskade) på afkom. Endvidere er der mindre risiko for neurotoksiske effekter for voksne ved maksimal brug Ved normal brug er der ingen risiko ved brug af de øvrige produkter på nær produkt nr.2. 9

10 10

11 1 Indledning Danskerne er et af verdens mest oplyste, nysgerrige og frisindede folkefærd. Det gælder også på det seksuelle område (E. Bork). Skriftlig pornografi og billedpornografi blev således frigivet i Danmark allerede i 1967 og 1969 (Rune E. Larsen). Med den lette adgang til Internettet er det samtidig blevet utrolig nemt anonymt at søge information om sex og samliv (fx og forbrugere, der er seksuelt eksperimenterende eller blot frisindede, kan nu ganske anonymt købe sexlegetøj via Internetbutikkernes mange fristelser. Sexlegetøj omfatter en lang række produkter fremstillet i plast eller gummi, men andre materialer som glas og stål anvendes også. Legetøjet findes i mange geometrier og design, og opfindsomheden må siges at være stor. Mest kendt er de mangfoldige udgaver af dildoer i form af mange forskellige størrelser, farver og design (www.sexhealth.org). Mange er batteridrevne massageapparater (vibratorer), og de mest raffinerede er fjernbetjente på samme vis som tv er og radioer. Intime beklædningsgenstande (fetichtøj) i form af lange handsker, støvler, hætter og diverse undertøj og dragter med tæt kontakt til huden tilbydes også forbrugerne i mange varianter. Sexlegetøjet fremstilles fortrinsvis i vinyl (blød pvc) eller af gummilatex. Den mest kendte og billigste latex fremstilles fra naturgummi, og det må antages, at hovedparten af det gummibaserede legetøj er fremstillet af naturgummilatex. Der findes dog også silikonebaseret legetøj. Et nyt hudlignende materiale, der hævdes at stamme fra rumfartsindustrien, vinder frem på markedet. Det kaldes Cyberskin. En infrarød analyse har vist, at det er et termoelastisk materiale (SEBS). Med hensyn til oprindelse er det karakteristisk, at en meget stor del af sexlegetøjet fremstilles i Fjernøsten, især Kina, men der er også danske producenter af såvel dildoer som intim latexbeklædning. Recepturerne er uden undtagelse ukendte. Anvendelse af sexlegetøj er ikke en ny foreteelse. Dildoer fremstillet i sten, jade eller læder har eksisteret siden oldtiden. De ældste menes at være år gamle og stammer bl.a. fra Kina. Vibratoren blev opfundet i 1880 erne og blev brugt af læger til behandling af kvinder, der efter datidens diagnose led af hysteri. Med nutidens viden har virkningen i virkeligheden været en stimulering af kvinderne til orgasme. 11

12 2 Kortlægning 2.1 Metode Forbrugsmønstret er søgt fastlagt gennem interviews med relevante aktører inden for sexlegetøj samt ved besøg på Internetsider. Interviews er gennemført på baggrund af en checkliste. Kortlægningen har omfattet såvel legetøj, der bringes i kontakt med kønsorganer m.m., som legetøj i form af beklædningsgenstande (fetich) i vinyl eller gummi. 2.2 Resultat Besøg på sexmesse Sexmessen Erotic World afholdes med jævne intervaller, ikke alene i København, men også i provinsen. Messen giver et indtryk af den mangfoldighed af sexlegetøj, der findes på markedet. Samtidig er det muligt at købe Erotic Guide på messen. Erotic Guide udgives en gang om året og giver en god oversigt over danske aktører inden for salg af sexlegetøj og har samtidig en angivelse af disses Internetadresser. Det umiddelbare indtryk fra messen er, at det meste sexlegetøj fremstilles i Fjernøsten, og at der ikke foreligger information om produkterne på dansk Blade og magasiner Både ugeblade og magasiner, der udkommer månedligt eller som særnumre, og som henvender sig til mænd eller kvinder, har sex og samliv som tema i en eller anden form. Det kan være som brevkasse eller i form af en artikel. Stilen og sprogbrugen er naturligt nok afhængig af målgruppen. Som emne optræder sexlegetøj med jævne mellemrum, men det har ikke været muligt at få et indtryk af det samlede forbrugsmønster for sexlegetøj i Danmark via de få blade, der har været frekventeret Internet Ved søgning på Google med søgeordet sexlegetøj fås i alt sidevisninger (hits). Men ved at se på de hyppigst besøgte sider, kan man begrænse Internetadresserne, der dukker op, til forholdsvis få. Det har vist sig, at samme forhandler kan have flere Internetadresser, som henvender sig til forskellige kundesegmenter Butiksbesøg og interviews Der har været besøgt i alt 6 butikker, som sælger sexlegetøj. Butikkerne var lokaliseret i Århus (1), Vejle (1), Kolding (1) og København (3). I forbindelse 12

13 med butiksbesøgene blev der udleveret et spørgeskema til udfyldelse. Der blev efterfølgende fulgt op på spørgeskemaet, ligesom der blev forespurgt til worst case -scenarier for de forskellige typer af legetøj. Spørgsmålene omfattede: Estimeret salg af sexlegetøj i Danmark fordelt på følgende typer: Vibratorer (elektrisk drevne dildoer, enkelte/dobbelte sommerfugle) Stationære dildoer/plugs Kunstige vaginaer/dukker Elskovskugler/analkæder Andet: Penisringe/brystsugekopper Estimeret salg af fetichbeklædning i Danmark fordelt på latex, lak og læder Er der sædvanligvis varedeklaration på emballagen? Er der brugsvejledning på dansk? Ydes der rådgivning i forbindelse med salget af sexlegetøj/fetichbeklædning? Hvis ja, da hvilken? Hvilke aldersgrupper køber (%vis fordeling) Under 15 år Mellem 15 og 18 år Mellem19 og 30 år Mellem 31 og 40 år Mellem 41 og 60 år Over 60 år Hvem køber primært? Mænd Kvinder Par Er der typisk tale om gengangere? Hvilken materialeviden i relation til sexlegetøj og kemiske indholdsstoffer besidder personalet? Hvor fremstilles produkterne? Fjernøsten Europa USA Andet Sker indkøb direkte eller via importør/grossist? 2.3 Svar på spørgsmålene Samlet forbrug i Danmark fordelt på produkttyper Af de seks butikker svarede 4 skriftligt tilbage på spørgeskemaet. 13

14 Det fremgår af svarene, at vibratorer er langt det populæreste sexlegetøj. Det udgør et sted mellem % af det samlede salg af sexlegetøj. Dildoer, der ikke samtidig er en vibrator, udgør ca. 20 % af salget. Kunstige vaginaer ligger i intervallet 0-15 %. Forretninger, der udelukkende henvender sig til kvinder, har hverken kunstige vaginaer eller dukker i sit sortiment. Det største salg af kunstige vaginaer og dukker sker ikke overraskende i butikker, der hovedsagelig henvender sig til mænd (stort sortiment i pornofilm). Salget af elskovskugler/analkæder ligger på 5-15 %. Oplysninger om salget af andet legetøj (penisringe m.m.) svinger meget fra butik til butik. Der er tal fra 5 % til 40 % afhængig af butikkens målgruppe. Med hensyn til forbruget af sexlegetøj havde ingen af butikkerne bud på det samlede marked for sexlegetøj i Danmark. Der er heller ingen oplysninger om fordelingen af salg via butik i forhold til køb over Internettet. Med hensyn til fetichbeklædning er vurderingen meget forskellig fra butik til butik med hensyn til kundernes materialevalg (latex, lak eller læder). En butik oplyser at 90 % af salget ligger på lak (blød vinyl) og 5-10 % på læder. En anden butik har en fordeling på ca. 35 % latex, 50 % lak og 15 % læder. En tredje butik angiver en fordeling på 60 % for latex, 10 % for lak og 30 % på læder. Salget af fetichbeklædning er beskedent i forhold til sexlegetøj, på nær naturligvis i butikker, der netop har specialiseret sig i fetich. De dyreste dragter/kjoler i gummi er meget raffinerede, men har også ifølge oplysninger fra butikkerne en pris på op til DKK Varedeklaration og brugsvejledning på dansk Med hensyn til varedeklaration med materialeoplysninger er det generelle svar, at det ikke findes på produkterne. Generelt er der heller ikke en brugsvejledning for produkterne på dansk. En enkelt butik svarer, at det som regel ikke er nødvendigt med en brugsvejledning, men er der krav om det, vil der foreligge en Rådgivning i forbindelse med salg Alle butikkerne yder rådgivning i forbindelse med salget af sexlegetøj eller fetichbeklædning. Rådgivningen omfatter pleje af produktet før og efter brug. Information om muligheden for, at der opstår allergisk reaktion, indgår ligeledes, og der rådes til at trække et kondom uden på vibratoren/dildoen, hvis kunden føler sig utryg ved materialet. Der rådgives også om brug af glidecreme til sexlegetøjet. Det gælder først og fremmest produkter i gummi. Der skelnes mellem brugen af vandbaserede glidecremer og oliebaserede. Rådgivningen er ikke helt ens i butikkerne. For produkter i blød vinyl (jelly) fraråder en butik, at man bruger oliebaseret glidecreme, hvor en anden butik anbefaler kunden at bruge den glidecreme, som den pågældende kunde foretrækker. Et råd, der også gives, er, at man skal vaske sexlegetøj i mild sæbevand før og efter brug Materialekendskab Med hensyn til de materialer, der anvendes ved fremstilling af dildoer i gummi eller plast, var der i butikkerne et ønske om bedre oplysninger om 14

15 materialernes sammensætning. Der var enighed om at anbefale silikonebaseret sexlegetøj som de mest sikre at anvende. Til gengæld ligger de i den dyre ende rent prismæssigt. Med hensyn til et nyt materiale, Cyberskin, der vinder frem på markedet, var der en usikkerhed i butikkerne med hensyn til, hvad det egentlig bestod af, og et ønske om at nærværende projekt kunne informere om det. Tilsvarende blev der sporet en usikkerhed med hensyn til, om det, at et produkt var fremstillet i en levnedsmiddelgodkendt kvalitet, var ensbetydende med, at det så også var egnet til sexlegetøj. Usikkerheden omkring materialer skyldes i høj grad manglende oplysninger fra producent eller importør herom. Dog blev det ved fetichbeklædning fremhævet, at producenterne erklærede dem fri for sundhedsskadelige stoffer. Alle butikker understregede, at man ikke solgte til unge under 15 år, men at man ved handel over Internettet ikke kunne kontrollere kundens alder. Med hensyn til kundernes alder er det største kundesegment i alderen år. Men svarene fra butikkerne med hensyn til fordeling af salget inden for dette aldersinterval er markant forskellige. En butik angiver ligeligt fordelt salg, mens andre angiver størst salg i hhv. grupppen år og år. Fordelingen på køn eller par viser, at der ikke er den helt store forskel mellem kønnene. Dog er der en overvægt af mænd i den butikstype, der særlig appellerer til mænd ved at have et bredt sortiment af pornoartikler i form af pornofilm eller et særligt udvalg rettet mod bøsser. Svaret fra en enkelt butik tyder på, at der er en overvægt af kvinder, der køber legetøj til SM-brug. Butikkerne svarer enstemmigt, at deres kunder ofte er gengangere Fremstilling og indkøbsled Af svarene fra butikkerne fremgår det, at i to af butikkerne stammer op til 90 % af produkterne fra Fjernøsten. En anden butik opgør oprindelsen til 30 % fra Fjernøsten, 40 % fra Europa/USA og det resterende fra andre lande. Der anskaffes produkter både gennem grossister/importører og gennem direkte køb. 15

16 3 Indkøbte produkter På baggrund af kortlægningens resultat har Teknologisk Institut indkøbt i alt 16 forskellige stykker sexlegetøj til analyse for sundhedsskadelige stoffer. Produkterne fremgår af Tabel 3.1. Der er ved indkøbet taget hensyn til, at langt det største markedssegment for sexlegetøj er dildoer og vibratorer. Det fremgår både af interviews med butikkerne og af besøgene på hjemmesiderne for sexlegetøj. Endvidere er der taget hensyn til, at blød vinyl (pvc) er det materiale, der anvendes i de fleste produkter. Tabel 3.1 Indkøbte produkter rubriceret efter butikstype, funktion og materiale (analytisk verificeret) Nr. Type Kort beskrivelse Materiale Bemærkninger Butikstype 1 Vibrator Dobbeltdildo Blød vinyl/naturgummi Komposit med skumfyldt kerne. Lugter af olie. 2 Vibrator Enkeltdildo Blød vinyl Lugter af olie og toluen. 3 Vibrator Enkelt-analdildo Blød vinyl Lugter af olie og toluen. 4 Vibrator Enkeltdildo med Blød vinyl riller Komposit med skumfyldt kerne. Lugter af fortynder. 5 Kjole Fetichminikjole Naturlatex Svag gummilugt. 6 Handsker Fetichhandsker, Naturlatex Svag lange gummilugt. 7 Vibrator Enkeltdildo Naturlatex Komposit med skumkerne. Lugter svagt af gummi. Lingeri m.m. Lingeri m.m. Lingeri m.m. Lingeri m.m. Lingeri m.m. Fetich beklædning Sexlegetøj 8 Vibrator Dobbeltdildo Blød vinyl Svag lugt. Sexlegetøj 9 Laktop Gennemsigtig brystholder Blød vinyl Svag lugt. Sexlegetøj/fetich beklædning 10 Vibrator Kunstig vagina Termoplastisk gummi Lugter lidt af dieselolie. Sexlegetøj/fetich beklædning 11 Vibrator Dildo Blød vinyl Parfumeret lugt. Farven smitter af. Sexlegetøj/fetich beklædning 12 Vibrator Enkeltdildo Blød vinyl Lugter af olie. Sexlegetøj 13 Dildo Stationær Blød vinyl Lugter af Sexlegetøj analdildo fortynder. 14 Gag Påspændingsmundkugle Gummi Lugter af Sexlegetøj gummi. 15 Vibrator Dildo Blød vinyl Kraftig lugt. Sexlegetøj/porno 16 Vibrator Dildo Hård plast Lugtløs. Sexlegetøj/porno Der blev ved udvælgelsen også foretaget en afvejning mellem sædvanligt sexlegetøj og fetichbeklædning, ligesom det blev sikret, at en del af produkterne var fremstillet i gummi. I de tilfælde, hvor butikken anførte, at man havde et særligt stort salg af en bestemt artikel, blev denne valgt ud til screeningen. Årsagen til et større salg var ofte enten en omtale af artiklen i tv eller i et ugeblad. Et enkelt produkt i hård plast (ABS) (nr. 16) blev alene valgt ud til grundstofscreening, da det blev vurderet, at afgivelse af organiske stoffer ville være på et meget lavt niveau. Endelig blev der udvalgt en kunstig vagina i Cyberskin, fordi det er et nyt materiale, der vinder frem inden for sexlegetøj, og som butikkerne var lidt usikre over for med hensyn til kemien. 16

17 4 Screeningsanalyser Analyseprogrammet for kemiske indholdsstoffer afhænger af, om produktet er fremstillet i vinyl eller i gummi. I Tabel 4.1 er produkterne klassificeret efter type og materiale. Opdelingen er sket på baggrund af betegnelsen af produkterne, eller en infrarød spektroskopisk analyse (styren-eten-butenstyren (SEBS)). Produkter, der på pakningen er betegnet som jelly, er i virkeligheden blød vinyl (pvc). Der blev på baggrund af manglende materialeinformation på emballagerne foretaget en Beilstein halogentest. Testen foretages ved, at man fører en glødet kobbertråd ind i materialet og derefter i en gasflamme. Er der chlor til stede i prøven, vil der ske en grønfarvning af flammen. Vinyl har et højt indhold af chlor, og derfor vil en positiv test være en vigtig oplysning om tilstedeværelse af vinyl i prøven. Tabel 4.1 Analyserede produkter efter funktion, materialetype og tildelt nummer Produkttype Materiale Nr. Beilstein halogentest Vibrator Blød vinyl 2 + Vibrator Blød vinyl 3 + Vibrator Blød vinyl 4 - Vibrator Blød vinyl 8 - Vibrator Blød viinyl 11 + Vibrator Blød vinyl 12 + Vibrator Blød vinyl 15 + Vibrator Hård plast 16 - Vibrator Gummi 1 - Vibrator Gummi (naturlatex) 7 - Stationær dildo Blød vinyl 13 - Kunstig vagina SEBS 10 - Gag Gummi 14 - Fetichbeklædning, - minikjole Naturlatex 5 Fetichbeklædning, lange - handsker Naturlatex 6 Gennemsigtig brystholder Blød vinyl 9 + Det skal bemærkes, at Beilstein testen var negativ for prøverne 4, 8, 13 og 16. Disse prøver blev derfor underkastet en screening for chlor ved røntgenanalyse. Røntgenanalysen viste indhold af chlor i prøverne 4, 8 og 13, men ikke i 16. Det kan heraf og på baggrund af de senere udførte analyser konkluderes, at man ved blød vinyl med et højt indhold af blødgøringsmidler kan få negativt Beilstein testresultat, selvom der er chlor i produktet. Det må også konstateres, at produkt nr. 16 indledningsvis fejlagtigt blev bedømt til at være udført i hård vinyl, idet der ved grundstofanalysen blev påvist cadmium i produktet. I stedet må det nu konkluderes, at cadmium må være knyttet til den gule farve i produktet. 17

18 4.1 Screening for grundstofsammensætning Metodebeskrivelse for ICP/MS Analyseprincip For alle materialetyper er der foretaget en grundstofscreening ved ICP/MS efter kemisk oplukning af prøverne med koncentreret salpetersyre i kvartsautoklaver med mikrobølgeinduceret opvarmning. På baggrund af screeningen er der foretaget kvantitativ analyse for de grundstoffer, der enten er problematiske i sig selv (fx tungmetaller), eller som kan indgå i andre problematiske stoffer (eksempelvis organotinforbindelser, borforbindelser eller bromerede stoffer). Grundstoffet arsen kan alene bestemmes i gummiprodukterne, da arsen drukner i den altdominerende chlortop fra vinylen. De laveste grundstoffer som ilt, nitrogen, kulstof og brint detekteres ikke ved ICP/MS. Prøvepræparation Ca. 250 mg prøve nøjagtigt afvejet blev præpareret med 5 ml 14 M HNO 3 (subboiling quality) i en kvartsautoklave ved mikrobølgeinduceret opvarmning. Den resulterende opløsning blev filtreret og derpå fortyndet til 25 ml med demineraliseret vand (Milli-Q Plus). Blindprøver blev fremstillet tilsvarende. Standard Standarder og kontrolprøver blev fremstillet ud fra en Merck multielementstandardopløsning ved fortynding med 2,8 M HNO 3. Den interne standardblanding blev fremstillet ud fra Perkin-Elmer enkeltelementstandarder af Ge, Rh og Re ved fortynding med 0,14 M HNO 3. Apparatur Et Perkin-Elmer Sciex Elan 6100 DRC Plus ICP massespektrometer med FIAS 400 flow injektion system og autosampler AS 93 Plus blev anvendt. Screeningsanalyse Tilsat germanium, rhodium og rhenium som interne standarder on-line, blev de præparerede opløsninger screenet for indhold af sporelementer ved induktivt-koblet-plasma-massespektrometri (ICP-MS) under anvendelse af ekspertprogrammet TotalQuantIII, der ud fra en instrumentresponskurve for grundstofferne fra masse 6 (Li) til masse 238 (U) kvantificerer indholdet. Instrumentresponskurven blev opdateret ved hjælp af en multielementstandard indeholdende 30 grundstoffer, som dækker hele masseområdet. Grundstofferne Br, C, Cl, F, I, N, O, P og S kvantificeres ikke på grund af interferenser. 4.2 Resultater fra grundstofscreeningen Resultaterne af grundstofscreeningen fremgår af Tabel 4.2. Tabel 4.2 Resultater af screening for indhold af metaller, prøve 1-8 i mg/kg Prøvenavn Natrium 100 5, Magnesium ,9 6,3 4, ,3 Aluminium 170 3, ,4 DL* 5 0,5 1 18

19 Prøvenavn Silicium Kalium Calcium Titan 1,7 0,3 7, ,8 4,6 3,3 Chrom 0,4-2,6 1,2 0,2-0,2 - Mangam 5,7 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 21 0,1 Jern Cobalt 0, ,6 - Nikkel 0,4 0,1 1,2 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 Kobber 2,1 0,6 0,2 0,3 2,4 2,3 0,9 0,6 Zink , Arsen ,5 - Selen 0, ,2 0,2 1,3 - Rubidium 3, ,2 11 0,8 - Strontium 5,3-0,4 0,3 2,1 7,8 85 0,1 Yttrium 0, ,7 - Zirconium 0, ,7 0,9-0,2 - Molybdæn - - 0, ,1 - - Cadmium 0, ,1 0,1 0,1 - Tin ,1 16 1,5 0,1 1,7 7,2 Antimon - 0,1 0, ,2 - Barium 2,1 0,8 4,2 3,7 0,5 1, ,6 Lanthan 0, ,1-0,5 - Cerium 0, ,2-0,5 - Bly 0,7-0,3-0,3 0,2 0,2 0,2 *DL = detektionsgrænse DL* ,1 0,2 0,05 5 0,05 0,1 0,1 1 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Tabel 4.2 fortsat - Resultater af screening for indhold af metaller, prøve 9-16 i mg/kg Prøvenavn DL* Natrium Magnesium 1,6 65 1,4 1, ,6 3,2 0,5 Aluminium Silicium Kalium Calcium Titan 11-5,2 0,5 52 7, ,1 Chrom 0, ,5 3, ,2 Mangam 0,1 2,4 0,1 0,1 11 2,4 0,1 0,1 0,05 Jern Cobalt - 0, , ,05 Nikkel 0,3 39 0,2-0,8 6,2-0,3 0,1 Kobber 0,1 4,1 0,3 0,1 0,4 4,6 31,2 0,3 0,1 Zink Arsen ,2 0, ,2 Selen ,6-0,6 0,2 Rubidium ,1-0,05 Strontium 15 2,1 17 0, ,1 0,6 0,05 19

20 Prøvenavn DL* Yttrium ,2 0, ,05 Zirconium ,1 1,4-1 0,05 Molybdæn - 6, ,1 0, ,05 Cadmium ,1 0, ,05 Tin 13 9,3 56 3,3 0,4 0,4 3,1-0,2 Antimon - - 0, ,4 0,2-0,05 Barium 810 1, ,3 21 1,8 2,7 22 0,05 Lanthan , ,05 Cerium ,1 0, ,05 Bly 0,1 2, ,8 1,1 0,1 0,1 0,05 *DL = Detektionsgrænse Med hensyn til evt. indhold af bly eller cadmium, som anvendes som stabilisatorer for vinyl, er der i prøve nr. 16 (dildo i hård plast) konstateret et indhold af cadmium på 200 ppm ved screeningen. Dette er verificeret ved en efterfølgende kvantitativ analyse (dobbeltbestemmelse). Den kvantitative analyse resulterede i et indhold på 218 ppm bestemt med en relativ usikkerhed på 1,4 %. Det er ifølge Bekendtgørelse om forbud mod salg, import og fremstilling af cadmiumholdige produkter (Bekendtgørelse nr af 23/12/1992) ulovligt at sælge produkter i Danmark med så højt et cadmiumindhold. Ud over identifikation af bly og cadmium har det været sigtet med grundstofscreeningen at få identificeret andre problematiske forbindelser mht. sundhed og miljø. Her blev det konstateret, at prøve 1 og 2 indeholder relativt store mængder tin, som kan være til stede som trimethyltinchlorid. Prøve 11 indeholder ligeledes noget tin. De øvrige konstaterede mængder tin må anses for meget lave og uden betydning. Dertil kommer, at der er konstateret betydelige mængder zink i alle prøver med undtagelse af nr. 2 og 16. Det vurderes dog, at zinkforbindelser ikke umiddelbart bidrager til sundhedsmæssige belastninger. Det er således velkendt, at zinkoxyd indgår i de fleste gummirecepter som en del af vulkaniseringssystemet. Derfor findes de største koncentrationer i produkterne 1, 5, 6, 7 og 14, der alle er baseret på gummi. 4.3 Analyse for kemiske stoffer ved GC/MS Alle indkøbte produkter, på nær nr. 16 (vibrator i hård plast), blev undersøgt for opløsningsmidler og andre kemiske stoffer såvel letflygtige som tungtflygtige ved GC/MS, enten direkte på en headspace eller på et dichlormethanekstrakt (DCM). DCM-ekstrakterne blev endvidere brugt til kvantitativ bestemmelse af phthalater Metodebeskrivelse Prøvepræparation og analyseparametre for analyse af flygtige organiske stoffer (VOC) ved headspace-analyse En afvejet prøvemængde (0,6-6 g) blev overført til en 100 ml glasbeholder. Glasrør med en fast adsorbent(tenax TA) blev placeret ved siden af prøven. 20

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Afgivelse af MBT i naturgummi. Kortlægning nr. 22 2003

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Afgivelse af MBT i naturgummi. Kortlægning nr. 22 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning nr. 22 2003 Afgivelse af MBT i naturgummi Jane Pors, cand. scient René Fuhlendorff, cand. scient Side 2 af 9 1 Indhold 1 INDHOLD 3 2 FORORD

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Notat. Viskelædere med DEHP

Notat. Viskelædere med DEHP Notat Kemikalier J.nr. Ref. SDO Den 22. juni 2007 Viskelædere med DEHP Miljøstyrelsen har som en del af den samlede indsats i forbindelse med kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter fået lavet

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr. PROJEKTER - SLUTRAPPORT Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.: 2010-20-64-00239 BAGGRUND Photoinitiatorer bruges i UV-hærdende

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Projekt J. nr.: 2010-20-64-00230 BAGGRUND OG FORMÅL Ved tidligere kontrolkampagner om phthalater i fødevarekontaktmaterialer

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i duftkugler/airfreshener og andre produkter der afgiver duft

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i duftkugler/airfreshener og andre produkter der afgiver duft Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 3, 23 Kortlægning af kemiske stoffer i duftkugler/airfreshener og andre produkter der afgiver duft Jane Pors, cand. scient René Fuhlendorff, cand.

Læs mere

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Testrapport for lukket formalin system Udviklet af Hounisen Laboratorieudstyr A/S Udført for Jan H. Locher Hounisen Laboratorieudstyr A/S Sindalsvej 27 8240 Risskov Udført af Bjørn Malmgren-Hansen Kemi-

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue.

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. PRIMO Danmark A/S Att.: Carsten Andersen Jernbanegade 11 6862 Tistrup 2009.04.20 Revideret 2009.05.18 lwf/-/hbs 299716 Følgebrev Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. Resultatet

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Afvanding fra SBR kunstgræs

Afvanding fra SBR kunstgræs Lars Poulsen Nordisk Kunstgræs Import ApS Hedagervej 90 5270 Odense N Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Århus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Rapport

Læs mere

Notat. Viskelæder med DINP

Notat. Viskelæder med DINP Notat Kemikalier J.nr. Ref. SDO Den 22. juni 2007 Viskelæder med DNP Miljøstyrelsen har som en del af den samlede indsats i forbindelse med kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter fået lavet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL SLUTRAPPORT Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. Projekt J. nr.: 2010-20-64-00238 BAGGRUND OG FORMÅL Bisphenol A bliver blandt andet anvendt i hårde plasttyper som

Læs mere

Miljøstyrelsens risikovurdering af farlige stoffer i tatoveringsfarver baseret på forbrugerprojektet, "Kemiske stoffer i tatoveringsfarver"

Miljøstyrelsens risikovurdering af farlige stoffer i tatoveringsfarver baseret på forbrugerprojektet, Kemiske stoffer i tatoveringsfarver NOTAT J.nr. MST-656-00004 Ref. doble Den 12. december 2011 Miljøstyrelsens risikovurdering af farlige stoffer i tatoveringsfarver baseret på forbrugerprojektet, "Kemiske stoffer i tatoveringsfarver" Metodeovervejelser

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 25, 2003 Kortlægning og afgivelse af organiske tinforbindelser i rullemadrasser, topmadrasser og baby/børnedyner Jane Pors, cand. scient René Fuhlendorff,

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

PROJEKTER SLUTRAPPORT Migration af nitrosaminer fra gummi til fødevaresimulatorer J. nr.: 2013-29-64-00541

PROJEKTER SLUTRAPPORT Migration af nitrosaminer fra gummi til fødevaresimulatorer J. nr.: 2013-29-64-00541 PROJEKTER SLUTRAPPORT Migration af nitrosaminer fra gummi til fødevaresimulatorer J. nr.: 2013-29-64-00541 BAGGRUND OG FORMÅL Nitrosaminer kan dannes i gummi under vulkaniseringen, som er et led i den

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Afgivelse og vurdering af kemiske stoffer fra udvalgte elektriske og elektroniske produkter del 2

Afgivelse og vurdering af kemiske stoffer fra udvalgte elektriske og elektroniske produkter del 2 Afgivelse og vurdering af kemiske stoffer fra udvalgte elektriske og elektroniske produkter del 2 Peter B. Mortensen Eurofins A/S Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 66 2005 Miljøstyrelsen

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013. Særlige krav til ikke-faste dele af vandinstallationen

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013. Særlige krav til ikke-faste dele af vandinstallationen Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Særlige krav til ikke-faste dele af vandinstallationen Den nye drikkevandsordning omfatter ikke: Ikke-faste installationer: Installationer,

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET?

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? Dorte Harrekilde, Rambøll doh@ramboll.dk DISPOSITION Problemstillingen Indeklimamålinger, metoder Resultater Konklusion

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Følgebrev Kemisk og sensorisk bestemmelse af 1 kontorserie

Følgebrev Kemisk og sensorisk bestemmelse af 1 kontorserie Holmris Office Att.: Lene Nissen Odinsvej 5 8850 Bjerringbro 2011.04.13 lwf/-/hbs Følgebrev Kemisk og sensorisk bestemmelse af 1 kontorserie Ifølge aftale fremsendes vedlagt rapport vedrørende kemisk og

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Forord Der er i flere tilfælde konstateret allergiske reaktioner som følge af hudkontakt med mobiltelefoner

Læs mere

Indkøbsorganisationen i Region Syd 2010 Medicinske engangshandsker/beskyttelseshandsker, pudderfri

Indkøbsorganisationen i Region Syd 2010 Medicinske engangshandsker/beskyttelseshandsker, pudderfri Tilbudsvariant (A eller B): Kontraktbilag 8 til Undersøgelseshandsker, Latexfri, usteril, kort Bemærk at hvis produktet ændres, skal der indsendes et nyt skema til Indkøbsafdelingen Region Syddanmark samt

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Analyserapport. Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC. Sagsnr Side 1 af 1. Journal nr.

Analyserapport. Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC. Sagsnr Side 1 af 1. Journal nr. Sagsnr. 1026737267 Side 1 af 1 Analyserapport Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC Journal nr. M 70410367 August 2001 Rekvirent: Dato: Udført af: Miljøstyrelsen Lea

Læs mere

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Vurdering af risiko Seniorprojektleder Kim Haagensen, Orbicon Civilingeniør, kemi Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Disposition Baggrund Permeation generelt

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx102-kem/a-24082010 Tirsdag den 24. august 2010 kl. 9.40-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i legetøj til dyr. Tenna Brandt Nielsen, Erik Bjarnov og Ole Bundgaard, FORCE Technology

Kortlægning af kemiske stoffer i legetøj til dyr. Tenna Brandt Nielsen, Erik Bjarnov og Ole Bundgaard, FORCE Technology Kortlægning af kemiske stoffer i legetøj til dyr Tenna Brandt Nielsen, Erik Bjarnov og Ole Bundgaard, FORCE Technology Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 56 2005 Miljøstyrelsen vil,

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør. 2012.11.20 lwf/-/hbs. Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale.

Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør. 2012.11.20 lwf/-/hbs. Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale. Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør 2012.11.20 lwf/-/hbs Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale. Med venlig hilsen Teknologisk Institut Lis Winther Funch Direkte tlf.:

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

Kortlægning og Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i smykker. Maria Strandesen og Pia Brunn Poulsen FORCE Technology

Kortlægning og Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i smykker. Maria Strandesen og Pia Brunn Poulsen FORCE Technology Kortlægning og Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i smykker Maria Strandesen og Pia Brunn Poulsen FORCE Technology Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 94 2008 Miljøstyrelsen

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier Side 1/7 1. IDENFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG SELSKABET Handelsnavn: Hydraulikolie 32 D 10 Produkttype og anvendelse: Antislid hydraulikolie Identifikation af selskabet: L.C. Glad & Co A/S Adresse og

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug

Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt MILJØstyrelsen 27. november 2005 Vand 2041-0066/67 SR/KRH/4 Redegørelse for feltundersøgelse af plastrør til drikkevandsbrug Baggrund

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 08-05-2005 / GR Anvendelse: Malingsfjerner. Leverandør: FR Kemi ApS Tåstruphøj 36 4300 Holbæk Tlf.:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. Tabel 1. Grænseværdier for bisphenol A, BADGE og dets derivater (mikrogram/kg fødevare)

BAGGRUND OG FORMÅL. Tabel 1. Grænseværdier for bisphenol A, BADGE og dets derivater (mikrogram/kg fødevare) PROJEKTER - SLUTRAPPORT i fødevarekontaktmaterialer (FKM) J. nr.: 2010-20-64-00238 BAGGRUND OG FORMÅL anvendes som monomer ( byggesten ) i den hårde plasttype polykarbonat og i epoxylakker, der kan bruges

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted.

FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. FELTANALYSER MED SATURN 2000 MS Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. OVERSIGT NIRAS udstyr Opsamling af prøver Analysemetoden (SOP) og kvalitetskontrol

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk)

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EOF (dk) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: UV Klarlak, 1 L, H01 Flash-3 Vare nr.: 35720 Anvendelse: 1K transparent autolak (UV) PR-Nummer: 1660853 Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 9-2-2002 / LW Anvendelse: Voks polish. Leverandør: Amko Trading ApS Ekenæsvej Postboks 60 2850 Nærum

Læs mere

Afgivelse af kemiske stoffer fra telte og tunneler til børn

Afgivelse af kemiske stoffer fra telte og tunneler til børn Afgivelse af kemiske stoffer fra telte og tunneler til børn John Hansen, Ole Chr. Hansen & Kirsten Pommer Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 62 2005 Miljøstyrelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Revideret den: 302005 / DL Erstatter den: 3042005 Anvendelse: Rusbeskyttende maling på jern.

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN 12. 11. 98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 302/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. oktober 1998 om fastlæggelse af miljøkriterierne

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere